Ngôn TìnhNữ CườngVô Hạn Lưu

Bị Chạy Trốn Boss Sủng Ái [ Vô Hạn Lưu ]

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vô hạn lưu , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Nữ chủ

Người khác chạy trốn trò chơi:

“Chạy mau!”

“A a a, ta muốn chết!”

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Cố Dĩ An chạy trốn trò chơi:

Boss sờ sờ nàng đầu: “Ngoan, chúng ta cùng nhau xem diễn.”

Cố Dĩ An: “???”

Boss hơi hơi mỉm cười: “Nghe, bọn họ tiếng kêu thảm thiết là cỡ nào làm nhân tâm tình sung sướng.”

Phía trước mấy cái người chơi một bên kêu thảm thiết một bên hoảng không chọn lộ mà lăn đi ra ngoài.

Cố Dĩ An: “……” Cho nên ta là nằm thắng sao?

# ta chạy trốn trò chơi giống như nơi nào không rất hợp #

# mỗi quan trò chơi Boss cố tình sủng ái ta #

# khả năng ta chơi là cái luyến ái trò chơi? #

——————————

【 có Tấn Giang phòng trộm, buổi tối 9 giờ đổi mới, 1V1】

Đọc nhắc nhở:

0. Thích vô hạn lưu đề tài tiểu thiên sứ nhóm thỉnh cất chứa một chút đi. Cấp vì ái phát điện tác giả một chút cổ vũ.

1. Mỗi cái thế giới Boss sủng ái phương thức bất đồng, không ngừng trong văn án kia một loại.

2. Nam chủ sủng nữ chủ. Nữ chủ cường đại bình tĩnh hình.

3. Tác giả chỉ số thông minh người thường tiêu chuẩn, trò chơi bug khẳng định sẽ có, khẩn cầu tiểu thiên sứ nhóm bao dung từng cái, phi thường cảm tạ.

4. Song song thời không, đại gia hiểu.

Tag: Vô hạn lưu ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Dĩ An ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Ngươi hôn ta một chút, thả ngươi thông quan

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đào Hoa Cao
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-08-16 17:07
 • #2: Phần 22020-08-16 17:08
 • #3: Phần 32020-08-16 17:08
 • #4: Phần 42020-08-16 17:08
 • #5: Phần 52020-08-16 17:09
 • #6: Phần 62020-08-16 17:09
 • #7: Phần 72020-08-16 17:09
 • #8: Phần 82020-08-16 17:10
 • #9: Phần 92020-08-16 17:10
 • #10: Phần 102020-08-16 17:10
 • #11: Phần 112020-08-16 17:11
 • #12: Phần 122020-08-16 17:11
 • #13: Phần 132020-08-16 17:11
 • #14: Phần 142020-08-16 17:11
 • #15: Phần 152020-08-16 17:12
 • #16: Phần 162020-08-16 17:12
 • #17: Phần 172020-08-16 17:12
 • #18: Phần 182020-08-16 17:13
 • #19: Phần 192020-08-16 17:13
 • #20: Phần 202020-08-16 17:13
 • #21: Phần 212020-08-16 17:13
 • #22: Phần 222020-08-16 17:14
 • #23: Phần 232020-08-16 17:14
 • #24: Phần 242020-08-16 17:14
 • #25: Phần 252020-08-16 17:15
 • #26: Phần 262020-08-16 17:15
 • #27: Phần 272020-08-16 17:15
 • #28: Phần 282020-08-16 17:16
 • #29: Phần 292020-08-16 17:16
 • #30: Phần 302020-08-16 17:16
 • #31: Phần 312020-08-16 17:16
 • #32: Phần 322020-08-16 17:17
 • #33: Phần 332020-08-16 17:17
 • #34: Phần 342020-08-16 17:17
 • #35: Phần 352020-08-16 17:18
 • #36: Phần 362020-08-16 17:18
 • #37: Phần 372020-08-16 17:18
 • #38: Phần 382020-08-16 17:18
 • #39: Phần 392020-08-16 17:19
 • #40: Phần 402020-08-16 17:19
 • #41: Phần 412020-08-16 17:19
 • #42: Phần 422020-08-16 17:20
 • #43: Phần 432020-08-16 17:20
 • #44: Phần 442020-08-16 17:20
 • #45: Phần 452020-08-16 17:21
 • #46: Phần 462020-08-16 17:21
 • #47: Phần 472020-08-16 17:21
 • #48: Phần 482020-08-16 17:21
 • #49: Phần 492020-08-16 17:22
 • #50: Phần 502020-08-16 17:22
 • #51: Phần 512020-08-16 17:22
 • #52: Phần 522020-08-16 17:23
 • #53: Phần 532020-08-16 17:23
 • #54: Phần 542020-08-16 17:23
 • #55: Phần 552020-08-16 17:23
 • #56: Phần 562020-08-16 17:24
 • #57: Phần 572020-08-16 17:24
 • #58: Phần 582020-08-16 17:24
 • #59: Phần 592020-08-16 17:25
 • #60: Phần 602020-08-16 17:25
 • #61: Phần 612020-08-16 17:25
 • #62: Phần 622020-08-16 17:25
 • #63: Phần 632020-08-16 17:26
 • #64: Phần 642020-08-16 17:26
 • #65: Phần 652020-08-16 17:26
 • #66: Phần 662020-08-16 17:27
 • #67: Phần 672020-08-16 17:27
 • #68: Phần 682020-08-16 17:27
 • #69: Phần 692020-08-16 17:28
 • #70: Phần 702020-08-16 17:28
 • #71: Phần 712020-08-16 17:28
 • #72: Phần 722020-08-16 17:28
 • #73: Phần 732020-08-16 17:29
 • #74: Phần 742020-08-16 17:29
 • #75: Phần 752020-08-16 17:29
 • #76: Phần 762020-08-16 17:29
 • #77: Phần 772020-08-16 17:30
 • #78: Phần 782020-08-16 17:30
 • #79: Phần 792020-08-16 17:30
 • #80: Phần 802020-08-16 17:31
 • #81: Phần 812020-08-16 17:31
 • #82: Phần 822020-08-16 17:31
 • #83: Phần 832020-08-16 17:32
 • #84: Phần 842020-08-16 17:32
 • #85: Phần 852020-08-16 17:32
 • #86: Phần 862020-08-16 17:32
 • #87: Phần 872020-08-16 17:33
 • #88: Phần 882020-08-16 17:33
 • #89: Phần 892020-08-16 17:33
 • #90: Phần 902020-08-16 17:34
 • #91: Phần 912020-08-16 17:34
 • #92: Phần 922020-08-16 17:34
 • #93: Phần 932020-08-16 17:35
 • #94: Phần 942020-08-16 17:35
 • #95: Phần 952020-08-16 17:35
 • #96: Phần 962020-08-16 17:35
 • #97: Phần 972020-08-16 17:36
 • #98: Phần 982020-08-16 17:36
 • #99: Phần 992020-08-16 17:36
 • #100: Phần 1002020-08-16 17:37
 • #101: Phần 1012020-08-16 17:37
 • #102: Phần 1022020-08-16 17:37
 • #103: Phần 1032020-08-16 17:38
 • #104: Phần 1042020-08-16 17:38
 • #105: Phần 1052020-08-16 17:38
 • #106: Phần 1062020-08-16 17:39
 • #107: Phần 1072020-08-16 17:39
 • #108: Phần 1082020-08-16 17:39
 • #109: Phần 1092020-08-16 17:39
 • #110: Phần 1102020-08-16 17:40
 • #111: Phần 1112020-08-16 17:40
 • #112: Phần 1122020-08-16 17:40
 • #113: Phần 1132020-08-16 17:41
 • #114: Phần 1142020-08-16 17:41
 • #115: Phần 1152020-08-16 17:41
 • #116: Phần 1162020-08-16 17:42
 • #117: Phần 1172020-08-16 17:42
 • #118: Phần 1182020-08-16 17:42
 • #119: Phần 1192020-08-16 17:42
 • #120: Phần 1202020-08-16 17:43
 • #121: Phần 1212020-08-16 17:43
 • #122: Phần 1222020-08-16 17:43
 • #123: Phần 1232020-08-16 17:44
 • #124: Phần 1242020-08-16 17:44
 • #125: Phần 1252020-08-16 17:44
 • #126: Phần 1262020-08-16 17:45
 • #127: Phần 1272020-08-16 17:45
 • #128: Phần 1282020-08-16 17:45
 • #129: Phần 1292020-08-16 17:45
 • #130: Phần 1302020-08-16 17:46
 • #131: Phần 1312020-08-16 17:46
 • #132: Phần 1322020-08-16 17:46
 • #133: Phần 1332020-08-16 17:46
 • #134: Phần 1342020-08-16 17:47
 • #135: Phần 1352020-08-16 17:47
 • #136: Phần 1362020-08-16 17:47
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Mau Xuyên Chi Tra Nữ Công Lược

TiKay

[Tinh Tế] Tân Hương Phác Mũi

TiKay

Thập Niên 80 Vạn Nguyên Hộ

TiKay

Yêu Thương

TiKay

Nữ Thần Trở Về

TiKay

Tiểu Phú Bà

THUYS♥️

Leave a Reply