Hài Hước Hiện Đại Ngôn Tình Trọng Sinh

Võng Hồng Vương Giả Bao Lì Xì Đàn


Đương hồng chủ bá Tô Lê Lê trọng sinh, tỉnh lại sau trở lại thi đại học trước một tháng.

Ma côn giống nhau khô gầy dáng người, thảm không nỡ nhìn điểm, gầy trơ cả xương tiền bao.

Tô Lê Lê lau đem nước mắt cầm lấy sách giáo khoa, thế giới có như vậy nhiều không như ý, nhưng sinh hoạt vẫn là ở tiếp tục, huống hồ trọng sinh mang thêm group Vương Giả Vinh Diệu, giống như thật sự có điểm thần.

Chúc mừng ngài cướp được Ngu Cơ khoản chân dài vĩnh cửu tạp;

Chúc mừng ngài cướp được Đát Kỷ cùng khoản eo thon nhỏ;

Chúc mừng ngài cướp được ngàn năm chi hồ “Hạ bút như có thần” văn hào bút ký;

Một kim bài viết lời, giới giải trí đệ nhất học bá.

Nữ thần như thế ưu tú các fan như cũ tỏ vẻ: Ta thừa nhận ngươi thực ưu tú, nhưng là như cũ không xứng với ta nam thần!

Tiểu kịch trường:

Ngày nọ mỗ tiểu chủ bá lời thề son sắt cam đoan, “Làm một cái lý trí fan, chú ý tác phẩm rời xa thần tượng sinh hoạt cá nhân, ta như thế nào sẽ tưởng cùng thần tượng yêu đương?”

Lại ngày nọ mỗ ảnh đế đang nổi Weibo tuôn ra ảnh chụp một trương, các fan nhìn chằm chằm đón gió mà đứng hai điều tiêu chí tính chân dài bạo nộ: Lúc trước là ai nói sẽ không cùng nam thần yêu đương!

Tô Lê Lê da mặt dày đón gió gây án, “Lúc trước tuổi trẻ không hiểu chuyện, chân chính gặp qua ngôn lệnh sau, ta cảm thấy ta còn là càng muốn cùng hắn nói cái luyến ái.”

Fan: mmp ai có thể đánh chết cái này kiêu ngạo nữ nhân!

Nữ chủ trọng sinh trước trò chơi siêu đại thần, trọng sinh sau giai đoạn trước trò chơi phát sóng trực tiếp, hậu kỳ tiến công giới giải trí

Chỉ do tô sảng văn, chớ phun logic

Nguồn : wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tiểu Hài Ái Cật Đường
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0001.mp32018-11-09 16:15
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0002.mp32018-11-10 06:46
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0003.mp32018-11-10 06:47
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0004.mp32018-11-10 06:48
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0005.mp32018-11-10 06:48
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0006.mp32018-11-10 06:48
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0007.mp32018-11-10 06:48
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0008.mp32018-11-10 06:48
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0009.mp32018-11-10 06:49
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0010.mp32018-11-10 06:49
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0011.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0012.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0013.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0014.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0015.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0016.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0017.mp32018-11-10 06:50
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0018.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0019.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0020.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0021.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0022.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0023.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0024.mp32018-11-10 06:51
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0025.mp32018-11-10 06:52
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0026.mp32018-11-10 06:52
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0027.mp32018-11-10 06:52
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0028.mp32018-11-10 06:52
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0029.mp32018-11-10 06:52
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0030.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0031.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0032.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0033.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0034.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0035.mp32018-11-10 06:53
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0036.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0037.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0038.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0039.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0040.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0041.mp32018-11-10 06:54
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0042.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0043.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0044.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0045.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0046.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0047.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0048.mp32018-11-10 06:55
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0049.mp32018-11-10 06:57
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0050.mp32018-11-10 06:57
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0051.mp32018-11-10 06:57
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0052.mp32018-11-10 06:57
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0053.mp32018-11-10 06:58
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0054.mp32018-11-10 06:58
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0055.mp32018-11-10 06:58
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0056.mp32018-11-10 06:58
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0057.mp32018-11-10 06:58
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0058.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0059.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0060.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0061.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0062.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0063.mp32018-11-10 06:59
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0064.mp32018-11-10 07:00
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0065.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0066.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0067.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0068.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0069.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0070.mp32018-11-10 07:01
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0071.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0072.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0073.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0074.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0075.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0076.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0077.mp32018-11-10 07:02
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0078.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0079.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0080.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0081.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0082.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0083.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0084.mp32018-11-10 07:03
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0085.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0086.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0087.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0088.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0089.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0090.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0091.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0092.mp32018-11-10 07:04
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0093.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0094.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0095.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0096.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0097.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0098.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0099.mp32018-11-10 07:05
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0100.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0101.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0102.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0103.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0104.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0105.mp32018-11-10 07:06
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0106.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0107.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0108.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0109.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0110.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0111.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0112.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0113.mp32018-11-10 07:07
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0114.mp32018-11-10 07:08
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0115.mp32018-11-10 07:08
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0116.mp32018-11-10 07:08
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0117.mp32018-11-10 07:08
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0118.mp32018-11-10 07:09
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0119.mp32018-11-10 07:09
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0120.mp32018-11-10 07:09
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0121.mp32018-11-10 07:09
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0122.mp32018-11-10 07:09
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0123.mp32018-11-10 07:10
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0124.mp32018-11-10 07:10
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0125.mp32018-11-10 07:10
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0126.mp32018-11-10 07:10
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0127.mp32018-11-10 07:10
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0128.mp32018-11-10 07:11
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0129.mp32018-11-10 07:12
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0130.mp32018-11-10 07:13
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0131.mp32018-11-10 07:13
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0132.mp32018-11-10 07:13
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0133.mp32018-11-10 07:13
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0134.mp32018-11-10 07:13
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0135.mp32018-11-10 07:15
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0136.mp32018-11-10 07:15
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0137.mp32018-11-10 07:15
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0138.mp32018-11-10 07:15
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0139.mp32018-11-10 07:18
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0140.mp32018-11-10 07:18
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0141.mp32018-11-10 07:18
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0142.mp32018-11-10 07:18
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0143.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0144.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0145.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0146.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0147.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0148.mp32018-11-10 07:19
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0149.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0150.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0151.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0152.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0153.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0154.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0155.mp32018-11-10 07:20
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0156.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0157.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0158.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0159.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0160.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0161.mp32018-11-10 07:21
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0162.mp32018-11-10 07:22
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0163.mp32018-11-10 07:22
 • vong-hong-vuong-gia-bao-li-xi-dan-chuong-0164.mp32018-11-10 07:22

Related posts

Xuyên Nhanh Lão Đại Nghịch Tập

TiKay

Yểu Điệu Trân Tu

THUYS♥️

Trọng Sinh: Ảnh Đế Hiền Thê

THUYS♥️

Phế Tài Nghịch Thế: Phúc Hắc Tà Phi Quá Kiêu Ngạo

THUYS♥️

Ta Dựa Bần Cùng Quét Ngang Chạy Trốn Trò Chơi

THUYS♥️

Nông Nữ Có Điền, Tướng Công Có Tiền

TiKay

Leave a Reply