Hiện ĐạiLinh DịNữ CườngVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Nằm Thắng Trong Trò Chơi Khủng Bố

Nhan Chính Diễm, bắt quỷ thế gia đệ tam trăm 61 đại truyền nhân, trời sinh Luân Hồi Nhãn, tồn tại cảm hư vô, là đánh lén bắt quỷ hảo thủ.

Ở phát sóng trực tiếp “Tuyệt địa cầu sinh” lại một lần nằm thắng sau, nàng đột nhiên bị kéo vào khủng bố trò chơi không gian, như vậy bắt đầu rồi thiên kỳ bách quái nằm thắng chi lộ.

Thế giới một: Thú bông nhà √

Thế giới nhị: An khang bệnh viện √

Thế giới tam: Phù thuỷ đồng thoại √

Thế giới bốn: Hồng thủy thao thao √

Thế giới năm: Vườn trường chuyện lạ √

Thế giới sáu: Mãnh thú lao nhanh √

Thế giới bảy: Nhiệt đảo trốn sát √

Thế giới tám: Kim loại thành lũy √

Thế giới chín: Bọt biển nhạc viên √

Thế giới mười: Chùa miếu mọc thành cụm √

Thế giới mười một: Thao Thiết thịnh yến √

Thế giới mười hai: Ngôi sao đốt đèn √

Thế giới mười ba: Chỗ ngoặt có người √

Thế giới mười bốn: Trăm quỷ du / hành √

Thế giới mười lăm: Nói là làm √

Kết thúc cuốn: Cuối cùng √

Phụ chú:

Bổn văn vô CP! Vô CP! Tiểu thiên sứ nhóm chú ý lạp ~

Sở hữu phó bản đều là nguyên sang ~

Logic gian nan

Tag: Ảo tưởng không gian vô hạn lưu hệ thống mau xuyên

Vai chính: Nhan Chính Diễm ┃ vai phụ: Hệ thống, từ từ ┃ cái khác: Khủng bố trò chơi, mau xuyên

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thập Cửu Duyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-06-23 07:40
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-06-23 07:40
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-06-23 07:40
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Vong Linh Người Phát Ngôn

THUYS♥️

Ở Sinh Tồn Trò Chơi Làm Cẩm Lý

THUYS♥️

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Đô Thị Chi Đệ Nhất Thái Tử Gia

TiKay

Ta Có Nhãi Con Của Boss Trò Chơi Chạy Trốn [ Vô Hạn Lưu ]

TiKay

Xuyên Nhanh: Ai Muốn Cùng Ngươi Ngược Luyến Tình Thâm

TiKay

Leave a Reply