Hiện Đại Linh Dị Nữ Cường Vô Hạn Lưu Xuyên Nhanh

Nằm Thắng Trong Trò Chơi Khủng Bố

Nhan Chính Diễm, bắt quỷ thế gia đệ tam trăm 61 đại truyền nhân, trời sinh Luân Hồi Nhãn, tồn tại cảm hư vô, là đánh lén bắt quỷ hảo thủ.

Ở phát sóng trực tiếp “Tuyệt địa cầu sinh” lại một lần nằm thắng sau, nàng đột nhiên bị kéo vào khủng bố trò chơi không gian, như vậy bắt đầu rồi thiên kỳ bách quái nằm thắng chi lộ.

Thế giới một: Thú bông nhà √

Thế giới nhị: An khang bệnh viện √

Thế giới tam: Phù thuỷ đồng thoại √

Thế giới bốn: Hồng thủy thao thao √

Thế giới năm: Vườn trường chuyện lạ √

Thế giới sáu: Mãnh thú lao nhanh √

Thế giới bảy: Nhiệt đảo trốn sát √

Thế giới tám: Kim loại thành lũy √

Thế giới chín: Bọt biển nhạc viên √

Thế giới mười: Chùa miếu mọc thành cụm √

Thế giới mười một: Thao Thiết thịnh yến √

Thế giới mười hai: Ngôi sao đốt đèn √

Thế giới mười ba: Chỗ ngoặt có người √

Thế giới mười bốn: Trăm quỷ du / hành √

Thế giới mười lăm: Nói là làm √

Kết thúc cuốn: Cuối cùng √

Phụ chú:

Bổn văn vô CP! Vô CP! Tiểu thiên sứ nhóm chú ý lạp ~

Sở hữu phó bản đều là nguyên sang ~

Logic gian nan

Tag: Ảo tưởng không gian vô hạn lưu hệ thống mau xuyên

Vai chính: Nhan Chính Diễm ┃ vai phụ: Hệ thống, từ từ ┃ cái khác: Khủng bố trò chơi, mau xuyên

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thập Cửu Duyệt
 •  Chương: /53
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-06-23 07:33
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-06-23 07:34
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-06-23 07:35
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-06-23 07:36
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-06-23 07:37
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-06-23 07:38
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-06-23 07:39
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-06-23 07:40
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-06-23 07:40
 • nam-thang-trong-tro-choi-khung-bo-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-06-23 07:40
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Thứ Nữ Hữu Độc

TiKay

Một Nửa Vương Tử (1/2 PRINCE)

THUYS♥️

Ma Phi Quá Tàn Nhẫn

THUYS♥️

Leave a Reply