Hài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Tiểu Phú Bà

Tân phẩm cuộc họp báo thượng, Chu Mộ Tu cấp lão bà tự nghĩ ra nhãn hiệu cổ động.

Có phóng viên hỏi:

“Chu tổng, nghe nói phu nhân ở nhận thức ngài phía trước cũng đã giá trị con người xa xỉ?”

Chu Mộ Tu cười, “Nàng vẫn luôn là cái phú bà.”

Phóng viên tò mò, “Ngài trong nhà ai quản tiền?”

Chu Mộ Tu liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng nhà mình lão bà,

Không nhanh không chậm trả lời: “Tiền cùng ta đều về nàng quản.”

Bộ Hành là cái ẩn hình tiểu phú bà, có tiền có mộng tưởng,

Kế hoạch hai mươi tám tuổi về sau sinh cái oa hảo kế thừa gia sản.

Nam nhân? Có thể có.

Kết hôn? Không bàn nữa.

Thẳng đến nàng gặp gỡ Trác Chu cái kia tú sắc khả xan tiểu Chu tổng,

Tán tỉnh và tán tỉnh ngược lại bắt đầu rồi. . .

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bộ Hành ┃ vai phụ: Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Chức tràng, nghiệp giới tinh anh, sảng văn

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoa Hoa Điểm Điểm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tieu-phu-ba-chuong-0001.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0002.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0003.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0004.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0005.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0006.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0007.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0008.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0009.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0010.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0011.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0012.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0013.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0014.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0015.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0016.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0017.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0018.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0019.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0020.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0021.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0022.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0023.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0024.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0025.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0026.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0027.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0028.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0029.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0030.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0031.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0032.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0033.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0034.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0035.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0036.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0037.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0038.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0039.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0040.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0041.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0042.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0043.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0044.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0045.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0046.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0047.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0048.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0049.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0050.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0051.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0052.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0053.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0054.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0055.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0056.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0057.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0058.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0059.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0060.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0061.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0062.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0063.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0064.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0065.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0066.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0067.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0068.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0069.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0070.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0071.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0072.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0073.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0074.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0075.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0076.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0077.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0078.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0079.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0080.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0081.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0082.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0083.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0084.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0085.mp32019-04-30 10:12
 • tieu-phu-ba-chuong-0086.mp32019-04-30 10:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Vứt Bỏ Mười Cái Nam Chủ Sau Ta Chạy Trốn Thất Bại

THUYS♥️

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

TiKay

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

TiKay

Liệt Hỏa Như Ca

TiKay

Quãng Đời Còn Lại Đều Vì Ngươi

TiKay

Leave a Reply