Hài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Tiểu Phú Bà

Tân phẩm cuộc họp báo thượng, Chu Mộ Tu cấp lão bà tự nghĩ ra nhãn hiệu cổ động.

Có phóng viên hỏi:

“Chu tổng, nghe nói phu nhân ở nhận thức ngài phía trước cũng đã giá trị con người xa xỉ?”

Chu Mộ Tu cười, “Nàng vẫn luôn là cái phú bà.”

Phóng viên tò mò, “Ngài trong nhà ai quản tiền?”

Chu Mộ Tu liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng nhà mình lão bà,

Không nhanh không chậm trả lời: “Tiền cùng ta đều về nàng quản.”

Bộ Hành là cái ẩn hình tiểu phú bà, có tiền có mộng tưởng,

Kế hoạch hai mươi tám tuổi về sau sinh cái oa hảo kế thừa gia sản.

Nam nhân? Có thể có.

Kết hôn? Không bàn nữa.

Thẳng đến nàng gặp gỡ Trác Chu cái kia tú sắc khả xan tiểu Chu tổng,

Tán tỉnh và tán tỉnh ngược lại bắt đầu rồi. . .

Tag: Đô thị tình duyên yêu sâu sắc nghiệp giới tinh anh ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Bộ Hành ┃ vai phụ: Giáp Ất Bính Đinh ┃ cái khác: Chức tràng, nghiệp giới tinh anh, sảng văn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hoa Hoa Điểm Điểm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tieu-phu-ba-chuong-0001.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0002.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0003.mp32019-04-30 09:40
 • tieu-phu-ba-chuong-0004.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0005.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0006.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0007.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0008.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0009.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0010.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0011.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0012.mp32019-04-30 09:41
 • tieu-phu-ba-chuong-0013.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0014.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0015.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0016.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0017.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0018.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0019.mp32019-04-30 09:42
 • tieu-phu-ba-chuong-0020.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0021.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0022.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0023.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0024.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0025.mp32019-04-30 09:43
 • tieu-phu-ba-chuong-0026.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0027.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0028.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0029.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0030.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0031.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0032.mp32019-04-30 09:44
 • tieu-phu-ba-chuong-0033.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0034.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0035.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0036.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0037.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0038.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0039.mp32019-04-30 09:45
 • tieu-phu-ba-chuong-0040.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0041.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0042.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0043.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0044.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0045.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0046.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0047.mp32019-04-30 09:46
 • tieu-phu-ba-chuong-0048.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0049.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0050.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0051.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0052.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0053.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0054.mp32019-04-30 09:47
 • tieu-phu-ba-chuong-0055.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0056.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0057.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0058.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0059.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0060.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0061.mp32019-04-30 09:48
 • tieu-phu-ba-chuong-0062.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0063.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0064.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0065.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0066.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0067.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0068.mp32019-04-30 09:49
 • tieu-phu-ba-chuong-0069.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0070.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0071.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0072.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0073.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0074.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0075.mp32019-04-30 09:50
 • tieu-phu-ba-chuong-0076.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0077.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0078.mp32019-04-30 09:51
 • tieu-phu-ba-chuong-0079.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0080.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0081.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0082.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0083.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0084.mp32019-04-30 10:11
 • tieu-phu-ba-chuong-0085.mp32019-04-30 10:12
 • tieu-phu-ba-chuong-0086.mp32019-04-30 10:12
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Quỷ Đế Cuồng Thê: Ăn Chơi Trác Táng Đại Tiểu Thư

TiKay

Cha Ta Nói Hắn Là Thần

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Như Ngọc

THUYS♥️

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

TiKay

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Cái Ba Ba

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Ha Hả

THUYS♥️

Leave a Reply