Hiện ĐạiKinh Dị

Tử Vong Bắt Đầu

Tử Vong Bắt ĐầuHán Việt: Tử vong khai đoan

Tử vong…… Gần chỉ là bắt đầu!

Nguồn: wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Zhttty
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tử vong bắt đầu
 • #2: Khủng bố địa ngục
 • #3: Tia chớp cùng cơ hội
 • #4: Điên cuồng cùng hồi dương
 • #5: Thế nhân không biết thế giới
 • #6: Maya truyền thuyết cùng giành giật từng giây
 • #7: Tránh thoát giả thân phận…… Cao đẳng?
 • #8: Công cộng phó bản? Phó bản tiến độ?
 • #9: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( một )
 • #10: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( nhị )
 • #11: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( tam )
 • #12: Linh hồn bản chất cùng thuần túy bản tâm! ( một )
 • #13: Linh hồn bản chất cùng thuần túy bản tâm! ( nhị )
 • #14: Gia cùng giận ( một )
 • #15: Gia cùng giận ( nhị )
 • #16: Gia cùng giận ( tam )
 • #17: Biến cường phương pháp ( một )
 • #18: Biến cường phương pháp ( nhị )
 • #19: Giết người cùng về nhà ( một )
 • #20: Giết người cùng về nhà ( nhị )
 • #21: Giết người cùng về nhà ( tam )
 • #22: Quỷ dị ở chung ( một )
 • #23: Quỷ dị ở chung ( nhị )
 • #24: Phong Đô đoàn đội ( một )
 • #25: Phong Đô đoàn đội ( nhị )
 • #26: Lôi điện chi lực! ( một )
 • #27: Lôi điện chi lực! ( nhị )
 • #28: Xuất phát! Phong Đô! ( một )
 • #29: Xuất phát! Phong Đô! ( nhị )
 • #30: Xuất phát! Phong Đô! ( tam )
 • #31: Đầu trâu! Mặt ngựa! ( một )
 • #32: Đầu trâu! Mặt ngựa! ( nhị )
 • #33: Đao của ta! Đạo của ta! ( một )
 • #34: Đao của ta! Đạo của ta! ( nhị )
 • #35: Sinh tử thời tốc! ( một )
 • #36: Sinh tử thời tốc! ( nhị )
 • #37: Sinh tử thời tốc! ( tam )
 • #38: Sinh tử thời tốc! ( bốn )
 • #39: Song lôi chiến Phong Đô! ( một )
 • #40: Song lôi chiến Phong Đô! ( nhị )
 • #41: Song lôi chiến Phong Đô! ( tam )
 • #42: Song lôi chiến Phong Đô! ( bốn )
 • #43: Song lôi chiến Phong Đô! ( năm )
 • #44: Thảm thiết cùng trở về ( một )
 • #45: Thảm thiết cùng trở về ( nhị )
 • #46: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( một )
 • #47: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( nhị )
 • #48: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( tam )
 • #49: Ta nguyện lấy thân hóa kiếm!
 • #50: Ngắn ngủi bình tĩnh ( một )
 • #51: Ngắn ngủi bình tĩnh ( nhị )
 • #52: Ngắn ngủi bình tĩnh ( tam )
 • #53: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( một )
 • #54: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( nhị )
 • #55: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( tam )
 • #56: Ma Vương cấp Thiên Sinh Võ Khí! ( một )
 • #57: Ma Vương cấp Thiên Sinh Võ Khí! ( nhị )
 • #58: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( một )
 • #59: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( nhị )
 • #60: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( tam )
 • #61: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( một )
 • #62: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( nhị )
 • #63: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( tam )
 • #64: Làm ầm ĩ! ( một )
 • #65: Làm ầm ĩ! ( nhị )
 • #66: Làm ầm ĩ! ( tam )
 • #67: Chân Ma cấp điên phong quỷ quái! ( một )
 • #68: Chân Ma cấp điên phong quỷ quái! ( nhị )
 • #69: Tập kết hào! ( một )
 • #70: Tập kết hào! ( nhị )
 • #71: Tập kết hào! ( tam )
 • #72: Tập kết hào! ( bốn )
 • #73: Tập kết hào! ( năm )
 • #74: Trảm nhân mã! ( một )
 • #75: Trảm nhân mã! ( nhị )
 • #76: Bắc quân quan chỉ huy! ( một )
 • #77: Bắc quân quan chỉ huy! ( nhị )
 • #78: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( một )
 • #79: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( nhị )
 • #80: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( tam )
 • #81: Chấp niệm tăng lên! ( một )
 • #82: Chấp niệm tăng lên! ( nhị )
 • #83: Bạo nộ! ( một )
 • #84: Bạo nộ! ( nhị )
 • #85: Bạo nộ! ( tam )
 • #86: Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ! ( một )
 • #87: Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ! ( nhị )
 • #88: Sa đọa chi cánh! ( một )
 • #89: Sa đọa chi cánh! ( nhị )
 • #90: Ta là Bồ Tát! ( một )
 • #91: Ta là Bồ Tát! ( nhị )
 • #92: Loki chi mắt! ( một )
 • #93: Loki chi mắt! ( nhị )
 • #94: Nửa bước chân ma! ( một )
 • #95: Nửa bước chân ma! ( nhị )
 • #96: Đệ tam danh đồng bọn! ( một )
 • #97: Đệ tam danh đồng bọn! ( nhị )
 • #98: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! ( một )
 • #99: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! ( nhị )
 • #100: Kiêu ngạo lên sân khấu ( một )
 • #101: Kiêu ngạo lên sân khấu ( nhị )
 • #102: Kiêu ngạo lên sân khấu ( tam )
 • #103: Hoàn toàn cường thế! ( một )
 • #104: Hoàn toàn cường thế! ( nhị )
 • #105: Linh hồn kế hoạch! ( một )
 • #106: Linh hồn kế hoạch! ( nhị )
 • #107: Chân thật Ma Vương cấp! ( một )
 • #108: Chân thật Ma Vương cấp! ( nhị )
 • #109: Thế giới xà, vưu ngươi mỗ cương đặc! ( một )
 • #110: Thế giới xà, vưu ngươi mỗ cương đặc! ( nhị )
 • #111: Binh chia làm hai đường ( một )
 • #112: Binh chia làm hai đường ( nhị )
 • #113: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( một )
 • #114: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( nhị )
 • #115: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( tam )
 • #116: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( một )
 • #117: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( nhị )
 • #118: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( tam )
 • #119: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( bốn )
 • #120: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( năm )
 • #121: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( sáu )
 • #122: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( bảy )
 • #123: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( tám )
 • #124: Ngả bài! ( một )
 • #125: Ngả bài! ( nhị )
 • #126: Đại biến chuyển!
 • #127: Giải quyết tiếp viện ( một )
 • #128: Giải quyết tiếp viện ( nhị )
 • #129: Mê cung ( một )
 • #130: Mê cung ( nhị )
 • #131: Giải mê! ( một )
 • #132: Giải mê! ( nhị )
 • #133: Trung tâm! ( một )
 • #134: Trung tâm! ( nhị )
 • #135: Trung tâm! ( tam )
 • #136: Trung tâm! ( bốn )
 • #137: Đột phá! ( một )
 • #138: Đột phá! ( nhị )
 • #139: Đột phá! ( tam )
 • #140: Đột phá! ( bốn )
 • #141: Đột phá! ( năm )
 • #142: Đột phá! ( sáu )
 • #143: Cuồng chiến Ma Vương! ( một )
 • #144: Cuồng chiến Ma Vương! ( nhị )
 • #145: Đoạt mạng ngươi 3000
 • #146: Atlan địch tư!
 • #147: Atlan địch tư! ( nhị )
 • #148: Địa ngục
 • #149: Năm đó
 • #150: Trở về!
 • #151: Rời đi
 • #152: Thế giới kịch biến!
 • #153: Thế cục
 • #154: Kịch liệt
 • #155: Thần thoại
 • #156: Phản nghịch giả
 • #157: Linh hồn quân đội!
 • #158: Một cái khác tam mắt tộc?
 • #159: Toàn bộ bắt lấy!
 • #160: Gợn sóng
 • #161: Sớm đã là sinh tử không cộng!
 • #162: Văn minh Thiên Sinh Võ Khí!
 • #163: Hội tụ
 • #164: Không một người tốt!
 • #165: Thánh thương. Lãng cơ nỗ tư
 • #166: Văn minh đoàn đội
 • #167: Tế!
 • #168: Thông Thiên Tháp!
 • #169: Vào thành
 • #170: Tam phương liên minh
 • #171: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( thượng )
 • #172: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( trung )
 • #173: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( hạ )
 • #174: Binh phân ba đường ( thượng )
 • #175: Binh phân ba đường ( hạ )
 • #176: Ma Vương trung cấp
 • #177: Kết thúc
 • #178: Tính kế
 • #179: Truy kích
 • #180: Binh chia làm hai đường
 • #181: Bá vương!
 • #182: Tam thi
 • #183: Vai chính vô địch! ( thượng )
 • #184: Vai chính vô địch! ( hạ )
 • #185: Kẻ phản bội!
 • #186: Ngu Cơ Ngu Cơ……( thượng )
 • #187: Ngu Cơ Ngu Cơ……( hạ )
 • #188: Nhưng nề hà…… Nại như thế nào! ( thượng )
 • #189: Nhưng nề hà…… Nại như thế nào! ( hạ )
 • #190: Nhân loại con đường cuối cùng
 • #191: Thức tỉnh…… Ngủ say các chiến sĩ!
 • #192: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( thượng )
 • #193: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( trung )
 • #194: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( hạ )
 • #195: Giết người, đoạt lương, đoạt vũ khí!
 • #196: Tên thật Quỳ ngưu cổ
 • #197: Vai chính!
 • #198: Ta thề! Hộ ta tộc nhân! ( thượng )
 • #199: Ta thề! Hộ ta tộc nhân! ( hạ )
 • #200: Trở về thành thị cùng tìm kiếm ( thượng )
 • #201: Trở về thành thị cùng tìm kiếm ( hạ )
 • #202: Các đồng bọn manh mối ( thượng )
 • #203: Các đồng bọn manh mối ( hạ )
 • #204: Hy vọng
 • #205: Hy vọng
 • #206: Lang nhân tộc Vương Đình ( thượng )
 • #207: Lang nhân tộc Vương Đình ( hạ )
 • #208: Diệt tộc! Nhân loại quật khởi trước sấm sét! ( thượng )
 • #209: Diệt tộc! Nhân loại quật khởi trước sấm sét! ( hạ )
 • #210: Hy vọng
 • #211: Tiêu diệt tinh linh bộ lạc ( thượng )
 • #212: Tiêu diệt tinh linh bộ lạc ( hạ )
 • #213: Trời mưa……( thượng )
 • #214: Trời mưa……( hạ )
 • #215: Bỏ lỡ
 • #216: Dị tộc hướng đi ( thượng )
 • #217: Dị tộc hướng đi ( hạ )
 • #218: Đại khí vận ( thượng )
 • #219: Đại khí vận ( trung )
 • #220: Đại khí vận ( hạ )
 • #221: Kia trong mộng thổ địa! ( thượng )
 • #222: Kia trong mộng thổ địa! ( trung )
 • #223: Kia trong mộng thổ địa! ( hạ )
 • #224: Nhân loại thành hiểu biết ( thượng )
 • #225: Nhân loại thành hiểu biết ( hạ )
 • #226: Nguy cơ! Trăm tộc hội nghị!
 • #227: Luyện hồn hình chiếu!
 • #228: Trở về chốn cũ…… Chưa thành công
 • #229: Phía sau màn cùng các đồng bọn ( thượng )
 • #230: Phía sau màn cùng các đồng bọn ( hạ )
 • #231: Truy tìm hy vọng nơi ( thượng )
 • #232: Truy tìm hy vọng nơi ( trung )
 • #233: Truy tìm hy vọng nơi ( hạ )
 • #234: Vai chính cùng sáng tỏ
 • #235: Siêu cấp biến dị u linh ( thượng )
 • #236: Siêu cấp biến dị u linh ( trung )
 • #237: Siêu cấp biến dị u linh ( hạ )
 • #238: Ma! Ma! Ma! ( thượng )
 • #239: Ma! Ma! Ma! ( hạ )
 • #240: Quân viễn chinh ( thượng )
 • #241: Quân viễn chinh ( hạ )
 • #242: Lam quyền! ( thượng )
 • #243: Lam quyền! ( hạ )
 • #244: Hướng phương đông! ( thượng )
 • #245: Hướng phương đông! ( trung )
 • #246: Hướng phương đông! ( hạ )
 • #247: Sa mạc…… Babylon ( thượng )
 • #248: Sa mạc…… Babylon ( trung )
 • #249: Sa mạc…… Babylon ( hạ )
 • #250: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( thượng )
 • #251: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( trung )
 • #252: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( hạ )
 • #253: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( thượng )
 • #254: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( trung )
 • #255: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( hạ )
 • #256: Đại khí vận cùng…… Tỉ mỉ!
 • #257: Nửa bước thân thể thành thánh! ( thượng )
 • #258: Nửa bước thân thể thành thánh! ( hạ )
 • #259: Trăm tộc khiếp sợ ( thượng )
 • #260: Trăm tộc khiếp sợ ( trung )
 • #261: Trăm tộc khiếp sợ ( hạ )
 • #262: Nguyên thủy
 • #263: Này thế như hỏa ( thượng )
 • #264: Này thế như hỏa ( hạ )
 • #265: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( thượng )
 • #266: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( trung )
 • #267: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( hạ )
 • #268: Trương Hằng quyết đoán ( thượng )
 • #269: Trương Hằng quyết đoán ( hạ )
 • #270: Tinh linh…… Sao? ( thượng )
 • #271: Tinh linh…… Sao? ( hạ )
 • #272: Thông Thiên Tháp cùng…… Nhân Hoàng chi khu! ( thượng )
 • #273: Thông Thiên Tháp cùng…… Nhân Hoàng chi khu! ( hạ )
 • #274: Vận mệnh là cái tác giả!
 • #275: Dương Đỉnh Thiên tiểu mạo hiểm ( thượng )
 • #276: Dương Đỉnh Thiên tiểu mạo hiểm ( hạ )
 • #277: Chết đấu! Đây là đệ tứ giai! ( thượng )
 • #278: Chết đấu! Đây là đệ tứ giai! ( hạ )
 • #279: Mở ra! Vai chính chi tranh! ( thượng )
 • #280: Mở ra! Vai chính chi tranh! ( hạ )
 • #281: Hợp lưu các chiến sĩ! ( thượng )
 • #282: Hợp lưu các chiến sĩ! ( hạ )
 • #283: Kim sắc mộng tưởng
 • #284: Chiến tranh bắt đầu! ( thượng )
 • #285: Chiến tranh bắt đầu! ( hạ )
 • #286: Đạn hạt nhân phóng ra! Cùng đệ nhất phòng tuyến bị đột phá! ( thượng )
 • #287: Đạn hạt nhân phóng ra! Cùng đệ nhất phòng tuyến bị đột phá! ( hạ )
 • #288: Linh hồn tham chiến!
 • #289: Tuyệt cảnh cùng……( thượng )
 • #290: Tuyệt cảnh cùng……( hạ )
 • #291: Trận phá! Phương nam tham chiến! ( thượng )
 • #292: Trận phá! Phương nam tham chiến! ( hạ )
 • #293: Hy sinh cùng thắng lợi!
 • #294: Hạch bạo! Tử chiến! Không gian môn!
 • #295: Sinh hạ tới! Sống sót!
 • #296: Tuyệt cảnh! Nghịch tập! Vai chính thức tỉnh!
 • #297: Nhân Hoàng vô địch!
 • #298: Nhân Hoàng vô địch!
 • #299: Khen cùng cưu
 • #300: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Thế Giới Chính phủ còn sót lại
 • #301: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Đều hướng trong chạy
 • #302: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Bùi Kiêu lớn nhất nhược điểm!
 • #303: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Âm mưu
 • #304: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Tao ngộ
 • #305: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Cự thực trang!
 • #306: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hợp lưu!
 • #307: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hà Đồ Lạc Thư…… Kia băng sương nữ vương
 • #308: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Ma thần cấp u linh!
 • #309: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Gặp nhau, phân đội cùng hấp dẫn
 • #310: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Liều mạng cùng…… Lại lần nữa khởi động Côn Luân!
 • #311: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Thánh nhân võ trang, một bậc chuẩn bị
 • #312: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hỗn chiến, trưởng thành cùng Nhân Hoàng trạng thái
 • #313: Thuận tiện đề cử một chút trước mắt ta đang ở truy xem bốn quyển sách ~~
 • #314: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Đệ tam thức…… Hỗn độn!
 • #315: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Bế tắc
 • #316: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Kia cười cùng chung chiến
 • #317: Thứ Bá vương lâm thế Trở về địa cầu
 • #318: Thứ Bá vương lâm thế Tuẫn đạo!
 • #319: Thứ Bá vương lâm thế Chiến tranh cùng cứu vớt ( thượng )
 • #320: Thứ Bá vương lâm thế Chiến tranh cùng cứu vớt ( hạ )
 • #321: Thứ Bá vương lâm thế Nhân loại a……( thượng )
 • #322: Thứ Bá vương lâm thế Nhân loại a……( hạ )
 • #323: Thứ Bá vương lâm thế Một bước một ngày, là vì thông thiên
 • #324: Thứ Bá vương lâm thế Lam quyền vẫn…… Nhân tộc kiếp! ( thượng )
 • #325: Thứ Bá vương lâm thế Lam quyền vẫn…… Nhân tộc kiếp! ( hạ )
 • #326: Thứ Bá vương lâm thế Nhân Hoàng chuyện cũ…… Tinh linh diệt sạch tác chiến! ( thượng )
 • #327: Thứ Bá vương lâm thế Nhân Hoàng chuyện cũ…… Tinh linh diệt sạch tác chiến! ( hạ )
 • #328: Thứ Bá vương lâm thế Song trận phá ngô đồng! ( thượng )
 • #329: Thứ Bá vương lâm thế Song trận phá ngô đồng! ( hạ )
 • #330: Thứ Bá vương lâm thế Kia kim sắc mộng tưởng! ( thượng )
 • #331: Thứ Bá vương lâm thế Kia kim sắc mộng tưởng! ( hạ )
 • #332: Thứ Bá vương lâm thế Bá vương lâm thế! ( thượng )
 • #333: Thứ Bá vương lâm thế Bá vương lâm thế! ( hạ )
 • #334: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Quyết định!
 • #335: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng đã chết……
 • #336: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Quân tử!
 • #337: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? ( thượng )
 • #338: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? ( hạ )
 • #339: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( thượng )
 • #340: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( trung )
 • #341: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( hạ )
 • #342: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng cuối cùng bố cục ( thượng )
 • #343: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng cuối cùng bố cục ( hạ )
 • #344: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Trở về chốn cũ thành nhân hoàng? Không! ( thượng )
 • #345: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Trở về chốn cũ thành nhân hoàng? Không! ( hạ )
 • #346: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Đại kết cục! Thế giới tiến đến trước chung kết ( xong )
 • #347: Ta sách mới: Thời đại đại vũ trụ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Phật Hệ Thiếu Nữ Xuyên Thư Hằng Ngày

THUYS♥️

Quỷ Vương Về Hưu Sinh Hoạt

THUYS♥️

Bia Đỡ Đạn Phản Công

THUYS♥️

Ở Thế Giới Ác Mộng Mở Cửa Hàng

THUYS♥️

Võng Du Trọng Sinh Báo Thù Lục

THUYS♥️

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Leave a Reply