Hiện ĐạiKinh Dị

Tử Vong Bắt Đầu

Tử Vong Bắt ĐầuHán Việt: Tử vong khai đoan

Tử vong…… Gần chỉ là bắt đầu!

Nguồn: wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Zhttty
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tử vong bắt đầu
 • #2: Khủng bố địa ngục
 • #3: Tia chớp cùng cơ hội
 • #4: Điên cuồng cùng hồi dương
 • #5: Thế nhân không biết thế giới
 • #6: Maya truyền thuyết cùng giành giật từng giây
 • #7: Tránh thoát giả thân phận…… Cao đẳng?
 • #8: Công cộng phó bản? Phó bản tiến độ?
 • #9: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( một )
 • #10: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( nhị )
 • #11: Nguy cơ cùng kia tím đao một trảm! ( tam )
 • #12: Linh hồn bản chất cùng thuần túy bản tâm! ( một )
 • #13: Linh hồn bản chất cùng thuần túy bản tâm! ( nhị )
 • #14: Gia cùng giận ( một )
 • #15: Gia cùng giận ( nhị )
 • #16: Gia cùng giận ( tam )
 • #17: Biến cường phương pháp ( một )
 • #18: Biến cường phương pháp ( nhị )
 • #19: Giết người cùng về nhà ( một )
 • #20: Giết người cùng về nhà ( nhị )
 • #21: Giết người cùng về nhà ( tam )
 • #22: Quỷ dị ở chung ( một )
 • #23: Quỷ dị ở chung ( nhị )
 • #24: Phong Đô đoàn đội ( một )
 • #25: Phong Đô đoàn đội ( nhị )
 • #26: Lôi điện chi lực! ( một )
 • #27: Lôi điện chi lực! ( nhị )
 • #28: Xuất phát! Phong Đô! ( một )
 • #29: Xuất phát! Phong Đô! ( nhị )
 • #30: Xuất phát! Phong Đô! ( tam )
 • #31: Đầu trâu! Mặt ngựa! ( một )
 • #32: Đầu trâu! Mặt ngựa! ( nhị )
 • #33: Đao của ta! Đạo của ta! ( một )
 • #34: Đao của ta! Đạo của ta! ( nhị )
 • #35: Sinh tử thời tốc! ( một )
 • #36: Sinh tử thời tốc! ( nhị )
 • #37: Sinh tử thời tốc! ( tam )
 • #38: Sinh tử thời tốc! ( bốn )
 • #39: Song lôi chiến Phong Đô! ( một )
 • #40: Song lôi chiến Phong Đô! ( nhị )
 • #41: Song lôi chiến Phong Đô! ( tam )
 • #42: Song lôi chiến Phong Đô! ( bốn )
 • #43: Song lôi chiến Phong Đô! ( năm )
 • #44: Thảm thiết cùng trở về ( một )
 • #45: Thảm thiết cùng trở về ( nhị )
 • #46: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( một )
 • #47: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( nhị )
 • #48: Chiến nữ thần đặc thù kỹ năng! ( tam )
 • #49: Ta nguyện lấy thân hóa kiếm!
 • #50: Ngắn ngủi bình tĩnh ( một )
 • #51: Ngắn ngủi bình tĩnh ( nhị )
 • #52: Ngắn ngủi bình tĩnh ( tam )
 • #53: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( một )
 • #54: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( nhị )
 • #55: Ý chí ngưng tụ! Ngụy đầu trâu? ( tam )
 • #56: Ma Vương cấp Thiên Sinh Võ Khí! ( một )
 • #57: Ma Vương cấp Thiên Sinh Võ Khí! ( nhị )
 • #58: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( một )
 • #59: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( nhị )
 • #60: Luyện hóa cùng chấp niệm đồ ăn ( tam )
 • #61: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( một )
 • #62: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( nhị )
 • #63: Lại hồi Nam Bắc chiến trường ( tam )
 • #64: Làm ầm ĩ! ( một )
 • #65: Làm ầm ĩ! ( nhị )
 • #66: Làm ầm ĩ! ( tam )
 • #67: Chân Ma cấp điên phong quỷ quái! ( một )
 • #68: Chân Ma cấp điên phong quỷ quái! ( nhị )
 • #69: Tập kết hào! ( một )
 • #70: Tập kết hào! ( nhị )
 • #71: Tập kết hào! ( tam )
 • #72: Tập kết hào! ( bốn )
 • #73: Tập kết hào! ( năm )
 • #74: Trảm nhân mã! ( một )
 • #75: Trảm nhân mã! ( nhị )
 • #76: Bắc quân quan chỉ huy! ( một )
 • #77: Bắc quân quan chỉ huy! ( nhị )
 • #78: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( một )
 • #79: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( nhị )
 • #80: Chung kết! Nam Bắc chiến trường! ( tam )
 • #81: Chấp niệm tăng lên! ( một )
 • #82: Chấp niệm tăng lên! ( nhị )
 • #83: Bạo nộ! ( một )
 • #84: Bạo nộ! ( nhị )
 • #85: Bạo nộ! ( tam )
 • #86: Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ! ( một )
 • #87: Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ! ( nhị )
 • #88: Sa đọa chi cánh! ( một )
 • #89: Sa đọa chi cánh! ( nhị )
 • #90: Ta là Bồ Tát! ( một )
 • #91: Ta là Bồ Tát! ( nhị )
 • #92: Loki chi mắt! ( một )
 • #93: Loki chi mắt! ( nhị )
 • #94: Nửa bước chân ma! ( một )
 • #95: Nửa bước chân ma! ( nhị )
 • #96: Đệ tam danh đồng bọn! ( một )
 • #97: Đệ tam danh đồng bọn! ( nhị )
 • #98: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! ( một )
 • #99: Xuất phát Phục Hoạt Đảo! ( nhị )
 • #100: Kiêu ngạo lên sân khấu ( một )
 • #101: Kiêu ngạo lên sân khấu ( nhị )
 • #102: Kiêu ngạo lên sân khấu ( tam )
 • #103: Hoàn toàn cường thế! ( một )
 • #104: Hoàn toàn cường thế! ( nhị )
 • #105: Linh hồn kế hoạch! ( một )
 • #106: Linh hồn kế hoạch! ( nhị )
 • #107: Chân thật Ma Vương cấp! ( một )
 • #108: Chân thật Ma Vương cấp! ( nhị )
 • #109: Thế giới xà, vưu ngươi mỗ cương đặc! ( một )
 • #110: Thế giới xà, vưu ngươi mỗ cương đặc! ( nhị )
 • #111: Binh chia làm hai đường ( một )
 • #112: Binh chia làm hai đường ( nhị )
 • #113: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( một )
 • #114: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( nhị )
 • #115: Áo bá lợi tư Cự Thần Binh! ( tam )
 • #116: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( một )
 • #117: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( nhị )
 • #118: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( tam )
 • #119: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( bốn )
 • #120: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( năm )
 • #121: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( sáu )
 • #122: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( bảy )
 • #123: Chiến đấu kịch liệt Phục Hoạt Đảo! ( tám )
 • #124: Ngả bài! ( một )
 • #125: Ngả bài! ( nhị )
 • #126: Đại biến chuyển!
 • #127: Giải quyết tiếp viện ( một )
 • #128: Giải quyết tiếp viện ( nhị )
 • #129: Mê cung ( một )
 • #130: Mê cung ( nhị )
 • #131: Giải mê! ( một )
 • #132: Giải mê! ( nhị )
 • #133: Trung tâm! ( một )
 • #134: Trung tâm! ( nhị )
 • #135: Trung tâm! ( tam )
 • #136: Trung tâm! ( bốn )
 • #137: Đột phá! ( một )
 • #138: Đột phá! ( nhị )
 • #139: Đột phá! ( tam )
 • #140: Đột phá! ( bốn )
 • #141: Đột phá! ( năm )
 • #142: Đột phá! ( sáu )
 • #143: Cuồng chiến Ma Vương! ( một )
 • #144: Cuồng chiến Ma Vương! ( nhị )
 • #145: Đoạt mạng ngươi 3000
 • #146: Atlan địch tư!
 • #147: Atlan địch tư! ( nhị )
 • #148: Địa ngục
 • #149: Năm đó
 • #150: Trở về!
 • #151: Rời đi
 • #152: Thế giới kịch biến!
 • #153: Thế cục
 • #154: Kịch liệt
 • #155: Thần thoại
 • #156: Phản nghịch giả
 • #157: Linh hồn quân đội!
 • #158: Một cái khác tam mắt tộc?
 • #159: Toàn bộ bắt lấy!
 • #160: Gợn sóng
 • #161: Sớm đã là sinh tử không cộng!
 • #162: Văn minh Thiên Sinh Võ Khí!
 • #163: Hội tụ
 • #164: Không một người tốt!
 • #165: Thánh thương. Lãng cơ nỗ tư
 • #166: Văn minh đoàn đội
 • #167: Tế!
 • #168: Thông Thiên Tháp!
 • #169: Vào thành
 • #170: Tam phương liên minh
 • #171: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( thượng )
 • #172: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( trung )
 • #173: Huyết tế cùng không trung long hình chiếu ( hạ )
 • #174: Binh phân ba đường ( thượng )
 • #175: Binh phân ba đường ( hạ )
 • #176: Ma Vương trung cấp
 • #177: Kết thúc
 • #178: Tính kế
 • #179: Truy kích
 • #180: Binh chia làm hai đường
 • #181: Bá vương!
 • #182: Tam thi
 • #183: Vai chính vô địch! ( thượng )
 • #184: Vai chính vô địch! ( hạ )
 • #185: Kẻ phản bội!
 • #186: Ngu Cơ Ngu Cơ……( thượng )
 • #187: Ngu Cơ Ngu Cơ……( hạ )
 • #188: Nhưng nề hà…… Nại như thế nào! ( thượng )
 • #189: Nhưng nề hà…… Nại như thế nào! ( hạ )
 • #190: Nhân loại con đường cuối cùng
 • #191: Thức tỉnh…… Ngủ say các chiến sĩ!
 • #192: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( thượng )
 • #193: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( trung )
 • #194: Nhân loại cuối cùng một đám cường giả! ( hạ )
 • #195: Giết người, đoạt lương, đoạt vũ khí!
 • #196: Tên thật Quỳ ngưu cổ
 • #197: Vai chính!
 • #198: Ta thề! Hộ ta tộc nhân! ( thượng )
 • #199: Ta thề! Hộ ta tộc nhân! ( hạ )
 • #200: Trở về thành thị cùng tìm kiếm ( thượng )
 • #201: Trở về thành thị cùng tìm kiếm ( hạ )
 • #202: Các đồng bọn manh mối ( thượng )
 • #203: Các đồng bọn manh mối ( hạ )
 • #204: Hy vọng
 • #205: Hy vọng
 • #206: Lang nhân tộc Vương Đình ( thượng )
 • #207: Lang nhân tộc Vương Đình ( hạ )
 • #208: Diệt tộc! Nhân loại quật khởi trước sấm sét! ( thượng )
 • #209: Diệt tộc! Nhân loại quật khởi trước sấm sét! ( hạ )
 • #210: Hy vọng
 • #211: Tiêu diệt tinh linh bộ lạc ( thượng )
 • #212: Tiêu diệt tinh linh bộ lạc ( hạ )
 • #213: Trời mưa……( thượng )
 • #214: Trời mưa……( hạ )
 • #215: Bỏ lỡ
 • #216: Dị tộc hướng đi ( thượng )
 • #217: Dị tộc hướng đi ( hạ )
 • #218: Đại khí vận ( thượng )
 • #219: Đại khí vận ( trung )
 • #220: Đại khí vận ( hạ )
 • #221: Kia trong mộng thổ địa! ( thượng )
 • #222: Kia trong mộng thổ địa! ( trung )
 • #223: Kia trong mộng thổ địa! ( hạ )
 • #224: Nhân loại thành hiểu biết ( thượng )
 • #225: Nhân loại thành hiểu biết ( hạ )
 • #226: Nguy cơ! Trăm tộc hội nghị!
 • #227: Luyện hồn hình chiếu!
 • #228: Trở về chốn cũ…… Chưa thành công
 • #229: Phía sau màn cùng các đồng bọn ( thượng )
 • #230: Phía sau màn cùng các đồng bọn ( hạ )
 • #231: Truy tìm hy vọng nơi ( thượng )
 • #232: Truy tìm hy vọng nơi ( trung )
 • #233: Truy tìm hy vọng nơi ( hạ )
 • #234: Vai chính cùng sáng tỏ
 • #235: Siêu cấp biến dị u linh ( thượng )
 • #236: Siêu cấp biến dị u linh ( trung )
 • #237: Siêu cấp biến dị u linh ( hạ )
 • #238: Ma! Ma! Ma! ( thượng )
 • #239: Ma! Ma! Ma! ( hạ )
 • #240: Quân viễn chinh ( thượng )
 • #241: Quân viễn chinh ( hạ )
 • #242: Lam quyền! ( thượng )
 • #243: Lam quyền! ( hạ )
 • #244: Hướng phương đông! ( thượng )
 • #245: Hướng phương đông! ( trung )
 • #246: Hướng phương đông! ( hạ )
 • #247: Sa mạc…… Babylon ( thượng )
 • #248: Sa mạc…… Babylon ( trung )
 • #249: Sa mạc…… Babylon ( hạ )
 • #250: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( thượng )
 • #251: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( trung )
 • #252: Gợn sóng…… Cùng Dương Đỉnh Thiên ( hạ )
 • #253: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( thượng )
 • #254: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( trung )
 • #255: Hi oa chi tử cùng vây công bắt đầu! ( hạ )
 • #256: Đại khí vận cùng…… Tỉ mỉ!
 • #257: Nửa bước thân thể thành thánh! ( thượng )
 • #258: Nửa bước thân thể thành thánh! ( hạ )
 • #259: Trăm tộc khiếp sợ ( thượng )
 • #260: Trăm tộc khiếp sợ ( trung )
 • #261: Trăm tộc khiếp sợ ( hạ )
 • #262: Nguyên thủy
 • #263: Này thế như hỏa ( thượng )
 • #264: Này thế như hỏa ( hạ )
 • #265: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( thượng )
 • #266: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( trung )
 • #267: Mục tiêu! Nhân loại thành! ( hạ )
 • #268: Trương Hằng quyết đoán ( thượng )
 • #269: Trương Hằng quyết đoán ( hạ )
 • #270: Tinh linh…… Sao? ( thượng )
 • #271: Tinh linh…… Sao? ( hạ )
 • #272: Thông Thiên Tháp cùng…… Nhân Hoàng chi khu! ( thượng )
 • #273: Thông Thiên Tháp cùng…… Nhân Hoàng chi khu! ( hạ )
 • #274: Vận mệnh là cái tác giả!
 • #275: Dương Đỉnh Thiên tiểu mạo hiểm ( thượng )
 • #276: Dương Đỉnh Thiên tiểu mạo hiểm ( hạ )
 • #277: Chết đấu! Đây là đệ tứ giai! ( thượng )
 • #278: Chết đấu! Đây là đệ tứ giai! ( hạ )
 • #279: Mở ra! Vai chính chi tranh! ( thượng )
 • #280: Mở ra! Vai chính chi tranh! ( hạ )
 • #281: Hợp lưu các chiến sĩ! ( thượng )
 • #282: Hợp lưu các chiến sĩ! ( hạ )
 • #283: Kim sắc mộng tưởng
 • #284: Chiến tranh bắt đầu! ( thượng )
 • #285: Chiến tranh bắt đầu! ( hạ )
 • #286: Đạn hạt nhân phóng ra! Cùng đệ nhất phòng tuyến bị đột phá! ( thượng )
 • #287: Đạn hạt nhân phóng ra! Cùng đệ nhất phòng tuyến bị đột phá! ( hạ )
 • #288: Linh hồn tham chiến!
 • #289: Tuyệt cảnh cùng……( thượng )
 • #290: Tuyệt cảnh cùng……( hạ )
 • #291: Trận phá! Phương nam tham chiến! ( thượng )
 • #292: Trận phá! Phương nam tham chiến! ( hạ )
 • #293: Hy sinh cùng thắng lợi!
 • #294: Hạch bạo! Tử chiến! Không gian môn!
 • #295: Sinh hạ tới! Sống sót!
 • #296: Tuyệt cảnh! Nghịch tập! Vai chính thức tỉnh!
 • #297: Nhân Hoàng vô địch!
 • #298: Nhân Hoàng vô địch!
 • #299: Khen cùng cưu
 • #300: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Thế Giới Chính phủ còn sót lại
 • #301: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Đều hướng trong chạy
 • #302: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Bùi Kiêu lớn nhất nhược điểm!
 • #303: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Âm mưu
 • #304: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Tao ngộ
 • #305: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Cự thực trang!
 • #306: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hợp lưu!
 • #307: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hà Đồ Lạc Thư…… Kia băng sương nữ vương
 • #308: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Ma thần cấp u linh!
 • #309: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Gặp nhau, phân đội cùng hấp dẫn
 • #310: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Liều mạng cùng…… Lại lần nữa khởi động Côn Luân!
 • #311: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Thánh nhân võ trang, một bậc chuẩn bị
 • #312: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Hỗn chiến, trưởng thành cùng Nhân Hoàng trạng thái
 • #313: Thuận tiện đề cử một chút trước mắt ta đang ở truy xem bốn quyển sách ~~
 • #314: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Đệ tam thức…… Hỗn độn!
 • #315: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Bế tắc
 • #316: Đệ thập tứ tập: Cửu Châu đỉnh Kia cười cùng chung chiến
 • #317: Thứ Bá vương lâm thế Trở về địa cầu
 • #318: Thứ Bá vương lâm thế Tuẫn đạo!
 • #319: Thứ Bá vương lâm thế Chiến tranh cùng cứu vớt ( thượng )
 • #320: Thứ Bá vương lâm thế Chiến tranh cùng cứu vớt ( hạ )
 • #321: Thứ Bá vương lâm thế Nhân loại a……( thượng )
 • #322: Thứ Bá vương lâm thế Nhân loại a……( hạ )
 • #323: Thứ Bá vương lâm thế Một bước một ngày, là vì thông thiên
 • #324: Thứ Bá vương lâm thế Lam quyền vẫn…… Nhân tộc kiếp! ( thượng )
 • #325: Thứ Bá vương lâm thế Lam quyền vẫn…… Nhân tộc kiếp! ( hạ )
 • #326: Thứ Bá vương lâm thế Nhân Hoàng chuyện cũ…… Tinh linh diệt sạch tác chiến! ( thượng )
 • #327: Thứ Bá vương lâm thế Nhân Hoàng chuyện cũ…… Tinh linh diệt sạch tác chiến! ( hạ )
 • #328: Thứ Bá vương lâm thế Song trận phá ngô đồng! ( thượng )
 • #329: Thứ Bá vương lâm thế Song trận phá ngô đồng! ( hạ )
 • #330: Thứ Bá vương lâm thế Kia kim sắc mộng tưởng! ( thượng )
 • #331: Thứ Bá vương lâm thế Kia kim sắc mộng tưởng! ( hạ )
 • #332: Thứ Bá vương lâm thế Bá vương lâm thế! ( thượng )
 • #333: Thứ Bá vương lâm thế Bá vương lâm thế! ( hạ )
 • #334: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Quyết định!
 • #335: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng đã chết……
 • #336: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Quân tử!
 • #337: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? ( thượng )
 • #338: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Ta có thể cùng ngươi sóng vai sao? ( hạ )
 • #339: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( thượng )
 • #340: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( trung )
 • #341: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Tạo đỉnh ( hạ )
 • #342: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng cuối cùng bố cục ( thượng )
 • #343: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Nhân Hoàng cuối cùng bố cục ( hạ )
 • #344: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Trở về chốn cũ thành nhân hoàng? Không! ( thượng )
 • #345: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Trở về chốn cũ thành nhân hoàng? Không! ( hạ )
 • #346: Đệ thập lục tập: Chúng ta là vai chính! Đại kết cục! Thế giới tiến đến trước chung kết ( xong )
 • #347: Ta sách mới: Thời đại đại vũ trụ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

THUYS♥️

Tin Hay Không Ta Thu Ngươi

THUYS♥️

Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám

THUYS♥️

Thập Niên 80 Vạn Nguyên Hộ

TiKay

Vì Hài Hòa Mà Phấn Đấu

THUYS♥️

Ở Trọng Điệp Trong Thế Giới Làm Ruộng

TiKay

Leave a Reply