Dị NăngHài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Sủng Vật Cửa Hàng Tiểu Lão Bản

Sơ Ngữ tai nạn xe cộ sau được đến hạng nhất siêu năng lực —— có thể cùng động vật đối thoại.

Vì thế nàng khai một nhà sủng vật tâm lý phòng khám, mỗi ngày quá loát miêu loát cẩu phơi nắng về hưu sinh hoạt, thẳng đến có một ngày, nhà nàng đại miêu nói cho nàng —— cách vách tiểu khu đã xảy ra cùng nhau giết người án.

Sau lại, toàn thành tiểu động vật đều tới tìm nàng báo án ——

“Lão bản, nhà ta sạn phân quan tú ân ái ngược độc thân miêu ngươi quản mặc kệ?”

“Lão bản, ta tích cóp nửa tháng đại xương cốt bị người trộm!”

“Lão bản, nhà ta chủ nhân xuất quỹ cùng người chạy!”

“Lão bản, nhà ta sạn phân quan ném!”

Sơ ngữ: “……”

Tag: Ngọt văn huyền nghi trinh thám sảng văn

Vai chính: Sơ ngữ, giản cũng thừa

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Giang Nam Hồng Đậu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0001.mp32018-11-17 18:52
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0002.mp32018-11-17 18:53
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0003.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0004.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0005.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0006.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0007.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0008.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0009.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0010.mp32018-11-17 18:54
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0011.mp32018-11-17 18:55
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0012.mp32018-11-17 18:55
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0013.mp32018-11-17 18:55
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0014.mp32018-11-17 18:55
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0015.mp32018-11-17 18:56
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0016.mp32018-11-17 18:56
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0017.mp32018-11-17 18:56
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0018.mp32018-11-17 18:56
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0019.mp32018-11-17 18:56
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0020.mp32018-11-17 18:57
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0021.mp32018-11-17 18:57
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0022.mp32018-11-17 18:57
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0023.mp32018-11-17 18:57
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0024.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0025.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0026.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0027.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0028.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0029.mp32018-11-17 18:58
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0030.mp32018-11-17 18:59
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0031.mp32018-11-17 18:59
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0032.mp32018-11-17 18:59
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0033.mp32018-11-17 18:59
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0034.mp32018-11-17 18:59
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0035.mp32018-11-17 19:00
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0036.mp32018-11-17 19:00
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0037.mp32018-11-17 19:00
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0038.mp32018-11-17 19:00
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0039.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0040.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0041.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0042.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0043.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0044.mp32018-11-17 19:01
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0045.mp32018-11-17 19:02
 • sung-vat-cua-hang-tieu-lao-ban-chuong-0046.mp32018-11-17 19:02
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.8]

Related posts

Chiêu Diêu

TiKay

Trời Nắng Gặp Mưa To

THUYS♥️

Phu Nhân, Ngươi Áo Choàng Lại Rơi

TiKay

Xuyên Thành Quyền Mưu Văn Thêm Diễn Nữ Xứng

TiKay

Nam Thần Kiêu Ngạo

TiKay

Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống!

THUYS♥️

Leave a Reply