Hiện Đại Linh Dị Ngôn Tình

Lão Quỷ Chăn Nuôi Chỉ Nam

Người tu đạo ngũ tệ tam khuyết, lại nghèo lại nguy hiểm.

Lâm Y Diễm thề muốn khảo nhân viên công vụ, nói cái gì cũng không làm thần côn.

Không nghĩ đến không cẩn thận nuôi chỉ quỷ đại lão,

Đại lão hung tàn oán độc, khởi xướng tiêu đến Hắc Bạch Vô Thường đều sợ.

Cái khác lệ quỷ ở trước mặt hắn tất cả đều là sức chiến đấu bằng 0.

Lâm Y Diễm cảm giác mình tìm được làm giàu hảo phương pháp.

—— có hộ khách bị lệ quỷ lấy mạng.

—— ăn thì xong rồi.

Lâm Y Diễm: “Có hộ khách bị quỷ áp giường.”

Quỷ đại lão (rơi vào trầm tư → bỗng nhiên hưng phấn → mặt đỏ): “Hừ, tiểu lưu manh.”

Nguồn : truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hỗn Nguyên Tam Hỉ
 •  Chương: /46
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0001.mp32019-03-13 03:33
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0002.mp32019-03-13 03:34
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0003.mp32019-03-13 03:34
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0004.mp32019-03-13 03:35
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0005.mp32019-03-13 03:36
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0006.mp32019-03-13 03:36
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0007.mp32019-03-13 03:37
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0008.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0009.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0010.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0011.mp32019-03-13 03:39
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0012.mp32019-03-13 03:39
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0013.mp32019-03-13 03:40
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0014.mp32019-03-13 03:40
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0015.mp32019-03-13 03:41
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0016.mp32019-03-13 03:41
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0017.mp32019-03-13 03:42
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0018.mp32019-03-13 03:44
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0019.mp32019-03-13 03:44
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0020.mp32019-03-13 03:45
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0021.mp32019-03-13 03:46
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0022.mp32019-03-13 03:47
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0023.mp32019-03-13 03:47
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0024.mp32019-03-13 03:48
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0025.mp32019-03-13 03:49
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0026.mp32019-03-13 03:50
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0027.mp32019-03-13 03:50
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0028.mp32019-03-13 03:51
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0029.mp32019-03-13 03:52
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0030.mp32019-03-13 03:53
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0031.mp32019-03-13 03:53
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0032.mp32019-03-13 03:54
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0033.mp32019-03-13 03:55
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0034.mp32019-03-13 03:55
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0035.mp32019-03-13 03:56
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0036.mp32019-03-13 03:57
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0037.mp32019-03-13 03:57
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0038.mp32019-03-13 03:58
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0039.mp32019-03-13 03:58
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0040.mp32019-03-13 03:59
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0041.mp32019-03-13 04:00
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0042.mp32019-03-13 04:00
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0043.mp32019-03-13 04:01
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0044.mp32019-03-13 04:01
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0045.mp32019-03-13 04:02
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0046.mp32019-03-13 04:03
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Mạt Thế Đoàn Tàu [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Âm Phủ Thương Nhân

TiKay

Vũ Trụ Cấp Trung Khuyển

TiKay

Leave a Reply