Hiện ĐạiLinh DịNgôn Tình

Lão Quỷ Chăn Nuôi Chỉ Nam

Người tu đạo ngũ tệ tam khuyết, lại nghèo lại nguy hiểm.

Lâm Y Diễm thề muốn khảo nhân viên công vụ, nói cái gì cũng không làm thần côn.

Không nghĩ đến không cẩn thận nuôi chỉ quỷ đại lão,

Đại lão hung tàn oán độc, khởi xướng tiêu đến Hắc Bạch Vô Thường đều sợ.

Cái khác lệ quỷ ở trước mặt hắn tất cả đều là sức chiến đấu bằng 0.

Lâm Y Diễm cảm giác mình tìm được làm giàu hảo phương pháp.

—— có hộ khách bị lệ quỷ lấy mạng.

—— ăn thì xong rồi.

Lâm Y Diễm: “Có hộ khách bị quỷ áp giường.”

Quỷ đại lão (rơi vào trầm tư → bỗng nhiên hưng phấn → mặt đỏ): “Hừ, tiểu lưu manh.”

Nguồn : truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hỗn Nguyên Tam Hỉ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0001.mp32019-03-13 03:33
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0002.mp32019-03-13 03:34
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0003.mp32019-03-13 03:34
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0004.mp32019-03-13 03:35
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0005.mp32019-03-13 03:36
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0006.mp32019-03-13 03:36
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0007.mp32019-03-13 03:37
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0008.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0009.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0010.mp32019-03-13 03:38
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0011.mp32019-03-13 03:39
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0012.mp32019-03-13 03:39
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0013.mp32019-03-13 03:40
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0014.mp32019-03-13 03:40
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0015.mp32019-03-13 03:41
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0016.mp32019-03-13 03:41
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0017.mp32019-03-13 03:42
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0018.mp32019-03-13 03:44
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0019.mp32019-03-13 03:44
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0020.mp32019-03-13 03:45
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0021.mp32019-03-13 03:46
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0022.mp32019-03-13 03:47
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0023.mp32019-03-13 03:47
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0024.mp32019-03-13 03:48
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0025.mp32019-03-13 03:49
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0026.mp32019-03-13 03:50
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0027.mp32019-03-13 03:50
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0028.mp32019-03-13 03:51
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0029.mp32019-03-13 03:52
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0030.mp32019-03-13 03:53
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0031.mp32019-03-13 03:53
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0032.mp32019-03-13 03:54
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0033.mp32019-03-13 03:55
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0034.mp32019-03-13 03:55
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0035.mp32019-03-13 03:56
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0036.mp32019-03-13 03:57
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0037.mp32019-03-13 03:57
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0038.mp32019-03-13 03:58
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0039.mp32019-03-13 03:58
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0040.mp32019-03-13 03:59
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0041.mp32019-03-13 04:00
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0042.mp32019-03-13 04:00
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0043.mp32019-03-13 04:01
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0044.mp32019-03-13 04:01
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0045.mp32019-03-13 04:02
 • lao-quy-chan-nuoi-chi-nam-chuong-0046.mp32019-03-13 04:03
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tây Xuất Ngọc Môn

THUYS♥️

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

TiKay

Quỷ Thê Gả Đến

THUYS♥️

Ta Có Đặc Thù Phá Án Tư Thế [ Dị Năng ]

THUYS♥️

Ta Ở Cổ Đại Đương Danh Sư

TiKay

Sau Khi Trọng Sinh Ta Về Miêu Cương Kế Thừa Gia Nghiệp

TiKay

Leave a Reply