Mạt Thế Ngôn Tình Xuyên Không

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Sống 1000 năm, mắt thấy tu luyện sắp sắp đạt thành vậy mà lại bị ám toán, Ngọc Thiên Di quyết định đồng quy vu tận ( chết chùm cho vui). Không ngờ xuyên đến một địa cầu khác lại càng không ngờ mói tỉnh dậy ngày đầu tiên lão thiên gia đã ban tang cho nàng vai cục thịt dư trong bụng. Vừa mới sinh xong bảo bảo, chưa kịp hưởng thụ vài năm thi gặp tận thế buông xuống.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Du Nhân
 •  Chương: /56
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0001.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0002.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0003.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0004.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0005.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0006.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0007.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0008.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0009.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0010.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0011.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0012.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0013.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0014.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0015.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0016.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0017.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0018.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0019.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0020.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0021.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0022.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0023.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0024.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0025.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0026.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0027.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0028.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0029.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0030.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0031.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0032.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0033.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0034.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0035.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0036.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0037.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0038.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0039.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0040.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0041.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0042.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0043.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0044.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0045.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0046.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0047.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0048.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0049.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0050.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0051.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0052.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0053.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0054.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0055.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0056.mp32019-03-17 15:11
[Total: 8   Average: 3.6/5]

Related posts

Ta Thật Không Phải Nữ Chủ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Dân Quốc Kiều Tiểu Thư

THUYS♥️

Thành Tinh Yêu Quái Không Được Báo Án

THUYS♥️

Leave a Reply