Mạt ThếNgôn TìnhXuyên Không

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Sống 1000 năm, mắt thấy tu luyện sắp sắp đạt thành vậy mà lại bị ám toán, Ngọc Thiên Di quyết định đồng quy vu tận ( chết chùm cho vui). Không ngờ xuyên đến một địa cầu khác lại càng không ngờ mói tỉnh dậy ngày đầu tiên lão thiên gia đã ban tang cho nàng vai cục thịt dư trong bụng. Vừa mới sinh xong bảo bảo, chưa kịp hưởng thụ vài năm thi gặp tận thế buông xuống.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Du Nhân
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0001.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0002.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0003.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0004.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0005.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0006.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0007.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0008.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0009.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0010.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0011.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0012.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0013.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0014.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0015.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0016.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0017.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0018.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0019.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0020.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0021.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0022.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0023.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0024.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0025.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0026.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0027.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0028.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0029.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0030.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0031.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0032.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0033.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0034.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0035.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0036.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0037.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0038.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0039.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0040.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0041.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0042.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0043.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0044.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0045.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0046.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0047.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0048.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0049.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0050.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0051.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0052.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0053.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0054.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0055.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0056.mp32019-03-17 15:11
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.8]

Related posts

Ta Hiếu Tâm Biến Chất

TiKay

Siêu Thần Đại Quản Gia

TiKay

Từ Con Kiến Đến Vực Sâu Ma Thần

TiKay

Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi

TiKay

Kim Đan Lão Tổ Ở Hiện Đại

THUYS♥️

Khuynh Tẫn Triền Miên

TiKay

Leave a Reply