Mạt ThếNgôn TìnhXuyên Không

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

Sống 1000 năm, mắt thấy tu luyện sắp sắp đạt thành vậy mà lại bị ám toán, Ngọc Thiên Di quyết định đồng quy vu tận ( chết chùm cho vui). Không ngờ xuyên đến một địa cầu khác lại càng không ngờ mói tỉnh dậy ngày đầu tiên lão thiên gia đã ban tang cho nàng vai cục thịt dư trong bụng. Vừa mới sinh xong bảo bảo, chưa kịp hưởng thụ vài năm thi gặp tận thế buông xuống.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Du Nhân
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0001.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0002.mp32019-03-17 15:04
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0003.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0004.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0005.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0006.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0007.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0008.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0009.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0010.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0011.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0012.mp32019-03-17 15:05
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0013.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0014.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0015.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0016.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0017.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0018.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0019.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0020.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0021.mp32019-03-17 15:06
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0022.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0023.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0024.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0025.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0026.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0027.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0028.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0029.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0030.mp32019-03-17 15:07
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0031.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0032.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0033.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0034.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0035.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0036.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0037.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0038.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0039.mp32019-03-17 15:08
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0040.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0041.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0042.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0043.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0044.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0045.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0046.mp32019-03-17 15:09
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0047.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0048.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0049.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0050.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0051.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0052.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0053.mp32019-03-17 15:10
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0054.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0055.mp32019-03-17 15:11
 • om-bao-bao-choi-dua-mat-the-chuong-0056.mp32019-03-17 15:11
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.8]

Related posts

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

THUYS♥️

Khắc Kim Sửa Mệnh [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Ta Ở Giới Giải Trí Sảng Văn Làm Cá Mặn

THUYS♥️

Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh [ Tinh Tế ]

THUYS♥️

Nông Môn Chi Nhạc: Cẩm Tú Bảo Bối Tiểu Kiều Nương

TiKay

Leave a Reply