Hài HướcNgôn Tình

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!

Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”

Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”

Nguồn : truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Superpanda
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0001.mp32019-02-02 13:19
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0002.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0003.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0004.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0005.mp32019-02-02 13:21
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0006.mp32019-02-02 13:21
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0007.mp32019-02-02 13:22
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0008.mp32019-02-02 13:23
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0009.mp32019-02-02 13:24
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0010.mp32019-02-02 13:24
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0011.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0012.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0013.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0014.mp32019-02-02 13:26
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0015.mp32019-02-02 13:26
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0016.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0017.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0018.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0019.mp32019-02-02 13:55
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0020.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0021.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0022.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0023.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0024.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0025.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0026.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0027.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0028.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0029.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0030.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0031.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0032.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0033.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0034.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0035.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0036.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0037.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0038.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0039.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0040.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0041.mp32019-02-02 14:00
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0042.mp32019-02-02 14:00
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0043.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0044.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0045.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0046.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0047.mp32019-02-02 14:02
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0048.mp32019-02-02 14:02
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0049.mp32019-02-02 14:03
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0050.mp32019-02-02 14:03
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0051.mp32019-02-02 14:04
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0052.mp32019-02-02 14:04
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0053.mp32019-02-02 14:05
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Trùng Sinh Chi Thiên Tài Y Nữ

THUYS♥️

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Xuyên Thành Vợ Của Vai ác

TiKay

Cha Ta Là Ảnh Đế

THUYS♥️

Sơn Thần Hào Môn Sinh Hoạt

THUYS♥️

Nữ Chủ Phong Cánh Thanh Kỳ

THUYS♥️

Leave a Reply