Hài Hước Ngôn Tình

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Vì hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Vương Vượng Vượng che dấu thân phận nghiên cứu sinh khoa xã hội học tại trường đại học T của mình, cô trở thành một người giúp việc phục vụ cộng đồng, giả dạng trong nhà Chung Thanh Văn, bắt đầu một cuộc sống mới!

Chung Thanh Văn: “Vương Vượng Vượng!”

Vương Vượng Vượng: “Tới đây tới đây… Không cần sủa.”

Nguồn : truyenfull


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Superpanda
 •  Chương: /53
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0001.mp32019-02-02 13:19
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0002.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0003.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0004.mp32019-02-02 13:20
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0005.mp32019-02-02 13:21
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0006.mp32019-02-02 13:21
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0007.mp32019-02-02 13:22
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0008.mp32019-02-02 13:23
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0009.mp32019-02-02 13:24
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0010.mp32019-02-02 13:24
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0011.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0012.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0013.mp32019-02-02 13:25
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0014.mp32019-02-02 13:26
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0015.mp32019-02-02 13:26
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0016.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0017.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0018.mp32019-02-02 13:27
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0019.mp32019-02-02 13:55
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0020.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0021.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0022.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0023.mp32019-02-02 13:56
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0024.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0025.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0026.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0027.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0028.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0029.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0030.mp32019-02-02 13:57
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0031.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0032.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0033.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0034.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0035.mp32019-02-02 13:58
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0036.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0037.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0038.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0039.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0040.mp32019-02-02 13:59
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0041.mp32019-02-02 14:00
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0042.mp32019-02-02 14:00
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0043.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0044.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0045.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0046.mp32019-02-02 14:01
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0047.mp32019-02-02 14:02
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0048.mp32019-02-02 14:02
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0049.mp32019-02-02 14:03
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0050.mp32019-02-02 14:03
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0051.mp32019-02-02 14:04
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0052.mp32019-02-02 14:04
 • nhat-ky-quan-sat-chu-nha-chuong-0053.mp32019-02-02 14:05
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Tức Phụ, Chỗ Đối Tượng Sao?

THUYS♥️

Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!

TiKay

Xuyên Thư Chi Mạt Thế Nuông Chiều

THUYS♥️

Leave a Reply