Cổ Đại Ngôn Tình

Tạo Tác Thời Quang

Thiên lạnh, bị bệ hạ thiên sủng Thái Tử rơi đài sao?

Không có.

Thiên nhiệt, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ sao?

Không có.

Một cái làm vai ác nổi điên nữ chủ, một cái làm pháo hôi hận không thể đương trường tự sát nam chủ, bọn họ tương ngộ, là những người khác tai nạn.

Vai ác: Không, vui sướng chỉ có các ngươi, các ngươi chưa bao giờ có nghĩ tới ta cảm thụ.

Cảm tạ họa sĩ mộc tử họa chi vẽ bìa mặt, bổn văn nhẹ nhàng vui sướng, chúc đại gia đọc vui sướng.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoa Lưu Li ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồng : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tạo Tác Thời Quang
 •  Chương: /145
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0001.mp32020-01-18 05:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0002.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0003.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0004.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0005.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0006.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0007.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0008.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0009.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0010.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0011.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0012.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0013.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0014.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0015.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0016.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0017.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0018.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0019.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0020.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0021.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0022.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0023.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0024.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0025.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0026.mp32020-01-18 05:43
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0027.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0028.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0029.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0030.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0031.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0032.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0033.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0034.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0035.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0036.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0037.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0038.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0039.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0040.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0041.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0042.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0043.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0044.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0045.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0046.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0047.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0048.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0049.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0050.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0051.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0052.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0053.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0054.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0055.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0056.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0057.mp32020-01-18 05:57
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0058.mp32020-01-18 05:58
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0059.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0060.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0061.mp32020-01-18 06:01
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0062.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0063.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0064.mp32020-01-18 06:04
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0065.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0066.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0067.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0068.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0069.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0070.mp32020-01-18 06:08
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0071.mp32020-01-18 06:09
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0072.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0073.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0074.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0075.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0076.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0077.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0078.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0079.mp32020-01-18 06:13
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0080.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0081.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0082.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0083.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0084.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0085.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0086.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0087.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0088.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0089.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0090.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0091.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0092.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0093.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0094.mp32020-01-18 06:19
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0095.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0096.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0097.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0098.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0099.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0100.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0101.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0102.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0103.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0104.mp32020-01-18 06:23
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0105.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0106.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0107.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0108.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0109.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0110.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0111.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0112.mp32020-01-18 06:28
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0113.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0114.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0115.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0116.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0117.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0118.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0119.mp32020-01-18 06:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0120.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0121.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0122.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0123.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0124.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0125.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0126.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0127.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0128.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0129.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0130.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0131.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0132.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0133.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0134.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0135.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0136.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0137.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0138.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0139.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0140.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0141.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0142.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0143.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0144.mp32020-01-18 06:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0145.mp32020-01-18 06:41
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

TiKay

Tâm Manh

TiKay

Trọng Sinh: Ảnh Đế Hiền Thê

THUYS♥️

Leave a Reply