Cổ ĐạiNgôn Tình

Tạo Tác Thời Quang

Thiên lạnh, bị bệ hạ thiên sủng Thái Tử rơi đài sao?

Không có.

Thiên nhiệt, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ sao?

Không có.

Một cái làm vai ác nổi điên nữ chủ, một cái làm pháo hôi hận không thể đương trường tự sát nam chủ, bọn họ tương ngộ, là những người khác tai nạn.

Vai ác: Không, vui sướng chỉ có các ngươi, các ngươi chưa bao giờ có nghĩ tới ta cảm thụ.

Cảm tạ họa sĩ mộc tử họa chi vẽ bìa mặt, bổn văn nhẹ nhàng vui sướng, chúc đại gia đọc vui sướng.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoa Lưu Li ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồng : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tạo Tác Thời Quang
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0001.mp32020-01-18 05:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0002.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0003.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0004.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0005.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0006.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0007.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0008.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0009.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0010.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0011.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0012.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0013.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0014.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0015.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0016.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0017.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0018.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0019.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0020.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0021.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0022.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0023.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0024.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0025.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0026.mp32020-01-18 05:43
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0027.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0028.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0029.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0030.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0031.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0032.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0033.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0034.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0035.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0036.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0037.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0038.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0039.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0040.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0041.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0042.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0043.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0044.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0045.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0046.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0047.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0048.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0049.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0050.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0051.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0052.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0053.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0054.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0055.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0056.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0057.mp32020-01-18 05:57
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0058.mp32020-01-18 05:58
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0059.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0060.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0061.mp32020-01-18 06:01
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0062.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0063.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0064.mp32020-01-18 06:04
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0065.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0066.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0067.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0068.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0069.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0070.mp32020-01-18 06:08
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0071.mp32020-01-18 06:09
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0072.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0073.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0074.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0075.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0076.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0077.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0078.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0079.mp32020-01-18 06:13
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0080.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0081.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0082.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0083.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0084.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0085.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0086.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0087.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0088.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0089.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0090.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0091.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0092.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0093.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0094.mp32020-01-18 06:19
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0095.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0096.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0097.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0098.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0099.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0100.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0101.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0102.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0103.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0104.mp32020-01-18 06:23
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0105.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0106.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0107.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0108.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0109.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0110.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0111.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0112.mp32020-01-18 06:28
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0113.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0114.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0115.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0116.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0117.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0118.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0119.mp32020-01-18 06:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0120.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0121.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0122.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0123.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0124.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0125.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0126.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0127.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0128.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0129.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0130.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0131.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0132.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0133.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0134.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0135.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0136.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0137.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0138.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0139.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0140.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0141.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0142.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0143.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0144.mp32020-01-18 06:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0145.mp32020-01-18 06:41
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc

THUYS♥️

Huyền Học Đại Lão Mãn Cấp Trở Về [ Xuyên Thư ]

TiKay

[ Xuyên Nhanh ] Một Cái Bug Cầu Sinh Dục

THUYS♥️

Bưu Hãn Nông Nữ: Phu Quân Hài Tử Nhiệt Đầu Giường Đất

TiKay

Leave a Reply