Cổ ĐạiNgôn Tình

Tạo Tác Thời Quang

Thiên lạnh, bị bệ hạ thiên sủng Thái Tử rơi đài sao?

Không có.

Thiên nhiệt, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ sao?

Không có.

Một cái làm vai ác nổi điên nữ chủ, một cái làm pháo hôi hận không thể đương trường tự sát nam chủ, bọn họ tương ngộ, là những người khác tai nạn.

Vai ác: Không, vui sướng chỉ có các ngươi, các ngươi chưa bao giờ có nghĩ tới ta cảm thụ.

Cảm tạ họa sĩ mộc tử họa chi vẽ bìa mặt, bổn văn nhẹ nhàng vui sướng, chúc đại gia đọc vui sướng.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoa Lưu Li ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồng : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tạo Tác Thời Quang
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0001.mp32020-01-18 05:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0002.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0003.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0004.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0005.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0006.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0007.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0008.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0009.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0010.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0011.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0012.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0013.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0014.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0015.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0016.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0017.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0018.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0019.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0020.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0021.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0022.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0023.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0024.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0025.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0026.mp32020-01-18 05:43
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0027.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0028.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0029.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0030.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0031.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0032.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0033.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0034.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0035.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0036.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0037.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0038.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0039.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0040.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0041.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0042.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0043.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0044.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0045.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0046.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0047.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0048.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0049.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0050.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0051.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0052.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0053.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0054.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0055.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0056.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0057.mp32020-01-18 05:57
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0058.mp32020-01-18 05:58
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0059.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0060.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0061.mp32020-01-18 06:01
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0062.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0063.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0064.mp32020-01-18 06:04
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0065.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0066.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0067.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0068.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0069.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0070.mp32020-01-18 06:08
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0071.mp32020-01-18 06:09
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0072.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0073.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0074.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0075.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0076.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0077.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0078.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0079.mp32020-01-18 06:13
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0080.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0081.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0082.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0083.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0084.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0085.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0086.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0087.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0088.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0089.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0090.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0091.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0092.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0093.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0094.mp32020-01-18 06:19
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0095.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0096.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0097.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0098.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0099.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0100.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0101.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0102.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0103.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0104.mp32020-01-18 06:23
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0105.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0106.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0107.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0108.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0109.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0110.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0111.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0112.mp32020-01-18 06:28
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0113.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0114.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0115.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0116.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0117.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0118.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0119.mp32020-01-18 06:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0120.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0121.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0122.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0123.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0124.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0125.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0126.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0127.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0128.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0129.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0130.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0131.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0132.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0133.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0134.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0135.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0136.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0137.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0138.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0139.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0140.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0141.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0142.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0143.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0144.mp32020-01-18 06:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0145.mp32020-01-18 06:41
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Vì Gió Ở Nơi Ấy

THUYS♥️

Khôn Ninh

TiKay

Phi Người Người Chơi

TiKay

Tự Cẩm

THUYS♥️

Chân Thật Phó Bản

THUYS♥️

Ma Pháp Trường Học Cứu Thế Hằng Ngày

TiKay

Leave a Reply