Cổ ĐạiNgôn Tình

Tạo Tác Thời Quang

Thiên lạnh, bị bệ hạ thiên sủng Thái Tử rơi đài sao?

Không có.

Thiên nhiệt, Trung Dũng Hầu phủ bị vắt chanh bỏ vỏ sao?

Không có.

Một cái làm vai ác nổi điên nữ chủ, một cái làm pháo hôi hận không thể đương trường tự sát nam chủ, bọn họ tương ngộ, là những người khác tai nạn.

Vai ác: Không, vui sướng chỉ có các ngươi, các ngươi chưa bao giờ có nghĩ tới ta cảm thụ.

Cảm tạ họa sĩ mộc tử họa chi vẽ bìa mặt, bổn văn nhẹ nhàng vui sướng, chúc đại gia đọc vui sướng.

Tag: Cung đình hầu tước hoan hỉ oan gia duyên trời tác hợp ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoa Lưu Li ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồng : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tạo Tác Thời Quang
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0001.mp32020-01-18 05:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0002.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0003.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0004.mp32020-01-18 05:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0005.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0006.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0007.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0008.mp32020-01-18 05:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0009.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0010.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0011.mp32020-01-18 05:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0012.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0013.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0014.mp32020-01-18 05:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0015.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0016.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0017.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0018.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0019.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0020.mp32020-01-18 05:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0021.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0022.mp32020-01-18 05:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0023.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0024.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0025.mp32020-01-18 05:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0026.mp32020-01-18 05:43
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0027.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0028.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0029.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0030.mp32020-01-18 05:44
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0031.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0032.mp32020-01-18 05:45
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0033.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0034.mp32020-01-18 05:46
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0035.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0036.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0037.mp32020-01-18 05:47
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0038.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0039.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0040.mp32020-01-18 05:48
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0041.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0042.mp32020-01-18 05:49
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0043.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0044.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0045.mp32020-01-18 05:50
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0046.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0047.mp32020-01-18 05:51
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0048.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0049.mp32020-01-18 05:52
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0050.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0051.mp32020-01-18 05:53
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0052.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0053.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0054.mp32020-01-18 05:54
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0055.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0056.mp32020-01-18 05:55
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0057.mp32020-01-18 05:57
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0058.mp32020-01-18 05:58
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0059.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0060.mp32020-01-18 05:59
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0061.mp32020-01-18 06:01
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0062.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0063.mp32020-01-18 06:02
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0064.mp32020-01-18 06:04
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0065.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0066.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0067.mp32020-01-18 06:06
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0068.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0069.mp32020-01-18 06:07
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0070.mp32020-01-18 06:08
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0071.mp32020-01-18 06:09
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0072.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0073.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0074.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0075.mp32020-01-18 06:10
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0076.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0077.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0078.mp32020-01-18 06:12
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0079.mp32020-01-18 06:13
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0080.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0081.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0082.mp32020-01-18 06:14
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0083.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0084.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0085.mp32020-01-18 06:15
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0086.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0087.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0088.mp32020-01-18 06:16
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0089.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0090.mp32020-01-18 06:17
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0091.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0092.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0093.mp32020-01-18 06:18
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0094.mp32020-01-18 06:19
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0095.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0096.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0097.mp32020-01-18 06:20
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0098.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0099.mp32020-01-18 06:21
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0100.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0101.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0102.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0103.mp32020-01-18 06:22
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0104.mp32020-01-18 06:23
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0105.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0106.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0107.mp32020-01-18 06:24
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0108.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0109.mp32020-01-18 06:25
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0110.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0111.mp32020-01-18 06:27
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0112.mp32020-01-18 06:28
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0113.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0114.mp32020-01-18 06:29
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0115.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0116.mp32020-01-18 06:30
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0117.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0118.mp32020-01-18 06:31
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0119.mp32020-01-18 06:32
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0120.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0121.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0122.mp32020-01-18 06:33
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0123.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0124.mp32020-01-18 06:34
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0125.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0126.mp32020-01-18 06:35
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0127.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0128.mp32020-01-18 06:36
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0129.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0130.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0131.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0132.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0133.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0134.mp32020-01-18 06:37
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0135.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0136.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0137.mp32020-01-18 06:38
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0138.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0139.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0140.mp32020-01-18 06:39
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0141.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0142.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0143.mp32020-01-18 06:40
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0144.mp32020-01-18 06:41
 • tao-tac-thoi-quang-chuong-0145.mp32020-01-18 06:41
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân

THUYS♥️

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau / Tà Ám Gia Tiểu Thiên Sư

TiKay

Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele

TiKay

Khôn Ninh

TiKay

Băng Qua Địa Ngục

TiKay

Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh

THUYS♥️

Leave a Reply