Điền Văn Ngôn Tình Xuyên Không

Địa Cầu Di Dân Làm Ruộng Ký

Hán Việt: Địa cầu di dân

Một cái lạc hậu tinh cầu, khai hoang, làm ruộng, thuần dưỡng thực vật.

Một cái lạc hậu tinh cầu, cơ hồ bị bạo ngược thực vật bá chiếm, trên tinh cầu nhân loại gian nan bảo vệ cho một tiểu khối nơi làm tổ, không có lúc nào là không cùng bạo thực chiến đấu.

Trong miệng một lần uống, một miếng ăn, dưới chân mỗi một khối đất cắm dùi đều là chém giết tới, chiến sĩ địa vị chí cao vô thượng, làm không được chiến sĩ người, chỉ có thể phụ thuộc.

Nữ chủ mới tới tinh cầu khi là một cái không có nhân cách, không tôn nghiêm người, là một cái phụ thuộc phẩm, thuộc về một cái chiến sĩ, tự giác ở nhà không có địa vị, mỗi ngày cúi đầu khom lưng, thực không có tự tin……

Sau tới có một ngày, trong lúc vô ý nàng phát hiện thuần dưỡng bạo thực phương pháp, sinh hoạt bắt đầu phát sinh thay đổi……

Đọc nhắc nhở:

1, không có cái gì tinh tế cảm giác.

2, một chọi một.

Nguồn: wikidich.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Xu Chỉ
 •  Chương: /81
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đệ 1 chương2021-03-31 07:17
 • #2: Đệ 2 chương2021-03-31 07:18
 • #3: Đệ 3 chương2021-03-31 07:18
 • #4: Đệ 4 chương2021-03-31 07:19
 • #5: Đệ 5 chương2021-03-31 07:19
 • #6: Đệ 6 chương2021-03-31 07:19
 • #7: Đệ 7 chương2021-03-31 07:19
 • #8: Đệ 8 chương2021-03-31 07:20
 • #9: Đệ 9 chương2021-03-31 07:20
 • #10: Đệ 10 chương2021-03-31 07:20
 • #11: Đệ 11 chương2021-03-31 07:20
 • #12: Đệ 12 chương2021-03-31 07:20
 • #13: Đệ 13 chương2021-03-31 07:21
 • #14: Đệ 14 chương2021-03-31 07:21
 • #15: Đệ 15 chương2021-03-31 07:21
 • #16: Đệ 16 chương2021-03-31 07:21
 • #17: Đệ 17 chương2021-03-31 07:21
 • #18: Đệ 18 chương2021-03-31 07:21
 • #19: Đệ 19 chương2021-03-31 07:21
 • #20: Đệ 20 chương2021-03-31 07:21
 • #21: Đệ 21 chương2021-03-31 07:22
 • #22: Đệ 22 chương2021-03-31 07:22
 • #23: Đệ 23 chương2021-03-31 07:22
 • #24: Đệ 24 chương2021-03-31 07:22
 • #25: Đệ 25 chương2021-03-31 07:22
 • #26: Đệ 26 chương2021-03-31 07:22
 • #27: Đệ 27 chương2021-03-31 07:22
 • #28: Đệ 28 chương2021-03-31 07:23
 • #29: Đệ 29 chương2021-03-31 07:23
 • #30: Đệ 30 chương2021-03-31 07:23
 • #31: Đệ 31 chương2021-03-31 07:23
 • #32: Đệ 32 chương2021-03-31 07:23
 • #33: Đệ 33 chương2021-03-31 07:23
 • #34: Đệ 34 chương2021-03-31 07:23
 • #35: Đệ 35 chương2021-03-31 07:24
 • #36: Đệ 36 chương2021-03-31 07:24
 • #37: Đệ 37 chương2021-03-31 07:24
 • #38: Đệ 38 chương2021-03-31 07:24
 • #39: Đệ 39 chương2021-03-31 07:24
 • #40: Đệ 40 chương2021-03-31 07:24
 • #41: Đệ 41 chương2021-03-31 07:24
 • #42: Đệ 42 chương2021-03-31 07:24
 • #43: Đệ 43 chương2021-03-31 07:25
 • #44: Đệ 44 chương2021-03-31 07:25
 • #45: Đệ 45 chương2021-03-31 07:25
 • #46: Đệ 46 chương2021-03-31 07:25
 • #47: Đệ 47 chương2021-03-31 07:25
 • #48: Đệ 48 chương2021-03-31 07:25
 • #49: Đệ 49 chương2021-03-31 07:25
 • #50: Đệ 50 chương2021-03-31 07:25
 • #51: Đệ 51 chương2021-03-31 07:26
 • #52: Đệ 52 chương2021-03-31 07:26
 • #53: Đệ 53 chương2021-03-31 07:26
 • #54: Đệ 54 chương2021-03-31 07:26
 • #55: Đệ 55 chương2021-03-31 07:26
 • #56: Đệ 56 chương2021-03-31 07:26
 • #57: Đệ 57 chương2021-03-31 07:26
 • #58: Đệ 58 chương2021-03-31 07:27
 • #59: Đệ 59 chương2021-03-31 07:27
 • #60: Đệ 60 chương2021-03-31 07:27
 • #61: Đệ 61 chương2021-03-31 07:27
 • #62: Đệ 62 chương2021-03-31 07:27
 • #63: Đệ 63 chương2021-03-31 07:27
 • #64: Đệ 64 chương2021-03-31 07:27
 • #65: Đệ 65 chương2021-03-31 07:28
 • #66: Đệ 66 chương2021-03-31 07:28
 • #67: Đệ 67 chương2021-03-31 07:28
 • #68: Đệ 68 chương2021-03-31 07:28
 • #69: Đệ 69 chương2021-03-31 07:28
 • #70: Đệ 70 chương2021-03-31 07:28
 • #71: Đệ 71 chương2021-03-31 07:28
 • #72: Đệ 72 chương2021-03-31 07:28
 • #73: Đệ 73 chương2021-03-31 07:28
 • #74: Đệ 74 chương2021-03-31 07:29
 • #75: Đệ 75 chương2021-03-31 07:29
 • #76: Đệ 76 chương2021-03-31 07:29
 • #77: Đệ 77 chương2021-03-31 07:29
 • #78: Đệ 78 chương2021-03-31 07:29
 • #79: Đệ 79 chương2021-03-31 07:29
 • #80: Đệ 80 chương2021-03-31 07:29
 • #81: Kết thúc2021-03-31 07:29
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh [ Tinh Tế ]

THUYS♥️

Ma Phi Quá Tàn Nhẫn

THUYS♥️

Sơn Thần Hào Môn Sinh Hoạt

THUYS♥️

Leave a Reply