Cổ ĐạiNgôn TìnhNữ Cường

Đường Môn Độc Tông

Mừng rỡ ngày, diệt môn.

Tầng dưới chót thảo căn, làm môn chủ.

Xuẩn manh thôn cô, gả thiên tài nam thần.

Lay động thiên hạ, nàng muốn vân cuốn vân thư.

Vân cuốn vân thư, nàng lại phao phu khí tử. . .

Ân, nàng chạy. . .

———–

Nữ chủ trưởng thành hình, thuần mỹ lạc quan chính năng lượng.

Bối cảnh vì thời Ngũ Đại mười quốc.

Một ngày cố định hai càng, 7 điểm /12 điểm. Ngẫu nhiên thêm càng.

Hoan nghênh truy văn!

—————————-

Truyện đang đứng đầu Bảng view và Bảng đề cử bên Khởi điểm nhé.

Lượt view: 1636,28 vạn

Đề cử: 98,53 vạn

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phấn Bút Cầm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0001.mp32020-02-15 04:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0002.mp32020-02-15 04:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0003.mp32020-02-15 04:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0004.mp32020-02-15 04:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0005.mp32020-02-15 04:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0006.mp32020-02-15 04:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0007.mp32020-02-15 04:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0008.mp32020-02-15 04:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0009.mp32020-02-15 04:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0010.mp32020-02-15 04:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0011.mp32020-02-15 04:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0012.mp32020-02-15 04:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0013.mp32020-02-15 04:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0014.mp32020-02-15 04:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0015.mp32020-02-15 04:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0016.mp32020-02-15 04:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0017.mp32020-02-15 04:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0018.mp32020-02-15 04:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0019.mp32020-02-15 04:58
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0020.mp32020-02-15 04:58
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0021.mp32020-02-15 04:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0022.mp32020-02-15 04:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0023.mp32020-02-15 05:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0024.mp32020-02-15 05:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0025.mp32020-02-15 05:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0026.mp32020-02-15 05:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0027.mp32020-02-15 05:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0028.mp32020-02-15 05:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0029.mp32020-02-15 05:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0030.mp32020-02-15 05:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0031.mp32020-02-15 05:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0032.mp32020-02-15 05:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0033.mp32020-02-15 05:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0034.mp32020-02-15 05:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0035.mp32020-02-15 05:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0036.mp32020-02-15 05:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0037.mp32020-02-15 05:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0038.mp32020-02-15 05:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0039.mp32020-02-15 05:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0040.mp32020-02-15 05:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0041.mp32020-02-15 05:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0042.mp32020-02-15 05:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0043.mp32020-02-15 05:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0044.mp32020-02-15 05:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0045.mp32020-02-15 05:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0046.mp32020-02-15 05:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0047.mp32020-02-15 05:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0048.mp32020-02-15 05:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0049.mp32020-02-15 05:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0050.mp32020-02-15 05:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0051.mp32020-02-15 05:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0052.mp32020-02-15 05:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0053.mp32020-02-15 05:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0054.mp32020-02-15 05:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0055.mp32020-02-15 05:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0056.mp32020-02-15 05:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0057.mp32020-02-15 05:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0058.mp32020-02-15 05:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0059.mp32020-02-15 05:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0060.mp32020-02-15 05:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0061.mp32020-02-15 05:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0062.mp32020-02-15 05:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0063.mp32020-02-15 05:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0064.mp32020-02-15 05:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0065.mp32020-02-15 05:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0066.mp32020-02-15 05:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0067.mp32020-02-15 05:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0068.mp32020-02-15 05:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0069.mp32020-02-15 05:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0070.mp32020-02-15 05:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0071.mp32020-02-15 05:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0072.mp32020-02-15 05:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0073.mp32020-02-15 05:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0074.mp32020-02-15 05:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0075.mp32020-02-15 05:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0076.mp32020-02-15 05:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0077.mp32020-02-15 05:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0078.mp32020-02-15 05:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0079.mp32020-02-15 05:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0080.mp32020-02-15 05:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0081.mp32020-02-15 05:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0082.mp32020-02-15 05:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0083.mp32020-02-15 05:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0084.mp32020-02-15 05:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0085.mp32020-02-15 05:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0086.mp32020-02-15 05:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0087.mp32020-02-15 05:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0088.mp32020-02-15 05:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0089.mp32020-02-15 05:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0090.mp32020-02-15 05:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0091.mp32020-02-15 05:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0092.mp32020-02-15 05:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0093.mp32020-02-15 05:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0094.mp32020-02-15 05:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0095.mp32020-02-15 05:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0096.mp32020-02-15 05:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0097.mp32020-02-15 05:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0098.mp32020-02-15 05:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0099.mp32020-02-15 05:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0100.mp32020-02-15 05:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0101.mp32020-02-15 05:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0102.mp32020-02-15 05:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0103.mp32020-02-15 05:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0104.mp32020-02-15 05:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0105.mp32020-02-15 05:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0106.mp32020-02-15 05:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0107.mp32020-02-15 05:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0108.mp32020-02-15 05:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0109.mp32020-02-15 05:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0110.mp32020-02-15 05:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0111.mp32020-02-15 05:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0112.mp32020-02-15 05:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0113.mp32020-02-15 05:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0114.mp32020-02-15 05:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0115.mp32020-02-15 05:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0116.mp32020-02-15 05:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0117.mp32020-02-15 05:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0118.mp32020-02-15 05:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0119.mp32020-02-15 05:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0120.mp32020-02-15 05:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0121.mp32020-02-15 05:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0122.mp32020-02-15 05:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0123.mp32020-02-15 05:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0124.mp32020-02-15 05:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0125.mp32020-02-15 05:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0126.mp32020-02-15 05:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0127.mp32020-02-15 05:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0128.mp32020-02-15 05:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0129.mp32020-02-15 05:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0130.mp32020-02-15 05:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0131.mp32020-02-15 05:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0132.mp32020-02-15 05:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0133.mp32020-02-15 05:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0134.mp32020-02-15 05:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0135.mp32020-02-15 05:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0136.mp32020-02-15 05:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0137.mp32020-02-15 05:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0138.mp32020-02-15 05:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0139.mp32020-02-15 05:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0140.mp32020-02-15 05:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0141.mp32020-02-15 05:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0142.mp32020-02-15 05:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0143.mp32020-02-15 05:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0144.mp32020-02-15 05:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0145.mp32020-02-15 05:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0146.mp32020-02-15 05:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0147.mp32020-02-15 05:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0148.mp32020-02-15 05:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0149.mp32020-02-15 05:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0150.mp32020-02-15 05:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0151.mp32020-02-15 05:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0152.mp32020-02-15 05:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0153.mp32020-02-15 05:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0154.mp32020-02-15 05:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0155.mp32020-02-15 05:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0156.mp32020-02-15 05:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0157.mp32020-02-15 05:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0158.mp32020-02-15 05:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0159.mp32020-02-15 05:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0160.mp32020-02-15 05:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0161.mp32020-02-15 05:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0162.mp32020-02-15 05:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0163.mp32020-02-15 05:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0164.mp32020-02-15 05:50
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0165.mp32020-02-15 05:50
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0166.mp32020-02-15 05:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0167.mp32020-02-15 05:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0168.mp32020-02-15 05:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0169.mp32020-02-15 05:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0170.mp32020-02-15 05:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0171.mp32020-02-15 06:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0172.mp32020-02-15 06:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0173.mp32020-02-15 06:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0174.mp32020-02-15 06:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0175.mp32020-02-15 06:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0176.mp32020-02-15 06:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0177.mp32020-02-15 06:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0178.mp32020-02-15 06:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0179.mp32020-02-15 06:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0180.mp32020-02-15 06:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0181.mp32020-02-15 06:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0182.mp32020-02-15 06:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0183.mp32020-02-15 06:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0184.mp32020-02-15 06:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0185.mp32020-02-15 06:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0186.mp32020-02-15 06:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0187.mp32020-02-15 06:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0188.mp32020-02-15 06:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0189.mp32020-02-15 06:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0190.mp32020-02-15 06:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0191.mp32020-02-15 06:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0192.mp32020-02-15 06:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0193.mp32020-02-15 06:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0194.mp32020-02-15 06:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0195.mp32020-02-15 06:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0196.mp32020-02-15 06:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0197.mp32020-02-15 06:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0198.mp32020-02-15 06:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0199.mp32020-02-15 06:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0200.mp32020-02-15 06:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0201.mp32020-02-15 06:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0202.mp32020-02-15 06:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0203.mp32020-02-15 06:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0204.mp32020-02-15 06:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0205.mp32020-02-15 06:10
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0206.mp32020-02-15 06:10
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0207.mp32020-02-15 06:10
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0208.mp32020-02-15 06:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0209.mp32020-02-15 06:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0210.mp32020-02-15 06:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0211.mp32020-02-15 06:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0212.mp32020-02-15 06:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0213.mp32020-02-15 06:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0214.mp32020-02-15 06:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0215.mp32020-02-15 06:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0216.mp32020-02-15 06:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0217.mp32020-02-15 06:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0218.mp32020-02-15 06:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0219.mp32020-02-15 06:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0220.mp32020-02-15 06:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0221.mp32020-02-15 06:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0222.mp32020-02-15 06:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0223.mp32020-02-15 06:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0224.mp32020-02-15 06:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0225.mp32020-02-15 06:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0226.mp32020-02-15 06:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0227.mp32020-02-15 06:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0228.mp32020-02-15 06:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0229.mp32020-02-15 06:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0230.mp32020-02-15 06:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0231.mp32020-02-15 06:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0232.mp32020-02-15 06:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0233.mp32020-02-15 06:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0234.mp32020-02-15 06:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0235.mp32020-02-15 06:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0236.mp32020-02-15 06:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0237.mp32020-02-15 06:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0238.mp32020-02-15 06:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0239.mp32020-02-15 06:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0240.mp32020-02-15 06:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0241.mp32020-02-15 06:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0242.mp32020-02-15 06:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0243.mp32020-02-15 06:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0244.mp32020-02-15 06:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0245.mp32020-02-15 06:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0246.mp32020-02-15 06:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0247.mp32020-02-15 06:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0248.mp32020-02-15 06:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0249.mp32020-02-15 06:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0250.mp32020-02-15 06:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0251.mp32020-02-15 06:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0252.mp32020-02-15 06:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0253.mp32020-02-15 06:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0254.mp32020-02-15 06:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0255.mp32020-02-15 06:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0256.mp32020-02-15 06:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0257.mp32020-02-15 06:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0258.mp32020-02-15 06:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0259.mp32020-02-15 06:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0260.mp32020-02-15 06:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0261.mp32020-02-15 06:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0262.mp32020-02-15 06:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0263.mp32020-02-15 06:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0264.mp32020-02-15 06:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0265.mp32020-02-15 06:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0266.mp32020-02-15 06:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0267.mp32020-02-15 06:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0268.mp32020-02-15 06:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0269.mp32020-02-15 06:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0270.mp32020-02-15 06:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0271.mp32020-02-15 06:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0272.mp32020-02-15 06:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0273.mp32020-02-15 06:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0274.mp32020-02-15 06:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0275.mp32020-02-15 06:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0276.mp32020-02-15 06:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0277.mp32020-02-15 06:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0278.mp32020-02-15 06:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0279.mp32020-02-15 06:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0280.mp32020-02-15 06:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0281.mp32020-02-15 06:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0282.mp32020-02-15 06:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0283.mp32020-02-15 06:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0284.mp32020-02-15 06:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0285.mp32020-02-15 06:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0286.mp32020-02-15 06:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0287.mp32020-02-15 06:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0288.mp32020-02-15 06:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0289.mp32020-02-15 06:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0290.mp32020-02-15 06:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0291.mp32020-02-15 06:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0292.mp32020-02-15 06:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0293.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0294.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0295.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0296.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0297.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0298.mp32020-02-15 06:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0299.mp32020-02-15 06:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0300.mp32020-02-15 06:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0301.mp32020-02-15 06:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0302.mp32020-02-15 06:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0303.mp32020-02-15 06:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0304.mp32020-02-15 06:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0305.mp32020-02-15 06:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0306.mp32020-02-15 06:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0307.mp32020-02-15 06:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0308.mp32020-02-15 06:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0309.mp32020-02-15 06:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0310.mp32020-02-15 06:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0311.mp32020-02-15 06:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0312.mp32020-02-15 06:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0313.mp32020-02-15 06:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0314.mp32020-02-15 06:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0315.mp32020-02-15 06:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0316.mp32020-02-15 06:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0317.mp32020-02-15 06:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0318.mp32020-02-15 06:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0319.mp32020-02-15 06:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0320.mp32020-02-15 06:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0321.mp32020-02-15 06:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0322.mp32020-02-15 06:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0323.mp32020-02-15 06:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0324.mp32020-02-15 06:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0325.mp32020-02-15 06:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0326.mp32020-02-15 06:50
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0327.mp32020-02-15 06:50
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0328.mp32020-02-15 06:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0329.mp32020-02-15 06:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0330.mp32020-02-15 06:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0331.mp32020-02-15 06:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0332.mp32020-02-15 06:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0333.mp32020-02-15 06:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0334.mp32020-02-15 06:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0335.mp32020-02-15 06:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0336.mp32020-02-15 06:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0337.mp32020-02-15 06:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0338.mp32020-02-15 06:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0339.mp32020-02-15 06:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0340.mp32020-02-15 06:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0341.mp32020-02-15 06:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0342.mp32020-02-15 06:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0343.mp32020-02-15 06:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0344.mp32020-02-15 06:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0345.mp32020-02-15 06:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0346.mp32020-02-15 06:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0347.mp32020-02-15 06:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0348.mp32020-02-15 06:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0349.mp32020-02-15 06:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0350.mp32020-02-15 06:58
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0351.mp32020-02-15 06:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0352.mp32020-02-15 06:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0353.mp32020-02-15 07:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0354.mp32020-02-15 07:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0355.mp32020-02-15 07:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0356.mp32020-02-15 07:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0357.mp32020-02-15 07:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0358.mp32020-02-15 07:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0359.mp32020-02-15 07:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0360.mp32020-02-15 07:02
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0361.mp32020-02-15 07:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0362.mp32020-02-15 07:04
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0363.mp32020-02-15 07:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0364.mp32020-02-15 07:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0365.mp32020-02-15 07:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0366.mp32020-02-15 07:05
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0367.mp32020-02-15 07:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0368.mp32020-02-15 07:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0369.mp32020-02-15 07:06
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0370.mp32020-02-15 07:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0371.mp32020-02-15 07:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0372.mp32020-02-15 07:07
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0373.mp32020-02-15 07:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0374.mp32020-02-15 07:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0375.mp32020-02-15 07:08
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0376.mp32020-02-15 07:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0377.mp32020-02-15 07:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0378.mp32020-02-15 07:09
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0379.mp32020-02-15 07:10
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0380.mp32020-02-15 07:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0381.mp32020-02-15 07:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0382.mp32020-02-15 07:11
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0383.mp32020-02-15 07:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0384.mp32020-02-15 07:12
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0385.mp32020-02-15 07:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0386.mp32020-02-15 07:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0387.mp32020-02-15 07:13
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0388.mp32020-02-15 07:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0389.mp32020-02-15 07:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0390.mp32020-02-15 07:14
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0391.mp32020-02-15 07:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0392.mp32020-02-15 07:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0393.mp32020-02-15 07:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0394.mp32020-02-15 07:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0395.mp32020-02-15 07:15
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0396.mp32020-02-15 07:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0397.mp32020-02-15 07:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0398.mp32020-02-15 07:16
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0399.mp32020-02-15 07:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0400.mp32020-02-15 07:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0401.mp32020-02-15 07:17
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0402.mp32020-02-15 07:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0403.mp32020-02-15 07:18
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0404.mp32020-02-15 07:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0405.mp32020-02-15 07:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0406.mp32020-02-15 07:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0407.mp32020-02-15 07:19
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0408.mp32020-02-15 07:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0409.mp32020-02-15 07:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0410.mp32020-02-15 07:20
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0411.mp32020-02-15 07:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0412.mp32020-02-15 07:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0413.mp32020-02-15 07:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0414.mp32020-02-15 07:21
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0415.mp32020-02-15 07:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0416.mp32020-02-15 07:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0417.mp32020-02-15 07:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0418.mp32020-02-15 07:22
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0419.mp32020-02-15 07:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0420.mp32020-02-15 07:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0421.mp32020-02-15 07:23
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0422.mp32020-02-15 07:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0423.mp32020-02-15 07:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0424.mp32020-02-15 07:24
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0425.mp32020-02-15 07:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0426.mp32020-02-15 07:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0427.mp32020-02-15 07:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0428.mp32020-02-15 07:25
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0429.mp32020-02-15 07:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0430.mp32020-02-15 07:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0431.mp32020-02-15 07:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0432.mp32020-02-15 07:26
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0433.mp32020-02-15 07:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0434.mp32020-02-15 07:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0435.mp32020-02-15 07:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0436.mp32020-02-15 07:27
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0437.mp32020-02-15 07:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0438.mp32020-02-15 07:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0439.mp32020-02-15 07:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0440.mp32020-02-15 07:28
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0441.mp32020-02-15 07:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0442.mp32020-02-15 07:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0443.mp32020-02-15 07:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0444.mp32020-02-15 07:29
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0445.mp32020-02-15 07:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0446.mp32020-02-15 07:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0447.mp32020-02-15 07:30
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0448.mp32020-02-15 07:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0449.mp32020-02-15 07:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0450.mp32020-02-15 07:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0451.mp32020-02-15 07:31
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0452.mp32020-02-15 07:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0453.mp32020-02-15 07:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0454.mp32020-02-15 07:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0455.mp32020-02-15 07:32
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0456.mp32020-02-15 07:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0457.mp32020-02-15 07:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0458.mp32020-02-15 07:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0459.mp32020-02-15 07:33
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0460.mp32020-02-15 07:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0461.mp32020-02-15 07:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0462.mp32020-02-15 07:34
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0463.mp32020-02-15 07:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0464.mp32020-02-15 07:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0465.mp32020-02-15 07:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0466.mp32020-02-15 07:35
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0467.mp32020-02-15 07:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0468.mp32020-02-15 07:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0469.mp32020-02-15 07:36
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0470.mp32020-02-15 07:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0471.mp32020-02-15 07:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0472.mp32020-02-15 07:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0473.mp32020-02-15 07:37
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0474.mp32020-02-15 07:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0475.mp32020-02-15 07:38
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0476.mp32020-02-15 07:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0477.mp32020-02-15 07:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0478.mp32020-02-15 07:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0479.mp32020-02-15 07:39
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0480.mp32020-02-15 07:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0481.mp32020-02-15 07:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0482.mp32020-02-15 07:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0483.mp32020-02-15 07:40
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0484.mp32020-02-15 07:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0485.mp32020-02-15 07:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0486.mp32020-02-15 07:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0487.mp32020-02-15 07:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0488.mp32020-02-15 07:41
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0489.mp32020-02-15 07:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0490.mp32020-02-15 07:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0491.mp32020-02-15 07:42
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0492.mp32020-02-15 07:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0493.mp32020-02-15 07:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0494.mp32020-02-15 07:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0495.mp32020-02-15 07:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0496.mp32020-02-15 07:43
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0497.mp32020-02-15 07:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0498.mp32020-02-15 07:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0499.mp32020-02-15 07:44
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0500.mp32020-02-15 07:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0501.mp32020-02-15 07:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0502.mp32020-02-15 07:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0503.mp32020-02-15 07:45
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0504.mp32020-02-15 07:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0505.mp32020-02-15 07:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0506.mp32020-02-15 07:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0507.mp32020-02-15 07:46
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0508.mp32020-02-15 07:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0509.mp32020-02-15 07:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0510.mp32020-02-15 07:47
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0511.mp32020-02-15 07:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0512.mp32020-02-15 07:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0513.mp32020-02-15 07:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0514.mp32020-02-15 07:48
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0515.mp32020-02-15 07:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0516.mp32020-02-15 07:49
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0517.mp32020-02-15 07:50
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0518.mp32020-02-15 07:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0519.mp32020-02-15 07:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0520.mp32020-02-15 07:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0521.mp32020-02-15 07:51
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0522.mp32020-02-15 07:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0523.mp32020-02-15 07:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0524.mp32020-02-15 07:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0525.mp32020-02-15 07:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0526.mp32020-02-15 07:52
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0527.mp32020-02-15 07:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0528.mp32020-02-15 07:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0529.mp32020-02-15 07:53
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0530.mp32020-02-15 07:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0531.mp32020-02-15 07:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0532.mp32020-02-15 07:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0533.mp32020-02-15 07:54
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0534.mp32020-02-15 07:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0535.mp32020-02-15 07:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0536.mp32020-02-15 07:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0537.mp32020-02-15 07:55
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0538.mp32020-02-15 07:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0539.mp32020-02-15 07:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0540.mp32020-02-15 07:56
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0541.mp32020-02-15 07:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0542.mp32020-02-15 07:57
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0543.mp32020-02-15 07:58
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0544.mp32020-02-15 07:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0545.mp32020-02-15 07:59
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0546.mp32020-02-15 08:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0547.mp32020-02-15 08:00
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0548.mp32020-02-15 08:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0549.mp32020-02-15 08:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0550.mp32020-02-15 08:01
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0551.mp32020-02-15 08:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0552.mp32020-02-15 08:03
 • duong-mon-doc-tong-chuong-0553.mp32020-02-15 08:03
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 3]

Related posts

Quân Tẩu Bưu Hãn Thời Đại

THUYS♥️

Trọng Sinh Hào Môn Kiều Kiều Nữ

THUYS♥️

Dược Thần Truy Thê: Tuyệt Sắc Không Gian Sư

THUYS♥️

Ngự Thú Nữ Vương

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Tận Thế Nữ Vương Lâm Thế

THUYS♥️

Leave a Reply