Kiếm Hiệp

Thiên Hạ Kiếm Tông

Kiếm Tông thiếu niên Lý Kỳ Phong, tại một lần dưới cơ duyên, tu vi nhất phi trùng thiên, chấn kinh Kiếm Tông, đối mặt cái này theo nhau mà đến nguy cơ, dùng đến mạnh nhất tư thái vừa đi vừa về ứng thế nhân, tu luyện mạnh nhất, bá đạo nhất võ quyết, tay cầm thiên hạ đệ nhất danh kiếm, một kiếm nơi tay, cử thế vô song, giết người đáng chết, làm việc nên làm, tung hoành giang hồ, hồng nhan đi theo, vui tại tiêu dao, cuối cùng thành vì Kiếm Đạo Vương Giả.

Thiên Hạ Kiếm Tông là tên môn phái sau này main trọng lập

Converter: ܨღ๖ۣۜHuyền✫๖ۣۜLinh

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên
 •  Chương: /2469
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trầm mặc thiếu niên2020-04-17 17:35
 • #2: Hạnh phúc đột nhiên xuất hiện2020-04-17 17:35
 • #3: Thụ kiếm (thượng)2020-04-17 17:36
 • #4: Thụ kiếm (hạ)2020-04-17 17:36
 • #5: Đáng giá rơi lệ ân tình2020-04-17 17:36
 • #6: Lần thứ nhất chính thức quyết đấu2020-04-17 17:36
 • #7: Tu luyện. Kế hoạch. Mục tiêu2020-04-17 17:36
 • #8: Đồng bạn2020-04-17 17:36
 • #9: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (một)2020-04-17 17:36
 • #10: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (hai)2020-04-17 17:36
 • #11: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (ba)2020-04-17 17:36
 • #12: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (bốn)2020-04-17 17:36
 • #13: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (năm)2020-04-17 17:37
 • #14: Nhiệm vụ cùng chiến đấu (sáu)2020-04-17 17:37
 • #15: Chu gia đại viện2020-04-17 17:37
 • #16: Trước kia2020-04-17 17:37
 • #17: Nói liên miên lải nhải2020-04-17 17:37
 • #18: Tranh cùng biện2020-04-17 17:37
 • #19: Bất đắc dĩ không ngủ, im lặng2020-04-17 17:37
 • #20: Đuổi theo trời chiều xe ngựa2020-04-17 17:37
 • #21: Đơn giản lại phổ thông kiếm chiêu2020-04-17 17:37
 • #22: Có trời mới biết2020-04-17 17:37
 • #23: Súc khí2020-04-17 17:38
 • #24: Ngoài ý liệu sự tình (thượng)2020-04-17 17:38
 • #25: Ngoài ý liệu sự tình (trung)2020-04-17 17:38
 • #26: Ngoài ý liệu sự tình (hạ)2020-04-17 17:38
 • #27: Ác mộng2020-04-17 17:38
 • #28: Đầm sâu gặp Đồ Tể2020-04-17 17:38
 • #29: Ta bề bộn nhiều việc2020-04-17 17:38
 • #30: Có già hay không, nhỏ không nhỏ (thượng)2020-04-17 17:38
 • #31: Có già hay không, tiểu không hạ (hạ)2020-04-17 17:38
 • #32: Trong chữ có kiếm ý2020-04-17 17:38
 • #33: Hai chiêu2020-04-17 17:38
 • #34: Điêu ngoa Hoán Sa2020-04-17 17:38
 • #35: Nghi hoặc2020-04-17 17:38
 • #36: Kiếm chiêu thành2020-04-17 17:39
 • #37: Hoa sen đại trận2020-04-17 17:39
 • #38: Rung động2020-04-17 17:39
 • #39: Tuyết quốc Hoàng tộc2020-04-17 17:39
 • #40: Ám sát2020-04-17 17:39
 • #41: Không thể2020-04-17 17:39
 • #42: Đột nhiên xuất hiện mưa to2020-04-17 17:39
 • #43: Lẽ thẳng khí hùng2020-04-17 17:39
 • #44: Hạ hạ ký2020-04-17 17:39
 • #45: Không suy nghĩ từ khó quên (thượng)2020-04-17 17:40
 • #46: Không suy nghĩ từ khó quên (hạ)2020-04-17 17:40
 • #47: Quyết đấu tiến hành thức2020-04-17 17:40
 • #48: Không thể làm gì2020-04-17 17:40
 • #49: Uy hiếp2020-04-17 17:40
 • #50: Một lần nữa thắng lợi2020-04-17 17:40
 • #51: Các có khác biệt2020-04-17 17:40
 • #52: Bát phương đến kiếm2020-04-17 17:40
 • #53: Tùy ý2020-04-17 17:40
 • #54: Khó mà hình dung một trận chiến2020-04-17 17:40
 • #55: Dư ba2020-04-17 17:40
 • #56: Đột phá2020-04-17 17:40
 • #57: Lý Thanh hồi âm2020-04-17 17:41
 • #58: Kiếm gãy chi từ2020-04-17 17:41
 • #59: Chờ đợi kỳ tích2020-04-17 17:41
 • #60: Chợt có sấm mùa xuân vang2020-04-17 17:41
 • #61: Thắng bại vô thường2020-04-17 17:41
 • #62: Thiếu ngươi một tiếng cám ơn2020-04-17 17:41
 • #63: Ngươi cho rằng cùng ta chỗ cho rằng2020-04-17 17:41
 • #64: Mỗi người mỗi vẻ2020-04-17 17:41
 • #65: Xa xôi một phần tin2020-04-17 17:41
 • #66: Cực kỳ phương pháp đơn giản2020-04-17 17:41
 • #67: Cấm chỉ làm càn2020-04-17 17:41
 • #68: Thánh Vũ yến hội2020-04-17 17:41
 • #69: Trận thắng đầu tiên2020-04-17 17:42
 • #70: Trận thắng thứ hai2020-04-17 17:42
 • #71: Dưới kiếm hoa sen mở2020-04-17 17:42
 • #72: Không thể lừa gạt, không khách khí2020-04-17 17:42
 • #73: Trận thắng thứ 32020-04-17 17:42
 • #74: Thần Phong kiếm pháp2020-04-17 17:42
 • #75: Thiên Huyền tông rời khỏi2020-04-17 17:42
 • #76: Giằng co2020-04-17 17:42
 • #77: Phá sau mà đến viên mãn2020-04-17 17:42
 • #78: Thái Cực Lưỡng Nghi quyết2020-04-17 17:42
 • #79: Ai dám tranh phong (thượng)2020-04-17 17:42
 • #80: Ai dám tranh phong (trung)2020-04-17 17:43
 • #81: Ai dám tranh phong (hạ)2020-04-17 17:43
 • #82: Vô đề2020-04-17 17:43
 • #83: Đám người ý chí2020-04-17 17:43
 • #84: Thiện duyên2020-04-17 17:43
 • #85: Vô duyên2020-04-17 17:43
 • #86: Ngọn lửa hi vọng2020-04-17 17:43
 • #87: Mọi người đều đến ta tự tìm2020-04-17 17:43
 • #88: Bố cục2020-04-17 17:43
 • #89: Bệnh do2020-04-17 17:43
 • #90: Chữa bệnh cùng giết người2020-04-17 17:43
 • #91: Phá khốn chi pháp2020-04-17 17:43
 • #92: Mộng tu2020-04-17 17:44
 • #93: Chờ đợi người còn chưa tới2020-04-17 17:44
 • #94: Đêm giết (thượng)2020-04-17 17:44
 • #95: Đêm giết (hạ)2020-04-17 17:44
 • #96: Đêm bi thương2020-04-17 17:44
 • #97: Thu ngấn2020-04-17 17:44
 • #98: Lão tăng đẩy cửa2020-04-17 17:44
 • #99: Thu Tư2020-04-17 17:44
 • #100: Thiên hạ đệ nhất thành2020-04-17 17:44
 • #101: Luyện tập2020-04-17 17:44
 • #102: Lão tử thiên hạ đệ nhất (thượng)2020-04-17 17:45
 • #103: Lão tử thiên hạ đệ nhất (trung)2020-04-17 17:45
 • #104: Lão tử thiên hạ đệ nhất (hạ)2020-04-17 17:45
 • #105: Ra sức uống ba ngàn chén2020-04-17 17:45
 • #106: Kiếm của ai trong vô cố sự2020-04-17 17:45
 • #107: Quân lệnh2020-04-17 17:45
 • #108: Trên triều đình, câm như hến (thượng)2020-04-17 17:45
 • #109: Trên triều đình, câm như hến (hạ)2020-04-17 17:46
 • #110: Tay có Thái Thương, không biết Uyên Hồng2020-04-17 17:46
 • #111: So chiêu2020-04-17 17:46
 • #112: Nông phu (thượng)2020-04-17 17:46
 • #113: Nông phu (hạ)2020-04-17 17:46
 • #114: Hảo tiểu tử, ta thích2020-04-17 17:46
 • #115: Kiếm lý2020-04-17 17:46
 • #116: Chiến hỏa lên2020-04-17 17:46
 • #117: Người trong thảo nguyên ác mộng2020-04-17 17:46
 • #118: Đường xa quý nhân đến2020-04-17 17:46
 • #119: Đại gia muốn ăn cơm (thượng)2020-04-17 17:47
 • #120: Đại gia muốn ăn cơm (hạ)2020-04-17 17:47
 • #121: Đi một lần2020-04-17 17:47
 • #122: Kiếm sợ2020-04-17 17:47
 • #123: Xuất quan2020-04-17 17:47
 • #124: Vây thành (thượng)2020-04-17 17:47
 • #125: Vây thành (hạ)2020-04-17 17:47
 • #126: Kiếm không sợ (thượng)2020-04-17 17:47
 • #127: Kiếm không sợ (trung)2020-04-17 17:47
 • #128: Kiếm không sợ (hạ)2020-04-17 17:47
 • #129: Thua chạy2020-04-17 17:47
 • #130: Bi tráng chi ca2020-04-17 17:47
 • #131: Đêm không ngủ2020-04-17 17:48
 • #132: Thấp thỏm2020-04-17 17:48
 • #133: Nên tới cuối cùng đến2020-04-17 17:48
 • #134: Khốn cảnh2020-04-17 17:48
 • #135: Cạm bẫy2020-04-17 17:48
 • #136: Khốn long2020-04-17 17:48
 • #137: Gậy ông đập lưng ông2020-04-17 17:48
 • #138: Những cái kia đáng giá khâm phục người2020-04-17 17:48
 • #139: Hữu duyên vô phận2020-04-17 17:48
 • #140: Huyết lệ2020-04-17 17:48
 • #141: Tranh tranh thiết cốt2020-04-17 17:48
 • #142: Hèn nhát dũng khí2020-04-17 17:49
 • #143: Tử chiến2020-04-17 17:49
 • #144: Cuồng vọng đại giới2020-04-17 17:49
 • #145: Thần hỏa giáo Thánh tử2020-04-17 17:49
 • #146: Không sợ chi chiến2020-04-17 17:49
 • #147: Thiếu ngươi một mạng2020-04-17 17:49
 • #148: Thần đến một kiếm2020-04-17 17:49
 • #149: Mọc lan tràn ngoài ý muốn2020-04-17 17:49
 • #150: Hai tay áo cự long phá thành môn2020-04-17 17:49
 • #151: Ước mơ đơn giản2020-04-17 17:49
 • #152: Quân nhân huyết lệ (thứ mười một càng, cầu đặt mua)2020-04-17 17:50
 • #153: Phong hồi lộ chuyển gặp hi vọng (thứ mười hai càng, cầu đặt mua)2020-04-17 17:50
 • #154: Ngân Hồ2020-04-17 17:50
 • #155: Kịch đấu Ngân Hồ2020-04-17 17:50
 • #156: Đế đô sứ giả2020-04-17 17:50
 • #157: Đại nhân vật tâm tư (thượng)2020-04-17 17:50
 • #158: Đại nhân vật tâm tư (hạ)2020-04-17 17:50
 • #159: Dự định2020-04-17 17:50
 • #160: Ly biệt2020-04-17 17:50
 • #161: Chất vấn2020-04-17 17:51
 • #162: Giờ phút này lòng như đao cắt2020-04-17 17:51
 • #163: Đại giới2020-04-17 17:51
 • #164: Sát ý như băng2020-04-17 17:51
 • #165: Chém giết2020-04-17 17:51
 • #166: Nhiêu gia huynh muội2020-04-17 17:51
 • #167: A Tỳ đao pháp (thượng)2020-04-17 17:51
 • #168: A Tỳ đao pháp (hạ)2020-04-17 17:51
 • #169: Thiếu hụt2020-04-17 17:51
 • #170: Kỳ dị nam nữ2020-04-17 17:51
 • #171: Thiên Ma lão nhân2020-04-17 17:51
 • #172: Ác độc2020-04-17 17:51
 • #173: Kiếm mở Thiên Môn2020-04-17 17:52
 • #174: Ta Nhiêu Nhất Đao ở đây2020-04-17 17:52
 • #175: Thiên táng luân hồi2020-04-17 17:52
 • #176: Thu hoạch ngoài ý muốn2020-04-17 17:52
 • #177: Đạp tuyết2020-04-17 17:52
 • #178: Huyết Bồ Đề2020-04-17 17:52
 • #179: Tiễn khách2020-04-17 17:52
 • #180: Dưới cây bồ đề tu Kim Thân2020-04-17 17:52
 • #181: Một mình kháng lôi2020-04-17 17:52
 • #182: Vẽ rồng điểm mắt2020-04-17 17:52
 • #183: Tiên nhân phủ ta đỉnh2020-04-17 17:53
 • #184: Không sợ hãi2020-04-17 17:53
 • #185: Kiếm khí như rồng đổi trời trong2020-04-17 17:53
 • #186: Phóng ngựa giang hồ2020-04-17 17:53
 • #187: Thế như sấm2020-04-17 17:53
 • #188: Một ngựa phi nhanh vọt hai thành2020-04-17 17:53
 • #189: Đưa tang2020-04-17 17:53
 • #190: Bình tĩnh đôi mắt2020-04-17 17:53
 • #191: Tửu đồ2020-04-17 17:53
 • #192: Lý tộc biến hóa2020-04-17 17:53
 • #193: Có người mời2020-04-17 17:53
 • #194: Mặt quỷ2020-04-17 17:53
 • #195: Một đạo kiếm khí trấn lòng người2020-04-17 17:53
 • #196: Sao dám không chết2020-04-17 17:53
 • #197: Ban đêm xông vào2020-04-17 17:54
 • #198: Hơi chậm một chút2020-04-17 17:54
 • #199: Lệ2020-04-17 17:54
 • #200: Sau cùng khẽ nói2020-04-17 17:54
 • #201: Tuyên ngôn2020-04-17 17:54
 • #202: Hai quân trước trận2020-04-17 17:54
 • #203: Một đường thủy triều2020-04-17 17:54
 • #204: Trước kia đã không tại2020-04-17 17:54
 • #205: Khi còn sống không biết sau khi chết sự tình2020-04-17 17:54
 • #206: Phá thuẫn2020-04-17 17:54
 • #207: Khô Tịch ra khỏi vỏ2020-04-17 17:54
 • #208: Vô dụng công2020-04-17 17:54
 • #209: Không thể vọng động2020-04-17 17:54
 • #210: Nhất định phải còn sống2020-04-17 17:55
 • #211: Xương khô2020-04-17 17:55
 • #212: Người kia chính là Lý Kỳ Phong2020-04-17 17:55
 • #213: Ta là Lý Kỳ Phong2020-04-17 17:55
 • #214: Mượn gió đông2020-04-17 17:55
 • #215: Lão Yên Quỷ2020-04-17 17:55
 • #216: Đáng chết (thượng)2020-04-17 17:55
 • #217: Đáng chết (hạ)2020-04-17 17:55
 • #218: Đường xá không biết bao nhiêu hiểm2020-04-17 17:55
 • #219: Ác nô2020-04-17 17:55
 • #220: Rượu đến chỗ sâu niệm huynh đệ2020-04-17 17:56
 • #221: Rừng mai tàn hoa rơi2020-04-17 17:56
 • #222: Có người tới cửa kiếm chuyện (thượng)2020-04-17 17:56
 • #223: Có người tới cửa kiếm chuyện (trung)2020-04-17 17:56
 • #224: Có người tới cửa kiếm chuyện (hạ)2020-04-17 17:56
 • #225: Báo ứng2020-04-17 17:56
 • #226: Lôi kéo (thượng)2020-04-17 17:56
 • #227: Lôi kéo (hạ)2020-04-17 17:56
 • #228: Đáy lòng dục vọng2020-04-17 17:56
 • #229: Trương Tiểu Ngư2020-04-17 17:56
 • #230: Thanh lý môn hộ2020-04-17 17:56
 • #231: Trương Tiểu Ngư kết giao2020-04-17 17:56
 • #232: Đế đô những chuyện kia2020-04-17 17:57
 • #233: Võ Vương mưu đồ2020-04-17 17:57
 • #234: Khó mà cự tuyệt giao dịch2020-04-17 17:57
 • #235: Màu đen giao long2020-04-17 17:57
 • #236: Giao hóa rồng2020-04-17 17:57
 • #237: Rồng thành sĩ chết2020-04-17 17:57
 • #238: Hối hận2020-04-17 17:57
 • #239: Dã tâm2020-04-17 17:57
 • #240: Thiên hạ cao thủ nối gót đến (một)2020-04-17 17:57
 • #241: Thiên hạ cao thủ nối gót đến (hai)2020-04-17 17:57
 • #242: Thiên hạ cao thủ nối gót đến (ba)2020-04-17 17:57
 • #243: Thiên hạ cao thủ nối gót đến (bốn)2020-04-17 17:57
 • #244: Thiên hạ cao thủ nối gót đến (năm)2020-04-17 17:58
 • #245: Mặt lạnh, lòng nhiệt tình2020-04-17 17:58
 • #246: Kim Nhận thực lực (thượng)2020-04-17 17:58
 • #247: Kim Nhận thực lực (hạ)2020-04-17 17:58
 • #248: Nguyên do2020-04-17 17:58
 • #249: Rối bời2020-04-17 17:58
 • #250: Hi Quang2020-04-17 17:58
 • #251: Truyền thụ kiếm pháp2020-04-17 17:58
 • #252: Tá lực đả lực (thượng)2020-04-17 17:58
 • #253: Tá lực đả lực (trung)2020-04-17 17:58
 • #254: Tá lực đả lực (hạ)2020-04-17 17:58
 • #255: Hai đôi đũa2020-04-17 17:59
 • #256: Bạo một câu chửi bậy2020-04-17 17:59
 • #257: Tính toán2020-04-17 17:59
 • #258: Chuẩn bị ở sau2020-04-17 17:59
 • #259: Đi gặp nàng2020-04-17 17:59
 • #260: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (một)2020-04-17 17:59
 • #261: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (hai)2020-04-17 17:59
 • #262: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (ba)2020-04-17 17:59
 • #263: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (bốn)2020-04-17 17:59
 • #264: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (năm)2020-04-17 17:59
 • #265: Ngươi phương hát xong, ta lên đài (cuối cùng)2020-04-17 18:00
 • #266: Đại giang sóng sau đè sóng trước (một)2020-04-17 18:00
 • #267: Đại giang sóng sau đè sóng trước (hai)2020-04-17 18:00
 • #268: Đại giang sóng sau đè sóng trước (ba)2020-04-17 18:00
 • #269: Đại giang sóng sau đè sóng trước (bốn)2020-04-17 18:00
 • #270: Đại giang sóng sau đè sóng trước (năm)2020-04-17 18:00
 • #271: Đại giang sóng sau đè sóng trước (sáu)2020-04-17 18:00
 • #272: Đại giang sóng sau đè sóng trước (cuối cùng)2020-04-17 18:00
 • #273: Luận không2020-04-17 18:01
 • #274: Giúp người hoàn thành ước vọng2020-04-17 18:01
 • #275: Hư giả cười2020-04-17 18:01
 • #276: Mọi người đều đến2020-04-17 18:01
 • #277: Toàn bộ chém2020-04-17 18:01
 • #278: Không lý do tặng thưởng (thượng)2020-04-17 18:01
 • #279: Không khỏi tặng thưởng (hạ)2020-04-17 18:01
 • #280: Không biết sợ cũng không sợ (một)2020-04-17 18:01
 • #281: Không biết sợ cũng không sợ (hai)2020-04-17 18:01
 • #282: Không sợ cũng không sợ (ba)2020-04-17 18:01
 • #283: Không biết sợ cũng không sợ (bốn)2020-04-17 18:02
 • #284: Không biết sợ cũng không sợ (năm)2020-04-17 18:02
 • #285: Không biết sợ cũng không sợ (sáu)2020-04-17 18:02
 • #286: Không biết sợ cũng không sợ (bảy)2020-04-17 18:02
 • #287: Không biết sợ cũng không sợ (tám)2020-04-17 18:02
 • #288: Không sợ cũng không sợ (chín)2020-04-17 18:02
 • #289: Không biết sợ cũng không sợ (cuối cùng)2020-04-17 18:02
 • #290: Hài lòng2020-04-17 18:02
 • #291: Kẻ này như yêu (thượng)2020-04-17 18:02
 • #292: Kẻ này như yêu (trung)2020-04-17 18:03
 • #293: Kẻ này như yêu (hạ)2020-04-17 18:03
 • #294: Quỷ mị Võng Lượng2020-04-17 18:03
 • #295: Sao mà bi tráng quá thay2020-04-17 18:03
 • #296: Còn thiếu số mệnh (thượng)2020-04-17 18:03
 • #297: Còn thiếu số mệnh (hạ)2020-04-17 18:03
 • #298: Lão thần bất tử, chí lớn khó tịch (thượng)2020-04-17 18:03
 • #299: Lão thần bất tử, chí lớn khó tịch (trung)2020-04-17 18:04
 • #300: Lão thần bất tử, chí lớn khó tịch (hạ)2020-04-17 18:04
 • #301: Bi thương chi cảnh2020-04-17 18:04
 • #302: Hàn quang2020-04-17 18:04
 • #303: Lão cẩu cùng lão ngưu2020-04-17 18:04
 • #304: Hung uy2020-04-17 18:04
 • #305: Không hề cố kỵ2020-04-17 18:04
 • #306: Quân cờ2020-04-17 18:04
 • #307: Vô cùng náo nhiệt2020-04-17 18:04
 • #308: Tử cục2020-04-17 18:05
 • #309: Làm rối2020-04-17 18:05
 • #310: Chu Vũ Long2020-04-17 18:05
 • #311: Hai đạo ngân quang2020-04-17 18:05
 • #312: Hồi cuối2020-04-17 18:05
 • #313: Không muốn2020-04-17 18:05
 • #314: Xuất thủ tuyệt nghiêm túc2020-04-17 18:05
 • #315: Không tiền đồ2020-04-17 18:05
 • #316: Ẩn núp2020-04-17 18:05
 • #317: Trùng phùng2020-04-17 18:05
 • #318: Phục sát2020-04-17 18:05
 • #319: Săn đầu2020-04-17 18:05
 • #320: Gặp lại Vô Danh2020-04-17 18:05
 • #321: Bàn giao2020-04-17 18:06
 • #322: Tâm kết mở2020-04-17 18:06
 • #323: Cản đường2020-04-17 18:06
 • #324: Cục (một)2020-04-17 18:06
 • #325: Cục (hai)2020-04-17 18:06
 • #326: Cục (ba)2020-04-17 18:06
 • #327: Cục (bốn)2020-04-17 18:06
 • #328: Cục (năm)2020-04-17 18:06
 • #329: Cục (sáu)2020-04-17 18:06
 • #330: Cục (bảy)2020-04-17 18:07
 • #331: Cục (tám)2020-04-17 18:07
 • #332: Cục (chín)2020-04-17 18:07
 • #333: Cục (cuối cùng)2020-04-17 18:07
 • #334: Đối chọi gay gắt2020-04-17 18:07
 • #335: Tinh Không Sát2020-04-17 18:07
 • #336: Thương2020-04-17 18:07
 • #337: Quét ngang2020-04-17 18:07
 • #338: Nhúng tay2020-04-17 18:07
 • #339: May mắn2020-04-17 18:07
 • #340: Chờ đợi2020-04-17 18:08
 • #341: Cuối cùng rồi sẽ chết đi2020-04-17 18:08
 • #342: Chương mới2020-04-17 18:08
 • #343: Đường chậm rãi đi2020-04-17 18:08
 • #344: Đạo tặc2020-04-17 18:08
 • #345: Giết phỉ (thượng)2020-04-17 18:08
 • #346: Giết phỉ (hạ)2020-04-17 18:08
 • #347: Nhân sinh khắp nơi là gặp nhau2020-04-17 18:09
 • #348: Phá núi2020-04-17 18:09
 • #349: Lấy máu nuôi ma2020-04-17 18:09
 • #350: Khẩn cầu2020-04-17 18:09
 • #351: Độc Đao Khách2020-04-17 18:09
 • #352: Trêu ghẹo2020-04-17 18:10
 • #353: Tối nay rưng rưng đi vào giấc ngủ2020-04-17 18:10
 • #354: Đánh cược quy củ2020-04-17 18:10
 • #355: Không đủ tư cách2020-04-17 18:10
 • #356: Người cũ gặp nhau2020-04-17 18:10
 • #357: Sửa lại quy củ2020-04-17 18:10
 • #358: Nhớ chuyện xưa2020-04-17 18:11
 • #359: Một câu kiếm đến2020-04-17 18:11
 • #360: Thua chạy2020-04-17 18:11
 • #361: Thổ lộ tâm tình2020-04-17 18:11
 • #362: Bị đánh2020-04-17 18:11
 • #363: Không phải là công tội mấy người hiểu2020-04-17 18:11
 • #364: Đường có xương chết cóng (thượng)2020-04-17 18:11
 • #365: Đường có xương chết cóng (trung)2020-04-17 18:11
 • #366: Đường có xương chết cóng (hạ)2020-04-17 18:11
 • #367: Tàn nhẫn2020-04-17 18:12
 • #368: Huyết sát2020-04-17 18:12
 • #369: Chỉ vì nhiều nhìn thoáng qua2020-04-17 18:12
 • #370: Hoàn lại2020-04-17 18:12
 • #371: Thỉnh cầu2020-04-17 18:12
 • #372: Trăm năm rượu ngon, cả đời ràng buộc (thượng)2020-04-17 18:13
 • #373: Trăm năm lão tửu, cả đời ràng buộc (trung)2020-04-17 18:13
 • #374: Trăm năm rượu ngon, cả đời ràng buộc (hạ)2020-04-17 18:13
 • #375: Trên đường cái hàn phong lên2020-04-17 18:13
 • #376: Trên mũi kiếm giết chóc2020-04-17 18:13
 • #377: Lấy mệnh hóa khí cơ2020-04-17 18:13
 • #378: Bình thản bên trong chân đạo2020-04-17 18:14
 • #379: Nhao nhao hỗn loạn2020-04-17 18:14
 • #380: Hộ Kiếm Lệnh2020-04-17 18:14
 • #381: Quân cờ vận mệnh2020-04-17 18:14
 • #382: Lạ thường tỉnh táo2020-04-17 18:15
 • #383: Răn dạy2020-04-17 18:15
 • #384: Không cam lòng2020-04-17 18:15
 • #385: Phi Lưu Thập Bát Kiếm2020-04-17 18:15
 • #386: Thẹn thùng2020-04-17 18:15
 • #387: Chuẩn bị lên đường2020-04-17 18:16
 • #388: Không hiểu2020-04-17 18:16
 • #389: Ban đêm tập sát2020-04-17 18:16
 • #390: Khát máu2020-04-17 18:16
 • #391: Ta bằng vào ta mệnh đổi ngày mai (thượng)2020-04-17 18:16
 • #392: Ta bằng vào ta tâm đổi ngày mai (hạ)2020-04-17 18:16
 • #393: Đi về phía đông2020-04-17 18:17
 • #394: Ba phần hào khí ra lồng ngực (thượng)2020-04-17 18:17
 • #395: Ba phần hào khí ra lồng ngực (trung)2020-04-17 18:17
 • #396: Ba phần hào khí ra lồng ngực (hạ)2020-04-17 18:17
 • #397: Tình thế không thể mất2020-04-17 18:17
 • #398: Kiếm khốn2020-04-17 18:17
 • #399: Hồn về2020-04-17 18:17
 • #400: Dối trá2020-04-17 18:17
 • #401: Thế gian đều là địch cũng không sợ (một)2020-04-17 18:17
 • #402: Thế gian đều là địch cũng không sợ (hai)2020-04-17 18:18
 • #403: Thế gian đều là địch cũng không sợ (ba)2020-04-17 18:18
 • #404: Thế gian đều là địch cũng không sợ (bốn)2020-04-17 18:18
 • #405: Thế gian đều là địch cũng không sợ (năm)2020-04-17 18:18
 • #406: Thế gian đều là địch cũng không sợ (sáu)2020-04-17 18:18
 • #407: Thế gian đều là địch cũng không sợ (bảy)2020-04-17 18:19
 • #408: Thế gian đều là địch cũng không sợ (tám)2020-04-17 18:19
 • #409: Thế gian đều là địch cũng không sợ (chín)2020-04-17 18:19
 • #410: Thế gian đều là địch cũng không sợ (cuối cùng)2020-04-17 18:19
 • #411: Có bằng hữu từ phương xa tới (một)2020-04-17 18:19
 • #412: Có bằng hữu từ phương xa tới (hai)2020-04-17 18:19
 • #413: Có bằng hữu từ phương xa tới (ba)2020-04-17 18:20
 • #414: Có bằng hữu từ phương xa tới (bốn)2020-04-17 18:20
 • #415: Có bằng hữu từ phương xa tới (năm)2020-04-17 18:20
 • #416: Có bằng hữu từ phương xa tới (sáu)2020-04-17 18:20
 • #417: Có bằng hữu từ phương xa tới (cuối cùng)2020-04-17 18:20
 • #418: Đưa tang2020-04-17 18:20
 • #419: Tiểu viện khẽ nói2020-04-17 18:21
 • #420: Thanh lý môn hộ2020-04-17 18:21
 • #421: Tâm Kiếm chi uy2020-04-17 18:21
 • #422: Trở lại chốn cũ2020-04-17 18:21
 • #423: Thỉnh cầu2020-04-17 18:21
 • #424: Mãng hóa rồng (thượng)2020-04-17 18:21
 • #425: Mãng hóa rồng (hạ)2020-04-17 18:22
 • #426: Đỡ hạ chi nhân (một)2020-04-17 18:22
 • #427: Đỡ hạ chi nhân(hai)2020-04-17 18:22
 • #428: Đỡ hạ chi nhân (ba)2020-04-17 18:22
 • #429: Đỡ hạ chi nhân (bốn)2020-04-17 18:22
 • #430: Đỡ hạ chi nhân (năm)2020-04-17 18:22
 • #431: Đỡ hạ chi nhân (sáu)2020-04-17 18:22
 • #432: Đỡ hạ người (bảy)2020-04-17 18:23
 • #433: Đỡ hạ người (tám)2020-04-17 18:23
 • #434: Tiểu trấn thái độ2020-04-17 18:23
 • #435: Kiếm liên đại trận (thượng)2020-04-17 18:23
 • #436: Thanh Liên đại trận (trung)2020-04-17 18:23
 • #437: Thanh Liên đại trận (hạ)2020-04-17 18:23
 • #438: Ác mộng2020-04-17 18:24
 • #439: Khiêu khích2020-04-17 18:24
 • #440: Dự mưu2020-04-17 18:24
 • #441: Cân nhắc2020-04-17 18:24
 • #442: Vốn nên như vậy2020-04-17 18:24
 • #443: Tên không thấy người, làm lấy vĩ đại sự2020-04-17 18:24
 • #444: Khó hiểu2020-04-17 18:24
 • #445: Long Khải cái chết2020-04-17 18:25
 • #446: Tuyết dạ cũng là huyết dạ (thượng)2020-04-17 18:25
 • #447: Tuyết dạ cũng là huyết dạ (trung)2020-04-17 18:25
 • #448: Tuyết dạ cũng là huyết dạ (hạ)2020-04-17 18:25
 • #449: Lung lạc lòng người2020-04-17 18:26
 • #450: Đồ tể ra đầm sâu2020-04-17 18:26
 • #451: Hai hàng hỏa hoa2020-04-17 18:26
 • #452: Đáng tiếc2020-04-17 18:26
 • #453: Lựa chọn2020-04-17 18:26
 • #454: Huyết mệnh chi kiếm2020-04-17 18:27
 • #455: Khai Cốt cái chết2020-04-17 18:27
 • #456: Nào có như thế nào2020-04-17 18:27
 • #457: Phong bạo vòng xoáy2020-04-17 18:27
 • #458: Hai người2020-04-17 18:27
 • #459: Luận đạo luận đạo2020-04-17 18:27
 • #460: Không đơn giản như vậy2020-04-17 18:27
 • #461: Mấy quyền2020-04-17 18:27
 • #462: Chỉ thế thôi2020-04-17 18:28
 • #463: Tử Khí Đông Lai2020-04-17 18:28
 • #464: Nên hoàn trả2020-04-17 18:28
 • #465: Đáng chết chết2020-04-17 18:28
 • #466: Chim sẻ phải chăng2020-04-17 18:28
 • #467: Không biết tư vị2020-04-17 18:29
 • #468: Phật Đồ trường vận2020-04-17 18:29
 • #469: E ngại2020-04-17 18:29
 • #470: Hắc thủ2020-04-17 18:29
 • #471: Mong muốn đơn phương2020-04-17 18:29
 • #472: Khốn long chi đấu (một)2020-04-17 18:29
 • #473: Khốn long chi đấu (hai)2020-04-17 18:29
 • #474: Khốn long chi đấu (ba)2020-04-17 18:29
 • #475: Khốn long chi đấu (bốn)2020-04-17 18:29
 • #476: Khốn long chi đấu (cuối cùng)2020-04-17 18:30
 • #477: Không có lựa chọn2020-04-17 18:30
 • #478: Muốn bàn giao mà không cho2020-04-17 18:30
 • #479: Buông xuống vinh quang mà lựa chọn2020-04-17 18:30
 • #480: Thế nhân mắt lạnh lẽo nhìn nhau2020-04-17 18:30
 • #481: Kết thúc2020-04-17 18:30
 • #482: Mới vào Tội Ác Chi Thành2020-04-17 18:30
 • #483: Lệ Giao2020-04-17 18:30
 • #484: Xin chỉ giáo2020-04-17 18:31
 • #485: Lập uy2020-04-17 18:31
 • #486: Thử Vương2020-04-17 18:31
 • #487: Thập diện mai phục (thượng)2020-04-17 18:31
 • #488: Thập diện mai phục (hạ)2020-04-17 18:31
 • #489: Rèn luyện2020-04-17 18:31
 • #490: Xanh Can Long Vương2020-04-17 18:31
 • #491: Đồ Tể xuất kiếm2020-04-17 18:31
 • #492: Hưởng thụ vô tận2020-04-17 18:32
 • #493: Nên đi đi, nên làm muốn làm2020-04-17 18:32
 • #494: Thần phục (thượng)2020-04-17 18:32
 • #495: Thần phục (hạ)2020-04-17 18:32
 • #496: Xuất quan2020-04-17 18:32
 • #497: Giết gà dọa khỉ2020-04-17 18:32
 • #498: Giá họa2020-04-17 18:32
 • #499: Vấn trách2020-04-17 18:32
 • #500: Tâm phục mà thần phục2020-04-17 18:32
 • #501: Chờ đợi2020-04-17 18:33
 • #502: Đầy đủ sắc bén kiếm2020-04-17 18:33
 • #503: Thuyết phục2020-04-17 18:33
 • #504: Bất tri bất giác đều là cục2020-04-17 18:33
 • #505: Đi săn bắt đầu2020-04-17 18:33
 • #506: Ra sao quy củ2020-04-17 18:33
 • #507: Cũng chưa biết2020-04-17 18:33
 • #508: Đi săn bắt đầu2020-04-17 18:33
 • #509: Chém giết Thử Vương2020-04-17 18:34
 • #510: Mới được thu hoạch2020-04-17 18:34
 • #511: Dưới ánh trăng Cô Lang2020-04-17 18:34
 • #512: Dã tâm2020-04-17 18:34
 • #513: Phi Ưng sa lưới2020-04-17 18:34
 • #514: Khó giải quyết2020-04-17 18:34
 • #515: Bỏ tiền vốn2020-04-17 18:35
 • #516: Lục trường sử2020-04-17 18:35
 • #517: Một kiếm có thể trảm vạn vật2020-04-17 18:35
 • #518: Hung Lang xuất thủ2020-04-17 18:35
 • #519: Giết người cần chuyên chú2020-04-17 18:35
 • #520: Một đạo hắc tuyến2020-04-17 18:35
 • #521: Không tầm thường ý cười2020-04-17 18:35
 • #522: Phật tức tâm ta (thượng)2020-04-17 18:35
 • #523: Phật tức tâm ta (hạ)2020-04-17 18:35
 • #524: Bình minh đến2020-04-17 18:35
 • #525: Đánh đòn phủ đầu2020-04-17 18:36
 • #526: Đổ ước (thượng)2020-04-17 18:36
 • #527: Đổ ước (trung)2020-04-17 18:36
 • #528: Đổ ước (hạ)2020-04-17 18:36
 • #529: Quyết định2020-04-17 18:36
 • #530: Âm mưu cùng dương mưu (thượng)2020-04-17 18:36
 • #531: Âm mưu cùng dương mưu (hạ)2020-04-17 18:36
 • #532: Lại lần nữa gặp nhau2020-04-17 18:36
 • #533: Không chịu nổi một kích2020-04-17 18:36
 • #534: Hai mặt2020-04-17 18:37
 • #535: Rèn luyện2020-04-17 18:37
 • #536: Đột ngột kiếm sắt2020-04-17 18:37
 • #537: Hồi cuối2020-04-17 18:37
 • #538: Dị dạng tâm tư2020-04-17 18:37
 • #539: Rơi xuống đất có âm thanh2020-04-17 18:37
 • #540: Đạo diễn lấy nháo kịch (một)2020-04-17 18:37
 • #541: Đạo diễn lấy nháo kịch (hai)2020-04-17 18:38
 • #542: Đạo diễn lấy nháo kịch (ba)2020-04-17 18:38
 • #543: Đạo diễn lấy nháo kịch (bốn)2020-04-17 18:38
 • #544: Đạo diễn lấy nháo kịch (năm)2020-04-17 18:38
 • #545: Sinh Tử Đài ước hẹn (thượng)2020-04-17 18:38
 • #546: Sinh Tử Đài ước hẹn (trung)2020-04-17 18:38
 • #547: Thứ 0066 trảm Sinh Tử Đài ước hẹn (hạ)2020-04-17 18:38
 • #548: Ngày xưa ân oán2020-04-17 18:39
 • #549: Các giấu tâm tư2020-04-17 18:39
 • #550: Thần đến một kiếm2020-04-17 18:39
 • #551: Hai cái đầu2020-04-17 18:39
 • #552: Vạch trần người2020-04-17 18:40
 • #553: Khó khăn nhất là lòng người2020-04-17 18:40
 • #554: Bái kiến thành chủ2020-04-17 18:40
 • #555: Một trận tuyết2020-04-17 18:40
 • #556: Không biết2020-04-17 18:40
 • #557: Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh2020-04-17 18:40
 • #558: Tới cửa khách (thượng)2020-04-17 18:41
 • #559: Tới cửa khách (hạ)2020-04-17 18:41
 • #560: Tiểu hài khó hiểu thư sinh ý2020-04-17 18:41
 • #561: Kinh hỉ2020-04-17 18:41
 • #562: Không rõ2020-04-17 18:41
 • #563: Biến cố2020-04-17 18:41
 • #564: Đều có lo lắng2020-04-17 18:41
 • #565: Người bình thường2020-04-17 18:41
 • #566: Khoan thứ2020-04-17 18:42
 • #567: Đế Vương Quyền thuật2020-04-17 18:42
 • #568: Tư Thiên Phủ2020-04-17 18:42
 • #569: Nhậm Thiên Tiếu2020-04-17 18:42
 • #570: Hành động.mạo hiểm2020-04-17 18:42
 • #571: Trong hoàng cung tính toán2020-04-17 18:42
 • #572: Lão kiếm khách2020-04-17 18:43
 • #573: Phế vật cùng pháo hôi2020-04-17 18:43
 • #574: Quốc gian2020-04-17 18:43
 • #575: Bi thảm người2020-04-17 18:43
 • #576: Sinh cùng tử2020-04-17 18:43
 • #577: Viêm lưu2020-04-17 18:43
 • #578: Chiến (một)2020-04-17 18:43
 • #579: Chiến (hai)2020-04-17 18:44
 • #580: Chiến (ba)2020-04-17 18:44
 • #581: Chiến (bốn)2020-04-17 18:44
 • #582: Hướng về phía tinh không cầu nguyện2020-04-17 18:44
 • #583: Đầu người rơi xuống đất2020-04-17 18:44
 • #584: Thái độ2020-04-17 18:44
 • #585: Suy nghĩ không được2020-04-17 18:44
 • #586: Nghênh địch2020-04-17 18:44
 • #587: Đáng chết2020-04-17 18:45
 • #588: Hi vọng2020-04-17 18:45
 • #589: Không phải ngươi suy nghĩ2020-04-17 18:45
 • #590: Dụ hoặc2020-04-17 18:45
 • #591: Thần sứ2020-04-17 18:45
 • #592: Truy sát2020-04-17 18:45
 • #593: Thế nguy2020-04-17 18:45
 • #594: Sinh tử một đường (thượng)2020-04-17 18:45
 • #595: Sinh tử một đường (hạ)2020-04-17 18:46
 • #596: Một đạo mệnh lệnh2020-04-17 18:46
 • #597: Sầu2020-04-17 18:46
 • #598: Thượng vị2020-04-17 18:46
 • #599: Lần đầu giao phong2020-04-17 18:46
 • #600: Nóng vội2020-04-17 18:46
 • #601: Cự tuyệt2020-04-17 18:46
 • #602: Huyền chi lại huyền2020-04-17 18:47
 • #603: Dù đen lớn2020-04-17 18:47
 • #604: Nữ hoàng giá lâm2020-04-17 18:47
 • #605: Sát cục2020-04-17 18:47
 • #606: Xích Yên2020-04-17 18:47
 • #607: Trời không phù hộ2020-04-17 18:47
 • #608: Binh đi nhập đề2020-04-17 18:47
 • #609: Cá trong chậu2020-04-17 18:48
 • #610: Phát ngôn bừa bãi2020-04-17 18:48
 • #611: Sợ hãi mà tuyệt vọng2020-04-17 18:48
 • #612: Trầm ổn kiếm2020-04-17 18:48
 • #613: Kiếm ra khỏi vỏ2020-04-17 18:49
 • #614: Tóc trắng hơn hẳn tuyết2020-04-17 18:49
 • #615: Đúng như ác ma2020-04-17 18:49
 • #616: Lão kiếm khách ý nguyện2020-04-17 18:49
 • #617: Liên quan tới tín ngưỡng mâu thuẫn2020-04-17 18:49
 • #618: Khí trùng Đẩu Ngưu2020-04-17 18:49
 • #619: Nhuận vật mảnh im ắng2020-04-17 18:49
 • #620: Dưới ánh trăng cố sự2020-04-17 18:50
 • #621: Thành ý2020-04-17 18:50
 • #622: Công thành2020-04-17 18:50
 • #623: Trèo lên thành (một)2020-04-17 18:50
 • #624: Trèo lên thành (hai)2020-04-17 18:50
 • #625: Trèo lên thành (ba)2020-04-17 18:50
 • #626: Trèo lên thành (bốn)2020-04-17 18:50
 • #627: Trèo lên thành (năm)2020-04-17 18:51
 • #628: Trèo lên thành (sáu)2020-04-17 18:51
 • #629: Trèo lên thành (cuối cùng)2020-04-17 18:51
 • #630: Sổ gấp2020-04-17 18:51
 • #631: Nhằm vào2020-04-17 18:51
 • #632: Cử quốc chi lực mà đi (thượng)2020-04-17 18:51
 • #633: Cử quốc chi lực mà đi (hạ)2020-04-17 18:51
 • #634: Đại nhân vật2020-04-17 18:51
 • #635: Dạ đàm2020-04-17 18:52
 • #636: Ba châu chi chiến (thượng)2020-04-17 18:52
 • #637: Ba châu chi chiến (hạ)2020-04-17 18:52
 • #638: Hai đường đại quân đủ thúc đẩy2020-04-17 18:52
 • #639: Mật tín2020-04-17 18:52
 • #640: Sài lang muốn chia thịt2020-04-17 18:52
 • #641: Xô cửa2020-04-17 18:52
 • #642: Đại chiến bắt đầu2020-04-17 18:52
 • #643: Kim Xuyên kiếm lý2020-04-17 18:53
 • #644: Nhớ chuyện xưa2020-04-17 18:53
 • #645: Nghĩa bất dung từ2020-04-17 18:53
 • #646: Nhân vật trao đổi2020-04-17 18:53
 • #647: Làm sao bất đắc dĩ2020-04-17 18:54
 • #648: Đường xa mà đến chủ tớ2020-04-17 18:54
 • #649: Sát nghiệt2020-04-17 18:54
 • #650: Ương ngạnh2020-04-17 18:54
 • #651: Không sợ2020-04-17 18:54
 • #652: Khí cơ chi chiến2020-04-17 18:55
 • #653: Rút lui2020-04-17 18:55
 • #654: Quan tâm2020-04-17 18:55
 • #655: Hoa Cổ Hạng2020-04-17 18:55
 • #656: Diệt sát2020-04-17 18:55
 • thien-ha-kiem-tong-chuong-0657.mp32020-04-17 18:55
 • #658: Chất vấn2020-04-17 18:56
 • #659: Thỏa mãn2020-04-17 18:56
 • #660: Máu giáo huấn2020-04-17 18:56
 • #661: Thiền Vu quyết định2020-04-17 18:56
 • #662: Xâm nhập2020-04-17 18:56
 • #663: Ngang ngược2020-04-17 18:57
 • #664: Đốt lương2020-04-17 18:57
 • #665: Cường sát2020-04-17 18:57
 • #666: Ai sống ai chết, cũng chưa biết2020-04-17 18:57
 • #667: Vũ Long Tử chết2020-04-17 18:57
 • #668: Cây kim so với cọng râu2020-04-17 18:57
 • #669: Tướng quân bách chiến chết2020-04-17 18:57
 • #670: Thiên hạ thứ tư Bạch lão quỷ2020-04-17 18:57
 • #671: Khí lực va chạm2020-04-17 18:58
 • #672: Giết người tiễn2020-04-17 18:58
 • #673: Lại gãy một tướng2020-04-17 18:58
 • #674: Thiền Vu phẫn nộ2020-04-17 18:58
 • #675: Ông trời đã từng bỏ qua cho ai2020-04-17 18:58
 • #676: Phù Sĩ2020-04-17 18:58
 • #677: Vương đình khí số tận2020-04-17 18:58
 • #678: Bạch mãng chiếm cứ2020-04-17 18:59
 • #679: Tế phẩm2020-04-17 18:59
 • #680: Kháng lôi2020-04-17 18:59
 • #681: Người giận2020-04-17 18:59
 • #682: Trên thập tự giá thi thể2020-04-17 18:59
 • #683: Hoàn lễ2020-04-17 18:59
 • #684: Thiên nhân cùng nhau đến (một)2020-04-17 18:59
 • #685: Thiên nhân cùng nhau đến (hai)2020-04-17 18:59
 • #686: Thiên nhân cùng nhau đến (ba)2020-04-17 18:59
 • #687: Thiên nhân cùng nhau đến (bốn)2020-04-17 18:59
 • #688: Thiên nhân cùng nhau đến (năm)2020-04-17 19:00
 • #689: Thiên nhân cùng nhau đến (xong)2020-04-17 19:00
 • #690: Ngôi mộ mới2020-04-17 19:00
 • #691: Tân sinh cơ2020-04-17 19:00
 • #692: Huyết Võng2020-04-17 19:00
 • #693: Đại thiện2020-04-17 19:00
 • #694: Nguy tình2020-04-17 19:00
 • #695: Hết lần này tới lần khác như thế2020-04-17 19:01
 • #696: Hoàng Long Sĩ bại2020-04-17 19:01
 • #697: Ngoan thủ2020-04-17 19:01
 • #698: Luận đạo (thượng)2020-04-17 19:01
 • #699: Luận đạo (trung)2020-04-17 19:01
 • #700: Luận đạo (hạ)2020-04-17 19:01
 • #701: Ngày xưa ân oán2020-04-17 19:02
 • #702: Hai quân giao phong2020-04-17 19:02
 • #703: Trên trời rơi xuống cam lâm2020-04-17 19:02
 • #704: Kiểu chết2020-04-17 19:02
 • #705: Rơi xuống phàm trần2020-04-17 19:02
 • #706: Xông trận2020-04-17 19:02
 • #707: Ngô Liễu Căn2020-04-17 19:02
 • #708: Giết chóc bên trong động tâm2020-04-17 19:03
 • #709: Khốn Thanh Long2020-04-17 19:03
 • #710: Ngày mùa hè xuân quang2020-04-17 19:03
 • #711: Ôn nhu cạm bẫy2020-04-17 19:03
 • #712: Phòng hoạn2020-04-17 19:03
 • #713: Lần lượt chết đi2020-04-17 19:03
 • #714: Chết thì chết, thở dài thở dài2020-04-17 19:03
 • #715: Công kích2020-04-17 19:04
 • #716: Nảy mầm cừu hận hạt giống2020-04-17 19:04
 • #717: Ôm2020-04-17 19:04
 • #718: Điên cuồng2020-04-17 19:04
 • #719: Những nữ nhân kia chú ý2020-04-17 19:04
 • #720: Giải thoát2020-04-17 19:04
 • #721: Tử vong ảnh thu nhỏ2020-04-17 19:04
 • #722: Tông sư chi chiến2020-04-17 19:04
 • #723: Lui bước man nhân2020-04-17 19:05
 • #724: Hoàng đế đích thân tới2020-04-17 19:05
 • #725: Nên tới không thể đẩy2020-04-17 19:05
 • #726: Bại lộ2020-04-17 19:05
 • #727: Hắc ám cùng quang minh giao phong2020-04-17 19:05
 • #728: Thúc phụ quan hệ2020-04-17 19:05
 • #729: Cưỡng chế2020-04-17 19:06
 • #730: Hoa sen nở rộ2020-04-17 19:06
 • #731: Thay đổi chủ ý2020-04-17 19:06
 • #732: Lực chiến2020-04-17 19:06
 • #733: Đế Hoàng kiếm quyết2020-04-17 19:07
 • #734: Lấy cái chết tương hộ2020-04-17 19:07
 • #735: Thiên hạ đệ nhất thích khách2020-04-17 19:07
 • #736: Không khách khí2020-04-17 19:07
 • #737: Liên thủ2020-04-17 19:07
 • #738: Quyết định phương pháp2020-04-17 19:07
 • #739: Sao không đi thử một lần2020-04-17 19:08
 • #740: Kêu gào2020-04-17 19:08
 • #741: Lấy thương đổi thương2020-04-17 19:08
 • #742: Kiếm hà2020-04-17 19:08
 • #743: Minh Ám Tam thanh kiếm2020-04-17 19:08
 • #744: Tráng quá thay buồn quá thay2020-04-17 19:08
 • #745: Phó thác2020-04-17 19:09
 • #746: Do dự2020-04-17 19:09
 • #747: Sau cùng thổ lộ hết2020-04-17 19:09
 • #748: Kẻ phản bội2020-04-17 19:09
 • #749: Thần hồn2020-04-17 19:09
 • #750: Đạm Đài Minh Kính hung uy2020-04-17 19:09
 • #751: Muốn chết2020-04-17 19:09
 • #752: Hắc Nha2020-04-17 19:10
 • #753: Bách tẩu2020-04-17 19:10
 • #754: Lạnh lùng man nhân2020-04-17 19:10
 • #755: Giao dịch2020-04-17 19:10
 • #756: Lý Tu Trúc2020-04-17 19:10
 • #757: Hùng thành tiếng khóc2020-04-17 19:10
 • #758: Đồ vô sỉ2020-04-17 19:10
 • #759: Chiến thiên người2020-04-17 19:10
 • #760: Thiên địa dị tượng hiện2020-04-17 19:11
 • #761: Trên trời rơi xuống mưa to2020-04-17 19:11
 • #762: Thiên địa quà tặng2020-04-17 19:11
 • #763: Một chuỗi đường hồ lô2020-04-17 19:11
 • #764: Tình cảm chân thành thổ địa, tình cảm chân thành thành2020-04-17 19:11
 • #765: Phá lôi kiếp2020-04-17 19:11
 • #766: Tấc hơn khoảng cách kiếm khó tiến2020-04-17 19:12
 • #767: Trở về2020-04-17 19:12
 • #768: Quyết sách2020-04-17 19:12
 • #769: Lo lắng2020-04-17 19:12
 • #770: Nên làm như thế nào2020-04-17 19:12
 • #771: Lên đường2020-04-17 19:12
 • #772: Vị thành mưa gió2020-04-17 19:12
 • #773: Theo đuôi người2020-04-17 19:12
 • #774: Phụ nhân2020-04-17 19:13
 • #775: Tân Giang hồ, mới miếu đường (một)2020-04-17 19:13
 • #776: Tân Giang hồ, mới miếu đường (hai)2020-04-17 19:13
 • #777: Tân Giang hồ, mới miếu đường (ba)2020-04-17 19:13
 • #778: Tân Giang hồ, mới miếu đường (bốn)2020-04-17 19:13
 • #779: Tân Giang hồ, mới miếu đường (năm)2020-04-17 19:13
 • #780: Tân Giang hồ, mới miếu đường (sáu)2020-04-17 19:13
 • #781: Tân Giang hồ, mới miếu đường (bảy)2020-04-17 19:13
 • #782: Tân Giang hồ, mới miếu đường (tám)2020-04-17 19:14
 • #783: Tân Giang hồ, mới miếu đường (chín)2020-04-17 19:14
 • #784: Tân Giang hồ, mới miếu đường (cuối cùng)2020-04-17 19:14
 • #785: Đêm đi2020-04-17 19:14
 • #786: Ngoan ngoãn lão hồ ly2020-04-17 19:14
 • #787: Vạch mặt2020-04-17 19:14
 • #788: Lễ gặp mặt2020-04-17 19:14
 • #789: Chính diện giao phong2020-04-17 19:15
 • #790: Quan ta 【 cái rắm 】 sự tình2020-04-17 19:15
 • #791: Mộ Dung lão tổ2020-04-17 19:15
 • #792: Quản không được2020-04-17 19:15
 • #793: Càng muốn quản2020-04-17 19:15
 • #794: Khó giải quyết Mộ Dung Tử Hàm2020-04-17 19:15
 • #795: Kiêng kị2020-04-17 19:15
 • #796: Sợ chết2020-04-17 19:15
 • #797: Phản phác2020-04-17 19:15
 • #798: Quy chân2020-04-17 19:16
 • #799: Ám sát2020-04-17 19:16
 • #800: Họ Chu2020-04-17 19:16
 • #801: Phản Cốt2020-04-17 19:16
 • #802: Do dự2020-04-17 19:16
 • #803: Đại Long sơn lệnh2020-04-17 19:16
 • #804: Thủ tháp người2020-04-17 19:16
 • #805: Vũ Tàng các2020-04-17 19:16
 • #806: Kiếm pháp2020-04-17 19:17
 • #807: Tâm tư2020-04-17 19:17
 • #808: Lớn mật2020-04-17 19:17
 • #809: Lợi dụng2020-04-17 19:17
 • #810: Lão thần2020-04-17 19:17
 • #811: Mai phục2020-04-17 19:17
 • #812: Ra thương như núi ngăn2020-04-17 19:17
 • #813: Đạo khác biệt2020-04-17 19:18
 • #814: Vũ gia người tới2020-04-17 19:18
 • #815: Thì sợ gì2020-04-17 19:18
 • #816: Bất an2020-04-17 19:18
 • #817: Phong hồi lộ chuyển (thượng))2020-04-17 19:18
 • #818: Phong hồi lộ chuyển (hạ)2020-04-17 19:18
 • #819: Cút2020-04-17 19:18
 • #820: Vạch mặt2020-04-17 19:19
 • #821: Vụ Bá chuẩn bị ở sau2020-04-17 19:19
 • #822: Uống trà2020-04-17 19:19
 • #823: Đêm tối tiến đến2020-04-17 19:19
 • #824: Một phần mật tín2020-04-17 19:19
 • #825: Riêng phần mình tính toán2020-04-17 19:19
 • #826: Long bào2020-04-17 19:19
 • #827: Một canh giờ chính là cả đời2020-04-17 19:20
 • #828: Đêm không yên tĩnh (một)2020-04-17 19:20
 • #829: Đêm không yên tĩnh (hai)2020-04-17 19:20
 • #830: Đêm không yên tĩnh (ba)2020-04-17 19:20
 • #831: Đêm không yên tĩnh (bốn)2020-04-17 19:20
 • #832: Đêm không yên tĩnh (năm)2020-04-17 19:20
 • #833: Đêm không yên tĩnh (sáu)2020-04-17 19:20
 • #834: Đêm không yên tĩnh (bảy)2020-04-17 19:20
 • #835: Đêm không yên tĩnh (cuối cùng)2020-04-17 19:21
 • #836: Vạn chúng chú mục (một)2020-04-17 19:21
 • #837: Vạn chúng chú mục (hai)2020-04-17 19:21
 • #838: Vạn chúng chú mục (ba)2020-04-17 19:21
 • #839: Vạn chúng chú mục (bốn)2020-04-17 19:21
 • #840: Vạn chúng chú mục (năm)2020-04-17 19:21
 • #841: Vạn chúng chú mục (sáu)2020-04-17 19:21
 • #842: Vạn chúng chú mục (bảy)2020-04-17 19:21
 • #843: Vạn chúng chú mục (tám)2020-04-17 19:21
 • #844: Vạn chúng chú mục (chín)2020-04-17 19:22
 • #845: Vạn chúng chú mục (mười)2020-04-17 19:22
 • #846: Vạn chúng chú mục (mười một)2020-04-17 19:22
 • #847: Vạn chúng chú mục (mười hai)2020-04-17 19:22
 • #848: Vạn chúng chú mục (mười ba)2020-04-17 19:22
 • #849: Vạn chúng chú mục (mười bốn)2020-04-17 19:22
 • #850: Vạn chúng chú mục (mười lăm)2020-04-17 19:22
 • #851: Vạn chúng chú mục (cuối cùng)2020-04-17 19:22
 • #852: Đóng cửa đánh chó2020-04-17 19:23
 • #853: Tỉnh ngộ2020-04-17 19:23
 • #854: Huyết trùng2020-04-17 19:23
 • #855: Phương pháp phá giải2020-04-17 19:23
 • #856: Vùng vẫy giãy chết2020-04-17 19:23
 • #857: Ác chiến2020-04-17 19:23
 • #858: Động cùng tĩnh2020-04-17 19:23
 • #859: Tân triều lịch (một)2020-04-17 19:23
 • #860: Tân triều lịch (hai)2020-04-17 19:23
 • #861: Tân triều lịch (ba)2020-04-17 19:24
 • #862: Tân triều lịch (bốn)2020-04-17 19:24
 • #863: Tân triều lịch (năm)2020-04-17 19:24
 • #864: Đế đô loạn (một)2020-04-17 19:24
 • #865: Đế đô loạn (hai)2020-04-17 19:24
 • #866: Đế đô loạn (ba)2020-04-17 19:24
 • #867: Đế đô loạn (bốn)2020-04-17 19:24
 • #868: Đế đô loạn (năm)2020-04-17 19:24
 • #869: Tạm biệt ly, cực kỳ không bỏ (thượng)2020-04-17 19:24
 • #870: Tạm biệt cách, cực kỳ không bỏ (hạ)2020-04-17 19:25
 • #871: Bát Âm ngõ hẻm2020-04-17 19:25
 • #872: Đàm gia Bát huynh đệ2020-04-17 19:25
 • #873: Chém giết ba người2020-04-17 19:25
 • #874: Phiền phức tới cửa2020-04-17 19:25
 • #875: Ngoài ý liệu2020-04-17 19:25
 • #876: Hàn ý như băng2020-04-17 19:25
 • #877: Làm càn2020-04-17 19:25
 • #878: Quyền đạo đại tông sư2020-04-17 19:25
 • #879: Dung hợp kiếm pháp2020-04-17 19:25
 • #880: Giết tai họa2020-04-17 19:26
 • #881: Cổ Văn Long2020-04-17 19:26
 • #882: Thương nhân bản chất2020-04-17 19:26
 • #883: Sâu nghị2020-04-17 19:26
 • #884: Liên chiến2020-04-17 19:26
 • #885: Nhẫn2020-04-17 19:27
 • #886: Tìm kiếm người2020-04-17 19:27
 • #887: Ẩn tàng chân tướng2020-04-17 19:27
 • #888: Đấu trí2020-04-17 19:27
 • #889: Trong dự liệu đến trễ2020-04-17 19:27
 • #890: Tính toán2020-04-17 19:27
 • #891: Có thích khách2020-04-17 19:27
 • #892: Thanh lý2020-04-17 19:27
 • #893: Đảm đương2020-04-17 19:28
 • #894: Ý cười2020-04-17 19:28
 • #895: Phản kích2020-04-17 19:28
 • #896: Không nhìn2020-04-17 19:28
 • #897: Phấn khởi2020-04-17 19:28
 • #898: Kế hoạch2020-04-17 19:28
 • #899: Nhìn về nơi xa2020-04-17 19:28
 • #900: Khí vận mà nói2020-04-17 19:28
 • #901: Giết người2020-04-17 19:29
 • #902: Phẫn nộ Nguyên Trọng2020-04-17 19:29
 • #903: Điệp Võng2020-04-17 19:29
 • #904: Hắc Bạch Vô Thường2020-04-17 19:29
 • #905: Tác Mệnh Diêm Vương2020-04-17 19:29
 • #906: Hai mặt người2020-04-17 19:29
 • #907: Cảm ngộ2020-04-17 19:29
 • #908: Minh Nhất2020-04-17 19:29
 • #909: Bắt đầu2020-04-17 19:29
 • #910: Hạ ngục2020-04-17 19:30
 • #911: Thiên tai nhân họa2020-04-17 19:30
 • #912: Họa thủy đông dẫn2020-04-17 19:30
 • #913: Ứng đối2020-04-17 19:30
 • #914: Bắc phủ loạn2020-04-17 19:31
 • #915: Trước kia2020-04-17 19:31
 • #916: Các phương tính toán2020-04-17 19:31
 • #917: Qua sông2020-04-17 19:31
 • #918: Kiêng rượu2020-04-17 19:31
 • #919: Thuyết phục2020-04-17 19:31
 • #920: Người chết2020-04-17 19:31
 • #921: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (một)2020-04-17 19:31
 • #922: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (hai)2020-04-17 19:31
 • #923: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (ba)2020-04-17 19:32
 • #924: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (bốn)2020-04-17 19:32
 • #925: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (năm)2020-04-17 19:32
 • #926: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (sáu)2020-04-17 19:32
 • #927: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (bảy)2020-04-17 19:32
 • #928: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (tám)2020-04-17 19:32
 • #929: Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn (cuối cùng)2020-04-17 19:32
 • #930: Rời chùa2020-04-17 19:32
 • #931: Lão thần biệt2020-04-17 19:32
 • #932: Lý Thanh về đế đô2020-04-17 19:33
 • #933: Độc Cô Thần kiếm2020-04-17 19:33
 • #934: Thuyết phục2020-04-17 19:33
 • #935: Thiết Vệ quân thái độ2020-04-17 19:33
 • #936: Vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình2020-04-17 19:33
 • #937: Bạch nhãn2020-04-17 19:33
 • #938: Bậc thang2020-04-17 19:34
 • #939: Dư vị2020-04-17 19:34
 • #940: Màn đêm phía dưới giết chóc (thượng)2020-04-17 19:34
 • #941: Màn đêm phía dưới giết chóc (trung)2020-04-17 19:34
 • #942: Màn đêm phía dưới giết chóc (hạ)2020-04-17 19:34
 • #943: Chấm dứt2020-04-17 19:34
 • #944: Đều chết2020-04-17 19:34
 • #945: Khó có thể chịu đựng thống khổ2020-04-17 19:34
 • #946: Cha cùng con giải hoặc (thượng)2020-04-17 19:34
 • #947: Cha cùng con giải hoặc2020-04-17 19:35
 • #948: Giao dịch2020-04-17 19:35
 • #949: Thần phục2020-04-17 19:35
 • #950: Lời nói chưa xong2020-04-17 19:35
 • #951: Mưu đồ bí mật2020-04-17 19:35
 • #952: Ẩn núp2020-04-17 19:35
 • #953: Dị động2020-04-17 19:35
 • #954: Lựa chọn2020-04-17 19:35
 • #955: Ám Bộ2020-04-17 19:35
 • #956: Do dự2020-04-17 19:36
 • #957: Hắc Nham thiết kỵ2020-04-17 19:36
 • #958: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (một)2020-04-17 19:36
 • #959: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (hai)2020-04-17 19:36
 • #960: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (ba)2020-04-17 19:36
 • #961: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (bốn)2020-04-17 19:36
 • #962: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (năm)2020-04-17 19:36
 • #963: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (sáu)2020-04-17 19:36
 • #964: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (bảy)2020-04-17 19:36
 • #965: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (tám)2020-04-17 19:37
 • #966: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (chín)2020-04-17 19:37
 • #967: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (mười)2020-04-17 19:37
 • #968: Minh Nguyệt như trước, người cũ đến gặp (mười một)2020-04-17 19:37
 • #969: Tâm nguyện2020-04-17 19:37
 • #970: Ban ngày ra2020-04-17 19:37
 • #971: Trùng sát2020-04-17 19:37
 • #972: Cố nhân cùng cừu nhân2020-04-17 19:38
 • #973: Khổ chiến2020-04-17 19:38
 • #974: Đánh cược2020-04-17 19:38
 • #975: Dữ tợn2020-04-17 19:38
 • #976: Thượng Quan Thiên Phong vực2020-04-17 19:38
 • #977: Thoát khốn2020-04-17 19:38
 • #978: Lĩnh hội2020-04-17 19:38
 • #979: Qua sông (thượng)2020-04-17 19:38
 • #980: Qua sông (trung)2020-04-17 19:38
 • #981: Qua sông (hạ)2020-04-17 19:39
 • #982: Đương nhiên2020-04-17 19:39
 • #983: Tiểu nhân vật quật khởi2020-04-17 19:39
 • #984: Kiếm Ngư trận2020-04-17 19:39
 • #985: Bại lui2020-04-17 19:39
 • #986: Ánh mắt2020-04-17 19:39
 • #987: Từ quan2020-04-17 19:39
 • #988: Phân tích2020-04-17 19:39
 • #989: Uy lực2020-04-17 19:39
 • #990: Xuất quan2020-04-17 19:40
 • #991: Mấy người vui vẻ mấy người lo2020-04-17 19:40
 • #992: Thế cục2020-04-17 19:40
 • #993: Hắc thành chi chiến (một)2020-04-17 19:40
 • #994: Hắc thành chi chiến (hai)2020-04-17 19:40
 • #995: Hắc thành chi chiến (ba)2020-04-17 19:40
 • #996: Hắc thành chi chiến (bốn)2020-04-17 19:40
 • #997: Hắc thành chi chiến (năm)2020-04-17 19:41
 • #998: Hắc thành chi chiến (sáu)2020-04-17 19:41
 • #999: Hắc thành chi chiến (bảy)2020-04-17 19:41
 • #1000: Hắc thành chi chiến (tám)2020-04-17 19:41
 • #1001: Hắc thành chi chiến (chín)2020-04-17 19:41
 • #1002: Hắc thành chi chiến kết thúc2020-04-17 19:41
 • #1003: Bí mật2020-04-17 19:42
 • #1004: Đông gia biến cố (thượng)2020-04-17 19:42
 • #1005: Đông gia biến cố (trung)2020-04-17 19:42
 • #1006: Đông gia biến cố (hạ)2020-04-17 19:42
 • #1007: Nghĩ nguy2020-04-17 19:42
 • #1008: Hôm qua khách2020-04-17 19:42
 • #1009: Lão hồ ly2020-04-17 19:42
 • #1010: Tiểu hòe ngõ hẻm2020-04-17 19:42
 • #1011: Tiểu hòe ngõ hẻm trong sự tình2020-04-17 19:42
 • #1012: Tâm cảnh2020-04-17 19:43
 • #1013: Kiến giải2020-04-17 19:43
 • #1014: Thu đồ2020-04-17 19:43
 • #1015: Thật tuyệt2020-04-17 19:43
 • #1016: Bình thường2020-04-17 19:43
 • #1017: Dùng cái gì giải lo2020-04-17 19:43
 • #1018: Mỹ thực không thể phụ2020-04-17 19:44
 • #1019: Thân Đồ phủ vận mệnh (một)2020-04-17 19:44
 • #1020: Thân Đồ phủ vận mệnh (hai)2020-04-17 19:44
 • #1021: Một câu kiếm đến2020-04-17 19:44
 • #1022: Phá khốn2020-04-17 19:44
 • #1023: Họa thủy đông dẫn2020-04-17 19:44
 • #1024: Pha trà2020-04-17 19:44
 • #1025: Đánh cờ2020-04-17 19:44
 • #1026: Minh Long xuất thế2020-04-17 19:45
 • #1027: Bão tố2020-04-17 19:45
 • #1028: Phản quân (một)2020-04-17 19:45
 • #1029: Phản quân (hai)2020-04-17 19:45
 • #1030: Phản quân (ba)2020-04-17 19:45
 • #1031: Phản quân (bốn)2020-04-17 19:45
 • #1032: Trời ban2020-04-17 19:45
 • #1033: Toàn thành không có kiếm2020-04-17 19:45
 • #1034: Không hối hận2020-04-17 19:46
 • #1035: Song đến2020-04-17 19:46
 • #1036: Thiêu đốt2020-04-17 19:46
 • #1037: Một tuyến2020-04-17 19:46
 • #1038: Sống lưng2020-04-17 19:46
 • #1039: Miễn cưỡng2020-04-17 19:46
 • #1040: Thủ thành (một)2020-04-17 19:46
 • #1041: Thủ thành (hai)2020-04-17 19:46
 • #1042: Thủ thành (ba)2020-04-17 19:47
 • #1043: Thủ thành (bốn)2020-04-17 19:47
 • #1044: Thủ thành (năm)2020-04-17 19:47
 • #1045: Thủ thành (sáu)2020-04-17 19:47
 • #1046: Thủ thành (bảy)2020-04-17 19:47
 • #1047: Thủ thành (tám)2020-04-17 19:47
 • #1048: Thủ thành (chín)2020-04-17 19:47
 • #1049: Thủ thành (mười)2020-04-17 19:48
 • #1050: Nghe nói2020-04-17 19:48
 • #1051: Huyết Khôi Giáp2020-04-17 19:48
 • #1052: Rất ngu ngốc2020-04-17 19:48
 • #1053: Cũng chưa biết2020-04-17 19:48
 • #1054: Sau cùng một tay2020-04-17 19:49
 • #1055: Làm vài việc2020-04-17 19:49
 • #1056: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (một)2020-04-17 19:49
 • #1057: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (hai)2020-04-17 19:49
 • #1058: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (ba)2020-04-17 19:49
 • #1059: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (bốn)2020-04-17 19:49
 • #1060: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (năm)2020-04-17 19:49
 • #1061: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (sáu)2020-04-17 19:49
 • #1062: Một tuyến cơ hội, trên trời dưới đất (bảy)2020-04-17 19:50
 • #1063: Đã từng lựa chọn2020-04-17 19:50
 • #1064: Bị ngăn trở2020-04-17 19:50
 • #1065: Đoạn tuyệt2020-04-17 19:50
 • #1066: Giao cho thời gian đi2020-04-17 19:50
 • #1067: Chờ mong2020-04-17 19:50
 • #1068: Không được an sinh2020-04-17 19:50
 • #1069: Sau cùng đọ sức (một)2020-04-17 19:50
 • #1070: Sau cùng đọ sức (hai)2020-04-17 19:51
 • #1071: Sau cùng đọ sức (ba)2020-04-17 19:51
 • #1072: Sau cùng đọ sức (bốn)2020-04-17 19:51
 • #1073: Sau cùng đọ sức (năm)2020-04-17 19:51
 • #1074: Sau cùng đọ sức (sáu)2020-04-17 19:51
 • #1075: Sau cùng đọ sức (bảy)2020-04-17 19:51
 • #1076: Sau cùng đọ sức (tám)2020-04-17 19:51
 • #1077: Sau cùng đọ sức (chín)2020-04-17 19:52
 • #1078: Sau cùng đọ sức (mười)2020-04-17 19:52
 • #1079: Huyết Tổ điên cuồng2020-04-17 19:52
 • #1080: Thần du2020-04-17 19:52
 • thien-ha-kiem-tong-chuong-1081.mp32020-04-17 19:52
 • #1082: Giúp đỡ2020-04-17 19:52
 • #1083: Mâu thuẫn2020-04-17 19:52
 • #1084: Viện binh đến 4/42020-04-17 19:52
 • #1085: Luận2020-04-17 19:52
 • #1086: Tạm hoãn2020-04-17 19:52
 • #1087: Bất mãn2020-04-17 19:52
 • #1088: Thương nghị2020-04-17 19:53
 • #1089: Thăm dò2020-04-17 19:53
 • #1090: Hướng về phía trước2020-04-17 19:53
 • #1091: Thức tỉnh2020-04-17 19:53
 • #1092: Khó mà cự tuyệt2020-04-17 19:53
 • #1093: Nhuốm máu Kim Cương Xử (thượng)2020-04-17 19:53
 • #1094: Nhuốm máu Kim Cương Xử (hạ)2020-04-17 19:53
 • #1095: Hung hãn chiến (thượng)2020-04-17 19:53
 • #1096: Hung hãn chiến (trung)2020-04-17 19:54
 • #1097: Hung hãn chiến (hạ)2020-04-17 19:54
 • #1098: Độc Cô Thần đến2020-04-17 19:54
 • #1099: Khiêu khích2020-04-17 19:54
 • #1100: Gọi ta2020-04-17 19:54
 • #1101: Ám sát2020-04-17 19:54
 • #1102: Ba ngày2020-04-17 19:54
 • #1103: Kiềm chế2020-04-17 19:55
 • #1104: Người tới2020-04-17 19:55
 • #1105: Cố nhân2020-04-17 19:55
 • #1106: Suy đoán2020-04-17 19:55
 • #1107: Trong hoàng lăng2020-04-17 19:55
 • #1108: Tâm ngoan2020-04-17 19:55
 • #1109: Quen thuộc nhất địch nhân2020-04-17 19:55
 • #1110: Giống nhau đồ vật2020-04-17 19:55
 • #1111: Bạch Mai sơn trang2020-04-17 19:55
 • #1112: Thời khắc sinh tử2020-04-17 19:56
 • #1113: Kiếm Vương chi uy2020-04-17 19:56
 • #1114: Hiện thân2020-04-17 19:56
 • #1115: Lại đến người2020-04-17 19:56
 • #1116: Hết hi vọng2020-04-17 19:56
 • #1117: Nói chuyện2020-04-17 19:56
 • #1118: Xuống dốc2020-04-17 19:56
 • #1119: Như cỏ rác2020-04-17 19:56
 • #1120: Phát tiết2020-04-17 19:57
 • #1121: Thật kiêu hùng2020-04-17 19:57
 • #1122: Mông ấm2020-04-17 19:57
 • #1123: Triều hội2020-04-17 19:57
 • #1124: May mắn2020-04-17 19:57
 • #1125: Hai tay chuẩn bị2020-04-17 19:57
 • #1126: Cầu tài2020-04-17 19:57
 • #1127: Thế yếu2020-04-17 19:57
 • #1128: Nổi điên2020-04-17 19:58
 • #1129: Thù cũ2020-04-17 19:58
 • #1130: Thù mới2020-04-17 19:58
 • #1131: Buông tay2020-04-17 19:58
 • #1132: Bốn đại quý tộc liên thủ2020-04-17 19:58
 • #1133: Hết sức2020-04-17 19:58
 • #1134: Biến báo2020-04-17 19:58
 • #1135: Cảnh đường phố2020-04-17 19:58
 • #1136: Tuyết lớn về sau ăn lẩu2020-04-17 19:58
 • #1137: Tuyết lớn sơ ngừng2020-04-17 19:59
 • #1138: Cười khổ2020-04-17 19:59
 • #1139: Dã tâm sơ lộ2020-04-17 19:59
 • #1140: Lưu người2020-04-17 19:59
 • #1141: Vây giết2020-04-17 19:59
 • #1142: Nam Bồ Tát cái chết2020-04-17 19:59
 • #1143: Tổ chim bị phá2020-04-17 19:59
 • #1144: Tự sát2020-04-17 20:00
 • #1145: Mỗi người có khác biệt2020-04-17 20:00
 • #1146: Liệt Môn2020-04-17 20:00
 • #1147: Hàng phục (thượng)2020-04-17 20:00
 • #1148: Hàng phục (trung)2020-04-17 20:00
 • #1149: Hàng phục (hạ)2020-04-17 20:00
 • #1150: Tưởng niệm2020-04-17 20:00
 • #1151: Đạm Đài Minh Kính lai lịch2020-04-17 20:01
 • #1152: Không thôi ly biệt2020-04-17 20:01
 • #1153: Mới cách cục, tiến lên trên đường2020-04-17 20:01
 • #1154: Liên quan tới Đại Ly bí hạnh2020-04-17 20:01
 • #1155: Cản đường người2020-04-17 20:01
 • #1156: Một màn kia cười lạnh2020-04-17 20:01
 • #1157: Thanh Hà trấn2020-04-17 20:01
 • #1158: Chôn dưới đáy lòng bí mật2020-04-17 20:01
 • #1159: Thắng bại đến cuối cùng2020-04-17 20:02
 • #1160: Không cách nào cự tuyệt2020-04-17 20:02
 • #1161: Trục khách2020-04-17 20:02
 • #1162: Dược Vương miếu2020-04-17 20:02
 • #1163: Thanh Hà đi lên thuyền buồm2020-04-17 20:02
 • #1164: Thanh Hà phía trên có sát tâm2020-04-17 20:02
 • #1165: Giao phong2020-04-17 20:02
 • #1166: Vạn kiếm huyền không2020-04-17 20:02
 • #1167: Tiềm ẩn trong bóng tối người2020-04-17 20:03
 • #1168: Tứ phía mai phục2020-04-17 20:03
 • #1169: Hành tẩu giết chóc2020-04-17 20:03
 • #1170: Cắn ngược lại rắn độc2020-04-17 20:03
 • #1171: Quyết định giết người2020-04-17 20:03
 • #1172: Trước kia đủ loại2020-04-17 20:03
 • #1173: Lại đến phiền phức2020-04-17 20:04
 • #1174: Không đơn giản như vậy đi chết2020-04-17 20:04
 • #1175: Sống không quá ngày thứ hai sáng sớm2020-04-17 20:04
 • #1176: Thắng thiên2020-04-17 20:04
 • #1177: Đánh vỡ bình tĩnh tiểu trấn2020-04-17 20:04
 • #1178: Khiến người sợ hãi La Dạ2020-04-17 20:04
 • #1179: Cười2020-04-17 20:04
 • #1180: Ẩn tàng thực lực2020-04-17 20:04
 • #1181: Nghịch chuyển2020-04-17 20:04
 • #1182: Chuẩn bị ở sau2020-04-17 20:04
 • #1183: Ngoại tộc người2020-04-17 20:05
 • #1184: Gặp lại Vương Đạo Lăng2020-04-17 20:05
 • #1185: Tin tức giả2020-04-17 20:05
 • #1186: Chạy bằng khí2020-04-17 20:05
 • #1187: Tranh danh2020-04-17 20:05
 • #1188: Tâm phục khẩu phục2020-04-17 20:05
 • #1189: Này mệnh về ngươi2020-04-17 20:05
 • #1190: Gió lớn nổi lên (một)2020-04-17 20:06
 • #1191: Gió lớn nổi lên (hai)2020-04-17 20:06
 • #1192: Gió lớn nổi lên (ba)2020-04-17 20:06
 • #1193: Gió lớn nổi lên (bốn)2020-04-17 20:06
 • #1194: Gió lớn nổi lên (năm)2020-04-17 20:06
 • #1195: Gió lớn nổi lên (sáu)2020-04-17 20:06
 • #1196: Gió lớn nổi lên (bảy)2020-04-17 20:06
 • #1197: Gió lớn nổi lên (tám)2020-04-17 20:06
 • #1198: Gió lớn nổi lên (chín)2020-04-17 20:06
 • #1199: Rơi cát chìm (một)2020-04-17 20:07
 • #1200: Rơi cát chìm (hai)2020-04-17 20:07
 • #1201: Rơi cát chìm (ba)2020-04-17 20:07
 • #1202: Rơi cát chìm (bốn)2020-04-17 20:07
 • #1203: Rơi cát chìm (năm)2020-04-17 20:07
 • #1204: Rơi cát chìm (sáu)2020-04-17 20:07
 • #1205: Rơi cát chìm (bảy)2020-04-17 20:07
 • #1206: Liên hoàn sát trận (một)2020-04-17 20:07
 • #1207: Liên hoàn sát trận (hai)2020-04-17 20:07
 • #1208: Liên hoàn sát trận (ba)2020-04-17 20:08
 • #1209: Mạnh mẽ bắt lấy2020-04-17 20:08
 • #1210: Vận rủi2020-04-17 20:08
 • #1211: Địa Tàng Môn hạ tràng2020-04-17 20:08
 • #1212: Nghi hoặc2020-04-17 20:08
 • #1213: Bích lạc hoàng tuyền2020-04-17 20:08
 • #1214: Lưỡng bại câu thương2020-04-17 20:08
 • #1215: Ba thanh đao (thượng)2020-04-17 20:08
 • #1216: Ba thanh đao (trung)2020-04-17 20:08
 • #1217: Ba thanh đao (hạ)2020-04-17 20:09
 • #1218: Cục trong cục2020-04-17 20:09
 • #1219: Liên thủ2020-04-17 20:09
 • #1220: Ngươi cần một thanh hảo đao2020-04-17 20:09
 • #1221: Thiên hạ thái bình2020-04-17 20:09
 • #1222: Xung đột2020-04-17 20:09
 • #1223: Dưới mặt đất đại điện2020-04-17 20:10
 • #1224: Tính toán2020-04-17 20:10
 • #1225: Tâm tư2020-04-17 20:10
 • #1226: Lấy một địch bốn (thượng)2020-04-17 20:10
 • #1227: Lấy một địch bốn (hạ)2020-04-17 20:10
 • #1228: Có động thiên khác2020-04-17 20:10
 • #1229: Dụ hoặc2020-04-17 20:10
 • #1230: Nổi lên2020-04-17 20:11
 • #1231: Điên cuồng Trần Lôi2020-04-17 20:11
 • #1232: Loạn cục2020-04-17 20:11
 • #1233: Mộc Tử Lý xuất kiếm2020-04-17 20:11
 • #1234: Huyết địa2020-04-17 20:11
 • #1235: Cố kỵ2020-04-17 20:11
 • #1236: Được ấm2020-04-17 20:11
 • #1237: Không sợ chi tâm2020-04-17 20:11
 • #1238: Thây khô2020-04-17 20:11
 • #1239: Thiên tượng trấn sát2020-04-17 20:12
 • #1240: Bốn kiếm thêm tám, kiếm có mười hai2020-04-17 20:12
 • #1241: Lâm Thiên đao2020-04-17 20:12
 • #1242: Chung hoạn2020-04-17 20:12
 • #1243: Đối chọi gay gắt2020-04-17 20:12
 • #1244: Điên cuồng Trần Lôi2020-04-17 20:12
 • #1245: Cưỡng ép đột phá2020-04-17 20:12
 • #1246: Thể hồ quán đỉnh2020-04-17 20:13
 • #1247: Cường thế diệt sát2020-04-17 20:13
 • #1248: Đêm tối thăng mặt trời2020-04-17 20:13
 • #1249: Bức đi2020-04-17 20:13
 • #1250: Tác thủ2020-04-17 20:13
 • #1251: Gặp lại người áo bào trắng2020-04-17 20:13
 • #1252: Mài chết2020-04-17 20:13
 • #1253: Súc uy2020-04-17 20:13
 • #1254: Kim Xuyên kiếm (thượng)2020-04-17 20:13
 • #1255: Kim Xuyên kiếm (trung)2020-04-17 20:14
 • #1256: Kim Xuyên kiếm (hạ)2020-04-17 20:14
 • #1257: Tên điên2020-04-17 20:14
 • #1258: Ta nguyện làm hộ pháp2020-04-17 20:14
 • #1259: Tạm thời kế sách2020-04-17 20:14
 • #1260: Đỉnh phong giao phong (thượng)2020-04-17 20:14
 • #1261: Đỉnh phong giao phong (trung)2020-04-17 20:14
 • #1262: Đỉnh phong giao phong (hạ)2020-04-17 20:15
 • #1263: Sống khôi lỗi2020-04-17 20:15
 • #1264: Bốn người2020-04-17 20:15
 • #1265: Mất chút xíu2020-04-17 20:15
 • #1266: Mượn đao2020-04-17 20:15
 • #1267: Che chắn khí cơ2020-04-17 20:15
 • #1268: Vô Tận sa mạc phía trên khung lư2020-04-17 20:15
 • #1269: Nguồn gốc2020-04-17 20:16
 • #1270: Đoạt xá2020-04-17 20:16
 • #1271: Riêng phần mình nghi kỵ2020-04-17 20:16
 • #1272: Vũ phu2020-04-17 20:16
 • #1273: Dưới mặt đất đại trận2020-04-17 20:16
 • #1274: Cưỡng đoạt2020-04-17 20:16
 • #1275: Kim Cương Phục Ma trận (thượng)2020-04-17 20:16
 • #1276: Kim Cương Phục Ma trận (hạ)2020-04-17 20:17
 • #1277: Thăng trầm2020-04-17 20:17
 • #1278: Vùi lấp bí mật2020-04-17 20:17
 • #1279: Ai định đoạt2020-04-17 20:17
 • #1280: Tàng tư2020-04-17 20:17
 • #1281: Cường hoành Chu Bảo Đế2020-04-17 20:17
 • #1282: Buông tay đánh cược một lần2020-04-17 20:17
 • #1283: Chấn nhiếp2020-04-17 20:18
 • #1284: Khổ tâm2020-04-17 20:18
 • #1285: Cường thế2020-04-17 20:18
 • #1286: Kéo dài2020-04-17 20:18
 • #1287: Phật vực2020-04-17 20:18
 • #1288: Mười hai thanh kiếm (một)2020-04-17 20:18
 • #1289: Mười hai thanh kiếm (hai)2020-04-17 20:18
 • #1290: Mười hai thanh kiếm (ba)2020-04-17 20:18
 • #1291: Mười hai thanh kiếm (bốn)2020-04-17 20:18
 • #1292: Mười hai thanh kiếm (năm)2020-04-17 20:19
 • #1293: Tuyệt cảnh2020-04-17 20:19
 • #1294: Tương hộ2020-04-17 20:19
 • #1295: Đưa ngươi một sông khí cơ2020-04-17 20:19
 • #1296: Phật Đà thế giới2020-04-17 20:19
 • #1297: Bát Bộ Phù Đồ2020-04-17 20:19
 • #1298: Một kiếm tay cụt2020-04-17 20:19
 • #1299: Mài kiếm thạch2020-04-17 20:19
 • #1300: Tàn cuộc2020-04-17 20:19
 • #1301: Lại trở về tiểu trấn2020-04-17 20:19
 • #1302: Tác thủ2020-04-17 20:20
 • #1303: Cường thế2020-04-17 20:20
 • #1304: Lòng tham2020-04-17 20:20
 • #1305: Tên ăn mày2020-04-17 20:20
 • #1306: Chỗ tối tăm ẩn núp người2020-04-17 20:20
 • #1307: Dược Vương miếu bên trong nói tâm thoại2020-04-17 20:20
 • #1308: Nói lời tạm biệt cách, mới lên đường2020-04-17 20:20
 • #1309: Thiên Tàn Địa Khuyết2020-04-17 20:20
 • #1310: Lắng lại sát ý2020-04-17 20:21
 • #1311: Một tháng2020-04-17 20:21
 • #1312: Ước định2020-04-17 20:21
 • #1313: Kẻ đáng sợ nhất2020-04-17 20:21
 • #1314: Yêu cầu2020-04-17 20:21
 • #1315: Bão tố khúc nhạc dạo2020-04-17 20:21
 • #1316: Bão tố tiến đến2020-04-17 20:21
 • #1317: Thiên Lôi Địa Hỏa2020-04-17 20:21
 • #1318: Mặt thứ hai2020-04-17 20:21
 • #1319: Mộc Lâm Sâm cái chết2020-04-17 20:22
 • #1320: Lại giết Thiết Bồ Tát2020-04-17 20:22
 • #1321: Ngươi chính là phế vật2020-04-17 20:22
 • #1322: Người điều khiển phong vân Vụ Bá từ trong bóng tối đi ra, thân thể đứng ở kia xuyên thấu qua chật hẹp cửa s2020-04-17 20:22
 • #1323: Lụi bại Khâm Thiên Giám2020-04-17 20:22
 • #1324: Hiên Viên Thừa Lệ2020-04-17 20:22
 • #1325: Tứ Túc Thiên Thần Quyết2020-04-17 20:22
 • #1326: Khí cơ bị hao tổn2020-04-17 20:22
 • #1327: Tám lạng nửa cân2020-04-17 20:22
 • #1328: Phản bội2020-04-17 20:23
 • #1329: Lão nô2020-04-17 20:23
 • #1330: Hung thủ2020-04-17 20:23
 • #1331: Nhiếp tâm thuật2020-04-17 20:23
 • #1332: Quan chiến2020-04-17 20:23
 • #1333: Ba thành2020-04-17 20:23
 • #1334: Thắng bại khó phân2020-04-17 20:23
 • #1335: Cạm bẫy2020-04-17 20:23
 • #1336: Thất thải cự mãng2020-04-17 20:24
 • #1337: Trảm mãng2020-04-17 20:24
 • #1338: Trừng phạt2020-04-17 20:24
 • #1339: Thức tỉnh2020-04-17 20:24
 • #1340: Lý Tồn Cương lửa giận2020-04-17 20:24
 • #1341: Vất vả2020-04-17 20:24
 • #1342: Dưới ánh trăng2020-04-17 20:25
 • #1343: Đảm bảo2020-04-17 20:25
 • #1344: Nam nhân kia2020-04-17 20:25
 • #1345: Mời2020-04-17 20:25
 • #1346: Độc Cô thành có nguy2020-04-17 20:25
 • #1347: Bất an2020-04-17 20:25
 • #1348: Trong mưa sát ý2020-04-17 20:25
 • #1349: Tha cho ngươi một mạng2020-04-17 20:25
 • #1350: Trong đế đô tới cao thủ2020-04-17 20:25
 • #1351: Đánh đòn phủ đầu2020-04-17 20:26
 • #1352: Ứng đối2020-04-17 20:26
 • #1353: Trương Tiểu Ngư bái phỏng2020-04-17 20:26
 • #1354: Thụ giáo2020-04-17 20:26
 • #1355: Nhan Thạc quyết định2020-04-17 20:26
 • #1356: Trong đông hải tử thi2020-04-17 20:26
 • #1357: Đêm đi2020-04-17 20:26
 • #1358: Tiến về Độc Cô thành2020-04-17 20:26
 • #1359: Trong đêm sát cơ2020-04-17 20:27
 • #1360: Ma luyện (thượng)2020-04-17 20:27
 • #1361: Ma luyện (trung)2020-04-17 20:27
 • #1362: Ma luyện (hạ)2020-04-17 20:27
 • #1363: Độc Cô Thần ước định2020-04-17 20:27
 • #1364: Vạn Xà Vương2020-04-17 20:27
 • #1365: Đào tẩu2020-04-17 20:27
 • #1366: Dụ hoặc điều kiện2020-04-17 20:27
 • #1367: Mai phục2020-04-17 20:28
 • #1368: Tái chiến Đạm Đài Minh Kính2020-04-17 20:28
 • #1369: Kiếm Vực2020-04-17 20:28
 • #1370: Trói buộc trấn áp2020-04-17 20:28
 • #1371: Trọng thương2020-04-17 20:28
 • #1372: Lưỡng bại câu thương2020-04-17 20:28
 • #1373: Tử Thần Liêm Đao2020-04-17 20:28
 • #1374: Mai táng2020-04-17 20:28
 • #1375: Ẩn nhẫn2020-04-17 20:28
 • #1376: Không hợp nhãn2020-04-17 20:28
 • #1377: Làm phản2020-04-17 20:29
 • #1378: Mâu thuẫn2020-04-17 20:29
 • #1379: Nhắc nhở2020-04-17 20:29
 • #1380: Thiết Huyết vương phủ sinh biến cho nên (thượng)2020-04-17 20:29
 • #1381: Thiết Huyết vương phủ biến cố (trung)2020-04-17 20:29
 • #1382: Thiết Huyết vương phủ biến cố (hạ)2020-04-17 20:29
 • #1383: Khó mà chống đỡ2020-04-17 20:29
 • #1384: Vạn Hoa Đồng uy lực2020-04-17 20:29
 • #1385: Đường Hoàng xuất thủ2020-04-17 20:29
 • #1386: Đại quân vây giết2020-04-17 20:29
 • #1387: Ám sát2020-04-17 20:29
 • #1388: Giãy dụa2020-04-17 20:30
 • #1389: Trương Tiểu Ngư đến2020-04-17 20:30
 • #1390: Vây chết2020-04-17 20:30
 • #1391: Phẫn nộ Lý Thanh2020-04-17 20:30
 • #1392: Rất nhanh đao kiếm2020-04-17 20:30
 • #1393: Lưới2020-04-17 20:30
 • #1394: Tế tự bắt đầu2020-04-17 20:30
 • #1395: Là tới giết ngươi2020-04-17 20:31
 • #1396: Xin lỗi2020-04-17 20:31
 • #1397: Bối Hải Sinh xuất thủ2020-04-17 20:31
 • #1398: Long Khuyết thực lực2020-04-17 20:31
 • #1399: Thiên Tử doanh cứu giá2020-04-17 20:31
 • #1400: Vụ Bá chết2020-04-17 20:31
 • #1401: Giá họa2020-04-17 20:31
 • #1402: Nồi lẩu2020-04-17 20:31
 • #1403: Thay đổi chủ ý2020-04-17 20:32
 • #1404: Huyết vũ2020-04-17 20:32
 • #1405: Xuất thủ2020-04-17 20:32
 • #1406: Kẻ đến sau2020-04-17 20:32
 • #1407: Sát tâm2020-04-17 20:32
 • #1408: Cao thủ giao phong2020-04-17 20:32
 • #1409: Cứng rắn chọc2020-04-17 20:32
 • #1410: Tám lạng nửa cân2020-04-17 20:32
 • #1411: Trở tay2020-04-17 20:33
 • #1412: Tuyệt cảnh2020-04-17 20:33
 • #1413: Kiếm thứ chín2020-04-17 20:33
 • #1414: Chưa tới chỗ thương tâm2020-04-17 20:33
 • #1415: Ngắn ngủi ấm áp2020-04-17 20:33
 • #1416: Đưa kiếm2020-04-17 20:33
 • #1417: Bạch Hổ ra đường2020-04-17 20:33
 • #1418: Ngăn cách2020-04-17 20:34
 • #1419: Gặp nhau2020-04-17 20:34
 • #1420: Huyết án2020-04-17 20:34
 • #1421: Lui bước2020-04-17 20:34
 • #1422: Liên thủ2020-04-17 20:34
 • #1423: Thú bị nhốt2020-04-17 20:34
 • #1424: Kim Phật2020-04-17 20:34
 • #1425: Cầu cứu2020-04-17 20:34
 • #1426: Khống chế2020-04-17 20:34
 • #1427: Áp chế2020-04-17 20:35
 • #1428: Chém giết2020-04-17 20:35
 • #1429: Cự Bắc thành luân hãm2020-04-17 20:35
 • #1430: Tướng quân chết hết hay không?2020-04-17 20:35
 • #1431: Lão thần thỉnh cầu2020-04-17 20:35
 • #1432: Đều có mật lệnh2020-04-17 20:35
 • #1433: Mạng nhện2020-04-17 20:35
 • #1434: Mời được2020-04-17 20:35
 • #1435: Bắc quỳ dịch trạm2020-04-17 20:35
 • #1436: Nhất kích tất sát2020-04-17 20:36
 • #1437: Sông Hoài bên bờ2020-04-17 20:36
 • #1438: Ba kiếm2020-04-17 20:36
 • #1439: Khuyên nhủ2020-04-17 20:36
 • #1440: Ánh mắt lâu dài2020-04-17 20:36
 • #1441: Tiếp tế2020-04-17 20:36
 • #1442: Xu thế2020-04-17 20:36
 • #1443: Địch tập2020-04-17 20:36
 • #1444: Thăm dò2020-04-17 20:36
 • #1445: Mãnh tướng2020-04-17 20:37
 • #1446: Gấp rút tiếp viện2020-04-17 20:37
 • #1447: Thông Vũ thành2020-04-17 20:37
 • #1448: Chặn đường2020-04-17 20:37
 • #1449: Thành công đột xuất2020-04-17 20:37
 • #1450: Ba vị đại nhân2020-04-17 20:37
 • #1451: Chặn đường2020-04-17 20:37
 • #1452: Không thể không cứu ngươi2020-04-17 20:38
 • #1453: Binh bại2020-04-17 20:38
 • #1454: Tranh luận2020-04-17 20:38
 • #1455: Kiều gia thái độ2020-04-17 20:38
 • #1456: Thiết luật2020-04-17 20:38
 • #1457: Không đơn giản như vậy2020-04-17 20:38
 • #1458: Phi Hổ giản2020-04-17 20:38
 • #1459: Đều không tướng thiếu2020-04-17 20:38
 • #1460: Xé rách2020-04-17 20:39
 • #1461: Loạn cục2020-04-17 20:39
 • #1462: Bá đạo tiễn thuật2020-04-17 20:39
 • #1463: Trong đường phố giết chóc2020-04-17 20:39
 • #1464: Từng bước nguy cơ2020-04-17 20:39
 • #1465: Trầm tư2020-04-17 20:39
 • #1466: Bố trí mai phục2020-04-17 20:39
 • #1467: Tro tàn2020-04-17 20:40
 • #1468: Lũng Trung thế cục2020-04-17 20:40
 • #1469: Người thất thường2020-04-17 20:40
 • #1470: Thiếp mời2020-04-17 20:40
 • #1471: Vũ Hầu thượng vị2020-04-17 20:40
 • #1472: Bái phỏng Dương phủ2020-04-17 20:40
 • #1473: Tranh luận2020-04-17 20:40
 • #1474: Theo sát sau đó2020-04-17 20:40
 • #1475: Gió lớn nổi lên này2020-04-17 20:40
 • #1476: Thần Hoàng ra2020-04-17 20:41
 • #1477: Trao đổi ích lợi2020-04-17 20:41
 • #1478: Phá vỡ cục diện bế tắc2020-04-17 20:41
 • #1479: Công thành bắt đầu2020-04-17 20:41
 • #1480: Lược trận2020-04-17 20:41
 • #1481: Tranh chấp2020-04-17 20:41
 • #1482: Ước định2020-04-17 20:41
 • #1483: Vũ Văn lão tổ2020-04-17 20:41
 • #1484: Kịch chiến2020-04-17 20:42
 • #1485: Hậu tích bạc phát2020-04-17 20:42
 • #1486: Long bào2020-04-17 20:42
 • #1487: Môn chủ2020-04-17 20:42
 • #1488: Liên Tông Thập Nhị Tổ Kinh2020-04-17 20:42
 • #1489: Chặn giết2020-04-17 20:42
 • #1490: Áo mãng bào2020-04-17 20:42
 • #1491: Mở tiệc chiêu đãi2020-04-17 20:43
 • #1492: Tham lam tâm2020-04-17 20:43
 • #1493: Dạ tập2020-04-17 20:43
 • #1494: Lý Thanh tuyệt cảnh2020-04-17 20:43
 • #1495: Đảo ngược2020-04-17 20:43
 • #1496: Lo trước khỏi hoạ2020-04-17 20:43
 • #1497: Cửa thành phá2020-04-17 20:43
 • #1498: Ác mộng2020-04-17 20:43
 • #1499: Giải mộng2020-04-17 20:44
 • #1500: Thú bị nhốt2020-04-17 20:44
 • #1501: Tử chiến không lùi2020-04-17 20:44
 • #1502: Dã tâm2020-04-17 20:44
 • #1503: Xuân Phong đình2020-04-17 20:44
 • #1504: Mặt hồ kịch chiến2020-04-17 20:44
 • #1505: Quy hàng2020-04-17 20:44
 • #1506: Mất khống chế2020-04-17 20:44
 • #1507: Ngũ thải kim bát2020-04-17 20:44
 • #1508: Các làm thủ đoạn2020-04-17 20:44
 • #1509: Kiếm sơn2020-04-17 20:45
 • #1510: Vu Huyên quyết định2020-04-17 20:45
 • #1511: Thiên Khôi2020-04-17 20:45
 • #1512: Lôi kéo2020-04-17 20:45
 • #1513: Cho người mượn đầu dùng một lát2020-04-17 20:45
 • #1514: Trong lòng ma2020-04-17 20:45
 • #1515: Diệt ma2020-04-17 20:45
 • #1516: Tin tức2020-04-17 20:46
 • #1517: Xông doanh2020-04-17 20:46
 • #1518: Tình cũ2020-04-17 20:46
 • #1519: Lòng có không đành lòng2020-04-17 20:46
 • #1520: Giết đạo tặc2020-04-17 20:46
 • #1521: Nạn trộm cướp2020-04-17 20:46
 • #1522: Độc Hạt2020-04-17 20:46
 • #1523: Thân phận không đơn giản2020-04-17 20:46
 • #1524: Nhận thua2020-04-17 20:47
 • #1525: Thổ Lang2020-04-17 20:47
 • #1526: Tiếng đàn hỏi nội tâm2020-04-17 20:47
 • #1527: Nổi giận lão Hầu gia2020-04-17 20:47
 • #1528: Phức tạp người2020-04-17 20:47
 • #1529: Phỏng tay củ khoai2020-04-17 20:48
 • #1530: Trong nội tâm xúc động2020-04-17 20:48
 • #1531: Tầm Nhã2020-04-17 20:48
 • #1532: Đại phiền toái2020-04-17 20:48
 • #1533: Hắc Hổ2020-04-17 20:48
 • #1534: Đám người2020-04-17 20:48
 • #1535: Liên thủ2020-04-17 20:48
 • #1536: Thành ý2020-04-17 20:48
 • #1537: Rời đi2020-04-17 20:49
 • #1538: Kiều Hướng Nam đến thăm2020-04-17 20:49
 • #1539: Nhường đường2020-04-17 20:49
 • #1540: Cuối cùng đến Tuyết Quốc2020-04-17 20:49
 • #1541: Phó thác2020-04-17 20:49
 • #1542: Ba bộ huyết thi2020-04-17 20:49
 • #1543: Kinh động2020-04-17 20:49
 • #1544: Vạn kiếm lăng không2020-04-17 20:50
 • #1545: Sinh nghi2020-04-17 20:50
 • #1546: Địa chấn cùng Hỏa Long2020-04-17 20:50
 • #1547: Hoa tiên sinh ra ngục2020-04-17 20:50
 • #1548: Trương Tiểu Ngư mang tới thực lực2020-04-17 20:50
 • #1549: Át chủ bài ra hết2020-04-17 20:50
 • #1550: Chủ soái giao phong2020-04-17 20:50
 • #1551: Phong Vân phủ bên trong giao phong2020-04-17 20:50
 • #1552: Thắng bại tay2020-04-17 20:51
 • #1553: Mộ Dung lão quỷ tính toán2020-04-17 20:51
 • #1554: Hoàn mỹ thời cơ2020-04-17 20:51
 • #1555: Hư hư thật thật2020-04-17 20:51
 • #1556: Si Hổ2020-04-17 20:51
 • #1557: Trở về từ cõi chết2020-04-17 20:51
 • #1558: Khao thưởng2020-04-17 20:51
 • #1559: Một thanh đại hỏa2020-04-17 20:51
 • #1560: Đe dọa2020-04-17 20:51
 • #1561: Bổ cứu2020-04-17 20:52
 • #1562: Tuyết Quốc đại quân triệt thoái phía sau2020-04-17 20:52
 • #1563: Lý Thanh quyết định2020-04-17 20:52
 • #1564: Thương thảo2020-04-17 20:52
 • #1565: Sống lưng2020-04-17 20:52
 • #1566: Ba nghìn phàm thuyền2020-04-17 20:52
 • #1567: Ngập trời trọc lãng2020-04-17 20:52
 • #1568: Đủ kiểu tâm tư2020-04-17 20:53
 • #1569: Sự cường đại của ta chính ta đều sợ hãi2020-04-17 20:53
 • #1570: Ta muốn làm cái tiểu nữ tử2020-04-17 20:53
 • #1571: Đoán không được, nhìn không thấu2020-04-17 20:53
 • #1572: Loạn đao phân thây Hắc Kỳ Lân2020-04-17 20:53
 • #1573: Ám Ảnh tiên sinh2020-04-17 20:53
 • #1574: Tin tức tốt2020-04-17 20:53
 • #1575: Ngọc Linh Lung tính toán2020-04-17 20:53
 • #1576: Khuyên nhủ2020-04-17 20:54
 • #1577: Nghĩ cách cứu viện thất bại2020-04-17 20:54
 • #1578: Kiềm chế2020-04-17 20:54
 • #1579: Mùa đông tiến đến2020-04-17 20:54
 • #1580: Chỉ có huyết chiến2020-04-17 20:54
 • #1581: Đứng lên Tuyết Quốc thổ địa2020-04-17 20:54
 • #1582: Thực Lang khu sói2020-04-17 20:54
 • #1583: Tới cửa tính sổ sách2020-04-17 20:55
 • #1584: Hắc thành thất thủ2020-04-17 20:55
 • #1585: Chất vấn2020-04-17 20:55
 • #1586: Kỵ binh giao phong2020-04-17 20:55
 • #1587: Chuẩn bị2020-04-17 20:55
 • #1588: Trận chiến thứ hai2020-04-17 20:55
 • #1589: Ngươi đến từ kia phiến đại lục2020-04-17 20:56
 • #1590: Cường thế chém giết2020-04-17 20:56
 • #1591: Đánh lén cùng truy sát2020-04-17 20:56
 • #1592: Lưu dân bạo loạn2020-04-17 20:56
 • #1593: Tháp Sơn thành2020-04-17 20:56
 • #1594: Lão thần xuất mã2020-04-17 20:56
 • #1595: Cường thế mang đi người2020-04-17 20:56
 • #1596: Từ từ2020-04-17 20:56
 • #1597: Nghi ngờ Lý Thanh2020-04-17 20:56
 • #1598: Không tin2020-04-17 20:57
 • #1599: Yên lặng ngắn ngủi2020-04-17 20:57
 • #1600: Phụng mệnh2020-04-17 20:57
 • #1601: Khiêu chiến2020-04-17 20:57
 • #1602: Ác mộng2020-04-17 20:57
 • #1603: Không gì hơn cái này2020-04-17 20:57
 • #1604: Hổ Phách đao2020-04-17 20:57
 • #1605: Tuyệt địa phản kích2020-04-17 20:57
 • #1606: Trước kia cừu hận2020-04-17 20:58
 • #1607: Sốt ruột bảy mươi hai người2020-04-17 20:58
 • thien-ha-kiem-tong-chuong-1608.mp32020-04-17 20:58
 • #1609: Thời cơ2020-04-17 20:58
 • #1610: Đại phát hung uy Vương Đạo Lăng2020-04-17 20:58
 • #1611: Mình nhân quả mình gánh2020-04-17 20:58
 • #1612: Trận bàn2020-04-17 20:58
 • #1613: Thiên Địa Nhân ba ấn2020-04-17 20:58
 • #1614: Trọng quyền gặp trọng quyền2020-04-17 20:58
 • #1615: Ngoài ý liệu kinh hỉ2020-04-17 20:59
 • #1616: Đột nhiên giết ra người áo đen2020-04-17 20:59
 • #1617: Còn sống thật tốt2020-04-17 20:59
 • #1618: Tây Môn gia2020-04-17 20:59
 • #1619: Quả cân2020-04-17 20:59
 • #1620: Không cam tâm2020-04-17 20:59
 • #1621: Giảng một chút Tuyết Quốc giang hồ2020-04-17 20:59
 • #1622: Sự tình bình2020-04-17 20:59
 • #1623: Mới Kiếm Tông2020-04-17 21:00
 • #1624: Một viên đá vũ hoa2020-04-17 21:00
 • #1625: Chân thành nhất chiêu đãi2020-04-17 21:00
 • #1626: Thôn có ác bá2020-04-17 21:00
 • #1627: Quách Thiết Đảm2020-04-17 21:00
 • #1628: Tới lặng lẽ đi lặng lẽ2020-04-17 21:00
 • #1629: Hắc Sơn thôn2020-04-17 21:00
 • #1630: Đại họa2020-04-17 21:00
 • #1631: Nữ tử áo đen2020-04-17 21:01
 • #1632: Tuân theo quy củ2020-04-17 21:01
 • #1633: Dây dưa2020-04-17 21:01
 • #1634: Thân phận chân thật2020-04-17 21:01
 • #1635: Bí ẩn2020-04-17 21:01
 • #1636: Phủ tướng quân2020-04-17 21:01
 • #1637: Đêm nhập phủ tướng quân2020-04-17 21:01
 • #1638: Khinh thường giết ngươi2020-04-17 21:01
 • #1639: Lão khất cái2020-04-17 21:02
 • #1640: Một mực chuyện hôm nay2020-04-17 21:02
 • #1641: Tản mạn2020-04-17 21:02
 • #1642: Của mình Kiếm đạo2020-04-17 21:02
 • #1643: Phá vọng2020-04-17 21:02
 • #1644: Vội vàng2020-04-17 21:02
 • #1645: Trọng yếu quyết định2020-04-17 21:02
 • #1646: Vượt biển2020-04-17 21:02
 • #1647: Đến2020-04-17 21:03
 • #1648: Dị giáo đồ2020-04-17 21:03
 • #1649: Giao dịch2020-04-17 21:03
 • #1650: Lạnh lẽo2020-04-17 21:03
 • #1651: Nhớ mãi không quên2020-04-17 21:03
 • #1652: Ban đêm ám sát2020-04-17 21:03
 • #1653: Không có kết quả2020-04-17 21:03
 • #1654: Vinh Thịnh lo lắng2020-04-17 21:03
 • #1655: Ẩn núp2020-04-17 21:03
 • #1656: Áo trắng khách phản bội2020-04-17 21:04
 • #1657: Phách lối Cao Thiên Lang2020-04-17 21:04
 • #1658: Đảo ngược2020-04-17 21:04
 • #1659: Vinh Tuệ thái độ2020-04-17 21:04
 • #1660: Huyền Sơn tự quyết định2020-04-17 21:04
 • #1661: Thời cơ2020-04-17 21:04
 • #1662: Lý Ngư2020-04-17 21:04
 • #1663: Lý Chiến2020-04-17 21:04
 • #1664: Bích Hà tông phản bội2020-04-17 21:04
 • #1665: Thân phận bại lộ2020-04-17 21:04
 • #1666: Viện thủ2020-04-17 21:05
 • #1667: Võ Bình bảng2020-04-17 21:05
 • #1668: Ban đêm suy nghĩ2020-04-17 21:05
 • #1669: Ám sát2020-04-17 21:05
 • #1670: Giả cùng đường mạt lộ2020-04-17 21:05
 • #1671: Mã trưởng lão2020-04-17 21:05
 • #1672: Gặp lại Vu Huyên2020-04-17 21:05
 • #1673: Lý Ngư yêu cầu2020-04-17 21:05
 • #1674: Lão tông chủ2020-04-17 21:05
 • #1675: Niệm lực2020-04-17 21:06
 • #1676: Bị động2020-04-17 21:06
 • #1677: Miếu tán đại hội2020-04-17 21:06
 • #1678: Thủ hạ lưu tình2020-04-17 21:06
 • #1679: Lý Ngư phẫn hận2020-04-17 21:06
 • #1680: Đào thải2020-04-17 21:06
 • #1681: Vòng thứ hai bắt đầu2020-04-17 21:06
 • #1682: Hoài nghi2020-04-17 21:06
 • #1683: Từ Thiền2020-04-17 21:06
 • #1684: Rời khỏi2020-04-17 21:06
 • #1685: Tặng giáp2020-04-17 21:07
 • #1686: Phẫn nộ Ưng Trường Không2020-04-17 21:07
 • #1687: Thân phận thật giả2020-04-17 21:07
 • #1688: Lấy giả trở thành sự thật2020-04-17 21:07
 • #1689: Nghĩ lại2020-04-17 21:07
 • #1690: Liều mạng2020-04-17 21:07
 • #1691: Rượu ngon2020-04-17 21:07
 • #1692: Rời đi Quan Âm tông2020-04-17 21:07
 • #1693: Thuyết thư tiên sinh nói chuyện lạ2020-04-17 21:07
 • #1694: Trong rừng tùng sát ý2020-04-17 21:07
 • #1695: Yến Sơn bảy quỷ2020-04-17 21:08
 • #1696: Tiểu tử, ta hỏi ngươi đâu2020-04-17 21:08
 • #1697: Ngay tại chỗ lên giá2020-04-17 21:08
 • #1698: Sợ2020-04-17 21:08
 • #1699: Thuyết phục2020-04-17 21:08
 • #1700: Nên tới vẫn là tới2020-04-17 21:08
 • #1701: Không muốn tìm chết2020-04-17 21:08
 • #1702: Lựa chọn2020-04-17 21:08
 • #1703: Phong Lâm thành2020-04-17 21:08
 • #1704: Khuất Thiên Hùng2020-04-17 21:09
 • #1705: Khuất nhị gia Khuất Thiên Hùng2020-04-17 21:09
 • #1706: Gật gật đầu2020-04-17 21:09
 • #1707: Rất nhiều chuyện2020-04-17 21:09
 • #1708: Cương mãnh nắm đấm2020-04-17 21:09
 • #1709: Lý Ngư thỉnh cầu2020-04-17 21:09
 • #1710: Không thể báo thù2020-04-17 21:09
 • #1711: Quen thuộc nhất người xa lạ2020-04-17 21:09
 • #1712: Ta muốn dẫn nàng đi2020-04-17 21:09
 • #1713: Lòng có e ngại2020-04-17 21:10
 • #1714: Đào mệnh2020-04-17 21:10
 • #1715: Hẻm núi2020-04-17 21:10
 • #1716: Cảm giác đau lòng2020-04-17 21:10
 • #1717: Tuyết lở chi thế2020-04-17 21:10
 • #1718: Trường Sinh môn tai bay vạ gió2020-04-17 21:10
 • #1719: Tiền thưởng2020-04-17 21:10
 • #1720: Thiết tụ trọng giáp2020-04-17 21:10
 • #1721: Thiết yến2020-04-17 21:11
 • #1722: Võ đạo giao lưu2020-04-17 21:11
 • #1723: Cửu hoàng tử2020-04-17 21:11
 • #1724: Tặng thưởng2020-04-17 21:11
 • #1725: Ám sát2020-04-17 21:11
 • #1726: Phá giải khốn cảnh2020-04-17 21:11
 • #1727: Âm thầm đi ra người2020-04-17 21:11
 • #1728: Thần bí khó lường kiếm2020-04-17 21:11
 • #1729: Giúp thiên đại bận bịu2020-04-17 21:11
 • #1730: Cửu hoàng tử yêu cầu2020-04-17 21:11
 • #1731: Đeo đao thiếu niên2020-04-17 21:12
 • #1732: Liều mạng thiếu niên lang2020-04-17 21:12
 • #1733: Ma đao2020-04-17 21:12
 • #1734: Truy sát mà tới Lý Ngư2020-04-17 21:12
 • #1735: Lẫn nhau thành tựu2020-04-17 21:12
 • #1736: Sống đao2020-04-17 21:12
 • #1737: Ra rừng, đi tới2020-04-17 21:12
 • #1738: Trong ba chiếc xe ngựa đại nhân vật (thượng)2020-04-17 21:12
 • #1739: Trong ba chiếc xe ngựa đại nhân vật2020-04-17 21:13
 • #1740: Không thể tưởng tượng nổi2020-04-17 21:13
 • #1741: Không thể tin được2020-04-17 21:13
 • #1742: Thứ 0434 lục oanh thuyền hoa2020-04-17 21:13
 • #1743: Đấu giá2020-04-17 21:13
 • #1744: Không cách nào lĩnh hội bia đá2020-04-17 21:13
 • #1745: Bất mãn2020-04-17 21:13
 • #1746: Các phương cao thủ2020-04-17 21:13
 • #1747: Phát thệ2020-04-17 21:13
 • #1748: Ôn Tử Phàm đến đây muốn chết2020-04-17 21:13
 • #1749: Nhiều ít bản sự2020-04-17 21:13
 • #1750: Đỉnh phong giao phong2020-04-17 21:14
 • #1751: Có chút tức giận lão tổ2020-04-17 21:14
 • #1752: Về bụi2020-04-17 21:14
 • #1753: Cung cùng tiễn2020-04-17 21:14
 • #1754: Vội vàng không kịp chuẩn bị tử vong chân tướng2020-04-17 21:14
 • #1755: Cổ Lãnh2020-04-17 21:14
 • #1756: Tuyệt lộ2020-04-17 21:14
 • #1757: Đến từ hắc ám bên trong thở dài2020-04-17 21:14
 • #1758: Niệm lực chi tu luyện kỹ xảo2020-04-17 21:14
 • #1759: Ta tình nguyện như thế2020-04-17 21:15
 • #1760: Tổ kinh che chở2020-04-17 21:15
 • #1761: Đạo Đức Tông muốn người2020-04-17 21:15
 • #1762: Phá khốn mà ra, trên đường gặp hài đồng2020-04-17 21:15
 • #1763: Đạo đãi khách2020-04-17 21:15
 • #1764: Gặp lại bắt đầu chính là ly biệt điểm xuất phát2020-04-17 21:15
 • #1765: Đường xa mà đến thiết kỵ2020-04-17 21:15
 • #1766: Quặng sắt bên trong bí mật2020-04-17 21:15
 • #1767: Phiền toái càng lớn2020-04-17 21:16
 • #1768: Trấn Quốc Công phủ2020-04-17 21:16
 • #1769: Uy hiếp cùng hiệp thương2020-04-17 21:16
 • #1770: Cây xanh ngõ hẻm Giả phủ2020-04-17 21:16
 • #1771: Hợp tác2020-04-17 21:16
 • #1772: May mắn Lâm Trường Sinh2020-04-17 21:16
 • #1773: Tụ lực2020-04-17 21:16
 • #1774: Năm đó chân tướng2020-04-17 21:16
 • #1775: Nam Cung Ngữ Yên2020-04-17 21:17
 • #1776: Ngươi tốt, Bách Việt nước Hoàng đế2020-04-17 21:17
 • #1777: Nghịch chuyển2020-04-17 21:17
 • #1778: Phá cục2020-04-17 21:17
 • #1779: Đưa vào chỗ chết2020-04-17 21:17
 • #1780: Triệu Tự lời hứa2020-04-17 21:17
 • #1781: Công chúa xuất giá2020-04-17 21:17
 • #1782: Trong mưa giết chóc2020-04-17 21:17
 • #1783: Bèo nước gặp nhau2020-04-17 21:18
 • #1784: Trượng nghĩa xuất thủ2020-04-17 21:18
 • #1785: Không hiểu mất mát2020-04-17 21:18
 • #1786: Lại đến Thái Thượng Thanh cung2020-04-17 21:18
 • #1787: Ngô Phong nghi hoặc2020-04-17 21:18
 • #1788: Lần nữa nhìn thấy nàng2020-04-17 21:18
 • #1789: Rừng phong bên trong2020-04-17 21:18
 • #1790: Động tâm cảm giác2020-04-17 21:18
 • #1791: Những thiếu nam thiếu nữ kia tâm tư2020-04-17 21:18
 • #1792: Cổ Nguyên quyết định2020-04-17 21:19
 • #1793: Cổ Nguyên nhân quả2020-04-17 21:19
 • #1794: Ta đi theo ngươi2020-04-17 21:19
 • #1795: Đại họa trước đó Hắc Nha âm thanh2020-04-17 21:19
 • #1796: Thanh Long Vương Công Tôn Nhập Long2020-04-17 21:19
 • #1797: Khuyên nhủ2020-04-17 21:19
 • #1798: Thần bí thợ rèn2020-04-17 21:19
 • #1799: Ta có rượu, ngươi có cố sự2020-04-17 21:19
 • #1800: Tránh né2020-04-17 21:19
 • #1801: Người tuyết2020-04-17 21:19
 • #1802: Niệm lực cao thủ2020-04-17 21:20
 • #1803: Cố sự2020-04-17 21:20
 • #1804: Băng Tuyết thành2020-04-17 21:20
 • #1805: Tuyết Liên2020-04-17 21:20
 • #1806: Băng Tuyết thành tứ đại gia2020-04-17 21:20
 • #1807: Cùng Cổ Nguyên chính diện giao phong2020-04-17 21:20
 • #1808: Đối chọi gay gắt, hiểm tượng hoàn sinh2020-04-17 21:20
 • #1809: Kinh2020-04-17 21:20
 • #1810: Tranh đoạt Tuyết Liên2020-04-17 21:21
 • #1811: Tàng Kiếm quyết tâm2020-04-17 21:21
 • #1812: Tầng tầng lớp lớp tính toán2020-04-17 21:21
 • #1813: Mất khống chế thế cục2020-04-17 21:21
 • #1814: Thay đổi chủ ý2020-04-17 21:21
 • #1815: Nên làm thế nào cho phải?2020-04-17 21:21
 • #1816: Đạo Đức Tông2020-04-17 21:21
 • #1817: Diệp Vọng2020-04-17 21:21
 • #1818: Lão Như Lai2020-04-17 21:21
 • #1819: Cường thế2020-04-17 21:21
 • #1820: Rơi vào nhà nào2020-04-17 21:22
 • #1821: Nhân quả2020-04-17 21:22
 • #1822: Lý Kỳ Phong phải chết2020-04-17 21:22
 • #1823: Mười chiêu chi chiến2020-04-17 21:22
 • #1824: Cược thắng2020-04-17 21:22
 • #1825: Hơi chậm một chút2020-04-17 21:22
 • #1826: Lý Kỳ Phong quà tặng2020-04-17 21:22
 • #1827: Quật cường Khổng Linh Linh2020-04-17 21:22
 • #1828: Thay ngươi quản giáo2020-04-17 21:22
 • #1829: Ngươi nhưng có lòng từ bi2020-04-17 21:22
 • #1830: Thế gian thời điểm khó nói nhất2020-04-17 21:22
 • #1831: Phức tạp cảm xúc2020-04-17 21:23
 • #1832: Không thể tưởng tượng nổi2020-04-17 21:23
 • #1833: Thuyết phục2020-04-17 21:23
 • #1834: Trao đổi2020-04-17 21:23
 • #1835: Mặt nạ hoàng kim2020-04-17 21:23
 • #1836: Hai vị Hoàng đế gặp mặt2020-04-17 21:23
 • #1837: Trên đường dài2020-04-17 21:23
 • #1838: Thật rất kỳ quái2020-04-17 21:23
 • #1839: Kiên nhẫn2020-04-17 21:23
 • #1840: Bái biệt2020-04-17 21:23
 • #1841: Thử một lần2020-04-17 21:24
 • #1842: Thương thánh Mạnh Trường Hạo2020-04-17 21:24
 • #1843: Ngươi đang nói láo2020-04-17 21:24
 • #1844: Dắt tay2020-04-17 21:24
 • #1845: Tranh luận2020-04-17 21:24
 • #1846: Khổng Trường Thu ra mặt2020-04-17 21:24
 • #1847: Bái sư2020-04-17 21:24
 • #1848: Tử Trúc Lâm2020-04-17 21:24
 • #1849: Rừng trúc bên ngoài tranh luận2020-04-17 21:24
 • #1850: Vương Trọng Lâu2020-04-17 21:24
 • #1851: Tử Trúc Lâm bên trong lần đầu tiên2020-04-17 21:25
 • #1852: Đắng chát cười2020-04-17 21:25
 • #1853: Dừng lại nồi lẩu vấn đề2020-04-17 21:25
 • #1854: Nho thánh đại nhân không vui2020-04-17 21:25
 • #1855: Đổ ước2020-04-17 21:25
 • #1856: Trao đổi2020-04-17 21:25
 • #1857: Bất hạnh sự tình2020-04-17 21:25
 • #1858: Hi vọng2020-04-17 21:25
 • #1859: Người trọng yếu nhất2020-04-17 21:25
 • #1860: Lương Thanh Đế2020-04-17 21:26
 • #1861: Thích Tín2020-04-17 21:26
 • #1862: Mười tám Kim Cương pháp tướng2020-04-17 21:26
 • #1863: Nhất cử nhập thần người2020-04-17 21:26
 • #1864: Bát Bộ Phù Đồ quy vị2020-04-17 21:26
 • #1865: Địa Ngục chi tướng2020-04-17 21:26
 • #1866: Cướp đoạt khí cơ2020-04-17 21:26
 • #1867: Quỷ Vương Tông khởi nguyên2020-04-17 21:26
 • #1868: Bạch Mã tự di chỉ2020-04-17 21:26
 • #1869: Ùn ùn kéo đến2020-04-17 21:27
 • #1870: Tiên cơ2020-04-17 21:27
 • #1871: Bị đuổi giết nữ tử2020-04-17 21:27
 • #1872: Trong sa mạc ra Đại Phật2020-04-17 21:27
 • #1873: Túc oán2020-04-17 21:27
 • #1874: Đánh náo nhiệt2020-04-17 21:27
 • #1875: Đạt Ma mở rộng khải2020-04-17 21:27
 • #1876: Đại phát hung uy Quỷ Thập Nhất2020-04-17 21:27
 • #1877: Các phương cướp đoạt2020-04-17 21:27
 • #1878: Cạm bẫy2020-04-17 21:27
 • #1879: Lại xem ta đao2020-04-17 21:27
 • #1880: Sa phỉ chân thực thân phận2020-04-17 21:28
 • #1881: Tai bay vạ gió2020-04-17 21:28
 • #1882: Kịch chiến Quỷ Thập Nhất2020-04-17 21:28
 • #1883: Kiếm chiêu ba mươi sáu2020-04-17 21:28
 • #1884: Bá khí Vương Trọng Lâu2020-04-17 21:28
 • #1885: Kiếm khí xuyên ba trăm giáp2020-04-17 21:28
 • #1886: Kiếm khí xuyên ba trăm giáp2020-04-17 21:28
 • #1887: Hai nữ nhân đối thoại2020-04-17 21:28
 • #1888: Vương Trọng Lâu cường thế2020-04-17 21:28
 • #1889: Cáo tri thân phận2020-04-17 21:28
 • #1890: Hổ Đầu thành2020-04-17 21:29
 • #1891: Xuất thủ tương trợ2020-04-17 21:29
 • #1892: Sẽ cùng Quỷ Thập Nhất2020-04-17 21:29
 • #1893: Đoạn đi một tay2020-04-17 21:29
 • #1894: Trần Trần thân thế2020-04-17 21:29
 • #1895: Tiến về long đầu sơn chiến trận2020-04-17 21:29
 • #1896: Huynh muội2020-04-17 21:29
 • #1897: Hư vô mờ mịt thời cơ2020-04-17 21:29
 • #1898: Vương Trọng Lâu tuyệt cảnh2020-04-17 21:29
 • #1899: Tây Sở thích khách2020-04-17 21:30
 • #1900: Chu Minh Hoàng đêm đến2020-04-17 21:30
 • #1901: Trần Trần cầm quyền2020-04-17 21:30
 • #1902: Lập uy2020-04-17 21:30
 • #1903: Người tới2020-04-17 21:30
 • #1904: Quân lệnh như núi2020-04-17 21:30
 • #1905: Nợ máu2020-04-17 21:30
 • #1906: Vô đề2020-04-17 21:31
 • #1907: Tâm tư2020-04-17 21:31
 • #1908: Săn giết cùng phản săn giết2020-04-17 21:31
 • #1909: Từng đôi chém giết2020-04-17 21:31
 • #1910: Huyết khôi lỗi2020-04-17 21:31
 • #1911: Hận Trường Liệt chân thực thực lực2020-04-17 21:31
 • #1912: Thị uy2020-04-17 21:31
 • #1913: Quán triệt thiên địa phong bạo2020-04-17 21:31
 • #1914: Mang Vương Chu Yêu Linh2020-04-17 21:31
 • #1915: Có chút phiền muộn Khổng Trường Thu2020-04-17 21:31
 • #1916: Khó xử quyết định2020-04-17 21:32
 • #1917: Vọng nguyệt nỗi lòng2020-04-17 21:32
 • #1918: Hai nước chi chiến (một)2020-04-17 21:32
 • #1919: Hai nước chi chiến (hai)2020-04-17 21:32
 • #1920: Hai nước chi chiến (ba)2020-04-17 21:32
 • #1921: Hai nước chi chiến (bốn)2020-04-17 21:32
 • #1922: Hai nước chi chiến (năm)2020-04-17 21:32
 • #1923: Hai nước chi chiến (sáu)2020-04-17 21:32
 • #1924: Hai nước chi chiến (bảy)2020-04-17 21:32
 • #1925: Hai nước chi chiến (tám)2020-04-17 21:33
 • #1926: Đại chiến không ngớt (một)2020-04-17 21:33
 • #1927: Đại chiến không ngớt (hai)2020-04-17 21:33
 • #1928: Đại chiến không ngớt (ba)2020-04-17 21:33
 • #1929: Đại chiến không ngớt (bốn)2020-04-17 21:33
 • #1930: Đại chiến không ngớt (năm)2020-04-17 21:33
 • #1931: Đại chiến không ngớt (sáu)2020-04-17 21:33
 • #1932: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (một)2020-04-17 21:33
 • #1933: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (hai)2020-04-17 21:34
 • #1934: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (ba)2020-04-17 21:34
 • #1935: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (bốn)2020-04-17 21:34
 • #1936: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (năm)2020-04-17 21:34
 • #1937: Một kiếm hai gian ba bốn kiếm (sáu)2020-04-17 21:34
 • #1938: Một kiếm hai kiếm ba bốn kiếm (bảy)2020-04-17 21:34
 • #1939: Tào Thụy Khanh2020-04-17 21:34
 • #1940: Tên điên2020-04-17 21:34
 • #1941: Lại nhìn ta một đao2020-04-17 21:34
 • #1942: Thanh trúc đại trận2020-04-17 21:35
 • #1943: Khổng Trường Thu kiếm2020-04-17 21:35
 • #1944: Chỉ điểm2020-04-17 21:35
 • #1945: Quan Âm tông chém giết lệnh2020-04-17 21:35
 • #1946: Từ xa mà đến gần điểm đen là kiếm2020-04-17 21:35
 • #1947: Trọng thương thủ các người2020-04-17 21:35
 • #1948: Lạc Phượng trong hạp cốc thế kỷ đại chiến2020-04-17 21:35
 • #1949: Ngươi là tìm ta sao?2020-04-17 21:35
 • #1950: Tình cảnh khác biệt2020-04-17 21:35
 • #1951: Tản mát ra vô tận quang huy kiếm2020-04-17 21:36
 • #1952: Đường xa mà đến người2020-04-17 21:36
 • #1953: Mao Thanh Vũ một kiếm2020-04-17 21:36
 • #1954: Tuyệt đối phách lối Trần Trần2020-04-17 21:36
 • #1955: Mạnh cùng mạnh2020-04-17 21:36
 • #1956: Diệp Lai Thu2020-04-17 21:36
 • #1957: Quế Viên trên Huyền Sơn tự2020-04-17 21:36
 • #1958: Biến mất kiếm2020-04-17 21:36
 • #1959: Thượng thiên mở một trò đùa2020-04-17 21:36
 • #1960: Quan Âm tông diệt vong (thượng)2020-04-17 21:37
 • #1961: Quan Âm tông diệt vong (trung)2020-04-17 21:37
 • #1962: Chu Minh Hoàng đích thân đến2020-04-17 21:37
 • #1963: Thiên Long tự Liên Hoa tổ sư2020-04-17 21:37
 • #1964: Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật2020-04-17 21:37
 • #1965: Đồng ý2020-04-17 21:37
 • #1966: Nữ tử bưu hãn2020-04-17 21:37
 • #1967: Rất tốt2020-04-17 21:37
 • #1968: Ta muốn báo thù2020-04-17 21:37
 • #1969: Trò chuyện2020-04-17 21:37
 • #1970: Đế vương chi tâm2020-04-17 21:38
 • #1971: Đạo Đức Tông phản đồ2020-04-17 21:38
 • #1972: Thiên hạ đại thế2020-04-17 21:38
 • #1973: Mới Kiếm Tông chọn chỗ2020-04-17 21:38
 • #1974: Thiên Triệu môn2020-04-17 21:38
 • #1975: Cát vàng bên trong đi ra tăng nhân2020-04-17 21:38
 • #1976: Ngươi vẫn là quá yếu2020-04-17 21:38
 • #1977: Thiên hạ Kiếm Tông (thượng)2020-04-17 21:38
 • #1978: Thiên hạ Kiếm Tông (trung)2020-04-17 21:38
 • #1979: Thiên hạ Kiếm Tông (hạ)2020-04-17 21:38
 • #1980: Cổ lão hiến tế2020-04-17 21:39
 • #1981: Thiên hạ đại thế2020-04-17 21:39
 • #1982: Thượng Quan Thiến Thiến nguy cơ2020-04-17 21:39
 • #1983: Thượng Quan Thiến Thiến kiếm uy2020-04-17 21:39
 • #1984: Tuyệt đối cường thế2020-04-17 21:39
 • #1985: Ta muốn 【 thiến 】 ngươi2020-04-17 21:39
 • #1986: Tự đoạn cánh tay mới có thể rời đi2020-04-17 21:39
 • #1987: Thánh tử, không gì hơn cái này mà thôi2020-04-17 21:40
 • #1988: Nói được thì làm được2020-04-17 21:40
 • #1989: Phế đi chính là phế đi2020-04-17 21:40
 • #1990: Tự tin2020-04-17 21:40
 • #1991: Đòi lại trong sạch2020-04-17 21:40
 • #1992: Ân trưởng lão2020-04-17 21:40
 • #1993: Hoàng kim chiếc nhẫn2020-04-17 21:40
 • #1994: Hộ giá hộ tống2020-04-17 21:40
 • #1995: Ngô Phong hạ lạc2020-04-17 21:40
 • #1996: Giang hồ chấn động2020-04-17 21:40
 • #1997: Tiến thối không được, chỉ có chiến2020-04-17 21:41
 • #1998: Ngẫm lại cũng tới thú vị2020-04-17 21:41
 • #1999: Lão cốt đầu, làm được việc lớn2020-04-17 21:41
 • #2000: Lão Khả Hãn xe ngựa2020-04-17 21:41
 • #2001: Đệ nhất dũng sĩ2020-04-17 21:41
 • #2002: Người chết đèn tắt2020-04-17 21:41
 • #2003: Vương đối Vương (thượng)2020-04-17 21:41
 • #2004: Vương đối Vương (trung)2020-04-17 21:41
 • #2005: Vương đối Vương (hạ)2020-04-17 21:41
 • #2006: Quỷ Tam2020-04-17 21:41
 • #2007: Phế vật mà thôi2020-04-17 21:42
 • #2008: Huyết Lỗi tông2020-04-17 21:42
 • #2009: Hoàng Long2020-04-17 21:42
 • #2010: Gió tuyết đầy trời đều là kiếm2020-04-17 21:42
 • #2011: Khổ tình kịch2020-04-17 21:42
 • #2012: Bát điện chủ2020-04-17 21:42
 • #2013: Liễu Khúc trại2020-04-17 21:42
 • #2014: Cung điện dưới đất2020-04-17 21:42
 • #2015: một đối ba (thượng)2020-04-17 21:42
 • #2016: Lấy một đối ba (hạ)2020-04-17 21:42
 • #2017: Tiêu Thiên Du2020-04-17 21:42
 • #2018: Trần Trần cự tuyệt2020-04-17 21:43
 • #2019: Giấu giếm sát cơ yến hội2020-04-17 21:43
 • #2020: Lão Khả Hãn lửa giận2020-04-17 21:43
 • #2021: Đứng hàng thứ mười2020-04-17 21:43
 • #2022: Đây không phải vô sỉ vấn đề2020-04-17 21:43
 • #2023: Tông chủ thật cực kỳ mạnh2020-04-17 21:43
 • #2024: Giậu đổ bìm leo người hẳn phải chết (thượng)2020-04-17 21:43
 • #2025: Giậu đổ bìm leo người hẳn phải chết (hạ)2020-04-17 21:44
 • #2026: Thiên hạ chấn kinh2020-04-17 21:44
 • #2027: Tào Thụy Khanh hạ tràng2020-04-17 21:44
 • #2028: Giá họa2020-04-17 21:44
 • #2029: Minh Nguyệt phường2020-04-17 21:44
 • #2030: Không liên quan gì đến ta2020-04-17 21:44
 • #2031: Hoàng đế tính toán2020-04-17 21:44
 • #2032: Vô đề2020-04-17 21:44
 • #2033: Truy tung2020-04-17 21:44
 • #2034: Người trong thảo nguyên đại quân2020-04-17 21:44
 • #2035: Trận chiến đầu tiên2020-04-17 21:45
 • #2036: Yểm Nguyệt bảo2020-04-17 21:45
 • #2037: Thực lực nói chuyện2020-04-17 21:45
 • #2038: Cứng đối cứng một trận chiến2020-04-17 21:45
 • #2039: Theo dõi2020-04-17 21:45
 • #2040: Đề nghị2020-04-17 21:45
 • #2041: Ta lại giãn ra một chút eo2020-04-17 21:45
 • #2042: Viện thủ2020-04-17 21:45
 • #2043: Tuyệt sát2020-04-17 21:45
 • #2044: Mai phục2020-04-17 21:45
 • #2045: Tuyệt địa phản kích2020-04-17 21:45
 • #2046: Bảo chủ mời2020-04-17 21:45
 • #2047: Cự tuyệt2020-04-17 21:46
 • #2048: Tiền mãi lộ2020-04-17 21:46
 • #2049: Tìm được Quỷ Tam2020-04-17 21:46
 • #2050: Thu phục2020-04-17 21:46
 • #2051: Không cách nào cự tuyệt mời2020-04-17 21:46
 • #2052: Sạch sẽ tâm2020-04-17 21:46
 • #2053: Một vòng lại một vòng sát cục2020-04-17 21:46
 • #2054: Phản sát2020-04-17 21:46
 • #2055: Trùng hợp sự tình2020-04-17 21:46
 • #2056: Vì đó sâu xa2020-04-17 21:46
 • #2057: Không cần khách khí2020-04-17 21:46
 • #2058: Là ngươi trêu chọc ta2020-04-17 21:47
 • #2059: Thứ hai chiến (thượng)2020-04-17 21:47
 • #2060: Thứ hai chiến (trung)2020-04-17 21:47
 • #2061: Thứ hai chiến (hạ)2020-04-17 21:47
 • #2062: Khát máu chiến trường2020-04-17 21:47
 • #2063: Cũng tốt2020-04-17 21:47
 • #2064: Ta cũng không cho rằng như vậy2020-04-17 21:47
 • #2065: Chuẩn bị ở sau2020-04-17 21:47
 • #2066: Kế lâu dài2020-04-17 21:47
 • #2067: Sát ý ngập trời2020-04-17 21:47
 • #2068: Phượng công tử2020-04-17 21:47
 • #2069: Sinh trưởng tại lưng về sau kiếm2020-04-17 21:48
 • #2070: Không cách nào phá giải sát cục2020-04-17 21:48
 • #2071: Trong tháp cao tính toán (thượng)2020-04-17 21:48
 • #2072: Trong tháp cao tính toán (hạ)2020-04-17 21:48
 • #2073: Không có chuyện gì là nồi lẩu không giải quyết được2020-04-17 21:48
 • #2074: Sư phụ ra mặt2020-04-17 21:48
 • #2075: Điên cuồng Triệu Vô Bệnh2020-04-17 21:48
 • #2076: Thiên thánh chân nhân nhúng tay2020-04-17 21:48
 • #2077: Quỷ dị bốn người, đột nhiên tới người thứ năm2020-04-17 21:48
 • #2078: Mưu đồ bí mật sát cục, Tử Diện nhân ra sân2020-04-17 21:49
 • #2079: Màu đen tin, biểu thị sát cục2020-04-17 21:49
 • #2080: Ta vì cái gì giết ngươi?2020-04-17 21:49
 • #2081: Chúc ngươi tốt chết2020-04-17 21:49
 • #2082: Lợi dụng lẫn nhau tiền đề2020-04-17 21:49
 • #2083: Hồng y mẫu đơn Lương An kiếm2020-04-17 21:49
 • #2084: Tấn mãnh như Thái Sơn băng2020-04-17 21:49
 • #2085: Nhất tâm nhị dụng, hiểm tượng hoàn sinh2020-04-17 21:49
 • #2086: Kẻ đánh lén khổ hạnh tăng2020-04-17 21:49
 • #2087: Không cần khách khí2020-04-17 21:49
 • #2088: Lưng bụng giáp công, khắp nơi sát chiêu2020-04-17 21:49
 • #2089: Thập cường võ học lộ phong mang2020-04-17 21:49
 • #2090: Tử vong không phải là không một loại giải thoát2020-04-17 21:50
 • #2091: Phía sau nhìn chăm chú hai mắt2020-04-17 21:50
 • #2092: Không thể tưởng tượng nổi kiếm đâm xuyên lồng ngực2020-04-17 21:50
 • #2093: Đột ngột xuất hiện tại hắc ưng thiết kỵ2020-04-17 21:50
 • #2094: Trực diện hắc ưng thiết kỵ2020-04-17 21:50
 • #2095: Lý Cơ bày ra cục2020-04-17 21:50
 • #2096: Xông cung2020-04-17 21:50
 • #2097: Có chút khó giải quyết thôi2020-04-17 21:50
 • #2098: Trong mưa to, triều đình trước đó2020-04-17 21:50
 • #2099: Không gì hơn cái này mà thôi2020-04-17 21:51
 • #2100: Công Tôn Hòa Uyên2020-04-17 21:51
 • #2101: Ta cần giải thích2020-04-17 21:51
 • #2102: Trong mưa to rời đi2020-04-17 21:51
 • #2103: Đây là đạo lý của ta2020-04-17 21:51
 • #2104: Liên hoàn đoạt mệnh kiếm2020-04-17 21:51
 • #2105: Ẩn núp trong bóng tối sát thủ2020-04-17 21:51
 • #2106: Công Tôn lão tổ trả thù2020-04-17 21:51
 • #2107: Ta vốn không ý nơi này2020-04-17 21:51
 • #2108: Dưới cơn thịnh nộ2020-04-17 21:52
 • #2109: Không có tuyệt đối sự tình2020-04-17 21:52
 • #2110: Tâm tình tuyệt vọng2020-04-17 21:52
 • #2111: Ta thay đổi chủ ý nguyên nhân2020-04-17 21:52
 • #2112: Công Tôn gia nguy cơ2020-04-17 21:52
 • #2113: Mất kiên trì2020-04-17 21:52
 • #2114: Không cách nào thuyết phục2020-04-17 21:52
 • #2115: Mũi kiếm chỗ hướng, cửu tử vô sinh2020-04-17 21:52
 • #2116: Vô tình Công Tôn Hòa Nhạc2020-04-17 21:52
 • #2117: Gặp lại Dạ Thương Lan2020-04-17 21:53
 • #2118: Mọc rễ cừu hận2020-04-17 21:53
 • #2119: Nhất cổ tác khí2020-04-17 21:53
 • #2120: Không cần cảm tạ ta2020-04-17 21:53
 • #2121: Ta nghe ngươi2020-04-17 21:53
 • #2122: Ngươi chính là con kia bưu2020-04-17 21:53
 • #2123: Lĩnh hội kiếm pháp2020-04-17 21:53
 • #2124: Cách xa một bước2020-04-17 21:53
 • #2125: Tương lai dáng vẻ2020-04-17 21:53
 • #2126: Nghèo túng Độc Cô Thần2020-04-17 21:53
 • #2127: Bên đường quát tháo2020-04-17 21:54
 • #2128: Động tâm cảm giác2020-04-17 21:54
 • #2129: Xa xa lo lắng2020-04-17 21:54
 • #2130: Độc Cô Thần hi vọng2020-04-17 21:54
 • #2131: Vùng vẫy giãy chết2020-04-17 21:54
 • #2132: Nghĩ sâu tính kỹ biện pháp2020-04-17 21:54
 • #2133: Vạn Tử Thiên Hồng2020-04-17 21:54
 • #2134: Cút2020-04-17 21:54
 • #2135: Có người muốn gặp ngươi2020-04-17 21:55
 • #2136: Nhìn trăng nhớ người2020-04-17 21:55
 • #2137: Đạo Đức Tông bên trong có gã sai vặt2020-04-17 21:55
 • #2138: Hầu trận chiến này2020-04-17 21:55
 • #2139: Biến số2020-04-17 21:55
 • #2140: Ta đến phó ước2020-04-17 21:55
 • #2141: Kiếm đạo giao phong2020-04-17 21:55
 • #2142: Ngũ Phương Đế Sát Quyền2020-04-17 21:55
 • #2143: Bá đạo nắm đấm2020-04-17 21:55
 • #2144: Triệu Vô Bệnh sau cùng giãy dụa2020-04-17 21:56
 • #2145: Cường thế đánh giết2020-04-17 21:56
 • #2146: Để Lý Kỳ Phong đến quyết định đi2020-04-17 21:56
 • #2147: Che chở2020-04-17 21:56
 • #2148: Xin chỉ giáo2020-04-17 21:56
 • #2149: Thiên Dụ chân nhân xuất thủ2020-04-17 21:56
 • #2150: Mượn các ngươi kiếm dùng một lát2020-04-17 21:56
 • #2151: Kiếm Long2020-04-17 21:56
 • #2152: Ngươi có thể giết ta2020-04-17 21:56
 • #2153: Loan đao ra khỏi vỏ2020-04-17 21:56
 • #2154: Trận loạn2020-04-17 21:56
 • #2155: Ta muốn trở về2020-04-17 21:56
 • #2156: Không an tĩnh hồ2020-04-17 21:57
 • #2157: Theo nhau mà tới phiền phức2020-04-17 21:57
 • #2158: Càng ngày càng nhiều kẻ đuổi giết2020-04-17 21:57
 • #2159: Thanh Liễu sơn mạch2020-04-17 21:57
 • #2160: Cường thế đánh giết2020-04-17 21:57
 • #2161: Bát phương động (thượng)2020-04-17 21:57
 • #2162: Bát phương động (hạ)2020-04-17 21:57
 • #2163: Giết sáu người2020-04-17 21:57
 • #2164: Chính diện Cơ Khai Ngộ2020-04-17 21:57
 • #2165: Huyết trùng2020-04-17 21:57
 • #2166: Bức đi2020-04-17 21:58
 • #2167: Tam đại phong chủ2020-04-17 21:58
 • #2168: Đáng sợ chuẩn bị ở sau2020-04-17 21:58
 • #2169: Mười lăm ngày2020-04-17 21:58
 • #2170: Ngắn ngủi liên minh2020-04-17 21:58
 • #2171: Lưu một tuyến2020-04-17 21:58
 • #2172: Đại trưởng lão2020-04-17 21:58
 • #2173: Tỉ mỉ tính toán2020-04-17 21:58
 • #2174: Xuyên ngực mà qua một kiếm2020-04-17 21:58
 • #2175: Bí vệ2020-04-17 21:58
 • #2176: Cực kỳ có lời2020-04-17 21:59
 • #2177: Nhanh đến cực hạn một kiếm2020-04-17 21:59
 • #2178: Hai cái phương pháp2020-04-17 21:59
 • #2179: Tra tấn2020-04-17 21:59
 • #2180: Giải thoát người2020-04-17 21:59
 • #2181: Ngươi chung quy là trốn không thoát2020-04-17 21:59
 • #2182: Bá đạo lão nhân2020-04-17 21:59
 • #2183: Tiến lên nắm đấm cùng bất động thân thể2020-04-17 21:59
 • #2184: Ra ngoài ý định2020-04-17 21:59
 • #2185: Nam tử áo trắng2020-04-17 22:00
 • #2186: Điện chủ2020-04-17 22:00
 • #2187: Liều mạng2020-04-17 22:00
 • #2188: Còn chưa tới cuối cùng2020-04-17 22:00
 • #2189: Chuyện có thể xảy ra2020-04-17 22:00
 • #2190: Đi ra Thanh Liễu sơn mạch2020-04-17 22:00
 • #2191: Không thể nói2020-04-17 22:00
 • #2192: Xói mòn thời gian, không ngừng phát sinh sự tình2020-04-17 22:00
 • #2193: Tuyết rơi2020-04-17 22:00
 • #2194: Tuyết lớn nhao nhao2020-04-17 22:01
 • #2195: Tuổi trẻ đạo sĩ2020-04-17 22:01
 • #2196: Đến tiếp sau mà đến kẻ giết người2020-04-17 22:01
 • #2197: Thế đạo khó a2020-04-17 22:01
 • #2198: Đại Vu sơn2020-04-17 22:01
 • #2199: Bên trong Phật môn ra ma2020-04-17 22:01
 • #2200: Bát Bộ Phù Đồ lại khoe oai2020-04-17 22:01
 • #2201: Thỏa hiệp2020-04-17 22:01
 • #2202: Lão tổ2020-04-17 22:01
 • #2203: Hi vọng xa vời biện pháp2020-04-17 22:01
 • #2204: Dọa đi2020-04-17 22:02
 • #2205: Ban đêm trò chuyện2020-04-17 22:02
 • #2206: Không đắc tội nổi người2020-04-17 22:02
 • #2207: Vô Danh tương trợ2020-04-17 22:02
 • #2208: Dụng tâm ngoan độc2020-04-17 22:02
 • #2209: Cường thế2020-04-17 22:02
 • #2210: Giải quyết huyết trùng2020-04-17 22:02
 • #2211: Người cuối cùng sẽ chết2020-04-17 22:02
 • #2212: Phẫn nộ2020-04-17 22:02
 • #2213: Phản đồ2020-04-17 22:02
 • #2214: Thích khách2020-04-17 22:03
 • #2215: Phía trước rất nguy hiểm2020-04-17 22:03
 • #2216: Giết chết Lý Kỳ Phong (một)2020-04-17 22:03
 • #2217: Giết chết Lý Kỳ Phong (hai)2020-04-17 22:03
 • #2218: Giết chết Lý Kỳ Phong (ba)2020-04-17 22:03
 • #2219: Giết chết Lý Kỳ Phong (bốn)2020-04-17 22:03
 • #2220: Giết chết Lý Kỳ Phong (năm)2020-04-17 22:03
 • #2221: Giết chết Lý Kỳ Phong (sáu)2020-04-17 22:03
 • #2222: Giết chết Lý Kỳ Phong (bảy)2020-04-17 22:03
 • #2223: Giết chết Lý Kỳ Phong (tám)2020-04-17 22:04
 • #2224: Liên chiến ba ngàn dặm (một)2020-04-17 22:04
 • #2225: Liên chiến ba ngàn dặm (hai)2020-04-17 22:04
 • #2226: Liên chiến ba ngàn dặm (ba)2020-04-17 22:04
 • #2227: Liên chiến ba ngàn dặm (bốn)2020-04-17 22:04
 • #2228: Liên chiến ba ngàn dặm (năm)2020-04-17 22:04
 • #2229: Liên chiến ba ngàn dặm (sáu)2020-04-17 22:04
 • #2230: Liên chiến ba ngàn dặm (bảy)2020-04-17 22:04
 • #2231: Liên chiến ba ngàn dặm (tám)2020-04-17 22:04
 • #2232: Hắn hoành tùy hắn hoành (một)2020-04-17 22:05
 • #2233: Hắn hoành tùy hắn hoành (hai)2020-04-17 22:05
 • #2234: Hắn hoành tùy hắn hoành (ba)2020-04-17 22:05
 • #2235: Hắn hoành tùy hắn hoành (cuối cùng)2020-04-17 22:05
 • #2236: Một món lễ lớn2020-04-17 22:05
 • #2237: Vu cổ tộc tự cứu2020-04-17 22:05
 • #2238: Thần lai nhất kiếm2020-04-17 22:05
 • #2239: Không muốn thở dài2020-04-17 22:05
 • #2240: Đạo Đức Tông, mới phong chủ2020-04-17 22:05
 • #2241: Đàn giết tiên sinh2020-04-17 22:05
 • #2242: Đàn đứt dây2020-04-17 22:05
 • #2243: Đột phá2020-04-17 22:06
 • #2244: Phi Hỏa2020-04-17 22:06
 • #2245: Ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất2020-04-17 22:06
 • #2246: Minh Hỏa2020-04-17 22:06
 • #2247: Ta tới2020-04-17 22:06
 • #2248: Thu hoạch càng nhiều2020-04-17 22:06
 • #2249: Hai người hạnh phúc2020-04-17 22:06
 • #2250: Dối trá2020-04-17 22:06
 • #2251: Làm rối2020-04-17 22:06
 • #2252: Cường thế chém giết2020-04-17 22:06
 • #2253: Tới cửa2020-04-17 22:07
 • #2254: Viên Thanh Kiệt cái chết2020-04-17 22:07
 • #2255: Ban đêm tản bộ2020-04-17 22:07
 • #2256: Uy hiếp cùng giao dịch2020-04-17 22:07
 • #2257: Dự kiến không đến đảo ngược2020-04-17 22:07
 • #2258: Mộ Dung Đỉnh Thịnh2020-04-17 22:07
 • #2259: Có năng lực gì2020-04-17 22:07
 • #2260: Cao hứng uống rượu2020-04-17 22:07
 • #2261: Chúng ta là địch nhân2020-04-17 22:07
 • #2262: Không biết tự lượng sức mình2020-04-17 22:07
 • #2263: Đế đô Phong Vân2020-04-17 22:08
 • #2264: Nhìn ra xa phương nam2020-04-17 22:08
 • #2265: Tuyết lớn thời điểm2020-04-17 22:08
 • #2266: Hết thảy đều không nói bên trong2020-04-17 22:08
 • #2267: Đột nhiên xuất hiện chiến tranh2020-04-17 22:08
 • #2268: Cố nhân2020-04-17 22:08
 • #2269: Ta làm không được2020-04-17 22:08
 • #2270: Kế hoạch của ta2020-04-17 22:08
 • #2271: Ngã phật từ bi2020-04-17 22:08
 • #2272: Bảo Luân tự hủy2020-04-17 22:08
 • #2273: Kế hoạch xa2020-04-17 22:09
 • #2274: Hành tẩu tại trên thảo nguyên2020-04-17 22:09
 • #2275: Thuyết phục2020-04-17 22:09
 • #2276: Ta toàn tiếp nhận2020-04-17 22:09
 • #2277: Ta kiếm xưa nay không khách khí2020-04-17 22:09
 • #2278: Phản kích2020-04-17 22:09
 • #2279: Cờ kém một chiêu2020-04-17 22:09
 • #2280: Đại chân nhân xuất thủ2020-04-17 22:09
 • #2281: Thế lực ngang nhau2020-04-17 22:09
 • #2282: Xem hư thực2020-04-17 22:10
 • #2283: Có dám thử một lần2020-04-17 22:10
 • #2284: Bình tĩnh2020-04-17 22:10
 • #2285: Ăn miếng trả miếng2020-04-17 22:10
 • #2286: Ám vệ phủ đồ đao2020-04-17 22:10
 • #2287: Du lịch giang hồ2020-04-17 22:10
 • #2288: Mỹ thực cùng sinh hoạt2020-04-17 22:10
 • #2289: Kẻ giết người2020-04-17 22:10
 • #2290: Xông trận2020-04-17 22:10
 • #2291: Một vị bị xem nhẹ người2020-04-17 22:11
 • #2292: Thời cơ2020-04-17 22:11
 • #2293: Cố nhân cùng mỹ thực2020-04-17 22:11
 • #2294: Nghèo hèn vợ chồng trăm ngày ai2020-04-17 22:11
 • #2295: Quy củ của sòng bạc2020-04-17 22:11
 • #2296: Yêu cầu2020-04-17 22:11
 • #2297: Nhân gian đáng giá2020-04-17 22:11
 • #2298: Người trong thảo nguyên tình cảnh2020-04-17 22:11
 • #2299: Khiếp sợ tin tức2020-04-17 22:11
 • #2300: Áo vải nam tử2020-04-17 22:11
 • #2301: Tên của ngươi2020-04-17 22:11
 • #2302: Hợp tác2020-04-17 22:11
 • #2303: Trong nước thả câu có đạo nhân2020-04-17 22:11
 • #2304: Trốn đi thật xa đạo nhân2020-04-17 22:12
 • #2305: Thảo nguyên tái khởi chiến hỏa2020-04-17 22:12
 • #2306: Lão Khả Hãn phân quyền2020-04-17 22:12
 • #2307: Không mời mà đến coi là tặc2020-04-17 22:12
 • #2308: Lý Kỳ Phong là ta đại ca2020-04-17 22:12
 • #2309: Dây dẫn nổ2020-04-17 22:12
 • #2310: Miệng quạ đen2020-04-17 22:12
 • #2311: Chướng ngại vật2020-04-17 22:12
 • #2312: Ba kiếm2020-04-17 22:12
 • #2313: Hạ Trường Canh2020-04-17 22:13
 • #2314: Nện ở trên mặt nắm đấm2020-04-17 22:13
 • #2315: Gặp lại cố nhân2020-04-17 22:13
 • #2316: Ta chỉ có một đứa con trai2020-04-17 22:13
 • #2317: Náo nhiệt thảo nguyên (thượng)2020-04-17 22:13
 • #2318: Náo nhiệt thảo nguyên (hạ)2020-04-17 22:13
 • #2319: Roi ngựa2020-04-17 22:13
 • #2320: Triển vọng2020-04-17 22:13
 • #2321: Các phương tính toán2020-04-17 22:13
 • #2322: Trên thảo nguyên thích khách2020-04-17 22:14
 • #2323: Ngươi không nợ Quan Âm tông cái gì2020-04-17 22:14
 • #2324: Phô trương thanh thế2020-04-17 22:14
 • #2325: Một trận hành động ám sát2020-04-17 22:14
 • #2326: Hoàng kim thay người đầu2020-04-17 22:14
 • #2327: Một phong thư2020-04-17 22:14
 • #2328: Phó ước2020-04-17 22:14
 • #2329: Thiên Thọ cung2020-04-17 22:14
 • #2330: Chỉ trích2020-04-17 22:14
 • #2331: Tuyệt đối bá đạo2020-04-17 22:14
 • #2332: Hỏa thiêu Thiên Thọ cung2020-04-17 22:14
 • #2333: Có khách tới Tử Trúc Lâm2020-04-17 22:15
 • #2334: Tiễn khách2020-04-17 22:15
 • #2335: Chiều nay không giống ngày xưa2020-04-17 22:15
 • #2336: Tâm kết mở2020-04-17 22:15
 • #2337: Đường về2020-04-17 22:15
 • #2338: Mây gió rung chuyển2020-04-17 22:15
 • #2339: Nhiệt huyết đang sôi trào (một)2020-04-17 22:15
 • #2340: Nhiệt huyết đang sôi trào (hai)2020-04-17 22:15
 • #2341: Nhiệt huyết đang sôi trào (ba)2020-04-17 22:15
 • #2342: Nhiệt huyết đang sôi trào (bốn)2020-04-17 22:15
 • #2343: Nhiệt huyết đang sôi trào (năm)2020-04-17 22:15
 • #2344: Thần miếu người tới2020-04-17 22:16
 • #2345: Đại trận mở ra2020-04-17 22:16
 • #2346: Pháo hôi2020-04-17 22:16
 • #2347: Tứ phương loạn2020-04-17 22:16
 • #2348: Đập nồi dìm thuyền2020-04-17 22:16
 • #2349: Khổng Trường Thu đại triển thần uy2020-04-17 22:16
 • #2350: Phản kích2020-04-17 22:16
 • #2351: Loạn cục2020-04-17 22:16
 • #2352: Tân hoàng đăng cơ2020-04-17 22:16
 • #2353: Bái sư2020-04-17 22:17
 • #2354: Báo thù2020-04-17 22:17
 • #2355: Cờ kém một chiêu2020-04-17 22:17
 • #2356: Hộ tống Dược Vương2020-04-17 22:17
 • #2357: Ám độ trần thương2020-04-17 22:17
 • #2358: Thợ rèn2020-04-17 22:17
 • #2359: Chung quy là già2020-04-17 22:17
 • #2360: Chung quy là già2020-04-17 22:17
 • #2361: Trên biển Đông thao thiên cự lãng2020-04-17 22:17
 • #2362: Quang Minh phủ2020-04-17 22:18
 • #2363: Diệp Tu La thuyết phục2020-04-17 22:18
 • #2364: Sau cùng căn dặn2020-04-17 22:18
 • #2365: Đường xa, không biết hiểm2020-04-17 22:18
 • #2366: Gậy ông đập lưng ông2020-04-17 22:18
 • #2367: Ta muốn ngươi còn sống2020-04-17 22:18
 • #2368: Nổi giận người2020-04-17 22:18
 • #2369: Hết thảy có thứ tự2020-04-17 22:18
 • #2370: Nghịch chuyển thế cục2020-04-17 22:18
 • #2371: Lão Khả Hãn di chí2020-04-17 22:18
 • #2372: Mới Khả Hãn2020-04-17 22:19
 • #2373: Thái Thượng Thanh cung phản loạn2020-04-17 22:19
 • #2374: Cản đường người2020-04-17 22:19
 • #2375: Cửu Tiêu thần lôi thuật2020-04-17 22:19
 • #2376: Tuyệt không lần tiếp theo2020-04-17 22:19
 • #2377: Chém giết Nam Bá2020-04-17 22:19
 • #2378: Quyết định ngu xuẩn2020-04-17 22:19
 • #2379: Ba quyền2020-04-17 22:20
 • #2380: Thiên Thịnh đế quốc hai kiện việc vui2020-04-17 22:20
 • #2381: Thiên đại quyết định2020-04-17 22:20
 • #2382: Quà tặng2020-04-17 22:20
 • #2383: Giang gia Giang Kích2020-04-17 22:20
 • #2384: Tuyệt không thể lưu ngươi2020-04-17 22:20
 • #2385: Trả giá đắt2020-04-17 22:20
 • #2386: Công thành2020-04-17 22:20
 • #2387: Chuyển hướng chi chiến (thượng)2020-04-17 22:20
 • #2388: Chuyển hướng chi chiến (trung)2020-04-17 22:20
 • #2389: Chuyển hướng phía dưới (hạ)2020-04-17 22:20
 • #2390: Đại điển2020-04-17 22:21
 • #2391: Chặn đường2020-04-17 22:21
 • #2392: Bài diện2020-04-17 22:21
 • #2393: Tru sát lệnh2020-04-17 22:21
 • #2394: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người2020-04-17 22:21
 • #2395: Phản kích bắt đầu2020-04-17 22:22
 • #2396: Huyễn thuật2020-04-17 22:22
 • #2397: Đánh cờ2020-04-17 22:22
 • #2398: Thập diện mai phục (thượng)2020-04-17 22:22
 • #2399: Thập diện mai phục (trung)2020-04-17 22:22
 • #2400: Thập diện mai phục (hạ)2020-04-17 22:23
 • #2401: Xuất kỳ bất ý một kiếm2020-04-17 22:23
 • #2402: Thức tỉnh2020-04-17 22:23
 • #2403: Đơn giản hạnh phúc2020-04-17 22:23
 • #2404: Nối giáo cho giặc2020-04-17 22:23
 • #2405: Rời đi2020-04-17 22:23
 • #2406: Trầm tư2020-04-17 22:23
 • #2407: Dạ đàm2020-04-17 22:24
 • #2408: Thiên hạ thái bình2020-04-17 22:24
 • #2409: Phong Vân2020-04-17 22:24
 • #2410: Xuất kỳ bất ý2020-04-17 22:24
 • #2411: Sắc bén nắm đấm2020-04-17 22:24
 • #2412: Chờ đợi2020-04-17 22:25
 • #2413: Thế sự không dễ2020-04-17 22:25
 • #2414: Một đấu một vạn Trình Cự Dã2020-04-17 22:25
 • #2415: Tạm thời tránh mũi nhọn2020-04-17 22:25
 • #2416: Thiên Khải pháp sư2020-04-17 22:25
 • #2417: Xin chỉ giáo2020-04-17 22:25
 • #2418: Quỳ xuống2020-04-17 22:25
 • #2419: Hài lòng không2020-04-17 22:25
 • #2420: Thôn phệ2020-04-17 22:26
 • #2421: Thời cơ2020-04-17 22:26
 • #2422: Chiến chiến chiến2020-04-17 22:26
 • #2423: Quy thuận2020-04-17 22:26
 • #2424: Cạm bẫy2020-04-17 22:26
 • #2425: Xông cung2020-04-17 22:26
 • #2426: Lâm Mộ Bạch2020-04-17 22:26
 • #2427: Ngoan thủ2020-04-17 22:26
 • #2428: Nắm chắc2020-04-17 22:26
 • #2429: Không cốt khí2020-04-17 22:27
 • #2430: Càng lớn dã tâm2020-04-17 22:27
 • #2431: Giới nghiêm2020-04-17 22:27
 • #2432: Thiệp mời2020-04-17 22:27
 • #2433: Mời xuống núi2020-04-17 22:27
 • #2434: Biến cố2020-04-17 22:27
 • #2435: Thiên đại tính toán2020-04-17 22:27
 • #2436: Trông mèo vẽ hổ2020-04-17 22:27
 • #2437: Trả ân2020-04-17 22:28
 • #2438: Tới2020-04-17 22:28
 • #2439: Lấy cái chết giữ gìn2020-04-17 22:28
 • #2440: Bóng ma2020-04-17 22:28
 • #2441: Tin tưởng2020-04-17 22:28
 • #2442: Lãnh huyết vô tình chú ý áo lam2020-04-17 22:28
 • #2443: Lui ra đi2020-04-17 22:29
 • #2444: Mở màn2020-04-17 22:29
 • #2445: Không đơn giản như vậy2020-04-17 22:29
 • #2446: Sơ hở2020-04-17 22:29
 • #2447: Hợp tác2020-04-17 22:29
 • #2448: Ta đến giết ngươi2020-04-17 22:30
 • #2449: Có kiếm kiến càng2020-04-17 22:30
 • #2450: Mưa thu bên trong giết người2020-04-17 22:30
 • #2451: Thành công chém giết2020-04-17 22:30
 • #2452: Chiều nay không giống ngày xưa2020-04-17 22:30
 • #2453: Một quyền tức vạn quân2020-04-17 22:30
 • #2454: Hoàn toàn khác biệt2020-04-17 22:31
 • #2455: Kiếm kiếm đoạt mệnh2020-04-17 22:31
 • #2456: Thường Tội Nghiệp2020-04-17 22:31
 • #2457: Ngươi cũng không gì hơn cái này2020-04-17 22:31
 • #2458: Hai cái nan đề2020-04-17 22:31
 • #2459: Càng lớn người âm mưu2020-04-17 22:31
 • #2460: Động sát tâm2020-04-17 22:31
 • #2461: Nhã thú2020-04-17 22:31
 • #2462: Từng người tự chiến, hùng hồn chịu chết2020-04-17 22:31
 • #2463: Cao nhất lễ2020-04-17 22:31
 • #2464: Ta nguyện chờ lệnh2020-04-17 22:32
 • #2465: Thiên trạch2020-04-17 22:32
 • #2466: nhân gian đáng giá2020-04-17 22:32
 • #2467: Gặp chúng sinh2020-04-17 22:32
 • #2468: Đại hưng2020-04-17 22:32
 • #2469: Lời cuối sách2020-04-17 22:32
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Độc Bộ

TiKay

Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Giả

TiKay

Chí Cường Chưởng Môn

TiKay

Leave a Reply