Kiếm Hiệp

Thiên Đạo Phạt Ác Lệnh

Lục Sanh thu hoạch được Phạt Ác lệnh, nhập thân vào áo gấm về quê sĩ tử trên thân.

Lộng lẫy giang hồ, cuộc đời thăng trầm?

Ngươi nói ngươi một đôi thiết chưởng đả biến thiên hạ? Đến, tiếp ta một chiêu Hàng Long Thập Bát Chưởng trước.

Kiếm tiên Kiếm Thần, quyết chiến Kim Lăng! Tại sao có thể thiếu đi nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên?

Phạt nhân gian ác, được ta cái thế tuyệt học!

Tiểu Lý Phi Đao thành thất truyền? Một đao phương hoa chấn Kinh Hoa.

Nhập đạo chi cảnh vô địch thiên hạ? Kia là chưa thấy qua tại hạ Chiến Thần Đồ Lục a?

Hỏi ta dựa vào cái gì thay trời phạt ác? Lão tử đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi!

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vi Thùy Vẫn Lạc
 •  Chương: /1141
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phạt Ác lệnh2020-01-20 08:32
 • #2: Không nên xuất hiện kho bạc2020-01-20 08:33
 • #3: Không phải bình thường đánh cướp2020-01-20 08:33
 • #4: Phạt ác ban thưởng2020-01-20 08:33
 • #5: Xem kiếm2020-01-20 08:33
 • #6: Nhậm chức Đề hình ty2020-01-20 08:34
 • #7: Khai trương2020-01-20 08:34
 • #8: Tra lại Hà phủ diệt môn án2020-01-20 08:34
 • #9: Điểm đáng ngờ trùng điệp2020-01-20 08:34
 • #10: Truy tra2020-01-20 08:34
 • #11: Hung thủ hiểu võ công2020-01-20 08:34
 • #12: Đầu mối mới2020-01-20 08:34
 • #13: Quỷ dị tiệm quan tài2020-01-20 08:34
 • #14: Huyền Vũ tru sát lệnh2020-01-20 08:35
 • #15: Dùng độc cao thủ lão Bao2020-01-20 08:35
 • #16: Lão Bao đột kích2020-01-20 08:35
 • #17: Lấy thân là lô2020-01-20 08:35
 • #18: Hỗn Nguyên Công, Tiểu Hoàn đan2020-01-20 08:35
 • #19: Vô tội phóng thích2020-01-20 08:35
 • #20: Nhận người2020-01-20 08:35
 • #21: Tiếp tục đuổi tra2020-01-20 08:36
 • #22: Gặp lại án mạng2020-01-20 08:36
 • #23: Chu Tước đã chết2020-01-20 08:36
 • #24: Khóa chặt Thanh Long2020-01-20 08:36
 • #25: Hồ sen xuân sắc2020-01-20 08:36
 • #26: Nàng vốn giai nhân2020-01-20 08:36
 • #27: Hết thảy đều kết thúc2020-01-20 08:36
 • #28: Còn có điểm đáng ngờ2020-01-20 08:37
 • #29: Chân tướng rõ ràng2020-01-20 08:37
 • #30: Pháp lý ân tình2020-01-20 08:37
 • #31: Hàn độc2020-01-20 08:37
 • #32: Triệu gia nháo quỷ2020-01-20 08:37
 • #33: Giả thần giả quỷ2020-01-20 08:37
 • #34: Mật thất mất tích2020-01-20 08:37
 • #35: Dấu vết để lại2020-01-20 08:37
 • #36: Khóa chặt hung thủ mục tiêu2020-01-20 08:38
 • #37: Hung thủ lại ra tay2020-01-20 08:38
 • #38: Vạch trần2020-01-20 08:38
 • #39: Sàng chọn2020-01-20 08:38
 • #40: Vân Phi Dạ2020-01-20 08:38
 • #41: Một kiếm đánh giết2020-01-20 08:38
 • #42: Đòi tiền2020-01-20 08:39
 • #43: Lư Kiếm bí mật2020-01-20 08:39
 • #44: Tiến về Hồ Hải minh2020-01-20 08:39
 • #45: Môn chủ Mai Khải Hoa2020-01-20 08:39
 • #46: Nguồn gốc2020-01-20 08:39
 • #47: Đến Cảnh Dương môn2020-01-20 08:39
 • #48: Cửu dương tuyệt mạch2020-01-20 08:39
 • #49: Án mạng tái khởi2020-01-20 08:40
 • #50: Cố lộng huyền hư2020-01-20 08:40
 • #51: Hư thì thực2020-01-20 08:40
 • #52: Dược tề thiên tài Sở Cảnh2020-01-20 08:40
 • #53: Hợp Hoan tán độc2020-01-20 08:40
 • #54: Cửu Dương Thần Công, Lăng Ba Vi Bộ2020-01-20 08:40
 • #55: Luân Hồi Thiên Mạc2020-01-20 08:40
 • #56: Giang Nam chấn động2020-01-20 08:41
 • #57: Năm đó Quyền Hoàng2020-01-20 08:41
 • #58: Nhổ đi hàn độc2020-01-20 08:41
 • #59: Cương liệt Cảnh Dương môn2020-01-20 08:41
 • #60: Phát hiện lớn2020-01-20 08:41
 • #61: Mây đen bao phủ2020-01-20 08:41
 • #62: Bất trung bất hiếu2020-01-20 08:41
 • #63: Bí tịch xuất hiện2020-01-20 08:42
 • #64: Nguyên lai là ngươi2020-01-20 08:42
 • #65: Chân tướng2020-01-20 08:42
 • #66: Chúng bạn xa lánh2020-01-20 08:42
 • #67: Dùng gậy ông đập lưng ông2020-01-20 08:42
 • #68: Cửu dương tuyệt mạch2020-01-20 08:42
 • #69: Càn Khôn Đại Na Di2020-01-20 08:42
 • #70: Luân Hồi Thiên Mộ chi mê2020-01-20 08:43
 • #71: Con chim gáy độc2020-01-20 08:43
 • #72: Hoa anh túc2020-01-20 08:43
 • #73: Hạc Bạch Dương cái chết2020-01-20 08:43
 • #74: U Minh Quỷ Vương hiện thân2020-01-20 08:43
 • #75: Lại xuất hiện giết người2020-01-20 08:43
 • #76: Nhân tính không có2020-01-20 08:44
 • #77: Bạch Mã giản2020-01-20 08:44
 • #78: Ai là kẻ ngu?2020-01-20 08:44
 • #79: Đạo pháp tự nhiên2020-01-20 08:44
 • #80: Kiếm pháp tổng cương2020-01-20 08:44
 • #81: Kim Lăng người tới2020-01-20 08:44
 • #82: Quan bạc một án2020-01-20 08:44
 • #83: Nam Đại đường phố giết người2020-01-20 08:45
 • #84: Phá nhà2020-01-20 08:45
 • #85: Vu hãm2020-01-20 08:45
 • #86: Nhiếp Hồn Thuật2020-01-20 08:45
 • #87: Tô Châu lão đại Ba Hổ2020-01-20 08:45
 • #88: Chết muốn tiền2020-01-20 08:45
 • #89: Ngọc Diện Phi Hồ hạ lạc2020-01-20 08:45
 • #90: Đáy lòng thật lạnh2020-01-20 08:46
 • #91: Linh Châu quận chúa2020-01-20 08:46
 • #92: Đào quần phong thái2020-01-20 08:46
 • #93: Cửu Âm Cửu Dương2020-01-20 08:46
 • #94: U linh thuyền2020-01-20 08:46
 • #95: Nín thở xuống sông2020-01-20 08:46
 • #96: Ngư Nhân tộc2020-01-20 08:47
 • #97: Đào mộ phần2020-01-20 08:47
 • #98: Năm đó tân bí2020-01-20 08:47
 • #99: Gặp mặt khâm sai2020-01-20 08:47
 • #100: Hải tặc hoạn2020-01-20 08:47
 • #101: Thúc đẩy thời đại tiến bộ2020-01-20 08:47
 • #102: Tĩnh mịch Yên La đảo2020-01-20 08:48
 • #103: Gặp lại diệt tộc2020-01-20 08:48
 • #104: Đầu mối mới2020-01-20 08:48
 • #105: Ninh Viễn hiệu buôn2020-01-20 08:48
 • #106: Trắng trợn rửa tiền2020-01-20 08:48
 • #107: Tới tên hòa thượng2020-01-20 08:48
 • #108: Cố nhân gặp lại2020-01-20 08:48
 • #109: Cái thế hào hiệp2020-01-20 08:49
 • #110: Phát sinh biến cố2020-01-20 08:49
 • #111: Bá đạo Trường Lăng2020-01-20 08:49
 • #112: Ngư Nhân tộc lại xuất hiện2020-01-20 08:49
 • #113: Ma2020-01-20 08:49
 • #114: Nhặt xác2020-01-20 08:49
 • #115: Lãnh huyết vô tình2020-01-20 08:50
 • #116: Chiến Trường Lăng2020-01-20 08:50
 • #117: Hoắc Thiên thân phận chân thật2020-01-20 08:50
 • #118: Gặp lại án mạng2020-01-20 08:50
 • #119: Đại Từ Đại Bi Chưởng2020-01-20 08:50
 • #120: Đầu đường bá vương2020-01-20 08:51
 • #121: Toàn bộ hành trình giám thị2020-01-20 08:51
 • #122: Cường đại Liên Hoa tự2020-01-20 08:51
 • #123: Huệ Tĩnh thiền sư thân phận2020-01-20 08:52
 • #124: Phạt Ác lệnh, không chỉ là ban thưởng2020-01-20 08:52
 • #125: Thánh địa Côn Luân2020-01-20 08:52
 • #126: Vạch mặt2020-01-20 08:52
 • #127: Diệu Viễn đến2020-01-20 08:52
 • #128: Kim cương phục ma2020-01-20 08:52
 • #129: Phía sau màn hắc thủ mục đích thực sự2020-01-20 08:52
 • #130: Bên trên Thiên Tuyền sơn trang2020-01-20 08:53
 • #131: Dần dần rõ ràng2020-01-20 08:53
 • #132: Một kiếm phá trận đồ2020-01-20 08:53
 • #133: Ba đời đế sư2020-01-20 08:53
 • #134: Vạn sự đều yên, một câu Đông Phong lâu2020-01-20 08:53
 • #135: Sau cùng phạt ác thủ đoạn2020-01-20 08:53
 • #136: Tương ái tương sát2020-01-20 08:53
 • #137: Ma khí xâm lấn2020-01-20 08:54
 • #138: Chân tướng2020-01-20 08:54
 • #139: Trực diện Bạch Linh Nhi2020-01-20 08:54
 • #140: Tiểu Lý Phi Đao2020-01-20 08:54
 • #141: Về Tô Châu2020-01-20 08:54
 • #142: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo2020-01-20 08:54
 • #143: Thẩm Lăng đến2020-01-20 08:54
 • #144: Giang sơn cá sạo đẹp2020-01-20 08:55
 • #145: Đầu tư cùng đánh bạc khác nhau2020-01-20 08:55
 • #146: Hoa tươi trải đường, vạn dân đưa tiễn2020-01-20 08:55
 • #147: Toàn trói lại2020-01-20 08:55
 • #148: Huyền Thiên phủ2020-01-20 08:55
 • #149: Chỗ chức trách2020-01-20 08:55
 • #150: Đèn đuốc rã rời2020-01-20 08:55
 • #151: Cứu hỏa2020-01-20 08:56
 • #152: Mới bản án2020-01-20 08:56
 • #153: Danh Kiếm sơn trang2020-01-20 08:56
 • #154: Phẩm kiếm2020-01-20 08:56
 • #155: Mấu chốt sách2020-01-20 08:56
 • #156: Phong nguyệt chuyện phiếm2020-01-20 08:56
 • #157: Kiếm Ma2020-01-20 08:56
 • #158: Một chưởng đánh bay2020-01-20 08:57
 • #159: Tới ngươi sĩ khả sát bất khả nhục2020-01-20 08:57
 • #160: Chân dung phác hoạ2020-01-20 08:57
 • #161: Cấp tốc bắt giữ2020-01-20 08:57
 • #162: Mấu chốt manh mối2020-01-20 08:57
 • #163: Đứng lại cho ta2020-01-20 08:57
 • #164: Kiếm khí tung hoành2020-01-20 08:57
 • #165: Liễu Thanh Vân2020-01-20 08:58
 • #166: Âm mưu2020-01-20 08:58
 • #167: Tim đập thình thịch2020-01-20 08:58
 • #168: Giương cung bạt kiếm2020-01-20 08:58
 • #169: Không cho phép2020-01-20 08:58
 • #170: Tìm Dược Tiên2020-01-20 08:58
 • #171: Cả nhà giết sạch2020-01-20 08:58
 • #172: Lão tạp mao chết không yên lành2020-01-20 08:58
 • #173: Ai càng vô tình2020-01-20 08:59
 • #174: Năm đó ân oán2020-01-20 08:59
 • #175: Bộ Phi Yên tìm tới2020-01-20 08:59
 • #176: Ẩn thân hải ngoại2020-01-20 08:59
 • #177: Sau khi chết đào mộ phần2020-01-20 08:59
 • #178: Dược Tiên hạ lạc2020-01-20 08:59
 • #179: Người mặt quỷ đột kích2020-01-20 09:00
 • #180: Độc Cô Cửu Kiếm2020-01-20 09:00
 • #181: Dược Tiên Cổ Đạo Nhất2020-01-20 09:00
 • #182: Thoát thai hoán cốt2020-01-20 09:00
 • #183: Kiếm Tiên trở về2020-01-20 09:00
 • #184: Sư mệnh khó vi phạm2020-01-20 09:00
 • #185: Chân diện mục2020-01-20 09:00
 • #186: Giúp một chút2020-01-20 09:01
 • #187: Quyết định nói láo2020-01-20 09:01
 • #188: Huyền Diệu Điệp cái chết2020-01-20 09:01
 • #189: Kiếm Thần cực tình chi kiếm2020-01-20 09:01
 • #190: Quyết chiến đêm trước2020-01-20 09:01
 • #191: Đao kiếm cùng vang lên2020-01-20 09:01
 • #192: Từ trên trời giáng xuống Thiên Ngoại Phi Tiên2020-01-20 09:01
 • #193: Âu Dương Minh Nguyệt cái chết2020-01-20 09:02
 • #194: Hết thảy đều kết thúc2020-01-20 09:02
 • #195: Nam Cung gia tộc tới chơi2020-01-20 09:02
 • #196: Xóa đi một cái một2020-01-20 09:02
 • #197: Biến cố đột phát2020-01-20 09:02
 • #198: Nam Cung gia tộc chi thương2020-01-20 09:02
 • #199: Chi viện đến2020-01-20 09:02
 • #200: Ta có thể tự vệ2020-01-20 09:03
 • #201: Ma Sư vượt lên trên2020-01-20 09:03
 • #202: Bất tử bất diệt2020-01-20 09:03
 • #203: Đạo Tâm Chủng Ma2020-01-20 09:03
 • #204: Bộ Phi Yên thức tỉnh2020-01-20 09:03
 • #205: Lần nữa trở về2020-01-20 09:03
 • #206: Tô Châu chiến trường2020-01-20 09:03
 • #207: Mẹ con gặp nhau2020-01-20 09:04
 • #208: Ma tâm vỡ nát2020-01-20 09:04
 • #209: Dọa người ban thưởng2020-01-20 09:04
 • #210: Bộ Phi Yên chào từ giã2020-01-20 09:04
 • #211: Đêm tối thu lưới2020-01-20 09:04
 • #212: Ai quy củ2020-01-20 09:04
 • #213: Tiền Đường ốm chết2020-01-20 09:05
 • #214: Động thân Giang Bắc2020-01-20 09:05
 • #215: Chặn giết2020-01-20 09:05
 • #216: Lương tài mỹ ngọc2020-01-20 09:05
 • #217: Bại huyết chi chứng2020-01-20 09:05
 • #218: Quái dị giặc Oa2020-01-20 09:05
 • #219: Nát đến cây2020-01-20 09:05
 • #220: Hiến kế tấu chương2020-01-20 09:06
 • #221: Người chết2020-01-20 09:06
 • #222: Làm lòng người kinh hãi đại án2020-01-20 09:06
 • #223: Đừng dọa đến tiểu bằng hữu2020-01-20 09:06
 • #224: Năm cái căn cốt kỳ giai2020-01-20 09:06
 • #225: Một cái một vạn lượng2020-01-20 09:06
 • #226: Rách nát nhà2020-01-20 09:06
 • #227: Trồng mầm mống xuống2020-01-20 09:07
 • #228: Khổng lồ mạng lưới quan hệ2020-01-20 09:07
 • #229: Ta gọi Lục Sanh2020-01-20 09:07
 • #230: Điều chỉnh bố cục2020-01-20 09:07
 • #231: Khó mà ngăn cản dụ hoặc2020-01-20 09:07
 • #232: Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thôi Tình tán2020-01-20 09:07
 • #233: Tinh thần phân liệt2020-01-20 09:07
 • #234: Cùng bệnh bại huyết lần thứ nhất tiếp xúc2020-01-20 09:07
 • #235: Đúng là cổ độc2020-01-20 09:08
 • #236: Thọ yến2020-01-20 09:08
 • #237: Thủ đoạn có thể thông thiên2020-01-20 09:08
 • #238: Thích khách đoàn diệt2020-01-20 09:08
 • #239: Chân chính sát cục2020-01-20 09:08
 • #240: Lại Xuân Đào chết2020-01-20 09:08
 • #241: Tại chỗ phá án2020-01-20 09:09
 • #242: Độc dược nơi phát ra2020-01-20 09:09
 • #243: Bị buộc lấy cầm lên đao2020-01-20 09:09
 • #244: Người báo thù2020-01-20 09:09
 • #245: Ngươi không muốn trầm oan giải tội a2020-01-20 09:09
 • #246: Nhân vật mấu chốt Tiết lão bản2020-01-20 09:09
 • #247: Danh hiệu là giáp tổ chức thần bí2020-01-20 09:09
 • #248: Chỗ tốt không thể tận chiếm2020-01-20 09:10
 • #249: Giặc Oa lại xuất hiện2020-01-20 09:10
 • #250: Son phấn đường phố đánh giết2020-01-20 09:10
 • #251: Giặc Oa mục tiêu2020-01-20 09:10
 • #252: Mưa gió sắp đến2020-01-20 09:10
 • #253: Võ lâm hội minh2020-01-20 09:10
 • #254: Tiểu sư đệ, ngươi ra.2020-01-20 09:10
 • #255: Đạt thành chung nhận thức2020-01-20 09:11
 • #256: Kế hoạch tác chiến2020-01-20 09:11
 • #257: Giặc Oa đột kích2020-01-20 09:11
 • #258: Cao thủ thần bí2020-01-20 09:11
 • #259: Đối với người nào có lợi2020-01-20 09:11
 • #260: Cái Anh hiện thân2020-01-20 09:11
 • #261: Bái tế Ninh chưởng môn2020-01-20 09:11
 • #262: Cái Anh, Giang Vịnh Nhi bái sơn2020-01-20 09:12
 • #263: Ngươi tốt, Liễu Sinh Yên Nam2020-01-20 09:12
 • #264: Tạ Thiên Tứ, ngươi không chết2020-01-20 09:12
 • #265: Thân là người Oa, ta sai rồi a2020-01-20 09:12
 • #266: Mở ra lỗ hổng2020-01-20 09:12
 • #267: Thiên Du cung chi nộ2020-01-20 09:12
 • #268: Tinh văn sắt tin tức2020-01-20 09:13
 • #269: Tìm tới tinh văn quặng sắt2020-01-20 09:13
 • #270: Đột nhiên được phong tước2020-01-20 09:13
 • #271: Gặp lại oan án2020-01-20 09:13
 • #272: Có oan không có tiền đừng tiến đến2020-01-20 09:13
 • #273: Mỏ đá mánh khóe2020-01-20 09:13
 • #274: Tìm kiếm trọng chùy thợ rèn2020-01-20 09:14
 • #275: Khóa chặt lao công mục tiêu2020-01-20 09:14
 • #276: Cổ độc diệt khẩu2020-01-20 09:14
 • #277: Tới cái thích khách2020-01-20 09:14
 • #278: Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm2020-01-20 09:14
 • #279: Đòi nợ lão đầu2020-01-20 09:14
 • #280: Toàn thôn tính mạng đánh cược2020-01-20 09:14
 • #281: Fan cuồng không có thuốc chữa2020-01-20 09:14
 • #282: Đời này không được, kiếp sau đi2020-01-20 09:15
 • #283: Thiên Tàn Thần Công cùng Huyền Thiết Trọng Kiếm2020-01-20 09:15
 • #284: Lam sắc hỏa diễm, xanh đậm chiến hỏa2020-01-20 09:15
 • #285: Tam hoàng tử dã vọng2020-01-20 09:15
 • #286: Ngươi là thần tiên đúng không2020-01-20 09:15
 • #287: Xâm nhập hang hổ2020-01-20 09:15
 • #288: Giả ly biệt, thật xuất kích2020-01-20 09:15
 • #289: Đại nội mật thám, Ám Ảnh2020-01-20 09:16
 • #290: Thiên Tàn Cước2020-01-20 09:16
 • #291: Hết thảy đều kết thúc2020-01-20 09:16
 • #292: Liệt hỏa đốt người2020-01-20 09:16
 • #293: Quá không trải qua đánh2020-01-20 09:16
 • #294: Thẩm Lăng bỏ mình?2020-01-20 09:16
 • #295: Một chút hi vọng sống2020-01-20 09:16
 • #296: Khởi động lại Thâm Lam hải2020-01-20 09:17
 • #297: Mở nghiệm binh mộ2020-01-20 09:17
 • #298: Di hoa tiếp mộc2020-01-20 09:17
 • #299: Hết sức căng thẳng2020-01-20 09:17
 • #300: Kịch chiến2020-01-20 09:17
 • #301: Cấp tốc lĩnh vực2020-01-20 09:17
 • #302: Mặt trời chiều ngả về tây, đi đường bình an2020-01-20 09:17
 • #303: Được mỹ danh, mất đế tâm2020-01-20 09:18
 • #304: Phong phú ban thưởng2020-01-20 09:18
 • #305: Ngư Long trận đồ2020-01-20 09:18
 • #306: Trộm được nửa ngày nhàn2020-01-20 09:18
 • #307: Vật không phải người cũng không phải2020-01-20 09:18
 • #308: Huyền Thiên phủ mở rộng2020-01-20 09:18
 • #309: Sở Châu Sở Châu2020-01-20 09:18
 • #310: Huyền Thiên phủ sáng tạo kế hoạch chế định2020-01-20 09:18
 • #311: Phong ba vương phủ lôi kéo2020-01-20 09:19
 • #312: Chúng ta ngoài phòng tâm sự2020-01-20 09:19
 • #313: Trộm đổi khái niệm2020-01-20 09:19
 • #314: Huyền Thiên học phủ, thiên tử môn sinh2020-01-20 09:19
 • #315: Vượt lên trên Sở Châu2020-01-20 09:19
 • #316: Các phương kiêng kị2020-01-20 09:19
 • #317: Nghe tin lập tức hành động2020-01-20 09:20
 • #318: Huyền Thiên học phủ bắt đầu thi2020-01-20 09:20
 • #319: Hoan nghênh đến đến Địa Ngục2020-01-20 09:20
 • #320: Chuyện làm ăn2020-01-20 09:20
 • #321: Thêm gạch thêm ngói2020-01-20 09:20
 • #322: Nóng nảy sinh ý2020-01-20 09:20
 • #323: Dao giải phẫu hành động2020-01-20 09:21
 • #324: Hành động bắt đầu2020-01-20 09:21
 • #325: Đêm nay chỉ giết người2020-01-20 09:21
 • #326: Đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi2020-01-20 09:21
 • #327: Danh hiệu Thiên Bồng2020-01-20 09:21
 • #328: Huyền Thiên phủ khởi động2020-01-20 09:21
 • #329: Gặp lại án mạng2020-01-20 09:21
 • #330: Võ lâm gió nổi lên2020-01-20 09:22
 • #331: Hợp cách hai hàng2020-01-20 09:22
 • #332: Người kỳ quái2020-01-20 09:22
 • #333: Cái xác không hồn2020-01-20 09:22
 • #334: Liễu Sơn phái xoá tên2020-01-20 09:22
 • #335: Khiến người giận sôi2020-01-20 09:22
 • #336: Sông núi làm giấy, kiếm khí làm sách2020-01-20 09:22
 • #337: Một đêm Ngư Long Vũ2020-01-20 09:23
 • #338: Đoán khả năng2020-01-20 09:23
 • #339: Lại đến Lư Sơn2020-01-20 09:23
 • #340: Giải thích2020-01-20 09:23
 • #341: Thay mận đổi đào2020-01-20 09:23
 • #342: Ma Đế chiến2020-01-20 09:23
 • #343: Chân chính phía sau màn2020-01-20 09:24
 • #344: Chia cắt Lư Sơn2020-01-20 09:24
 • #345: Hạ Hành Chi giác ngộ2020-01-20 09:24
 • #346: Xáo trộn thứ tự2020-01-20 09:24
 • #347: Bộ Phi Yên trở về2020-01-20 09:24
 • #348: Người ấy như cũ2020-01-20 09:25
 • #349: Trên mặt đất Bạch Ngọc Kinh2020-01-20 09:25
 • #350: Tình định2020-01-20 09:25
 • #351: Động thủ trên đầu thái tuế2020-01-20 09:25
 • #352: Cướp của người giàu chia cho người nghèo2020-01-20 09:25
 • #353: Lục đại nhân chính là trời xanh2020-01-20 09:25
 • #354: Bắt hành động2020-01-20 09:25
 • #355: Trung nghĩa khó song toàn2020-01-20 09:26
 • #356: Diệt môn án2020-01-20 09:26
 • #357: Đêm tối sát cơ2020-01-20 09:26
 • #358: Tên là mưu tài, thật là diệt khẩu2020-01-20 09:26
 • #359: Kinh dị khả năng2020-01-20 09:26
 • #360: Vì tình yêu2020-01-20 09:26
 • #361: Treo lơ lửng giữa trời kho2020-01-20 09:26
 • #362: Kinh thiên đại án2020-01-20 09:26
 • #363: Phong Vô Kỵ đến2020-01-20 09:27
 • #364: Xảy ra đại sự2020-01-20 09:27
 • #365: Hồi báo kỹ xảo2020-01-20 09:27
 • #366: Ứng đối2020-01-20 09:27
 • #367: Nạn châu chấu đột kích2020-01-20 09:27
 • #368: Si tâm vọng tưởng2020-01-20 09:27
 • #369: Lắc lư môn phái võ lâm xuống núi2020-01-20 09:27
 • #370: Cứu mạng quân lương2020-01-20 09:28
 • #371: Ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa2020-01-20 09:28
 • #372: Đều là sáo lộ2020-01-20 09:28
 • #373: Tử sinh không hối hận2020-01-20 09:28
 • #374: Thánh Linh Kiếm quyết2020-01-20 09:28
 • #375: Trong nhà khách tới2020-01-20 09:28
 • #376: Ma tông tồn tại2020-01-20 09:28
 • #377: Thiên tài sáng ý2020-01-20 09:29
 • #378: Lại tra án kiện2020-01-20 09:29
 • #379: Phát hiện mới2020-01-20 09:29
 • #380: Trực kích Nam Minh kiếm phái2020-01-20 09:29
 • #381: Hắn chính là U Linh Quỷ Vương2020-01-20 09:29
 • #382: Lại xảy ra chuyện2020-01-20 09:29
 • #383: Mấu chốt thư2020-01-20 09:29
 • #384: Tìm hiểu nguồn gốc2020-01-20 09:30
 • #385: Giang Triết quá khứ2020-01-20 09:30
 • #386: Chân tướng rõ ràng2020-01-20 09:30
 • #387: Nhân tính vặn vẹo2020-01-20 09:30
 • #388: Thật đáng buồn người chỗ đáng hận2020-01-20 09:30
 • #389: Đạo cảnh2020-01-20 09:30
 • #390: Đến chậm cứu viện2020-01-20 09:30
 • #391: Mở kho2020-01-20 09:31
 • #392: Quan lương manh mối2020-01-20 09:31
 • #393: Nối lại tiền duyên2020-01-20 09:31
 • #394: Gõ ám côn2020-01-20 09:31
 • #395: Xuất kích2020-01-20 09:31
 • #396: Cao thủ thần bí2020-01-20 09:31
 • #397: Hôn kỳ gần2020-01-20 09:31
 • #398: Ba đại thánh địa2020-01-20 09:32
 • #399: Xé da hổ, kéo đại kỳ2020-01-20 09:32
 • #400: Bảy đại thánh địa đầu nguồn2020-01-20 09:32
 • #401: Lòng son chỗ hướng2020-01-20 09:32
 • #402: Lại xảy ra chuyện2020-01-20 09:32
 • #403: Phỉ thúy oa oa2020-01-20 09:32
 • #404: Tình thế nghiêm trọng2020-01-20 09:32
 • #405: Không tìm đường chết sẽ không phải chết2020-01-20 09:33
 • #406: Giang hồ nguyên bản là như thế2020-01-20 09:33
 • #407: Ta muốn giết gà dọa khỉ2020-01-20 09:33
 • #408: Hủy diệt Thanh Long bang2020-01-20 09:33
 • #409: Bảo tháp trấn sông yêu2020-01-20 09:33
 • #410: Quật khởi mạnh mẽ Bá Thiên Minh2020-01-20 09:33
 • #411: Vượt lên trên2020-01-20 09:34
 • #412: Ngươi như thế điểu trong nhà của ngươi có biết không2020-01-20 09:34
 • #413: Tư Mã gia tộc đoàn diệt2020-01-20 09:34
 • #414: Tiểu Nam mất tích2020-01-20 09:34
 • #415: Cơ duyên2020-01-20 09:34
 • #416: Giả nhân giả nghĩa khuôn mặt2020-01-20 09:34
 • #417: Hàn Cảnh tới đều vô dụng, ta nói2020-01-20 09:34
 • #418: Bá Thiên Minh hư thực2020-01-20 09:35
 • #419: Mất tích2020-01-20 09:35
 • #420: Lại một cái lưới lớn2020-01-20 09:35
 • #421: Mục tiêu Bắc Chiết Kiếm Môn2020-01-20 09:35
 • #422: Chứng cứ tới tay2020-01-20 09:35
 • #423: Võ lâm bản bán hàng đa cấp tổ chức2020-01-20 09:35
 • #424: Hành động lớn2020-01-20 09:35
 • #425: Một mẻ hốt gọn2020-01-20 09:36
 • #426: Triều đình không can dự giang hồ nguyên do2020-01-20 09:36
 • #427: Cái Bang người tới2020-01-20 09:36
 • #428: Khóa chặt đầu nguồn2020-01-20 09:36
 • #429: Cường hãn Linh Tê Phái2020-01-20 09:36
 • #430: Thập diện mai phục2020-01-20 09:36
 • #431: Lấy ở đâu dũng khí bành trướng2020-01-20 09:36
 • #432: Trong cơ thể dị vật2020-01-20 09:37
 • #433: Đại tông sư Hàn Cảnh2020-01-20 09:37
 • #434: Lấy lực chứng đạo2020-01-20 09:37
 • #435: Lên Hạo Kiếm Sơn (Hạo Kiếm Sơn là ai? )2020-01-20 09:37
 • #436: Hàn Cảnh xuất quan2020-01-20 09:37
 • #437: Biện luận2020-01-20 09:37
 • #438: Thiên ngoại phi kiếm2020-01-20 09:37
 • #439: Vòng đá2020-01-20 09:38
 • #440: Trấn Ma Kiếm xuất thế2020-01-20 09:38
 • #441: Nhân gian luyện ngục2020-01-20 09:38
 • #442: Hắn gọi Thẩm Chuy2020-01-20 09:38
 • #443: Vô Lượng Thiên Bia2020-01-20 09:38
 • #444: Trên trời rơi xuống đồ vật2020-01-20 09:38
 • #445: Ra đại sự2020-01-20 09:38
 • #446: Quả nhiên là ngươi2020-01-20 09:38
 • #447: Không phục liền làm2020-01-20 09:39
 • #448: Thành ma2020-01-20 09:39
 • #449: Sau cùng át chủ bài2020-01-20 09:39
 • #450: Khuynh Thành Chi Luyến2020-01-20 09:39
 • #451: Tuyệt thế hảo kiếm2020-01-20 09:39
 • #452: Đêm tối bóng đen2020-01-20 09:39
 • #453: Đế Tinh mệnh cách2020-01-20 09:40
 • #454: Dã tâm2020-01-20 09:40
 • #455: Đột kích2020-01-20 09:40
 • #456: Vú em thức tỉnh2020-01-20 09:40
 • #457: Hung thủ động cơ2020-01-20 09:40
 • #458: Lập lời thề2020-01-20 09:40
 • #459: Ngưu bức con chuột2020-01-20 09:40
 • #460: Sung quân phạm2020-01-20 09:40
 • #461: Khóa chặt đen con dơi2020-01-20 09:41
 • #462: Tiến Huyền Thiên Phủ liền không có không nhận tội2020-01-20 09:41
 • #463: Bắc Môn gia tộc việc nhà2020-01-20 09:41
 • #464: Cùng loại vụ án2020-01-20 09:41
 • #465: Có ẩn tình khác2020-01-20 09:41
 • #466: Đúng là tự sát2020-01-20 09:41
 • #467: Si tình tổng bị vô tình tổn thương2020-01-20 09:42
 • #468: Thực Tâm Trùng2020-01-20 09:42
 • #469: Tử ngọc ban chỉ2020-01-20 09:42
 • #470: Người hiềm nghi Cung Khí Vũ2020-01-20 09:42
 • #471: Cực Lạc Cung2020-01-20 09:42
 • #472: Gặp lại nữ thi2020-01-20 09:42
 • #473: Võ lâm đệ nhất mỹ nhân2020-01-20 09:42
 • #474: Lượng máu không đủ sao thế?2020-01-20 09:43
 • #475: Mạc Nam Nhạc, chết2020-01-20 09:43
 • #476: Sở Châu có Hung Nô2020-01-20 09:43
 • #477: Trị liệu khó khăn linh dược2020-01-20 09:43
 • #478: Bật hack so ta hung ác2020-01-20 09:43
 • #479: Ma Tông xuất thủ2020-01-20 09:43
 • #480: Trực chỉ Bạch Mã Thành2020-01-20 09:43
 • #481: Ma Tông mục đích thực sự2020-01-20 09:44
 • #482: Phá huỷ Cực Lạc Tán chế tạo căn cứ2020-01-20 09:44
 • #483: Tri Chu gặp nạn2020-01-20 09:44
 • #484: Một bàn tay phái trên tường2020-01-20 09:44
 • #485: Tri Chu kỳ ngộ2020-01-20 09:44
 • #486: Đương nhiên tội nghiệt2020-01-20 09:44
 • #487: Vặn vẹo thế giới quan2020-01-20 09:44
 • #488: Đâm đủ lớn tổ ong vò vẽ2020-01-20 09:45
 • #489: Chuyển giao phủ thái thú2020-01-20 09:45
 • #490: Trước mặt mọi người thừa nhận2020-01-20 09:45
 • #491: Các phương tề tụ phủ thái thú2020-01-20 09:45
 • #492: Tự Tranh kinh hãi2020-01-20 09:45
 • #493: Công thẩm2020-01-20 09:45
 • #494: Muôn lần chết khó chuộc tội lỗi2020-01-20 09:45
 • #495: Kinh Trập, kinh lôi2020-01-20 09:46
 • #496: Hoàng thượng gặp chuyện2020-01-20 09:46
 • #497: Trung nghĩa Nam Lăng Vương2020-01-20 09:46
 • #498: Mười lăm năm quân thần, bốn mươi năm không phụ2020-01-20 09:46
 • #499: Dẫn xà xuất động2020-01-20 09:46
 • #500: Ngươi đến cùng mưu đồ gì2020-01-20 09:46
 • #501: Lung Ảnh Hoán Thân Đại Pháp2020-01-20 09:46
 • #502: Sợ hắn không đến2020-01-20 09:46
 • #503: Một mẻ hốt gọn2020-01-20 09:47
 • #504: Đáng hận người, lấy chết chỗ2020-01-20 09:47
 • #505: Liễu Tàn Dương2020-01-20 09:47
 • #506: Chôn ở tốt đẹp non sông2020-01-20 09:47
 • #507: Tàn huyết Vô Danh đầy máu kiếm2020-01-20 09:47
 • #508: Chín mươi chín phần trăm2020-01-20 09:47
 • #509: Đập nồi dìm thuyền phản quân2020-01-20 09:47
 • #510: Phạt Ác lệnh thở hổn hển2020-01-20 09:48
 • #511: Mở ra, Tru Tiên2020-01-20 09:48
 • #512: Nam Sơn đạo môn2020-01-20 09:48
 • #513: Ta cũng muốn điệu thấp, làm sao phía trên huynh đệ nhiều2020-01-20 09:48
 • #514: Góp vốn xưởng công binh2020-01-20 09:48
 • #515: Ai dám chèn ép Lục đại nhân2020-01-20 09:48
 • #516: Mã phỉ đột kích2020-01-20 09:48
 • #517: Vân Thập Kiếm2020-01-20 09:49
 • #518: Đến Lan Châu2020-01-20 09:49
 • #519: Tiêu Dao Vương2020-01-20 09:49
 • #520: Tình tiết vụ án2020-01-20 09:49
 • #521: Học viện phái hiện trạng2020-01-20 09:49
 • #522: Hắn gọi Tiểu Mã2020-01-20 09:49
 • #523: Ta cho ngươi biết dựa vào cái gì2020-01-20 09:50
 • #524: Như thế treo y quán2020-01-20 09:50
 • #525: Lan Châu y quán chân tướng2020-01-20 09:50
 • #526: Mạc Thương Không, ngươi chết tốt ~ a!2020-01-20 09:50
 • #527: Chữa bệnh chết người2020-01-20 09:50
 • #528: Giấy viết đơn thuốc không đúng2020-01-20 09:50
 • #529: Đều là bị buộc2020-01-20 09:50
 • #530: Tiêu diệt mã phỉ2020-01-20 09:50
 • #531: Bái phỏng Bách Linh gia tộc2020-01-20 09:51
 • #532: Côn Luân thánh địa ngoại môn2020-01-20 09:51
 • #533: Không phải Trương Vô Kỵ2020-01-20 09:51
 • #534: Chân Nguyên Đan cứu mạng2020-01-20 09:51
 • #535: Minh gia người sống sót2020-01-20 09:51
 • #536: Quả nhiên Minh gia không có2020-01-20 09:51
 • #537: Viện quân đến2020-01-20 09:51
 • #538: Thiên hạ kỳ độc, Ba La Dương Hoa2020-01-20 09:52
 • #539: Bia sau xương khô thành đống2020-01-20 09:52
 • #540: Có đức độ Lục đại nhân2020-01-20 09:52
 • #541: Trong bóng tối Minh Vương2020-01-20 09:52
 • #542: Mật thất dưới đất2020-01-20 09:52
 • #543: Chẳng lẽ kịch bản thật như vậy cẩu huyết a2020-01-20 09:52
 • #544: Ngươi bây giờ bị bắt2020-01-20 09:52
 • #545: Vợ của bạn. . .2020-01-20 09:53
 • #546: Tử Dương Thần Công2020-01-20 09:53
 • #547: Huyền Thiên Phủ thứ nhất y quán gầy dựng2020-01-20 09:53
 • #548: Lật tay thành mây trở tay thành mưa2020-01-20 09:53
 • #549: Đổ ước ngươi cái quỷ2020-01-20 09:53
 • #550: Hiệu thuốc mới gầy dựng2020-01-20 09:53
 • #551: Bách Linh gia tộc cuối cùng xuất thủ2020-01-20 09:53
 • #552: Ngươi đây là đang đùa ta2020-01-20 09:54
 • #553: Nguồn Năng Lượng Mới thương hội2020-01-20 09:54
 • #554: Bách Linh gia tộc quỳ2020-01-20 09:54
 • #555: Vì bảo đảm một người2020-01-20 09:54
 • #556: Duy nhất may mắn còn sống sót đại phu2020-01-20 09:54
 • #557: Băng tuyết đại phu Thẩm Băng Tâm2020-01-20 09:54
 • #558: Làm nghề y tư cách khảo hạch2020-01-20 09:55
 • #559: Nói ra giấc mộng của ngươi2020-01-20 09:55
 • #560: Quá quan trảm tướng2020-01-20 09:55
 • #561: Y náo2020-01-20 09:55
 • #562: Tô Huệ hiện thân2020-01-20 09:55
 • #563: Minh Vương hiện thân2020-01-20 09:55
 • #564: Thẩm Băng Tâm thân thế2020-01-20 09:55
 • #565: Cửu âm tuyệt mạch2020-01-20 09:56
 • #566: Xa nhất cự ly2020-01-20 09:56
 • #567: Lấy ra cổ trùng2020-01-20 09:56
 • #568: Lâm Hi2020-01-20 09:56
 • #569: Chiến tranh tình báo2020-01-20 09:56
 • #570: Hiểu rõ đại nghĩa2020-01-20 09:56
 • #571: Vô gian đạo2020-01-20 09:56
 • #572: Minh Hậu giá lâm2020-01-20 09:57
 • #573: Cá cắn câu2020-01-20 09:57
 • #574: Lục Sanh, bản tôn ở đây2020-01-20 09:57
 • #575: Thể nghiệm thẻ, Độc Cô Kiếm Thánh2020-01-20 09:57
 • #576: Mở ra, Kiếm Tiên2020-01-20 09:57
 • #577: Thẩm Băng Tâm tới chơi2020-01-20 09:58
 • #578: Huyền Nữ so tài2020-01-20 09:58
 • #579: Mới gặp Tiên Linh Cung đệ tử2020-01-20 09:58
 • #580: Hung hãn Lan Châu muội tử2020-01-20 09:58
 • #581: Cường hãn thực lực2020-01-20 09:58
 • #582: Biến cố đột phát2020-01-20 09:58
 • #583: Đáng sợ thải bổ chi thuật2020-01-20 09:59
 • #584: Mộng Âm Cốc toàn diệt2020-01-20 09:59
 • #585: Không chút kiêng kỵ hung thủ2020-01-20 09:59
 • #586: Hung thủ hiện thân2020-01-20 09:59
 • #587: Tử Dương Thần Công di chứng2020-01-20 09:59
 • #588: Tự chui đầu vào lưới2020-01-20 09:59
 • #589: Tra ra manh mối2020-01-20 10:00
 • #590: Buông tay đánh cược một lần2020-01-20 10:00
 • #591: Ngươi nói quan không liên quan chuyện ta2020-01-20 10:00
 • #592: Đối với tội phạm, không có hèn hạ một chuyện2020-01-20 10:00
 • #593: Đệ nhất Thần Tướng Phi Bồng2020-01-20 10:00
 • #594: Bộ Phi Yên đi vào2020-01-20 10:00
 • #595: Ta có một cái cách mạng công nghiệp mộng tưởng2020-01-20 10:01
 • #596: Hồng tụ thiêm hương2020-01-20 10:01
 • #597: Tiên Linh Cung cung chủ giá lâm2020-01-20 10:01
 • #598: Hai bảo tới?2020-01-20 10:01
 • #599: Sư phụ là nam2020-01-20 10:01
 • #600: Đại án tử2020-01-20 10:01
 • #601: Xà Tiên Giáo a2020-01-20 10:01
 • #602: Cưỡng chế tính bảo hộ biện pháp2020-01-20 10:02
 • #603: Hung thủ Cửu Nguyệt2020-01-20 10:02
 • #604: Cường hãn Phi Bồng chiến giáp2020-01-20 10:02
 • #605: Ngũ Hồn Nguyên Anh Đan2020-01-20 10:02
 • #606: Không da người2020-01-20 10:02
 • #607: Bộ Phi Yên ân sư2020-01-20 10:02
 • #608: Phản lão hoàn đồng2020-01-20 10:03
 • #609: Tàn khốc chân tướng2020-01-20 10:03
 • #610: Mặt nạ2020-01-20 10:03
 • #611: Cửu Nguyệt quá khứ2020-01-20 10:03
 • #612: Kiếm hai mươi ba2020-01-20 10:03
 • #613: Vạn Kiếm Quy Tông2020-01-20 10:03
 • #614: Phân biệt2020-01-20 10:03
 • #615: Uống máu ăn thề2020-01-20 10:04
 • #616: Bờ biển thi cốt2020-01-20 10:04
 • #617: Ma Long hiện thân2020-01-20 10:04
 • #618: Đánh lui2020-01-20 10:04
 • #619: Ngươi có chút nhẹ nhàng2020-01-20 10:04
 • #620: Năm đó tân bí2020-01-20 10:04
 • #621: Triều đình liễm li2020-01-20 10:04
 • #622: Bộc phát ôn dịch2020-01-20 10:05
 • #623: Cố ý khả năng2020-01-20 10:05
 • #624: Trảm Long Kiếm lại bị trộm2020-01-20 10:05
 • #625: Ngươi bị hố2020-01-20 10:05
 • #626: Cứu người2020-01-20 10:05
 • #627: Thật phúc tinh2020-01-20 10:05
 • #628: Hung thủ tăng tốc kế hoạch2020-01-20 10:05
 • #629: Tiêu Dao Vương không làm sao2020-01-20 10:06
 • #630: Tỷ muội hội thành viên2020-01-20 10:06
 • #631: Cổ linh tinh quái2020-01-20 10:06
 • #632: Hung thủ đền tội2020-01-20 10:06
 • #633: Trong mộng cái gì đều có2020-01-20 10:06
 • #634: Hoàng tử Ân, hoàng tử Ân2020-01-20 10:06
 • #635: Ngộ nhập Minh Giới2020-01-20 10:06
 • #636: Đều là huyễn cảnh2020-01-20 10:07
 • #637: Ma Long nạp mạng đi2020-01-20 10:07
 • #638: Thập toàn võ công, võ giả vô địch2020-01-20 10:07
 • #639: Đánh cho tê người Thủy Nguyệt Tiêu Lăng2020-01-20 10:07
 • #640: Tinh tú quân trận2020-01-20 10:07
 • #641: Thật trung thần a2020-01-20 10:07
 • #642: Luận võ chọn rể2020-01-20 10:07
 • #643: Ta không tại2020-01-20 10:08
 • #644: Hung ác gõ một bút2020-01-20 10:08
 • #645: Bên đường giết người2020-01-20 10:08
 • #646: Tần Châu Đao Tôn2020-01-20 10:08
 • #647: Thương tâm đứt ruột2020-01-20 10:08
 • #648: Phát rồ tổ chức2020-01-20 10:08
 • #649: Phá huỷ kỹ viện trong bóng tối2020-01-20 10:08
 • #650: Tiên Linh Cung đệ tử xuống núi2020-01-20 10:09
 • #651: Năng lực nhìn xuyên tường2020-01-20 10:09
 • #652: Phía sau màn hắc thủ phản kích2020-01-20 10:09
 • #653: Một chiêu giết hết ba ngàn người2020-01-20 10:09
 • #654: Tiên Linh Cung đệ tử hạ lạc2020-01-20 10:09
 • #655: Sư phụ, ngươi lừa ta2020-01-20 10:09
 • #656: Chơi mất tích2020-01-20 10:09
 • #657: Âm Dương Cực Ý Tông2020-01-20 10:10
 • #658: Lẫn vào bên trong trận2020-01-20 10:10
 • #659: Khi sư diệt tổ2020-01-20 10:10
 • #660: Này tâm dứt khoát2020-01-20 10:10
 • #661: Quang ảnh đặc hiệu2020-01-20 10:10
 • #662: Tiên hiệp đệ nhất nhân2020-01-20 10:10
 • #663: Kết thúc2020-01-20 10:10
 • #664: Chân chính bí mật2020-01-20 10:11
 • #665: Đẩy vào tuyệt cảnh2020-01-20 10:11
 • #666: cùng Thẩm Băng Tâm sau cùng giao dịch2020-01-20 10:11
 • #667: Rút củi dưới đáy nồi2020-01-20 10:11
 • #668: Vì người khác làm giá y2020-01-20 10:11
 • #669: Lão bất tử tới2020-01-20 10:11
 • #670: Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm Hai Mươi Ba2020-01-20 10:11
 • #671: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết2020-01-20 10:12
 • #672: Chém Côn Luân2020-01-20 10:12
 • #673: Băng Tâm gặp qua tỷ tỷ2020-01-20 10:12
 • #674: Ta thiên phú cản trở2020-01-20 10:12
 • #675: Tới chính là Lan Châu người2020-01-20 10:12
 • #676: Có ta liền có một nửa của ngươi2020-01-20 10:12
 • #677: Lan Châu dị trạng2020-01-20 10:12
 • #678: Truyền thuyết thần thoại2020-01-20 10:13
 • #679: Dị độ không gian2020-01-20 10:13
 • #680: Nguyên nhân cái chết tranh luận2020-01-20 10:13
 • #681: Hung thủ muốn che đậy cái gì2020-01-20 10:13
 • #682: Phệ hồn bộ tộc2020-01-20 10:13
 • #683: Phạt Ác lệnh chủ?2020-01-20 10:13
 • #684: Tử gian kế hoạch2020-01-20 10:14
 • #685: Kế hoạch khởi động2020-01-20 10:14
 • #686: Khiêu khích Huyền Thiên Phủ2020-01-20 10:14
 • #687: Đủ hung ác, đủ tuyệt2020-01-20 10:14
 • #688: Vốn là không khó2020-01-20 10:14
 • #689: Tự biên tự diễn tiết mục2020-01-20 10:14
 • #690: Cùng Phệ Hồn bộ tộc có quan hệ2020-01-20 10:14
 • #691: Thượng cổ thần minh2020-01-20 10:15
 • #692: Thần chỉ là cường đại sinh vật2020-01-20 10:15
 • #693: Cười đi hướng cuối cùng2020-01-20 10:15
 • #694: Ta cũng có thể mọc ra Huyền Thiên Phủ xương cốt2020-01-20 10:15
 • #695: Bắt lại Phạt Ác Minh2020-01-20 10:15
 • #696: Kiếm chém ngự linh2020-01-20 10:15
 • #697: Ma Ha Vô Lượng2020-01-20 10:15
 • #698: Thần bí nữ tử2020-01-20 10:16
 • #699: Không có tiết tháo chút nào bạch hồ2020-01-20 10:16
 • #700: Cường đại bàn tay2020-01-20 10:16
 • #701: Vạn Đạo Sâm La2020-01-20 10:16
 • #702: Tiểu Nam người ám sát2020-01-20 10:16
 • #703: Thông Linh Ngọc Thể2020-01-20 10:16
 • #704: Hải ngoại tới thổ hào2020-01-20 10:16
 • #705: Sắp chia tay2020-01-20 10:16
 • #706: Có một cái đạo sĩ gọi Thanh Điểu2020-01-20 10:17
 • #707: Mấu chốt manh mối2020-01-20 10:17
 • #708: Hư giả ký ức2020-01-20 10:17
 • #709: Ý niệm hóa kiếm2020-01-20 10:17
 • #710: Lại là Hi Linh. . .2020-01-20 10:17
 • #711: Mất tích khoản tiền lớn2020-01-20 10:17
 • #712: Khóa chặt Hi Linh Thánh nữ2020-01-20 10:17
 • #713: Cạm bẫy2020-01-20 10:18
 • #714: Không biết sống chết2020-01-20 10:18
 • #715: Bạch ngọc thi thể, nhiều một khối không sao2020-01-20 10:18
 • #716: Muốn thần tiên đánh nhau2020-01-20 10:18
 • #717: Địa vị cực cao2020-01-20 10:18
 • #718: Linh Cảnh bộ tộc trả thù2020-01-20 10:18
 • #719: Ngọc Linh Lung trở về2020-01-20 10:18
 • #720: Linh Cảnh bộ tộc đều không bình thường2020-01-20 10:19
 • #721: Giết2020-01-20 10:19
 • #722: Song sát2020-01-20 10:19
 • #723: Quỷ Ảnh hiện thân2020-01-20 10:19
 • #724: Tam sát2020-01-20 10:19
 • #725: Tiến vào Linh Cảnh bộ tộc2020-01-20 10:19
 • #726: Đại chiến sắp nổi2020-01-20 10:19
 • #727: Kiếm chém nhị trưởng lão2020-01-20 10:20
 • #728: Đại trưởng lão mạt lộ2020-01-20 10:20
 • #729: Vật quy nguyên chủ2020-01-20 10:20
 • #730: Xã Tắc Học cung người tới2020-01-20 10:20
 • #731: Chiêu hồn2020-01-20 10:20
 • #732: Chân chính âm mưu2020-01-20 10:20
 • #733: Cường hãn Vũ Hướng Dương2020-01-20 10:20
 • #734: Phượng Hoàng hàng thế2020-01-20 10:21
 • #735: Bản tôn, Vũ Lâm Linh2020-01-20 10:21
 • #736: Thôn phệ sinh linh2020-01-20 10:21
 • #737: Đông Phương Thanh Long Trận2020-01-20 10:21
 • #738: Thay trời phạt ác2020-01-20 10:21
 • #739: Chúng ta liên thủ đi2020-01-20 10:21
 • #740: Cường viện đuổi tới2020-01-20 10:22
 • #741: Gặp qua thiên kiêu Thánh nữ2020-01-20 10:22
 • #742: Phá trận2020-01-20 10:22
 • #743: Vũ Lâm Linh chân thân2020-01-20 10:22
 • #744: Dưới bầu trời, hồng trần phía trên thực lực2020-01-20 10:22
 • #745: Hồng Trần Tiên2020-01-20 10:22
 • #746: Hai đời câu chuyện2020-01-20 10:22
 • #747: Thiên hạ chấn động2020-01-20 10:22
 • #748: Nắm thảo2020-01-20 10:23
 • #749: Luyện bảo2020-01-20 10:23
 • #750: Kéo Lục Sanh xuống ngựa2020-01-20 10:23
 • #751: Đây là trừng trị?2020-01-20 10:23
 • #752: Băng cùng Hỏa2020-01-20 10:23
 • #753: Mau đưa Lục Sanh tìm ra2020-01-20 10:23
 • #754: Bằng thực lực độc thân2020-01-20 10:24
 • #755: Cứu người2020-01-20 10:24
 • #756: Tại hạ Trác Ngọc2020-01-20 10:24
 • #757: Quá giày vò khốn khổ2020-01-20 10:24
 • #758: Chính xác quét đen trừ ác phương thức2020-01-20 10:24
 • #759: Thiểm điện hành động2020-01-20 10:24
 • #760: Thật sự là mở rộng tầm mắt a2020-01-20 10:24
 • #761: Tiếp nhận phủ quân2020-01-20 10:25
 • #762: Chuyện cũ2020-01-20 10:25
 • #763: Tất có yêu sự tình2020-01-20 10:25
 • #764: Núi lở2020-01-20 10:25
 • #765: Nghi án tái khởi2020-01-20 10:25
 • #766: Yên tâm oán2020-01-20 10:25
 • #767: Đổng Tất Thành chết2020-01-20 10:25
 • #768: Thẳng thắn sẽ khoan hồng2020-01-20 10:26
 • #769: Mục tiêu săn thú vườn2020-01-20 10:26
 • #770: Đòi tiền2020-01-20 10:26
 • #771: Đại thanh tẩy2020-01-20 10:26
 • #772: Thanh Tuyền, đã lâu không gặp2020-01-20 10:26
 • #773: Không có gì cả2020-01-20 10:26
 • #774: Thích lớn phổ chạy2020-01-20 10:26
 • #775: Vụ án này, ta tiếp2020-01-20 10:27
 • #776: Như thế có gan mao tặc2020-01-20 10:27
 • #777: Tốt một tay ve sầu thoát xác2020-01-20 10:27
 • #778: Bạch Mã Thành ta đều làm, huống chi là ngươi?2020-01-20 10:27
 • #779: Đại lễ2020-01-20 10:27
 • #780: Tàng ô nạp cấu săn thú vườn2020-01-20 10:27
 • #781: Tam hoàng tử lạnh2020-01-20 10:27
 • #782: Tự làm tự chịu2020-01-20 10:27
 • #783: Mười tám năm ẩn nhẫn2020-01-20 10:28
 • #784: Phong hồi lộ chuyển2020-01-20 10:28
 • #785: Chạy rồi sao?2020-01-20 10:28
 • #786: Mệnh trung chú định2020-01-20 10:28
 • #787: Báo cái bình an2020-01-20 10:28
 • #788: Ngũ hoàng tử trở về2020-01-20 10:28
 • #789: Đoàn tụ Tô Châu2020-01-20 10:28
 • #790: Đại Nhật Phật Tông xin giúp đỡ2020-01-20 10:29
 • #791: Đại Phạn Bàn Nhược2020-01-20 10:29
 • #792: Đại từ đại bi2020-01-20 10:29
 • #793: Nghĩ mới xây hoàng cung a2020-01-20 10:29
 • #794: Một câu MMP như nghẹn ở cổ họng2020-01-20 10:29
 • #795: Người một nhà a2020-01-20 10:29
 • #796: Gặp lại Thành Tương2020-01-20 10:30
 • #797: Ma khí tung hoành2020-01-20 10:30
 • #798: Hồng Hạo2020-01-20 10:30
 • #799: Lại ra tay2020-01-20 10:30
 • #800: Huyền Thiên Vệ, bắt hắn2020-01-20 10:30
 • #801: Nghe nói ngươi gọi ta2020-01-20 10:30
 • #802: Dĩ nhiên là hắn2020-01-20 10:30
 • #803: Thanh Tuyền khóc lóc kể lể2020-01-20 10:30
 • #804: Vi sư cho ngươi cái nhiệm vụ2020-01-20 10:31
 • #805: Ngươi cũng xứng cùng lão sư so2020-01-20 10:31
 • #806: Ta gọi Thạch Thiên Hàng2020-01-20 10:31
 • #807: Cơ hữu tốt cả một đời2020-01-20 10:31
 • #808: Ma nhân hiện thân2020-01-20 10:31
 • #809: Nhất niệm thành ma2020-01-20 10:31
 • #810: Thành quốc cữu nguyên nhân cái chết2020-01-20 10:31
 • #811: Việc này không cần tra2020-01-20 10:32
 • #812: Vẫn là tới2020-01-20 10:32
 • #813: Bức thoái vị2020-01-20 10:32
 • #814: Pháp Vương hồng liên2020-01-20 10:32
 • #815: Đây chính là chân tướng2020-01-20 10:32
 • #816: Trần ai lạc địa2020-01-20 10:32
 • #817: Hiên Viên Thôn2020-01-20 10:32
 • #818: Thần bí Hiên Viên Thôn2020-01-20 10:33
 • #819: Ta phản đối2020-01-20 10:33
 • #820: Xảy ra bất ngờ2020-01-20 10:33
 • #821: Cường hãn Hiên Viên Hoa Vũ2020-01-20 10:33
 • #822: Khắp nơi lộ ra quỷ dị2020-01-20 10:33
 • #823: Bất Hoặc cái chết2020-01-20 10:33
 • #824: Truy kích2020-01-20 10:33
 • #825: Vì thành tiên2020-01-20 10:34
 • #826: Hắn gọi Thẩm Chuy2020-01-20 10:34
 • #827: Nguyên lai là ngươi2020-01-20 10:34
 • #828: Vô chi giới, Ma chi giới2020-01-20 10:34
 • #829: Huyết tế Hiên Viên2020-01-20 10:34
 • #830: Hiên Viên Hoàng Đế2020-01-20 10:34
 • #831: Thành công phong ấn2020-01-20 10:34
 • #832: Thu hoạch2020-01-20 10:35
 • #833: Thiên kiếp giáng lâm2020-01-20 10:35
 • #834: Sinh mạng lực lượng2020-01-20 10:35
 • #835: Ma Tông lại xuất hiện2020-01-20 10:35
 • #836: Mục tiêu thú hồn2020-01-20 10:35
 • #837: Tam hoàng tử nhập U Minh2020-01-20 10:35
 • #838: Đào hoa nguyên ký2020-01-20 10:35
 • #839: Kinh thiên đại án2020-01-20 10:36
 • #840: Ngoài ý liệu2020-01-20 10:36
 • #841: Khóa chặt thân phận2020-01-20 10:36
 • #842: Đoạn một cánh tay2020-01-20 10:36
 • #843: Sau cùng manh mối2020-01-20 10:36
 • #844: Thương thiên vì gì đối đãi với ta như thế2020-01-20 10:36
 • #845: Biển máu không khô, này thân bất diệt2020-01-20 10:37
 • #846: Chém giết2020-01-20 10:37
 • #847: Bí cảnh du ký2020-01-20 10:37
 • #848: Không phục liền làm thôi2020-01-20 10:37
 • #849: Hung Nô nổi lên2020-01-20 10:37
 • #850: Đại Vũ đã như thế bành trướng a2020-01-20 10:37
 • #851: Đại Vũ không ưu đãi tù binh2020-01-20 10:38
 • #852: Không sợ văn nhân cầm bút, liền sợ văn nhân cầm đao2020-01-20 10:38
 • #853: Đây là gia súc a2020-01-20 10:38
 • #854: Đầu sắt a2020-01-20 10:38
 • #855: Sứ giả cái chết2020-01-20 10:38
 • #856: Mục tiêu Khiếu Nguyệt Thiên Lang2020-01-20 10:38
 • #857: Vô Thanh Sát Nhân Thuật2020-01-20 10:38
 • #858: Công chúa xin tự trọng2020-01-20 10:39
 • #859: Tiến về Sở Châu2020-01-20 10:39
 • #860: Một giây giải quyết chiến đấu2020-01-20 10:39
 • #861: Tổn thương ly biệt2020-01-20 10:39
 • #862: Thay mận đổi đào2020-01-20 10:39
 • #863: Gậy quấy phân2020-01-20 10:39
 • #864: Bệnh không nhẹ2020-01-20 10:39
 • #865: Thánh Vương xuất hiện2020-01-20 10:40
 • #866: Đánh giết Thánh Vương2020-01-20 10:40
 • #867: Phượng Hoàng diệt thế2020-01-20 10:40
 • #868: Thiên Đạo giáng lâm2020-01-20 10:40
 • #869: Thục Sơn Kiếm Thánh2020-01-20 10:40
 • #870: Tuân Kiều chuyện cũ2020-01-20 10:40
 • #871: Gần với thần nhất nam nhân2020-01-20 10:40
 • #872: Toàn bộ đưa tiễn2020-01-20 10:41
 • #873: Cây muốn lặng gió không ngừng2020-01-20 10:41
 • #874: Tuyệt không phải hạng người vô danh2020-01-20 10:41
 • #875: Lý Mạo Chi2020-01-20 10:41
 • #876: Thiên lôi tôi thể2020-01-20 10:41
 • #877: Lôi pháp phá cảnh2020-01-20 10:41
 • #878: Sương mù nồng nặc2020-01-20 10:41
 • #879: Có thể tính tìm tới ngươi2020-01-20 10:42
 • #880: Ngọc Trúc sơn trang bị tập kích2020-01-20 10:42
 • #881: Viễn trình chuyển vận, từ ta làm lên2020-01-20 10:42
 • #882: Dính liền thật tốt2020-01-20 10:42
 • #883: Cùng Lỗ Phu Tử tổ đội giết quái2020-01-20 10:42
 • #884: Giết sạch Ma Tông2020-01-20 10:42
 • #885: Phu tử, Ma Đế2020-01-20 10:42
 • #886: Cường hãn Xích Huyết Viêm Ma2020-01-20 10:43
 • #887: Giải quyết xong ân oán2020-01-20 10:43
 • #888: Thành tiên2020-01-20 10:43
 • #889: Phá cảnh Bất Lão cảnh2020-01-20 10:43
 • #890: Hỗn Nguyên Côn Pháp2020-01-20 10:43
 • #891: Luyện khí2020-01-20 10:43
 • #892: Bộ Phi Yên kỳ dị cải biến2020-01-20 10:43
 • #893: Sức một mình thắng thương thiên2020-01-20 10:44
 • #894: Mất tích quân giới2020-01-20 10:44
 • #895: Binh Võ Khố2020-01-20 10:44
 • #896: Chiêm Tinh Thành2020-01-20 10:44
 • #897: Lưỡng cực phân hoá2020-01-20 10:44
 • #898: Ôn dịch bộc phát2020-01-20 10:44
 • #899: Phóng xạ2020-01-20 10:45
 • #900: Chúng ta chỉ muốn sống2020-01-20 10:45
 • #901: Các ngươi tin thần a2020-01-20 10:45
 • #902: Thất hoàng tử mưu phản2020-01-20 10:45
 • #903: Minh Hoàng Thánh tử giáng lâm2020-01-20 10:45
 • #904: Một gậy này, gọi ngươi phi hôi yên diệt2020-01-20 10:45
 • #905: Chơi rất này a2020-01-20 10:45
 • #906: Tru Tiên2020-01-20 10:46
 • #907: Thú hồn hợp nhất, khó địch nổi một kiếm2020-01-20 10:46
 • #908: Hoan nghênh đi vào Minh Giới2020-01-20 10:46
 • #909: Phải bình tĩnh2020-01-20 10:46
 • #910: Pháp bất truyền Lục Nhĩ2020-01-20 10:46
 • #911: Sáu năm2020-01-20 10:46
 • #912: Cầu viện thư2020-01-20 10:47
 • #913: Tiểu Nam đi Huy Châu2020-01-20 10:47
 • #914: Khởi tử hoàn sinh2020-01-20 10:47
 • #915: Giết không chết người2020-01-20 10:47
 • #916: Hẳn không phải là người2020-01-20 10:47
 • #917: Lần nữa vụ án phát sinh2020-01-20 10:47
 • #918: Đúng là người điên2020-01-20 10:48
 • #919: Che đậy chân tướng2020-01-20 10:48
 • #920: Đã sớm đoán được ngươi có vấn đề, hiện thân đi2020-01-20 10:48
 • #921: Cương thi2020-01-20 10:48
 • #922: Nàng đến qua2020-01-20 10:48
 • #923: Tiêu cục báo án2020-01-20 10:48
 • #924: Đột phát sự kiện2020-01-20 10:48
 • #925: Cương thi truyền thừa quan hệ2020-01-20 10:48
 • #926: Dần dần rõ ràng2020-01-20 10:49
 • #927: Khủng bố kế hoạch2020-01-20 10:49
 • #928: Huyền Thiên Phủ thật đen a2020-01-20 10:49
 • #929: Khóa chặt cương thi sào huyệt2020-01-20 10:49
 • #930: Kim quan cương thi xuất hiện2020-01-20 10:49
 • #931: Ta nhìn thấy Khương Vân Nghĩa đang bị đè lên đánh2020-01-20 10:49
 • #932: Khủng bố Khương Thế Ly2020-01-20 10:49
 • #933: Nguyên tổ cương thi mạt lộ2020-01-20 10:50
 • #934: Vong linh thiên tai2020-01-20 10:50
 • #935: Cửu Chuyển Nguyên Công đệ nhất chuyển2020-01-20 10:50
 • #936: Ngươi muốn chạy? Không cửa2020-01-20 10:50
 • #937: Năm đó chân tướng2020-01-20 10:50
 • #938: Điều tra phong ma giếng2020-01-20 10:50
 • #939: Có tê cay thỏ đầu a?2020-01-20 10:50
 • #940: Ngươi nói cho ta đây là Nga Mi?2020-01-20 10:51
 • #941: Chém cương thi2020-01-20 10:51
 • #942: Cái này chờ đợi ròng rã một ngày2020-01-20 10:51
 • #943: Kỳ quái tình tiết vụ án2020-01-20 10:51
 • #944: Lập tức bắt giữ2020-01-20 10:51
 • #945: Thục Vương nên giảm cân2020-01-20 10:51
 • #946: Di hoa tiếp mộc2020-01-20 10:51
 • #947: Tính toán nhỏ nhặt, ba ba vang2020-01-20 10:51
 • #948: Thái thượng hoàng đích thân tới2020-01-20 10:52
 • #949: Công thẩm2020-01-20 10:52
 • #950: Quả nhiên là cương thi2020-01-20 10:52
 • #951: Ẩn thân nơi nào2020-01-20 10:52
 • #952: Ngươi mạng thật to lớn2020-01-20 10:52
 • #953: Sơn tặc cuộc sống bi thảm2020-01-20 10:52
 • #954: Cương thi công thành2020-01-20 10:52
 • #955: Tướng quân mộ2020-01-20 10:53
 • #956: Đều ở chỗ này đây2020-01-20 10:53
 • #957: Ngươi cái này cương thi quá bỉ ổi2020-01-20 10:53
 • #958: Kịch chiến Mộ Dung Thành2020-01-20 10:53
 • #959: Liền hiện tại2020-01-20 10:53
 • #960: Khải hoàn trở về2020-01-20 10:53
 • #961: Lại là quân trận2020-01-20 10:53
 • #962: Bên đường giết người2020-01-20 10:54
 • #963: Gặp lại Nguyên Thiên Linh2020-01-20 10:54
 • #964: Kỳ tài ngút trời2020-01-20 10:54
 • #965: Mặt sông sát cơ2020-01-20 10:54
 • #966: Tự mình lĩnh đội2020-01-20 10:54
 • #967: Cá cắn câu2020-01-20 10:54
 • #968: Hiện ra nguyên hình2020-01-20 10:54
 • #969: Quả nhiên là cương thi gây nên2020-01-20 10:55
 • #970: Người kia lại tại đèn đuốc rã rời chỗ2020-01-20 10:55
 • #971: U Minh sứ giả hiện thân2020-01-20 10:55
 • #972: Hắn có bệnh2020-01-20 10:55
 • #973: Giang hồ nhi nữ2020-01-20 10:55
 • #974: Một chút hi vọng sống2020-01-20 10:55
 • #975: Huyền Thiên Phủ đuổi tới2020-01-20 10:55
 • #976: Sư phụ?2020-01-20 10:56
 • #977: Nam Sơn Vương xong2020-01-20 10:56
 • #978: Chuyên trách lắc lư một trăm nghìn năm2020-01-20 10:56
 • #979: Xã Tắc Học cung chi thương2020-01-20 10:56
 • #980: Rơi xuống đất thành hộp2020-01-20 10:56
 • #981: Ba đầu sáu tay thần thông2020-01-20 10:56
 • #982: Tinh đồ bên trong viễn cổ thú hồn2020-01-20 10:56
 • #983: Chỉ còn mười ngày2020-01-20 10:57
 • #984: Cầm Tông Thân Phủ khai đao2020-01-20 10:57
 • #985: U Minh sứ giả, ngươi giấu thật sâu2020-01-20 10:57
 • #986: Vẫn là đánh cho tàn phế đi2020-01-20 10:57
 • #987: Quá thảm rồi2020-01-20 10:57
 • #988: Hết thảy đều kết thúc2020-01-20 10:57
 • #989: Có thể sống lấy tốt may mắn2020-01-20 10:57
 • #990: Thể nghiệm thẻ Tà Kiếm Tiên2020-01-20 10:58
 • #991: Trẫm năm tuổi liền đã hiểu, ngươi lại không hiểu2020-01-20 10:58
 • #992: Còn không có xong a2020-01-20 10:58
 • #993: Đây là người làm được sự tình2020-01-20 10:58
 • #994: Không nghĩ tới là ngươi2020-01-20 10:58
 • #995: Ngươi muốn đào trẫm mộ tổ?2020-01-20 10:58
 • #996: Thái tổ hoàng đế cương thi2020-01-20 10:58
 • #997: Dữ tợn mặt người2020-01-20 10:59
 • #998: Chân chính vong linh thiên tai2020-01-20 10:59
 • #999: Ngươi rốt cuộc là thứ gì2020-01-20 10:59
 • #1000: Linh Tôn2020-01-20 10:59
 • #1001: Sọ não đau2020-01-20 10:59
 • #1002: Giao nhân truyền thuyết2020-01-20 10:59
 • #1003: Lại là như vậy quân doanh2020-01-20 10:59
 • #1004: Huyết Khô Lâu2020-01-20 11:00
 • #1005: Trường Lăng vệ chỗ2020-01-20 11:00
 • #1006: Cẩu nam nữ2020-01-20 11:00
 • #1007: Giao nhân xâm lấn2020-01-20 11:00
 • #1008: Yên La đảo biến mất2020-01-20 11:00
 • #1009: Trong biển cự thú2020-01-20 11:00
 • #1010: Triệu hoán Linh Tôn2020-01-20 11:00
 • #1011: Ngươi quả nhiên biết2020-01-20 11:01
 • #1012: Quái thú lên bờ chi mê2020-01-20 11:01
 • #1013: Chế tác bom cay2020-01-20 11:01
 • #1014: Bước ra một bước Hồng Trần Tiên cảnh2020-01-20 11:01
 • #1015: Giao nhân hủy diệt2020-01-20 11:01
 • #1016: Thục Châu tiên sơn2020-01-20 11:01
 • #1017: Phượng Hoàng xuất hiện2020-01-20 11:02
 • #1018: Ngươi là như thế mở mắt nói lời bịa đặt sao2020-01-20 11:02
 • #1019: Thần thú Phượng Hoàng, là dễ giết như vậy?2020-01-20 11:02
 • #1020: Bái phỏng Thục Châu võ lâm minh2020-01-20 11:02
 • #1021: Lưu Xương Thịnh tuyệt vọng2020-01-20 11:02
 • #1022: Tiên sơn chân thực thân phận2020-01-20 11:02
 • #1023: Nhìn thấu2020-01-20 11:02
 • #1024: Tang lễ2020-01-20 11:03
 • #1025: Binh khí lại bị cướp2020-01-20 11:03
 • #1026: Nội gian2020-01-20 11:03
 • #1027: Đã bị Tu La bộ tộc thay thế2020-01-20 11:03
 • #1028: Tiên sơn lại xuất hiện2020-01-20 11:03
 • #1029: Quỷ dị xuất hiện truy sát2020-01-20 11:03
 • #1030: Ngộ nhập thời không loạn lưu người2020-01-20 11:03
 • #1031: Thục Vương phủ nhất hệ xong (một)2020-01-20 11:03
 • #1032: Thục Vương phủ nhất hệ xong (hai)2020-01-20 11:04
 • #1033: Làm sao bây giờ? Online chờ2020-01-20 11:04
 • #1034: Dám ở Huyền Thiên Phủ cửa giết người2020-01-20 11:04
 • #1035: Phượng Hoàng Sơn hàng thế2020-01-20 11:04
 • #1036: Tu La Vương tham thượng2020-01-20 11:04
 • #1037: Phượng Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau2020-01-20 11:04
 • #1038: Ý không ngoài ý muốn?2020-01-20 11:04
 • #1039: Minh Hoàng đặt chân nhân gian2020-01-20 11:05
 • #1040: Mở cửa, thả Thú Thần2020-01-20 11:05
 • #1041: Anh rể chào ngươi2020-01-20 11:05
 • #1042: Bị đánh dữ dội Thú Thần2020-01-20 11:05
 • #1043: Trấn Hồn Khúc2020-01-20 11:05
 • #1044: Cực hạn thăng hoa thẻ2020-01-20 11:05
 • #1045: Cái này cũng có thể thu hồi đi a2020-01-20 11:06
 • #1046: Chém giết Thiên Túc Quỷ Ô2020-01-20 11:06
 • #1047: Thanh niên thần bí2020-01-20 11:06
 • #1048: Vũ Hoàng tộc nhân2020-01-20 11:06
 • #1049: So nhiều người đúng không?2020-01-20 11:06
 • #1050: Trấn thủ Hải Giới bốn mươi nghìn năm Hạ gia2020-01-20 11:06
 • #1051: Tiến vào Hải Giới Vũ tộc2020-01-20 11:06
 • #1052: Phong Vô Kỵ ngươi tự cầu phúc đi2020-01-20 11:07
 • #1053: Chó không đổi được đớp cứt2020-01-20 11:07
 • #1054: Già khi khỏe mạnh cường tráng tái rồi một phòng2020-01-20 11:07
 • #1055: Thần kỳ Chu Nhan Quả2020-01-20 11:07
 • #1056: Kia là Hải Hoàng2020-01-20 11:07
 • #1057: Cửu đỉnh quy vị hung thủ hiển hiện2020-01-20 11:07
 • #1058: Ngươi chỉ là một viên chết tử2020-01-20 11:07
 • #1059: Phía sau màn hắc thủ mục đích thực sự2020-01-20 11:08
 • #1060: Chạy ra Hải Giới2020-01-20 11:08
 • #1061: Bộ Phi Yên thức tỉnh2020-01-20 11:08
 • #1062: Hải Hoàng2020-01-20 11:08
 • #1063: Bộ Phi Yên đến2020-01-20 11:08
 • #1064: Dám bắt nạt phu quân ta người, đều phải chết2020-01-20 11:08
 • #1065: Âm dương chi lực bản nguyên2020-01-20 11:09
 • #1066: Thể nghiệm thẻ, Tề Thiên Đại Thánh2020-01-20 11:09
 • #1067: Dọn nhà2020-01-20 11:09
 • #1068: Năm năm2020-01-20 11:09
 • #1069: Đại Vũ lương thực nguy cơ2020-01-20 11:09
 • #1070: Không có đầu mối2020-01-20 11:09
 • #1071: Không có đơn giản như vậy2020-01-20 11:09
 • #1072: Tẩu hỏa nhập ma2020-01-20 11:10
 • #1073: Có thể là ma thụ2020-01-20 11:10
 • #1074: Tụ Sát Phong Thủy Trận2020-01-20 11:10
 • #1075: Là nữ tử2020-01-20 11:10
 • #1076: Phát hiện phong thuỷ cục2020-01-20 11:10
 • #1077: Kết hôn sớm a2020-01-20 11:10
 • #1078: Ngươi xác định chúng ta muốn giết ra ngoài2020-01-20 11:10
 • #1079: Đông Phương Minh Nguyệt Lệnh2020-01-20 11:11
 • #1080: Cướp ngục2020-01-20 11:11
 • #1081: Đây là cái gì tao thao tác2020-01-20 11:11
 • #1082: Cửu Long Đồ2020-01-20 11:11
 • #1083: Quân pháp bất vị thân2020-01-20 11:11
 • #1084: Ngươi mẹ nó là cái gì2020-01-20 11:11
 • #1085: Còn kém một đầu cuối cùng long mạch2020-01-20 11:11
 • #1086: Sứt đầu mẻ trán Trung Châu2020-01-20 11:12
 • #1087: Tất cả đều là chưa đầy tháng hài nhi2020-01-20 11:12
 • #1088: Huyền Thiên Phủ là ngươi có thể giẫm sao2020-01-20 11:12
 • #1089: Phía sau màn hắc thủ mục đích2020-01-20 11:12
 • #1090: Của trẫm giang sơn cũng là của ngươi giang sơn2020-01-20 11:12
 • #1091: Phương đông Thương Hải2020-01-20 11:12
 • #1092: Tầng thứ sáu cuối cùng có thể mở ra2020-01-20 11:12
 • #1093: Mời Giang Sơn Vương thượng triều2020-01-20 11:13
 • #1094: Như Ý Kim Cô Bổng2020-01-20 11:13
 • #1095: Trên mặt trăng có người2020-01-20 11:13
 • #1096: Hoàng Tuyền Nhược Thủy2020-01-20 11:13
 • #1097: Nguyệt Cung2020-01-20 11:13
 • #1098: Cửu U tới cửa2020-01-20 11:13
 • #1099: Ta đều đem mỏ toàn chiếm ta còn thế nào thua2020-01-20 11:14
 • #1100: Phong hồi lộ chuyển2020-01-20 11:14
 • #1101: Bạch Dạ bộ tộc đường báo thù2020-01-20 11:14
 • #1102: Tự làm tự chịu2020-01-20 11:14
 • #1103: Lão thần tiên2020-01-20 11:14
 • #1104: Tu La bộ tộc xuất hiện2020-01-20 11:14
 • #1105: Điệu hổ ly sơn2020-01-20 11:14
 • #1106: Báo thù chiến2020-01-20 11:15
 • #1107: Ta là Thần Châu Tiên Nhân2020-01-20 11:15
 • #1108: Dấu vết để lại2020-01-20 11:15
 • #1109: Hắn đi Lan Châu2020-01-20 11:15
 • #1110: Hẻm nhỏ cô nương2020-01-20 11:15
 • #1111: Khách sạn giết người2020-01-20 11:15
 • #1112: Tu La tiểu đội toàn diệt2020-01-20 11:15
 • #1113: Thần kỳ Tử Anh hoa2020-01-20 11:16
 • #1114: Cửu Thiên Tức Nhưỡng tung tích2020-01-20 11:16
 • #1115: Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy2020-01-20 11:16
 • #1116: Ăn ta lão Lục một gậy2020-01-20 11:16
 • #1117: Đạt được Cửu Thiên Tức Nhưỡng2020-01-20 11:16
 • #1118: Anh rể ngươi tiến đến a2020-01-20 11:16
 • #1119: Hải Hoàng thoát khốn2020-01-20 11:16
 • #1120: Hồn phi phách tán2020-01-20 11:17
 • #1121: Trọng Lâu cùng Phi Bồng2020-01-20 11:17
 • #1122: Vận Mệnh Thiên Thư2020-01-20 11:17
 • #1123: Vận mệnh thực hiện2020-01-20 11:17
 • #1124: Hãm hại2020-01-20 11:17
 • #1125: Bọn hắn đều đáng chết2020-01-20 11:17
 • #1126: Tự mình xuất thủ2020-01-20 11:18
 • #1127: Khôi phục công danh2020-01-20 11:18
 • #1128: Đánh mặt2020-01-20 11:18
 • #1129: Tân hôn tàn dạ2020-01-20 11:18
 • #1130: Hoài nghi2020-01-20 11:18
 • #1131: Thăm dò2020-01-20 11:18
 • #1132: Chết không toàn thây2020-01-20 11:18
 • #1133: Coi như không có chứng cứ, ta cũng có thể giết ngươi2020-01-20 11:19
 • #1134: Hố ngươi vạn kiếp bất phục2020-01-20 11:19
 • #1135: Tận thế hạo kiếp2020-01-20 11:19
 • #1136: Ta như trở về, gả cho ta được chứ?2020-01-20 11:19
 • #1137: Ma Tôn xuất hiện2020-01-20 11:19
 • #1138: Cường đại Đạo Tổ Thiên Ma2020-01-20 11:19
 • #1139: Thần ma đồng thể2020-01-20 11:19
 • #1140: Sau cùng tính toán người2020-01-20 11:20
 • #1141: Tỷ tỷ đón ngươi về nhà. ( đại kết cục)2020-01-20 11:20
Ratings forThiên Đạo Phạt Ác Lệnh

Related posts

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

TiKay

Võ Hiệp Phản Phái BOSS Chi Lộ

TiKay

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply