Kiếm Hiệp Trọng Sinh

Giang Hồ Đại Tài Chủ

Giang Hồ Đại Tài Chủ

Tranh cử ‘Giang Hồ Tuyệt Sắc Bảng’ thiếu khuyết ngân lượng kéo nhân khí làm sao bây giờ?

Đại quân xuất chinh, lương bổng như thế nào giải quyết?

Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, đại tài chủ đến giải quyết.

Ngày xưa giang hồ đệ nhất nhân một lòng truy cầu Võ Đạo, lại phát hiện khuyết thiếu cuộc sống cảm ngộ, tâm cảnh không cách nào viên mãn, phi thăng thất bại, trùng sinh làm một nhà phá sản hiệu buôn thiếu gia.

Cao thủ tuyệt thế, kỳ công dị pháp, giang hồ mỹ nhân, vương hầu tướng lĩnh, không có ngân lượng không giải quyết được sự tình, ngân lượng không đủ, thực lực đến gom góp.

Sống thêm một thế, trở thành một ngày thu đấu vàng đại tài chủ.

Cười nhìn võ lâm phong vân, triều đình biến ảo, tiêu dao một ngày ngộ nhân sinh.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Bạch Mã Xuất Ứ Nê
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sống thêm một đời2021-11-04 16:07
 • #2: Hôn ước2021-11-04 16:08
 • #3: Thuần túy tiếng đàn2021-11-04 16:08
 • #4: Làm dịu đau đớn2021-11-04 16:08
 • #5: Hứa di2021-11-04 16:09
 • #6: Sát mình đồ vật2021-11-04 16:09
 • #7: Thiên Hồng tiên tử2021-11-04 16:09
 • #8: Quỷ cờ bạc2021-11-04 16:09
 • #9: Trúc Mạch Đan2021-11-04 16:09
 • #10: Dọn ra ngoài2021-11-04 16:09
 • #11: Ân tình2021-11-04 16:09
 • #12: Lôi Đình Đao2021-11-04 16:10
 • #13: Cao hơn một tầng lầu2021-11-04 16:10
 • #14: Giang hồ thế lực2021-11-04 16:10
 • #15: Nhân thủ2021-11-04 16:10
 • #16: Hứa Nghê Y2021-11-04 16:10
 • #17: Có một ít hồ đồ rồi2021-11-04 16:10
 • #18: Ngũ Hành Công2021-11-04 16:10
 • #19: Dừng ở đây rồi2021-11-04 16:10
 • #20: Tỷ phu2021-11-04 16:10
 • #21: Quá đắt rồi2021-11-04 16:10
 • #22: Tới xem một chút2021-11-04 16:11
 • #23: Cửu Tiêu Phượng Minh Khúc2021-11-04 16:11
 • #24: Xài tiền như nước2021-11-04 16:11
 • #25: Trùng kiến hiệu buôn2021-11-04 16:11
 • #26: Muối lậu2021-11-04 16:11
 • #27: Lập công cơ hội tốt2021-11-04 16:11
 • #28: Võ Lâm Vệ2021-11-04 16:11
 • #29: Đề thăng sĩ khí2021-11-04 16:11
 • #30: Thẩm vấn2021-11-04 16:12
 • #31: Dời đi2021-11-04 16:12
 • #32: Hỏa Diễm Chưởng2021-11-04 16:12
 • #33: Uy thế2021-11-04 16:12
 • #34: Nguyên Thủy Giáo2021-11-04 16:12
 • #35: Có chuẩn bị mà đến2021-11-04 16:12
 • #36: Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn2021-11-04 16:12
 • #37: Muối dẫn2021-11-04 16:12
 • #38: Bạo lộ2021-11-04 16:13
 • #39: Chỉ một mình ta2021-11-04 16:13
 • #40: Phản phệ2021-11-04 16:13
 • #41: Giá họa2021-11-04 16:13
 • #42: Hứa Nghê Thường2021-11-04 16:13
 • #43: Chiếm lấy2021-11-04 16:13
 • #44: Không giữ lời2021-11-04 16:14
 • #45: Bách hộ2021-11-04 16:14
 • #46: Xú danh chiêu lấy2021-11-04 16:14
 • #47: Xuất đầu2021-11-04 16:14
 • #48: Giả mạo2021-11-04 16:14
 • #49: Lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu2021-11-04 16:14
 • #50: Đả thông kinh mạch2021-11-04 16:14
 • #51: Cửu Tiêu Thiên Nữ Tâm Kinh2021-11-04 16:14
 • #52: Đã gặp qua là không quên được2021-11-04 16:14
 • #53: Thiên hạ đệ nhất2021-11-04 16:14
 • #54: Thiếu nợ thì trả tiền2021-11-04 16:15
 • #55: Không với cao nổi2021-11-04 16:15
 • #56: Bắt người2021-11-04 16:15
 • #57: Quản quản2021-11-04 16:15
 • #58: Trở về Thanh Sơn Huyện2021-11-04 16:15
 • #59: Tàn tật2021-11-04 16:15
 • #60: Củi gạo dầu muối2021-11-04 16:15
 • #61: Quản hai huyện2021-11-04 16:15
 • #62: Hoàn Sơn Cảng2021-11-04 16:16
 • #63: Cướp biển2021-11-04 16:16
 • #64: Huyết Sa2021-11-04 16:16
 • #65: Trở về2021-11-04 16:16
 • #66: Con cờ2021-11-04 16:16
 • #67: Đại sư phụ2021-11-04 16:16
 • #68: Đủ số2021-11-04 16:16
 • #69: Chữ Nhân hiệu2021-11-04 16:16
 • #70: Bí mật xuôi nam2021-11-04 16:16
 • #71: Tiên đan2021-11-04 16:17
 • #72: Thành ý tràn đầy2021-11-04 16:17
 • #73: Thần Y2021-11-04 16:17
 • #74: Cấm tạo thuyền lớn2021-11-04 16:17
 • #75: Có khác cao thủ2021-11-04 16:17
 • #76: Hữu tâm vô lực2021-11-04 16:17
 • #77: Không vừa mắt2021-11-04 16:17
 • #78: Đắc ý quên hình2021-11-04 16:17
 • #79: Chặn ngang một tay2021-11-04 16:17
 • #80: Người đông thế mạnh2021-11-04 16:18
 • #81: Âm công2021-11-04 16:18
 • #82: Trễ là vận khí2021-11-04 16:18
 • #83: Độc2021-11-04 16:18
 • #84: Không thể trêu vào2021-11-04 16:18
 • #85: Vưu Đoạn Hồn2021-11-04 16:18
 • #86: Khó lòng phòng bị2021-11-04 16:18
 • #87: Đồng quy vu tận2021-11-04 16:18
 • #88: Trả nhân tình2021-11-04 16:19
 • #89: Chân dung2021-11-04 16:19
 • #90: Địa đầu xà2021-11-04 16:19
 • #91: Nhằm vào2021-11-04 16:19
 • #92: Buông ra lệnh cấm2021-11-04 16:19
 • #93: Xuất tiền xuất lực2021-11-04 16:19
 • #94: Xưởng đóng tàu2021-11-04 16:19
 • #95: Vẫn là như vậy tốt2021-11-04 16:19
 • #96: Tiên nhân2021-11-04 16:19
 • #97: Mười năm sau thanh toán xong2021-11-04 16:19
 • #98: Nhất tiễn song điêu2021-11-04 16:19
 • #99: Tặng đại công2021-11-04 16:20
 • #100: Đoạt thuyền ra biển2021-11-04 16:20
 • #101: Muốn hại ta2021-11-04 16:20
 • #102: Nịnh bợ2021-11-04 16:20
 • #103: Thu chi cân bằng2021-11-04 16:20
 • #104: Lăng Ba Lục2021-11-04 16:20
 • #105: Mộ danh mà tới2021-11-04 16:20
 • #106: Bạo lợi2021-11-04 16:20
 • #107: Quá lo lắng2021-11-04 16:20
 • #108: Hải Lão Thử2021-11-04 16:20
 • #109: Nâng đỡ2021-11-04 16:21
 • #110: Nội ứng2021-11-04 16:21
 • #111: Thỏ khôn có ba hang2021-11-04 16:21
 • #112: Ngầm hiểu lẫn nhau2021-11-04 16:21
 • #113: Giúp đỡ2021-11-04 16:21
 • #114: Thu mua lòng người2021-11-04 16:21
 • #115: So Gia Cát2021-11-04 16:21
 • #116: Khoái hoạt2021-11-04 16:21
 • #117: Mượn chút nhân mã2021-11-04 16:21
 • #118: Lực lượng2021-11-04 16:21
 • #119: Thay đổi triều đại2021-11-04 16:22
 • #120: Không dám2021-11-04 16:22
 • #121: Tập mãi thành thói quen2021-11-04 16:22
 • #122: Đoạt thuyền chạy trốn2021-11-04 16:22
 • #123: Cấu kết2021-11-04 16:22
 • #124: Hạ độc2021-11-04 16:22
 • #125: Dê béo2021-11-04 16:22
 • #126: Sự tình ra khác thường2021-11-04 16:22
 • #127: Đắc ý chưa quên hình dạng2021-11-04 16:22
 • #128: Tè ra quần2021-11-04 16:22
 • #129: Tìm nơi nương tựa2021-11-04 16:23
 • #130: Nửa đường cướp đi2021-11-04 16:23
 • #131: Cùng đi2021-11-04 16:23
 • #132: Mua bán lớn2021-11-04 16:23
 • #133: Một đường truy tung2021-11-04 16:23
 • #134: Tự tin2021-11-04 16:23
 • #135: Lưu ngươi một mạng2021-11-04 16:23
 • #136: Tâm tình phức tạp2021-11-04 16:24
 • #137: Thiên Tiên Môn2021-11-04 16:24
 • #138: Ma Tiên Môn2021-11-04 16:24
 • #139: Tín vật2021-11-04 16:24
 • #140: Còn nhiều thời gian2021-11-04 16:24
 • #141: Toàn bộ ngân lượng2021-11-04 16:24
 • #142: Lộ phí2021-11-04 16:25
 • #143: Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa2021-11-04 16:25
 • #144: Thành công đột phá2021-11-04 16:25
 • #145: Địa cảnh cao thủ tọa trấn2021-11-04 16:25
 • #146: Không để ý lắm2021-11-04 16:25
 • #147: Tân khách thủ vị2021-11-04 16:25
 • #148: Tính vũ nhục cực mạnh2021-11-04 16:25
 • #149: Đều là thua2021-11-04 16:25
 • #150: Lập chứng từ2021-11-04 16:26
 • #151: Bị tổn thất nặng2021-11-04 16:26
 • #152: Bậc cân quắc không thua đấng mày râu2021-11-04 16:26
 • #153: Kết minh2021-11-04 16:26
 • #154: Không cách nào điều hòa2021-11-04 16:26
 • #155: Đánh bạc tính quá lớn2021-11-04 16:26
 • #156: Dẫn tiến2021-11-04 16:26
 • #157: Xa xỉ2021-11-04 16:26
 • #158: Đùa giỡn2021-11-04 16:27
 • #159: Bồi luyện2021-11-04 16:27
 • #160: Chúng thuyết phân vân2021-11-04 16:27
 • #161: Lông tóc không tổn hao gì2021-11-04 16:27
 • #162: Hiềm nghi không lớn2021-11-04 16:27
 • #163: Thăng chức2021-11-04 16:27
 • #164: Chuyển nhà2021-11-04 16:27
 • #165: Tâm chí kiên định2021-11-04 16:27
 • #166: Kinh khủng đề thăng2021-11-04 16:27
 • #167: Thất Sắc Thiên Tàm Tơ2021-11-04 16:27
 • #168: Mang tính lựa chọn xuất thủ2021-11-04 16:28
 • #169: Người trong lòng2021-11-04 16:28
 • #170: Hắc điếm2021-11-04 16:28
 • #171: Cẩu quan2021-11-04 16:28
 • #172: Không có đường lui2021-11-04 16:28
 • #173: Thâm tàng bất lộ2021-11-04 16:28
 • #174: Hiệu quả nhanh chóng2021-11-04 16:28
 • #175: Diễn hỏng rồi2021-11-04 16:29
 • #176: Hiểu lầm2021-11-04 16:29
 • #177: Điệu thấp một chút2021-11-04 16:29
 • #178: Vô lễ2021-11-04 16:29
 • #179: Trước chiếm chỗ tốt2021-11-04 16:29
 • #180: Gừng càng già càng cay2021-11-04 16:29
 • #181: Người ái mộ2021-11-04 16:29
 • #182: Cảnh cáo2021-11-04 16:29
 • #183: Hung thủ2021-11-04 16:29
 • #184: Dễ ức hiếp2021-11-04 16:30
 • #185: Chó cắn chó2021-11-04 16:30
 • #186: Cả người cả của đều thu2021-11-04 16:30
 • #187: Phát rồ2021-11-04 16:30
 • #188: Vu khống2021-11-04 16:30
 • #189: Ngực dấu răng2021-11-04 16:30
 • #190: Già bắt nạt trẻ2021-11-04 16:30
 • #191: Toàn quân bị diệt2021-11-04 16:31
 • #192: Tin tức có sai2021-11-04 16:31
 • #193: Hiện thân2021-11-04 16:31
 • #194: Đại biểu chính mình2021-11-04 16:31
 • #195: Muội muội2021-11-04 16:31
 • #196: Cuồn cuộn không dứt2021-11-04 16:31
 • #197: Thừa nhận thực lực2021-11-04 16:31
 • #198: Băm nát cho chó ăn2021-11-04 16:31
 • #199: Ai cũng không dựa2021-11-04 16:32
 • #200: Truyền ra2021-11-04 16:32
 • #201: Thăng Cảnh Đan2021-11-04 16:32
 • #202: Để phòng vạn nhất2021-11-04 16:32
 • #203: Thương hội2021-11-04 16:32
 • #204: Mất mặt2021-11-04 16:32
 • #205: Cùng nhau đi tới2021-11-04 16:32
 • #206: Nhận ra2021-11-04 16:32
 • #207: Cường đại2021-11-04 16:32
 • #208: Xâm nhập2021-11-04 16:32
 • #209: Vũ Hóa Thần Công2021-11-04 16:33
 • #210: Vũ Hóa Cung2021-11-04 16:33
 • #211: Cung chủ chi vị2021-11-04 16:33
 • #212: Tà Vương Điện2021-11-04 16:33
 • #213: Đều đi qua2021-11-04 16:33
 • #214: Một loại người2021-11-04 16:33
 • #215: Sâu sắc tỉnh lại2021-11-04 16:33
 • #216: Trái ôm phải ấp2021-11-04 16:33
 • #217: Chuẩn tiên nhân2021-11-04 16:33
 • #218: Chướng khí mù mịt2021-11-04 16:33
 • #219: Truyền thừa2021-11-04 16:34
 • #220: Thiên Đạo Tông2021-11-04 16:34
 • #221: Tự cho là đúng2021-11-04 16:34
 • #222: Tam đại tổ chức tình báo2021-11-04 16:34
 • #223: Thông linh2021-11-04 16:34
 • #224: Đền mạng2021-11-04 16:34
 • #225: Tham tiền2021-11-04 16:34
 • #226: Lâu Ngoại Lâu2021-11-04 16:34
 • #227: Xuôi gió xuôi nước2021-11-04 16:34
 • #228: Chèn ép2021-11-04 16:34
 • #229: Không qua được2021-11-04 16:34
 • #230: Làm cái2021-11-04 16:34
 • #231: Bát Kỳ cướp biển2021-11-04 16:34
 • #232: Nâng cao tỉ lệ đặt cược2021-11-04 16:34
 • #233: Điên cuồng tỉ lệ đặt cược2021-11-04 16:34
 • #234: Chó ngáp phải ruồi2021-11-04 16:34
 • #235: Chu gia đội thuyền2021-11-04 16:35
 • #236: Đưa tiền2021-11-04 16:35
 • #237: Toàn bộ thân gia2021-11-04 16:35
 • #238: Chứng kiến2021-11-04 16:35
 • #239: Hoài nghi2021-11-04 16:35
 • #240: Đại thủ bút2021-11-04 16:35
 • #241: Sự tình có tuần tự2021-11-04 16:35
 • #242: Nhận thua2021-11-04 16:35
 • #243: Cướp biển ám tử2021-11-04 16:35
 • #244: Tường Vi tiên tử2021-11-04 16:35
 • #245: Để lối thoát2021-11-04 16:35
 • #246: Chuyển cơ2021-11-04 16:35
 • #247: Bồi thường2021-11-04 16:35
 • #248: Hữu dung nãi đại2021-11-04 16:36
 • #249: Mời chào2021-11-04 16:36
 • #250: Lên bắc xuôi nam2021-11-04 16:36
 • #251: Cắm đầu kiếm tiền2021-11-04 16:36
 • #252: Chỉ huy thiêm sự2021-11-04 16:36
 • #253: Tôm tép nhãi nhép2021-11-04 16:36
 • #254: Phản bội2021-11-04 16:36
 • #255: Cây to đón gió2021-11-04 16:36
 • #256: Trong lòng bàn tay2021-11-04 16:36
 • #257: Đêm không ngủ2021-11-04 16:36
 • #258: Nắm giữ hỏa hầu2021-11-04 16:37
 • #259: Thánh cảnh2021-11-04 16:37
 • #260: Quá mức tự tin2021-11-04 16:37
 • #261: Nhà mẹ đẻ2021-11-04 16:37
 • #262: Tặng nữ nhân2021-11-04 16:37
 • #263: Nghe không hiểu2021-11-04 16:37
 • #264: Tướng Quân con gái2021-11-04 16:37
 • #265: Lợi dụng2021-11-04 16:37
 • #266: Không có quả ngon để ăn2021-11-04 16:37
 • #267: Thấy rõ ràng2021-11-04 16:37
 • #268: Minh thăng ám hàng2021-11-04 16:37
 • #269: Tự do2021-11-04 16:38
 • #270: Mở mang kiến thức một chút2021-11-04 16:38
 • #271: Đồng loạt ra tay2021-11-04 16:38
 • #272: Nhân mạch2021-11-04 16:38
 • #273: Không biết rõ tình hình2021-11-04 16:38
 • #274: Chức quan nhàn tản2021-11-04 16:38
 • #275: Dẫn tiến2021-11-04 16:38
 • #276: Nhiệt huyết sôi trào2021-11-04 16:38
 • #277: Náo nhiệt2021-11-04 16:38
 • #278: Đột Quyết xuôi nam2021-11-04 16:38
 • #279: Bo bo giữ mình2021-11-04 16:38
 • #280: Đánh cược2021-11-04 16:38
 • #281: Đột nhiên thăng quan2021-11-04 16:38
 • #282: Bánh trái thơm ngon2021-11-04 16:38
 • #283: Vắt chày ra nước2021-11-04 16:38
 • #284: Vận chuyển đường sông2021-11-04 16:39
 • #285: Không thể đoán được2021-11-04 16:39
 • #286: Gây sự2021-11-04 16:39
 • #287: Tiểu thư cho mời2021-11-04 16:39
 • #288: Thu không đủ chi2021-11-04 16:39
 • #289: Gấp mười lần2021-11-04 16:39
 • #290: Nhất cử lưỡng tiện2021-11-04 16:39
 • #291: Một bên tình nguyện suy đoán2021-11-04 16:39
 • #292: Chỉ có một con đường2021-11-04 16:40
 • #293: Thế đạo như thế2021-11-04 16:40
 • #294: Sư huynh2021-11-04 16:40
 • #295: Hữu quân Tướng quân2021-11-04 16:40
 • #296: Tính toán bên trong2021-11-04 16:40
 • #297: Ấn tượng không tốt2021-11-04 16:40
 • #298: Cao thủ chân chính2021-11-04 16:40
 • #299: Muốn xuất quan2021-11-04 16:40
 • #300: Đối thủ quá mạnh2021-11-04 16:40
 • #301: Quả quyết2021-11-04 16:40
 • #302: Bày một đạo2021-11-04 16:40
 • #303: Trọng thương2021-11-04 16:40
 • #304: Giết địch một vạn2021-11-04 16:40
 • #305: Hắc Tâm2021-11-04 16:40
 • #306: Không có tồn tại cảm2021-11-04 16:41
 • #307: Mộng2021-11-04 16:41
 • #308: Trảm lập quyết2021-11-04 16:41
 • #309: Ảnh hưởng lớn nhỏ2021-11-04 16:41
 • #310: Hoàn toàn xứng đáng2021-11-04 16:41
 • #311: Hội trưởng túc trực2021-11-04 16:44
 • #312: Thỉnh chỉ2021-11-04 16:44
 • #313: Đề cao cảnh giác2021-11-04 16:44
 • #314: Trí mạng2021-11-04 16:44
 • #315: Pháp không trách chúng2021-11-04 16:44
 • #316: Đại thủ bút2021-11-04 16:44
 • #317: Quá lo lắng2021-11-04 16:44
 • #318: Hạ dược2021-11-04 16:44
 • #319: Bị kích thích mạnh2021-11-04 16:44
 • #320: Thích khách2021-11-04 16:44
 • #321: Thay đổi chủ ý2021-11-04 16:44
 • #322: Áy náy2021-11-04 16:44
 • #323: An ủi2021-11-04 16:45
 • #324: Uất Trì Đạo Thiên2021-11-04 16:45
 • #325: Vì tự vệ2021-11-04 16:45
 • #326: Vẹn toàn đôi bên2021-11-04 16:45
 • #327: Đáng giá2021-11-04 16:45
 • #328: Không cần trở về2021-11-04 16:45
 • #329: Gõ2021-11-04 16:45
 • #330: Thích ứng thân phận2021-11-04 16:45
 • #331: Một năm2021-11-04 16:45
 • #332: Đi phía Nam2021-11-04 16:45
 • #333: Nam tuần2021-11-04 16:45
 • #334: Trước cho một khối2021-11-04 16:45
 • #335: Ta tận lực2021-11-04 16:45
 • #336: Bí mật làm việc2021-11-04 16:45
 • #337: Điển hình2021-11-04 16:45
 • #338: Mẫu bằng tử quý2021-11-04 16:45
 • #339: Không biến mất2021-11-04 16:45
 • #340: Có phản ứng2021-11-04 16:46
 • #341: Một tông hai Thánh cảnh2021-11-04 16:46
 • #342: Gặp nạn2021-11-04 16:46
 • #343: Tán bảo đồng tử2021-11-04 16:46
 • #344: Nhặt bảo bối2021-11-04 16:46
 • #345: Chờ mệnh lệnh2021-11-04 16:46
 • #346: Bày tiệc mời khách2021-11-04 16:46
 • #347: Say rồi2021-11-04 16:49
 • #348: Sợ nữ nhân2021-11-04 16:50
 • #349: Bị tập kích2021-11-04 16:50
 • #350: Ngồi vững tội danh2021-11-04 16:51
 • #351: Hiềm nghi2021-11-04 16:52
 • #352: Dao động2021-11-04 16:52
 • #353: Quyết định thật nhanh2021-11-04 16:53
 • #354: Điện chủ phu nhân2021-11-04 16:53
 • #355: Một cái lồng2021-11-04 16:53
 • #356: Phái hộ vệ2021-11-04 16:53
 • #357: Đại lễ2021-11-04 16:53
 • #358: Tốt nhất phản kích thủ đoạn2021-11-04 16:53
 • #359: Công lực tổn hao nhiều2021-11-04 16:53
 • #360: Không coi ai ra gì2021-11-04 16:53
 • #361: Nghĩ cách2021-11-04 16:53
 • #362: Phản ứng2021-11-04 16:53
 • #363: Ăn thua đủ2021-11-04 16:54
 • #364: Trọng diễn2021-11-04 16:54
 • #365: Mấy chục năm tích lũy2021-11-04 16:54
 • #366: Có sau đó2021-11-04 16:54
 • #367: Đoạn căn cơ2021-11-04 16:54
 • #368: Hai bút cùng vẽ2021-11-04 16:54
 • #369: Bế quan chi địa2021-11-04 16:54
 • #370: Đầu nhập vào2021-11-04 16:54
 • #371: Quá mức kinh người2021-11-04 16:54
 • #372: Phương Kính bí mật2021-11-04 16:54
 • #373: Giải quyết dễ dàng2021-11-04 16:54
 • #374: Hư hư thực thực Thánh cảnh2021-11-04 16:54
 • #375: Tránh ở Hải Ngoại2021-11-04 16:54
 • #376: Tu hú chiếm tổ chim khách2021-11-04 16:54
 • #377: Không cách nào kết thúc2021-11-04 16:55
 • #378: Phụng mệnh làm việc2021-11-04 16:55
 • #379: Người một nhà2021-11-04 16:55
 • #380: Chết không có gì đáng tiếc2021-11-04 16:55
 • #381: Tà Đế phu nhân2021-11-04 16:55
 • #382: Ấn chứng với nhau2021-11-04 16:55
 • #383: Tứ hôn2021-11-04 16:55
 • #384: Gom góp2021-11-04 16:55
 • #385: Côn Luân Dao Trì2021-11-04 16:55
 • #386: Chết rồi2021-11-04 16:55
 • #387: Ma Tiên Môn hạ phàm tiên nhân2021-11-04 16:55
 • #388: Hung hiểm2021-11-04 16:55
 • #389: Không tranh lớn nhỏ2021-11-04 16:55
 • #390: Lưu sau2021-11-04 16:55
 • #391: Tốc thành công pháp2021-11-04 16:56
 • #392: Lui giữ Giang Nam Đông Quận2021-11-04 16:56
 • #393: Gấp bội hoàn trả2021-11-04 16:56
 • #394: Kiếp Lôi Đan2021-11-04 16:56
 • #395: Ma Hồn Đại Pháp2021-11-04 16:56
 • #396: Ăn mòn tâm thần2021-11-04 16:56
 • #397: Phức tạp mà mâu thuẫn2021-11-04 16:56
 • #398: Nã pháo2021-11-04 16:56
 • #399: Nhân gian nhiều màu nhiều sắc (hết)2021-11-10 02:57

Related posts

Vai Ác Manh Manh Đát: Nam Thần Ta Không Cướp Sắc

THUYS♥️

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Võng Hồng Giải Trí Sinh Hoạt

THUYS♥️

Thập Niên 70 Đại Lão Vợ Chồng

TiKay

Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai

THUYS♥️

Cái Này Nhật Thức Linh Dị Không Quá Lãnh

TiKay

Leave a Reply