Đô Thị Ngôn Tình

Đại Kim Chủ, Tiểu Nữ Bộc!

Nguyên tên sách {{ Giá trên trời lão công mời vào phòng: Săn bắt vợ 108 thức}}

Cố Tiêu: “Hài tử đâu?”

Tần Vưu Bối: “Ta thông minh uống thuốc ngừa thai, ngươi hẳn là cảm tạ ta!”

Cố Tiêu: “Hài tử đâu?”

Tần Vưu Bối: “Ta không mang thai, làm sao cho ngươi đứa trẻ!”

Cố Tiêu: “Cái kia cứ tiếp tục, thẳng đến ngươi mang thai đến!”

Tần Vưu Bối nhanh băng, cái này sống bằng lý trí, lãnh ngạo, mị lực nam nhân, hắn là một cái hoang tưởng, điển hình thao túng tính nhân cách, nàng bất quá sai lầm chọc hắn một lần, hắn liền đuổi theo nàng, chân trời góc biển cũng phải cấp hắn sinh đứa bé!

Thời gian quá lâu, số lần quá nhiều, hùng hổ lão công làm cho người bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ chết sớm, Tần Vưu Bối quyết đoán đè lại: “Nói, ngươi muốn chết như thế nào?”

Cố Tiêu: “Bị ngươi kỵ chết!” Tần Vưu Bối: “. . .”

(Một câu nói giới thiệu tóm tắt: Nhận thức Cố Tiêu sau đó Tần Vưu Bối thân thân thể sẽ trồng 108 tư thế. . . )

Converter: ๖ۣۜHải๖ۣۜNgư ๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Giáng Mỹ Nhân
 •  Chương: /1193
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xin lỗi, ở trên sai rồi (1 )2020-04-18 08:27
 • #2: Xin lỗi, ở trên sai rồi (2 )2020-04-18 08:27
 • #3: Xin lỗi, ở trên sai rồi (3 )2020-04-18 08:27
 • #4: Xin lỗi, ở trên sai rồi (4 )2020-04-18 08:27
 • #5: Xin lỗi, ở trên sai rồi (5 )2020-04-18 08:27
 • #6: Xin lỗi, ở trên sai rồi (6 )2020-04-18 08:28
 • #7: Xin lỗi, ở trên sai rồi (7 )2020-04-18 08:28
 • #8: Xin lỗi, ở trên sai rồi (8)2020-04-18 08:28
 • #9: Xin lỗi, ở trên sai rồi (9 )2020-04-18 08:28
 • #10: Xin lỗi, ở trên sai rồi (10 )2020-04-18 08:28
 • #11: Săn bắt, Cố tiên sinh cạm bẫy (1 )2020-04-18 08:28
 • #12: Săn bắt, Cố tiên sinh cạm bẫy (2 )2020-04-18 08:28
 • #13: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (3 )2020-04-18 08:28
 • #14: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (4 )2020-04-18 08:28
 • #15: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (5 )2020-04-18 08:28
 • #16: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (6 )2020-04-18 08:28
 • #17: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (7 )2020-04-18 08:29
 • #18: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (8)2020-04-18 08:29
 • #19: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (9 )2020-04-18 08:29
 • #20: Săn bắn, Cố tiên sinh cạm bẫy (10 )2020-04-18 08:29
 • #21: Người đàn ông này chính là ma quỷ (1 )2020-04-18 08:29
 • #22: Người đàn ông này chính là ma quỷ (2 )2020-04-18 08:29
 • #23: Người đàn ông này chính là ma quỷ (3 )2020-04-18 08:29
 • #24: Người đàn ông này chính là ma quỷ (4 )2020-04-18 08:29
 • #25: Người đàn ông này chính là ma quỷ (5 )2020-04-18 08:29
 • #26: Người đàn ông này chính là ma quỷ (6 )2020-04-18 08:29
 • #27: Người đàn ông này chính là ma quỷ (7 )2020-04-18 08:29
 • #28: Người đàn ông này chính là ma quỷ (8)2020-04-18 08:29
 • #29: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (1 )2020-04-18 08:29
 • #30: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (2 )2020-04-18 08:30
 • #31: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (3 )2020-04-18 08:30
 • #32: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (4 )2020-04-18 08:30
 • #33: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (5 )2020-04-18 08:30
 • #34: Ngươi hôn một lần, ta cắn một lần (6 )2020-04-18 08:30
 • #35: Làm bạn gái của ta (1 )2020-04-18 08:30
 • #36: Làm bạn gái của ta 2 (đã sửa)2020-04-18 08:30
 • #37: Làm bạn gái của ta 3 (đã sửa)2020-04-18 08:30
 • #38: Làm bạn gái của ta 4 (đã sửa)2020-04-18 08:30
 • #39: Làm bạn gái của ta 52020-04-18 08:30
 • #40: Làm bạn gái của ta 62020-04-18 08:30
 • #41: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 12020-04-18 08:31
 • #42: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 22020-04-18 08:31
 • #43: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 32020-04-18 08:31
 • #44: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 42020-04-18 08:31
 • #45: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 52020-04-18 08:31
 • #46: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 62020-04-18 08:31
 • #47: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 72020-04-18 08:31
 • #48: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 82020-04-18 08:31
 • #49: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 92020-04-18 08:31
 • #50: Ăn giấm, cách hắn xa một chút 102020-04-18 08:31
 • #51: Một lời không hợp liền cưỡng chế 12020-04-18 08:31
 • #52: Một lời không hợp liền cưỡng chế 22020-04-18 08:31
 • #53: Một lời không hợp liền cưỡng chế 32020-04-18 08:32
 • #54: Một lời không hợp liền cưỡng chế 42020-04-18 08:32
 • #55: Một lời không hợp liền cưỡng chế 52020-04-18 08:32
 • #56: Một lời không hợp liền cưỡng chế 62020-04-18 08:32
 • #57: Một lời không hợp liền cưỡng chế 72020-04-18 08:32
 • #58: Một lời không hợp liền cưỡng chế 82020-04-18 08:32
 • #59: Một lời không hợp liền cưỡng chế 92020-04-18 08:32
 • #60: Một lời không hợp liền cưỡng chế 102020-04-18 08:32
 • #61: Tiểu hầu gái phản kích 12020-04-18 08:32
 • #62: Tiểu hầu gái phản kích 22020-04-18 08:32
 • #63: Tiểu hầu gái phản kích 32020-04-18 08:32
 • #64: Tiểu hầu gái phản kích 42020-04-18 08:32
 • #65: Tiểu hầu gái phản kích 52020-04-18 08:32
 • #66: Tiểu hầu gái phản kích 62020-04-18 08:33
 • #67: Tiểu hầu gái phản kích 72020-04-18 08:33
 • #68: Tiểu hầu gái phản kích 82020-04-18 08:33
 • #69: Tiểu hầu gái phản kích 92020-04-18 08:33
 • #70: Tiểu hầu gái phản kích 102020-04-18 08:33
 • #71: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 12020-04-18 08:33
 • #72: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 22020-04-18 08:33
 • #73: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 32020-04-18 08:33
 • #74: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 42020-04-18 08:33
 • #75: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 52020-04-18 08:33
 • #76: Bồi ngủ đánh bại bồi thường 62020-04-18 08:33
 • #77: Đêm thứ nhất, chủng thảo dâu 12020-04-18 08:33
 • #78: Đêm thứ nhất, trồng dâu tây 22020-04-18 08:34
 • #79: Đêm thứ nhất, trồng dâu tây 32020-04-18 08:34
 • #80: Đêm thứ nhất, trồng dâu tây 42020-04-18 08:34
 • #81: Làm một lần, hai trăm vạn 12020-04-18 08:34
 • #82: Làm một lần, hai trăm vạn 22020-04-18 08:34
 • #83: Làm một lần, hai trăm vạn 32020-04-18 08:34
 • #84: Làm một lần, hai trăm vạn 42020-04-18 08:34
 • #85: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 12020-04-18 08:34
 • #86: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 22020-04-18 08:34
 • #87: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 32020-04-18 08:34
 • #88: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 42020-04-18 08:34
 • #89: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 52020-04-18 08:34
 • #90: Tâm tư của nam nhân xấu, thật là khó đoán 62020-04-18 08:35
 • #91: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 12020-04-18 08:35
 • #92: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 22020-04-18 08:35
 • #93: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 32020-04-18 08:35
 • #94: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 42020-04-18 08:35
 • #95: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 52020-04-18 08:35
 • #96: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 62020-04-18 08:35
 • #97: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 72020-04-18 08:35
 • #98: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 82020-04-18 08:35
 • #99: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 92020-04-18 08:35
 • #100: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 102020-04-18 08:36
 • #101: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 112020-04-18 08:36
 • #102: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 122020-04-18 08:36
 • #103: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 132020-04-18 08:36
 • #104: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 142020-04-18 08:36
 • #105: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 152020-04-18 08:36
 • #106: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 162020-04-18 08:36
 • #107: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 172020-04-18 08:36
 • #108: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 182020-04-18 08:36
 • #109: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 192020-04-18 08:36
 • #110: Ngươi tại trêu chọc ta, ngươi muốn ngủ ta 202020-04-18 08:36
 • #111: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 12020-04-18 08:37
 • #112: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 22020-04-18 08:37
 • #113: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 32020-04-18 08:37
 • #114: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 42020-04-18 08:37
 • #115: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 52020-04-18 08:37
 • #116: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 62020-04-18 08:37
 • #117: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 72020-04-18 08:37
 • #118: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 82020-04-18 08:37
 • #119: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 92020-04-18 08:37
 • #120: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 102020-04-18 08:37
 • #121: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 112020-04-18 08:37
 • #122: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 122020-04-18 08:37
 • #123: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 132020-04-18 08:38
 • #124: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 142020-04-18 08:38
 • #125: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 152020-04-18 08:38
 • #126: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 162020-04-18 08:38
 • #127: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 172020-04-18 08:38
 • #128: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 182020-04-18 08:38
 • #129: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 192020-04-18 08:38
 • #130: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 202020-04-18 08:38
 • #131: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 212020-04-18 08:38
 • #132: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 222020-04-18 08:38
 • #133: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 232020-04-18 08:38
 • #134: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 242020-04-18 08:38
 • #135: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 252020-04-18 08:39
 • #136: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 262020-04-18 08:39
 • #137: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 272020-04-18 08:39
 • #138: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 282020-04-18 08:39
 • #139: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 292020-04-18 08:39
 • #140: Du thuyền chi dạ, cảm xúc mãnh liệt vô hạn 302020-04-18 08:39
 • #141: Điên cuồng hôn2020-04-18 08:39
 • #142: Bị hôn đến thiếu oxi2020-04-18 08:39
 • #143: Cố Tiêu đại phôi đản2020-04-18 08:39
 • #144: Tần Vưu Bối mộng bức2020-04-18 08:39
 • #145: Đây thật là oan uổng2020-04-18 08:40
 • #146: Tần tỷ tỷ là không cẩn thận2020-04-18 08:40
 • #147: Ngươi không thể đi, ngươi là hung thủ2020-04-18 08:40
 • #148: Ngươi cho rằng, ai cũng giống như ngươi đần2020-04-18 08:40
 • #149: Cố Tiêu tín nhiệm2020-04-18 08:40
 • #150: Suy luận đang tiến hành2020-04-18 08:40
 • #151: Mộng Mộng là ngươi giết2020-04-18 08:40
 • #152: Sát niệm2020-04-18 08:40
 • #153: Giá họa2020-04-18 08:40
 • #154: Cảm động cùng tín nhiệm2020-04-18 08:41
 • #155: Nàng đối với Cố Tiêu tình cảm. . .2020-04-18 08:41
 • #156: Bọn họ hiện tại quan hệ2020-04-18 08:41
 • #157: Cố Tiêu thủ đoạn2020-04-18 08:41
 • #158: Cố tiên sinh, thật hung tàn2020-04-18 08:41
 • #159: Không sai biệt lắm2020-04-18 08:41
 • #160: Ngươi muốn làm sao cám ơn ta2020-04-18 08:41
 • #161: Cam tâm tình nguyện, nằm dưới thân thể2020-04-18 08:41
 • #162: Mặt dày mày dạn muốn ở lại2020-04-18 08:41
 • #163: Không phải là ngươi có cho hay không, mà là nhìn ta muốn hay không2020-04-18 08:41
 • #164: Bối Xác khóc2020-04-18 08:41
 • #165: Mất mặt ném về tận nhà2020-04-18 08:41
 • #166: Tần Vưu Bối vì cái gì không ra2020-04-18 08:41
 • #167: Bọn họ ở chung2020-04-18 08:42
 • #168: Ngươi ăn giấm 12020-04-18 08:42
 • #169: Ngươi ăn giấm 22020-04-18 08:42
 • #170: Cố thiếu trêu chọc em gái vô địch2020-04-18 08:42
 • #171: Ngoan, gọi cô phụ2020-04-18 08:42
 • #172: Theo dõi Tần Vưu Bối2020-04-18 08:42
 • #173: Tần Vưu Bối trò đùa quái đản2020-04-18 08:42
 • #174: Cách nam nhân xa một chút2020-04-18 08:42
 • #175: Ai bảo ngươi tiến đến, cút2020-04-18 08:42
 • #176: Tứ đại gia tộc một trong2020-04-18 08:42
 • #177: Bị nhìn nhau Tần Vưu Bối2020-04-18 08:42
 • #178: Ai là tình chân ý cắt2020-04-18 08:42
 • #179: Một trăm vạn nhục nhã2020-04-18 08:42
 • #180: Đừng tự mình đa tình2020-04-18 08:43
 • #181: Cố Tiêu thân thế2020-04-18 08:43
 • #182: Không thấy được, các ngươi tiếp tục. . .2020-04-18 08:43
 • #183: Chết không nhận2020-04-18 08:43
 • #184: Động tâm, ngươi thích ta2020-04-18 08:43
 • #185: Thật lúng túng đại Kim Chủ2020-04-18 08:43
 • #186: Đại Kim Chủ, chất mật manh2020-04-18 08:43
 • #187: Lại khó chịu lại ngạo kiều2020-04-18 08:43
 • #188: Kính nhờ, không cần vạch trần ta2020-04-18 08:43
 • #189: Như là dã thú mang theo tính công kích2020-04-18 08:43
 • #190: Ta cứ như vậy không thể gặp người2020-04-18 08:44
 • #191: Vật có khác thường, nhất định là yêu2020-04-18 08:44
 • #192: Tiểu hầu gái ác chỉnh đại Kim Chủ2020-04-18 08:44
 • #193: Nàng nhất định phải đạt được hắn2020-04-18 08:44
 • #194: Còn nói ngoài ý muốn choáng ~2020-04-18 08:44
 • #195: Đồ chơi ~~2020-04-18 08:44
 • #196: Chanh ngâm trong bồn tắm2020-04-18 08:44
 • #197: Oa, tốt có dự đoán nha2020-04-18 08:44
 • #198: Tiểu Cố Tiêu vào não, tra tấn2020-04-18 08:44
 • #199: Ta ngâm chanh tắm2020-04-18 08:44
 • #200: Ta cũng ngâm chanh tắm2020-04-18 08:44
 • #201: Hết hi vọng2020-04-18 08:44
 • #202: Các ca ca thăm dò2020-04-18 08:44
 • #203: Ta muốn thông đồng ngươi2020-04-18 08:45
 • #204: Đừng nóng vội2020-04-18 08:45
 • #205: Tranh tài2020-04-18 08:45
 • #206: Đến cùng ai là vật làm nền2020-04-18 08:45
 • #207: Ta là rất dễ thông đồng. . .2020-04-18 08:45
 • #208: Ta có biện pháp2020-04-18 08:45
 • #209: Hóa thù thành bạn2020-04-18 08:45
 • #210: Tự thực ác quả2020-04-18 08:45
 • #211: Chủ nhân, cứu mạng nha2020-04-18 08:45
 • #212: Cố Tiêu mới có thể lớn lên đẹp mắt như vậy. . .2020-04-18 08:45
 • #213: Rất khó chịu2020-04-18 08:45
 • #214: Trái tim băng giá2020-04-18 08:45
 • #215: Đừng làm rộn, đừng nhúc nhích, chớ có sờ. . .2020-04-18 08:46
 • #216: Hảo cảm2020-04-18 08:46
 • #217: Xin lỗi2020-04-18 08:46
 • #218: Đại Kim Chủ thế mà quan tâm như vậy nàng2020-04-18 08:46
 • #219: Kia là ta bạn trai2020-04-18 08:46
 • #220: Nàng thiếu nợ hắn một cái nhân tình2020-04-18 08:46
 • #221: Ngươi muốn đè ta sờ ta hôn ta ngủ ta2020-04-18 08:46
 • #222: Đáng sợ vs đáng yêu2020-04-18 08:46
 • #223: Dắt tay2020-04-18 08:46
 • #224: Cưỡng chế ném uy2020-04-18 08:46
 • #225: Ta một mực ngấp nghé chủ nhân. . .2020-04-18 08:47
 • #226: Ta không chê2020-04-18 08:47
 • #227: Rất tốt xú nha đầu2020-04-18 08:47
 • #228: Ta phạm cái nào một đầu2020-04-18 08:47
 • #229: Đại kim chủ tâm tư2020-04-18 08:47
 • #230: Tâm động, tâm phiền ý loạn2020-04-18 08:47
 • #231: Không hiểu phong tình2020-04-18 08:47
 • #232: Ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách2020-04-18 08:47
 • #233: Hắn thích nàng2020-04-18 08:47
 • #234: Cố Tiêu bí mật2020-04-18 08:47
 • #235: Nàng thật là ngươi lão bà2020-04-18 08:47
 • #236: Cố Tiêu truy vấn2020-04-18 08:47
 • #237: Tâm cảnh bất đồng2020-04-18 08:47
 • #238: Mịt mờ tỏ tình2020-04-18 08:47
 • #239: Còn thông đồng sao2020-04-18 08:48
 • #240: Vẫn rất mềm, ân2020-04-18 08:48
 • #241: Là ngươi tại đối với ta đùa nghịch lưu manh2020-04-18 08:48
 • #242: Ôm đi2020-04-18 08:48
 • #243: Ngươi làm ta bạn trai có được hay không2020-04-18 08:48
 • #244: Ta là tiểu tình nhân của ngươi nha2020-04-18 08:48
 • #245: Gián tiếp hôn2020-04-18 08:48
 • #246: Tình cờ gặp2020-04-18 08:48
 • #247: Bán sắc. . . Tướng2020-04-18 08:48
 • #248: Muốn cùng ca ca về nhà2020-04-18 08:48
 • #249: Di truyền2020-04-18 08:48
 • #250: Làm sao, ngươi ghen ghét2020-04-18 08:48
 • #251: Ngươi muốn ngoan ngoãn2020-04-18 08:49
 • #252: Ta đang vì ngươi thăm dò2020-04-18 08:49
 • #253: Dự định2020-04-18 08:49
 • #254: Lợi dụ2020-04-18 08:49
 • #255: Thế mà còn là biến thái Cố Tiêu2020-04-18 08:49
 • #256: Cùng chén uống nước, bệnh thích sạch sẽ đây2020-04-18 08:49
 • #257: Ta sẽ nuôi ngươi. . .2020-04-18 08:49
 • #258: Nhảy múa thoát...y2020-04-18 08:49
 • #259: Mỹ nam kế2020-04-18 08:49
 • #260: Tặng thưởng, lễ vật2020-04-18 08:49
 • #261: Có phải hay không muốn gọi mẹ2020-04-18 08:49
 • #262: Tặng thưởng lại là. . .2020-04-18 08:49
 • #263: Muốn nhất quà sinh nhật2020-04-18 08:49
 • #264: Tìm Cố Tiêu chứng thực2020-04-18 08:50
 • #265: Ngươi ở nơi đó2020-04-18 08:50
 • #266: Ta không phải là nguồn gốc của tội lỗi2020-04-18 08:50
 • #267: Bàn tay2020-04-18 08:50
 • #268: Ta cũng là hận ngươi. . .2020-04-18 08:50
 • #269: Quan tâm nhất ngươi yêu ngươi nhất2020-04-18 08:50
 • #270: Tối động lòng người tình 12020-04-18 08:50
 • #271: Tối động lòng người 22020-04-18 08:50
 • #272: Bị leo cây đại Kim Chủ2020-04-18 08:50
 • #273: Tiểu hầu gái sợ hãi2020-04-18 08:50
 • #274: Tiểu hầu gái lễ vật2020-04-18 08:50
 • #275: Cắn2020-04-18 08:50
 • #276: Cố Tiêu quyết định2020-04-18 08:50
 • #277: Hung cái gì hung2020-04-18 08:51
 • #278: Cũng không thấy nữa2020-04-18 08:51
 • #279: Đầu giường ầm ĩ, cuối giường hợp2020-04-18 08:51
 • #280: Thần trợ công, cô cô2020-04-18 08:51
 • #281: Khí tràng toàn bộ triển khai, bá đạo CEO2020-04-18 08:51
 • #282: Rất muốn đuổi ngược2020-04-18 08:51
 • #283: Ngươi có tiền, ngươi tùy hứng2020-04-18 08:51
 • #284: Dẫn xà xuất động2020-04-18 08:51
 • #285: Tính kế2020-04-18 08:51
 • #286: Đây coi như là hủy dung sao2020-04-18 08:51
 • #287: Đại kim chủ bạo tính tình2020-04-18 08:51
 • #288: Say2020-04-18 08:51
 • #289: Chửi bậy chất vấn2020-04-18 08:52
 • #290: Có thích hay không2020-04-18 08:52
 • #291: Mê tình2020-04-18 08:52
 • #292: Tan chủ động vì bị động2020-04-18 08:52
 • #293: Bị cười2020-04-18 08:52
 • #294: Kỹ thuật quá kém2020-04-18 08:52
 • #295: Kỹ thuật này, chỉ trị giá hai trăm đồng2020-04-18 08:52
 • #296: Quá lợi hại, không chịu đựng nổi2020-04-18 08:52
 • #297: Ngươi đem ta cấp cường bạo. . .2020-04-18 08:52
 • #298: Đói khát như sói2020-04-18 08:52
 • #299: Ngươi một lần ta một lần2020-04-18 08:52
 • #300: Nói một không hai2020-04-18 08:53
 • #301: Cố Tiêu là cái Đại Ma Vương2020-04-18 08:53
 • #302: Ngươi làm đau ta2020-04-18 08:53
 • #303: Ta không là tiểu nữ bộc2020-04-18 08:53
 • #304: Cố Tiêu sáo lộ2020-04-18 08:53
 • #305: Xú nha đầu, không có lương tâm2020-04-18 08:53
 • #306: Nhìn lén2020-04-18 08:53
 • #307: Lão bà bánh2020-04-18 08:53
 • #308: Giấm2020-04-18 08:53
 • #309: Bị hoài nghi2020-04-18 08:53
 • #310: Cố Tiêu tiểu nhược điểm2020-04-18 08:53
 • #311: Đại Kim Chủ rất đáng yêu2020-04-18 08:53
 • #312: Bắt sai trọng điểm2020-04-18 08:53
 • #313: Rơi xuống nước2020-04-18 08:53
 • #314: Hô hấp nhân tạo2020-04-18 08:54
 • #315: Trộm thân2020-04-18 08:54
 • #316: Như ẩn như hiện, càng câu người2020-04-18 08:54
 • #317: Lấy cớ, nhìn lén2020-04-18 08:54
 • #318: Lâm Cửu Cửu vs nhị ca2020-04-18 08:54
 • #319: Cầu khẩn, cho ta một lần cơ hội2020-04-18 08:54
 • #320: Ngược tình địch 12020-04-18 08:54
 • #321: Ngược tình địch 22020-04-18 08:54
 • #322: Tiểu hầu gái, từ từ một chút2020-04-18 08:54
 • #323: Nghèo chỉ còn lại tiền2020-04-18 08:54
 • #324: Cố tiên sinh nhà nhất định là mở giấm nhà máy 12020-04-18 08:54
 • #325: Cố tiên sinh nhà nhất định là mở giấm nhà máy 22020-04-18 08:54
 • #326: Kia nhóm chúng ta kết hôn2020-04-18 08:54
 • #327: Vạn nhất ngươi mang thai2020-04-18 08:55
 • #328: Ta. . . Không cần2020-04-18 08:55
 • #329: Sẽ không thật mang thai 12020-04-18 08:55
 • #330: Sẽ không thật mang thai 22020-04-18 08:55
 • #331: Sẽ không thật mang thai 32020-04-18 08:55
 • #332: Thất vọng Cố tiên sinh2020-04-18 08:55
 • #333: Quá mức cường thế, bá đạo2020-04-18 08:55
 • #334: Cho ta sinh đứa bé2020-04-18 08:55
 • #335: Chán ghét2020-04-18 08:55
 • #336: Ngươi là người xấu2020-04-18 08:55
 • #337: Sáo lộ ở khắp mọi nơi2020-04-18 08:55
 • #338: Vợ chồng trẻ, tình cảm thật tốt2020-04-18 08:55
 • #339: Bắn một mặt2020-04-18 08:55
 • #340: Cố Tiêu ngươi cái đồ lưu manh2020-04-18 08:56
 • #341: Tần Tiểu Tứ tâm loạn2020-04-18 08:56
 • #342: Ta cũng muốn ngủ ngươi2020-04-18 08:56
 • #343: Đêm nay để ngươi ngủ2020-04-18 08:56
 • #344: Trả đũa2020-04-18 08:56
 • #345: Ai nói chính là nói thật2020-04-18 08:56
 • #346: Ta yêu chỉ có ngươi2020-04-18 08:56
 • #347: Ngọc nát2020-04-18 08:56
 • #348: Nịnh nọt2020-04-18 08:56
 • #349: Ngươi đàn ông thích nhất2020-04-18 08:56
 • #350: Thẳng thắn2020-04-18 08:56
 • #351: Tỉnh táo2020-04-18 08:57
 • #352: Tình cờ gặp2020-04-18 08:57
 • #353: Các ngươi có phải hay không cãi nhau2020-04-18 08:57
 • #354: Ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi 12020-04-18 08:57
 • #355: Ngõ hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi 22020-04-18 08:57
 • #356: Đào chân tường, bao nuôi. . .2020-04-18 08:57
 • #357: Người này có bệnh2020-04-18 08:57
 • #358: Hãm hại2020-04-18 08:57
 • #359: Biến mất dây chuyền2020-04-18 08:57
 • #360: Cố Tiêu, ngươi trở về rồi. . .2020-04-18 08:57
 • #361: Dây chuyền đến cùng là ai2020-04-18 08:57
 • #362: Cố Tiểu Ngũ thủ đoạn2020-04-18 08:57
 • #363: Tiểu biệt thắng tân hôn2020-04-18 08:57
 • #364: Ta yêu cầu một cái lão bà2020-04-18 08:58
 • #365: Giấy đăng ký kết hôn2020-04-18 08:58
 • #366: Ngươi có ký hay không2020-04-18 08:58
 • #367: Làm phu thê chuyện phải làm2020-04-18 08:58
 • #368: Nói bảy lần liền bảy lần2020-04-18 08:58
 • #369: Thời gian quá dài, kỹ thuật quá kém2020-04-18 08:58
 • #370: Cái này gọi không hứng thú2020-04-18 08:58
 • #371: Trời không tuyệt đường người2020-04-18 08:58
 • #372: Bàn điều kiện2020-04-18 08:58
 • #373: Phản kích2020-04-18 08:58
 • #374: Phòng ngủ cùng khách phòng2020-04-18 08:58
 • #375: Gọi lão công2020-04-18 08:58
 • #376: Thừa dịp nàng đi ngủ. . .2020-04-18 08:59
 • #377: Ngươi muốn sinh con2020-04-18 08:59
 • #378: Ngươi sẽ thích hắn sao2020-04-18 08:59
 • #379: Chúng ta bây giờ liền làm. . .2020-04-18 08:59
 • #380: Cái này lúng túng2020-04-18 08:59
 • #381: Theo dõi, lo lắng lão công vượt quá giới hạn2020-04-18 08:59
 • #382: Nghiệt duyên2020-04-18 08:59
 • #383: Biến thái Cố Tiêu, hủy nàng danh dự2020-04-18 08:59
 • #384: Nha, ngươi còn thẹn thùng2020-04-18 08:59
 • #385: Nguyền rủa nàng bị mỹ nam cưỡng hôn2020-04-18 08:59
 • #386: Nữ ác bá, nhanh cấp danh phận2020-04-18 08:59
 • #387: Đại Kim Chủ, biểu thị đau2020-04-18 09:00
 • #388: Lão công, để cho ta nghe điện thoại2020-04-18 09:00
 • #389: Đảo khách thành chủ2020-04-18 09:00
 • #390: Biến thái vs lừa đảo2020-04-18 09:00
 • #391: Lại bị hắn đạt được2020-04-18 09:00
 • #392: Ta bạn trai. . .2020-04-18 09:00
 • #393: Sứt sẹo lấy cớ2020-04-18 09:00
 • #394: Các ngươi, là muốn làm vận động2020-04-18 09:00
 • #395: Mập mờ, trêu chọc2020-04-18 09:00
 • #396: Hôn ta một cái2020-04-18 09:00
 • #397: Ha ha, hai cái Tiểu Bách Hợp2020-04-18 09:01
 • #398: Nhị ca hoài nghi2020-04-18 09:01
 • #399: Cố Tiêu muốn làm gì2020-04-18 09:01
 • #400: Hôn, phải nhắm mắt lại (đã sửa)2020-04-18 09:01
 • #401: Ngoan ngoãn cùng ta về nhà2020-04-18 09:01
 • #402: Ngươi chán ghét ta2020-04-18 09:01
 • #403: Đại Kim Chủ nói, hắn tính tính tốt2020-04-18 09:01
 • #404: Hư vinh cùng thích2020-04-18 09:01
 • #405: Đại kim chủ lễ vật2020-04-18 09:01
 • #406: Vĩnh Hằng Chi Tâm2020-04-18 09:01
 • #407: Tần Vưu Bối, lão bà ta2020-04-18 09:01
 • #408: Quan hệ thế nào2020-04-18 09:02
 • #409: Si tình2020-04-18 09:02
 • #410: Ta nguyền rủa ngươi. . .2020-04-18 09:02
 • #411: Nhìn lén2020-04-18 09:02
 • #412: Lo lắng muốn chết người2020-04-18 09:02
 • #413: Thật chặt ôm2020-04-18 09:02
 • #414: Trừng phạt nho nhỏ 12020-04-18 09:02
 • #415: Trừng phạt nho nhỏ 22020-04-18 09:02
 • #416: Không cẩn thận nói nói thật2020-04-18 09:02
 • #417: Truy ta2020-04-18 09:02
 • #418: Ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì2020-04-18 09:02
 • #419: Làm sao truy nữ nhân2020-04-18 09:03
 • #420: Tần tiểu thư, thật hung tàn ~2020-04-18 09:03
 • #421: Ấm áp ngọt ngào2020-04-18 09:03
 • #422: Một đêm chưa về2020-04-18 09:03
 • #423: Sắc đẹp, chảy máu mũi2020-04-18 09:03
 • #424: Đói khát2020-04-18 09:03
 • #425: Vì sắc sở mê2020-04-18 09:03
 • #426: Phát triển đến một bước nào2020-04-18 09:03
 • #427: Truy ngươi2020-04-18 09:03
 • #428: Hẹn hò2020-04-18 09:03
 • #429: Trầm mê, tâm động2020-04-18 09:03
 • #430: Những thứ này chiêu đều vô dụng ~2020-04-18 09:03
 • #431: Đại Kim Chủ tại giấm trong biển bơi lội2020-04-18 09:04
 • #432: Liên quan tới ai giúp người nào tắm rửa2020-04-18 09:04
 • #433: Thân thể rất thành thật2020-04-18 09:04
 • #434: Cái này giống như là bán mình tiền, tốt bi thương nha2020-04-18 09:04
 • #435: Khống chế dục thật mạnh2020-04-18 09:04
 • #436: Nàng là lão bà ta 12020-04-18 09:04
 • #437: Nàng là lão bà ta 22020-04-18 09:04
 • #438: Yêu đương ba điều kiện 12020-04-18 09:04
 • #439: Yêu đương ba điều kiện 22020-04-18 09:04
 • #440: Ta thích nữ hài. . .2020-04-18 09:04
 • #441: Lấy lui làm tiến2020-04-18 09:04
 • #442: Nhanh ghét bỏ ta2020-04-18 09:05
 • #443: Nhanh để cho ta cút ~2020-04-18 09:05
 • #444: Người nào trọng yếu nhất2020-04-18 09:05
 • #445: Phiền phức2020-04-18 09:05
 • #446: Bị cự tuyệt tâm tư2020-04-18 09:05
 • #447: Muốn hay không tìm hắn hỗ trợ2020-04-18 09:05
 • #448: Thân mật đánh một cái (1)2020-04-18 09:05
 • #449: Thân mật đánh một cái (2)2020-04-18 09:05
 • #450: Thân mật đánh một cái (3)2020-04-18 09:05
 • #451: Thân mật đánh một cái (4)2020-04-18 09:05
 • #452: Cắn2020-04-18 09:06
 • #453: Sinh cái Bảo Bảo, để cho ta chơi2020-04-18 09:06
 • #454: Yêu ngươi!2020-04-18 09:06
 • #455: Đi vào thế giới của ngươi2020-04-18 09:06
 • #456: Đồng sàng dị mộng2020-04-18 09:06
 • #457: Ngươi sẽ vung ta sao2020-04-18 09:06
 • #458: Hắn có bao nhiêu yêu nàng (1)2020-04-18 09:06
 • #459: Hắn có bao nhiêu yêu nàng (2)2020-04-18 09:06
 • #460: Tính kế (1)2020-04-18 09:06
 • #461: Tính kế (2)2020-04-18 09:06
 • #462: Tần Vưu Bối đánh trả (1)2020-04-18 09:07
 • #463: Tần Vưu Bối đánh trả (2)2020-04-18 09:07
 • #464: Không phải là đau, mà là ấm áp2020-04-18 09:07
 • #465: Bị thương2020-04-18 09:07
 • #466: Muốn bị ngươi trêu chọc chết (1)2020-04-18 09:07
 • #467: Muốn bị ngươi trêu chọc chết (2)2020-04-18 09:07
 • #468: Quan tâm mà phẫn nộ2020-04-18 09:07
 • #469: Nàng động tâm2020-04-18 09:07
 • #470: Không phải liền là một nữ nhân2020-04-18 09:07
 • #471: Chẳng lẽ ăn giấm2020-04-18 09:07
 • #472: Chiến tranh lạnh sao2020-04-18 09:07
 • #473: Khó mà nói2020-04-18 09:08
 • #474: Dám trốn, ngươi liền chết chắc!2020-04-18 09:08
 • #475: Cặn bã nam hèn hạ nữ2020-04-18 09:08
 • #476: Bắt cóc2020-04-18 09:08
 • #477: Không có cách nào xoa bóp2020-04-18 09:08
 • #478: Tìm Cố Tiêu hỗ trợ2020-04-18 09:08
 • #479: Thất bại2020-04-18 09:08
 • #480: Cố Tiêu ra tay2020-04-18 09:08
 • #481: Hành hung (đã sửa)2020-04-18 09:08
 • #482: Giải cứu2020-04-18 09:08
 • #483: Lấy thân báo đáp2020-04-18 09:08
 • #484: Đào Tư Nhiên2020-04-18 09:08
 • #485: Ác miệng tiểu nha đầu2020-04-18 09:08
 • #486: Người nào mở miệng trước người đó liền thua2020-04-18 09:08
 • #487: Chọn lễ vật2020-04-18 09:09
 • #488: Chuẩn bị thấy Cố Tiêu người nhà2020-04-18 09:09
 • #489: Bị tam ca thấy được2020-04-18 09:09
 • #490: Ngươi cưỡng bức người ta2020-04-18 09:09
 • #491: Ăn ngay nói thật (đã sửa)2020-04-18 09:09
 • #492: Đi Cố gia2020-04-18 09:09
 • #493: Lễ gặp mặt2020-04-18 09:09
 • #494: Cố Tiêu người nhà lại là các nàng. . .2020-04-18 09:09
 • #495: Quý giá như thế lễ vật2020-04-18 09:09
 • #496: Ấm lòng xưng hô2020-04-18 09:09
 • #497: Đáng yêu người nhà2020-04-18 09:10
 • #498: Lồi lõm Cố Tiêu2020-04-18 09:10
 • #499: Bốn bỏ năm lên ~2020-04-18 09:10
 • #500: Khách không mời mà đến2020-04-18 09:10
 • #501: Bị nghi ngờ2020-04-18 09:10
 • #502: Nữ nhân này, quá làm càn2020-04-18 09:10
 • #503: Bị ghét bỏ Tần Vưu Bối, nổi giận2020-04-18 09:10
 • #504: Tâm đau2020-04-18 09:10
 • #505: Đằng đằng sát khí2020-04-18 09:10
 • #506: Không biết xấu hổ người một nhà2020-04-18 09:10
 • #507: Vô địch thiên hạ2020-04-18 09:11
 • #508: Cấp nãi nãi sinh cái tằng tôn con2020-04-18 09:11
 • #509: Hắc hóa biến thái2020-04-18 09:11
 • #510: Lợi hại, cô cô của ta2020-04-18 09:11
 • #511: Hào môn nàng dâu không dễ làm2020-04-18 09:11
 • #512: Uy cẩu lương2020-04-18 09:11
 • #513: Lợi hại, ta Tiểu Tứ2020-04-18 09:11
 • #514: Đại sát tứ phương2020-04-18 09:11
 • #515: Tiếp tục uy cẩu lương2020-04-18 09:11
 • #516: Một mực uy cẩu lương, tức chết các ngươi2020-04-18 09:11
 • #517: Vị hôn thê trước2020-04-18 09:11
 • #518: Làm sao như vậy sắc ~2020-04-18 09:11
 • #519: Đáng yêu2020-04-18 09:12
 • #520: Liều mạng bôi đen Cố Tiêu2020-04-18 09:12
 • #521: Đoạt lầu chương tiết2020-04-18 09:12
 • #522: Ta yêu ngươi một đời một thế2020-04-18 09:12
 • #523: Thật tốt trải nghiệm một chút, được hay không (đã sửa)2020-04-18 09:12
 • #524: Tác thủ2020-04-18 09:12
 • #525: Dùng hành động chứng minh, được hay không2020-04-18 09:12
 • #526: Trong lòng cố chấp cuồng (1)2020-04-18 09:12
 • #527: Trong lòng cố chấp cuồng (2)2020-04-18 09:12
 • #528: Anh hùng cứu mỹ nhân (1)2020-04-18 09:12
 • #529: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)2020-04-18 09:12
 • #530: Đến cùng người nào ăn giấm2020-04-18 09:13
 • #531: Cố gia con ruột2020-04-18 09:13
 • #532: Cố gia con dâu mở ra con đường2020-04-18 09:13
 • #533: Cố Tiêu không nhất định sẽ lấy ngươi2020-04-18 09:13
 • #534: Bị cắn ngược lại một cái2020-04-18 09:13
 • #535: Ta bị khi dễ2020-04-18 09:13
 • #536: Làm ra vẻ nhu nhược Tần Vưu Bối2020-04-18 09:13
 • #537: Diễn kịch2020-04-18 09:13
 • #538: Ta bị uy hiếp, cưỡng bức2020-04-18 09:13
 • #539: Thứ 539 một đôi tai họa ~2020-04-18 09:13
 • #540: Tâm Ma2020-04-18 09:13
 • #541: Ta đau, cũng muốn ngươi đau2020-04-18 09:14
 • #542: Liên quan tới vị hôn thê trước2020-04-18 09:14
 • #543: Mỗi ngày ngủ ta một cái, chán sao2020-04-18 09:14
 • #544: Khống chế không nổi2020-04-18 09:14
 • #545: Muốn càng nhiều2020-04-18 09:14
 • #546: Ôn nhu2020-04-18 09:14
 • #547: Thân thế chi giải thích2020-04-18 09:14
 • #548: Ngươi có bao nhiêu thích2020-04-18 09:14
 • #549: Định ngày hẹn2020-04-18 09:14
 • #550: Không có cái gì tình cảm2020-04-18 09:14
 • #551: Tần Vưu Bối, ngươi ăn giấm2020-04-18 09:14
 • #552: Ngươi nhịp tim rất nhanh2020-04-18 09:15
 • #553: Tuyết Trắng Mùa Xuân thiếu niên2020-04-18 09:15
 • #554: Nữ truy nam2020-04-18 09:15
 • #555: Hắn nói muốn hủy nàng2020-04-18 09:15
 • #556: Sinh không thể luyến2020-04-18 09:15
 • #557: Vô ý thức trả lời2020-04-18 09:15
 • #558: Bản năng sợ hãi2020-04-18 09:15
 • #559: Nghiệm chứng ăn giấm biện pháp2020-04-18 09:15
 • #560: Đúng vậy, ta rất biến thái2020-04-18 09:15
 • #561: Ngươi là biến thái lão bà2020-04-18 09:15
 • #562: Nam nhân không có một cái tốt2020-04-18 09:15
 • #563: Các ngươi cãi nhau2020-04-18 09:15
 • #564: Không biết, không biết rõ2020-04-18 09:16
 • #565: Chơi xỏ lá2020-04-18 09:16
 • #566: Tim đập nhanh, xao động2020-04-18 09:16
 • #567: Trầm mê2020-04-18 09:16
 • #568: Tiểu Ngũ, ăn khuya, lão công ...2020-04-18 09:16
 • #569: Say rượu2020-04-18 09:16
 • #570: Dơ bẩn2020-04-18 09:16
 • #571: Đến cùng là hận, vẫn là thích2020-04-18 09:16
 • #572: Nghiệt duyên2020-04-18 09:16
 • #573: Nói một hồi bình thường yêu đương2020-04-18 09:16
 • #574: Kế hoạch tốt rồi2020-04-18 09:17
 • #575: Kia nhẫn không chịu được đau2020-04-18 09:17
 • #576: Oán phu2020-04-18 09:17
 • #577: Tưởng niệm2020-04-18 09:17
 • #578: Mệt mỏi nằm2020-04-18 09:17
 • #579: Giúp một tay2020-04-18 09:17
 • #580: Chân tâm thật ý2020-04-18 09:17
 • #581: Trêu hoa ghẹo nguyệt2020-04-18 09:17
 • #582: Vu khống2020-04-18 09:17
 • #583: Bởi vì ngươi lớn đẹp trai2020-04-18 09:18
 • #584: Cố Tiêu sáo lộ2020-04-18 09:18
 • #585: Mặt khác Cố Tiêu2020-04-18 09:18
 • #586: Người nào truy người nào2020-04-18 09:18
 • #587: Muốn bị chơi hỏng(1)2020-04-18 09:18
 • #588: Muốn bị chơi hỏng (2)2020-04-18 09:18
 • #589: Muốn bị chơi hỏng (3)2020-04-18 09:18
 • #590: Muốn bị chơi hỏng(4)2020-04-18 09:18
 • #591: Muốn bị chơi hỏng(5)2020-04-18 09:18
 • #592: Muốn bị chơi hỏng(6)2020-04-18 09:18
 • #593: Thật thích không (1)2020-04-18 09:18
 • #594: Thật thích không (2)2020-04-18 09:19
 • #595: Lừa gạt cưới nam nhân2020-04-18 09:19
 • #596: Cẩn thận bị người kêu ba ba2020-04-18 09:19
 • #597: Bị ngược chó, muốn yêu đương2020-04-18 09:19
 • #598: Kinh hách, sợ hãi2020-04-18 09:19
 • #599: Manh tan2020-04-18 09:19
 • #600: Trầm mặc2020-04-18 09:19
 • #601: Hắn tính kế ta!2020-04-18 09:19
 • #602: Tự rước lấy nhục2020-04-18 09:19
 • #603: Kết hôn2020-04-18 09:19
 • #604: Giám thị2020-04-18 09:19
 • #605: Mâu thuẫn2020-04-18 09:19
 • #606: Khống chế tính nhân cách2020-04-18 09:19
 • #607: Tư tưởng của hắn, quá quỷ dị2020-04-18 09:20
 • #608: Nước mắt2020-04-18 09:20
 • #609: Nhóm chúng ta sắp xong rồi2020-04-18 09:20
 • #610: Tâm tư lớn, ngực lớn. . .2020-04-18 09:20
 • #611: Thỏa hiệp2020-04-18 09:20
 • #612: Gợi cảm chân dung2020-04-18 09:20
 • #613: Mê tình (1)2020-04-18 09:20
 • #614: Mê tình (2)2020-04-18 09:20
 • #615: Mê tình (3)2020-04-18 09:21
 • #616: Mê tình (4)2020-04-18 09:21
 • #617: Mê tình (5)2020-04-18 09:21
 • #618: Mê tình (6)2020-04-18 09:21
 • #619: Bá đạo, ngang ngược, không nói đạo lý2020-04-18 09:21
 • #620: Kỳ quái nữ nhân2020-04-18 09:21
 • #621: Tai nạn xe cộ2020-04-18 09:21
 • #622: Ta kết giao bạn trai2020-04-18 09:21
 • #623: Xé2020-04-18 09:21
 • #624: Lạ lẫm mà quen thuộc hình ảnh2020-04-18 09:21
 • #625: Cái này cái nam nhân rất cô độc2020-04-18 09:21
 • #626: Một đôi tràn ngập sát khí con mắt2020-04-18 09:22
 • #627: Uy2020-04-18 09:22
 • #628: Cố chấp cuồng2020-04-18 09:22
 • #629: Hôn hôn nó2020-04-18 09:22
 • #630: Đánh cờ2020-04-18 09:22
 • #631: Cùng Cố Tiêu tương tự nữ nhân (1)2020-04-18 09:22
 • #632: Cùng Cố Tiêu tương tự nữ nhân (2)2020-04-18 09:22
 • #633: Cùng Cố Tiêu tương tự nữ nhân (3)2020-04-18 09:22
 • #634: Cùng Cố Tiêu tương tự nữ nhân (4)2020-04-18 09:22
 • #635: Yêu cùng độc (1)2020-04-18 09:22
 • #636: Yêu cùng độc (2)2020-04-18 09:23
 • #637: Yêu cùng độc (3)2020-04-18 09:23
 • #638: Yêu cùng độc (4)2020-04-18 09:23
 • #639: Yêu cùng độc (5)2020-04-18 09:23
 • #640: Yêu cùng độc (6)2020-04-18 09:23
 • #641: Cứ như vậy nhìn thấy2020-04-18 09:23
 • #642: Ngươi đối với muội muội ta làm cái gì2020-04-18 09:23
 • #643: Ám Độ Trần Thương2020-04-18 09:23
 • #644: Dựa vào, ngược chó nha. . .2020-04-18 09:23
 • #645: Nói xong, mở làm2020-04-18 09:23
 • #646: Bị cắn2020-04-18 09:24
 • #647: Thật điên, nghỉ ngơi điên2020-04-18 09:24
 • #648: Cái này ... Đem người đánh bay!2020-04-18 09:24
 • #649: Thân thế chi mê (1)2020-04-18 09:24
 • #650: Thân thế chi mê (2)2020-04-18 09:24
 • #651: An ủi (1)2020-04-18 09:24
 • #652: An ủi (2)2020-04-18 09:24
 • #653: Lão bà ~~2020-04-18 09:24
 • #654: Quá không tiết tháo!2020-04-18 09:24
 • #655: Làm hư ngươi tên tiểu yêu tinh này2020-04-18 09:25
 • #656: Thân tử giám định2020-04-18 09:25
 • #657: Tần Vưu Bối mất tích (1)2020-04-18 09:25
 • #658: Tần Vưu Bối mất tích (2)2020-04-18 09:25
 • #659: Sợ nhất chuyện2020-04-18 09:25
 • #660: Là ngoài ý muốn sao2020-04-18 09:25
 • #661: Sinh tử bất định2020-04-18 09:25
 • #662: Không thích ngươi2020-04-18 09:25
 • #663: Thế giới màu đen (1)2020-04-18 09:25
 • #664: Thế giới màu đen (2)2020-04-18 09:25
 • #665: Làm sao bị thương (1)2020-04-18 09:25
 • #666: Làm sao bị thương (2)2020-04-18 09:25
 • #667: Không cần như vậy hung2020-04-18 09:25
 • #668: Ngươi hiểu rõ Cố Tiêu sao2020-04-18 09:26
 • #669: Cự tuyệt, nhưng có thể cân nhắc2020-04-18 09:26
 • #670: Chia tay biến kết hôn, xấu bụng Cố Tiêu2020-04-18 09:26
 • #671: Thật sẽ vứt bỏ sao2020-04-18 09:26
 • #672: Cố Tiêu có phải hay không gặp gỡ phiền toái2020-04-18 09:26
 • #673: Bắt không được hình ảnh2020-04-18 09:26
 • #674: Ngươi nuôi ta2020-04-18 09:26
 • #675: Đau lòng2020-04-18 09:26
 • #676: Nguy cơ2020-04-18 09:26
 • #677: Muốn gặp không thể gặp2020-04-18 09:26
 • #678: Ngươi muốn kế thừa Tây gia sao2020-04-18 09:27
 • #679: Chỉ là sủng2020-04-18 09:27
 • #680: Bạn gái2020-04-18 09:27
 • #681: Ta rất nhớ ngươi2020-04-18 09:27
 • #682: Thích ngươi ăn giấm2020-04-18 09:27
 • #683: Đồ hư hỏng2020-04-18 09:27
 • #684: Khác, ta hay là bệnh nhân. . .2020-04-18 09:27
 • #685: Không biết2020-04-18 09:27
 • #686: Cười so với khóc khó coi2020-04-18 09:27
 • #687: Giới thiệu bạn trai2020-04-18 09:27
 • #688: Trốn không thoát tình2020-04-18 09:28
 • #689: Ngươi muốn giết ta2020-04-18 09:28
 • #690: Không có ly hôn2020-04-18 09:28
 • #691: Không biết phát chưa từng xảy ra quan hệ2020-04-18 09:28
 • #692: Xem mắt2020-04-18 09:28
 • #693: Không xứng với2020-04-18 09:28
 • #694: Kéo không ngừng tình2020-04-18 09:28
 • #695: Hận2020-04-18 09:28
 • #696: Hết thảy đều là bởi vì nàng2020-04-18 09:28
 • #697: Đến cùng ai không muốn mặt2020-04-18 09:28
 • #698: Yêu và không yêu (1)2020-04-18 09:28
 • #699: Yêu và không yêu (2)2020-04-18 09:28
 • #700: Yêu và không yêu (3)2020-04-18 09:29
 • #701: Chân chính thích2020-04-18 09:29
 • #702: Không có tư cách uy hiếp2020-04-18 09:29
 • #703: Mệt mỏi2020-04-18 09:29
 • #704: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (1)2020-04-18 09:29
 • #705: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (2)2020-04-18 09:29
 • #706: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (3)2020-04-18 09:29
 • #707: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (4)2020-04-18 09:29
 • #708: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (5)2020-04-18 09:29
 • #709: Ngược cặn bã nữ không có thương lượng (6)2020-04-18 09:29
 • #710: Chia tay (1)2020-04-18 09:30
 • #711: Chia tay (2)2020-04-18 09:30
 • #712: Chia tay (3)2020-04-18 09:30
 • #713: Chia tay (4)2020-04-18 09:30
 • #714: Chia tay (5)2020-04-18 09:30
 • #715: Chia tay (6)2020-04-18 09:30
 • #716: Cố Tiêu tâm tư (1)2020-04-18 09:30
 • #717: Cố Tiêu tâm tư (2)2020-04-18 09:30
 • #718: Cố Tiêu tâm tư (3)2020-04-18 09:30
 • #719: Phòng tối2020-04-18 09:30
 • #720: Sáo lộ2020-04-18 09:30
 • #721: Mạc danh kỳ diệu2020-04-18 09:31
 • #722: Thật thương tâm2020-04-18 09:31
 • #723: Bá đạo Cố Tiểu Ngũ2020-04-18 09:31
 • #724: Nhớ tới hình ảnh2020-04-18 09:31
 • #725: Chân tướng (1)2020-04-18 09:31
 • #726: Chân tướng (2)2020-04-18 09:31
 • #727: Chân tướng (3)2020-04-18 09:31
 • #728: Chân tướng (4)2020-04-18 09:31
 • #729: Chân tướng (5)2020-04-18 09:31
 • #730: Chân tướng (6)2020-04-18 09:31
 • #731: Ác nhân cáo trạng trước (1)2020-04-18 09:31
 • #732: Ác nhân cáo trạng trước (2)2020-04-18 09:31
 • #733: Ác nhân cáo trạng trước (3)2020-04-18 09:31
 • #734: Ác nhân cáo trạng trước (4)2020-04-18 09:32
 • #735: Đối với lẫn nhau lo lắng (1)2020-04-18 09:32
 • #736: Đối với lẫn nhau lo lắng (2)2020-04-18 09:32
 • #737: Tư Âm (1)2020-04-18 09:32
 • #738: Tư Âm (2)2020-04-18 09:32
 • #739: Tư Âm (3)2020-04-18 09:32
 • #740: Tư Âm (4)2020-04-18 09:32
 • #741: Tư Âm (5)2020-04-18 09:32
 • #742: Tư Âm (6)2020-04-18 09:32
 • #743: Tư Âm (7)2020-04-18 09:32
 • #744: Cực độ tư niệm (1)2020-04-18 09:32
 • #745: Cực độ tư niệm (2)2020-04-18 09:32
 • #746: Cực độ tư niệm (3)2020-04-18 09:33
 • #747: Cực độ tư niệm (4)2020-04-18 09:33
 • #748: Cực độ tư niệm (5)2020-04-18 09:33
 • #749: Cực độ tư niệm (6)2020-04-18 09:33
 • #750: Chân chính người thừa kế (1)2020-04-18 09:33
 • #751: Chân chính người thừa kế (2)2020-04-18 09:33
 • #752: Chân chính người thừa kế (3)2020-04-18 09:33
 • #753: Chân chính người thừa kế (4)2020-04-18 09:33
 • #754: Đem ngươi muốn chết2020-04-18 09:33
 • #755: Ngươi nuôi tiểu tình nhân2020-04-18 09:33
 • #756: Tính, sinh hoạt không hài hòa2020-04-18 09:33
 • #757: Ta mang thai2020-04-18 09:33
 • #758: Trừng phạt chi hôn2020-04-18 09:34
 • #759: Cắn chết ta, cắn chết ngươi2020-04-18 09:34
 • #760: Ta chán ghét ngươi2020-04-18 09:34
 • #761: Quá bá đạo, quá ích kỷ2020-04-18 09:34
 • #762: Trong thân thể ngươi còn có ta. . .2020-04-18 09:34
 • #763: Bị nhìn xuyên sáo lộ2020-04-18 09:34
 • #764: Sáo lộ có thể đổi mới2020-04-18 09:34
 • #765: Đạo hạnh vẫn là quá nông cạn2020-04-18 09:34
 • #766: Giả ngu2020-04-18 09:34
 • #767: Bị trách mắng2020-04-18 09:34
 • #768: Nàng hẳn là cô gái này. . .2020-04-18 09:34
 • #769: Không cách nào bỏ qua yêu2020-04-18 09:35
 • #770: Cưới cái ngốc bạch ngọt ngào lão bà2020-04-18 09:35
 • #771: Ta yêu ngươi là đủ rồi2020-04-18 09:35
 • #772: Cố Tiêu, ngươi tên hỗn đản!2020-04-18 09:35
 • #773: Từ chối không tiếp, cứu mạng điện thoại (1)2020-04-18 09:35
 • #774: Từ chối không tiếp, cứu mạng điện thoại (2)2020-04-18 09:35
 • #775: Từ chối không tiếp, cứu mạng điện thoại (3)2020-04-18 09:35
 • #776: Từ chối không tiếp, cứu mạng điện thoại (5)2020-04-18 09:35
 • #777: Từ chối không tiếp, cứu mạng điện thoại (6)2020-04-18 09:35
 • #778: Bắt rùa trong hũ (1)2020-04-18 09:35
 • #779: Bắt rùa trong hũ (2)2020-04-18 09:35
 • #780: Lãnh khốc nhất nam nhân2020-04-18 09:35
 • #781: Vô tội nhất nam nhân2020-04-18 09:36
 • #782: Hôn nhân không thể trò đùa2020-04-18 09:36
 • #783: Ta như thế nào, nàng đều yêu ta2020-04-18 09:36
 • #784: Trêu chọc nát vụn đào hoa2020-04-18 09:36
 • #785: Cũng không ngại mất mặt2020-04-18 09:36
 • #786: Dỗ ngươi2020-04-18 09:36
 • #787: Cắn ngươi2020-04-18 09:36
 • #788: Nữ nhân, là một cái phức tạp sinh vật2020-04-18 09:36
 • #789: Lòng như tro nguội2020-04-18 09:36
 • #790: Hắn lại mê mang2020-04-18 09:36
 • #791: Quý trọng2020-04-18 09:36
 • #792: Tránh không được (1)2020-04-18 09:37
 • #793: Tránh không được (2)2020-04-18 09:37
 • #794: Ai là lòng dạ hiểm độc2020-04-18 09:37
 • #795: Giao phó2020-04-18 09:37
 • #796: Đừng nóng giận2020-04-18 09:37
 • #797: Ta ghét nhất2020-04-18 09:37
 • #798: Ta muốn quăng ngươi2020-04-18 09:37
 • #799: Ngươi lại lần nữa truy ta2020-04-18 09:37
 • #800: Lại lần nữa theo đuổi2020-04-18 09:37
 • #801: Tình địch càng ngày càng nhiều (1)2020-04-18 09:37
 • #802: Tình địch càng ngày càng nhiều (2)2020-04-18 09:37
 • #803: Xinh đẹp hẹn hò2020-04-18 09:37
 • #804: Ngoài ý muốn vẫn là do người2020-04-18 09:38
 • #805: Hắn không biết bệnh cũ2020-04-18 09:38
 • #806: Ngươi chớ làm loạn2020-04-18 09:38
 • #807: Cái này cái nam nhân hôm nay có chút động kinh2020-04-18 09:38
 • #808: Thật ôn nhu, thật quan tâm (1)2020-04-18 09:38
 • #809: Thật ôn nhu, thật quan tâm (2)2020-04-18 09:38
 • #810: Mê loạn tình cảm (1)2020-04-18 09:38
 • #811: Mê loạn tình cảm (2) (đã sửa)2020-04-18 09:38
 • #812: Mê loạn tình cảm (3)2020-04-18 09:38
 • #813: Mê loạn tình cảm (4)2020-04-18 09:38
 • #814: Mê loạn tình cảm (5)2020-04-18 09:38
 • #815: Hắn cũng sẽ sợ (1)2020-04-18 09:39
 • #816: Hắn cũng sẽ sợ (2)2020-04-18 09:39
 • #817: Hắn cũng sẽ sợ (3)2020-04-18 09:39
 • #818: Nam nhân cũng sẽ yếu ớt2020-04-18 09:39
 • #819: Sinh bệnh2020-04-18 09:39
 • #820: Hai cái bệnh hàng2020-04-18 09:39
 • #821: Tâm tư2020-04-18 09:39
 • #822: Đào hoa2020-04-18 09:39
 • #823: Đào Tư Nhiên liền là cái. . .2020-04-18 09:39
 • #824: Giật mình2020-04-18 09:39
 • #825: Ngõ hẹp gặp nhau2020-04-18 09:39
 • #826: Vội vàng năm đó2020-04-18 09:39
 • #827: Có đôi khi chán ghét là nói ngược với lòng2020-04-18 09:39
 • #828: Câu dẫn2020-04-18 09:39
 • #829: Đột nhiên xuất hiện ôn nhu (1)2020-04-18 09:40
 • #830: Đột nhiên xuất hiện ôn nhu (2)2020-04-18 09:40
 • #831: Hết thảy đều sẽ tốt (1)2020-04-18 09:40
 • #832: Hết thảy đều sẽ tốt (2)2020-04-18 09:40
 • #833: Mang thai (1)2020-04-18 09:40
 • #834: Mang thai (2)2020-04-18 09:40
 • #835: Mang thai (3)2020-04-18 09:40
 • #836: Tra tấn ngọt ngào (1)2020-04-18 09:40
 • #837: Tra tấn ngọt ngào (2)2020-04-18 09:40
 • #838: Tra tấn ngọt ngào (3)2020-04-18 09:40
 • #839: Tra tấn ngọt ngào (4)2020-04-18 09:41
 • #840: Tra tấn ngọt ngào (5)2020-04-18 09:41
 • #841: Tai nạn xe cộ chân tướng (1)2020-04-18 09:41
 • #842: Tai nạn xe cộ chân tướng (2)2020-04-18 09:41
 • #843: Tai nạn xe cộ chân tướng (3)2020-04-18 09:41
 • #844: Tai nạn xe cộ chân tướng (4)2020-04-18 09:41
 • #845: Tai nạn xe cộ chân tướng (5)2020-04-18 09:41
 • #846: Tai nạn xe cộ chân tướng (6)2020-04-18 09:41
 • #847: Từng mất đi hài tử (1)2020-04-18 09:41
 • #848: Từng mất đi hài tử (2)2020-04-18 09:41
 • #849: Từng mất đi hài tử (3)2020-04-18 09:41
 • #850: Từng mất đi hài tử (4)2020-04-18 09:42
 • #851: Từng mất đi hài tử (5)2020-04-18 09:42
 • #852: Từng mất đi hài tử (6)2020-04-18 09:42
 • #853: Đền bù (1)2020-04-18 09:42
 • #854: Đền bù (2)2020-04-18 09:42
 • #855: Đền bù (3)2020-04-18 09:42
 • #856: Đền bù (4)2020-04-18 09:42
 • #857: Đền bù (5)2020-04-18 09:42
 • #858: Đền bù (6)2020-04-18 09:42
 • #859: Tuyệt ái (1)2020-04-18 09:42
 • #860: Tuyệt ái (2)2020-04-18 09:42
 • #861: Tuyệt ái (3)2020-04-18 09:43
 • #862: Tuyệt ái (4)2020-04-18 09:43
 • #863: Tuyệt ái (5)2020-04-18 09:43
 • #864: Tuyệt ái (6)2020-04-18 09:43
 • #865: Tình yêu đều có độc (1)2020-04-18 09:43
 • #866: Tình yêu đều có độc (2)2020-04-18 09:43
 • #867: Tình yêu đều có độc (3)2020-04-18 09:43
 • #868: Tình yêu đều có độc (4)2020-04-18 09:43
 • #869: Tình yêu đều có độc (5)2020-04-18 09:43
 • #870: Tình yêu đều có độc (6)2020-04-18 09:43
 • #871: Nam nam là chân ái (1)2020-04-18 09:43
 • #872: Nam nam là chân ái (2)2020-04-18 09:43
 • #873: Nam nam là chân ái (3)2020-04-18 09:44
 • #874: Nam nam là chân ái (4)2020-04-18 09:44
 • #875: Tương thân tương ái (1)2020-04-18 09:44
 • #876: Tương thân tương ái (2)2020-04-18 09:44
 • #877: Tương thân tương ái (3)2020-04-18 09:44
 • #878: Tương thân tương ái (4)2020-04-18 09:44
 • #879: Tương thân tương ái (5)2020-04-18 09:44
 • #880: Tương thân tương ái (6)2020-04-18 09:44
 • #881: Tương thân tương ái (7)2020-04-18 09:44
 • #882: Tương thân tương ái (2020-04-18 09:44
 • #883: Tương thân tương ái (9)2020-04-18 09:45
 • #884: Tương thân tương ái (10)2020-04-18 09:45
 • #885: Biến mất Tần Vưu Bối (1)2020-04-18 09:45
 • #886: Biến mất Tần Vưu Bối (2)2020-04-18 09:45
 • #887: Biến mất Tần Vưu Bối (3)2020-04-18 09:45
 • #888: Biến mất Tần Vưu Bối (4)2020-04-18 09:45
 • #889: Biến mất Tần Vưu Bối (5)2020-04-18 09:45
 • #890: Biến mất Tần Vưu Bối (6)2020-04-18 09:45
 • #891: Yêu ngươi như mạng (1)2020-04-18 09:45
 • #892: Yêu ngươi như mạng (2)2020-04-18 09:45
 • #893: Yêu ngươi như mạng (3)2020-04-18 09:46
 • #894: Yêu ngươi như mạng (4)2020-04-18 09:46
 • #895: Yêu ngươi như mạng (5)2020-04-18 09:46
 • #896: Yêu ngươi như mạng (6)2020-04-18 09:46
 • #897: Yêu ngươi như mạng (7)2020-04-18 09:46
 • #898: Yêu ngươi như mạng (8)2020-04-18 09:46
 • #899: Yêu ngươi như mạng (9)2020-04-18 09:46
 • #900: Yêu ngươi như mạng (10)2020-04-18 09:46
 • #901: Tương ái tương sát (1)2020-04-18 09:46
 • #902: Tương ái tương sát (2)2020-04-18 09:46
 • #903: Tương ái tương sát (3)2020-04-18 09:46
 • #904: Tương ái tương sát (4)2020-04-18 09:47
 • #905: Tương ái tương sát (5)2020-04-18 09:47
 • #906: Tương ái tương sát (6)2020-04-18 09:47
 • #907: Tương ái tương sát (7)2020-04-18 09:47
 • #908: Tương ái tương sát (8)2020-04-18 09:47
 • #909: Tương ái tương sát (9)2020-04-18 09:47
 • #910: Tương ái tương sát (10)2020-04-18 09:47
 • #911: Chỉ là bởi vì yêu (1)2020-04-18 09:47
 • #912: Chỉ là bởi vì yêu (2)2020-04-18 09:47
 • #913: Chỉ là bởi vì yêu (3)2020-04-18 09:48
 • #914: Chỉ là bởi vì yêu (4)2020-04-18 09:48
 • #915: Chỉ là bởi vì yêu (5)2020-04-18 09:48
 • #916: Chỉ là bởi vì yêu (6)2020-04-18 09:48
 • #917: Chỉ là bởi vì yêu (7)2020-04-18 09:48
 • #918: Chỉ là bởi vì yêu (8)2020-04-18 09:48
 • #919: Chỉ là bởi vì yêu (9)2020-04-18 09:48
 • #920: Chỉ là bởi vì yêu (10)2020-04-18 09:48
 • #921: Yêu thật phiền phức (1)2020-04-18 09:48
 • #922: Yêu thật phiền phức (2)2020-04-18 09:48
 • #923: Yêu thật phiền phức (3)2020-04-18 09:48
 • #924: Yêu thật phiền phức (4)2020-04-18 09:49
 • #925: Yêu thật phiền phức (5)2020-04-18 09:49
 • #926: Yêu thật phiền phức (6)2020-04-18 09:49
 • #927: Yêu thật phiền phức (7)2020-04-18 09:49
 • #928: Yêu thật phiền phức (2020-04-18 09:49
 • #929: Yêu thật phiền phức (9)2020-04-18 09:49
 • #930: Yêu thật phiền phức (10)2020-04-18 09:49
 • #931: Cố Tiêu có độc (1)2020-04-18 09:49
 • #932: Cố Tiêu có độc (2)2020-04-18 09:49
 • #933: Cố Tiêu có độc (3)2020-04-18 09:49
 • #934: Cố Tiêu có độc (4)2020-04-18 09:49
 • #935: Cố Tiêu có độc (5)2020-04-18 09:49
 • #936: Cố Tiêu có độc (6)2020-04-18 09:50
 • #937: Cố Tiêu có độc (7)2020-04-18 09:50
 • #938: Cố Tiêu có độc (2020-04-18 09:50
 • #939: Cố Tiêu có độc (9)2020-04-18 09:50
 • #940: Cố Tiêu có độc (10)2020-04-18 09:50
 • #941: Ngược cặn bã, thoải mái (1)2020-04-18 09:50
 • #942: Ngược cặn bã, thoải mái (2)2020-04-18 09:50
 • #943: Ngược cặn bã, thoải mái (3)2020-04-18 09:50
 • #944: Ngược cặn bã, thoải mái (4)2020-04-18 09:50
 • #945: Ngược cặn bã, thoải mái (5)2020-04-18 09:50
 • #946: Ngược cặn bã, thoải mái (6)2020-04-18 09:50
 • #947: Ngược cặn bã, sảng khoái (7) (đã sửa)2020-04-18 09:50
 • #948: Ngược cặn bã, sảng khoái (8) (đã sửa)2020-04-18 09:50
 • #949: Ngược cặn bã, sảng khoái (9) (đã sửa)2020-04-18 09:51
 • #950: Ngược cặn bã, sảng khoái (10) (đã sửa)2020-04-18 09:51
 • #951: Ngược cặn bã, sảng khoái (11) (đã sửa)2020-04-18 09:51
 • #952: Ngược cặn bã, sảng khoái (12) (đã sửa)2020-04-18 09:51
 • #953: Manh, đùa giỡn (1)2020-04-18 09:51
 • #954: Manh, đùa giỡn (2)2020-04-18 09:51
 • #955: Hắn là muốn truy ta sao2020-04-18 09:51
 • #956: Muốn ăn ngươi. . .2020-04-18 09:51
 • #957: Có phải hay không truy ta đây2020-04-18 09:51
 • #958: Nhịp tim2020-04-18 09:52
 • #959: Chọn người, yêu đương2020-04-18 09:52
 • #960: Bá đạo Tần nhị ca2020-04-18 09:52
 • #961: Ôm ấp yêu thương2020-04-18 09:52
 • #962: Bịa chuyện2020-04-18 09:52
 • #963: Trang phục tình lữ2020-04-18 09:52
 • #964: Ta không tệ, suy tính tới ta một chút2020-04-18 09:52
 • #965: Hưng phấn2020-04-18 09:52
 • #966: Cầu hôn2020-04-18 09:52
 • #967: Lão bà nô2020-04-18 09:52
 • #968: Thuần khiết quan hệ2020-04-18 09:52
 • #969: Thích2020-04-18 09:52
 • #970: Phúc hắc một chút2020-04-18 09:52
 • #971: Ngươi bạn trai thật tri kỷ2020-04-18 09:53
 • #972: Không gả ra được, ta cưới ngươi!2020-04-18 09:53
 • #973: Nụ hôn đầu tiên2020-04-18 09:53
 • #974: Hắn thích ngươi2020-04-18 09:53
 • #975: Tình yêu cùng sự nghiệp (1)2020-04-18 09:53
 • #976: Tình yêu cùng sự nghiệp (2)2020-04-18 09:53
 • #977: Về sau ta bao nuôi ngươi (1)2020-04-18 09:53
 • #978: Về sau ta bao nuôi ngươi (2)2020-04-18 09:53
 • #979: Về sau ta bao nuôi ngươi (3)2020-04-18 09:53
 • #980: Về sau ta bao nuôi ngươi (4)2020-04-18 09:53
 • #981: Cha ruột (1)2020-04-18 09:53
 • #982: Cha ruột (2)2020-04-18 09:53
 • #983: Hôn lễ đếm ngược (1)2020-04-18 09:54
 • #984: Hôn lễ đếm ngược (2)2020-04-18 09:54
 • #985: Hôn lễ đếm ngược (3)2020-04-18 09:54
 • #986: Hôn lễ đếm ngược (4)2020-04-18 09:54
 • #987: Hôn lễ đếm ngược (5)2020-04-18 09:54
 • #988: Hôn lễ đếm ngược (6)2020-04-18 09:54
 • #989: Hôn lễ đếm ngược (7)2020-04-18 09:54
 • #990: Hôn lễ đếm ngược (8)2020-04-18 09:54
 • #991: Hôn lễ đếm ngược (9)2020-04-18 09:54
 • #992: Hôn lễ đếm ngược (10)2020-04-18 09:54
 • #993: Đẹp nhất hôn lễ (1)2020-04-18 09:55
 • #994: Đẹp nhất hôn lễ (2)2020-04-18 09:55
 • #995: Đẹp nhất hôn lễ (3)2020-04-18 09:55
 • #996: Đẹp nhất hôn lễ (4)2020-04-18 09:55
 • #997: Đẹp nhất hôn lễ (5)2020-04-18 09:55
 • #998: Đẹp nhất hôn lễ (6)2020-04-18 09:55
 • #999: Đẹp nhất hôn lễ (7)2020-04-18 09:55
 • #1000: Đẹp nhất hôn lễ (2020-04-18 09:55
 • #1001: Đẹp nhất hôn lễ (9)2020-04-18 09:55
 • #1002: Đẹp nhất hôn lễ (10)2020-04-18 09:55
 • #1003: Đẹp nhất hôn lễ (11)2020-04-18 09:55
 • #1004: Đẹp nhất hôn lễ (12)2020-04-18 09:56
 • #1005: Không quên mất nữ nhân2020-04-18 09:56
 • #1006: Bình hoa sao nữ2020-04-18 09:56
 • #1007: Kỹ thuật tồi muốn nghịch tập2020-04-18 09:56
 • #1008: Cuộc sống phóng túng2020-04-18 09:56
 • #1009: Bị thời gian cải biến nam nhân2020-04-18 09:56
 • #1010: Đặc biệt yêu cầu2020-04-18 09:56
 • #1011: Chế tạo riêng2020-04-18 09:56
 • #1012: Khẳng định muốn tiềm ta2020-04-18 09:56
 • #1013: Tiềm ngươi không nhất định ngủ ngươi2020-04-18 09:56
 • #1014: Tránh mà không gặp2020-04-18 09:56
 • #1015: Không hẹn mà gặp2020-04-18 09:57
 • #1016: Nhớ mãi không quên2020-04-18 09:57
 • #1017: Bị sáo lộ2020-04-18 09:57
 • #1018: Say rượu mê tình (1)2020-04-18 09:57
 • #1019: Say rượu mê tình (2)2020-04-18 09:57
 • #1020: Con của hắn Trầm Mặc2020-04-18 09:57
 • #1021: Ăn khuya Bối Xác tú ân ái2020-04-18 09:57
 • #1022: Tiếp tục tú ân ái2020-04-18 09:57
 • #1023: Xem mắt, thông gia2020-04-18 09:57
 • #1024: Daddy. . .2020-04-18 09:57
 • #1025: Ta theo đuổi ngươi như thế nào (1)2020-04-18 09:57
 • #1026: Ta theo đuổi ngươi như thế nào (2)2020-04-18 09:58
 • #1027: Ân oán tình cừu2020-04-18 09:58
 • #1028: Ngươi sẽ không coi trọng Cửu Cửu2020-04-18 09:58
 • #1029: Đều là giống nhau xấu bụng2020-04-18 09:58
 • #1030: Cùng hài tử ba ba xem mắt (1)2020-04-18 09:58
 • #1031: Cùng hài tử ba ba xem mắt (2)2020-04-18 09:58
 • #1032: Cùng hài tử ba ba xem mắt (3)2020-04-18 09:58
 • #1033: Lấy lui làm tiến2020-04-18 09:58
 • #1034: Cha con giao phong2020-04-18 09:58
 • #1035: Ngươi vứt bỏ mẹ của ta2020-04-18 09:58
 • #1036: Giấu diếm2020-04-18 09:58
 • #1037: Hoài nghi2020-04-18 09:58
 • #1038: Thân tử giám định2020-04-18 09:59
 • #1039: Bị con trai nhìn khinh bỉ2020-04-18 09:59
 • #1040: Cấp lại2020-04-18 09:59
 • #1041: Đúng vậy, bọn hắn là cha con2020-04-18 09:59
 • #1042: Mộng, không phải là mộng2020-04-18 09:59
 • #1043: Ngả bài, đem lời nói trắng ra (1)2020-04-18 09:59
 • #1044: Ngả bài, đem lời nói trắng ra (2)2020-04-18 09:59
 • #1045: Ngả bài, đem lời nói trắng ra (3)2020-04-18 09:59
 • #1046: Ngả bài, đem lời nói trắng ra (4)2020-04-18 09:59
 • #1047: Ngả bài, đem lời nói trắng ra (5)2020-04-18 09:59
 • #1048: Cố Tiêu khống chế dục (1)2020-04-18 09:59
 • #1049: Cố Tiêu khống chế dục (2)2020-04-18 10:00
 • #1050: Bảo Bảo sinh ra (1)2020-04-18 10:00
 • #1051: Bảo Bảo sinh ra (2)2020-04-18 10:00
 • #1052: Bảo Bảo sinh ra (3)2020-04-18 10:00
 • #1053: Tâm động hành động (1)2020-04-18 10:00
 • #1054: Tâm động hành động (2)2020-04-18 10:00
 • #1055: Mong muốn ba ba (1)2020-04-18 10:00
 • #1056: Mong muốn ba ba (2)2020-04-18 10:00
 • #1057: Chân thật nhất tâm tư (1)2020-04-18 10:00
 • #1058: Chân thật nhất tâm tư (2)2020-04-18 10:00
 • #1059: Chân thật nhất tâm tư (3)2020-04-18 10:00
 • #1060: Chân thật nhất tâm tư (4)2020-04-18 10:01
 • #1061: Chân thật nhất tâm tư (5)2020-04-18 10:01
 • #1062: Muốn thẳng thắn chính mình yêu (1)2020-04-18 10:01
 • #1063: Muốn thẳng thắn chính mình yêu (2)2020-04-18 10:01
 • #1064: Muốn thẳng thắn chính mình yêu (3)2020-04-18 10:01
 • #1065: Chuyện xấu2020-04-18 10:01
 • #1066: Ta muốn quyền nuôi dưỡng2020-04-18 10:01
 • #1067: Nữ nhân làm bằng nước2020-04-18 10:01
 • #1068: Người nào ép người quá đáng2020-04-18 10:01
 • #1069: Cảm giác nguy cơ2020-04-18 10:01
 • #1070: Mộng có chút suy nghĩ2020-04-18 10:01
 • #1071: Bởi vì ngươi thiếu nợ đáng ghét2020-04-18 10:01
 • #1072: Ngươi chỉ thích mẹ ta một người2020-04-18 10:02
 • #1073: Yêu ngươi lo lắng ngươi2020-04-18 10:02
 • #1074: Bệnh không nhẹ (1)2020-04-18 10:02
 • #1075: Bệnh không nhẹ (2)2020-04-18 10:02
 • #1076: Bệnh không nhẹ (3)2020-04-18 10:02
 • #1077: Bệnh không nhẹ (4)2020-04-18 10:02
 • #1078: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (1)2020-04-18 10:02
 • #1079: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (2)2020-04-18 10:02
 • #1080: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (3)2020-04-18 10:02
 • #1081: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (4)2020-04-18 10:02
 • #1082: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (5)2020-04-18 10:02
 • #1083: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (6)2020-04-18 10:02
 • #1084: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (7)2020-04-18 10:03
 • #1085: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (8)2020-04-18 10:03
 • #1086: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (9)2020-04-18 10:03
 • #1087: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (10)2020-04-18 10:03
 • #1088: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (11)2020-04-18 10:03
 • #1089: Điều kiện trao đổi, không cho phép kết hôn (12)2020-04-18 10:03
 • #1090: Không bằng chúng ta kết hôn (1)2020-04-18 10:03
 • #1091: Không bằng chúng ta kết hôn (2)2020-04-18 10:03
 • #1092: Không bằng chúng ta kết hôn (3)2020-04-18 10:03
 • #1093: Không bằng chúng ta kết hôn (4)2020-04-18 10:04
 • #1094: Không bằng chúng ta kết hôn (5)2020-04-18 10:04
 • #1095: Không bằng chúng ta kết hôn (6)2020-04-18 10:04
 • #1096: Không bằng chúng ta kết hôn (7)2020-04-18 10:04
 • #1097: Không bằng chúng ta kết hôn (8)2020-04-18 10:04
 • #1098: Không bằng chúng ta kết hôn (9)2020-04-18 10:04
 • #1099: Không bằng chúng ta kết hôn (10)2020-04-18 10:04
 • #1100: Không bằng chúng ta kết hôn (11)2020-04-18 10:04
 • #1101: Không bằng chúng ta kết hôn (12)2020-04-18 10:04
 • #1102: Giải thích, kia là mộng (1)2020-04-18 10:04
 • #1103: Giải thích, kia là mộng (2)2020-04-18 10:04
 • #1104: Giải thích, kia là mộng (3)2020-04-18 10:05
 • #1105: Giải thích, kia là mộng (4)2020-04-18 10:05
 • #1106: Dụ vợ, dỗ vợ (1)2020-04-18 10:05
 • #1107: Dụ vợ, dỗ vợ (2)2020-04-18 10:05
 • #1108: Dụ vợ, dỗ vợ (3)2020-04-18 10:05
 • #1109: Dụ vợ, dỗ vợ (4)2020-04-18 10:05
 • #1110: Dụ vợ, dỗ vợ (5)2020-04-18 10:05
 • #1111: Dụ vợ, dỗ vợ (6)2020-04-18 10:05
 • #1112: Dụ vợ, dỗ vợ (7)2020-04-18 10:05
 • #1113: Dụ vợ, dỗ vợ (8)2020-04-18 10:05
 • #1114: Dụ vợ, dỗ vợ (9)2020-04-18 10:05
 • #1115: Dụ vợ, dỗ vợ (10)2020-04-18 10:05
 • #1116: Dụ vợ, dỗ vợ (11)2020-04-18 10:05
 • #1117: Dụ vợ, dỗ vợ (12)2020-04-18 10:06
 • #1118: Dụ vợ, dỗ vợ (13)2020-04-18 10:06
 • #1119: Dụ vợ, dỗ vợ (14)2020-04-18 10:06
 • #1120: Dụ vợ, dỗ vợ (15)2020-04-18 10:06
 • #1121: Dụ vợ, dỗ vợ (16)2020-04-18 10:06
 • #1122: Dụ vợ, dỗ vợ (17)2020-04-18 10:06
 • #1123: Dụ vợ, dỗ vợ (18)2020-04-18 10:06
 • #1124: Dụ vợ, dỗ vợ (19)2020-04-18 10:06
 • #1125: Dụ vợ, dỗ vợ (20)2020-04-18 10:06
 • #1126: Dụ vợ, dỗ vợ (21)2020-04-18 10:06
 • #1127: Dụ vợ, dỗ vợ (22)2020-04-18 10:06
 • #1128: Dụ vợ, dỗ vợ (23)2020-04-18 10:07
 • #1129: Dụ vợ, dỗ vợ (24)2020-04-18 10:07
 • #1130: Dụ vợ, dỗ vợ (25)2020-04-18 10:07
 • #1131: Tuần trăng mật bù2020-04-18 10:07
 • #1132: Lão công, ngươi tốt nhất!2020-04-18 10:07
 • #1133: Bãi cát dắt tay2020-04-18 10:07
 • #1134: Hắn có người thích(1)2020-04-18 10:07
 • #1135: Hắn có người thích(2)2020-04-18 10:07
 • #1136: Hắn có người thích(3)2020-04-18 10:07
 • #1137: Hắn có người thích(4)2020-04-18 10:07
 • #1138: Hắn có người thích(5)2020-04-18 10:07
 • #1139: Hắn có người thích(6)2020-04-18 10:07
 • #1140: Hắn có người thích(7)2020-04-18 10:08
 • #1141: Hắn có người thích(8)2020-04-18 10:08
 • #1142: Hắn có người thích(9)2020-04-18 10:08
 • #1143: Hắn có người thích(10)2020-04-18 10:08
 • #1144: Hắn có người thích(11)2020-04-18 10:08
 • #1145: Hắn có người thích(12)2020-04-18 10:08
 • #1146: Hắn có người thích(13)2020-04-18 10:08
 • #1147: Hắn có người thích(14)2020-04-18 10:08
 • #1148: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (1)2020-04-18 10:08
 • #1149: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (2)2020-04-18 10:08
 • #1150: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (3)2020-04-18 10:08
 • #1151: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (4)2020-04-18 10:08
 • #1152: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (5)2020-04-18 10:09
 • #1153: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (6)2020-04-18 10:09
 • #1154: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (7)2020-04-18 10:09
 • #1155: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (8)2020-04-18 10:09
 • #1156: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (9)2020-04-18 10:09
 • #1157: Chúng ta bây giờ quan hệ thế nào (10)2020-04-18 10:09
 • #1158: Hứa ngươi cả đời tình yêu (1)2020-04-18 10:09
 • #1159: Hứa ngươi cả đời tình yêu (2)2020-04-18 10:09
 • #1160: Hứa ngươi cả đời tình yêu (3)2020-04-18 10:09
 • #1161: Hứa ngươi cả đời tình yêu (4)2020-04-18 10:10
 • #1162: Hứa ngươi cả đời tình yêu (5)2020-04-18 10:10
 • #1163: Hứa ngươi cả đời tình yêu (6)2020-04-18 10:10
 • #1164: Hứa ngươi cả đời tình yêu (7)2020-04-18 10:10
 • #1165: Hứa ngươi cả đời tình yêu (8)2020-04-18 10:10
 • #1166: Hứa ngươi cả đời tình yêu (9)2020-04-18 10:10
 • #1167: Hứa ngươi cả đời tình yêu (10)2020-04-18 10:10
 • #1168: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (1)2020-04-18 10:10
 • #1169: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (2)2020-04-18 10:10
 • #1170: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (3)2020-04-18 10:10
 • #1171: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (4)2020-04-18 10:11
 • #1172: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (5)2020-04-18 10:11
 • #1173: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (6)2020-04-18 10:11
 • #1174: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (7)2020-04-18 10:11
 • #1175: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (8)2020-04-18 10:11
 • #1176: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (9)2020-04-18 10:11
 • #1177: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (10)2020-04-18 10:11
 • #1178: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (11)2020-04-18 10:11
 • #1179: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (12)2020-04-18 10:11
 • #1180: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (13)2020-04-18 10:12
 • #1181: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (14)2020-04-18 10:12
 • #1182: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (15)2020-04-18 10:12
 • #1183: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (16)2020-04-18 10:12
 • #1184: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (17)2020-04-18 10:12
 • #1185: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (18)2020-04-18 10:12
 • #1186: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (19)2020-04-18 10:12
 • #1187: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (20)2020-04-18 10:12
 • #1188: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (21)2020-04-18 10:12
 • #1189: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (22)2020-04-18 10:12
 • #1190: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (23)2020-04-18 10:12
 • #1191: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (24)2020-04-18 10:13
 • #1192: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (25)2020-04-18 10:13
 • #1193: Nếu như tình yêu có kỳ hạn (Hoàn)2020-04-18 10:13
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Phượng Động Cửu Thiên: Phế Tài Sát Thủ Phi

THUYS♥️

Cuộc Chiến Bản Thảo

TiKay

Giới Bóng Đá Tiểu Tướng

TiKay

Leave a Reply