Cổ Đại

Trưởng Đích

Trưởng Đích

Tạ thị mưu, là Phó gia trăm năm số mệnh.

Phó hầu gia mưu, là quyền thế tiền đồ.

Trong mộng nàng là bị đánh cờ thua trận phế cờ, mẫu thân đầu hoàn tự sát, nàng bị vội vàng thấp gả cho Lục gia vị kia danh khắp thiên hạ hàn môn tử đệ, lại ở cực tốt thì giờ, vội vàng mất sớm.

Đương nàng trợn mắt tỉnh lại, lãnh cười ra tiếng, các ngươi đều nên hảo hảo sám hối!

Nguồn: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Hoàn Nhĩ Wr
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: hầu phủ
 • #2: Tạ thị
 • #3: hỏi thăm
 • #4: yêu cầu
 • #5: yêu cầu
 • #6: Minh Hà
 • #7: Bị phạt
 • #8: Cô mẫu
 • #9: Chủ ý
 • #10: Cảm thấy bất an
 • #11: Tề thị
 • #12: Ưu việt
 • #13: Lòng mang
 • #14: Lòng nghi ngờ
 • #15: Gặp gỡ
 • #16: Cáo trạng
 • #17: Buồn mệt
 • #18: Tính toán
 • #19: Tổ phụ
 • #20: Mưu quyền
 • #21: Mẫu ái
 • #22: Mượn vận
 • #23: Yến Truy
 • #24: Ban cho
 • #25: Hoa thoa
 • #26: Khó xử
 • #27: Lãng quên
 • #28: Tới chơi
 • #29: Thoại bản
 • #30: Đốt
 • #31: Khó xử
 • #32: Bão nổi
 • #33: Ý chỉ
 • #34: Đả thương người
 • #35: Giang Châu
 • #36: Ý đồ đến
 • #37: Tịch tế
 • #38: Đọc thơ
 • #39: Quách Tần
 • #40: Đập phá
 • #41: Giết gà
 • #42: Dọa khỉ
 • #43: Ngọn nguồn
 • #44: Bị bệnh
 • #45: Thăm
 • #46: Không hay ho
 • #47: Xảo ngộ
 • #48: Đề nghị
 • #49: Chán ghét
 • #50: Tiết gia
 • #51: Đan Dương
 • #52: Ngọc lang
 • #53: Mượn áo
 • #54: Bất công
 • #55: Đưa làm con thừa tự
 • #56: Rời khỏi
 • #57: Nguyên tuổi
 • #58: Xung đột
 • #59: Ai phạt
 • #60: Cầu xin
 • #61: Du xuân
 • #62: Ngụy thị
 • #63: Khiêu khích
 • #64: Tỷ thí
 • #65: Quỷ kế
 • #66: Mưa to
 • #67: Gặp chuyện không may
 • #68: Tuẫn chủ
 • #69: Đưa tiễn
 • #70: Nói chuyện
 • #71: Tương trợ
 • #72: Nói chuyện với nhau
 • #73: Ban cho
 • #74: Sinh nhật
 • #75: Trung nguyên
 • #76: Xuất hành
 • #77: Dương thị
 • #78: Thưởng cảnh
 • #79: Váy bẩn
 • #80: Tỷ muội
 • #81: Đề nghị
 • #82: Trả thù
 • #83: Diệu kế
 • #84: Tới chơi
 • #85: Nên khóc
 • #86: Đòi tiền
 • #87: abc
 • #88: Cẩm viên
 • #89: Giải thoát
 • #90: Hòa hảo
 • #91: Lo lắng
 • #92: Mục đích
 • #93: Hổ hố
 • #94: Nhằm vào
 • #95: Mời
 • #96: Xem tướng
 • #97: Cầu tình
 • #98: Nguyên nhân
 • #99: Hậu quả
 • #100: Hảo ý
 • #101: Lựa chọn
 • #102: Dặn dò
 • #103: Tô thị
 • #104: Là ai
 • #105: Lũng Tây
 • #106: Khuyên bảo
 • #107: Khuyến khích
 • #108: Tâm nghi
 • #109: Nhắc nhở
 • #110: Chỉ cầu
 • #111: Triệu kiến
 • #112: Đau lòng
 • #113: Ra mưu
 • #114: Bày mưu
 • #115: Báo ân
 • #116: Ngoài ý muốn
 • #117: Chi khách
 • #118: Bị thương
 • #119: Cẩn thận
 • #120: Gặp chuyện không may
 • #121: Rơi xuống nước
 • #122: Chất vấn
 • #123: Triệu hồi
 • #124: Đưa hương
 • #125: Biểu trung
 • #126: Làm khó dễ
 • #127: Thêm dầu
 • #128: Thêm dầu
 • #129: Khó được
 • #130: Gặp gỡ
 • #131: Dư nghiệt
 • #132: Dạy ta
 • #133: Đắc tội
 • #134: Âm thị
 • #135: Nhân tình
 • #136: Thưởng hà
 • #137: Ghen ghét
 • #138: Khúc mắc
 • #139: Khó xử
 • #140: Tính kế
 • #141: Chửi bới
 • #142: abc
 • #143: Cầu tình
 • #144: Biệt trang
 • #145: Lập công
 • #146: Ủy khuất
 • #147: Tranh phong
 • #148: Giao tình
 • #149: Khiêu khích
 • #150: Tự tìm
 • #151: Khổ ăn
 • #152: Cơ hội
 • #153: Thanh đông
 • #154: Đánh tây
 • #155: Ý đồ đến
 • #156: Nguyên do
 • #157: Danh mục quà tặng
 • #158: Bắt người
 • #159: Bắt người
 • #160: Ép hỏi
 • #161: Hiểu lầm
 • #162: Tỷ thí
 • #163: Đánh mặt
 • #164: Hôn sự
 • #165: Ưu việt
 • #166: Khóc cầu
 • #167: Khách nhân
 • #168: Tò mò
 • #169: Chép sách
 • #170: Vọng tưởng
 • #171: Mượn thư
 • #172: Tà tâm
 • #173: Bất tử
 • #174: Góc tường
 • #175: Nghiệt chủng
 • #176: Tứ hôn
 • #177: Thất sủng
 • #178: Ghi hận
 • #179: Không muốn
 • #180: Ác ý
 • #181: Mưa gió
 • #182: Bị tập kích
 • #183: Chủ mưu
 • #184: Chạy
 • #185: Yêu cầu
 • #186: Tướng yêu
 • #187: Chân tướng
 • #188: Không tốt
 • #189: Thuốc trị thương
 • #190: Uy rượu
 • #191: Khảo nghiệm
 • #192: Thân phận
 • #193: Thế đại
 • #194: Dàn xếp
 • #195: Mẫu nữ
 • #196: Không nói chuyện
 • #197: Lựa chọn
 • #198: Gặp gỡ
 • #199: Xem bói
 • #200: Mời
 • #201: Tặng lễ
 • #202: Tộc học
 • #203: Nghĩ ngươi
 • #204: Lại lâm
 • #205: Đi rồi
 • #206: Sinh nhật
 • #207: Địch ý
 • #208: Triệu hồi
 • #209: Nhận sai
 • #210: Ích lợi
 • #211: Không mời
 • #212: Tranh cãi ầm ĩ
 • #213: Trèo tường
 • #214: Ép hỏi
 • #215: Tin tức
 • #216: Tặng lễ
 • #217: Thu sau
 • #218: Tính sổ
 • #219: Như thế nào
 • #220: Châm ngòi
 • #221: Ly gián
 • #222: Như nguyện
 • #223: Gửi thư
 • #224: Đưa tình
 • #225: Trở về
 • #226: Tình thế
 • #227: Tiết Trung Phục
 • #228: Uy hiếp
 • #229: An ủi
 • #230: Biết chuyện
 • #231: Phân tích
 • #232: Giang sơn
 • #233: Ván cờ
 • #234: Biện hộ cho
 • #235: Khải hoàn
 • #236: Tương tư
 • #237: Trương trì
 • #238: Ân sủng
 • #239: Dương thị
 • #240: Vân Dương
 • #241: Trên xe
 • #242: Ưu việt
 • #243: Tam lang
 • #244: Tránh né
 • #245: Nhẫn tâm
 • #246: Nhẫn tâm
 • #247: Từ mẫu
 • #248: Mưu tính
 • #249: Thi thể
 • #250: Lòng dạ
 • #251: Hẹp hòi
 • #252: Đồ cưới
 • #253: Hôn tiền
 • #254: Giáo dục
 • #255: Đến hạ
 • #256: Chuyện tốt
 • #257: Nhiều mài
 • #258: Hôn lễ
 • #259: Xuất giá
 • #260: Kết thúc buổi lễ
 • #261: Thân mật
 • #262: Động phòng
 • #263: Hoa chúc
 • #264: abc
 • #265: Ngôn ngoại
 • #266: Ý
 • #267: Nghe lời
 • #268: Bôi dược
 • #269: Đom đóm
 • #270: Tây Kinh
 • #271: Thú vị
 • #272: Lại mặt
 • #273: Tỷ muội
 • #274: Nghe được
 • #275: Nhưng là
 • #276: Vui mừng
 • #277: Duyên phận
 • #278: Thái Nguyên
 • #279: Tạm đừng
 • #280: Cường hủy
 • #281: Trở nên gay gắt
 • #282: Buộc tội
 • #283: Thất sủng
 • #284: Nghe lời
 • #285: Nhờ nói
 • #286: Phúc họa
 • #287: Gắn bó
 • #288: Tiểu biệt
 • #289: Quả bưởi
 • #290: Tình thế
 • #291: Nghiêm trọng
 • #292: Che chở
 • #293: Diệu kế
 • #294: Nhớ được
 • #295: Cầu ngươi
 • #296: Chậm
 • #297: Bỏ quan
 • #298: Bảo mệnh
 • #299: Gian ngoan
 • #300: Mất linh
 • #301: Tộc huấn
 • #302: Đánh đố
 • #303: Tam thúc
 • #304: Chậm
 • #305: Hồi tâm
 • #306: Đánh bạc thua
 • #307: Sổ con
 • #308: Thẹn thùng
 • #309: Sợ hãi
 • #310: Cầu ta
 • #311: Tỷ muội
 • #312: Cầu quan
 • #313: Sửa trị
 • #314: Minh Hà
 • #315: Trời sinh
 • #316: Một đôi
 • #317: Ân cần thăm hỏi
 • #318: Bái kiến
 • #319: Đeo đao
 • #320: Mai phục
 • #321: Thao quang
 • #322: Dưỡng hối
 • #323: Chải đầu
 • #324: Bắt đầu
 • #325: Đi một chút
 • #326: Đưa dán
 • #327: Triệu kiến
 • #328: Phu thê
 • #329: Đồng tâm
 • #330: Ngày xưa
 • #331: Bạn cũ
 • #332: Khổ hình
 • #333: Sợ hãi
 • #334: Ghen tị
 • #335: Để ý
 • #336: Bản sự
 • #337: Hối hận
 • #338: Cùng không
 • #339: Bồi tội
 • #340: Trân trọng
 • #341: Thái hậu
 • #342: Ghi nhớ
 • #343: Tình dài
 • #344: Ngủ hội
 • #345: Khuê phòng
 • #346: Phân ưu
 • #347: Đưa tiễn
 • #348: Không tha
 • #349: Va chạm
 • #350: Ta nói
 • #351: Nghe nói
 • #352: Trả thù
 • #353: Rối loạn
 • #354: Đầu trận tuyến
 • #355: Gấp cầu
 • #356: Thiên làm
 • #357: Chi hợp
 • #358: Buộc tội
 • #359: Gặp ta
 • #360: Trọng thương
 • #361: Đi hảo
 • #362: Ngoài ý muốn
 • #363: Phản đường
 • #364: Hoảng
 • #365: Bình định
 • #366: Lão gian
 • #367: Cự hoạt
 • #368: Động tình
 • #369: Cầu kiến
 • #370: Hoàn toàn
 • #371: Tỉnh ngộ
 • #372: Lặng lẽ
 • #373: Cắn ta
 • #374: Biệt ly
 • #375: Gian nan
 • #376: Cảm tình
 • #377: Hoài nghi
 • #378: Sớm có
 • #379: Dự mưu
 • #380: Oán hận
 • #381: Xin lỗi
 • #382: Nghe được
 • #383: Minh trào
 • #384: Ám phúng
 • #385: Quân tử
 • #386: Ngu xuẩn
 • #387: Thăm
 • #388: Đa tình
 • #389: Phân điện
 • #390: Bất mãn
 • #391: Còn muốn
 • #392: Thâm tình
 • #393: Nói giỡn
 • #394: Nói bậy
 • #395: Châm chọc
 • #396: Thể diện
 • #397: Bị đánh
 • #398: Thông minh
 • #399: Khiêu khích
 • #400: Tự rước
 • #401: Này nhục
 • #402: Say rượu
 • #403: Đừng động
 • #404: Đêm đàm
 • #405: Gặp chuyện không may
 • #406: Hoạ mi
 • #407: Ăn ý
 • #408: Dài tuyến
 • #409: Huynh đệ
 • #410: Dỗ hảo
 • #411: Ám toán
 • #412: Vũ dũng
 • #413: Phản kích
 • #414: Đánh nhau
 • #415: Cáo trạng
 • #416: Sớm có
 • #417: Dự mưu
 • #418: Ân uy
 • #419: Nói nhỏ
 • #420: Nguyên nhân
 • #421: Huấn tử
 • #422: Tang tử
 • #423: Chi đau
 • #424: Ta yêu
 • #425: Trả thù
 • #426: Tiếc nuối
 • #427: Lựa chọn
 • #428: Phát hiện
 • #429: Trêu ghẹo
 • #430: Lăng phủ
 • #431: Ngoài ý muốn
 • #432: Có thai
 • #433: Âm mưu
 • #434: Quỷ kế
 • #435: Tiếc nuối
 • #436: Tranh cãi
 • #437: Hồ nháo
 • #438: Dương thị
 • #439: Hoài nghi
 • #440: Nói chuyện
 • #441: Mục đích
 • #442: Yên tâm
 • #443: Kiêu ngạo
 • #444: Không rõ
 • #445: Ý tưởng
 • #446: Vận mệnh
 • #447: Cầu kiến
 • #448: Quyền mưu
 • #449: Mị ngôn
 • #450: Tín nhiệm
 • #451: Sợ hãi
 • #452: Ngoài ý muốn
 • #453: Mục đích
 • #454: Cố ý
 • #455: Sợ bóng sợ gió
 • #456: Một hồi
 • #457: Lựa chọn
 • #458: Đế vương
 • #459: Không phục
 • #460: Mối họa
 • #461: Nếu có chút
 • #462: Đăm chiêu
 • #463: Cuối cùng
 • #464: Vận may
 • #465: Nghi dựng
 • #466: Đường lang
 • #467: Bắt thiền
 • #468: Hoàng tước
 • #469: Ở phía sau
 • #470: Viên thuốc
 • #471: Nàng dám
 • #472: Quyết định
 • #473: Tơ nhện
 • #474: Mã tích
 • #475: Hâm mộ
 • #476: Bị trẹo
 • #477: Trúng kế
 • #478: Sai sao
 • #479: Chán ghét
 • #480: Khuê trung
 • #481: Giao tình
 • #482: Qua lại
 • #483: Năm đó
 • #484: Động tình
 • #485: Cùng thi triển
 • #486: Thần thông
 • #487: Tâm ý
 • #488: Răn dạy
 • #489: Tranh cãi
 • #490: Tranh cãi
 • #491: Đế tâm
 • #492: Gặp chuyện không may
 • #493: Tin tức
 • #494: Mới gặp
 • #495: Mới gặp
 • #496: Thái hậu
 • #497: Hồi quang
 • #498: Phản chiếu
 • #499: Hoăng
 • #500: Hộp gấm
 • #501: Ngọc thiền
 • #502: Trân trọng
 • #503: Quan ngươi
 • #504: Chuyện gì
 • #505: Di vật
 • #506: Đọc nghĩ
 • #507: Sớm biết
 • #508: Như thế
 • #509: Làm gì
 • #510: Lúc trước
 • #511: Tự thực
 • #512: Hậu quả xấu
 • #513: Nhân tâm
 • #514: Báo tấn
 • #515: Không mưu
 • #516: Mà hợp
 • #517: Hối chi
 • #518: Trễ hĩ
 • #519: Quốc khố
 • #520: Ý
 • #521: Tên
 • #522: Chết vào
 • #523: Bỏ mạng
 • #524: Bạo phong
 • #525: Mưa rào
 • #526: Thánh tâm
 • #527: Khó dò
 • #528: Khuyên bảo
 • #529: Trấn định
 • #530: Trí kế
 • #531: Hơn người
 • #532: Liêu sự
 • #533: Như thần
 • #534: Xông thẳng
 • #535: Hình bộ
 • #536: Kết hạ
 • #537: Căm hờn
 • #538: Đại chiến
 • #539: Đào hầm
 • #540: Bẫy tỉnh
 • #541: Thành phủ
 • #542: Sâu đậm
 • #543: Trong ứng
 • #544: Ngoại hợp
 • #545: Ma cao
 • #546: Một thước
 • #547: Nói cao
 • #548: Một trượng
 • #549: Trung thành
 • #550: Mồi câu
 • #551: Công tâm
 • #552: Chi kế
 • #553: Cơ quan
 • #554: Tính tận
 • #555: Hoàn hoàn
 • #556: Tướng cài
 • #557: Chặn lại
 • #558: Ứng nghiệm
 • #559: Nhiệt huyết
 • #560: Sôi trào
 • #561: Quách bá
 • #562: Xem bói
 • #563: Nằm mơ
 • #564: Đại hung
 • #565: Hiện ra
 • #566: Mưu đồ
 • #567: Đại sự
 • #568: Trong cung
 • #569: Chính biến
 • #570: Gian nan
 • #571: Quyết định
 • #572: Tự làm
 • #573: Tự chịu
 • #574: Nhân quả
 • #575: Báo ứng
 • #576: Bức cung
 • #577: Công bại
 • #578: Sắp thành
 • #579: Thiên lý
 • #580: Tuần hoàn
 • #581: Báo ứng
 • #582: Khó chịu
 • #583: Cầm thú
 • #584: Sớm biết
 • #585: Như thế
 • #586: Làm gì
 • #587: Lúc trước
 • #588: Thành vương
 • #589: Bại khấu
 • #590: Âm sai
 • #591: Dương sai
 • #592: Nghìn quân
 • #593: Càng
 • #594: Phát tác
 • #595: Buồn vui
 • #596: Bụi gai
 • #597: Thị phi
 • #598: Ưu khuyết điểm
 • #599: Phía sau
 • #600: Việc
 • #601: Thu thập
 • #602: Cầu xin
 • #603: Cũ tình
 • #604: Khó quên
 • #605: Vận trù
 • #606: Màn trướng
 • #607: Dung phi
 • #608: Cái chết
 • #609: Trung ngôn
 • #610: Khó nghe
 • #611: Bảo thủ
 • #612: Tự dùng
 • #613: Phong thuỷ
 • #614: Thay phiên
 • #615: Quân tử
 • #616: Trở về
 • #617: Vô tâm
 • #618: Chi mất
 • #619: Phân liệt
 • #620: Này ý
 • #621: Thần kỳ
 • #622: Không
 • #623: Sớm có
 • #624: Dự mưu
 • #625: Hối chi
 • #626: Trễ hĩ
 • #627: Khí độ
 • #628: Viện thủ
 • #629: Tạo hóa
 • #630: Trêu người
 • #631: Sớm chôn
 • #632: Mầm tai hoạ
 • #633: Hối hận
 • #634: Không kịp
 • #635: Thù đồ
 • #636: Cùng về
 • #637: Dẫn hổ
 • #638: Đuổi sói
 • #639: Châm ngôn
 • #640: Muốn lấy
 • #641: Trước cùng
 • #642: Làm tức giận
 • #643: Lại vén
 • #644: Gợn sóng
 • #645: Phản nói
 • #646: Hành chi
 • #647: Bên đường
 • #648: Hành hung
 • #649: Trào phúng
 • #650: Làm càn
 • #651: Điềm báo
 • #652: Thành công
 • #653: Dỗ ngươi
 • #654: Không biết
 • #655: Tốt xấu
 • #656: Nghiền ngẫm
 • #657: Thánh tâm
 • #658: Trị quốc
 • #659: Thượng sách
 • #660: Kết cục
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 3.6]

Related posts

Ta Thật Không Phải Nữ Chủ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Tu Tiên Chi Nữ Xứng Thản Nhiên

TiKay

Quẻ Phi Thiên Hạ

TiKay

Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

TiKay

Hoa Gian Diễm Sự II (16-Hết)

TiKay

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

TiKay

Leave a Reply