Cổ Đại Huyền Huyễn Ngôn Tình Trọng Sinh

Kiều Thiếp

Convert: Wikidich
Biên tập: B3 (Bạch Bách Bon)
Bìa: Jas
Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam giả nữ, Sủng Ngọt, HE.
Nhân vật chính: Chi Chi, Bùi Tín Phương

Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác, đã cho người đánh nàng đến chết.

Chết đi Chi Chi trở thành A Phiêu (*) trong ba năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia.

Hoá ra chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm Hoàng Đế!

Chi Chi:???

Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi. Khi vẫn chưa bị kiệu mềm khênh vào phủ Công Chúa từ cửa hông.

(*) A Phiêu: Hồn ma bay bay lol

Nguồn: bachbon.wordpress.com


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Đông Thi Nương
 •  Chương: /91
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • kieu-thiep-chuong-0001.mp32018-07-30 05:21
 • kieu-thiep-chuong-0002.mp32018-07-30 05:22
 • kieu-thiep-chuong-0003.mp32018-07-30 05:22
 • kieu-thiep-chuong-0004.mp32018-07-30 05:23
 • kieu-thiep-chuong-0005.mp32018-07-30 05:23
 • kieu-thiep-chuong-0006.mp32018-07-30 05:24
 • kieu-thiep-chuong-0007.mp32018-07-30 05:24
 • kieu-thiep-chuong-0008.mp32018-07-30 05:25
 • kieu-thiep-chuong-0009.mp32018-07-30 05:25
 • kieu-thiep-chuong-0010.mp32018-07-30 05:26
 • kieu-thiep-chuong-0011.mp32018-07-30 05:26
 • kieu-thiep-chuong-0012.mp32018-07-30 05:26
 • kieu-thiep-chuong-0013.mp32018-07-30 05:27
 • kieu-thiep-chuong-0014.mp32018-07-30 05:27
 • kieu-thiep-chuong-0015.mp32018-07-30 05:27
 • kieu-thiep-chuong-0016.mp32018-07-30 05:28
 • kieu-thiep-chuong-0017.mp32018-07-30 05:29
 • kieu-thiep-chuong-0018.mp32018-07-30 05:29
 • kieu-thiep-chuong-0019.mp32018-07-30 05:30
 • kieu-thiep-chuong-0020.mp32018-07-30 05:31
 • kieu-thiep-chuong-0021.mp32018-07-30 05:32
 • kieu-thiep-chuong-0022.mp32018-07-30 05:32
 • kieu-thiep-chuong-0023.mp32018-07-30 05:32
 • kieu-thiep-chuong-0024.mp32018-07-30 05:33
 • kieu-thiep-chuong-0025.mp32018-07-30 05:33
 • kieu-thiep-chuong-0026.mp32018-07-30 05:34
 • kieu-thiep-chuong-0027.mp32018-07-30 05:35
 • kieu-thiep-chuong-0028.mp32018-07-30 05:36
 • kieu-thiep-chuong-0029.mp32018-07-30 05:37
 • kieu-thiep-chuong-0030.mp32018-07-30 05:38
 • kieu-thiep-chuong-0031.mp32018-07-30 05:38
 • kieu-thiep-chuong-0032.mp32018-07-30 05:39
 • kieu-thiep-chuong-0033.mp32018-07-30 05:39
 • kieu-thiep-chuong-0034.mp32018-07-30 05:40
 • kieu-thiep-chuong-0035.mp32018-07-30 05:40
 • kieu-thiep-chuong-0036.mp32018-07-30 05:40
 • kieu-thiep-chuong-0037.mp32018-07-30 05:41
 • kieu-thiep-chuong-0038.mp32018-07-30 05:41
 • kieu-thiep-chuong-0039.mp32018-07-30 05:42
 • kieu-thiep-chuong-0040.mp32018-07-30 05:42
 • kieu-thiep-chuong-0041.mp32018-07-30 05:43
 • kieu-thiep-chuong-0042.mp32018-07-30 05:43
 • kieu-thiep-chuong-0043.mp32018-07-30 05:44
 • kieu-thiep-chuong-0044.mp32018-07-30 05:44
 • kieu-thiep-chuong-0045.mp32018-07-30 05:45
 • kieu-thiep-chuong-0046.mp32018-07-30 05:45
 • kieu-thiep-chuong-0047.mp32018-07-30 05:46
 • kieu-thiep-chuong-0048.mp32018-07-30 05:47
 • kieu-thiep-chuong-0049.mp32018-07-30 05:47
 • kieu-thiep-chuong-0050.mp32018-07-30 05:48
 • kieu-thiep-chuong-0051.mp32018-07-30 05:49
 • kieu-thiep-chuong-0052.mp32018-07-30 05:50
 • kieu-thiep-chuong-0053.mp32018-07-30 05:50
 • kieu-thiep-chuong-0054.mp32018-07-30 05:51
 • kieu-thiep-chuong-0055.mp32018-07-30 05:53
 • kieu-thiep-chuong-0056.mp32018-07-30 05:53
 • kieu-thiep-chuong-0057.mp32018-07-30 05:54
 • kieu-thiep-chuong-0058.mp32018-07-30 05:54
 • kieu-thiep-chuong-0059.mp32018-07-30 05:55
 • kieu-thiep-chuong-0060.mp32018-07-30 05:55
 • kieu-thiep-chuong-0061.mp32018-07-30 05:56
 • kieu-thiep-chuong-0062.mp32018-07-30 05:56
 • kieu-thiep-chuong-0063.mp32018-07-30 05:57
 • kieu-thiep-chuong-0064.mp32018-07-30 05:57
 • kieu-thiep-chuong-0065.mp32018-07-30 05:58
 • kieu-thiep-chuong-0066.mp32018-07-30 05:58
 • kieu-thiep-chuong-0067.mp32018-07-30 05:59
 • kieu-thiep-chuong-0068.mp32018-07-30 05:59
 • kieu-thiep-chuong-0069.mp32018-07-30 06:00
 • kieu-thiep-chuong-0070.mp32018-07-30 06:00
 • kieu-thiep-chuong-0071.mp32018-07-30 06:01
 • kieu-thiep-chuong-0072.mp32018-07-30 06:01
 • kieu-thiep-chuong-0073.mp32018-07-30 06:02
 • kieu-thiep-chuong-0074.mp32018-07-30 06:02
 • kieu-thiep-chuong-0075.mp32018-07-30 06:03
 • kieu-thiep-chuong-0076.mp32018-07-30 06:03
 • kieu-thiep-chuong-0077.mp32018-07-30 06:04
 • kieu-thiep-chuong-0078.mp32018-07-30 06:04
 • kieu-thiep-chuong-0079.mp32018-07-30 06:04
 • kieu-thiep-chuong-0080.mp32018-07-30 06:05
 • kieu-thiep-chuong-0081.mp32018-07-30 06:05
 • kieu-thiep-chuong-0082.mp32018-07-30 06:06
 • kieu-thiep-chuong-0083.mp32018-07-30 06:06
 • kieu-thiep-chuong-0084.mp32018-07-30 06:07
 • kieu-thiep-chuong-0085.mp32018-07-30 06:07
 • kieu-thiep-chuong-0086.mp32018-07-30 06:08
 • kieu-thiep-chuong-0087.mp32018-07-30 06:08
 • kieu-thiep-chuong-0088.mp32018-07-30 06:53
 • kieu-thiep-chuong-0089.mp32018-07-30 06:54
 • kieu-thiep-chuong-0090.mp32018-07-30 06:54
 • kieu-thiep-chuong-0091.mp32018-07-30 06:54

Related posts

Mạnh Nhất Thiên Nhãn Hoàng Đế

TiKay

Độc sủng cuồng thê: Ta bộ đội đặc chủng lão bà

THUYS♥️

Toàn Cầu Võ Thần

TiKay

Leave a Reply