Cổ Đại

Ngày Tháng Trắc Trở

Thể loại: Cổ đại, Cung đình, nữ cải nam trang, sủng, HE
Chuyển ngữ: Hắc, Mic
Beta: Mic

Hằng đêm trước khi đi ngủ, Thừa tướng Tạ Thù đều phải nhắc nhở bản thân mình ba điều:

Một, phải cẩn thận Vũ Lăng vương.

Hai, vẫn là cẩn thận khi đụng phải Vũ Lăng Vương.

Ba, trước khi lâm triều phải bó ngực.

Nguồn: hacgia149.wordpress.com, tucaumuaha.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0001.mp32018-10-07 02:06
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0002.mp32018-10-07 02:07
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0003.mp32018-10-07 02:07
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0004.mp32018-10-07 02:07
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0005.mp32018-10-07 02:08
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0006.mp32018-10-07 02:08
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0007.mp32018-10-07 02:08
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0008.mp32018-10-07 02:09
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0009.mp32018-10-07 02:09
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0010.mp32018-10-07 02:09
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0011.mp32018-10-07 02:10
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0012.mp32018-10-07 02:10
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0013.mp32018-10-07 02:10
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0014.mp32018-10-07 02:11
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0015.mp32018-10-07 02:11
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0016.mp32018-10-07 02:12
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0017.mp32018-10-07 02:12
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0018.mp32018-10-07 02:12
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0019.mp32018-10-07 02:12
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0020.mp32018-10-07 02:13
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0021.mp32018-10-07 02:13
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0022.mp32018-10-07 02:13
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0023.mp32018-10-07 02:14
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0024.mp32018-10-07 02:14
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0025.mp32018-10-07 02:14
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0026.mp32018-10-07 02:15
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0027.mp32018-10-07 02:15
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0028.mp32018-10-07 02:15
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0029.mp32018-10-07 02:16
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0030.mp32018-10-07 02:16
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0031.mp32018-10-07 02:16
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0032.mp32018-10-07 02:17
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0033.mp32018-10-07 02:17
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0034.mp32018-10-07 02:17
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0035.mp32018-10-07 02:18
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0036.mp32018-10-07 02:18
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0037.mp32018-10-07 02:19
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0038.mp32018-10-07 02:19
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0039.mp32018-10-07 02:19
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0040.mp32018-10-07 02:20
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0041.mp32018-10-07 02:20
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0042.mp32018-10-07 02:20
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0043.mp32018-10-07 02:21
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0044.mp32018-10-07 02:21
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0045.mp32018-10-07 02:21
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0046.mp32018-10-07 02:22
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0047.mp32018-10-07 02:22
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0048.mp32018-10-07 02:22
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0049.mp32018-10-07 02:23
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0050.mp32018-10-07 02:23
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0051.mp32018-10-07 02:24
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0052.mp32018-10-07 02:24
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0053.mp32018-10-07 02:24
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0054.mp32018-10-07 02:25
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0055.mp32018-10-07 02:25
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0056.mp32018-10-07 02:26
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0057.mp32018-10-07 02:26
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0058.mp32018-10-07 02:26
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0059.mp32018-10-07 02:27
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0060.mp32018-10-07 02:27
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0061.mp32018-10-07 02:27
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0062.mp32018-10-07 02:28
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0063.mp32018-10-07 02:28
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0064.mp32018-10-07 02:28
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0065.mp32018-10-07 02:29
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0066.mp32018-10-07 02:29
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0067.mp32018-10-07 02:30
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0068.mp32018-10-07 02:30
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0069.mp32018-10-07 02:30
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0070.mp32018-10-07 02:31
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0071.mp32018-10-07 02:31
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0072.mp32018-10-07 02:31
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0073.mp32018-10-07 02:32
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0074.mp32018-10-07 02:32
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0075.mp32018-10-07 02:32
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0076.mp32018-10-07 02:33
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0077.mp32018-10-07 02:33
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0078.mp32018-10-07 02:33
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0079.mp32018-10-07 02:33
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0080.mp32018-10-07 02:34
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0081.mp32018-10-07 02:34
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0082.mp32018-10-07 02:34
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0083.mp32018-10-07 02:34
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0084.mp32018-10-07 02:35
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0085.mp32018-10-07 02:35
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0086.mp32018-10-07 02:35
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0087.mp32018-10-07 02:35
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0088.mp32018-10-07 02:35
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0089.mp32018-10-07 02:41
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0090.mp32018-10-07 02:41
 • ngay-thang-trac-tro-chuong-0091.mp32018-10-07 02:41

Related posts

Trọng Sinh Ác Bà Bà

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Lâm Thị Vinh Hoa

TiKay

Đỡ Eo

TiKay

Ma Đạo Tổ Sư

THUYS♥️

Điền Viên Tiểu Ái Thê

TiKay

Leave a Reply