Ngôn Tình Nữ Cường Sắc

Tòa Thành Bị Vùi Lấp

Thể loại: Hiện đại, Nam nữ cường, Sạch, Sủng, Sắc, HE
Editor: Hạ Nguyên

Một câu chuyện tình yêu đẹp diễn ra nơi chốn sa mạc cát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, có những cảnh Hot nhé mọi người.

Trích đoạn ngắn:

“Sa mạc Tây Bắc, trong rừng Hồ Dương.

Ngôn Tiêu áp môi vào tai Quan Dược: “Anh không dám làm gì tôi hay là không muốn, hửm?”

“Không muốn.” Quan Dược dương như nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không có hứng thú với cô!”

Nửa phút im lặng, Ngôn Tiêu khẽ nói: “Anh chờ đấy…”

Nguồn: wattpad.com/user/July_Hoang


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Thiên Như Ngọc
 •  Chương: /79
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0001.mp32018-10-07 02:06
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0002.mp32018-10-07 02:07
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0003.mp32018-10-07 02:07
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0004.mp32018-10-07 02:08
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0005.mp32018-10-07 02:08
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0006.mp32018-10-07 02:08
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0007.mp32018-10-07 02:09
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0008.mp32018-10-07 02:09
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0009.mp32018-10-07 02:09
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0010.mp32018-10-07 02:10
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0011.mp32018-10-07 02:10
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0012.mp32018-10-07 02:10
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0013.mp32018-10-07 02:11
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0014.mp32018-10-07 02:11
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0015.mp32018-10-07 02:11
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0016.mp32018-10-07 02:11
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0017.mp32018-10-07 02:12
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0018.mp32018-10-07 02:12
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0019.mp32018-10-07 02:12
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0020.mp32018-10-07 02:13
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0021.mp32018-10-07 02:13
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0022.mp32018-10-07 02:13
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0023.mp32018-10-07 02:14
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0024.mp32018-10-07 02:14
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0025.mp32018-10-07 02:15
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0026.mp32018-10-07 02:15
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0027.mp32018-10-07 02:15
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0028.mp32018-10-07 02:15
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0029.mp32018-10-07 02:16
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0030.mp32018-10-07 02:16
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0031.mp32018-10-07 02:17
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0032.mp32018-10-07 02:17
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0033.mp32018-10-07 02:17
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0034.mp32018-10-07 02:18
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0035.mp32018-10-07 02:18
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0036.mp32018-10-07 02:18
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0037.mp32018-10-07 02:19
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0038.mp32018-10-07 02:19
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0039.mp32018-10-07 02:19
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0040.mp32018-10-07 02:20
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0041.mp32018-10-07 02:20
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0042.mp32018-10-07 02:20
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0043.mp32018-10-07 02:21
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0044.mp32018-10-07 02:21
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0045.mp32018-10-07 02:21
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0046.mp32018-10-07 02:22
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0047.mp32018-10-07 02:22
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0048.mp32018-10-07 02:22
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0049.mp32018-10-07 02:23
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0050.mp32018-10-07 02:23
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0051.mp32018-10-07 02:23
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0052.mp32018-10-07 02:24
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0053.mp32018-10-07 02:24
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0054.mp32018-10-07 02:24
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0055.mp32018-10-07 02:25
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0056.mp32018-10-07 02:25
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0057.mp32018-10-07 02:25
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0058.mp32018-10-07 02:25
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0059.mp32018-10-07 02:26
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0060.mp32018-10-07 02:26
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0061.mp32018-10-07 02:26
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0062.mp32018-10-07 02:27
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0063.mp32018-10-07 02:27
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0064.mp32018-10-07 02:27
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0065.mp32018-10-07 02:28
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0066.mp32018-10-07 02:28
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0067.mp32018-10-07 02:28
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0068.mp32018-10-07 02:28
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0069.mp32018-10-07 02:29
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0070.mp32018-10-07 02:29
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0071.mp32018-10-07 02:29
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0072.mp32018-10-07 02:30
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0073.mp32018-10-07 02:30
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0074.mp32018-10-07 02:30
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0075.mp32018-10-07 02:31
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0076.mp32018-10-07 02:31
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0077.mp32018-10-07 02:31
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0078.mp32018-10-07 02:32
 • toa-thanh-bi-vui-lap-chuong-0079.mp32018-10-07 02:32

Related posts

Bỏ Nô Phiên Thiên: Thiếu Đế Sủng Phi

TiKay

Trọng Sinh Chi Bắt Quỷ Thiên Sư

TiKay

Cực Phẩm Cuồng Y Khuynh Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply