Hài HướcHiện ĐạiNgôn Tình

Khắc Kim Sửa Mệnh [ Giới Giải Trí ]

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Giới giải trí , Sảng văn , Kim bài đề cử 🥇 ,1v1 , Mary Sue

——————–

Nam Hi chỉ là thường thường vô kỳ giới giải trí tiểu trong suốt, không nhân khí, không tài nguyên, không nhân mạch

Số lượng không nhiều lắm nhan cẩu fan mỗi ngày thế nàng sầu. . .

Thẳng đến có một ngày nàng nhặt được cái khắc kim trừu tạp hệ thống!

Không nhân khí? Ảnh đế đang nổi mang nàng thượng hot search!

Không tài nguyên? Nhà đầu tư xếp hàng cho nàng đưa hợp đồng!

Không nhân mạch? Toàn thế giới đạo diễn đều tưởng mời nàng đương nữ chủ!

# ta nữ thần kỹ thuật diễn nghịch thiên, sự nghiệp phấn một quyển thỏa mãn #

# trong một đêm, toàn thế giới đạo diễn đều coi trọng ta idol! #

Một câu phiên bản: Nữ chủ khắc kim sửa mệnh, bước lên đỉnh cao nhân sinh

Bàn tay vàng mãn điểm, tô sảng vả mặt văn, toàn bộ hành trình vô ngược, 1v1

Đọc nhắc nhở:

1, bàn tay vàng thô tráng, tô sảng văn, toàn bộ hành trình vô ngược xin yên tâm

2, hư cấu giới giải trí, bất luận kẻ nào vật cùng sự kiện đều cùng hiện thực giới giải trí không quan hệ, xin đừng đại nhập

3, 1v1 không lay được

—————————————–

Tag: Giới giải trí hệ thống ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nam Hi ┃ vai phụ: Cố Diệc Trạch, Trác Dương Hạ, Lục Nhiên, chờ ┃ cái khác: Hệ thống, giới giải trí

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  An Bích Liên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 12020-04-26 05:41
 • #2: Phần 22020-04-26 05:41
 • #3: Phần 32020-04-26 05:41
 • #4: Phần 42020-04-26 05:42
 • #5: Phần 52020-04-26 05:42
 • #6: Phần 62020-04-26 05:42
 • #7: Phần 72020-04-26 05:42
 • #8: Phần 82020-04-26 05:43
 • #9: Phần 92020-04-26 05:43
 • #10: Phần 102020-04-26 05:43
 • #11: Phần 112020-04-26 05:43
 • #12: Phần 122020-04-26 05:43
 • #13: Phần 132020-04-26 05:44
 • #14: Phần 142020-04-26 05:44
 • #15: Phần 152020-04-26 05:44
 • #16: Phần 162020-04-26 05:44
 • #17: Phần 172020-04-26 05:45
 • #18: Phần 182020-04-26 05:45
 • #19: Phần 192020-04-26 05:45
 • #20: Phần 202020-04-26 05:46
 • #21: Phần 212020-04-26 05:46
 • #22: Phần 222020-04-26 05:46
 • #23: Phần 232020-04-26 05:46
 • #24: Phần 242020-04-26 05:47
 • #25: Phần 252020-04-26 05:47
 • #26: Phần 262020-04-26 05:47
 • #27: Phần 272020-04-26 05:48
 • #28: Phần 282020-04-26 05:48
 • #29: Phần 292020-04-26 05:48
 • #30: Phần 302020-04-26 05:48
 • #31: Phần 312020-04-26 05:49
 • #32: Phần 322020-04-26 05:49
 • #33: Phần 332020-04-26 05:49
 • #34: Phần 342020-04-26 05:49
 • #35: Phần 352020-04-26 05:49
 • #36: Phần 362020-04-26 05:50
 • #37: Phần 372020-04-26 05:50
 • #38: Phần 382020-04-26 05:50
 • #39: Phần 392020-04-26 05:50
 • #40: Phần 402020-04-26 05:50
 • #41: Phần 412020-04-26 05:51
 • #42: Phần 422020-04-26 05:51
 • #43: Phần 432020-04-26 05:51
 • #44: Phần 442020-04-26 05:51
 • #45: Phần 452020-04-26 05:51
 • #46: Phần 462020-04-26 05:51
 • #47: Phần 472020-04-26 05:52
 • #48: Phần 482020-04-26 05:52
 • #49: Phần 492020-04-26 05:52
 • #50: Phần 502020-04-26 05:53
 • #51: Phần 512020-04-26 05:53
 • #52: Phần 522020-04-26 05:53
 • #53: Phần 532020-04-26 05:53
 • #54: Phần 542020-04-26 05:53
 • #55: Phần 552020-04-26 05:54
 • #56: Phần 562020-04-26 05:54
 • #57: Phần 572020-04-26 05:54
 • #58: Phần 582020-04-26 05:54
 • #59: Phần 592020-04-26 05:54
 • #60: Phần 602020-04-26 05:55
 • #61: Phần 612020-04-26 05:55
 • #62: Phần 622020-04-26 05:55
 • #63: Phần 632020-04-26 05:55
 • #64: Phần 642020-04-26 05:55
 • #65: Phần 652020-04-26 05:55
 • #66: Phần 662020-04-26 05:56
 • #67: Phần 672020-04-26 05:56
 • #68: Phần 682020-04-26 05:56
 • #69: Phần 692020-04-26 05:56
 • #70: Phần 702020-04-26 05:57
 • #71: Phần 712020-04-26 05:57
 • #72: Phần 722020-04-26 05:58
 • #73: Phần 732020-04-26 05:58
 • #74: Phần 742020-04-26 05:59
 • #75: Phần 752020-04-26 05:59
 • #76: Phần 762020-04-26 05:59
 • #77: Phần 772020-04-26 05:59
 • #78: Phần 782020-04-26 06:00
 • #79: Phần 792020-04-26 06:00
 • #80: Phần 802020-04-26 06:00
 • #81: Phần 812020-04-26 06:00
 • #82: Phần 822020-04-26 06:01
 • #83: Phần 832020-04-26 06:02
 • #84: Phần 842020-04-26 06:02
 • #85: Phần 852020-04-26 06:02
 • #86: Phần 862020-04-26 06:03
 • #87: Phần 872020-04-26 06:04
 • #88: Phần 882020-04-26 06:04
 • #89: Phần 892020-04-26 06:04
 • #90: Phần 902020-04-26 06:06
 • #91: Phần 912020-04-26 06:06
 • #92: Phần 922020-04-26 06:07
 • #93: Phần 932020-04-26 06:07
 • #94: Phần 942020-04-26 06:07
 • #95: Phần 952020-04-26 06:08
 • #96: Phần 962020-04-26 06:14
 • #97: Phần 972020-04-26 06:23
 • #98: Phần 982020-04-26 06:23
 • #99: Phần 992020-04-26 06:29
 • #100: Phần 1002020-04-26 06:29
 • #101: Phần 1012020-04-26 06:29
 • #102: Phần 1022020-04-26 06:30
 • #103: Phần 1032020-04-26 06:30
 • #104: Phần 1042020-04-26 06:30
 • #105: Phần 1052020-04-26 06:31
 • #106: Phần 1062020-04-26 06:31
 • #107: Phần 1072020-04-26 06:31
 • #108: Phần 1082020-04-26 06:32
 • #109: Phần 1092020-04-26 06:32
 • #110: Phần 1102020-04-26 06:34
 • #111: Phần 1112020-04-26 06:35
 • #112: Phần 1122020-04-26 06:35
 • #113: Phần 1132020-04-26 06:35
 • #114: Phần 1142020-04-26 06:36
 • #115: Phần 1152020-04-26 06:38
 • #116: Phần 1162020-04-26 06:39
 • #117: Phần 1172020-04-26 06:40
 • #118: Phần 1182020-04-26 06:40
 • #119: Phần 1192020-04-26 06:40
 • #120: Phần 1202020-04-26 06:41
 • #121: Phần 1212020-04-26 06:41
 • #122: Phần 1222020-04-26 06:41
 • #123: Phần 1232020-04-26 06:42
 • #124: Phần 1242020-04-26 06:42
 • #125: Phần 1252020-04-26 06:42
 • #126: Phần 1262020-04-26 06:43
 • #127: Phần 1272020-04-26 06:43
 • #128: Phần 1282020-04-26 06:43
 • #129: Phần 1292020-04-26 06:44
 • #130: Phần 1302020-04-26 06:44
 • #131: Phần 1312020-04-26 06:45
 • #132: Phần 1322020-04-26 06:45
 • #133: Phần 1332020-04-26 06:45
 • #134: Phần 1342020-04-26 06:45
 • #135: Phần 1352020-04-26 06:46
 • #136: Phần 1362020-04-26 06:46
 • #137: Phần 1372020-04-26 06:46
 • #138: Phần 1382020-04-26 06:47
 • #139: Phần 1392020-04-26 06:47
 • #140: Phần 1402020-04-26 06:48
 • #141: Phần 1412020-04-26 06:48
 • #142: Phần 1422020-04-26 06:48
 • #143: Phần 1432020-04-26 06:48
 • #144: Phần 1442020-04-26 06:49
 • #145: Phần 1452020-04-26 06:49
 • #146: Phần 1462020-04-26 06:50
 • #147: Phần 1472020-04-26 06:50
 • #148: Phần 1482020-04-26 06:50
 • #149: Phần 1492020-04-26 06:51
 • #150: Phần 1502020-04-26 06:51
 • #151: Phần 1512020-04-26 06:51
 • #152: Phần 1522020-04-26 06:52
 • #153: Phần 1532020-04-26 06:52
 • #154: Phần 1542020-04-26 06:52
 • #155: Phần 1552020-04-26 06:53
 • #156: Phần 1562020-04-26 06:53
 • #157: Phần 1572020-04-26 06:53
 • #158: Phần 1582020-04-26 06:53
 • #159: Phần 1592020-04-26 06:54
 • #160: Phần 1602020-04-26 06:54
 • #161: Phần 1612020-04-26 06:55
 • #162: Phần 1622020-04-26 06:55
 • #163: Phần 1632020-04-26 06:55
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.8]

Related posts

Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng

TiKay

Hoan Nghênh Tiến Vào Luyện Ngục Trò Chơi

TiKay

Hôn An, Scandal Lão Công!

TiKay

Em Gái Dịu Dàng Và Anh Trai Ma Quỷ

TiKay

Giới Giải Trí Đầu Đề

THUYS♥️

Điền Viên Khuê Sự

THUYS♥️

Leave a Reply