Huyền Huyễn

Huyền Huyễn: Vô Hạn Giết Chóc

【 phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Huyền huyễn: Vô hạn giết chóc 】 trùng sinh cao võ thế giới, lại muốn ta lập gia đình!

Tốt đẹp nam nhi, làm sao có thể lập gia đình! !

Mở ra vô hạn giết chóc con đường, theo tự diệt cả nhà, giết hết cả nhà bắt đầu.

Vạn năm về sau, đại kiếp khởi động lại, yêu loạn đại địa, ma hành nhân gian, chư tử bách thánh trở về!

Thiên không sinh ta Lý Thần Tú, sát đạo vạn cổ như đêm dài.

Giết hết thương sinh giết tạo hóa, lại chém bỉ ngạn chứng đạo quả! ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Quyển sách này đọc giai đoạn đầu có vẻ hơi khó chịu một tí . Nó vòng vòng khó hiểu từ từ tác viết lên tay những c sau . Tìm được 1 bộ sát đạo cực khó nên đành làm thôi âu cũng vì đam mê. Nói chung bộ này là 1 bộ khá tệ trong những bộ mình chọn dạo gần đây , ai đọc thì đọc không đọc đóng tab hộ mình . mình vẫn làm và theo truyện vì mình thích giết chóc thế thôi . Mình làm khối lượng truyện nhiều với công việc cũng bận rộn nên hay stress và mình ít khi check cmt ai có gì cứ nt vào id .Cảm ơn

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lâm Ngoại
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trùng sinh, ba chọn một2021-03-16 04:02
 • #2: Mở ra hệ thống, cái thứ nhất ban thưởng2021-03-16 04:03
 • #3: Giết người, rút đao2021-03-16 04:03
 • #4: Sát phạt không ngừng2021-03-16 04:03
 • #5: Tự diệt cả nhà ( canh thứ nhất, cầu hoa tươi)2021-03-16 04:03
 • #6: Chu Bát Hầu Thất, rút thưởng ( canh thứ hai, cầu hoa tươi)2021-03-16 04:04
 • #7: Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú ( Canh [3], cầu hoa tươi)2021-03-16 04:04
 • #8: Hậu cung? Có người muốn chết! ( , cầu hoa tươi)2021-03-16 04:04
 • #9: Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ ( Canh [5], cầu hoa tươi)2021-03-16 04:04
 • #10: Tuyệt sắc Hắc Hổ ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:04
 • #11: Muốn trên ta? Nằm mơ! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:04
 • #12: Tập kích, lại giết một người! ( Canh [3])2021-03-16 04:04
 • #13: Bắt đầu đại khai sát giới ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:04
 • #14: Mười hai thủ lĩnh toàn diệt ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:05
 • #15: Chém tận giết tuyệt! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:05
 • #16: Công pháp hối đoái cửa hàng mở ra ( Canh [3])2021-03-16 04:05
 • #17: Đinh Bằng, Thần Đao Trảm! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:05
 • #18: Cừu hận, hiện thân ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:05
 • #19: Lần này giết người, mới là Lý Trường Sinh! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:05
 • #20: Đối Lý Trường Sinh bói toán ( Canh [3])2021-03-16 04:05
 • #21: Cô Tô, Hàn Sơn Tự ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:06
 • #22: Cơ hội, đao chém Pháp Thắng ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:06
 • #23: Giết người, bị người chặn đường ( canh thứ hai)2021-03-16 04:06
 • #24: Bức gấp, rút đao! ( Canh [3])2021-03-16 04:06
 • #25: Sát khí thành đao! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:06
 • #26: Ẩn thế tông môn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:06
 • #27: Tu La Ma Tông hai đầu đạo lộ ( canh thứ hai)2021-03-16 04:06
 • #28: Liễu Sấu Ngọc thỉnh cầu ( Canh [3])2021-03-16 04:07
 • #29: Giao dịch đạt thành ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:07
 • #30: Thu hoạch giết chóc đáng giá thời gian ( Canh [5], tăng thêm)2021-03-16 04:07
 • #31: Giết người nghiện Lý Thần Tú ( )2021-03-16 04:07
 • #32: Nhập Tu La Ma Tông ( canh thứ hai)2021-03-16 04:07
 • #33: Lựa chọn công pháp, Tiểu Thụ Bàn Căn Quyết ( Canh [3])2021-03-16 04:07
 • #34: Giết chóc giá trị không đủ ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:07
 • #35: Nơi này, có thể giết người sao? ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:07
 • #36: Bá Vương Chi Đao ( canh thứ hai)2021-03-16 04:08
 • #37: Ngoại môn tranh phong bắt đầu ( thứ huyền diệu trong đó, không ở chỗ chân khí có bao nhiêu lợi hại.2021-03-16 04:08
 • #38: Trực tiếp liền mở giết! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:08
 • #39: Hung nhân Lý Trường Sinh! ( Canh [5], tăng thêm một chương)2021-03-16 04:08
 • #40: Giết chóc giá trị đầy một vạn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:08
 • #41: Tu luyện Hắc Thiên Thư ( canh thứ hai)2021-03-16 04:08
 • #42: Thất trưởng lão quyết ý ( thứ2021-03-16 04:08
 • #43: Lớn nhỏ như ý, mở cửu khiếu ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:08
 • #44: Sau cùng chín người, ám khí ( Canh [5], tăng thêm một chương)2021-03-16 04:09
 • #45: Giết sạch, công đức viên mãn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:09
 • #46: Đừng nghĩ gạt ta ra ngoài! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:09
 • #47: Khác một cái ngọn núi quỷ dị ( thứ2021-03-16 04:09
 • #48: Đặc thù thao tác, trận pháp ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:09
 • #49: Sơn Hà Tiềm Long Quyết ( , tăng thêm )2021-03-16 04:09
 • #50: Giết người như cắt cỏ! ( , tăng thêm )2021-03-16 04:09
 • #51: Mỹ nữ? Có bối cảnh? Chiếu giết! ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:09
 • #52: A, ngươi chính là cái kia cùng cô cô ··· ( canh thứ hai)2021-03-16 04:09
 • #53: Mở tổ khiếu, lại có thể như thế nào? ( thứ2021-03-16 04:10
 • #54: Vừa vào cửa này, sinh tử bất luận! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:10
 • #55: Đưa tới mấy cái thị nữ! ( Canh [5], tăng thêm một chương)2021-03-16 04:10
 • #56: Tiết Tử Y, Ngoại Cảnh đạo lộ ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:10
 • #57: Hai đại trưởng lão sát ý! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:10
 • #58: Huyền Tiêu U Minh Quyết ( thứ2021-03-16 04:10
 • #59: Trong môn phân loạn, chỉ có tiến không có lùi! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:10
 • #60: Tiên Thiên tổ khiếu, khiêu chiến2021-03-16 04:11
 • #61: Một đao phá vỡ Huyền quan đạo ( canh thứ hai, cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:11
 • #62: Luận Pháp đài bên trên, lấy tính mạng ngươi! ( Canh [3], cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:11
 • #63: Xuất đao, chém Mã Lương! ( canh thứ tư:, cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:11
 • #64: Ngươi ra trăm đao, ta chỉ xuất một đao! ( Canh [5], cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:11
 • #65: Muốn chó làm gì dùng? Đệ nhất mỹ nhân! ( canh thứ sáu, cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:11
 • #66: Chân truyền đệ tử uy hiếp? Kia lại như thế nào! ( canh thứ bảy, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #67: Đã có đao kiếm, gì tốn nước bọt! ( thứ tám hơn)2021-03-16 04:12
 • #68: Tạm nghỉ tranh đấu, tối mưu ( thứ chín hơn, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #69: Tả thủ đao cùng thiên đao, tranh luận lại lên ( thứ mười hơn, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #70: Đối Lý Thần Tú âm mưu ( thứ mười một hơn, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #71: Đối sách, tình thế nguy cấp! ( thứ mười hai hơn, cầu bài đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #72: Phá cục chi pháp ( thứ mười ba hơn, cầu bài đặt trước, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:12
 • #73: Nội môn thiên tài, đao đạo tranh phong ( thứ mười bốn hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:12
 • #74: A Tỳ đạo ba đao, Thiên Vấn! ( thứ mười lăm hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #75: Thu hoạch nội môn giết chóc giá trị ( thứ mười sáu hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #76: Trưởng Lão đường nhận sợ ( thứ mười bảy hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #77: Giết ra một cái chân truyền chi vị ( thứ mười tám hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #78: Thật sự là một trận bội thu ( , cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #79: Lựa chọn truyền thừa phong, bảo hộ đạo trưởng lão ( thứ hai mươi hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #80: Sư tỷ, U Minh Lão Thụ Kinh ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #81: Một kiếm tay cụt, cút đi! ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #82: Tử Y chi cầu, Sấu Ngọc báo ân ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:13
 • #83: Quảng Hàn Tiên Thể Pháp Thân, chém u minh kiếm ý ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #84: Thiên nhân giao cảm, cây già lên tiếng ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #85: Tiết Tử Y song trọng thân phận ( canh thứ sáu, cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #86: Cây già đề nghị, Đạo Tâm Chủng Ma ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #87: Huyền Tiêu thành đạo, U Minh là ma ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #88: Nội Cảnh, khí phách, cùng đường lui ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #89: Ma cực chi cảnh, thi đấu sắp mở ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #90: Đăng Thiên đài, thập đại chân truyền ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:14
 • #91: Một kiếm chém địch, Thần Tú lên đài ( canh thứ sáu, cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #92: Đầu tiên là một kiếm, lại là một đao ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #93: Thi đấu kết thúc, lựa chọn ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #94: A Tỳ phong truyền thừa, xem kiếm linh ( , cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #95: Một kiếm chém vào Tu La Ma Tông ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #96: Cầm kiếm bảy phái phá Tu La ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #97: Thu A Tỳ kiếm, tiện tay giết người ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:15
 • #98: Chiến Tất, nhi tử ta không thấy? ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:16
 • #99: Cây già phát uy, tà ma cửu đạo ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:16
 • #100: Pháp Thân tất cả cảnh, Minh Hà hình chiếu ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:16
 • #101: Thế gian đều là địch, lần nữa mở giết ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:16
 • #102: Vân Dương Triệu thị, diệt môn! ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:16
 • #103: Ma chủng thu liễm, đạo thai doanh trương ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:16
 • #104: Tiêu Dao Ngự Phong, Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:16
 • #105: Ba môn kiếm pháp, lần này đi giết người! ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:16
 • #106: Thiên Địa Nhân bảng, Vô Ngân công tử ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #107: Mạn Thiên Phong Vũ, Phá Tiễn Thức ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #108: Thiên Ngoại Phi Tiên, Nhân bảng đổi chỗ ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #109: Thiên Thu Đảo truyền nhân, không lưu tình chút nào! ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #110: Nhất Vĩ Độ Giang đối Lăng Ba Vi Bộ ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #111: Cướp gà trộm chó, hai kiếm phá đi ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #112: Thứ mười bốn kiếm, Ngoại Cảnh lại như thế nào? ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #113: Tam kiếm chém Ngoại Cảnh, Thiên Địa Giao Chinh Ý ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:17
 • #114: Nghịch sát Ngoại Cảnh, mục tiêu mới ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #115: Lan Lăng, Trường Sinh Giáo, Bất Nhân Lâu ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #116: Chém tận giết tuyệt, rung động tin tức ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:18
 • #117: Đạo thai viên mãn, mỹ nữ mời ( canh thứ sáu, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #118: Tay cụt không đủ, vậy liền giết người ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #119: Tự mình muốn chết, trách được ai? ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #120: Liền ca kỹ vũ nữ cũng không bằng, há xứng làm vợ! ( thứ2021-03-16 04:18
 • #121: Ta muốn giết ngươi, bằng ta trong tay một kiếm này liền có thể ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:18
 • #122: Phá Tụ Trung Đao, kinh biến chợt phát sinh ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:19
 • #123: Giận dữ liền giết, Ngoại Cảnh Đại Tông Sư ( canh thứ sáu, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:19
 • #124: Dọc theo sông mà lên, sát thủ không ngừng ( canh thứ bảy, cầu đặt mua)2021-03-16 04:19
 • #125: Nhân đạo chân khí, giơ kiếm hướng Ngoại Cảnh sát thủ! ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:19
 • #126: Tiên thần tà ma kiếm, sẽ tại một chiêu bên trong ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:19
 • #127: Địa Phủ, Tống Đế Vương chi uy! ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:19
 • #128: Gia nhập Địa Phủ2021-03-16 04:19
 • #129: Phật Môn thánh địa, vui vẻ yêu tăng đồ làm loạn ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:19
 • #130: Sáng sủa càn khôn, chùa miếu bên trong giết hòa thượng ( , cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:20
 • #131: Giết tăng nhân, hủy phật bảo, ô Phật pháp? ( canh thứ bảy, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:20
 • #132: Kiếm chọn Tàng Kiếm Lâu sứ giả ( thứ tám hơn, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:20
 • #133: Ngoại Cảnh kiếm pháp, ngập trời đại biến ( thứ chín hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:20
 • #134: Thiên Tử Kiếm, Cơ Vô Bệnh, Chu Vương Kỳ ( thứ mười hơn, cầu đặt mua)2021-03-16 04:20
 • #135: Lý Thần Tú mới gặp Cơ Vô Bệnh ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:20
 • #136: Mai Hoa Dịch Thuật, huyết mạch tìm kiếm ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:20
 • #137: Tiên Hậu Thiên Bát Quái Diễn Hóa Đồ ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:21
 • #138: Phong thủy luân chuyển, nội ứng Tàng Kiếm Lâu ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:21
 • #139: To như vậy Tàng Kiếm Lâu, không gây một người có dũng khí chiến! ( Canh [5], cầu tự định)2021-03-16 04:21
 • #140: Đã không người, mời Ngoại Cảnh lên đài một trận chiến! ( canh thứ sáu)2021-03-16 04:21
 • #141: Kinh thiên một kiếm trảm phá Ngoại Cảnh ( canh thứ bảy, cầu tự định)2021-03-16 04:21
 • #142: Kiếm khí hướng thể, sát nhân không lưu tình ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:21
 • #143: Tàng Kiếm Lâu Lâu chủ tính toán ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:21
 • #144: Khách khanh tầng, chân khí chân ý dung hợp ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:21
 • #145: Thừa Tiềm Long này định thiên địa, phản phác quy chân ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:22
 • #146: Chấp Pháp đường trước, như thường giết người ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:22
 • #147: Lại chém Ngoại Cảnh, đến cùng ai tội chết! ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:22
 • #148: Chiến Ngoại Cảnh tứ trọng thiên, Lâu chủ hiện ( canh thứ hai, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:22
 • #149: Trưởng lão hội tranh luận, xem Nguyên Đồ ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:22
 • #150: Xuất phát đấu kiếm, Tiết Tử Y một bước lên trời ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:22
 • #151: Tốt, ta tận lực không giết người ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:22
 • #152: Nhưng là, luôn có người ưa thích muốn chết! ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:23
 • #153: Giết sạch, giết chóc giá trị rất nhiều ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #154: Ăn người người, người giết người ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #155: Bị người hiểu lầm thành ác ma ăn thịt người ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #156: Ngồi vững ma đầu thân phận, rút kiếm! ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #157: Nguyên Đồ kiếm ra, đồ sát Ngoại Cảnh ( canh thứ sáu, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #158: Ma kiếm hung uy, Pháp Thân giáng lâm ( canh thứ bảy, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:23
 • #159: Địa Phủ, Phong Đô Đại Đế ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:24
 • #160: Hi di nuôi ta, Pháp Thân chi chiến! ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:24
 • #161: Bỏ chạy Hán Dương, Hắc Quả Phụ Phong Tam Nương ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:24
 • #162: Lão nương muốn lên đẹp mắt nhất nam nhân! ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:24
 • #163: Thiên hạ truy nã, chuẩn bị một bước lên trời ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:24
 • #164: Nội Cảnh bên ngoài hiển, lôi kiếp giáng lâm ( canh thứ sáu, cầu đặt mua)2021-03-16 04:24
 • #165: Tam kiếp gia thân, Hỏa Lân kiếm ra ( canh thứ bảy, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:24
 • #166: Phá hỗn độn, pháp tướng ra, tiết lộ thân phận! ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:24
 • #167: Địa Phủ, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:24
 • #168: Hậu Thổ chi uy, Thiên Đình cũng tới người ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:25
 • #169: Hậu Thổ phá Trường Sinh, lâm Địa Phủ ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:25
 • #170: Trong Địa Phủ tam đại phe phái, người tiếp dẫn ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:25
 • #171: Hậu Thổ chân thực thân phận, lựa chọn xưng hào ( canh thứ sáu, cầu đặt mua)2021-03-16 04:25
 • #172: Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ( canh thứ bảy, cầu đặt mua)2021-03-16 04:25
 • #173: Thái Ất thần thông cùng Tam Thiên Tử Tâm Pháp ( canh thứ nhất, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:25
 • #174: Thành Lạc Dương đầu, ngũ đại Địa Tiên giao dịch ( canh thứ hai, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:25
 • #175: Tam Đao Tam Kiếm, Ma Đao Thánh Kiếm ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:25
 • #176: Minh Hà phường, xốc lên thế giới một góc ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:26
 • #177: Tống Đế Vương uy hiếp, Diệt Thiên Ma Quyền ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:26
 • #178: Nguyên Đồ A Tỳ, song kiếm phá thiên ma ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:26
 • #179: Diệt Thiên Môn chủ giáng lâm, Thiên Tiên động thiên ( canh thứ bảy, cầu đặt mua)2021-03-16 04:26
 • #180: Truyền đạo chi tổ? Phàm có lời, tất bị biết ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:26
 • #181: Kinh hiện! Sát nhân cuồng ma Lý Trường Sinh! ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:26
 • #182: Đao lên đao xuống, chính là đầu lâu cuồn cuộn ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:26
 • #183: Ma luyện? Yêu phá Chu Vương Kỳ chi chiến ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:26
 • #184: Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, toàn bộ là kẻ thù làm gả ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:27
 • #185: Nhập mật cảnh, Tề vương Điền Thắng cái chết! ( canh thứ sáu, cầu đặt mua)2021-03-16 04:27
 • #186: Giết một cái, vậy liền dứt khoát giết sạch! ( canh thứ bảy, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:27
 • #187: Coi như giết, ngươi lại có thể như thế nào, lại nghĩ như thế nào, lại có dũng khí như thế nào? ( canh thứ nh2021-03-16 04:27
 • #188: Bị người nhận ra? Chưa từng thương hương tiếc ngọc! ( , cầu đặt mua)2021-03-16 04:27
 • #189: Đao ra thì là U Minh Chi Ma, kiếm ra thì là Huyền Tiêu Chi Tiên ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:27
 • #190: Đao Tuyệt Quang, Kiếm Tuyệt Ảnh, Tiêu Tiêu Sát Sát Diệt Hồng Trần ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:27
 • #191: Thanh bạch nhị long, Đại Vũ tự văn mệnh! ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:27
 • #192: Thiên Hoàng Pháp Điệp, Đại Vũ yêu cầu ( canh thứ sáu, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:28
 • #193: Đoạt xá! Thủy Quân Hà Bá vọng tưởng ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:28
 • #194: Định Phong Ba, Trảm Long thần, Đại Vũ tặng cho ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:28
 • #195: Hoàng Hà phía trên, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận! ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:28
 • #196: Trận phá! Địa Phủ là đầu thuyền hỏng? ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:28
 • #197: Bắt cá hai tay, thượng thiên đình ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:28
 • #198: Riêng phần mình lựa chọn, Thái Thượng cùng Thanh Huyền ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:28
 • #199: Hậu Thổ thăm Thiên Đình, nghe tin bất ngờ biến cố ( canh thứ hai, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:28
 • #200: Bá Đao Tam Tuyệt Thức, Huyền Nữ cùng Bách Hoa ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:29
 • #201: Thiên Đình nhiệm vụ, lại vào Địa Phủ ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:29
 • #202: Địa Tàng Vương, Quỷ Bá cùng Phúc Minh Linh Vương ( cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:29
 • #203: Hậu Thổ dẫn tiến, lại thêm vào một lần Thiên Đình? ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:29
 • #204: Áo lót đông đảo Lý Thần Tú, Thiên Đình mưu đồ ( canh thứ hai, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:29
 • huyen-huyen-vo-han-giet-choc-chuong-0205.mp32021-03-16 04:29
 • #206: Vân Mộng Thất Tiểu Thánh? Ma đao chém yêu đệ nhất màn ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #207: Yêu Vương chi nộ, ma đao hoành hành tại yêu cảnh ( Canh [5], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #208: Giết ra tới biến hóa, nguy cơ! ( canh thứ sáu, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #209: Tứ đại nữ hiệp, nghe mê thần xuân khúc ( , cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #210: Một đao tuyệt không, A Tỳ kiếm ra phá huyễn trận! ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:30
 • #211: Huyễn Tâm Kính, giết nửa bước Yêu Vương ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:30
 • #212: Yêu tộc đào sâu ba thước, Bá Vương chi nộ! ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #213: Muốn lên ta, nào có đơn giản như vậy? ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:30
 • #214: Khó nói Thiên Đình muốn trở thành ta đặc thù căn cứ sao?2021-03-16 04:31
 • #215: Yêu Vương vòng vây, nghìn cân treo sợi tóc! ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:31
 • #216: Truyền thuyết thần binh! Chấn kinh tứ phương ( canh thứ hai, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:31
 • #217: Trảm yêu kim qua, tàn sát Yêu Vương ( Canh [3], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:31
 • #218: Thu một cái Xà Yêu làm nữ nô ( canh thứ tư:, cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:31
 • #219: Kinh khủng, một qua chặt đứt vạn yêu hồ ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:32
 • #220: Phản bội! Thiên Đình Câu Trần chân thực thân phận ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:32
 • #221: Thiên Đình Địa Phủ, tất cả mọi người là diễn viên? ( canh thứ hai, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:32
 • #222: Khương Ly Nhi khó xử, Tây Vương Mẫu ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:32
 • #223: Thiên Đình chư Pháp Thân chân thực thân phận ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:33
 • #224: Nhóm chúng ta Địa Phủ, xuất hiện phản đồ! ( Canh [5], cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:33
 • #225: Ai là phản đồ? Địa Tàng Vương cái chết ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:33
 • #226: Địa Phủ chúng Pháp Thân cũng hiện ra chân thân ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:33
 • #227: Địa Phủ đóng cửa! Ai cũng không cho phép đi ra ngoài ( Canh [3], cầu từ đặt trước)2021-03-16 04:34
 • #228: Huyền Tiêu diễn bát quái, không hiểu mà đến triệu hoán ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:34
 • #229: Chân không bạch liên kiếm, Kiếm Nhị Thập Tam Thức ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:34
 • #230: Bạch Liên Thánh Mẫu dẫn dụ ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:34
 • #231: Ngũ hành bát quái liên kết, lĩnh vực ra, Tông Sư thành ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:34
 • #232: Đại đạo vô hình, một quyền bại địch ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:35
 • #233: Kinh Hồng tiên tử thỉnh cầu ( canh thứ tư:, cầu toàn đặt trước)2021-03-16 04:35
 • #234: Mời cây già xuất thủ, Địa Phủ mục đích thực sự ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:35
 • #235: Trong thần thoại, Đông Nhạc U Minh ý chí ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:35
 • #236: Lăng Tiêu Bảo Điện, quỷ dị tin tức ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:36
 • #237: Chủng Thần Đại Pháp, Pháp Thiên Tượng Địa ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:36
 • #238: Tắc Hạ Học Cung, này đến luận kiếm đạo! ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:36
 • #239: Bỗng nhiên nhiều hai vị mỹ mạo sư cô? ( Canh [5], cầu đặt mua)2021-03-16 04:36
 • #240: Ba trượng tĩnh thất, cho Đại La Thiên nữ giáo huấn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:37
 • #241: Thật giả sư cô, khác biệt đứng ngồi không yên ( canh thứ hai, cầu đặt mua)2021-03-16 04:37
 • #242: Luận kiếm thiên hạ, bởi vậy bắt đầu ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:37
 • #243: Pháp Thân phía dưới kiếm thứ nhất, Ngoại Cảnh cảnh giới vô địch thủ ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:37
 • #244: Vãng lai một kiếm đều có thể chém! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:37
 • #245: Kiếm đạo đứng đầu, Huyền Kiếm Tông, Phương Thanh Vân ( Canh [3], cầu đặt mua)2021-03-16 04:38
 • #246: Một thức Sát Kiếm phá trời xanh ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:38
 • #247: Một kiếm trảm phá tĩnh mịch, một kiếm đoạn tuyệt tinh quang ( canh thứ nhất, cầu đặt mua)2021-03-16 04:38
 • #248: Vô cùng vô tận đại dương mênh mông, sáu diệt không ( canh thứ hai)2021-03-16 04:38
 • #249: Không tuân quy củ Pháp Thân, Lý Thần Tú cậy vào ( thứ2021-03-16 04:38
 • #250: Thượng Cổ pháp bảo Phược Long Tác, chém Pháp Thân ( canh thứ tư:, cầu đặt mua)2021-03-16 04:38
 • #251: Quẳng chén làm hiệu, xốc lên đại biến mở màn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:39
 • #252: Thập Điện U Minh Trận, kình bạo tin tức ( canh thứ hai)2021-03-16 04:39
 • #253: Địa Phủ Thiên Đình đều tới, Pháp Thân thần binh chiến không ngớt! ( thứ2021-03-16 04:40
 • #254: Quỷ Môn Quan hiện, thần khuê phá cửa! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:40
 • #255: Thiên Tiên Cảnh, Quỷ Vương hung uy! ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:40
 • #256: Tử Vi trợ giúp, viện binh đến ( canh thứ hai)2021-03-16 04:40
 • #257: Tam Tuyệt Chi Trận, Thiên Tử Kiếm đến ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:40
 • #258: Cầm trong tay Thiên Tử Kiếm, sát phạt bầy quỷ tu ( canh thứ hai)2021-03-16 04:41
 • #259: Thần binh lại tú, Ngũ Quỷ bày trận ( thứ2021-03-16 04:41
 • #260: Càn Khôn Na Di, rơi vào luyện ngục ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:41
 • #261: Tu vi mất hết, luyện ngục tầng thứ nhất ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:41
 • #262: Đại khai sát giới, ta có một cái to gan ý nghĩ ( canh thứ hai)2021-03-16 04:41
 • #263: Bức bách bầy quỷ, đổi một cái thiên địa ( thứ2021-03-16 04:41
 • #264: Một đường sát phạt, liên hạ tầng mười ba luyện ngục ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:42
 • #265: Huyết Ảnh Ma Vương, Ngô Diệc Phàm chi thương ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:42
 • #266: Giết lùi quỷ tu, đối tầng tiếp theo lo lắng ( canh thứ hai)2021-03-16 04:42
 • #267: Quỷ tu bên ngoài, kinh hiện Tu La, Dạ Xoa cùng La Sát! ( thứ2021-03-16 04:42
 • #268: Nguy cấp, Địa Tạng bản nguyện kinh thần thông! ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:42
 • #269: Bạn tri kỷ Kinh Hồng tiên tử, liên trảm Tu La Dạ Xoa ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:42
 • #270: Quyết định, chất vấn Tử Vi cùng Phong Đô quan hệ ( canh thứ hai)2021-03-16 04:43
 • #271: Tử Vi Phong Đô, Thiên Đình Địa Phủ tồn tại ( thứ2021-03-16 04:43
 • #272: U Minh khuê, hợp lực phá Thiên Tiên ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:43
 • #273: Bằng thiên ý, Tiên Hậu Thiên Bát Quái Đồ! ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:43
 • #274: Chân không bạch liên phía trên bạn tri kỷ ( canh thứ hai)2021-03-16 04:43
 • #275: Giao thủ hai ngày tiên, bí pháp thần binh liên tiếp không ngừng ( thứ2021-03-16 04:43
 • #276: Sau cùng tử cục, Pháp Thân chi thương ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:43
 • #277: Cây già khôi phục, thật Thái Sơn Phủ Quân ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:44
 • #278: Hắn ta hóa thân, Thái Sơn Phủ Quân trùng sinh ( canh thứ hai)2021-03-16 04:44
 • #279: U Minh cây già hiển uy, hết thảy kết thúc ( thứ2021-03-16 04:44
 • #280: Đại Đế luận quá khứ, thế giới chân tướng ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:44
 • #281: Bỉ ngạn thần thông, nghịch thành truyền thuyết chi pháp ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:44
 • #282: Tu hành đi lầm đường, lại đi chính là tuyệt lộ ( canh thứ hai)2021-03-16 04:44
 • #283: Thần Tú công tử, thế nhưng là phu quân của chúng ta ( thứ2021-03-16 04:44
 • #284: Thiên Đình Địa Phủ, các ngươi cần cho thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:45
 • #285: Phong Đô Đại Đế cái chết ( canh thứ hai)2021-03-16 04:45
 • #286: Tội không đáng chết? Một kiếm giết chính là tội đã tới chết ( thứ2021-03-16 04:45
 • #287: Thế này bên trong, lại không Thiên Đình ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:45
 • #288: Hai lựa chọn, Chu Thiên Tử ba loại vật truyền thừa ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:45
 • #289: Cửu trọng thiên tử hoàn bên trong quý, không dạy tính mệnh thuộc càn khôn! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:45
 • #290: Như là đã nói xong, kia khi nào thành hôn? ( thứ2021-03-16 04:45
 • #291: Kiếm khai thiên, đao phá địa, Thương Thương Mang Mang Toái Càn Khôn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:46
 • #292: Sát lục chi đạo nhập tâm pháp, Đông Hải Long Cung ( canh thứ hai)2021-03-16 04:46
 • #293: Thanh Khâu hồ ly tinh, trong long cung yêu ma định sách ( thứ2021-03-16 04:46
 • #294: Hối đoái, Hóa Huyết thần đao cùng Tru Tiên Kiếm ( canh thứ tư:)2021-03-16 04:46
 • #295: Thành tựu nửa bước Pháp Thân cảnh ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:46
 • #296: Giết yêu đồ ma, chính là ta chỗ nguyện! ( canh thứ hai)2021-03-16 04:46
 • #297: Ba đao quyết, động Thiên Đình, hóa huyết ra ( thứ2021-03-16 04:46
 • #298: Đao pháp thần binh như thế, nhập Tổ Long mộ huyệt. .2021-03-16 04:47
 • #299: Thủy Hoàng bày trận, đoạt Long Phượng khí vận người về. .2021-03-16 04:47
 • #300: Đại chiến mở, bầy yêu chúng ma vây Ly Sơn. .2021-03-16 04:47
 • #301: Tổ Long mộ huyệt, sát phạt bắt đầu ( đệ nhất. .2021-03-16 04:47
 • #302: Các ngươi đi vào trước, ta lại giết tên kia mấy. .2021-03-16 04:47
 • #303: Trùng sinh chi từ? Huyền Hư đạo bia, Trấn Hồn. .2021-03-16 04:47
 • #304: Trên đường đi trảm yêu đồ ma, thần bí sách lụa. .2021-03-16 04:47
 • #305: Đao kiếm đều lấy ra, lại giết một tầng lầu ( thứ. .2021-03-16 04:48
 • #306: « Huyền Hư Đạo Kinh Thông Minh Kinh »2021-03-16 04:48
 • #307: Định dương tinh cuộn, chư thiên vạn giới cùng vô ngần. .2021-03-16 04:48
 • #308: Vũ An Quân Bạch Khởi, đánh cược ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:48
 • #309: Đại Tần tên lưu thủ mục đích, chiến Bạch. .2021-03-16 04:48
 • #310: Ma Ha Vô Lượng, Thất Sát ma bia ( thứ ba. .2021-03-16 04:48
 • #311: Ngư Long trong trận, ta lưỡi mác tái xuất ( thứ. .2021-03-16 04:48
 • #312: Long Thần ra, Trảm Long đấu kim nhân ( thứ. .2021-03-16 04:49
 • #313: Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận ( canh thứ hai)2021-03-16 04:49
 • #314: Thoát khốn, ra Tổ Long mộ huyệt ( thứ2021-03-16 04:49
 • #315: Vứt bỏ lưỡi mác, xuất thần tác, mã giáp hiển lộ. .2021-03-16 04:49
 • #316: Đại chiến bắt đầu, đều có đối thủ ( đệ nhất. .2021-03-16 04:49
 • #317: Chém mất người khác chém tự thân, mới biết đại đạo. .2021-03-16 04:49
 • #318: Bước ra một bước cuối cùng, triệu hoán Minh Hà ném. .2021-03-16 04:49
 • #319: Nhân Tiên cảnh, Đế Hoàng Thất Sát pháp thân ( thứ. .2021-03-16 04:50
 • #320: Yêu ma tránh lui, bí ẩn chưa ra ( thứ hai. .2021-03-16 04:50
 • #321: Thiên Đình đại hưng, hai trận long trọng tế tự (. .2021-03-16 04:50
 • #322: Tế tự, phục sinh, Hạo Thiên, Thái Nhất! . .2021-03-16 04:50
 • #323: Thiên Đế sát ý, Thái Thượng xuất thủ ( thứ. .2021-03-16 04:50
 • #324: La Hầu truyền thừa, Hồng Quân thành đạo!2021-03-16 04:50
 • #325: Nhập Hồng Hoang, Minh Hà lão tổ ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:50
 • #326: Chiến Minh Hà, Thiên Ma bia chi uy ( thứ hai. .2021-03-16 04:50
 • #327: Ra ma địa, dị số sinh ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:51
 • #328: Tử Tiêu nghi ngờ, hung thú tinh tinh! ( thứ. .2021-03-16 04:51
 • #329: Cổ có Bạch Viên, đao pháp tam sát ( thứ ba. .2021-03-16 04:51
 • #330: Mười hai Tổ Vu, sát lục chi khí ( đệ nhất. .2021-03-16 04:51
 • #331: Thập Vạn Đại Sơn, Tướng Liễu ( canh thứ hai)2021-03-16 04:51
 • #332: Quỳ Ngưu cùng Xích Viêm Kim Nghê ( thứ2021-03-16 04:51
 • #333: Thất Sát thứ hai, Thôn Tinh Thừa Phong ( đệ nhất. .2021-03-16 04:51
 • #334: Đại chiến Xích Viêm Kim Nghê ( canh thứ hai)2021-03-16 04:51
 • #335: Đế Hoàng Thất Sát thân chi uy! ( thứ2021-03-16 04:52
 • #336: Không nguyện ý nhường đường, vậy ta liền giết ra một. .2021-03-16 04:52
 • #337: Chín đầu Tướng Liễu, ẩn giấu thực lực ( thứ hai. .2021-03-16 04:52
 • #338: Vô thượng Thất Sát, thứ bảy đao, khai thiên (. .2021-03-16 04:52
 • #339: Tình thế nguy cấp, hung thú bất hoà ( đệ nhất. .2021-03-16 04:52
 • #340: Xích Viêm Kim Nghê phản bội ( canh thứ hai)2021-03-16 04:52
 • #341: Ngoan cố chống cự, hợp lực lui địch ( thứ ba. .2021-03-16 04:52
 • #342: Thất Sát Vạn Hóa, Tướng Liễu cái chết ( đệ nhất. .2021-03-16 04:53
 • #343: Thay tên Cùng Kỳ, Tổ Vu chấn động ( thứ hai. .2021-03-16 04:53
 • #344: Cổ quái chi địa, cực Bắc Minh sông ( thứ ba. .2021-03-16 04:53
 • #345: Thất Sát đao pháp viên mãn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:53
 • #346: Sát lục chi khí nơi phát ra ( canh thứ hai)2021-03-16 04:53
 • #347: Mới gặp mười hai Tổ Vu ( thứ2021-03-16 04:53
 • #348: Chiến lui Tổ Vu Cộng Công, tranh luận ( đệ nhất. .2021-03-16 04:53
 • #349: Không chu toàn bí ẩn, Minh Hà Vô Thiên ( thứ hai. .2021-03-16 04:53
 • #350: Tạo hóa trêu ngươi, mưu đồ Tiên Thiên hồ lô (. .2021-03-16 04:54
 • #351: Bất Chu Sơn đỉnh, diệt hồn cương phong ( thứ ba. .2021-03-16 04:54
 • #352: Chúc Cửu Âm thần mục, ma đao có thành tựu ( thứ. .2021-03-16 04:54
 • #353: Vô danh chiến trường, Minh Hà chi mưu ( thứ ba. .2021-03-16 04:54
 • #354: Trèo lên không chu toàn, bên trong cái bẫy ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:54
 • #355: Bất an Cùng Kỳ! ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:54
 • #356: Tam Túc Kim Ô, Nhật Thần Đế Tuấn ( thứ hai. .2021-03-16 04:54
 • #357: Ma đao huyền diệu, Chiến Đế tuấn ( canh thứ nhất)2021-03-16 04:55
 • #358: Kim Ô thần uy, Vạn Hóa kiếm ra2021-03-16 04:55
 • #359: Thái Cực chi kiếm, mặt trời kim diễm2021-03-16 04:55
 • #360: Hồng Vân đến, Vu tộc Thái Nhất gặp mặt lần đầu (. .2021-03-16 04:55
 • #361: Đế Tuấn chi nộ, Minh Hà ra huyết hải2021-03-16 04:55
 • #362: Bất Chu Sơn đỉnh, người hiền lành Hồng Vân2021-03-16 04:55
 • #363: Hồng Vân chi hỏi, như thế nào đại đạo2021-03-16 04:55
 • #364: Chương 364 Hồng Vân đề điểm2021-03-16 04:56
 • #365: Vô thượng nghiệp lực, Hồng Quân phía dưới Tử Tiêu2021-03-16 04:56
 • #366: La Hầu, tâm ma, nhập Thiên Tiên2021-03-16 04:56
 • #367: Thái Nhất đấu vu2021-03-16 04:56
 • #368: Hồng Vân thí chiêu, Đế Tuấn chi kinh2021-03-16 04:56
 • #369: Tâm Ma Thần thông, có thể hóa vạn vật2021-03-16 04:56
 • #370: Chiến Đế tuấn, Tổ Vu dị dạng2021-03-16 04:56
 • #371: Không hiểu hung thú, Hồng Quân lại xuất hiện2021-03-16 04:56
 • #372: Hồng Quân xuất thủ, Hồng Vân vạch trần2021-03-16 04:56
 • #373: Hồng Vân tâm tư, La Hầu cuồng vọng2021-03-16 04:57
 • #374: Hồng Vân nói La Hầu2021-03-16 04:57
 • #375: Tâm ma chi dị, Tổ Vu luận La Hầu2021-03-16 04:57
 • #376: Ngũ trang Trấn Nguyên, tử sắc tiểu kiếm2021-03-16 04:57
 • #377: Phỏng chế Hồng Mông Tử Khí? ?2021-03-16 04:57
 • #378: Cổ quái hung thú, hầu tử2021-03-16 04:57
 • #379: Còn nhỏ Bạch Trạch, tứ đại linh hầu một trong2021-03-16 04:57
 • #380: Viên Hồng, hai khỉ đánh nhau2021-03-16 04:57
 • #381: Xích Khào Mã Hầu, vu chi cầu2021-03-16 04:58
 • #382: Hi Hòa, hầu tử thống khổ2021-03-16 04:58
 • #383: Liên thủ đối địch, nhật nguyệt tề huy2021-03-16 04:58
 • #384: Hồng Vân tương trợ, Thánh Nhân vây xem2021-03-16 04:58
 • #385: Hồng Vân quá khứ, tâm ma xuất hiện2021-03-16 04:58
 • #386: Hồng Vân tâm ma, loại trừ tử khí2021-03-16 04:58
 • #387: Tẩy tủy, bi thương nghẹn ngào2021-03-16 04:58
 • #388: Chiến Thương Long, thần bí Thái Ất Kim Tiên2021-03-16 04:58
 • #389: Tâm ma cự nhân, Chuẩn Thánh một chỉ2021-03-16 04:58
 • #390: Thu phục Bạch Trạch ấu thú2021-03-16 04:59
 • #391: Loạn cục kết thúc2021-03-16 04:59
 • #392: Riêng phần mình dự định, Vu Yêu2021-03-16 04:59
 • #393: Biến cố, tao ngộ Thái Thượng2021-03-16 04:59
 • #394: Trong hồ lô đã ngàn năm2021-03-16 04:59
 • #395: Vu Yêu trận chiến mở màn, Thánh Nhân mở miệng2021-03-16 04:59
 • #396: Tử Tiêu Cung Hồng Vân thoái vị2021-03-16 04:59
 • #397: Hồng Vân nhường chỗ ngồi, Tử Tiêu giảng đạo2021-03-16 04:59
 • #398: Đạo Tổ phân bảo, tảng đá?2021-03-16 04:59
 • #399: Hồng Quân ban thưởng bảo, Đế Tuấn kéo người2021-03-16 05:00
 • #400: Yêu tộc cường thế, Thanh Bình Kiếm2021-03-16 05:00
 • #401: Bạch Trạch chiến Thao Thiết2021-03-16 05:00
 • #402: Vu Yêu tái chiến2021-03-16 05:00
 • #403: Thánh Nhân lên tiếng, Vu Yêu ngưng chiến2021-03-16 05:00
 • #404: Vu tộc bộ lạc, chém giết hung thú2021-03-16 05:00
 • #405: Chiếm cứ thân thể, giao phong Hậu Thổ2021-03-16 05:00
 • #406: Tỉnh dậy, bí mật hỗn loạn2021-03-16 05:00
 • #407: Tam Thanh cảm ứng, trên đường gặp Nữ Oa2021-03-16 05:01
 • #408: Nữ Oa tạo ra con người, Thiên Hôn2021-03-16 05:01
 • #409: Nữ Oa chứng đạo, thứ hai Thánh Giả2021-03-16 05:01
 • #410: Luyện hóa công đức, Nhân tộc bộ lạc2021-03-16 05:01
 • #411: Quỳ Ngưu cái chết, lại đến Tử Tiêu2021-03-16 05:01
 • #412: Tử Tiêu hai nói, Lục Nhĩ Mi Hầu2021-03-16 05:01
 • #413: Hai đại Thần Hầu giao lưu2021-03-16 05:01
 • #414: Hai nói kết thúc, Yêu tộc Thiên Đình2021-03-16 05:01
 • #415: Thiên Đình lập, Côn Bằng tìm tới Hồng Vân2021-03-16 05:01
 • #416: Hồng Vân cái chết, tử khí đổi chủ2021-03-16 05:02
 • #417: Địa Tiên Giới mở, tứ đại Bộ Châu2021-03-16 05:02
 • #418: Địa Tiên chi tổ, lại vào Nhân tộc2021-03-16 05:02
 • #419: Hội kiến ba khỉ, dưới ánh trăng bóng đen2021-03-16 05:02
 • #420: Dã Trư hung thú, thần bí Chuẩn Thánh2021-03-16 05:02
 • #421: Oa Hoàng lập giáo2021-03-16 05:02
 • #422: Minh Hà Tạo Hóa, Atula tộc2021-03-16 05:02
 • #423: Minh Hà tứ vương, Quỷ Mẫu2021-03-16 05:07
 • #424: U Minh giáo lập, Thái Nhất chi tử2021-03-16 05:09
 • #425: Chu Thiên Tinh Đấu, Yêu Sư nhiệm vụ2021-03-16 05:09
 • #426: Cường Lương câu Ngô, hai đại Tổ Vu2021-03-16 05:09
 • #427: Mười hai Tổ Vu người mạnh nhất2021-03-16 05:09
 • #428: Thái Nhất chứng đạo thất bại2021-03-16 05:10
 • #429: Tam Thanh thành thánh2021-03-16 05:10
 • #430: Cự tuyệt Thánh Nhân, Tổ Vu sờ không chu toàn2021-03-16 05:10
 • #431: Bất Chu Sơn ngược lại, Nữ Oa bổ thiên2021-03-16 05:10
 • #432: Tương trợ bổ thiên2021-03-16 05:10
 • #433: Hồng Quân xuất thủ, Tứ thánh thú quy vị2021-03-16 05:10
 • #434: Kiếp sau quãng đời còn lại2021-03-16 05:10
 • #435: Phiên Thiên Ấn2021-03-16 05:10
 • #436: Mười ngày cũng ra2021-03-16 05:11
 • #437: Nhân gian tận thế, sinh linh đồ thán2021-03-16 05:11
 • #438: Thái Nhất phạt tử2021-03-16 05:11
 • #439: Khoa Phụ đại chiến mười Kim Ô2021-03-16 05:11
 • #440: Kim Ô cùng Đại Vu2021-03-16 05:11
 • #441: Thái Nhất phân thân2021-03-16 05:11
 • #442: Khoa Phụ cái chết2021-03-16 05:11
 • #443: Hậu Nghệ tạo cung2021-03-16 05:11
 • #444: Riêng phần mình mưu đồ2021-03-16 05:12
 • #445: Lý Thần Tú gặp Hậu Nghệ2021-03-16 05:12
 • #446: Hậu Nghệ động thủ Xạ Nhật2021-03-16 05:12
 • #447: Hoắc như Nghệ Xạ Cửu Nhật xuống2021-03-16 05:12
 • #448: Lượng kiếp sớm2021-03-16 05:12
 • #449: Vu Yêu cánh khai chiến, Oa Hoàng Hi Hoàng2021-03-16 05:12
 • #450: Côn Bằng đến, đại chiến bắt đầu2021-03-16 05:12
 • #451: Vu tộc diệt long bá2021-03-16 05:12
 • #452: Nhân tộc bí mật2021-03-16 05:12
 • #453: Lại Chiến Đế tuấn2021-03-16 05:13
 • #454: Hầu tử lập trường2021-03-16 05:13
 • #455: Nhân gian luyện ngục, Yêu tộc đồ người2021-03-16 05:13
 • #456: Oa Hoàng tương trợ, đoạt xá2021-03-16 05:13
 • #457: Nhân tộc thảm trạng2021-03-16 05:13
 • #458: Vu tộc trực chỉ Thiên Giới2021-03-16 05:13
 • #459: Đại chiến, Hà Lạc Đại Trận2021-03-16 05:13
 • #460: Hà lạc tinh đấu trận phá2021-03-16 05:13
 • #461: Thái Nhất cường hoành2021-03-16 05:13
 • #462: Tổ Vu vẫn lạc2021-03-16 05:14
 • #463: Trấn Nguyên xuất thủ2021-03-16 05:14
 • #464: Địa Tiên chi tổ chiến Yêu Đế2021-03-16 05:14
 • #465: Đế Tuấn bỏ mình2021-03-16 05:14
 • #466: Tam Thanh phân gia2021-03-16 05:14
 • #467: Oa Hoàng chi nước mắt2021-03-16 05:14
 • #468: Hậu Thổ hóa luân hồi2021-03-16 05:14
 • #469: Vĩnh thế không ra2021-03-16 05:14
 • #470: Bổ Thiên Tàn thạch, chúng linh nhập luân hồi2021-03-16 05:15
 • #471: Tam giáo hưng khởi cơ hội, phương tây hoành nguyện bắt đầu2021-03-16 05:15
 • #472: Ta lúc sinh ra đời, thế gian không phật2021-03-16 05:15
 • #473: Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác2021-03-16 05:15
 • #474: Tam Hoàng chi sư2021-03-16 05:15
 • #475: Thánh Đức Tâm Chưởng sát lục kiếm, thành đạo2021-03-16 05:15

Related posts

Không Gian Làm Ruộng: Xấu Nữ Thần Y Nông Gia Thê

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Phong Thuỷ Đại Sư

TiKay

Phong Nghịch Thiên Hạ

TiKay

Tinh Tế: Đồ Tham Ăn Đan Sư

TiKay

Lão Tăng Quét Rác , Max Cấp Liền Xuống Núi

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Leave a Reply