Tiên Hiệp

Tạo Hóa Tiên Đế

Đây là một cái thần kỳ thế giới, có cường giả Xan Hà thực khí, có Hoang Thú gào rú Sơn Hà, có thần thông diệu pháp thông thiên, có pháp bảo hủy thiên diệt địa, có Linh Đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ Chư Thiên…

Thiếu niên Khương Tư Nam tự Càn Nguyên vực mà ra, người mang vô thượng chí bảo, tu luyện tuyệt thế thần thông, chỉ vì mình trong nội tâm cái kia phần lúc ban đầu thủ hộ, sát nhập mênh mông vô lượng thế giới bên trong, mở ra một cái nghịch thiên cường giả quật khởi hành trình!

Nguồn: Vip Văn Đàn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộ Vũ Thần Thiên
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Long Hổ Đại Đan
 • #2: Lửa giận ngập trời
 • #3: Liều chết một kích! (1)
 • #4: Liều chết một kích! (2)
 • #5: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh
 • #6: Phá quan mà ra
 • #7: Khởi tử hồi sinh
 • #8: Trấn Quốc Võ Thành Vương
 • #9: Vạn cân cự lực (1)
 • #10: Vạn cân cự lực (2)
 • #11: Trùng Dương Điện
 • #12: Đương đường đối chất!
 • #13: Sinh tử ước chiến
 • #14: Giáng Long Phục Hổ Quyền (1)
 • #15: Giáng Long Phục Hổ Quyền (2)
 • #16: Khí huyết Huyền Hoàng
 • #17: Thay trời đổi đất
 • #18: Đan thư linh dịch
 • #19: Bạch Long Ngọc
 • #20: Đấu thú! (1)
 • #21: Đấu thú! (2)
 • #22: Bách Thảo Đường
 • #23: Phế ngươi một tay!
 • #24: Trân Bảo Các
 • #25: Hoang Thú chiến!
 • #26: Đi vận khí cứt chó (1)
 • #27: Đi vận khí cứt chó (2)
 • #28: Vô cùng hung hăng càn quấy!
 • #29: Lại đánh bạc một ván
 • #30: Tất cả đều quỳ xuống!
 • #31: 500 vạn lượng!
 • #32: Điêu vượn chiến (1)
 • #33: Điêu vượn chiến (2)
 • #34: Hắc Trân Bảo Lệnh
 • #35: Vương phủ đại quản gia
 • #36: Luyện chế linh dịch
 • #37: Hậu Thiên Lục Trọng
 • #38: Phong Lôi kiếm (1)
 • #39: Phong Lôi kiếm (2)
 • #40: Đại Hoang Sơn
 • #41: Săn giết Hoang Thú
 • #42: Núi hoang chặn giết!
 • #43: Trận chiến mở màn Tiên Thiên
 • #44: Huyền Hoàng không gian (1)
 • #45: Huyền Hoàng không gian (2)
 • #46: Lần nữa đột phá
 • #47: Tử Diệp Huyết Sâm
 • #48: Đuổi giết cùng trốn chết
 • #49: Hầu Nhi tửu cùng Thủy Linh Thạch
 • #50: Kim Long bang
 • #51: Hàng phục Xích Diễm Tước (1)
 • #52: Hàng phục Xích Diễm Tước (2)
 • #53: Tiểu Bạch nguy cơ
 • #54: Cấm Thần Phù
 • #55: Bảo tàng động phủ
 • #56: Túi Trữ Vật
 • #57: Cửu Trọng luyện tâm (1)
 • #58: Cửu Trọng luyện tâm (2)
 • #59: Đùa giỡn
 • #60: Phương Tình Tuyết
 • #61: Năm đó sự tình
 • #62: Thanh Thủy trấn
 • #63: Chữa thương
 • #64: Hiểu rõ chân tướng (1)
 • #65: Hiểu rõ chân tướng (2)
 • #66: Huyết hải thâm cừu
 • #67: Đoạn Tục Linh Đan
 • #68: Đấu giá hội khởi gợn sóng
 • #69: Trùng trùng điệp điệp sương mù (1)
 • #70: Trùng trùng điệp điệp sương mù (2)
 • #71: Lại dập đầu đã qua nhiều năm
 • #72: Mưa gió nổi lên
 • #73: Tuyệt đại Song Kiêu
 • #74: Cuộc chiến sinh tử (1)
 • #75: Cuộc chiến sinh tử (2)
 • #76: Phong Lôi Kiếm đối với Hàn Long đao
 • #77: Đỉnh phong quyết đấu
 • #78: Sinh tử tương bác
 • #79: Nghìn cân treo sợi tóc
 • #80: Thủ đoạn ra hết quyết sinh tử
 • #81: Đột nhiên làm khó dễ (1)
 • #82: Đột nhiên làm khó dễ (2)
 • #83: Năm năm trước âm mưu kinh thiên!
 • #84: Tiên Thiên cảnh
 • #85: Càn Nguyên vực nội Tam Tiên môn
 • #86: Trong Càn Khôn Lô tàng huyền cơ (1)
 • #87: Trong Càn Khôn Lô tàng huyền cơ (2)
 • #88: Thiên phú luyện đan kinh người!
 • #89: Độc kế sát cơ
 • #90: Cực phẩm Ngưng Chân Đan
 • #91: Linh Đan một viên nuốt vào bụng
 • #92: Khí thông trăm mạch phản Tiên Thiên (1)
 • #93: Khí thông trăm mạch phản Tiên Thiên (2)
 • #94: Tuyệt sắc khuynh thành
 • #95: Diệp Tích Quân
 • #96: Trú Nhan Trai
 • #97: Nguy cơ hàng lâm
 • #98: Cấp tốc
 • #99: Hận muốn điên! (1)
 • #100: Hận muốn điên! (2)
 • #101: Sát khí trùng thiên
 • #102: Diệt Thần phù
 • #103: Đối chọi gay gắt
 • #104: Ngươi thắng, ta không có thua! (1)
 • #105: Ngươi thắng, ta không có thua! (2)
 • #106: Đế vương tâm cơ
 • #107: Điên cuồng tu luyện
 • #108: Tuyệt đối không nghĩ tới
 • #109: Đan thành Tam phẩm phá linh huyệt
 • #110: Sinh Sinh Tạo Hóa Đan (1)
 • #111: Sinh Sinh Tạo Hóa Đan (2)
 • #112: Bát phương phong vân động
 • #113: Trân Bảo Các đấu giá hội
 • #114: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • #115: Làm khó dễ
 • #116: Đấu giá bắt đầu (1)
 • #117: Đấu giá bắt đầu (1)
 • #118: Đấu giá bắt đầu (2)
 • #119: Đại phát tài
 • #120: Kỳ dị Hắc Thạch
 • #121: Hắc Thạch cuối cùng nhập thủ (1)
 • #122: Hắc Thạch cuối cùng nhập thủ (2)
 • #123: Thần hồn uẩn dưỡng
 • #124: Thiên Hà Lưu Quang
 • #125: Minh Ngọc công chúa
 • #126: Hư Không Chủng Kim Liên (1)
 • #127: Hư Không Chủng Kim Liên (2)
 • #128: Tiên Thiên Hỏa Linh thể
 • #129: Ác khách lâm môn
 • #130: Tiên hạ thủ vi cường
 • #131: Tử Huyên đến
 • #132: Chân Cương Trung Thiên Giới (1)
 • #133: Chân Cương Trung Thiên Giới (2)
 • #134: Khương Tử Thanh
 • #135: Phong tuyết đại chiến bắt đầu
 • #136: Kim Kiếm Phù Bảo
 • #137: Hỏa Linh Tiễn chi uy (1)
 • #138: Hỏa Linh Tiễn chi uy (2)
 • #139: Thuần Quân Trọng Kiếm chiến Chân Thiên!
 • #140: Kinh thiên Kiếm Ý
 • #141: Càn Khôn sinh diệt
 • #142: Cường thế nghiền ép
 • #143: Đại sát tứ phương (1)
 • #144: Đại sát tứ phương (2)
 • #145: Một trận chiến đóng đô
 • #146: Cá lọt lưới
 • #147: Tế tổ thiên đàn
 • #148: Sinh tử ân cừu một khi không
 • #149: Vô tự huyết bia (1)
 • #150: Vô tự huyết bia (2)
 • #151: Chín đại Thiên Cảnh
 • #152: Huyết mạch thăng hoa
 • #153: Trúc Cơ Linh Đan
 • #154: Hoàng cung bảo khố
 • #155: Tinh Thần Quả (1)
 • #156: Tinh Thần Quả (2)
 • #157: Thiên Lôi Quyết
 • #158: Hành trình là Tinh Thần đại hải
 • #159: Tế thiên chi lễ
 • #160: Man tộc quốc sư (1)
 • #161: Man tộc quốc sư (2)
 • #162: Hổ Khiêu Hạp
 • #163: Nam Đẩu thần quyền
 • #164: Dịch Dung Đan
 • #165: Bạch Mã Thành
 • #166: Tinh quang chiếu thể (1)
 • #167: Tinh quang chiếu thể (2)
 • #168: Thông qua khảo nghiệm
 • #169: Chiến thuyền ngân sắc
 • #170: Bọ ngựa bắt ve
 • #171: Chim sẻ núp đằng sau
 • #172: Một lời bừng tỉnh (1)
 • #173: Một lời bừng tỉnh (2)
 • #174: Tín Ngưỡng Chi Lực
 • #175: Lẫn vào Tinh Thần Sơn
 • #176: Càn quét không còn
 • #177: Đánh lén trưởng lão Tinh Thần Điện
 • #178: Linh Thạch mạch khoáng (1)
 • #179: Linh Thạch mạch khoáng (2)
 • #180: Bạo lộ
 • #181: Nguy cơ hàng lâm
 • #182: Thần thông
 • #183: Khí thế ngập trời
 • #184: Kinh thiên đại chiến
 • #185: Long Hoàng (1)
 • #186: Long Hoàng (2)
 • #187: Long tinh chi độc
 • #188: Long Lân
 • #189: Bị cường đẩy rồi
 • #190: Dạy dỗ Long Hồn
 • #191: Thiên Lý Nhãn
 • #192: Về nhà (1)
 • #193: Về nhà
 • #194: Thương định đối sách
 • #195: Đại La Lệnh
 • #196: Cửu Trọng diễm
 • #197: Tam Sinh Vạn Vật Ấn
 • #198: Qua năm mới (1)
 • #199: Qua năm mới (2)
 • #200: Đồng thời vượt qua ải
 • #201: Tầng không gian thứ ba
 • #202: Thái Sơ Tiên Kiếm
 • #203: Thuyết phục
 • #204: Thiên Lôi cuồn cuộn (1)
 • #205: Thiên Lôi cuồn cuộn (2)
 • #206: Một trăm đạo Thiên Lôi
 • #207: Bố cục bắt đầu
 • #208: Tiêu Thiên Đức
 • #209: Dẫn quân nhập hũ
 • #210: Cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt
 • #211: Thảm thiết đại chiến (1)
 • #212: Thảm thiết đại chiến (2)
 • #213: Lưỡng bại câu thương
 • #214: Vô địch phong thái
 • #215: Bắt giữ hai đại cao thủ
 • #216: Cự đại thu hoạch
 • #217: Giao dịch (1)
 • #218: Giao dịch (2)
 • #219: Không Gian Bí Cảnh
 • #220: Thủ hộ chi đạo
 • #221: Tiến vào Tu Chân giới
 • #222: Lý Kim Long bí mật
 • #223: Thần Phù Kinh (1)
 • #224: Thần Phù Kinh (2)
 • #225: Hỏa Linh Thạch mạch khoáng
 • #226: Kiếm Ý tai hoạ ngầm
 • #227: Linh trận tự nhiên
 • #228: Luyện chế trận bàn
 • #229: Bát Hoang Hỏa Long Trận
 • #230: Càn Nguyên Sơn (1)
 • #231: Càn Nguyên Sơn (2)
 • #232: Tam tông tề tụ
 • #233: Tiến vào Bí Cảnh
 • #234: Hoang Thú rừng rậm
 • #235: Cứu viện
 • #236: Cổ Chiến chi địa
 • #237: Tuyết Linh Nhi (1)
 • #238: Tuyết Linh Nhi (2)
 • #239: Cường giả va chạm
 • #240: Hắc Phong quỷ dị
 • #241: Lòng đất huyệt động
 • #242: Thuần Dương Huyết Hoa cùng Chí Âm Hồn Nguyên
 • #243: Cổ Dược Viên (1)
 • #244: Cổ Dược Viên (2)
 • #245: Ngấp nghé
 • #246: Một kích tiếp cận Pháp Thiên Cảnh!
 • #247: Tranh đoạt Trường Sinh Thảo
 • #248: Đại Hoang Tháp (1)
 • #249: Đại Hoang Tháp (2)
 • #250: Cường giả chiếu hình
 • #251: Liền xông năm cửa!
 • #252: Quần ma loạn vũ
 • #253: Thái Âm Vọng Nguyệt Tộc
 • #254: Dưới trời sao
 • #255: Vô ngã mới có thể thắng ta!
 • #256: Khương Thái Hư (1)
 • #257: Khương Thái Hư (2)
 • #258: Thuần Dương Tiên khí
 • #259: Tạo Hóa thân thể tiểu thành
 • #260: Một quyền oanh bạo
 • #261: Lôi đình thủ đoạn
 • #262: Ra Bí Cảnh (1)
 • #263: Ra Bí Cảnh (2)
 • #264: Nộ hỏa phần thiên
 • #265: Không chết không ngớt
 • #266: Mưu đồ Tinh Thần Điện
 • #267: Thích Phong
 • #268: Âm mưu tới gần (1)
 • #269: Âm mưu tới gần (2)
 • #270: Huyết Hải sơ hiện
 • #271: Thiên Cương Huyết Sát đại trận
 • #272: Nghìn cân treo sợi tóc
 • #273: Không gian chí bảo
 • #274: Kíp nổ biển lửa (1)
 • #275: Kíp nổ biển lửa (2)
 • #276: Thần uy vô song
 • #277: Thiếu niên Chí Tôn
 • #278: Viện quân đến
 • #279: Dị biến sinh
 • #280: Huyết Ma thần thông (1)
 • #281: Huyết Ma thần thông (2)
 • #282: Đoạt xá
 • #283: Chui đầu vào lưới
 • #284: Diệt Tinh Thần Điện
 • #285: Thần Long Hóa Thiên Trảo
 • #286: Tinh Thần Thần Thai (1)
 • #287: Tinh Thần Thần Thai (2)
 • #288: Chia cắt bảo vật
 • #289: Trở về Đại Hoang Bí Cảnh
 • #290: Tử Mặc Nhiên
 • #291: Đại Ly Vương Triều
 • #292: Không phải thân huynh muội?
 • #293: Mới hành trình
 • #294: Tu hành lộ
 • #295: Cửu Thiên Huyền Lôi Kiếp
 • #296: Đại Thốc Tử (1)
 • #297: Đại Thốc Tử (2)
 • #298: Mê Vụ Đầm Lầy
 • #299: Đại La vực
 • #300: Đại Vương bảo ta đến tuần sơn
 • #301: Hắc Hùng Tinh
 • #302: Hùng Nhị (1)
 • #303: Hùng Nhị (2)
 • #304: Ngũ Sắc Ngưng Hồn Mộc
 • #305: Hóa Yêu Phù
 • #306: Hắc Lân Huyền Xà
 • #307: Huyền Minh Chân Cương Kình
 • #308: Chém giết Xà yêu
 • #309: Nhân tâm khó lường (1)
 • #310: Nhân tâm khó lường (1)
 • #311: Lòng mang oán hận
 • #312: Đại La Thiên Tông
 • #313: Âm mưu tính toán
 • #314: Nhập môn khảo hạch
 • #315: Ngũ Hành Thánh Thể (1)
 • #316: Ngũ Hành Thánh Thể (2)
 • #317: Chưởng giáo Chí Tôn
 • #318: Tuyệt thế thiên tư
 • #319: Vấn Tâm Lộ
 • #320: Đại La Thiên Lệnh (1)
 • #321: Đại La Thiên Lệnh (2)
 • #322: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
 • #323: Trận Vương
 • #324: Dịch Thiên Cơ
 • #325: Hiếm thấy Thiên Đạo Phong
 • #326: Huyền Hoàng Thánh Thể (1)
 • #327: Huyền Hoàng Thánh Thể (2)
 • #328: Sát ý bành trướng
 • #329: Vong ân phụ nghĩa
 • #330: Đại Phi ca uy mãnh khí phách
 • #331: Thập đại tông môn đỉnh cấp (1)
 • #332: Thập đại tông môn đỉnh cấp (2)
 • #333: Cải tạo Thiên Đạo Phong!
 • #334: Thần Thông Chi Sơn
 • #335: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh dị biến
 • #336: Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông! (1)
 • #337: Thiên Phượng Lưu Hỏa đại thần thông! (2)
 • #338: Cửu Âm Thánh Thủy
 • #339: Thanh Vân tiên chi
 • #340: Địa Linh Ma Tộc
 • #341: Thanh Vân đại đan
 • #342: Thiên Đạo Điện
 • #343: Như thế nào là trận? Như thế nào là pháp? (1)
 • #344: Như thế nào là trận? Như thế nào là pháp? (2)
 • #345: Ngưng kết thần thông Kim Đan
 • #346: Đại La trận điển
 • #347: Chu Thiên Thôn Lôi Thuật
 • #348: Kính Nguyệt hồ
 • #349: Đáy hồ Kinh hồn
 • #350: Hư Không Thiên Ma cường đại! (1)
 • #351: Hư Không Thiên Ma cường đại! (2)
 • #352: Tiên Tử đi tắm
 • #353: Song bào thai tỷ muội
 • #354: Linh Hạ thế giới
 • #355: Tu La Ma tộc
 • #356: Thần Hồn Nguyên tinh (1)
 • #357: Thần Hồn Nguyên tinh (2)
 • #358: Hỏa Diễm Cự Nhân
 • #359: Hỏa Diễm Đao đại thần thông
 • #360: Cường giả Hoàng Kim tộc!
 • #361: Long Huyết Quả Thụ!
 • #362: Mưu đoạt bảo vật (1)
 • #363: Mưu đoạt bảo vật (2)
 • #364: Đại Địa Ma Nguyên Trận
 • #365: Ngũ Hành Thánh Tông
 • #366: Tịch Diệt Thái Tử!
 • #367: Huyền Minh Băng Hoàng đạo
 • #368: Tiểu Na Di Đạo Phù
 • #369: Ném chuột sợ vỡ bình
 • #370: Thừa cơ áp chế (1)
 • #371: Thừa cơ áp chế (2)
 • #372: So tánh mạng quan trọng hơn!
 • #373: Long Linh tinh tủy
 • #374: Hoàng Tuyền Thánh Hà
 • #375: Ám Kim vòng tay
 • #376: Nhật Nguyệt thần giáo (1)
 • #377: Nhật Nguyệt thần giáo (2)
 • #378: Thái Âm Tiên Thạch
 • #379: Tìm được đường sống trong chỗ chết
 • #380: Gặp lại Tịch Diệt Thái Tử
 • #381: Thông thiên triệt địa
 • #382: Tịch Diệt Ma Luân
 • #383: Đẫm máu mà chiến (1)
 • #384: Đẫm máu mà chiến (2)
 • #385: Khủng bố Ngọc Hoàng phù
 • #386: Trận Vương giá lâm
 • #387: Ba Đại Ma Vương
 • #388: Tụ lý càn khôn
 • #389: Tru tiên tứ kiếm!
 • #390: Bá khí ngập trời! (1)
 • #391: Bá khí ngập trời! (2)
 • #392: Đại La chi kiếp
 • #393: Đại Na Di đạo phù
 • #394: Lại một kiện Linh khí Vương phẩm
 • #395: Long chi Nghịch Lân
 • #396: Long Hoàng thức tỉnh
 • #397: Kim Cương Trạc (1)
 • #398: Kim Cương Trạc (2)
 • #399: Sát cơ sơ hiện
 • #400: Tẩy luyện Yêu Anh
 • #401: Kim Đan một viên huyền Nhật Nguyệt
 • #402: Kim Đan Bát phẩm
 • #403: Ngăn cửa khiêu khích (1)
 • #404: Ngăn cửa khiêu khích (2)
 • #405: Thiên Phù thể lộ ra thần thông
 • #406: Huyết Sát Kiếm Đạo
 • #407: Khương Tư Nam ra tay
 • #408: Huyết Hải sinh diệt
 • #409: Liên tiếp khiêu khích (1)
 • #410: Liên tiếp khiêu khích (2)
 • #411: Biết rõ âm mưu
 • #412: Cuồng bạo Thiên Lôi
 • #413: Mọi người tâm gãy
 • #414: Phiên vân phúc vũ
 • #415: Ngư Hóa Long (1)
 • #416: Ngư Hóa Long (2)
 • #417: Sơn Hà đài
 • #418: Long Ngưng Tuyết
 • #419: Tuyệt thế thiên tài va chạm
 • #420: Chiến Long Thiên Đao Quyết
 • #421: Cửu Long đại thần thông!
 • #422: Thần thông ra hết! (1)
 • #423: Thần thông ra hết! (2)
 • #424: Tạo Hóa Thần Quyền kinh thiên địa
 • #425: Vạn Linh Hóa Long Quyết
 • #426: Sơn Hà Đài bên trên đột phá
 • #427: Long Linh chi khí
 • #428: Một ngộ phong vân liền hóa rồng!
 • #429: Vạn chúng chú mục (1)
 • #430: Vạn chúng chú mục (2)
 • #431: Ngươi quỳ xuống bái sư a!
 • #432: Ngư Hóa Long lựa chọn
 • #433: Phong Thiên Quân
 • #434: Hết thảy đều kết thúc (1)
 • #435: Hết thảy đều kết thúc (2)
 • #436: Cửu Long Thần Hỏa Tráo
 • #437: Trận đạo huyền ảo
 • #438: Chu Thiên Tinh Lạc
 • #439: Vạn đạo Tinh Thần Quang Trụ gia thân
 • #440: Vạn Tượng Thần Lôi (1)
 • #441: Vạn Tượng Thần Lôi (2)
 • #442: Nuốt lôi vào bụng
 • #443: Lôi đình tôi hồn
 • #444: Luân hồi chi lực
 • #445: *: Vượt qua nguy cơ
 • #446: Khương Tư Nam dã tâm
 • #447: Kim Đan Thập phẩm!
 • #448: Ông trời mắt bị mù?
 • #449: Tuyệt thế phế vật
 • #450: Có dám chiến một trận?
 • #451: Đánh xong má trái đánh má phải
 • #452: Khiếp sợ toàn trường
 • #453: Chân Tiên lâm phàm trần
 • #454: Đế Nhất hiện thân
 • #455: Tiếp ta một chưởng!
 • #456: Đại Ngũ Hành Luân Hồi Chưởng
 • #457: Tầng không gian thứ tư
 • #458: Lục Như Thương Long Quyết
 • #459: Truyền Công Điện
 • #460: Chín đại thần thông
 • #461: Thần Tiêu Chân Lôi Đạo
 • #462: Lại đến Kính Nguyệt hồ
 • #463: Hư không thông đạo
 • #464: Nhiệm Vụ đại điện
 • #465: Chân Truyền thí luyện
 • #466: Đông Hải Tam Thập Lục Yêu Ma
 • #467: Sát cơ sôi trào
 • #468: Đông Hải Liệt Dương đảo
 • #469: Liệt Dương lão ma
 • #470: Dễ như trở bàn tay
 • #471: Chém liên tục bảy Đại Ma Đầu
 • #472: Phi Vân lão ma
 • #473: Bẫy rập sát cơ
 • #474: Chim sẻ núp đằng sau
 • #475: Đại phát thần uy
 • #476: Khiếp sợ
 • #477: Thái Thượng Vong Tình Đạo
 • #478: Ngũ Đức Chân Nhân
 • #479: Đột nhiên làm khó dễ
 • #480: Gian tế là bọn hắn?
 • #481: Ngũ Hành Luân Hồi đại trận
 • #482: Phá trận
 • #483: Thần bí ngọc phiến
 • #484: Trốn hướng Đại Hải
 • #485: Đông Hải Yêu Tộc
 • #486: Âu Dương Ngọc Thụ
 • #487: Ngọc Đỉnh Môn
 • #488: Thân phận tiết lộ
 • #489: Bí cảnh
 • #490: Linh khí cuồng bạo
 • #491: Tu vi đột phá
 • #492: Bí Cảnh quỷ dị
 • #493: Tam Tiên Đảo phong vân
 • #494: Đánh chết Thiên Cương đồng tử
 • #495: Triệu hoán Huyết Tổ
 • #496: Huyết Hải Ma ảnh
 • #497: Trước lang sau hổ
 • #498: Đại hỗn chiến
 • #499: Tam Tiên lão tổ
 • #500: Vi ngươi mà chiến
 • #501: Huyết Tổ xâm lấn
 • #502: Kiếm chỉ bát phương
 • #503: Cái kia một tia rung rung nội tâm
 • #504: Trốn hướng cổ chiến trường
 • #505: Hồng Mông Tạo Hóa Tháp rung rung
 • #506: Phát hiện phong ấn
 • #507: Lục Như chi uy
 • #508: Hư không phong bạo
 • #509: Không hiểu thấu đột phá
 • #510: Huyết Phù Đồ Mảnh vỡ
 • #511: Trùng trùng điệp điệp nguy cơ
 • #512: Tam đại Vương giả
 • #513: Bài trừ phong ấn
 • #514: Thần Ma cổ chiến trường
 • #515: Cường hoành bá đạo
 • #516: Thiên kiêu tụ tập
 • #517: Phù văn trận đạo
 • #518: Phản đối giả đều giết
 • #519: Ngũ Hành viên mãn
 • #520: Kiếm Khôi Lỗi xa xỉ
 • #521: Đan Khí Tông
 • #522: Lôi đình thủ đoạn
 • #523: Khương Vũ Điệp tin tức
 • #524: Tinh Thần Huyễn Cảnh
 • #525: Ba mươi sáu viên phù văn
 • #526: Càn Khôn Sơn Hà
 • #527: Không hiểu địch ý
 • #528: Vong ân phụ nghĩa
 • #529: Ngang nhiên ra tay
 • #530: Sơ chiến Thông Thiên
 • #531: Diệt Thế Âm Dương Ma
 • #532: Mạc Bắc Tam Hùng
 • #533: Khiếu Thiên đại khí công
 • #534: Thiên Cẩu Thiên Miêu cùng Thiên Thử
 • #535: Uy bức lợi dụ
 • #536: Huyết sắc bình nguyên
 • #537: Lại thấy phù văn cổ trận
 • #538: Tây Phương giáo
 • #539: Tám kiện Linh khí Vương phẩm
 • #540: Hạch tâm năng lượng
 • #541: Thiên Duyên tiểu hòa thượng
 • #542: Hỗn chiến bắt đầu
 • #543: Huyền Vũ Thần Thú
 • #544: Bảy tượng đá
 • #545: Tinh Không thần trảo
 • #546: Thiên kiêu đại chiến
 • #547: Quỷ dị cánh tay
 • #548: Ma uy cái thế
 • #549: Đào thoát
 • #550: Tam tông lệnh truy sát
 • #551: Sôi trào Thần Ma cổ chiến trường
 • #552: Phù văn diệu dụng
 • #553: Tam Tài Hồn Thiên Đại Trận
 • #554: Huyết mạch phản tổ
 • #555: Ngũ Hành Bát Quái Hỗn Nguyên Kiếm Trận
 • #556: Trận thành khởi phong vân
 • #557: Trận đạo Tông Sư
 • #558: Huyết Ma Tông nhị thái tử
 • #559: Nguyên Thần Linh khí
 • #560: Huyết Sát kiếm
 • #561: Bại lộ!
 • #562: Chân Linh thần đồng
 • #563: Kiếm Khôi Lỗi lộ ra thần uy
 • #564: Kỳ quái mèo, kỳ quái người
 • #565: Huyết Hải thần quang
 • #566: Thiên kiếp tiêu tán
 • #567: Tam đại Thông Thiên Cảnh
 • #568: Tây Linh Thú Sơn
 • #569: Rắm chó có độc
 • #570: Thu hoạch tương đối khá
 • #571: Cái kia một tia tánh mạng kỳ tích
 • #572: Pho tượng Tứ thánh thú
 • #573: Lần thứ nhất gặp mặt (1)
 • #574: Lần thứ nhất gặp mặt (2)
 • #575: Vương Vũ Thần cùng Tiểu Đinh Đương
 • #576: Nhân quả, nghiệp lực
 • #577: Chữa trị tượng đá
 • #578: Thanh Long Điện dị động
 • #579: Vạn Tượng Trận
 • #580: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (1)
 • #581: Đoạt thức ăn trước miệng cọp (2)
 • #582: Cải biến phương hướng
 • #583: Khắp nơi động tĩnh
 • #584: Đoan Mộc Hàn không bình tĩnh
 • #585: Thông Thiên Chi Lộ
 • #586: Dũng mãnh tinh tiến
 • #587: Thiên Ngoại Cửu Trọng điện (1)
 • #588: Thiên Ngoại Cửu Trọng điện (2)
 • #589: Hung hăng càn quấy thỏ gia
 • #590: Cửu Chuyển Kim Đan
 • #591: Khí điện
 • #592: Thuần Dương Đan
 • #593: Bị người chắn rồi!
 • #594: Các ngươi muốn chết sao?
 • #595: Tượng đá cuồng bạo (1)
 • #596: Tượng đá cuồng bạo (2)
 • #597: Cửu Thiên Tinh Lạc
 • #598: Tuyệt thế phong thái
 • #599: Âm u tâm lý
 • #600: Lão nương nhổ vào!
 • #601: Linh khí Hoàng đạo
 • #602: Ám Ma tộc (1)
 • #603: Ám Ma tộc (2)
 • #604: Tây Linh Vạn Thú Đỉnh
 • #605: Vương giả hàng lâm
 • #606: Hưng sư vấn tội
 • #607: Phù văn chi hải
 • #608: Nhân Quả Thiên Kinh
 • #609: Ma kiếp
 • #610: Muôn đời tuế nguyệt
 • #611: Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh (1)
 • #612: Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh (2)
 • #613: Cửu Thiên Thập Địa Tru Ma Đại Trận
 • #614: Nhân Ma ấn
 • #615: Ma lăng thiên hạ
 • #616: Linh khí Chí Tôn
 • #617: Thiên Sơn ấn
 • #618: Thế giới chi cơ
 • #619: Ma lăng thiên hạ
 • #620: Linh khí Chí Tôn
 • #621: Thiên Sơn ấn
 • #622: Thế giới chi cơ
 • #623: Nghiệp Hỏa đốt người (1)
 • #624: Nghiệp Hỏa đốt người (2)
 • #625: Nghìn cân treo sợi tóc
 • #626: Phong ấn Ma Tôn
 • #627: Hấp thu Nghiệp Hỏa
 • #628: Sắc mặt buồn nôn
 • #629: Giương cung bạt kiếm
 • #630: Nam Cung Cầm (1)
 • #631: Nam Cung Cầm (2)
 • #632: Vương Vũ Thần thức tỉnh
 • #633: Thiên Sơn Ấn chi uy
 • #634: Cổ chiến trường kết thúc
 • #635: Tình nghĩa huynh đệ
 • #636: Huynh đệ biệt ly (1)
 • #637: Huynh đệ biệt ly (2)
 • #638: Phản hồi Đại La Thiên Tông
 • #639: Đại La Thiên
 • #640: Chém giết Nhiệm Vụ Đại trưởng lão
 • #641: Cửu Trọng Thiên môn
 • #642: Vạn Thủy Thần Quyết
 • #643: Một quyền oanh phi (1)
 • #644: Một quyền oanh phi (2)
 • #645: Huynh đệ tề tụ
 • #646: Phân bảo đại hội
 • #647: Vương Lân giết đến
 • #648: Đánh chết con chết này!
 • #649: Hoàng Đạo Kỳ Lân quyền (1)
 • #650: Hoàng Đạo Kỳ Lân quyền (2)
 • #651: Nghịch thiên chiến lực
 • #652: Vũ nhục người khác thì bị người nhục
 • #653: Vạn Tông Minh Chủ
 • #654: Thiên Yêu Cung Thánh Nữ
 • #655: Lôi Giới tu luyện
 • #656: Anh Thiên Cảnh viên mãn (1)
 • #657: Anh Thiên Cảnh viên mãn (2)
 • #658: Đế Nhất lại hiện ra
 • #659: Đại La Tru Tâm Chú
 • #660: Cực hạn thân thể va chạm
 • #661: Linh Tê Nhất Chỉ
 • #662: Diệu Tật Như Phong Xâm Lược Như Hỏa (1)
 • #663: Diệu Tật Như Phong Xâm Lược Như Hỏa (2)
 • #664: Nói là làm ngay
 • #665: Tuyệt cảnh phản kích
 • #666: Trên đời chú mục
 • #667: Thiên Đạo Phong Đại sư huynh
 • #668: Chữa thương cùng nghĩ lại
 • #669: Tứ đại thần thông đỉnh cấp (1)
 • #670: Tứ đại thần thông đỉnh cấp (2)
 • #671: Lai lịch của Hoàng Thiên Y
 • #672: Nàng là nữ nhân của ta
 • #673: Vạn Tiên thành
 • #674: Đan Khí Tiên Duyên Hội
 • #675: Luyện Đan Sư ba cửa ải (1)
 • #676: Luyện Đan Sư ba cửa ải (2)
 • #677: Trời giáng kim quang
 • #678: Tôi linh quan*
 • #679: Thập Nhật Hoành Không
 • #680: Bạo Liệt Xích Dương Đan
 • #681: Dùng thân thử đan
 • #682: Lưu Phong chiến thuyền (1)
 • #683: Lưu Phong chiến thuyền (2)
 • #684: Tê Hà sơn
 • #685: Gặp lại Tử Huyên
 • #686: Xích Tiêu Cổ Kiếm
 • #687: Huyền Vũ vệ
 • #688: Chưởng giáo Đan Khí Tông
 • #689: Thiên Ngoại Xích Hà Hỏa (1)
 • #690: Thiên ngoại xích hà hỏa (2)
 • #691: Đan Khí Song Lệnh
 • #692: Tiên Thiên Hỏa Đức Thánh Thể
 • #693: Dung hợp Thiên Hỏa
 • #694: Xích Hà Trảm Long Kiếm
 • #695: Huynh muội tương kiến
 • #696: Đối chọi gay gắt (1)
 • #697: Đối chọi gay gắt (2)
 • #698: Đỉnh phong quyết đấu
 • #699: Xích Long chiến giáp
 • #700: Phương thức bạo lực nhất
 • #701: Hỏa Sí ra tay
 • #702: Lục đục với nhau
 • #703: Tương kế tựu kế (1)
 • #704: Tương kế tựu kế (2)
 • #705: Lai lịch Hỏa gia
 • #706: Lại thấy Huyết Liên
 • #707: Dùng thân mạo hiểm
 • #708: Liệt Hỏa đốt Kim Thân
 • #709: Thông Thiên Huyền Đan
 • #710: Hỏa Sí tính toán (1)
 • #711: Hỏa Sí tính toán (2)
 • #712: Chí cường Kim Thân
 • #713: Đan Khí thi đấu
 • #714: Ai là thiếu chưởng giáo?
 • #715: Diệp Tích Quân xuất hiện
 • #716: Luyện khí đỉnh phong quyết đấu (1)
 • #717: Luyện khí đỉnh phong quyết đấu (2)
 • #718: Thiên Địa Chân Hỏa bảng
 • #719: Thiên Phượng Thôn Hà Quyết
 • #720: Ngũ Hành lưu ly đỉnh
 • #721: Kết quả ra ngoài ý định
 • #722: Đan đạo quyết đấu
 • #723: Bát Cực Dưỡng Hồn Đan (1)
 • #724: Bát Cực Dưỡng Hồn Đan (2)
 • #725: Đan Kiếp hàng lâm
 • #726: Dị biến thay nhau nổi lên
 • #727: Chân tướng phơi bày
 • #728: Trục xuất tông môn
 • #729: Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão (1)
 • #730: Chí Tôn Thái Thượng trưởng lão (2)
 • #731: Độc chiến hai đại Vương giả
 • #732: Bạo Dương Châu
 • #733: Đan Vương trẻ tuổi nhất
 • #734: Tặng bảo
 • #735: Ly khai Đan Khí Tông
 • #736: Thanh Hà Thành (1)
 • #737: Thanh Hà Thành (2)
 • #738: Thần Võ đấu giá hội
 • #739: Giáp Tử Đại Đan
 • #740: Thái Âm Thần Sa
 • #741: Thanh âm quen thuộc
 • #742: Gia tăng thọ nguyên Linh Đan (1)
 • #743: Gia tăng thọ nguyên Linh Đan (2)
 • #744: Vạn Niên Hàn Tủy
 • #745: Huyết Ẩm Đao Vương
 • #746: Địa đồ Xuất hiện
 • #747: Huyết Ẩm Ma Đao Quyết
 • #748: Tấm da thú
 • #749: Thần bí ngọc giản (1)
 • #750: Thần bí ngọc giản (2)
 • #751: Theo dõi
 • #752: Khủng bố Hắc bào nhân
 • #753: Tịch Diệt lĩnh vực
 • #754: Chạy ra tìm đường sống
 • #755: Thượng Cổ bảo tàng (1)
 • #756: Thượng Cổ bảo tàng (2)
 • #757: Thuần Dương Tịnh Thổ
 • #758: Dương Ngư Vương
 • #759: Thiên Địa chi môn
 • #760: Cưỡng ép vượt qua ải
 • #761: Bản ngã Nguyên Thần
 • #762: Cửu Trọng Lôi kiếp
 • #763: Cường giả tụ tập (1)
 • #764: Cường giả tụ tập (2)
 • #765: Thần Thú ấn ký
 • #766: U Minh Quỷ Hỏa
 • #767: Tâm Ma Kiếp
 • #768: Tranh đoạt chí bảo
 • #769: Hàng Ma Kim Cô
 • #770: Yêu Vương là hắn?
 • #771: Uy chấn bát phương (1)
 • #772: Uy chấn bát phương (2)
 • #773: Ra tay cướp đoạt
 • #774: Độc chiến nửa bước Vương giả!
 • #775: Chém giết Ngũ Đức Chân Nhân
 • #776: Thần Hư tướng quân
 • #777: Hoàng Thiên Y chết?
 • #778: Thụ Vương xuất hiện (1)
 • #779: Thụ Vương xuất hiện (2)
 • #780: Mở ra tầng không gian thứ sáu
 • #781: Kiếm Vương Khôi Lỗi
 • #782: Bạch Hổ sát
 • #783: Tiểu Hồng Điểu
 • #784: Dung hợp Bản Nguyên Chi Hỏa
 • #785: Thiên Địa làm lô Càn Khôn đúc đỉnh (1)
 • #786: Thiên Địa làm lô Càn Khôn đúc đỉnh (2)
 • #787: Bổn mạng thần thông
 • #788: Thiên Yêu Cung
 • #789: Tử Hàn
 • #790: Âm Dương Kính
 • #791: Thanh Loan Hồng Loan
 • #792: Trận chiến mở màn Vương giả (1)
 • #793: Trận chiến mở màn Vương giả (2)
 • #794: Phá toái hư không
 • #795: Tính toán Thanh Lân Yêu Vương
 • #796: Hận thấu xương
 • #797: Hùng bá thiên
 • #798: Tinh Tuyệt Cổ Thành
 • #799: Kỳ Lan Nguyên Quả
 • #800: Giết người cướp của
 • #801: Lại thấy phù văn cổ trận (1)
 • #802: Lại thấy phù văn cổ trận (2)
 • #803: Thuần Dương Đan trì
 • #804: Nhìn ra sơ hở
 • #805: Bẫy người không đền mạng
 • #806: Kim Phong Thiếu chủ
 • #807: Tu vi tăng vọt
 • #808: Một tay độc kháng Huyết Sát kiếm! (1)
 • #809: Một tay độc kháng Huyết Sát kiếm! (2)
 • #810: Huyết Ma đến thế gian
 • #811: Thuần Dương Ngọc Hoàng thần quang
 • #812: Thứ hai chỗ Thuần Dương chi địa
 • #813: Khổn Yêu Tác
 • #814: Kỳ Lân Vương giáp
 • #815: Thiên Cơ Trận Bàn (1)
 • #816: Thiên Cơ Trận Bàn (2)
 • #817: Hoàng Kim Chí Tôn truyền thừa
 • #818: Trọng Lê Trận Vương sát cơ
 • #819: Tinh Tuyệt Cổ Thành
 • #820: Nhật Thần Tử
 • #821: Đồng môn tương kiến (1)
 • #822: Đồng môn tương kiến (2)
 • #823: Kịch liệt va chạm
 • #824: Đạp Thiên Tam Bộ
 • #825: Vô địch hậu thế
 • #826: Không đánh mà chạy
 • #827: Gặp lại Hắc bào nhân
 • #828: Sóng to gió lớn (1)
 • #829: Sóng to gió lớn (2)
 • #830: Thỏ đại gia đến rồi!
 • #831: Hắc Dương Tỏa Không Đại Trận
 • #832: Thiên Phát Sát Cơ
 • #833: Hoàn mỹ tức sơ hở
 • #834: Tiểu Đô Thiên Thất Bảo thần trận
 • #835: Hoàng Kim quả
 • #836: Kỳ dị thạch điện
 • #837: La Á Thiếu chủ (1)
 • #838: La Á Thiếu chủ (2)
 • #839: Lực lượng của Kiếm Vương Khôi Lỗi!
 • #840: Ba huynh đệ
 • #841: Hoàng Kim tộc mưu đồ
 • #842: Âm mưu kinh thiên
 • #843: Đế Quân tiên quang (1)
 • #844: Đế Quân tiên quang (2)
 • #845: Phong ấn mở ra
 • #846: Khắp nơi động tĩnh
 • #847: Vương giả đánh lén
 • #848: Sát cơ lạnh thấu xương
 • #849: Một mẻ hốt gọn
 • #850: Thiên Cơ Trận Bàn chính thức lực lượng!
 • #851: Phượng Hoàng hư ảnh (1)
 • #852: Phượng Hoàng hư ảnh (2)
 • #853: Truyền thừa chi địa
 • #854: Tam trọng khảo nghiệm
 • #855: Hoàng Kim đại điện
 • #856: Lục tục đã đến
 • #857: Ngộ tính quan
 • #858: Hoàng Kim Đồng trạng thái hoàn mỹ
 • #859: Hoàng Kim thần kiếm (1)
 • #860: Hoàng Kim thần kiếm (2)
 • #861: Nổ nát cửa đá
 • #862: Chín đạo thần kiếm
 • #863: Cửu Diệp Hoàn Hồn Thảo
 • #864: Hắc bào nhân rời khỏi
 • #865: Huyết mạch khảo hạch
 • #866: Bảy đạo tiên quang (1)
 • #867: Bảy đạo tiên quang (2)
 • #868: Trảm Hồn kiếm phù
 • #869: Chí Tôn đoạt xá
 • #870: Tiên giới bí văn
 • #871: Lại thấy Linh khí Chí Tôn
 • #872: Hoàng Kim bảo tàng
 • #873: Kiếm đạo ý chí (1)
 • #874: Kiếm đạo ý chí (2)
 • #875: Thần Oa xuất thế
 • #876: Khương Vô Kỵ
 • #877: Một năm
 • #878: Thần phục hoặc là chết! (1)
 • #879: Thần phục hoặc là chết! (2)
 • #880: Mưu đồ Hoàng Kim tộc
 • #881: Ly khai Tinh Tuyệt Cổ Thành
 • #882: Chân Cương kịch biến
 • #883: Trảm Vương giả! (1)
 • #884: Trảm Vương giả! (2)
 • #885: Phản hồi Đại La Thiên Tông
 • #886: Ninh trực bất khuất!
 • #887: Kiếm Diệt thương khung
 • #888: Đối chiến Trần Nguyên Canh
 • #889: Huyền Kim Kiếm Điển
 • #890: Lục Chuyển Kim Thân Quyết
 • #891: Sâm La Thái Thượng trưởng lão (1)
 • #892: Sâm La Thái Thượng trưởng lão (2)
 • #893: Thập Nhị Đô Thiên Môn đại trận
 • #894: Giết Trần Nguyên Canh!
 • #895: Danh chấn Chân Cương giới!
 • #896: Ngũ Hành Thánh Sơn
 • #897: Cố nhân hạ lạc (1)
 • #898: Cố nhân hạ lạc (2)
 • #899: Kinh động
 • #900: Ta không đồng ý!
 • #901: Quyết đấu Đế Nhất!
 • #902: Thân thể chí cường
 • #903: Lưu Ly Thất Bảo thân (1)
 • #904: Lưu Ly Thất Bảo thân (2)
 • #905: Kinh thế thần thông
 • #906: Thăng Tiên ấn
 • #907: Sinh tử chém giết
 • #908: Lực lượng chú sát
 • #909: Phá rồi lại lập vô địch thiên hạ
 • #910: Mọi người tụ họp
 • #911: Hai phe giằng co (1)
 • #912: Hai phe giằng co (2)
 • #913: Kinh thiên một trận chiến!
 • #914: Hai phần đại lễ
 • #915: Trận Vương quyết đấu!
 • #916: Đánh Đế Nhất tơi bời!
 • #917: Thánh Tử hàng lâm
 • #918: Vô địch Thánh Tử (1)
 • #919: Vô địch Thánh Tử (2)
 • #920: Tinh Vân kiếm cùng Thiên Tinh đạo y
 • #921: Lừa bịp Thánh Tử
 • #922: Tam Cửu thiên kiếp
 • #923: Vạn lôi đuổi giết
 • #924: Thiên kiếp diệt cừu địch!
 • #925: Thiên Kiếm Thạch (1)
 • #926: Thiên Kiếm Thạch (2)
 • #927: Tranh thủ thời gian
 • #928: Ai là Thiếu chủ?
 • #929: Chín đại Hoàng giả!
 • #930: Một trận chiến kinh thiên! (1)
 • #931: Một trận chiến kinh thiên! (2)
 • #932: Hoàng đạo kim hà phù
 • #933: Vô đề
 • #934: Vô đề
 • #935: Hoàng nhi thân phận chân chính
 • #936: Vô đề
 • #937: Thân hóa Ngô Đồng
 • #938: Vô đề
 • #939: Vô đề
 • #940: Một quyền sinh thế giới
 • #941: Huyết Ma tộc?
 • #942: Thiên uy như ngục
 • #943: Trảm Thánh Tử!
 • #944: Ai họ Khương?
 • #945: Thiên Tuyệt Địa Diệt (1)
 • #946: Thiên Tuyệt Địa Diệt (2)
 • #947: Quỳ xuống cầu xin tha thứ
 • #948: Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh
 • #949: Hoàng Thiên Y tỉnh lại
 • #950: Thánh Dược cùng Tiên thạch
 • #951: Mộng Thương Sinh (1)
 • #952: Mộng Thương Sinh (2)
 • #953: Trời giáng pháp tắc
 • #954: Ma Khôi
 • #955: Chín dòng Thiên Hà
 • #956: Truyền Tống Trận vượt giới
 • #957: Về Càn Nguyên vực (1)
 • #958: Về Càn Nguyên vực (2)
 • #959: Hồng Mông Tạo Hóa biến
 • #960: Thiên Kiếm Tiên Sơn
 • #961: Thành tiên cơ duyên
 • #962: Đã lâu Ngọc Kinh Thành
 • #963: Lo lắng (1)
 • #964: Lo lắng (2)
 • #965: Căm giận ngút trời
 • #966: Lai lịch
 • #967: Đặng Á Lâm
 • #968: Trùng thiên sát ý
 • #969: Tam đại thành chủ!
 • #970: Thiên Cương Thần Kiếm Trận (1)
 • #971: Thiên Cương Thần Kiếm Trận (2)
 • #972: Hoàng giả phía sau màn
 • #973: Tề Thiên giáo
 • #974: Thần quang cùng kiếm khí
 • #975: Khương tộc bí mật
 • #976: Đoàn tụ
 • #977: Dã vọng của Khương Tư Nam (1)
 • #978: Dã vọng của Khương Tư Nam (2)
 • #979: Thủ hộ chi đạo
 • #980: Thiên Đế giác trục
 • #981: Trước khi rời đi
 • #982: Đại La Thiên Tâm Kinh
 • #983: Đoan Mộc Sương
 • #984: Lý Kim Long đột phá (1)
 • #985: Lý Kim Long đột phá (2)
 • #986: Hư Không bảo thuyền
 • #987: Ngọc Hoàng kiếm khí
 • #988: Sát cơ trong hư không loạn lưu
 • #989: Chạy ra tìm đường sống
 • #990: Sinh Cơ Đại Hoàn Đan
 • #991: Lam Tương Hàm (1)
 • #992: Lam Tương Hàm (2)
 • #993: Lam Ngọc Thành
 • #994: Khiêu khích
 • #995: Tranh chấp cùng âm mưu
 • #996: Thủy Hỏa Tôi Đan thánh pháp
 • #997: Thất Tinh Hợp Nguyên Đan
 • #998: Phú linh (1)
 • #999: Phú linh (2)
 • #1000: Đến Cửa Khiêu Khích
 • #1001: Hung Hăng Càn Quấy
 • #1002: Huyền Minh Chi Độc
 • #1003: Hung Hăng Càn Quấy Sát Nhân
 • #1004: Lấy Oán Trả Ơn
 • #1005: Đan Vương
 • #1006: Tần Đại Sư (1)
 • #1007: Tần Đại Sư (2)
 • #1008: Tỷ Thí Đan Đạo
 • #1009: Ngọc Khê
 • #1010: Ngọc Hà Đối Chiến Lam Tương Hàm!
 • #1011: Lục Âm Quỷ Hỏa hiện
 • #1012: Thiên vị
 • #1013: Quyết đấu ra ngoài ý định
 • #1014: Mạnh nhất quyết đấu (1)
 • #1015: Mạnh nhất quyết đấu (2)
 • #1016: Thập Nhật Hoành Không
 • #1017: Ai thua ai thắng?
 • #1018: Vô sỉ sắc mặt
 • #1019: Cửu Thiên Ứng Nguyên Phổ Hóa Lôi Vũ đại trận
 • #1020: Hữu duyên gặp lại
 • #1021: Cấm Ma Sơn Mạch
 • #1022: Thứ hai tòa Truyền Tống Trận vượt giới (1)
 • #1023: Thứ hai tòa Truyền Tống Trận vượt giới (2)
 • #1024: Khương Tư Nam chuẩn bị ở sau
 • #1025: Hung thú thế giới
 • #1026: Thanh quang cùng Cự Thú
 • #1027: 3000 Huyền Quan
 • #1028: Kinh biến
 • #1029: Đột phá Hoàng giả trung kỳ
 • #1030: Tần đại sư thần bí (1)
 • #1031: Tần đại sư thần bí (2)
 • #1032: Thượng Cổ chú đạo
 • #1033: Huyền Thiên động phủ
 • #1034: Nguyền rủa chi lực
 • #1035: Thạch châu cùng hắc thư
 • #1036: Trớ Chú Nguyên Châu
 • #1037: Chú Đạo Chân Giải
 • #1038: Ngư ông thủ lợi
 • #1039: Thu hoạch lớn
 • #1040: Đại La Thiên Thư (1)
 • #1041: Đại La Thiên Thư (2)
 • #1042: Giang Lăng thành
 • #1043: Thiên Đế Sơn tình thế
 • #1044: Thấy hơi tiền nổi máu tham
 • #1045: Bạch Cốt tông
 • #1046: Khương Linh San cùng Khương Như Phong
 • #1047: Hắc Sơn bộ lạc
 • #1048: Một tên cũng không để lại (1)
 • #1049: Một tên cũng không để lại (2)
 • #1050: Hoả tốc cứu viện
 • #1051: Khương tộc thiếu niên
 • #1052: Xảo diệu ngụy trang
 • #1053: Bạch Sát chi nộ
 • #1054: Hắc Sơn dị biến
 • #1055: Chí bảo xuất thế
 • #1056: Chân Long Tiên Linh (1)
 • #1057: Chân Long Tiên Linh (2)
 • #1058: Tính toán Chí Tôn
 • #1059: Vị thứ hai Tổ tộc Chí Tôn!
 • #1060: Khương Thái Xung
 • #1061: Kiếm tên Huyền Thiên
 • #1062: Hoan nghênh về nhà
 • #1063: Diệt sát cường giả Tổ tộc!
 • #1064: Thiên Đế Sơn
 • #1065: Linh Tâm Các (1)
 • #1066: Linh Tâm Các (2)
 • #1067: Khách không mời mà đến
 • #1068: Tất sát một kích
 • #1069: Vinh Trường Canh
 • #1070: Anh Linh Cốc
 • #1071: Thà bị gãy chứ không chịu cong
 • #1072: Đệ tử Khương tộc (1)
 • #1073: Đệ tử Khương tộc (2)
 • #1074: Huyết mạch thần thông
 • #1075: Kiếm khí thần quang
 • #1076: Luận bàn
 • #1077: Ngộ tính kinh người
 • #1078: Hoàng Thiên Y xuất quan
 • #1079: Hùng Hài Tử
 • #1080: Thiên Lôi Địa Hỏa (1)
 • #1081: Thiên Lôi Địa Hỏa (2)
 • #1082: Quy tông đại điển
 • #1083: Cửu Dương Huyết Trì
 • #1084: Phân tranh
 • #1085: Bạo tẩu a, Thần Oa!
 • #1086: Huyết Trì dị tượng
 • #1087: Đánh vỡ gông xiềng
 • #1088: Chín ngày (1)
 • #1089: Chín ngày (2)
 • #1090: Xuất quan
 • #1091: Đồng sinh bảy Dương
 • #1092: Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh
 • #1093: Chiến trường Thiên Ngoại Thiên
 • #1094: Thái Dương Thánh Thành
 • #1095: Tổ Tân (1)
 • #1096: Tổ Tân (2)
 • #1097: Quan báo tư thù
 • #1098: Thánh Thành cách cục
 • #1099: Vinh Diệu tiểu đội
 • #1100: Tinh không chiến trường
 • #1101: Ma Hồn Tinh Thạch (1)
 • #1102: Ma Hồn Tinh Thạch (2)
 • #1103: Cướp bóc
 • #1104: Ảnh Tử thần thông
 • #1105: Mộ Dung nhất tộc động tĩnh
 • #1106: Liên tiếp đột phá
 • #1107: Tu La tộc
 • #1108: Ma La Da (1)
 • #1109: Ma La Da (2)
 • #1110: Toàn bộ diệt sát
 • #1111: Ma La Thiên
 • #1112: Tu La đuổi giết
 • #1113: Kỳ dị đại lục
 • #1114: Cửu Phẩm Thiên Tâm Liên
 • #1115: Hung hăng càn quấy (1)
 • #1116: Hung hăng càn quấy (2)
 • #1117: Trả đũa
 • #1118: Chiến ý sôi trào
 • #1119: Tiên Hoàng động Cửu Thiên
 • #1120: Thiên Cơ Côn
 • #1121: Kinh thiên cơ duyên
 • #1122: Thiên Đế hành cung
 • #1123: Quỷ Thần Hoa (1)
 • #1124: Quỷ Thần Hoa (2)
 • #1125: Tám giọt tinh hoa dịch
 • #1126: Càn rỡ
 • #1127: Đằng Xà Thánh Địa
 • #1128: Mượn lực vượt ải
 • #1129: Tam đại Thú Hoàng (1)
 • #1130: Tam đại Thú Hoàng (2)
 • #1131: Lôi Đế Thiên Thư
 • #1132: Hoàng giả chặn giết
 • #1133: Tổ Tú cùng Mộ Dung Thịnh
 • #1134: Quyết đấu Tổ Tú
 • #1135: Thiên Đế hành cung mở ra!
 • #1136: Tranh đoạt Tiên Kinh
 • #1137: Quỷ dị Chiến Linh
 • #1138: Tẩm bổ Nguyên Thần (1)
 • #1139: Tẩm bổ Nguyên Thần (2)
 • #1140: Thần Oa phát uy
 • #1141: Độc chiến quần hùng
 • #1142: Cường thế đột phá
 • #1143: Toái Tinh Trảm
 • #1144: Lôi quang diệu mười giới
 • #1145: Một đường đuổi giết (1)
 • #1146: Một đường đuổi giết (2)
 • #1147: Cửu Long Trấn Thiên quyền!
 • #1148: Chiến Ma La Thiên
 • #1149: Thân ảnh thần bí trong Lôi kiếp
 • #1150: Vạn Cổ Lôi Đế
 • #1151: Khương Vô Địch
 • #1152: Thất Dương ngang trời (1)
 • #1153: Thất Dương ngang trời (2)
 • #1154: Tam Đại Chí Tôn
 • #1155: Lừa gạt
 • #1156: Một bước cũng không nhường
 • #1157: Thiên Quỷ Kính
 • #1158: Một người độc chiến ngàn vạn quân (1)
 • #1159: Một người độc chiến ngàn vạn quân (2)
 • #1160: Khốn Tiên Tác cùng Tiên Chung
 • #1161: Hạo Thiên tháp
 • #1162: Hồng Phát Hoàng Thiên Y
 • #1163: Tấm lưới khổng lồ
 • #1164: Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận
 • #1165: Chí Tôn thân vẫn (Thượng)
 • #1166: Chí Tôn thân vẫn (Hạ)
 • #1167: Tử thương thảm trọng
 • #1168: Nghịch thiên đuổi giết
 • #1169: Đông Trạch Châu
 • #1170: Long Hoàng thức tỉnh
 • #1171: Yêu Đế
 • #1172: Sinh Thân Kim Liên
 • #1173: Lôi Hồn thảo
 • #1174: Lẩn vào Thần Tiêu sơn
 • #1175: Màn trời lôi quang
 • #1176: Hồ Sen Bát Bảo
 • #1177: Hắc Thủy Lôi Ma
 • #1178: Cửu Thiên Lôi Thần Kiếm
 • #1179: Toàn bộ đào đi
 • #1180: Lôi Long Ngao Trạch
 • #1181: Quy thừa tướng
 • #1182: Tổ Long cung
 • #1183: Lẫn vào
 • #1184: Long Huyết Quả
 • #1185: Ngao Hinh Nhi
 • #1186: Sư báo Nhị Nguyên soái
 • #1187: Hóa Long Trì
 • #1188: Thần Tiêu cung người tới
 • #1189: Huyết mạch phản tổ
 • #1190: Chu Thiên Nguyên Thần Phần Tịch Đại Trận
 • #1191: Lôi Chấn
 • #1192: Long Ngũ xuất chiến
 • #1193: Ngũ Lôi Thiên Cương Chính Pháp
 • #1194: Cuồng Bá chi khí
 • #1195: Ngao Trác
 • #1196: Bại lộ!
 • #1197: Bức bách
 • #1198: Long Hoàng xuất quan
 • #1199: Đối chất
 • #1200: Thiên Long Đài
 • #1201: Tổ Long tỉ
 • #1202: Thiên Long Đài cuộc chiến
 • #1203: Xích Kim Thần Long
 • #1204: Bảy trảo huyết mạch
 • #1205: Chiến thắng
 • #1206: Lôi Càn Khôn đánh lén
 • #1207: Ngao Trác chết
 • #1208: Một quyền lui địch
 • #1209: Báo thù
 • #1210: Tổ Long Thiên Bích
 • #1211: Hồng Hoang trí nhớ
 • #1212: Cửu Thiên bí thuật
 • #1213: Thừa phong trở lại
 • #1214: Tử Mặc Nhiên tin tức
 • #1215: Liệt Diễm Phần Thiên
 • #1216: Tung tích của Đế Nhất
 • #1217: Nam Yêu Châu
 • #1218: Thần Cấm Chi Địa
 • #1219: Âm thầm đánh lén
 • #1220: Thiên Vi Tinh Tướng
 • #1221: Hoạt động ngầm
 • #1222: Chân Linh dị biến
 • #1223: Đột nhiên tăng mạnh
 • #1224: Tử Thuần Phong
 • #1225: Tử Lân tộc
 • #1226: Gặp thoáng qua
 • #1227: Thân phận bạo lộ
 • #1228: Sắc mặt vô sỉ
 • #1229: Xuất thế!
 • #1230: Cảm giác kỳ dị
 • #1231: Thập đại Chí Tôn Tinh Thần
 • #1232: Một thần
 • #1233: Cốt văn
 • #1234: Yêu Tôn đột kích
 • #1235: Khoa Phụ Trọng Mưu
 • #1236: Vô địch Khoa Phụ
 • #1237: Cửu Thần Thôn Thiên Liên
 • #1238: Hai đại Bảo thuật
 • #1239: Chủ thượng thần bí
 • #1240: Khoa Phụ huyết mạch
 • #1241: Bảo thuật nguyên vẹn
 • #1242: Chiến Chí Tôn!
 • #1243: Tử Lôi Diệt Thiên
 • #1244: Nghiền ép
 • #1245: Thiên Yêu điện
 • #1246: Yêu tử
 • #1247: Huyền Không Sơn, Khổng Huyền
 • #1248: Ngũ Sắc Thần Quang
 • #1249: Hỗn Độn Hải cấm địa
 • #1250: Cố nhân
 • #1251: Đại chiến Hổ Tôn
 • #1252: Thần bí tiên thi
 • #1253: Trốn vào Hỗn Độn Hải
 • #1254: Tịnh thổ dưới Hỗn Độn Hải
 • #1255: Bên cạnh trúc lâu
 • #1256: Thanh Khâu cổ địa
 • #1257: Chém liên tục Chí Tôn
 • #1258: Đuổi giết
 • #1259: Lực lượng to lớn của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp!
 • #1260: Trên đời đều địch
 • #1261: Làm như Cửu Thiên lâm phàm trần
 • #1262: Thập Đại Yêu Tôn
 • #1263: Toàn bộ đuổi giết
 • #1264: Gặp lại Khổng Huyền
 • #1265: Ngoại Vực Chí Tôn
 • #1266: Khắp nơi giác trục
 • #1267: Thái Nguyên chưởng giáo cùng Đế Nhất Thánh Tử
 • #1268: Yêu Thừa sát cơ
 • #1269: Thân tháp
 • #1270: Bản Nguyên Chi Hỏa bộc phát
 • #1271: Tiến vào tiên sơn
 • #1272: Thiên Kiếm Tâm kim sắc
 • #1273: Kỷ Ly
 • #1274: Nhuệ Kiếm pháp tắc
 • #1275: Lôi Kiếm Nhai
 • #1276: Thăng Tiên Thảo
 • #1277: Huyết Kiếm pháp tắc
 • #1278: Hiếm thấy chủ tớ
 • #1279: Thập Tự Quang Trảm
 • #1280: Dạ Phác Ân bi thúc
 • #1281: Bức hiếp
 • #1282: Lửa giận sôi trào
 • #1283: Huynh đệ gặp nhau
 • #1284: Tìm kiếm nhai
 • #1285: Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập
 • #1286: Năm vị Tiểu Tiên Vương
 • #1287: Đệ tử Vạn Phật Tông
 • #1288: Tôn Thần hàng lâm
 • #1289: Chiến Tôn Thần
 • #1290: Thủ Hộ Kiếm Ý
 • #1291: Kiếm đạo chân ý
 • #1292: Truyền thừa cuối cùng
 • #1293: Nền tảng đỉnh phong
 • #1294: Khảo hạch cuối cùng bắt đầu
 • #1295: Cửu U Luyện Tâm Lộ
 • #1296: Huyết diễm ngút trời
 • #1297: Chủ nhân Thiên Kiếm
 • #1298: Âm Dương kiếm hoàn
 • #1299: Sở hữu truyền thừa
 • #1300: Luyện hóa kiếm hoàn
 • #1301: Chủ nhân của Tôn Thần
 • #1302: Chiến Quân Lâm!
 • #1303: Vạn chúng đều địch
 • #1304: Huynh đệ tương kiến
 • #1305: Thiên kiếm truyền nhân
 • #1306: Chí Tôn sát cơ
 • #1307: Mang theo phong lôi mà kích!
 • #1308: Đuổi giết Chí Tôn
 • #1309: Liễu Phàm tôn giả
 • #1310: Thái Sơ tiên cung
 • #1311: Trước khi bão táp xảy ra
 • #1312: Hỗn chiến kịch liệt
 • #1313: Long Hoàng đuổi tới
 • #1314: Vô địch diệu thế
 • #1315: Liên sát hai đại Chí Tôn
 • #1316: Thiên Đế Sơn tới viện
 • #1317: Lệnh Hồ Phong
 • #1318: Khoa Phụ đi về!
 • #1319: Ngàn năm thọ nguyên
 • #1320: Chín đại bản nguyên thiên đạo
 • #1321: Thời quang chi hà
 • #1322: Chín tầng tiên tháp
 • #1323: Trăm ngày thủy động
 • #1324: Phàm trần Chân Tiên
 • #1325: Phản hồi Thiên Đế Sơn
 • #1326: Bên trong Chân Cương giới
 • #1327: Ngũ Hành Phong Thiên đại trận
 • #1328: Khương Tư Nam đi về
 • #1329: Tuyệt sát Tổ Vân
 • #1330: Nhất khí hóa tam thanh
 • #1331: Huyền Thiên Chí Tôn
 • #1332: Ngọc kinh dạ đàm
 • #1333: Bí mật trong huyết mạch
 • #1334: Tiên thi thần bí
 • #1335: Tiểu thế giới tàn phá
 • #1336: Thái Sơ phong vân động
 • #1337: Chân Tiên hàng lâm
 • #1338: Tam tiên Thiên Đế Sơn
 • #1339: Các phương tính toán
 • #1340: Cửa tháp mở
 • #1341: Cửu trọng thiên
 • #1342: Âm Hồn Tinh
 • #1343: Tuyệt thế chi tư
 • #1344: Huyết Phù Đồ Tái hiện
 • #1345: Cửu Dương Thần Lôi Hoàn
 • #1346: Âm Hồn Tinh màu vàng
 • #1347: Ngọc Hoàng Thiên Đình
 • #1348: Dã tâm của Tổ Tộc!
 • #1349: Phù Tang thần thụ
 • #1350: Chiến ba đại Chí Tôn
 • #1351: Ảnh Sát kiếm đánh lén
 • #1352: Hư vô hoả tai
 • #1353: Tổ Ma Đao
 • #1354: Chiến Chân Tiên!
 • #1355: Chí Tôn nhị tai
 • #1356: Thiên khung phá toái (Vòm trời vỡ tan)
 • #1357: Bản nguyên thứ tám kỳ Lạ
 • #1358: Thời quang chi hà
 • #1359: Chúng tiên uy bức
 • #1360: Vượt qua thời quang chi hà
 • #1361: Chín tầng quan tài
 • #1362: Thời gian đứng im
 • #1363: Thân phận thực sự của Đế Nhất!
 • #1364: Vạn năm thọ nguyên
 • #1365: Động thủ
 • #1366: Vạn bàn tạo hóa gia thân!
 • #1367: Một giọt tâm huyết của Khoa Phụ!
 • #1368: Lĩnh ngộ Tổ Long bảo thuật
 • #1369: Thỏ gia là khí linh?
 • #1370: Chân Tiên tan biến
 • #1371: Bảy đại cự đầu
 • #1372: Ba năm thời quang
 • #1373: Tuyệt sát chi lực
 • #1374: Thần Đạo và Tiên đạo
 • #1375: Tiên thần đồng tu
 • #1376: Thần hồn chia hai
 • #1377: Bảy đại Huyền Tiên
 • #1378: Tề Thiên giáo chủ
 • #1379: Quay về Chân Cương Giới
 • #1380: Xa cách gặp lại
 • #1381: Lăng Phong Huyền Tiên
 • #1382: Bạch Hổ Khiếu Thiên quyền!
 • #1383: Thủ đoạn ra hết
 • #1384: Thập Phương Hỗn Nguyên kiếm trận
 • #1385: Tuyệt thế chi lực
 • #1386: Hồng Mông lĩnh vực
 • #1387: Hoảng hốt tháo chạy
 • #1388: Binh phân 3 lộ
 • #1389: Thiên hạ đệ nhất nhân
 • #1390: Trấn sát toàn bộ
 • #1391: Hỗn Độn thần thiết
 • #1392: Thái Sơ Thánh Địa diệt
 • #1393: Thiên Đình lập!
 • #1394: Vận mệnh hư vô giả
 • #1395: Huyết mạch trớ chú
 • #1396: Thủy Hỏa Sát
 • #1397: Luyện chế bản mạng thần binh
 • #1398: Quang Minh tả hữu sử
 • #1399: Lôi kéo và Dụng ý
 • #1400: Lần nữa thăm dò Cấm Ma sơn mạch
 • #1401: Huyền quan tan biến
 • #1402: Tùy cơ truyền tống tiên trận
 • #1403: Phi thăng Tiên giới
 • #1404: Thông đạo thời không
 • #1405: Đại Yến Tiên quốc
 • #1406: Thế giới nhỏ Tiên Thiên
 • #1407: Vết nứt hư không
 • #1408: Trồng nô ấn
 • #1409: Sấm sét giết chết
 • #1410: Hỏa Diễm Tiên Thú
 • #1411: Tiên Linh Biến
 • #1412: Đạo Ý Tinh Thạch không gian
 • #1413: Yến Thanh Hồng
 • #1414: Diệt Thế Lôi Hoàn
 • #1415: Ngũ Long Trấn Thiên Kinh
 • #1416: Lòng tham lam
 • #1417: Hỗn Độn Định Thân Phù
 • #1418: Quen biết cũ của Cửu hoàng tử
 • #1419: Rời khỏi tiểu thế giới Tiên Thiên
 • #1420: Uy Hiếp
 • #1421: Tiên Vương linh thân
 • #1422: Yến Khinh Toàn
 • #1423: Thần Tiên học viện
 • #1424: Đại Yến Thiên Đô
 • #1425: Luyện hóa đạo ý tinh thạch
 • #1426: Tu vi tinh tiến
 • #1427: Thiên Xảo các
 • #1428: Xích Lưu Yên
 • #1429: Liên Hoa công tử
 • #1430: Phi Hoa kiếm vực
 • #1431: Đại La chi uy
 • #1432: Yến Thanh Hồng xuất quan
 • #1433: Tính toán khắp nơi
 • #1434: Bắt đầu thi đấu
 • #1435: Đại Hoang Cổ giới
 • #1436: Tiên Thiên chi khí
 • #1437: Hàn Diệt Hồn
 • #1438: Đột nhiên tăng mạnh
 • #1439: Hỗn Nguyên Tu Di Trận Đồ
 • #1440: Diêm Ma Thiên Tử
 • #1441: Quét sạch tám phương
 • #1442: Thần thú Cùng Kỳ
 • #1443: Tiểu thế giới
 • #1444: Thiên địa lôi chủng
 • #1445: Kim Đan bất diệt
 • #1446: Tự đánh mặt mình
 • #1447: Tăng tốc thời gian
 • #1448: Vòng đấu thứ hai
 • #1449: Ta muốn một đánh một ngàn
 • #1450: Thế không thể đỡ nổi
 • #1451: Hiến tế sinh mạng bản nguyên
 • #1452: Cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến!
 • #1453: Top 80!
 • #1454: Yến Thanh Hồng chiến Hàn Diệt Hồn!
 • #1455: Long Tượng tiên kinh
 • #1456: Một đao kinh diễm!
 • #1457: Danh ngạch top 10!
 • #1458: Hàn U Lệ ti bỉ
 • #1459: Cuộc chiến xếp hạng top 10!
 • #1460: Khương Tư Nam vs Xích Lạc Lạc!
 • #1461: Tâm ma hư hỏa
 • #1462: Đao ý nhanh chậm
 • #1463: Phá Thiên tam đao!
 • #1464: Một kích kinh thế
 • #1465: 3 kiện bảo vật
 • #1466: Cố nhân chi vật
 • #1467: Tin tức Hoàng Kim tộc
 • #1468: Thất tinh cổ thần cảnh!
 • #1469: Hư không sát cơ
 • #1470: Tuyệt thế Thần Vương
 • #1471: Tung tích phân thân Đế Nhất
 • #1472: Cổ Thần viện và Đế Tiên viện
 • #1473: Tình cảnh thê thảm của Cổ Thần viện
 • #1474: Phong cấm chi tỏa
 • #1475: Tám đạo phong cấm chi tỏa
 • #1476: Thiên dục khuynh (Vòm trời chao đảo)!
 • #1477: Ngang ngược chặn cửa
 • #1478: Không kham nổi một kích
 • #1479: Đánh bại đệ tử cũ
 • #1480: Côn Trạch Thánh Vương
 • #1481: Hỗn Độn Điện
 • #1482: Ngũ Hành Quy Nhất đồ Khắc
 • #1483: Chín tầng chiến tháp
 • #1484: Cược lớn với Đế Tiên viện
 • #1485: Thế như chẻ tre
 • #1486: Diệt chín đại thiếu niên Thần Vương
 • #1487: Chiến cổ chi thiếu niên Đại Đế!
 • #1488: Dung hợp đạo ý tru sát Đại Đế
 • #1489: Âm Dương Biến
 • #1490: Tiểu thế giới hoàn mỹ
 • #1491: Rời khỏi Thần Tiên học viện
 • #1492: Chân Long tuyệt sát
 • #1493: Hùng Thiên Đô
 • #1494: Tứ đại công chúa
 • #1495: Đọ võ chiêu thân
 • #1496: Thiên kiêu vân tập
 • #1497: Bẫy rập
 • #1498: Một bộ Tiên Thiên Linh Bảo cực phẩm
 • #1499: Giết chóc vô tận
 • #1500: Sơ chiến Cửu Thiên Lôi Thần kiếm
 • #1501: Thần bí chi địa
 • #1502: Tiên Thiên linh trì
 • #1503: Cút!
 • #1504: Tính toán
 • #1505: Đan Dương Tử
 • #1506: Tà Thần
 • #1507: Đột phá cực hạn
 • #1508: Cửu Long Thần Hỏa Lô
 • #1509: Tuyệt sát Đan Dương Tử
 • #1510: Thân phận bạo lộ
 • #1511: Điên cuồng cướp đoạt
 • #1512: Cự thú tiền sử
 • #1513: Người Tổ Long cung đến
 • #1514: Ý Thức Thiên Tâm
 • #1515: Ngao Huyên Huyên
 • #1516: Tin tức Long Hoàng
 • #1517: Sát ý chiến hồn
 • #1518: Tiên Vương chiến hồn
 • #1519: Vạn Tượng Phong Ấn Đại Trận
 • #1520: Ngư ông đắc lợi
 • #1521: Yêu Đế cung
 • #1522: Mặt quỷ xuất hiện
 • #1523: Yêu Đế tàn hồn
 • #1524: Phượng Hoàng nhất tộc
 • #1525: Cắn nuốt Yêu Đế
 • #1526: Tàn hồn trốn thoát
 • #1527: Hỗn Độn nguyên thú
 • #1528: Đoạt tọa hóa thiên địa
 • #1529: Vô Thượng Thiên Đế đan!
 • #1530: Lửa giận của Quân Hạo
 • #1531: Cục diện hỗn loạn
 • #1532: Đại Ngũ Hành Tỏa Thiên kiếm trận
 • #1533: Tuyệt thế sát cơ
 • #1534: Bán bộ Tiên Đế
 • #1535: Thời khắc nguy cơ
 • #1536: Nhân quả số mệnh
 • #1537: Sinh tử tiêu tan
 • #1538: Tuyệt thế Thần Vương
 • #1539: Bạo tẩu đi, Khương Tư Nam!
 • #1540: Đại sát tứ phương
 • #1541: Ti bỉ vô sỉ
 • #1542: Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa tháp
 • #1543: Thần Hi nữ đế
 • #1544: Tuyệt đại phong hoa
 • #1545: Tuyệt thế chi chiến
 • #1546: Tương kiến vô thanh
 • #1547: Tin tức phụ mẫu
 • #1548: Thần Tiêu Thiên
 • #1549: Thiên Hương Thánh Địa
 • #1550: Lửa giận ngất trời
 • #1551: Tương kế tựu kế
 • #1552: Bí mật thành Đế
 • #1553: Tử Mặc Nhiên có vấn đề
 • #1554: Chuyển dời chiến trường
 • #1555: Tóc trắng 3000 trượng
 • #1556: Khe nứt Hỗn Độn
 • #1557: Một thương kinh diễm!
 • #1558: Kể lại quá khứ
 • #1559: Đạo tâm viên mãn
 • #1560: Bí mật hỗn độn
 • #1561: Vũ trụ bất hủ
 • #1562: Giá lâm Thái Sơ Thánh Địa
 • #1563: Thái Sơ Tru Ma
 • #1564: Liễu Chân Tông
 • #1565: Lục Đạo Luân Hồi
 • #1566: Tam đại Đạo Tôn
 • #1567: Thôn phệ đại trận
 • #1568: Thái Sơ Thiên Đế không có chết?
 • #1569: Luân Hồi Thiên Đế
 • #1570: Nhận chủ
 • #1571: Bí mật của Hồng Mông Tạo Hóa Tháp
 • #1572: Hỗn Độn Thần Thương tiến hóa!
 • #1573: Dực Xà
 • #1574: Hai tay dâng
 • #1575: Thần Oa hạ lạc
 • #1576: Hư Vô Giới
 • #1577: Đại La Thần Quốc
 • #1578: Hỗn Độn Vực Hải
 • #1579: Ly khai Tiên giới
 • #1580: Chính thức Hỗn Độn Nguyên Thú!
 • #1581: Thôn phệ thần lực
 • #1582: Hỗn Độn Bí Cảnh
 • #1583: Hắc Ma Đế Thành
 • #1584: Thạch Long Côn
 • #1585: Lừa gạt
 • #1586: Thạch tộc
 • #1587: Bàn Long Thần Ngọc
 • #1588: Tổ Long di vật
 • #1589: Yêu nghiệt của Hắc Ma Đế Thành
 • #1590: Hỗn Độn Bí Cảnh
 • #1591: Đoạt thức ăn trước miệng cọp
 • #1592: Hồng Mông Tử Khí đến tay
 • #1593: Hồng Mông thế giới biến hóa
 • #1594: Thần bí huyệt động
 • #1595: Giết chóc vô tận
 • #1596: Hỗn Độn cự hung
 • #1597: Mạc Không sơn kịch biến
 • #1598: Cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí
 • #1599: Vây công Đế Huyền Sát
 • #1600: Chiến Đế chi mộ
 • #1601: Cơ duyên của Triệu Thiên Xung
 • #1602: Nguy cơ tới gần
 • #1603: Điên cuồng thôn phệ cùng đột phá
 • #1604: Phấn Toái Chân Không
 • #1605: Luân Hồi đuổi giết
 • #1606: Chấn động Hỗn Độn
 • #1607: Tuyệt thế Thần Đế
 • #1608: Hoàng Tuyền hiện thú triều lâm
 • #1609: Thần Oa là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế?
 • #1610: Luân Hồi bí mật
 • #1611: Đại chiến thảm thiết
 • #1612: Đại Diễn thần trận, phá!
 • #1613: Ám sát Tổ Thú
 • #1614: Hiên Viên Đạo vẫn lạc!
 • #1615: Đế Huyền Sát vô địch
 • #1616: Vây giết Khương Tư Nam
 • #1617: Thôn phệ, Chúa Tể cảnh!
 • #1618: Khởi Nguyên Đại Lục (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4.5]

Related posts

Hồng Hoang Tinh Thần Đạo

TiKay

Tự Vui Mừng

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Yêu Hầu Ngộ Không

TiKay

Đấu Y

TiKay

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Leave a Reply