Hiện ĐạiNgôn Tình

Ta Liền Thích Hắn Như Vậy

Hoắc Từ lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Trạch Thành khi, hắn bạch y tóc đen, vai rộng chân dài eo thon, ỷ ở quầy bar bên

Mạc Tinh Thần đối với nàng ưu thương mà cảm thán: Ngươi không cảm thấy hắn trên người có loại khí chất, chính là mọi người muốn ngủ hắn, nhưng ai đều ngủ không được

Hoắc Từ liếc nàng: Ta đây đâu?

Mạc Tinh Thần: Nếu là ngươi thành công, ta kêu ngươi ba ba đều được

…………

Sau đó không lâu

Mạc Tinh Thần: Hoắc ba ba, ngươi hảo

【 Nhắc nhở 】

1, trước vô biên giới bác sĩ hiện bá đạo tổng tài nam trúc VS nhiếp ảnh gia tiểu thư

2, nam trúc cùng nữ chủ chức nghiệp chỉ do YY, vô nguyên hình

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tưởng Mục Đồng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0001.mp32019-04-30 10:57
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0002.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0003.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0004.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0005.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0006.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0007.mp32019-04-30 10:58
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0008.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0009.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0010.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0011.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0012.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0013.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0014.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0015.mp32019-04-30 10:59
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0016.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0017.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0018.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0019.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0020.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0021.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0022.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0023.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0024.mp32019-04-30 11:00
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0025.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0026.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0027.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0028.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0029.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0030.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0031.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0032.mp32019-04-30 11:01
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0033.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0034.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0035.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0036.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0037.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0038.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0039.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0040.mp32019-04-30 11:02
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0041.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0042.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0043.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0044.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0045.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0046.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0047.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0048.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0049.mp32019-04-30 11:03
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0050.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0051.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0052.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0053.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0054.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0055.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0056.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0057.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0058.mp32019-04-30 11:04
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0059.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0060.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0061.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0062.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0063.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0064.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0065.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0066.mp32019-04-30 11:05
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0067.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0068.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0069.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0070.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0071.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0072.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0073.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0074.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0075.mp32019-04-30 11:06
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0076.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0077.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0078.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0079.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0080.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0081.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0082.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0083.mp32019-04-30 11:07
 • ta-lien-thich-han-nhu-vay-chuong-0084.mp32019-04-30 11:08
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Tự Cẩm

THUYS♥️

Trở Về Mạt Thế: Nữ Xứng Muốn Nghịch Tập

THUYS♥️

Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc

THUYS♥️

Liêu Thê Nhập Hoài ( Trọng Sinh )

TiKay

Không Để Em Rời Xa

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Phi: Thần Y Cuồng Thê

THUYS♥️

Leave a Reply