Huyền Huyễn

Ta Theo Trong Gương Xoát Cấp

Không có tu hành tài nguyên, một nghèo hai trắng?

Không sao, ta có một mặt tấm gương, chỉ cần bị nó soi sáng, quản ngươi chính là người vẫn là hung thú, quản ngươi chính là chết vẫn là sống, hết thảy hình chiếu ra tới.

Cái gì công pháp võ kỹ, cái gì thiên tài địa bảo, cái gì vũ khí chiến binh, thậm chí là thiên phú tư chất đều cho ngươi bạo ra tới!

Đinh! Rơi xuống 《 Thất Tinh Đằng Vân Công 》!

Đinh! Rơi xuống Thương Lan chiến giáp!

Đinh! Rơi xuống cao cấp Kim Hệ thiên phú!

Ta tên là Phong Vân, ta cho ăn chính mình túi muối. (bổn chuyện xưa cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ✫๖ۣۜLãng๖ۣۜTử ๖ۣۜVô๖ۣۜTà✫ᴬᵖᵖᶫᶱ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Bạo Tẩu La Lỵ
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0001.mp32019-06-17 04:04
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0002.mp32019-06-17 04:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0003.mp32019-06-17 04:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0004.mp32019-06-17 04:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0005.mp32019-06-17 04:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0006.mp32019-06-17 04:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0007.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0008.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0009.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0010.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0011.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0012.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0013.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0014.mp32019-06-17 04:06
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0015.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0016.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0017.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0018.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0019.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0020.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0021.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0022.mp32019-06-17 04:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0023.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0024.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0025.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0026.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0027.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0028.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0029.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0030.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0031.mp32019-06-17 04:08
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0032.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0033.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0034.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0035.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0036.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0037.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0038.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0039.mp32019-06-17 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0040.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0041.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0042.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0043.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0044.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0045.mp32019-06-17 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0046.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0047.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0048.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0049.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0050.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0051.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0052.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0053.mp32019-06-17 04:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0054.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0055.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0056.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0057.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0058.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0059.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0060.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0061.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0062.mp32019-06-17 04:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0063.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0064.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0065.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0066.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0067.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0068.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0069.mp32019-06-17 04:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0070.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0071.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0072.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0073.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0074.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0075.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0076.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0077.mp32019-06-17 04:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0078.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0079.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0080.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0081.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0082.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0083.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0084.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0085.mp32019-06-17 04:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0086.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0087.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0088.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0089.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0090.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0091.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0092.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0093.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0094.mp32019-06-17 04:16
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0095.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0096.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0097.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0098.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0099.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0100.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0101.mp32019-06-17 04:17
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0102.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0103.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0104.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0105.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0106.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0107.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0108.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0109.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0110.mp32019-06-17 04:18
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0111.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0112.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0113.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0114.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0115.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0116.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0117.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0118.mp32019-06-17 04:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0119.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0120.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0121.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0122.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0123.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0124.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0125.mp32019-06-17 04:20
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0126.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0127.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0128.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0129.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0130.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0131.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0132.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0133.mp32019-06-17 04:21
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0134.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0135.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0136.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0137.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0138.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0139.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0140.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0141.mp32019-06-17 04:22
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0142.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0143.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0144.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0145.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0146.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0147.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0148.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0149.mp32019-06-17 04:23
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0150.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0151.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0152.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0153.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0154.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0155.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0156.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0157.mp32019-06-17 04:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0158.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0159.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0160.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0161.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0162.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0163.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0164.mp32019-06-17 04:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0165.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0166.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0167.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0168.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0169.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0170.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0171.mp32019-06-17 04:26
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0172.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0173.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0174.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0175.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0176.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0177.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0178.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0179.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0180.mp32019-06-17 04:27
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0181.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0182.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0183.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0184.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0185.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0186.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0187.mp32019-06-17 04:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0188.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0189.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0190.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0191.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0192.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0193.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0194.mp32019-06-17 04:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0195.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0196.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0197.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0198.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0199.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0200.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0201.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0202.mp32019-06-17 04:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0203.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0204.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0205.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0206.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0207.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0208.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0209.mp32019-06-17 04:31
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0210.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0211.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0212.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0213.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0214.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0215.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0216.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0217.mp32019-06-17 04:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0218.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0219.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0220.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0221.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0222.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0223.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0224.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0225.mp32019-06-17 04:33
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0226.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0227.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0228.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0229.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0230.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0231.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0232.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0233.mp32019-06-17 04:34
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0234.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0235.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0236.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0237.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0238.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0239.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0240.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0241.mp32019-06-17 04:35
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0242.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0243.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0244.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0245.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0246.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0247.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0248.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0249.mp32019-06-17 04:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0250.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0251.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0252.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0253.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0254.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0255.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0256.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0257.mp32019-06-17 04:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0258.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0259.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0260.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0261.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0262.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0263.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0264.mp32019-06-17 04:38
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0265.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0266.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0267.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0268.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0269.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0270.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0271.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0272.mp32019-06-17 04:39
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0273.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0274.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0275.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0276.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0277.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0278.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0279.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0280.mp32019-06-17 04:40
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0281.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0282.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0283.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0284.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0285.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0286.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0287.mp32019-06-17 04:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0288.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0289.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0290.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0291.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0292.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0293.mp32019-06-17 04:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0294.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0295.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0296.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0297.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0298.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0299.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0300.mp32019-06-17 04:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0301.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0302.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0303.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0304.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0305.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0306.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0307.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0308.mp32019-06-17 04:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0309.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0310.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0311.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0312.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0313.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0314.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0315.mp32019-06-17 04:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0316.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0317.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0318.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0319.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0320.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0321.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0322.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0323.mp32019-06-17 04:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0324.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0325.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0326.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0327.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0328.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0329.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0330.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0331.mp32019-06-17 04:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0332.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0333.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0334.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0335.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0336.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0337.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0338.mp32019-06-17 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0339.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0340.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0341.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0342.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0343.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0344.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0345.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0346.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0347.mp32019-06-17 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0348.mp32019-06-17 04:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0349.mp32019-06-17 04:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0350.mp32019-06-17 04:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0351.mp32019-06-17 18:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0352.mp32019-06-17 18:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0353.mp32019-06-17 18:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0354.mp32019-06-17 18:15
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0355.mp32019-06-19 04:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0356.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0357.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0358.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0359.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0360.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0361.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0362.mp32019-06-19 04:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0363.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0364.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0365.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0366.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0367.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0368.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0369.mp32019-06-21 16:05
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0370.mp32019-06-26 07:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0371.mp32019-06-26 07:45
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0372.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0373.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0374.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0375.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0376.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0377.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0378.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0379.mp32019-06-26 07:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0380.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0381.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0382.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0383.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0384.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0385.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0386.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0387.mp32019-06-26 07:47
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0388.mp32019-06-26 07:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0389.mp32019-06-27 19:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0390.mp32019-06-27 19:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0391.mp32019-06-27 19:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0392.mp32019-06-28 15:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0393.mp32019-06-28 15:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0394.mp32019-06-28 15:49
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0395.mp32019-06-28 15:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0396.mp32019-06-28 15:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0397.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0398.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0399.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0400.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0401.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0402.mp32019-06-30 06:52
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0403.mp32019-06-30 06:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0404.mp32019-06-30 06:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0405.mp32019-07-01 16:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0406.mp32019-07-01 16:32
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0407.mp32019-07-02 15:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0408.mp32019-07-02 15:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0409.mp32019-07-02 15:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0410.mp32019-07-02 15:53
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0411.mp32019-07-03 17:54
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0412.mp32019-07-03 17:54
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0413.mp32019-07-03 17:54
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0414.mp32019-07-03 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0415.mp32019-07-03 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0416.mp32019-07-03 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0417.mp32019-07-03 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0418.mp32019-07-05 16:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0419.mp32019-07-05 16:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0420.mp32019-07-05 16:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0421.mp32019-07-05 16:19
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0422.mp32019-07-06 16:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0423.mp32019-07-06 16:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0424.mp32019-07-06 16:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0425.mp32019-07-06 16:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0426.mp32019-07-08 08:03
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0427.mp32019-07-08 08:04
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0428.mp32019-07-08 08:04
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0429.mp32019-07-08 08:04
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0430.mp32019-07-08 08:04
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0431.mp32019-07-09 16:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0432.mp32019-07-11 16:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0433.mp32019-07-11 16:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0434.mp32019-07-12 15:46
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0435.mp32019-07-15 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0436.mp32019-07-15 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0437.mp32019-07-15 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0438.mp32019-07-15 17:55
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0439.mp32019-07-15 17:56
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0440.mp32019-07-15 17:56
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0441.mp32019-07-15 17:56
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0442.mp32019-07-17 18:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0443.mp32019-07-17 18:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0444.mp32019-07-17 18:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0445.mp32019-07-17 18:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0446.mp32019-07-17 18:36
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0447.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0448.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0449.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0450.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0451.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0452.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0453.mp32019-07-17 18:37
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0454.mp32019-07-19 17:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0455.mp32019-07-19 17:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0456.mp32019-07-19 17:07
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0457.mp32019-07-23 12:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0458.mp32019-07-23 12:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0459.mp32019-07-23 12:28
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0460.mp32019-07-23 12:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0461.mp32019-07-23 12:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0462.mp32019-07-23 12:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0463.mp32019-07-23 12:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0464.mp32019-07-23 12:29
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0465.mp32019-07-23 12:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0466.mp32019-07-23 12:30
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0467.mp32019-07-24 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0468.mp32019-07-24 04:09
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0469.mp32019-07-24 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0470.mp32019-07-24 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0471.mp32019-07-24 04:10
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0472.mp32019-07-26 08:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0473.mp32019-07-26 08:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0474.mp32019-07-26 08:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0475.mp32019-07-26 08:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0476.mp32019-07-26 08:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0477.mp32019-07-26 08:13
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0478.mp32019-07-27 06:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0479.mp32019-07-27 06:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0480.mp32019-07-27 06:50
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0481.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0482.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0483.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0484.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0485.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0486.mp32019-07-29 18:48
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0487.mp32019-08-01 19:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0488.mp32019-08-01 19:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0489.mp32019-08-01 19:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0490.mp32019-08-01 19:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0491.mp32019-08-01 19:24
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0492.mp32019-08-01 19:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0493.mp32019-08-01 19:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0494.mp32019-08-01 19:25
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0495.mp32019-08-03 06:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0496.mp32019-08-03 06:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0497.mp32019-08-03 06:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0498.mp32019-08-03 06:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0499.mp32019-08-03 06:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0500.mp32019-08-03 06:44
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0501.mp32019-08-04 17:11
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0502.mp32019-08-04 17:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0503.mp32019-08-04 17:12
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0504.mp32019-08-06 02:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0505.mp32019-08-06 02:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0506.mp32019-08-06 02:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0507.mp32019-08-06 02:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0508.mp32019-08-06 02:14
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0509.mp32019-08-07 05:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0510.mp32019-08-07 05:41
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0511.mp32019-08-07 05:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0512.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0513.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0514.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0515.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0516.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0517.mp32019-08-10 17:42
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0518.mp32019-08-10 17:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0519.mp32019-08-10 17:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0520.mp32019-08-10 17:43
 • ta-theo-trong-guong-xoat-cap-chuong-0521.mp32019-08-10 17:43
 • #522: Hủy diệt cùng Sát Lục Bí Điển! 【 Canh [1] 】2019-08-11 17:45
 • #523: Ngũ đại thiên tài? Không! Ngũ đại dê béo! 【 Canh [2] 】2019-08-11 17:46
 • #524: Nhất này hình chiếu! 【 Canh [3] 】2019-08-11 17:46
 • #525: Trung Vị Thần! 【 Canh [1] 】2019-08-11 17:46
 • #526: Trăm vạn hình chiếu! 【 Canh [2] 】2019-08-11 17:46
 • #527: Tứ đại đỉnh phong thế lực! 【 Canh [3] 】2019-08-11 17:46
 • #528: Tuyển ai không tốt, càng muốn chọn một cái bug! 【 Canh [1] 】2019-08-13 16:40
 • #529: Một đường quét ngang! 【 Canh [2] 】2019-08-13 16:40
 • #530: Trực chỉ bản tâm! 【 Canh [3] 】2019-08-13 16:40
 • #531: Huyễn Thuật đại sư! 【 Canh [1] 】2019-08-15 17:25
 • #532: Thần Vương Thể! 【 Canh [2] 】2019-08-15 17:25
 • #533: Một quyền! 【 Canh [3] 】2019-08-15 17:25
 • #534: Đệ nhất thiên tài! 【 Canh [1] 】2019-08-15 17:25
 • #535: Dị tộc chú ý! 【 Canh [2] 】2019-08-15 17:25
 • #536: Tên ta, Phong Vân! 【 Canh [3] 】2019-08-15 17:26
 • #537: Chinh phục tinh cầu! 【 Canh [1] 】2019-08-17 16:16
 • #538: Đến từ Thần Vương cầu vồng rắm! 【 Canh [2] 】2019-08-17 16:16
 • #539: Hình chiếu ngũ đại danh sách! 【 Canh [3] 】2019-08-17 16:16
 • #540: Xảy ra bất ngờ đánh mặt! 【 Canh [1] 】2019-08-17 16:16
 • #541: Tấn thăng, Thượng Vị Thần! 【 Canh [2] 】2019-08-17 16:16
 • #542: Thần Vương nhóm chấn kinh! 【 Canh [3] 】2019-08-17 16:16
 • #543: Huyền ảo, nguyên tố, bản nguyên! 【 Canh [1] 】2019-08-17 16:16
 • #544: Cười không nổi Thần Vương nhóm! 【 Canh [2] 】2019-08-17 16:17
 • #545: Siêu hạng phi thuyền vũ trụ! 【 Canh [3] 】2019-08-17 16:17
 • #546: Mặc Viêm đế quốc văn minh! 【 Canh [1] 】2019-08-18 16:36
 • #547: Ôm đùi hai vị quốc chủ! 【 Canh [2] 】2019-08-18 16:36
 • #548: Bức Vương, trở về! 【 Canh [3] 】2019-08-18 16:36
 • #549: Thần Vương cấp Huyễn Đạo thiên phú! 【 Canh [1] 】2019-08-19 17:40
 • #550: Nguyên Thủy thế giới! 【 Canh [2] 】2019-08-19 17:40
 • #551: Huyễn Thuật đáng sợ! 【 Canh [3] 】2019-08-19 17:40
 • #552: Hắc Ám Chúa Tể! 【 Canh [1] 】2019-08-22 01:00
 • #553: Mười vạn loại Thần cấp võ kỹ! 【 Canh [2] 】2019-08-22 01:00
 • #554: Phong thị gia tộc đời thứ nhất lão tổ! 【 Canh [3] 】2019-08-22 01:00
 • #555: Lục Sát Vẫn Diệt! 【 Canh [1] 】2019-08-22 01:00
 • #556: Vô tận vũ trụ tuổi trẻ đệ nhất nhân! 【 Canh [2] 】2019-08-22 01:01
 • #557: Thần Vương đại lục! 【 Canh [3] 】2019-08-22 01:01
 • #558: Ý chí thí luyện! 【 Canh [1] 】2019-08-22 18:16
 • #559: Thần Vương cấp liếm chó! 【 Canh [2] 】2019-08-22 18:17
 • #560: Cương ngoại chiến trận! 【 Canh [3] 】2019-08-22 18:17
 • #561: Chiến lực ước định! 【 Canh [1] 】2019-08-23 18:28
 • #562: Vũ Trụ Thánh Sơn thiên tài! 【 Canh [2] 】2019-08-23 18:28
 • #563: Âu Hoàng cái gì, quả nhiên là ảo giác! 【 Canh [3] 】2019-08-23 18:28
 • #564: Thần Thú, Ba Thiên Ma Xà! 【 Canh [1] 】2019-08-24 18:02
 • #565: Thiên phú thần thông, Bản Tôn Thiên Địa! 【 Canh [2] 】2019-08-24 18:03
 • #566: Ngọa tào, một đao miểu? 【 Canh [3] 】2019-08-24 18:03
 • #567: Đây là nơi nào đến đại biến thái! 【 Canh [1] 】2019-08-27 01:39
 • #568: Dị tộc thiên tài! 【 Canh [2] 】2019-08-27 01:39
 • #569: Đoán em gái ngươi a! 【 Canh [3] 】2019-08-27 01:39
 • #570: Thời gian, giam cầm! 【 Canh [1] 】2019-08-27 01:40
 • #571: Chuẩn bị rời đi! 【 Canh [2] 】2019-08-27 01:40
 • #572: Nhân loại tộc quần phụ thuộc! 【 Canh [3] 】2019-08-27 01:40
 • #573: Kim Bằng Thần Vương! 【 Canh [1] 】2019-08-29 20:11
 • #574: Đột phá! Thần Vương cấp Linh Hồn thiên phú! 【 Canh [2] 】2019-08-29 20:11
 • #575: Công kích linh hồn! 【 Canh [3] 】2019-08-29 20:11
 • #576: Đao Kiếm Thần Vương! 【 Canh [1] 】2019-08-29 20:11
 • #577: Trên trời dưới đất vũ trụ vạn vực, duy nhất! 【 Canh [2] 】2019-08-29 20:11
 • #578: Thần lực ép địch! 【 Canh [3] 】2019-08-29 20:11
 • #579: Phệ Thần Trận! 【 Canh [1] 】2019-08-29 20:11
 • #580: Phệ Thần Trận! 【 Canh [2] 】2019-08-29 20:12
 • #581: Cái đồ chơi này có thể người chết? 【 Canh [3] 】2019-08-29 20:12
 • #582: Vô địch Thần Vương! 【 Canh [1] 】2019-09-02 01:30
 • #583: Tấn thăng, bát đại Thần Chủ cấp thuộc tính thiên phú! 【 Canh [2] 】2019-09-02 01:30
 • #584: Chính xác đường! 【 Canh [3] 】2019-09-02 01:30
 • #585: Hắc Ám Chúa Tể chấn động! 【 Canh [1] 】2019-09-02 01:30
 • #586: Khung Thiên Tinh thần đồ! 【 Canh [2] 】2019-09-02 01:30
 • #587: Nhất niệm diệt tộc! 【 Canh [3] 】2019-09-02 01:30
 • #588: So Thú tộc còn kinh khủng nhục thân! 【 Canh [1] 】2019-09-02 01:30
 • #589: Thần thánh phương nào! 【 Canh [2] 】2019-09-02 01:31
 • #590: Thú tộc liên minh chú ý! 【 Canh [3] 】2019-09-02 01:31
 • #591: Thần Chủ cũng phải cúi đầu! 【 Canh [1] 】2019-09-05 01:58
 • #592: Tên ta, Vẫn Diệt! 【 Canh [2] 】2019-09-05 01:59
 • #593: Thế giới lực lượng? Làm theo nghiền nát! 【 Canh [3] 】2019-09-05 01:59
 • #594: Hình chiếu kính tiến hóa hoàn tất! 【 Canh [1] 】2019-09-05 01:59
 • #595: Tấn cấp, Thần Chủ cấp Linh Hồn thiên phú! 【 Canh [2] 】2019-09-05 01:59
 • #596: Nhất niệm diệt chư địch! 【 Canh [3] 】2019-09-05 01:59
 • #597: Rời đi! 【 Canh [1] 】2019-09-05 01:59
 • #598: Tiếp cận Chúa Tể cấp linh hồn lực lượng! 【 Canh [2] 】2019-09-05 01:59
 • #599: Hắc Ám Chúa Tể não bổ năng lực max! 【 Canh [3] 】2019-09-05 01:59
 • #600: Trở lại tổng bộ! 【 Canh [1] 】2019-09-07 17:54
 • #601: Ba kiện chí bảo! 【 Canh [2] 】2019-09-07 17:54
 • #602: Vạn năm thời gian trong nháy mắt ở giữa! 【 Canh [3] 】2019-09-07 17:54
 • #603: Thiên địa, thất sắc! 【 Canh [1] 】2019-09-07 17:54
 • #604: Đột phá, Thần Vương! 【 Canh [2] 】2019-09-07 17:54
 • #605: Ngươi trong lòng mình không có điểm đếm sao? 【 Canh [3] 】2019-09-07 17:54
 • #606: Còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc! 【 Canh [1] 】2019-09-07 17:54
 • #607: Địa Cầu một mạch ra khủng bố như vậy người? 【 Canh [2] 】2019-09-07 17:55
 • #608: Thủy Tổ nhóm kinh hãi! 【 Canh [3] 】2019-09-07 17:55
 • #609: Thần Long Hào! 【 Canh [1] 】2019-09-09 09:16
 • #610: Huyễn Linh Thần Chủ! 【 Canh [2] 】2019-09-09 09:16
 • #611: Vũ Trụ Võ Giả Công Hội, Phong Vân! 【 Canh [3] 】2019-09-09 09:16
 • #612: Thiên tài vs bug! 【 Canh [1] 】2019-09-09 17:44
 • #613: Sinh Mệnh Chúa Tể! 【 Canh [2] 】2019-09-09 17:44
 • #614: Trùng tộc, Thất Khước Thần Chủ! 【 Canh [3] 】2019-09-09 17:44
 • #615: Tấn thăng, Thần Chủ cấp thể chất! 【 Canh [1] 】2019-09-11 03:44
 • #616: Kiếm tộc! 【 Canh [2] 】2019-09-11 03:44
 • #617: Có một loại thiên tài gọi Phong Vân! 【 Canh [3] 】2019-09-11 03:44
 • #618: Thất Khước Thần Chủ hưng phấn! 【 Canh [1] 】2019-09-11 16:56
 • #619: Kiếm, hẳn là dạng này dùng! 【 Canh [2] 】2019-09-11 16:56
 • #620: Cái này đặc biệt sao cái gì thần tiên thao tác! 【 Canh [3] 】2019-09-11 16:56
 • #621: Linh hồn nô bộc! 【 Canh [1] 】2019-09-16 19:57
 • #622: Cửu U Luyện Hồn Điển! 【 Canh [2] 】2019-09-16 19:57
 • #623: Mẹ thấy đánh hệ nhóm! 【 Canh [3] 】2019-09-16 19:57
 • #624: Ghi vào ức vạn tộc đàn sử sách thiên phú! 【 Canh [1] 】2019-09-16 19:58
 • #625: Tham kiến lão tổ! 【 Canh [2] 】2019-09-16 19:58
 • #626: Ta đem hết thảy đều để ở nơi đó! 【 Canh [3] 】2019-09-16 19:58
 • #627: Không đủ nhét kẽ răng Giới Thạch! 【 Canh [1] 】2019-09-16 19:58
 • #628: Luân vì công cụ người Thần Chủ! 【 Canh [2] 】2019-09-16 19:58
 • #629: Phong Vân tiểu đội! 【 Canh [3] 】2019-09-16 19:58
 • #630: Long tộc! 【 Canh [1] 】2019-09-16 19:58
 • #631: Còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? 【 Canh [2] 】2019-09-16 19:59
 • #632: Mạnh nhất huyết mạch ý tưởng! 【 Canh [3] 】2019-09-16 19:59
 • #633: Đây là sinh ra một cái dạng gì quái vật a! 【 Canh [1] 】2019-09-16 19:59
 • #634: Lần đầu hiển uy thế giới hình chiếu! 【 Canh [2] 】2019-09-16 19:59
 • #635: Kim Lôi Thần lực dung hợp! 【 Canh [3] 】2019-09-16 19:59
 • #636: Ngươi, cảm thụ qua tuyệt vọng sao? 【 Canh [1] 】2019-09-17 17:55
 • #637: Chúa Tể, ra tay! 【 Canh [2] 】2019-09-17 17:55
 • #638: Ta vì, Thần Chủ! 【 Canh [3] 】2019-09-17 17:55
 • #639: Thế giới hình chiếu vs quy tắc lực lượng! 【 Canh [1] 】2019-09-18 17:32
 • #640: Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai Thần Linh! 【 Canh [2] 】2019-09-18 17:32
 • #641: Thần quốc thế giới, thành! 【 Canh [3] 】2019-09-18 17:33
 • #642: Đi tại một đầu ngạt thở trên đường! 【 Canh [1] 】2019-09-19 19:51
 • #643: Ngũ Hành Chúa Tể! 【 Canh [2] 】2019-09-19 19:51
 • #644: Đến từ thế hệ tuổi trẻ sùng bái! 【 Canh [3] 】2019-09-19 19:51
 • #645: Đao kiếm tung hoành mười vạn dặm! 【 Canh [1] 】2019-09-20 16:57
 • #646: Ngân Thần sáo trang, gấp 10 lần lực lượng! 【 Canh [2] 】2019-09-20 16:58
 • #647: Vũ trụ, chí tôn! 【 Canh [3] 】2019-09-20 16:58
 • #648: Trả tiền người chơi lại ngưu phê, có thể có bật hack cường? 【 Canh [1] 】2019-09-21 18:25
 • #649: Tất cả đều muốn! 【 Canh [2] 】2019-09-21 18:25
 • #650: Chúa Tể cấp Kiếm Đạo thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-09-21 18:25
 • #651: Do dự liền sẽ cho không! 【 Canh [1] 】2019-09-22 19:04
 • #652: Ngàn dặm tặng đầu người! 【 Canh [2] 】2019-09-22 19:04
 • #653: Đấu Chiến Bình Đài! 【 Canh [3] 】2019-09-22 19:04
 • #654: Toàn viên công cụ người! 【 Canh [1] 】2019-09-25 20:56
 • #655: Tôn ngươi vì thiên kiêu số một lại như thế nào! 【 Canh [2] 】2019-09-25 20:56
 • #656: Toàn chiến, toàn thắng! 【 Canh [3] 】2019-09-25 20:56
 • #657: Tộc chiến có thể thua, Phong Vân phải chết! 【 Canh [1] 】2019-09-25 20:57
 • #658: Vô cùng ủy khuất Hắc Ám Chúa Tể! 【 Canh [2] 】2019-09-25 20:57
 • #659: Người thắng lớn nhất! 【 Canh [3] 】2019-09-25 20:57
 • #660: Tiến hóa đi, liếm chó thú! 【 Canh [1] 】2019-09-26 19:03
 • #661: Cuối cùng thủ đoạn! 【 Canh [2] 】2019-09-26 19:03
 • #662: Vũ Trụ Thụ! 【 Canh [3] 】2019-09-26 19:03
 • #663: Đặc thù sinh mệnh thể! 【 Canh [1] 】2019-09-26 19:04
 • #664: Đại địa quy tắc lực lượng! 【 Canh [2] 】2019-09-26 19:04
 • #665: Thế giới quan sụp đổ đặc thù sinh mệnh thể! 【 Canh [3] 】2019-09-26 19:04
 • #666: Ngay từ đầu liền gặp được biến thái nhất! 【 Canh [1] 】2019-09-27 18:37
 • #667: Cấy ghép Vũ Trụ Thụ! 【 Canh [2] 】2019-09-27 18:37
 • #668: Gấp 100 lần tăng phúc! 【 Canh [3] 】2019-09-27 18:37
 • #669: Chí tôn vô vọng! 【 Canh [1] 】2019-09-28 23:03
 • #670: Tuyệt sát? Không tồn tại! 【 Canh [2] 】2019-09-28 23:03
 • #671: Nghịch thiên Chúa Tể cấp Biến Thân thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-09-28 23:03
 • #672: Một người một cung, huyết nhiễm tinh không! 【 Canh [1] 】2019-09-29 19:29
 • #673: Đến, Đại Thần mang ngươi bay! 【 Canh [2] 】2019-09-29 19:29
 • #674: Chúa Tể cấp kiếm binh! 【 Canh [3] 】2019-09-29 19:29
 • #675: Điên cuồng hình chiếu! 【 Canh [1] 】2019-09-30 17:16
 • #676: Dạng này thiên tài, cho ta đến đánh! 【 Canh [2] 】2019-09-30 17:16
 • #677: Liếm chó là thực ngưu phê! 【 Canh [3] 】2019-09-30 17:16
 • #678: Có được chín ngàn vạn hình chiếu! 【 Canh [1] 】2019-10-01 18:29
 • #679: Thần binh nhận chủ! 【 Canh [2] 】2019-10-01 18:29
 • #680: Tối cường, Kiếm Đạo thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-10-01 18:30
 • #681: Thời gian quay lại! 【 Canh [1] 】2019-10-02 18:57
 • #682: Siêu cấp vô địch đại biến thái! 【 Canh [2] 】2019-10-02 18:58
 • #683: Hắn đến, Bức Vương hắn đến! 【 Canh [3] 】2019-10-02 19:00
 • #684: Hỗn Độn Giới Chỉ! 【 Canh [1] 】2019-10-05 18:53
 • #685: Siêu việt thường nhân sức mạnh tâm linh! 【 Canh [2] 】2019-10-05 18:53
 • #686: Tương lai vị thứ hai Chí Tôn! 【 Canh [3] 】2019-10-05 18:53
 • #687: Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây bật hack! 【 Canh [1] 】2019-10-05 18:54
 • #688: Ngàn ức Giới Thạch! 【 Canh [2] 】2019-10-05 18:54
 • #689: Vừa mới, là ngươi nói ta muốn chết? 【 Canh [3] 】2019-10-05 18:54
 • #690: Vi phạm vũ trụ định luật! 【 Canh [1] 】2019-10-05 18:54
 • #691: Bảy tộc bức chiến! 【 Canh [2] 】2019-10-05 18:54
 • #692: Muốn trách, thì trách ngươi quá yêu nghiệt! 【 Canh [3] 】2019-10-05 18:54
 • #693: Đại chiến, muốn bắt đầu! 【 Canh [1] 】2019-10-06 17:59
 • #694: Ăn cướp Thú tộc! 【 Canh [2] 】2019-10-06 17:59
 • #695: Trang xong b liền chạy, vẫn là trước sau như một kích thích! 【 Canh [3] 】2019-10-06 17:59
 • #696: Hiện thực bản 'Bạo binh lưu' ! 【 Canh [1] 】2019-10-07 18:39
 • #697: Ngươi đang suy nghĩ ăn rắm! 【 Canh [2] 】2019-10-07 18:39
 • #698: Viên mãn! Chúa Tể! 【 Canh [3] 】2019-10-07 18:39
 • #699: Là thời điểm hiện ra chân chính chính mình! 【 Canh [1] 】2019-10-08 19:13
 • #700: Ta tức là Đao Kiếm Thần Chủ! 【 Canh [2] 】2019-10-08 19:13
 • #701: Vô Địch Chúa Tể ra tay! 【 Canh [3] 】2019-10-08 19:13
 • #702: Kiếm ra, tịch diệt! 【 Canh [1] 】2019-10-10 22:18
 • #703: Thập tộc tránh lui! 【 Canh [2] 】2019-10-10 22:18
 • #704: Tiểu hào chuyển chính thức, Đao Kiếm Chúa Tể! 【 Canh [3] 】2019-10-10 22:19
 • #705: Mười hệ thuộc tính, đều là làm chúa tể! 【 Canh [1] 】2019-10-10 22:19
 • #706: Thời Gian Chi Tâm, Không Gian Chi Tạng! 【 Canh [2] 】2019-10-10 22:19
 • #707: Phong cách không đúng a! 【 Canh [3] 】2019-10-10 22:19
 • #708: Thần Chủ cấp Không Gian thiên phú! 【 Canh [1] 】2019-10-12 19:54
 • #709: Chí Tôn đều nhìn không thấu người! 【 Canh [2] 】2019-10-12 19:54
 • #710: Cũng không thấy nữa! 【 Canh [3] 】2019-10-12 19:54
 • #711: Cuồn cuộn đại thế! 【 Canh [1] 】2019-10-12 19:54
 • #712: Hỗn Độn Thế Giới! 【 Canh [2] 】2019-10-12 19:55
 • #713: Ngũ Hành dung hợp công pháp! 【 Canh [3] 】2019-10-12 19:55
 • #714: Thiên phú thần thông, Tầm Bảo Thuật! 【 Canh [1] 】2019-10-16 23:15
 • #715: Một bộ tam liên! 【 Canh [2] 】2019-10-16 23:15
 • #716: Kim Thần sáo trang! 【 Canh [3] 】2019-10-16 23:15
 • #717: Bạch Kim sáo trang! 【 Canh [1] 】2019-10-16 23:16
 • #718: Bệnh thiếu máu đến bạo tạc Hắc Ám Chúa Tể! 【 Canh [2] 】2019-10-16 23:16
 • #719: Chúa Tể cấp Linh Hồn thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-10-16 23:16
 • #720: Thần Đao xuất thế! 【 Canh [1] 】2019-10-16 23:16
 • #721: Một đao ra, vẫn lạc! 【 Canh [2] 】2019-10-16 23:16
 • #722: Tộc khí, Chiếu Thiên Kính! 【 Canh [3] 】2019-10-16 23:17
 • #723: Kinh thế chiến lực! 【 Canh [1] 】2019-10-16 23:17
 • #724: Tuyệt sát chi cục? 【 Canh [2] 】2019-10-16 23:17
 • #725: Đây là cái gì kinh thế quái vật! ? 【 Canh [3] 】2019-10-16 23:17
 • #726: Ai dám tranh phong! 【 Canh [1] 】2019-10-18 20:08
 • #727: Toàn bộ bại dưới ta kiếm! 【 Canh [2] 】2019-10-18 20:08
 • #728: Một trận chiến mà chấn vạn tộc! 【 Canh [3] 】2019-10-18 20:08
 • #729: Ngươi quản cái này gọi rất ít? 【 Canh [1] 】2019-10-18 20:09
 • #730: Có phải hay không không chơi nổi? 【 Canh [2] 】2019-10-18 20:09
 • #731: Chân chính Thần Long! 【 Canh [3] 】2019-10-18 20:09
 • #732: Thiên Ma Chúa Tể! 【 Canh [1] 】2019-10-19 19:06
 • #733: Một phát nhập hồn! Chúa Tể cấp Thể Chất thiên phú! 【 Canh [2] 】2019-10-19 19:06
 • #734: Ta lên, một chỉ miểu! 【 Canh [3] 】2019-10-19 19:06
 • #735: Quy tắc dung hợp, rất khó sao? 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:57
 • #736: Chí Tôn chấn kinh! 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:57
 • #737: Thành tựu Chí Tôn phương pháp! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:57
 • #738: Manh tân thấy đại lão! 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:57
 • #739: Trở về dưỡng lão rồi! 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:57
 • #740: Phong Vân đã thành quá khứ thức! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:57
 • #741: Kiếm Đạo, quy tắc! 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:57
 • #742: Cứu cực Chúa Tể cấp chí bảo! 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:57
 • #743: Đoạt thức ăn trước miệng cọp! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:58
 • #744: Một kiếm trảm vô địch! 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:58
 • #745: Kiếm Giới, mở! 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:58
 • #746: Vô địch chi thế sơ hiển! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:58
 • #747: Siêu cấp kiếm tu! 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:58
 • #748: Khẩn cầu phất nhanh. jpg 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:58
 • #749: Vũ trụ ý chí! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:58
 • #750: Hơi kém bị dọa ngất Ngũ Hành Chúa Tể! 【 Canh [1] 】2019-10-25 22:59
 • #751: Kiếm tu con đường bao nhiêu gian nan! 【 Canh [2] 】2019-10-25 22:59
 • #752: Kháp Nịnh Mông! 【 Canh [3] 】2019-10-25 22:59
 • #753: Chí Tôn luyện khí! 【 Canh [1] 】2019-11-10 20:00
 • #754: Tối cường thiên tài là ai? 【 Canh [2] 】2019-11-10 20:00
 • #755: Chí Tôn cấp hình chiếu! 【 Canh [3] 】2019-11-10 20:00
 • #756: Kiếm binh tiến hóa! 【 Canh [4] 】2019-11-10 20:00
 • #757: Nửa Chí Tôn cấp binh khí! 【 Canh [1] 】2019-11-10 20:00
 • #758: Phá cục phương pháp! 【 Canh [2] 】2019-11-10 20:01
 • #759: Chí Tôn Chi Thể! 【 Canh [3] 】2019-11-10 20:01
 • #760: Lực lượng tuyệt đối, quyền lui hai tôn! 【 Canh [4] 】2019-11-10 20:01
 • #761: Tương lai mới! 【 Canh [1] 】2019-11-13 01:38
 • #762: Thiên ngoại hữu thiên! 【 Canh [2] 】2019-11-13 01:39
 • #763: Phong gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu! 【 Canh [3] 】2019-11-13 01:39
 • #764: Thời Không thuộc tính! 【 Canh [1] 】2019-11-13 01:39
 • #765: Công thành viên mãn! 【 Canh [2] 】2019-11-13 01:39
 • #766: Là sao, ta đi thử một chút! 【 Canh [3] 】2019-11-13 01:39
 • #767: Nó tên thật vì, Phong Vân! 【 Canh [1] 】2019-11-13 01:40
 • #768: Ngồi đợi thiên hạ chư tộc đến bái! 【 Canh [2] 】2019-11-13 01:40
 • #769: Một người chấn nhiếp ức vạn tộc đàn! 【 Canh [3] 】2019-11-13 01:40
 • #770: Hỗn Độn cấp phi thuyền vũ trụ! 【 Canh [1] 】2019-11-14 23:50
 • #771: Đao Đạo thiên phú, tấn thăng! 【 Canh [2] 】2019-11-14 23:50
 • #772: Hỗn Độn Phong Bạo! 【 Canh [3] 】2019-11-14 23:50
 • #773: Hỗn Độn Chí Tôn! 【 Canh [1] 】2019-11-14 23:51
 • #774: Đến nơi Trung Thiên Vũ Trụ! 【 Canh [2] 】2019-11-14 23:51
 • #775: Hình chiếu toàn bộ vũ trụ! 【 Canh [3] 】2019-11-14 23:51
 • #776: Lại phải bắt đầu xoát! 【 Canh [1] 】2019-11-17 10:01
 • #777: Các chí tôn chấn kinh! 【 Canh [2] 】2019-11-17 10:01
 • #778: Cộng lại đều không đủ đánh! 【 Canh [3] 】2019-11-17 10:01
 • #779: Khác loại đăng tràng! 【 Canh [1] 】2019-11-17 10:01
 • #780: Siêu việt chế độ phía trên tồn tại! 【 Canh [2] 】2019-11-17 10:01
 • #781: Giữa chúng ta ra một cái đại lão? 【 Canh [3] 】2019-11-17 10:01
 • #782: Các ngươi đại tông môn đều là chơi như vậy sao! 【 Canh [1] 】2019-11-18 18:31
 • #783: Nhất Đạo Chi Quân! 【 Canh [2] 】2019-11-18 18:32
 • #784: Cá chép hóa rồng! 【 Canh [3] 】2019-11-18 18:32
 • #785: Hoa lệ bảng! 【 Canh [1] 】2019-11-19 18:34
 • #786: Thiên kiêu biến thành công cụ người! 【 Canh [2] 】2019-11-19 18:34
 • #787: Tổ ba người! 【 Canh [3] 】2019-11-19 18:34
 • #788: Hình chiếu kiếm tu! 【 Canh [1] 】2019-11-19 18:34
 • #789: Nghiêng trời lệch đất biến hóa! 【 Canh [2] 】2019-11-19 18:34
 • #790: Vốn có tưởng rằng manh tân, không nghĩ tới là đại lão! 【 Canh [3] 】2019-11-19 18:34
 • #791: Lại một cái quái vật? 【 Canh [4] 】2019-11-21 18:09
 • #792: Ta đặc sao cám ơn ngươi a! 【 Canh [5] 】2019-11-21 18:09
 • #793: Hình người biết đi hack! 【 Canh [1] 】2019-11-21 18:09
 • #794: Quét ngang! 【 Canh [2] 】2019-11-21 18:10
 • #795: Trăng sáng cùng mặt trời khác biệt! 【 Canh [3] 】2019-11-21 18:10
 • #796: Các ngươi thần tượng đang bị hành hạ! 【 Canh [1] 】2019-11-21 18:10
 • #797: Kinh ngạc? Không tồn tại! 【 Canh [2] 】2019-11-21 18:10
 • #798: Tương lai Kiếm Đạo đại năng! 【 Canh [3] 】2019-11-21 18:10
 • #799: Đế Kiếm! Tuyệt Kiếm! Sát Kiếm! 【 Canh [1] 】2019-11-22 18:16
 • #800: Phối trí quá thấp! 【 Canh [2] 】2019-11-22 18:16
 • #801: Tử Cực Long Thần Kiếm! 【 Canh [3] 】2019-11-22 18:16
 • #802: Một trăm tám mươi vạn khỏa sinh mệnh hành tinh lãnh địa! 【 Canh [1] 】2019-11-24 18:12
 • #803: Hỗn Độn, Chí Tôn! 【 Canh [2] 】2019-11-24 18:12
 • #804: Ta chính là thiên! 【 Canh [3] 】2019-11-24 18:12
 • #805: 'Phối trí' tăng lên! 【 Canh [1] 】2019-11-24 18:12
 • #806: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả! 【 Canh [2] 】2019-11-24 18:12
 • #807: Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm hoảng như chó! 【 Canh [3] 】2019-11-24 18:12
 • #808: Ta có một kiếm, ngươi có dám tiếp? 【 Canh [1] 】2019-11-27 19:13
 • #809: Huyết mạch tu hành hệ thống! 【 Canh [2] 】2019-11-27 19:13
 • #810: Lại là phi tù một ngày! 【 Canh [3] 】2019-11-27 19:14
 • #811: 'Sát Kiếm' Kiếm Đạo nhập môn! 【 Canh [1] 】2019-11-27 19:14
 • #812: Ma Tướng Địa Ba! 【 Canh [2] 】2019-11-27 19:14
 • #813: Không có năng lực cuồng nộ! 【 Canh [3] 】2019-11-27 19:14
 • #814: Hình chiếu ức vạn binh sĩ! 【 Canh [1] 】2019-11-28 19:07
 • #815: Tấn thăng Hỗn Độn cấp! 【 Canh [2] 】2019-11-28 19:07
 • #816: Siêu việt truyền kỳ cấp độ! 【 Canh [3] 】2019-11-28 19:07
 • #817: Vô Úy Đao Sơn! 【 Canh [1] 】2019-11-28 19:07
 • #818: Trong vòng một ngày phá hai đại cảnh giới! 【 Canh [2] 】2019-11-28 19:08
 • #819: Chính giữa cách một trăm con kiến cùng voi! 【 Canh [3] 】2019-11-28 19:08
 • #820: Gấp 10000 lần trọng lực! 【 Canh [1] 】2019-12-04 08:49
 • #821: Ta thừa nhận, ta thèm hắn hình chiếu! 【 Canh [2] 】2019-12-04 08:49
 • #822: Ngươi xác định hắn là tân tấn nội môn đệ tử? 【 Canh [3] 】2019-12-04 08:49
 • #823: Nhưng cùng thê đội thứ nhất ngang hàng! 【 Canh [1] 】2019-12-04 08:49
 • #824: Ngươi biết ta biết, ngươi không biết ta cũng biết! 【 Canh [2] 】2019-12-04 08:50
 • #825: Muốn quyết tối cường, còn lại đều là vì vật làm nền! 【 Canh [3] 】2019-12-04 08:50
 • #826: Ngươi tức giận hay không? 【 Canh [1] 】2019-12-04 08:50
 • #827: Truyền Kỳ Chí Tôn cực hạn cấp độ thân thể! 【 Canh [2] 】2019-12-04 08:50
 • #828: Không phải ta nói! 【 Canh [3] 】2019-12-04 08:50
 • #829: Đã từng cái thế thiên kiêu! 【 Canh [1] 】2019-12-05 08:06
 • #830: Quyết đấu Huyễn Thuật đại sư! 【 Canh [2] 】2019-12-05 08:06
 • #831: Một kiếm! 【 Canh [3] 】2019-12-05 08:06
 • #832: Ngươi đáng tiếc cái cầu cầu! 【 Canh [1] 】2019-12-05 08:06
 • #833: Cuối cùng quyết đấu! 【 Canh [2] 】2019-12-05 08:06
 • #834: Hắc một nhóm hắc mã! 【 Canh [3] 】2019-12-05 08:07
 • #835: Chí cao chi đạo chiến đấu! 【 Canh [1] 】2019-12-05 08:07
 • #836: Bảng một tên! 【 Canh [2] 】2019-12-05 08:07
 • #837: Ta nhớ tới chuyện cao hứng! 【 Canh [3] 】2019-12-05 08:07
 • #838: Sáu môn chí cao Kiếm Đạo! 【 Canh [1] 】2019-12-09 17:36
 • #839: Tung hoành cùng giai, ta vì vô địch! 【 Canh [2] 】2019-12-09 17:36
 • #840: Muốn tu Đao Đạo! 【 Canh [3] 】2019-12-09 17:36
 • #841: Hỗn Độn cấp Huyễn Đạo thiên phú! 【 Canh [1] 】2019-12-09 17:36
 • #842: Đao Đạo, thành! 【 Canh [2] 】2019-12-09 17:36
 • #843: Cổ di tích xuất thế! 【 Canh [3] 】2019-12-09 17:36
 • #844: Biến thân! Một thân phận khác! 【 Canh [1] 】2019-12-09 17:36
 • #845: Đều cho ta đến trong chén đến! 【 Canh [2] 】2019-12-09 17:37
 • #846: Kim Dương Đao Hoàng, Đao Đạo đại năng! 【 Canh [3] 】2019-12-09 17:37
 • #847: Đao Đạo truyền thừa! 【 Canh [1] 】2019-12-09 17:37
 • #848: Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi! 【 Canh [2] 】2019-12-09 17:37
 • #849: Nửa bước Đạo Quân cửu trọng thiên đỉnh phong! 【 Canh [3] 】2019-12-09 17:37
 • #850: Hẳn phải chết khảo nghiệm? 【 Canh [1] 】2019-12-11 17:33
 • #851: Tu cái gì không tốt, nhất định phải tu Đao Đạo! 【 Canh [2] 】2019-12-11 17:34
 • #852: Quá đơn giản! 【 Canh [3] 】2019-12-11 17:34
 • #853: Bái kiến chủ nhân mới! 【 Canh [1] 】2019-12-11 17:34
 • #854: Quái vật a! 【 Canh [2] 】2019-12-11 17:34
 • #855: Bất hủ, thời gian! 【 Canh [3] 】2019-12-11 17:34
 • #856: Ngăn ta thành đạo người, giết! 【 Canh [1] 】2019-12-12 18:22
 • #857: Nhiều hai tôn người hộ đạo! 【 Canh [2] 】2019-12-12 18:22
 • #858: Cực hạn Hỗn Độn Thể! 【 Canh [3] 】2019-12-12 18:22
 • #859: Nhất tộc chi Thánh Địa! 【 Canh [1] 】2019-12-17 05:59
 • #860: Cứu cực Xoát Tiên! 【 Canh [2] 】2019-12-17 05:59
 • #861: Năm trăm vạn Chí Tôn hình chiếu! 【 Canh [3] 】2019-12-17 06:00
 • #862: Cứu cực tử trạch? 【 Canh [1] 】2019-12-17 06:00
 • #863: Nửa bước Đạo Quân! 【 Canh [2] 】2019-12-17 06:00
 • #864: Thập phương đều là động! 【 Canh [3] 】2019-12-17 06:00
 • #865: Về nhà làm ruộng nó không thơm không? 【 Canh [1] 】2019-12-17 06:01
 • #866: Giết liền là tuyệt thế thiên tài! 【 Canh [2] 】2019-12-17 06:01
 • #867: Ẩn hình đại thổ hào! 【 Canh [3] 】2019-12-17 06:01
 • #868: Ba Tuần Ma Vương chấn động! 【 Canh [1] 】2019-12-17 06:01
 • #869: Cổ tu người! 【 Canh [2] 】2019-12-17 06:01
 • #870: Người này cũng quá thận trọng a! 【 Canh [3] 】2019-12-17 06:02
 • #871: Thoả đáng nhân vật chính mô bản a! 【 Canh [1] 】2019-12-18 18:22
 • #872: Có một không hai đương đại! 【 Canh [2] 】2019-12-18 18:23
 • #873: Một giọt máu phá diệt một giới! 【 Canh [3] 】2019-12-18 18:23
 • #874: Xin hỏi, hắn là người sao? 【 Canh [1] 】2019-12-18 18:23
 • #875: Tất bại chi cục? 【 Canh [2] 】2019-12-18 18:23
 • #876: Cỡ nào ngọa tào! 【 Canh [3] 】2019-12-18 18:23
 • #877: Cho ta thời gian, Đạo Quân cũng giết cho ngươi xem! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:40
 • #878: Một ngụm khí thổi tắt Thái Dương! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:40
 • #879: Người tu hành sự tình, sao có thể gọi lừa gạt đâu! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:41
 • #880: Trảm Sát Thời Gian! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:41
 • #881: Vậy quá nam! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:41
 • #882: Cương Linh Đại Thiên Vũ Trụ! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:41
 • #883: Người ta đùi đến! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:41
 • #884: Bởi vì, ta đến! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:41
 • #885: Không lùi, chết! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:42
 • #886: Cao điệu tổ ba người! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:42
 • #887: Vô địch chi quyền! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:42
 • #888: Chuẩn Đạo cấp linh hồn chí bảo! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:42
 • #889: Phong mang lung lay cửu trọng thiên! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:42
 • #890: Vương cấp thiên tài! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:42
 • #891: Độc nhất vô nhị Kiếm Đạo đại năng! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:42
 • #892: Nhìn thấu thân phận! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:43
 • #893: Tiên Thiên Nhất Khí Thân! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:43
 • #894: Rà quét toàn bộ vũ trụ! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:43
 • #895: Có người cõng nồi đắc ý! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:43
 • #896: Thất trọng thiên! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:43
 • #897: Quang Minh Kiếm Vương! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:43
 • #898: Đục nước béo cò! 【 Canh [1] 】2019-12-27 09:43
 • #899: Nở rộ hào quang Đế Kiếm Kiếm Đạo! 【 Canh [2] 】2019-12-27 09:44
 • #900: Kiếm Đạo đại năng ngưu phê liền xong việc! 【 Canh [3] 】2019-12-27 09:44
 • #901: Đứng nơi đó, là hack! 【 Canh [1] 】2019-12-29 18:08
 • #902: Một cái dám bện, một cái dám tin! 【 Canh [2] 】2019-12-29 18:08
 • #903: Truyền xuống pháp môn, Phong Vân rời đi! 【 Canh [3] 】2019-12-29 18:08
 • #904: Một trận thao tác hậu nhân không có! 【 Canh [1] 】2019-12-29 18:08
 • #905: Thiên phú thăng cấp! 【 Canh [2] 】2019-12-29 18:08
 • #906: Hình chiếu Càn Nguyên Tông tông chủ! 【 Canh [3] 】2019-12-29 18:08
 • #907: Tiên Thiên Hỗn Độn Bản Nguyên! 【 Canh [1] 】2019-12-29 18:09
 • #908: Vĩnh Hằng cấp! 【 Canh [2] 】2019-12-29 18:09
 • #909: Bức Vương hàng thế! 【 Canh [3] 】2019-12-29 18:09
 • #910: Xoát Đế: Ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất! 【 Canh [1] 】2020-01-01 19:10
 • #911: Ba Kiếm Đạo đại thành! 【 Canh [2] 】2020-01-01 19:10
 • #912: Truyền Thừa Chi Địa! 【 Canh [3] 】2020-01-01 19:10
 • #913: Không thể cho hắn cơ hội trang bức! 【 Canh [1] 】2020-01-01 19:10
 • #914: Khôi lỗi sinh vật! 【 Canh [2] 】2020-01-01 19:11
 • #915: Không ngừng bị tiên thi! 【 Canh [3] 】2020-01-01 19:11
 • #916: Tuyệt vọng, Tâm Kiếm, Hỗn Độn! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:49
 • #917: Kiếm Cung! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:49
 • #918: Kiếm Chủ vị trí! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:49
 • #919: Có người bảo bọc liền là tốt! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:49
 • #920: Bò! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:49
 • #921: Chung cực Kiếm Đạo, nó không thơm sao? 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:49
 • #922: Đoạt Cơ đại pháp! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:50
 • #923: Tuyệt Vọng hạt giống! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:50
 • #924: Ma vực! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:50
 • #925: Càng phát ra thâm bất khả trắc! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:50
 • #926: Ta nói, đã thành rồi! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:50
 • #927: Chung cực Kiếm Đạo! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:50
 • #928: Sẽ không thua! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:50
 • #929: Vũ trụ đại giao hội! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:51
 • #930: Hắc Thiên Ma Quân! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:51
 • #931: Quyết đấu Đạo Quân! 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:51
 • #932: Ngươi cũng bất quá là sâu kiến mà thôi! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:51
 • #933: Không phải Đạo Quân, lại có thể giết Đạo Quân! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:51
 • #934: Chẳng lẽ ngươi là truyền thuyết bên trong thái tử gia? 【 Canh [1] 】2020-01-07 17:51
 • #935: Công khai tử hình! 【 Canh [2] 】2020-01-07 17:51
 • #936: Trở lại cố hương! 【 Canh [3] 】2020-01-07 17:52
 • #937: Bị một bầu rượu chấn kinh Hằng Vũ Chí Tôn! 【 Canh [1] 】2020-01-12 18:06
 • #938: Vân Thiên Kiếm Thần cùng Vân Chí Tôn! 【 Canh [2] 】2020-01-12 18:06
 • #939: Âm dương quái khí! 【 Canh [3] 】2020-01-12 18:07
 • #940: Nơi này có biến thái! 【 Canh [1] 】2020-01-12 18:07
 • #941: Phía trước có đại lão ẩn hiện! 【 Canh [2] 】2020-01-12 18:07
 • #942: Ôm đùi, quả nhiên đắc ý! 【 Canh [3] 】2020-01-12 18:07
 • #943: Lập tức liền tốt, không đau! 【 Canh [1] 】2020-01-12 18:07
 • #944: Cổ tu hành giả gia tộc! 【 Canh [2] 】2020-01-12 18:07
 • #945: Cổ Thần khôi lỗi! 【 Canh [3] 】2020-01-12 18:08
 • #946: Cổ tu hành giả hậu duệ! 【 Canh [1] 】2020-01-12 18:08
 • #947: Căn này đùi, thật thô! 【 Canh [2] 】2020-01-12 18:08
 • #948: Thành lập Kiếm Thần Điện! 【 Canh [3] 】2020-01-12 18:08
 • #949: Lại một đầu liếm chó! 【 Canh [1] 】2020-01-12 18:09
 • #950: Ẩn Bí Chi Địa! 【 Canh [2] 】2020-01-12 18:09
 • #951: Không có năng lực cuồng nộ! 【 Canh [3] 】2020-01-12 18:09
 • #952: Đạo Khí, nó không thơm sao! 【 Canh [1] 】2020-01-17 17:10
 • #953: Thái Thượng Trụ Cực Kinh! 【 Canh [2] 】2020-01-17 17:11
 • #954: Ta sợ hù chết ngươi! 【 Canh [3] 】2020-01-17 17:11
 • #955: Đạo Tôn Chi Đạo! 【 Canh [1] 】2020-01-17 17:11
 • #956: Đạo Tôn kinh ngạc! 【 Canh [2] 】2020-01-17 17:11
 • #957: Thiên Tuyền Đạo Vực! 【 Canh [3] 】2020-01-17 17:11
 • #958: Trở về Tiểu Thiên Vũ Trụ! 【 Canh [1] 】2020-01-17 17:11
 • #959: Ức vạn tộc đàn đều là thần phục! 【 Canh [2] 】2020-01-17 17:12
 • #960: Thời đại nhân vật chính! 【 Canh [3] 】2020-01-17 17:12
 • #961: Cho ta đến đánh vũ trụ thế giới! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:05
 • #962: Chúng Chúa Tể tập thể thăng hoa! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:05
 • #963: Nhất niệm tạo vũ trụ! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:05
 • #964: Nhân Chủ Phong Vân! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:05
 • #965: Tiến về vô tận hỗn độn chỗ sâu! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:05
 • #966: Thất đại thiên phú tấn thăng! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:05
 • #967: Hỗn Độn đường viền tin tức! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:05
 • #968: Đạo Tôn chuyển thế! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:06
 • #969: Khôi lỗi sư! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:06
 • #970: Van cầu ngươi đừng nói! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:06
 • #971: Ngươi bảo bối không sai, ta! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:06
 • #972: Thân gia mấy chục ức! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:06
 • #973: Đạo Tôn đều ưa thích chơi một bộ này? 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:06
 • #974: Hư Chi Đảo! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:07
 • #975: Truyền thừa bảo vật! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:07
 • #976: Thấy ta cần nghe theo! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:07
 • #977: Tự bế Đạo Quân! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:07
 • #978: Âu Hoàng ngắn ngủi phụ thể? 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:07
 • #979: Đạo Quân, cuối cùng thành! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:07
 • #980: Ngươi xác định là mang không phải đoạt sao? 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:08
 • #981: Tu La, Sinh Tử, Vạn Kiếp! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:08
 • #982: Hai lớp yêu nghiệt! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:08
 • #983: Ở trước mặt ta trang bức, ai cho ngươi dũng khí! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:09
 • #984: Kim Dương Đao Đạo viên mãn! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:09
 • #985: Gieo xuống ba khỏa hạt giống! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:09
 • #986: Ngươi nói, không hoàn mỹ! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:09
 • #987: Thập tử vô sinh! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:09
 • #988: Bốn môn chí cao Đao Đạo đại thành! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:10
 • #989: Tất cả đều ước chiến! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:10
 • #990: Quyết đấu đệ nhất Đạo Quân! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:10
 • #991: Cầu sinh dục vọng kéo căng! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:10
 • #992: Thành cũng chấp niệm, bại cũng chấp niệm! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:10
 • #993: Sớm đã siêu việt Đao Hoàng! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:10
 • #994: Ngươi tại nghĩ ăn rắm! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:11
 • #995: Ngươi nói tức giận hay không? 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:11
 • #996: Tối cường đạo! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:11
 • #997: Thiên Sát Tam Thập Nhất Tướng! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:11
 • #998: Quá, quá mạnh! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:11
 • #999: Linh hồn truyền thừa! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:12
 • #1000: Thần Dược xuất thế! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:12
 • #1001: Kiếm Cung, Phong Vân! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:12
 • #1002: Tiếp ta một kiếm, vừa vặn rất tốt! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:12
 • #1003: Yêu nghiệt trung yêu nghiệt! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:12
 • #1004: Các ngươi liền là thèm cung chủ đại nhân mặt! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:12
 • #1005: Tứ đại Thánh Địa! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:12
 • #1006: Pháp Bảo chi linh! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:13
 • #1007: Kiếm Binh tiến giai! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:13
 • #1008: Đạo Vực bài danh chiến! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:13
 • #1009: Thương Vũ Kiếm Quân! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:13
 • #1010: Liền mẹ nó không hợp thói thường! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:14
 • #1011: Đại Thần vào hồ cá cục! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:14
 • #1012: Ai cũng chạy không thoát thật thơm định luật! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:14
 • #1013: Một đao trảm tuế nguyệt, một kiếm mở vạn cổ! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:14
 • #1014: Trung ương Hỗn Độn Giới! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:14
 • #1015: Giải thi đấu đến! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:14
 • #1016: Yêu nghiệt như mưa! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:15
 • #1017: Mạnh lên ức điểm điểm! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:15
 • #1018: Đạo Quân cũng có thể như vậy khủng bố? 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:16
 • #1019: Vĩnh Hằng Thiên Quân chấn kinh! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:16
 • #1020: Cửu đại tông hâm mộ! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:16
 • #1021: Thế tục giới, Đạo Tiên Giới! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:16
 • #1022: Truyền thụ Kiếm Đạo! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:16
 • #1023: Thiên Đường tức Địa Ngục! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:16
 • #1024: Tả Đạo Ma tu! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:17
 • #1025: Linh hồn đại thiên đế, tên gọi tắt Hồn Thiên Đế! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:17
 • #1026: Thiên Quân rung động! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:17
 • #1027: Ta có một kiếm, có thể bại Thiên Quân! 【 Canh [1] 】2020-02-07 17:17
 • #1028: Chung cực chi đạo! 【 Canh [2] 】2020-02-07 17:17
 • #1029: Đừng hỏi, hỏi liền là vô địch! 【 Canh [3] 】2020-02-07 17:17
 • #1030: Song trọng tấn thăng! 【 Canh [1] 】2020-02-09 18:17
 • #1031: Hoàn mỹ bắt đầu! 【 Canh [2] 】2020-02-09 18:17
 • #1032: Người mới đều là quái vật hệ liệt! 【 Canh [3] 】2020-02-09 18:17
 • #1033: Tôm bóc vỏ tim heo! 【 Canh [1] 】2020-02-09 18:17
 • #1034: Cmn, ngươi cũng ưa thích trang bức! 【 Canh [2] 】2020-02-09 18:17
 • #1035: Cao mở thấp đi! 【 Canh [3] 】2020-02-09 18:18
 • #1036: Hợp Đạo Phù! 【 Canh [1] 】2020-02-10 17:31
 • #1037: Đạo Phù chi tranh! 【 Canh [2] 】2020-02-10 17:31
 • #1038: Đáng chết, gia hỏa này thế mà trang bức! 【 Canh [3] 】2020-02-10 17:31
 • #1039: Người ngoài cuộc! 【 Canh [1] 】2020-02-12 01:17
 • #1040: Phong Vân cứu tràng! 【 Canh [2] 】2020-02-12 01:17
 • #1041: Bản đầy đủ chung cực Ngũ Hành Chi Đạo! 【 Canh [3] 】2020-02-12 01:18
 • #1042: Ác khách đăng lâm! 【 Canh [1] 】2020-02-12 01:18
 • #1043: Chỉ là ngăn trở một kiếm mà thôi! 【 Canh [2] 】2020-02-12 01:18
 • #1044: Ngươi quản cái này gọi có chút cảm ngộ? 【 Canh [3] 】2020-02-12 01:18
 • #1045: Ức vạn không gian, tất cả nằm trong lòng bàn tay! 【 Canh [1] 】2020-02-12 17:39
 • #1046: Một cái đi ngang qua tân tú mà thôi! 【 Canh [2] 】2020-02-12 17:39
 • #1047: Nhất toàn năng Đạo Quân! 【 Canh [3] 】2020-02-12 17:39
 • #1048: Ngũ Đại Thiên Vương! 【 Canh [1] 】2020-02-14 04:16
 • #1049: Thời Không Đại Đạo! 【 Canh [2] 】2020-02-14 04:16
 • #1050: Tám ngàn năm phi tù! 【 Canh [3] 】2020-02-14 04:16
 • #1051: Cuối cùng một phù! 【 Canh [1] 】2020-02-15 21:52
 • #1052: Đều không nhìn kỹ! 【 Canh [2] 】2020-02-15 21:52
 • #1053: Võ Chi Đại Đạo! 【 Canh [3] 】2020-02-15 21:52
 • #1054: Kinh tài tuyệt diễm! 【 Canh [1] 】2020-02-15 21:52
 • #1055: Nmd? Ngươi quản cái này gọi không có ý nghĩa? 【 Canh [2] 】2020-02-15 21:52
 • #1056: Vốn có cho rằng rất cao lãnh, không nghĩ tới là Bức Vương hàng thế! 【 Canh [3] 】2020-02-15 21:53
 • #1057: Kết quả bất ngờ! 【 Canh [1] 】2020-02-17 18:21
 • #1058: Mười hai loại chung cực chi đạo! 【 Canh [2] 】2020-02-17 18:21
 • #1059: Cửu Long ngậm Đại Nhật! 【 Canh [3] 】2020-02-17 18:21
 • #1060: Ngươi phẩm, ngươi tinh tế phẩm! 【 Canh [1] 】2020-02-17 18:22
 • #1061: Vẩy muội nhất thời thoải mái! 【 Canh [2] 】2020-02-17 18:22
 • #1062: Yêu nghiệt nhưng thật ra là kiếm về! 【 Canh [3] 】2020-02-17 18:22
 • #1063: Trước cẩu thả một đợt! 【 Canh [1] 】2020-02-18 17:16
 • #1064: Thiên địa quy tắc áp chế! 【 Canh [2] 】2020-02-18 17:16
 • #1065: Muốn phát triển Nhân tộc! 【 Canh [3] 】2020-02-18 17:16
 • #1066: Nghĩ trang bức? Không cửa! 【 Canh [1] 】2020-02-20 17:40
 • #1067: Một cái đi ngang qua Nhân tộc thôi! 【 Canh [2] 】2020-02-20 17:40
 • #1068: Nhân tộc người mở đường! 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:40
 • #1069: Đặt trước mặt ta tú diễn kỹ? 【 Canh [1] 】2020-02-20 17:40
 • #1070: Đã từng Nhân tộc! 【 Canh [2] 】2020-02-20 17:41
 • #1071: Nghe nói ngươi muốn theo ta luận bàn? 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:41
 • #1072: Ngày đó, bị hack chi phối sợ hãi! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:46
 • #1073: Sát Lục Đại Đạo! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:47
 • #1074: Cửu đại Thánh Khí! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:47
 • #1075: Ngươi đặc sao muốn ta chết sao! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:47
 • #1076: Huyễn cảnh khắc giết chóc! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:47
 • #1077: Đồ ăn giống như chó một dạng! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:48
 • #1078: Mắt không cần có thể quyên cho có cần người! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:48
 • #1079: Gia hỏa này, là thật biến thái! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:48
 • #1080: Thần Long vẫn lạc địa phương! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:48
 • #1081: Tiến giai, Vạn Long Kiếm! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:48
 • #1082: Mới mở miệng liền biết là lão liếm cẩu! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:48
 • #1083: Thất bại tỷ lệ cao tới 9999%! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:48
 • #1084: Hành tẩu giang hồ, tiểu hào bên người! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:49
 • #1085: Long Nữ! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:49
 • #1086: Ngươi có ý kiến gì không? 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:49
 • #1087: Gặp lại Ma Giác tộc! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:49
 • #1088: Lại gặp một chiêu! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:50
 • #1089: Xuống dốc Thần Long nhất tộc! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:50
 • #1090: Tử Kim cấp cung phụng! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:50
 • #1091: Cái này ai chịu nổi a! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:50
 • #1092: Chỉ rơi như nhấn sâu kiến! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:50
 • #1093: Lần này đi, vì Nhân tộc chi quật khởi! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:51
 • #1094: Gieo rắc hi vọng hạt giống! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:51
 • #1095: Cùng ta có duyên! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:51
 • #1096: Hình chiếu tiến hành lúc! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:51
 • #1097: Tại chỗ vỡ ra! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:51
 • #1098: Như lấn ta Nhân tộc, gì tiếc một trận chiến! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:51
 • #1099: Trời mới biết hắn vì cái gì biến thái như vậy a! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:52
 • #1100: Bật hack cường giả, khủng bố như vậy! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:52
 • #1101: Thôn lưới thông? 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:52
 • #1102: Vạn năm, nói thành! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:52
 • #1103: Dạy ngươi làm người! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:52
 • #1104: Trấn áp thời không một kiếm! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:53
 • #1105: Quên đi, tiếp tục biến thái a! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:53
 • #1106: Tối cường, Đạo Quân! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:53
 • #1107: Cái này mẹ nó không phải Bức Vương là cái gì! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:53
 • #1108: Yêu yêu! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:53
 • #1109: Tương lai Nhân tộc Nữ Đế! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:54
 • #1110: Chờ ăn rắm đâu! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:54
 • #1111: Xuyên kịch trở mặt! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:54
 • #1112: Sắp Hợp Đạo! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:54
 • #1113: Vẫn không quên trang bức? 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:55
 • #1114: Thập tử vô sinh? 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:55
 • #1115: Thời Không trường hà hiện! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:55
 • #1116: Từ cổ chí kim ví dụ đầu tiên! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:55
 • #1117: Đạo Tôn cấp Sát Trận! 【 Canh [1] 】2020-03-08 06:55
 • #1118: Tiên Thiên Đạo Đồ! 【 Canh [2] 】2020-03-08 06:56
 • #1119: Một kiếm miểu chi! 【 Canh [3] 】2020-03-08 06:56
 • #1120: Muốn thống nhất Nhân tộc! 【 Canh [1] 】2020-03-09 17:44
 • #1121: Danh chấn vô tận hỗn độn! 【 Canh [2] 】2020-03-09 17:45
 • #1122: Đẳng cấp cao cực kỳ a! 【 Canh [3] 】2020-03-09 17:45
 • #1123: Vĩnh Hằng Thần tộc! 【 Canh [1] 】2020-03-09 17:45
 • #1124: Mời không cần ở trước mặt ta trang bức! 【 Canh [2] 】2020-03-09 17:45
 • #1125: Tuyệt thế đại thần thông! 【 Canh [3] 】2020-03-09 17:45
 • #1126: Đánh phục các ngươi! 【 Canh [1] 】2020-03-10 17:04
 • #1127: Hung hăng học một khóa! 【 Canh [2] 】2020-03-10 17:04
 • #1128: Đánh giá thấp cái kia bật hack nam nhân! 【 Canh [3] 】2020-03-10 17:05
 • #1129: Ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất, kỳ thật ta tại tầng thứ năm! 【 Canh [1] 】2020-03-12 16:50
 • #1130: Mới mở miệng liền biết là lão thổ hào! 【 Canh [2] 】2020-03-12 16:50
 • #1131: Lão sư, nguyên lai ngưu như vậy! ? 【 Canh [3] 】2020-03-12 16:50
 • #1132: Lại là liếm cẩu, lại là công cụ người! 【 Canh [1] 】2020-03-12 16:51
 • #1133: Cửu Châu đại địa! 【 Canh [2] 】2020-03-12 16:51
 • #1134: Lại có thể trang bức! 【 Canh [3] 】2020-03-12 16:51
 • #1135: Một cờ hạ vạn năm! 【 Canh [1] 】2020-03-18 06:42
 • #1136: Chủ nhân, ngươi cắn thuốc sao? 【 Canh [2] 】2020-03-18 06:42
 • #1137: Mang ta mở hack, mang ta bay! 【 Canh [3] 】2020-03-18 06:43
 • #1138: Đăng nhập, Tiên Giới! 【 Canh [1] 】2020-03-18 06:43
 • #1139: Cẩu thả bày ra, đi ra sushi! 【 Canh [2] 】2020-03-18 06:43
 • #1140: Chạy mau a, cái kia là hack! 【 Canh [3] 】2020-03-18 06:43
 • #1141: Để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thiên phú! 【 Canh [1] 】2020-03-18 06:43
 • #1142: Diễn cái hí! 【 Canh [2] 】2020-03-18 06:43
 • #1143: Cuối cùng ra tay! 【 Canh [3] 】2020-03-18 06:43
 • #1144: So thiên kiêu quái vật đều muốn khủng bố ức vạn lần tồn tại! 【 Canh [1] 】2020-03-18 06:44
 • #1145: Không hổ là ngươi! 【 Canh [2] 】2020-03-18 06:44
 • #1146: 'Tiên Giới' đóng Server! 【 Canh [3] 】2020-03-18 06:44
 • #1147: Uy, đừng lập flag a! 【 Canh [1] 】2020-03-18 06:44
 • #1148: Lần này đi Trung Vực ức vạn dặm, một bước một gõ triều thánh lộ! 【 Canh [2] 】2020-03-18 06:44
 • #1149: Tuyên cổ trước bí ẩn! 【 Canh [3] 】2020-03-18 06:44
 • #1150: Dược hoàn! Song trọng flag! 【 Canh [1] 】2020-03-19 16:24
 • #1151: Hổ lang chi từ! 【 Canh [2] 】2020-03-19 16:24
 • #1152: Xuất sinh tức Thần Linh, liền mẹ nó không hợp thói thường! 【 Canh [3] 】2020-03-19 16:24
 • #1153: Bán một cái giá tốt! 【 Canh [1] 】2020-03-21 17:38
 • #1154: Yên tâm, không đau! 【 Canh [2] 】2020-03-21 17:39
 • #1155: Nhân tộc chi chủ! 【 Canh [3] 】2020-03-21 17:39
 • #1156: Ẩn tàng phía sau màn! 【 Canh [1] 】2020-03-21 17:39
 • #1157: Lóe sáng đăng tràng! 【 Canh [2] 】2020-03-21 17:39
 • #1158: Vì ta nô bộc ba ức năm! 【 Canh [3] 】2020-03-21 17:40
 • #1159: Nhiều một người bạn, thiếu một địch nhân, nó không thơm sao? 【 Canh [1] 】2020-03-21 17:40
 • #1160: Mới mở miệng liền biết là lão trang bức phạm! 【 Canh [2] 】2020-03-21 17:40
 • #1161: Công khai diss! 【 Canh [3] 】2020-03-21 17:40
 • #1162: Lúc này không quỳ liếm, chờ đến khi nào! 【 Canh [1] 】2020-03-23 17:41
 • #1163: Oa, kim sắc truyền thuyết! 【 Canh [2] 】2020-03-23 17:41
 • #1164: Liếm cẩu là thực ngưu phê! 【 Canh [3] 】2020-03-23 17:41
 • #1165: Hoảng thành một đầu chó! 【 Canh [1] 】2020-03-23 17:41
 • #1166: Khắc chế hết thảy thần thông sức mạnh to lớn! 【 Canh [2] 】2020-03-23 17:41
 • #1167: Ẩn tàng quá sâu a! 【 Canh [3] 】2020-03-23 17:41
 • #1168: Người có vận may lớn? 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:39
 • #1169: Vạn đạo, hợp nhất! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:39
 • #1170: Đầy đủ đánh chết ngươi! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:40
 • #1171: Ức vạn Tiên Thiên chủng tộc đều không kịp nó 0001%! 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:40
 • #1172: Ta nhận thứ hai, không có ai dám nhận thứ nhất! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:40
 • #1173: Một chỉ mạt sát nhất tộc! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:40
 • #1174: Học ta người sống, giống ta người chết! 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:40
 • #1175: Huyền Thiên Tạo Hóa Công! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:40
 • #1176: Đây chính là Âu Hoàng thường ngày sao! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:40
 • #1177: Cái này đặc sao cũng coi như điệu thấp? 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:41
 • #1178: Thế nào, sợ a! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:41
 • #1179: Đánh xuyên qua vực ngoại thế giới nam nhân! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:41
 • #1180: Lại lại muốn muốn đột phá? 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:41
 • #1181: Kỳ quái tri thức gia tăng! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:41
 • #1182: Đột phá, Đạo Tôn! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:41
 • #1183: Ta không quản, ta không nghe! 【 Canh [1] 】2020-03-29 23:42
 • #1184: Ngươi ở trước mặt ta liền là đệ đệ! 【 Canh [2] 】2020-03-29 23:42
 • #1185: Ta vì Nhân Chủ! 【 Canh [3] 】2020-03-29 23:42
 • #1186: Đại Đạo luân hồi! 【 Canh [1] 】2020-04-05 23:18
 • #1187: Đại chiến Tiên Vương! 【 Canh [2] 】2020-04-05 23:19
 • #1188: Mẹ nó, nguyên lai là Bức Vương! 【 Canh [3] 】2020-04-05 23:19
 • #1189: Thế giới ý thức: TMD, nơi nào đến yêu nghiệt? 【 Canh [1] 】2020-04-05 23:19
 • #1190: Ngươi có bản lĩnh tiếp tục biến thái xuống dưới! 【 Canh [2] 】2020-04-05 23:19
 • #1191: Bản nguyên vũ trụ địa phương! 【 Canh [3] 】2020-04-05 23:20
 • #1192: Dị vực bí mật! 【 Canh [1] 】2020-04-05 23:20
 • #1193: Danh chấn Tu Chân tộc! 【 Canh [2] 】2020-04-05 23:20
 • #1194: Tuyên cổ trước cường giả! 【 Canh [3] 】2020-04-05 23:20
 • #1195: Mượn ngươi chi thể, truyền ta Đại Đạo! 【 Canh [1] 】2020-04-05 23:20
 • #1196: Vô tình chà đạp! 【 Canh [2] 】2020-04-05 23:20
 • #1197: A? Ngũ Chỉ Sơn! 【 Canh [3] 】2020-04-05 23:21
 • #1198: Hỗn Độn Đại Đạo vùng đất bản nguyên!2020-04-07 15:58
 • #1199: Ân, xem ra sau này muốn bao nhiêu trang bức!2020-04-09 18:14
 • #1200: Quang Ám Nguyên Chủ!2020-04-09 18:15
 • #1201: Vô thượng Tiên Đế binh!2020-04-09 18:15
 • #1202: Đại nhân, thời đại thay đổi!2020-04-22 17:14
 • #1203: Quét ngang Hỗn Độn vô địch thủ!2020-04-22 17:14
 • #1204: Dị Vực Thủy Vực Chủ trở về!2020-04-22 17:14
 • #1205: Dị Vực chi biến!2020-04-22 17:14
 • #1206: Bố cục tuyên cổ kỷ nguyên!2020-04-22 17:14
 • #1207: Mượn ngươi mệnh dùng một lát!2020-04-22 17:14
 • #1208: Bức Vương, trở về!2020-04-22 17:15
 • #1209: Thiên Mệnh chi tử?2020-04-22 17:15
 • #1210: Thời Không Mẫu Hà!2020-04-22 17:15
 • #1211: Trừ ta ra, đều là người qua đường!2020-04-22 17:15
 • #1212: Thời không tại ta, như cánh tay thúc đẩy!2020-04-22 17:15
 • #1213: Thời Không Gia Tốc!2020-04-22 17:15
 • #1214: Hai vị lão tổ chấn kinh!2020-04-22 17:16
 • #1215: Trước không có người sau cũng không có người!2020-04-22 17:16
 • #1216: Thất tinh thứ nguyên đại thế giới!2020-04-22 17:16
 • #1217: Đợt này, suýt nữa đoàn diệt!2020-04-28 16:13
 • #1218: nmb, quái vật a!2020-04-28 16:13
 • #1219: Cái này mẹ nó là ác mộng bắt đầu a!2020-04-28 16:13
 • #1220: Ta còn có thể lại xoát ức vạn năm!2020-04-28 16:13
 • #1221: Thời không tiểu đội!2020-04-28 16:13
 • #1222: Thế giới vì bàn, chúng sinh vì cờ!2020-04-28 16:14
 • #1223: Hoàn toàn là loạn sát a!2020-05-05 15:31
 • #1224: Chỉ thành đạo sống!2020-05-05 15:31
 • #1225: Trước có hàng duy, sau có hack, rất khó khăn!2020-05-05 15:31
 • #1226: Đại Lục Thần Quyền, Tuyên Cổ Thần Đình Trấn Thiên Ấn!2020-05-05 15:32
 • #1227: Rốt cục xoát ra đến!2020-05-05 15:32
 • #1228: Hẳn phải chết nhiệm vụ!2020-05-05 15:32
 • #1229: Cuối cùng quyết chiến sắp tới!2020-05-05 15:32
 • #1230: Màn lớn kéo ra!2020-05-11 15:53
 • #1231: Phá Diệt Thần Binh!2020-05-11 15:53
 • #1232: Ta siêu thoát lúc. . .2020-05-11 15:54
 • #1233: Một tay ép Thần Ma!2020-05-11 15:54
 • #1234: Nuốt ngươi!2020-05-11 15:54
 • #1235: Tác động đến vô tận thời không một trận chiến!2020-05-11 15:55
 • #1236: Kinh thế chi chiến kết thúc!2020-05-18 16:32
 • #1237: Đơn giản liền là đưa ấm áp a!2020-05-18 16:33
 • #1238: Một cái chữ Xoát xuyên qua cả đời!2020-05-18 16:33
 • #1239: Thiên không sinh ta Phong Vân, phi đạo vạn cổ như đêm dài!2020-05-18 16:33
 • #1240: Không sợ thời không phản phệ!2020-05-18 16:33
 • #1241: Giáng lâm tuyên cổ thời không!2020-05-18 16:34
 • #1242: Bạch y Tiên Đế Thần tiên đoán!2020-05-18 16:34
 • #1243: Vắt ngang vô tận thời không một quyền!2020-06-05 00:16
 • #1244: Thời Không Thần Điện mời!2020-06-05 00:16
 • #1245: Lại ra một cái quái vật cấp yêu nghiệt! ?2020-06-05 00:16
 • #1246: Đạo Minh Minh Chủ rời đi!2020-06-05 00:17
 • #1247: Thất tinh thứ nguyên thế giới!2020-06-05 00:17
 • #1248: Trở lại đỉnh phong!2020-06-05 00:17
 • #1249: Vượt qua Thời Không Mẫu Hà!2020-06-05 00:17
 • #1250: Cửu Thánh Môn!2020-06-05 00:18
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Huyền Giới Chi Môn

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Bánh Bao Là Ai

THUYS♥️

Leave a Reply