Huyền Huyễn

Vô Tận Siêu Duy Xâm Lấn

Vô Tận Siêu Duy Xâm Lấn

Thần bí nhân Vực Ngoại trở về, mở ra vách tường bằng tinh thể đường hầm, làm cho dị vực không gian cùng địa cầu không gian sinh ra trùng hợp, vô số dị vực sinh vật thông qua trùng hợp điểm dũng mãnh vào địa cầu.

Bất đồng Duy Độ không gian bổn nguyên năng lượng sinh ra xung đột, bản thổ sinh vật đã bị xâm nhuộm sinh ra dị biến, từ bên ngoài đến giống xâm lấn nghiêm trọng ảnh hưởng địa cầu bản thổ sinh thái cân đối.

Không gian trùng hợp, Tần Thủy Hoàng lăng cùng dị vực đế ngủ, vượt qua không gian hợp hai làm một, thiên cổ nhất đế tỉ lệ ngàn vạn thi tượng quân lâm đại địa?

Thời không thác loạn, lam bay liệng đội xây cất thừa kiến Kim Tự Tháp, giữ trật tự đô thị đội cường hủy đi vi phạm luật lệ kiến trúc A Phòng cung?

Thần thoại mới phiên, Tây Phương thần hệ nguyên lai đều là dị vực người? Trong thần thoại quái vật, nguyên lai bất quá là dị vực sinh vật?

Tận thế, Vu Yêu Vương xâm lấn địa cầu, là Vong Linh Thiên Tai hay là Sinh Hóa Nguy Cơ (Resident Evil)?

Huyền nghi tiết lộ, địa cầu thật là người địa cầu địa cầu sao? Lão tổ tông lưu lại đủ loại tin tức, ngu xuẩn hậu đại lại trở thành khảo cổ học nói?

Tránh điểm bác bỏ luận, đến tột cùng là gà có trước hay là trứng có trước? Hoan nghênh đi vào sự thật, đây không phải tin tức tiếp âm!
==========================

Giữa thời kỳ rối ren, Bạch Ngọc Tỳ một thanh niên mắc phải quái bệnh về não đột nhiên quật khởi như thế nào, mời các bạn theo dõi !!!

P/s : Nhấn Thanks và comment của bạn là động lực để Converter phục vụ…
Nếu hài lòng với bản convert, vui lòng nhấn Tốt (9-10) nếu bảng bình chọn hiện ở cuối truyện… Xin cảm ơn

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ma Phiền
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Não thiếu dưỡng2023-08-11 12:30
 • #2: Chương 2: Đại não sống lại2023-08-11 12:30
 • #3: Chương 3: Vạn vật thấy rõ2023-08-11 12:31
 • #4: Chương 4: Chuẩn thủ lĩnh cấp nhân hình MS-UMA2023-08-11 12:31
 • #5: Chương 5: Bệnh chỗ ở chiến đấu2023-08-11 12:31
 • #6: Chương 6: Chạy trốn2023-08-11 12:31
 • #7: Chương 7: Thân thể dị biến2023-08-11 12:31
 • #8: Chương 8: Siêu tân tinh thân thể2023-08-11 12:31
 • #9: Chương 9: Lược Hoạt thợ săn2023-08-11 12:31
 • #10: Chương 10: Thức tỉnh cùng bộc phát2023-08-11 12:32
 • #11: Chương 11: Người không biết không sợ2023-08-11 12:32
 • #12: Chương 12: Phản giết2023-08-11 12:32
 • #13: Chương 13: LDH Siêu Hạn Quản Lý Bộ2023-08-11 12:32
 • #14: Chương 14: Đêm độ Động Hồ (1)2023-08-11 12:32
 • #15: Chương 15: Đêm độ Động Hồ (2)2023-08-11 12:32
 • #16: Chương 16: Siêu tốc tiến hóa2023-08-11 12:32
 • #17: Chương 17: Đặc thù trang bị (1)2023-08-11 12:33
 • #18: Chương 18: Đặc thù trang bị (2)2023-08-11 12:33
 • #19: Chương 19: Bạo lộ2023-08-11 12:33
 • #20: Chương 20: Hiểu lầm2023-08-11 12:33
 • #21: Chương 21: Đệ thất tiểu đội (1)2023-08-11 12:33
 • #22: Chương 22: Đệ thất tiểu đội (2)2023-08-11 12:33
 • #23: Chương 23: Đệ thất tiểu đội (3)2023-08-11 12:33
 • #24: Chương 24: Đệ thất tiểu đội (4)2023-08-11 12:33
 • #25: Chương 25: Siêu hạn kịch chiến (1)2023-08-11 12:34
 • #26: Chương 26: Siêu hạn kịch chiến (2)2023-08-11 12:34
 • #27: Chương 27: Siêu hạn kịch chiến (3)2023-08-11 12:34
 • #28: Chương 28: Siêu hạn kịch chiến (4)2023-08-11 12:34
 • #29: Chương 29: Siêu hạn kịch chiến (5)2023-08-11 12:34
 • #30: Chương 30: Siêu hạn kịch chiến (6)2023-08-11 12:34
 • #31: Chương 31: Địa Ngục Hỏa quán bar2023-08-11 12:34
 • #32: Chương 32: Thế giới chân tướng (1)2023-08-11 12:35
 • #33: Chương 33: Thế giới chân tướng (2)2023-08-11 12:35
 • #34: Chương 34: Thế giới chân tướng (3)2023-08-11 12:35
 • #35: Chương 35: Thịt Đường Tăng2023-08-11 12:35
 • #36: Chương 36: Đệ thất tiểu đội mời chào (1)2023-08-11 12:35
 • #37: Chương 37: Đệ thất tiểu đội mời chào (2)2023-08-11 12:35
 • #38: Chương 38: Gia nhập đệ thất tiểu đội2023-08-11 12:35
 • #39: Chương 39: Chiến lợi phẩm tai hoạ ngầm2023-08-11 12:36
 • #40: Chương 40: Chiến đội tổng bộ2023-08-11 12:36
 • #41: Chương 41: Trong truyền thuyết tạm thời công2023-08-11 12:36
 • #42: Chương 42: Sinh vật hệ nữ học thần2023-08-11 12:36
 • #43: Chương 43: Thực lực phân cấp2023-08-11 12:36
 • #44: Chương 44: Chỉ số thông minh nghiền áp (1)2023-08-11 12:36
 • #45: Chương 45: Chỉ số thông minh nghiền áp (2)2023-08-11 12:36
 • #46: Chương 46: Hình người quái thú (1)2023-08-11 12:37
 • #47: Chương 47: Hình người quái thú (2)2023-08-11 12:37
 • #48: Chương 48: Thâm Uyên chi võng2023-08-11 12:37
 • #49: Chương 49: Trí lực hướng - não cường hóa2023-08-11 12:37
 • #50: Chương 50: Não tổ chức năng lượng hóa2023-08-11 12:37
 • #51: Chương 51: X kết tinh2023-08-11 12:37
 • #52: Chương 52: Đạo Năng Suất2023-08-11 12:37
 • #53: Chương 53: Thân phận đăng kí2023-08-11 12:37
 • #54: Chương 54: Ảnh Tử thân phận2023-08-11 12:38
 • #55: Chương 55: Vũ khí nóng không có hiệu quả hóa (1)2023-08-11 12:38
 • #56: Chương 56: Vũ khí nóng không có hiệu quả hóa (2)2023-08-11 12:38
 • #57: Chương 57: Chiến đấu kỹ dạy học chương trình học (1)2023-08-11 12:38
 • #58: Chương 58: Chiến đấu kỹ dạy học chương trình học (2)2023-08-11 12:38
 • #59: Chương 59: Tự nghĩ ra siêu hạn chiến kỹ (1)2023-08-11 12:38
 • #60: Chương 60: Tự nghĩ ra siêu hạn chiến kỹ (2)2023-08-11 12:38
 • #61: Chương 61: Tự nghĩ ra siêu hạn chiến kỹ (3)2023-08-11 12:39
 • #62: Chương 62: Tự nghĩ ra siêu hạn chiến kỹ (4)2023-08-11 12:39
 • #63: Chương 63: Tự nghĩ ra siêu hạn chiến kỹ (5)2023-08-11 12:39
 • #64: Chương 64: Điều tra nhiệm vụ (1)2023-08-11 12:39
 • #65: Chương 65: Điều tra nhiệm vụ (2)2023-08-11 12:39
 • #66: Chương 66: Thần bí cơ cấu2023-08-11 12:39
 • #67: Chương 67: Điện phân ô-zôn2023-08-11 12:40
 • #68: Chương 68: Vượt xa người thường sinh vật triều2023-08-11 12:40
 • #69: Chương 69: Bị bao vây2023-08-11 12:40
 • #70: Chương 70: Phóng điện cóc2023-08-11 12:40
 • #71: Chương 71: Điện tương Thiềm Thừ2023-08-11 12:40
 • #72: Chương 72: Bôn Lôi Quyền?2023-08-11 12:40
 • #73: Chương 73: Hạt Oanh Kích quyền (1)2023-08-11 12:40
 • #74: Chương 74: Hạt Oanh Kích quyền (2)2023-08-11 12:41
 • #75: Chương 75: Hạt Oanh Kích quyền (3)2023-08-11 12:41
 • #76: Chương 76: Nhà thờ tổ kết giới2023-08-11 12:41
 • #77: Chương 77: Dưới mặt đất công sự2023-08-11 12:41
 • #78: Chương 78: Lòng đất hồ nước (1)2023-08-11 12:41
 • #79: Chương 79: Lòng đất hồ nước (2)2023-08-11 12:41
 • #80: Chương 80: Lòng đất hồ nước (3)2023-08-11 12:41
 • #81: Chương 81: Khẩn cấp rút lui khỏi2023-08-11 12:41
 • #82: Chương 82: Mâu thuẫn xung đột2023-08-11 12:42
 • #83: Chương 83: Mãnh Hổ Chiến Đội2023-08-11 12:42
 • #84: Chương 84: Hố trời khốn cảnh2023-08-11 12:42
 • #85: Chương 85: Một người đã đủ giữ quan ải2023-08-11 12:42
 • #86: Chương 86: Toàn bộ đội viên đột phá2023-08-11 12:42
 • #87: Chương 87: Thâm Uyên Lôi Thiềm VS Lôi Trạch Điện Tích2023-08-11 12:42
 • #88: Chương 88: Sét đánh điện tôi (1)2023-08-11 12:42
 • #89: Chương 89: Sét đánh điện tôi (2)2023-08-11 12:43
 • #90: Chương 90: Hạt Oanh Kích quyền ×152023-08-11 12:43
 • #91: Chương 91: Sắp chết tương bác (1)2023-08-11 12:43
 • #92: Chương 92: Sắp chết tương bác (2)2023-08-11 12:43
 • #93: Chương 93: Ai thoát?2023-08-11 12:43
 • #94: Chương 94: Lần thứ hai thức tỉnh2023-08-11 12:43
 • #95: Chương 95: Điện tương thí nghiệm2023-08-11 12:43
 • #96: Chương 96: Sau công việc (1)2023-08-11 12:44
 • #97: Chương 97: Sau công việc (2)2023-08-11 12:44
 • #98: Chương 98: Tổ đội hình thức2023-08-11 12:44
 • #99: Chương 99: Tiểu baby thiếp thân bảo mẫu2023-08-11 12:44
 • #100: Chương 100: Đặc quyền đãi ngộ2023-08-11 12:44
 • #101: Chương 101: Cùng Anime học chiêu thức (1)2023-08-11 12:44
 • #102: Chương 102: Cùng Anime học chiêu thức (2)2023-08-11 12:44
 • #103: Chương 103: Cùng Anime học chiêu thức (3)2023-08-11 12:44
 • #104: Chương 104: Cùng Anime học chiêu thức (4)2023-08-11 12:44
 • #105: Chương 105: Cường Từ Tí Giáp2023-08-11 12:44
 • #106: Chương 106: Bạo Vũ Lê Hoa. Loạn Thì Vũ2023-08-11 12:44
 • #107: Chương 107: Sư Tâm kiếm. Sư Tử Liên Trảm2023-08-11 12:45
 • #108: Chương 108: Nhiệm vụ mới (1)2023-08-11 12:45
 • #109: Chương 109: Nhiệm vụ mới (2)2023-08-11 12:45
 • #110: Chương 110: Nhiệm vụ mới (3)2023-08-11 12:45
 • #111: Chương 111: Hoa Lan Sơn nơi trú quân2023-08-11 12:45
 • #112: Chương 112: Gặp lại Khúc Dật2023-08-11 12:45
 • #113: Chương 113: Nhẫn nhục2023-08-11 12:45
 • #114: Chương 114: D24 đánh lén trận địa2023-08-11 12:45
 • #115: Chương 115: Chuột động2023-08-11 12:45
 • #116: Chương 116: Năng lực sinh sản2023-08-11 12:46
 • #117: Chương 117:2023-08-11 12:46
 • #118: Chương 118: Cổ chỗ tránh nạn2023-08-11 12:46
 • #119: Chương 119: Lưới điện bẩy rập2023-08-11 12:46
 • #120: Chương 120: Cao nồng độ dụ bắt tề2023-08-11 12:46
 • #121: Chương 121: Toàn bộ bình miểu sát2023-08-11 12:46
 • #122: Chương 122: Niềm vui ngoài ý muốn2023-08-11 12:46
 • #123: Chương 123: Phát tài!2023-08-11 12:46
 • #124: Chương 124: Tài lữ pháp địa2023-08-11 12:46
 • #125: Chương 125: Khổng lồ biến dị chuột2023-08-11 12:47
 • #126: Chương 126: Ngốc nghếch phát ra2023-08-11 12:47
 • #127: Chương 127: Địa chấn (1)2023-08-11 12:47
 • #128: Chương 128: Địa chấn (2)2023-08-11 12:47
 • #129: Chương 129: Khúc Dật hảo tiện2023-08-11 12:47
 • #130: Chương 130:2023-08-11 12:47
 • #131: Chương 131:2023-08-11 12:47
 • #132: Chương 132: Hạch tâm thất thủ2023-08-11 12:47
 • #133: Chương 133: Đầu óc có vũng hố2023-08-11 12:47
 • #134: Chương 134: Bị kẹt ở BOSS (1)2023-08-11 12:47
 • #135: Chương 135: Bị kẹt ở BOSS (2)2023-08-11 12:48
 • #136: Chương 136: Siêu tất sát2023-08-11 12:48
 • #137: Chương 137: Tự giết lẫn nhau (1)2023-08-11 12:48
 • #138: Chương 138: Tự giết lẫn nhau (2)2023-08-11 12:48
 • #139: Chương 139: Dị hoá2023-08-11 12:48
 • #140: Chương 140: Hạch tâm khu vực (1)2023-08-11 12:48
 • #141: Chương 141: Hạch tâm khu vực (2)2023-08-11 12:48
 • #142: Chương 142: Năng lượng quán thâu2023-08-11 12:48
 • #143: Chương 143: Thông suốt2023-08-11 12:48
 • #144: Chương 144: Đặc thù hậu cần bộ đội (1)2023-08-11 12:48
 • #145: Chương 145: Đặc thù hậu cần bộ đội (2)2023-08-11 12:49
 • #146: Chương 146: Ngoài ý muốn thức tỉnh (1)2023-08-11 12:49
 • #147: Chương 147: Ngoài ý muốn thức tỉnh (2)2023-08-11 12:49
 • #148: Chương 148: Ngoài ý muốn thức tỉnh (3)2023-08-11 12:49
 • #149: Chương 149: Xung đột nhỏ (1)2023-08-11 12:49
 • #150: Chương 150: Xung đột nhỏ (2)2023-08-11 12:49
 • #151: Chương 151:2023-08-11 12:49
 • #152: Chương 152: Nhiệm vụ chấm dứt2023-08-11 12:49
 • #153: Chương 153: Vạn từ pháo Vương2023-08-11 12:49
 • #154: Chương 154: Cưỡng chế chiêu mộ binh lính (1)2023-08-11 12:50
 • #155: Chương 155: Cưỡng chế chiêu mộ binh lính (2)2023-08-11 12:50
 • #156: Chương 156: Cảm ứng điện từ2023-08-11 12:50
 • #157: Chương 157: Ý thức truyền thâu2023-08-11 12:50
 • #158: Chương 158: Ý niệm khống vật2023-08-11 12:50
 • #159: Chương 159: Chiến trường mới2023-08-11 12:50
 • #160: Chương 160: Tỷ lệ tử vong cao2023-08-11 12:50
 • #161: Chương 161: Chiến đấu đơn giản quá2023-08-11 12:50
 • #162: Chương 162: Mở tối đa2023-08-11 12:50
 • #163: Chương 163: Thi thể xử lý như thế nào ? ? ?2023-08-11 12:51
 • #164: Chương 164: Chưa đã !!!2023-08-11 12:51
 • #165: Chương 165: Sợ choáng váng2023-08-11 12:51
 • #166: Chương 166: Dò xét2023-08-11 12:51
 • #167: Chương 167: Đột nhiên thức tỉnh2023-08-11 12:51
 • #168: Chương 168: Tất cả chúng ta cùng bắt ah2023-08-11 12:51
 • #169: Chương 169: Ta hiểu con mịa ngươi!2023-08-11 12:51
 • #170: Chương 170: Đặc thù mời (1)2023-08-11 12:51
 • #171: Chương 171: Đặc thù mời (2)2023-08-11 12:52
 • #172: Chương 172: Bí mật2023-08-11 12:52
 • #173: Chương 173: Bạo lộ2023-08-11 12:52
 • #174: Chương 174: Hợp tác2023-08-11 12:52
 • #175: Chương 175: Long Tổ2023-08-11 12:52
 • #176: Chương 176: Mang nhân vật mới (1)2023-08-11 12:52
 • #177: Chương 177: Mang nhân vật mới (2)2023-08-11 12:52
 • #178: Chương 178: Mang nhân vật mới (3)2023-08-11 12:52
 • #179: Chương 179: Trù hoạch kiến lập 093 căn cứ (1)2023-08-11 12:52
 • #180: Chương 180: Trù hoạch kiến lập 093 căn cứ (2)2023-08-11 12:52
 • #181: Chương 181: Trù hoạch kiến lập 093 căn cứ (3)2023-08-11 12:53
 • #182: Chương 182: Trộm săn (1)2023-08-11 12:53
 • #183: Chương 183: Trộm săn (2)2023-08-11 12:53
 • #184: Chương 184: Vì ái sinh hận2023-08-11 12:53
 • #185: Chương 185: Vây săn Cự Xà2023-08-11 12:53
 • #186: Chương 186: Đồng hương (1)2023-08-11 12:53
 • #187: Chương 187: Đồng hương (2)2023-08-11 12:53
 • #188: Chương 188: Đồng hương (3)2023-08-11 12:53
 • #189: Chương 189: Đồng hương (4)2023-08-11 12:53
 • #190: Chương 190: Thái Thản Khủng Mãng2023-08-11 12:53
 • #191: Chương 191: Ca nô hiệp2023-08-11 12:54
 • #192: Chương 192: Đăng Bình. Nửa bước2023-08-11 12:54
 • #193: Chương 193: Hôn mê2023-08-11 12:54
 • #194: Chương 194: Kính giới2023-08-11 12:54
 • #195: Chương 195: Thùy Điếu Tự quần đảo2023-08-11 12:54
 • #196: Chương 196: Lục thần2023-08-11 12:54
 • #197: Chương 197: Hạ quả trứng màu vàng tiểu gà mái2023-08-11 12:54
 • #198: Chương 198: Đặc chủng tập huấn (1)2023-08-11 12:54
 • #199: Chương 199: Đặc chủng tập huấn (2)2023-08-11 12:54
 • #200: Chương 200: Năng lượng hạch tâm (1)2023-08-11 12:54
 • #201: Chương 201: Năng lượng hạch tâm (2)2023-08-11 12:55
 • #202: Chương 202: Tất cả đảo thế cục (1)2023-08-11 12:55
 • #203: Chương 203: Tất cả đảo thế cục (2)2023-08-11 12:55
 • #204: Chương 204: Long cung chiến dịch (1)2023-08-11 12:55
 • #205: Chương 205: Long cung chiến dịch (2)2023-08-11 12:55
 • #206: Chương 206: Long cung chiến dịch (3)2023-08-11 12:55
 • #207: Chương 207: Siêu niệm lực pháo2023-08-11 12:55
 • #208: Chương 208: Chiến trường người tự do2023-08-11 12:55
 • #209: Chương 209: Chắn rò2023-08-11 12:55
 • #210: Chương 210: T0042023-08-11 12:56
 • #211: Chương 211: Hình người tự đi hỏa thần pháo (1)2023-08-11 12:56
 • #212: Chương 212: Phi hành tọa kỵ2023-08-11 12:56
 • #213: Chương 213: Kim Đan2023-08-11 12:56
 • #214: Chương 214: Xà điểu cuộc chiến (1)2023-08-11 12:56
 • #215: Chương 215: Xà điểu cuộc chiến (2)2023-08-11 12:56
 • #216: Chương 216: Xà điểu cuộc chiến (3)2023-08-11 12:56
 • #217: Chương 217: Xà điểu cuộc chiến (4)2023-08-11 12:56
 • #218: Chương 218: Lạn Kha (1)2023-08-11 12:56
 • #219: Chương 219: Lạn Kha (2)2023-08-11 12:56
 • #220: Chương 220: Thần Khuyết Tề Hải2023-08-11 12:57
 • #221: Chương 221: Đại lượng thức tỉnh2023-08-11 12:57
 • #222: Chương 222: Bắt cái biến dị điểu (1)2023-08-11 12:57
 • #223: Chương 223: Bắt cái biến dị điểu (2)2023-08-11 12:57
 • #224: Chương 224: Hải sản đã đến (1)2023-08-11 12:57
 • #225: Chương 225: Hải sản đi ra (2)2023-08-11 12:57
 • #226: Chương 226: Hải sản đi ra (3)2023-08-11 12:57
 • #227: Chương 227: Hải sản đi ra (4)2023-08-11 12:57
 • #228: Chương 228: Xông huyệt (1)2023-08-11 12:57
 • #229: Chương 229: Xông huyệt (2)2023-08-11 12:58
 • #230: Chương 230: Kỵ Đại Hoàng (1)2023-08-11 12:58
 • #231: Chương 231: Kỵ Đại Hoàng (2)2023-08-11 12:58
 • #232: Chương 232: Duy Độ cự ngô (1)2023-08-11 12:58
 • #233: Chương 233: Duy Độ cự ngô (2)2023-08-11 12:58
 • #234: Chương 234: Ninja? (1)2023-08-11 12:58
 • #235: Chương 235: Ninja? (2)2023-08-11 12:58
 • #236: Chương 236: Ninja (3)2023-08-11 12:58
 • #237: Chương 237: Ninja (4)2023-08-11 12:58
 • #238: Chương 238: Vượt cấp phản giết (1)2023-08-11 12:59
 • #239: Chương 239: Vượt cấp phản giết (2)2023-08-11 12:59
 • #240: Chương 240: Bay lên (1)2023-08-11 12:59
 • #241: Chương 241: Bay lên (2)2023-08-11 12:59
 • #242: Chương 242: Thế cục sụp đổ (1)2023-08-11 12:59
 • #243: Chương 243: Thế cục sụp đổ (2)2023-08-11 12:59
 • #244: Chương 244: Thế cục sụp đổ (3)2023-08-11 12:59
 • #245: Chương 245: Thế cục sụp đổ (4)2023-08-11 12:59
 • #246: Chương 246: Giai đoạn tính biến hóa (1)2023-08-11 13:00
 • #247: Chương 247: Giai đoạn tính biến hóa (2)2023-08-11 13:00
 • #248: Chương 248: Phó bản không gian (1)2023-08-11 13:00
 • #249: Chương 249: Phó bản không gian (2)2023-08-11 13:00
 • #250: Chương 250: Phó bản không gian (3)2023-08-11 13:00
 • #251: Chương 251: Quỷ dị biển cát (1)2023-08-11 13:00
 • #252: Chương 252: Quỷ dị biển cát (2)2023-08-11 13:00
 • #253: Chương 253: Trứng vỡ thành em bé (1)2023-08-11 13:00
 • #254: Chương 254: Trứng vỡ thành em bé (2)2023-08-11 13:00
 • #255: Chương 255: Đen bóng Kim Tự Tháp (1)2023-08-11 13:00
 • #256: Chương 256: Đen bóng Kim Tự Tháp (2)2023-08-11 13:01
 • #257: Chương 257: Đen bóng Kim Tự Tháp (3)2023-08-11 13:01
 • #258: Chương 258: Sa Nhân Tế Tự (1)2023-08-11 13:01
 • #259: Chương 259: Sa Nhân Tế Tự (2)2023-08-11 13:01
 • #260: Chương 260: Thời Chi đồng hồ cát (1)2023-08-11 13:01
 • #261: Chương 261: Thời Chi đồng hồ cát (2)2023-08-11 13:01
 • #262: Chương 262: Lúc chi đồng hồ cát (3)2023-08-11 13:01
 • #263: Chương 263: Sa Chi Thư (1)2023-08-11 13:01
 • #264: Chương 264: Sa Chi Thư (2)2023-08-11 13:01
 • #265: Chương 265: Hải dương không gian (1)2023-08-11 13:11
 • #266: Chương 266: Hải dương không gian (2)2023-08-11 13:14
 • #267: Chương 267: Hải dương không gian (3)2023-08-11 13:14
 • #268: Chương 268: Hải dương không gian (4)2023-08-11 13:14
 • #269: Chương 269: Hải dương không gian (5)2023-08-11 13:14
 • #270: Chương 270: Không Gian Phao2023-08-11 13:14
 • #271: Chương 271: Nguyên vật chất2023-08-11 13:14
 • #272: Chương 272: Chia của2023-08-11 13:14
 • #273: Chương 273: Thoáng hiện2023-08-11 13:14
 • #274: Chương 274: Hai sủng nội chiến2023-08-11 13:15
 • #275: Chương 275: Plasma tia laser2023-08-11 13:15
 • #276: Chương 276: Sinh vật binh khí2023-08-11 13:15
 • #277: Chương 277: Nhất định ba tháng2023-08-11 13:15
 • #278: Chương 278: Thương Long bọc thép2023-08-11 13:15
 • #279: Chương 279: Vượt xa người thường giới biến đổi lớn2023-08-11 13:15
 • #280: Chương 280: Quân đội nhúng tay2023-08-11 13:15
 • #281: Chương 281: Địa Cầu quân dược hoàn2023-08-11 13:15
 • #282: Chương 282: Âm thầm bố cục2023-08-11 13:15
 • #283: Chương 283: Khó bề phân biệt2023-08-11 13:15
 • #284: Chương 284: Chán chường2023-08-11 13:15
 • #285: Chương 285: Cho ngươi mạng của ta2023-08-11 13:15
 • #286: Chương 286: Kích hoạt năng lượng nguyên (1)2023-08-11 13:16
 • #287: Chương 287: Kích hoạt năng lượng nguyên (2)2023-08-11 13:16
 • #288: Chương 288: Năng lượng ký sinh2023-08-11 13:16
 • #289: Chương 289: Nhân vật sắm vai (1)2023-08-11 13:16
 • #290: Chương 290: Nhân vật sắm vai (2)2023-08-11 13:16
 • #291: Chương 291: Thẳng thắn theo (1)2023-08-11 13:16
 • #292: Chương 292: Thẳng thắn theo (2)2023-08-11 13:16
 • #293: Chương 293: Chán chường trạch nam (1)2023-08-11 13:16
 • #294: Chương 294: Chán chường trạch nam (2)2023-08-11 13:16
 • #295: Chương 295: Siêu cấp đại Bàn Tử (1)2023-08-11 13:16
 • #296: Chương 296: Siêu cấp đại Bàn Tử (2)2023-08-11 13:16
 • #297: Chương 297: Khúc gia huynh đệ (1)2023-08-11 13:17
 • #298: Chương 298: Khúc gia huynh đệ (2)2023-08-11 13:17
 • #299: Chương 299: Khúc gia huynh đệ (3)2023-08-11 13:17
 • #300: Chương 300: Báo thù người liên minh2023-08-11 13:17
 • #301: Chương 301: Siêu Quản Bộ thay đổi chế độ xã hội2023-08-11 13:17
 • #302: Chương 302: Biệt Sơn 6012 công trình (1)2023-08-11 13:17
 • #303: Chương 303: Biệt Sơn 6012 công trình (2)2023-08-11 13:17
 • #304: Chương 304: Thực lực cùng lý tưởng2023-08-11 13:17
 • #305: Chương 305: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (1)2023-08-11 13:17
 • #306: Chương 306: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (2)2023-08-11 13:17
 • #307: Chương 307: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (3)2023-08-11 13:17
 • #308: Chương 308: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (4)2023-08-11 13:18
 • #309: Chương 309: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (5)2023-08-11 13:18
 • #310: Chương 310: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (6)2023-08-11 13:18
 • #311: Chương 311: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (7)2023-08-11 13:18
 • #312: Chương 312: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (8)2023-08-11 13:18
 • #313: Chương 313: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (9)2023-08-11 13:18
 • #314: Chương 314: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (10)2023-08-11 13:18
 • #315: Chương 315: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (11)2023-08-11 13:18
 • #316: Chương 316: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (12)2023-08-11 13:18
 • #317: Chương 317: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (13)2023-08-11 13:18
 • #318: Chương 318: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (14)2023-08-11 13:19
 • #319: Chương 319: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (15)2023-08-11 13:19
 • #320: Chương 320: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (16)2023-08-11 13:19
 • #321: Chương 321: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (17)2023-08-11 13:19
 • #322: Chương 322: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (18)2023-08-11 13:19
 • #323: Chương 323: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (19)2023-08-11 13:19
 • #324: Chương 324: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (20)2023-08-11 13:19
 • #325: Chương 325: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (21)2023-08-11 13:19
 • #326: Chương 326: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (22)2023-08-11 13:19
 • #327: Chương 327: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (23)2023-08-11 13:19
 • #328: Chương 328: Biệt Sơn cung điện dưới mặt đất (24)2023-08-11 13:19
 • #329: Chương 329: Thố Ti Tử2023-08-11 13:20
 • #330: Chương 330: Tràng cảnh hồi tưởng2023-08-11 13:20
 • #331: Chương 331: Nữ học thần biến Nữ Võ Thần2023-08-11 13:20
 • #332: Chương 332: Kịch chiến bầy thi2023-08-11 13:20
 • #333: Chương 333: Chiến hồn bất tử2023-08-11 13:20
 • #334: Chương 334: Anh liệt vĩnh tồn2023-08-11 13:20
 • #335: Chương 335: Người một nhà2023-08-11 13:20
 • #336: Chương 336: Trí tuệ nhân tạo chương trình2023-08-11 13:20
 • #337: Chương 337: Cực đoan thị nóng dung nham lưu hỏa khuẩn2023-08-11 13:20
 • #338: Chương 338: Trên đường kẹt xe2023-08-11 13:20
 • #339: Chương 339: Viêm bạt chiến sĩ2023-08-11 13:20
 • #340: Chương 340: Tỉnh lại (1)2023-08-11 13:21
 • #341: Chương 341: Tỉnh lại (2)2023-08-11 13:21
 • #342: Chương 342: Mới giống (cho ta một cái muội tử)2023-08-11 13:21
 • #343: Chương 343: To lớn thành thị dưới mặt đất thành phố (1)2023-08-11 13:21
 • #344: Chương 344: To lớn thành thị dưới mặt đất thành phố (2)2023-08-11 13:21
 • #345: Chương 345: U Vực căn cứ2023-08-11 13:21
 • #346: Chương 346: Bị cuốn hút2023-08-11 13:21
 • #347: Chương 347: "Tia chớp Chim Cắt -2K" chiến đấu bình đài (1)2023-08-11 13:21
 • #348: Chương 348: "Tia chớp Chim Cắt -2K" chiến đấu bình đài (2)2023-08-11 13:21
 • #349: Chương 349: Lòng đất đại mạo hiểm (1)2023-08-11 13:21
 • #350: Chương 350: Lòng đất đại mạo hiểm (2)2023-08-11 13:21
 • #351: Chương 351: Lòng đất đại mạo hiểm (3)2023-08-11 13:21
 • #352: Chương 352: Lòng đất đại mạo hiểm (4)2023-08-11 13:22
 • #353: Chương 353: Alasky (1)2023-08-11 13:22
 • #354: Chương 354: Alasky (2)2023-08-11 13:22
 • #355: Chương 355: Thỉnh nhận lấy ta đầu gối2023-08-11 13:22
 • #356: Chương 356: Chiếm lĩnh săn sống tràng2023-08-11 13:22
 • #357: Chương 357: Quỷ ẩn Khúc Ưng (1)2023-08-11 13:22
 • #358: Chương 358: Quỷ ẩn Khúc Ưng (2)2023-08-11 13:22
 • #359: Chương 359: Shotime2023-08-11 13:22
 • #360: Chương 360: Ẩn thân kết giới2023-08-11 13:22
 • #361: Chương 361: Lâm trận đột phá2023-08-11 13:22
 • #362: Chương 362: Phệ Hồn ma trơi2023-08-11 13:23
 • #363: Chương 363: Hỏa? Ta cũng có ah!2023-08-11 13:23
 • #364: Chương 364: Tử đấu2023-08-11 13:23
 • #365: Chương 365: Đồng quy vu tận2023-08-11 13:23
 • #366: Chương 366: Hiểm tử nhưng vẫn còn sống2023-08-11 13:23
 • #367: Chương 367: U Vực tổ chức thành lập (1)2023-08-11 13:23
 • #368: Chương 368: U Vực tổ chức thành lập (2)2023-08-11 13:23
 • #369: Chương 369: Không cẩn thận trở thành mọi người ba ba2023-08-11 13:23
 • #370: Chương 370: Giội vào đầu2023-08-11 13:23
 • #371: Chương 371: Trùng sào ý thức2023-08-11 13:23
 • #372: Chương 372: Bỏ niêm phong nghi thức2023-08-11 13:24
 • #373: Chương 373: Lôi điện Pháp vương thức phép huấn luyện (1)2023-08-11 13:24
 • #374: Chương 374: Lôi điện Pháp vương thức phép huấn luyện (2)2023-08-11 13:24
 • #375: Chương 375: Lôi điện Pháp vương thức phép huấn luyện (3)2023-08-11 13:24
 • #376: Chương 376: Lôi điện Pháp vương thức phép huấn luyện (4)2023-08-11 13:24
 • #377: Chương 377: Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp (1)2023-08-11 13:24
 • #378: Chương 378: Điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp (2)2023-08-11 13:24
 • #379: Chương 379: Cứu viện hành động (1)2023-08-11 13:24
 • #380: Chương 380: Cứu viện hành động (2)2023-08-11 13:24
 • #381: Chương 381: Cứu viện hành động (3)2023-08-11 13:24
 • #382: Chương 382: Nhân công biến dị (1)2023-08-11 13:24
 • #383: Chương 383: Nhân công biến dị (2)2023-08-11 13:25
 • #384: Chương 384: Nhân công biến dị (3)2023-08-11 13:25
 • #385: Chương 385: Nhân công biến dị (4)2023-08-11 13:25
 • #386: Chương 386: Thăm dò2023-08-11 13:25
 • #387: Chương 387: Nhân công quái vật (1)2023-08-11 13:25
 • #388: Chương 388: Nhân công quái vật (2)2023-08-11 13:25
 • #389: Chương 389: Nhân công quái vật (3)2023-08-11 13:25
 • #390: Chương 390: Dệt lưới người (1)2023-08-11 13:25
 • #391: Chương 391: Dệt lưới người (2)2023-08-11 13:25
 • #392: Chương 392: Dệt lưới người (3)2023-08-11 13:25
 • #393: Chương 393: Xiêm La cá họa (1)2023-08-11 13:26
 • #394: Chương 394: Xiêm La cá họa (2)2023-08-11 13:26
 • #395: Chương 395: Xiêm La cá họa (3)2023-08-11 13:26
 • #396: Chương 396: Xiêm La cá họa (4)2023-08-11 13:26
 • #397: Chương 397: Xiêm La cá họa (5)2023-08-11 13:26
 • #398: Chương 398: Xiêm La cá họa (6)2023-08-11 13:26
 • #399: Chương 399: Xiêm La cá họa (7)2023-08-11 13:26
 • #400: Chương 400: Xiêm La cá họa (8)2023-08-11 13:26
 • #401: Chương 401: Thần bí không biết sinh vật2023-08-11 13:26
 • #402: Chương 402: Đoàn đội du (1)2023-08-11 13:27
 • #403: Chương 403: Đoàn đội du (2)2023-08-11 13:27
 • #404: Chương 404: Đông đô đặc biệt nóng2023-08-11 13:27
 • #405: Chương 405: Đại tỷ đầu răn dạy2023-08-11 13:27
 • #406: Chương 406: Phù Tang ba đạo2023-08-11 13:27
 • #407: Chương 407: Ninja cùng võ sĩ (1)2023-08-11 13:27
 • #408: Chương 408: Ninja cùng võ sĩ (2)2023-08-11 13:27
 • #409: Chương 409: Ninja cùng võ sĩ (3)2023-08-11 13:27
 • #410: Chương 410: Vạch mặt (1)2023-08-11 13:27
 • #411: Chương 411: Vạch mặt (2)2023-08-11 13:27
 • #412: Chương 412: Vạch mặt (3)2023-08-11 13:28
 • #413: Chương 413: Nữ học thần lại bố cục (1)2023-08-11 13:28
 • #414: Chương 414: Nữ học thần lại bố cục (2)2023-08-11 13:28
 • #415: Chương 415: Nữ học thần lại bố cục (3)2023-08-11 13:28
 • #416: Chương 416: Nữ học thần lại bố cục (4)2023-08-11 13:28
 • #417: Chương 417: Nhẫn thuật (Ninja), ẩn thuật, độn thuật (1)2023-08-11 13:28
 • #418: Chương 418: Nhẫn thuật (Ninja), ẩn thuật, độn thuật (2)2023-08-11 13:28
 • #419: Chương 419: Cùng kết minh (1)2023-08-11 13:28
 • #420: Chương 420: Cùng kết minh (2)2023-08-11 13:28
 • #421: Chương 421: Trường sinh dược tề2023-08-11 13:29
 • #422: Chương 422: Truyền thuyết sinh vật (1)2023-08-11 13:29
 • #423: Chương 423: Truyền thuyết sinh vật (2)2023-08-11 13:29
 • #424: Chương 424: Naga tự2023-08-11 13:29
 • #425: Chương 425: Ngũ Hỏa Cầu thần giáo2023-08-11 13:29
 • #426: Chương 426: Xiêm La lý nghịch tập (kích) (1)2023-08-11 13:29
 • #427: Chương 427: Xiêm La lý nghịch tập (kích) (2)2023-08-11 13:29
 • #428: Chương 428: Cấp độ A nhẫn thuật (Ninja)2023-08-11 13:29
 • #429: Chương 429: Viêm độn. Phồn Tinh Ảm Diệt2023-08-11 13:29
 • #430: Chương 430: Đáy sông cửa vào2023-08-11 13:29
 • #431: Chương 431: Dưới mặt đất hồ2023-08-11 13:30
 • #432: Chương 432: Ẩn thái đao lưu2023-08-11 13:30
 • #433: Chương 433: Naga cung điện dưới mặt đất (1)2023-08-11 13:30
 • #434: Chương 434: Naga cung điện dưới mặt đất (2)2023-08-11 13:30
 • #435: Chương 435: Naga cung điện dưới mặt đất (3)2023-08-11 13:30
 • #436: Chương 436: Naga cung điện dưới mặt đất (4)2023-08-11 13:30
 • #437: Chương 437: Naga cung điện dưới mặt đất (5)2023-08-11 13:30
 • #438: Chương 438: Naga cung điện dưới mặt đất (6)2023-08-11 13:30
 • #439: Chương 439: Naga cung điện dưới mặt đất (7)2023-08-11 13:30
 • #440: Chương 440: Naga cung điện dưới mặt đất (8)2023-08-11 13:30
 • #441: Chương 441: Naga cung điện dưới mặt đất (9)2023-08-11 13:31
 • #442: Chương 442: Naga cung điện dưới mặt đất (10)2023-08-11 13:31
 • #443: Chương 443: Naga cung điện dưới mặt đất (11)2023-08-11 13:31
 • #444: Chương 444: Naga cung điện dưới mặt đất (12)2023-08-11 13:31
 • #445: Chương 445: Naga cung điện dưới mặt đất (13)2023-08-11 13:31
 • #446: Chương 446: Naga cung điện dưới mặt đất (14)2023-08-11 13:31
 • #447: Chương 447: Tái nhập đồng hồ cát không gian (1)2023-08-11 13:31
 • #448: Chương 448: Tái nhập đồng hồ cát không gian (2)2023-08-11 13:31
 • #449: Chương 449: Tái nhập đồng hồ cát không gian (3)2023-08-11 13:31
 • #450: Chương 450: Thái Bí Chiến Sĩ (1)2023-08-11 13:31
 • #451: Chương 451: Thái Bí Chiến Sĩ (2)2023-08-11 13:31
 • #452: Chương 452: Vô chiêu thắng hữu chiêu (1)2023-08-11 13:32
 • #453: Chương 453: Vô chiêu thắng hữu chiêu (2)2023-08-11 13:32
 • #454: Chương 454: Vô chiêu thắng hữu chiêu (3)2023-08-11 13:34
 • #455: Chương 455: Đa trọng ảnh phân thân (1)2023-08-11 13:42
 • #456: Chương 456: Đa trọng ảnh phân thân (2)2023-08-11 13:46
 • #457: Chương 457: Quái vật hình người (1)2023-08-11 13:49
 • #458: Chương 458: Quái vật hình người (2)2023-08-11 13:54
 • #459: Chương 459: Quái vật hình người (3)2023-08-11 13:54
 • #460: Chương 460: Naga giáo (1)2023-08-11 13:57
 • #461: Chương 461: Naga giáo (2)2023-08-11 13:59
 • #462: Chương 462: Naga giáo (3)2023-08-11 14:02
 • #463: Chương 463: Naga giáo (4)2023-08-11 14:04
 • #464: Chương 464: Naga giáo (5)2023-08-11 14:04
 • #465: Chương 465: Naga giáo (6)2023-08-11 14:11
 • #466: Chương 466: Hỏa Ảnh gia đại tiểu thư2023-08-11 14:12
 • #467: Chương 467: An bài cùng trở về2023-08-11 14:12
 • #468: Chương 468: Bạch thị độn thuật nghiên cứu phát minh (1)2023-08-11 14:13
 • #469: Chương 469: Bạch thị độn thuật nghiên cứu phát minh (2)2023-08-11 14:13
 • #470: Chương 470: Bạch thị độn thuật nghiên cứu phát minh (3)2023-08-11 14:14
 • #471: Chương 471: Mới địch nhân (1)2023-08-11 14:14
 • #472: Chương 472: Mới địch nhân (2)2023-08-11 14:14
 • #473: Chương 473: Mới địch nhân (3)2023-08-11 14:14
 • #474: Chương 474: Nhâm Hiêu Bang (1)2023-08-11 14:14
 • #475: Chương 475: Nhâm Hiêu Bang (2)2023-08-11 14:14
 • #476: Chương 476: Phòng khám dởm (1)2023-08-11 14:14
 • #477: Chương 477: Phòng khám dởm (2)2023-08-11 14:14
 • #478: Chương 478: Phòng khám dởm (3)2023-08-11 14:14
 • #479: Chương 479: Bán khảo xuyến phụ khoa đại phu (1)2023-08-11 14:14
 • #480: Chương 480: Bán khảo xuyến phụ khoa đại phu (2)2023-08-11 14:15
 • #481: Chương 481: Bán khảo xuyến phụ khoa đại phu (3)2023-08-11 14:15
 • #482: Chương 482: Ô Nha đại mua bán (1)2023-08-11 14:15
 • #483: Chương 483: Ô Nha đại mua bán (2)2023-08-11 14:15
 • #484: Chương 484: Ô Nha đại mua bán (3)2023-08-11 14:15
 • #485: Chương 485: Ô Nha đại mua bán (4)2023-08-11 14:15
 • #486: Chương 486: Ô Nha đại mua bán (5)2023-08-11 14:15
 • #487: Chương 487: Ô Nha đại mua bán (6)2023-08-11 14:15
 • #488: Chương 488: Thu phục (1)2023-08-11 14:15
 • #489: Chương 489: Thu phục (2)2023-08-11 14:15
 • #490: Chương 490: Thu phục (3)2023-08-11 14:15
 • #491: Chương 491: Dưới ánh trăng ước khung (1)2023-08-11 14:16
 • #492: Chương 492: Dưới ánh trăng ước khung (2)2023-08-11 14:16
 • #493: Chương 493: Dưới ánh trăng ước khung (3)2023-08-11 14:16
 • #494: Chương 494: Sparta Thánh Thủy (1)2023-08-11 14:16
 • #495: Chương 495: Sparta Thánh Thủy (2)2023-08-11 14:16
 • #496: Chương 496: Sparta Thánh Thủy (3)2023-08-11 14:16
 • #497: Chương 497:2023-08-11 14:16
 • #498: Chương 498:2023-08-11 14:16
 • #499: Chương 499:2023-08-11 14:16
 • #500: Chương 500: Toàn dân cải tạo (1)2023-08-11 14:16
 • #501: Chương 501: Toàn dân cải tạo (2)2023-08-11 14:17
 • #502: Chương 502: Toàn dân cải tạo (3)2023-08-11 14:17
 • #503: Chương 503: Hoa Thành Mạn Triển (Triển lãm Anime) (1)2023-08-11 14:17
 • #504: Chương 504: Hoa Thành Mạn Triển (2)2023-08-11 14:17
 • #505: Chương 505: Hoa Thành Mạn Triển (3)2023-08-11 14:17
 • #506: Chương 506: Hoa Thành Mạn Triển (4)2023-08-11 14:17
 • #507: Chương 507: Hoa Thành Mạn Triển (5)2023-08-11 14:17
 • #508: Chương 508: Hoa Thành Mạn Triển (6)2023-08-11 14:17
 • #509: Chương 509: 《 hỏa độn nhẫn thuật (Ninja) mục lục 》2023-08-11 14:17
 • #510: Chương 510: Thất Sát Hội bí mật cứ điểm2023-08-11 14:17
 • #511: Chương 511: Phá vách tường kế hoạch (1)2023-08-11 14:18
 • #512: Chương 512: Phá vách tường kế hoạch -22023-08-11 14:18
 • #513: Chương 513: Phá vách tường kế hoạch (3)2023-08-11 14:18
 • #514: Chương 514: Lẻn vào (1)2023-08-11 14:18
 • #515: Chương 515: Lẻn vào (2)2023-08-11 14:18
 • #516: Chương 516: Lẻn vào (3)2023-08-11 14:18
 • #517: Chương 517: Một người quân đoàn (1)2023-08-11 14:18
 • #518: Chương 518: Một người quân đoàn (2)2023-08-11 14:18
 • #519: Chương 519: Một người quân đoàn (3)2023-08-11 14:18
 • #520: Chương 520: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (1)2023-08-11 14:19
 • #521: Chương 521: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (2)2023-08-11 14:19
 • #522: Chương 522: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (3)2023-08-11 14:19
 • #523: Chương 523: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (4)2023-08-11 14:19
 • #524: Chương 524: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (5)2023-08-11 14:19
 • #525: Chương 525: Nhân bản siêu hạn chiến sĩ (6)2023-08-11 14:19
 • #526: Chương 526: Sa Vương sáo trang phát uy (1)2023-08-11 14:19
 • #527: Chương 527: Sa Vương sáo trang phát uy (2)2023-08-11 14:19
 • #528: Chương 528: Sa Vương sáo trang phát uy (3)2023-08-11 14:19
 • #529: Chương 529: Lại lần nữa thăng cấp (1)2023-08-11 14:19
 • #530: Chương 530: Lại lần nữa thăng cấp (2)2023-08-11 14:20
 • #531: Chương 531: Viêm hoàng văn hóa (1)2023-08-11 14:20
 • #532: Chương 532: Viêm hoàng văn hóa (2)2023-08-11 14:20
 • #533: Chương 533: Viêm hoàng văn hóa (3)2023-08-11 14:20
 • #534: Chương 534: Phá núi lập kỳ (1)2023-08-11 14:20
 • #535: Chương 535: Phá núi lập kỳ (2)2023-08-11 14:20
 • #536: Chương 536: Phá núi lập kỳ (3)2023-08-11 14:20
 • #537: Chương 537: Đánh rắn động cỏ (1)2023-08-11 14:20
 • #538: Chương 538: Đánh rắn động cỏ (2)2023-08-11 14:20
 • #539: Chương 539: Nhất đao lưu (1)2023-08-11 14:21
 • #540: Chương 540: Nhất đao lưu (2)2023-08-11 14:21
 • #541: Chương 541: Nhất đao lưu (3)2023-08-11 14:21
 • #542: Chương 542: Linh hồn mất phương hướng (1)2023-08-11 14:21
 • #543: Chương 543: Linh hồn mất phương hướng (2)2023-08-11 14:21
 • #544: Chương 544: Linh hồn mất phương hướng (3)2023-08-11 14:21
 • #545: Chương 545: Bị đã vượt qua (1)2023-08-11 14:21
 • #546: Chương 546: Bị đã vượt qua (2)2023-08-11 14:21
 • #547: Chương 547: Bị đã vượt qua (3)2023-08-11 14:21
 • #548: Chương 548: Đại Bạch (1)2023-08-11 14:21
 • #549: Chương 549: Đại Bạch (2)2023-08-11 14:22
 • #550: Chương 550: Hoa Thành mới thế cục (1)2023-08-11 14:22
 • #551: Chương 551: Hoa Thành mới thế cục (2)2023-08-11 14:22
 • #552: Chương 552: Hoa Thành mới thế cục (3)2023-08-11 14:22
 • #553: Chương 553: Hoa Thành mới thế cục (4)2023-08-11 14:22
 • #554: Chương 554: Không khoa học áo thuật pháp tắc (1)2023-08-11 14:22
 • #555: Chương 555: Không khoa học áo thuật pháp tắc (2)2023-08-11 14:22
 • #556: Chương 556: Không khoa học áo thuật pháp tắc (3)2023-08-11 14:22
 • #557: Chương 557: Đáng sợ Viêm Ẩn Thôn (1)2023-08-11 14:22
 • #558: Chương 558: Đáng sợ Viêm Ẩn Thôn (2)2023-08-11 14:22
 • #559: Chương 559: Đáng sợ Viêm Ẩn Thôn (3)2023-08-11 14:23
 • #560: Chương 560: Đáng sợ Viêm Ẩn Thôn (4)2023-08-11 14:23
 • #561: Chương 561: Ám Dạ truy tung (1)2023-08-11 14:23
 • #562: Chương 562: Ám Dạ truy tung (2)2023-08-11 14:23
 • #563: Chương 563: Họa họa người khác đi (1)2023-08-11 14:23
 • #564: Chương 564: Họa họa người khác đi (2)2023-08-11 14:23
 • #565: Chương 565: Họa họa người khác đi (3)2023-08-11 14:23
 • #566: Chương 566: Phù Tang tiến công chiếm đóng (1)2023-08-11 14:23
 • #567: Chương 567: Phù Tang tiến công chiếm đóng (2)2023-08-11 14:24
 • #568: Chương 568: Phù Tang tiến công chiếm đóng (3)2023-08-11 14:24
 • #569: Chương 569: Phù Tang tiến công chiếm đóng (4)2023-08-11 14:24
 • #570: Chương 570: Cầu Đạo Ngọc (1)2023-08-11 14:24
 • #571: Chương 571: Cầu Đạo Ngọc (2)2023-08-11 14:24
 • #572: Chương 572: Đại Hòa Tam Đạo phản kích (1)2023-08-11 14:24
 • #573: Chương 573: Đại Hòa Tam Đạo phản kích (2)2023-08-11 14:24
 • #574: Chương 574: Quyết chiến (1)2023-08-11 14:24
 • #575: Chương 575: Quyết chiến (2)2023-08-11 14:24
 • #576: Chương 576: Quyết chiến (3)2023-08-11 14:25
 • #577: Chương 577: Quyết chiến (4)2023-08-11 14:25
 • #578: Chương 578: Siêu Tân Tinh đại chiến (1)2023-08-11 14:25
 • #579: Chương 579: Siêu Tân Tinh đại chiến (2)2023-08-11 14:25
 • #580: Chương 580: Siêu Tân Tinh đại chiến (3)2023-08-11 14:25
 • #581: Chương 581: Siêu Tân Tinh đại chiến (4)2023-08-11 14:25
 • #582: Chương 582: Siêu Tân Tinh đại chiến (5)2023-08-11 14:25
 • #583: Chương 583: Tiểu Bạch trở về (1)2023-08-11 14:25
 • #584: Chương 584: Tiểu Bạch trở về (2)2023-08-11 14:25
 • #585: Chương 585: Qua Triều Thôn (1)2023-08-11 14:25
 • #586: Chương 586: Qua Triều Thôn (2)2023-08-11 14:26
 • #587: Chương 587: Dị thường điểm hiện lam (1)2023-08-11 14:26
 • #588: Chương 588: Dị thường điểm tràn lan (2)2023-08-11 14:26
 • #589: Chương 589: Tán nhân cần pt (1)2023-08-11 14:26
 • #590: Chương 590: Tán nhân cần pt (2)2023-08-11 14:26
 • #591: Chương 591: Biến dị sinh vật gây giống tràng (1)2023-08-11 14:26
 • #592: Chương 592: Biến dị sinh vật gây giống tràng (2)2023-08-11 14:26
 • #593: Chương 593: Khai hoang (1)2023-08-11 14:26
 • #594: Chương 594: Khai hoang (2)2023-08-11 14:26
 • #595: Chương 595: Sa hóa ngư nhân (1)2023-08-11 14:27
 • #596: Chương 596: Sa hóa ngư nhân (2)2023-08-11 14:27
 • #597: Chương 597: Sa hóa ngư nhân (3)2023-08-11 14:27
 • #598: Chương 598: Sa hóa ngư nhân (4)2023-08-11 14:27
 • #599: Chương 599: Sa hóa ngư nhân (5)2023-08-11 14:27
 • #600: Chương 600: Sa hóa ngư nhân (6)2023-08-11 14:27
 • #601: Chương 601: Tháp Thuẫn cự khải sa (1)2023-08-11 14:27
 • #602: Chương 603: Nghịch. Bát Môn Độn Giáp (1)2023-08-11 14:27
 • #603: Chương 604: Nghịch. Bát Môn Độn Giáp (2)2023-08-11 14:27
 • #604: Chương 605: Siêu tiến hóa (1)2023-08-11 14:27
 • #605: Chương 606: Siêu tiến hóa (2)2023-08-11 14:28
 • #606: Chương 607: Siêu tiến hóa (3)2023-08-11 14:28
 • #607: Chương 608: Không gian dung hợp (1)2023-08-11 14:28
 • #608: Chương 609: Không gian dung hợp (2)2023-08-11 14:28
 • #609: Chương 610: Khi dễ người (1)2023-08-11 14:28
 • #610: Chương 611: Khi dễ người (2)2023-08-11 14:28
 • #611: Chương 612: Khi dễ người (3)2023-08-11 14:28
 • #612: Chương 613: Khi dễ người (4)2023-08-11 14:28
 • #613: Chương 614: Khai hoang đoàn (1)2023-08-11 14:28
 • #614: Chương 615: Khai hoang đoàn (2)2023-08-11 14:29
 • #615: Chương 616: Khai hoang đoàn (3)2023-08-11 14:29
 • #616: Chương 617: Khai hoang đoàn (4)2023-08-11 14:29
 • #617: Chương 618: Torloa ngư nhân (1)2023-08-11 14:29
 • #618: Chương 619: Torloa ngư nhân (2)2023-08-11 14:29
 • #619: Chương 620: Torloa ngư nhân (3)2023-08-11 14:29
 • #620: Chương 621: Torloa ngư nhân (4)2023-08-11 14:29
 • #621: Chương 622: Vũng hố đồng đội (1)2023-08-11 14:29
 • #622: Chương 623: Vũng hố đồng đội (2)2023-08-11 14:29
 • #623: Chương 624: Học giỏi một môn ngoại ngữ tầm quan trọng (1)2023-08-11 14:30
 • #624: Chương 625: Học giỏi một ngoại ngữ tầm quan trọng (2)2023-08-11 14:30
 • #625: Chương 626: Cường a một lớp (1)2023-08-11 14:30
 • #626: Chương 626: Cường a một lớp (2)2023-08-11 14:30
 • #627: Chương 628: Tiền mất tật mang (1)2023-08-11 14:30
 • #628: Chương 629: Tiền mất tật mang (2)2023-08-11 14:30
 • #629: Chương 630: Arneson thế giới (1)2023-08-11 14:30
 • #630: Chương 631: Arneson thế giới (2)2023-08-11 14:30
 • #631: Chương 632: Chúng bạn xa lánh (1)2023-08-11 14:30
 • #632: Chương 633: Chúng bạn xa lánh (2)2023-08-11 14:31
 • #633: Chương 634: Chúng bạn xa lánh (3)2023-08-11 14:31
 • #634: Chương 635: Nghệ thuật đại sư (1)2023-08-11 14:31
 • #635: Chương 636: Nghệ thuật đại sư (2)2023-08-11 14:31
 • #636: Chương 637: Nghệ thuật đại sư (3)2023-08-11 14:31
 • #637: Chương 638: Chủng tộc mới (1)2023-08-11 14:31
 • #638: Chương 639: Chủng tộc mới (2)2023-08-11 14:31
 • #639: Chương 640: Chủng tộc mới (3)2023-08-11 14:31
 • #640: Chương 641: Người cá (1)2023-08-11 14:32
 • #641: Chương 642: Người cá (2)2023-08-11 14:32
 • #642: Chương 643: Người cá (3)2023-08-11 14:32
 • #643: Chương 644: Salar ngư nhân thần thoại2023-08-11 14:32
 • #644: Chương 645: Linh hồn khế ước (1)2023-08-11 14:32
 • #645: Chương 646: Linh hồn khế ước (2)2023-08-11 14:32
 • #646: Chương 647: Linh hồn khế ước (3)2023-08-11 14:32
 • #647: Chương 648: Đại xà chiến sĩ (1)2023-08-11 14:32
 • #648: Chương 649: Đại xà chiến sĩ (2)2023-08-11 14:32
 • #649: Chương 650: Sinh thái đại diệt sạch sự kiện (1)2023-08-11 14:32
 • #650: Chương 651: Sinh thái đại diệt sạch sự kiện (2)2023-08-11 14:33
 • #651: Chương 652: Quy tắc (1)2023-08-11 14:34
 • #652: Chương 653: Quy tắc (2)2023-08-11 14:36
 • #653: Chương 654: Quy tắc (3)2023-08-11 14:38
 • #654: Chương 655: Vị diện đại di chuyển kế hoạch (1)2023-08-11 14:40
 • #655: Chương 656: Vị diện đại di chuyển kế hoạch (2)2023-08-11 14:41
 • #656: Chương 657: Vị diện đại di chuyển kế hoạch (3)2023-08-11 14:41
 • #657: Chương 658: Thủy Ảnh hằng ngày (1)2023-08-11 14:41
 • #658: Chương 659: Thủy Ảnh hằng ngày (2)2023-08-11 14:42
 • #659: Chương 660: Thủy Ảnh hằng ngày (3)2023-08-11 14:42
 • #660: Chương 661: Thủy Ảnh tình ca (1)2023-08-11 14:42
 • #661: Chương 662: Thủy Ảnh tình ca (2)2023-08-11 14:42
 • #662: Chương 663: Thủy Ảnh tình ca (3)2023-08-11 14:42
 • #663: Chương 664: Thủy Ảnh tình ca (4)2023-08-11 14:42
 • #664: Chương 665: Thủy Ảnh tình ca (5)2023-08-11 14:42
 • #665: Chương 666: Thủy Ảnh tình ca (6)2023-08-11 14:42
 • #666: Chương 668: Cấm thuật. Thiên Châm Thủy Bạo (2)2023-08-11 14:42
 • #667: Chương 669: Cấm thuật. Thiên Châm Thủy Bạo (3)2023-08-11 14:43
 • #668: Chương 670: Cấm thuật. Thiên Châm Thủy Bạo (4)2023-08-11 14:43
 • #669: Chương 671: Viêm Ma VS đại xà (1)2023-08-11 14:45
 • #670: Chương 672: Viêm Ma VS đại xà (2)2023-08-11 14:48
 • #671: Chương 673: Viêm Ma VS đại xà (3)2023-08-11 14:48
 • #672: Chương 674: Viêm Ma VS đại xà (4)2023-08-11 14:49
 • #673: Chương 675: Viêm Ma VS đại xà (5)2023-08-11 14:49
 • #674: Chương 676: Viêm Ma VS đại xà (6)2023-08-11 14:50
 • #675: Chương 677: Viêm Ma VS đại xà (7)2023-08-11 14:50
 • #676: Chương 678: Viêm Ma VS đại xà (8)2023-08-11 14:51
 • #677: Chương 679: Thủy Giới Đường Vô mùa xuân (1)2023-08-11 14:52
 • #678: Chương 680: Thủy Giới Đường Vô mùa xuân (2)2023-08-11 14:52
 • #679: Chương 681: Thủy Giới Đường Vô mùa xuân (3)2023-08-11 14:52
 • #680: Chương 682: Thủy Giới Đường Vô mùa xuân (4)2023-08-11 14:54
 • #681: Chương 683: Thủy Giới Đường Vô mùa xuân (5)2023-08-11 14:55
 • #682: Chương 684: Năm Hào Quỷ Chi Thuật2023-08-11 14:57
 • #683: Chương 685: Bát Chỉ Chân Hiền âm mưu2023-08-11 14:59
 • #684: Chương 686: Phong Ma liêm Itachi (1)2023-08-11 14:59
 • #685: Chương 687: Phong Ma liêm Itachi (2)2023-08-11 15:01
 • #686: Chương 688: Thức thần triệu hoán (1)2023-08-11 15:01
 • #687: Chương 689: Thức thần triệu hoán (2)2023-08-11 15:02
 • #688: Chương 690: Cầu vồng triệu hoán (1)2023-08-11 15:04
 • #689: Chương 691: Cầu vồng triệu hoán (2)2023-08-11 15:04
 • #690: Chương 692: Không gian sụp đổ (1)2023-08-11 15:04
 • #691: Chương 693: Không gian sụp đổ (2)2023-08-11 15:04
 • #692: Chương 694: Phù Tang Lục Trầm (1)2023-08-11 15:05
 • #693: Chương 695: Phù Tang Lục Trầm (2)2023-08-11 15:05
 • #694: Chương 696: Phù Tang Lục Trầm (3)2023-08-11 15:05
 • #695: Chương 697: Phù Tang Lục Trầm (4)2023-08-11 15:05
 • #696: Chương 698: Phù Tang Lục Trầm (5)2023-08-11 15:05
 • #697: Chương 699: Phù Tang Lục Trầm (6)2023-08-11 15:05
 • #698: Chương 700: Mở ra tân thế giới đại môn (1)2023-08-11 15:05
 • #699: Chương 701: Mở ra tân thế giới đại môn (2)2023-08-11 15:05
 • #700: Chương 702: Mở ra tân thế giới đại môn -(3)2023-08-11 15:07
 • #701: Chương 703: Mở ra tân thế giới đại môn -(4)2023-08-11 15:07
 • #702: Chương 704: Ăn nhiều hàng đế quốc uy nghiêm -(1)2023-08-11 15:07
 • #703: Chương 705: Ăn nhiều hàng đế quốc uy nghiêm (2)2023-08-11 15:07
 • #704: Chương 706: Lục thần yêu hận tình cừu (1)2023-08-11 15:08
 • #705: Chương 707: Lục thần yêu hận tình cừu (2)2023-08-11 15:08
 • #706: Chương 708: Lục thần yêu hận tình cừu (3)2023-08-11 15:08
 • #707: Chương 709: Lục thần yêu hận tình cừu (4)2023-08-11 15:08
 • #708: Chương 710: Dị Duy Độ di dân kế hoạch (1)2023-08-11 15:08
 • #709: Chương 711: Dị Duy Độ di dân kế hoạch (2)2023-08-11 15:08
 • #710: Chương 712: Dị Duy Độ di dân kế hoạch (3)2023-08-11 15:08
 • #711: Chương 713: Dị Duy Độ di dân kế hoạch (4)2023-08-11 15:08
 • #712: Chương 714: Phượng Hoàng kí hiệu (1)2023-08-11 15:09
 • #713: Chương 715: Phượng Hoàng kí hiệu (2)2023-08-11 15:09
 • #714: Chương 716: Dùng di chế di (1)2023-08-11 15:09
 • #715: Chương 717: Dùng di chế di (2)2023-08-11 15:09
 • #716: Chương 718: Toàn dân thức tỉnh (1)2023-08-11 15:09
 • #717: Chương 720: Chớ cùng nữ nhân cãi nhau2023-08-11 15:09
 • #718: Chương 721: Viêm Ẩn hình thức (1)2023-08-11 15:09
 • #719: Chương 722: Viêm Ẩn hình thức (2)2023-08-11 15:09
 • #720: Chương 723: Bạch thị năng lượng gien (1)2023-08-11 15:10
 • #721: Chương 724: Bạch thị năng lượng gien (2)2023-08-11 15:10
 • #722: Chương 725: Bạch thị năng lượng gien (3)2023-08-11 15:10
 • #723: Chương 726: Lục Đạo ánh xanh rực rỡ (1)2023-08-11 15:10
 • #724: Chương 727: Lục Đạo ánh xanh rực rỡ (2)2023-08-11 15:10
 • #725: Chương 728: Mạnh mẽ xông tới Hoa Lan Sơn căn cứ (1)2023-08-11 15:10
 • #726: Chương 729: Mạnh mẽ xông tới Hoa Lan Sơn căn cứ (2)2023-08-11 15:10
 • #727: Chương 730: Chuột hiệp (1)2023-08-11 15:10
 • #728: Chương 731: Chuột hiệp (2)2023-08-11 15:11
 • #729: Chương 732: Căn cứ dị biến (1)2023-08-11 15:11
 • #730: Chương 733: Căn cứ dị biến (2)2023-08-11 15:11
 • #731: Chương 734: Căn cứ dị biến (3)2023-08-11 15:11
 • #732: Chương 735: Căn cứ dị biến (4)2023-08-11 15:11
 • #733: Chương 736: Căn cứ dị biến (5)2023-08-11 15:11
 • #734: Chương 737: Hóa thú chứng (1)2023-08-11 15:11
 • #735: Chương 738: Hóa thú chứng (2)2023-08-11 15:11
 • #736: Chương 739: Hóa thú chứng (3)2023-08-11 15:11
 • #737: Chương 740: Hóa thú chứng (4)2023-08-11 15:12
 • #738: Chương 741: Huyệt lưỡi câu cua (1)2023-08-11 15:12
 • #739: Chương 742: Huyệt lưỡi câu cua (2)2023-08-11 15:12
 • #740: Chương 743: Huyệt lưỡi câu cua (3)2023-08-11 15:12
 • #741: Chương 744: Huyệt lưỡi câu cua (4)2023-08-11 15:12
 • #742: Chương 745: Niêm khuẩn quái (1)2023-08-11 15:12
 • #743: Chương 746: Niêm khuẩn quái (2)2023-08-11 15:12
 • #744: Chương 747: Lòng đất bách tộc đại chiến (1)2023-08-11 15:12
 • #745: Chương 748: Lòng đất bách tộc đại chiến (2)2023-08-11 15:13
 • #746: Chương 749: U ảm địa vực (1)2023-08-11 15:13
 • #747: Chương 750: U ảm địa vực (2)2023-08-11 15:13
 • #748: Chương 751: Tinh (1)2023-08-11 15:13
 • #749: Chương 752: Tinh (2)2023-08-11 15:13
 • #750: Chương 753: Thụy Tạp chuột người (1)2023-08-11 15:13
 • #751: Chương 754: Thụy Tạp chuột người (2)2023-08-11 15:13
 • #752: Chương 755: Công cao che chủ (1)2023-08-11 15:14
 • #753: Chương 756: Công cao che chủ (2)2023-08-11 15:14
 • #754: Chương 757: Tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ) (1)2023-08-11 15:14
 • #755: Chương 758: Tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ) (2)2023-08-11 15:14
 • #756: Chương 759: Mới siêu hạn thời kì (1)2023-08-11 15:14
 • #757: Chương 760: Mới siêu hạn thời kì (2)2023-08-11 15:14
 • #758: Chương 761: Mới siêu hạn thời kì (3)2023-08-11 15:14
 • #759: Chương 762: Mới siêu hạn thời kì (4)2023-08-11 15:14
 • #760: Chương 763: Tay trái ngón út (1)2023-08-11 15:15
 • #761: Chương 764: Tay trái ngón út (2)2023-08-11 15:15
 • #762: Chương 765: Cương Nỗ Liệp Đoàn (1)2023-08-11 15:15
 • #763: Chương 766: Cương Nỗ Liệp Đoàn (2)2023-08-11 15:15
 • #764: Chương 767: Cương Nỗ Liệp Đoàn (3)2023-08-11 15:15
 • #765: Chương 768: Cương Nỗ Liệp Đoàn (4)2023-08-11 15:15
 • #766: Chương 769: To con vóc dáng nhỏ (1)2023-08-11 15:15
 • #767: Chương 770: To con vóc dáng nhỏ (2)2023-08-11 15:15
 • #768: Chương 771: To con vóc dáng nhỏ (3)2023-08-11 15:16
 • #769: Chương 772: To con vóc dáng nhỏ (4)2023-08-11 15:16
 • #770: Chương 773: Đêm nhập khu vực săn bắn (1)2023-08-11 15:16
 • #771: Chương 774: Đêm nhập khu vực săn bắn (2)2023-08-11 15:16
 • #772: Chương 775: Đêm nhập khu vực săn bắn (3)2023-08-11 15:16
 • #773: Chương 776: Đêm nhập khu vực săn bắn (4)2023-08-11 15:16
 • #774: Chương 777: Diễm độn lạc ấn (1)2023-08-11 15:16
 • #775: Chương 778: Diễm độn lạc ấn (2)2023-08-11 15:16
 • #776: Chương 779: Diễm độn lạc ấn (3)2023-08-11 15:16
 • #777: Chương 780: Diễm độn lạc ấn (4)2023-08-11 15:17
 • #778: Chương 781: Mới đặc dị năng lực hệ thống (1)2023-08-11 15:17
 • #779: Chương 782: Mới đặc dị năng lực hệ thống (2)2023-08-11 15:17
 • #780: Chương 783: Toàn dân cộng hưởng (1)2023-08-11 15:17
 • #781: Chương 784: Toàn dân cộng hưởng (2)2023-08-11 15:17
 • #782: Chương 785: Đáng sợ thỏ bạo (1)2023-08-11 15:17
 • #783: Chương 786: Đáng sợ thỏ bạo (2)2023-08-11 15:17
 • #784: Chương 787: Đáng sợ thỏ bạo (3)2023-08-11 15:17
 • #785: Chương 788: Đáng sợ thỏ bạo (4)2023-08-11 15:17
 • #786: Chương 789: Phóng đại chiêu (1)2023-08-11 15:18
 • #787: Chương 790: Phóng đại chiêu (2)2023-08-11 15:18
 • #788: Chương 791: Tiến phó bản (1)2023-08-11 15:18
 • #789: Chương 792: Tiến phó bản (2)2023-08-11 15:18
 • #790: Chương 793: Tiến phó bản (3)2023-08-11 15:18
 • #791: Chương 794: Tiến phó bản (4)2023-08-11 15:18
 • #792: Chương 795: Không gian liệm [dây xích] (1)2023-08-11 15:18
 • #793: Chương 796: Không gian liệm [dây xích] (2)2023-08-11 15:18
 • #794: Chương 797: Rừng rậm muỗi tai (1)2023-08-11 15:18
 • #795: Chương 798: Rừng rậm muỗi tai (2)2023-08-11 15:19
 • #796: Chương 799: Rừng rậm muỗi tai (3)2023-08-11 15:19
 • #797: Chương 800: Rừng rậm muỗi tai (4)2023-08-11 15:19
 • #798: Chương 801: Rừng rậm muỗi tai (5)2023-08-11 15:19
 • #799: Chương 802: Rừng rậm muỗi tai (6)2023-08-11 15:19
 • #800: Chương 803: Rừng rậm muỗi tai (7)2023-08-11 15:19
 • #801: Chương 804: Rừng rậm muỗi tai (8)2023-08-11 15:19
 • #802: Chương 805: Rừng rậm muỗi tai (9)2023-08-11 15:19
 • #803: Chương 806: Rừng rậm muỗi tai (10)2023-08-11 15:19
 • #804: Chương 807: Muỗi bự không kỵ binh2023-08-11 15:20
 • #805: Chương 808: Muỗi bự không kỵ binh (2)2023-08-11 15:20
 • #806: Chương 809: Thị Huyết Ma bức2023-08-11 15:20
 • #807: Chương 810: Cây gỗ khô yêu (1)2023-08-11 15:20
 • #808: Chương 811: Cây gỗ khô yêu (2)2023-08-11 15:20
 • #809: Chương 812: Cây gỗ khô yêu (3)2023-08-11 15:20
 • #810: Chương 813: Cường thế trở về (1)2023-08-11 15:20
 • #811: Chương 814: Cường thế trở về (2)2023-08-11 15:20
 • #812: Chương 815: Cường thế trở về (3)2023-08-11 15:20
 • #813: Chương 816: Cường thế trở về (4)2023-08-11 15:21
 • #814: Chương 817: Đập phá quán (1)2023-08-11 15:21
 • #815: Chương 818: Đập phá quán (2)2023-08-11 15:21
 • #816: Chương 819: Dị Giới di dân (1)2023-08-11 15:21
 • #817: Chương 820: Dị Giới di dân (2)2023-08-11 15:21
 • #818: Chương 821: Hoàn Thành (1)2023-08-11 15:21
 • #819: Chương 822: Hoàn Thành (2)2023-08-11 15:21
 • #820: Chương 823: Hoàn Thành (3)2023-08-11 15:21
 • #821: Chương 824: Hoàn Thành (4)2023-08-11 15:22
 • #822: Chương 825: Hoàn Thành (5)2023-08-11 15:22
 • #823: Chương 826: Hoàn Thành (6)2023-08-11 15:22
 • #824: Chương 827: Hoàn Thành (7)2023-08-11 15:22
 • #825: Chương 828: Hoàn Thành (8)2023-08-11 15:22
 • #826: Chương 829: Hoàn Thành (9)2023-08-11 15:22
 • #827: Chương 830: Hoàn Thành (10)2023-08-11 15:22
 • #828: Chương 831: Hoàn Thành (11)2023-08-11 15:22
 • #829: Chương 832: Hoàn Thành (12)2023-08-11 15:22
 • #830: Chương 833: Gậy ông đập lưng ông (1)2023-08-11 15:23
 • #831: Chương 834: Gậy ông đập lưng ông (2)2023-08-11 15:23
 • #832: Chương 835: Thủy Hoàng lăng (1)2023-08-11 15:23
 • #833: Chương 836: Thủy Hoàng lăng (2)2023-08-11 15:23
 • #834: Chương 837: Thủy Hoàng lăng (3)2023-08-11 15:23
 • #835: Chương 838: Thủy Hoàng lăng (4)2023-08-11 15:23
 • #836: Chương 839: Thủy Hoàng lăng (5)2023-08-11 15:23
 • #837: Chương 840: Thủy Hoàng lăng (6)2023-08-11 15:24
 • #838: Chương 841: Thủy Hoàng lăng (7)2023-08-11 15:24
 • #839: Chương 842: Thủy Hoàng lăng (8)2023-08-11 15:24
 • #840: Chương 843: Thủy Hoàng lăng (9)2023-08-11 15:24
 • #841: Chương 844: Thủy Hoàng lăng (10)2023-08-11 15:24
 • #842: Chương 845: Thủy Hoàng lăng (11)2023-08-11 15:24
 • #843: Chương 846: Thủy Hoàng lăng (12)2023-08-11 15:24
 • #844: Chương 847: Thủy Hoàng lăng (13)2023-08-11 15:24
 • #845: Chương 848: Thủy Hoàng lăng (14)2023-08-11 15:24
 • #846: Chương 849: Thủy Hoàng lăng (15)2023-08-11 15:25
 • #847: Chương 850: Thủy Hoàng lăng (16)2023-08-11 15:25
 • #848: Chương 851: Thủy Hoàng lăng (17)2023-08-11 15:25
 • #849: Chương 852: Thủy Hoàng lăng (18)2023-08-11 15:25
 • #850: Chương 853: Thủy Hoàng lăng (19)2023-08-11 15:26
 • #851: Chương 854: Thủy Hoàng lăng (20)2023-08-11 15:26
 • #852: Chương 855: Thủy Hoàng lăng (21)2023-08-11 15:27
 • #853: Chương 856: Thủy Hoàng lăng (22)2023-08-11 15:27
 • #854: Chương 857: Thủy Hoàng lăng (23)2023-08-11 15:27
 • #855: Chương 858: Thủy Hoàng lăng (24)2023-08-11 15:27
 • #856: Chương 859: Toàn bộ siêu liên (1)2023-08-11 15:27
 • #857: Chương 860: Toàn bộ siêu liên (2)2023-08-11 15:28
 • #858: Chương 861: Toàn bộ siêu liên (3)2023-08-11 15:28
 • #859: Chương 862: Toàn bộ siêu liên (4)2023-08-11 15:28
 • #860: Chương 863: Rơi vào tay giặc Giza (1)2023-08-11 15:28
 • #861: Chương 864: Rơi vào tay giặc Giza (2)2023-08-11 15:28
 • #862: Chương 865: Rơi vào tay giặc Giza (3)2023-08-11 15:28
 • #863: Chương 866: Rơi vào tay giặc Giza (4)2023-08-11 15:28
 • #864: Chương 867: Rơi vào tay giặc Giza (5)2023-08-11 15:28
 • #865: Chương 868: Rơi vào tay giặc Giza (6)2023-08-11 15:28
 • #866: Chương 869: Rơi vào tay giặc Giza (7)2023-08-11 15:29
 • #867: Chương 870: Rơi vào tay giặc Giza (8)2023-08-11 15:29
 • #868: Chương 871: Rơi vào tay giặc Giza (9)2023-08-11 15:29
 • #869: Chương 872: Rơi vào tay giặc Giza (10)2023-08-11 15:29
 • #870: Chương 873: Rơi vào tay giặc Giza (11)2023-08-11 15:29
 • #871: Chương 874: Rơi vào tay giặc Giza (12)2023-08-11 15:29
 • #872: Chương 875: Thiên Vị Cảnh giới (1)2023-08-11 15:29
 • #873: Chương 876: Thiên Vị Cảnh giới (2)2023-08-11 15:29
 • #874: Chương 877: Người chết thành (1)2023-08-11 15:29
 • #875: Chương 878: Người chết thành (2)2023-08-11 15:30
 • #876: Chương 879: Xác ướp trở về (1)2023-08-11 15:30
 • #877: Chương 880: Xác ướp trở về (2)2023-08-11 15:30
 • #878: Chương 881: Xác ướp trở về (3)2023-08-11 15:30
 • #879: Chương 882: Xác ướp trở về (4)2023-08-11 15:30
 • #880: Chương 883: Xác ướp trở về (5)2023-08-11 15:30
 • #881: Chương 884: Xác ướp trở về (6)2023-08-11 15:30
 • #882: Chương 885: Xác ướp trở về (7)2023-08-11 15:30
 • #883: Chương 886: Xác ướp trở về (8)2023-08-11 15:30
 • #884: Chương 887: Xác ướp trở về (9)2023-08-11 15:31
 • #885: Chương 888: Xác ướp trở về (10)2023-08-11 15:31
 • #886: Chương 889: Xác ướp trở về (11)2023-08-11 15:31
 • #887: Chương 890: Xác ướp trở về (12)2023-08-11 15:31
 • #888: Chương 891: Xác ướp trở về (13)2023-08-11 15:31
 • #889: Chương 892: Xác ướp trở về (14)2023-08-11 15:31
 • #890: Chương 893: Xác ướp trở về (15)2023-08-11 15:31
 • #891: Chương 894: Xác ướp trở về (16)2023-08-11 15:31
 • #892: Chương 895: Xác ướp trở về (17)2023-08-11 15:31
 • #893: Chương 896: Xác ướp trở về (18)2023-08-11 15:32
 • #894: Chương 897: Xác ướp trở về (19)2023-08-11 15:32
 • #895: Chương 898: Xác ướp trở về (20)2023-08-11 15:32
 • #896: Chương 899: Xác ướp trở về (21)2023-08-11 15:32
 • #897: Chương 900: Xác ướp trở về (22)2023-08-11 15:32
 • #898: Chương 901: Xác ướp trở về (23)2023-08-11 15:32
 • #899: Chương 902: Xác ướp trở về (24)2023-08-11 15:32
 • #900: Chương 903: Vĩnh Hằng Chi Thạch (1)2023-08-11 15:32
 • #901: Chương 904: Vĩnh Hằng Chi Thạch (2)2023-08-11 15:33
 • #902: Chương 905: Vĩnh Hằng Chi Thạch (3)2023-08-11 15:33
 • #903: Chương 906: Vĩnh Hằng Chi Thạch (4)2023-08-11 15:33
 • #904: Chương 907: Vĩnh Hằng Chi Thạch (5)2023-08-11 15:33
 • #905: Chương 908: Vĩnh Hằng Chi Thạch (6)2023-08-11 15:33
 • #906: Chương 909: Vĩnh Hằng Chi Thạch (7)2023-08-11 15:33
 • #907: Chương 910: Vĩnh Hằng Chi Thạch - đại kết cục!2023-08-11 15:33
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng

TiKay

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

THUYS♥️

Nhất Thế Chi Tôn

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

TiKay

Ta Không Muốn Nghịch Thiên A

TiKay

Leave a Reply