Huyền Huyễn

Siêu Cấp Cổ Võ

Siêu Cấp Cổ Võ

Trần Tấn Nguyên nhân phẩm đại bùng nổ, đạt được một cái siêu cấp cổ võ triệu hoán không gian, ở cái này không gian trung Trần Tấn Nguyên có thể triệu hoán bất đồng cấp bậc cổ võ giả, không ràng buộc đạt được này cổ võ truyền thừa. Hơn nữa còn có thể trả giá tương ứng đổi giá trị, đạt được bị triệu hoán giả sở có được đồ vật, thậm chí là này ngưu X sở trường đặc biệt. Vì thế Trần Tấn Nguyên ngưu, nguyên bản bình đạm sinh hoạt bắt đầu trở nên tiếng gió thủy khởi, tiền tài mỹ nữ phân đến yểu tới.

Mặc gia đạo chích, Thanh Phong đạo đồng, võ gia Nhị lang… Điện quang thần hành bộ, Nhất Dương Chỉ, Hàng Long Thập Bát Chưởng… Không có mạnh nhất, chỉ có càng cường… Xem một cái nhị lưu đại học thất ý thiếu niên, mang theo nhất bang võ lâm cao thủ, như thế nào từng bước vấn đỉnh toàn bộ thế giới. Truyện đã full nhưng cứ bình tĩnh đọc nhé . Lượt đọc chương sau cùng nhiều thì sẽ ra nhanh.
Nếu thấy không hợp thì ta cứ đóng rồi đọc truyện khác , mà đừng sát muối trái tim nhau nhé.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Quỷ Cốc Tiên Sư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Quỷ dị hột đào2023-08-15 05:31
 • #2: Chương 2: Kêu gọi Cổ võ không gian2023-08-15 05:32
 • #3: Chương 3: Mặc gia Đạo Chích2023-08-15 05:32
 • #4: Chương 4: Tỷ thí cước lực2023-08-15 05:32
 • #5: Chương 5: Tiểu đạo đồng Thanh Phong2023-08-15 05:33
 • #6: Chương 6: Chỉ như vậy là được võ giả cao cấp2023-08-15 05:33
 • #7: Chương 7: Bán vàng2023-08-15 05:33
 • #8: Chương 8: Tiệm vàng gặp tai kiếp2023-08-15 05:33
 • #9: Chương 9: Thi vòng loại thân thủ2023-08-15 05:33
 • #10: Chương 10: Tiền tới tay2023-08-15 05:33
 • #11: Chương 11: cục trưởng đến làm quen2023-08-15 05:34
 • #12: Chương 12: Ông cụ thần bí2023-08-15 05:34
 • #13: Chương 13: Lưu gia2023-08-15 05:34
 • #14: Chương 14: Võ quán Hoàng Tuyền2023-08-15 05:34
 • #15: Chương 15: Nga Mi nữ hiệp2023-08-15 05:34
 • #16: Chương 16: Học trưởng nói một chuyện tiếu lâm đi2023-08-15 05:34
 • #17: Chương 17: Để cho em gái đỏ mặt cười nhạo2023-08-15 05:34
 • #18: Chương 18: Người xa quê trở về nhà2023-08-15 05:34
 • #19: Chương 19: Mộ tổ tiên bị trộm2023-08-15 05:34
 • #20: Chương 20: Tóc Vàng2023-08-15 05:35
 • #21: Chương 21: Trần gia mộ địa2023-08-15 05:35
 • #22: Chương 22: Mô phỏng Hắc ngọc đoạn tục cao2023-08-15 05:36
 • #23: Chương 23: Quách Tĩnh cao đồ2023-08-15 05:36
 • #24: Chương 24: Giáng long thập bát chưởng2023-08-15 05:36
 • #25: Chương 25: Khách không mời mà đến2023-08-15 05:36
 • #26: Chương 26: Tóc Vàng mời người tới giúp2023-08-15 05:36
 • #27: Chương 27: Chấn nhiếp2023-08-15 05:36
 • #28: Chương 28: Sơn trại hồi nguyên đan hậu di chứng2023-08-15 05:36
 • #29: Chương 29: Bỏ tiền mua mạng đi2023-08-15 05:36
 • #30: Chương 30: Thu cái tiểu đệ kêu Tóc Vàng2023-08-15 05:37
 • #31: Chương 31: Đến cửa nói xin lỗi2023-08-15 05:37
 • #32: Chương 32: Đến cửa nói xin lỗi (hai)2023-08-15 05:37
 • #33: Chương 33: Đô Thành hoàng Liễu Vạn Thành2023-08-15 05:37
 • #34: Chương 34: Hắc Bạch vô thường2023-08-15 05:37
 • #35: Chương 35: Lại là võ kỹ cao cấp2023-08-15 05:37
 • #36: Chương 36: Huyện thành khủng bố tin vịt2023-08-15 05:37
 • #37: Chương 37: Đầu To gọi điện thoại tới2023-08-15 05:37
 • #38: Chương 38: Thiên Phật nham điểm tướng đài2023-08-15 05:37
 • #39: Chương 39: Đầu To bi thảm2023-08-15 05:37
 • #40: Chương 40: Tín ngưỡng nguyện lực2023-08-15 05:37
 • #41: Chương 41: Trúng mùa lớn à2023-08-15 05:37
 • #42: Chương 42: Hiệu trưởng là anh chúng ta mà2023-08-15 05:38
 • #43: Chương 43: Em gái Tĩnh Dung2023-08-15 05:38
 • #44: Chương 44: Đầu To bị đả kích2023-08-15 05:38
 • #45: Chương 45: Họp lớp (một)2023-08-15 05:38
 • #46: Chương 46: Họp lớp (hai)2023-08-15 05:38
 • #47: Chương 47: Trầm Lãng ảo thuật2023-08-15 05:38
 • #48: Chương 48: Đầu To khiêu khích2023-08-15 05:38
 • #49: Chương 49: Muốn chơi liền chơi một nhiều tiền2023-08-15 05:38
 • #50: Chương 50: Trần Tấn Nguyên ảo thuật2023-08-15 05:38
 • #51: Chương 51: Hứa Mộng cũng là cổ võ giả2023-08-15 05:38
 • #52: Chương 52: Lão cái2023-08-15 05:39
 • #53: Chương 53: Yên nhi xấu Trần Tấn Nguyên2023-08-15 05:39
 • #54: Chương 54: Thiên Địa Song Sát2023-08-15 05:39
 • #55: Chương 55: miếu Nhị Lang đổ nát2023-08-15 05:39
 • #56: Chương 56: Tạm biệt bốn nữ2023-08-15 05:39
 • #57: Chương 57: Cửu âm bạch cốt trảo vs Tồi Tâm chưởng2023-08-15 05:39
 • #58: Chương 58: Xoắn ốc cửu ảnh2023-08-15 05:39
 • #59: Chương 59: Tình thế đột biến2023-08-15 05:39
 • #60: Chương 60: Chiến Hắc Vô Thường2023-08-15 05:39
 • #61: Chương 61: Khổ chiến2023-08-15 05:39
 • #62: Chương 62: Hàng long sính uy2023-08-15 05:40
 • #63: Chương 63: Không gian lệnh bài2023-08-15 05:40
 • #64: Chương 64: Vũ Tu Văn cùng Thanh Phong2023-08-15 05:40
 • #65: Chương 65: Đường Bá Hổ phích lịch lôi châu2023-08-15 05:40
 • #66: Chương 66: Uy mãnh Đường gia Bá vương thương2023-08-15 05:40
 • #67: Chương 67: Cổ Võ không gian mới công dụng2023-08-15 05:40
 • #68: Chương 68: Bang chủ Cái bang2023-08-15 05:41
 • #69: Chương 69: Cười chúm chím nửa bước đỉnh phong2023-08-15 05:41
 • #70: Chương 70: Để cho ngươi khai mở nhãn giới2023-08-15 05:41
 • #71: Chương 71: Bang chủ Cái bang lệnh bài2023-08-15 05:41
 • #72: Chương 72: Bình Nam vương cháu cố gái2023-08-15 05:41
 • #73: Chương 73: Hứa Mộng cố kỵ2023-08-15 05:41
 • #74: Chương 74: Bên trong miếu kinh hồn2023-08-15 05:41
 • #75: Chương 75: Lại có thể uống say2023-08-15 05:41
 • #76: Chương 76: Đều là say rượu gây họa (một)2023-08-15 05:42
 • #77: Chương 77: Đều là say rượu gây họa (hai)2023-08-15 05:42
 • #78: Chương 78: Đều là say rượu gây họa (ba)2023-08-15 05:42
 • #79: Chương 79: Ba cái điện thoại nghe hụt2023-08-15 05:42
 • #80: Chương 80: Tự tìm cái chết tổ hai người (1)2023-08-15 05:42
 • #81: Chương 81: Tự tìm cái chết tổ hai người (2)2023-08-15 05:42
 • #82: Chương 82: Phá quán (1)2023-08-15 05:42
 • #83: Chương 83: Phá quán (2)2023-08-15 05:42
 • #84: Chương 84: Quỷ thủ ưng trảo2023-08-15 05:42
 • #85: Chương 85: Thu phục (1)2023-08-15 05:43
 • #86: Chương 86: Thu phục (2)2023-08-15 05:43
 • #87: Chương 87: Đường Bá Hổ đánh mạt chược2023-08-15 05:43
 • #88: Chương 88: Bất ngờ khách tới2023-08-15 05:43
 • #89: Chương 89: Có chuyện muốn nhờ2023-08-15 05:43
 • #90: Chương 90: Thương nghị kết minh2023-08-15 05:43
 • #91: Chương 91: Nghị định2023-08-15 05:43
 • #92: Chương 92: Làm xưởng thuốc ý tưởng2023-08-15 05:43
 • #93: Chương 93: Không gian vị thứ nhất phái nữ2023-08-15 05:44
 • #94: Chương 94: Siêu cấp oán phụ Chúc Vô Song2023-08-15 05:44
 • #95: Chương 95: Truyền công2023-08-15 05:44
 • #96: Chương 96: Truyền công (hai)2023-08-15 05:44
 • #97: Chương 97: Cách không điểm huyệt2023-08-15 05:44
 • #98: Chương 98: Thương nghị làm xưởng thuốc2023-08-15 05:44
 • #99: Chương 99: Công việc xưởng thuốc2023-08-15 05:44
 • #100: Chương 100: Trần thị dược nghiệp2023-08-15 05:44
 • #101: Chương 101: Nghĩa Khí minh2023-08-15 05:44
 • #102: Chương 102: Dưới chân Tung Sơn2023-08-15 05:44
 • #103: Chương 103: Giết Người danh y Bình Nhất Chỉ (một)2023-08-15 05:45
 • #104: Chương 104: Giết Người danh y Bình Nhất Chỉ (hai)2023-08-15 05:45
 • #105: Chương 105: Đánh nhỏ tới già2023-08-15 05:45
 • #106: Chương 106: Trong đầu dị biến2023-08-15 05:45
 • #107: Chương 107: Tiên thiên2023-08-15 05:45
 • #108: Chương 108: Hòa thượng cùng đạo sĩ2023-08-15 05:45
 • #109: Chương 109: Đường Đại Thuận hiếu chiến2023-08-15 05:45
 • #110: Chương 110: Hoa Sơn Nhạc Linh San2023-08-15 05:45
 • #111: Chương 111: Minh chủ phủ2023-08-15 05:45
 • #112: Chương 112: Chiến 8 đại thành hoàng2023-08-15 05:46
 • #113: Chương 113: Đánh chân thần công cuối cùng sát chiêu2023-08-15 05:46
 • #114: Chương 114: Vương Kiều sơ chiến2023-08-15 05:46
 • #115: Chương 115: Thiếu nữ thanh khiết nhập phàm trần2023-08-15 05:46
 • #116: Chương 116: Bên trong đan điền khí lạnh băng sơn2023-08-15 05:46
 • #117: Chương 117: Chỉ một cái châm pháp2023-08-15 05:46
 • #118: Chương 118: Thuần âm thể2023-08-15 05:46
 • #119: Chương 119: Đột phá hậu thiên2023-08-15 05:47
 • #120: Chương 120: Lễ túi! Thần điêu?2023-08-15 05:47
 • #121: Chương 121: Độc cô cửu kiếm2023-08-15 05:47
 • #122: Chương 122: Kiếm mộ2023-08-15 05:47
 • #123: Chương 123: thần điêu miệng phun kiếm khí2023-08-15 05:47
 • #124: Chương 124: bá đạo đan dược cao cấp2023-08-15 05:47
 • #125: Chương 125: Ta có bỉ ổi như vậy sao2023-08-15 05:47
 • #126: Chương 126: Đường môn sa sút2023-08-15 05:47
 • #127: Chương 127: Đường môn môn chủ2023-08-15 05:48
 • #128: Chương 128: Đường gia Tam thiếu gia2023-08-15 05:48
 • #129: Chương 129: Một nam một nữ2023-08-15 05:48
 • #130: Chương 130: Phái Không Động2023-08-15 05:48
 • #131: Chương 131: Khách không mời mà đến2023-08-15 05:48
 • #132: Chương 132: Đại chiến Thanh Thành mãnh nam2023-08-15 05:48
 • #133: Chương 133: Cái bang Thiếu bang chủ2023-08-15 05:48
 • #134: Chương 134: Đường Tam muốn bái sư2023-08-15 05:48
 • #135: Chương 135: Vũ Tu Văn! An ninh đội trưởng?2023-08-15 05:48
 • #136: Chương 136: Trần đại ca, ngươi làm gì?2023-08-15 05:48
 • #137: Chương 137: Hoàng Tuyền đứng đầu2023-08-15 05:48
 • #138: Chương 138: Trừ độc2023-08-15 05:48
 • #139: Chương 139: Ngày 2 tháng 2, long sĩ đầu2023-08-15 05:49
 • #140: Chương 140: Ở trên Nga Mi2023-08-15 05:49
 • #141: Chương 141: Làm sao lên núi?2023-08-15 05:49
 • #142: Chương 142: Trên Kim đỉnh2023-08-15 05:49
 • #143: Chương 143: Ngồi đại bàng tới2023-08-15 05:49
 • #144: Chương 144: Thăm tua trống ở chỗ này2023-08-15 05:49
 • #145: Chương 145: Tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến2023-08-15 05:49
 • #146: Chương 145: Tiếu ngạo càn khôn phong lưu phiến2023-08-15 05:49
 • #147: Chương 147: Kim đại hiệp2023-08-15 05:50
 • #148: Chương 148: Đường Duyệt Tâm nhập Nga Mi2023-08-15 05:50
 • #149: Chương 149: Thiếu Lâm Long Trảo Thủ2023-08-15 05:50
 • #150: Chương 150: Thần bí bóng đen2023-08-15 05:50
 • #151: Chương 151: Lưu Mãnh bị phế2023-08-15 05:50
 • #152: Chương 152: Phái Thanh Thành lui trận2023-08-15 05:50
 • #153: Chương 153: Quỷ tông thiếu chủ2023-08-15 05:50
 • #154: Chương 154: Khiếp sợ tứ tọa trong nháy mắt giết2023-08-15 05:50
 • #155: Chương 155: Quyền hoàng? Hoa điệp phiến?2023-08-15 05:50
 • #156: Chương 156: Nước Nhật cổ võ, Mai Shiranui lưu2023-08-15 05:50
 • #157: Chương 157: Vật cổ tay2023-08-15 05:51
 • #158: Chương 158: Trẻ chăn trâu, Vương Tiểu Nhị2023-08-15 05:51
 • #159: Chương 159: Lên cấp top 32023-08-15 05:51
 • #160: Chương 160: Sư thái chậm đã2023-08-15 05:51
 • #161: Chương 161: Hương cỏ thê thê, rãnh thật sâu2023-08-15 05:51
 • #162: Chương 162: Như lai thần chưởng!2023-08-15 05:51
 • #163: Chương 163: Hoàng Tuyền cấm chú2023-08-15 05:51
 • #164: Chương 164: Âm dương hợp thủ ấn!2023-08-15 05:51
 • #165: Chương 165: Trần Tấn Nguyên bị đả kích2023-08-15 05:51
 • #166: Chương 166: Kêu gọi người cổ võ cấp 22023-08-15 05:51
 • #167: Chương 167: Cổ mộ xinh đẹp ảnh2023-08-15 05:52
 • #168: Chương 168: Tiểu Long Nữ mười tám tuổi2023-08-15 05:52
 • #169: Chương 169: Tình huống ngoài ý muốn2023-08-15 05:52
 • #170: Chương 170: Khỏa thân đối nhau2023-08-15 05:52
 • #171: Chương 171: Tiểu Long Nữ thay đổi2023-08-15 05:52
 • #172: Chương 172: Nhóc con Dương Quá?2023-08-15 05:52
 • #173: Chương 173: Ta muốn ngươi giúp ta luyện công2023-08-15 05:52
 • #174: Chương 174: Quan Âm hàn thiền tung tích2023-08-15 05:52
 • #175: Chương 175: Mất hứng nhóm bốn người2023-08-15 05:52
 • #176: Chương 176: Bí văn2023-08-15 05:53
 • #177: Chương 177: Tàng bảo khố lấy bảo2023-08-15 05:53
 • #178: Chương 178: Nhuyễn vị giáp!2023-08-15 05:53
 • #179: Chương 179: Nga Mi Tẩy Tượng trì2023-08-15 05:53
 • #180: Chương 180: Hô hấp nhân tạo2023-08-15 05:53
 • #181: Chương 181: Bắt con ve2023-08-15 05:53
 • #182: Chương 182: Quan Âm hàn thiền2023-08-15 05:53
 • #183: Chương 183: Ăn nó? Ăn nó!2023-08-15 05:53
 • #184: Chương 184: Khí lạnh mang tới hậu di chứng2023-08-15 05:53
 • #185: Chương 185: Chuyện thành thân2023-08-15 05:53
 • #186: Chương 186: Ở rể? Ở rể?2023-08-15 05:54
 • #187: Chương 187: Đi mà trở lại2023-08-15 05:54
 • #188: Chương 188: Cuộc chiến tiên thiên2023-08-15 05:54
 • #189: Chương 189: Người lưu lại, các ngươi có thể lăn!2023-08-15 05:54
 • #190: Chương 190: Âm dương ngọc thủ ấn2023-08-15 05:54
 • #191: Chương 191: Đả thí cổ2023-08-15 05:54
 • #192: Chương 192: Âm dương nhị khí bạo loạn2023-08-15 05:54
 • #193: Chương 193: Ông nội, ta yêu hắn!2023-08-15 05:54
 • #194: Chương 194: Ba Mạc cũng không phải người đàng hoàng2023-08-15 05:54
 • #195: Chương 195: Đạo hữu, ngươi có điềm xấu!2023-08-15 05:54
 • #196: Chương 196: Đại tiên cứu mạng!2023-08-15 05:54
 • #197: Chương 197: Cổ mộ học hỏi kinh nghiệm (một)2023-08-15 05:54
 • #198: Chương 198: Cổ mộ học hỏi kinh nghiệm (hai)2023-08-15 05:55
 • #199: Chương 199: Dương Quá đề số học2023-08-15 05:55
 • #200: Chương 200: Dương Quá nghịch thiên2023-08-15 05:55
 • #201: Chương 201: Hình học kiếm pháp! Newton trọng kiếm?2023-08-15 05:55
 • #202: Chương 202: Dương Quá nhập học công việc2023-08-15 05:55
 • #203: Chương 203: Lớp 11/3 chị Đại2023-08-15 05:55
 • #204: Chương 204: Trễ như vậy còn làm sửa sang2023-08-15 05:55
 • #205: Chương 205: Trên lầu bác gái2023-08-15 05:55
 • #206: Chương 206: Thất hiệp Mạc Thanh Cốc2023-08-15 05:55
 • #207: Chương 207: Chồng, ta muốn đứa bé2023-08-15 05:56
 • #208: Chương 208: Vợ, lại muốn chính là nhỏ!2023-08-15 05:56
 • #209: Chương 209: Vì Trần Tấn Nguyên trả thù2023-08-15 05:56
 • #210: Chương 210: Mị Nương2023-08-15 05:56
 • #211: Chương 211: Cầm thú2023-08-15 05:56
 • #212: Chương 212: Thánh địa Âm Dương2023-08-15 05:56
 • #213: Chương 213: Ảo ảnh2023-08-15 05:56
 • #214: Chương 214: Cơ quan thú2023-08-15 05:56
 • #215: Chương 215: Hậu thổ tượng thần, cơ quan rắn bay!2023-08-15 05:56
 • #216: Chương 216: Mộc thành phố giết gà vương2023-08-15 05:56
 • #217: Chương 217: Tốt một đôi cẩu nam nữ2023-08-15 05:56
 • #218: Chương 218: Công ty đều là phụ nữ?2023-08-15 05:56
 • #219: Chương 219: Em trai Tấn Nguyên, ngươi muốn làm gì?2023-08-15 05:56
 • #220: Chương 220: Ta kinh nguyệt gì là tới!2023-08-15 05:57
 • #221: Chương 221: Lưu lão bản, chúng ta còn thu thỏi vàng sao?2023-08-15 05:57
 • #222: Chương 222: Hồi trường học2023-08-15 05:57
 • #223: Chương 223: Ngày hôm nay ta mời khách2023-08-15 05:57
 • #224: Chương 224: Đạo sư Hồ Diễm2023-08-15 05:57
 • #225: Chương 225: Kêu gọi Mặc gia ông cụ Ban2023-08-15 05:57
 • #226: Chương 226: Thượng đồng mặc phương2023-08-15 05:57
 • #227: Chương 227: Tứ đại thần thú cơ quan chu tước2023-08-15 05:57
 • #228: Chương 227: Tứ đại thần thú cơ quan chu tước2023-08-15 05:58
 • #229: Chương 228: Hương Vị tiểu trù2023-08-15 05:58
 • #230: Chương 230: Anh bạn trẻ kêu ta là Mị Nương!2023-08-15 05:58
 • #231: Chương 231: Ăn một lần ăn chùa2023-08-15 05:58
 • #232: Chương 232: Trần Tấn Nguyên là Mặc gia?2023-08-15 05:58
 • #233: Chương 233: Cơ quan chu tước tới tay2023-08-15 05:58
 • #234: Chương 234: Bởi vì là ta xem ngươi khó chịu2023-08-15 05:58
 • #235: Chương 235: Lần đầu làm — cơ quan Pikachu2023-08-15 05:58
 • #236: Chương 236: điện thế vạn volt2023-08-15 05:58
 • #237: Chương 237: Đầu đồng cánh tay sắt2023-08-15 05:58
 • #238: Chương 238: Kinh hiện truyền thừa thạch2023-08-15 05:58
 • #239: Chương 239: Trần Tấn Nguyên lo âu2023-08-15 05:59
 • #240: Chương 240: Thị trưởng Vương Bác2023-08-15 05:59
 • #241: Chương 241: Xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn!2023-08-15 05:59
 • #242: Chương 242: Ngươi không nói, cũng sẽ không chết sao?2023-08-15 05:59
 • #243: Chương 243: Để cho bệnh viện tâm thần tới đón người!2023-08-15 05:59
 • #244: Chương 244: Trắng lòa óc2023-08-15 05:59
 • #245: Chương 245: Ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao?2023-08-15 05:59
 • #246: Chương 246: Chết, chết, đều chết hết!2023-08-15 05:59
 • #247: Chương 247: chuyến đi Tiêm sơn2023-08-15 05:59
 • #248: Chương 248: Thiếu tướng trẻ tuổi2023-08-15 06:00
 • #249: Chương 249: Kinh khủng Hạ tiên sinh2023-08-15 06:00
 • #250: Chương 250: Chú có thể muốn đánh cái mông!2023-08-15 06:00
 • #251: Chương 251: Đừng nhận bậy thân thích2023-08-15 06:00
 • #252: Chương 252: Dơi hút máu2023-08-15 06:00
 • #253: Chương 253: Bị con dơi cắn!2023-08-15 06:01
 • #254: Chương 254: Trung Nam Hải năm đại cao thủ2023-08-15 06:01
 • #255: Chương 255: Dơi hút máu vương2023-08-15 06:01
 • #256: Chương 256: Dơi vương vượt qua công kích sóng âm2023-08-15 06:01
 • #257: Chương 257: Hoàng Hiểu bị cắn tổn thương!2023-08-15 06:01
 • #258: Chương 258: Một cánh cửa đá2023-08-15 06:01
 • #259: Chương 259: Quỷ đánh tường trận!2023-08-15 06:01
 • #260: Chương 260: Phóng ông sơn nhân động phủ?2023-08-15 06:02
 • #261: Chương 261: Hoàng Hiểu độc phát2023-08-15 06:02
 • #262: Chương 262: Quả thật là Lục Du!2023-08-15 06:02
 • #263: Chương 263: Tín vật đính ước!2023-08-15 06:02
 • #264: Chương 264: Kỳ môn độn giáp!2023-08-15 06:02
 • #265: Chương 265: Thật là nhiều truyền thừa thạch!2023-08-15 06:02
 • #266: Chương 266: Lửa đốt hang dơi!2023-08-15 06:02
 • #267: Chương 267: Chánh phụ từ ly tử âm dương thủ!2023-08-15 06:02
 • #268: Chương 268: Mâu thuẫn2023-08-15 06:02
 • #269: Chương 269: Bọn họ cũng là người xấu!2023-08-15 06:02
 • #270: Chương 270: Chú Hoa, xem qua sinh hóa nguy cơ sao?2023-08-15 06:03
 • #271: Chương 271: Tiên thiên âm dương nhị khí!2023-08-15 06:03
 • #272: Chương 272: Thủ trưởng, ta kêu Hứa Tam Đa!2023-08-15 06:03
 • #273: Chương 273: Cường đại kỳ môn chín chữ ấn!2023-08-15 06:03
 • #274: Chương 274: Bạn gái nhỏ? Ai à?2023-08-15 06:03
 • #275: Chương 275: Đàn tranh độc tấu? Con bà nó!2023-08-15 06:03
 • #276: Chương 276: Dương Vĩ cha mẹ vợ!2023-08-15 06:03
 • #277: Chương 277: Dương Vĩ tình địch!2023-08-15 06:03
 • #278: Chương 278: Công ty có nội gián2023-08-15 06:03
 • #279: Chương 279: Ba ngày để cho hắn gia tài hơn chục triệu!2023-08-15 06:03
 • #280: Chương 280: Ngươi, ngươi, ngươi mang thai?2023-08-15 06:03
 • #281: Chương 281: Lưu giống, không dễ dàng à!2023-08-15 06:04
 • #282: Chương 282: Cùng Vương Kiều trở về quê quán2023-08-15 06:04
 • #283: Chương 283: Ném ra!2023-08-15 06:04
 • #284: Chương 284: Anh em trong nhà nói những cái kia làm gì!2023-08-15 06:04
 • #285: Chương 285: Không phải đâu, ngươi nói kiếm tiền chính là mua vé số?2023-08-15 06:04
 • #286: Chương 286 kỳ môn độn giáp nhỏ tiên đoán trận!2023-08-15 06:04
 • #287: Chương 287: Kêu gọi Khúc Dương muốn bấy nhiêu điểm triệu hoán?2023-08-15 06:04
 • #288: Chương 288: Một khúc đứt ruột gan, chân trời nơi nào mịch tri âm?2023-08-15 06:04
 • #289: Chương 289: 《 công phu 》 bên trong ma âm sát thủ!2023-08-15 06:04
 • #290: Chương 290: Tu La Thiên Ma âm!2023-08-15 06:04
 • #291: Chương 291: Dương Quá trong kỳ thi!2023-08-15 06:05
 • #292: Chương 292: Trúng giải!2023-08-15 06:05
 • #293: Chương 293: Nguyện thua cuộc2023-08-15 06:05
 • #294: Chương 294: Năm thứ hai đại học văn nghệ dạ tiệc2023-08-15 06:05
 • #295: Chương 295: Lớn lên giống ca sĩ HQ!2023-08-15 06:05
 • #296: Chương 296: Vương Vũ vừa thấy đã yêu2023-08-15 06:05
 • #297: Chương 297: Dưới đài đều là heo!2023-08-15 06:05
 • #298: Chương 298: Rốt cuộc đến phiên ta2023-08-15 06:05
 • #299: Chương 299: 《 tranh phong 》2023-08-15 06:05
 • #300: Chương 300: Tiểu Tuyết hẹn ta xem phim2023-08-15 06:06
 • #301: Chương 300: Tiểu Tuyết hẹn ta xem phim2023-08-15 06:06
 • #302: Chương 302: Lúng túng à! Bị dâm loạn!2023-08-15 06:06
 • #303: Chương 303: Ngươi sờ cái mông người ta làm gì?2023-08-15 06:06
 • #304: Chương 304: Ngươi hôn môi! ?2023-08-15 06:06
 • #305: Chương 305: Coi mắt tiến hành lúc2023-08-15 06:06
 • #306: Chương 306: Vương Vũ tình ca2023-08-15 06:06
 • #307: Chương 307: Âu Dương Tuyết học võ2023-08-15 06:06
 • #308: Chương 308: Vào kinh2023-08-15 06:06
 • #309: Chương 309: Có chuyện muốn nhờ2023-08-15 06:07
 • #310: Chương 310: Để cho chồng cho em kiểm tra thân thể một chút!2023-08-15 06:07
 • #311: Chương 311: Ngươi, ngươi muốn làm gì?2023-08-15 06:07
 • #312: Chương 312: Ăn Hứa Mộng!2023-08-15 06:07
 • #313: Chương 313: Cho Hứa Mộng tăng lên thực lực2023-08-15 06:07
 • #314: Chương 314: Hậu thiên tầng 5!2023-08-15 06:08
 • #315: Chương 315: Tiếng đàn thật quỷ dị2023-08-15 06:08
 • #316: Chương 315: Tiếng đàn thật quỷ dị2023-08-15 06:08
 • #317: Chương 317: Biết Minh thái tổ hiếu lăng sao?2023-08-15 06:08
 • #318: Chương 318: Ngươi coi là thật không đi?2023-08-15 06:08
 • #319: Chương 319: Trần Tấn Nguyên2023-08-15 06:08
 • #320: Chương 320: Kêu gọi Bạch Triển Đường, thăng cấp!2023-08-15 06:08
 • #321: Chương 321: Dời núi lấp biển!2023-08-15 06:08
 • #322: Chương 322: Thu hoạch ngoài ý muốn, Lữ Khinh Hầu nói 8 ngoại ngữ!2023-08-15 06:08
 • #323: Chương 323: Lễ vật, Đại Lý núi Vô Lượng!2023-08-15 06:09
 • #324: Chương 324: thần công bí tịch khó mà tu luyện!2023-08-15 06:09
 • #325: Chương 325: phương pháp kinh mạch nghịch chuyển2023-08-15 06:09
 • #326: Chương 326: Mãng cổ chu cáp!2023-08-15 06:09
 • #327: Chương 327: Lăng Ba Vi Bộ, ngự khí phi hành!2023-08-15 06:09
 • #328: Chương 328: Thế lực khắp nơi, gió nổi mây vần!2023-08-15 06:09
 • #329: Chương 329: Sự việc có biến, lập tức lên đường!2023-08-15 06:09
 • #330: Chương 330: Hỗn hợp khinh công, ba lần tốc độ âm thanh!2023-08-15 06:09
 • #331: Chương 331: Sự kiện dơi hút máu cắn người2023-08-15 06:10
 • #332: Chương 332: Diêm Thành thế cục2023-08-15 06:10
 • #333: Chương 333: Âu Dương Tuyết tiếng sáo2023-08-15 06:10
 • #334: Chương 334: Trên lầu có cao thủ!2023-08-15 06:10
 • #335: Chương 335: Họp, hỏng bét thế cục!2023-08-15 06:11
 • #336: Chương 336: Đường Duyệt Tâm tài năng ngút trời!2023-08-15 06:11
 • #337: Chương 337: Hoàng lăng khách không mời mà đến!2023-08-15 06:11
 • #338: Chương 338: Kusakabe, Yagami!2023-08-15 06:11
 • #339: Chương 339: Tiến vào hoàng lăng2023-08-15 06:11
 • #340: Chương 340: Trăm mét mộ đạo!2023-08-15 06:11
 • #341: Chương 341: Phía trước có ánh sáng2023-08-15 06:11
 • #342: Chương 342: Lưu lạc thế giới?2023-08-15 06:11
 • #343: Chương 343: Bầy heo rừng dáng vóc to công kích!2023-08-15 06:11
 • #344: Chương 344: Giết heo vương! Mỹ Nhật liên thủ!2023-08-15 06:12
 • #345: Chương 345: Cao Ly Kim II Sung!2023-08-15 06:12
 • #346: Chương 346: Thú triều muỗi khổng lồ2023-08-15 06:12
 • #347: Chương 347: Thang trời vạn cấp!2023-08-15 06:12
 • #348: Chương 348: Kusakabe Chizuru đánh lén!2023-08-15 06:12
 • #349: Chương 349: Thành phố Du Châu2023-08-15 06:12
 • #350: Chương 350: Nếu không, ta thì phải đi tiểu!2023-08-15 06:12
 • #351: Chương 351: Cám ơn bà cô!2023-08-15 06:12
 • #352: Chương 352: Đêm trăng, cương thi!2023-08-15 06:12
 • #353: Chương 353: Thanh Thành võ quán chiêu học viên!2023-08-15 06:13
 • #354: Chương 354: huấn luyện viên thô bỉ2023-08-15 06:13
 • #355: Chương 355: Dám đánh lén bố!2023-08-15 06:13
 • #356: Chương 356: Thần kiếm Hiên Viên!2023-08-15 06:13
 • #357: Chương 357: Bóp vỡ ngươi trứng!2023-08-15 06:13
 • #358: Chương 358: Linh long ngất trời, phong ấn khải!2023-08-15 06:13
 • #359: Chương 359: Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân!2023-08-15 06:13
 • #360: Chương 360: Chiến! Đại thần thông!2023-08-15 06:13
 • #361: Chương 360: Chiến! Đại thần thông!2023-08-15 06:13
 • #362: Chương 362: Đặng Thiên Thụ mạng, quăng kiếm!2023-08-15 06:14
 • #363: Chương 363: Nước Mỹ cũng chơi đánh lén!2023-08-15 06:14
 • #364: Chương 364: Nguyền rủa, thượng đế trái cấm!2023-08-15 06:14
 • #365: Chương 365: Cái thứ nhất, Jessica!2023-08-15 06:14
 • #366: Chương 366: Chẳng lẽ đã xong chuyện?2023-08-15 06:14
 • #367: Chương 367: Tình trạng bên ngoài.2023-08-15 06:14
 • #368: Chương 368: Vào Cổ mộ, tìm Long nữ!2023-08-15 06:14
 • #369: Chương 369: Có thể cứu ta chỉ có ngươi!2023-08-15 06:14
 • #370: Chương 370: Trong đời lần đầu hôn lễ!2023-08-15 06:14
 • #371: Chương 371: Gia pháp! Tướng công trời cao!2023-08-15 06:14
 • #372: Chương 372: Nếu không để cho Tôn bà bà giải độc cho ngươi!2023-08-15 06:15
 • #373: Chương 373: Ra hoàng lăng2023-08-15 06:15
 • #374: Chương 374: Trên đường đi gặp Giang Hoành Minh!2023-08-15 06:15
 • #375: Chương 375: Ân công, chúng ta muốn bái ngươi làm thầy!2023-08-15 06:15
 • #376: Chương 376: Sư phụ hắn ở thổi tiêu!2023-08-15 06:15
 • #377: Chương 377: Tạo nghiệt à, tạo nghiệt!2023-08-15 06:15
 • #378: Chương 378: Thu phục thành phố Khai Phong!2023-08-15 06:15
 • #379: Chương 379: Đường Bá Hổ muốn từ chức!2023-08-15 06:15
 • #380: Chương 380: Lưu Dung cũng mang thai!2023-08-15 06:15
 • #381: Chương 381: Mẹ con hợp diễn khổ nhục kế!2023-08-15 06:16
 • #382: Chương 382: 2 ngươi tự cùng nhau hầu hạ đi!2023-08-15 06:16
 • #383: Chương 383: Ai cho phục vụ một chút thôi!2023-08-15 06:16
 • #384: Chương 384: Thanh Thành Nga Mi âm mưu!2023-08-15 06:16
 • #385: Chương 385: Cừu nhân gặp mặt!2023-08-15 06:16
 • #386: Chương 386: Một cái tát bay!2023-08-15 06:17
 • #387: Chương 387: Vô cùng nhục nhã!2023-08-15 06:17
 • #388: Chương 388: Ngươi lấy là ta liền chút thực lực này sao?2023-08-15 06:17
 • #389: Chương 389: Thành phố Diêm, cứu viện!2023-08-15 06:17
 • #390: Chương 390: Dưới thành tỷ võ!2023-08-15 06:17
 • #391: Chương 391: Thủ hạ mau thối lui!2023-08-15 06:17
 • #392: Chương 392: Độc thi thanh viên con nhộng!2023-08-15 06:17
 • #393: Chương 393: Ẩn thi!2023-08-15 06:17
 • #394: Chương 394: Nguyền rủa lần nữa phát tác!2023-08-15 06:17
 • #395: Chương 395: Thật ra thì ta cũng không muốn như vậy!2023-08-15 06:17
 • #396: Chương 396: Đặng Bỉnh Khôn muốn truyền ngôi!2023-08-15 06:17
 • #397: Chương 397: Oa nha nha, cứu mạng à!2023-08-15 06:18
 • #398: Chương 398: Ngươi liền kêu Hổ tử đi!2023-08-15 06:18
 • #399: Chương 399: Gặp Đường Duyệt Tâm!2023-08-15 06:18
 • #400: Chương 400: Ngươi vừa cứu ta một lần!2023-08-15 06:18
 • #401: Chương 401: Đồ lót ren màu đen!2023-08-15 06:18
 • #402: Chương 402: Ngươi lại nên bồi thường thế nào ta?2023-08-15 06:18
 • #403: Chương 403: Kêu gọi cổ võ giả cấp 3!2023-08-15 06:18
 • #404: Chương 404: Kính sự phòng Hải Đại Phú!2023-08-15 06:18
 • #405: Chương 405: Hải Đại Phú phương thuốc cổ truyền!2023-08-15 06:18
 • #406: Chương 406: Hóa cốt miên chưởng!2023-08-15 06:18
 • #407: Chương 407: 42 chương kinh!2023-08-15 06:18
 • #408: Chương 408: Hoàng Đế Nội Kinh tin tức!2023-08-15 06:18
 • #409: Chương 409: Hiệu quả rõ rệt rượu roi hổ!2023-08-15 06:19
 • #410: Chương 410: Đường Duyệt Tâm chạy!2023-08-15 06:19
 • #411: Chương 411: Huyện Vinh đại phật! Sáng tác chương 411: Huyện Vinh đại phật!2023-08-15 06:19
 • #412: Chương 412: Huyết phật xá lợi!2023-08-15 06:19
 • #413: Chương 413: Hỗ trợ tìm một nam khoa bệnh viện!2023-08-15 06:19
 • #414: Chương 414: Ngươi biết chúng ta Thiếu bang chủ?2023-08-15 06:19
 • #415: Chương 415: Đà gia Hồng Trường Phát!2023-08-15 06:19
 • #416: Chương 416: Thành quản đội trưởng Chúc Vô Song!2023-08-15 06:19
 • #417: Chương 417: Cho ca 1 cái mặt mũi!2023-08-15 06:19
 • #418: Chương 418: Gặp lại Tiết Thanh Sơn!2023-08-15 06:20
 • #419: Chương 419: Thăng thêm 3 túi! ?2023-08-15 06:20
 • #420: Chương 420: Đồ Tể, gà nướng đất sét!2023-08-15 06:20
 • #421: Chương 421: Lão Miêu, ngươi rốt cuộc đã tới!2023-08-15 06:20
 • #422: Chương 422: Không một cái hàng tốt!2023-08-15 06:20
 • #423: Chương 423: Vợ mà, nhiều mấy cái vẫn là tốt!2023-08-15 06:20
 • #424: Chương 424: Cô gái này à chính là cần dạy dỗ!2023-08-15 06:20
 • #425: Chương 425: Lão gia muốn mọi người cùng ngủ!2023-08-15 06:20
 • #426: Chương 426: Tìm Quỷ tông chỗ ở!2023-08-15 06:20
 • #427: Chương 427: Hoàng Bích Lạc, đi ra nhận lấy cái chết!2023-08-15 06:20
 • #428: Chương 428: Đập phải đi ra mới ngưng!2023-08-15 06:20
 • #429: Chương 429: Toàn bộ ném lên trời đi!2023-08-15 06:21
 • #430: Chương 430: 2 vị huynh đệ vẫn còn bay lên!2023-08-15 06:21
 • #431: Chương 431: Ban ngày ban mặt, muốn chơi chạy khỏa thân sao?2023-08-15 06:21
 • #432: Chương 432: Trong lòng núi phong ấn quái vật!2023-08-15 06:21
 • #433: Chương 433: Linh niên hung thần, Vô Song Quỷ vương!2023-08-15 06:21
 • #434: Chương 434: Cái niên đại này, mù chữ có thể không thấy nhiều!2023-08-15 06:21
 • #435: Chương 435: Ngạnh hám thân xác!2023-08-15 06:21
 • #436: Chương 436: Tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp!2023-08-15 06:21
 • #437: Chương 437: Đi đầu! Đánh lại đầu!2023-08-15 06:21
 • #438: Chương 438: Cự khuyết kiếm, nặng 54 tấn!2023-08-15 06:22
 • #439: Chương 439: Ngươi vẫn là học thêm một chút số học vật lý đi!2023-08-15 06:22
 • #440: Chương 440: Quỷ môn 13 kiếm, liệt diễm tru thiên!2023-08-15 06:22
 • #441: Chương 441: Rơi vào đại trận cát vàng!2023-08-15 06:22
 • #442: Chương 442: 5 đầu ẩn thi!2023-08-15 06:22
 • #443: Chương 443: Tế trời đại hội!2023-08-15 06:22
 • #444: Chương 444: Làm giải phẫu? Làm gì giải phẫu?2023-08-15 06:22
 • #445: Chương 445: Trong trận cát vàng!2023-08-15 06:22
 • #446: Chương 446: Tướng công, ngươi muốn làm gì?2023-08-15 06:23
 • #447: Chương 447: 《 vợ chồng bảo điển 》 ở trên nói!2023-08-15 06:23
 • #448: Chương 448: Bồng Lai phúc địa, nhân vật thần bí!2023-08-15 06:23
 • #449: Chương 449: cha Hoa Thanh Ảnh!2023-08-15 06:23
 • #450: Chương 450: Tất cả nước xin thuốc! (1)2023-08-15 06:23
 • #451: Chương 451: Tất cả nước xin thuốc (2)2023-08-15 06:23
 • #452: Chương 452: Chú Giang, nhà các ngươi sinh vàng à?2023-08-15 06:24
 • #453: Chương 453: Xu cát tị hung trận!2023-08-15 06:24
 • #454: Chương 454: Tóc xanh đổi tóc trắng!2023-08-15 06:24
 • #455: Chương 455: Ông cụ Ban cám dỗ!2023-08-15 06:24
 • #456: Chương 456: Thu thận lâu!2023-08-15 06:24
 • #457: Chương 457: Phá trận ra!2023-08-15 06:24
 • #458: Chương 458: Rốt cuộc phải làm cư dân thành phố!2023-08-15 06:24
 • #459: Chương 459: Ngươi nếu là muốn tìm hắn, vậy thì đi đi!2023-08-15 06:24
 • #460: Chương 460: Giúp ngươi chặt đứt tơ tình!2023-08-15 06:24
 • #461: Chương 461: Giết thi đoạt mệnh!2023-08-15 06:24
 • #462: Chương 462: Tiểu viện trong thành!2023-08-15 06:25
 • #463: Chương 463: Cương thi hành quân!2023-08-15 06:25
 • #464: Chương 464: Ông cụ trong tiểu viện!2023-08-15 06:25
 • #465: Chương 465: Các ngươi xem ta giống như cương thi sao?2023-08-15 06:25
 • #466: Chương 466: Đột nhiên toát ra2023-08-15 06:25
 • #467: Chương 467: Núi Trường Bạch heo rừng!2023-08-15 06:25
 • #468: Chương 468: Heo nái nhỏ, ngươi không có sao chứ?2023-08-15 06:25
 • #469: Chương 469: Trời xanh, đất đai là giường!2023-08-15 06:26
 • #470: Chương 470: Thu là thú cưỡi!2023-08-15 06:26
 • #471: Chương 471: Không bằng kêu nàng hổ đi!2023-08-15 06:26
 • #472: Chương 472: Động vật bảo hộ cấp 1!2023-08-15 06:26
 • #473: Chương 473: Thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang2023-08-15 06:26
 • #474: Chương 474: Phía ngoài lều vang động!2023-08-15 06:26
 • #475: Chương 475: Chẳng lẽ gặp phải quỷ núi?2023-08-15 06:26
 • #476: Chương 476: Bé nhân sâm biết hút máu!2023-08-15 06:26
 • #477: Chương 477: Ta là người tốt!2023-08-15 06:26
 • #478: Chương 478: Ăn có thể thành tiên hay không?2023-08-15 06:27
 • #479: Chương 479: Cầm nàng hổ làm mồi dụ!2023-08-15 06:27
 • #480: Chương 480: Hoa đào mê tung trận!2023-08-15 06:27
 • #481: Chương 481: Đem nó trồng lại trong đất đi!2023-08-15 06:27
 • #482: Chương 482: Nuôi tại bên trong không gian2023-08-15 06:27
 • #483: Chương 483: Khu bảo tàng!2023-08-15 06:27
 • #484: Chương 484: Nữ Chân di tích, tát mãn tổ miếu!2023-08-15 06:27
 • #485: Chương 485: Mãn Thanh đồ đằng, hoạt la thần ô!2023-08-15 06:27
 • #486: Chương 486: Hoạt La vương 3 chân!2023-08-15 06:27
 • #487: Chương 487: Thất bại mà về, chật vật không chịu nổi!2023-08-15 06:27
 • #488: Chương 488: Thăng cấp! Cấp 4 người triệu hoán!2023-08-15 06:28
 • #489: Chương 489: Đệ Tam Trư Hoàng!2023-08-15 06:28
 • #490: Chương 490: Sang đao oai!2023-08-15 06:28
 • #491: Chương 491: Nấu canh nhân sâm!2023-08-15 06:28
 • #492: Chương 492: Hậu thiên tầng 8, Long nữ tiên thiên!2023-08-15 06:28
 • #493: Chương 493: Thăng cấp lễ vật, thiên trì!2023-08-15 06:28
 • #494: Chương 494: Đáy ao động phủ!2023-08-15 06:28
 • #495: Chương 495: Thiên trì quái hiệp, thân thể cứng cáp!2023-08-15 06:28
 • #496: Chương 496: 3 đánh Hoạt La vương!2023-08-15 06:28
 • #497: Chương 497: Tuyệt đối phòng ngự, lực lượng tuyệt đối!2023-08-15 06:28
 • #498: Chương 498: Đánh Hoạt La vương, bảo tàng thuận lợi!2023-08-15 06:28
 • #499: Chương 499: Long nhi, ngươi cũng tới sờ một cái!2023-08-15 06:29
 • #500: Chương 500: Hoạt La vào ở núi Vô Lượng!2023-08-15 06:29
 • #501: Chương 501: Rời đi Nữ Chân tổ địa!2023-08-15 06:29
 • #502: Chương 502: Lại là từ đâu tới người đẹp?2023-08-15 06:29
 • #503: Chương 503: Ngươi không biết làm chuyện không có tính người chứ ?2023-08-15 06:29
 • #504: Chương 504: Nguyên lai là cương thi!2023-08-15 06:29
 • #505: Chương 505: Đem hắn bắt lại cho ta!2023-08-15 06:29
 • #506: Chương 506: Cương thi mẫu hoàng Tống Đại Phân!2023-08-15 06:29
 • #507: Chương 507: Cô nương này chân thủy linh!2023-08-15 06:29
 • #508: Chương 508: Hai lần phê đấu, không mai mối tằng tịu với nhau!2023-08-15 06:29
 • #509: Chương 509: Ngươi nhất định chính là một súc sinh!2023-08-15 06:29
 • #510: Chương 510: Giang Hoành Minh tới giải vây!2023-08-15 06:30
 • #511: Chương 511: Im lặng Trần Tấn Nguyên!2023-08-15 06:30
 • #512: Chương 512: Gặp cái gì chuyện phiền lòng?2023-08-15 06:30
 • #513: Chương 513: Chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm!2023-08-15 06:30
 • #514: Chương 514: Nguyên lai là cương thi!2023-08-15 06:30
 • #515: Chương 515: Cái này gọi là tụ lý càn khôn!2023-08-15 06:30
 • #516: Chương 516: Đứng lại, không cho phép đi!2023-08-15 06:30
 • #517: Chương 517: Thay mặt nhân dân cảm ơn ngươi!2023-08-15 06:30
 • #518: Chương 518: Ta đi vào trước tiết tiết lửa!2023-08-15 06:30
 • #519: Chương 519: Ngươi cái này bạo lực cuồng, ngược đãi cuồng!2023-08-15 06:31
 • #520: Chương 520: Hổ tử tin tức!2023-08-15 06:31
 • #521: Chương 521: Má ơi, quái vật gì?2023-08-15 06:31
 • #522: Chương 522: Thạch Hoàng? Thi hoàng!2023-08-15 06:31
 • #523: Chương 523: Tìm sư phụ cứu mạng!2023-08-15 06:31
 • #524: Chương 524: Đệ tử Cái Bang ở chỗ nào?2023-08-15 06:31
 • #525: Chương 525: Nạp Lan Trùng thu học trò!2023-08-15 06:31
 • #526: Chương 526: Giang Hoành Minh chi mời!2023-08-15 06:31
 • #527: Chương 527: Sư phụ à! Chúng ta có thể tìm được ngươi!2023-08-15 06:31
 • #528: Chương 528: Tâm cường giả!2023-08-15 06:31
 • #529: Chương 529: Sinh mệnh lực trôi qua!2023-08-15 06:31
 • #530: Chương 530: Sư nương tốt! Sư nương tốt!2023-08-15 06:31
 • #531: Chương 531: Trân lung cờ cuộc!2023-08-15 06:32
 • #532: Chương 532: Lấy tim ai?2023-08-15 06:32
 • #533: Chương 533: Linh đường!2023-08-15 06:32
 • #534: Chương 534: Chu thiên tinh thần, thất tinh kéo dài tánh mạng!2023-08-15 06:32
 • #535: Chương 535: Chọc cho trời nổi giận!2023-08-15 06:32
 • #536: Chương 536: Phúc đến tâm tới, nhất tâm nhị dụng!2023-08-15 06:32
 • #537: Chương 537: Bị sét đánh?2023-08-15 06:32
 • #538: Chương 538: Núi Lạc Già!2023-08-15 06:32
 • #539: Chương 539: Trong truyền thuyết thất tinh kéo dài tánh mạng trận!2023-08-15 06:32
 • #540: Chương 540: Lại có thể còn sót lại một tia lương tri!2023-08-15 06:32
 • #541: Chương 541: Bế quan 2 ngày!2023-08-15 06:32
 • #542: Chương 542: Một tay vẽ tròn, một tay vẽ vuông!2023-08-15 06:32
 • #543: Chương 543: Cương thi đồng hương Cao Đại Đảm!2023-08-15 06:33
 • #544: Chương 544: Lão nương đánh ngươi, thế nào?2023-08-15 06:33
 • #545: Chương 545: Thánh mẫu nam phi!2023-08-15 06:33
 • #546: Chương 546: Nguyên lai là một phế nhân!2023-08-15 06:33
 • #547: Chương 547: Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo!2023-08-15 06:33
 • #548: Chương 548: Cực độ chán ghét Lưu Mãnh!2023-08-15 06:33
 • #549: Chương 549: Luyện thành 'Trừ tà kiếm pháp' lại tới đi!2023-08-15 06:33
 • #550: Chương 550: Năm cá bà nương, một cái không thiếu!2023-08-15 06:33
 • #551: Chương 551: Chồng, ngươi để cho ta mang thai đi!2023-08-15 06:34
 • #552: Chương 552: Dọn ra ngoài ở?2023-08-15 06:34
 • #553: Chương 553: Đây là mùi gì?2023-08-15 06:34
 • #554: Chương 554: Nước vừa thấy đã yêu!2023-08-15 06:34
 • #555: Chương 555: Vạn trong buội hoa qua, mảnh lá không dính người!2023-08-15 06:34
 • #556: Chương 556: Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!2023-08-15 06:34
 • #557: Chương 557: Ngươi trong viện tử có phụ nữ?2023-08-15 06:34
 • #558: Chương 558: Thính phong lầu thành Lệ Xuân viện?2023-08-15 06:34
 • #559: Chương 559: Không oan uổng à!2023-08-15 06:34
 • #560: Chương 560: Vừa khóc hai nháo ba treo cổ!2023-08-15 06:34
 • #561: Chương 561: Ta muốn một lần!2023-08-15 06:34
 • #562: Chương 562: Bị vợ đuổi ra khỏi cửa!2023-08-15 06:34
 • #563: Chương 563: Tới tiện vô địch Đường Bá Hổ!2023-08-15 06:35
 • #564: Chương 564: Kêu gọi Thu Hương!2023-08-15 06:35
 • #565: Chương 565: Bên trong không phải là chị Thạch Lưu chứ ?2023-08-15 06:35
 • #566: Chương 566: Thập tự truy hồn côn!2023-08-15 06:35
 • #567: Chương 567: Phố người Hoa, Trung Hoa lầu!2023-08-15 06:35
 • #568: Chương 568: Vạn ác nước Nhật quỷ tử!2023-08-15 06:35
 • #569: Chương 569: Trong không gian gặp nghĩa gan dạ là!2023-08-15 06:35
 • #570: Chương 570: Hoa Anh Hùng!2023-08-15 06:35
 • #571: Chương 571: Muốn bái sư liền giết hắn!2023-08-15 06:35
 • #572: Chương 572: Sau này không thể kêu nữa anh cả!2023-08-15 06:35
 • #573: Chương 573: Thiên sát cô tinh mệnh cách!2023-08-15 06:35
 • #574: Chương 574: Trung Hoa ngạo quyết!2023-08-15 06:36
 • #575: Chương 575: Ngươi biết Thu Hương có bao nhiêu khó khăn ngâm sao?2023-08-15 06:36
 • #576: Chương 576: Diễn luyện Trung Hoa ngạo quyết!2023-08-15 06:36
 • #577: Chương 577: Thanh Thành thiên hạ u!2023-08-15 06:36
 • #578: Chương 578: Muốn luyện võ công, trước phải tự thiến!2023-08-15 06:36
 • #579: Chương 579: Đôi mắt bốn đồng, tím mắt biến dị!2023-08-15 06:36
 • #580: Chương 580: Ở đâu tới đứa trẻ?2023-08-15 06:36
 • #581: Chương 581: Muốn chơi gái vị thành niên dưỡng thành?2023-08-15 06:36
 • #582: Chương 582: Giang Hoành Minh đi!2023-08-15 06:36
 • #583: Chương 583: Không có tim sống thế nào?2023-08-15 06:36
 • #584: Chương 584: Thạch Hoàng sống lại!2023-08-15 06:36
 • #585: Chương 585: Đại sư phụ, Nhị sư phụ!2023-08-15 06:36
 • #586: Chương 586: Núi Tấn Vân, Thạch Dương Tử!2023-08-15 06:37
 • #587: Chương 587: Kẹt! Mau cứu hắn đi ra!2023-08-15 06:37
 • #588: Chương 588: Sư phụ, ta đụng vào đá hoa cương!2023-08-15 06:37
 • #589: Chương 589: Bạch Vô Hà nhắn lời!2023-08-15 06:37
 • #590: Chương 590: Liền cây đều được yêu!2023-08-15 06:37
 • #591: Chương 591: Mộc thuộc tính năng lực thiên phú!2023-08-15 06:37
 • #592: Chương 592: Tiểu tử, xem ngươi còn đi nơi đó chạy!2023-08-15 06:37
 • #593: Chương 593: Đồ sát thi đại hội!2023-08-15 06:37
 • #594: Chương 594: Ở chỗ này đây, nữ nhân ngu xuẩn!2023-08-15 06:37
 • #595: Chương 595: Có thể giải cứu thương sanh duy ngươi một người!2023-08-15 06:37
 • #596: Chương 596: A di đà phật, tội quá tội quá!2023-08-15 06:37
 • #597: Chương 597: Lại có thể đánh lão nương ngực!2023-08-15 06:37
 • #598: Chương 598: Một tháng bên trong, rời đi TQ!2023-08-15 06:38
 • #599: Chương 599: TQ đông phương có một nước Nhật!2023-08-15 06:38
 • #600: Chương 600: Ngươi không cam lòng sao?2023-08-15 06:38
 • #601: Chương 601: Cứu người!2023-08-15 06:38
 • #602: Chương 602: Là ân công tạo sinh từ, chú thần đàn!2023-08-15 06:38
 • #603: Chương 603: Đem ta làm con chó cho thả đi!2023-08-15 06:38
 • #604: Chương 604: Phì Long khóc kể!2023-08-15 06:38
 • #605: Chương 605: Đảo quốc em gái là rất xinh xắn!2023-08-15 06:38
 • #606: Chương 606: Nàng liền kêu Phan Kim Liên!2023-08-15 06:38
 • #607: Chương 607:2023-08-15 06:38
 • #608: Chương 608: Con rể cáo từ trước!2023-08-15 06:38
 • #609: Chương 609: Truyền cho các ngươi võ công!2023-08-15 06:38
 • #610: Chương 610: TQ không cho phép một chồng nhiều vợ!2023-08-15 06:39
 • #611: Chương 611: Chung Ly mà cùng 'Hấp công đại pháp' !2023-08-15 06:39
 • #612: Chương 612: Hổ tử muốn chế 'Mộc thần quyết' !2023-08-15 06:39
 • #613: Chương 613: Núi Không Động! Phái Không Động!2023-08-15 06:39
 • #614: Chương 614: Cô nàng phun phun Bạch Vô Hà!2023-08-15 06:39
 • #615: Chương 615: Vậy thì kêu ngươi 'Chị Hoa' đi!2023-08-15 06:39
 • #616: Chương 616: Ta phải làm vậy khai thiên tích địa người thứ nhất!2023-08-15 06:39
 • #617: Chương 617: Vật này tên là 'Tìm tiên dẫn' !2023-08-15 06:39
 • #618: Chương 618: Hắn nếu muốn giết ngươi, một chiêu đủ rồi!2023-08-15 06:39
 • #619: Chương 619: Thi tộc đông di chuyển!2023-08-15 06:39
 • #620: Chương 620: Tức giận Toku Taru!2023-08-15 06:40
 • #621: Chương 621: Thuận ta thì phát, người nghịch ta mất2023-08-15 06:40
 • #622: Chương 622: Bước chân bước quá lớn, dễ dàng xả đản!2023-08-15 06:40
 • #623: Chương 623: Trong phủ người đến!2023-08-15 06:40
 • #624: Chương 624: Con bé kia có khỏe không?2023-08-15 06:40
 • #625: Chương 625: Nàng tuổi tác so bà nội ngươi cũng lớn!2023-08-15 06:40
 • #626: Chương 626: Không bằng cùng Trần Tấn Nguyên giảng hòa chứ ?2023-08-15 06:40
 • #627: Chương 627: Thuyền tại sao còn không đến?2023-08-15 06:40
 • #628: Chương 628: Một cái thuyền thật là lớn!2023-08-15 06:40
 • #629: Chương 629: Tổ chức lên thuyền đi!2023-08-15 06:40
 • #630: Chương 630: Dưới chân Tiêm sơn tu sinh từ!2023-08-15 06:40
 • #631: Chương 631: Thật nên tìm chút chuyện vui!2023-08-15 06:40
 • #632: Chương 632: Bát xích kính kết giới!2023-08-15 06:41
 • #633: Chương 633: Kết giới lực lượng!2023-08-15 06:41
 • #634: Chương 634: Hàng giả 'Côn Luân kính' cũng như vậy lợi hại?2023-08-15 06:41
 • #635: Chương 635: Hợp lực phá giới!2023-08-15 06:41
 • #636: Chương 636: Bảy triệu cân, bát xích kính bể!2023-08-15 06:41
 • #637: Chương 637: Đại tiện hình lãnh thổ quốc gia, đó chính là nước NB!2023-08-15 06:41
 • #638: Chương 638: Các ngươi không phải chơi chụp lén đi!2023-08-15 06:41
 • #639: Chương 639: Cùng Triệu Hiểu Mạn mập mờ!2023-08-15 06:41
 • #640: Chương 640: Nói người vô ý, người nghe hữu ý!2023-08-15 06:41
 • #641: Chương 641: Hắn là Mặc gia truyền nhân!2023-08-15 06:41
 • #642: Chương 642: Côn Luân kính truyền thuyết!2023-08-15 06:42
 • #643: Chương 643: Tiểu biệt thắng tân hôn!2023-08-15 06:42
 • #644: Chương 644: Không đánh đã khai!2023-08-15 06:42
 • #645: Chương 645: Ngày hôm nay ngày gì?2023-08-15 06:42
 • #646: Chương 646: Kinh thành tam thiếu!2023-08-15 06:42
 • #647: Chương 647: Anh Hùng cứu mỹ nhân, quá sến!2023-08-15 06:42
 • #648: Chương 648: Các ngươi không chọc nổi hắn!2023-08-15 06:42
 • #649: Chương 649: Bạn Mộng nhi?2023-08-15 06:42
 • #650: Chương 650: Trần tiên sinh, mời hạ thủ lưu tình!2023-08-15 06:42
 • #651: Chương 651: Ta chẳng qua là giáo dục một chút bọn họ!2023-08-15 06:42
 • #652: Chương 652: Lại là xem phim!2023-08-15 06:42
 • #653: Chương 653: Mập mờ, lại gặp mập mờ!2023-08-15 06:43
 • #654: Chương 654: Ô Long viện! Mỹ nữ tuyệt thế!2023-08-15 06:43
 • #655: Chương 655: Hoắc Thủy Tiên! Kim khẩu ngọc ngôn thuật!2023-08-15 06:43
 • #656: Chương 656: Ngôn ngữ lực lượng! ?2023-08-15 06:43
 • #657: Chương 657: Truyền thừa! Lĩnh ngộ! Ảo ảnh!2023-08-15 06:43
 • #658: Chương 658: Kinh thiên quát một tiếng! Bàn Cổ đại thần?2023-08-15 06:43
 • #659: Chương 659: Dịch cân kinh!2023-08-15 06:43
 • #660: Chương 660: Thánh thể!2023-08-15 06:43
 • #661: Chương 661: Hết thảy thuận theo tự nhiên đi!2023-08-15 06:43
 • #662: Chương 662: Thứ hai tòa phong ấn! Tịch Diệt lĩnh!2023-08-15 06:44
 • #663: Chương 663: Hung thần Cốt Ma!2023-08-15 06:44
 • #664: Chương 664: Bố muốn ngươi tông chủ vị!2023-08-15 06:44
 • #665: Chương 665: U lân cốt hỏa!2023-08-15 06:44
 • #666: Chương 666: Cứng đối cứng!2023-08-15 06:44
 • #667: Chương 667: Hoa sen đen nguyền rủa cổ!2023-08-15 06:44
 • #668: Chương 668: Ông trời già, Duyệt Tâm ở nơi đó?2023-08-15 06:44
 • #669: Chương 669: Nơi đó có biển trúc màu tím?2023-08-15 06:44
 • #670: Chương 670: Rừng trúc tía, hắc hùng tinh!2023-08-15 06:44
 • #671: Chương 671: Toàn quân chết hết!2023-08-15 06:45
 • #672: Chương 672: Xong rồi, nước Nhật xong rồi!2023-08-15 06:45
 • #673: Chương 673: Thận lâu trở về địa điểm xuất phát!2023-08-15 06:45
 • #674: Chương 674: 0 vô cấm kỵ, nghi gả cưới!2023-08-15 06:45
 • #675: Chương 675: Lâm vào là kiệu phu đại cao thủ!2023-08-15 06:45
 • #676: Chương 676: Cô dâu cuối cùng đã tới!2023-08-15 06:45
 • #677: Chương 677: Chim hỉ thước tới cửa, ông trời tác hợp cho!2023-08-15 06:45
 • #678: Chương 678: Bồn cầu đi tiểu nổ2023-08-15 06:45
 • #679: Chương 679: Đêm động phòng hoa chúc!2023-08-15 06:45
 • #680: Chương 680: Một phong thư!2023-08-15 06:45
 • #681: Chương 681: Thục đô cổ võ đại học!2023-08-15 06:45
 • #682: Chương 682: Trước tu mộc thổ hai thuộc tính!2023-08-15 06:46
 • #683: Chương 683: Vợ sanh con!2023-08-15 06:46
 • #684: Chương 684: Làm cha!2023-08-15 06:46
 • #685: Chương 685: Bé trai là nối dõi!2023-08-15 06:46
 • #686: Chương 686: Không bằng kêu Trần Cẩu Đản đi!2023-08-15 06:46
 • #687: Chương 687: Tốt đất chôn!2023-08-15 06:46
 • #688: Chương 688: Che khuất bầu trời chim hoạt la!2023-08-15 06:46
 • #689: Chương 689: Hung mãnh Hoạt La!2023-08-15 06:46
 • #690: Chương 690: Dựa vào hung chim thủ thắng, không phải hảo hán!2023-08-15 06:46
 • #691: Chương 691: Muốn là mình mà sống!2023-08-15 06:46
 • #692: Chương 692: Hổ tử sư thúc không phải là người!2023-08-15 06:46
 • #693: Chương 693: Nhìn trộm tắm!2023-08-15 06:46
 • #694: Chương 694: Ngươi cái này rình coi cuồng!2023-08-15 06:46
 • #695: Chương 695: Hắn thật giống như đang đối với ngươi bày tỏ!2023-08-15 06:47
 • #696: Chương 696: Mây đen bao phủ phái Thanh Thành!2023-08-15 06:47
 • #697: Chương 697: Lưu Đạo Huyền xuất quan!2023-08-15 06:47
 • #698: Chương 698: Tịch Tà kiếm phổ!2023-08-15 06:47
 • #699: Chương 699: Trên biển đông tìm Bồng Lai!2023-08-15 06:47
 • #700: Chương 700: Nơi này là Bồng Lai phúc địa?2023-08-15 06:47
 • #701: Chương 701: Quái thú!2023-08-15 06:47
 • #702: Chương 702: Gặp gặp người!2023-08-15 06:47
 • #703: Chương 703: Mãng báo một sừng!2023-08-15 06:47
 • #704: Chương 704: Hắn còn chưa chết!2023-08-15 06:47
 • #705: Chương 705: Mục Thanh!2023-08-15 06:47
 • #706: Chương 706: Trúng độc!2023-08-15 06:47
 • #707: Chương 707: Thương Lan lão tổ!2023-08-15 06:48
 • #708: Chương 708: Nơi này chính là Bồng Lai!2023-08-15 06:48
 • #709: Chương 709: Núi Thương Lan sứ giả tới!2023-08-15 06:48
 • #710: Chương 710: Tìm chết Thương Lan sứ giả!2023-08-15 06:48
 • #711: Chương 711: Sống tạm ông già!2023-08-15 06:48
 • #712: Chương 712: Cái này gọi là làm xà bông!2023-08-15 06:48
 • #713: Chương 713: Ta là núi Tàng Thanh thần!2023-08-15 06:48
 • #714: Chương 714: Pháp Hải bát vàng!2023-08-15 06:48
 • #715: Chương 715: Ra lệnh các ngươi đi chết!2023-08-15 06:49
 • #716: Chương 716: Bồng Lai thế lực rải rác!2023-08-15 06:49
 • #717: Chương 717: Em gái ngươi là bà thổ địa?2023-08-15 06:49
 • #718: Chương 718: Nguyên lai có người ở tư xuân!2023-08-15 06:49
 • #719: Chương 719: Hồi xuân đan thành!2023-08-15 06:49
 • #720: Chương 720: Làm mai!2023-08-15 06:49
 • #721: Chương 721: Cùng ngươi lớn lên, Trần đại ca liền cưới ngươi!2023-08-15 06:49
 • #722: Chương 722: Thanh Đô!2023-08-15 06:49
 • #723: Chương 723: Đệ Cửu lâu!2023-08-15 06:49
 • #724: Chương 724: Một nam một nữ!2023-08-15 06:49
 • #725: Chương 725: Cửu Nương!2023-08-15 06:49
 • #726: Chương 726: Một cước đá bay!2023-08-15 06:50
 • #727: Chương 727: Bách hoa nhưỡng!2023-08-15 06:50
 • #728: Chương 728: Phái Tiêu Dao đại đệ tử!2023-08-15 06:50
 • #729: Chương 729: Thần tiên tìm!2023-08-15 06:50
 • #730: Chương 730: Mang hai mỹ nữ đi mướn phòng!2023-08-15 06:50
 • #731: Chương 731: Chỉ có một gian phòng!2023-08-15 06:50
 • #732: Chương 732: Sờ lên nàng giường!2023-08-15 06:50
 • #733: Chương 733: Khóc đi nữa ta có thể cởi ngươi quần!2023-08-15 06:50
 • #734: Chương 734: Hôn ta một chút!2023-08-15 06:50
 • #735: Chương 735: Thạch Long đạo tràng!2023-08-15 06:50
 • #736: Chương 736: Lắc lư 'Trường sanh quyết' !2023-08-15 06:51
 • #737: Chương 737: 'Trường sanh quyết' tới tay!2023-08-15 06:51
 • #738: Chương 738: Đây là muốn nghịch thiên a!2023-08-15 06:51
 • #739: Chương 739: Đột phá tiên thiên, kết ra kim đan!2023-08-15 06:51
 • #740: Chương 740: Tạm biệt Đạo Chích!2023-08-15 06:51
 • #741: Chương 741: Sĩ đừng ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa!2023-08-15 06:51
 • #742: Chương 742: Không thích hợp thiếu nhi!2023-08-15 06:51
 • #743: Chương 743: Giận dữ giết người!2023-08-15 06:51
 • #744: Chương 744: Người theo đuôi!2023-08-15 06:51
 • #745: Chương 745: Thành Thanh Đô chủ nhân, suy thần phụ thể!2023-08-15 06:51
 • #746: Chương 746: Kiếm gỉ Mớ!2023-08-15 06:51
 • #747: Chương 747: Mộng kiếm thuật! Hóa thân trăm ngàn!2023-08-15 06:51
 • #748: Chương 748: Nhà nào đứa trẻ, như thế đập xấu!2023-08-15 06:52
 • #749: Chương 749: Cũng cho ta đến trong chén tới!2023-08-15 06:52
 • #750: Chương 750: Hoan Nhạc tông Hoa hòa thượng!2023-08-15 06:52
 • #751: Chương 751: Ngươi mới là ta người đàn ông lỗ mãng!2023-08-15 06:52
 • #752: Chương 752: Bị người phụ nữ bắt làm tù binh!2023-08-15 06:52
 • #753: Chương 753: Núi Nãi Đầu! Có quái thú!2023-08-15 06:52
 • #754: Chương 754: Yêu hồ bốn đuôi! Kim đâm dơi nhím!2023-08-15 06:52
 • #755: Chương 755: Thời khắc nguy cấp!2023-08-15 06:52
 • #756: Chương 756: Hống bước núi Nãi Đầu!2023-08-15 06:52
 • #757: Chương 757: Ngươi! Cho ta xuống!2023-08-15 06:52
 • #758: Chương 758: Ban cho ngươi họ Hồ, tên Tiểu Ly!2023-08-15 06:53
 • #759: Chương 759: Đối phó dâm tặc, làm sao có thể không tàn nhẫn!2023-08-15 06:53
 • #760: Chương 760: Trấn Thập Ngũ Lý! Tá túc!2023-08-15 06:53
 • #761: Chương 761: Hái hoa đạo tặc truyền thuyết!2023-08-15 06:53
 • #762: Chương 762: Thật đem bố làm chó!2023-08-15 06:53
 • #763: Chương 763: Cho yêu nữ đổ nước tắm!2023-08-15 06:53
 • #764: Chương 764: Phát xuân hương khói mê!2023-08-15 06:53
 • #765: Chương 765: Bắt hái hoa kẻ gian!2023-08-15 06:53
 • #766: Chương 766: Đại gia trinh tiết muốn khó giữ được!2023-08-15 06:53
 • #767: Chương 767: sáng sớm xuân quang vô hạn!2023-08-15 06:53
 • #768: Chương 768: Lâm Y Liên tức giận!2023-08-15 06:54
 • #769: Chương 769: Dám ở trước mặt bố khóc lóc om sòm!2023-08-15 06:54
 • #770: Chương 770: Đáy sông thần bí động phủ2023-08-15 06:54
 • #771: Chương 771: Khổng lồ hài cốt, thần long máu tươi!2023-08-15 06:54
 • #772: Chương 772: Thanh Y Long vương điện!2023-08-15 06:54
 • #773: Chương 773: Vật này, ta liền thu nhận!2023-08-15 06:54
 • #774: Chương 774: Vảy rồng khôi giáp, có bảo bối?2023-08-15 06:54
 • #775: Chương 775: Định hải thần châm thiết!2023-08-15 06:54
 • #776: Chương 776: Người và hầu khác biệt!2023-08-15 06:54
 • #777: Chương 777: Ngươi khiến cho yêu thuật gì?2023-08-15 06:54
 • #778: Chương 778: Lắc lư, Long vương gia học trò!2023-08-15 06:54
 • #779: Chương 779: Dám phát thề độc sao?2023-08-15 06:55
 • #780: Chương 780: Bị thiên lôi đánh!2023-08-15 06:55
 • #781: Chương 781: Ông trời làm sao không phách ngươi?2023-08-15 06:55
 • #782: Chương 782: Một ngày vợ chồng trăm ngày ân!2023-08-15 06:55
 • #783: Chương 783: Trộm cẩu tặc!2023-08-15 06:55
 • #784: Chương 784: Bên bờ đầm lầy!2023-08-15 06:55
 • #785: Chương 785: Thịt chó bên trong bỏ thuốc?2023-08-15 06:55
 • #786: Chương 786: Đi sâu vào ao đầm!2023-08-15 06:55
 • #787: Chương 787: Sương mù yêu!2023-08-15 06:55
 • #788: Chương 788: Đạo Chích bị kẹt trong sương mù!2023-08-15 06:55
 • #789: Chương 789: Đánh không chết sương mù yêu!2023-08-15 06:56
 • #790: Chương 790: Chướng sương mù chi tinh, yêu nữ trúng độc!2023-08-15 06:56
 • #791: Chương 791: Chết cũng coi là có cái danh phận!2023-08-15 06:56
 • #792: Chương 792: Tiểu ra máu?2023-08-15 06:56
 • #793: Chương 793: Hồ Huyền Vũ, con rùa khổng lồ!2023-08-15 06:56
 • #794: Chương 794: Miệng phun tiếng người Huyền Quy!2023-08-15 06:56
 • #795: Chương 795: Cấm dục mới có thể sống lâu2023-08-15 06:56
 • #796: Chương 796: Nguy nga núi Chu!2023-08-15 06:56
 • #797: Chương 797: Bách Hoa cốc! Động Niết Bàn!2023-08-15 06:56
 • #798: Chương 798: Đỗ Ngọc Thiền!2023-08-15 06:56
 • #799: Chương 799: Giỏi một cái người đẹp thanh lệ!2023-08-15 06:56
 • #800: Chương 800: Mời thiếu hiệp trượng nghĩa ra tay!2023-08-15 06:57
 • #801: Chương 801: Bách Hoa cốc cô nương rất xinh xắn2023-08-15 06:57
 • #802: Chương 802: Khói mê động tình cách điều chế!2023-08-15 06:57
 • #803: Chương 803: Giúp ta lấy linh châu!2023-08-15 06:57
 • #804: Chương 804: Thượng cổ tiên phủ truyền thuyết!2023-08-15 06:57
 • #805: Chương 805: Lại gặp Hoắc Thủy Tiên!2023-08-15 06:57
 • #806: Chương 806: Cầu Dược Mã, Dương Công bảo khố!2023-08-15 06:57
 • #807: Chương 807: Tiến vào bảo khố!2023-08-15 06:57
 • #808: Chương 808: Bảo khố bị nước ngập!2023-08-15 06:57
 • #809: Chương 809: Tà đế xá lợi! Truyền thừa thạch!2023-08-15 06:57
 • #810: Chương 810: Bách hoa tiên trà!2023-08-15 06:57
 • #811: Chương 811: Hấp thu thần long máu tươi!2023-08-15 06:57
 • #812: Chương 812: Long văn trên kim đan!2023-08-15 06:58
 • #813: Chương 813: Làm chuông vang lên!2023-08-15 06:58
 • #814: Chương 814:2023-08-15 06:58
 • #815: Chương 815: 2 cái dấu chân!2023-08-15 06:58
 • #816: Chương 816: Đạo tặc là một người đàn ông!2023-08-15 06:58
 • #817: Chương 817: Một mình đấu mười đại cao thủ!2023-08-15 06:58
 • #818: Chương 818: Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết!2023-08-15 06:58
 • #819: Chương 819: Đợi em gái tới bắt hắn!2023-08-15 06:58
 • #820: Chương 820: Tạm thời bắt giữ luyện ma tháp!2023-08-15 06:58
 • #821: Chương 821: Vạn kiếp cốc! Luyện ma tháp!2023-08-15 06:58
 • #822: Chương 822: Tại sao không thể giết?2023-08-15 06:59
 • #823: Chương 823: Luyện ma tháp tầng thứ nhất!2023-08-15 06:59
 • #824: Chương 824: Một quyển2023-08-15 06:59
 • #825: Chương 825: Ông cụ thần bí, trong mộng nghe đạo!2023-08-15 06:59
 • #826: Chương 826: Thái thanh quyển!2023-08-15 06:59
 • #827: Chương 827: Bích họa, quái thú!2023-08-15 06:59
 • #828: Chương 828: Núi Thanh Vân, Thái thượng kiếm tông!2023-08-15 06:59
 • #829: Chương 829: Người ta có cái cha tốt!2023-08-15 06:59
 • #830: Chương 830: Mẹ hiền sinh con hư!2023-08-15 06:59
 • #831: Chương 831: Là ai đánh ngươi?2023-08-15 06:59
 • #832: Chương 832: Luyện ma tháp tầng thứ ba!2023-08-15 07:00
 • #833: Chương 833: Lửa trời đốt người!2023-08-15 07:00
 • #834: Chương 834: Thần long máu tươi diệu dụng!2023-08-15 07:00
 • #835: Chương 835: Quần áo xinh đẹp!2023-08-15 07:00
 • #836: Chương 836: Thủy Tiên ngươi thật đẹp!2023-08-15 07:00
 • #837: Chương 837: Hầu hạ vi phu mặc quần áo!2023-08-15 07:00
 • #838: Chương 838: Kêu gọi cái xấu xí chút!2023-08-15 07:00
 • #839: Chương 839: Mãng hóa Đạt Nhĩ Ba!2023-08-15 07:00
 • #840: Chương 840: Kim Luân pháp vương! Mười rồng mười voi?2023-08-15 07:00
 • #841: Chương 841: Long Tượng bàn nhược công!2023-08-15 07:01
 • #842: Chương 842: 8 voi hai hổ cảnh giới!2023-08-15 07:01
 • #843: Chương 843: Tiên nhi hầu hạ ngươi rửa chân!2023-08-15 07:01
 • #844: Chương 844: Liễu Nhứ hồi cốc!2023-08-15 07:01
 • #845: Chương 845: Luyện giết tiết hận?2023-08-15 07:01
 • #846: Chương 846: Tầng thứ tư! Thỏ ma!2023-08-15 07:01
 • #847: Chương 847: Đại tiên, đừng hút!2023-08-15 07:01
 • #848: Chương 848: Âm thực vương, liễu không bình!2023-08-15 07:01
 • #849: Chương 849: Cấm linh chú! Thu quần ma!2023-08-15 07:01
 • #850: Chương 850: Lũ yêu ma hiến bảo!2023-08-15 07:01
 • #851: Chương 851: Lần nữa luyện thể!2023-08-15 07:01
 • #852: Chương 852: Ngươi lại có thể sẽ thích hắn!2023-08-15 07:02
 • #853: Chương 853: Ô Long viện đồ điện hóa!2023-08-15 07:02
 • #854: Chương 854: Hoa thần bảo điển xuất hiện!2023-08-15 07:02
 • #855: Chương 855: Tiến vào tầng thứ năm!2023-08-15 07:02
 • #856: Chương 856: Độc Cô Hạo Thiên!2023-08-15 07:02
 • #857: Chương 857: Hồ yêu mạnh mẽ mị thuật!2023-08-15 07:02
 • #858: Chương 858: Võ đạo kim đan cuộc chiến!2023-08-15 07:02
 • #859: Chương 859: Lại gặp2023-08-15 07:02
 • #860: Chương 860: Kính bạo đặt câu hỏi!2023-08-15 07:02
 • #861: Chương 861: Chị là người của ngươi!2023-08-15 07:03
 • #862: Chương 862: Thần thông hạt giống!2023-08-15 07:03
 • #863: Chương 863: Lửa trời chân linh! Luyện lửa cờ!2023-08-15 07:03
 • #864: Chương 864: Liễu Nhứ nghi ngờ!2023-08-15 07:03
 • #865: Chương 865: Có người cùng hắn cấu kết!2023-08-15 07:03
 • #866: Chương 866: Trong tháp chân long!2023-08-15 07:03
 • #867: Chương 867: Hóa thân thành rồng!2023-08-15 07:03
 • #868: Chương 868: Dời bước động Niết Bàn!2023-08-15 07:03
 • #869: Chương 869: Tiểu Tam giới bí mật!2023-08-15 07:03
 • #870: Chương 870: Bách Hoa cốc cái đầu tiên nam đệ tử?2023-08-15 07:03
 • #871: Chương 871: Đem nàng gả cho ngươi!2023-08-15 07:03
 • #872: Chương 872: Cho mượn tiếp đón truyền tống đại trận!2023-08-15 07:04
 • #873: Chương 873: Thượng cổ đại năng nhờ đời thân!2023-08-15 07:04
 • #874: Chương 874: Hắn là nhân yêu!2023-08-15 07:04
 • #875: Chương 875: Truyền nước biển!2023-08-15 07:04
 • #876: Chương 876: Cửu Nương đêm đi!2023-08-15 07:04
 • #877: Chương 877: Kính Hồ y tiên Đoan Mộc Dung!2023-08-15 07:04
 • #878: Chương 878: Đều làm ra vẻ lịch sự!2023-08-15 07:04
 • #879: Chương 879: Chỉ có đầu trở nên lớn?2023-08-15 07:04
 • #880: Chương 880: Tự mình đa tình!2023-08-15 07:04
 • #881: Chương 881: Chẳng lẽ, ngươi thích ta?2023-08-15 07:04
 • #882: Chương 882: Cầu hôn, 3 món linh bảo!2023-08-15 07:05
 • #883: Chương 883: 1 nói từ chối!2023-08-15 07:05
 • #884: Chương 884: Ra về chẳng vui!2023-08-15 07:05
 • #885: Chương 885: Ta cho ngươi trả thù đi!2023-08-15 07:05
 • #886: Chương 886: Biến sắc mặt thuật dịch dung!2023-08-15 07:05
 • #887: Chương 887: An có thể phân biệt ta là nam nữ?2023-08-15 07:05
 • #888: Chương 888: Ta không xứng với ngươi!2023-08-15 07:05
 • #889: Chương 889: Trương Trình hộc máu!2023-08-15 07:05
 • #890: Chương 890: Thất tâm phong!2023-08-15 07:05
 • #891: Chương 891: Chỉ đất thành thép!2023-08-15 07:05
 • #892: Chương 892: Không biết khiêm tốn vì vật gì!2023-08-15 07:06
 • #893: Chương 893: khẩu âm đặc biệt!2023-08-15 07:06
 • #894: Chương 894: Có đầu mối!2023-08-15 07:06
 • #895: Chương 895: Trương Cửu Đông cách cốc!2023-08-15 07:06
 • #896: Chương 896: Thật giả2023-08-15 07:06
 • #897: Chương 897: Ai là Trương Trình?2023-08-15 07:06
 • #898: Chương 898: Chạy trốn, Vân Mộng trạch!2023-08-15 07:06
 • #899: Chương 899: Nguyên lai là ngươi!2023-08-15 07:06
 • #900: Chương 900: Vẽ đất làm tù!2023-08-15 07:06
 • #901: Chương 901: Nửa bước tiên nhân cảnh!2023-08-15 07:07
 • #902: Chương 902: Thật là một con trâu lớn!2023-08-15 07:07
 • #903: Chương 903: Tìm về mặt mũi!2023-08-15 07:07
 • #904: Chương 904: Ngươi thật giống như đang uy hiếp ta?2023-08-15 07:07
 • #905: Chương 905: Lượng thiên trâm ảnh, ngũ lôi kiếm quyết!2023-08-15 07:07
 • #906: Chương 906: Lưu quang phi kiếm, ngự kiếm mà chui!2023-08-15 07:07
 • #907: Chương 907: Vân Mộng tiên phủ!2023-08-15 07:07
 • #908: Chương 908: Tiên nhân cảnh thân xác!2023-08-15 07:07
 • #909: Chương 909: Đại hạn buông xuống!2023-08-15 07:07
 • #910: Chương 910: Kiếm tông đứng đầu Chúc Cửu Linh!2023-08-15 07:07
 • #911: Chương 911: Tự Doanh Châu đại lục tới!2023-08-15 07:07
 • #912: Chương 912: Hồ Ngọc Nhi sống lại!2023-08-15 07:08
 • #913: Chương 913: Lại một lần nữa kêu gọi!2023-08-15 07:08
 • #914: Chương 914: Tiêu Thập Nhất Lang!2023-08-15 07:08
 • #915: Chương 915: Cát lộc đao!2023-08-15 07:08
 • #916: Chương 916: Về lại Bách Hoa cốc!2023-08-15 07:08
 • #917: Chương 917: Chó rượt moto, không hiểu khoa học!2023-08-15 07:08
 • #918: Chương 918: Đạo Chích tỉnh lại!2023-08-15 07:08
 • #919: Chương 919: Lạc Nhật hạp, động Triêu Dương!2023-08-15 07:08
 • #920: Chương 920: Truyền tống đại trận!2023-08-15 07:08
 • #921: Chương 921: Lưu Đạo Huyền đánh tới!2023-08-15 07:08
 • #922: Chương 922: Dốc toàn bộ ra, ngoại thành phía tây nghênh chiến!2023-08-15 07:09
 • #923: Chương 923: Khác xa thực lực!2023-08-15 07:09
 • #924: Chương 924: Ác chiến Lưu Đạo Huyền!2023-08-15 07:09
 • #925: Chương 925: Xem ta pháp bảo lợi hại!2023-08-15 07:09
 • #926: Chương 926: Các ngươi lại sẽ cho ta đường sống sao?2023-08-15 07:09
 • #927: Chương 927: Hắn lại trở nên mạnh mẽ!2023-08-15 07:09
 • #928: Chương 928: Nhân đao hợp nhất, trực đảo hoàng long!2023-08-15 07:09
 • #929: Chương 929: Mùi hôi thúi rất nồng lôi!2023-08-15 07:09
 • #930: Chương 930: Loại khác giải dược!2023-08-15 07:09
 • #931: Chương 931: H2S xì!2023-08-15 07:09
 • #932: Chương 932: Người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng!2023-08-15 07:09
 • #933: Chương 933: Không kêu ba ba không cho ngươi ăn!2023-08-15 07:10
 • #934: Chương 934: Truyền công mọi người!2023-08-15 07:10
 • #935: Chương 935: Trần thị sơn trang!2023-08-15 07:10
 • #936: Chương 936: Người quen gặp mặt!2023-08-15 07:10
 • #937: Chương 937: Thủy kinh chú, rồng hung ác sào huyệt!2023-08-15 07:10
 • #938: Chương 938: Đáy nước thế giới, Thanh Long cung!2023-08-15 07:10
 • #939: Chương 939: Tòa Thanh Long cung!2023-08-15 07:10
 • #940: Chương 940: Kim Long đổi Thanh Long!2023-08-15 07:10
 • #941: Chương 941: Huyền Quy tới thăm!2023-08-15 07:10
 • #942: Chương 942: Tăng thọ hoàn!2023-08-15 07:10
 • #943: Chương 943: Chạy tới hồ Huyền Vũ!2023-08-15 07:11
 • #944: Chương 944: Ta làm long vương, ngươi làm con rùa Thừa tướng!2023-08-15 07:11
 • #945: Chương 945: Trong đan điền đại tai họa ngầm!2023-08-15 07:11
 • #946: Chương 946: Một kiếm phá kiếp!2023-08-15 07:11
 • #947: Chương 947: Khí Kiếm nhai2023-08-15 07:11
 • #948: Chương 948: Vạn kiếm hướng hoàng!2023-08-15 07:11
 • #949: Chương 949: Hoàng cực kinh thế thư!2023-08-15 07:11
 • #950: Chương 950: Đất thần bí!2023-08-15 07:11
 • #951: Chương 951: Sông Thệ Thủy!2023-08-15 07:11
 • #952: Chương 952: Huyền Vũ tượng đá!2023-08-15 07:11
 • #953: Chương 953: cầu Chúng sanh!2023-08-15 07:12
 • #954: Chương 954: Ảo cảnh xinh đẹp!2023-08-15 07:12
 • #955: Chương 955: Nguyện lực châu hiển thánh!2023-08-15 07:12
 • #956: Chương 956: Một bước cuối cùng!2023-08-15 07:12
 • #957: Chương 957: Đánh vỡ ảo cảnh!2023-08-15 07:12
 • #958: Chương 958: Hạt châu trong hộp!2023-08-15 07:12
 • #959: Chương 959: Huyền Vũ nguyên đan!2023-08-15 07:12
 • #960: Chương 960: Lại là máu tươi!2023-08-15 07:12
 • #961: Chương 961: Công đức cùng khí vận!2023-08-15 07:13
 • #962: Chương 962: Ta nếu không đi, ngươi nuôi ta sao?2023-08-15 07:13
 • #963: Chương 963: Được hay không được, liền dựa vào ngươi!2023-08-15 07:13
 • #964: Chương 964: Đỗ Ngọc Thiền đột phá!2023-08-15 07:13
 • #965: Chương 965: Người hiểu ta đạo anh vậy!2023-08-15 07:13
 • #966: Chương 966: Lấy lại tới!2023-08-15 07:13
 • #967: Chương 967: Ăn trộm gà trộm chó, ta đẳng cấp phong độ!2023-08-15 07:13
 • #968: Chương 968: Mỹ nữ đặc quyền!2023-08-15 07:13
 • #969: Chương 969: Gia ba một bối phận!2023-08-15 07:13
 • #970: Chương 970: Ta thật không có trộm chó nhà ngươi!2023-08-15 07:13
 • #971: Chương 971: Ngươi thật chỉ có bốn tuổi sao?2023-08-15 07:14
 • #972: Chương 972: Bị nhóc con âm!2023-08-15 07:14
 • #973: Chương 973: Cấp 6 người triệu hoán!2023-08-15 07:14
 • #974: Chương 974: Thích Bảo Sơn!2023-08-15 07:14
 • #975: Chương 975: Phục ma chân ngôn!2023-08-15 07:14
 • #976: Chương 976: Nhân sâm Tử uẩn long vương?2023-08-15 07:14
 • #977: Chương 977: Lại dám tè ra giường!2023-08-15 07:14
 • #978: Chương 978: Liền làm một ngày làm một việc thiện!2023-08-15 07:14
 • #979: Chương 979: Đấu địa chủ biết chơi sao?2023-08-15 07:14
 • #980: Chương 980: Vùng đất Nam Man!2023-08-15 07:15
 • #981: Chương 981: Người Man tộc!2023-08-15 07:15
 • #982: Chương 982: Chị dâu, có gì không ổn sao?2023-08-15 07:15
 • #983: Chương 983: Thiết bối hùng ưng!2023-08-15 07:15
 • #984: Chương 984: Mau rời đi, tránh cho tự lầm!2023-08-15 07:15
 • #985: Chương 985: Thần thông cuộc chiến!2023-08-15 07:15
 • #986: Chương 986: Ngươi cũng bất quá như vậy!2023-08-15 07:15
 • #987: Chương 987: Phá ma tiễn pháp!2023-08-15 07:15
 • #988: Chương 988: Một mũi tên bắn chết!2023-08-15 07:15
 • #989: Chương 989: Núi Đại Man!2023-08-15 07:15
 • #990: Chương 990: Em gái ghen!2023-08-15 07:16
 • #991: Chương 991: Tộc trưởng Man Thiên!2023-08-15 07:16
 • #992: Chương 992: Rừng Mãnh Quỷ!2023-08-15 07:16
 • #993: Chương 993: Thực lực kinh khủng ông nhân sâm!2023-08-15 07:16
 • #994: Chương 994: Trong mây câu nhạn!2023-08-15 07:16
 • #995: Chương 995: Không dấu vết công tử!2023-08-15 07:16
 • #996: Chương 996: Ngươi là nữ giả nam trang?2023-08-15 07:16
 • #997: Chương 997: Trân quý nhất bảo bối?2023-08-15 07:16
 • #998: Chương 998: Man Ngưu khiêu chiến!2023-08-15 07:16
 • #999: Chương 999: Tộc hội? Đồ chơi gì mà?2023-08-15 07:16
 • #1000: Chương 1000: Tru Thiên đỉnh, lấy bảo đi!2023-08-15 07:17
 • #1001: Chương 1001: Man thần pho tượng!2023-08-15 07:17
 • #1002: Chương 1002: Tru Thiên thần cung!2023-08-15 07:17
 • #1003: Chương 1003: Man Vô Ngân khó chịu!2023-08-15 07:17
 • #1004: Chương 1004: Man Ngưu thử cung!2023-08-15 07:17
 • #1005: Chương 1005: Ngươi lên trước đi, ta không gấp!2023-08-15 07:17
 • #1006: Chương 1006: Không phải là người có duyên!2023-08-15 07:17
 • #1007: Chương 1007: Lấy lực hàng phục!2023-08-15 07:17
 • #1008: Chương 1008: Man thần quyết!2023-08-15 07:17
 • #1009: Chương 1009: Trân quý nhất bảo bối? Linh Nhi?2023-08-15 07:18
 • #1010: Chương 1010: Hàng cái sét đánh chết ta đi!2023-08-15 07:18
 • #1011: Chương 1011: Muốn đi? Chậm!2023-08-15 07:18
 • #1012: Chương 1012: Ta cũng là người bị hại!2023-08-15 07:18
 • #1013: Chương 1013: Ép mua ép bán!2023-08-15 07:18
 • #1014: Chương 1014: Để cho nàng đi theo ngươi!2023-08-15 07:18
 • #1015: Chương 1015: Man thần truyền thừa!2023-08-15 07:18
 • #1016: Chương 1016: Các ngươi đối với ta làm cái gì?2023-08-15 07:18
 • #1017: Chương 1017: Ba đầu sáu tay!2023-08-15 07:18
 • #1018: Chương 1018: Giấm sức lực dường như rất lớn à!2023-08-15 07:19
 • #1019: Chương 1019: Đòi lại một cái công đạo!2023-08-15 07:19
 • #1020: Chương 1020: Một đám cuồng phá xấu xa!2023-08-15 07:19
 • #1021: Chương 1021: Phù thủy!2023-08-15 07:19
 • #1022: Chương 1022: Dưới núi Phổ Đà!2023-08-15 07:19
 • #1023: Chương 1023: Côn đồ lưu manh!2023-08-15 07:19
 • #1024: Chương 1024: Một cước đá bay!2023-08-15 07:19
 • #1025: Chương 1025: Thiên Dật đại pháp sư!2023-08-15 07:19
 • #1026: Chương 1026: Ta cả người đều đau!2023-08-15 07:19
 • #1027: Chương 1027: Thần thủy!2023-08-15 07:19
 • #1028: Chương 1028: Quả nhiên là tên lường gạt!2023-08-15 07:19
 • #1029: Chương 1029: Chạy?2023-08-15 07:20
 • #1030: Chương 1030: Muốn bảo bối muốn nổi điên!2023-08-15 07:20
 • #1031: Chương 1031: Ra hoa nho cây mây!2023-08-15 07:20
 • #1032: Chương 1032: Miếu sơn thần, Bạch Vô Hà!2023-08-15 07:20
 • #1033: Chương 1033: Dương chi ngọc tịnh bình?2023-08-15 07:20
 • #1034: Chương 1034: Ta muốn cùng ngươi ngủ!2023-08-15 07:20
 • #1035: Chương 1035: Lạt ma lớn nhỏ!2023-08-15 07:20
 • #1036: Chương 1036: Vương Ngữ Yên! Anh họ?2023-08-15 07:20
 • #1037: Chương 1037: Ta là tướng mạo nhân vật phản diện!2023-08-15 07:20
 • #1038: Chương 1038: Đây là ta em gái họ(ngoại) Ngữ Yên!2023-08-15 07:21
 • #1039: Chương 1039: Chỉ là một hiểu lầm!2023-08-15 07:21
 • #1040: Chương 1040: Lắc lư Vương Ngữ Yên!2023-08-15 07:21
 • #1041: Chương 1041: Ngọn lửa đao! Tiểu vô tướng công!2023-08-15 07:21
 • #1042: Chương 1042: Cô gái đồ đen!2023-08-15 07:21
 • #1043: Chương 1043: 2 người anh nón xanh!2023-08-15 07:21
 • #1044: Chương 1044: Ngoài trấn miếu sơn thần!2023-08-15 07:21
 • #1045: Chương 1045: Vãi đậu thành binh!2023-08-15 07:21
 • #1046: Chương 1046: Kinh khủng người giáp vàng!2023-08-15 07:21
 • #1047: Chương 1047: Thả chó cắn chết ngươi!2023-08-15 07:22
 • #1048: Chương 1048: Kết bái huynh đệ?2023-08-15 07:22
 • #1049: Chương 1049: Bỉ phái tổ sư Thiên Dật tiên ông!2023-08-15 07:22
 • #1050: Chương 1050: Để cho ta cũng đánh một trận!2023-08-15 07:22
 • #1051: Chương 1051: Kẹo cao su lớn!2023-08-15 07:22
 • #1052: Chương 1052: Sư nương được không?2023-08-15 07:22
 • #1053: Chương 1053: Có yêu vật hóa hình!2023-08-15 07:22
 • #1054: Chương 1054: Dị biến! Màu tím kiếp lôi!2023-08-15 07:22
 • #1055: Chương 1055: Bắn phá bầu trời!2023-08-15 07:22
 • #1056: Chương 1056: Hoa yêu Đỗ Quyên!2023-08-15 07:22
 • #1057: Chương 1057: Ngươi chảy qua máu mũi?2023-08-15 07:22
 • #1058: Chương 1058: Rửa sạch nghiệp lực!2023-08-15 07:23
 • #1059: Chương 1059: Bảy cây không sạch sẽ!2023-08-15 07:23
 • #1060: Chương 1060: Vô lại bái sư!2023-08-15 07:23
 • #1061: Chương 1061: Một mạng đổi một mạng!2023-08-15 07:23
 • #1062: Chương 1062: Ta muốn đuổi ngươi ra khỏi sư môn!2023-08-15 07:23
 • #1063: Chương 1063: Hùng hổ dọa người!2023-08-15 07:23
 • #1064: Chương 1064: Đá cho một bãi máu!2023-08-15 07:23
 • #1065: Chương 1065: Đệ tử không có tên chữ!2023-08-15 07:23
 • #1066: Chương 1066: Thiên Tử đỉnh!2023-08-15 07:23
 • #1067: Chương 1067: Chưởng giáo Phổ Dật!2023-08-15 07:23
 • #1068: Chương 1068: Ta cũng rất nhạy cảm!2023-08-15 07:23
 • #1069: Chương 1069: Tiểu yêu nữ còn thật cay!2023-08-15 07:24
 • #1070: Chương 1070: Đương nhiên là tổ sư gia lớn!2023-08-15 07:24
 • #1071: Chương 1071: Khóc lóc om sòm lăn lộn!2023-08-15 07:24
 • #1072: Chương 1072: Quan Âm kim thân, thu thập nguyện lực!2023-08-15 07:24
 • #1073: Chương 1073: Đại động tĩnh! Tình cảnh to lớn!2023-08-15 07:24
 • #1074: Chương 1074: Công đức Kim Luân!2023-08-15 07:24
 • #1075: Chương 1075: Ngươi là làm sao làm được?2023-08-15 07:24
 • #1076: Chương 1076: Từ bi là trong lòng, phổ độ chúng sanh!2023-08-15 07:24
 • #1077: Chương 1077: Sắc là nạo xương cương đao!2023-08-15 07:24
 • #1078: Chương 1078: Hô phong hoán vũ!2023-08-15 07:24
 • #1079: Chương 1079: Chỉ nguyện làm một tiếc hoa khách!2023-08-15 07:24
 • #1080: Chương 1080: Nàng là các ngươi sư thúc!2023-08-15 07:25
 • #1081: Chương 1081: Khó dây dưa ông cụ Thiên Dật!2023-08-15 07:25
 • #1082: Chương 1082: Phái Tiêu Dao!2023-08-15 07:25
 • #1083: Chương 1083: Ở nơi này?2023-08-15 07:25
 • #1084: Chương 1084: Đấu chuyển tinh di!2023-08-15 07:25
 • #1085: Chương 1085: Kẻ gian tính không thay đổi!2023-08-15 07:25
 • #1086: Chương 1086: Trả thù người!2023-08-15 07:25
 • #1087: Chương 1087: Hưng sư vấn tội!2023-08-15 07:25
 • #1088: Chương 1088: khí hoàng giả thật là mạnh!2023-08-15 07:25
 • #1089: Chương 1089: Ngươi tên bại hoại này!2023-08-15 07:25
 • #1090: Chương 1090: Kiếm thuộc về nguyên chủ!2023-08-15 07:25
 • #1091: Chương 1091: Chúng ta là quan hệ như thế nào?2023-08-15 07:25
 • #1092: Chương 1092: Bắt giữ, ngươi tự vận đi!2023-08-15 07:26
 • #1093: Chương 1093: Túi hỗn nguyên nhất khí!2023-08-15 07:26
 • #1094: Chương 1094: Phục ma tháp hiện!2023-08-15 07:26
 • #1095: Chương 1095: Lòng dạ ác độc!2023-08-15 07:26
 • #1096: Chương 1096: Ngươi biết ta sao?2023-08-15 07:26
 • #1097: Chương 1097: Trong tháp xương khô!2023-08-15 07:26
 • #1098: Chương 1098: Cửa tháp mở ra!2023-08-15 07:26
 • #1099: Chương 1099: Trúc giản, chó yêu, ngựa yêu!2023-08-15 07:26
 • #1100: Chương 1100: Lai Phúc cùng Hắc Phong!2023-08-15 07:26
 • #1101: Chương 1101: Lũ yêu sống lại!2023-08-15 07:26
 • #1102: Chương 1102: Bầy yêu vào ở núi Kỳ Bảo!2023-08-15 07:26
 • #1103: Chương 1103: Thảm thiết tầng thứ 8!2023-08-15 07:26
 • #1104: Chương 1104: Chúng ta cùng tắm?2023-08-15 07:26
 • #1105: Chương 1105: Đại đỉnh! Ông già!2023-08-15 07:27
 • #1106: Chương 1106: Ngươi thật giống như rất sợ?2023-08-15 07:27
 • #1107: Chương 1107: Thiên địa càn khôn đỉnh!2023-08-15 07:27
 • #1108: Chương 1108: Hấp thu Huyền Vũ máu tươi!2023-08-15 07:27
 • #1109: Chương 1109: Một cái chó chết chủ!2023-08-15 07:27
 • #1110: Chương 1110: Lại thêm một cây đuốc!2023-08-15 07:27
 • #1111: Chương 1111: Trong đỉnh chim quái dị!2023-08-15 07:27
 • #1112: Chương 1112: Hắn không như vậy dễ chết!2023-08-15 07:27
 • #1113: Chương 1113: Nghiệt chướng, trốn nơi nào?2023-08-15 07:27
 • #1114: Chương 1114: Bầu trời lỗ thủng!2023-08-15 07:27
 • #1115: Chương 1115: Chu Tước thân phận thật sự!2023-08-15 07:28
 • #1116: Chương 1116: Sống tức chết!2023-08-15 07:28
 • #1117: Chương 1117: Thu bảo! Luyện đan2023-08-15 07:28
 • #1118: Chương 1118: Để cho anh ôm một cái!2023-08-15 07:28
 • #1119: Chương 1119: Yêu ma hướng đi!2023-08-15 07:28
 • #1120: Chương 1120: Ngồi hàng hàng phân quả quả!2023-08-15 07:28
 • #1121: Chương 1121: Quay số, bị cả cổ!2023-08-15 07:28
 • #1122: Chương 1122: Bình giấm!2023-08-15 07:28
 • #1123: Chương 1123: Phải gọi chủ nhân!2023-08-15 07:28
 • #1124: Chương 1124: Thu phòng?2023-08-15 07:29
 • #1125: Chương 1125: Tiểu Bạch hổ, ngươi vẫn khỏe chứ?2023-08-15 07:29
 • #1126: Chương 1126: Dáng dấp trời sanh chuyên tâm!2023-08-15 07:29
 • #1127: Chương 1127: Người thấp! Người phụ nữ! Cây trúc nam!2023-08-15 07:29
 • #1128: Chương 1129: Hắn không phải Lý Duyên Tông!2023-08-15 07:29
 • #1129: Chương 1130: Thiên giới?2023-08-15 07:29
 • #1130: Chương 1130: Thiên giới?2023-08-15 07:29
 • #1131: Chương 1131: Trọng thương chi do!2023-08-15 07:29
 • #1132: Chương 1132: Bị rắn cắn!2023-08-15 07:29
 • #1133: Chương 1133: Cung điện trong mộng!2023-08-15 07:29
 • #1134: Chương 1134: Thượng thanh quyển!2023-08-15 07:29
 • #1135: Chương 1135: 2 con thú nhỏ mà thôi!2023-08-15 07:29
 • #1136: Chương 1136: Dấu chân bảy tấc dài!2023-08-15 07:30
 • #1137: Chương 1137: 2 cô con gái!2023-08-15 07:30
 • #1138: Chương 1138: Đường Ngạo kích động!2023-08-15 07:30
 • #1139: Chương 1139: Phiền người cha vợ!2023-08-15 07:30
 • #1140: Chương 1140: Nước Mỹ, đông phương người đàn ông!2023-08-15 07:30
 • #1141: Chương 1141: Hoan nghênh tiên sinh Trần đến chơi!2023-08-15 07:30
 • #1142: Chương 1142: Trong rượu cực phẩm!2023-08-15 07:30
 • #1143: Chương 1143: Nước Mỹ ba gia tộc lớn!2023-08-15 07:30
 • #1144: Chương 1144: Trang viện, đứa nhỏ Albert!2023-08-15 07:30
 • #1145: Chương 1145: Bị đứa nhỏ lừa!2023-08-15 07:30
 • #1146: Chương 1146: Mẹ, hắn khi dễ con !2023-08-15 07:30
 • #1147: Chương 1147: Huyết tộc, sử đế phân vương tử!2023-08-15 07:30
 • #1148: Chương 1148: Hắn là con trai ta?2023-08-15 07:31
 • #1149: Chương 1149: Xuất chinh phục!2023-08-15 07:31
 • #1150: Chương 1150: Ngươi lừa gạt đứa nhỏ đâu ?2023-08-15 07:31
 • #1151: Chương 1151: Ta muốn bầu trời sao trời!2023-08-15 07:31
 • #1152: Chương 1152: Charles huyết hoàng!2023-08-15 07:31
 • #1153: Chương 1153: Đưa hắn đi gặp thượng đế!2023-08-15 07:31
 • #1154: Chương 1154: Cửa địa ngục! Cain thần kiếm!2023-08-15 07:31
 • #1155: Chương 1155: Hắc ám sinh vật!2023-08-15 07:31
 • #1156: Chương 1156: Charles chạy trốn!2023-08-15 07:31
 • #1157: Chương 1157: Tìm bọn họ liên lạc cảm tình!2023-08-15 07:31
 • #1158: Chương 1158: Huyết tộc cổ bảo!2023-08-15 07:31
 • #1159: Chương 1159: Bẩn thỉu các loài bò sát!2023-08-15 07:32
 • #1160: Chương 1160: Huyết tộc, diệt!2023-08-15 07:32
 • #1161: Chương 1161: Siêu năng cao su bùn!2023-08-15 07:32
 • #1162: Chương 1162: Rộng lớn phái nữ tin vui!2023-08-15 07:32
 • #1163: Chương 1163: Trở về nước!2023-08-15 07:32
 • #1164: Chương 1164: Máy bay tai nạn!2023-08-15 07:32
 • #1165: Chương 1165: Nguy cơ đã qua!2023-08-15 07:32
 • #1166: Chương 1166: Sơn trang tới chỉ mèo sọc vàng!2023-08-15 07:32
 • #1167: Chương 1167: Vạn quỷ huyết đan!2023-08-15 07:32
 • #1168: Chương 1168: Tuyệt tình cốc! Hoa độc tình!2023-08-15 07:32
 • #1169: Chương 1169: Thuật luyện đan, đoạn trường Cmn!2023-08-15 07:32
 • #1170: Chương 1170: Tuyệt tình đan, đa tình đan!2023-08-15 07:32
 • #1171: Chương 1171: Phái Minh Thiên Kiếm!2023-08-15 07:33
 • #1172: Chương 1172: Ngươi tự thiến?2023-08-15 07:33
 • #1173: Chương 1173: Hoa độc tình phát tác!2023-08-15 07:33
 • #1174: Chương 1174: Đáng đời tự tìm!2023-08-15 07:33
 • #1175: Chương 1175: Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc!2023-08-15 07:33
 • #1176: Chương 1176: Gối tiên du mộng!2023-08-15 07:33
 • #1177: Chương 1177: Quán Giang khẩu, miếu Chân Quân!2023-08-15 07:33
 • #1178: Chương 1178: Trúng mùa lớn, tiểu hòa thượng!2023-08-15 07:33
 • #1179: Chương 1179: Kiếp đào hoa?2023-08-15 07:33
 • #1180: Chương 1180: Bồ tát Kim luân phiên, cáo mượn oai hùm!2023-08-15 07:33
 • #1181: Chương 1181: Hao Thiên thần khuyển hậu duệ!2023-08-15 07:33
 • #1182: Chương 1182: Chân quân chi thứ!2023-08-15 07:34
 • #1183: Chương 1183: Binh tôm tướng cá!2023-08-15 07:34
 • #1184: Chương 1184: Cá mực lão yêu, buộc yêu khóa!2023-08-15 07:34
 • #1185: Chương 1185: Thiết đạn cung bạc, xúc tu quái vật!2023-08-15 07:34
 • #1186: Chương 1186: Một đêm ác chiến!2023-08-15 07:34
 • #1187: Chương 1187: Nổ đan điền?2023-08-15 07:34
 • #1188: Chương 1188: Lão yêu tự bạo, con cún nhỏ!2023-08-15 07:34
 • #1189: Chương 1189: Hàm Mô Công sao?2023-08-15 07:34
 • #1190: Chương 1190: Đứa nhỏ là Hao Thiên khuyển?2023-08-15 07:35
 • #1191: Chương 1191: Một cái hộp gỗ!2023-08-15 07:35
 • #1192: Chương 1192: Cúng tế người sống!2023-08-15 07:35
 • #1193: Chương 1193: Sông Thanh Y Long vương!2023-08-15 07:35
 • #1194: Chương 1194: Mở hộp gỗ khó khăn!2023-08-15 07:35
 • #1195: Chương 1195: Man Linh Nhi biện pháp tốt!2023-08-15 07:35
 • #1196: Chương 1196: Núi Hổ Khiếu, ba chén không vào!2023-08-15 07:35
 • #1197: Chương 1197: Trên núi có dị thú!2023-08-15 07:35
 • #1198: Chương 1198: Vào núi!2023-08-15 07:35
 • #1199: Chương 1199: Trái ôm phải ấp!2023-08-15 07:35
 • #1200: Chương 1200: Con hổ nhỏ! Dị thú?2023-08-15 07:35
 • #1201: Chương 1201: Hai thú cuộc chiến!2023-08-15 07:36
 • #1202: Chương 1202: Con thú này cùng ta có duyên!2023-08-15 07:36
 • #1203: Chương 1203: Hổ trắng huyết mạch!2023-08-15 07:36
 • #1204: Chương 1204: Người cản đường! Một cây đao!2023-08-15 07:36
 • #1205: Chương 1205: Thú môn đao tôn Tống Vô Khuyết!2023-08-15 07:36
 • #1206: Chương 1206: Hóa huyết thần đao!2023-08-15 07:36
 • #1207: Chương 1207: Đại thần thông! Cái tay che trời!2023-08-15 07:36
 • #1208: Chương 1208: Ngự thú thuật, đánh hội đồng!2023-08-15 07:36
 • #1209: Chương 1209: Ba đầu sáu tay, thiên nhân hợp nhất đao pháp!2023-08-15 07:36
 • #1210: Chương 1210: Bại trận, tìm người ra mặt!2023-08-15 07:36
 • #1211: Chương 1211: Tìm yêu bình!2023-08-15 07:36
 • #1212: Chương 1212: Kêu tiếng ông nội, ta giúp ngươi đánh hắn!2023-08-15 07:37
 • #1213: Chương 1213: Ông nhân sâm cường đại!2023-08-15 07:37
 • #1214: Chương 1214: Tin tức làm người ta khiếp sợ!2023-08-15 07:37
 • #1215: Chương 1215: Ngươi là con trùng đáng thương!2023-08-15 07:37
 • #1216: Chương 1216: Đơn thuần quan hệ chị em!2023-08-15 07:37
 • #1217: Chương 1217: Muốn hồi Bách Hoa cốc!2023-08-15 07:37
 • #1218: Chương 1218: Minh Quân!2023-08-15 07:37
 • #1219: Chương 1219: Sử Tiểu Thúy, Kim Ô đao pháp!2023-08-15 07:37
 • #1220: Chương 1220: Nóc nhà, người đồ đen!2023-08-15 07:37
 • #1221: Chương 1221: Trành quỷ!2023-08-15 07:37
 • #1222: Chương 1222: Ngũ quỷ triền đấu, trừ tà!2023-08-15 07:37
 • #1223: Chương 1223: Trành quỷ toàn diệt!2023-08-15 07:38
 • #1224: Chương 1224: Đạo Thiên Sư, Mộ Dung Khôn!2023-08-15 07:38
 • #1225: Chương 1225: Sửa chữa la thiên tuyệt thuật!2023-08-15 07:38
 • #1226: Chương 1226: Bạch Hổ thần đan!2023-08-15 07:38
 • #1227: Chương 1227: Quỷ chín, quỷ mười!2023-08-15 07:38
 • #1228: Chương 1228: Tứ đại thần thú tranh!2023-08-15 07:38
 • #1229: Chương 1229: Chết, lại chết?2023-08-15 07:38
 • #1230: Chương 1230: Liễm tức ẩn thân!2023-08-15 07:38
 • #1231: Chương 1231: Cuối cùng 2 món bùa chú!2023-08-15 07:38
 • #1232: Chương 1232: Liều chết đánh một trận!2023-08-15 07:38
 • #1233: Chương 1233: Thủ tiêu một cái, sấm sét tím trừ tà!2023-08-15 07:38
 • #1234: Chương 1234: Trành Quỷ vương!2023-08-15 07:39
 • #1235: Chương 1235: Cứu mạng!2023-08-15 07:39
 • #1236: Chương 1236: Vô hạn phân thân!2023-08-15 07:39
 • #1237: Chương 1237: Đoán được phân thân thuật!2023-08-15 07:39
 • #1238: Chương 1238: Lại gặp Trành Quỷ vương!2023-08-15 07:39
 • #1239: Chương 1239: Lấy một chó tên chữ!2023-08-15 07:39
 • #1240: Chương 1240: Người của phủ thành chủ!2023-08-15 07:39
 • #1241: Chương 1241: Thành Vạn Cổ chủ Đường Uyển Như!2023-08-15 07:39
 • #1242: Chương 1242: Thật bị diệt môn?2023-08-15 07:39
 • #1243: Chương 1243: Bầy quỷ đánh tới!2023-08-15 07:39
 • #1244: Chương 1244: Trần đại ca, dừng tay!2023-08-15 07:40
 • #1245: Chương 1245: Mộ Dung Khôn cầu xin!2023-08-15 07:40
 • #1246: Chương 1246: Ở trên trên núi Vân Giới mây mù nồng!2023-08-15 07:40
 • #1247: Chương 1247: Nguyên lai là người quen!2023-08-15 07:40
 • #1248: Chương 1248: Có dám để cho ta đánh lên một quyền?2023-08-15 07:40
 • #1249: Chương 1249: Đánh cuộc, chết sao?2023-08-15 07:40
 • #1250: Chương 1250: Còn có 2 quyền!2023-08-15 07:40
 • #1251: Chương 1251: Chỉ có ngươi biết âm người sao?2023-08-15 07:40
 • #1252: Chương 1252: Thiên Tuyệt Địa Sát trận!2023-08-15 07:40
 • #1253: Chương 1253: Đánh hội đồng sao?2023-08-15 07:40
 • #1254: Chương 1254: Cha mẹ tiểu Khôn?2023-08-15 07:40
 • #1255: Chương 1255: Ngưu Cảnh thu bảo đồ sắc bén!2023-08-15 07:41
 • #1256: Chương 1256: Sương mù có cổ quái!2023-08-15 07:41
 • #1257: Chương 1257: Một cái động sương mù!2023-08-15 07:41
 • #1258: Chương 1258: Cuối cùng tìm được ngươi!2023-08-15 07:41
 • #1259: Chương 1259: Muốn làm con rùa đen rúc đầu sao?2023-08-15 07:41
 • #1260: Chương 1260: Hắn muốn tự bạo!2023-08-15 07:41
 • #1261: Chương 1261: Hợp thể?2023-08-15 07:41
 • #1262: Chương 1262: Quá mạnh, không phải là đối thủ!2023-08-15 07:41
 • #1263: Chương 1263: Động sương mù chỗ sâu!2023-08-15 07:41
 • #1264: Chương 1264: Bố Vụ Lang Quân!2023-08-15 07:41
 • #1265: Chương 1265: Đều là cái này kẻ gian đạo làm hại!2023-08-15 07:42
 • #1266: Chương 1266: Thập đại cực hình!2023-08-15 07:42
 • #1267: Chương 1267: Nổi dóa Mộ Dung Khôn!2023-08-15 07:42
 • #1268: Chương 1268: Luyện giết Chung Vô Lương!2023-08-15 07:42
 • #1269: Chương 1269: Phố phường bát quái!2023-08-15 07:42
 • #1270: Chương 1270: Cùng đi núi Đông Lam!2023-08-15 07:42
 • #1271: Chương 1271: Dưới núi Đông Lam!2023-08-15 07:42
 • #1272: Chương 1272: Chủ nhân nhà ta xin mời!2023-08-15 07:42
 • #1273: Chương 1273: Nước Thăng Long Minh Nhật!2023-08-15 07:42
 • #1274: Chương 1274: Đại thiên sư cung!2023-08-15 07:42
 • #1275: Chương 1275: Rắn chuột một ổ à!2023-08-15 07:42
 • #1276: Chương 1276: Lưu hỏa thiên đăng!2023-08-15 07:43
 • #1277: Chương 1277: Trước mặt Quan công đùa bỡn đại đao!2023-08-15 07:43
 • #1278: Chương 1278: Mười phần chọn chọc cười!2023-08-15 07:43
 • #1279: Chương 1279: Khai Phong có cái Bao thanh thiên!2023-08-15 07:43
 • #1280: Chương 1280: Triển Chiêu! Công Tôn Sách!2023-08-15 07:43
 • #1281: Chương 1281: Tiên thiên hậu kỳ!2023-08-15 07:43
 • #1282: Chương 1282: Muốn chết vẫn là muốn sống?2023-08-15 07:43
 • #1283: Chương 1283: Hộ sơn yêu thú!2023-08-15 07:43
 • #1284: Chương 1284: Động Tàng Long!2023-08-15 07:43
 • #1285: Chương 1285: Một một cái quan tài đá!2023-08-15 07:43
 • #1286: Chương 1286: Thiên sư Kỳ Bá, Hoàng Đế Nội Kinh!2023-08-15 07:43
 • #1287: Chương 1287: Mở lại sơn môn!2023-08-15 07:44
 • #1288: Chương 1288: Run rẩy oai phong, chấn động 4 phương!2023-08-15 07:44
 • #1289: Chương 1289: Bầy yêu hội tụ!2023-08-15 07:44
 • #1290: Chương 1290: Ngươi dám dạy xấu xa tiểu Khôn?2023-08-15 07:44
 • #1291: Chương 1291: Chó được thiên hạ ăn cứt!2023-08-15 07:44
 • #1292: Chương 1292: Hoa độc tình lại phát tác!2023-08-15 07:44
 • #1293: Chương 1293: Động Tàng Long, cô gái đồ xanh!2023-08-15 07:44
 • #1294: Chương 1294: Sau núi Lạc Già!2023-08-15 07:44
 • #1295: Chương 1295: Linh Thanh!2023-08-15 07:44
 • #1296: Chương 1296: Một con thỏ!2023-08-15 07:44
 • #1297: Chương 1297: Hầm thịt ăn!2023-08-15 07:44
 • #1298: Chương 1298: Bọn họ cũng gọi ta Hùng Bá!2023-08-15 07:44
 • #1299: Chương 1299: Bị bắt kẻ gian cầm tang vật!2023-08-15 07:45
 • #1300: Chương 1300: Nó nhưng thật ra là tự sát!2023-08-15 07:45
 • #1301: Chương 1301: Một đám lường gạt!2023-08-15 07:45
 • #1302: Chương 1302: Mua thỏ, thử thuốc mới!2023-08-15 07:45
 • #1303: Chương 1303: Thỏ chết mà sống lại!2023-08-15 07:45
 • #1304: Chương 1304: Hoàn hồn đan!2023-08-15 07:45
 • #1305: Chương 1305: Tám chín nguyên công!2023-08-15 07:45
 • #1306: Chương 1306: Biến hóa thuật!2023-08-15 07:45
 • #1307: Chương 1307: Truyền công sao!2023-08-15 07:45
 • #1308: Chương 1308: Lăng Vân quật!2023-08-15 07:46
 • #1309: Chương 1309: Ngạo hàn lục quyết, máu bồ đề!2023-08-15 07:46
 • #1310: Chương 1310: Hỏa kỳ lân!2023-08-15 07:46
 • #1311: Chương 1311: Đoạt xác thân xác!2023-08-15 07:46
 • #1312: Chương 1312: Lễ vật, ba quả nho?2023-08-15 07:46
 • #1313: Chương 1313: Cấm cô nhi!2023-08-15 07:46
 • #1314: Chương 1314: 2 bụi cây mầm bồ đề!2023-08-15 07:46
 • #1315: Chương 1315: Trước kiểm hàng một chút!2023-08-15 07:46
 • #1316: Chương 1316: Ngươi ở ăn cái gì?2023-08-15 07:46
 • #1317: Chương 1317: Đại vương kêu ta tới tuần sơn!2023-08-15 07:46
 • #1318: Chương 1318: Tiểu Toản Phong!2023-08-15 07:47
 • #1319: Chương 1319: Toản phong quyết, thịnh hành thuật!2023-08-15 07:47
 • #1320: Chương 1320: Chào từ biệt!2023-08-15 07:47
 • #1321: Chương 1321: Thật là không thể bỏ!2023-08-15 07:47
 • #1322: Chương 1322: Đất khô cằn, trống rỗng quan tài!2023-08-15 07:47
 • #1323: Chương 1323: Trung châu, trăm dặm đất trắng!2023-08-15 07:47
 • #1324: Chương 1324: Lý gia ao, cứu hỏa!2023-08-15 07:47
 • #1325: Chương 1325: Cầu mưa!2023-08-15 07:47
 • #1326: Chương 1326: Nạn hạn hán kỳ hoặc!2023-08-15 07:47
 • #1327: Chương 1327: Nạn hạn hán tái hiện!2023-08-15 07:47
 • #1328: Chương 1328: Chọc trời cây ngô đồng!2023-08-15 07:47
 • #1329: Chương 1329: Hạn hán ngọn nguồn!2023-08-15 07:48
 • #1330: Chương 1330: Trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội!2023-08-15 07:48
 • #1331: Chương 1331: Tới lui mất tăm!2023-08-15 07:48
 • #1332: Chương 1332: Phượng Hoàng!2023-08-15 07:48
 • #1333: Chương 1333: Nàng là muốn đến gần ngươi!2023-08-15 07:48
 • #1334: Chương 1334: Rốt cuộc trời mưa!2023-08-15 07:48
 • #1335: Chương 1335: Thiên Dật xuất quan!2023-08-15 07:48
 • #1336: Chương 1336: Cực phẩm tổ sư gia!2023-08-15 07:48
 • #1337: Chương 1337: Kỳ Lân máu tươi, nghĩatrang!2023-08-15 07:48
 • #1338: Chương 1338: Thi vương HuyềnKhôi!2023-08-15 07:48
 • #1339: Chương 1339: Đổi cái địa phương là có thể thắngsao?2023-08-15 07:48
 • #1340: Chương 1340: Chỉ cần có thể chạy qua ngươi làđược!2023-08-15 07:49
 • #1341: Chương 1341: Cương thi đạo trưởng Mao TiểuPhương!2023-08-15 07:49
 • #1342: Chương 1342: Thôn Cam Điền, Phục HyĐường!2023-08-15 07:49
 • #1343: Chương 1343: Không phục liềnchiến!2023-08-15 07:49
 • #1344: Chương 1344: đạo thuật, phù lụcthuật!2023-08-15 07:49
 • #1345: Chương 1345: ẩn thânphù!2023-08-15 07:49
 • #1346: Chương 1346: Hù chếtta!2023-08-15 07:49
 • #1347: Chương 1347: Ngươi sẽ đối ta phụ trách!2023-08-15 07:49
 • #1348: Chương 1348: Trở lại Thanh Châu!2023-08-15 07:49
 • #1349: Chương 1349: Lại hồi trấn Thập Ngũ Lý!2023-08-15 07:49
 • #1350: Chương 1350: Đáy sông lấy thầnchâm!2023-08-15 07:49
 • #1351: Chương 1351: Thần châm tới tay, các phe mơước!2023-08-15 07:50
 • #1352: Chương 1352: Đoạtbảo!2023-08-15 07:50
 • #1353: Chương 1353: Còn có ai khi dễ cácngươi?2023-08-15 07:50
 • #1354: Chương 1354: Các ngươi cùng lênđi!2023-08-15 07:50
 • #1355: Chương 1355: Một gậy đánhchết!2023-08-15 07:50
 • #1356: Chương 1356: Nhuộm máu sông ThanhY!2023-08-15 07:50
 • #1357: Chương 1357: Cho ngươi mượn thân xác dùng mộtchút!2023-08-15 07:50
 • #1358: Chương 1358: Có thể lớn có thể nhỏ hạt ngô?2023-08-15 07:50
 • #1359: Chương 1359: Ngao Thanh!2023-08-15 07:50
 • #1360: Chương 1360: Con mèo, con chó?2023-08-15 07:50
 • #1361: Chương 1361: Lẫn nhau có kiêng kỵ!2023-08-15 07:50
 • #1362: Chương 1362: Lưu gia biến hóa!2023-08-15 07:51
 • #1363: Chương 1363: Ta đã không tè ra giường!2023-08-15 07:51
 • #1364: Chương 1364: Luyện khí!2023-08-15 07:51
 • #1365: Chương 1365: Linh niên kiếm gỗ đào!2023-08-15 07:51
 • #1366: Chương 1366: Lưu Lão Tứ muốn bái sư!2023-08-15 07:51
 • #1367: Chương 1367: Bế môn canh!2023-08-15 07:51
 • #1368: Chương 1368: đại tam giới?2023-08-15 07:51
 • #1369: Chương 1369: Ngươi cùng Liên nhi?2023-08-15 07:51
 • #1370: Chương 1370: Mộ Dung Trà phương pháp tu luyện!2023-08-15 07:51
 • #1371: Chương 1371: 9 mẹ hình dáng, ngọc thạch thân xác!2023-08-15 07:51
 • #1372: Chương 1372: 1 khối ngọc mảnh!2023-08-15 07:51
 • #1373: Chương 1373: Bách Hoa cốc con rể!2023-08-15 07:51
 • #1374: Chương 1374: Bế quan 2 tháng!2023-08-15 07:52
 • #1375: Chương 1375: Minh đế hạ giới!2023-08-15 07:52
 • #1376: Chương 1376: Kinh động 4 phương!2023-08-15 07:52
 • #1377: Chương 1377: Kêu gọi Thường Ngộ Xuân!2023-08-15 07:52
 • #1378: Chương 1378: Tin tức, xuất quan!2023-08-15 07:52
 • #1379: Chương 1379: Thăng tiên lôi kiếp, chân linh mới thành lập!2023-08-15 07:52
 • #1380: Chương 1380: Ai ra chủ ý tồi?2023-08-15 07:52
 • #1381: Chương 1381: To lớn nguy cơ!2023-08-15 07:52
 • #1382: Chương 1382: Huyết dịch màu vàng!2023-08-15 07:52
 • #1383: Chương 1383: Tự bạo đi!2023-08-15 07:52
 • #1384: Chương 1384: Thân ngoại hóa thân!2023-08-15 07:52
 • #1385: Chương 1385: Đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi!2023-08-15 07:53
 • #1386: Chương 1386: Sấm sét thuộc tính thánh thể!2023-08-15 07:53
 • #1387: Chương 1387: Trăm dặm cá sấu thần!2023-08-15 07:53
 • #1388: Chương 1388: Ăn ta một gậy!2023-08-15 07:53
 • #1389: Chương 1389: Lấy một địch ba!2023-08-15 07:53
 • #1390: Chương 1390: Tứ đại bá chủ!2023-08-15 07:53
 • #1391: Chương 1391: Huyền Quy cứu ta?2023-08-15 07:53
 • #1392: Chương 1392: Thuốc thuật!2023-08-15 07:53
 • #1393: Chương 1393: Còn phải dựa vào ngươi!2023-08-15 07:53
 • #1394: Chương 1394: Thật 100%!2023-08-15 07:53
 • #1395: Chương 1394: Thật 100%!2023-08-15 07:53
 • #1396: Chương 1395: Tìm cửa Thiên giới!2023-08-15 07:54
 • #1397: Chương 1397: Bảo điển nhận chủ, một cái chìa khóa!2023-08-15 07:54
 • #1398: Chương 1398: Ông chú cố!2023-08-15 07:54
 • #1399: Chương 1399: Trong đầu nhiều đồ!2023-08-15 07:54
 • #1400: Chương 1400: Chìa khóa đưa tặng!2023-08-15 07:54
 • #1401: Chương 1401: Quận Lâm Đông, thành Thanh Mộc!2023-08-15 07:54
 • #1402: Chương 1402: Vô tình gặp gỡ Mộ Dung Khôn!2023-08-15 07:54
 • #1403: Chương 1403: Cấp 8 người triệu hoán biến hóa!2023-08-15 07:54
 • #1404: Chương 1404: Hứa Tiên? Bạch Tố Trinh?2023-08-15 07:54
 • #1405: Chương 1405: Thần tiên không bằng Vương Đạo Linh!2023-08-15 07:54
 • #1406: Chương 1406: Tiên ma đại hội!2023-08-15 07:54
 • #1407: Chương 1407: Trước đẳng cấp phong độ!2023-08-15 07:54
 • #1408: Chương 1408: Cường địch đánh tới!2023-08-15 07:55
 • #1409: Chương 1409: Tụ khí thành nhận?2023-08-15 07:55
 • #1410: Chương 1410: Lục tiên kiếm pháp!2023-08-15 07:55
 • #1411: Chương 1411: Cường cường đối chiến!2023-08-15 07:55
 • #1412: Chương 1412: Một côn đầu bể!2023-08-15 07:55
 • #1413: Chương 1413: Minh Nhật? Minh Thiên?2023-08-15 07:55
 • #1414: Chương 1414: Giết người tượng gỗ2023-08-15 07:55
 • #1415: Chương 1415: Rốt cuộc thanh tĩnh!2023-08-15 07:55
 • #1416: Chương 1416: Cẩn thận sau lưng!2023-08-15 07:55
 • #1417: Chương 1417: Hỗn chiến, giết không tha!2023-08-15 07:55
 • #1418: Chương 1418: Bắt sống Minh Thiên!2023-08-15 07:55
 • #1419: Chương 1419: Khoai lang phỏng tay!2023-08-15 07:56
 • #1420: Chương 1420: Tru tâm kiếm tổn thương!2023-08-15 07:56
 • #1421: Chương 1421: Ta có thể cứu hắn!2023-08-15 07:56
 • #1422: Chương 1422: Giết Ngao Thanh!2023-08-15 07:56
 • #1423: Chương 1423: Cao hứng quá sớm!2023-08-15 07:56
 • #1424: Chương 1424: Ngao Thanh sống lại!2023-08-15 07:56
 • #1425: Chương 1425: Tái chiến!2023-08-15 07:56
 • #1426: Chương 1426: Ngươi đỡ mấy chiêu?2023-08-15 07:56
 • #1427: Chương 1427: Nữ Bạt tôn giả!2023-08-15 07:56
 • #1428: Chương 1428: Bụi bậm lắng xuống!2023-08-15 07:56
 • #1429: Chương 1429: Xóa bỏ!2023-08-15 07:56
 • #1430: Chương 1430: Cha Cơ Hiên Viên!2023-08-15 07:57
 • #1431: Chương 1431: Trung châu, núi Thiên Thai!2023-08-15 07:57
 • #1432: Chương 1432: Không người không biết, không người không hiểu!2023-08-15 07:57
 • #1433: Chương 1433: Mục gia anh em gái!2023-08-15 07:57
 • #1434: Chương 1434: Vào núi Tàng Thanh?2023-08-15 07:57
 • #1435: Chương 1435: Đã trưởng thành!2023-08-15 07:57
 • #1436: Chương 1436: Heo linh thú huyễn!2023-08-15 07:57
 • #1437: Chương 1437: Câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng!2023-08-15 07:57
 • #1438: Chương 1438: Càn khôn địa lý quần!2023-08-15 07:57
 • #1439: Chương 1439: Kim giao đại vương!2023-08-15 07:57
 • #1440: Chương 1440: Tiên ẩn chỗ, người tự tiện vào chết!2023-08-15 07:57
 • #1441: Chương 1441: Vạn tiên kiếm trận!2023-08-15 07:58
 • #1442: Chương 1442: Tham lang, cự môn, phá quân!2023-08-15 07:58
 • #1443: Chương 1443: Một cái ổ khóa!2023-08-15 07:58
 • #1444: Chương 1444: Khóa Thông Thiên!2023-08-15 07:58
 • #1445: Chương 1445: Hư hại cửa Thiên giới!2023-08-15 07:58
 • #1446: Chương 1446: Điều kiện phản xạ, không kềm hãm được!2023-08-15 07:58
 • #1447: Chương 1447: Lùm cây!2023-08-15 07:58
 • #1448: Chương 1448: Sư tỷ am hiểu lòng người!2023-08-15 07:58
 • #1449: Chương 1449: Trần Tấn Nguyên tâm sự!2023-08-15 07:58
 • #1450: Chương 1450: Đảo Hiệp Khách!2023-08-15 07:58
 • #1451: Chương 1451: Thái huyền kinh!2023-08-15 07:58
 • #1452: Chương 1452: Chín chín thuộc về thật!2023-08-15 07:59
 • #1453: Chương 1453: Cũng quê mùa chứ ?2023-08-15 07:59
 • #1454: Chương 1454: Xuân Tam Thập Nương!2023-08-15 07:59
 • #1455: Chương 1455: Nguyệt quang bảo hạp?2023-08-15 07:59
 • #1456: Chương 1456: Đem Tước Tước làm cho bị thương!2023-08-15 07:59
 • #1457: Chương 1457: Cửu chuyển huyền công!2023-08-15 07:59
 • #1458: Chương 1458: Đã không có nước Nhật!2023-08-15 07:59
 • #1459: Chương 1459: Muốn địa bàn!2023-08-15 07:59
 • #1460: Chương 1460: Bảy nước đại hội!2023-08-15 07:59
 • #1461: Chương 1461: cứu viện nam châu!2023-08-15 07:59
 • #1462: Chương 1462: Tiến vào thiên giới!2023-08-15 07:59
 • #1463: Chương 1463: Cùng con rùa đen thi đấu chạy!2023-08-15 08:00
 • #1464: Chương 1464: Núi Hỏa Vân!2023-08-15 08:00
 • #1465: Chương 1465: Huyền công ảo diệu!2023-08-15 08:00
 • #1466: Chương 1466: Hiên Viên cung!2023-08-15 08:00
 • #1467: Chương 1467: Chùa Lan Nhược!2023-08-15 08:00
 • #1468: Chương 1468: Niếp Tiểu Thiến, quỷ đạo!2023-08-15 08:00
 • #1469: Chương 1469: Niếp Tiểu Thiến thỉnh cầu!2023-08-15 08:00
 • #1470: Chương 1470: Đại phong hồn phù!2023-08-15 08:00
 • #1471: Chương 1471: Ta muốn uống sữa!2023-08-15 08:00
 • #1472: Chương 1472: Thiên cung!2023-08-15 08:00
 • #1473: Chương 1473: Đế Hoàng bia!2023-08-15 08:00
 • #1474: Chương 1474: Thiên đế vị!2023-08-15 08:01
 • #1475: Chương 1475: Điện Lăng Tiêu, thánh chỉ!2023-08-15 08:01
 • #1476: Chương 1476: Quân thiên thai, đại truyền tống trận!2023-08-15 08:01
 • #1477: Chương 1477: Ta bề ngoài rất trung thực sao?2023-08-15 08:01
 • #1478: Chương 1478: Nữ Bạt chuyện cũ!2023-08-15 08:01
 • #1479: Chương 1479: Ta có biện pháp!2023-08-15 08:01
 • #1480: Chương 1480: Tiên trân vườn!2023-08-15 08:01
 • #1481: Chương 1481: Thần thổ địa!2023-08-15 08:01
 • #1482: Chương 1482: Đại bàn đào!2023-08-15 08:01
 • #1483: Chương 1483: Uống rượu lầm chuyện!2023-08-15 08:01
 • #1484: Chương 1484: Giết gà dọa khỉ!2023-08-15 08:02
 • #1485: Chương 1485: Bát công chúa khẩu dụ!2023-08-15 08:02
 • #1486: Chương 1486: Thuyết phục các phái!2023-08-15 08:02
 • #1487: Chương 1487: Cho mượn người! Cướp người?2023-08-15 08:02
 • #1488: Chương 1488: Tiên nhân số!2023-08-15 08:02
 • #1489: Chương 1489: Trấn ma tháp!2023-08-15 08:02
 • #1490: Chương 1490: tụ lý càn khôn!2023-08-15 08:02
 • #1491: Chương 1491: Bích Du môn hạ!2023-08-15 08:02
 • #1492: Chương 1492: Thật là nhân tinh à!2023-08-15 08:02
 • #1493: Chương 1493: Man Linh Nhi mùi thơm cơ thể!2023-08-15 08:03
 • #1494: Chương 1494: ba sự kiện!2023-08-15 08:03
 • #1495: Chương 1495: Ngươi không phúc hậu!2023-08-15 08:03
 • #1496: Chương 1496: Thượng cổ phong tiên chuyện!2023-08-15 08:03
 • #1497: Chương 1497: Sắc xây 'Đài triều kiến' !2023-08-15 08:03
 • #1498: Chương 1498: Trai giới!2023-08-15 08:03
 • #1499: Chương 1499: Tắm xong?2023-08-15 08:03
 • #1500: Chương 1500: Ngươi là Tôn Ngộ Không?2023-08-15 08:03
 • #1501: Chương 1501: Khỉ yêu tinh tinh!2023-08-15 08:03
 • #1502: Chương 1502: Bế quan ba tháng!2023-08-15 08:03
 • #1503: Chương 1503: Thiên đế có chỉ!2023-08-15 08:04
 • #1504: Chương 1504: Thằng nhóc kia ở độ kiếp!2023-08-15 08:04
 • #1505: Chương 1505: Đột phá tiên nhân cảnh!2023-08-15 08:04
 • #1506: Chương 1506: Con khỉ trộm đào!2023-08-15 08:04
 • #1507: Chương 1507: Ngươi xem ta đẹp trai hay không?2023-08-15 08:04
 • #1508: Chương 1508: Huyền công bốn chuyển!2023-08-15 08:04
 • #1509: Chương 1509: Uy phục bát hoang!2023-08-15 08:04
 • #1510: Chương 1510: Các phái đất phong!2023-08-15 08:04
 • #1511: Chương 1511: Bảy năm!2023-08-15 08:04
 • #1512: Chương 1512: Khoe khoang thần thông!2023-08-15 08:04
 • #1513: Chương 1513: Thần nhân cảnh sơ kỳ!2023-08-15 08:04
 • #1514: Chương 1514: 7 năm trước ước định!2023-08-15 08:04
 • #1515: Chương 1515: Xi Vưu thi thể!2023-08-15 08:05
 • #1516: Chương 1516: Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ!2023-08-15 08:05
 • #1517: Chương 1517: IPad 9!2023-08-15 08:05
 • #1518: Chương 1518: Kim Bình Mai?2023-08-15 08:05
 • #1519: Chương 1519: 10 bản con rối phù!2023-08-15 08:05
 • #1520: Chương 1520: Lạc đường ba người được!2023-08-15 08:05
 • #1521: Chương 1521: Ao máu, kén khủng!2023-08-15 08:05
 • #1522: Chương 1522: Chí tôn cảnh, ta tới!2023-08-15 08:05
 • #1523: Chương 1523: Thái hư ảo cảnh!2023-08-15 08:05
 • #1524: Chương 1524: Giết hại!2023-08-15 08:05
 • #1525: Chương 1525: Thời gian tăng tốc độ?2023-08-15 08:05
 • #1526: Chương 1526: Thần nhân cảnh trung kỳ!2023-08-15 08:05
 • #1527: Chương 1527: Một cổ huyết khí!2023-08-15 08:06
 • #1528: Chương 1528: Kêu gọi Thiếu Phong!2023-08-15 08:06
 • #1529: Chương 1529: Phù tang mộc, tam túc kim ô!2023-08-15 08:06
 • #1530: Chương 1530: Tiên thiên thái dương chân hỏa!2023-08-15 08:06
 • #1531: Chương 1531: Chị em gặp lại!2023-08-15 08:06
 • #1532: Chương 1532: Hai trăm năm ước hẹn!2023-08-15 08:06
 • #1533: Chương 1533: Không người! Chạy?2023-08-15 08:06
 • #1534: Chương 1534: Truyền thừa thái dương chân hỏa!2023-08-15 08:06
 • #1535: Chương 1535: Năm tôn lực!2023-08-15 08:06
 • #1536: Chương 1536: Vô ở giữa rừng rậm!2023-08-15 08:06
 • #1537: Chương 1537: Giấu thật là sâu!2023-08-15 08:06
 • #1538: Chương 1538: Minh Đế làm việc lại!2023-08-15 08:06
 • #1539: Chương 1539: Thiên Ma thân thể!2023-08-15 08:07
 • #1540: Chương 1540: Thế thông tam giới!2023-08-15 08:07
 • #1541: Chương 1541: Một quyền phá không!2023-08-15 08:07
 • #1542: Chương 1542: Hư không đánh một trận!2023-08-15 08:07
 • #1543: Chương 1543: Hổ phách thần đao!2023-08-15 08:07
 • #1544: Chương 1544: Sư đệ, ngươi còn sống?2023-08-15 08:07
 • #1545: Chương 1545: Chân linh xuất khiếu!2023-08-15 08:07
 • #1546: Chương 1546: Chân hỏa đốt người!2023-08-15 08:07
 • #1547: Chương 1547: Chân chính sao hoả!2023-08-15 08:07
 • #1548: Chương 1548: Trảm tiên!2023-08-15 08:07
 • #1549: Chương 1549: Sa Ngộ Tịnh!2023-08-15 08:08
 • #1550: Chương 1550: Mười tám cách biến hóa!2023-08-15 08:08
 • #1551: Chương 1551: Một môn 2 thiên phi!2023-08-15 08:08
 • #1552: Chương 1552: Thiên phi nương nương!2023-08-15 08:08
 • #1553: Chương 1553: Tự cao tự đại!2023-08-15 08:08
 • #1554: Chương 1554: Trả mạng ta lại!2023-08-15 08:08
 • #1555: Chương 1555: Thiếu niên, chú hai!2023-08-15 08:08
 • #1556: Chương 1556: Năm tháng vô tình!2023-08-15 08:08
 • #1557: Chương 1557: Trọng bảo xuất thế!2023-08-15 08:08
 • #1558: Chương 1558: Vạn trượng kim thân!2023-08-15 08:08
 • #1559: Chương 1559: Rìu Khai Thiên Bàn Cổ!2023-08-15 08:08
 • #1560: Chương 1560: Có công mài sắt có ngày nên kim!2023-08-15 08:09
 • #1561: Chương 1561: Sáu vị thần nhân!2023-08-15 08:09
 • #1562: Chương 1562: Đại Lực Hùng Ma vương!2023-08-15 08:09
 • #1563: Chương 1563: Huyền công tám chuyển!2023-08-15 08:09
 • #1564: Chương 1564: Chùa tiểu Lôi âm!2023-08-15 08:09
 • #1565: Chương 1565: Ta phật Như Lai!2023-08-15 08:09
 • #1566: Chương 1566: Lừa gạt bảo sao!2023-08-15 08:09
 • #1567: Chương 1567: Người ngoài hành tinh?2023-08-15 08:09
 • #1568: Chương 1568: Vương triều Đại Viêm!2023-08-15 08:09
 • #1569: Chương 1569: Trú đóng phàm nhân giới!2023-08-15 08:09
 • #1570: Chương 1570: Đài xem sao!2023-08-15 08:10
 • #1571: Chương 1571: Ngoài hành tinh hạm đội!2023-08-15 08:10
 • #1572: Chương 1572: Vung tay!2023-08-15 08:10
 • #1573: Chương 1573: Vạn biến không rời kỳ tông!2023-08-15 08:10
 • #1574: Chương 1574: Vẫn còn ở trong phòng!2023-08-15 08:10
 • #1575: Chương 1575: Đổ dạ hương!2023-08-15 08:10
 • #1576: Chương 1576: Thô bỉ bồn cầu!2023-08-15 08:10
 • #1577: Chương 1577: Ngoài cửa sổ xuân ý nồng!2023-08-15 08:10
 • #1578: Chương 1578: Nhóm lớn chiến hạm!2023-08-15 08:10
 • #1579: Chương 1579: Ta ông trời!2023-08-15 08:10
 • #1580: Chương 1580: Chí tôn đạo khí oai!2023-08-15 08:10
 • #1581: Chương 1581: Cung Dược Tiên!2023-08-15 08:11
 • #1582: Chương 1582: Thiên phi 19!2023-08-15 08:11
 • #1583: Chương 1583: Công chúa Thiết Phiến!2023-08-15 08:11
 • #1584: Chương 1584: Quạt ba tiêu!2023-08-15 08:11
 • #1585: Chương 1585: Động Vạn Ma!2023-08-15 08:11
 • #1586: Chương 1586: Bốn đại ma vương!2023-08-15 08:11
 • #1587: Chương 1587: Bổ máu!2023-08-15 08:11
 • #1588: Chương 1588: Ăn tích thực!2023-08-15 08:11
 • #1589: Chương 1589: Suy nghĩ nhiều!2023-08-15 08:11
 • #1590: Chương 1590: Cụt một tay thần công!2023-08-15 08:11
 • #1591: Chương 1591: Giam 10 năm giam!2023-08-15 08:11
 • #1592: Chương 1592: Phụ hoàng, cứu mạng à!2023-08-15 08:12
 • #1593: Chương 1593: Yêu cầu quá đáng!2023-08-15 08:12
 • #1594: Chương 1594: Khảo nghiệm!2023-08-15 08:12
 • #1595: Chương 1595: Thiên lọt!2023-08-15 08:12
 • #1596: Chương 1596: Thiên Vương tinh!2023-08-15 08:12
 • #1597: Chương 1597: Tìm thần thạch 5 màu!2023-08-15 08:12
 • #1598: Chương 1598: Kim cương đại dương!2023-08-15 08:12
 • #1599: Chương 1599: Thế giới nham thạch nóng chảy!2023-08-15 08:12
 • #1600: Chương 1600: Hoang cổ man thú!2023-08-15 08:12
 • #1601: Chương 1601: Người thú cuộc chiến!2023-08-15 08:12
 • #1602: Chương 1602: Lấy thạch thành công!2023-08-15 08:13
 • #1603: Chương 1603: Thứ 2 cái Bàn Cổ?2023-08-15 08:13
 • #1604: Chương 1604: Hun 1 hạ!2023-08-15 08:13
 • #1605: Chương 1605: Ngọc bất trác bất thành khí!2023-08-15 08:13
 • #1606: Chương 1606: Thiên uy?2023-08-15 08:13
 • #1607: Chương 1607: Nguy cơ giây phút!2023-08-15 08:13
 • #1608: Chương 1608: Âm dương hóa hỗn độn!2023-08-15 08:13
 • #1609: Chương 1609: Nguy cơ tạm đi!2023-08-15 08:13
 • #1610: Chương 1610: Tu luyện hỗn độn khí!2023-08-15 08:13
 • #1611: Chương 1611: Bổn tôn kêu gọi!2023-08-15 08:13
 • #1612: Chương 1612: Trứng hỗn độn khổng lồ!2023-08-15 08:13
 • #1613: Chương 1613: Thu nạp hỗn độn!2023-08-15 08:14
 • #1614: Chương 1614: Tỉnh lại!2023-08-15 08:14
 • #1615: Chương 1615: Bất thế kỳ công?2023-08-15 08:14
 • #1616: Chương 1616: Nguyện lực vô biên!2023-08-15 08:14
 • #1617: Chương 1617: Hỗn nguyên 9 chuyển công!2023-08-15 08:14
 • #1618: Chương 1618: Kêu gọi tôn giả cảnh!2023-08-15 08:14
 • #1619: Chương 1619: Cao lão trang!2023-08-15 08:14
 • #1620: Chương 1620: Trư Bát Giới cưới vợ!2023-08-15 08:14
 • #1621: Chương 1621: Bát Giới từ đâu tới!2023-08-15 08:14
 • #1622: Chương 1622: Bắp cải ngon bị heo ủi!2023-08-15 08:15
 • #1623: Chương 1623: Thiên Bồng đại nguyên soái!2023-08-15 08:15
 • #1624: Chương 1624: Phạt ngươi đổi heo!2023-08-15 08:15
 • #1625: Chương 1625: Vào nhà làm gì?2023-08-15 08:15
 • #1626: Chương 1626: 2 nữ tâm tư!2023-08-15 08:15
 • #1627: Chương 1627: Thật là quá mắc cở!2023-08-15 08:15
 • #1628: Chương 1628: Chơi nhiều tiền!2023-08-15 08:15
 • #1629: Chương 1629: Kiến hoàng tâm sự!2023-08-15 08:15
 • #1630: Chương 1630: Làm dầu!2023-08-15 08:15
 • #1631: Chương 1631: Chạy mau à!2023-08-15 08:15
 • #1632: Chương 1632: 10 năm mãn hạn!2023-08-15 08:15
 • #1633: Chương 1633: Mẹ con gặp lại!2023-08-15 08:16
 • #1634: Chương 1634: Bàn đào đại hội!2023-08-15 08:16
 • #1635: Chương 1635: Linh Vân tới thăm!2023-08-15 08:16
 • #1636: Chương 1636: Sư tỷ bế quan!2023-08-15 08:16
 • #1637: Chương 1637: Vì sao bản đồ!2023-08-15 08:16
 • #1638: Chương 1638: Lam Tinh tinh hệ!2023-08-15 08:16
 • #1639: Chương 1639: Mời cỡi quần áo!2023-08-15 08:16
 • #1640: Chương 1640: Vì sao lữ nhân?2023-08-15 08:16
 • #1641: Chương 1641: Á Đặc đế đô!2023-08-15 08:16
 • #1642: Chương 1642: Juliet thỉnh cầu!2023-08-15 08:16
 • #1643: Chương 1643: Hắc thạch tinh!2023-08-15 08:17
 • #1644: Chương 1644: Ngươi có thể đi chết!2023-08-15 08:17
 • #1645: Chương 1645: Tàn khốc nhất trừng phạt!2023-08-15 08:17
 • #1646: Chương 1646: Hắc động!2023-08-15 08:17
 • #1647: Chương 1647: Ngươi làm thủ tướng!2023-08-15 08:17
 • #1648: Chương 1648: Cho mượn đầu ngươi 1 dùng!2023-08-15 08:17
 • #1649: Chương 1649: Andrew đại đế!2023-08-15 08:17
 • #1650: Chương 1650: Để cho ta làm phụ nữ của ngươi đi!2023-08-15 08:17
 • #1651: Chương 1651: Thư thái sao?2023-08-15 08:17
 • #1652: Chương 1652: Đại Vương tinh hệ!2023-08-15 08:17
 • #1653: Chương 1653: Kinh khủng hấp lực!2023-08-15 08:17
 • #1654: Chương 1654: Ngươi có bạn trai?2023-08-15 08:18
 • #1655: Chương 1655: Linh tinh!2023-08-15 08:18
 • #1656: Chương 1656: Tôn giả cảnh trung kỳ!2023-08-15 08:18
 • #1657: Chương 1657: Núi Vạn Thọ, Ngũ trang quán!2023-08-15 08:18
 • #1658: Chương 1658: Nhân sâm quả!2023-08-15 08:18
 • #1659: Chương 1659: Địa thư!2023-08-15 08:18
 • #1660: Chương 1660: Ngộ đạo!2023-08-15 08:18
 • #1661: Chương 1661: Chiếm đoạt chi đạo!2023-08-15 08:18
 • #1662: Chương 1662: Sao hoả biến mất!2023-08-15 08:18
 • #1663: Chương 1663: Trong đan điền hắc động!2023-08-15 08:18
 • #1664: Chương 1664: Dị thú cường đại!2023-08-15 08:19
 • #1665: Chương 1665: Thần phục, hoặc là chết!2023-08-15 08:19
 • #1666: Chương 1666: Trở lại Lam tinh!2023-08-15 08:19
 • #1667: Chương 1667: Mộc tinh đánh tới!2023-08-15 08:19
 • #1668: Chương 1668: Ta là tới giúp các ngươi!2023-08-15 08:19
 • #1669: Chương 1669: Lão quái, ngươi làm gì?2023-08-15 08:19
 • #1670: Chương 1670: Không bằng tự bạo đi!2023-08-15 08:19
 • #1671: Chương 1671: Cường thế trở về!2023-08-15 08:19
 • #1672: Chương 1672: Minh Đế bi thảm!2023-08-15 08:19
 • #1673: Chương 1673: Cảnh giới trong truyền thuyết!2023-08-15 08:19
 • #1674: Chương 1674: Chém Minh Đế!2023-08-15 08:20
 • #1675: Chương 1675: Cơ Linh Vân xuất quan!2023-08-15 08:20
 • #1676: Chương 1676: Ta có diệu chiêu!2023-08-15 08:20
 • #1677: Chương 1677: Cam nguyện đổi heo!2023-08-15 08:20
 • #1678: Chương 1678: Đại thiên giới!2023-08-15 08:20
 • #1679: Chương 1679: 1 đường sinh cơ?2023-08-15 08:20
 • #1680: Chương 1680: Long Tôn!2023-08-15 08:20
 • #1681: Chương 1681: Thái thượng Đạo Tổ?2023-08-15 08:20
 • #1682: Chương 1682: Trên trời hạ xuống thần binh!2023-08-15 08:20
 • #1683: Chương 1683: Bằng ngươi cũng xứng?2023-08-15 08:20
 • #1684: Chương 1684: Chiếm đoạt Long Tôn!2023-08-15 08:20
 • #1685: Chương 1685: Chọc động chí tôn!2023-08-15 08:21
 • #1686: Chương 1686: 2 đại chí tôn!2023-08-15 08:21
 • #1687: Chương 1687: Đắc đạo chân tiên!2023-08-15 08:21
 • #1688: Chương 1688: Quen thuộc ánh mắt!2023-08-15 08:21
 • #1689: Chương 1689: Tổn 1 phân thân!2023-08-15 08:21
 • #1690: Chương 1690: Ôm ngươi ngủ!2023-08-15 08:21
 • #1691: Chương 1691: Thành tựu chuyện tốt!2023-08-15 08:21
 • #1692: Chương 1692: Chỉ có thể gọi là sư tỷ!2023-08-15 08:21
 • #1693: Chương 1693: Ngươi là Tôn Ngộ Không?2023-08-15 08:21
 • #1694: Chương 1694: Kêu gọi phật A Di Đà!2023-08-15 08:21
 • #1695: Chương 1695: Du lịch!2023-08-15 08:22
 • #1696: Chương 1696: Mộc phù2023-08-15 08:22
 • #1697: Chương 1697: Tiên thú giữ núi!2023-08-15 08:22
 • #1698: Chương 1698: Tấn tiên phủ!2023-08-15 08:22
 • #1699: Chương 1699: Thượng tiên giá lâm!2023-08-15 08:22
 • #1700: Chương 1700: Đại tiên là lai lịch ra sao?2023-08-15 08:22
 • #1701: Chương 1701: Hoang mang!2023-08-15 08:22
 • #1702: Chương 1702: Người triệu hoán cấp 12!2023-08-15 08:22
 • #1703: Chương 1703: Bồ Đề lão tổ!2023-08-15 08:22
 • #1704: Chương 1704: Tàn sát chí tôn?2023-08-15 08:22
 • #1705: Chương 1705: Đại giết 4 phương!2023-08-15 08:22
 • #1706: Chương 1706: Huyền Thiên lại đến!2023-08-15 08:23
 • #1707: Chương 1707: Chỉ đổ thừa ngươi thực lực quá mạnh mẽ!2023-08-15 08:23
 • #1708: Chương 1708: Chí tôn tay cụt!2023-08-15 08:23
 • #1709: Chương 1709: Hắc động bị cấm!2023-08-15 08:23
 • #1710: Chương 1710: Ta là Thương Thiên!2023-08-15 08:23
 • #1711: Chương 1711: Chứng đạo!2023-08-15 08:23
 • #1712: Chương 1712: Đại kết cục (6000 chữ )2023-08-15 08:23
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Vạn Long Thần Tôn

TiKay

Thành Tinh Yêu Quái Không Được Báo Án

THUYS♥️

Thần Cấp Vườn Cây

TiKay

Phi Kiếm Vấn Đạo

TiKay

Quỷ Biết Ta Đã Trải Qua Cái Gì

THUYS♥️

Đấu La: Khiếp Sợ, Ta Thành Bỉ Bỉ Đông

TiKay

Leave a Reply