Huyền Huyễn

Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống

Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống

[ hỏa bạo sảng văn ]

“Lại có thể mở ra một tòa chí cao thần phần mộ, thần vật, ta tới!”

“Chiếm thiên tạo hóa cây kết quả ? Không tệ, lại là thần cấp kỳ quả!”

Chí Tôn Thần Mộ nơi tay, thích hợp chư thần bảo vật, có thể chôn thiên địa nhật nguyệt.

Chiếm thiên địa tạo hóa, quét ngang chư thiên vạn giới, nghiền ép vạn vực Chí Tôn, ai có thể cùng ta tranh phong!

P/s: Đợt này bắt đọc trên 30 chương mới cho vote, bình luận. Nên các đồng hữu đọc trên 30 chương nhớ vote, bình luận nhé

P/s: Cầu buff, cầu vote 100 điểm cuối chương

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thất Cân Cửu Tiền
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 01: Chí Tôn Thần Mộ hệ thống2023-06-07 08:09
 • #2: Chương 02: Chí Tôn Thần Mộ2023-06-07 08:09
 • #3: Chương 03: Thi độc nhập thể2023-06-07 08:09
 • #4: Chương 04: Nhiệm vụ thứ nhất2023-06-07 08:10
 • #5: Chương 05: Sinh tử chiến2023-06-07 08:10
 • #6: Chương 06: An tâm đi chết liền tốt!2023-06-07 08:10
 • #7: Chương 07: Đoạt Thiên Tạo Hóa cây2023-06-07 08:10
 • #8: Chương 08: Ba loại kỳ quả2023-06-07 08:10
 • #9: Chương 09: Lại chơi sinh tử chiến ?2023-06-07 08:10
 • #10: Chương 10: A! Mau nhìn!2023-06-07 08:10
 • #11: Chương 11: Đan Thần mộ2023-06-07 08:10
 • #12: Chương 12: Ba kiện bảo vật2023-06-07 08:11
 • #13: Chương 13: Tiểu bối tìm chết!2023-06-07 08:11
 • #14: Chương 14: Ngây ra như phỗng Tần Tiên Vũ2023-06-07 08:11
 • #15: Chương 15: Đan Thần giới2023-06-07 08:11
 • #16: Chương 16: Tu luyện thánh địa2023-06-07 08:11
 • #17: Chương 17: Ảnh Tử thích khách2023-06-07 08:11
 • #18: Chương 18: Để cho ta ngăn cản tai ?2023-06-07 08:11
 • #19: Chương 19: Ẩn tàng thật sâu2023-06-07 08:11
 • #20: Chương 20: Nhiệm vụ: Thí luyện đệ nhất2023-06-07 08:11
 • #21: Chương 21: So giết người đơn giản2023-06-07 08:12
 • #22: Chương 22: Trúng thi độc yêu thú2023-06-07 08:12
 • #23: Chương 23: Trời cũng giúp ta2023-06-07 08:12
 • #24: Chương 24: Huyền cấp Võ Ấn2023-06-07 08:12
 • #25: Chương 25: Điên cuồng một lần2023-06-07 08:12
 • #26: Chương 26: Làm cái quỷ gì ?2023-06-07 08:12
 • #27: Chương 27: Đầu óc là đồ tốt2023-06-07 08:12
 • #28: Chương 28: Súc sinh, còn không ngừng tay!2023-06-07 08:12
 • #29: Chương 29: Huyết Dực Thi Vương2023-06-07 08:12
 • #30: Chương 30: Thông Huyền Kiếp Trảm2023-06-07 08:12
 • #31: Chương 31: Đem Dương Mạc để lại cho ta!2023-06-07 08:12
 • #32: Chương 32: Võ Vương lực2023-06-07 08:13
 • #33: Chương 33: Tịch Diệt Tam Kiếm2023-06-07 08:13
 • #34: Chương 34: Ta có cái lớn mật ý nghĩ2023-06-07 08:13
 • #35: Chương 35: Ngươi nói đúng!2023-06-07 08:13
 • #36: Chương 36: Ngươi có lá gan này sao ?2023-06-07 08:13
 • #37: Chương 37: Phế nhân mà thôi ?2023-06-07 08:13
 • #38: Chương 38: Đồ vật cầm tới!2023-06-07 08:13
 • #39: Chương 39: Chí Tôn Thăng Linh các2023-06-07 08:13
 • #40: Chương 40: Tòa thứ ba Thần Mộ2023-06-07 08:13
 • #41: Chương 41: Trận pháp truyền thừa2023-06-07 08:13
 • #42: Chương 42: Tỏa Thiên Tù Địa2023-06-07 08:13
 • #43: Chương 43: Linh dực2023-06-07 08:14
 • #44: Chương 44: Tuyền Cơ Lĩnh chủ2023-06-07 08:14
 • #45: Chương 45: Hai nhiệm vụ2023-06-07 08:14
 • #46: Chương 46: Khôi phục kinh mạch2023-06-07 08:14
 • #47: Chương 47: Mưa gió muốn tới2023-06-07 08:14
 • #48: Chương 48: Ngươi dưỡng cái tốt cháu gái!2023-06-07 08:14
 • #49: Chương 49: Thông Huyền cuộc chiến!2023-06-07 08:14
 • #50: Chương 50: Ngươi chết một vạn lần cũng không đủ!2023-06-07 08:14
 • #51: Chương 51: Cho các ngươi hai con đường2023-06-07 08:14
 • #52: Chương 52: Thập đại kỳ thư2023-06-07 08:14
 • #53: Chương 53: Nhân Vương2023-06-07 08:14
 • #54: Chương 54: Nhân Hoàng điện2023-06-07 08:15
 • #55: Chương 55: Trận pháp thế gia2023-06-07 08:15
 • #56: Chương 56: Lại là liên hoàn nhiệm vụ2023-06-07 08:15
 • #57: Chương 57: Kình Thiên kiếm chỉ2023-06-07 08:15
 • #58: Chương 58: Đùa nghịch hạ tràng2023-06-07 08:15
 • #59: Chương 59: Thi Tà cốc2023-06-07 08:15
 • #60: Chương 60: Tiểu tù trận2023-06-07 08:15
 • #61: Chương 61: Vạn thi hướng hoàng2023-06-07 08:15
 • #62: Chương 62: Quy Xà Ngự Thiên trận2023-06-07 08:15
 • #63: Chương 63: Cần cầu ngươi ?2023-06-07 08:15
 • #64: Chương 64: Trách ta ?2023-06-07 08:15
 • #65: Chương 65: Vạn Linh Đồ Sát trận2023-06-07 08:16
 • #66: Chương 66: Ngươi sẽ khóc không ra!2023-06-07 08:16
 • #67: Chương 67: Dương Mạc xuất thủ2023-06-07 08:16
 • #68: Chương 68: Ba chiêu chém giết2023-06-07 08:16
 • #69: Chương 69: Nhiều người tức giận2023-06-07 08:16
 • #70: Chương 70: Đủ kinh hỉ đi ?2023-06-07 08:16
 • #71: Chương 71: Gieo họa di ngàn năm2023-06-07 08:16
 • #72: Chương 72: Hoàn thành đệ nhất vòng2023-06-07 08:16
 • #73: Chương 73: Tại ta trước mặt chơi trận pháp ?2023-06-07 08:16
 • #74: Chương 74: Nghịch chuyển2023-06-07 08:17
 • #75: Chương 75: Còn có cái tin tức tốt2023-06-07 08:17
 • #76: Chương 76: Thu hoạch thời khắc2023-06-07 08:17
 • #77: Chương 77: Du thúc tỉnh!2023-06-07 08:17
 • #78: Chương 78: Quy củ ?2023-06-07 08:17
 • #79: Chương 79: Nhân Vương bí cảnh2023-06-07 08:17
 • #80: Chương 80: Yêu nữ2023-06-07 08:17
 • #81: Chương 81: Tiến nhập bí cảnh2023-06-07 08:17
 • #82: Chương 82: Dám đánh cướp ta ?2023-06-07 08:17
 • #83: Chương 83: Chiến Bộ Vô Sinh2023-06-07 08:17
 • #84: Chương 84: Tòa thứ tư Thần Mộ2023-06-07 08:17
 • #85: Chương 85: Đều là bảo vật!2023-06-07 08:18
 • #86: Chương 86: Đoạt thức ăn trước miệng cọp2023-06-07 08:18
 • #87: Chương 87: Đệ tứ loại kỳ quả ?2023-06-07 08:18
 • #88: Chương 88: Vạn thú hướng hoàng2023-06-07 08:18
 • #89: Chương 89: Thí luyện tháp2023-06-07 08:18
 • #90: Chương 90: Thủ tháp người2023-06-07 08:18
 • #91: Chương 91: Quá hạn đan dược2023-06-07 08:18
 • #92: Chương 92: Đại Long Cầm Thiên Thủ2023-06-07 08:18
 • #93: Chương 93: Dưỡng Hồn châu2023-06-07 08:18
 • #94: Chương 94: Kinh hãi khôi lỗi2023-06-07 08:19
 • #95: Chương 95: Ngươi thắng!2023-06-07 08:19
 • #96: Chương 96: Hắc Viêm hổ2023-06-07 08:19
 • #97: Chương 97: Hố cha linh thú2023-06-07 08:19
 • #98: Chương 98: Đồ thần diệt phật ?2023-06-07 08:19
 • #99: Chương 99: Lôi Hỏa Phần Thiên2023-06-07 08:19
 • #100: Chương 100: Tà Sát Viêm2023-06-07 08:19
 • #101: Chương 101: Võ Cốt quả2023-06-07 08:19
 • #102: Chương 102: Nhẹ nhõm diệt sát2023-06-07 08:19
 • #103: Chương 103: Vẫn Thánh Hồ2023-06-07 08:19
 • #104: Chương 104: Ngươi tại tìm chết!2023-06-07 08:20
 • #105: Chương 105: Vậy ngươi lên a!2023-06-07 08:20
 • #106: Chương 106: Linh dược thành tinh2023-06-07 08:20
 • #107: Chương 107: Nuốt thánh hoa2023-06-07 08:20
 • #108: Chương 108: Để cho ta tới!2023-06-07 08:20
 • #109: Chương 109: Lôi Linh thảo2023-06-07 08:20
 • #110: Chương 110: Ngân Dực Lôi Xà2023-06-07 08:20
 • #111: Chương 111: Xác thực là kinh hỉ!2023-06-07 08:20
 • #112: Chương 112: Lôi Long thú tàn hồn2023-06-07 08:20
 • #113: Chương 113: Lôi Hỏa lực2023-06-07 08:20
 • #114: Chương 114: Phần Thiên uy2023-06-07 08:20
 • #115: Chương 115: Huyền Hỏa Lộ2023-06-07 08:21
 • #116: Chương 116: Hắn rất điệu thấp!2023-06-07 08:21
 • #117: Chương 117: Thiên Ảnh Tráo2023-06-07 08:21
 • #118: Chương 118: Thật có bí pháp ?2023-06-07 08:21
 • #119: Chương 119: Vừa vào Võ Sư liền đỉnh phong2023-06-07 08:21
 • #120: Chương 120: Khí linh2023-06-07 08:21
 • #121: Chương 121: Thần bí đại ấn2023-06-07 08:21
 • #122: Chương 122: Các ngươi quá sợ2023-06-07 08:21
 • #123: Chương 123: Trấn Thi ấn2023-06-07 08:21
 • #124: Chương 124: đi trảo thú2023-06-07 08:21
 • #125: Chương 125: Không người có thể so ?2023-06-07 08:21
 • #126: Chương 126: U Thổ châu2023-06-07 08:21
 • #127: Chương 127: Thánh Linh mộ ?2023-06-07 08:22
 • #128: Chương 128: Yêu thú cấp bảy2023-06-07 08:22
 • #129: Chương 129: Hố hàng2023-06-07 08:22
 • #130: Chương 130: Hắn liền là lừa đảo2023-06-07 08:22
 • #131: Chương 131: Gọi nhịp với ta ?2023-06-07 08:22
 • #132: Chương 132: Ngươi có thể hối hận ?2023-06-07 08:22
 • #133: Chương 133: Ngưng Huyết đan2023-06-07 08:22
 • #134: Chương 134: Lôi đài tại cái nào ?2023-06-07 08:22
 • #135: Chương 135: Cho ta thua đi!2023-06-07 08:22
 • #136: Chương 136: Hộ cung đại trận2023-06-07 08:22
 • #137: Chương 137: Đừng làm mất mặt được không ?2023-06-07 08:23
 • #138: Chương 138: Huyền Hỏa Mạc Vương2023-06-07 08:23
 • #139: Chương 139: Hoàng gia thư khố2023-06-07 08:23
 • #140: Chương 140: Kinh hỉ hộp quà2023-06-07 08:23
 • #141: Chương 141: Lôi Hỏa linh dực2023-06-07 08:23
 • #142: Chương 142: Bày trận2023-06-07 08:23
 • #143: Chương 143: Những lời này nên ta nói!2023-06-07 08:23
 • #144: Chương 144: Bi ai Võ Hoàng2023-06-07 08:23
 • #145: Chương 145: Bắt đầu!2023-06-07 08:23
 • #146: Chương 146: Yêu nghiệt a!2023-06-07 08:23
 • #147: Chương 147: Chấn kinh toàn trường2023-06-07 08:23
 • #148: Chương 148: Định nhượng Mạc Vương hài lòng!2023-06-07 08:24
 • #149: Chương 149: Làm xinh đẹp!2023-06-07 08:24
 • #150: Chương 150: Chí Tôn đan các2023-06-07 08:24
 • #151: Chương 151: Băng Phách Hàn Vụ2023-06-07 08:24
 • #152: Chương 152: Ấp trứng trứng đá2023-06-07 08:24
 • #153: Chương 153: Phệ thần khôi lỗi2023-06-07 08:24
 • #154: Chương 154: Đại càn quét2023-06-07 08:24
 • #155: Chương 155: Ngươi vô cùng ngu ngốc!2023-06-07 08:24
 • #156: Chương 156: Thiên Hà Già Thiên trận2023-06-07 08:24
 • #157: Chương 157: Võ Tôn hiện!2023-06-07 08:24
 • #158: Chương 158: Không giết ân ?2023-06-07 08:25
 • #159: Chương 159: Tòa thứ năm Thần Mộ2023-06-07 08:25
 • #160: Chương 160: Tửu Thần hồ lô2023-06-07 08:25
 • #161: Chương 161: Băng Phách Ly Hỏa2023-06-07 08:25
 • #162: Chương 162: Ân này, Dương Mạc khắc ghi!2023-06-07 08:25
 • #163: Chương 163: Các loại (chờ) ngươi rất lâu!2023-06-07 08:25
 • #164: Chương 164: 6 vị Võ Tông2023-06-07 08:25
 • #165: Chương 165: Huyền Hỏa khó khăn2023-06-07 08:25
 • #166: Chương 166: Cái gì tình huống ?2023-06-07 08:26
 • #167: Chương 167: Nhiệm vụ: Thủ đồ2023-06-07 08:26
 • #168: Chương 168: Thăng Long rượu ?2023-06-07 08:26
 • #169: Chương 169: Nhân Vương tập kết2023-06-07 08:26
 • #170: Chương 170: Hỏa Long quan2023-06-07 08:26
 • #171: Chương 171: Ngươi cuối cùng tính đáng tin một lần!2023-06-07 08:26
 • #172: Chương 172: Ba cái ngu ngốc2023-06-07 08:26
 • #173: Chương 173: Bi thảm Võ Tông2023-06-07 08:26
 • #174: Chương 174: Đệ ngũ loại kỳ quả2023-06-07 08:27
 • #175: Chương 175: Tiểu hắc bạo phát!2023-06-07 08:27
 • #176: Chương 176: Chí Tôn thú các ?2023-06-07 08:27
 • #177: Chương 177: Thánh Linh mộ2023-06-07 08:27
 • #178: Chương 178: Hóa Thiên Thần Quyết2023-06-07 08:27
 • #179: Chương 179: Tiên Thiên Cực Âm thể2023-06-07 08:27
 • #180: Chương 180: Huyễn Thiên Cửu Biến2023-06-07 08:27
 • #181: Chương 181: Trăm triều hội2023-06-07 08:27
 • #182: Chương 182: Kiếm ý2023-06-07 08:27
 • #183: Chương 183: Thấy hối hận ?2023-06-07 08:27
 • #184: Chương 184: Ta phụng bồi!2023-06-07 08:27
 • #185: Chương 185: Hắn còn có mặt mũi ?2023-06-07 08:27
 • #186: Chương 186: Bảo khố đây ?2023-06-07 08:28
 • #187: Chương 187: Tòa thứ bảy Thần Mộ2023-06-07 08:28
 • #188: Chương 188: Danh chấn Thiên Hà2023-06-07 08:28
 • #189: Chương 189: Trấn Quốc Chi Bảo2023-06-07 08:28
 • #190: Chương 190: Có chơi có chịu liền tốt2023-06-07 08:28
 • #191: Chương 191: Một cái khác phần thưởng2023-06-07 08:28
 • #192: Chương 192: Ba kiện bảo vật2023-06-07 08:28
 • #193: Chương 193: Kỷ Thanh Tuyền2023-06-07 08:28
 • #194: Chương 194: Lúc này mới là xấu tin tức!2023-06-07 08:28
 • #195: Chương 195: Thần Mộ mở ra2023-06-07 08:28
 • #196: Chương 196: Thăng Long quyết!2023-06-07 08:28
 • #197: Chương 197: Quà ra mắt đây ?2023-06-07 08:29
 • #198: Chương 198: Dính hoa chọc thảo ?2023-06-07 08:29
 • #199: Chương 199: Cẩu nam nữ!2023-06-07 08:29
 • #200: Chương 200: Lão đại, ta lợi hại không ?2023-06-07 08:29
 • #201: Chương 201: Cáo trạng Dương Mạc2023-06-07 08:29
 • #202: Chương 202: Bạo nộ đạo sư2023-06-07 08:29
 • #203: Chương 203: Thượng cổ tông môn ?2023-06-07 08:29
 • #204: Chương 204: Thứ tám Thần Mộ2023-06-07 08:29
 • #205: Chương 205: Thiên Hồn tông di chỉ2023-06-07 08:29
 • #206: Chương 206: Để cho ta giết đi!2023-06-07 08:29
 • #207: Chương 207: Hồn kỹ, Thiên Hồn Trảm!2023-06-07 08:30
 • #208: Chương 208: Thi tộc hội tụ2023-06-07 08:30
 • #209: Chương 209: Vây rồi!2023-06-07 08:30
 • #210: Chương 210: Lưu ly linh dịch2023-06-07 08:30
 • #211: Chương 211: Long Mạch hiện!2023-06-07 08:30
 • #212: Chương 212: Cường chế nhiệm vụ!2023-06-07 08:30
 • #213: Chương 213: Nháo hắn cái long trời lở đất!2023-06-07 08:30
 • #214: Chương 214: Ô kim ma lang2023-06-07 08:30
 • #215: Chương 215: Lúc này chơi lớn!2023-06-07 08:30
 • #216: Chương 216: Lúc này chơi lớn!2023-06-07 08:31
 • #217: Chương 217: Thiên Hà bí cảnh2023-06-07 08:31
 • #218: Chương 218: Ngươi ăn ta phân tiểu ?2023-06-07 08:31
 • #219: Chương 219: Điệu hổ ly sơn2023-06-07 08:31
 • #220: Chương 220: Trong thành kẻ giết người, chết!2023-06-07 08:31
 • #221: Chương 221: Thần bí rương gỗ2023-06-07 08:31
 • #222: Chương 222: Thi Thánh hài cốt2023-06-07 08:31
 • #223: Chương 223: Đại loạn lên2023-06-07 08:31
 • #224: Chương 224: Ta muốn các loại (chờ) lão đại!2023-06-07 08:31
 • #225: Chương 225: Ta muốn các loại (chờ) lão đại!2023-06-07 08:46
 • #226: Chương 226: Nuốt sống Thi Hoàng2023-06-07 08:46
 • #227: Chương 227: Vậy thì chết đi!2023-06-07 08:46
 • #228: Chương 228: Bản thần thú ở đây!2023-06-07 08:46
 • #229: Chương 229: Chu Tước lông vũ2023-06-07 08:46
 • #230: Chương 230: Chu Tước hiện!2023-06-07 08:46
 • #231: Chương 231: Dương Đại trưởng lão Mạc dự định2023-06-07 08:46
 • #232: Chương 232: Huyết Luyện Ma Trận2023-06-07 08:46
 • #233: Chương 233: Huyết linh Thi tộc2023-06-07 08:46
 • #234: Chương 234: Băng Phách Ly Hỏa uy2023-06-07 08:46
 • #235: Chương 235: Lại gây phiền toái2023-06-07 08:46
 • #236: Chương 236: Thi tộc Võ Tôn2023-06-07 08:47
 • #237: Chương 237: Không ngươi không lấy chồng2023-06-07 08:47
 • #238: Chương 238: Ngươi bệnh cũng không nhẹ2023-06-07 08:47
 • #239: Chương 239: Thần Luyện lão nhân2023-06-07 08:47
 • #240: Chương 240: Một trăm cái dập đầu2023-06-07 08:47
 • #241: Chương 241: Nhanh cứu cứu ta!2023-06-07 08:47
 • #242: Chương 242: Thần Luyện Dương Mạc2023-06-07 08:47
 • #243: Chương 243: Hai cái kinh hỉ hộp quà2023-06-07 08:47
 • #244: Chương 244: Thánh dịch2023-06-07 08:47
 • #245: Chương 245: Ta đi giết đi!2023-06-07 08:47
 • #246: Chương 246: Đại Long khâm sai2023-06-07 08:47
 • #247: Chương 247: Tông môn đại nạn2023-06-07 08:48
 • #248: Chương 248: Thăng Long rượu2023-06-07 08:48
 • #249: Chương 249: Tửu Phong Tử máu2023-06-07 08:48
 • #250: Chương 250: Ngự Thú quyết2023-06-07 08:48
 • #251: Chương 251: Thần thú trứng trứng ?2023-06-07 08:48
 • #252: Chương 252: Thánh Đạo quy tắc2023-06-07 08:48
 • #253: Chương 253: Lão đại mau trốn!2023-06-07 08:48
 • #254: Chương 254: Chém Võ Tôn!2023-06-07 08:48
 • #255: Chương 255: Thượng phẩm thần thú2023-06-07 08:48
 • #256: Chương 256: Bất Quy Uyên2023-06-07 08:48
 • #257: Chương 257: Thất truyền truyền tống trận2023-06-07 08:48
 • #258: Chương 258: Thần trụ sở2023-06-07 08:48
 • #259: Chương 259: Ngọc Lân thảo2023-06-07 08:49
 • #260: Chương 260: Thanh hồng thánh liên2023-06-07 08:49
 • #261: Chương 261: Hung thú2023-06-07 08:49
 • #262: Chương 262: Thần thú vẫn lạc nơi2023-06-07 08:49
 • #263: Chương 263: Thần cốt2023-06-07 08:49
 • #264: Chương 264: Ngươi tới a!2023-06-07 08:49
 • #265: Chương 265: Phân tiểu uy2023-06-07 08:49
 • #266: Chương 266: Lực chiến Võ Tông2023-06-07 08:49
 • #267: Chương 267: Cự viên chiến Võ Tôn2023-06-07 08:49
 • #268: Chương 268: Thánh dược, có thể hay không cứu nàng ?2023-06-07 08:49
 • #269: Chương 269: Thần thú ấp trứng2023-06-07 08:50
 • #270: Chương 270: Thiên Minh Băng Phượng2023-06-07 08:50
 • #271: Chương 271: Thánh cảnh cường giả giá lâm2023-06-07 08:50
 • #272: Chương 272: Đoạt người khác lão bà rất thú vị2023-06-07 08:50
 • #273: Chương 273: Cút nhanh lên!2023-06-07 08:50
 • #274: Chương 274: Phệ thần thuật2023-06-07 08:50
 • #275: Chương 275: Ba loại bí thuật2023-06-07 08:50
 • #276: Chương 276: Cùng ta nói chuyện thân phận ?2023-06-07 08:50
 • #277: Chương 277: Lão đại mau dừng tay!2023-06-07 08:50
 • #278: Chương 278: Ôn Thần Liên2023-06-07 08:50
 • #279: Chương 279: Dạ Vô Ngân2023-06-07 08:51
 • #280: Chương 280: Không giết vô danh hạng người2023-06-07 08:51
 • #281: Chương 281: Tử kim Kỳ Lân2023-06-07 08:51
 • #282: Chương 282: Băng Hỏa Chưởng2023-06-07 08:52
 • #283: Chương 283: Lôi Hỏa chiến chùy2023-06-07 08:52
 • #284: Chương 284: Tử linh triệu hoán sư2023-06-07 08:52
 • #285: Chương 285: Võ Tông2023-06-07 08:52
 • #286: Chương 286: Thần Chủ mệnh ?2023-06-07 08:52
 • #287: Chương 287: Gian khổ nhiệm vụ2023-06-07 08:52
 • #288: Chương 288: Ôn Thần Liên hiện2023-06-07 08:52
 • #289: Chương 289: Nhiệm vụ: Ngũ Hành chí bảo2023-06-07 08:52
 • #290: Chương 290: Nhiệm vụ: Chôn thiên địa2023-06-07 08:52
 • #291: Chương 291: Không Linh Ngọc2023-06-07 08:52
 • #292: Chương 292: Thực sẽ chơi!2023-06-07 08:52
 • #293: Chương 293: Thích Hồn cung2023-06-07 08:52
 • #294: Chương 294: Chịu chết mà thôi!2023-06-07 08:53
 • #295: Chương 295: Thất tinh Huyễn Sát trận2023-06-07 08:53
 • #296: Chương 296: Thiên như không phục, ta liền phục thiên!2023-06-07 08:53
 • #297: Chương 297: Thổ thuộc tính dị bảo2023-06-07 08:53
 • #298: Chương 298: Hậu thổ Vân Ngọc2023-06-07 08:53
 • #299: Chương 299: Hồng hóa thánh chi2023-06-07 08:53
 • #300: Chương 300: Nên giết các ngươi!2023-06-07 08:53
 • #301: Chương 301: Đao Tôn Lôi Đình Trảm2023-06-07 08:53
 • #302: Chương 302: Theo chơi tựa như!2023-06-07 08:53
 • #303: Chương 303: Thủy Nguyệt Kính Hoa2023-06-07 08:53
 • #304: Chương 304: Đỗ Quyên Đường gia2023-06-07 08:54
 • #305: Chương 305: Điều kiện2023-06-07 08:54
 • #306: Chương 306: Thần thú thân thể2023-06-07 08:54
 • #307: Chương 307: Thần bí hòn đảo2023-06-07 08:54
 • #308: Chương 308: Hai kiện dị bảo2023-06-07 08:54
 • #309: Chương 309: Huyết Tâm Phệ Thiên kiếm2023-06-07 08:54
 • #310: Chương 310: Thế mà mạnh như vậy ?2023-06-07 08:54
 • #311: Chương 311: Thần bí nhẫn2023-06-07 08:54
 • #312: Chương 312: Huyền Băng Phượng Hồ2023-06-07 08:54
 • #313: Chương 313: Tế tự ?2023-06-07 08:54
 • #314: Chương 314: Phong Thiên Hoàn2023-06-07 08:54
 • #315: Chương 315: Bảo vật xuất thế2023-06-07 08:55
 • #316: Chương 316: Khai thiên yêu thụ2023-06-07 08:55
 • #317: Chương 317: Không may là ngươi!2023-06-07 08:55
 • #318: Chương 318: Võ Tôn cảnh2023-06-07 08:55
 • #319: Chương 319: Bí cảnh phá toái2023-06-07 08:55
 • #320: Chương 320: Chôn thiên2023-06-07 08:55
 • #321: Chương 321: Bá vương nuốt khung hỏa ?2023-06-07 08:55
 • #322: Chương 322: Bát Hoang Ngự Thiên trận2023-06-07 08:55
 • #323: Chương 323: Luyện hóa dị bảo2023-06-07 08:55
 • #324: Chương 324: Ngũ Hành Lưu Ly thể2023-06-07 08:57
 • #325: Chương 325: Cửu Hoàng Tán2023-06-07 08:57
 • #326: Chương 326: Miểu sát2023-06-07 08:57
 • #327: Chương 327: Đường gia cường giả2023-06-07 08:57
 • #328: Chương 328: Võ Hồn2023-06-07 08:57
 • #329: Chương 329: Thánh Tướng Phù2023-06-07 08:58
 • #330: Chương 330: Lại thấy thánh dịch2023-06-07 08:58
 • #331: Chương 331: Cửu Dương yêu long2023-06-07 08:58
 • #332: Chương 332: Ngự Thú tông rất mạnh mẽ2023-06-07 08:58
 • #333: Chương 333: Đệ cửu Thần Mộ2023-06-07 08:58
 • #334: Chương 334: Thời gian bí điển2023-06-07 08:58
 • #335: Chương 335: Gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua2023-06-07 08:58
 • #336: Chương 336: Ngân Dực Lôi Long2023-06-07 08:58
 • #337: Chương 337: Ẩn tàng thật sâu2023-06-07 08:58
 • #338: Chương 338: Đại chiến Thi tộc2023-06-07 08:58
 • #339: Chương 339: Thi Thánh xuất thủ2023-06-07 08:58
 • #340: Chương 340: Chiến thi thánh2023-06-07 08:59
 • #341: Chương 341: Thập đại kỳ thư - Sinh Tử Quyết2023-06-07 08:59
 • #342: Chương 342: Chân ý2023-06-07 08:59
 • #343: Chương 343: Võ Đế ? Giả đi ?2023-06-07 08:59
 • #344: Chương 344: Giết ngươi người!2023-06-07 08:59
 • #345: Chương 345: Giao ra Dương Mạc!2023-06-07 08:59
 • #346: Chương 346: Thần trụ sở2023-06-07 08:59
 • #347: Chương 347: Võ Hồn uy2023-06-07 08:59
 • #348: Chương 348: Ngươi chỉ sợ giết không hắn!2023-06-07 08:59
 • #349: Chương 349: Nhẹ nhõm giết thánh2023-06-07 08:59
 • #350: Chương 350: Chúng thánh hội tụ2023-06-07 08:59
 • #351: Chương 351: Trong truyền thuyết thần điện2023-06-07 09:00
 • #352: Chương 352: Dương gia cường giả2023-06-07 09:00
 • #353: Chương 353: Từ ngươi bắt đầu!2023-06-07 09:00
 • #354: Chương 354: Nên chạy trốn!2023-06-07 09:00
 • #355: Chương 355: Linh Nguyên dị biến2023-06-07 09:00
 • #356: Chương 356: Thần điện2023-06-07 09:00
 • #357: Chương 357: Huyết Linh Thi Thánh2023-06-07 09:00
 • #358: Chương 358: Thánh chiến2023-06-07 09:00
 • #359: Chương 359: tinh thần lực phân thân2023-06-07 09:00
 • #360: Chương 360: Kéo ngươi đệm lưng!2023-06-07 09:01
 • #361: Chương 361: Tự tàn sao ?2023-06-07 09:01
 • #362: Chương 362: Chí Thánh tự bạo2023-06-07 09:01
 • #363: Chương 363: Trung phẩm Ôn Thần Liên2023-06-07 09:02
 • #364: Chương 364: Thần điện tranh2023-06-07 09:02
 • #365: Chương 365: Trong vòng ba chiêu làm xong2023-06-07 09:02
 • #366: Chương 366: Truyền kỳ nhân vật2023-06-07 09:02
 • #367: Chương 367: Tửu Phong Tử chuyện cũ2023-06-07 09:02
 • #368: Chương 368: Dương Hùng tái hiện2023-06-07 09:02
 • #369: Chương 369: Thần điện chủ2023-06-07 09:02
 • #370: Chương 370: Cửu địa cửu thiên2023-06-07 09:02
 • #371: Chương 371: Thánh Vương cường giả2023-06-07 09:02
 • #372: Chương 372: Võ Ấn hạ lạc2023-06-07 09:02
 • #373: Chương 373: Loạn thi hải2023-06-07 09:02
 • #374: Chương 374: Trấn thi nhất tộc2023-06-07 09:05
 • #375: Chương 375: Nhất phẩm thánh khí2023-06-07 09:08
 • #376: Chương 376: Sinh tử nghịch chuyển2023-06-07 09:08
 • #377: Chương 377: Vận cứt chó2023-06-07 09:08
 • #378: Chương 378: Tuyệt địa ?2023-06-07 09:08
 • #379: Chương 379: Ngũ Hành chiến thể2023-06-07 09:08
 • #380: Chương 380: Ngự Thú tông lão tổ2023-06-07 09:08
 • #381: Chương 381: Vẫn Long thảo2023-06-07 09:08
 • #382: Chương 382: Hắn vô cùng yêu nghiệt2023-06-07 09:09
 • #383: Chương 383: Trấn thi nhất tộc phản đồ2023-06-07 09:09
 • #384: Chương 384: Tiếp ta tam kiếm2023-06-07 09:09
 • #385: Chương 385: Thiên Phỉ tiên lan2023-06-07 09:09
 • #386: Chương 386: Tây Vực Phật tu2023-06-07 09:09
 • #387: Chương 387: Nhập Thánh cảnh2023-06-07 09:09
 • #388: Chương 388: Lại tăng thêm ta!2023-06-07 09:09
 • #389: Chương 389: Thiên Linh Tử thỉnh cầu2023-06-07 09:10
 • #390: Chương 390: Vong Thiên2023-06-07 09:10
 • #391: Chương 391: Thánh Đạo đan2023-06-07 09:10
 • #392: Chương 392: Dị đan2023-06-07 09:10
 • #393: Chương 393: Thời gian bí điển trang thứ hai2023-06-07 09:10
 • #394: Chương 394: Chí Thánh xá lợi2023-06-07 09:10
 • #395: Chương 395: Vô Đồ đao2023-06-07 09:10
 • #396: Chương 396: Thánh Tổ Bất Diệt thể2023-06-07 09:10
 • #397: Chương 397: Thiếu đảo chủ2023-06-07 09:10
 • #398: Chương 398: Vô Ảnh trộm2023-06-07 09:10
 • #399: Chương 399: Hiểu lầm, hiểu lầm2023-06-07 09:10
 • #400: Chương 400: Thần vẫn nơi2023-06-07 09:11
 • #401: Chương 401: Thánh Tổ động phủ2023-06-07 09:11
 • #402: Chương 402: Vô Thủy Huyền Giới2023-06-07 09:11
 • #403: Chương 403: Thần thú hậu duệ2023-06-07 09:11
 • #404: Chương 404: Thời không minh văn2023-06-07 09:11
 • #405: Chương 405: Tu vi đột phá2023-06-07 09:11
 • #406: Chương 406: Thánh Tổ di bảo2023-06-07 09:11
 • #407: Chương 407: Để cho ta quỳ xuống ?2023-06-07 09:11
 • #408: Chương 408: Có thể hay không quá điên cuồng ?2023-06-07 09:12
 • #409: Chương 409: Y Tiên đại nhân ?2023-06-07 09:12
 • #410: Chương 410: Sáng lập đạo2023-06-07 09:12
 • #411: Chương 411: Thi hồn tộc chí bảo2023-06-07 09:12
 • #412: Chương 412: Y thánh ?2023-06-07 09:12
 • #413: Chương 413: Y Tiên uy2023-06-07 09:23
 • #414: Chương 414: Chịu đòn nhận tội ?2023-06-07 09:23
 • #415: Chương 415: Thời không ấn ký2023-06-07 09:23
 • #416: Chương 416: Nhiệm vụ: Ấp trứng thế giới2023-06-07 09:23
 • #417: Chương 417: Đan sư đại hội2023-06-07 09:23
 • #418: Chương 418: Ngươi rất điên a!2023-06-07 09:23
 • #419: Chương 419: Bản nguyên đạo2023-06-07 09:23
 • #420: Chương 420: Luyện đan tỷ thí2023-06-07 09:24
 • #421: Chương 421: Đan Thánh bái sư2023-06-07 09:24
 • #422: Chương 422: Định Phong châu2023-06-07 09:24
 • #423: Chương 423: Bắc Thần đại đế2023-06-07 09:24
 • #424: Chương 424: Táng Phong cốc2023-06-07 09:24
 • #425: Chương 425: Khác gió2023-06-07 09:24
 • #426: Chương 426: Bán Thần2023-06-07 09:24
 • #427: Chương 427: Phong Linh đế ngọc2023-06-07 09:24
 • #428: Chương 428: Bát cấp thánh đan2023-06-07 09:24
 • #429: Chương 429: Mất thể diện a!2023-06-07 09:24
 • #430: Chương 430: Thần vẫn nơi2023-06-07 09:24
 • #431: Chương 431: Ta so hắn yếu ?2023-06-07 09:25
 • #432: Chương 432: Ngươi nói, thế nhưng là nó ?2023-06-07 09:25
 • #433: Chương 433: Tuyệt thiên nước mắt2023-06-07 09:25
 • #434: Chương 434: Tuyệt thiên thánh đan2023-06-07 09:25
 • #435: Chương 435: Trời ghen tỵ2023-06-07 09:25
 • #436: Chương 436: Ấp trứng thế giới2023-06-07 09:26
 • #437: Chương 437: Lớn nhất Thần Mộ2023-06-07 09:26
 • #438: Chương 438: Không bằng đào mộ2023-06-07 09:26
 • #439: Chương 439: Thánh Vương2023-06-07 09:26
 • #440: Chương 440: Thần khí2023-06-07 09:26
 • #441: Chương 441: Tám vị đại đế2023-06-07 09:26
 • #442: Chương 442: Trấn thi đảo2023-06-07 09:26
 • #443: Chương 443: Phản đồ Thích gia ?2023-06-07 09:26
 • #444: Chương 444: Phệ Thiên Phong2023-06-07 09:26
 • #445: Chương 445: Mê Thiên trận2023-06-07 09:26
 • #446: Chương 446: Ngụy Thiên Y2023-06-07 09:26
 • #447: Chương 447: Bán Thần cách2023-06-07 09:27
 • #448: Chương 448: Không may chiến thi2023-06-07 09:27
 • #449: Chương 449: Đi đến Trung Châu2023-06-07 09:27
 • #450: Chương 450: Lương đại sư2023-06-07 09:27
 • #451: Chương 451: Thần kỳ kĩ năng2023-06-07 09:27
 • #452: Chương 452: Vô tận biển rừng2023-06-07 09:27
 • #453: Chương 453: Chiếm Linh Điện2023-06-07 09:27
 • #454: Chương 454: Trung Châu Tô gia2023-06-07 09:27
 • #455: Chương 455: Bách Bộ Vô Lượng2023-06-07 09:27
 • #456: Chương 456: Đám cưới sắp đến2023-06-07 09:27
 • #457: Chương 457: tinh thần lực Thánh Tổ2023-06-07 09:28
 • #458: Chương 458: Độc chiến cửu thiên2023-06-07 09:28
 • #459: Chương 459: Thánh Tổ hội tụ2023-06-07 09:28
 • #460: Chương 460: Cút ra đây cho ta!2023-06-07 09:28
 • #461: Chương 461: Sư tôn tốt uy vũ!2023-06-07 09:28
 • #462: Chương 462: Ngươi lão cha tốt ngưu2023-06-07 09:28
 • #463: Chương 463: Gia gia ?2023-06-07 09:28
 • #464: Chương 464: Thông Huyền tông lão tông chủ2023-06-07 09:28
 • #465: Chương 465: Thông Thần Liễu2023-06-07 09:29
 • #466: Chương 466: Lý Huyền Thông2023-06-07 09:29
 • #467: Chương 467: Thi hồn tộc2023-06-07 09:29
 • #468: Chương 468: Đánh hắn không có thương lượng!2023-06-07 09:29
 • #469: Chương 469: Đánh tơi bời Dương Cực2023-06-07 09:29
 • #470: Chương 470: Quỳ xuống nhận sai!2023-06-07 09:29
 • #471: Chương 471: Nổi giận!2023-06-07 09:29
 • #472: Chương 472: Sáng lập thần cuốn chủ nhân2023-06-07 09:29
 • #473: Chương 473: Thánh Chiến Minh2023-06-07 09:29
 • #474: Chương 474: Luyện hóa Phần Thiên Thần Hỏa2023-06-07 09:30
 • #475: Chương 475: Chí cao Thần Mộ2023-06-07 09:30
 • #476: Chương 476: Chí Tôn Phong Thần ghi chép!2023-06-07 09:30
 • #477: Chương 477: Đại kết cục2023-06-07 09:30
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Related posts

Vũ Khí Bóng Đêm 1: Thành Phố Xương

THUYS♥️

Siêu Cấp Kinh Tủng Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Xuyên Thư Sau Ta Có Bốn Cái Ba Ba

THUYS♥️

Hồng Hoang Lịch

TiKay

Vũ Linh Thiên Hạ

TiKay

Marvel Công Chúa Chung Thành Vương

TiKay

Leave a Reply