Cổ ĐạiDị GiớiHuyền HuyễnNgôn TìnhNữ CườngTrọng SinhXuyên Không

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

Cha mẹ mới chết, nhị thúc tu hú chiếm tổ, bức lấy đường tổ gia ấn, bà vú chết thảm địch nhân đao hạ!

Nàng, có thù tất báo độc nữ xuyên qua thành nhảy vực minh chí tiểu bé gái mồ côi, nghịch thiên không gian mở ra, nàng muốn thay nguyên chủ tiểu bé gái mồ côi đoạt lại thuộc về nàng hết thảy!

Hắn, Dạ đế chi tử, trời sinh chiến thần, một sớm đan điền chữa trị, thành danh thiên hạ.

Đương cuồng nữ đụng phải phúc hắc, thiên tài giang thượng yêu nghiệt!

Hắn cùng nàng nắm tay đồng hành, cuồng ngạo thiên hạ, khí phách thẳng tới trời cao!

Nguồn: Wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lâu Tinh Ngâm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 phóng lượng ngươi mắt chó!
 • #2: Chương 2 có thể chiếu ứng lẫn nhau là không?
 • #3: Chương 3 ai có thể nề hà được ta
 • #4: Chương 4 tuyệt không làm ngươi được đến!
 • #5: Chương 5 có thù tất báo tiểu độc nữ
 • #6: Chương 6 thiên tài? Phế mới!
 • #7: Chương 7 đường tổ không gian
 • #8: Chương 8 đó là xứng đáng a
 • #9: Chương 9 ngươi tính cái cầu!
 • #10: Chương 10 sẽ đi theo ta rời đi sao?
 • #11: Chương 11 ta đối với ngươi quá thất vọng rồi!
 • #12: Chương 12 ngươi còn có tư cách sao?
 • #13: Chương 13 tuyệt đối tích mệnh a!
 • #14: Chương 14 kỳ quái lão nhân
 • #15: Chương 15 có chỗ tốt gì?
 • #16: Chương 16 này nóng vội hài tử nha!
 • #17: Chương 17 Vân gia đích trưởng tôn
 • #18: Chương 18 trăm ngàn lần còn trở về!
 • #19: Chương 19 vào cung tuyển tú?
 • #20: Chương 20 ngự tứ bảng hiệu
 • #21: Chương 21 một mạo khuynh thành
 • #22: Chương 22 phượng lâm thiên hạ
 • #23: Chương 23 thanh trúc trang trại rượu
 • #24: Chương 24 Trường Nhạc công chúa 1
 • #25: Chương 25 Trường Nhạc công chúa 2
 • #26: Chương 26 Trường Nhạc công chúa 3
 • #27: Chương 27 ngọc phô chi biến 1
 • #28: Chương 28 ngọc phô chi biến 2
 • #29: Chương 29 ngọc phô chi biến 3
 • #30: Chương 30 bác mỹ nhân cười
 • #31: Chương 31 lương Hoàng Hậu mẫu tộc
 • #32: Chương 32 huỷ hoại đường Lạc uyển!
 • #33: Chương 33 nam chu trang quốc công
 • #34: Chương 34 Lạc tự đồ văn
 • #35: Chương 35 Vận Đức Phi 1
 • #36: Chương 36 Vận Đức Phi 2
 • #37: Chương 37 phải làm nhân thượng nhân!
 • #38: Chương 38 mời phủ một tụ 1
 • #39: Chương 39 mời phủ một tụ 2
 • #40: Chương 40 sinh nhật 1
 • #41: Chương 41 sinh nhật 2
 • #42: Chương 42 phép khích tướng
 • #43: Chương 43 ta nhàn đến trứng đau
 • #44: Chương 44 dược ngươi muội a!
 • #45: Chương 45 kẻ điên 1
 • #46: Chương 46 kẻ điên 2
 • #47: Chương 47 tới cửa, thảo công đạo 1
 • #48: Chương 48 tới cửa, thảo công đạo 2
 • #49: Chương 49 tới cửa, thảo công đạo 3
 • #50: Chương 50 lập gia quy 1
 • #51: Chương 51 lập gia quy 2
 • #52: Chương 52 lập gia quy 3
 • #53: Chương 53 một bụng ý nghĩ xấu
 • #54: Chương 54 đưa về dạ cung
 • #55: Chương 55 Chiêu Vương tới chơi 1
 • #56: Chương 56 Chiêu Vương tới chơi 2
 • #57: Chương 57 Chiêu Vương tới chơi 3
 • #58: Chương 58 vào cung tuyển tú 1
 • #59: Chương 59 vào cung tuyển tú 2
 • #60: Chương 60 vào cung tuyển tú 3
 • #61: Chương 61 vào cung tuyển tú 4
 • #62: Chương 62 Vương phi chi vị 1
 • #63: Chương 63 Vương phi chi vị 2
 • #64: Chương 64 Vương phi chi vị 3
 • #65: Chương 65 xoay chuyển thánh ý 1
 • #66: Chương 66 xoay chuyển thánh ý 2
 • #67: Chương 67 xoay chuyển thánh ý 3
 • #68: Chương 68 ngày mai đi đường phủ
 • #69: Chương 69 chỉ có ngươi một người!
 • #70: Chương 70 xúi quẩy 1
 • #71: Chương 71 xúi quẩy 2
 • #72: Chương 72 xúi quẩy 3
 • #73: Chương 73 tan rã trong không vui
 • #74: Chương 74 dự tiệc 1
 • #75: Chương 75 dự tiệc 2
 • #76: Chương 76 hỏi tình 1
 • #77: Chương 77 hỏi tình 2
 • #78: Chương 78 hỏi tình 3
 • #79: Chương 79 sát khí khởi 1
 • #80: Chương 80 sát khí khởi 2
 • #81: Chương 81 sát khí khởi 3
 • #82: Chương 82 tác dụng rất lớn
 • #83: Chương 83 trưởng lão 1
 • #84: Chương 84 trưởng lão 2
 • #85: Chương 85 gia chủ chi vị 1
 • #86: Chương 86 gia chủ chi vị 2
 • #87: Chương 87 thông cáo giang hồ
 • #88: Chương 88 dời chỉ 1
 • #89: Chương 89 dời chỉ 2
 • #90: Chương 90 dời chỉ 3
 • #91: Chương 91 không dưỡng ăn cơm trắng người 1
 • #92: Chương 92 không dưỡng ăn cơm trắng người 2
 • #93: Chương 93 không dưỡng ăn cơm trắng người 3
 • #94: Chương 94 Hạ Vương thân thế 1
 • #95: Chương 95 Hạ Vương thân thế 2
 • #96: Chương 96 độc phiêu ếch 1
 • #97: Chương 97 độc phiêu ếch 2
 • #98: Chương 98 thiên hồ lân cá 1
 • #99: Chương 99 thiên hồ lân cá 2
 • #100: Chương 100 thiên hồ lân cá 3
 • #101: Chương 101 Chiêu Vương sở cầu 1
 • #102: Chương 102 Chiêu Vương sở cầu 2
 • #103: Chương 103 trường thọ đan 1
 • #104: Chương 104 trường thọ đan 2
 • #105: Chương 105 trường thọ đan 3
 • #106: Chương 106 trường thọ đan 4
 • #107: Chương 107 liệt thiên mất tích 1
 • #108: Chương 108 liệt thiên mất tích 2
 • #109: Chương 109 liệt thiên mất tích 3
 • #110: Chương 110 tiểu sư đệ Sở Dạ Quân 1
 • #111: Chương 111 tiểu sư đệ Sở Dạ Quân 2
 • #112: Chương 112 tiểu sư đệ Sở Dạ Quân 3
 • #113: Chương 113 tiểu sư đệ Sở Dạ Quân 4
 • #114: Chương 114 rời thành
 • #115: Chương 115 sử kế 1
 • #116: Chương 116 sử kế 2
 • #117: Chương 117 sử kế 3
 • #118: Chương 118 độc sát 1
 • #119: Chương 119 độc sát 2
 • #120: Chương 120 độc sát 3
 • #121: Chương 121 độc sát 4
 • #122: Chương 122 Lạc xu đường muội
 • #123: Chương 123 đưa ta vào cung 1
 • #124: Chương 124 đưa ta vào cung 2
 • #125: Chương 125 Hạ Vương ước hẹn 1
 • #126: Chương 126 Hạ Vương ước hẹn 2
 • #127: Chương 127 Hạ Vương ước hẹn 3
 • #128: Chương 128 đại mua bán 1
 • #129: Chương 129 đại mua bán 2
 • #130: Chương 130 đại mua bán 3
 • #131: Chương 131 xoay người phân, tuyết trà
 • #132: Chương 132 mật thám 1
 • #133: Chương 133 mật thám 2
 • #134: Chương 134 Mộ Dung hinh phỉ 1
 • #135: Chương 135 Mộ Dung hinh phỉ 2
 • #136: Chương 136 Mộ Dung hinh phỉ 3
 • #137: Chương 137 Mộ Dung hinh phỉ 4
 • #138: Chương 138 Mộ Dung hinh phỉ 5
 • #139: Chương 139 Mộ Dung hinh phỉ 6
 • #140: Chương 140 dư luận xôn xao 1
 • #141: Chương 141 dư luận xôn xao 2
 • #142: Chương 142 dư luận xôn xao 3
 • #143: Chương 143 dư luận xôn xao 4
 • #144: Chương 144 dư luận xôn xao 5
 • #145: Chương 145 quan hệ đối lập 1
 • #146: Chương 146 quan hệ đối lập 2
 • #147: Chương 147 phu thê sinh khích 1
 • #148: Chương 148 phu thê sinh khích 2
 • #149: Chương 149 phu thê sinh khích 3
 • #150: Chương 150 Thượng Quan Kỳ Lâm 1
 • #151: Chương 151 Thượng Quan Kỳ Lâm 2
 • #152: Chương 152 Thượng Quan Kỳ Lâm 3
 • #153: Chương 153 phượng hoàng nước mắt
 • #154: Chương 154 ý cẩm 1
 • #155: Chương 155 ý cẩm 2
 • #156: Chương 156 ý cẩm 3
 • #157: Chương 157 ý cẩm 4
 • #158: Chương 158 ý cẩm 5
 • #159: Chương 159 ý cẩm 6
 • #160: Chương 160 hoa lâu phong ba
 • #161: Chương 161 vào cung cẩn thấy 1
 • #162: Chương 162 vào cung cẩn thấy 2
 • #163: Chương 163 vào cung cẩn thấy 3
 • #164: Chương 164 vào cung cẩn thấy 4
 • #165: Chương 165 vào cung cẩn thấy 5
 • #166: Chương 166 vào cung cẩn thấy 6
 • #167: Chương 167 vào cung cẩn thấy 7
 • #168: Chương 168 quỷ u hương 1
 • #169: Chương 169 quỷ u hương 2
 • #170: Chương 170 quỷ u hương 3
 • #171: Chương 171 quỷ u hương 4
 • #172: Chương 172 quỷ u hương 5
 • #173: Chương 173 quỷ u hương 6
 • #174: Chương 174 điện Thái Hòa, trảm Kim Hà 1
 • #175: Chương 175 điện Thái Hòa, trảm Kim Hà 2
 • #176: Chương 176 Vận Đức Phi kỳ hảo 1
 • #177: Chương 177 Vận Đức Phi kỳ hảo 2
 • #178: Chương 178 Đức phi cơn giận 1
 • #179: Chương 179 Đức phi cơn giận 2
 • #180: Chương 180 tâm kế sâu 1
 • #181: Chương 181 tâm kế sâu 2
 • #182: Chương 182 tâm kế sâu 3
 • #183: Chương 183 ta muốn gặp hắn 1
 • #184: Chương 184 ta muốn gặp hắn 2
 • #185: Chương 185 ta muốn gặp hắn 3
 • #186: Chương 186 ta muốn gặp hắn 4
 • #187: Chương 187 long phượng vằn nước đan 1
 • #188: Chương 188 long phượng vằn nước đan 2
 • #189: Chương 189 long phượng vằn nước đan 3
 • #190: Chương 190 long phượng vằn nước đan 4
 • #191: Chương 191 không gian khởi động lại 1
 • #192: Chương 192 không gian khởi động lại 2
 • #193: Chương 193 bắc cực tâm 1
 • #194: Chương 194 bắc cực tâm 2
 • #195: Chương 195 bắc cực tâm 3
 • #196: Chương 196 bắc cực tâm 4
 • #197: Chương 197 bắc cực tâm 5
 • #198: Chương 198 bắc cực tâm 6
 • #199: Chương 199 bắc cực tâm 7
 • #200: Chương 200 tiêu diệt sát tứ đại trưởng lão
 • #201: Chương 201 bẩm sinh đấu khí 1
 • #202: Chương 202 bẩm sinh đấu khí 2
 • #203: Chương 203 sáu trọng võ tiên 1
 • #204: Chương 204 sáu trọng võ tiên 2
 • #205: Chương 205 Lạc xu qua đời 1
 • #206: Chương 206 Lạc xu qua đời 2
 • #207: Chương 207 yên tĩnh thích 1
 • #208: Chương 208 yên tĩnh thích 2
 • #209: Chương 209 ngươi đem nàng đương cái gì?
 • #210: Chương 210 Triệu di nương 1
 • #211: Chương 211 Triệu di nương 2
 • #212: Chương 212 Triệu di nương 3
 • #213: Chương 213 hợp tác 1
 • #214: Chương 214 hợp tác 2
 • #215: Chương 215 hợp tác 3
 • #216: Chương 216 mưa gió đêm trước 1
 • #217: Chương 217 mưa gió đêm trước 2
 • #218: Chương 218 mưa gió đêm trước 3
 • #219: Chương 219 vạn thọ tiết 1
 • #220: Chương 220 vạn thọ tiết 2
 • #221: Chương 221 vạn thọ tiết 3
 • #222: Chương 222 vạn thọ tiết 4
 • #223: Chương 223 vạn thọ tiết 5
 • #224: Chương 224 vạn thọ tiết 6
 • #225: Chương 225 hắn là của ta! 1
 • #226: Chương 226 hắn là của ta! 2
 • #227: Chương 227 bức lập trữ quân 1
 • #228: Chương 228 bức lập trữ quân 2
 • #229: Chương 229 bức lập trữ quân 3
 • #230: Chương 230 bức lập trữ quân 4
 • #231: Chương 231 trần ai lạc định 1
 • #232: Chương 232 trần ai lạc định 2
 • #233: Chương 233 cùng chung một phu 1
 • #234: Chương 234 cùng chung một phu 2
 • #235: Chương 235 các hồi các gia
 • #236: Chương 236 ruột thịt tỷ muội
 • #237: Chương 237 tưởng niệm
 • #238: Chương 238 miễn phí bảo tiêu 1
 • #239: Chương 239 miễn phí bảo tiêu 2
 • #240: Chương 240 miễn phí bảo tiêu 3
 • #241: Chương 241 Chiến Thần Điện 1
 • #242: Chương 242 Chiến Thần Điện 2
 • #243: Chương 243 thánh thú trứng 1
 • #244: Chương 244 thánh thú trứng 2
 • #245: Chương 245 phần Lương Vương chi tôn 1
 • #246: Chương 246 phần Lương Vương chi tôn 2
 • #247: Chương 247 phần Lương Vương chi tôn 3
 • #248: Chương 248 thánh thú trứng phát uy 1
 • #249: Chương 249 thánh thú trứng phát uy 2
 • #250: Chương 250 thánh thú trứng phát uy 3
 • #251: Chương 251 ta là thổ hào, ta sợ ai? 1
 • #252: Chương 252 ta là thổ hào, ta sợ ai? 2
 • #253: Chương 253 mượn xác hoàn hồn 1
 • #254: Chương 254 mượn xác hoàn hồn 2
 • #255: Chương 255 biến cường đại 1
 • #256: Chương 256 biến cường đại 2
 • #257: Chương 257 quản cái gì?
 • #258: Chương 258 đầu óc đều cấp trường không có!
 • #259: Chương 259 ta là tới bảo hộ ngươi!
 • #260: Chương 260 ta nguyện cùng nàng cùng sinh cùng tử!
 • #261: Chương 261 thú linh đan 1
 • #262: Chương 262 thú linh đan 2
 • #263: Chương 263 thương thú gặp gỡ 1
 • #264: Chương 264 thương thú gặp gỡ 2
 • #265: Chương 265 thương thú gặp gỡ 3
 • #266: Chương 266 thương thú gặp gỡ 4
 • #267: Chương 267 thương thú gặp gỡ 5
 • #268: Chương 268 bảy màu nấm 1
 • #269: Chương 269 bảy màu nấm 2
 • #270: Chương 270 bảy màu nấm 3
 • #271: Chương 271 Trang Kỳ 1
 • #272: Chương 272 Trang Kỳ 2
 • #273: Chương 273 Trang Kỳ 3
 • #274: Chương 274 còn có cái cô cô
 • #275: Chương 275 chín văn hoa đốm mãng 1
 • #276: Chương 276 chín văn hoa đốm mãng 2
 • #277: Chương 277 chín văn hoa đốm mãng 3
 • #278: Chương 278 chín văn hoa đốm mãng 4
 • #279: Chương 279 chín văn hoa đốm mãng 5
 • #280: Chương 280 trị chân tật 1
 • #281: Chương 281 trị chân tật 2
 • #282: Chương 282 trị chân tật 3
 • #283: Chương 283 vân hạnh cô cô 1
 • #284: Chương 284 vân hạnh cô cô 2
 • #285: Chương 285 vân lão gia tử 1
 • #286: Chương 286 vân lão gia tử 2
 • #287: Chương 287 vân lão gia tử 3
 • #288: Chương 288 vân lão gia tử 4
 • #289: Chương 289 Vân gia bảo tàng đồ 1
 • #290: Chương 290 Vân gia bảo tàng đồ 2
 • #291: Chương 291 về thần linh đan 1
 • #292: Chương 292 về thần linh đan 2
 • #293: Chương 293 vạn độc châm 1
 • #294: Chương 294 vạn độc châm 2
 • #295: Chương 295 Trang Lão quốc công 1
 • #296: Chương 296 Trang Lão quốc công 2
 • #297: Chương 297 Trang Lão quốc công 3
 • #298: Chương 298 Trang Lão quốc công 4
 • #299: Chương 299 tìm cái tổ tông trở về? 1
 • #300: Chương 300 tìm cái tổ tông trở về? 2
 • #301: Chương 301 trăm độc xe lăn 1
 • #302: Chương 302 trăm độc xe lăn 2
 • #303: Chương 303 thánh long sơn 1
 • #304: Chương 304 thánh long sơn 2
 • #305: Chương 305 thánh long sơn 3
 • #306: Chương 306 bái tế tổ từ 1
 • #307: Chương 307 bái tế tổ từ 2
 • #308: Chương 308 bái tế tổ từ 3
 • #309: Chương 309 quá kế
 • #310: Chương 310 Chiến Thần Điện 1
 • #311: Chương 311 Chiến Thần Điện 2
 • #312: Chương 312 Chiến Thần Điện 3
 • #313: Chương 313 tiếp nhận chức vụ gia chủ 1
 • #314: Chương 314 tiếp nhận chức vụ gia chủ 2
 • #315: Chương 315 tiếp nhận chức vụ gia chủ 3
 • #316: Chương 316 tiếp nhận chức vụ gia chủ 4
 • #317: Chương 317 bạch linh hồ 1
 • #318: Chương 318 bạch linh hồ 2
 • #319: Chương 319 kim cương phí vương 1
 • #320: Chương 320 kim cương phí vương 2
 • #321: Chương 321 kim cương phí vương 3
 • #322: Chương 322 kim cương phí vương 4
 • #323: Chương 323 kim cương phí vương 5
 • #324: Chương 324 ngụy cô tới tìm 1
 • #325: Chương 325 ngụy cô tới tìm 2
 • #326: Chương 326 ngụy cô tới tìm 3
 • #327: Chương 327 xuyên thác nước sơn trang 1
 • #328: Chương 328 xuyên thác nước sơn trang 2
 • #329: Chương 329 cung định Vương phi 1
 • #330: Chương 330 cung định Vương phi 2
 • #331: Chương 331 cung định Vương phi 3
 • #332: Chương 332 lục hồ lô 1
 • #333: Chương 333 lục hồ lô 2
 • #334: Chương 334 lục hồ lô 3
 • #335: Chương 335 lục hồ lô 4
 • #336: Chương 336 lục hồ lô 5
 • #337: Chương 337 mưu tính 1
 • #338: Chương 338 mưu tính 2
 • #339: Chương 339 mưu tính 3
 • #340: Chương 340 sẽ Sinh Đường 1
 • #341: Chương 341 sẽ Sinh Đường 2
 • #342: Chương 342 sẽ Sinh Đường 3
 • #343: Chương 343 sẽ Sinh Đường 4
 • #344: Chương 344 tú nương bình đình 1
 • #345: Chương 345 tú nương bình đình 2
 • #346: Chương 346 Hà phủ mất trộm 1
 • #347: Chương 347 Hà phủ mất trộm 2
 • #348: Chương 348 kết sống núi 1
 • #349: Chương 349 kết sống núi 2
 • #350: Chương 350 kết sống núi 3
 • #351: Chương 351 luyện dược đại hội 1
 • #352: Chương 352 luyện dược đại hội 2
 • #353: Chương 353 luyện dược đại hội 3
 • #354: Chương 354 luyện dược đại hội 4
 • #355: Chương 355 tùy ý khiêu khích 1
 • #356: Chương 356 tùy ý khiêu khích 2
 • #357: Biện dược 1
 • #358: Biện dược 2
 • #359: Biện dược 3
 • #360: Chư Dịch 1
 • #361: Chư Dịch 2
 • #362: Chư Dịch 3
 • #363: Nhặt dược 1
 • #364: Nhặt dược 2
 • #365: Nhặt dược 3
 • #366: Nhặt dược 4
 • #367: Xà tiên đằng 1
 • #368: Xà tiên đằng 2
 • #369: Chương 369 trộm dược liệu 1
 • #370: Chương 370 trộm dược liệu 2
 • #371: Chương 371 trộm dược liệu 3
 • #372: Chương 372 cho nàng làm bảo tiêu! 1
 • #373: Chương 373 cho nàng làm bảo tiêu! 2
 • #374: Rút thăm luyện đan 1
 • #375: Rút thăm luyện đan 2
 • #376: Rút thăm luyện đan 3
 • #377: Chương 377 thánh phẩm Quan Âm tâm 1
 • #378: Chương 378 thánh phẩm Quan Âm tâm 2
 • #379: Chương 379 thánh phẩm Quan Âm tâm 3
 • #380: Chương 380 thánh phẩm Quan Âm tâm 4
 • #381: Chương 381 già lam vương phủ 1
 • #382: Chương 382 già lam vương phủ 2
 • #383: Chương 383 già lam vương phủ 3
 • #384: Chương 384 ma đỉnh 1
 • #385: Chương 385 ma đỉnh 2
 • #386: Chương 386 ma đỉnh 3
 • #387: Chương 387 kim cương phật đà đan 1
 • #388: Chương 388 kim cương phật đà đan 2
 • #389: Chương 389 kim cương phật đà đan 3
 • #390: Chương 390 ma linh lai lịch 1
 • #391: Chương 391 ma linh lai lịch 2
 • #392: Chương 392 ma linh lai lịch 3
 • #393: Chương 393 không gian dao động 1
 • #394: Chương 394 không gian dao động 2
 • #395: Thăng giai dược đan 1
 • #396: Thăng giai dược đan 2
 • #397: Thăng linh đan 1
 • #398: Thăng linh đan 2
 • #399: Thăng linh đan 3
 • #400: Thăng linh đan 4
 • #401: Thăng linh đan 5
 • #402: Chương 402 thắng lợi 1
 • #403: Chương 403 thắng lợi 2
 • #404: Chương 404 thắng lợi 3
 • #405: Chương 405 cứng đối cứng
 • #406: Chương 406 tề phục thăng linh đan
 • #407: Chương 407 thủ đoạn ác độc 1
 • #408: Chương 408 thủ đoạn ác độc 2
 • #409: Chương 409 cần thiết đính thân 1
 • #410: Chương 410 cần thiết đính thân 2
 • #411: Chương 411 đính thân nháo sự 1
 • #412: Chương 412 đính thân nháo sự 2
 • #413: Chương 413 đính thân nháo sự 3
 • #414: Chương 414 đính thân nháo sự 4
 • #415: Chương 415 ngươi chính là cái túng hóa!
 • #416: Chương 416 chó cắn chó 1
 • #417: Chương 417 chó cắn chó 2
 • #418: Chương 418 đánh bảo tàng chủ ý
 • #419: Chương 419 cung định vương phủ 1
 • #420: Chương 420 cung định vương phủ 2
 • #421: Chương 421 cung định vương phủ 3
 • #422: Chương 422 cung định vương phủ 4
 • #423: Chương 423 cung định vương phủ 5
 • #424: Chương 424 đánh cuộc 1
 • #425: Chương 425 đánh cuộc 2
 • #426: Chương 426 đánh cuộc 3
 • #427: Chương 427 phòng đấu giá 1
 • #428: Chương 428 phòng đấu giá 2
 • #429: Chương 429 phòng đấu giá 3
 • #430: Chương 430 Hiên Viên gia tộc 1
 • #431: Chương 431 Hiên Viên gia tộc 2
 • #432: Chương 432 Hiên Viên gia tộc 3
 • #433: Chương 433 tân linh quận 1
 • #434: Chương 434 tân linh quận 2
 • #435: Chương 435 tân linh quận 3
 • #436: Chương 436 tân linh quận 4
 • #437: Chương 437 tân linh quận 5
 • #438: Chương 438 tân linh quận 6
 • #439: Chương 439 xuyên thác nước rừng cây 1
 • #440: Chương 440 xuyên thác nước rừng cây 2
 • #441: Chương 441 xuyên thác nước rừng cây 3
 • #442: Chương 442 xuyên thác nước rừng cây 4
 • #443: Chương 443 tà linh 1
 • #444: Chương 444 tà linh 2
 • #445: Chương 445 tà linh 3
 • #446: Chương 446 tà linh 4
 • #447: Chương 447 tà linh 5
 • #448: Chương 448 trăm rắn độc vương 1
 • #449: Chương 449 trăm rắn độc vương 2
 • #450: Chương 450 trăm rắn độc vương 3
 • #451: Chương 451 trăm rắn độc vương 4
 • #452: Chương 452 trò đùa dai 1
 • #453: Chương 453 trò đùa dai 2
 • #454: Chương 454 luyện dược trị chân
 • #455: Chương 455 kinh triệu phủ doãn mạc hướng bắc 1
 • #456: Chương 456 kinh triệu phủ doãn mạc hướng bắc 2
 • #457: Chương 457 kinh triệu phủ doãn mạc hướng bắc 2
 • #458: Chương 458 hạ lạn cờ 1
 • #459: Chương 459 hạ lạn cờ 2
 • #460: Chương 460 ngươi nói liệt thiên nhược? 1
 • #461: Chương 461 ngươi nói liệt thiên nhược? 2
 • #462: Chương 462 ngươi nói liệt thiên nhược? 3
 • #463: Chương 463 ngươi nói liệt thiên nhược? 4
 • #464: Chương 464 ai yếu? 1
 • #465: Chương 465 ai yếu? 2
 • #466: Chương 466 quái vật 1
 • #467: Chương 467 quái vật 2
 • #468: Chương 468 quái vật 3
 • #469: Chương 469 quái vật 4
 • #470: Chương 470 ảo ảnh hùng 1
 • #471: Chương 471 ảo ảnh hùng 2
 • #472: Chương 472 ảo ảnh hùng 3
 • #473: Chương 473 ảo ảnh hùng 4
 • #474: Chương 474 ảo ảnh hùng 5
 • #475: Chương 475 dị khi cấm chế 1
 • #476: Chương 476 dị khi cấm chế 2
 • #477: Chương 477 dị khi cấm chế 3
 • #478: Chương 478 dị khi cấm chế 4
 • #479: Chương 479 Vân gia bảo tàng 1
 • #480: Chương 480 Vân gia bảo tàng 2
 • #481: Chương 481 Vân gia bảo tàng 3
 • #482: Chương 482 Vân gia bảo tàng 4
 • #483: Chương 483 võ tôn buông xuống 1
 • #484: Chương 484 võ tôn buông xuống 2
 • #485: Chương 485 cữu cữu 1
 • #486: Chương 486 cữu cữu 2
 • #487: Chương 487 cữu cữu 3
 • #488: Chương 488 cữu cữu 4
 • #489: Chương 489 cữu cữu 5
 • #490: Chương 490 triệu thú sáo 1
 • #491: Chương 491 triệu thú sáo 2
 • #492: Chương 492 triệu thú sáo 3
 • #493: Chương 493 giết cha 1
 • #494: Chương 494 giết cha 2
 • #495: Chương 495 đưa từ đường 1
 • #496: Chương 496 đưa từ đường 2
 • #497: Chương 497 binh quyền 1
 • #498: Chương 498 binh quyền 2
 • #499: Chương 499 tân binh đoàn 1
 • #500: Chương 500 tân binh đoàn 2
 • #501: Chương 501 nữ binh 1
 • #502: Chương 502 nữ binh 2
 • #503: Chương 503 nữ binh 3
 • #504: Chương 504 nữ binh 4
 • #505: Chương 505 chạy vòng 1
 • #506: Chương 506 chạy vòng 2
 • #507: Chương 507 chạy vòng 3
 • #508: Chương 508 lánh đời thế gia 1
 • #509: Chương 509 lánh đời thế gia 2
 • #510: Chương 510 lánh đời thế gia 3
 • #511: Sát bá thiên 1
 • #512: Sát bá thiên 2
 • #513: Sát bá thiên 3
 • #514: Chương 514 làm mai 1
 • #515: Chương 515 làm mai 2
 • #516: Chương 516 làm mai 3
 • #517: Chương 517 làm mai 4
 • #518: Chương 518 làm mai 5
 • #519: Chương 519 tiểu kiều 1
 • #520: Chương 520 tiểu kiều 2
 • #521: Chương 521 tiểu kiều 3
 • #522: Chương 522 tiểu kiều 4
 • #523: Chương 523 tiểu kiều 5
 • #524: Chương 524 bắc mậu phố 1
 • #525: Chương 525 bắc mậu phố 2
 • #526: Chương 526 bắc mậu phố 3
 • #527: Chương 527 bắc mậu phố 4
 • #528: Chương 528 Hiên Viên bốn tôn 1
 • #529: Chương 529 Hiên Viên bốn tôn 2
 • #530: Chương 530 Hiên Viên bốn tôn 3
 • #531: Chương 531 Hiên Viên bốn tôn 4
 • #532: Chương 532 Hiên Viên bốn tôn 5
 • #533: Chương 533 hoàng bảng tập nã 1
 • #534: Chương 534 hoàng bảng tập nã 2
 • #535: Chương 535 hoàng bảng tập nã 3
 • #536: Chương 536 hoàng bảng tập nã 4
 • #537: Chương 537 lặc chết!
 • #538: Chương 538 mua lương 1
 • #539: Chương 539 mua lương 2
 • #540: Chương 540 nháo sự
 • #541: Chương 541 sung sướng ngươi muội!
 • #542: Chương 542 ra tay cứu giúp
 • #543: Chương 543 nhân mạch
 • #544: Chương 544 ngầm năm tiểu gia 1
 • #545: Chương 545 ngầm năm tiểu gia 2
 • #546: Chương 546 ngầm năm tiểu gia 3
 • #547: Chương 547 ngầm năm tiểu gia 4
 • #548: Chương 548 ngầm năm tiểu gia 5
 • #549: Chương 549 trở về
 • #550: Chương 550 cữu ông ngoại 1
 • #551: Chương 551 cữu ông ngoại 2
 • #552: Chương 552 hứa ngươi một đời
 • #553: Chương 553 Bất Dạ Thành
 • #554: Chương 554 kho lúa kiến tạo 1
 • #555: Chương 555 kho lúa kiến tạo 2
 • #556: Chương 556 tơ vàng hồi hồn thảo 1
 • #557: Chương 557 tơ vàng hồi hồn thảo 2
 • #558: Chương 558 thánh thú hồ 1
 • #559: Chương 559 thánh thú hồ 2
 • #560: Chương 560 Đan Lôi chỗ tốt
 • #561: Chương 561 rượu ngon món ngon 1
 • #562: Chương 562 rượu ngon món ngon 2
 • #563: Chương 563 u cánh phượng hổ 1
 • #564: Chương 564 u cánh phượng hổ 2
 • #565: Chương 565 u cánh phượng hổ 3
 • #566: Chương 566 u cánh phượng hổ 4
 • #567: Chương 567 u cánh phượng hổ 5
 • #568: Chương 568 vật báu vô giá 1
 • #569: Chương 569 vật báu vô giá 2
 • #570: Chương 570 vượt cấp luyện dược 1
 • #571: Chương 571 vượt cấp luyện dược 2
 • #572: Chương 572 vượt cấp luyện dược 3
 • #573: Chương 573 Đan Lôi oanh kích 1
 • #574: Chương 574 Đan Lôi oanh kích 2
 • #575: Chương 575 Đan Lôi oanh kích 3
 • #576: Chương 576 Đan Lôi oanh kích 4
 • #577: Chương 577 lôi sau quãng đời còn lại 1
 • #578: Chương 578 lôi sau quãng đời còn lại 2
 • #579: Chương 579 lôi sau quãng đời còn lại 3
 • #580: Chương 580 trốn nô 1
 • #581: Chương 581 trốn nô 2
 • #582: Chương 582 đêm sơ hằng 1
 • #583: Chương 583 đêm sơ hằng 2
 • #584: Chương 584 Lạc linh thân thế 1
 • #585: Chương 585 Lạc linh thân thế 2
 • #586: Chương 586 sư phụ lão nhân 1
 • #587: Chương 587 sư phụ lão nhân 2
 • #588: Chương 588 tình vũ chi vật 1
 • #589: Chương 589 tình vũ chi vật 2
 • #590: Chương 590 tình vũ chi vật 3
 • #591: Chương 591 bản đồ 1
 • #592: Chương 592 bản đồ 2
 • #593: Chương 593 Nam Cung phù 1
 • #594: Chương 594 Nam Cung phù 2
 • #595: Chương 595 Nam Cung phù 3
 • #596: Chương 596 đại hôn 1
 • #597: Chương 597 đại hôn 2
 • #598: Chương 598 đại hôn 3
 • #599: Chương 599 đại hôn 4
 • #600: Chương 600 đại hôn 5
 • #601: Chương 601 quan hệ huyết thống thạch 1
 • #602: Chương 602 quan hệ huyết thống thạch 2
 • #603: Chương 603 không buông tay
 • #604: Chương 604 Chiến Thần Điện 1
 • #605: Chương 605 Chiến Thần Điện 2
 • #606: Chương 606 Chiến Thần Điện 3
 • #607: Chương 607 Chiến Thần Điện 4
 • #608: Chương 608 Chiến Thần Điện 5
 • #609: Chương 609 Chiến Thần Điện 6
 • #610: Chương 610 võ tôn đại chiến 1
 • #611: Chương 611 võ tôn đại chiến 2
 • #612: Chương 612 võ tôn đại chiến 3
 • #613: Chương 613 võ tôn đại chiến 4
 • #614: Chương 614 chiến thắng trở về mà về
 • #615: Chương 615 bi từ tâm tới
 • #616: Chương 616 lấy nữ đổi nhi 1
 • #617: Chương 617 lấy nữ đổi nhi 2
 • #618: Chương 618 lấy nữ đổi nhi 3
 • #619: Chương 619 đỗ văn dục 1
 • #620: Chương 620 đỗ văn dục 2
 • #621: Chương 621 tiểu ăn mày 1
 • #622: Chương 622 tiểu ăn mày 2
 • #623: Chương 623 tiểu ăn mày 3
 • #624: Chương 624 kim cẩu 1
 • #625: Chương 625 kim cẩu 2
 • #626: Chương 626 ôn thái phó 1
 • #627: Chương 627 ôn thái phó 2
 • #628: Chương 628 ôn thái phó 3
 • #629: Chương 629 phi phân chi tưởng 1
 • #630: Chương 630 phi phân chi tưởng 2
 • #631: Chương 631 phi phân chi tưởng 3
 • #632: Chương 632 phi phân chi tưởng 4
 • #633: Chương 633 bình di nương 1
 • #634: Chương 634 bình di nương 2
 • #635: Chương 635 bình di nương 3
 • #636: Chương 636 bình di nương 4
 • #637: Chương 637 định ngày hẹn trưởng lão 1
 • #638: Chương 638 định ngày hẹn trưởng lão 2
 • #639: Chương 639 ngọc như công chúa 1
 • #640: Chương 640 ngọc như công chúa 2
 • #641: Chương 641 ngọc như công chúa 3
 • #642: Chương 642 ngọc như công chúa 4
 • #643: Chương 643 khảo thức văn vương 1
 • #644: Chương 644 khảo thức văn vương 2
 • #645: Chương 645 khảo thức văn vương 3
 • #646: Chương 646 Liễu gia chí 燑1
 • #647: Chương 647 Liễu gia chí 燑2
 • #648: Chương 648 Liễu gia chí 燑3
 • #649: Chương 649 chiến nghị đầu nhập vào 1
 • #650: Chương 650 chiến nghị đầu nhập vào 2
 • #651: Chương 651 chiến nghị đầu nhập vào 3
 • #652: Chương 652 mật chỉ bức vua thoái vị 1
 • #653: Chương 653 mật chỉ bức vua thoái vị 2
 • #654: Chương 654 mật chỉ bức vua thoái vị 3
 • #655: Chương 655 mật chỉ bức vua thoái vị 4
 • #656: Chương 656 mật chỉ bức vua thoái vị 5
 • #657: Chương 657 hoàng tước ở phía sau 1
 • #658: Chương 658 hoàng tước ở phía sau 2
 • #659: Chương 659 cốt liên 1
 • #660: Chương 660 cốt liên 2
 • #661: Chương 661 hoài nghi
 • #662: Chương 662 ngươi là ta nhi tử 1
 • #663: Chương 663 ngươi là ta nhi tử 2
 • #664: Chương 664 ngươi là ta nhi tử 3
 • #665: Chương 665 Đường Ngự 1
 • #666: Chương 666 Đường Ngự 2
 • #667: Chương 667 khúc xương rừng rậm 1
 • #668: Chương 668 khúc xương rừng rậm 2
 • #669: Chương 669 tím điện huyết nhục quả
 • #670: Chương 670 cửu chuyển Thiên Lang 1
 • #671: Chương 671 cửu chuyển Thiên Lang 2
 • #672: Chương 672 cửu chuyển Thiên Lang 3
 • #673: Chương 673 cửu chuyển Thiên Lang 4
 • #674: Chương 674 cửu chuyển Thiên Lang 5
 • #675: Chương 675 cửu chuyển Thiên Lang 6
 • #676: Chương 676 cửu chuyển Thiên Lang 7
 • #677: Chương 677 cửu chuyển Thiên Lang 8
 • #678: Chương 678 dịch cân tẩy mạch
 • #679: Chương 679 lõm cốc 1
 • #680: Chương 680 lõm cốc 2
 • #681: Chương 681 hủy dung 1
 • #682: Chương 682 hủy dung 2
 • #683: Chương 683 hủy dung 3
 • #684: Chương 684 Tuyệt Tình Cốc 1
 • #685: Chương 685 Tuyệt Tình Cốc 2
 • #686: Chương 686 Tuyệt Tình Cốc 3
 • #687: Chương 687 vì cái gì không thích ta?
 • #688: Chương 688 thỉnh tội 1
 • #689: Chương 689 thỉnh tội 2
 • #690: Chương 690 thương lượng 1
 • #691: Chương 691 thương lượng 2
 • #692: Chương 692 thánh lương kinh đô 1
 • #693: Chương 693 thánh lương kinh đô 2
 • #694: Chương 694 thẳng đảo độc long 1
 • #695: Chương 695 thẳng đảo độc long 2
 • #696: Chương 696 thẳng đảo độc long 3
 • #697: Chương 697 Đặng gia phụ tử 1
 • #698: Chương 698 Đặng gia phụ tử 2
 • #699: Chương 699 Đặng gia phụ tử 3
 • #700: Chương 700 Đặng gia phụ tử 4
 • #701: Chương 701 đại náo Tuyệt Tình Cốc 1
 • #702: Chương 702 đại náo Tuyệt Tình Cốc 2
 • #703: Chương 703 đại náo Tuyệt Tình Cốc 3
 • #704: Chương 704 đại náo Tuyệt Tình Cốc 4
 • #705: Chương 705 đại náo Tuyệt Tình Cốc 5
 • #706: Chương 706 đại náo Tuyệt Tình Cốc 6
 • #707: Chương 707 đại náo Tuyệt Tình Cốc 7
 • #708: Chương 708 đại náo Tuyệt Tình Cốc 8
 • #709: Chương 709 đại náo Tuyệt Tình Cốc 9
 • #710: Chương 710 đại náo Tuyệt Tình Cốc 10
 • #711: Chương 711 đại náo Tuyệt Tình Cốc 11
 • #712: Chương 712 bắt người 1
 • #713: Chương 713 bắt người 2
 • #714: Chương 714 chiết sát 1
 • #715: Chương 715 chiết sát 2
 • #716: Chương 716 chiết sát 3
 • #717: Chương 717 chiết sát 4
 • #718: Chương 718 chiết sát 5
 • #719: Chương 719 vân tổ nhắn lại
 • #720: Chương 720 Hiên Viên thị 1
 • #721: Chương 721 Hiên Viên thị 2
 • #722: Chương 722 Hiên Viên thị 3
 • #723: Chương 723 Hiên Viên thị 4
 • #724: Chương 724 Hiên Viên vận 1
 • #725: Chương 725 Hiên Viên vận 2
 • #726: Chương 726 Hiên Viên vận 3
 • #727: Chương 727 Hiên Viên vận 4
 • #728: Chương 728 kiếm linh 1
 • #729: Chương 729 kiếm linh 2
 • #730: Chương 730 truyền tống pháp trận 1
 • #731: Chương 731 truyền tống pháp trận 2
 • #732: Chương 732 cùng chung không gian 1
 • #733: Chương 733 cùng chung không gian 2
 • #734: Chương 734 cùng chung không gian 3
 • #735: Chương 735 vung tiền như rác 1
 • #736: Chương 736 vung tiền như rác 2
 • #737: Chương 737 vung tiền như rác 3
 • #738: Chương 738 vung tiền như rác 4
 • #739: Chương 739 vung tiền như rác 5
 • #740: Chương 740 thiếu chủ phu nhân 1
 • #741: Chương 741 thiếu chủ phu nhân 2
 • #742: Chương 742 thiếu chủ phu nhân 3
 • #743: Chương 743 loạn xả tơ hồng 1
 • #744: Chương 744 loạn xả tơ hồng 2
 • #745: Chương 745 loạn xả tơ hồng 3
 • #746: Chương 746 loạn xả tơ hồng 4
 • #747: Chương 747 loạn xả tơ hồng 5
 • #748: Chương 748 phu quân 1
 • #749: Chương 749 phu quân 2
 • #750: Chương 750 một ngữ định chùy
 • #751: Chương 751 tề tụ đông thành 1
 • #752: Chương 752 tề tụ đông thành 2
 • #753: Chương 753 tề tụ đông thành 3
 • #754: Chương 754 tề tụ đông thành 4
 • #755: Chương 755 chủ tớ tình phân 1
 • #756: Chương 756 chủ tớ tình phân 2
 • #757: Chương 757 chủ tớ tình phân 3
 • #758: Chương 758 chủ tớ tình phân 4
 • #759: Chương 759 lóe hôn 1
 • #760: Chương 760 lóe hôn 2
 • #761: Chương 761 tới cửa tìm tra 1
 • #762: Chương 762 tới cửa tìm tra 2
 • #763: Chương 763 tới cửa tìm tra 3
 • #764: Chương 764 tới cửa tìm tra 4
 • #765: Chương 765 chỉnh hợp Đông Bắc 1
 • #766: Chương 766 chỉnh hợp Đông Bắc 2
 • #767: Chương 767 chỉnh hợp Đông Bắc 3
 • #768: Chương 768 chỉnh hợp Đông Bắc 4
 • #769: Chương 769 chỉnh hợp Đông Bắc 5
 • #770: Chương 770 gan lớn mơ ước 1
 • #771: Chương 771 gan lớn mơ ước 2
 • #772: Chương 772 gan lớn mơ ước 3
 • #773: Chương 773 gan lớn mơ ước 4
 • #774: Chương 774 trần ai lạc định 1
 • #775: Chương 775 trần ai lạc định 2
 • #776: Chương 776 cháo hương 1
 • #777: Chương 777 cháo hương 2
 • #778: Chương 778 cháo hương 3
 • #779: Chương 779 chín thị võ tôn tề tụ
 • #780: Chương 780 ban họ 1
 • #781: Chương 781 ban họ 2
 • #782: Chương 782 võ linh đan 1
 • #783: Chương 783 võ linh đan 2
 • #784: Chương 784 võ linh đan 3
 • #785: Chương 785 đại giá quang lâm 1
 • #786: Chương 786 đại giá quang lâm 2
 • #787: Chương 787 thầy trò tụ
 • #788: Chương 788 phản loạn 1
 • #789: Chương 789 phản loạn 2
 • #790: Chương 790 phản loạn 3
 • #791: Chương 791 phản loạn 4
 • #792: Chương 792 phản loạn 5
 • #793: Chương 793 thánh đấu lang 1
 • #794: Chương 794 thánh đấu lang 2
 • #795: Chương 795 tà linh tôn giả 1
 • #796: Chương 796 tà linh tôn giả 2
 • #797: Chương 797 tà linh tôn giả 3
 • #798: Chương 798 chín màu thần long 1
 • #799: Chương 799 chín màu thần long 2
 • #800: Chương 800 chín màu thần long 3
 • #801: Chương 801 bao vây tiễu trừ nam thành 1
 • #802: Chương 802 bao vây tiễu trừ nam thành 2
 • #803: Chương 803 trộm tiềm nam thành 1
 • #804: Chương 804 trộm tiềm nam thành 2
 • #805: Chương 805 trộm tiềm nam thành 3
 • #806: Chương 806 đỗ Thất nương 1
 • #807: Chương 807 đỗ Thất nương 2
 • #808: Chương 808 đỗ Thất nương 3
 • #809: Chương 809 đỗ Thất nương 4
 • #810: Chương 810 một trận chiến tức phát 1
 • #811: Chương 811 một trận chiến tức phát 2
 • #812: Chương 812 một trận chiến tức phát 3
 • #813: Chương 813 một trận chiến tức phát 4
 • #814: Chương 814 xích quả xảo trá 1
 • #815: Chương 815 xích quả xảo trá 2
 • #816: Chương 816 hố ngươi không thương lượng 1
 • #817: Chương 817 hố ngươi không thương lượng 2
 • #818: Chương 818 hố ngươi không thương lượng 3
 • #819: Chương 819 treo cổ tà linh 1
 • #820: Chương 820 treo cổ tà linh 2
 • #821: Chương 821 treo cổ tà linh 3
 • #822: Chương 822 đuổi giết tà linh 4
 • #823: Chương 823 đuổi giết tà linh 5
 • #824: Chương 824 cầu cứu 1
 • #825: Chương 825 cầu cứu 2
 • #826: Chương 826 cầu cứu 3
 • #827: Chương 827 ảo cảnh nơi 1
 • #828: Chương 828 ảo cảnh nơi 2
 • #829: Chương 829 ảo cảnh nơi 3
 • #830: Chương 830 ảo cảnh nơi 4
 • #831: Chương 831 ảo cảnh nơi 5
 • #832: Chương 832 tinh đế bò cạp 1
 • #833: Chương 833 tinh đế bò cạp 2
 • #834: Chương 834 tinh đế bò cạp 3
 • #835: Chương 835 tinh đế bò cạp 4
 • #836: Chương 836 chụp thành thịt nát 1
 • #837: Chương 837 chụp thành thịt nát 2
 • #838: Chương 838 chụp thành thịt nát 3
 • #839: Chương 839 quá hung tàn!
 • #840: Chương 840 chín đại thú vương
 • #841: Chương 841 cảnh kiếm thành 1
 • #842: Chương 842 cảnh kiếm thành 2
 • #843: Chương 843 cảnh kiếm thành 3
 • #844: Chương 844 cảnh kiếm thành 4
 • #845: Chương 845 mỹ nhân xà 1
 • #846: Chương 846 mỹ nhân xà 2
 • #847: Chương 847 mỹ nhân xà 3
 • #848: Chương 848 mỹ nhân xà 5
 • #849: Chương 849 chịu mời 1
 • #850: Chương 850 chịu mời 2
 • #851: Chương 851 chịu mời 3
 • #852: Chương 852 băng bò cạp tinh lệnh
 • #853: Chương 853 sát tứ phương 1
 • #854: Chương 854 sát tứ phương 2
 • #855: Chương 855 sát tứ phương 3
 • #856: Chương 856 sát tứ phương 4
 • #857: Chương 857 sát tứ phương 5
 • #858: Chương 858 sát tứ phương 6
 • #859: Chương 859 đoạt tinh lệnh 1
 • #860: Chương 860 đoạt tinh lệnh 2
 • #861: Chương 861 đoạt tinh lệnh 3
 • #862: Chương 862 Chu Già Lâu la 1
 • #863: Chương 863 Chu Già Lâu la 2
 • #864: Chương 864 Chu Già Lâu la 3
 • #865: Chương 865 hải hổ gầm 1
 • #866: Chương 866 hải hổ gầm 2
 • #867: Chương 867 hải hổ gầm 3
 • #868: Chương 868 hải hổ gầm 4
 • #869: Chương 869 hải hổ gầm 5
 • #870: Chương 870 thủy hổ cuồng hoan đêm 1
 • #871: Chương 871 thủy hổ cuồng hoan đêm 2
 • #872: Chương 872 thủy hổ cuồng hoan đêm 3
 • #873: Chương 873 thủy hổ cuồng hoan đêm 4
 • #874: Chương 874 thủy hổ cuồng hoan đêm 5
 • #875: Chương 875 bảo tàng chi thìa 1
 • #876: Chương 876 bảo tàng chi thìa 2
 • #877: Chương 877 hổ vương cung 1
 • #878: Chương 878 hổ vương cung 2
 • #879: Chương 879 hổ vương cung 3
 • #880: Chương 880 hổ vương cung 4
 • #881: Chương 881 hổ ngàn nhu 1
 • #882: Chương 882 hổ ngàn nhu 2
 • #883: Chương 883 hổ ngàn nhu 3
 • #884: Chương 884 bảo trì khoảng cách
 • #885: Chương 885 phát rồ
 • #886: Chương 886 Hải Thần chi điện 1
 • #887: Chương 887 Hải Thần chi điện 2
 • #888: Chương 888 Hải Thần chi điện 3
 • #889: Chương 889 Hải Thần chi điện 4
 • #890: Chương 890 Long Thiên Phi 1
 • #891: Chương 891 Long Thiên Phi 2
 • #892: Chương 892 Long Thiên Phi 3
 • #893: Chương 893 Long Thiên Phi 4
 • #894: Chương 894 Long Thiên Phi 5
 • #895: Chương 895 Long Vương hoàn cảnh 1
 • #896: Chương 896 Long Vương hoàn cảnh 2
 • #897: Chương 897 một người một kiện
 • #898: Chương 898 chọn lựa bảo bối 1
 • #899: Chương 899 chọn lựa bảo bối 2
 • #900: Chương 900 sinh tử đi theo 1
 • #901: Chương 901 sinh tử đi theo 2
 • #902: Chương 902 sinh tử tương tùy 3
 • #903: Chương 903 đường ai nấy đi
 • #904: Chương 904 cố nhữ trung thành
 • #905: Chương 905 giải ý phường 1
 • #906: Chương 906 giải ý phường 2
 • #907: Chương 907 giới dễ 1
 • #908: Chương 908 giới dễ 2
 • #909: Chương 909 giới dễ 3
 • #910: Chương 910 thắng ý lâu 1
 • #911: Chương 911 thắng ý lâu 2
 • #912: Chương 912 thắng ý lâu 3
 • #913: Chương 913 thắng ý lâu 4
 • #914: Chương 914 nửa đêm leo núi
 • #915: Chương 915 phượng hoàng trả thù 1
 • #916: Chương 916 phượng hoàng trả thù 2
 • #917: Chương 917 phượng hoàng trả thù 3
 • #918: Chương 918 phượng hoàng trả thù 4
 • #919: Chương 919 phượng hoàng trả thù 5
 • #920: Chương 920 cứu tinh đã đến 1
 • #921: Chương 921 cứu tinh đã đến 2
 • #922: Chương 922 cứu tinh đã đến 3
 • #923: Chương 923 cứu tinh đã đến 4
 • #924: Chương 924 diệt sát phượng hoàng 1
 • #925: Chương 925 diệt sát phượng hoàng 2
 • #926: Chương 926 diệt sát phượng hoàng 3
 • #927: Chương 927 huyền quy địa cung
 • #928: Chương 928 quỷ khách điếm 1
 • #929: Chương 929 quỷ khách điếm 2
 • #930: Chương 930 thủy chi thành 1
 • #931: Chương 931 thủy chi thành 2
 • #932: Chương 932 thủy chi thành 3
 • #933: Chương 933 lôi chi thành 1
 • #934: Chương 934 lôi chi thành 2
 • #935: Chương 935 lôi chi thành 3
 • #936: Chương 936 lôi chi thành 4
 • #937: Chương 937 lôi oa 1
 • #938: Chương 938 lôi oa 2
 • #939: Chương 939 kỳ trung
 • #940: Chương 940 binh chia làm hai đường
 • #941: Chương 941 thổ chi thành 1
 • #942: Chương 942 thổ chi thành 2
 • #943: Chương 943 thổ chi thành 3
 • #944: Chương 944 thổ chi thành 4
 • #945: Chương 945 cửa cung bạo phá 1
 • #946: Chương 946 cửa cung bạo phá 2
 • #947: Chương 947 nhận thân 1
 • #948: Chương 948 nhận thân 2
 • #949: Chương 949 nhận thân 3
 • #950: Chương 950 khế ước thú sủng 1
 • #951: Chương 951 khế ước thú sủng 2
 • #952: Chương 952 thủy châu đại thành 1
 • #953: Chương 953 thủy châu đại thành 2
 • #954: Chương 954 thủy châu đại thành 3
 • #955: Chương 955 thủy châu đại thành 4
 • #956: Chương 956 thông báo 1
 • #957: Chương 957 thông báo 2
 • #958: Chương 958 tương ngộ 1
 • #959: Chương 959 tương ngộ 2
 • #960: Chương 960 thương thế nghiêm túc 1
 • #961: Chương 961 thương thế nghiêm túc 2
 • #962: Chương 962 ban đêm xông vào thành chủ phủ 1
 • #963: Chương 963 ban đêm xông vào thành chủ phủ 2
 • #964: Chương 964 ban đêm xông vào thành chủ phủ 3
 • #965: Chương 965 hướng chết ngược 1
 • #966: Chương 966 hướng chết ngược 2
 • #967: Chương 967 hướng chết ngược 3
 • #968: Chương 968 hướng chết ngược 4
 • #969: Chương 969 thủy vận 1
 • #970: Chương 970 thủy vận 2
 • #971: Chương 971 thủy vận 3
 • #972: Chương 972 thủy vận 4
 • #973: Chương 973 dạo phố thị chúng 1
 • #974: Chương 974 dạo phố thị chúng 2
 • #975: Chương 975 dạo phố thị chúng 3
 • #976: Chương 976 thỉnh uống rượu
 • #977: Chương 977 phong Phật 1
 • #978: Chương 978 phong Phật 2
 • #979: Chương 979 Ma La 1
 • #980: Chương 980 Ma La 2
 • #981: Chương 981 quốc nạn 1
 • #982: Chương 982 quốc nạn 2
 • #983: Chương 983 quốc nạn 3
 • #984: Chương 984 tương trợ 1
 • #985: Chương 985 tương trợ 2
 • #986: Chương 986 Thượng Quan Hoàng Hậu 1
 • #987: Chương 987 Thượng Quan Hoàng Hậu 2
 • #988: Chương 988 Thượng Quan Hoàng Hậu 3
 • #989: Chương 989 phúc thái tần 1
 • #990: Chương 990 phúc thái tần 2
 • #991: Chương 991 tiên nhạc 1
 • #992: Chương 992 tiên nhạc 2
 • #993: Chương 993 tiên nhạc 3
 • #994: Chương 994 tiên nhạc 4
 • #995: Chương 995 thấy Hiền Vương 1
 • #996: Chương 996 thấy Hiền Vương 2
 • #997: Chương 997 thấy Hiền Vương 3
 • #998: Chương 998 rượu phùng biết đã 1
 • #999: Chương 999 rượu phùng biết đã 2
 • #1000: Đệ 1000 chương mục đích 1
 • #1001: Đệ 1001 chương mục đích 2
 • #1002: Đệ 1002 chương mục đích 3
 • #1003: Đệ 1003 chương lương nữ quan 1
 • #1004: Đệ 1004 chương lương nữ quan 2
 • #1005: Đệ 1005 chương lương nữ quan 3
 • #1006: Đệ 1006 chương khuyên tình
 • #1007: Đệ 1007 chương chịu đòn nhận tội 1
 • #1008: Đệ 1008 chương chịu đòn nhận tội 2
 • #1009: Đệ 1009 chương cung biến 1
 • #1010: Đệ 1010 chương cung biến 2
 • #1011: Đệ 1011 chương tà linh vương 1
 • #1012: Đệ 1012 chương tà linh vương 2
 • #1013: Đệ 1013 chương bản mạng châu 1
 • #1014: Đệ 1014 chương bản mạng châu 2
 • #1015: Đệ 1015 chương quy nguyên tháp 1
 • #1016: Đệ 1016 chương quy nguyên tháp 2
 • #1017: Đệ 1017 chương tế sư 1
 • #1018: Đệ 1018 chương tế sư 2
 • #1019: Đệ 1019 chương tế sư 3
 • #1020: Đệ 1020 chương tế sư 4
 • #1021: Đệ 1021 chương tế sư 5
 • #1022: Đệ 1022 chương Linh tộc chi lực 1
 • #1023: Đệ 1023 chương Linh tộc chi lực 2
 • #1024: Đệ 1024 chương thông linh lực 1
 • #1025: Đệ 1025 chương thông linh lực 2
 • #1026: Đệ 1026 chương nguyện ý bồi ta sao?
 • #1027: Đệ 1027 chương thỉnh cầu 1
 • #1028: Đệ 1028 chương thỉnh cầu 2
 • #1029: Đệ 1029 chương tế linh hồn người chết 1
 • #1030: Đệ 1030 chương tế linh hồn người chết 2
 • #1031: Đệ 1031 chương truyền châu 1
 • #1032: Đệ 1032 chương truyền châu 2
 • #1033: Đệ 1033 chương bế tháp
 • #1034: Đệ 1034 chương dương đông kích tây 1
 • #1035: Đệ 1035 chương dương đông kích tây 2
 • #1036: Đệ 1036 chương dương đông kích tây 3
 • #1037: Đệ 1037 chương tà linh hoàng 1
 • #1038: Đệ 1038 chương tà linh hoàng 2
 • #1039: Đệ 1039 chương tà linh hoàng 3
 • #1040: Đệ 1040 chương tà linh hoàng 4
 • #1041: Đệ 1041 chương ác chiến 1
 • #1042: Đệ 1042 chương ác chiến 2
 • #1043: Đệ 1043 chương ác chiến 3
 • #1044: Đệ 1044 chương viện binh 1
 • #1045: Đệ 1045 chương viện binh 2
 • #1046: Đệ 1046 chương viện binh 3
 • #1047: Đệ 1047 chương thánh linh nhất tộc 1
 • #1048: Đệ 1048 chương thánh linh nhất tộc 2
 • #1049: Đệ 1049 chương tình thương 1
 • #1050: Đệ 1050 chương tình thương 2
 • #1051: Đệ 1051 chương lưu tin trốn đi 1
 • #1052: Đệ 1052 chương lưu tin trốn đi 2
 • #1053: Đệ 1053 chương đại bản doanh 1
 • #1054: Đệ 1054 chương đại bản doanh 2
 • #1055: Đệ 1055 chương người đi nhà trống
 • #1056: Đệ 1056 chương tôn nguyên quốc 1
 • #1057: Đệ 1057 chương tôn nguyên quốc 2
 • #1058: Đệ 1058 chương tôn nguyên quốc 3
 • #1059: Đệ 1059 chương tôn nguyên quốc 4
 • #1060: Đệ 1060 chương mãnh thú đầu nhập vào
 • #1061: Đệ 1061 chương tôn khách tới chơi 1
 • #1062: Đệ 1062 chương tôn khách tới chơi 2
 • #1063: Đệ 1063 chương tôn khách tới chơi 3
 • #1064: Đệ 1064 chương tôn khách tới chơi 4
 • #1065: Đệ 1065 chương tam đại võ chủ 1
 • #1066: Đệ 1066 chương tam đại võ chủ 2
 • #1067: Đệ 1067 chương thần vũ lâu 1
 • #1068: Đệ 1068 chương thần vũ lâu 2
 • #1069: Đệ 1069 chương thần vũ lâu 3
 • #1070: Đệ 1070 chương cảnh trong mơ
 • #1071: Đệ 1071 chương quỳ cầu 1
 • #1072: Đệ 1072 chương quỳ cầu 2
 • #1073: Đệ 1073 chương quỷ mắt hạp 1
 • #1074: Đệ 1074 chương quỷ mắt hạp 2
 • #1075: Đệ 1075 chương Tôn Nguyên Nữ Đế 1
 • #1076: Đệ 1076 chương Tôn Nguyên Nữ Đế 2
 • #1077: Đệ 1077 chương Tôn Nguyên Nữ Đế 3
 • #1078: Đệ 1078 chương mật báo
 • #1079: Đệ 1079 chương thức tỉnh
 • #1080: Đệ 1080 chương tương nhận 1
 • #1081: Đệ 1081 chương tương nhận 2
 • #1082: Đệ 1082 chương tương nhận 3
 • #1083: Đệ 1083 chương khôn kể chi ngữ 1
 • #1084: Đệ 1084 chương khôn kể chi ngữ 2
 • #1085: Đệ 1085 chương đồng tử kê 1
 • #1086: Đệ 1086 chương đồng tử kê 2
 • #1087: Đệ 1087 chương nói chuyện 1
 • #1088: Đệ 1088 chương nói chuyện 2
 • #1089: Đệ 1089 chương động 1
 • #1090: Đệ 1090 chương động 2
 • #1091: Đệ 1091 chương đệ đệ sư phụ! 1
 • #1092: Đệ 1092 chương đệ đệ sư phụ! 2
 • #1093: Đệ 1093 chương đệ đệ sư phụ! 3
 • #1094: Đệ 1094 chương hài tử 1
 • #1095: Đệ 1095 chương hài tử 2
 • #1096: Đệ 1096 chương kế hoạch đã lâu
 • #1097: Đệ 1097 chương lấy vật đổi vật 1
 • #1098: Đệ 1098 chương lấy vật đổi vật 2
 • #1099: Đệ 1099 chương bi đất tử?
 • #1100: Đệ 1100 chương bích y đằng 1
 • #1101: Đệ 1101 chương bích y đằng 2
 • #1102: Đệ 1102 chương như đứng đống lửa, như ngồi đống than 1
 • #1103: Đệ 1103 chương như đứng đống lửa, như ngồi đống than 2
 • #1104: Đệ 1104 chương ám sát 1
 • #1105: Đệ 1105 chương ám sát 2
 • #1106: Đệ 1106 chương làm rõ 1
 • #1107: Đệ 1107 chương làm rõ 2
 • #1108: Đệ 1108 chương làm rõ 3
 • #1109: Đệ 1109 chương Dương Quỳ 1
 • #1110: Đệ 1110 chương Dương Quỳ 2
 • #1111: Đệ 1111 chương Dương Quỳ 3
 • #1112: Đệ 1112 chương huyễn linh
 • #1113: Đệ 1113 chương trở mặt 1
 • #1114: Đệ 1114 chương trở mặt 2
 • #1115: Đệ 1115 chương trở mặt 3
 • #1116: Đệ 1116 chương yến, vô hảo yến 1
 • #1117: Đệ 1117 chương yến, vô hảo yến 2
 • #1118: Đệ 1118 chương yến, vô hảo yến 3
 • #1119: Đệ 1119 chương yến, vô hảo yến 4
 • #1120: Đệ 1120 chương cầu tình 1
 • #1121: Đệ 1121 chương cầu tình 2
 • #1122: Đệ 1122 chương cầu tình 3
 • #1123: Đệ 1123 chương khuyên 1
 • #1124: Đệ 1124 chương khuyên 2
 • #1125: Đệ 1125 chương khuyên 3
 • #1126: Đệ 1126 chương tâm tư 1
 • #1127: Đệ 1127 chương tâm tư 2
 • #1128: Đệ 1128 chương chín tuyết cốc 1
 • #1129: Đệ 1129 chương chín tuyết cốc 2
 • #1130: Đệ 1130 chương chín tuyết cốc 3
 • #1131: Đệ 1131 chương chín tuyết cốc 4
 • #1132: Đệ 1132 chương chín tuyết cốc 5
 • #1133: Đệ 1133 chương tuyết tằm tin tức
 • #1134: Đệ 1134 chương tuyết lở 1
 • #1135: Đệ 1135 chương tuyết lở 2
 • #1136: Đệ 1136 chương mê động 1
 • #1137: Đệ 1137 chương mê động 2
 • #1138: Đệ 1138 chương mê động 3
 • #1139: Đệ 1139 chương thương lượng
 • #1140: Đệ 1140 chương đại tuyết điêu 1
 • #1141: Đệ 1141 chương đại tuyết điêu 2
 • #1142: Đệ 1142 chương đại tuyết điêu 3
 • #1143: Đệ 1143 chương Tô Dật Minh 1
 • #1144: Đệ 1144 chương Tô Dật Minh 2
 • #1145: Đệ 1145 chương Tô Dật Minh 3
 • #1146: Đệ 1146 chương la ngữ thuần
 • #1147: Đệ 1147 chương Tô gia biệt viện 1
 • #1148: Đệ 1148 chương Tô gia biệt viện 2
 • #1149: Đệ 1149 chương Tô gia biệt viện 3
 • #1150: Đệ 1150 chương Tô gia biệt viện 4
 • #1151: Đệ 1151 chương địa đạo thoát đi
 • #1152: Đệ 1152 chương nữ đế 1
 • #1153: Đệ 1153 chương nữ đế 2
 • #1154: Đệ 1154 chương nữ đế 3
 • #1155: Đệ 1155 chương nữ đế 4
 • #1156: Đệ 1156 chương phiêu Sương Bảo 1
 • #1157: Đệ 1157 chương phiêu Sương Bảo 2
 • #1158: Đệ 1158 chương phiêu Sương Bảo 3
 • #1159: Đệ 1159 chương liệt thiên lẻn vào
 • #1160: Đệ 1160 chương bị bắt
 • #1161: Đệ 1161 chương túng phóng
 • #1162: Đệ 1162 chương phiêu liễu 1
 • #1163: Đệ 1163 chương phiêu liễu 2
 • #1164: Đệ 1164 chương phiêu liễu 3
 • #1165: Đệ 1165 chương Thư Trúc 1
 • #1166: Đệ 1166 chương Thư Trúc 2
 • #1167: Đệ 1167 chương Thư Trúc 3
 • #1168: Đệ 1168 chương hoài nghi 1
 • #1169: Đệ 1169 chương hoài nghi 2
 • #1170: Đệ 1170 chương hoài nghi 3
 • #1171: Đệ 1171 chương vây cấm chi nhân
 • #1172: Đệ 1172 chương phỏng đoán
 • #1173: Đệ 1173 chương hội hợp 1
 • #1174: Đệ 1174 chương hội hợp 2
 • #1175: Đệ 1175 chương hội hợp 3
 • #1176: Đệ 1176 chương hội hợp 4
 • #1177: Đệ 1177 chương an bài
 • #1178: Đệ 1178 chương tập kích bất ngờ 1
 • #1179: Đệ 1179 chương tập kích bất ngờ 2
 • #1180: Đệ 1180 chương tập kích bất ngờ 3
 • #1181: Đệ 1181 chương tập kích bất ngờ 4
 • #1182: Đệ 1182 chương khảo vấn 1
 • #1183: Đệ 1183 chương khảo vấn 2
 • #1184: Đệ 1184 chương ngươi toàn gia đều xuẩn 1
 • #1185: Đệ 1185 chương ngươi toàn gia đều xuẩn 2
 • #1186: Đệ 1186 chương đánh bất ngờ 1
 • #1187: Đệ 1187 chương đánh bất ngờ 2
 • #1188: Đệ 1188 chương đánh bất ngờ 3
 • #1189: Đệ 1189 chương đánh bất ngờ 4
 • #1190: Đệ 1190 chương hành động 1
 • #1191: Đệ 1191 chương hành động 2
 • #1192: Đệ 1192 chương hành động 3
 • #1193: Đệ 1193 chương trước quốc sư 1
 • #1194: Đệ 1194 chương trước quốc sư 2
 • #1195: Đệ 1195 chương trước quốc sư 3
 • #1196: Đệ 1196 chương tử thi 1
 • #1197: Đệ 1197 chương tử thi 2
 • #1198: Đệ 1198 chương tử thi 3
 • #1199: Đệ 1199 chương không có bảo tàng
 • #1200: Đệ 1200 chương cổ mộ 1
 • #1201: Đệ 1201 chương cổ mộ 2
 • #1202: Đệ 1202 chương nữ tử áo đỏ 1
 • #1203: Đệ 1203 chương nữ tử áo đỏ 2
 • #1204: Đệ 1204 chương tuyết tằm thăng công 1
 • #1205: Đệ 1205 chương tuyết tằm thăng công 2
 • #1206: Đệ 1206 chương lại thấy thi thể 1
 • #1207: Đệ 1207 chương lại thấy thi thể 2
 • #1208: Đệ 1208 chương bí khẩu 1
 • #1209: Đệ 1209 chương bí khẩu 2
 • #1210: Đệ 1210 chương không thấy
 • #1211: Đệ 1211 chương tương ngộ
 • #1212: Đệ 1212 chương hồi thủ 1
 • #1213: Đệ 1213 chương hồi thủ 2
 • #1214: Đệ 1214 chương người áo đỏ 1
 • #1215: Đệ 1215 chương người áo đỏ 2
 • #1216: Đệ 1216 chương người áo đỏ 3
 • #1217: Đệ 1217 chương phức tạp
 • #1218: Đệ 1218 chương chân thật bảo tàng 1
 • #1219: Đệ 1219 chương chân thật bảo tàng 2
 • #1220: Đệ 1220 chương an bài 1
 • #1221: Đệ 1221 chương an bài 2
 • #1222: Đệ 1222 chương thư từ qua lại 1
 • #1223: Đệ 1223 chương thư từ qua lại 2
 • #1224: Đệ 1224 chương thư từ qua lại 3
 • #1225: Đệ 1225 chương thư từ qua lại 4
 • #1226: Đệ 1226 chương tầm nguyệt phong
 • #1227: Đệ 1227 chương nằm sư lĩnh 1
 • #1228: Đệ 1228 chương nằm sư lĩnh 2
 • #1229: Đệ 1229 chương nằm sư lĩnh 3
 • #1230: Đệ 1230 chương nằm sư lĩnh 4
 • #1231: Đệ 1231 chương rượu phun chân ngôn 1
 • #1232: Đệ 1232 chương rượu phun chân ngôn 2
 • #1233: Đệ 1233 chương rượu phun chân ngôn 3
 • #1234: Đệ 1234 chương vây công 1
 • #1235: Đệ 1235 chương vây công 2
 • #1236: Đệ 1236 chương vây công 3
 • #1237: Đệ 1237 chương hồi triệt
 • #1238: Đệ 1238 chương ám tập 1
 • #1239: Đệ 1239 chương ám tập 2
 • #1240: Đệ 1240 chương ám tập 3
 • #1241: Đệ 1241 chương ngoài ý muốn mọc lan tràn
 • #1242: Đệ 1242 chương hồng y tổ mẫu
 • #1243: Đệ 1243 chương Đế Dung
 • #1244: Đệ 1244 chương đế hoàng động 1
 • #1245: Đệ 1245 chương đế hoàng động 2
 • #1246: Đệ 1246 chương Linh nhi trở về? 1
 • #1247: Đệ 1247 chương Linh nhi trở về? 2
 • #1248: Đệ 1248 chương Đế Dung bị thương
 • #1249: Đệ 1249 chương tín nhiệm 1
 • #1250: Đệ 1250 chương tín nhiệm 2
 • #1251: Đệ 1251 chương chân chính trở về! 1
 • #1252: Đệ 1252 chương chân chính trở về! 2
 • #1253: Đệ 1253 chương chân chính trở về! 3
 • #1254: Đệ 1254 chương giả mộ
 • #1255: Đệ 1255 chương bực bội
 • #1256: Đệ 1256 chương khác nhau
 • #1257: Đệ 1257 chương hồng tộc hậu nhân 1
 • #1258: Đệ 1258 chương hồng tộc hậu nhân 2
 • #1259: Đệ 1259 chương ghen
 • #1260: Đệ 1260 chương mổ tâm trí bụng 1
 • #1261: Đệ 1261 chương mổ tâm trí bụng 2
 • #1262: Đệ 1262 chương bị trảo 1
 • #1263: Đệ 1263 chương bị trảo 2
 • #1264: Đệ 1264 chương bị trảo 3
 • #1265: Đệ 1265 chương lẻn vào 1
 • #1266: Đệ 1266 chương lẻn vào 2
 • #1267: Đệ 1267 chương lẻn vào 3
 • #1268: Đệ 1268 chương thẩm vấn
 • #1269: Đệ 1269 chương lam thi đức 1
 • #1270: Đệ 1270 chương lam thi đức 2
 • #1271: Đệ 1271 chương lam thi đức 3
 • #1272: Đệ 1272 chương bị buộc
 • #1273: Đệ 1273 chương hắc y vệ
 • #1274: Đệ 1274 chương con rối mà thôi
 • #1275: Đệ 1275 chương đề nghị vào thành
 • #1276: Đệ 1276 chương lừng lẫy muốn chết
 • #1277: Đệ 1277 chương đứa trẻ bị vứt bỏ 1
 • #1278: Đệ 1278 chương đứa trẻ bị vứt bỏ 2
 • #1279: Đệ 1279 chương điều kiện
 • #1280: Đệ 1280 chương thanh y nhân
 • #1281: Đệ 1281 chương tương ngộ
 • #1282: Đệ 1282 chương hãm giếng
 • #1283: Đệ 1283 chương trốn không thoát 1
 • #1284: Đệ 1284 chương trốn không thoát 2
 • #1285: Đệ 1285 chương trốn không thoát 3
 • #1286: Đệ 1286 chương trốn không thoát 4
 • #1287: Đệ 1287 chương bỏ chạy 1
 • #1288: Đệ 1288 chương bỏ chạy 2
 • #1289: Đệ 1289 chương khuyên phục 1
 • #1290: Đệ 1290 chương khuyên phục 2
 • #1291: Đệ 1291 chương khuyên phục 3
 • #1292: Đệ 1292 chương bị thương 1
 • #1293: Đệ 1293 chương bị thương 2
 • #1294: Đệ 1294 chương hồng nhan 1
 • #1295: Đệ 1295 chương hồng nhan 2
 • #1296: Đệ 1296 chương dỡ xuống tâm phòng 1
 • #1297: Đệ 1297 chương dỡ xuống tâm phòng 2
 • #1298: Đệ 1298 chương dỡ xuống tâm phòng 3
 • #1299: Đệ 1299 chương lôi kéo làm quen 1
 • #1300: Đệ 1300 chương lôi kéo làm quen 2
 • #1301: Đệ 1301 chương lôi kéo làm quen 3
 • #1302: Đệ 1302 chương lôi kéo làm quen 4
 • #1303: Đệ 1303 chương khuyên ly 1
 • #1304: Đệ 1304 chương khuyên ly 2
 • #1305: Đệ 1305 chương chi đài nhai
 • #1306: Đệ 1306 chương tin tức 1
 • #1307: Đệ 1307 chương tin tức 2
 • #1308: Đệ 1308 chương tin tức 3
 • #1309: Đệ 1309 chương lẻn vào 1
 • #1310: Đệ 1310 chương lẻn vào 2
 • #1311: Đệ 1311 chương yêu cầu 1
 • #1312: Đệ 1312 chương yêu cầu 2
 • #1313: Đệ 1313 chương địch huống 1
 • #1314: Đệ 1314 chương địch huống 2
 • #1315: Đệ 1315 chương chủ động xuất kích 1
 • #1316: Đệ 1316 chương chủ động xuất kích 2
 • #1317: Đệ 1317 chương chủ động xuất kích 3
 • #1318: Đệ 1318 chương chủ động xuất kích 4
 • #1319: Đệ 1319 chương thư sát 1
 • #1320: Đệ 1320 chương thư sát 2
 • #1321: Đệ 1321 chương thư sát 3
 • #1322: Đệ 1322 chương thư sát 4
 • #1323: Đệ 1323 chương bao vây tiễu trừ 1
 • #1324: Đệ 1324 chương bao vây tiễu trừ 2
 • #1325: Đệ 1325 chương bao vây tiễu trừ 3
 • #1326: Đệ 1326 chương bao vây tiễu trừ 4
 • #1327: Đệ 1327 chương Mạnh lão gia tử
 • #1328: Đệ 1328 chương bảo tàng
 • #1329: Đệ 1329 chương nguyệt hồng
 • #1330: Đệ 1330 chương thi kế 1
 • #1331: Đệ 1331 chương thi kế 2
 • #1332: Đệ 1332 chương thi kế 3
 • #1333: Đệ 1333 chương Hàn lão đã đến 1
 • #1334: Đệ 1334 chương Hàn lão đã đến 2
 • #1335: Đệ 1335 chương hỏi chuyện 1
 • #1336: Đệ 1336 chương hỏi chuyện 2
 • #1337: Đệ 1337 chương hỏi chuyện 3
 • #1338: Đệ 1338 chương hỏi chuyện 4
 • #1339: Đệ 1339 chương phẫn nộ 1
 • #1340: Đệ 1340 chương phẫn nộ 2
 • #1341: Đệ 1341 chương phẫn nộ 3
 • #1342: Đệ 1342 chương phẫn nộ 4
 • #1343: Đệ 1343 chương thông đạo 1
 • #1344: Đệ 1344 chương thông đạo 2
 • #1345: Đệ 1345 chương thông đạo 3
 • #1346: Đệ 1346 chương thông đạo 4
 • #1347: Đệ 1347 chương thần thú hắc vượn 1
 • #1348: Đệ 1348 chương thần thú hắc vượn 2
 • #1349: Đệ 1349 chương độc thủy 1
 • #1350: Đệ 1350 chương độc thủy 2
 • #1351: Đệ 1351 chương độc thủy 3
 • #1352: Đệ 1352 chương chủ công cho mời 1
 • #1353: Đệ 1353 chương chủ công cho mời 2
 • #1354: Đệ 1354 chương trong ngoài cùng đánh 1
 • #1355: Đệ 1355 chương trong ngoài cùng đánh 2
 • #1356: Đệ 1356 chương trong ngoài cùng đánh 3
 • #1357: Đệ 1357 chương trong ngoài cùng đánh 4
 • #1358: Đệ 1358 chương la chấn côn 1
 • #1359: Đệ 1359 chương la chấn côn 2
 • #1360: Đệ 1360 chương la chấn côn 3
 • #1361: Đệ 1361 chương la chấn côn 4
 • #1362: Đệ 1362 chương mây lửa thành
 • #1363: Đệ 1363 chương toàn quân huỷ diệt
 • #1364: Đệ 1364 chương nghênh đón 1
 • #1365: Đệ 1365 chương nghênh đón 2
 • #1366: Đệ 1366 chương khiêu khích 1
 • #1367: Đệ 1367 chương khiêu khích 2
 • #1368: Đệ 1368 chương săn thú 1
 • #1369: Đệ 1369 chương săn thú 2
 • #1370: Đệ 1370 chương săn thú 3
 • #1371: Đệ 1371 chương thịnh yến 1
 • #1372: Đệ 1372 chương thịnh yến 2
 • #1373: Đệ 1373 chương thịnh yến 3
 • #1374: Đệ 1374 chương bị thương 1
 • #1375: Đệ 1375 chương bị thương 2
 • #1376: Đệ 1376 chương cha con nói chuyện
 • #1377: Đệ 1377 chương thông báo
 • #1378: Đệ 1378 chương ta để ý 1
 • #1379: Đệ 1379 chương ta để ý 2
 • #1380: Đệ 1380 chương nguy cấp 1
 • #1381: Đệ 1381 chương nguy cấp 2
 • #1382: Đệ 1382 chương tự sát 1
 • #1383: Đệ 1383 chương tự sát 2
 • #1384: Đệ 1384 chương tự sát 3
 • #1385: Đệ 1385 chương thủ thành người được chọn
 • #1386: Đệ 1386 chương thủ thành 2
 • #1387: Đệ 1387 chương thủ thành 3
 • #1388: Đệ 1388 chương liệt linh thành 1
 • #1389: Đệ 1389 chương liệt linh thành 2
 • #1390: Đệ 1390 chương Thư Trúc thiếu gia 1
 • #1391: Đệ 1391 chương Thư Trúc thiếu gia 2
 • #1392: Đệ 1392 chương Thư Trúc thiếu gia 3
 • #1393: Đệ 1393 chương Thư Trúc thiếu gia 4
 • #1394: Đệ 1394 chương biệt viện 1
 • #1395: Đệ 1395 chương biệt viện 2
 • #1396: Đệ 1396 chương mang thai 1
 • #1397: Đệ 1397 chương mang thai 2
 • #1398: Đệ 1398 chương mang thai 3
 • #1399: Đệ 1399 chương Linh tộc
 • #1400: Đệ 1400 chương thỉnh cầu 1
 • #1401: Đệ 1401 chương thỉnh cầu 2
 • #1402: Đệ 1402 chương danh phận dụ hoặc 1
 • #1403: Đệ 1403 chương danh phận dụ hoặc 2
 • #1404: Đệ 1404 chương danh phận dụ hoặc 3
 • #1405: Đệ 1405 chương danh phận dụ hoặc 4
 • #1406: Đệ 1406 chương danh phận dụ hoặc 5
 • #1407: Đệ 1407 chương ai tính kế ai đâu? 1
 • #1408: Đệ 1408 chương ai tính kế ai đâu? 2
 • #1409: Đệ 1409 chương ai tính kế ai đâu? 3
 • #1410: Đệ 1410 chương không phải hứa thị huyết mạch 1
 • #1411: Đệ 1411 chương không phải hứa thị huyết mạch 2
 • #1412: Đệ 1412 chương không phải hứa thị huyết mạch 3
 • #1413: Đệ 1413 chương chí âm nơi 1
 • #1414: Đệ 1414 chương chí âm nơi 2
 • #1415: Đệ 1415 chương chí âm nơi 3
 • #1416: Đệ 1416 chương cố nhân tương phùng 1
 • #1417: Đệ 1417 chương cố nhân tương phùng 2
 • #1418: Đệ 1418 chương cửu trọng oán linh 1
 • #1419: Đệ 1419 chương cửu trọng oán linh 2
 • #1420: Đệ 1420 chương cửu trọng oán linh 3
 • #1421: Đệ 1421 chương tộc trưởng thay đổi 1
 • #1422: Đệ 1422 chương tộc trưởng thay đổi 2
 • #1423: Đệ 1423 chương tộc trưởng thay đổi 3
 • #1424: Đệ 1424 chương Linh tộc chi hoàng 1
 • #1425: Đệ 1425 chương Linh tộc chi hoàng 2
 • #1426: Đệ 1426 chương Linh tộc chi hoàng 3
 • #1427: Đệ 1427 chương Linh tộc chi hoàng 4
 • #1428: Đệ 1428 chương tặng tuyết tằm
 • #1429: Đệ 1429 chương phẩm trà đánh đàn 1
 • #1430: Đệ 1430 chương phẩm trà đánh đàn 2
 • #1431: Đệ 1431 chương phẩm trà đánh đàn 3
 • #1432: Đệ 1432 chương giống nhau miệng núi lửa 1
 • #1433: Đệ 1433 chương giống nhau miệng núi lửa 2
 • #1434: Đệ 1434 chương Linh tộc bảo vật tinh sa 1
 • #1435: Đệ 1435 chương Linh tộc bảo vật tinh sa 2
 • #1436: Đệ 1436 chương thâm cốc nơi 1
 • #1437: Đệ 1437 chương thâm cốc nơi 2
 • #1438: Đệ 1438 chương lẻn vào 1
 • #1439: Đệ 1439 chương lẻn vào 2
 • #1440: Đệ 1440 chương lẻn vào 3
 • #1441: Đệ 1441 chương vả mặt 1
 • #1442: Đệ 1442 chương vả mặt 2
 • #1443: Đệ 1443 chương vả mặt 3
 • #1444: Đệ 1444 chương vả mặt 4
 • #1445: Đệ 1445 chương vả mặt 5
 • #1446: Đệ 1446 chương vả mặt 6
 • #1447: Đệ 1447 chương vả mặt 7
 • #1448: Đệ 1448 chương vả mặt 8
 • #1449: Đệ 1449 chương vả mặt 9
 • #1450: Đệ 1450 chương vả mặt 10
 • #1451: Đệ 1451 chương thiếp 1
 • #1452: Đệ 1452 chương thiếp 2
 • #1453: Đệ 1453 chương thiếp 3
 • #1454: Đệ 1454 chương thiếp 4
 • #1455: Đệ 1455 chương thiếp 5
 • #1456: Đệ 1456 chương thiếp 6
 • #1457: Đệ 1457 chương thiếp 7
 • #1458: Đệ 1458 chương thiếp 8
 • #1459: Đệ 1459 chương thiếp 9
 • #1460: Đệ 1460 chương thiếp 10
 • #1461: Đệ 1461 chương tưởng niệm
 • #1462: Đệ 1462 chương mây khói thoảng qua 1
 • #1463: Đệ 1463 chương mây khói thoảng qua 2
 • #1464: Đệ 1464 chương tính tình đại biến 1
 • #1465: Đệ 1465 chương tính tình đại biến 2
 • #1466: Đệ 1466 chương tính tình đại biến 3
 • #1467: Đệ 1467 chương có thịt? 1
 • #1468: Đệ 1468 chương có thịt? 2
 • #1469: Đệ 1469 chương có thịt? 3
 • #1470: Đệ 1470 chương giả đi? 1
 • #1471: Đệ 1471 chương giả đi? 2
 • #1472: Đệ 1472 chương giả đi? 3
 • #1473: Đệ 1473 chương vinh phu nhân 1
 • #1474: Đệ 1474 chương vinh phu nhân 2
 • #1475: Đệ 1475 chương vinh phu nhân 3
 • #1476: Đệ 1476 chương nghi ngờ 1
 • #1477: Đệ 1477 chương nghi ngờ 2
 • #1478: Đệ 1478 chương nghi ngờ 3
 • #1479: Đệ 1479 chương nghi ngờ 4
 • #1480: Đệ 1480 chương đánh ngươi cái tát 1
 • #1481: Đệ 1481 chương đánh ngươi cái tát 2
 • #1482: Đệ 1482 chương chặn giết 1
 • #1483: Đệ 1483 chương chặn giết 2
 • #1484: Đệ 1484 chương phiêu liễu lệnh 1
 • #1485: Đệ 1485 chương phiêu liễu lệnh 2
 • #1486: Đệ 1486 chương nữ đế bí mật 1
 • #1487: Đệ 1487 chương nữ đế bí mật 2
 • #1488: Đệ 1488 chương nữ đế bí mật 3
 • #1489: Đệ 1489 chương nữ đế bí mật 4
 • #1490: Đệ 1490 chương nữ đế giao dịch 1
 • #1491: Đệ 1491 chương nữ đế giao dịch 2
 • #1492: Đệ 1492 chương nữ đế giao dịch 3
 • #1493: Đệ 1493 chương nữ đế giao dịch 4
 • #1494: Đệ 1494 chương tù sủng 1
 • #1495: Đệ 1495 chương tù sủng 2
 • #1496: Đệ 1496 chương tù sủng 3
 • #1497: Đệ 1497 chương tù sủng 4
 • #1498: Đệ 1498 chương nếu nguyên chi tử 1
 • #1499: Đệ 1499 chương nếu nguyên chi tử 2
 • #1500: Đệ 1500 chương kỳ hảo 1
 • #1501: Đệ 1501 chương kỳ hảo 2
 • #1502: Đệ 1502 chương kỳ hảo 3
 • #1503: Đệ 1503 chương lẫn nhau thử 1
 • #1504: Đệ 1504 chương lẫn nhau thử 2
 • #1505: Đệ 1505 chương lẫn nhau thử 3
 • #1506: Đệ 1506 chương đế vị truyền thừa 1
 • #1507: Đệ 1507 chương đế vị truyền thừa 2
 • #1508: Đệ 1508 chương đế vị truyền thừa 3
 • #1509: Đệ 1509 chương đế vị truyền thừa 4
 • #1510: Đệ 1510 chương tóc đỏ nam nhân 1
 • #1511: Đệ 1511 chương tóc đỏ nam nhân 2
 • #1512: Đệ 1512 chương tóc đỏ nam nhân 3
 • #1513: Đệ 1513 chương tóc đỏ nam nhân 4
 • #1514: Đệ 1514 chương nguyên nhân chết 1
 • #1515: Đệ 1515 chương nguyên nhân chết 2
 • #1516: Đệ 1516 chương nguyên nhân chết 3
 • #1517: Đệ 1517 chương nguyên nhân chết 4
 • #1518: Đệ 1518 chương nguyên nhân chết 5
 • #1519: Đệ 1519 chương tương hộ 1
 • #1520: Đệ 1520 chương tương hộ 2
 • #1521: Đệ 1521 chương tương hộ 3
 • #1522: Đệ 1522 chương tương hộ 4
 • #1523: Đệ 1523 chương thiết hãm 1
 • #1524: Đệ 1524 chương thiết hãm 2
 • #1525: Đệ 1525 chương thiết hãm 3
 • #1526: Đệ 1526 chương cuối cùng cung yến 1
 • #1527: Đệ 1527 chương cuối cùng cung yến 2
 • #1528: Đệ 1528 chương lôi bang bí cổ 1
 • #1529: Đệ 1529 chương lôi bang mật cổ 2
 • #1530: Đệ 1530 chương lôi bang bí cổ 3
 • #1531: Đệ 1531 chương lôi bang bí cổ 4
 • #1532: Đệ 1532 chương binh bất yếm trá 1
 • #1533: Đệ 1533 chương binh bất yếm trá 2
 • #1534: Đệ 1534 chương binh bất yếm trá 3
 • #1535: Đệ 1535 chương binh bất yếm trá 4
 • #1536: Đệ 1536 chương binh bất yếm trá 5
 • #1537: Đệ 1537 chương nghịch sát 1
 • #1538: Đệ 1538 chương nghịch sát 2
 • #1539: Đệ 1539 chương nghịch sát 3
 • #1540: Đệ 1540 chương nghịch sát 4
 • #1541: Đệ 1541 chương nghịch sát 5
 • #1542: Đệ 1542 chương nghịch sát 6
 • #1543: Đệ 1543 chương bạn thân 1
 • #1544: Đệ 1544 chương bạn thân 2
 • #1545: Đệ 1545 chương bạn thân 3
 • #1546: Đệ 1546 chương thương thảo 1
 • #1547: Đệ 1547 chương thương thảo 2
 • #1548: Đệ 1548 chương thương thảo 3
 • #1549: Đệ 1549 chương thương thảo 4
 • #1550: Đệ 1550 chương trở về 1
 • #1551: Đệ 1551 chương trở về 2
 • #1552: Đệ 1552 chương trở về 3
 • #1553: Đệ 1553 chương phi sương nhai 1
 • #1554: Đệ 1554 chương phi sương nhai 2
 • #1555: Đệ 1555 chương chỉ thân? 1
 • #1556: Đệ 1556 chương chỉ thân? 2
 • #1557: Đệ 1557 chương chỉ thân? 3
 • #1558: Đệ 1558 chương hoàng kim long 1
 • #1559: Đệ 1559 chương hoàng kim long 2
 • #1560: Đệ 1560 chương con rối thuật 1
 • #1561: Đệ 1561 chương con rối thuật 2
 • #1562: Đệ 1562 chương con rối thuật 3
 • #1563: Đệ 1563 chương con rối thuật 4
 • #1564: Đệ 1564 chương ma linh châu 1
 • #1565: Đệ 1565 chương ma linh châu 2
 • #1566: Đệ 1566 chương lôi bang quốc 1
 • #1567: Đệ 1567 chương lôi bang quốc 2
 • #1568: Đệ 1568 chương lôi bang quốc 3
 • #1569: Đệ 1569 chương chín trảo kim mãng 1
 • #1570: Đệ 1570 chương chín trảo kim mãng 2
 • #1571: Đệ 1571 chương chín trảo kim mãng 3
 • #1572: Đệ 1572 chương tái ngộ phiêu liễu 1
 • #1573: Đệ 1573 chương tái ngộ phiêu liễu 2
 • #1574: Đệ 1574 chương tái ngộ phiêu liễu 3
 • #1575: Đệ 1575 chương tái ngộ phiêu liễu 4
 • #1576: Đệ 1576 chương đệ đệ 1
 • #1577: Đệ 1577 chương đệ đệ 2
 • #1578: Đệ 1578 chương tái ngộ Chu Già Lâu la 1
 • #1579: Đệ 1579 chương tái ngộ Chu Già Lâu la 2
 • #1580: Đệ 1580 chương tái ngộ Chu Già Lâu la 3
 • #1581: Đệ 1581 chương lấy huyết 1
 • #1582: Đệ 1582 chương lấy huyết 2
 • #1583: Đệ 1583 chương huyết con dơi 1
 • #1584: Đệ 1584 chương huyết con dơi 2
 • #1585: Đệ 1585 chương ngầm Long Cung 1
 • #1586: Đệ 1586 chương ngầm Long Cung 2
 • #1587: Đệ 1587 chương ngầm Long Cung 3
 • #1588: Đệ 1588 chương ngầm Long Cung 4
 • #1589: Đệ 1589 chương đáp án 1
 • #1590: Đệ 1590 chương đáp án 2
 • #1591: Đệ 1591 chương bích lăng 1
 • #1592: Đệ 1592 chương bích lăng 2
 • #1593: Đệ 1593 chương bích lăng 3
 • #1594: Đệ 1594 chương sống lại 1
 • #1595: Đệ 1595 chương sống lại 2
 • #1596: Đệ 1596 chương sống lại 3
 • #1597: Đệ 1597 chương sống lại 4
 • #1598: Đệ 1598 chương long lân y
 • #1599: Đệ 1599 chương vây quanh 1
 • #1600: Đệ 1600 chương vây quanh 2
 • #1601: Đệ 1601 chương vây quanh 3
 • #1602: Đệ 1602 chương nghi ngờ 1
 • #1603: Đệ 1603 chương nghi ngờ 2
 • #1604: Đệ 1604 chương hội kiến 1
 • #1605: Đệ 1605 chương hội kiến 2
 • #1606: Đệ 1606 chương hội kiến 3
 • #1607: Đệ 1607 chương hội kiến 4
 • #1608: Đệ 1608 chương thử 1
 • #1609: Đệ 1609 chương thử 2
 • #1610: Đệ 1610 chương sát ra trùng vây 1
 • #1611: Đệ 1611 chương sát ra trùng vây 2
 • #1612: Đệ 1612 chương tham chiến 1
 • #1613: Đệ 1613 chương tham chiến 2
 • #1614: Đệ 1614 chương tham chiến 3
 • #1615: Đệ 1615 chương tham chiến 4
 • #1616: Đệ 1616 chương về nhà thăm bố mẹ 1
 • #1617: Đệ 1617 chương về nhà thăm bố mẹ 2
 • #1618: Đệ 1618 chương về nhà thăm bố mẹ 3
 • #1619: Đệ 1619 chương về nhà thăm bố mẹ 4
 • #1620: Đệ 1620 chương về nhà thăm bố mẹ 5
 • #1621: Đệ 1621 chương quy phục nữ đế 1
 • #1622: Đệ 1622 chương quy phục nữ đế 2
 • #1623: Đệ 1623 chương quy phục nữ đế 3
 • #1624: Đệ 1624 chương hồn đường Chiến Không 1
 • #1625: Đệ 1625 chương hồn đường Chiến Không 2
 • #1626: Đệ 1626 chương giao cái bằng hữu 1
 • #1627: Đệ 1627 chương giao cái bằng hữu 2
 • #1628: Đệ 1628 chương biến hóa 1
 • #1629: Đệ 1629 chương biến hóa 2
 • #1630: Đệ 1630 chương biến hóa 3
 • #1631: Đệ 1631 chương sáu đại gia tộc 1
 • #1632: Đệ 1632 chương sáu đại gia tộc 2
 • #1633: Đệ 1633 chương sáu đại gia tộc 3
 • #1634: Đệ 1634 chương sáu đại gia tộc 4
 • #1635: Đệ 1635 chương tìm chết 1
 • #1636: Đệ 1636 chương tìm chết 2
 • #1637: Đệ 1637 chương tìm chết 3
 • #1638: Đệ 1638 chương tìm chết 4
 • #1639: Đệ 1639 chương kẻ chết thay 1
 • #1640: Đệ 1640 chương kẻ chết thay 2
 • #1641: Đệ 1641 chương kẻ chết thay 3
 • #1642: Đệ 1642 chương kẻ chết thay 4
 • #1643: Đệ 1643 chương thanh thần đan 1
 • #1644: Đệ 1644 chương thanh thần đan 2
 • #1645: Đệ 1645 chương ăn nhiều tiệc tối 1
 • #1646: Đệ 1646 chương ăn nhiều tiệc tối 2
 • #1647: Đệ 1647 chương luận võ chiêu thê 1
 • #1648: Đệ 1648 chương luận võ chiêu thê 2
 • #1649: Đệ 1649 chương luận võ chiêu thê 3
 • #1650: Đệ 1650 chương uy dược
 • #1651: Đệ 1651 chương ký ức sống lại 1
 • #1652: Đệ 1652 chương ký ức sống lại 2
 • #1653: Đệ 1653 chương ký ức sống lại 3
 • #1654: Đệ 1654 chương ký ức sống lại 4
 • #1655: Đệ 1655 chương thương thảo 1
 • #1656: Đệ 1656 chương thương thảo 2
 • #1657: Đệ 1657 chương thương thảo 3
 • #1658: Đệ 1658 chương thương thảo 4
 • #1659: Đệ 1659 chương viện binh 1
 • #1660: Đệ 1660 chương viện binh 2
 • #1661: Đệ 1661 chương viện binh 3
 • #1662: Đệ 1662 chương xem xét địa hình 1
 • #1663: Đệ 1663 chương xem xét địa hình 2
 • #1664: Đệ 1664 chương xem xét địa hình 3
 • #1665: Đệ 1665 chương xem xét địa hình 4
 • #1666: Đệ 1666 chương phá huyết sát 1
 • #1667: Đệ 1667 chương phá huyết sát 2
 • #1668: Đệ 1668 chương phá huyết sát 3
 • #1669: Đệ 1669 chương tu thần bị thương 1
 • #1670: Đệ 1670 chương tu thần bị thương 2
 • #1671: Đệ 1671 chương tu thần bị thương 3
 • #1672: Đệ 1672 chương tu thần bị thương 4
 • #1673: Đệ 1673 chương thương lượng 1
 • #1674: Đệ 1674 chương thương lượng 2
 • #1675: Đệ 1675 chương thương lượng 3
 • #1676: Đệ 1676 chương thương lượng 4
 • #1677: Đệ 1677 chương Tố Nương bị trảo 1
 • #1678: Đệ 1678 chương Tố Nương bị trảo 2
 • #1679: Đệ 1679 chương Tố Nương bị trảo 3
 • #1680: Đệ 1680 chương Tố Nương bị trảo 4
 • #1681: Đệ 1681 chương đánh chết nữ đế 1
 • #1682: Đệ 1682 chương đánh chết nữ đế 2
 • #1683: Đệ 1683 chương đánh chết nữ đế 3
 • #1684: Đệ 1684 chương đại kết cục
 • #1685: Đệ Thổ hào cuốn 1
 • #1686: Đệ Thổ hào cuốn 2
 • #1687: Đệ Thổ hào cuốn 3
 • #1688: Đệ Thổ hào cuốn 4
 • #1689: Đệ Thổ hào cuốn 5
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.3]

Related posts

Sử Thượng Mạnh Nhất Thánh Tử

TiKay

Ta Có Một Cái Tiến Hóa Điểm

TiKay

Sử Thượng Tối Cường Lão Bản

TiKay

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Bí Vu Chi Chủ

TiKay

Omega Cũng Là Nữ Vương Đại Nhân

THUYS♥️

Leave a Reply