Huyền HuyễnNữ CườngTrọng Sinh

Ta Tại Dị Giới Làm Thiên Sư

Lâm Nguyệt Trầm là người xuyên việt, cùng mặt khác người xuyên việt bất đồng chính là nàng là một cái hai nhân cách người xuyên việt.

Ở chủ nhân cách tìm đường chết đem chính mình chơi xong lúc sau, phó nhân cách tiếp nhận thân thể này.

Từ đây phó nhân cách Lâm Nguyệt Trầm, trừ bỏ muốn đối mặt dị thế giới các loại quỷ quái yêu ma ở ngoài, còn muốn đối mặt chủ nhân cách lưu lại các loại cục diện rối rắm.

Phó nhân cách Lâm Nguyệt Trầm tỏ vẻ: Này đó đều không phải chuyện này……

truyện vô cp

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ta Tại Dị Giới Làm Thiên Sư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hai mặt kẻ xuyên việt2020-08-15 08:16
 • #2: Nghiệp hoả càn khôn vòng tay2020-08-15 08:17
 • #3: Lâm Nguyệt Trầm về nhà2020-08-15 08:17
 • #4: Lâm Nguyệt Trầm trừng phạt2020-08-15 08:17
 • #5: Ngũ niên2020-08-15 08:18
 • #6: Thành quả2020-08-15 08:18
 • #7: Khổ hài tử Lâm Nguyệt Trầm2020-08-15 08:18
 • #8: Chu a bà đến thăm2020-08-15 08:18
 • #9: Nuôi dưỡng tiểu quỷ2020-08-15 08:19
 • #10: Trở lại Lâm gia lão trạch2020-08-15 08:19
 • #11: Gặp án mạng2020-08-15 08:19
 • #12: Nhà bà ngoại tiến quỷ2020-08-15 08:20
 • #13: Thăng học tiệc2020-08-15 08:20
 • #14: Tổ chức thăng học tiệc2020-08-15 08:20
 • #15: Đưa tin2020-08-15 08:20
 • #16: Bạn cùng phòng2020-08-15 08:21
 • #17: Nhà ăn phong ba2020-08-15 08:22
 • #18: Giản Dao đi qua2020-08-15 08:22
 • #19: Vận mệnh cải biến2020-08-15 08:22
 • #20: Phát hiện2020-08-15 08:22
 • #21: Hai trăm khối long tệ2020-08-15 08:23
 • #22: Tụ bảo kim thiềm2020-08-15 08:23
 • #23: Tai nạn chết người2020-08-15 08:23
 • #24: Cổ nữ 12020-08-15 08:23
 • #25: Cổ nữ 22020-08-15 08:24
 • #26: Cổ nữ 32020-08-15 08:24
 • #27: Cổ nữ 42020-08-15 08:24
 • #28: Cổ nữ 52020-08-15 08:24
 • #29: Lâm thời công2020-08-15 08:25
 • #30: Hạ chú2020-08-15 08:25
 • #31: Cho thấy thân phận2020-08-15 08:25
 • #32: Thế thân thuật2020-08-15 08:25
 • #33: Hạ chú nhân2020-08-15 08:26
 • #34: Một cái giá lớn2020-08-15 08:26
 • #35: Lý giải2020-08-15 08:26
 • #36: U linh đường 12020-08-15 08:26
 • #37: U linh đường 22020-08-15 08:27
 • #38: U linh đường 32020-08-15 08:27
 • #39: U linh đường 42020-08-15 08:27
 • #40: U linh đường 52020-08-15 08:27
 • #41: U linh đường 62020-08-15 08:28
 • #42: Tử kiếp2020-08-15 08:28
 • #43: Thay đổi2020-08-15 08:28
 • #44: Âm binh mượn đường 12020-08-15 08:28
 • #45: Âm binh mượn đường 22020-08-15 08:29
 • #46: Âm binh mượn đường 32020-08-15 08:29
 • #47: Âm binh mượn đường 42020-08-15 08:29
 • #48: Âm binh mượn đường 52020-08-15 08:30
 • #49: Thẩm Thông chết2020-08-15 08:30
 • #50: Cảnh sát đã đến2020-08-15 08:30
 • #51: Khẩu cung2020-08-15 08:30
 • #52: Nghi ngờ2020-08-15 08:31
 • #53: Lại chết người2020-08-15 08:31
 • #54: Đường về2020-08-15 08:31
 • #55: Thần thám Lâm Nguyệt Trầm2020-08-15 08:31
 • #56: Người giật dây2020-08-15 08:32
 • #57: Thương Lộ2020-08-15 08:32
 • #58: Nhân thiết sụp đổ2020-08-15 08:32
 • #59: Lý phu nhân trang viên2020-08-15 08:33
 • #60: Nguyền rủa trang viên 12020-08-15 08:33
 • #61: Nguyền rủa trang viên 22020-08-15 08:34
 • #62: Nguyền rủa trang viên 32020-08-15 08:34
 • #63: Nguyền rủa trang viên 42020-08-15 08:34
 • #64: Nguyền rủa trang viên 52020-08-15 08:35
 • #65: Nguyền rủa trang viên 62020-08-15 08:35
 • #66: Nguyền rủa trang viên 72020-08-15 08:35
 • #67: Nguyền rủa trang viên 82020-08-15 08:35
 • #68: Nguyền rủa trang viên 92020-08-15 08:36
 • #69: Nguyền rủa trang viên 102020-08-15 08:36
 • #70: Nguyền rủa trang viên 112020-08-15 08:37
 • #71: Nguyền rủa trang viên 122020-08-15 08:37
 • #72: Trái tim 12020-08-15 08:37
 • #73: Trái tim 22020-08-15 08:37
 • #74: Trái tim 32020-08-15 08:38
 • #75: Trái tim2020-08-15 08:38
 • #76: Lý phu nhân2020-08-15 08:38
 • #77: Cửu tổ2020-08-15 08:38
 • #78: Phúc lợi2020-08-15 08:39
 • #79: Hướng về phía Lâm Nguyệt Trầm2020-08-15 08:39
 • #80: Có mưu đồ khác ?2020-08-15 08:39
 • #81: Trương Linh Linh chất vấn2020-08-15 08:39
 • #82: Chủ nhân cách thay ngựa giáp online2020-08-15 08:40
 • #83: Chủ nhân cách mục đích2020-08-15 08:40
 • #84: Tính cách đại biến2020-08-15 08:40
 • #85: Thắng bại2020-08-15 08:41
 • #86: Chấm dứt2020-08-15 08:41
 • #87: Chuyển trường học sinh2020-08-15 08:41
 • #88: Trương Chanh Chanh phát hiện2020-08-15 08:41
 • #89: Biểu ca gặp tà2020-08-15 08:42
 • #90: Đi đại cữu mụ gia2020-08-15 08:42
 • #91: Một lời khó nói hết2020-08-15 08:42
 • #92: Thượng thủ xé2020-08-15 08:42
 • #93: Hồn khí chiêu hồn2020-08-15 08:43
 • #94: Ngươi xứng sao ?2020-08-15 08:43
 • #95: Cuối cùng cho đi2020-08-15 08:44
 • #96: Lại nhập hung trạch2020-08-15 08:44
 • #97: Diệt môn án2020-08-15 08:45
 • #98: Bật lửa bí mật ( thượng )2020-08-15 08:45
 • #99: Bật lửa bí mật ( hạ )2020-08-15 08:46
 • #100: Đinh Vũ2020-08-15 08:46
 • #101: Da người là của ai ?2020-08-15 08:46
 • #102: Linh thử2020-08-15 08:46
 • #103: Tìm được2020-08-15 08:47
 • #104: Trương Kế2020-08-15 08:47
 • #105: Gặp quỷ2020-08-15 08:47
 • #106: Thu thập vô lương cậu một nhà2020-08-15 08:48
 • #107: Tu giả trực tiếp bình đài2020-08-15 08:48
 • #108: Lập lờ nước đôi2020-08-15 08:48
 • #109: Nguy hiểm trận đấu 12020-08-15 08:48
 • #110: Nguy hiểm trận đấu 22020-08-15 08:49
 • #111: Nguy hiểm trận đấu 32020-08-15 08:49
 • #112: Nguy hiểm trận đấu 42020-08-15 08:49
 • #113: Nguy hiểm trận đấu 52020-08-15 08:50
 • #114: Cái này chứ không phải là tảo bả tinh2020-08-15 08:50
 • #115: Chân tướng rõ ràng2020-08-15 08:50
 • #116: Kỳ quái ông ngoại bà ngoại2020-08-15 08:50
 • #117: Bên cạnh ở luyện đan sư2020-08-15 08:51
 • #118: Già mà không kính2020-08-15 08:51
 • #119: Chu Dược Tiến uỷ khuất2020-08-15 08:51
 • #120: Giải thích không rõ2020-08-15 08:51
 • #121: Gặp chuyện2020-08-15 08:52
 • #122: Liên tục diệt môn án2020-08-15 08:52
 • #123: Đi hiện trường2020-08-15 08:52
 • #124: Yêu2020-08-15 08:52
 • #125: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 12020-08-15 08:53
 • #126: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 22020-08-15 08:53
 • #127: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 32020-08-15 08:53
 • #128: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 42020-08-15 08:53
 • #129: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 52020-08-15 08:54
 • #130: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 62020-08-15 08:54
 • #131: “ Diệp Thiến Hi “ báo thù 72020-08-15 08:54
 • #132: Kết án2020-08-15 08:55
 • #133: Hắc y quỷ tân nương 12020-08-15 08:55
 • #134: Hắc y quỷ tân nương 22020-08-15 08:55
 • #135: Hắc y quỷ tân nương 32020-08-15 08:55
 • #136: Hắc y quỷ tân nương 42020-08-15 08:56
 • #137: Hắc y quỷ tân nương 52020-08-15 08:56
 • #138: Hắc y quỷ tân nương 62020-08-15 08:56
 • #139: Hắc y quỷ tân nương 72020-08-15 08:56
 • #140: Hắc y quỷ tân nương 82020-08-15 08:57
 • #141: Hắc y quỷ tân nương 92020-08-15 08:57
 • #142: Hắc y quỷ tân nương 102020-08-15 08:57
 • #143: Mê chướng2020-08-15 08:58
 • #144: Chuyển sinh thần linh2020-08-15 08:58
 • #145: Thái tuế2020-08-15 08:58
 • #146: Đổi vận2020-08-15 08:58
 • #147: Tan vỡ2020-08-15 08:58
 • #148: Đến từ vực sâu báo thù 12020-08-15 08:59
 • #149: Đến từ vực sâu báo thù 22020-08-15 08:59
 • #150: Đến từ vực sâu báo thù 32020-08-15 08:59
 • #151: Đến từ vực sâu báo thù 42020-08-15 09:00
 • #152: Đến từ vực sâu báo thù 52020-08-15 09:00
 • #153: Đến từ vực sâu báo thù 62020-08-15 09:00
 • #154: Đến từ vực sâu báo thù 72020-08-15 09:00
 • #155: Đến từ vực sâu báo thù 82020-08-15 09:00
 • #156: Đến từ vực sâu báo thù 92020-08-15 09:01
 • #157: Đến từ vực sâu báo thù 102020-08-15 09:01
 • #158: Đến từ vực sâu báo thù 112020-08-15 09:01
 • #159: Đến từ vực sâu báo thù 122020-08-15 09:02
 • #160: Đến từ vực sâu báo thù 132020-08-15 09:02
 • #161: Đến từ vực sâu báo thù 142020-08-15 09:02
 • #162: Đến từ vực sâu báo thù 152020-08-15 09:02
 • #163: Đến từ vực sâu báo thù 162020-08-15 09:03
 • #164: Đến từ vực sâu báo thù 172020-08-15 09:03
 • #165: Đến từ vực sâu báo thù 182020-08-15 09:03
 • #166: Giản Giao cực phẩm phát tiểu2020-08-15 09:03
 • #167: Mạnh Đông xin giúp đỡ2020-08-15 09:04
 • #168: Thương tâm Giản Dao2020-08-15 09:04
 • #169: Chân tướng2020-08-15 09:04
 • #170: Phong Yến Đình biến hoá2020-08-15 09:05
 • #171: Lại một mảnh vụn2020-08-15 09:05
 • #172: Biến xinh đẹp Phong Yến Đình2020-08-15 09:05
 • #173: Bị nhìn chằm chằm Phong Yến Đình2020-08-15 09:05
 • #174: Tiến kịch tổ2020-08-15 09:06
 • #175: Đập vào mặt2020-08-15 09:06
 • #176: Đuổi ra kịch tổ2020-08-15 09:06
 • #177: Đi dạo cửa hàng2020-08-15 09:07
 • #178: Có người nhảy lầu2020-08-15 09:07
 • #179: Một trăm vạn long tệ giải quyết2020-08-15 09:07
 • #180: Bốn người tự sát2020-08-15 09:08
 • #181: Nhà xí nữ quỷ2020-08-15 09:08
 • #182: Bãi đỗ xe quần ma loạn vũ2020-08-15 09:08
 • #183: Số mười nhà kho2020-08-15 09:08
 • #184: Ngươi có phải hay không ngốc ?2020-08-15 09:09
 • #185: Phá kết giới2020-08-15 09:09
 • #186: Hung đao2020-08-15 09:09
 • #187: Hung thi diệt2020-08-15 09:09
 • #188: Thẩm Thanh Thanh2020-08-15 09:10
 • #189: Chuyên xuất mỹ nhân thôn2020-08-15 09:10
 • #190: Mỹ Nhân thôn chi mê 12020-08-15 09:10
 • #191: Mỹ nhân thôn chi mê 22020-08-15 09:10
 • #192: Mỹ Nhân thôn chi mê 32020-08-15 09:11
 • #193: Mỹ Nhân thôn chi mê 42020-08-15 09:11
 • #194: Mỹ Nhân thôn chi mê 52020-08-15 09:11
 • #195: Mỹ Nhân thôn chi mê 62020-08-15 09:11
 • #196: Mỹ Nhân thôn chi mê 72020-08-15 09:12
 • #197: Mỹ Nhân thôn chi mê 82020-08-15 09:12
 • #198: Mỹ Nhân thôn chi mê 92020-08-15 09:12
 • #199: Mỹ Nhân thôn chi mê 102020-08-15 09:12
 • #200: Mỹ Nhân thôn chi mê 112020-08-15 09:13
 • #201: Mỹ Nhân thôn chi mê 122020-08-15 09:13
 • #202: Mỹ Nhân thôn chi mê 132020-08-15 09:13
 • #203: Mỹ Nhân thôn chi mê 142020-08-15 09:13
 • #204: Phong Yến Đình điện thoại2020-08-15 09:14
 • #205: Phong Yến Đình khóc cầu2020-08-15 09:14
 • #206: Gặp mặt2020-08-15 09:14
 • #207: Thuỵ Thành chi hành2020-08-15 09:15
 • #208: Đến Thuỵ Thành2020-08-15 09:15
 • #209: Mễ Tư Nhĩ Đặc núi truyền thuyết2020-08-15 09:15
 • #210: Làm yêu Tào lão thái2020-08-15 09:15
 • #211: Thất lạc2020-08-15 09:16
 • #212: Buổi tối đừng mở cửa2020-08-15 09:16
 • #213: Biến mất hai người2020-08-15 09:16
 • #214: Trốn2020-08-15 09:17
 • #215: Lâm Nguyệt Trầm đã đến2020-08-15 09:17
 • #216: Vu nữ2020-08-15 09:17
 • #217: Trở lại Long Quốc2020-08-15 09:18
 • #218: Cho hùng hài tử đương gia giáo2020-08-15 09:18
 • #219: Mụ mụ , lão sư này là yêu quái2020-08-15 09:18
 • #220: Năm mươi năm trước bí mật 12020-08-15 09:18
 • #221: Năm mươi năm trước bí mật 22020-08-15 09:18
 • #222: Năm mươi năm trước bí mật 32020-08-15 09:19
 • #223: Năm mươi năm trước bí mật 42020-08-15 09:19
 • #224: Năm mươi năm trước bí mật 52020-08-15 09:19
 • #225: Năm mươi năm trước bí mật 62020-08-15 09:19
 • #226: Năm mươi năm trước bí mật 72020-08-15 09:20
 • #227: Năm mươi năm trước bí mật 82020-08-15 09:20
 • #228: Năm mươi năm trước bí mật 92020-08-15 09:20
 • #229: Năm mươi năm trước bí mật 102020-08-15 09:21
 • #230: Năm mươi năm trước bí mật 112020-08-15 09:21
 • #231: Năm mươi năm trước bí mật 122020-08-15 09:21
 • #232: Năm mươi năm trước bí mật 132020-08-15 09:21
 • #233: Phùng Tố sinh nhật mời2020-08-15 09:22
 • #234: Tham gia sinh nhật hội2020-08-15 09:22
 • #235: Nhắc nhở2020-08-15 09:22
 • #236: Thêm cây đuốc2020-08-15 09:22
 • #237: Trò khôi hài2020-08-15 09:23
 • #238: Chấm dứt2020-08-15 09:23
 • #239: Rời nhà trốn đi ?2020-08-15 09:23
 • #240: Ẩn thân hoàn2020-08-15 09:23
 • #241: Ngưu Tiểu Lệ kiên trì2020-08-15 09:24
 • #242: Cuối cùng giải quyết2020-08-15 09:24
 • #243: Phiền toái không ngừng năm mới2020-08-15 09:24
 • #244: Lão nam nhân ?2020-08-15 09:25
 • #245: Ngươi nội hàm tại nơi nào ?2020-08-15 09:25
 • #246: Vị hôn phu ?2020-08-15 09:25
 • #247: Giản Dao mất tích2020-08-15 09:25
 • #248: Lừa bán 12020-08-15 09:26
 • #249: Lừa bán 22020-08-15 09:26
 • #250: Lừa bán 32020-08-15 09:26
 • #251: Lừa bán 42020-08-15 09:27
 • #252: Lừa bán 52020-08-15 09:27
 • #253: Lừa bán 62020-08-15 09:27
 • #254: Lừa bán 72020-08-15 09:27
 • #255: Lừa bán 82020-08-15 09:28
 • #256: Lừa bán 92020-08-15 09:28
 • #257: Lừa bán 102020-08-15 09:28
 • #258: Lừa bán 112020-08-15 09:28
 • #259: Lừa bán 122020-08-15 09:29
 • #260: << Não vương sinh ra >>2020-08-15 09:29
 • #261: Thi biến 12020-08-15 09:29
 • #262: Thi biến 22020-08-15 09:30
 • #263: Thi biến 32020-08-15 09:30
 • #264: Thi biến 42020-08-15 09:30
 • #265: Thi biến 52020-08-15 09:30
 • #266: Thi biến 62020-08-15 09:31
 • #267: Thi biến 72020-08-15 09:31
 • #268: Thi biến 82020-08-15 09:31
 • #269: Thi biến 92020-08-15 09:31
 • #270: << Não vương sinh ra >> đệ nhất kỳ2020-08-15 09:32
 • #271: Nhìn thấy Chu Đào2020-08-15 09:32
 • #272: Thiên tài thiếu niên 12020-08-15 09:32
 • #273: Thiên tài thiếu niên 22020-08-15 09:32
 • #274: Thiên tài thiếu niên 32020-08-15 09:33
 • #275: Thiên tài thiếu niên 42020-08-15 09:33
 • #276: Mặt nạ 12020-08-15 09:34
 • #277: Mặt nạ 22020-08-15 09:34
 • #278: Mặt nạ 32020-08-15 09:34
 • #279: Mặt nạ 42020-08-15 09:34
 • #280: Mặt nạ 52020-08-15 09:35
 • #281: Mặt nạ 62020-08-15 09:35
 • #282: Mặt nạ 72020-08-15 09:35
 • #283: Mặt nạ 82020-08-15 09:36
 • #284: Mặt nạ 92020-08-15 09:36
 • #285: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 12020-08-15 09:36
 • #286: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 22020-08-15 09:37
 • #287: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 32020-08-15 09:37
 • #288: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 42020-08-15 09:37
 • #289: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 52020-08-15 09:37
 • #290: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 62020-08-15 09:38
 • #291: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 72020-08-15 09:38
 • #292: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 82020-08-15 09:38
 • #293: Võng hồng nữ chủ bá bí mật 92020-08-15 09:38
 • #294: Mặt nạ hậu tục 12020-08-15 09:39
 • #295: Mặt nạ hậu tục 22020-08-15 09:39
 • #296: Mặt nạ hậu tục 32020-08-15 09:39
 • #297: Mặt nạ hậu tục 42020-08-15 09:39
 • #298: Mặt nạ hậu tục 52020-08-15 09:40
 • #299: Mặt nạ hậu tục 62020-08-15 09:40
 • #300: Mặt nạ hậu tục 72020-08-15 09:40
 • #301: Mặt nạ hậu tục 82020-08-15 09:40
 • #302: Mặt nạ hậu tục 92020-08-15 09:41
 • #303: Mặt nạ hậu tục 102020-08-15 09:41
 • #304: Trường Ly đảo 12020-08-15 09:42
 • #305: Trường Ly đảo 22020-08-15 09:42
 • #306: Trường Ly đảo 32020-08-15 09:42
 • #307: Trường Ly đảo 42020-08-15 09:42
 • #308: Trường Ly đảo 52020-08-15 09:43
 • #309: Trường Ly đảo 62020-08-15 09:43
 • #310: Trường Ly đảo 72020-08-15 09:43
 • #311: Trường Ly đảo 82020-08-15 09:43
 • #312: Trường Ly đảo 92020-08-15 09:44
 • #313: Trường Ly đảo 102020-08-15 09:44
 • #314: Trường Ly đảo 112020-08-15 09:45
 • #315: Trường Ly đảo 122020-08-15 09:45
 • #316: Trường Ly đảo 132020-08-15 09:45
 • #317: Trường Ly đảo 142020-08-15 09:46
 • #318: Trường Ly đảo 152020-08-15 09:46
 • #319: Trường Ly đảo 162020-08-15 09:46
 • #320: Trường Ly đảo 172020-08-15 09:46
 • #321: Trường Ly đảo 182020-08-15 09:47
 • #322: Trường Ly đảo 192020-08-15 09:47
 • #323: Trường Ly đảo 202020-08-15 09:47
 • #324: Trường Ly đảo 212020-08-15 09:47
 • #325: Hồng y nam hài 12020-08-15 09:48
 • #326: Hồng y nam hài 22020-08-15 09:48
 • #327: Hồng y nam hài 32020-08-15 09:48
 • #328: Hồng y nam hài 42020-08-15 09:48
 • #329: Hồng y nam hài 52020-08-15 09:49
 • #330: Hồng y nam hài 62020-08-15 09:49
 • #331: Hồng y nam hài 72020-08-15 09:49
 • #332: Hồng y nam hài 82020-08-15 09:50
 • #333: Tu bổ linh hồn vấn đề2020-08-15 09:50
 • #334: Nguyên văn nam xứng2020-08-15 09:50
 • #335: Mèo báo ân 12020-08-15 09:50
 • #336: Mèo báo ân 22020-08-15 09:51
 • #337: Mèo báo ân 32020-08-15 09:51
 • #338: Mèo báo ân 42020-08-15 09:51
 • #339: Mèo báo ân 52020-08-15 09:51
 • #340: Mèo báo ân 62020-08-15 09:52
 • #341: Mèo báo ân 72020-08-15 09:52
 • #342: Mèo báo ân 82020-08-15 09:52
 • #343: Mèo báo ân 92020-08-15 09:53
 • #344: Mèo báo ân 102020-08-15 09:53
 • #345: Mèo báo ân 112020-08-15 09:53
 • #346: Mèo báo ân 122020-08-15 09:54
 • #347: Mèo báo ân 132020-08-15 09:54
 • #348: Vây công2020-08-15 09:54
 • #349: Ngoài ý muốn2020-08-15 09:55
 • #350: Lâm Nguyệt Sơ phản ứng2020-08-15 09:55
 • #351: Bị gian nhân sở hại2020-08-15 09:55
 • #352: Đùa giỡn2020-08-15 09:55
 • #353: Bị người thịt2020-08-15 09:56
 • #354: Mạng lưới tội khoa2020-08-15 09:57
 • #355: Không biết hối cải2020-08-15 09:57
 • #356: Bức bách2020-08-15 09:57
 • #357: Báo ứng đến2020-08-15 09:58
 • #358: Phong Kính Trần2020-08-15 09:58
 • #359: Khống chế2020-08-15 09:58
 • #360: Trương Chanh Chanh điện báo2020-08-15 09:58
 • #361: Mỹ lệ nhân sinh 12020-08-15 09:59
 • #362: Mỹ lệ nhân sinh 22020-08-15 09:59
 • #363: Mỹ lệ nhân sinh 32020-08-15 09:59
 • #364: Mỹ lệ nhân sinh 42020-08-15 09:59
 • #365: Mỹ lệ nhân sinh 52020-08-15 10:00
 • #366: Mỹ lệ nhân sinh 62020-08-15 10:00
 • #367: Đến từ rừng rậm mời 12020-08-15 10:00
 • #368: Đến từ rừng rậm mời 22020-08-15 10:00
 • #369: Đến từ rừng rậm mời 32020-08-15 10:01
 • #370: Đến từ rừng rậm mời 42020-08-15 10:01
 • #371: Đến từ rừng rậm mời 52020-08-15 10:01
 • #372: Đến từ rừng rậm mời 62020-08-15 10:01
 • #373: Đến từ rừng rậm mời 72020-08-15 10:02
 • #374: Đến từ rừng rậm mời 82020-08-15 10:02
 • #375: Đến từ rừng rậm mời 92020-08-15 10:02
 • #376: Đến từ rừng rậm mời 102020-08-15 10:03
 • #377: Đến từ rừng rậm mời 112020-08-15 10:03
 • #378: Đến từ rừng rậm mời 122020-08-15 10:03
 • #379: Đến từ rừng rậm mời 132020-08-15 10:03
 • #380: Võng hồng Giản Dao2020-08-15 10:04
 • #381: Cùng thuê kinh hồn 12020-08-15 10:04
 • #382: Cùng thuê kinh hồn 22020-08-15 10:04
 • #383: Cùng thuê kinh hồn 32020-08-15 10:04
 • #384: Cùng thuê kinh hồn 42020-08-15 10:05
 • #385: Cùng thuê kinh hồn 52020-08-15 10:05
 • #386: Quang minh tân tôn quỷ sự tình 12020-08-15 10:05
 • #387: Quang minh tân thôn quỷ sự tình 22020-08-15 10:05
 • #388: Quang minh tân thôn quỷ sự tình 32020-08-15 10:06
 • #389: Quang minh tân thôn quỷ sự tình 42020-08-15 10:06
 • #390: Lại thấy Trương Chanh Chanh2020-08-15 10:06
 • #391: Ngươi quá2020-08-15 10:06
 • #392: Kinh2020-08-15 10:07
 • #393: Trương Chanh Chanh quỷ dị2020-08-15 10:07
 • #394: Phong Kính Trần khốn cảnh2020-08-15 10:07
 • #395: Lại gặp Trương Linh Linh2020-08-15 10:08
 • #396: Cửu tổ hội nghị2020-08-15 10:08
 • #397: Trương Chanh Chanh bị bắt2020-08-15 10:09
 • #398: Người Trương gia phản ứng2020-08-15 10:09
 • #399: Biến mất thôn trang 12020-08-15 10:09
 • #400: Biến mất thôn trang 22020-08-15 10:10
 • #401: Biến mất thôn trang 32020-08-15 10:10
 • #402: Biến mất thôn trang 42020-08-15 10:10
 • #403: Biến mất thôn trang 52020-08-15 10:10
 • #404: Biến mất thôn trang 62020-08-15 10:11
 • #405: Vân Quân Khởi2020-08-15 10:11
 • #406: Cửu tổ thứ hai phòng làm việc2020-08-15 10:11
 • #407: Phong lâm cao ốc 12020-08-15 10:12
 • #408: Phong lâm cao ốc 22020-08-15 10:12
 • #409: Phong lâm cao ốc 32020-08-15 10:12
 • #410: Phong lâm cao ốc 42020-08-15 10:13
 • #411: Phong lâm cao ốc 52020-08-15 10:13
 • #412: Phong lâm cao ốc 62020-08-15 10:13
 • #413: Phong lâm cao ốc 72020-08-15 10:14
 • #414: Phong lâm cao ốc 82020-08-15 10:14
 • #415: Phong lâm cao ốc 92020-08-15 10:14
 • #416: Phong lâm cao ốc 102020-08-15 10:14
 • #417: Đại loạn 12020-08-15 10:15
 • #418: Đại loạn 22020-08-15 10:15
 • #419: Đại loạn 32020-08-15 10:15
 • #420: Đại loạn 42020-08-15 10:16
 • #421: Đại kết cục2020-08-15 10:16
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.5]

Related posts

Vạn Đạo Kiếm Tôn

TiKay

Trọng Sinh Đỉnh Cấp Siêu Mẫu

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Yêu Thú

TiKay

Yêu Tộc Nguyệt Lão

TiKay

Vũ Cực Thiên Hạ

TiKay

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

THUYS♥️

Leave a Reply