Dị GiớiHuyền Huyễn

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

Ở tỉnh An Dương của đế quốc, có một lãnh địa quý tộc rất nhỏ và tầm thường, gọi là—— Tuyết Ưng Lĩnh!

Chuyện cũ sẽ bắt đầu từ nơi này!

**

Sau « Mãng Hoang Kỷ » « Thôn Phệ Tinh Không » « Cửu Đỉnh Kí » « Bàn Long » « Tinh Thần Biến » « Thốn Mang » « Tinh Phong Truyền Thuyết », đây là bộ tiểu thuyết thứ tám của lão Cà Chua!

Nguồn: truyenfull.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tuyết Ưng Lĩnh
 • #2: Siêu phàm
 • #3: Chia lìa
 • #4: Anh em
 • #5: Thương pháp
 • #6: Tu luyện
 • #7: Kỵ sĩ Trường Phong
 • #8: Quyết định
 • #9: 5 năm sau
 • #10: Ăn như hùm
 • #11: Cường đại
 • #12: Thái Cổ thời đại
 • #13: Vào thành
 • #14: Thần thương Phi Tuyết
 • #15: Pháp sư yêu cầu
 • #16: Hủy Diệt Sơn Mạch
 • #17: Tiến vào núi non cuộc sống
 • #18: Đánh lén
 • #19: Sinh tử một sát na
 • #20: Huyền Băng Thương Pháp » tầng thứ nhất
 • #21: Bẩm báo thủ lĩnh
 • #22: Địa Ngục không cửa một mình ngươi xông tới
 • #23: Người giết người, Đông Bá Tuyết Ưng
 • #24: Sợ hãi
 • #25: Tình báo
 • #26: Long Sơn Lâu Hắc Thiết Lệnh
 • #27: Huyết Nhận Bảng cùng Long Sơn Bảng
 • #28: Vì nhân loại Hạ Tộc lập công lao
 • #29: Quá khứ của cha mẹ
 • #30: Láng giềng mà ở
 • #31: Khổng Du Nguyệt
 • #32: Không giết ngươi, thề không làm người
 • #33: Mười một vạn kim tệ
 • #34: Sáu năm sau
 • #35: Lựa chọn nhiệm vụ
 • #36: Ngàn dặm đường đồ
 • #37: Thanh Hà Quận thành
 • #38: Tề tụ một đường
 • #39: Phân đàn
 • #40: Đe dọa uy hiếp
 • #41: Phủ xuống
 • #42: Ma Thần Thủy Thạch
 • #43: Tuyệt sát bẫy rập
 • #44: Chạy mau!
 • #45: Va chạm mạnh
 • #46: Cấm Thuật
 • #47: Phân sinh tử
 • #48: Ngươi, có khỏe?
 • #49: Thu hoạch, trở về
 • #50: Pháp sư trao đổi
 • #51: Cơ dung
 • #52: Thanh Thạch tâm tư
 • #53: Đông Bá Tuyết Ưng, Xưng Hào Cấp?
 • #54: Thiên Nhân Hợp Nhất
 • #55: Chặt đứt phiền não ti
 • #56: Huyền Băng Thương Pháp huyết vũ
 • #57: Lai lịch?
 • #58: Huyết Nhận Tửu Quán bên trong
 • #59: Sát thủ
 • #60: Uy hiếp
 • #61: Chia tay
 • #62: Lẻn vào
 • #63: Phủ xuống
 • #64: Giao thủ
 • #65: Nghẹn họng nhìn trân trối
 • #66: Thấy sự không ổn
 • #67: Truy đuổi chiến
 • #68: Trên Hắc Phong Nhai
 • #69: Công lao lớn
 • #70: Vượt xa tánh mạng khát vọng
 • #71: Rơi xuống (bản cuốn chương cuối)
 • #72: Rơi xuống đất
 • #73: Một đêm đi qua
 • #74: Dấu vết, chiến đấu
 • #75: Luyện kim sinh vật
 • #76: Bắt lại
 • #77: Siêu Phàm cường giả ‘ Trì Khâu Bạch ’
 • #78: Phụ thân mẫu thân
 • #79: Xin thứ cho vãn bối mạo phạm
 • #80: Hải Thần Cung trưởng lão ‘ Lôi Chân ’
 • #81: Đi ra ngoài phương pháp
 • #82: Sáu năm
 • #83: Vạn Vật Chi Thủy
 • #84: Siêu Phàm Sinh Mệnh
 • #85: Ta đã trở về
 • #86: Đoàn viên
 • #87: Truyền bá
 • #88: Mẫu tử gặp nhau
 • #89: Hắn là ai vậy?
 • #90: Sợ hãi
 • #91: Gió tanh mưa máu (1)
 • #92: Gió tanh mưa máu (2)
 • #93: Thánh cùng Bán Thần
 • #94: Sáu đại tổ chức Siêu Phàm
 • #95: Cao thủ Thánh cấp (1)
 • #96: Cao thủ Thánh cấp (2)
 • #97: Tất cả đều đã đến (1)
 • #98: Tất cả đều đã đến (2)
 • #99: Gia nhập
 • #100: Quận Thanh Hà rung chuyển (1)
 • #101: Quận Thanh Hà rung chuyển (2)
 • #102: Đệ đệ quyết định
 • #103: Xuất phát
 • #104: Thủy Nguyên đạo quan
 • #105: Phó Quan chủ (1)
 • #106: Phó Quan chủ (2)
 • #107: Binh khí
 • #108: 《 Ma Long Lực 》 (1)
 • #109: 《 Ma Long Lực 》 (2)
 • #110: Hạ Đô thành
 • #111: Tề tụ
 • #112: Chuẩn bị (1)
 • #113: Chuẩn bị (2)
 • #114: Ma Long Thần Ấn
 • #115: Nửa năm tiềm tu
 • #116: Thủy Hỏa Giao Long Sát (1)
 • #117: Thủy Hỏa Giao Long Sát (2)
 • #118: Sinh Tử điện
 • #119: Bắt đầu (1)
 • #120: Bắt đầu (2)
 • #121: Hơi lộ ra thủ đoạn
 • #122: Thổ dân Siêu Phàm (1)
 • #123: Thổ dân Siêu Phàm (2)
 • #124: Đối thủ quen thuộc
 • #125: Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm (1)
 • #126: Tiệt Phong Thập Ngũ Kiếm (2)
 • #127: Đối thủ cường đại
 • #128: Sinh tử chiến trận thứ sáu
 • #129: Đánh giá (1)
 • #130: Đánh giá (2)
 • #131: Chỉ là chút ngạc nhiên nhỏ
 • #132: Ngạc nhiên lớn
 • #133: Kim Quang Ma Khổng Tước (1)
 • #134: Kim Quang Ma Khổng Tước (2)
 • #135: Thủy hỏa chân ý?
 • #136: Trận thứ chín, ác ma!
 • #137: Kịch chiến ác ma (1)
 • #138: Kịch chiến ác ma (2)
 • #139: Sôi trào (1)
 • #140: Sôi trào (2)
 • #141: Trận thứ mười
 • #142: Kết thúc (1)
 • #143: Kết thúc (2)
 • #144: Hội nguyên lão biểu quyết
 • #145: Bách Chiến Bí Thất
 • #146: Xích Vân sơn (1)
 • #147: Xích Vân sơn (2)
 • #148: Các sư huynh sư tỷ
 • #149: Mười năm (1)
 • #150: Mười năm (2)
 • #151: Trùng Vân phong
 • #152: Chỉ điểm
 • #153: Tức giận (1)
 • #154: Tức giận (2)
 • #155: Đau lòng phẫn nộ
 • #156: Tự giải quyết cho tốt (1)
 • #157: Tự giải quyết cho tốt (2)
 • #158: Hồ Sơ phong phú
 • #159: Thời gian
 • #160: Đông Bá Tuyết Ưng cùng Dư Tĩnh Thu
 • #161: Quang ám chân ý
 • #162: Hoàn toàn khác nhau
 • #163: Một món thần khí trấn tộc
 • #164: Sư muội cùng sư huynh (1)
 • #165: Sư muội cùng sư huynh (2)
 • #166: Sóng vai
 • #167: Tri kỷ làm bạn
 • #168: Bán Thần mới
 • #169: Không có cách nào chỉ điểm ngươi (1)
 • #170: Không có cách nào chỉ điểm ngươi (2)
 • #171: Hoàn toàn xứng đáng đệ nhất
 • #172: Một đêm nghe mưa
 • #173: Đăng Sơn lộ
 • #174: Người nào là thật?
 • #175: Quy tắc ảo diệu (1)
 • #176: Quy tắc ảo diệu (2)
 • #177: Chân ý sơ hình
 • #178: Xem không hiểu
 • #179: Hạ tộc bảo hộ (1)
 • #180: Hạ tộc bảo hộ (2)
 • #181: Tặng cùng
 • #182: Mùa đông năm 9661 (1)
 • #183: Mùa đông năm 9661 (2)
 • #184: Tung tích
 • #185: Di chuyển gia quyến
 • #186: Thời gian một năm
 • #187: Hội nghị Siêu Phàm (1)
 • #188: Hội nghị Siêu Phàm (2)
 • #189: Tình báo ác ma
 • #190: Bách Chiến Bí Thất chiến đấu
 • #191: Nhu ngoại cầu (1)
 • #192: Nhu ngoại cầu (2)
 • #193: Bước vào Thánh Cấp
 • #194: Rời khỏi thành Hạ Đô (1)
 • #195: Rời khỏi thành Hạ Đô (2)
 • #196: Bán Thần khí
 • #197: Gia hương
 • #198: Gặp được Khổng Du Nguyệt (1)
 • #199: Gặp được Khổng Du Nguyệt (2)
 • #200: Bóng lưng
 • #201: Mấy đồng tiền
 • #202: Cá lớn (Thượng) (1)
 • #203: Cá lớn (Thượng) (2)
 • #204: Cá lớn (Hạ)
 • #205: Bát thiên đại họa
 • #206: Ma hóa
 • #207: Ma thần hàng lâm (1)
 • #208: Ma thần hàng lâm (2)
 • #209: Đàm phán sụp đổ
 • #210: Phát hiện ác ma
 • #211: Chém giết, trấn áp
 • #212: Trần ai lạc định (1)
 • #213: Trần ai lạc định (2)
 • #214: Đây là cái gì?
 • #215: Tướng quân (1)
 • #216: Tướng quân (2)
 • #217: Ma tỉnh
 • #218: Lửa giận
 • #219: Bắc phương đại địa (1)
 • #220: Bắc phương đại địa (2)
 • #221: Chịu tải, bao dung
 • #222: Tinh thần
 • #223: Mạch nước ngầm (1)
 • #224: Mạch nước ngầm (2)
 • #225: Chiếm lĩnh
 • #226: Trình Linh Thục
 • #227: Nằm mơ đi thôi! (1)
 • #228: Nằm mơ đi thôi! (2)
 • #229: Khó giải
 • #230: Tiến công Siêu Phàm thế giới loại nhỏ
 • #231: Vô tâm trồng liễu liễu thành cây (1)
 • #232: Vô tâm trồng liễu liễu thành cây (2)
 • #233: Chờ được rất tốt
 • #234: Một ngày này, đã đến! (1)
 • #235: Một ngày này, đã đến! (2)
 • #236: Ta cần thời gian nửa năm
 • #237: Tao ngộ
 • #238: Trấn tộc chi bảo? (1)
 • #239: Trấn tộc chi bảo? (2)
 • #240: Thủ chỉ nhất đạn (1)
 • #241: Thủ chỉ nhất đạn (2)
 • #242: Bắt đầu hành động!
 • #243: Cung điện ác ma (1)
 • #244: Cung điện ác ma (2)
 • #245: Giết!
 • #246: Đây là cực điểm xuyên thấu (Thượng)
 • #247: Đây chính là cực điểm xuyên thấu (Hạ) (1)
 • #248: Đây chính là cực điểm xuyên thấu (Hạ) (2)
 • #249: Vui sướng thành công
 • #250: Thời Không Thần Điện (1)
 • #251: Thời Không Thần Điện (2)
 • #252: Liên thủ
 • #253: Tấn công!
 • #254: Chấn động (Thượng) (1)
 • #255: Chấn động (Thượng) (2)
 • #256: Chấn động (Hạ)
 • #257: Chiến
 • #258: Kế hoạch thứ hai (1)
 • #259: Kế hoạch thứ hai (2)
 • #260: Huyễn vực? (1)
 • #261: Huyễn vực? (2)
 • #262: Hư Giới Chân Ý
 • #263: Một người không lưu
 • #264: Ta cự tuyệt (1)
 • #265: Ta cự tuyệt (2)
 • #266: Căng thẳng
 • #267: Tái kiến Hắc Long (1)
 • #268: Tái kiến Hắc Long (2)
 • #269: Chiến hắc long
 • #270: Thăm dò tiến vào
 • #271: Thủ vệ (1)
 • #272: Thủ vệ (2)
 • #273: Tiêu thất?
 • #274: Người hoàng kim cùng con chuột màu đen (1)
 • #275: Người hoàng kim cùng con chuột màu đen (2)
 • #276: Bảo tàng
 • #277: Phương pháp giải quyết ác ma (1)
 • #278: Phương pháp giải quyết ác ma (2)
 • #279: Điều tra thế giới loại lớn
 • #280: Diệt trừ! (1)
 • #281: Diệt trừ! (2)
 • #282: Quy tắc mất đi hiệu lực
 • #283: Vật trăm vạn năm trước rơi xuống
 • #284: Thi hài sinh vật
 • #285: Bộc Dương Ba (1)
 • #286: Bộc Dương Ba (2)
 • #287: Bắt đầu hành động (1)
 • #288: Bắt đầu hành động (2)
 • #289: Tìm kiểu trải thảm
 • #290: Đắc ý
 • #291: Phát hiện
 • #292: Sự tình trọng đại
 • #293: Tuế nguyệt (1)
 • #294: Tuế nguyệt (2)
 • #295: Phân thân Đại ma thần
 • #296: Bất tử thân (1)
 • #297: Bất tử thân (2)
 • #298: Thu lưới
 • #299: Khuynh sào xuất động
 • #300: Các ác ma tướng quân tuyệt vọng (1)
 • #301: Các ác ma tướng quân tuyệt vọng (2)
 • #302: Phát sinh ngoài ý muốn
 • #303: Cái này như vậy đủ rồi
 • #304: Phiền toái lớn (1)
 • #305: Phiền toái lớn (2)
 • #306: Hành động trong tổng bộ Ma thần hội
 • #307: Ta đã có an bài
 • #308: Đinh Cửu chiến thuyền (1)
 • #309: Đinh Cửu chiến thuyền (2)
 • #310: Một bàn tay
 • #311: Công lao
 • #312: Vu thần cùng Đại ma thần (1)
 • #313: Vu thần cùng Đại ma thần (2)
 • #314: Thệ ước (1)
 • #315: Thệ ước (2)
 • #316: Giết Đông Bá Tuyết Ưng
 • #317: Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng (1)
 • #318: Hắn chính là Đông Bá Tuyết Ưng (2)
 • #319: Vu Thần bội kiếm
 • #320: Tuyệt vọng cùng không buông tha
 • #321: Khách tới từ dị giới (1)
 • #322: Khách tới từ dị giới (2)
 • #323: Khố tàng
 • #324: Đâm vào (1)
 • #325: Đâm vào (2)
 • #326: Rơi xuống
 • #327: Cứu trị (1)
 • #328: Cứu trị (2)
 • #329: Tiền bối Hạ tộc hàng lâm
 • #330: Cứu
 • #331: Tỉnh lại (1)
 • #332: Tỉnh lại (2)
 • #333: Kết hôn đi
 • #334: Tất cả đều biết (1)
 • #335: Tất cả đều biết (2)
 • #336: Bởi vì thích, cho nên ta lâm vào si mê (1)
 • #337: Bởi vì thích, cho nên ta lâm vào si mê (2)
 • #338: Minh ngộ
 • #339: Đại hôn (1)
 • #340: Đại hôn (2)
 • #341: Ông chủ tửu lâu
 • #342: Hổ thẹn hổ thẹn (1)
 • #343: Hổ thẹn hổ thẹn (2)
 • #344: Lăn ra ngoài
 • #345: Tin tức (1)
 • #346: Tin tức (2)
 • #347: Quyết định
 • #348: Đông Bá Tuyết Ưng bái phỏng
 • #349: Trộm đi trái cây (1)
 • #350: Trộm đi trái cây (2)
 • #351: Đánh giá ta quá cao
 • #352: Một thương diệt sát (1)
 • #353: Một thương diệt sát (2)
 • #354: Khóe mắt muốn rách
 • #355: Như súc vật (1)
 • #356: Như súc vật (2)
 • #357: Đội ngũ hắc ám thâm uyên
 • #358: Vẫn lạc
 • #359: Cửu Long Hỏa Thần Giáp (1)
 • #360: Cửu Long Hỏa Thần Giáp (2)
 • #361: Một kích nọ (1)
 • #362: Một kích nọ (2)
 • #363: Ta cũng là Hạ tộc Siêu Phàm
 • #364: Thực lực (1)
 • #365: Thực lực (2)
 • #366: Nhược điểm trí mạng
 • #367: Thiên hạ đệ nhất (1)
 • #368: Thiên hạ đệ nhất (2)
 • #369: Sát khí lạnh thấu xương
 • #370: Khố Mông tướng quân (1)
 • #371: Khố Mông tướng quân (2)
 • #372: Sát chiêu của Đông Bá Tuyết Ưng
 • #373: Thần cấp (1)
 • #374: Thần cấp (2)
 • #375: Bí kỹ
 • #376: Vưu Lan lĩnh chủ nguy cơ tử vong (1)
 • #377: Vưu Lan lĩnh chủ nguy cơ tử vong (2)
 • #378: Chạy trốn (1)
 • #379: Chạy trốn (2)
 • #380: Sơ kiến Hồng Thạch sơn
 • #381: Thời Không thần điện lại mời (1)
 • #382: Thời Không thần điện lại mời (2)
 • #383: Ly biệt (1)
 • #384: Ly biệt (2)
 • #385: Ly biệt (3)
 • #386: Lĩnh chủ thì thế nào?
 • #387: Phù Không đảo (1)
 • #388: Phù Không đảo (2)
 • #389: Người đầu tiên chết trận
 • #390: Duy Ngã Chân Ý (1)
 • #391: Duy Ngã Chân Ý (2)
 • #392: Bước trên Vẫn Thạch kiều
 • #393: Sinh vật thần giới (1)
 • #394: Sinh vật thần giới (2)
 • #395: Còn sống, là còn có hi vọng
 • #396: Cuối cầu (1)
 • #397: Cuối cầu (2)
 • #398: Tiếp tục đi tới
 • #399: Dưới Liên Thiên Đằng cầu giải dược
 • #400: Ngạc nhiên thật lớn (1)
 • #401: Ngạc nhiên thật lớn (2)
 • #402: Triều Thanh thành thần (1)
 • #403: Triều Thanh thành thần (2)
 • #404: Khai thiên tích địa
 • #405: Đột phá, tam trọng cảnh
 • #406: Kỳ ngộ cùng nguy cơ
 • #407: Trốn không xong
 • #408: Sinh vật hư giới (1)
 • #409: Sinh vật hư giới (2)
 • #410: Mai phục
 • #411: Tuyệt vọng (1)
 • #412: Tuyệt vọng (2)
 • #413: Cầu sinh
 • #414: Trực đảo lão sào (1)
 • #415: Trực đảo lão sào (2)
 • #416: Sinh mệnh thực vật
 • #417: Đại hạp cốc
 • #418: Tuần sơn chi uy
 • #419: Như si như cuồng (1)
 • #420: Như si như cuồng (2)
 • #421: Hư vô chi thể
 • #422: Nhân cùng quả
 • #423: Vưu Lan chết (1)
 • #424: Vưu Lan chết (2)
 • #425: Mười tám năm
 • #426: Lôi đài chiến (1)
 • #427: Lôi đài chiến (2)
 • #428: Hắc Thiết pháo quân
 • #429: Chung phân ly (1)
 • #430: Chung phân ly (2)
 • #431: Thế giới lá dây leo thứ tư (1)
 • #432: Thế giới lá dây leo thứ tư (2)
 • #433: Huyết sắc chiến đài
 • #434: Vi Tử Chân Ý
 • #435: Lão tổ (1)
 • #436: Lão tổ (2)
 • #437: Thế giới lá dây leo thứ năm
 • #438: Sát na thế giới (1)
 • #439: Sát na thế giới (2)
 • #440: Bái sư
 • #441: Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh (1)
 • #442: Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh (2)
 • #443: Giải độc
 • #444: Phần thắng của Hạ tộc
 • #445: Chỗ dựa lớn nhất của Vu thần (1)
 • #446: Chỗ dựa lớn nhất của Vu thần (2)
 • #447: An bài
 • #448: Vợ chồng truyền tin
 • #449: Động thiên tu hành (1)
 • #450: Động thiên tu hành (2)
 • #451: Hai vị Giới Thần
 • #452: Thành thần (1)
 • #453: Thành thần (2)
 • #454: Vu thần Đại ma thần phiền não
 • #455: Chín năm sau (1)
 • #456: Chín năm sau (2)
 • #457: Công thành
 • #458: Nội môn đệ tử
 • #459: Vợ chồng đoàn tụ (1)
 • #460: Vợ chồng đoàn tụ (2)
 • #461: “Đại Hỗn Động Chân Lực”
 • #462: Bí kỹ ‘Hỗn động niễn áp’ (1)
 • #463: Bí kỹ ‘Hỗn động niễn áp’ (2)
 • #464: Nhị sư huynh yêu cầu
 • #465: Chiến tranh tới gần
 • #466: Động thủ (1)
 • #467: Động thủ (2)
 • #468: Thần Hỏa Lôi
 • #469: Thần chi phân thân, hàng lâm
 • #470: Chiến tranh bạo phát (1)
 • #471: Chiến tranh bạo phát (2)
 • #472: Tuyết Ưng hiện thân
 • #473: Huyết Mạn Hoa (1)
 • #474: Huyết Mạn Hoa (2)
 • #475: Giao phong
 • #476: Tuyệt thế Siêu Phàm
 • #477: Đông Bá Tuyết Ưng sơ hiển thực lực (1)
 • #478: Đông Bá Tuyết Ưng sơ hiển thực lực (2)
 • #479: Đánh nhau
 • #480: Chạy trốn tới thần giới (1)
 • #481: Chạy trốn tới thần giới (2)
 • #482: Ta đến đối phó hắn
 • #483: Cửu xà (1)
 • #484: Cửu xà (2)
 • #485: Chiến Vu thần
 • #486: Quyết chiến Thâm uyên quân chủ (1)
 • #487: Quyết chiến Thâm uyên quân chủ (2)
 • #488: Tấn công thành lũy
 • #489: Ta là ma thú, ngươi là nhân loại (1)
 • #490: Ta là ma thú, ngươi là nhân loại (2)
 • #491: Vu Đà La Thánh Hoa
 • #492: Phong cấm Đông Bá Tuyết Ưng
 • #493: Biện pháp duy nhất (1)
 • #494: Biện pháp duy nhất (2)
 • #495: Trì Khâu Bạch chết (1)
 • #496: Trì Khâu Bạch chết (2)
 • #497: Địa ngục trầm luân
 • #498: Năm năm
 • #499: Liên tiếp đột phá (1)
 • #500: Liên tiếp đột phá (2)
 • #501: Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Thân
 • #502: Thắng! (1)
 • #503: Thắng! (2)
 • #504: Thua không oan
 • #505: Linh hồn dật tán
 • #506: Cứu trị (1)
 • #507: Cứu trị (2)
 • #508: Nhổ tận gốc
 • #509: Cút! (1)
 • #510: Cút! (2)
 • #511: Hi vọng
 • #512: Sinh một đàn con
 • #513: Địa hỏa thủy phong
 • #514: Ngộ (1)
 • #515: Ngộ (2)
 • #516: Thế Giới Chi Tâm
 • #517: Mệnh lệnh Hồng Trần thánh chủ (1)
 • #518: Mệnh lệnh Hồng Trần thánh chủ (2)
 • #519: Vãn bối ghi nhớ
 • #520: Tuyết Ưng tu hành
 • #521: Vận mệnh Kiếm Hoàng (1)
 • #522: Vận mệnh Kiếm Hoàng (2)
 • #523: Thành thần
 • #524: Đông Bá Đế quân (1)
 • #525: Đông Bá Đế quân (2)
 • #526: Thọ mệnh đại nạn đã đến
 • #527: Giới Thần đệ nhất vị Hạ tộc (1)
 • #528: Giới Thần đệ nhất vị Hạ tộc (2)
 • #529: Tin tức công khai
 • #530: Có rồi? (1)
 • #531: Có rồi? (2)
 • #532: Năm trăm năm
 • #533: Cầu cứu (1)
 • #534: Cầu cứu (2)
 • #535: Tiến vào thần giới
 • #536: Ra tay
 • #537: Một đường xông tới (1)
 • #538: Một đường xông tới (2)
 • #539: Thấy cái mình thích là thèm
 • #540: Đất rung núi chuyển
 • #541: Trong thuyền lớn
 • #542: Bạch Sa thành chủ (1)
 • #543: Bạch Sa thành chủ (2)
 • #544: Tiến Ngô Sơn thành
 • #545: Làm tức giận
 • #546: Thiếu chủ Phi Vân hồ (1)
 • #547: Thiếu chủ Phi Vân hồ (2)
 • #548: Giận quất
 • #549: Giới Thần (1)
 • #550: Giới Thần (2)
 • #551: Có chút danh tiếng
 • #552: Điện hạ
 • #553: Tinh vực dự tuyển (1)
 • #554: Tinh vực dự tuyển (2)
 • #555: Hung vu chiến binh, chiến!
 • #556: Sơ hiển thân thủ (1)
 • #557: Sơ hiển thân thủ (2)
 • #558: Đông Bá tiểu hữu
 • #559: Hâm mộ
 • #560: Tĩnh Thu thành thần (1)
 • #561: Tĩnh Thu thành thần (2)
 • #562: Trước tới phủ thành
 • #563: Hạ tộc thần linh tề tụ
 • #564: Sứ giả thần đình (1)
 • #565: Sứ giả thần đình (2)
 • #566: Phủ thành chi chiến, bắt đầu
 • #567: Tiền đặt cược (1)
 • #568: Tiền đặt cược (2)
 • #569: Thực lực
 • #570: Liên tiếp đi ra
 • #571: Một người cuối cùng (1)
 • #572: Một người cuối cùng (2)
 • #573: Chờ đợi
 • #574: Bài danh (1)
 • #575: Bài danh (2)
 • #576: Đệ nhất
 • #577: Mời (1)
 • #578: Mời (2)
 • #579: Yến hội
 • #580: Trở mặt
 • #581: Nhìn thấu
 • #582: Lửa giận (1)
 • #583: Lửa giận (2)
 • #584: Phong ma
 • #585: Ba năm sau (1)
 • #586: Ba năm sau (2)
 • #587: Đều hiển thủ đoạn
 • #588: Đối chọi gay gắt
 • #589: Lễ vật của Bạch Sa thành chủ (1)
 • #590: Lễ vật của Bạch Sa thành chủ (2)
 • #591: Trong nhà giam
 • #592: Phủ chủ phỏng đoán
 • #593: Che dấu tuyệt chiêu (1)
 • #594: Che dấu tuyệt chiêu (2)
 • #595: Gập ghềnh (1)
 • #596: Gập ghềnh (2)
 • #597: Vô lượng
 • #598: Bái ai làm thầy? (1)
 • #599: Bái ai làm thầy? (2)
 • #600: Trước tới thần đình
 • #601: Tuệ Minh đại sư huynh
 • #602: Vạn Hoa yến mời dự
 • #603: Thần đình chi chiến (1)
 • #604: Thần đình chi chiến (2)
 • #605: Một mình hành động
 • #606: Đánh lén (1)
 • #607: Đánh lén (2)
 • #608: Thần binh buông xuống
 • #609: Tranh đoạt huyết tinh
 • #610: Phách Hung lão tổ (1)
 • #611: Phách Hung lão tổ (2)
 • #612: Kết thúc (Thượng)
 • #613: Kết thúc (Hạ) (1)
 • #614: Kết thúc (Hạ) (2)
 • #615: Ban cho lệnh bài
 • #616: Tam tổ không thu (1)
 • #617: Tam tổ không thu (2)
 • #618: Tâm tư
 • #619: Bái sư (1)
 • #620: Bái sư (2)
 • #621: Vạn Hoa Chân Quả
 • #622: Tuyệt học
 • #623: Ngàn năm (1)
 • #624: Ngàn năm (2)
 • #625: Tiến Tỏa Giới tháp
 • #626: Bí thuật
 • #627: Xiềng xích
 • #628: Lao dịch (1)
 • #629: Lao dịch (2)
 • #630: Hỗn Động Thần Tâm
 • #631: Nhị trọng thiên Giới Thần (1)
 • #632: Nhị trọng thiên Giới Thần (2)
 • #633: Đệ tử thân truyền
 • #634: Tù nhân (Thượng) (1)
 • #635: Tù nhân (Thượng) (2)
 • #636: Tù nhân (Hạ)
 • #637: Làm càn
 • #638: Huyết Hải Ma Thân (1)
 • #639: Huyết Hải Ma Thân (2)
 • #640: Dốc hết toàn lực
 • #641: Mài
 • #642: Tù nhân tam công (1)
 • #643: Tù nhân tam công (2)
 • #644: Tuyệt học《 Thái Hạo 》
 • #645: Tự lập môn hộ
 • #646: Thụ ‘Giám sát sứ’
 • #647: Ý chí vật chất giới (1)
 • #648: Ý chí vật chất giới (2)
 • #649: Giám sát sứ đã đến
 • #650: Bồi lễ
 • #651: Chú ý
 • #652: Tìm nơi nương tựa (1)
 • #653: Tìm nơi nương tựa (2)
 • #654: Tam chuyển công thành
 • #655: Binh lâm Vạn Ma quật
 • #656: Động thủ!
 • #657: Cường hãn, khủng bố! (1)
 • #658: Cường hãn, khủng bố! (2)
 • #659: Nhân chứng không tính chứng cớ
 • #660: 《 Vạn Độc lục 》
 • #661: Danh khí (1)
 • #662: Danh khí (2)
 • #663: Bắt!
 • #664: Phù Giới Hoa (1)
 • #665: Phù Giới Hoa (2)
 • #666: Ba vạn năm
 • #667: Phong vân tiệm khởi
 • #668: Sứ giả (1)
 • #669: Sứ giả (2)
 • #670: Tiên lễ hậu binh
 • #671: Lẻn vào ám sát
 • #672: Lĩnh vực
 • #673: Cầu xin tha thứ (1)
 • #674: Cầu xin tha thứ (2)
 • #675: Phát hiện (1)
 • #676: Phát hiện (2)
 • #677: Ra tay
 • #678: Ăn ta một thương
 • #679: Thối lui (1)
 • #680: Thối lui (2)
 • #681: Thân phận thê tử
 • #682: Danh truyền khắp nơi
 • #683: Tặng lễ (1)
 • #684: Tặng lễ (2)
 • #685: Độc Dĩnh mạt lộ
 • #686: Khí cụ (1)
 • #687: Khí cụ (2)
 • #688: 《 Hắc Trùng Kinh 》
 • #689: Giải thoát
 • #690: Đại sự kiện (Thượng) (1)
 • #691: Đại sự kiện (Thượng) (2)
 • #692: Đại sự kiện (Hạ)
 • #693: Truyền lời (1)
 • #694: Truyền lời (2)
 • #695: Hồ Tâm đảo
 • #696: Vẫn thạch phủ đệ
 • #697: Thiên Vân Đế quân (1)
 • #698: Thiên Vân Đế quân (2)
 • #699: Chưa từng cúi đầu
 • #700: Mười một năm
 • #701: Mới vào động quật (1)
 • #702: Mới vào động quật (2)
 • #703: Lão gia hỏa này thức tỉnh
 • #704: Huyết Hỏa Chi Môn (1)
 • #705: Huyết Hỏa Chi Môn (2)
 • #706: Nguy cấp!
 • #707: Chết trận, bằng hữu
 • #708: Đa Túc Thú (1)
 • #709: Đa Túc Thú (2)
 • #710: Thành công
 • #711: Tái chiến Huyết Hỏa Chi Môn
 • #712: Tân khách Hồ Tâm đảo
 • #713: Phụ thân ‘Ma Tuyết quốc chủ’ (1)
 • #714: Phụ thân ‘Ma Tuyết quốc chủ’ (2)
 • #715: Nam tử áo bào tro dưới tầng hàn băng
 • #716: Nhắn lại
 • #717: Tiến vào (1)
 • #718: Tiến vào (2)
 • #719: Đánh rồi nói sau
 • #720: Sỉ nhục (1)
 • #721: Sỉ nhục (2)
 • #722: Ta gia nhập
 • #723: Bàng Y
 • #724: Công thành tứ chuyển (1)
 • #725: Công thành tứ chuyển (2)
 • #726: Phong cấm bản tôn thần tâm
 • #727: Dựa vào lực lượng thân thể (1)
 • #728: Dựa vào lực lượng thân thể (2)
 • #729: Lực lượng bùng nổ
 • #730: Khảo nghiệm cuối cùng
 • #731: Ý chí! (1)
 • #732: Ý chí! (2)
 • #733: Thế giới phấn khích như thế
 • #734: Ý chí bài trừ cấm chế! (1)
 • #735: Ý chí bài trừ cấm chế! (2)
 • #736: Chân thần khí thuộc về ta
 • #737: Trở về
 • #738: Bắt giữ! (1)
 • #739: Bắt giữ! (2)
 • #740: Hỏa Thành tôn giả
 • #741: Chỗ tốt (1)
 • #742: Chỗ tốt (2)
 • #743: Nguyên Sơ chủ nhân
 • #744: Sáu người
 • #745: Quán chủ (1)
 • #746: Quán chủ (2)
 • #747: Chuẩn bị
 • #748: Tiến vào (1)
 • #749: Tiến vào (2)
 • #750: Thâm uyên thế giới
 • #751: Đạt Nhĩ Hào cầu cứu
 • #752: Nhiệm vụ thứ nhất
 • #753: Trì Khâu Bạch (1)
 • #754: Trì Khâu Bạch (2)
 • #755: Giao ra đây
 • #756: Giết
 • #757: Chém giết! (1)
 • #758: Chém giết! (2)
 • #759: Truyền khắp thần giới thâm uyên
 • #760: Vây đuổi chặn đường
 • #761: Đánh ra một con đường sống! (1)
 • #762: Đánh ra một con đường sống! (2)
 • #763: Kế hoạch chạy trốn
 • #764: Chật vật (1)
 • #765: Chật vật (2)
 • #766: Lốc xoáy ác ma
 • #767: Ngủ đông (1)
 • #768: Ngủ đông (2)
 • #769: Buông tha
 • #770: Tuế nguyệt
 • #771: Tứ trọng thiên (1)
 • #772: Tứ trọng thiên (2)
 • #773: Luyện hóa phi đao
 • #774: Xuất quan
 • #775: Kỳ Hải hoàng chặn lại (1)
 • #776: Kỳ Hải hoàng chặn lại (2)
 • #777: Lấy một địch ba (Thượng)
 • #778: Lấy một địch ba (Hạ) (1)
 • #779: Lấy một địch ba (Hạ) (2)
 • #780: Đi ra (1)
 • #781: Đi ra (2)
 • #782: Bạch quân vương
 • #783: Một hồi giao dịch
 • #784: Dòng sông thời gian
 • #785: Lao khởi lai (1)
 • #786: Lao khởi lai (2)
 • #787: Ngũ Phương Đế Quân
 • #788: Kỷ nguyên vũ trụ
 • #789: ‘Trúc Sơn phủ chủ’ không thể siêu thoát
 • #790: Đất phong (1)
 • #791: Đất phong (2)
 • #792: Vũ trụ thần ma bảng
 • #793: Phù bài (1)
 • #794: Phù bài (2)
 • #795: Sơ thủy chi địa
 • #796: Khai phủ chi yến
 • #797: An bài (1)
 • #798: An bài (2)
 • #799: Lễ vật ngũ sư thúc
 • #800: Lông chim màu đen
 • #801: Kim Tiêu lão tổ lựa chọn
 • #802: Hắc Ma lão tổ
 • #803: Thái Dương tinh (1)
 • #804: Thái Dương tinh (2)
 • #805: Thu đồ Đệ
 • #806: Công khai sưu tập
 • #807: Điều tra (1)
 • #808: Điều tra (2)
 • #809: Yêu cầu
 • #810: Quyền thế
 • #811: Xuất phát, Liên Quân tinh
 • #812: Liên Quân tinh chủ
 • #813: Tuế nguyệt, tống biệt (1)
 • #814: Tuế nguyệt, tống biệt (2)
 • #815: Trước tới Thái Dương Tinh
 • #816: Tu hành trên Thái Dương Tinh
 • #817: Uy lực dao động (1)
 • #818: Uy lực dao động (2)
 • #819: Ai bảo ngươi yếu?
 • #820: Lần đầu tiên động thủ sau bảy mươi vạn năm (1)
 • #821: Lần đầu tiên động thủ sau bảy mươi vạn năm (2)
 • #822: Sát chiêu mạnh nhất
 • #823: Cầu xin tha thứ
 • #824: Tin tưởng tràn đầy (1)
 • #825: Tin tưởng tràn đầy (2)
 • #826: Ngươi cứ nằm mơ đi!
 • #827: Phải không?
 • #828: Giáo chủ (1)
 • #829: Giáo chủ (2)
 • #830: Nên siêu thoát rồi
 • #831: Trúc thánh giả chết (1)
 • #832: Trúc thánh giả chết (2)
 • #833: Triệu kiến Đông Bá Tuyết Ưng
 • #834: Lai lịch ngũ sư thúc
 • #835: Sứ giả (1)
 • #836: Sứ giả (2)
 • #837: Phiêu bạc bốn phương
 • #838: Chặn giết Đông Bá Tuyết Ưng (1)
 • #839: Chặn giết Đông Bá Tuyết Ưng (2)
 • #840: Đây là Sơ thủy chi địa?
 • #841: Trong động thiên
 • #842: Giao thủ
 • #843: Phi đao đưa ta (1)
 • #844: Phi đao đưa ta (2)
 • #845: Dã cẩu
 • #846: Trước nhà tranh ngộ đạo
 • #847: Khai Ích cảnh
 • #848: Trở về (1)
 • #849: Trở về (2)
 • #850: Thiên địa quy tắc
 • #851: Đột nhiên tăng mạnh
 • #852: Hư Không Hồn Dịch
 • #853: Khởi nguyên Hắc ám thâm uyên (1)
 • #854: Khởi nguyên Hắc ám thâm uyên (2)
 • #855: Cuối thâm uyên, tiến vào
 • #856: Con mồi thứ nhất
 • #857: Trận chiến mở màn (1)
 • #858: Trận chiến mở màn (2)
 • #859: Thân thể
 • #860: Mẫu Tổ giáo lo lắng
 • #861: Đau lòng (1)
 • #862: Đau lòng (2)
 • #863: Viễn cổ ác ma
 • #864: Nhốt ở trong hố sâu (1)
 • #865: Nhốt ở trong hố sâu (2)
 • #866: Dong Huyết điện
 • #867: Tam đại cơ sở bí thuật
 • #868: Huyết thú
 • #869: Bị ném ra (1)
 • #870: Bị ném ra (2)
 • #871: Bốn vị hộ pháp
 • #872: Ảo cảnh buông xuống (1)
 • #873: Ảo cảnh buông xuống (2)
 • #874: Tổn thất thảm trọng
 • #875: Hỏi
 • #876: Thức tỉnh viễn cổ ác ma (1)
 • #877: Thức tỉnh viễn cổ ác ma (2)
 • #878: Không thể bạc đãi
 • #879: Thu hoạch (1)
 • #880: Thu hoạch (2)
 • #881: Thực Cốt điện
 • #882: Luyện Tâm bí thuật
 • #883: Tuế nguyệt, phát hiện (1)
 • #884: Tuế nguyệt, phát hiện (2)
 • #885: Chúa tể ‘Bàng Y’
 • #886: Bài danh mới
 • #887: Tám trăm vạn năm (1)
 • #888: Tám trăm vạn năm (2)
 • #889: Tu tâm ba tầng
 • #890: Trong cổ tháp
 • #891: Trở về
 • #892: Công thành (1)
 • #893: Công thành (2)
 • #894: Siêu vi hình vũ trụ
 • #895: Tân tam tổ (1)
 • #896: Tân tam tổ (2)
 • #897: Thu đồ Đệ
 • #898: Ngươi tương lai sẽ hối hận (1)
 • #899: Ngươi tương lai sẽ hối hận (2)
 • #900: Truyền đạo
 • #901: Vị trí tinh đồ Đánh dấu (1)
 • #902: Vị trí tinh đồ Đánh dấu (2)
 • #903: Hư không hà lưu
 • #904: Hàng lâm
 • #905: Sùng thị thế gia (1)
 • #906: Sùng thị thế gia (2)
 • #907: Bái sư
 • #908: Ngàn năm tuế nguyệt
 • #909: Vô xuất danh chiến tích (1)
 • #910: Vô xuất danh chiến tích (2)
 • #911: Ra tay
 • #912: Tiệt Sát Lục Kiếm Thức (1)
 • #913: Tiệt Sát Lục Kiếm Thức (2)
 • #914: Trợn mắt há hốc mồm
 • #915: Giá lâm (1)
 • #916: Giá lâm (2)
 • #917: Chém giết
 • #918: Ma Ảnh phủ chủ (1)
 • #919: Ma Ảnh phủ chủ (2)
 • #920: Hồ Lô màu đen
 • #921: Đi lên cầu thang
 • #922: Quét ngang (1)
 • #923: Quét ngang (2)
 • #924: Hắc hồ Lô cùng Hư không hành giả
 • #925: Bọn họ đến
 • #926: Đe dọa (1)
 • #927: Đe dọa (2)
 • #928: Ba năm
 • #929: Nắm trong tay hắc hồ Lô
 • #930: Phân biệt (1)
 • #931: Phân biệt (2)
 • #932: Uy thế (1)
 • #933: Uy thế (2)
 • #934: Trở về, Thần Cửu huynh đệ
 • #935: Tân chúa tể
 • #936: Che dấu thực lực (1)
 • #937: Che dấu thực lực (2)
 • #938: Một loại bài danh khác
 • #939: Thực lực Thanh Quân
 • #940: Đã mất đường lui
 • #941: Luyện hóa khó khăn (1)
 • #942: Luyện hóa khó khăn (2)
 • #943: Phi thuyền hỗn độn
 • #944: Triệu tập
 • #945: Ba mươi sáu đạo lưu quang (1)
 • #946: Ba mươi sáu đạo lưu quang (2)
 • #947: Trận chiến mở màn
 • #948: Yên diệt
 • #949: Hai bên va chạm (1)
 • #950: Hai bên va chạm (2)
 • #951: Vui mừng
 • #952: Hai ngày (1)
 • #953: Hai ngày (2)
 • #954: Chủ nhân phi thuyền hỗn độn còn sống?
 • #955: Thì ra là thế (1)
 • #956: Thì ra là thế (2)
 • #957: Điên cuồng
 • #958: Ta đã biết sẽ như vậy
 • #959: Nước mắt (1)
 • #960: Nước mắt (2)
 • #961: Ta thật sự là mắt bị mù
 • #962: Mở nút
 • #963: Trước đi tìm cái chết (1)
 • #964: Trước đi tìm cái chết (2)
 • #965: Thực đáng giá
 • #966: Nhỏ máu (1)
 • #967: Nhỏ máu (2)
 • #968: Kết thúc
 • #969: Tuyển định giúp đỡ
 • #970: Hư không hành giả truyền thừa (1)
 • #971: Hư không hành giả truyền thừa (2)
 • #972: 《 Hành Giả Bí Tàng 》
 • #973: Hóa thân
 • #974: Đồ Đệ duy nhất (1)
 • #975: Đồ Đệ duy nhất (2)
 • #976: Đánh lén
 • #977: Thông đạo vũ trụ
 • #978: Phong bạo phía trước (1)
 • #979: Phong bạo phía trước (2)
 • #980: Sơ lâm
 • #981: Hệ thống tu hành huyết mạch
 • #982: Hư Không Thần gia tộc, mời (1)
 • #983: Hư Không Thần gia tộc, mời (2)
 • #984: Tam điện hạ tặng
 • #985: Mười tám loại vũ hệ thống tu hành trụ (1)
 • #986: Mười tám loại vũ hệ thống tu hành trụ (2)
 • #987: Ba ngàn vạn năm tu hành
 • #988: Bảo hộ điện hạ
 • #989: Thực lực khủng bố (1)
 • #990: Thực lực khủng bố (2)
 • #991: Đông Bá Tuyết Ưng chiến Chúa Tể!
 • #992: Bí thuật tối cường của Đông Bá Tuyết Ưng
 • #993: Kết thúc
 • #994: Nhận ưu việt của người thay người làm việc (1)
 • #995: Nhận ưu việt của người thay người làm việc (2)
 • #996: Mục đích cuối cùng (1)
 • #997: Mục đích cuối cùng (2)
 • #998: Hư Không Thần đã đến
 • #999: Thủy Tổ Ma Sơn
 • #1000: Vào núi
 • #1001: Phương thức chiến đấu Tuyết Thần Tôn Giả (1)
 • #1002: Phương thức chiến đấu Tuyết Thần Tôn Giả (2)
 • #1003: Không thể ứng chiến
 • #1004: Đạo Phong Ba (1)
 • #1005: Đạo Phong Ba (2)
 • #1006: Tôn Giả tối cường (1)
 • #1007: Tôn Giả tối cường (2)
 • #1008: Ngủ say
 • #1009: Chiến tranh, bắt đầu
 • #1010: Tu hành đột phá trong mộng
 • #1011: Lại tới Sơ Thủy Chi Địa (1)
 • #1012: Lại tới Sơ Thủy Chi Địa (2)
 • #1013: Trong phòng cỏ tranh
 • #1014: Tử y đệ tử
 • #1015: Sẽ thành Chúa Tể (1)
 • #1016: Sẽ thành Chúa Tể (2)
 • #1017: Hư Giới Đạo thành Chúa Tể?
 • #1018: Nhiệm vụ trấn thủ
 • #1019: Trận chiến mở màn (1)
 • #1020: Trận chiến mở màn (2)
 • #1021: Huyết Nhận thần đế tươi cười (1)
 • #1022: Huyết Nhận thần đế tươi cười (2)
 • #1023: Trấn áp Mẫu Tổ giáo
 • #1024: Chiến tranh đã xong? (1)
 • #1025: Chiến tranh đã xong? (2)
 • #1026: Đều nắm ở trong tay
 • #1027: Cốt Kiền La!!!
 • #1028: Hắc hồ Lô (1)
 • #1029: Hắc hồ Lô (2)
 • #1030: Kim diễm (1)
 • #1031: Kim diễm (2)
 • #1032: Thế giới mới
 • #1033: Hư Không Thần sinh ra (1)
 • #1034: Hư Không Thần sinh ra (2)
 • #1035: Cốt Kiền La hôn mê
 • #1036: Đường tu hành cần dựa vào chính mình (1)
 • #1037: Đường tu hành cần dựa vào chính mình (2)
 • #1038: Hắc Ma lão tổ chết
 • #1039: Một ngày này, rốt cuộc đã đến (1)
 • #1040: Một ngày này, rốt cuộc đã đến (2)
 • #1041: Tiêu tán
 • #1042: Quyết định
 • #1043: Chém giết Hư Không Thần? (1)
 • #1044: Chém giết Hư Không Thần? (2)
 • #1045: Rời khỏi
 • #1046: Tu hành chung cực
 • #1047: Hành lang hư không
 • #1048: Lần đầu động thủ
 • #1049: Hắc ám vô tận (1)
 • #1050: Hắc ám vô tận (2)
 • #1051: Hy vọng buông xuống (1)
 • #1052: Hy vọng buông xuống (2)
 • #1053: Danh truyền Thái Hư thiên cung
 • #1054: Động thủ (1)
 • #1055: Động thủ (2)
 • #1056: Cảm kích
 • #1057: Tìm không thấy chân thân
 • #1058: Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm (1)
 • #1059: Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm (2)
 • #1060: Đi chung đường trong chiến đấu
 • #1061: Ta gọi là La Hải
 • #1062: Tức giận (1)
 • #1063: Tức giận (2)
 • #1064: Xuất hiện
 • #1065: Ma Tổ hiện thân
 • #1066: Ngươi đến sao? (1)
 • #1067: Ngươi đến sao? (2)
 • #1068: La thành chủ
 • #1069: Hỏi (1)
 • #1070: Hỏi (2)
 • #1071: Cao không thể với tới
 • #1072: Sa Tổ cung (1)
 • #1073: Sa Tổ cung (2)
 • #1074: Chung để Thái Hư thiên cung
 • #1075: Mới đến (1)
 • #1076: Mới đến (2)
 • #1077: Lật xem
 • #1078: Tích lũy (1)
 • #1079: Tích lũy (2)
 • #1080: Thời gian, lột xác
 • #1081: Mới gặp Kiếm Chủ (1)
 • #1082: Mới gặp Kiếm Chủ (2)
 • #1083: Khiêu chiến (1)
 • #1084: Khiêu chiến (2)
 • #1085: Quyết đấu
 • #1086: Nghẹn họng nhìn trân trối (1)
 • #1087: Nghẹn họng nhìn trân trối (2)
 • #1088: Chói mắt
 • #1089: Kim Châm lão ma
 • #1090: Cổ tu (1)
 • #1091: Cổ tu (2)
 • #1092: Kết thúc, thượng bẩm
 • #1093: Hư Không Thần
 • #1094: Sơ tiến Tinh Thần tháp
 • #1095: Thế giới diễn biến (1)
 • #1096: Thế giới diễn biến (2)
 • #1097: Đông Bá Ngọc siêu thoát
 • #1098: Nội điện trưởng lão
 • #1099: Bàn Ba Đồ
 • #1100: Thành Thiên Thủy (1)
 • #1101: Thành Thiên Thủy (2)
 • #1102: Kim Dực quốc
 • #1103: Thờ phụng Cổ Thánh giáo
 • #1104: Giết không tha (1)
 • #1105: Giết không tha (2)
 • #1106: Bỏ trốn mất dạng (1)
 • #1107: Bỏ trốn mất dạng (2)
 • #1108: Gặp Đông Bá trưởng lão
 • #1109: Truy tung (1)
 • #1110: Truy tung (2)
 • #1111: Bại lộ
 • #1112: Nghiền áp (1)
 • #1113: Nghiền áp (2)
 • #1114: Lấy xuống nút hắc hồ Lô
 • #1115: Nghiền áp
 • #1116: Ôm nhau trong thành trì (1)
 • #1117: Ôm nhau trong thành trì (2)
 • #1118: Vạn Giới lâu
 • #1119: Thu hoạch
 • #1120: Hỗn Độn cảnh đáng thương
 • #1121: Sự kiện (1)
 • #1122: Sự kiện (2)
 • #1123: Hắc Ám Giới
 • #1124: Kinh diễm
 • #1125: Thất Gia Hương Mộc tĩnh thất (1)
 • #1126: Thất Gia Hương Mộc tĩnh thất (2)
 • #1127: Hợp nhất
 • #1128: Đi ra đi một chút (1)
 • #1129: Đi ra đi một chút (2)
 • #1130: Lĩnh vực
 • #1131: Tung tích
 • #1132: Tò mò
 • #1133: Mua bán (1)
 • #1134: Mua bán (2)
 • #1135: Tinh Thần tháp tầng thứ năm
 • #1136: Bí tân
 • #1137: Mười vật phẩm trước (1)
 • #1138: Mười vật phẩm trước (2)
 • #1139: Đi xa phía trước
 • #1140: Thiên Kiếm sơn (1)
 • #1141: Thiên Kiếm sơn (2)
 • #1142: Giao ra bảo vật
 • #1143: Bắt đầu động thủ
 • #1144: Tham lam?
 • #1145: Đuổi giết (1)
 • #1146: Đuổi giết (2)
 • #1147: Cửu Vân đế quân bảo tàng (1)
 • #1148: Cửu Vân đế quân bảo tàng (2)
 • #1149: Thi triển không ra?
 • #1150: Bảo tàng thần tháp (1)
 • #1151: Bảo tàng thần tháp (2)
 • #1152: Trong tháp
 • #1153: Phi đao (1)
 • #1154: Phi đao (2)
 • #1155: Bất Tử Thấp Pháp Bàn
 • #1156: Đồ Cùng chủy kiến
 • #1157: Nhiều tầng Hắc Ám Giới (1)
 • #1158: Nhiều tầng Hắc Ám Giới (2)
 • #1159: Tính kế
 • #1160: Vận khí
 • #1161: Bảo tàng tầng thứ ba (1)
 • #1162: Bảo tàng tầng thứ ba (2)
 • #1163: Cửa điện mở
 • #1164: Lựa chọn giúp đỡ
 • #1165: Tùy tay vẽ xấu
 • #1166: Cấu thành hư không (1)
 • #1167: Cấu thành hư không (2)
 • #1168: Ta nhìn thấy
 • #1169: Về gia hương
 • #1170: Sáng tạo tuyệt học (1)
 • #1171: Sáng tạo tuyệt học (2)
 • #1172: Cầu cứu
 • #1173: Chém giết
 • #1174: Nhỏ yếu là cái tội? (1)
 • #1175: Nhỏ yếu là cái tội? (2)
 • #1176: Ngã tâm vi thiên tâm
 • #1177: Tinh Thần tháp tầng thứ sáu
 • #1178: Thiên phạt (1)
 • #1179: Thiên phạt (2)
 • #1180: Xích Vân Lưu Tâm
 • #1181: Điều tra
 • #1182: Vân Bằng
 • #1183: Thầy trò gặp lại (1)
 • #1184: Thầy trò gặp lại (2)
 • #1185: Địa phương an toàn
 • #1186: Thái thượng trưởng lão Đông Bá Tuyết Ưng
 • #1187: Thủ lĩnh Khôi Ma nhai
 • #1188: Ngoài ý muốn (1)
 • #1189: Ngoài ý muốn (2)
 • #1190: Thái Hư thiên cung kinh hỉ
 • #1191: Uy hiếp
 • #1192: Cổ tu chi thủy
 • #1193: Siêu thoát, vĩnh hằng
 • #1194: Chu Yểm Bát Biến (1)
 • #1195: Chu Yểm Bát Biến (2)
 • #1196: Ngày thích ý
 • #1197: Hắc Đế
 • #1198: Thực lực tiến nhanh (1)
 • #1199: Thực lực tiến nhanh (2)
 • #1200: Đông Bá tiểu hữu
 • #1201: Nghỉ ngơi lấy lại sức
 • #1202: Ba Long (1)
 • #1203: Ba Long (2)
 • #1204: Thì lai vận chuyển
 • #1205: Thạch Kính (1)
 • #1206: Thạch Kính (2)
 • #1207: Thần kỳ
 • #1208: Đắc tội ai? (1)
 • #1209: Đắc tội ai? (2)
 • #1210: Thiên Nhãn Cung chủ
 • #1211: Nhược điểm
 • #1212: Lôi tháp chủ (1)
 • #1213: Lôi tháp chủ (2)
 • #1214: Cổ Kỳ
 • #1215: Lễ vật sư phụ (1)
 • #1216: Lễ vật sư phụ (2)
 • #1217: Tụ hội
 • #1218: Tinh Thần đại hội
 • #1219: Tu hành tích lũy (1)
 • #1220: Tu hành tích lũy (2)
 • #1221: Hình Hỏa thiếu chủ
 • #1222: Thật thật giả giả (1)
 • #1223: Thật thật giả giả (2)
 • #1224: Hợp Nhất cảnh Đông Bá Tuyết Ưng
 • #1225: Sơ tuyển bài danh
 • #1226: Bái phỏng (1)
 • #1227: Bái phỏng (2)
 • #1228: Hình Hỏa đế quân thỉnh cầu
 • #1229: Sinh mệnh chân thật? (1)
 • #1230: Sinh mệnh chân thật? (2)
 • #1231: Quy tắc tối cao
 • #1232: Lương tài (1)
 • #1233: Lương tài (2)
 • #1234: Thể diện
 • #1235: Danh sách (1)
 • #1236: Vấn Thiên điện chủ phẫn nộ
 • #1237: Ánh mắt (1)
 • #1238: Ánh mắt (2)
 • #1239: Bỗng nhiên nổi tiếng (1)
 • #1240: Bỗng nhiên nổi tiếng (2)
 • #1241: Quyết chiến
 • #1242: Thánh Chủ cùng Cổ Kỳ (1)
 • #1243: Thánh Chủ cùng Cổ Kỳ (2)
 • #1244: Cổ Kỳ chết
 • #1245: Cổ Thánh hóa thân (1)
 • #1246: Cổ Thánh hóa thân (2)
 • #1247: Nụ hoa màu đen
 • #1248: Bái sư? (1)
 • #1249: Bái sư? (2)
 • #1250: Xuất quan
 • #1251: Công khai giảng đạo (1)
 • #1252: Công khai giảng đạo (2)
 • #1253: Luận đạo
 • #1254: Chứng kiến lịch sử! (1)
 • #1255: Chứng kiến lịch sử! (2)
 • #1256: Chú ý (1)
 • #1257: Chú ý (2)
 • #1258: Sư phụ cùng đồ Đệ
 • #1259: Ẩn nhẫn
 • #1260: Chung thành Hỗn Độn cảnh
 • #1261: Tĩnh Thu xuất quan (1)
 • #1262: Tĩnh Thu xuất quan (2)
 • #1263: Đám người Huyết Nhận Thần Đế
 • #1264: Cửu Vân đế quân tứ phúc (1)
 • #1265: Cửu Vân đế quân tứ phúc (2)
 • #1266: Tinh Thần tháp thứ tầng chín
 • #1267: Đối háo chi cục (1)
 • #1268: Đối háo chi cục (2)
 • #1269: Ẩn nấp
 • #1270: Ăn luôn Nguyên Giới thạch
 • #1271: Hư Không bảo (1)
 • #1272: Hư Không bảo (2)
 • #1273: Vạn Giới lâu chủ nhất mạch
 • #1274: Hành lang mê giới
 • #1275: Hư không tu hành (1)
 • #1276: Hư không tu hành (2)
 • #1277: Tầng chín sơ cấp
 • #1278: Thiên phú (1)
 • #1279: Thiên phú (2)
 • #1280: Ba Long cửu chuyển
 • #1281: Màu vàng
 • #1282: Công kích hàng rào (1)
 • #1283: Công kích hàng rào (2)
 • #1284: Nhóm Vũ Trụ Thần
 • #1285: Ma tộc giết chóc (Thượng)
 • #1286: Ma tộc giết chóc (Hạ)
 • #1287: Đoạn căn cơ (1)
 • #1288: Đoạn căn cơ (2)
 • #1289: Nhiệm vụ của Đông Bá Tuyết Ưng
 • #1290: Truy tra
 • #1291: Phát hiện!
 • #1292: Vũ Trụ Thần (1)
 • #1293: Vũ Trụ Thần (2)
 • #1294: Lay động đóa hoa
 • #1295: Huyết Vân tháp chủ
 • #1296: Còn muốn ngăn ta? (1)
 • #1297: Còn muốn ngăn ta? (2)
 • #1298: Năng lượng
 • #1299: Đêm trước bùng nổ
 • #1300: Dẫn động
 • #1301: Xem xét thực lực Thánh Chủ
 • #1302: Trần ai lạc định
 • #1303: Giới Tâm Lệnh (1)
 • #1304: Giới Tâm Lệnh (2)
 • #1305: Chiến lợi phẩm
 • #1306: Vũ trụ quê hương, kỷ nguyên chung kết
 • #1307: Chu Yểm đệ thập biến
 • #1308: Đại thu hoạch, sáu Hủy Diệt Ma Tộc! (1)
 • #1309: Đại thu hoạch, sáu Hủy Diệt Ma Tộc! (2)
 • #1310: Bắt sống
 • #1311: Lân giáp
 • #1312: Giới Tâm Lệnh, hiển hiện (1)
 • #1313: Giới Tâm Lệnh, hiển hiện (2)
 • #1314: Thức tỉnh
 • #1315: Thạch tiền bối
 • #1316: Thân phận
 • #1317: Xích Mi sơn chủ (1)
 • #1318: Xích Mi sơn chủ (2)
 • #1319: Giao thủ
 • #1320: Khiếp sợ
 • #1321: Chất vấn
 • #1322: Vạn Giới lâu chủ ám sát (1)
 • #1323: Vạn Giới lâu chủ ám sát (2)
 • #1324: Mượn đao
 • #1325: ‘Thánh Chủ’ thanh đao này
 • #1326: Thình lình xảy ra
 • #1327: Bức bách (1)
 • #1328: Bức bách (2)
 • #1329: An bài
 • #1330: Hồn phi phách tán
 • #1331: Đông Bá Tuyết Ưng chết
 • #1332: Thạch lão quái chiến Thánh Chủ! (1)
 • #1333: Thạch lão quái chiến Thánh Chủ! (2)
 • #1334: Thảm thiết
 • #1335: Xích Mi sơn chủ chết
 • #1336: Một thế giới khác
 • #1337: Hỏa Liệt hầu phủ
 • #1338: Thai nhi
 • #1339: Kích phát huyết mạch
 • #1340: Sinh ra, kinh bốn phương (1)
 • #1341: Sinh ra, kinh bốn phương (2)
 • #1342: Bốn phương vân động
 • #1343: Lửa giận (1)
 • #1344: Lửa giận (2)
 • #1345: Phụ thân Ứng Sơn Liệt Hỗ (1)
 • #1346: Phụ thân Ứng Sơn Liệt Hỗ (2)
 • #1347: Tuyết Ưng tiểu công tử (1)
 • #1348: Tuyết Ưng tiểu công tử (2)
 • #1349: Nội tình Giới Tâm đại lục
 • #1350: 《Nam Vân Thánh Thập Nhị Thức》
 • #1351: Tu hành (1)
 • #1352: Tu hành (2)
 • #1353: Ứng Sơn lão mẫu
 • #1354: 8000 năm
 • #1355: Gặp nhau (1)
 • #1356: Gặp nhau (2)
 • #1357: Binh khí trường thương
 • #1358: Một kiếp này, lại dùng trường thương
 • #1359: Mừng như điên
 • #1360: Trừ bỏ hắn (1)
 • #1361: Trừ bỏ hắn (2)
 • #1362: Bên hồ Phiêu vũ
 • #1363: Mới vào Yên Vân lâu (1)
 • #1364: Mới vào Yên Vân lâu (2)
 • #1365: Ám sát ngoài Yên Vân lâu
 • #1366: Thế mà còn có cao thủ? (1)
 • #1367: Thế mà còn có cao thủ? (2)
 • #1368: Điên cuồng
 • #1369: Cao thủ thần bí? (1)
 • #1370: Cao thủ thần bí? (2)
 • #1371: Lửa giận Ứng Sơn thị
 • #1372: Nam Vân quốc đô (1)
 • #1373: Nam Vân quốc đô (2)
 • #1374: Lai lịch của thương
 • #1375: Tiểu gia tộc mà thôi (1)
 • #1376: Tiểu gia tộc mà thôi (2)
 • #1377: Nhập môn đệ tử
 • #1378: Kinh ngạc
 • #1379: Thiển Y gia tộc cùng Phiền thị (1)
 • #1380: Thiển Y gia tộc cùng Phiền thị (2)
 • #1381: Dự tiệc
 • #1382: Thân pháp
 • #1383: Về Hỏa Liệt thành (1)
 • #1384: Về Hỏa Liệt thành (2)
 • #1385: Đông Bá Tuyết Ưng khiếp sợ
 • #1386: Đột phá, Hỗn Độn Cảnh (1)
 • #1387: Đột phá, Hỗn Độn Cảnh (2)
 • #1388: Hắc Ma đại trạch huyết tế
 • #1389: Huyết tế Hỏa Liệt thành (1)
 • #1390: Huyết tế Hỏa Liệt thành (2)
 • #1391: Phát hiện Ứng Sơn Tuyết Ưng!
 • #1392: Trận chiến mở màn (1)
 • #1393: Trận chiến mở màn (2)
 • #1394: Tứ sát! (1)
 • #1395: Tứ sát! (2)
 • #1396: Danh Ứng Sơn Tuyết Ưng
 • #1397: Bạch Vân Ma Chủ chiến Tuyết Ưng công tử (Thượng) (1)
 • #1398: Bạch Vân Ma Chủ chiến Tuyết Ưng công tử (Thượng) (2)
 • #1399: Bạch Vân Ma Chủ chiến Tuyết Ưng công tử (Hạ)
 • #1400: Vây công (1)
 • #1401: Vây công (2)
 • #1402: Lui!
 • #1403: Tâm ý (1)
 • #1404: Tâm ý (2)
 • #1405: Phiền thị mời chào
 • #1406: Phiền tổ (1)
 • #1407: Phiền tổ (2)
 • #1408: Bái sư, ban cho
 • #1409: Tuế nguyệt
 • #1410: Đường hư giới ảo cảnh (1)
 • #1411: Đường hư giới ảo cảnh (2)
 • #1412: Phụng mệnh tới
 • #1413: Một tấm họa quyển (1)
 • #1414: Một tấm họa quyển (2)
 • #1415: Chấn động
 • #1416: 《Ngũ tướng phong cấm thuật 》 (1)
 • #1417: 《Ngũ tướng phong cấm thuật 》 (2)
 • #1418: Tửu quán, độc trùng
 • #1419: Độc trùng kỳ lạ (1)
 • #1420: Độc trùng kỳ lạ (2)
 • #1421: Sóng ngầm
 • #1422: Bế quan
 • #1423: Bao vây (1)
 • #1424: Bao vây (2)
 • #1425: Sư phụ nhúng tay (1)
 • #1426: Sư phụ nhúng tay (2)
 • #1427: Ngươi nói lại một lần?
 • #1428: Cầm nã! (1)
 • #1429: Cầm nã! (2)
 • #1430: Chuộc?
 • #1431: Kiếm một số lớn (1)
 • #1432: Kiếm một số lớn (2)
 • #1433: Tìm bí bảo
 • #1434: Đồ Hoa quốc (1)
 • #1435: Đồ Hoa quốc (2)
 • #1436: Biến sắc mặt
 • #1437: Thủy Tổ cổ quốc (1)
 • #1438: Thủy Tổ cổ quốc (2)
 • #1439: Tám món bí bảo
 • #1440: Vào tay (1)
 • #1441: Vào tay (2)
 • #1442: Thượng khách khanh
 • #1443: Tê Thiên đại tôn giả (1)
 • #1444: Tê Thiên đại tôn giả (2)
 • #1445: Hạ Phong quốc đô
 • #1446: Phiền thị dụ hoặc (1)
 • #1447: Phiền thị dụ hoặc (2)
 • #1448: Phi Tuyết Thượng khách khanh
 • #1449: Phiền Tam Nguyên (1)
 • #1450: Phiền Tam Nguyên (2)
 • #1451: Một miệng đất bùn
 • #1452: Hư hóa cực hạn (1)
 • #1453: Hư hóa cực hạn (2)
 • #1454: Ba tộc tranh đấu
 • #1455: Liên tiếp ngã xuống (1)
 • #1456: Liên tiếp ngã xuống (2)
 • #1457: Những tuyệt thế thiên tài
 • #1458: Hạ thị thắng
 • #1459: Khi dễ người (1)
 • #1460: Khi dễ người (2)
 • #1461: Một đợt cuối cùng
 • #1462: Na di (1)
 • #1463: Na di (2)
 • #1464: Phiền tổ truyền âm (1)
 • #1465: Phiền tổ truyền âm (2)
 • #1466: Kết thúc (Thượng)
 • #1467: Kết thúc (Hạ) (1)
 • #1468: Kết thúc (Hạ) (2)
 • #1469: Trao đổi công bình
 • #1470: Đại phá giới truyền tống thuật
 • #1471: Dưới Phần Tâm Thần Thụ ngộ đạo (1)
 • #1472: Dưới Phần Tâm Thần Thụ ngộ đạo (2)
 • #1473: Nhất niệm vũ trụ sinh
 • #1474: Truy sai lầm rồi!
 • #1475: Cuối cùng đoàn tụ (1)
 • #1476: Cuối cùng đoàn tụ (2)
 • #1477: Thạch lão quái hiện thân (1)
 • #1478: Thạch lão quái hiện thân (2)
 • #1479: Một luồng dao động (1)
 • #1480: Một luồng dao động (2)
 • #1481: Một tòa thần cung nọ
 • #1482: Tranh
 • #1483: Mục tiêu chém giết
 • #1484: Giẫm chết (1)
 • #1485: Giẫm chết (2)
 • #1486: Bẫy
 • #1487: Vô Hạn thành chủ (1)
 • #1488: Vô Hạn thành chủ (2)
 • #1489: Bọ ngựa bắt ve, se sẻ ở phía sau
 • #1490: Sư phụ của Nam Vân Quốc chủ (1)
 • #1491: Sư phụ của Nam Vân Quốc chủ (2)
 • #1492: Cự Phong Đại tôn
 • #1493: Thi triển thủ đoạn (1)
 • #1494: Thi triển thủ đoạn (2)
 • #1495: Ngày kỳ hạn
 • #1496: Bốn danh ngạch đầu (1)
 • #1497: Bốn danh ngạch đầu (2)
 • #1498: Vũ Trụ thần tầng hai
 • #1499: La Thành chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng (1)
 • #1500: La Thành chủ cùng Đông Bá Tuyết Ưng (2)
 • #1501: Giới Tâm Thần cung (1)
 • #1502: Giới Tâm Thần cung (2)
 • #1503: Bị vứt bỏ
 • #1504: Hi vọng (1)
 • #1505: Hi vọng (2)
 • #1506: Tu hành trong tháp
 • #1507: Tuế nguyệt (1)
 • #1508: Tuế nguyệt (2)
 • #1509: Hồn nguyên tháp tầng 10
 • #1510: Hồn nguyên tháp chung cực ban cho
 • #1511: Hồn nguyên đệ nhất kích
 • #1512: Che chở (1)
 • #1513: Che chở (2)
 • #1514: Quái vật chung cực (1)
 • #1515: Quái vật chung cực (2)
 • #1516: Quen thuộc
 • #1517: Ta tự mình đến (1)
 • #1518: Ta tự mình đến (2)
 • #1519: Kiếp quan thứ mười hai (1)
 • #1520: Kiếp quan thứ mười hai (2)
 • #1521: Phi Tuyết tôn chủ
 • #1522: Vực hải chi nguyên (1)
 • #1523: Vực hải chi nguyên (2)
 • #1524: Vĩnh Dạ thuỷ tổ cùng Đông Bá Tuyết Ưng
 • #1525: Năm tháng yên tĩnh
 • #1526: Hư giới tầng hai
 • #1527: Hỏa ngục tam giới đỉnh (1)
 • #1528: Hỏa ngục tam giới đỉnh (2)
 • #1529: Sinh mệnh bị nhốt
 • #1530: Lại đến Phiền thị (1)
 • #1531: Lại đến Phiền thị (2)
 • #1532: Đàm phán
 • #1533: Hư không hỏa liên hoa
 • #1534: Thực lực tăng nhiều (1)
 • #1535: Thực lực tăng nhiều (2)
 • #1536: Con mồi Hắc quân vương
 • #1537: Ám ảnh trùng trùng
 • #1538: Hắc quân vương hiện thân (1)
 • #1539: Hắc quân vương hiện thân (2)
 • #1540: Trong lòng vui vẻ
 • #1541: Đông Bá Tuyết Ưng chiến Hắc quân vương (1)
 • #1542: Đông Bá Tuyết Ưng chiến Hắc quân vương (2)
 • #1543: Hắc quân vương chết
 • #1544: Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ (1)
 • #1545: Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ (2)
 • #1546: Bạo ngược!
 • #1547: Trảm ma (1)
 • #1548: Trảm ma (2)
 • #1549: Vô hạn phao ảnh tẫn tiêu tán
 • #1550: Hồn nguyên sa hồi môn (1)
 • #1551: Hồn nguyên sa hồi môn (2)
 • #1552: Ta nên làm
 • #1553: Cuộc sống tu hành (1)
 • #1554: Cuộc sống tu hành (2)
 • #1555: Trùng tổ
 • #1556: Đại trận thành Phi Tuyết (1)
 • #1557: Đại trận thành Phi Tuyết (2)
 • #1558: Cảnh tượng xinh đẹp sáng lạn nhất
 • #1559: Chiên Bát đảo chủ đột kích (1)
 • #1560: Chiên Bát đảo chủ đột kích (2)
 • #1561: Đại lục chấn động (Thượng)
 • #1562: Đại lục chấn động (Hạ) (1)
 • #1563: Đại lục chấn động (Hạ) (2)
 • #1564: Ta tên 'Thiên Tâm đạo nhân'
 • #1565: Sát chiêu thứ bốn
 • #1566: Con đường này đi tới (1)
 • #1567: Con đường này đi tới (2)
 • #1568: Cứu vớt cùng cảm kích
 • #1569: Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ (1)
 • #1570: Vĩnh Dạ Thủy Tổ phẫn nộ (2)
 • #1571: Trêu đùa Vĩnh Dạ Thủy Tổ (Thượng) (1)
 • #1572: Trêu đùa Vĩnh Dạ Thủy Tổ (Thượng) (2)
 • #1573: Trêu đùa Vĩnh Dạ Thủy Tổ (Hạ)
 • #1574: Hồn nguyên binh khí, luyện thành (1)
 • #1575: Hồn nguyên binh khí, luyện thành (2)
 • #1576: Cứu Cực cảnh mới
 • #1577: Hư giới ảo cảnh đệ nhất nhân (1)
 • #1578: Hư giới ảo cảnh đệ nhất nhân (2)
 • #1579: Quân Đế tàn sát bừa bãi
 • #1580: Kiếm chủ khủng bố (1)
 • #1581: Kiếm chủ khủng bố (2)
 • #1582: Là Đông Bá Tuyết Ưng!
 • #1583: Lĩnh vực bao phủ
 • #1584: Đường chấp chưởng quy tắc tối cao (1)
 • #1585: Đường chấp chưởng quy tắc tối cao (2)
 • #1586: Thánh chủ chạy trốn (1)
 • #1587: Thánh chủ chạy trốn (2)
 • #1588: Linh hồn hoan hô
 • #1589: Lực lượng bổn nguyên (1)
 • #1590: Lực lượng bổn nguyên (2)
 • #1591: Tử Vong Hành Giả
 • #1592: Đại lục oanh động (1)
 • #1593: Đại lục oanh động (2)
 • #1594: Ma uy ngập trời
 • #1595: Thân phận bại lộ (1)
 • #1596: Thân phận bại lộ (2)
 • #1597: Bất Tử Minh Đế phẫn nộ
 • #1598: Ai đều cứu không được ngươi (1)
 • #1599: Ai đều cứu không được ngươi (2)
 • #1600: Nhóm giúp đỡ Đông Bá Tuyết Ưng! (1)
 • #1601: Nhóm giúp đỡ Đông Bá Tuyết Ưng! (2)
 • #1602: Một chưởng diệt thế
 • #1603: Cứng rắn đánh Bất Tử Minh Đế!
 • #1604: Cùng tụ (1)
 • #1605: Cùng tụ (2)
 • #1606: Phi Tuyết Đại Tôn
 • #1607: Luận bàn
 • #1608: Bái phỏng (1)
 • #1609: Bái phỏng (2)
 • #1610: Kiếm Chủ mời
 • #1611: Hai đại tộc đàn trong Đoạn Nha sơn mạch (1)
 • #1612: Hai đại tộc đàn trong Đoạn Nha sơn mạch (2)
 • #1613: Lẻn vào
 • #1614: Liên thủ
 • #1615: Yếu nhất trong đội ngũ (1)
 • #1616: Yếu nhất trong đội ngũ (2)
 • #1617: Tộc địa (1)
 • #1618: Tộc địa (2)
 • #1619: Ra tay!
 • #1620: Đòn sát thủ của Đông Bá Tuyết Ưng (1)
 • #1621: Đòn sát thủ của Đông Bá Tuyết Ưng (2)
 • #1622: Đệ nhất nhân đường linh hồn
 • #1623: Một con mắt màu xám (1)
 • #1624: Một con mắt màu xám (2)
 • #1625: Hoàng phẫn nộ
 • #1626: Đại thu hoạch (1)
 • #1627: Đại thu hoạch (2)
 • #1628: Thăm dò các hòn đảo bay (1)
 • #1629: Thăm dò các hòn đảo bay (2)
 • #1630: Hồ Nước thật lớn
 • #1631: Toàn quân bị diệt (1)
 • #1632: Toàn quân bị diệt (2)
 • #1633: Hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chiêu (Thượng)
 • #1634: Hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chiêu (Hạ) (1)
 • #1635: Hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chiêu (Hạ) (2)
 • #1636: Ta có một chiêu, có thể quét ngang bốn phương
 • #1637: Khốn cảnh Tinh Quang thế giới
 • #1638: Đều là chút quân tốt mà thôi (1)
 • #1639: Đều là chút quân tốt mà thôi (2)
 • #1640: Hoảng sợ mà chạy
 • #1641: Ba mươi sáu thần tướng (1)
 • #1642: Ba mươi sáu thần tướng (2)
 • #1643: Ai là Phi Tuyết đế quân?
 • #1644: Đối phó hoàng cấp
 • #1645: Kết cục nhóm thần tướng (1)
 • #1646: Kết cục nhóm thần tướng (2)
 • #1647: Bắc Hà đại đế
 • #1648: Mới gặp lại (1)
 • #1649: Mới gặp lại (2)
 • #1650: Một mảng đóa hoa
 • #1651: Dân bản xứ chung cực thức tỉnh
 • #1652: Đại ân nhân (1)
 • #1653: Đại ân nhân (2)
 • #1654: Bảo vật chồng chất như núi
 • #1655: Vu Phong đại đế (1)
 • #1656: Vu Phong đại đế (2)
 • #1657: Tiến vào Áp Hoàng đảo
 • #1658: Là hắn, Phi Tuyết đế quân!
 • #1659: Áp Hoàng cùng Phi Tuyết đế quân (1)
 • #1660: Áp Hoàng cùng Phi Tuyết đế quân (2)
 • #1661: Bế quan
 • #1662: Bất Tử Minh Đế lo lắng (1)
 • #1663: Bất Tử Minh Đế lo lắng (2)
 • #1664: Minh Đế bái phỏng Tuyết Ưng
 • #1665: Một ngàn tỷ năm (1)
 • #1666: Một ngàn tỷ năm (2)
 • #1667: Minh Đế, không thể lưu!
 • #1668: Mưu tính
 • #1669: Gặp Vô Hạn thành chủ (1)
 • #1670: Gặp Vô Hạn thành chủ (2)
 • #1671: Thích Phạt chí tôn
 • #1672: Mới giao thủ chí tôn
 • #1673: Hắc Diệp hồ (1)
 • #1674: Hắc Diệp hồ (2)
 • #1675: Quang lộ
 • #1676: Thiên Nhãn Thủy Châu (1)
 • #1677: Thiên Nhãn Thủy Châu (2)
 • #1678: Trở mặt
 • #1679: Trốn
 • #1680: Chung Cực cảnh (Thượng) (1)
 • #1681: Chung Cực cảnh (Thượng) (2)
 • #1682: Chung Cực cảnh (Hạ) (1)
 • #1683: Chung Cực cảnh (Hạ) (2)
 • #1684: Thời cơ đã đến
 • #1685: Bất Tử Minh Đế tận thế
 • #1686: Giới Tâm đại lục đệ nhất cường giả (1)
 • #1687: Giới Tâm đại lục đệ nhất cường giả (2)
 • #1688: Ứng Sơn lão mẫu tự hào
 • #1689: Đánh nhau trong hồn nguyên không gian (1)
 • #1690: Đánh nhau trong hồn nguyên không gian (2)
 • #1691: Thời đại mới
 • #1692: Thời đại biến thiên
 • #1693: Sát chiêu thứ hai đường Hư giới ảo cảnh (1)
 • #1694: Sát chiêu thứ hai đường Hư giới ảo cảnh (2)
 • #1695: Mời
 • #1696: Tiến vào Xà Nha Lang Đạo
 • #1697: Xà thức hải (1)
 • #1698: Xà thức hải (2)
 • #1699: Mảnh vỡ thế giới
 • #1700: Ngoài ý muốn? Kinh hỉ?
 • #1701: Một mặt khác của Đoạn Nha sơn mạch (1)
 • #1702: Một mặt khác của Đoạn Nha sơn mạch (2)
 • #1703: Rời đi
 • #1704: Mảnh vỡ ký ức (1)
 • #1705: Mảnh vỡ ký ức (2)
 • #1706: Luyện thể không ổn định
 • #1707: Không phải một phân thân sao?
 • #1708: Buông xuống (1)
 • #1709: Buông xuống (2)
 • #1710: Phi thăng giả?
 • #1711: Hồn nguyên tổ thần (1)
 • #1712: Hồn nguyên tổ thần (2)
 • #1713: Trong Tuấn Sơn thành
 • #1714: Chém giết (Thượng) (1)
 • #1715: Chém giết (Thượng) (2)
 • #1716: Chém giết (Hạ)
 • #1717: Xuất quan (1)
 • #1718: Xuất quan (2)
 • #1719: Trong tàng kinh điện
 • #1720: Hư không kiếm nguyên lực (1)
 • #1721: Hư không kiếm nguyên lực (2)
 • #1722: Đài chiến đấu đỉnh núi
 • #1723: Bức Long chạy (1)
 • #1724: Bức Long chạy (2)
 • #1725: Bái sư
 • #1726: Giận chó đánh mèo
 • #1727: Đại Phá Giới Truyền Tống Thuật (1)
 • #1728: Đại Phá Giới Truyền Tống Thuật (2)
 • #1729: Thành!
 • #1730: Đại hoang săn bắn
 • #1731: Giang Nguyên thành (1)
 • #1732: Giang Nguyên thành (2)
 • #1733: Tranh bảo
 • #1734: Điển tịch (1)
 • #1735: Điển tịch (2)
 • #1736: Chim sợ cành cong
 • #1737: Hoàng tước ở phía sau
 • #1738: Trực tiếp giết chết tốt hơn (1)
 • #1739: Trực tiếp giết chết tốt hơn (2)
 • #1740: Thu lớn
 • #1741: Phản sát (1)
 • #1742: Phản sát (2)
 • #1743: Đã đến
 • #1744: Đồ Đệ cùng sư phụ (1)
 • #1745: Đồ Đệ cùng sư phụ (2)
 • #1746: Một người không lưu!
 • #1747: Sư phụ ra tay (1)
 • #1748: Sư phụ ra tay (2)
 • #1749: Bốn phía chạy trốn
 • #1750: Muốn đi? (1)
 • #1751: Muốn đi? (2)
 • #1752: Run sợ chân nhũn
 • #1753: Đã giải quyết (1)
 • #1754: Đã giải quyết (2)
 • #1755: Lạnh nhạt đối mặt (1)
 • #1756: Lạnh nhạt đối mặt (2)
 • #1757: Bắc Hà đại đế
 • #1758: Sát chiêu thứ ba đường Hư giới ảo cảnh
 • #1759: Thiết Long thành (1)
 • #1760: Thiết Long thành (2)
 • #1761: Trả giá
 • #1762: Hạc Đồng Thần Đế (1)
 • #1763: Hạc Đồng Thần Đế (2)
 • #1764: Quỷ Hải cung chủ
 • #1765: Thần Đế bảng đệ nhất
 • #1766: Mộng (1)
 • #1767: Mộng (2)
 • #1768: Tất cả đều đủ (1)
 • #1769: Tất cả đều đủ (2)
 • #1770: Ai có thể làm gì?
 • #1771: Chiến Thần Đế viên mãn!
 • #1772: Năm tháng đằng đẵng (1)
 • #1773: Năm tháng đằng đẵng (2)
 • #1774: Bắc Hà đại đế mưu tính
 • #1775: Kẻ địch đã đến (1)
 • #1776: Kẻ địch đã đến (2)
 • #1777: Chiến Ma Ảnh tông chủ
 • #1778: Đồ Cùng chủy kiến
 • #1779: Quét ngang (1)
 • #1780: Quét ngang (2)
 • #1781: Kinh động
 • #1782: Tam đại hoàng tộc (1)
 • #1783: Tam đại hoàng tộc (2)
 • #1784: Trao đổi
 • #1785: Đường (1)
 • #1786: Đường (2)
 • #1787: An bài
 • #1788: Rời đi (1)
 • #1789: Rời đi (2)
 • #1790: Đói khát
 • #1791: Đường xá
 • #1792: Cứu viện (1)
 • #1793: Cứu viện (2)
 • #1794: Thực vật
 • #1795: Tình báo (1)
 • #1796: Tình báo (2)
 • #1797: Kẻ tù tội
 • #1798: Bốn phía thu mua (1)
 • #1799: Bốn phía thu mua (2)
 • #1800: Tạo vật
 • #1801: Ma tính
 • #1802: Tranh đoạt (1)
 • #1803: Tranh đoạt (2)
 • #1804: Thực lực đột phá
 • #1805: Xin vào đội săn giết
 • #1806: Xuất phát (1)
 • #1807: Xuất phát (2)
 • #1808: Đều có am hiểu
 • #1809: Độc Ma Long (1)
 • #1810: Độc Ma Long (2)
 • #1811: Mục đích
 • #1812: Tuyệt cảnh (1)
 • #1813: Tuyệt cảnh (2)
 • #1814: Bùng nổ! Quay về!
 • #1815: Trốn trốn trốn! (1)
 • #1816: Trốn trốn trốn! (2)
 • #1817: Thế giới hư ảo, buông xuống! (1)
 • #1818: Thế giới hư ảo, buông xuống! (2)
 • #1819: Không thể tưởng tượng
 • #1820: Tà Phiền thể diện
 • #1821: Chiến kẻ tù tội hồn nguyên (1)
 • #1822: Chiến kẻ tù tội hồn nguyên (2)
 • #1823: Trở về
 • #1824: Ba vị thành chủ (1)
 • #1825: Ba vị thành chủ (2)
 • #1826: Thịnh đại yến mời
 • #1827: Tỷ thí
 • #1828: Mời (1)
 • #1829: Mời (2)
 • #1830: Ước định
 • #1831: Sưu tập đủ
 • #1832: Đăng môn
 • #1833: Thiên Nhãn Thủy Châu (1)
 • #1834: Thiên Nhãn Thủy Châu (2)
 • #1835: Điển tịch
 • #1836: Ba ngàn ức năm
 • #1837: Chận đường (1)
 • #1838: Chận đường (2)
 • #1839: Đuổi giết chủ nhân Tịch Tĩnh băng sơn
 • #1840: Trong lòng lạnh lẽo (1)
 • #1841: Trong lòng lạnh lẽo (2)
 • #1842: Đại công cáo thành (1)
 • #1843: Đại công cáo thành (2)
 • #1844: Chủ nhân Thâm Uyên hải
 • #1845: Tên Phi Tuyết Đế Quân (1)
 • #1846: Tên Phi Tuyết Đế Quân (2)
 • #1847: Bán hồn nguyên sinh mệnh thể (1)
 • #1848: Bán hồn nguyên sinh mệnh thể (2)
 • #1849: Cửu Thủ Xà Tổ thành hồn nguyên
 • #1850: Tự thân chính là thế giới (1)
 • #1851: Tự thân chính là thế giới (2)
 • #1852: Bí thuật (1)
 • #1853: Bí thuật (2)
 • #1854: Một cước giẫm xuống
 • #1855: Rợp trời rợp đất (1)
 • #1856: Rợp trời rợp đất (2)
 • #1857: Giữ lực mà chờ (1)
 • #1858: Giữ lực mà chờ (2)
 • #1859: Bùng nổ
 • #1860: Lui! (1)
 • #1861: Lui! (2)
 • #1862: Đồ Cùng chủy kiến (1)
 • #1863: Đồ Cùng chủy kiến (2)
 • #1864: Hồn nguyên sinh mệnh cấp Thế Giới! (1)
 • #1865: Hồn nguyên sinh mệnh cấp Thế Giới! (2)
 • #1866: Một bước một giết (1)
 • #1867: Một bước một giết (2)
 • #1868: Bước trên con đường này, không hối hận!
 • #1869: Hư giới đạo, Chung Cực cảnh! (1)
 • #1870: Hư giới đạo, Chung Cực cảnh! (2)
 • #1871: Nhóm hồn nguyên cường giả khiếp sợ (1)
 • #1872: Nhóm hồn nguyên cường giả khiếp sợ (2)
 • #1873: Sẽ thành hồn nguyên (Thượng) (1)
 • #1874: Sẽ thành hồn nguyên (Thượng) (2)
 • #1875: Sẽ thành hồn nguyên (Hạ) (1)
 • #1876: Sẽ thành hồn nguyên (Hạ) (2)
 • #1877: Hồn nguyên cường giả Đông Bá Tuyết Ưng (1)
 • #1878: Hồn nguyên cường giả Đông Bá Tuyết Ưng (2)
 • #1879: Hồn nguyên cường giả Đông Bá Tuyết Ưng (3)
 • #1880: Chống đỡ không được! (1)
 • #1881: Chống đỡ không được! (2)
 • #1882: Chống đỡ không được! (3)
 • #1883: Binh khí (1)
 • #1884: Binh khí (2)
 • #1885: Lĩnh chủ (Đại kết cục thượng) (1)
 • #1886: Lĩnh chủ (Đại kết cục thượng) (2)
 • #1887: Lĩnh chủ (Đại kết cục thượng) (3)
 • #1888: Lĩnh chủ (Đại kết cục thượng) (4)
 • #1889: Lĩnh chủ (Đại kết cục thượng) (5)
 • #1890: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (1)
 • #1891: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (2)
 • #1892: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (3)
 • #1893: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (4)
 • #1894: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (5)
 • #1895: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (6)
 • #1896: Lĩnh chủ (Đại kết cục hạ) (7)
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4]

Related posts

Tuyệt Thế Thần Y Chi Nghịch Thiên Ma Phi

TiKay

Vô Địch Từ Thức Tỉnh Bắt Đầu

TiKay

Yêu Vương Sủng Phi: Thiên Tài Con Trai Tham Tài Mẫu Thân

THUYS♥️

Vô Hạn Du Lịch Đoàn

TiKay

Sát Thần

TiKay

Đại Chúa Tể

TiKay

Leave a Reply