Đô ThịKiếm HiệpTiên Hiệp

Thốn Mang

Dù gây ra cơn sốt không lớn bằng Bàn Long, nhưng tác phẩm cũng để lại một ấn tượng cho đọc giả. Đây là một tác phẩm của tác giả Ngã Cật Cây Hồng Thị (Lão Cà Chua) nói về võ thuật mang hơi hương đô thị, với tình tiết hấp dẫn cũng sẽ làm cho đọc giả ngây ngất…

Nhân vật chính của truyện là Lý Dương (cháu của Lý Tầm Hoan) tinh thông tiểu lý phi đao, sống trong thời hiện đại, làm việc ở một bộ phận cao cấp của Trung Quốc, có người yêu, sau khi người yêu chết, quyết tâm trả thù. Nhờ cơ duyên xảo hợp và được sự giúp đỡ của bá vương Hạng Vũ đã trả được thù và lên đường tìm linh hồn của người yêu nhằm giúp nàng ta sống lại, quá trình này phiêu lưu qua nhiều không gian khác nhau: từ côn luân tiên cảnh, ma giới, yêu giới, minh giới, tiên giới, quỷ giới… chiến đấu với nhiều tay sừng sỏ, hạnh ngộ với nhiều nhân vật quen thuộc: Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Xi Vưu, Bàn Cổ, Lý Tầm Hoan… cuối cùng đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Nhận xét thấy truyện đánh chưởng rất hấp dẫn, tuyệt chiêu vô số, li kì, hồi hộp.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ngã Cật Tây Hồng Thị
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tinh La
 • #2: Phi Đao Biến Hướng
 • #3: Tử Vong thối pháp
 • #4: Cơ nhân dược thủy
 • #5: Khương Tuyết
 • #6: Tuyết dạ
 • #7: Tẩy tuỷ đan (thượng)
 • #8: Tẩy tuỷ đan (hạ)
 • #9: Thoát thai hoán cốt (thượng)
 • #10: Thoát thai hoán cốt (hạ)
 • #11: Đột phi mãnh tiến (thượng)
 • #12: Đột phi mãnh tiến (hạ)
 • #13: Khảo hạch (thượng)
 • #14: Khảo hạch (hạ)
 • #15: Toản giới (thượng)
 • #16: Toản giới (hạ)
 • #17: Lệ khí
 • #18: Đại nghĩa (thượng)
 • #19: Đại nghĩa (trung)
 • #20: Đại nghĩa (hạ)
 • #21: Bá vương Hạng Vũ
 • #22: Thuế biến (thượng)
 • #23: Thuế biến (hạ)
 • #24: B1 Cơ nhân dược thuỷ (thượng)
 • #25: B1 Cơ nhân dược thuỷ (hạ)
 • #26: Tiên Thiên (thượng)
 • #27: Tiên thiên (hạ)
 • #28: Ám đấu (thượng)
 • #29: Ám đấu (hạ)
 • #30: Siêu cấp cao thủ (thượng)
 • #31: Siêu cấp cao thủ (hạ)
 • #32: Hải khoát bằng ngư dược (thượng)
 • #33: Hải khoát bằng ngư dược (hạ)
 • #34: Địa hạ quyền đàn (thượng)
 • #35: Địa hạ quyền đàn (hạ)
 • #36: Vũ si Điền Cương (thượng)
 • #37: Vũ si Điền Cương (hạ)
 • #38: Sát thủ giới (thượng)
 • #39: Sát thủ giới (hạ)
 • #40: Sát thủ “Tử Đạn” (thượng)
 • #41: Sát thủ “Tử Đạn” (hạ)
 • #42: Thập ức mỹ kim (thượng)
 • #43: Thập ức mỹ kim (hạ)
 • #44: Chiến (thượng)
 • #45: Chiến (hạ)
 • #46: Địa hạ thế giới (thượng)
 • #47: Địa hạ thế giới (hạ)
 • #48: Kinh hỉ (thượng)
 • #49: Kinh hỉ (hạ)
 • #50: Ma thần lục tuyệt (thượng)
 • #51: Ma thần lục tuyệt (hạ)
 • #52: Đoạn xuyên phân hải (thượng)
 • #53: Đoạn xuyên phân hải (hạ)
 • #54: Tuyết lang nhân (thượng)
 • #55: Tuyết lang nhân (hạ)
 • #56: Hỗn độn đại la thiên đạo (thượng)
 • #57: Hỗn độn đại la thiên đạo (hạ)
 • #58: Thái Bạch tửu lâu (thượng)
 • #59: Thái Bạch tửu lâu (hạ)
 • #60: Thương thủ tổ chức (thượng)
 • #61: Thương thủ tổ chức (trung)
 • #62: Thương thủ tổ chức (hạ)
 • #63: Sư bá (thượng)
 • #64: Sư bá (hạ)
 • #65: Thất diệu tinh cực (thượng)
 • #66: Thất diệu tinh cực (hạ)
 • #67: Thu đồ (thượng)
 • #68: Thu đồ (hạ)
 • #69: Hồng Y đại chủ giáo (thượng)
 • #70: Hồng Y đại chủ giáo (hạ)
 • #71: Thiên phú (thượng)
 • #72: Thiên phú (hạ)
 • #73: Bá vương thu đồ (thượng)
 • #74: Bá vương thu đồ (hạ)
 • #75: Lý Thạc (thượng)
 • #76: Lý Thạc (hạ)
 • #77: Văn tử (thượng)
 • #78: Văn tử (hạ)
 • #79: Thanh Bang thái thượng trưởng lão (thượng)
 • #80: Thanh Bang thái thượng trưởng lão (hạ)
 • #81: Liễu ám hoa minh (thượng)
 • #82: Liễu ám hoa minh (hạ)
 • #83: Nhiệm vụ đáo thủ
 • #84: Lang Vương
 • #85: Đao khí
 • #86: Miểu sát
 • #87: Thanh Bang khách khanh trưởng lão
 • #88: Xà hạt
 • #89: Huyết độn
 • #90: Huyết tộc tinh huyết
 • #91: Lâm gia chi biến
 • #92: Thối luyện
 • #93: Trùng kích Kim Đan
 • #94: Thập tam thị tộc đích quyền uy
 • #95: Ma Vương chi chiến
 • #96: Huynh đệ
 • #97: Hợp mưu
 • #98: Ngư ông đắc lợi
 • #99: Sơ vi nhân sư
 • #100: Huyết tộc thiêu chiến giả
 • #101: Cát Hân
 • #102: Chung cực huyền thưởng
 • #103: Hí sái Anthony
 • #104: Phong cuồng
 • #105: Tổng công
 • #106: Vi liễu gia tộc
 • #107: Tử đích an tâm
 • #108: Bỉ tái
 • #109: Thành vi Huyết tộc
 • #110: kim đan cảnh giới
 • #111: New York nguy cơ
 • #112: Ma đạo thiên thành
 • #113: Bạo tạc đích dư ba
 • #114: Linh tinh
 • #115: Hành động khai thuỷ
 • #116: Tồi khô lạp hủ
 • #117: Phế vật lợi dụng
 • #118: Vô đề
 • #119: Nhị thập nhất vị quyền thủ
 • #120: Linh hồn ấn ký
 • #121: Điễn Sí huyền công
 • #122: Cực Thối đạo
 • #123: Cực Thối đạo đích ba sáo thối pháp
 • #124: Trục Bộ Phát Triển
 • #125: Nhất Tinh Cấp huấn luyện viên
 • #126: Thánh Lâm tập đoàn đích yêu thỉnh
 • #127: Mỏ dầu
 • #128: Lâm Thiên Vũ đến thăm
 • #129: Ngươi là
 • #130: Kí kết hợp đồng
 • #131: Thất đại đệ tử
 • #132: Kinh thiên động địa
 • #133: Khai nghiệp đại điển
 • #134: Khả liên đích Lâm Thiên Vũ
 • #135: Hương hỏa
 • #136: Thích quán
 • #137: Linh quang
 • #138: Thanh thế
 • #139: Tuyết Lan đảo
 • #140: Chiến đấu
 • #141: Grim
 • #142: Điền Cương xuất quan
 • #143: Nhập ma cuồng hóa
 • #144: Cát Lỗ Phổ đích sát ý
 • #145: Sơn vũ dục lai
 • #146: Tuyệt Sát
 • #147: Bí mật chi địa
 • #148: Tây Bá Lợi á huấn luyện doanh
 • #149: Mãi nhân
 • #150: Cấp nhu
 • #151: Hoành phúc
 • #152: Nộ
 • #153: Quỷ vực
 • #154: Quỷ cốc tiên phủ
 • #155: Thiên diễn bí quyển
 • #156: Cực từ ma sát
 • #157: Ngưu Ma vương đích ngoại tu chi pháp
 • #158: Sáu năm
 • #159: Trở về
 • #160: Nhật tân nguyệt dị
 • #161: Tích nhật huynh đệ
 • #162: Sư huynh Huyết Nguyệt
 • #163: Côn Luân tiên cảnh
 • #164: Tinh Cực tông
 • #165: Ảo Quang chân nhân
 • #166: Bí mật của Ảo Quang chân nhân
 • #167: Âm Dương đao
 • #168: Biệt khí (nén giận)
 • #169: Thiên kiếp
 • #170: Thân thế chi mê
 • #171: Thục Sơn kiếm phái
 • #172: Thục Sơn đệ tử
 • #173: Trần Kiếm Phong
 • #174: Trần Kiếm Phong đích lễ vật
 • #175: Trùng quan nhất nộ
 • #176: Phá sơn liệt không
 • #177: Tiêu Diêu tán tiên
 • #178: Sơn trung tam niên
 • #179: Hồng Trần Luyện Tâm khúc
 • #180: Thất Sắc Hạnh Linh hoa
 • #181: phụ Tử
 • #182: Cường Thủ Hào Đoạt
 • #183: Cẩu Thí Bất Thị
 • #184: Thâu tập
 • #185: Tán tiên
 • #186: Nhất xúc tức phát
 • #187: Lớn mạnh
 • #188: Thân tình
 • #189: Tu luyện
 • #190: Tiên giới chi bí
 • #191: Độ Kiếp kỳ
 • #192: Tầm Mịch nhạc Chương
 • #193: Lục Giới
 • #194: Luyện đan
 • #195: Âm mai
 • #196: Cố Chấp
 • #197: Tinh hỏa liệu nguyên
 • #198: Liên phiên lai nhân
 • #199: Vân Vụ sơn
 • #200: Độ kiếp
 • #201: Khinh tùng (Nhẹ nhàng)
 • #202: Huyền bí
 • #203: Đao Chi Bí Sát
 • #204: Thiên Nhàn li khứ
 • #205: Tiên nhân hàng thế (hạ thế)
 • #206: Đại loạn
 • #207: Kinh hãi
 • #208: Tề tụ Vân Vụ sơn
 • #209: Sấm trận
 • #210: Mê huyễn sát kiếp
 • #211: Ngũ lôi oanh đỉnh
 • #212: Chung kiến thần kiếm
 • #213: Phúc hề họa hề
 • #214: Cước đạp Thanh Vân
 • #215: Nguy cơ tử vong
 • #216: Nguyên thần bất diệt, tức vi bất tử (1)
 • #217: Thượng
 • #218: Lý Dương đã chết? (hạ)
 • #219: Đồ lục (Tàn sát)
 • #220: Độ kiếp trung kỳ
 • #221: Cửu vi liễu
 • #222: Chiến Thần Ngõa
 • #223: Cường thưởng
 • #224: Tuyết
 • #225: Nhất kích tất sát
 • #226: Bá Vương truyền nhân
 • #227: Tụ thủ (tập hợp)
 • #228: Nhĩ ngu ngã trá
 • #229: Hắc hoa chi tráo
 • #230: Hắc Diệm linh châu chi diệu dụng
 • #231: Huyết Vũ
 • #232: Ma Cung cung chủ
 • #233: Trở lại thế tục
 • #234: Lý thị hào môn
 • #235: Phục cừu hành động khai thủy (bắt đầu hành động phục thù)
 • #236: Tu ma giả đại quân
 • #237: Đồ sát lệnh
 • #238: Lâm gia đích phong cuồng
 • #239: Lưu huyết đích dạ
 • #240: Nhân quả tuần hoàn
 • #241: Điền Cương đích sư môn
 • #242: Thánh khí tiên khí?
 • #243: Huyết ngục nhất tộc
 • #244: thần chi huyết dịch
 • #245: Ngộ kiến Lâm Thiên Vũ
 • #246: truy sát lâm thiên vũ
 • #247: thiên đàng tới địa ngục
 • #248: Lâm Thiên Vũ đích mạt thiên
 • #249: Thuế biến
 • #250: Kim sắc huyết dịch
 • #251: Hắc Long
 • #252: Kỳ dị đích thiên kiếp (Thiên kiếp kì dị)
 • #253: Nhất phi xung thiên
 • #254: Trảm long
 • #255: Phi thăng Ma giới
 • #256: Tầm tuyết đích biện pháp (Biện pháp để tìm Tuyết)
 • #257: Tâm linh thuế biến
 • #258: Bích Lan sơn
 • #259: Trúc cơ
 • #260: Tình thế nghiêm túc
 • #261: Tế đao
 • #262: Ma nguyên thạch
 • #263: Bát phương liên quân
 • #264: Hoành tảo
 • #265: Dụng nhân khứ điền
 • #266: Cuồng oanh loạn tạc
 • #267: Bính tử nhất chiến
 • #268: Bá Vương Hạng Vũ
 • #269: Nguyên thần chi biến
 • #270: Lục giới tối đại đích bí mật (bí mật lớn nhất trong lục giới)
 • #271: Tam Phân
 • #272: Nữ Thần phong
 • #273: Hỉ sự
 • #274: Uyển Linh đan
 • #275: Hắc a! (Lòng dạ đen tối)
 • #276: Hắc a! (Lòng dạ đen tối)
 • #277: Hắc a! (Lòng dạ đen tối)
 • #278: Nguy cơ
 • #279: Kha Phong Ma Vương
 • #280: Kha Phong đích thí tham
 • #281: Hạng Vũ xuất quan
 • #282: Ly biệt
 • #283: Thiên Linh Thạch
 • #284: Sát hướng Hỏa Vụ Sơn
 • #285: Cận thân chi chiến
 • #286: Nhất thống
 • #287: Phệ Tâm Trùng
 • #288: Xuất thế
 • #289: Thuế biến hậu đích Lý Dương
 • #290: Mị lực
 • #291: Bất khả nhục
 • #292: Hoán nhân liễu!
 • #293: Hạng Vũ lai nhân
 • #294: Lâm Chiêu
 • #295: Huyết vụ
 • #296: Nhục thể bị hủy
 • #297: Hổ cản đường
 • #298: Phá trận
 • #299: Xích Huyết Linh Quả
 • #300: Thế
 • #301: Đã muộn một bước
 • #302: Sinh tử chi chiến
 • #303: Tình thế thay đổi
 • #304: Tin tức của Tuyết
 • #305: Đan lô
 • #306: Huyết Lăng Đan
 • #307: Li Khai Phiêu Tuyết Sơn Mạch
 • #308: Ma Thần cung
 • #309: Ma Đế Li Lộc
 • #310: Cùng Xi Vưu đối kháng
 • #311: Triệu kiến
 • #312: Thần thức biến thái
 • #313: Lục giới bí tân
 • #314: Lôi Viêm Địa Ngục
 • #315: Cơ hội tốt
 • #316: Kịch độc
 • #317: Đồng tổ
 • #318: Chiến
 • #319: Quyết chiến
 • #320: Xá mệnh tương cứu
 • #321: Nhất nộ sát nhân
 • #322: Phản ứng của Xi Vưu
 • #323: Tử diễm vô hạn
 • #324: Thần thức diệu dụng
 • #325: Đao Phách Ma Vương biến
 • #326: Chiến giáp
 • #327: Thanh Diệu Băng Thạch
 • #328: Tiên tha Hạng Vũ
 • #329: Trước hết giết Lý Dương
 • #330: Hậu diệt Hạng Vũ
 • #331: Không phải do ngươi
 • #332: Cấm vực chi biến
 • #333: Tối trường đich nhất mộng
 • #334: Kinh hoảng
 • #335: Trực sấm
 • #336: Lòng dạ đàn bà?
 • #337: Luyện khí
 • #338: Ly Khai Ma giới
 • #339: Đao Phách chi tốc
 • #340: Khó tìm Minh Đế
 • #341: đế cung
 • #342: Hồn Băng thần bí
 • #343: Tích Địa Ma Phủ
 • #344: Linh Linh
 • #345: Đông Phương Minh Đế hiện tung
 • #346: Quỷ Đế Băng Hồn
 • #347: Nằm mơ
 • #348: Thưởng
 • #349:
 • #350: Bắt
 • #351: Tu Linh thảo
 • #352: Nhất ngôn vi định
 • #353: Ngưu Ma Vương
 • #354: Bằng Ma Vương
 • #355: Thiết Oa Chân Nhân
 • #356: Sơn nhân tự có diệu kế
 • #357: Yêu Đế Thạch Đông
 • #358: Thủ chu đãi thỏ (1)
 • #359: Biến hóa thuật
 • #360:
 • #361:
 • #362:
 • #363: Âm mưu
 • #364: Quang can ti lệnh
 • #365: Tử Cực Lục Hoàn Ma Thể
 • #366: Thổ huyết
 • #367: Thúy Vân sơn
 • #368: Ta đập
 • #369: Hung tàn
 • #370: Bắt Lý Dương
 • #371: Cuồng nộ
 • #372: Ngưu giác đỉnh đầu
 • #373: Tân đích Đại Tôn
 • #374: Nửa năm chi ước
 • #375: Tĩnh tu
 • #376: Thủ xá
 • #377: Đang xem cuộc chiến
 • #378: Nhất côn phá không
 • #379: Cánh cửa cao
 • #380: Hỗn Độn sơn
 • #381: Ai có thể làm khó dễ được ta?
 • #382: Lạc cực
 • #383: Sanh bi
 • #384: Khai Thiên Thần Phủ
 • #385: Một trăm mười năm
 • #386: Chung đắc Tam Sanh Thạch
 • #387: Khởi hành
 • #388: Bắc Minh hải
 • #389: Dung luyện thần khí
 • #390: Kim Mao Thủy Viên
 • #391: Chủy thủ Đồng Loạn
 • #392: Côn Bằng nhi tử
 • #393: Thiên ý
 • #394: Báo thù
 • #395: Âm Dương Sinh Diệt huyễn cảnh
 • #396: Đệ tứ bổn nguyên hư vô
 • #397: Đánh không lại thì trốn!
 • #398: Truy đuổi
 • #399: Mấu chốt thời khắc, có thể nào thất hiệu!
 • #400: Côn Bằng Thôn Phệ
 • #401: Lục tuyệt đại thành
 • #402: Chuẩn bị tựu tự
 • #403: Mới vào Quỷ giới
 • #404: Quỷ Đế Lý Dịch
 • #405: Tần Nghiễm Vương
 • #406: Luân Hồi Kính
 • #407: Kính Nguyệt hồ
 • #408: Lâm Thủy các
 • #409: Như thế luyện khí
 • #410: cửu trọng điệp
 • #411: Chấn phúc chín bội
 • #412: Lưỡng Nghi Tịnh hỏa
 • #413: Chiêu lãm
 • #414: Luân Hồi Kính Tìm Kiếm
 • #415: Người đến từ Tiên giới
 • #416: Tin Tức Tiêu Diêu Tán Nhân
 • #417: Lại phải tìm
 • #418: Lý Tầm Hoan
 • #419: Ngũ Đức Chi Thân
 • #420: Tranh đoạt nhân tài
 • #421: Lý Dịch đại sư
 • #422: Tam khoả Luân Hồi Châu
 • #423: Giang Ngọc chi tử
 • #424: Thân phận nguy cơ
 • #425: Sát!
 • #426: Thiên quân nhất phát
 • #427: Là địch không phải bạn
 • #428: Chân chánh chiến đấu ba!
 • #429: Dĩ thế áp nhân
 • #430: Khai khải Kính Nguyệt Hồ
 • #431: Lưỡng cá danh ngạch
 • #432: Tinh thể
 • #433: Song đao
 • #434: Bổn nguyên năng lượng đích kinh khủng
 • #435: Tiến vào Kính Nguyệt Hồ
 • #436: Thủy để Băng Phong
 • #437: Cầu cầu
 • #438: Bi tình
 • #439: Tiên giới phượng linh châu
 • #440: Tam Tôn Tam Thanh
 • #441: Thánh địa phúc địa
 • #442: Ngộ
 • #443: Đại chiến
 • #444: La Thiên Huyễn Diệt trận
 • #445: Đệ ngũ tuyệt
 • #446: Phá trận
 • #447: Thị huyết giết chóc
 • #448: Nam Cực Tiên Ông
 • #449: Phá túi
 • #450: Hắc Linh, Xích Linh
 • #451: Tam Thanh pháp trận
 • #452: Bắc Minh Long Thôn
 • #453: Đánh lén
 • #454: Tiên Ma loạn
 • #455: Ngũ hành tụ
 • #456: Thất Tinh Cung
 • #457: Phá Diệt trận
 • #458: Thiên Nhàn Tử
 • #459: Lưỡng cường tương ngộ
 • #460: Trên Lê Sơn
 • #461: Hỗn Nguyên Thái Cực Giới
 • #462: Giao lưu
 • #463: Chiến Nguyên Thủy
 • #464: Chiến vu cửu thiên chi thượng
 • #465: Đại Tôn tất cánh thị Đại Tôn
 • #466: Thập nhị Chân tiên
 • #467: Tinh cực chi nan
 • #468: Nộ hỏa trùng thiên
 • #469: Nhất tuyến sanh ky
 • #470: Đồ lục
 • #471: Tử Điện hiện
 • #472: Nguyên lai như thử
 • #473: Tạp
 • #474: Phong hồi lộ chuyển
 • #475: Nguy cơ thời khắc
 • #476: Phần 1
 • #477: Phần 2
 • #478: Phần cuối
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 2]

Related posts

Đệ Cửu Tinh Môn

TiKay

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

TiKay

Vạn Giới Cộng Hưởng Hệ Thống

TiKay

Vân Tiên Quân

TiKay

Thiên Phú Rất Cao Làm Sao Bây Giờ

TiKay

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

TiKay

Leave a Reply