Huyền HuyễnTiên Hiệp

Đại Chúa Tể

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh.

Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn.

Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa

Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thiên Tằm Thổ Đậu
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bắc Linh viện
 • #2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ
 • #3: Mục vực
 • #4: Đại Phù Đồ Quyết
 • #5: Đại thiên thế giới
 • #6: Biên độ dao động linh lực
 • #7: Mộ Nguyên
 • #8: Liễu Dương
 • #9: Đối mặt
 • #10: Tỷ thí học viện
 • #11: Đàm Thanh Sơn
 • #12: Ra tay
 • #13: Chiến Liễu Dương
 • #14: Linh động cảnh trung kỳ
 • #15: Phá Linh châu
 • #16: Thiên Giới
 • #17: Tụ Linh trận cấp ba
 • #18: Trúc Cơ
 • #19: Sâm La Tử Ấn
 • #20: Thành ấn
 • #21: Phong ba huấn luyện trường
 • #22: Tử Ấn phát uy
 • #23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn
 • #24: Ước định
 • #25: Tinh phách linh thú
 • #26: Thợ săn lão luyện
 • #27: Cướp
 • #28: Hợp tác
 • #29: Ngọc Linh thụ
 • #30: Sơn cốc săn vượn
 • #31: Khu hổ thôn lang - Đại Chúa Tể
 • #32: Chiến lợi phẩm
 • #33: Hồi doanh
 • #34: Liễu Minh
 • #35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn
 • #36: Phiền toái
 • #37: Lọt tròng
 • #38: Bị giết
 • #39: Giới Tử xuyến
 • #40: Qua mặt - Đại Chúa Tể
 • #41: Gian trá - Đại Chúa Tể
 • #42: Gian nan đường về
 • #43: Kỷ Tông, người trong mưa
 • #44: Phá trận
 • #45: Cửu U Tước
 • #46: Phong ấn
 • #47: Học linh trận
 • #48: Thiên phú kinh người
 • #49: Hưng binh
 • #50: Hắc Minh Uyên
 • #51: Phệ Linh phong
 • #52: Linh Trùng Địch
 • #53: Ngạnh chiến - Đại Chúa Tể
 • #54: Đầm hắc độc
 • #55: Giải pháp
 • #56: Thủ đoạn độc ác
 • #57: Mượn thế
 • #58: Dụ Ong
 • #59: Đến nơi
 • #60: Quái nham
 • #61: Trứng đen
 • #62: Dị biến
 • #63: Hắc Thần Lôi Vân
 • #64: Tiến hóa
 • #65: Tự bạo
 • #66: Nội thể
 • #67: Hắc chỉ trấn Linh Tước
 • #68: Hỏa Viêm trận
 • #69: Tụ Linh trận cấp 2
 • #70: Tham gia
 • #71: Liên hợp bày trận
 • #72: Tâm trận
 • #73: Danh ngạch hạt giống
 • #74: Trần Phàm, Hoắc Vân
 • #75: Linh quyết thất tầng ba
 • #76: Hai bộ linh quyết
 • #77: Hai bộ linh quyết
 • #78: Khổ luyện
 • #79: Tiến cảnh
 • #80: Thành quả
 • #81: Mạc Sư
 • #82: Tranh đoạt danh nghạch
 • #83: Đối thủ
 • #84: Tranh đoạt gay cấn
 • #85: Mạc Sư
 • #86: Tranh đoạt danh nghạch
 • #87: Đối thủ
 • #88: Tranh đoạt gay cấn
 • #89: Long tranh hổ đấu
 • #90: Long tranh hổ đấu
 • #91: Át chủ bài!
 • #92: Thắng bại!
 • #93: Chọn linh viện
 • #94: Đơm hoa kết trái
 • #95: Đàm phán thất bại
 • #96: Mang Âm sơn
 • #97: Thuyết phục
 • #98: Liên thủ
 • #99: Liều mạng
 • #100: Cửu Thiên Lôi Trận
 • #101: Quyển trục màu đen
 • #102: Áp chế, đột phá
 • #103: Linh Luân cảnh hậu kỳ
 • #104: Bình tĩnh mà run
 • #105: Đại hội cửu vực
 • #106: Liễu Kinh Sơn
 • #107: Dung Thiên cảnh
 • #108: Giao dịch
 • #109: Mượn lực
 • #110: Vượt giai khiêu chiến
 • #111: Linh trận cấp ba.
 • #112: Yêu Liên Đồ trận.
 • #113: Trảm sát.
 • #114: Yên ổn.
 • #115: Hồi phục.
 • #116: Rời khỏi.
 • #117: Bắc Thương giới.
 • #118: Thiếu nữ váy dài.
 • #119: Bị săn.
 • #120: Giết gà dọa khỉ.
 • #121: Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba.
 • #122: Duẫn Nhi.
 • #123: Đồng đội mới.
 • #124: Diệp Khinh Linh.
 • #125: Cát Hải.
 • #126: Huyết Họa giả.
 • #127: Đắng cấp là mãi mãi.
 • #128: Điều kiện.
 • #129: Đoạt bảo.
 • #130: Kim Luận Liệt trận.
 • #131: Thần Phách Âm Dương Chi.
 • #132: Thần Phách Cảnh.
 • #133: Nghiền nát
 • #134: Chiến lợi phẩm
 • #135: Người nổi tiếng
 • #136: Long Tượng trận
 • #137: Sở Kì
 • #138: Bích Nhãn Kim Tinh thú
 • #139: Kim Cang Phù Đồ thủ
 • #140: Băng Huyền Linh Giao
 • #141: Trận dung
 • #142: Vạn người trảm Băng Giao
 • #143: Địa Tâm Viêm Long Tích
 • #144: Cướp đoạt
 • #145: Đại truy sát
 • #146: Biến cố trong người
 • #147: Nối tiếp huyết mạch
 • #148: Gặp lại
 • #149: Giải quyết
 • #150: Long Tượng trận hiển uy
 • #151: Địch thủ xưa
 • #152: Tụ hội
 • #153: Huynh đệ Thạch gia
 • #154: Chiến Thạch Kinh Thiên
 • #155: Hắc viêm
 • #156: Bắc Thương điện
 • #157: Khiêu chiến cuối cùng
 • #158: An Nhiên
 • #159: Tân sinh phản công
 • #160: Linh Tước trấn Băng Ưng
 • #161: Bắc Thương linh viện
 • #162: Dương Hoằng
 • #163: Linh trị
 • #164: Linh trị điện
 • #165: Trùng kích Thần Phách bảng
 • #166: Thần Phách bảng đệ tam
 • #167: Thần Phách đan
 • #168: Mạch Luân
 • #169: Lôi vực, đột phá
 • #170: Ta đến chưởng huyền hoàng
 • #171: Phù Đồ tháp
 • #172: Phong đổ
 • #173: Chiến Mạch Luân
 • #174: Phù Đồ tháp hiển uy
 • #175: Xã đoàn
 • #176: Gian lận
 • #177: Lạc Thần hội
 • #178: Luận bàn
 • #179: Thiên bảng đệ nhị, Lý Huyền Thông
 • #180: Đối thị
 • #181: Đại hội tân sinh
 • #182: Bắc Linh sơn
 • #183: Trùng kích sơn đỉnh
 • #184: Thạch đài
 • #185: Đỉnh núi
 • #186: Chiến lực Dương Hoằng
 • #187: Mục Trần vs Dương Hoằng
 • #188: Đại Viêm Ma trận
 • #189: Cửu U hiện
 • #190: Sức mạnh kết nối huyết mạch
 • #191: Hắc tháp trấn Hổ Giao
 • #192: Đệ nhất tân sinh!
 • #193: Tán gẫu
 • #194: Dung hợp linh lực
 • #195: Đệ nhất
 • #196: Tô Huyên, Hạc Yêu
 • #197: Linh Quyết điện
 • #198: Lựa linh quyết
 • #199: Tứ Thần Tinh Túc Kinh
 • #200: Trấn thủ giả
 • #201: Mánh
 • #202: Tụ Linh trận cấp sáu
 • #203: Tu luyện dưới đáy hồ
 • #204: Tô Linh Nhi
 • #205: Đệ nhất Thần Phách bảng giao chiến
 • #206: Thủ đoạn
 • #207: Đột phá
 • #208: Dung Thiên cảnh.
 • #209: Hoắc Phong.
 • #210: Đấu Hoắc Phong.
 • #211: Thiên Linh Liên.
 • #212: Từ Thanh Thanh.
 • #213: Cửu Cấp Phù Đồ tháp..
 • #214: Tranh đoạt Linh Liên tử.
 • #215: Cao thủ Thiên bảng.
 • #216: Tu luyện linh quyết thần cấp.
 • #217: Hiểu.
 • #218: Hai cái tát.
 • #219: Hai cường giả.
 • #220: Mời chiến.
 • #221: Đấu trường.
 • #222: Ba chiêu.
 • #223: Đệ nhất tân sinh vs đệ nhị Thiên bảng.
 • #224: Tứ Thần Tinh Túc Kinh vs Thiên Huyền thần quyết.
 • #225: Đến phiên ta.
 • #226: Yêu Liên tái hiện.
 • #227: Lạc Thần tộc.
 • #228: Tây Thiên giới.
 • #229: Viêm Đế.
 • #230: Nhiệm Vụ Thiên Cấp.
 • #231: Linh Tàng.
 • #232: Bắc Thương Đại Lục.
 • #233: Bạch Long Thành.
 • #234: Linh Trận Tử.
 • #235: Bạch Long Ngọc Trụ.
 • #236: Cạnh Tranh.
 • #237: Bạch Hiên.
 • #238: Bạch Long Khâu.
 • #239: Dạ tập.
 • #240: Phản sát.
 • #241: Một tên không lưu.
 • #242: Long Ma Cung.
 • #243: Sư Hổ đoàn.
 • #244: Linh Tàng xuất thế.
 • #245: Hỏa Viêm Linh Liên.
 • #246: Chạm Trán
 • #247: Hỏa Viêm Tiên Liên
 • #248: Luyện hóa hạt sen
 • #249: Đột phá
 • #250: Giao Long Linh hoàn
 • #251: Song Long trấn
 • #252: Uy hiếp.
 • #253: Thạch Tượng Thủ Vệ
 • #254: Thung lũng đen
 • #255: Vệ sĩ đá
 • #256: Ép ra
 • #257: Chí Tôn hiện thân
 • #258: Hắc Long và Bạch Long
 • #259: Trọng Thủy Linh Châu
 • #260: Hắc Ma trụ
 • #261: Thực lực Bạch Hiên
 • #262: Không gian vỡ nát
 • #263: Thái Cổ Hung Khí
 • #264: Trấn áp
 • #265: Sẽ không chết
 • #266: Hung Thần lực
 • #267: Huyết đấu thảm thiết
 • #268: Viện binh
 • #269: Trầm Thương Sinh
 • #270: Chuẩn bị
 • #271: Trả nhiệm vụ
 • #272: Xa luân chiến
 • #273: Chuẩn bị
 • #274: Đăng môn
 • #275: Mười linh trận
 • #276: Linh trận vây Yêu môn
 • #277: Tiếp trận
 • #278: Thập trận uy
 • #279: Ẩn tàng
 • #280: Lại vào Lôi vực
 • #281: Lôi vực tầng bảy
 • #282: Trả nhiệm vụ
 • #283: Xa luân chiến
 • #284: Chuẩn bị
 • #285: Đăng môn
 • #286: Mười linh trận
 • #287: Linh trận vây Yêu môn
 • #288: Tiếp trận
 • #289: Thập trận uy
 • #290: Ẩn tàng
 • #291: Lại vào Lôi vực
 • #292: Lôi vực tầng bảy
 • #293: Phá giải phong ấn
 • #294: Tà môn ngoại vực
 • #295: Chuẩn Hóa Thiên cảnh
 • #296: Long Đằng Thuật
 • #297: Tầng thứ tám
 • #298: Lão nhân đầu trọc
 • #299: Một chiêu
 • #300: Mười ba nghìn viên
 • #301: Tinh huyết tới tay
 • #302: Hắc Thần Lôi Kiếp tái hiện
 • #303: Độ kiếp thành công
 • #304: Say ngủ
 • #305: Sôi sục
 • #306: Thái Thương viện trưởng
 • #307: Khai mạc
 • #308: Linh Quang giới
 • #309: Điểm tụ tập
 • #310: Liên thủ
 • #311: Càn quét
 • #312: Ăn một mình
 • #313: Vương gia tam huynh đệ
 • #314: Trả giá
 • #315: Chiến tam vương
 • #316: Lôi thần thể hiển uy
 • #317: Cực độ nguy hiểm
 • #318: Hắc hội
 • #319: Doanh trại
 • #320: Đoán Khí Thần Thạch
 • #321: Mộ Phong Dương
 • #322: Đến nơi
 • #323: Tụ hội
 • #324: Linh Vương
 • #325: Bao vây tiễu trừ
 • #326: Dưới lòng đất
 • #327: Đoạt tinh thể
 • #328: Linh Vương truy sát
 • #329: Tâm Nhãn
 • #330: Song liên hiển uy
 • #331: Giết Linh Vương
 • #332: Chấn động
 • #333: Đột phá
 • #334: Linh Quang sơn
 • #335: Vị trí thứ ba
 • #336: Kịch chiến Hạc Yêu
 • #337: Hạc Thần Giáng - Đại Chúa Tể
 • #338: Đá khỏi Thú Liệp trường - Đại Chúa Tể
 • #339: Áp lực - Đại Chúa Tể
 • #340: Trận chiến cuối cùng - Đại Chúa Tể
 • #341: Tam Đại Tướng - Đại Chúa Tể
 • #342: Chiến Cổ Thiên Viêm - Đại Chúa Tể
 • #343: Song trận xuất hiện - Đại Chúa Tể
 • #344: Dùng Hắc Thần Lôi - Đại Chúa Tể
 • #345: Huyết đấu - Đại Chúa Tể
 • #346: Thắng - Đại Chúa Tể
 • #347: Kết thúc - Đại Chúa Tể
 • #348: Nghỉ ngơi và hồi phục - Đại Chúa Tể
 • #349: Tân đệ tam Thiên bảng - Đại Chúa Tể
 • #350: Hình Điện - Đại Chúa Tể
 • #351: Lôi độc - Đại Chúa Tể
 • #352: Lôi Thần đan - Đại Chúa Tể
 • #353: Lôi Thần Thể hoàn chỉnh - Đại Chúa Tể
 • #354: Hắc Thần Lôi Độc chỉ - Đại Chúa Tể
 • #355: Lẻn vào lôi hải - Đại Chúa Tể
 • #356: Lấy - Đại Chúa Tể
 • #357: Nhận Linh Quang quán đỉnh - Đại Chúa Tể
 • #358: Đại hội trao đổi - Đại Chúa Tể
 • #359: Nhất kiếm uy - Đại Chúa Tể
 • #360: Nhất kiếm uy - Đại Chúa Tể
 • #361: Huyết Thí - Đại Chúa Tể
 • #362: Xuất hiện - Đại Chúa Tể
 • #363: Chu Tước thần ấn - Đại Chúa Tể
 • #364: Huyết Thần giáp - Đại Chúa Tể
 • #365: Một quyền phá giáp - Đại Chúa Tể
 • #366: Không đề - Đại Chúa Tể
 • #367: Linh Khê - Đại Chúa Tể
 • #368: Chỉ điểm - Đại Chúa Tể
 • #369: Phá trận - Đại Chúa Tể
 • #370: Linh Khê thần bí - Đại Chúa Tể
 • #371: Linh Trận Ốc - Đại Chúa Tể
 • #372: Áp lực sinh tử - Đại Chúa Tể
 • #373: Bức họa - Đại Chúa Tể
 • #374: Quan hệ - Đại Chúa Tể
 • #375: Huyết Minh Chung - Đại Chúa Tể
 • #376: Cứu viện - Đại Chúa Tể
 • #377: Tây Hoang cảnh - Đại Chúa Tể
 • #378: Mâu Tướng và Xích Ngư - Đại Chúa Tể
 • #379: Cặp đôi hung hãn - Đại Chúa Tể
 • #380: Cứu người
 • #381: Tìm lửa
 • #382: Giải độc
 • #383: Tụ hội
 • #384: Chạm trán
 • #385: Tây Hoang thành
 • #386: Bốn đấu bốn
 • #387: Chiến Ngô Giáp
 • #388: Cửu Trọng Sơn Nhạc trận
 • #389: Tâm Nhãn phá trận
 • #390: Ma Long Tử cường hãn
 • #391: Tung át chủ bài
 • #392: Thần Đỉnh Luyện Thiên trận
 • #393: Hóa Long Huyết quyết
 • #394: Lại mượn hung sát
 • #395: Ai hung hơn ai
 • #396: Ma trụ lập uy
 • #397: Ba vị Chí Tôn
 • #398: Chí Tôn Tam Nan
 • #399: Long Ma Lạc Ấn
 • #400: Chí Tôn chiến
 • #401: Biện pháp
 • #402: Dì Tịnh
 • #403: Ký ức
 • #404: Mê mang
 • #405: Thâu linh
 • #406: Học trưởng kiêu hãnh
 • #407: Thông Thiên cảnh
 • #408: Hình Linh Chiến Tượng
 • #409: Ma trụ tái hiện
 • #410: Viện trưởng nói
 • #411: Bắc Thương Môn
 • #412: Lên đường
 • #413: Thánh Linh thành
 • #414: Long xà hỗn tạp
 • #415: Ma Hình Thiên
 • #416: Chuẩn bị
 • #417: Thánh Linh Sơn - Đại Chúa Tể
 • #418: Mảnh giấy than thần bí rung động
 • #419: Phong bạo đoạt bảo
 • #420: Ngô Động
 • #421: Độc chỉ
 • #422: Cụt tay
 • #423: Xương Thiên Chí Tôn
 • #424: Tinh huyết Thiên Chí Tôn
 • #425: Pháp thân Chí Tôn
 • #426: Vạn Cổ Bất Hủ thân
 • #427: Cửu Thiên Thang
 • #428: Lên đài.
 • #429: Tư Cách.
 • #430: Đấu Liễu Ảnh.
 • #431: Kinh Sợ.
 • #432: Ngang ngược - Đại Chúa Tể
 • #433: Chiến Ma Hình Thiên
 • #434: Dốc hết bản lĩnh
 • #435: Ma phù
 • #436: Ai thắng ai bại
 • #437: Xóa sổ
 • #438: Rung chuyển
 • #439: Chấn động
 • #440: Vô Lượng lão tổ
 • #441: Hoàn thành tẩy lễ
 • #442: Nguy cơ
 • #443: Sức mạnh ma trụ, Uy phong thần kiếm
 • #444: Dáng người đó
 • #445: Dám khinh con ta
 • #446: Dì Tịnh
 • #447: Thực lực đáng sợ
 • #448: Dọa chạy mất
 • #449: Lần nữa chia lìa
 • #450: Không gian u ám
 • #451: Diệt Long Ma Cung
 • #452: Chuẩn bị cho đại tái linh viện
 • #453: Tân sinh tứ đại viện
 • #454: Mở cửa Bắc Thương Môn
 • #455: Đặc huấn
 • #456: Khổ tu.
 • #457: Góp gió thành bão.
 • #458: Tứ văn lôi thể.
 • #459: Giai đoạn một
 • #460: Tâm sự
 • #461: Yêu mến
 • #462: Tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết
 • #463: Lại đột phá
 • #464: Nhàn hạ
 • #465: Tân sinh gia nhập
 • #466: Có gì không dám
 • #467: Bá chủ đổi ngôi
 • #468: Tái ngộ
 • #469: Quy tắc
 • #470: Khai mạc đại tái linh viện
 • #471: Phong vân hội tụ
 • #472: Di tích đại lục
 • #473: Xếp hạng
 • #474: Chọn mục tiêu
 • #475: Kẻ thủ cũ
 • #476: Khâu Bắc Hải
 • #477: Tung hoành áp đảo
 • #478: Lôi Thần Thủ
 • #479: Miệng hùm
 • #480: Tin tức
 • #481: Di tích
 • #482: Tứ viện tề tựu
 • #483: Đường Mị Nhi
 • #484: ....
 • #485: Rừng thiêng nước độc
 • #486: Ma thụ
 • #487: Bổ sung độc chỉ
 • #488: Giải cứu
 • #489: Hợp tác
 • #490: Tiên Linh Thụ
 • #491: Cung điện
 • #492: Tầm bảo
 • #493: Mộc linh viện
 • #494: Chủ điện
 • #495: Vạn Mộc Giới
 • #496: Kinh sợ
 • #497: Chiến Hạ Hầu
 • #498: Tinh Tú đại pháp
 • #499: Lôi uy
 • #500: Ân oán
 • #501: Chú ý
 • #502: Mộc Thần Vệ
 • #503: Liên thủ
 • #504: Lạc Thần Kiếm Liên
 • #505: Khiêng ra
 • #506: Chiến lợi phẩm
 • #507: Thu hoạch
 • #508: Độ thân thể nan
 • #509: Thống khổ
 • #510: Đột kích
 • #511: Xuất quan
 • #512: Ôn Thanh Tuyền
 • #513: Hai người đẹp
 • #514: Huyết Họa Giả vs Linh Quan Giả
 • #515: Hợp tác
 • #516: Tình địch?
 • #517: Huyết Thần tộc tái hiện
 • #518: Huyết Thiên Đô
 • #519: Trấn giao dịch
 • #520: Linh đan
 • #521: Mộc Thần Sơn
 • #522: Vương Chung
 • #523: Vũ Doanh Doanh
 • #524: Sắc chủng
 • #525: Khai mở Mộc Thần Sơn
 • #526: Linh bảo sơn
 • #527: Cạm bẫy
 • #528: Quy tắc
 • #529: Nhuệ khí
 • #530: Tam trọng Thần Phách nan
 • #531: Đấu chiến tượng
 • #532: Thiên Mộc Thần Luân
 • #533: Thu hoạch
 • #534: Ai cũng có phần
 • #535: Tàng linh viện
 • #536: Tiềm hành
 • #537: Xâm nhập
 • #538: Tần Phong
 • #539: Ngươi xong rồi
 • #540: Đĩa ngọc
 • #541: Ôn Thanh Tuyền nổi giận
 • #542: Viện Linh
 • #543: Người kế thừa
 • #544: Mở cổng
 • #545: Chí Tôn linh dịch
 • #546: Thi thố bản lĩnh
 • #547: Tụ Linh bát
 • #548: Bạo lực nhiếp người
 • #549: Huyết ảnh
 • #550: Mộc Thần Viện
 • #551: Lên núi
 • #552: Mộc Thần Lôi hải
 • #553: Thần Mộc Cương Lôi
 • #554: Nhục thân độ lôi
 • #555: Mười bảo vật
 • #556: Tranh đoạt Huyền Quy Ấn
 • #557: Khó nhằn
 • #558: Nhị nữ
 • #559: Uy phong nữ tử
 • #560: Tự bạo
 • #561: Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy
 • #562: Gom Mộc Thần Bia
 • #563: Phân ly
 • #564: Mộc Thần Kinh
 • #565: Gay cấn
 • #566: Lại xuất quan
 • #567: Tiêu Hoàng
 • #568: Đáp ứng
 • #569: Đánh cược
 • #570: Đấu trận
 • #571: Trận đấu trận
 • #572: Bắt con tép mất con tôm
 • #573: Cứu mỹ nhân
 • #574: Phá trận
 • #575: Kẻ đứng sau
 • #576: Cơ Huyền thăm dò
 • #577: Một chiêu
 • #578: Mộc Thần Kinh hiển uy
 • #579: Nghiền nát
 • #580: Điểm
 • #581: Hồi ức
 • #582: Bạt nha hành động
 • #583: Vây quét
 • #584: Lữ Thiên
 • #585: Huyền Quy Lực Trường
 • #586: Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể
 • #587: Thu hoạch phong phú
 • #588: Nhắm tới
 • #589: Phong ba bão táp
 • #590: Phản kích
 • #591: Truy đuổi
 • #592: Thảm liệt
 • #593: Song vương tái kiến
 • #594: Ngửa bài
 • #595: Đội hình giằng co
 • #596: Đối chiến kinh thiên
 • #597: Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể
 • #598: Phản công
 • #599: Ẩn tàng ám chiêu
 • #600: Tạm kết
 • #601: Cơ Huyền sâu khôn lường
 • #602: Tranh đoạt hạng nhất
 • #603: Binh chia hai đường
 • #604: Trả giá thăng hạng
 • #605: Long Hổ đỉnh
 • #606: Xông qua
 • #607: Thần Phách nan
 • #608: Lạc vương hiển uy
 • #609: Thành công
 • #610: Thiêu đốt Viện Bài
 • #611: Kho tạm
 • #612: Khai mạc quyết chiến
 • #613: Bắc Thương linh viện sau nửa năm
 • #614: Chiến Giới
 • #615: Hoàng Kim Chiến Thang
 • #616: Tam cường
 • #617: Vòng quyết chiến
 • #618: Bát cường đối chiến
 • #619: Chiến Liễu Thanh Vân
 • #620: Phong Thần linh ảnh
 • #621: Đội trưởng chi chiến
 • #622: Hắc tháp luyện hóa linh ảnh
 • #623: Bất Thắng tất bại
 • #624: Tam cường đại thắng
 • #625: Huyết Ma Thú vs Chiến Thần Viên
 • #626: Thẩm Phán Kính
 • #627: Thẩm Phán Hải
 • #628: Tổn thất thảm trọng
 • #629: Vòng xoáy siêu cấp
 • #630: Tứ cường
 • #631: Tứ cường khai chiến
 • #632: Lạc Li chiến Huyết Thiên Hà
 • #633: Bài tủ của Ôn Thanh Tuyền
 • #634: Lạc Thần Kiếm chân chính
 • #635: Biến cố
 • #636: Tóc trắng hóa đen
 • #637: Lạc Hà Tinh Linh
 • #638: Bài tẩy chân chính
 • #639: Chí Tôn Hải
 • #640: Mục Trần hiện thân
 • #641: Ngươi có, ta cũng có
 • #642: Chí Tôn quyền
 • #643: Chiêu cuối của Cơ Huyền
 • #644: Cửu U tái hiện
 • #645: Cửu U lực
 • #646: Cửu U Minh Tước
 • #647: Mandala
 • #648: Diệt cỏ tận gốc
 • #649: Nhà vô địch
 • #650: Kết thúc
 • #651: Trước khi ly biệt
 • #652: Lạc Thiên Thần
 • #653: Trò chuyện
 • #654: Chia ly
 • #655: Nguyên Thủy pháp thân
 • #656: Tấn giai Chí Tôn
 • #657: Mượn kính
 • #658: Tranh cãi
 • #659: Dò xét Bất Hủ Đồ Lục
 • #660: Thượng Cổ Thiên Cung
 • #661: Rời khỏi
 • #662: Linh tính linh lực
 • #663: Hành trình buồn chán
 • #664: Dung hợp Bất Tử Hỏa
 • #665: Thương Chi đại lục
 • #666: Thương thành
 • #667: Lâm Tĩnh
 • #668: Đấu giá
 • #669: Đại Nhật Hư Không quả
 • #670: Tranh đoạt
 • #671: Bất Diệt Thần Diệp
 • #672: Cửu Long Cửu Tượng thuật
 • #673: Chặn giết
 • #674: Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên thế giới
 • #675: Chiến Liễu Minh
 • #676: Tam liên
 • #677: Biến cố
 • #678: Nữ tử áo trắng thần bí
 • #679: Chủ mẫu Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc
 • #680: Liễu Thiên Đạo
 • #681: Đại La Thiên
 • #682: Cửu U cung
 • #683: Tứ đại thống lĩnh
 • #684: Chư vương
 • #685: Cửu Vương hội nghị
 • #686: Tư cách
 • #687: Kinh sợ
 • #688: Đánh chết
 • #689: Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân
 • #690: Cửu Dương vi thể, Đại Nhật thối thân
 • #691: Pháp thân thành!
 • #692: Cửu U vệ
 • #693: Chỉ huy Cửu U vệ
 • #694: Tâm phục khẩu phục
 • #695: Cửu Long Cửu Tượng thuật kỳ lạ
 • #696: Kim Trì Phong
 • #697: Tranh đoạt Đại La Kim Trì
 • #698: Tranh nhau lên đỉnh
 • #699: Chiến bốn Chí Tôn
 • #700: Thủ đoạn lôi đình
 • #701: Đại La Kim Đài
 • #702: Khí phách
 • #703: Khiêu chiến Tào Phong
 • #704: Tân-cựu giao đấu
 • #705: Huyết Ảnh pháp thân
 • #706: Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy
 • #707: Đè bẹp
 • #708: Lên đỉnh
 • #709: Vào Đại La Kim Trì
 • #710: 2000 trượng
 • #711: Người dưới đáy
 • #712: Mạn Đà La
 • #713: Kim trì kết thúc
 • #714: Đại Thú Liệp chiến
 • #715: Nói chuyện bằng nắm đấm
 • #716: Hai lựa chọn
 • #717: Kim thân
 • #718: Bãi chức
 • #719: Cửu U chiến ý -
 • #720: Áp đảo
 • #721: Đánh cược
 • #722: Chiến Trận sư
 • #723: Thẻ tre
 • #724: Cảm ngộ chiến ý
 • #725: Lưỡng vệ đấu
 • #726: So đấu chiến ý
 • #727: Huyết tế chiến ý
 • #728: Thắng lợi
 • #729: Đại chiến chinh phạt
 • #730: Chí Thiên Đan
 • #731: Chí Tôn nhị phẩm
 • #732: Trấn áp lời nguyền
 • #733: Cửu Dương lực
 • #734: Mở màn đại chiến
 • #735: Càn quét
 • #736: Lôi Ma tông
 • #737: Lôi Ma chiến ý
 • #738: Nhiễu
 • #739: Nhị phẩm vs tam phẩm
 • #740: Lôi Ma Kiếp
 • #741: Chiến thắng
 • #742: Tâm Ma Lôi Liên
 • #743: Lôi Ma Uyên
 • #744: Tìm kiếm
 • #745: Vô Thượng Tâm Ma Kinh
 • #746: Trấn ma
 • #747: Tấm đá vỡ
 • #748: Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma
 • #749: Rèn luyện Cửu U vệ
 • #750: Hạt giống Tâm Ma
 • #751: Tam Thiên Kiếm thị
 • #752: Quyết chiến
 • #753: Đầu sỏ
 • #754: Đấu cược
 • #755: Chí Tôn bát phẩm
 • #756: Thụy hoàng thâm sâu khó dò
 • #757: Thi Cốt Oa Oa
 • #758: Long Tranh Hổ Đấu
 • #759: La Hán Pháp Thân
 • #760: Huyết Tu La Thủ
 • #761: Liều Mạng
 • #762: Bại Lộ
 • #763: Chân Thân Đại La Vực Chủ
 • #764: Giằng Co
 • #765: Huấn Luyện
 • #766: Đại La Thiên Quân
 • #767: Linh Viêm Tủy
 • #768: Chế Độ Địa Ngục
 • #769: Khổ Tu
 • #770: Săn
 • #771: Thân Phận Đảo Ngược
 • #772: Hỏa Mị Nhi
 • #773: Trai Cò Cắn Nhau
 • #774: Quyết Đoán
 • #775: Hoàn Thành Tu Luyện
 • #776: Cửu Cửu Viêm Long Trận
 • #777: Nhiên Thiên Phù
 • #778: Tinh Huyết Thượng Cổ Viêm Long
 • #779: Trạng Thái Tiểu Tâm Ma
 • #780: Long Phượng Lục
 • #781: Mạn Đà La Diệt Thiên Quang
 • #782: Lên Đường
 • #783: Thâm Sơn Tao Ngộ
 • #784: Thiếu Nữ Và Thanh Niên -
 • #785: Đồng Hành
 • #786: Long Phượng Các
 • #787: Thủ Đoạn Chớp Nhoáng
 • #788: Tô Bích Nguyệt Và Hồng Ngư
 • #789: Long Phượng Trì
 • #790: Gã Áo Trắng
 • #791: Biển Trùng
 • #792: Bạch Cốt Sơn
 • #793: Lên Đỉnh
 • #794: Hai Đại Cường Giả
 • #795: Chiến Liễu Viêm
 • #796: Phần Thiên Vũ
 • #797: Thiên Dương Hoàng Kim Ấn
 • #798: Giành Ăn
 • #799: U Minh Hoàng Tử
 • #800: Ngụy Long Thể
 • #801: Long Phượng Thần Quả
 • #802: Kim Giáp Thủ Hộ Giả
 • #803: Nhất Chỉ Thôn Thiên
 • #804: Long Phượng Kim Giáp
 • #805: Luyện Hóa
 • #806: Long Phượng Thể
 • #807: Tám Tòa Long Phượng Trì
 • #808: Cường Giả Tụ Hội
 • #809: Long Phượng Đài Xuất Hiện
 • #810: Thượng Đài
 • #811: Tranh Đoạt Bắt Đầu
 • #812: Duệ Khí Tận Hiện
 • #813: Một Nén Nhang
 • #814: Tái Chiến Liễu Viêm
 • #815: Long Phượng Thể Ra Oai
 • #816: Bại Liễu Viêm
 • #817: U Minh Hoàng Tử
 • #818: Hai Chiến Trường
 • #819: Đại Tiệc Thần Thông
 • #820: Quyết Đấu Cuối Cùng
 • #821: Thắng!
 • #822: Truyền Thừa Vào Tay
 • #823: Long Phượng Thang
 • #824: Long Phượng Huyết Dục
 • #825: Long Phượng Chân Kinh
 • #826: Ba Vị Lãnh Chủ
 • #827: Đế Diễm
 • #828: Uy Nghi Viêm Đế
 • #829: Phong Vương Tế
 • #830: Tin Tức Lạc Li
 • #831: Đoạt Vương
 • #832: Song Hùng Hội Ngộ
 • #833: Tần Chung Vs Khâu Thái Âm
 • #834: Chí Tôn Ngũ Phẩm
 • #835: Lên Đài Đoạt Vương
 • #836: Đột Phá
 • #837: Kịch Chiến Khâu Thái Âm
 • #838: Át Chủ Bài
 • #839: Thắng Hiểm
 • #840: Phong Vương
 • #841: Chuẩn Bị Chiến Tranh
 • #842: Linh Thần Dịch
 • #843: Thần Huyết Luyện Thể
 • #844: Thần Thú Hình Người
 • #845: Vẫn Lạc Nguyên Đan
 • #846: Đại Thú Liệp Chiến Bắt Đầu!
 • #847: Mở Màn Đại Chiến
 • #848: Di Tích Cấp Ba
 • #849: Long Xà Tông
 • #850: Sơ Chiến Xà Vệ
 • #851: Quân Hồn Đại Tướng
 • #852: Chiến Ý Chi Linh
 • #853: Dùng Mạng Đổi Mạng
 • #854: Tinh Luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan
 • #855: Bóng Người Áo Bào Xám
 • #856: Tiêu Thanh Vân
 • #857: Cầu Cứu
 • #858: Ngàn Dặm Cứu Viện
 • #859: Từ Bá
 • #860: Thiên Ngạc Quân
 • #861: Đệ Nhất Đấu Hắc Mã
 • #862: Chu Thiên Thần Kinh
 • #863: Hiển Lộ Tất Cả Thần Thông
 • #864: Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân
 • #865: Khai Tâm Dương
 • #866: Lưỡng Bại!
 • #867: Viện Quân
 • #868: Thế Cục Nghịch Chuyển
 • #869: Đánh Chó Cùng Đường
 • #870: Ngàn Dặm Đuổi Giết
 • #871: Chiêu Nạp Tay Chân
 • #872: Động Tĩnh Khắp Nơi
 • #873: Tu Luyện Chiến Ý
 • #874: Huyết Ưng Chiến Ý Chi Linh
 • #875: Ngụy Chiến Ý Chi Linh
 • #876: Tử Vong Di Tích
 • #877: Chiêm Đài Lưu Ly
 • #878: Tiêu Thiên
 • #879: Huyền Thiên Bộ Lạc
 • #880: Mượn Quân Dùng Một Lát
 • #881: Tiến Vào
 • #882: Quân Đội Mục Nát
 • #883: Ngũ Vương Ra Tay
 • #884: Đại Quân Tụ Tập
 • #885: Phương Pháp Phá Trận
 • #886: Liên Quân Khổng Lồ
 • #887: Năng Lực Của Chiêm Thai Lưu Ly
 • #888: Tứ Linh Chiến Trận
 • #889: Năm Quân
 • #890: Tiêu Thiên Bị Lừa Bịp
 • #891: Huyền Vũ Trận
 • #892: Ngũ Linh Đều Xuất Hiện
 • #893: Tụ Ngũ Linh
 • #894: Phá Trận
 • #895: Yếu Ớt Hợp Tác
 • #896: Thiên Trận Hoàng
 • #897: Liên Thủ
 • #898: Tin Tưởng Phá Tà
 • #899: Bản Tôn Thiên Trận Hoàng
 • #900: Phương Pháp Ý Niệm
 • #901: Cửu Kiếp Chiến Đế
 • #902: Vây Công
 • #903: Sát Thần Trở Về
 • #904: Con Tin
 • #905: Dễ Như Trở Bàn Tay
 • #906: Xảo Trá
 • #907: Thu Hoạch
 • #908: Trùng Kích Ngũ Phẩm
 • #909: Có Thể Đụng Tay Đến
 • #910: Quan Tưởng Lôi Ngục
 • #911: Tinh Tiến Đắc Ý Niệm.
 • #912: Bế Quan Chấm Dứt
 • #913: Vạn Văn Chiến Trận Sư
 • #914: Vẫn Lạc Chiến Trường Rung Chuyển
 • #915: Lâm Minh
 • #916: Chư Vương Tụ Hợp
 • #917: Bị Bắt
 • #918: Quần Hùng Hội
 • #919: Khắp Nơi Tụ Tập
 • #920: Quần Hùng Giằng Co
 • #921: Chơi Càng Lớn
 • #922: Chiến Trận Sư Quyết Đấu
 • #923: Thôn Chi Ma Pháp
 • #924: Bá Đạo
 • #925: Cửu Kiếp Lôi Long Văn
 • #926: Trở Về
 • #927: Ý Niệm Trở Về
 • #928: Cục Diện Rối Rắm
 • #929: Minh Hỏa Lão Nhân
 • #930: Tiếp Dẫn
 • #931: Nghiền Nát Không Gian
 • #932: Hòa Tan Phù Văn
 • #933: Tầm Bảo
 • #934: Vật Kỳ Quái Nhóm Dịch:
 • #935: Tiến Vào Địa Chí Tôn Bí Tàng
 • #936: Thượng Cổ Thiên Cung, Thập Đại Hung Thú
 • #937: Tu La Vương Chiến Thôn Thiên Ma Giao
 • #938: Thảm Bại
 • #939: Cửu U Ra Tay
 • #940: Cuối Cùng Một Cuộc
 • #941: Thập Hung Thú, Thiên Long Hổ
 • #942: Thiêu Đốt Huyết Mạch
 • #943: Phá Trận
 • #944: Bí Tàng Trung Tâm
 • #945: Bảy Địa Chí Tôn
 • #946: Đệ Tứ Điện Chủ
 • #947: Hỗn Chiến
 • #948: Tam Cường Đối Bính
 • #949: Hậu Thủ
 • #950: Ba Chí Tôn Pháp Thân
 • #951: Ngũ Dương Thương
 • #952: Chấn Nhiếp Quần Hùng
 • #953: Nam Các Chủ
 • #954: Chiến Ý Thần Bàn
 • #955: Lỗ Mãng Thần Các Chi Chủ
 • #956: Linh Thần Dịch Thành Hình!
 • #957: Hoàn Mỹ Linh Thần Dịch
 • #958: Âm Thầm Lo Lắng
 • #959: Nửa Bước Thượng Vị Địa Chí Tôn
 • #960: Hậu Chiêu Của Thần Các Chủ
 • #961: Tình Thế Nguy Hiểm
 • #962: Đệ Tứ Điện Chủ Hiện
 • #963: Tinh Thần Trấn Ma Tháp
 • #964: Vẫn Lạc
 • #965: Bất Hủ Kim Thân
 • #966: Đầu Tư
 • #967: Chia Cắt Thần Các
 • #968: Cửu U Cung Lớn Mạnh
 • #969: Thiên Tước Trưởng Lão
 • #970: Liễu Thanh
 • #971: Cửu U Viêm Tước
 • #972: Kịch Đấu Liễu Thanh
 • #973: Chân Phượng Uy Áp
 • #974: Cội Nguồn Thần Thú
 • #975: Bốn Cái Danh Ngạch
 • #976: Hai Tháng Chuẩn Bị
 • #977: Chí Tôn Lục Phẩm
 • #978: Linh Trận Thiên Cấp
 • #979: Cửu U Giới
 • #980: Hai Lựa Chọn
 • #981: So Đấu Nhục Thể
 • #982: Thiên La Trận
 • #983: Hai Tầng Linh Trận
 • #984: Lấy Đc Danh Ngạch
 • #985: Mặc Phong Mặc Linh
 • #986: Tiến Vào Thần Thú Chi Nguyên
 • #987:
 • #988: Cự Vô Phách
 • #989: Lôi Nha Tộc
 • #990: Huyết Linh Nê Thai
 • #991: Luyện Hóa
 • #992: Thân Thể Linh Căn
 • #993: Viễn Cổ Luyện Thể Tháp
 • #994: Thiên Bằng Tộc
 • #995: Quần Hùng Hội Tụ
 • #996: 10 Tòa Tiếp Dẫn Thai
 • #997: Thiên Sơn Thần Ấn
 • #998: Thiên Phẩm Linh Trận Chi Uy
 • #999: Tiến Vào
 • #1000: Trong Tháp
 • #1001: Ánh Sáng Đỏ Rèn Thân
 • #1002: Phản Truy Mà Lên
 • #1003: Luyện Thể Tháp Tầng Thứ Hai
 • #1004: Góp Ít Thành Nhiều
 • #1005: Phát Lực
 • #1006: Đào Thải Tàn Khốc
 • #1007: Chân Long Quyền
 • #1008: Long Quyền Chi Uy
 • #1009: Dĩ Nhiên Là Đệ Nhất
 • #1010: Năm Cái Danh Ngạch
 • #1011: Lôi Tủy Tẩy Lễ
 • #1012: Thu Hoạch
 • #1013: Hắc Thạch Bia
 • #1014: Nhen Nhóm Thanh Đồng Đèn
 • #1015: Bảy Chén Nhỏ
 • #1016: Mục Trần Ra Tay
 • #1017: Chín Đèn Cùng Đốt
 • #1018: Đánh Lén
 • #1019: Lấy Tiền Tiêu Tai
 • #1020: Huyết Chiến Vương
 • #1021: Đột Phá!
 • #1022: Nhổ Ra?
 • #1023: Một Quyền
 • #1024: Thử Quyền
 • #1025: Thượng Cổ Bảo Thú
 • #1026: Chạy Đi
 • #1027: Điểm Giao Dịch Tự Do
 • #1028: Phượng Viêm Tinh
 • #1029: Xích Hồng Vũ
 • #1030: Ta Bảo Vệ Các Ngươi
 • #1031: Lại Đến Ba Khỏa
 • #1032: Sừng Trâu - Lôi Tâm
 • #1033: Vạn Thú Mộ
 • #1034: Thiên Lang Tộc
 • #1035: Kim Liệt
 • #1036: Ám Toán
 • #1037: Mất Đi Hiệu Lực
 • #1038: Tru Tiên Trận
 • #1039: Cọng Rơm Cái Rác
 • #1040: Kim Kình Thiên
 • #1041: Kịch Chiến
 • #1042: Sư Hoàng Tam Thôn
 • #1043: Thất Dương Tiệt Thiên Trượng
 • #1044: Bại Sau Đền Tiền
 • #1045: Đa Bảo Hồ
 • #1046: Đoạt Bảo
 • #1047: Diệt Sinh Đồng
 • #1048: Đầy Bồn Đầy Bát
 • #1049: Chỗ Thần Bí
 • #1050: Chỗ Thần Bí
 • #1051: Thần Mộ Viên
 • #1052: Quần Hùng Tụ Họp
 • #1053: Bạch Minh
 • #1054: Tư Cách
 • #1055: Bát Phẩm Thú Linh
 • #1056: Vây Săn
 • #1057: Linh Trận Vây Giết
 • #1058: Diệt Sinh Đồng Chi Uy
 • #1059: Cửu Chuyển Thanh Liên
 • #1060: Xông Vào Cốc
 • #1061: Hủy Diệt
 • #1062: Thất Phẩm Chí Tôn
 • #1063: Nội Vực
 • #1064: Ba Đạo Tinh Huyết Truyền Thừa
 • #1065: Chiến Bạch Minh
 • #1066: Long Tranh Hổ Đấu
 • #1067: Diệt Sinh Đồng Vs Hàn Hoàng Linh Phiến
 • #1068: Hoàng Huyết Tế Linh
 • #1069: Huyết Phiến Sính Uy
 • #1070: Ma Quyền Chi Uy
 • #1071: Gần Trong Gang Tấc
 • #1072: Tinh Huyết Truyền Thừa
 • #1073: Ma Biến
 • #1074: Ba Thú Tôn
 • #1075: Thiên Thú Quân
 • #1076: Thú Mâu Trảm Ma
 • #1077: Vận May Lớn
 • #1078: Thần Hải Khổ Tu
 • #1079: Kết Thúc
 • #1080: Chấn Động Cửu U Tước Tộc
 • #1081: Thiên Cung Xuất Thế
 • #1082: Thực Lực Tinh Tiến
 • #1083: Nửa Bước Cửu Phẩm
 • #1084: Trở Về
 • #1085: Thế Cục Đại La Thiên Vực
 • #1086: Quét Sạch
 • #1087: Tân Chư Vương
 • #1088: Tân Hoàng Tranh Đoạt
 • #1089: Cường Thế Xuất Hiện
 • #1090: Bất Diệt Hỏa Thần Tráo
 • #1091: Long Tí Chi Lực
 • #1092: Chiến Cửu Phẩm
 • #1093: Nhất Quyền Đoạt Hoàng Vị
 • #1094: Di Tích
 • #1095: Thực Lực Của Thượng Cổ Thiên Cung
 • #1096: Già Lâu La (Garuda)
 • #1097: Tây Thành
 • #1098: Hạ Hoằng
 • #1099: Lệnh Bài
 • #1100: Đấu Giá
 • #1101: Cửu Long Thí Tiên Trận
 • #1102: Tranh Đoạt
 • #1103: Thần Bí Nữ Hài
 • #1104: Lâm Tĩnh Xuất Hiện
 • #1105: Quan Sát Long Trận
 • #1106: Mượn Đầu
 • #1107: Ra Oai
 • #1108: Đào Hố
 • #1109: Chiến Hạ Hoằng
 • #1110: Cửu Hung Thiên Thú Thân
 • #1111: Mở 8 Dương
 • #1112: Bát Dương Thiên Luân Công Phòng Nhất Thể
 • #1113: Băng Linh Ngẫu
 • #1114: Thu Hoạch Lớn
 • #1115: Cường Giả Bảng
 • #1116: Truyền Kỳ
 • #1117: Một Đóa Hoa
 • #1118: Binh Phù
 • #1119: Tiến Nhập Thiên Cung
 • #1120: Không Gian Ám Đấu
 • #1121: Đăng Long Môn
 • #1122: Tô Khinh Ngâm
 • #1123: Lần Đầu Giao Phong
 • #1124: Kim Giao Đệ Tử
 • #1125: Ba Vị Kim Long Đệ Tử
 • #1126: Quyền Hạn Khiêu Chiến
 • #1127: Chu Thiên Tinh Hà Trận
 • #1128: Xa Luân Chiến
 • #1129: Kim Long Đệ Tử Thứ Tư
 • #1130: Tiến Vào Nội Cung
 • #1131: Cửu Phủ
 • #1132: Phá Trận Tiến Vào
 • #1133: Phong Phủ Chi Chủ
 • #1134: Thủ Bút Của Lâm Tĩnh
 • #1135: Thánh Vật Phản Phệ
 • #1136: Có Duyên Với Ta
 • #1137: Chúc Diễm
 • #1138: Lần Đầu Giao Phong
 • #1139: Thu Hoạch Phong Phú
 • #1140: Long Đảo
 • #1141: Hai Nữ Tranh Phong
 • #1142: Cửu U Cơ Duyên
 • #1143: Gặp Lại Tiêu Tiêu
 • #1144: Thôn Thiên Mãng
 • #1145: Oan Gia Ngõ Hẹp
 • #1146: Khí Thế Nghiền Áp
 • #1147: Sơ Ngộ Già Lâu La
 • #1148: Ân Oán
 • #1149: Thiên Hà Mở Ra
 • #1150: Thiên Hà Chi Linh
 • #1151: Bắt Được
 • #1152: Thu Hoạch Tương Đối Khá
 • #1153: Chiến Hạ Vũ
 • #1154: Đại Thiên Vương Pháp Thân
 • #1155: Kịch Chiến
 • #1156: Sơn Hà Tỷ
 • #1157: Ma Quyền Thị Uy
 • #1158: Hạ Vũ
 • #1159: Thiên Hà Chi Linh Thứ Một Trăm
 • #1160: Chụp Mũ
 • #1161: Cảm Ứng
 • #1162: Đấu Thân Pháp
 • #1163: Hoàn Mỹ Gột Rửa
 • #1164: Thực Lực Tinh Tiến
 • #1165: Không Viên Mãn?
 • #1166: Tàng Kinh Lâu Huyền Bí
 • #1167: Đệ Nhị Điện
 • #1168: Hoàng Trùng
 • #1169: Hợp Tác
 • #1170: Khôi Phục Đồ Linh Vệ
 • #1171: Chiến Văn
 • #1172: Thu Phục Đồ Linh Vệ
 • #1173: Oan Gia Ngõ Hẹp
 • #1174: Tả Trưởng Lão
 • #1175: Trận Chiến Mở Màn Địa Chí Tôn
 • #1176: Chí Tôn Pháp Tướng
 • #1177: Phá Trận Chi Pháp
 • #1178: Một Chưởng
 • #1179: Tàng Kinh Lâu Hiện
 • #1180: Tìm Kiếm Bất Hủ Kim Thân!
 • #1181: Chiến Già Lâu La
 • #1182: Kịch Chiến
 • #1183: Thánh Vật Cuộc Chiến
 • #1184: Đại Nhật Bất Diệt Thân Cuộc Chiến
 • #1185: Thập Dương Thần Ma Thủ
 • #1186: Người Thắng Sau Cùng
 • #1187: Bất Hủ Kim Thân
 • #1188: Thiên Đế Chi Mộ
 • #1189: Cường Giả Đỉnh Cao Xuất Hiện
 • #1190: Địa Chí Tôn Đại Viên Mãn
 • #1191: Đại Viên Mãn Mạn Đồ La
 • #1192: Biến Cố
 • #1193: Ma Đế Hay Thiên Đế?
 • #1194: Ma Đế Sống Lại
 • #1195: Viêm Đế, Tiêu Viêm
 • #1196: Phật Nộ Hỏa Liên
 • #1197: Vương Gặp Vương
 • #1198: Võ Tổ
 • #1199: Đuổi Khéo
 • #1200: Truyền Nhân
 • #1201: Thiên Đế Ban Thưởng Cơ Duyên
 • #1202: Đây Là Địa Chí Tôn Cảnh?
 • #1203: Linh Kiếp
 • #1204: Thi Triển Thủ Đoạn, Độ Linh Kiếp
 • #1205: Đột Phá! Địa Chí Tôn!
 • #1206: Thiên Đế Dạy
 • #1207: Phù Đồ Cổ Tộc
 • #1208: Xây Mới Thế Lực
 • #1209: Ai Là Tôn?
 • #1210: Tư Cách Đứng Đầu
 • #1211: Linh Trận Giương Oai
 • #1212: Mục Phủ
 • #1213: Lạc Thần
 • #1214: Xây Dựng Mục Phủ
 • #1215: Tiểu Tây Thiên Giới
 • #1216: Lạc Ly
 • #1217: Lạc Thần Tế
 • #1218: Lạc Thần Hoa
 • #1219: Chiến Binh Của Nàng
 • #1220: Gặp Lại
 • #1221: Làm Thịt Cho Người Nhìn
 • #1222: Cái Gì Gọi Là Khủng Bố
 • #1223: Hoàng Tuyền Huyết Hải.
 • #1224: Cũng Nên Tuyệt Vọng
 • #1225: Vẫn Lạc
 • #1226: Chiến Tích
 • #1227: Đúng Không?
 • #1228: Đông Lão
 • #1229: Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân
 • #1230: Thánh Nữ?
 • #1231: Chiến Hoàng Giáng Lâm
 • #1232: Viêm Đế Tái Hiện
 • #1233: Viêm Đế Vs Chiến Hoàng
 • #1234: Ngọn Nguồn
 • #1235: Đại Lục Chi Tử
 • #1236: Mục Hoàng
 • #1237: Lạc Ly Suy Tính
 • #1238: Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Nhất
 • #1239: Ngoại Truyện, Băng Linh Tộc Thiên Thứ Hai
 • #1240: Tứ Đại Thánh Tử
 • #1241: Vùng Không Gian Huyền Bí
 • #1242: Tổ Khí
 • #1243: Kẻ Chặn Giết Và Người Trợ Giúp
 • #1244: Cường Đại Thủy Tinh Phù Đồ Tháp
 • #1245: Tranh Đoạt Bắt Đầu
 • #1246: Danh Ngạch Quán Quân
 • #1247: Một Quyền 80 Triệu
 • #1248: Một Quyền
 • #1249: Tự Cược
 • #1250: Tranh Đoạt Chiến Tiến Đến
 • #1251: Phúc Lợi Của Chiến Hoàng
 • #1252: Tam Linh Chiến Trận
 • #1253: Hỏa Bào Nam Tử
 • #1254: Trận Đầu
 • #1255: Dương Danh
 • #1256: Quỷ Đại Sư
 • #1257: Đủ Chưa
 • #1258: Phục Ma Vệ
 • #1259: Huyền Vũ Chiến Linh
 • #1260: Huyết Linh Tử Xuất Ngoại
 • #1261: Chiến Trận Tới Tay
 • #1262: Quét Ngang
 • #1263: Liễu Tinh Thần
 • #1264: Tô Mộ Cùng Sở Môn
 • #1265: Quyết Chiến
 • #1266: Linh Chiến Tử Chi Uy
 • #1267: Trận Chiến Đỉnh Cao
 • #1268: Thượng Cổ Chiến Đế Pháp Thân
 • #1269: Chiến Đế Pháp Thân Vs Bất Hủ Kim Thân
 • #1270: Yêu Nghiệt
 • #1271: Hiện Thế
 • #1272: Tuyệt Thế Thần Thông Hiển Uy
 • #1273: Người Thắng Cuối Cùng
 • #1274: Chiến Trường Của Hai Nữ Nhân
 • #1275: Nhị Nữ Tranh Phong
 • #1276: Sức Mạnh Của Lạc Ly
 • #1277: Lạc Ly Đoạt Quán Quân
 • #1278: Tẩy Lễ Phân Phối
 • #1279: Tranh Đoạt Phân Ngạch
 • #1280: Một Kiếm
 • #1281: Đại Lục Tẩy Lễ
 • #1282: Oanhđộng
 • #1283: Oanh Động 2
 • #1284: Long Tượng
 • #1285: Đột Phá! Thượng Vị Địa Chí Tôn
 • #1286: Thiếu Chủ
 • #1287: Tự Chui Đầu Vào Lưới
 • #1288: Ôn Tồn!
 • #1289: Ba Vị Đại Viên Mãn Địa Chí Tôn
 • #1290: Đoạt Trận
 • #1291: Đại Chiến
 • #1292: Sát Tâm!
 • #1293: Mạt Nhật Thiên Sư
 • #1294: Hồ Lô Đỏ
 • #1295: Xích Viêm Lão Tiên
 • #1296: Bát Bộ Phù Đồ
 • #1297: Mẫu Tử gặp lại
 • #1298: Bí mật của Thánh Uyên
 • #1299: Hai cuốn trận đồ
 • #1300: Thánh Uyên Đại Lục
 • #1301: Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương
 • #1302: Người quen
 • #1303: Gặp lại Ôn Thanh Tuyền
 • #1304: Tiến vào Phù Đồ cổ Tộc
 • #1305: Thanh Huyên trưởng lão
 • #1306: Gặp gỡ trong đêm
 • #1307: Cao cấp Linh Trận Tông Sư
 • #1308: Tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên
 • #1309: Hóa Linh Phong
 • #1310: Thu phục
 • #1311: Đổng Sơn
 • #1312: Linh Điệp Đan Tiên
 • #1313: Vũ Thông
 • #1314: Đan thú
 • #1315: Đoạt đan
 • #1316: Át chủ bài đều xuất hiện
 • #1317: Đại chiến trong hang động
 • #1318: Nhảy vào lò
 • #1319: Huyền Long Quân
 • #1320: Huyền Long Không Gian
 • #1321: Lựa chọn
 • #1322: Đấu chiến ý
 • #1323: Lại điểm binh
 • #1324: Huyền Long Chiến Linh
 • #1325: Thi Ma Tộc
 • #1326: Thi Thiên U
 • #1327: Động không đáy
 • #1328: Thăng Hoa Đan
 • #1329: Cảnh giới đột phá
 • #1330: Khu giao dịch
 • #1331: Mặc Tâm thiếu chủ
 • #1332: Hiển uy
 • #1333: Xung đột
 • #1334: Tần Bất Bại
 • #1335: Tứ Thánh Tháp
 • #1336: Viêm Ma Tộc
 • #1337: Thống Lĩnh Viêm ma Tộc
 • #1338: Đại chiến Viêm Ma
 • #1339: Tin tức của Thanh Diên Tịnh
 • #1340: Thực lực của Huyền La, Mặc Tâm
 • #1341: Thi Thiên u tái hiện
 • #1342: Tái chiến thi hài Ma Đế
 • #1343: Hoá Linh Phong hiển uy
 • #1344: Thi Thần Tam Khấu Thủ
 • #1345: Thi Thần Kỹ
 • #1346: Bất Hủ Kim Liên
 • #1347: Huyết Cương Thiên Ma Đế
 • #1348: Phù Đồ chiến Huyết Cương
 • #1349: Tân Tru Ma Vương
 • #1350: Chấn động
 • #1351: Đạt được truyền thừa
 • #1352: Truyền thừa của Bát Bộ Phù Đồ
 • #1353: Phương pháp thức tỉnh
 • #1354: Thái Linh Thông Thiên Quang
 • #1355: Nửa bước Đại Viên Mãn
 • #1356: Quấy nhiễu
 • #1357: Một đám thiên chí tôn giằng co
 • #1358: Vị Tru Ma Vương thứ hai
 • #1359: Tru Ma Điểm
 • #1360: Chia Ly
 • #1361: Tử vân tông
 • #1362: Mục Phủ Chi Chủ
 • #1363: Trấn phục
 • #1364: Bắc vực tranh bá
 • #1365: Mục Phủ bừng bừng sức sống
 • #1366: Giao dịch với Tàng Kinh Lâu
 • #1367: Đại hội sắp đến
 • #1368: Bắc Vực Nguyên
 • #1369: Thủ đoạn sấm sét
 • #1370: Hung uy
 • #1371: Tam Đại Bá Chủ
 • #1372: Đại Chiến Tử Vân Chân Quân
 • #1373: Uy lực của kim tiễn
 • #1374: Cường thế
 • #1375: Mục chủ chiến tam bá
 • #1376: Lâm trận đột phá
 • #1377: Bát Bộ Phù Đồ hiển uy
 • #1378: Phân chia địa bàn.
 • #1379: Tân tấn bá chủ
 • #1380: Mục phủ dương oai
 • #1381: Thiên Chí Tôn chi lộ
 • #1382: Bạch Long cơ duyên
 • #1383: Không gian tiết điểm
 • #1384: Hạ vị diện
 • #1385: Huyết Ma Tướng
 • #1386: Bạch Y nữ vương
 • #1387: Huyết Ma Vương
 • #1388: Nghiền nát hoàn toàn.
 • #1389: Trấn ma
 • #1390: Thỉnh cầu
 • #1391: Huyết Ma Sơn
 • #1392: Thánh Long Tông
 • #1393: Tận trừ
 • #1394: Đại chiến nổ ra
 • #1395: Lấy một địch ba, chiến huyết ma
 • #1396: Thôi hóa
 • #1397: Huyết Hoàng xuất thế
 • #1398: Ma Đế uy
 • #1399: Mục Chủ vs Huyết Hoàng
 • #1400: Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Hợp Cảnh
 • #1401: Thủ đoạn cuối cùng.
 • #1402: Cơ duyên
 • #1403: Thiên chướng
 • #1404: Thiên tôn kiếp
 • #1405:
 • #1406: Sức mạnh Thiên Chí Tôn
 • #1407: Hắc Thi Thiên Ma Đế
 • #1408: Võ tổ đấu Thi Đế
 • #1409: Vị diện chủ
 • #1410: Huyền Thiên Lão Tổ
 • #1411: Cường thế trở về
 • #1412: Bí mật của linh mạch
 • #1413: Cường ngạnh
 • #1414: Uy hiếp tứ phương
 • #1415: Thu phục huyền thiên
 • #1416: Thần mạch
 • #1417: Giờ mới hiện thế
 • #1418: Linh mạch điện
 • #1419: Thần Mạch chấn Huyền thiên
 • #1420: Phù đồ thành.
 • #1421: Ma Ha U
 • #1422: Phù Đồ Giới
 • #1423: Thế cục của Thanh Mạch
 • #1424: Tranh giành ghế
 • #1425: Phù Đồ Huyền
 • #1426: Tam Mạch chi thủ
 • #1427: Thanh mạch bại trận
 • #1428: Gia Mẫu, Thanh Diên Tịnh
 • #1429: Tân Mạch Thủ của Thanh Mạch
 • #1430: Một mình vs Huyền Mạch
 • #1431: Một chiêu một người
 • #1432: Tái Đấu Hắc Quang
 • #1433: Hành hung
 • #1434: Tiên Phẩm xuất thủ.
 • #1435: Kịch chiến Tiên Phẩm
 • #1436: Thần Mạch quyết đấu
 • #1437: Thần quang chấn cổ tộc.
 • #1438: Tái khởi đối chọi
 • #1439: Một mình chiến Phù Đồ
 • #1440: Một người địch tộc.
 • #1441: Phù Đồ Huyền xuất thủ
 • #1442: Thanh Diên Tịnh xuất thủ
 • #1443: Cuộc chiến Thánh Phẩm
 • #1444: Đại Trưởng Lão tân nhiệm
 • #1445: Phù Đồ cổ tộc Biến Thiên
 • #1446: Quà gặp mặt
 • #1447: Tấn cấp Thánh Phù Đồ Tháp
 • #1448: Bách Linh Đại Lục
 • #1449: Bách Linh Vương
 • #1450: Ngươi thật sự là phế vật
 • #1451: Gọi viện binh
 • #1452: Phu thê gặp lại
 • #1453: Liễu Bách Hoa
 • #1454: Tần Bắc Huyền
 • #1455: Bối cảnh
 • #1456: Xử lý
 • #1457: Truyện tống trận xa
 • #1458: Tranh đoạt huyết mạch Bất Tử Điểu.
 • #1459: Cửu U bị nạn
 • #1460: Nguyên do
 • #1461: Ăn hiếp
 • #1462: Đối chọi gay gắt
 • #1463: Huyết Tinh
 • #1464: Trấn áp
 • #1465: Khách không mời mà tới
 • #1466: Hợp tác
 • #1467: Mai phục chặn giết
 • #1468: Tam anh chiến hoàng
 • #1469: Chuẩn Thánh Huyết Tinh
 • #1470: Chim sẻ núp sau
 • #1471: Trận chiến Thiên kiêu
 • #1472: Long Hoàng Đấu
 • #1473: Cửu Chuyển Nhập Thánh Quyết
 • #1474: Tam Hợp Cảnh
 • #1475: Thắng bại
 • #1476: Chuẩn Thánh Huyết Tinh tới tay
 • #1477: Thượng cổ Bất Tử Điểu tiến hóa
 • #1478: Chân Long và Chân Phượng.
 • #1479: Thế cục Mục Phủ
 • #1480: Thiên La Minh
 • #1481: Bá chủ chi tranh
 • #1482: Thiên La đối đầu Mục Phủ
 • #1483: Lấy 1 địch 5
 • #1484: 5000 vạn chiến văn
 • #1485: Cao chót vót
 • #1486: Bồi thường
 • #1487: Sơn động bế quan
 • #1488: Nhiệt môn
 • #1489: Vạn cổ Thành
 • #1490: Điều kiện
 • #1491: Vạn cổ Tháp
 • #1492: Vạn cổ Chi Tranh
 • #1493: Tần Đông Hải
 • #1494: Chiến Thích La
 • #1495: Thánh Phật Thủ
 • #1496: Tam Linh Tái Hiện
 • #1497: Sáu ngàn tám trăm vạn
 • #1498: Tầng cuối cùng.
 • #1499: Đột phá
 • #1500: Ma Ha Vô Lượng Kiếp
 • #1501: Vạn cổ Bất Hủ Thân Hiện
 • #1502: Thân ảnh ám kim thần bí
 • #1503: Đao Thánh chết
 • #1504: Tự bạo Bất Hủ Kim Thân
 • #1505: Thế giới tử kim
 • #1506: Khống chế cùng thức tỉnh
 • #1507: Lại tới thế gian
 • #1508: Chính phẩm và hàng giả
 • #1509: Vạn cổ tân chủ
 • #1510: Thân thể bất hủ
 • #1511: 5 năm khổ tu, đúc thành Bất Hủ
 • #1512: Thánh phẩm hiện thân
 • #1513: Hắc Thiên cổ tộc
 • #1514: Gặp lại Lạc Ly
 • #1515: Đối quyết Ma Ha Thiên
 • #1516: Trận chiến Thánh Phẩm
 • #1517: Hiện thế chi chiến
 • #1518: Ma Ha Âm Dương Bình
 • #1519: Cổ tháp trấn ngọc bình
 • #1520: Đưa thiếp
 • #1521: Đại Thiên minh ước
 • #1522: Vạn Ma điện
 • #1523: An bình.
 • #1524: Tà ma xuất hiện
 • #1525: Bắc Hoang Khâu.
 • #1526: Quần Hùng tụ hội
 • #1527: Di mệnh
 • #1528: Chư tôn luyện Ma Thần
 • #1529: Viện quân
 • #1530: Người nào
 • #1531: Mầm mống tâm ma.
 • #1532: Tà Linh Tộc
 • #1533: Khương nhai
 • #1534: Hợp Nhất
 • #1535: Một quyền
 • #1536: Huyết tự
 • #1537: Tà thần xuất thế
 • #1538: Bọn họ, tới
 • #1539: Ý chí của thế giới
 • #1540: Thương Khung Bảng
 • #1541: Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (thượng)
 • #1542: Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (trung)
 • #1543: Thế Giới áp chế
 • #1544: Cửu Mục Tà Thần!
 • #1545: Kẻ thứ ba
 • #1546: Đại Đế di trạch
 • #1547: Tiếp thu truyền thừa
 • #1548: Càn quét và khổ tu
 • #1549: Tam Thần cảnh
 • #1550: Ma tung cùng bát mục
 • #1551: Chiến tranh tới
 • #1552: Đao và kiếm, máu và lửa
 • #1553: Ma tai
 • #1554: Bắc Thương Loạn
 • #1555: Linh viện gặp nạn
 • #1556: Hắc Thi tái hiện
 • #1557: Đã từng hỏi qua?
 • #1558: Tái chiến hắc thi
 • #1559: Diệt ma trong chớp mắt
 • #1560: Lúc gặp lại, đã quân lâm Đại Thiên
 • #1561: Ban thưởng
 • #1562: Con gái tên gì?
 • #1563: Có tên của ta
 • #1564: Người thứ ba trên bảng
 • #1565: Tái chiến Thiên Tà Thần
 • #1566: Sức mạnh tối cường.
 • #1567: Thập nhãn
 • #1568: Át chủ bài cuối cùng.
 • #1569: Ta là Đại Chúa Tể
 • #1570: Trận chiến cuối cùng
 • #1571: Sức mạnh của sinh linh
 • #1572: Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 4.1]

Related posts

Xuyên Nhanh: Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Xứng Mau Lui Tán!

TiKay

Tiên Võ Độc Tôn

TiKay

Thần Ma Thiên Tôn

TiKay

Dụ Yêu Trò Chơi: Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương

THUYS♥️

Chân Võ Thế Giới

TiKay

Vô Thượng Sát Thần

TiKay

2 comments

Anonymous May 8, 2018 at 6:07 pm

4.5

Reply
Phong Vu October 6, 2020 at 12:28 am

Tại sao cuối mỗi chương cứ gạch nối gạch nối vậy, Chưa kể chương cứ trùng tới lui @@

Reply

Leave a Reply