Huyền Huyễn Ngôn Tình

Đại Lão Chủ Nhân Quá Yêu Ta

Đại yêu quái Sơ Bạch một sớm tỉnh lại, đi tới hiện đại xã hội.

Bầu trời phi, trong nước chạy, trên mặt đất thoán, tất cả đều không quen biết.

Nhìn một chút linh khí đều không có người thường, nó mỉm cười, thế giới này hảo a, đều là phàm nhân, nó thỏa thỏa có thể đương lão đại.

*

Sau đó, nó bị nhét vào lồng sắt, đưa cho Tứ Cửu thành nổi danh Lục đại thiếu.

Nghe nói, muốn bắt nó cấp Lục đại thiếu tục mệnh!

*

Tứ Cửu thành mọi người đều biết, Lục đại thiếu tuy rằng không dễ chọc, nhưng hắn tính tình đạm, còn có thói ở sạch, giống nhau không dễ dàng phát hỏa.

Thẳng đến có một ngày, hắn miêu ném.

Tứ Cửu thành ăn dưa quần chúng: . . . Ma ma, địa cầu quá khủng bố, ta phải về hoả tinh!

*

Đọc chỉ nam:

1, nữ chủ là thật * đại yêu quái * cửu vĩ linh miêu, phi nhân loại.

2, xin miễn KY, bái bảng cùng khảo chứng, hiện đại bối cảnh giả tưởng, xin đừng nhân thân công kích, không mừng điểm xoa.

3, một ít miêu khoa thường thức, địa danh chờ tư liệu đến từ bách khoa, có nhị thiết, xin đừng khảo chứng.

Tag: Tùy thân không gian xuyên qua thời không ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sơ Bạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ái Cật Ngư Vĩ Ba
 •  Chương: /176
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0001.mp32019-05-18 16:10
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0002.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0003.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0004.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0005.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0006.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0007.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0008.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0009.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0010.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0011.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0012.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0013.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0014.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0015.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0016.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0017.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0018.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0019.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0020.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0021.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0022.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0023.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0024.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0025.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0026.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0027.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0028.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0029.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0030.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0031.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0032.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0033.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0034.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0035.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0036.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0037.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0038.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0039.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0040.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0041.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0042.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0043.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0044.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0045.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0046.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0047.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0048.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0049.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0050.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0051.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0052.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0053.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0054.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0055.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0056.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0057.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0058.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0059.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0060.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0061.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0062.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0063.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0064.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0065.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0066.mp32019-05-18 16:22
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0067.mp32019-05-18 16:22
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0068.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0069.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0070.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0071.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0072.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0073.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0074.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0075.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0076.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0077.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0078.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0079.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0080.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0081.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0082.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0083.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0084.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0085.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0086.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0087.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0088.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0089.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0090.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0091.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0092.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0093.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0094.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0095.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0096.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0097.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0098.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0099.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0100.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0101.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0102.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0103.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0104.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0105.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0106.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0107.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0108.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0109.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0110.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0111.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0112.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0113.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0114.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0115.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0116.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0117.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0118.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0119.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0120.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0121.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0122.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0123.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0124.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0125.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0126.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0127.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0128.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0129.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0130.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0131.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0132.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0133.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0134.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0135.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0136.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0137.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0138.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0139.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0140.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0141.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0142.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0143.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0144.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0145.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0146.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0147.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0148.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0149.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0150.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0151.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0152.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0153.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0154.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0155.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0156.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0157.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0158.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0159.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0160.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0161.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0162.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0163.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0164.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0165.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0166.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0167.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0168.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0169.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0170.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0171.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0172.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0173.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0174.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0175.mp32019-05-18 16:38
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0176.mp32019-05-18 16:38
[Total: 2   Average: 3.5/5]

Related posts

Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt

THUYS♥️

Tinh Tế Tu Chân Sinh Hoạt

THUYS♥️

Phi Kiếm Vấn Đạo

TiKay

Leave a Reply