Huyền HuyễnNgôn Tình

Đại Lão Chủ Nhân Quá Yêu Ta

Đại yêu quái Sơ Bạch một sớm tỉnh lại, đi tới hiện đại xã hội.

Bầu trời phi, trong nước chạy, trên mặt đất thoán, tất cả đều không quen biết.

Nhìn một chút linh khí đều không có người thường, nó mỉm cười, thế giới này hảo a, đều là phàm nhân, nó thỏa thỏa có thể đương lão đại.

*

Sau đó, nó bị nhét vào lồng sắt, đưa cho Tứ Cửu thành nổi danh Lục đại thiếu.

Nghe nói, muốn bắt nó cấp Lục đại thiếu tục mệnh!

*

Tứ Cửu thành mọi người đều biết, Lục đại thiếu tuy rằng không dễ chọc, nhưng hắn tính tình đạm, còn có thói ở sạch, giống nhau không dễ dàng phát hỏa.

Thẳng đến có một ngày, hắn miêu ném.

Tứ Cửu thành ăn dưa quần chúng: . . . Ma ma, địa cầu quá khủng bố, ta phải về hoả tinh!

*

Đọc chỉ nam:

1, nữ chủ là thật * đại yêu quái * cửu vĩ linh miêu, phi nhân loại.

2, xin miễn KY, bái bảng cùng khảo chứng, hiện đại bối cảnh giả tưởng, xin đừng nhân thân công kích, không mừng điểm xoa.

3, một ít miêu khoa thường thức, địa danh chờ tư liệu đến từ bách khoa, có nhị thiết, xin đừng khảo chứng.

Tag: Tùy thân không gian xuyên qua thời không ngọt văn sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sơ Bạch ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Ái Cật Ngư Vĩ Ba
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0001.mp32019-05-18 16:10
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0002.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0003.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0004.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0005.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0006.mp32019-05-18 16:11
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0007.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0008.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0009.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0010.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0011.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0012.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0013.mp32019-05-18 16:12
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0014.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0015.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0016.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0017.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0018.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0019.mp32019-05-18 16:13
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0020.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0021.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0022.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0023.mp32019-05-18 16:14
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0024.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0025.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0026.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0027.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0028.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0029.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0030.mp32019-05-18 16:15
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0031.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0032.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0033.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0034.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0035.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0036.mp32019-05-18 16:16
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0037.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0038.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0039.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0040.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0041.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0042.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0043.mp32019-05-18 16:17
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0044.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0045.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0046.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0047.mp32019-05-18 16:18
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0048.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0049.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0050.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0051.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0052.mp32019-05-18 16:19
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0053.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0054.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0055.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0056.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0057.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0058.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0059.mp32019-05-18 16:20
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0060.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0061.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0062.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0063.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0064.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0065.mp32019-05-18 16:21
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0066.mp32019-05-18 16:22
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0067.mp32019-05-18 16:22
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0068.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0069.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0070.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0071.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0072.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0073.mp32019-05-18 16:23
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0074.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0075.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0076.mp32019-05-18 16:24
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0077.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0078.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0079.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0080.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0081.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0082.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0083.mp32019-05-18 16:25
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0084.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0085.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0086.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0087.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0088.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0089.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0090.mp32019-05-18 16:26
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0091.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0092.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0093.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0094.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0095.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0096.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0097.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0098.mp32019-05-18 16:27
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0099.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0100.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0101.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0102.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0103.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0104.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0105.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0106.mp32019-05-18 16:28
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0107.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0108.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0109.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0110.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0111.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0112.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0113.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0114.mp32019-05-18 16:29
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0115.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0116.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0117.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0118.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0119.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0120.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0121.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0122.mp32019-05-18 16:30
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0123.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0124.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0125.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0126.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0127.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0128.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0129.mp32019-05-18 16:31
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0130.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0131.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0132.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0133.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0134.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0135.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0136.mp32019-05-18 16:32
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0137.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0138.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0139.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0140.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0141.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0142.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0143.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0144.mp32019-05-18 16:33
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0145.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0146.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0147.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0148.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0149.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0150.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0151.mp32019-05-18 16:34
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0152.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0153.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0154.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0155.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0156.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0157.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0158.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0159.mp32019-05-18 16:35
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0160.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0161.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0162.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0163.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0164.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0165.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0166.mp32019-05-18 16:36
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0167.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0168.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0169.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0170.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0171.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0172.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0173.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0174.mp32019-05-18 16:37
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0175.mp32019-05-18 16:38
 • dai-lao-chu-nhan-qua-yeu-ta-chuong-0176.mp32019-05-18 16:38
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]

Related posts

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

THUYS♥️

Vai Ác Thức Tỉnh Kế Hoạch

TiKay

Phượng Khởi Thương Lan: Nghịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

THUYS♥️

Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả

TiKay

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

TiKay

Thanh Thiên Yêu

TiKay

Leave a Reply