Hiện Đại Kinh Dị Linh Dị Nam Sinh

Khủng Bố Người Đưa Thư

Hán Việt: Khủng phố bưu soa

Một cái đến từ địa ngục bao vây, một phong quỷ dị cổ quái tem, chúc mừng ngươi trở thành một người tân người đưa thư, thỉnh ký nhận bao vây, tới thể nghiệm hạ tử vong lữ đồ đi.

Người đưa thư chung có vừa chết, chỉ có tem trường tồn.

Nguồn: wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Quá Thủy Khán Kiều
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bao khỏa2018-11-17 19:58
 • #2: Người đưa thư2018-11-17 19:58
 • #3: Hảo2018-11-17 19:58
 • #4: Ngươi nói dối2018-11-17 19:59
 • #5: Gấu nướng chưởng2018-11-17 19:59
 • #6: Nhiệm vụ giết chết hùng 22018-11-17 19:59
 • #7: Sát sai ( đại chương )2018-11-17 20:00
 • #8: Bẫy rập2018-11-17 20:00
 • #9: Ta sửa chú ý2018-11-17 20:00
 • #10: Bưu sách2018-11-17 20:00
 • #11: Hùng thịt2018-11-17 20:00
 • #12: Ngươi phát hiện2018-11-17 20:01
 • #13: Hồng la thạch2018-11-17 20:01
 • #14: Thu hoạch2018-11-17 20:01
 • #15: Son môi2018-11-17 20:01
 • #16: Chết vào ngoài ý muốn2018-11-17 20:01
 • #17: Đưa ngươi xuống địa ngục2018-11-17 20:02
 • #18: 1 chén mì2018-11-17 20:02
 • #19: Thi thể đâu?2018-11-17 20:02
 • #20: Người giấy2018-11-17 20:02
 • #21: Tử vong không chỗ không ở2018-11-17 20:02
 • #22: Bạch gia2018-11-17 20:03
 • #23: Bạch gia phòng bếp ( đại chương )2018-11-17 20:03
 • #24: Thất sách2018-11-17 20:03
 • #25: Tàn nhẫn hạ sát thủ2018-11-17 20:03
 • #26: Theo dõi2018-11-17 20:03
 • #27: Đầu hàng2018-11-17 20:04
 • #28: Xem như ngươi lợi hại2018-11-17 20:04
 • #29: Kiêu ngạo2018-11-17 20:04
 • #30: Vạn thực sách2018-11-17 20:04
 • #31: Trở tay không kịp2018-11-17 20:04
 • #32: Thành thân2018-11-17 20:05
 • #33: Hương sao!2018-11-17 20:05
 • #34: Đến lợi2018-11-17 20:05
 • #35: Phi Đao Thuật2018-11-17 20:05
 • #36: Chuột tai2018-11-17 20:05
 • #37: Bắt được ngươi2018-11-17 20:05
 • #38: Bày mưu lập kế2018-11-17 20:06
 • #39: Âm dương khách điếm2018-11-17 20:06
 • #40: Hợp thành phối phương2018-11-17 20:06
 • #41: Bạch trạch hỉ yến2018-11-17 20:06
 • #42: Quỷ Trù tử2018-11-17 20:06
 • #43: Cá lớn nuốt cá bé2018-11-17 20:07
 • #44: Trở về2018-11-17 20:07
 • #45: Đại mùa thu hoạch2018-11-17 20:07
 • #46: Empurau cá2018-11-17 20:07
 • #47: Trù đạo đỉnh2018-11-17 20:07
 • #48: Ngươi giết qua người!2018-11-17 20:08
 • #49: Ta kêu Lôi Mỗ2018-11-17 20:08
 • #50: Quỷ thị2018-11-17 20:08
 • #51: Hồng Yên quán2018-11-17 20:08
 • #52: Đặc sắc2018-11-17 20:08
 • #53: Cảnh cáo!2018-11-17 20:09
 • #54: Nhà tắm2018-11-17 20:09
 • #55: Tuyệt vọng2018-11-17 20:09
 • #56: Thịt cua canh2018-11-17 20:09
 • #57: Thao tác tiềm năng2018-11-17 20:09
 • #58: Hoàng Kim đồng2018-11-17 20:09
 • #59: Phệ hồn hiện uy2018-11-17 20:10
 • khung-bo-nguoi-dua-thu-chuong-0060.mp32018-11-17 20:10
 • #61: Rốt cuộc tìm được rồi2018-11-17 20:10
 • #62: Khủng bố lại lâm2018-11-17 20:10
 • #63: Ta muốn nàng chết2018-11-17 20:10
 • #64: 0 miêu trại2018-11-17 20:11
 • #65: Tương hột2018-11-17 20:11
 • #66: Trở lại một ngàn chín trăm 642018-11-17 20:11
 • #67: 3 tiên cô nãi nãi2018-11-17 20:12
 • #68: Hung án2018-11-17 20:12
 • #69: Chú sát2018-11-17 20:12
 • #70: Ngốc Hoẵng Siberia(Hươu)2018-11-17 20:12
 • #71: Xuất Mã Đệ Tử2018-11-17 20:12
 • #72: Kéo người xuống nước2018-11-17 20:13
 • #73: Quái vật2018-11-17 20:13
 • #74: Bẫy rập2018-11-17 20:13
 • #75: Hồ ly da2018-11-17 20:13
 • #76: Không phải phùng 32018-11-17 20:13
 • #77: Chân tướng2018-11-17 20:13
 • #78: Nhiệm vụ chủ tuyến2018-11-17 20:14
 • #79: Chậm 1 bước2018-11-17 20:14
 • #80: Ám hiệu2018-11-17 20:14
 • #81: Cá nheo2018-11-17 20:14
 • #82: Hình phòng2018-11-17 20:14
 • #83: Ngươi tại đây!2018-11-17 20:15
 • #84: Phản sát2018-11-17 20:15
 • #85: Giúp ta!2018-11-17 20:15
 • #86: Hồ ly da2018-11-17 20:15
 • #87: Không phải tay của ta!2018-11-17 20:15
 • #88: Chúng ta chỉ là tế phẩm2018-11-17 20:16
 • #89: Chúng ta chỉ là tế phẩm2018-11-17 20:16
 • #90: Quan tài2018-11-17 20:16
 • #91: Ăn miếng trả miếng2018-11-17 20:16
 • #92: Ta là ai?2018-11-17 20:16
 • #93: Không thể ăn2018-11-17 20:16
 • #94: Sự nghi ngờ2018-11-17 20:17
 • #95: Tử lộ2018-11-17 20:17
 • #96: Thoát vây2018-11-17 20:17
 • #97: Quanh co2018-11-17 20:17
 • #98: Cháy nhà ra mặt chuột2018-11-17 20:18
 • #99: Sinh tồn vốn là đoạt lấy2018-11-17 20:18
 • #100: Mở cửa!2018-11-17 20:18
 • #101: Linh Hồ2018-11-17 20:18
 • #102: Đỏ thẫm quan tài cao cao quải2018-11-17 20:18
 • #103: Cây mây2018-11-17 20:19
 • #104: Lấy châu2018-11-17 20:19
 • #105: Hoàng tước ở phía sau2018-11-17 20:19
 • #106: Nhập môn thề2018-11-17 20:19
 • #107: Kích thích!2018-11-17 20:20
 • #108: Bên trái có người2018-11-17 20:20
 • #109: Tái kiến Khâu Binh2018-11-17 20:20
 • #110: Tìm được đường sống trong chỗ chết2018-11-17 20:20
 • #111: Hoàng Kim xương sườn2018-11-17 20:21
 • #112: Xuống xe!2018-11-17 20:21
 • #113: Tem Lão Binh2018-11-17 20:21
 • #114: Tin tức giả2018-11-17 20:21
 • #115: Thoát2018-11-17 20:21
 • #116: Tin tức2018-11-17 20:22
 • #117: Cái tẩu2018-11-17 20:22
 • #118: Nhật Dạ dũng sĩ2018-11-17 20:22
 • #119: Đi trước Trấn Viễn2018-11-17 20:22
 • #120: Hắc Bàn2018-11-17 20:23
 • #121: Ngươi ngồi ta trên đùi2018-11-17 20:23
 • #122: Cắn ngược lại 1 khẩu2018-11-17 20:23
 • #123: Tai nạn xe cộ2018-11-17 20:23
 • #124: Hắc bạch tương sai2018-11-17 20:23
 • #125: Ở ngươi mặt sau2018-11-17 20:23
 • #126: Thượng giá cảm nghĩ2018-11-17 20:24
 • #127: Ngươi chạy không được!2018-11-17 20:24
 • #128: Sinh hoạt, phải có bôn đầu2018-11-17 20:24
 • #129: Xốc cái2018-11-17 20:24
 • #130: Tha mạng2018-11-17 20:24
 • #131: Thời gian vừa vặn tốt2018-11-17 20:24
 • #132: Đây là mùa thu hương vị2018-11-17 20:25
 • #133: Hắc điếm2018-11-17 20:25
 • #134: Giao dịch thành công2018-11-17 20:25
 • #135: Ghi âm2018-11-17 20:25
 • #136: 1 trang bạc giấy2018-11-17 20:25
 • #137: Nguy cơ2018-11-17 20:25
 • #138: Ăn luôn, ăn luôn, toàn bộ ăn luôn!2018-11-17 20:26
 • #139: Âm hồn không tan2018-11-17 20:26
 • #140: Lão nhược bệnh tàn2018-11-17 20:26
 • #141: Xảo ngộ2018-11-17 20:26
 • #142: Quỷ Diện con nhện2018-11-17 20:26
 • #143: Đơn giản trò chơi2018-11-17 20:27
 • #144: Hỏng mất!2018-11-17 20:27
 • #145: Tín ngưỡng2018-11-17 20:27
 • #146: Ghen Ghét!2018-11-17 20:27
 • #147: Nguyện cừu hận phù hộ ngươi2018-11-17 20:27
 • #148: Tân bao khỏa2018-11-17 20:28
 • #149: Không phải tai nạn xe cộ, là mưu sát2018-11-17 20:28
 • #150: Kẻ điên?2018-11-17 20:28
 • #151: Nhiệm vụ chủ tuyến ( đại chương )2018-11-17 20:28
 • #152: Bị giết2018-11-17 20:28
 • #153: Kim thiền thoát xác2018-11-17 20:29
 • #154: Quả nhiên là cái hố2018-11-17 20:29
 • #155: Trộm đạo bảo khố2018-11-17 20:29
 • #156: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo2018-11-17 20:29
 • #157: Ashikaga Yoshiaki2018-11-17 20:30
 • #158: Ngươi là nam nhân?2018-11-17 20:30
 • #159: Tà ác giá trị2018-11-17 20:30
 • #160: Ra tay2018-11-17 20:30
 • #161: Cứu người2018-11-17 20:30
 • #162: Làm sự tình2018-11-17 20:31
 • #163: Chết vô đối chứng2018-11-17 20:31
 • #164: Gia nhập giáp hạ2018-11-17 20:31
 • #165: Quang Chiếu Tự2018-11-17 20:31
 • #166: Tìm được ngươi!2018-11-17 20:31
 • #167: Tưởng bị dầu chiên, vẫn là thịt kho tàu!2018-11-17 20:32
 • #168: Bạo…… Cúc hoa2018-11-17 20:32
 • #169: Bẫy rập2018-11-17 20:32
 • #170: Là ta ở chú ý ngươi2018-11-17 20:32
 • #171: Quyết đấu2018-11-17 20:33
 • #172: Đại giới2018-11-17 20:33
 • #173: 7 nhân cách chi Phẫn Nộ!2018-11-17 20:33
 • #174: Phẫn Nộ phòng2018-11-17 20:33
 • #175: Bẫy rập2018-11-17 20:34
 • #176: Không cần đi vào!2018-11-17 20:34
 • #177: Nói dối như cuội2018-11-17 20:34
 • #178: Tái ngộ Lư Hạo2018-11-17 20:34
 • #179: 8 tự chân ngôn2018-11-17 20:35
 • #180: Cách phùng có mắt!2018-11-17 20:35
 • #181: Khinh thiện sợ ác2018-11-17 20:35
 • #182: Thần bí địa phương2018-11-17 20:35
 • #183: Thần tiên thủy2018-11-17 20:36
 • #184: Bắt được ngươi!2018-11-17 20:36
 • #185: Như đọa động băng2018-11-17 20:36
 • #186: Đại tướng quân điên rồi2018-11-17 20:36
 • #187: Bán đứng?2018-11-17 20:36
 • #188: Phản kích2018-11-17 20:37
 • #189: Xong việc huy y đi, ẩn sâu công cùng danh2018-11-17 20:37
 • #190: Tiến vào chủ tuyến ( thượng )2018-11-17 20:37
 • #191: Tiến vào chủ tuyến ( hạ )2018-11-17 20:37
 • #192: Thịnh yến2018-11-17 20:37
 • #193: Ăn! Ăn! Ăn!!2018-11-17 20:38
 • #194: Xe ngựa2018-11-17 20:38
 • #195: Điểm tâm!2018-11-17 20:38
 • #196: Lăn dầu chiên cóc2018-11-17 20:38
 • #197: A! Đau2018-11-17 20:38
 • #198: Không nên xuất hiện người2018-11-17 20:38
 • #199: Ngươi ở tìm ta sao?2018-11-17 20:39
 • #200: Đánh giáp lá cà2018-11-17 20:39
 • #201: 1 chùy gõ chết 1 cao thủ2018-11-17 20:39
 • #202: Âm mưu2018-11-17 20:39
 • #203: Đuổi giết!2018-11-17 20:39
 • #204: Ngươi thịt ăn ngon thật2018-11-17 20:39
 • #205: Thiên ngoại phi tiên2018-11-17 20:40
 • #206: Đan dược có trá2018-11-17 20:40
 • #207: Heo đồng đội2018-11-17 20:40
 • #208: Ma Vương đại nhân thảm xúc động ( thượng )2018-11-17 20:40
 • #209: Ma Vương đại nhân thảm xúc động ( hạ )2018-11-17 20:40
 • #210: Ngươi là người đưa thư đi2018-11-17 20:41
 • #211: Khai cung2018-11-17 20:41
 • #212: Đua 1 đem2018-11-17 20:41
 • #213: Hút máu đen2018-11-17 20:41
 • #214: Vô mao điểu2018-11-17 20:41
 • #215: Triệu Khách chờ đợi người ( đệ 3 cuốn xong )2018-11-17 20:42
 • #216: Thế giới này, vẫn là nhiều người tốt2018-11-17 20:42
 • #217: Sương mù2018-11-17 20:42
 • #218: Rút ra tem2018-11-17 20:42
 • #219: Hảo chơi bất quá…… Tẩu tử!2018-11-17 20:42
 • #220: Bệnh tâm thần bệnh viện2018-11-17 20:42
 • #221: Cái lẩu2018-11-17 20:43
 • #222: Khai lô giả2018-11-17 20:43
 • #223: Tiểu băng sơn2018-11-17 20:43
 • #224: Quỷ thị người quen2018-11-17 20:43
 • #225: Thi tiên2018-11-17 20:43
 • #226: Nhân tính thiện ác2018-11-17 20:44
 • #227: 5 quỷ tới cửa2018-11-17 20:44
 • #228: Ăn gà2018-11-17 20:44
 • #229: Xúi quẩy2018-11-17 20:44
 • #230: Thần bí hình xăm2018-11-17 20:44
 • #231: Hồi Lạc Đô2018-11-17 20:45
 • #232: Lão sư2018-11-17 20:45
 • #233: Lầu canh nữ thi2018-11-17 20:45
 • #234: Đèn dầu hạ lão thái thái2018-11-17 20:45
 • #235: Tiểu quỷ khó chơi2018-11-17 20:45
 • #236: Sát quỷ sai2018-11-17 20:46
 • #237: Khẩu vị điêu2018-11-17 20:46
 • #238: Ngạnh đại thô đòn sát thủ2018-11-17 20:46
 • #239: Đại tú đao công2018-11-17 20:46
 • #240: Chênh lệch2018-11-17 20:47
 • #241: Ngoài ý muốn phát hiện2018-11-17 20:47
 • #242: Sau bao khỏa2018-11-17 20:47
 • #243: Đấu giá2018-11-17 20:48
 • #244: Trước tiên tiến vào2018-11-17 20:48
 • #245: Nam nhân2018-11-17 20:48
 • #246: Ra ra vào vào.2018-11-17 20:48
 • #247: Đầu người2018-11-17 20:48
 • #248: Ăn sủi cảo2018-11-17 20:49
 • #249: Cameras2018-11-17 20:49
 • #250: Ra tay2018-11-17 20:49
 • #251: Ác Quỷ Túc Cụ2018-11-17 20:49
 • #252: Lăn2018-11-17 20:49
 • #253: Thang máy kinh hồn2018-11-17 20:50
 • #254: Thật kích thích2018-11-17 20:50
 • #255: Ghi hình2018-11-17 20:50
 • #256: Cự anh2018-11-17 20:50
 • #257: Màu đen hồ nước2018-11-17 20:50
 • #258: Chờ ngươi thật lâu! ( bổ ngày hôm qua )2018-11-17 20:50
 • #259: Tiếp cận hoàn mỹ bẫy rập2018-11-17 20:51
 • #260: Phát hiện!2018-11-17 20:51
 • #261: Rút ti xương sườn2018-11-17 20:51
 • #262: Hoảng sợ cao ốc2018-11-17 20:51
 • #263: Tử vong hình ảnh2018-11-17 20:52
 • #264: Ảnh chụp tường ( 2 chương hợp 1 )2018-11-17 20:52
 • #265: Vô giải không gian2018-11-17 20:52
 • #266: Phá cục2018-11-17 20:52
 • #267: 18 tầng ( ngày hôm qua chương 3 )2018-11-17 20:52
 • #268: Ghi hình2018-11-17 20:53
 • #269: Cự anh2018-11-17 20:53
 • #270: Màu đen hồ nước2018-11-17 20:53
 • #271: Chờ ngươi thật lâu! ( bổ ngày hôm qua )2018-11-17 20:53
 • #272: Tiếp cận hoàn mỹ bẫy rập2018-11-17 20:53
 • #273: Phát hiện!2018-11-17 20:54
 • #274: Rút ti xương sườn2018-11-17 20:54
 • #275: Hoảng sợ cao ốc2018-11-17 20:54
 • #276: Tử vong hình ảnh2018-11-17 20:54
 • #277: Ảnh chụp tường ( 2 chương hợp 1 )2018-11-17 20:54
 • #278: Vô giải không gian2018-11-17 20:55
 • #279: Phá cục2018-11-17 20:55
 • #280: 18 tầng ( ngày hôm qua chương 3 )2018-11-17 20:55
 • #281: Quỷ vẽ bùa2018-11-17 20:55
 • #282: Quỷ hút máu2018-11-17 20:55
 • #283: Ác quỷ thăng cấp2018-11-17 20:56
 • #284: Ta là 1 danh trù tử2018-11-17 20:56
 • #285: Thật · cẩu lương2018-11-17 20:56
 • #286: Phân hoá2018-11-17 20:56
 • #287: Khoe giàu2018-11-17 20:56
 • #288: Khâu lại miệng vết thương2018-11-17 20:56
 • #289: Là hắn!2018-11-17 20:57
 • #290: Đừng nhúc nhích! Làm ta hút 1 khẩu2018-11-17 20:57
 • #291: Chờ2018-11-17 20:57
 • #292: Thô to trường2018-11-17 20:57
 • #293: Nhiệm vụ kết thúc2018-11-17 20:58
 • #294: Giấu trời qua biển2018-11-17 20:58
 • #295: Giúp ta! Sống sót2018-11-17 20:58
 • #296: Ném ngươi 1 bình một mười ba hương2018-11-17 20:59
 • #297: Đệ Không điên ma không thành sống2018-11-17 20:59
 • #298: 6 đuôi hồ tiên2018-11-17 20:59
 • #299: Hảo mềm!2018-11-17 20:59
 • #300: Hoàn toàn thoát khỏi2018-11-17 20:59
 • #301: Anh hùng ( đại chương )2018-11-17 21:00
 • #302: Da thịt tô đông lạnh2018-11-17 21:00
 • #303: Hoa quế vị2018-11-17 21:00
 • #304: Cẩu năm đại cát đi2018-11-17 21:00
 • #305: Thần bí hộp2018-11-17 21:00
 • #306: Đêm Bình An2018-11-17 21:01
 • #307: Nhạc cụ trung lão lưu manh!2018-11-17 21:01
 • #308: Tiềm thức thế giới2018-11-17 21:01
 • #309: Người dọa người2018-11-17 21:01
 • #310: Giết chóc2018-11-17 21:01
 • #311: Vì cái gì như vậy hàm?2018-11-17 21:02
 • #312: Muốn biết, tới tìm ta!2018-11-17 21:02
 • #313: Hợp tác2018-11-17 21:02
 • #314: Nguyên lai hắn tại đây?2018-11-17 21:02
 • #315: Mây đen2018-11-17 21:02
 • #316: Cơ hội2018-11-17 21:03
 • #317: Vết rách2018-11-17 21:03
 • #318: Phản bội2018-11-17 21:04
 • #319: Nguy hiểm, ngươi tới!2018-11-17 21:04
 • #320: Từ Lôi Mỗ trong bụng ra tới2018-11-17 21:04
 • #321: Chùy ngươi ngực2018-11-17 21:04
 • #322: Thoát thai hoán cốt2018-11-17 21:05
 • #323: Kết thúc2018-11-17 21:05
 • #324: Hóa thai trường sinh thuật2018-11-17 21:05
 • #325: Tiếc nuối2018-11-17 21:05
 • #326: Cao cấp VIP họp thường niên2018-11-17 21:06
 • #327: Giao dịch2018-11-17 21:06
 • #328: Bất đồng chờ trao đổi2018-11-17 21:06
 • #329: Tem tới tay2018-11-17 21:06
 • #330: Răng rắc 1 đao2018-11-17 21:06
 • #331: Ngươi đối mỹ thực 1 không hay biết2018-11-17 21:07
 • #332: Đại phiền toái tới2018-11-17 21:07
 • #333: Chạy mau!2018-11-17 21:07
 • #334: Ăn ta 1 côn2018-11-17 21:07
 • #335: Chạy!2018-11-17 21:07
 • #336: Vận khí không hảo2018-11-17 21:07
 • #337: Tự Nhiên Chi Tức2018-11-17 21:08
 • #338: Luyện ngục nhà xưởng2018-11-17 21:08
 • #339: Nhà xưởng thủ đoạn2018-11-17 21:08
 • #340: Lại cùng Tề Lượng2018-11-17 21:08
 • #341: Súng kíp tay!2018-11-17 21:08
 • #342: Phát tài!2018-11-17 21:09
 • #343: Chân tướng ( 2 chương hợp 1 )2018-11-17 21:09
 • #344: Lý Gia2018-11-17 21:09
 • #345: Liên minh2018-11-17 21:09
 • #346: Vật cực tất phản2018-11-17 21:10
 • #347: Lời đồn 4 khởi2018-11-17 21:10
 • #348: Dùng bất cứ thủ đoạn nào2018-11-17 21:10
 • #349: Mạo hiểm!2018-11-17 21:10
 • #350: Ra tay2018-11-17 21:11
 • #351: Sát2018-11-17 21:11
 • #352: Giảo hoạt2018-11-17 21:11
 • #353: Phụ ma hỏa thương2018-11-17 21:11
 • #354: Bẫy rập2018-11-17 21:11
 • #355: Băng cùng hỏa đánh giá ( thượng )2018-11-17 21:11
 • #356: Băng cùng hỏa đánh giá ( hạ )2018-11-17 21:12
 • #357: Là hắn!2018-11-17 21:12
 • #358: Tiệm lộ mũi nhọn2018-11-17 21:12
 • #359: Thứ này vướng bận!2018-11-17 21:12
 • #360: Ăn đi!2018-11-17 21:12
 • #361: Nhiệm vụ chủ tuyến nhị2018-11-17 21:13
 • #362: Bá tước Alonso2018-11-17 21:13
 • #363: Các ngươi tâm2018-11-17 21:13
 • #364: Phú quý kim hoa2018-11-17 21:13
 • #365: Quỷ nương nương2018-11-17 21:13
 • #366: Kim tinh hầu não2018-11-17 21:14
 • #367: Mật mã2018-11-17 21:14
 • #368: Động đất2018-11-17 21:14
 • #369: Mâu thuẫn bắt đầu2018-11-17 21:14
 • #370: Bậc lửa mâu thuẫn! ( ngày hôm qua đệ )2018-11-17 21:14
 • #371: Bậc lửa mâu thuẫn!2018-11-17 21:15
 • #372: Lòng người khó dò2018-11-17 21:15
 • #373: Màu xám tuyết2018-11-17 21:15
 • #374: Tân nhiệm vụ2018-11-17 21:15
 • #375: Đỉnh đầu người xem2018-11-17 21:15
 • #376: Tử thi2018-11-17 21:15
 • #377: Ta thống khổ ai biết2018-11-17 21:16
 • #378: Đi vòng vèo nhà xưởng2018-11-17 21:16
 • #379: Kia không phải tay của ta2018-11-17 21:16
 • #380: Cố lên!2018-11-17 21:16
 • #381: Nã pháo!!!2018-11-17 21:17
 • #382: Lý Gia2018-11-17 21:17
 • #383: Lệnh truy nã2018-11-17 21:17
 • #384: Chân tướng2018-11-17 21:17
 • #385: Nhân tâm như địa ngục2018-11-17 21:17
 • #386: Chìa khóa2018-11-17 21:18
 • #387: Hắn không chết2018-11-17 21:18
 • #388: Chữ bằng máu2018-11-17 21:18
 • #389: Vui đùa?2018-11-17 21:18
 • #390: Thiết quyền chùy ngươi ngực2018-11-17 21:18
 • #391: Ích kỷ2018-11-17 21:18
 • #392: Chọc tiến ngươi hàng đầu2018-11-17 21:19
 • #393: Không có chìa khóa2018-11-17 21:19
 • #394: Thánh quang2018-11-17 21:19
 • #395: Ta bị chơi2018-11-17 21:19
 • #396: Tựa điên tựa ma2018-11-17 21:19
 • #397: Trang xong bức liền chạy2018-11-17 21:20
 • #398: Tự Nhiên Chi Nộ2018-11-17 21:20
 • #399: Lưu lại bồi ta đi2018-11-17 21:20
 • #400: Âm Hôn2018-11-17 21:20
 • #401: Cảnh tinh hoán màu diệu hồng quan2018-11-17 21:20
 • #402: Ủy khuất nước mắt2018-11-17 21:20
 • #403: Ngự dụng dưa chuột2018-11-17 21:21
 • #404: Khải Tát cung đại bảo kiếm2018-11-17 21:21
 • #405: Thật lớn!2018-11-17 21:21
 • #406: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của2018-11-17 21:21
 • #407: Rượu vàng hoành thánh2018-11-17 21:21
 • #408: Khai hắc điếm, ta là chuyên nghiệp2018-11-17 21:21
 • #409: Bạch Cốt Quan2018-11-17 21:22
 • #410: Đến truyền thừa2018-11-17 21:22
 • #411: Hắc hỏa long tước2018-11-17 21:22
 • #412: Lại 1 lại 22018-11-17 21:22
 • #413: Xé rách ( thượng )2018-11-17 21:22
 • #414: Xé rách ( hạ ) đệ 3 càng!2018-11-17 21:23
 • #415: Lái xe2018-11-17 21:23
 • #416: Thanh toán danh sách2018-11-17 21:23
 • #417: Mặc Cúc2018-11-17 21:23
 • #418: Nhân sâm người đưa thư2018-11-17 21:23
 • #419: Có 1 loại ái gọi là buông tay2018-11-17 21:24
 • #420: Nghiệm hóa2018-11-17 21:24
 • #421: Phát tài2018-11-17 21:24
 • #422: Tết Nguyên Tiêu2018-11-17 21:24
 • #423: Trước tính tiền2018-11-17 21:24
 • #424: Bá Vương Hổ Bí2018-11-17 21:25
 • #425: Âm dương khách điếm2018-11-17 21:25
 • #426: Đại tái2018-11-17 21:25
 • #427: Âm kém2018-11-17 21:25
 • #428: Người quen2018-11-17 21:26
 • #429: Lão người quen2018-11-17 21:26
 • #430: Mặt dày vô sỉ2018-11-17 21:26
 • #431: Huyết chùy2018-11-17 21:26
 • #432: Nhổ cỏ tận gốc2018-11-17 21:27
 • #433: Ta nhìn chằm chằm ngươi cũng đã lâu2018-11-17 21:27
 • #434: Bảo mã (BMW) xứng mỹ nhân2018-11-17 21:27
 • #435: Còn hảo ta thương pháp tương đối mau2018-11-17 21:27
 • #436: Tức chết Bạch Đường2018-11-17 21:27
 • #437: 1 chén giang sơn2018-11-17 21:27
 • #438: Hắc ám liệu lý2018-11-17 21:28
 • #439: Địa ngục phong cảnh2018-11-17 21:28
 • #440: Trốn!2018-11-17 21:28
 • #441: Thoát2018-11-17 21:28
 • #442: Ta liền ngạnh!2018-11-17 21:28
 • #443: Nợ nhiều không lo còn2018-11-17 21:29
 • #444: Bế tắc2018-11-17 21:29
 • #445: Người quen2018-11-17 21:29
 • #446: Nô ấn ngọn nguồn2018-11-17 21:29
 • #447: Tiểu thông minh2018-11-17 21:29
 • #448: Tiến vào đếm ngược2018-11-17 21:30
 • #449: Hợp thành2018-11-17 21:30
 • #450: Nhất thảm 1 thứ tiến vào2018-11-17 21:30
 • #451: Đệ Biển lửa chạy trốn2018-11-17 21:30
 • #452: Biển lửa chạy trốn2018-11-17 21:31
 • #453: Sinh thọc2018-11-17 21:31
 • #454: Kinh người thực lực2018-11-17 21:31
 • #455: Nơi này là địa cầu?2018-11-17 21:31
 • #456: Hạ2018-11-17 21:31
 • #457: Đi ngươi!2018-11-17 21:32
 • #458: Xảo trá Tyrannosaurus2018-11-17 21:32
 • #459: Trung cấp người đưa thư2018-11-17 21:32
 • #460: Khổng lồ thế giới2018-11-17 21:32
 • #461: Sẽ sai ý2018-11-17 21:33
 • #462: Liễu Tương Kỳ2018-11-17 21:33
 • #463: Thật giận!2018-11-17 21:33
 • #464: Hắc đấu2018-11-17 21:33
 • #465: Khoái ý2018-11-17 21:33
 • #466: Người chèo thuyền2018-11-17 21:34
 • #467: Lươn không thể ăn2018-11-17 21:34
 • #468: Không thể ăn, ăn ngươi nga!2018-11-17 21:34
 • #469: Kia chỉ là cái rắm2018-11-17 21:34
 • #470: Kia chỉ là cái rắm2018-11-17 21:34
 • #471: Ta cấp tám mươi bảy phần!2018-11-17 21:35
 • #472: Rình coi2018-11-17 21:35
 • #473: Thế như nước với lửa, tình như thủ túc.2018-11-17 21:35
 • #474: Ven đường hoa dại không cần thải2018-11-17 21:35
 • #475: Cao điệu2018-11-17 21:35
 • #476: Nữ trang đại lão2018-11-17 21:36
 • #477: Thơm quá2018-11-17 21:36
 • #478: Thiếu 1 cái!2018-11-17 21:36
 • #479: Vưu2018-11-17 21:36
 • #480: Mùa xuân hương vị2018-11-17 21:36
 • #481: Thiểu năng trí tuệ2018-11-17 21:37
 • #482: Hắn cư nhiên……2018-11-17 21:37
 • #483: Bình gas!2018-11-17 21:37
 • #484: Cấu kết với nhau làm việc xấu2018-11-17 21:37
 • #485: Ta là người tốt ( thượng )2018-11-17 21:37
 • #486: Ta là người tốt ( hạ )2018-11-17 21:38
 • #487: Bệnh tâm thần thấy bệnh tâm thần2018-11-17 21:38
 • #488: Gia hỏa này! Có bệnh?2018-11-17 21:38
 • #489: Kế hoạch thay đổi2018-11-17 21:39
 • #490: Ngươi là của ta!2018-11-17 21:39
 • #491: Hương phiêu2018-11-17 21:39
 • #492: Lại gặp nhau.2018-11-17 21:39
 • #493: Nam nhân không thể tao!2018-11-17 21:39
 • #494: Không thể trêu vào!2018-11-17 21:40
 • #495: Đệ Phân nhánh2018-11-17 21:40
 • #496: Trọng thương khó trị!2018-11-17 21:40
 • #497: Bệnh tâm thần G điểm2018-11-17 21:40
 • #498: Biến thái!2018-11-17 21:40
 • #499: Dựa nhan giá trị2018-11-17 21:41
 • #500: Thực lực nằm thắng2018-11-17 21:41
 • #501: Sắp lên sân khấu2018-11-17 21:41
 • #502: Khẩu chiến đàn nhụ ( thượng )2018-11-17 21:41
 • #503: Khẩu chiến đàn nhụ ( hạ )2018-11-17 21:42
 • #504: Đại tế2018-11-17 21:42
 • #505: Lên mặt có phải hay không!2018-11-17 21:42
 • #506: Lốc xoáy2018-11-17 21:42
 • #507: Ngốc!2018-11-17 21:43
 • #508: 8 chỉ chân??2018-11-17 21:43
 • #509: Bất an2018-11-17 21:43
 • #510: Chúc phúc2018-11-17 21:43
 • #511: Quỹ đạo pháo2018-11-17 21:44
 • #512: The Mass2018-11-17 21:44
 • #513: Cơ hội!2018-11-17 21:44
 • #514: Ngắn ngủi giao thủ2018-11-17 21:44
 • #515: Vưu hài tử2018-11-17 21:44
 • #516: Đại điều tra2018-11-17 21:45
 • #517: Huynh đệ ta trước tới.2018-11-17 21:45
 • #518: Đoàn kết chính là lực lượng2018-11-17 21:45
 • #519: Ngươi đại ý!2018-11-17 21:45
 • #520: Tín ngưỡng? Ta có sao?2018-11-17 21:45
 • #521: Long thần chi phệ2018-11-17 21:46
 • #522: Hồ tiên!2018-11-17 21:46
 • #523: Heo đàn2018-11-17 21:46
 • #524: Cá chết lưới rách2018-11-17 21:46
 • #525: Dừng lại!!!2018-11-17 21:46
 • #526: Ai xào đồ ăn hồ?2018-11-17 21:47
 • #527: Vạn Cổ Đan2018-11-17 21:47
 • #528: Nhờ họa được phúc2018-11-17 21:47
 • #529: Hình Thiên Ách2018-11-17 21:47
 • khung-bo-nguoi-dua-thu-chuong-0530.mp32018-11-17 21:47
 • #531: Ta dạy cho ngươi dùng thương (súng)!2018-11-17 21:48
 • #532: Trát tâm, lão thiết.2018-11-17 21:48
 • #533: Uy hiếp2018-11-17 21:48
 • #534: UFO2018-11-17 21:48
 • #535: Vưu báo thù ( một )2018-11-17 21:48
 • #536: Vưu báo thù ( nhị )2018-11-17 21:48
 • #537: Bẫy rập!2018-11-17 21:49
 • #538: Đã lâu không thấy2018-11-17 21:49
 • #539: Thịt người oanh tạc2018-11-17 21:49
 • #540: Ra tay!2018-11-17 21:49
 • #541: Cây búa tiến hóa!2018-11-17 21:50
 • #542: Ếch trâu yến hiểu biết hạ……2018-11-17 21:50
 • #543: Nơi này là ta sân nhà ( thượng )2018-11-17 21:50
 • #544: Nơi này là ta sân nhà ( hạ ) tu tiên2018-11-17 21:50
 • #545: Lịch sử luôn là kinh người tương tự.2018-11-17 21:51
 • #546: Ngươi muốn một mình đấu, vẫn là tưởng quần ẩu2018-11-17 21:51
 • #547: Đến địa ngục hỏi Diêm Vương đi2018-11-17 21:51
 • #548: Chiến tranh2018-11-17 21:51
 • #549: Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc.2018-11-17 21:52
 • #550: Múa rối pháp2018-11-17 21:52
 • #551: Rơi xuống2018-11-17 21:52
 • #552: Va chạm2018-11-17 21:52
 • #553: Ngắn ngủi giao phong ( chữ sai đã sửa )2018-11-17 21:52
 • #554: Hỏa lực toàn bộ khai hỏa2018-11-17 21:53
 • #555: Tử vong điệu waltz2018-11-17 21:53
 • #556: Át chủ bài không ngừng2018-11-17 21:53
 • #557: Luns tái kiến!2018-11-17 21:53
 • #558: Luns tái kiến!2018-11-17 21:54
 • #559: Đánh cuộc 1 đem!2018-11-17 21:54
 • #560: Nàng tới!2018-11-17 21:54
 • #561: Tiên lâm2018-11-17 21:54
 • #562: Duy ta Hình Thiên, tử chiến không lùi!2018-11-17 21:54
 • #563: Hoàn thành đặc thù nhiệm vụ.2018-11-17 21:55
 • #564: Ta dẫn ngươi đi xem hải ( đệ 3 cuốn xong )2018-11-17 21:55
 • #565: Giao không giao!2018-11-17 21:55
 • #566: 1 mặt mộng bức2018-11-17 21:55
 • #567: 1 mặt mộng bức2018-11-17 21:55
 • #568: Sử linh2018-11-17 21:56
 • #569: Nuốt!2018-11-17 21:56
 • #570: Đại Bổ Đương Quy2018-11-17 21:56
 • #571: Nuôi không nổi, nuôi không nổi!2018-11-17 21:56
 • #572: Khách quen2018-11-17 21:57
 • #573: Kỳ quái Đại Yên Thương2018-11-17 21:57
 • #574: 1 nồi lão lỗ chấn 4 phương2018-11-17 21:57
 • #575: Tay không bộ bạch lang2018-11-17 21:57
 • #576: Hồng bà bà2018-11-17 21:58
 • #577: Đại Địa Động Mạch2018-11-17 21:58
 • #578: Nuốt chửng hình thức2018-11-17 21:58
 • #579: Lên xe!2018-11-17 21:58
 • #580: Mộng du2018-11-17 21:58
 • #581: Hoảng sợ2018-11-17 21:59
 • #582: Thủ 3 tặc2018-11-17 21:59
 • #583: 1 nuốt núi sông2018-11-17 21:59
 • #584: Có lẽ hạnh phúc, liền đơn giản như vậy2018-11-17 21:59
 • #585: Cát 2 trứng2018-11-17 21:59
 • #586: Ngươi dám tin?2018-11-17 22:00
 • #587: Nhảy dù?2018-11-17 22:00
 • #588: Ta quan tài đâu?2018-11-17 22:00
 • #589: Muốn gì xe đạp!2018-11-18 02:32
 • #590: Gia có 1 lão như có 1 bảo2018-11-18 02:32
 • #591: Thiện quả ( trả nợ )2018-11-18 02:33
 • #592: Chúng ta đều sai rồi!2018-11-18 02:33
 • #593: Mộ phần đua xe2018-11-18 02:33
 • #594: Trôi đi!2018-11-18 02:33
 • #595: Uổng Tử thành2018-11-18 02:34
 • #596: Tới!2018-11-18 02:34
 • #597: Ly biệt! ( bốn ngàn +2 chương hợp 1 )2018-11-18 02:34
 • #598: Trung Quốc tôm hùm đất2018-11-18 02:35
 • #599: Đồ tể dị biến2018-11-18 02:35
 • #600: Hảo nghèo!2018-11-18 02:36
 • #601: Đây là 1 tràng giết người án2018-11-18 02:36
 • #602: Hoàn mỹ phạm tội2018-11-18 02:36
 • #603: Mượn ngươi điểm đồ vật2018-11-18 02:36
 • #604: Đại sư huynh2018-11-18 02:37
 • #605: Không thoải mái gặp mặt2018-11-18 02:37
 • #606: 0 năm đồng tử thân2018-11-18 02:38
 • #607: Xà Quân2018-11-18 02:38
 • #608: Vừa vặn, 6 phân thục!2018-11-18 02:38
 • #609: Âm dương hồng hoan đan2018-11-18 02:38
 • #610: & Âm dương hồng hoan đan2018-11-18 02:39
 • #611: & Âm dương hồng hoan đan2018-11-18 02:39
 • #612: Kim quang lấp lánh2018-11-18 02:40
 • #613: Hoàng Kim dược màn thầu2018-11-18 02:40
 • #614: Thần bí nơi2018-11-18 02:40
 • #615: Dương Vạn Tài2018-11-18 02:41
 • #616: Triệu Khách biến hóa2018-11-18 02:41
 • #617: Nam phong biết ta ý, thổi mộng hồng lâu trung.2018-11-18 02:41
 • #618: Sư phụ té xỉu2018-11-18 02:42
 • #619: Hoảng sợ vườn trường2018-11-18 02:42
 • #620: Đoạt chỗ ngồi2018-11-18 02:42
 • #621: Đi học2018-11-18 02:43
 • #622: Pha lê sau bóng dáng2018-11-18 02:43
 • #623: Lạnh nhạt2018-11-18 02:44
 • #624: Hạ học2018-11-18 02:44
 • #625: Lý giải quy tắc2018-11-18 02:45
 • #626: Tự sát nữ hài2018-11-18 02:45
 • #627: 1 phong thư tình2018-11-18 02:46
 • #628: Nhật ký2018-11-18 02:46
 • #629: Bên trong hư thối2018-11-18 02:46
 • #630: Nhiệm vụ chủ tuyến nhị ( ngày hôm qua )2018-11-18 02:46
 • #631: Này cây, có thể giết người!2018-11-18 02:47
 • #632: Linh kham ngọn nguồn2018-11-18 02:47
 • #633: Đầu to tiểu đầu?2018-11-18 02:48
 • #634: Vô đầu nữ thi2018-11-18 02:48
 • #635: Ta là khăn quàng đỏ!2018-11-18 02:49
 • #636: Chân tướng2018-11-18 02:49
 • #637: Lại hồi vườn trường2018-11-18 02:49
 • #638: Quái vật2018-11-18 02:50
 • #639: Hắn sửa chủ ý!2018-11-18 02:50
 • #640: Làm sự tình2018-11-18 02:50
 • #641: Bạo động2018-11-18 02:50
 • #642: Thú phiến2018-11-18 02:51
 • #643: Ánh sáng nhạt hạ nhân2018-11-18 02:51
 • #644: Tái ngộ Vương Hằng2018-11-18 02:52
 • #645: Họa người trong2018-11-18 02:52
 • #646: Tử lộ2018-11-18 02:53
 • #647: Nhân tâm tra tấn2018-11-18 02:53
 • #648: Song bào thai2018-11-18 02:53
 • #649: Huyết chùy thăng cấp!2018-11-18 02:54
 • #650: Huyết màn thầu2018-11-18 02:54
 • #651: Đưa ngươi đi vào2018-11-18 02:55
 • #652: Oán khí thiếu nữ2018-11-18 02:55
 • #653: Nguy cơ2018-11-18 02:56
 • #654: Con rết quái2018-11-18 02:56
 • #655: Bạo!2018-11-18 02:56
 • #656: Tuyệt sát2018-11-18 02:57
 • #657: Phế tích2018-11-18 02:57
 • #658: Bị phát hiện!2018-11-18 02:58
 • #659: Khẩn cấp ( bốn ngàn tự đại chương )2018-11-18 02:58
 • #660: Lưu cái tâm nhãn2018-11-18 02:59
 • #661: Chân tướng2018-11-18 02:59
 • #662: Chứng minh2018-11-18 02:59
 • #663: Mượn ngươi 2 cân huyết2018-11-18 03:00
 • #664: Ta làm, ngươi tùy ý2018-11-18 03:00
 • #665: Sửa chữa ký ức ( 2 chương hợp 1 đồng phát )2018-11-18 03:01
 • #666: Phản kích2018-11-18 03:01
 • #667: Vô vi mà trị, thượng thiện nhược thủy2018-11-18 03:01
 • #668: Cắn nuốt2018-11-18 03:02
 • #669: Tan nát cõi lòng chứng2018-11-18 03:02
 • #670: Cô nương, là thuộc quả cân đi?2018-11-18 03:03
 • #671: Mai 9 cô2018-11-18 03:03
 • #672: Phản đồ2018-11-18 03:03
 • #673: Ngươi tổ tông quan tài tạc2018-11-18 03:04
 • #674: )2018-11-18 03:05
 • #675: Bẫy rập2018-11-18 03:05
 • #676: Thi trùng kịch độc2018-11-18 03:05
 • #677: Có lão bà ghê gớm a!2018-11-18 03:06
 • #678: Khắc khẩu2018-11-18 03:06
 • #679: Nàng2018-11-18 03:07
 • #680: Độc màn thầu đưa ra thị trường2018-11-18 03:07
 • #681: Tem 《 cứu rỗi giả 》2018-11-18 03:08
 • #682: Huyền2018-11-18 03:08
 • #683: Hà khắc điều kiện2018-11-18 03:09
 • #684: nmmb2018-11-18 03:09
 • #685: Ta hiện tại giao lương, còn kịp sao?2018-11-18 03:09
 • #686: Chờ một chút2018-11-18 03:10
 • #687: Nghe nói ngươi muốn đại bảo kiếm!2018-11-18 03:11
 • #688: Kẻ hèn 1 quả trứng sự2018-11-18 03:11
 • #689: Yên tâm, ta ổn!2018-11-18 03:12
 • #690: Chuyên chú sử ta vui sướng2018-11-18 03:13
 • #691: Như vậy đồ đê tiện, ta muốn2018-11-18 03:13
 • #692: Có hậu đài chính là ghê gớm2018-11-18 03:14
 • #693: Nắm chặt thời gian2018-11-18 03:15
 • #694: Đồ tể thăng cấp2018-11-18 03:15
 • #695: Bạo động đếm ngược2018-11-18 03:16
 • #696: Bạo loạn bắt đầu2018-11-18 03:16
 • #697: Bạo loạn quân đoàn2018-11-18 03:17
 • #698: Cao thủ đứng đầu ( bốn ngàn tự đại chương )2018-11-18 03:17
 • #699: Cứu mạng rơm rạ2018-11-18 03:18
 • #700: Thành kính tín đồ2018-11-18 03:19
 • #701: Đầu thấy giả thể2018-11-18 03:19
 • #702: Nữ thần!2018-11-18 03:19
 • #703: Cẩu nam nữ2018-11-18 03:20
 • #704: Hắn kêu Vương Cẩu Tử!2018-11-18 03:20
 • #705: Lòng muông dạ thú2018-11-18 03:21
 • #706: Cay hộp cay!2018-11-18 03:21
 • #707: Thay đổi thân phận2018-11-18 03:22
 • #708: Ra ngoài nhiệm vụ2018-11-18 03:22
 • #709: Tác chiến ( thượng )2018-11-18 03:23
 • #710: Tác chiến ( hạ )2018-11-18 03:24
 • #711: Chi viện2018-11-18 03:24
 • #712: Dập nát hy vọng2018-11-18 03:24
 • #713: Ngươi là người đưa thư?2018-11-18 03:25
 • #714: Mã Lương cán bút2018-11-18 03:25
 • #715: Ta bị ta chính mình liêu??2018-11-18 03:25
 • #716: Đánh bất ngờ2018-11-18 03:26
 • #717: Cường công2018-11-18 03:26
 • #718: Vì chân thần! Hướng 钅2018-11-18 03:27
 • #719: Liệp Cẩu đoàn! ( 2 chương hợp 1 )2018-11-18 03:27
 • #720: Át chủ bài!2018-11-18 03:28
 • #721: Lôi Thần trận2018-11-18 03:29
 • #722: Át chủ bài!2018-11-18 03:29
 • #723: Lôi Thần trận2018-11-18 03:29
 • #724: Núi rừng bá chủ!2018-11-18 03:30
 • #725: Cuối cùng vương tạc,2018-11-18 03:30
 • #726: Không có việc gì, ngươi từ từ ăn.2018-11-18 03:31
 • #727: Bạch y ác ma2018-11-18 03:31
 • #728: Rời đi2018-11-18 03:32
 • #729: Dân chạy nạn doanh2018-11-18 03:32
 • #730: Nếu không…… Tới 1 viên?2018-11-18 03:33
 • #731: Viện quân!2018-11-18 03:33
 • #732: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:34
 • #733: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:34
 • #734: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:35
 • #735: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:35
 • #736: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:36
 • #737: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:36
 • #738: w(?Д?)w “Bệnh tâm thần a!”2018-11-18 03:37
 • #739: Tới!2018-11-18 03:37
 • #740: Ta là anh hùng2018-11-18 03:38
 • #741: Lão tử mới là đầu!2018-11-18 03:38
 • #742: Viện quân xuất hiện2018-11-18 03:39
 • #743: S virus2018-11-18 03:40
 • #744: Virus bùng nổ2018-11-18 03:40
 • #745: Thét chói tai oa oa2018-11-18 03:41
 • #746: Độc kế ( thượng )2018-11-18 03:41
 • #747: Độc kế ( trung ) 2 chương hợp 12018-11-18 03:42
 • #748: Độc kế ( hạ )2018-11-18 03:42
 • #749: Đệ Bẫy rập2018-11-18 03:43
 • #750: Thận trọng từng bước2018-11-18 03:43
 • #751: Cuối cùng độc dược2018-11-18 03:43
 • #752: Độc màn thầu!2018-11-18 03:44
 • #753: Liền ngươi!2018-11-18 03:45
 • #754: Xốc cái bàn2018-11-18 03:45
 • #755: Ta vốn dĩ chính là đầu bếp!2018-11-18 03:46
 • #756: Phì heo tới cửa2018-11-18 03:46
 • #757: Nạp mễ chiến sĩ2018-11-18 03:46
 • #758: Bảo hồ lô2018-11-18 03:47
 • #759: Đào không hắn2018-11-18 03:47
 • #760: Bỏ mạng thiên nhai ( thượng )2018-11-18 03:47
 • #761: Bỏ mạng thiên nhai ( trung )2018-11-18 03:48
 • #762: Bỏ mạng thiên nhai ( hạ )2018-11-18 03:48
 • #763: Vận khí tốt2018-11-18 03:48
 • #764: Lão thiết ngươi xem ta ngưu B không!2018-11-18 03:49
 • #765: Quần ẩu2018-11-18 03:50
 • #766: Là địa bàn của ta2018-11-18 15:43
 • #767: Long sống!2018-11-18 15:43
 • #768: Thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó.2018-11-18 15:44
 • #769: Vứt bỏ nơi2018-11-18 15:45
 • #770: Mỹ vị nướng bò bít tết2018-11-18 15:45
 • #771: Bơ chocolate bánh kem2018-11-18 15:45
 • #772: Ngươi không phải nàng2018-11-18 15:46
 • #773: Phì heo chi tử2018-11-18 15:46
 • #774: Vận rủi quấn thân2018-11-18 15:47
 • #775: Siêu cấp dược tề2018-11-18 15:47
 • #776: Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết2018-11-18 15:47
 • #777: Cự động vực sâu2018-11-18 15:48
 • #778: Xin nghỉ điều hai ngàn linh chín - một mười ( miễn phí chương )2018-11-18 15:48
 • #779: Biệt thự kinh hồn ( thượng )2018-11-18 15:48
 • #780: Biệt thự kinh hồn ( trung )2018-11-18 15:49
 • #781: Biệt thự kinh hồn ( hạ )2018-11-18 15:49
 • #782: Chơi cái trò chơi2018-11-18 15:50
 • #783: Trong nước có độc ( đại chương )2018-11-18 15:51
 • #784: Thống khổ2018-11-18 15:52
 • #785: Hỏng mất chiến sĩ2018-11-18 15:52
 • #786: Sinh cốt mặc thạch2018-11-18 15:53
 • #787: Thật trang B2018-11-18 15:53
 • #788: Mang chấn động nga!2018-11-18 15:54
 • #789: Thủy Lộc đột phá2018-11-18 15:54
 • #790: Lão người quen2018-11-18 15:55
 • #791: Cá mặn xoay người2018-11-18 15:55
 • #792: Dược tề thành công2018-11-18 15:56
 • #793: Đoạn tử tuyệt tôn chân!2018-11-18 15:56
 • #794: Ta muốn cây gậy sắt này có tác dụng gì!2018-11-18 15:57
 • #795: Chi tiết quyết định thành bại2018-11-18 15:57
 • #796: Tri thức chính là lực lượng!2018-11-18 15:58
 • #797: Nãi chùy!2018-11-18 15:58
 • #798: Khủng bố như vậy2018-11-18 15:58
 • #799: Ngươi lại hố ta! ( đại chương )2018-11-18 15:59
 • #800: Khắc kim tem2018-11-18 15:59
 • #801: Chế tác thạch trái cây2018-11-18 16:00
 • #802: Chân thần!2018-11-18 16:00
 • #803: Tinh lọc kế hoạch2018-11-18 16:01
 • #804: Siêu thời không đối thoại2018-11-18 16:01
 • #805: Ngươi da mặt thật hậu2018-11-18 16:02
 • #806: Nghe nói ngươi nơi này quản no?2018-11-18 16:02
 • #807: Ai nói mâm không thể ăn?2018-11-18 16:03
 • #808: Hắn thiếu lão tử2018-11-18 16:03
 • #809: Kinh người phòng ngự2018-11-18 16:03
 • #810: Ngươi mệnh!2018-11-18 16:04
 • #811: Hoàng bùn rớt đũng quần2018-11-18 16:05
 • #812: Quãng đời còn lại rất dài2018-11-18 16:05
 • #813: Mệnh môn2018-11-18 16:06
 • #814: Cổ tay đế càn khôn thao sát kiếp2018-11-18 16:06
 • #815: Có tịch đồ đệ2018-11-18 16:07
 • #816: Lại 1 cái tới tranh di sản2018-11-18 16:07
 • #817: Chờ!2018-11-18 16:08
 • #818: Thương (súng) minh2018-11-18 16:08
 • #819: 3 giai bá thể ( 5000 tự đại chương )2018-11-18 16:09
 • #820: Ngươi biết Loki sao?2018-11-18 16:09
 • #821: Biết khó mà thượng2018-11-18 16:10
 • #822: Tiến vào Thần Điện2018-11-18 16:10
 • #823: Tiến vào Thần Điện2018-11-18 16:11
 • #824: Eva2018-11-18 16:11
 • #825: Phật giả, không tin Phật.2018-11-18 16:12
 • #826: Lại gặp nhau2018-11-18 16:12
 • #827: Ám hiệu!2018-11-18 16:12
 • #828: Giả ngu cảm giác thế nào2018-11-18 16:13
 • #829: Nhận thua2018-11-18 16:13
 • #830: Không còn kịp rồi. Cắt điện xin nghỉ2018-11-18 16:13
 • #831: Chân tướng! ( bổn cuốn kết cục thượng thiên )2018-11-18 16:13
 • #832: Đã sớm tưởng tấu ngươi ( trung thiên )2018-11-18 16:14
 • #833: Lựa chọn ( bổn cuốn xong )2018-11-18 16:15
 • #834: Sắp chia tay lễ vật2018-11-18 16:15
 • #835: Tự phế2018-11-18 16:16
 • #836: Hư vô gặp nạn2018-11-18 16:16
 • #837: Xấu ra phía chân trời2018-11-18 16:17
 • #838: Đại rửa sạch2018-11-18 16:17
 • #839: Như vậy xảo??2018-11-18 16:18
 • #840: Phát điên Đại Yên Thương2018-11-18 16:18
 • #841: Lôi bạo!2018-11-18 16:19
 • #842: 1 cái huyết màn thầu dẫn phát thảm án2018-11-18 16:19
 • #843: Đi đầu đại ca2018-11-18 16:20
 • #844: Hương phiêu 10 phương2018-11-18 16:21
 • #845: Không sai, chính là cái này hương vị2018-11-18 16:21
 • #846: Lão thái bà, hư thật sự!2018-11-18 16:22
 • #847: Sư nương2018-11-18 16:22
 • #848: Nàng cắn!2018-11-18 16:23
 • #849: Triệu Khách biến hóa2018-11-18 16:23
 • #850: Lựa chọn2018-11-18 16:24
 • #851: Thiếu nhân tình nên còn2018-11-18 16:24
 • #852: Đừng đợi, hôm nay liền 1 càng2018-11-18 16:24
 • #853: Đội ngũ không hảo mang!2018-11-18 16:25
 • #854: Tiến bộ thần tốc2018-11-18 16:26
 • #855: Treo giải thưởng bảng ra2018-11-18 16:27
 • #856: Tiến vào thần bí nơi2018-11-18 16:27
 • #857: Cải trang hòa thượng2018-11-18 16:28
 • khung-bo-nguoi-dua-thu-chuong-0858.mp32018-11-18 16:29
 • #859: Giả 32018-11-18 16:29
 • #860: Người xuất gia không nói dối2018-11-18 16:29
 • #861: Ngoài cửa có quỷ2018-11-18 16:30
 • #862: Quỷ gõ cửa2018-11-18 16:31
 • #863: Quan tài thợ2018-11-18 16:32
 • #864: Cùng đại gia tâm sự thiên.2018-11-18 16:33
 • #865: Thiếu 2 thiên2018-11-18 16:34
 • #866: Vương gia lão thái2018-11-18 16:34
 • #867: Vương thốt sát thê án2018-11-18 16:35
 • #868: Tế tổ đại yến2018-11-18 16:37
 • #869: Quỷ dị đầu người ( đại chương )2018-11-18 16:37
 • #870: Kinh biến!2018-11-18 16:38
 • #871: Huyết thi2018-11-18 16:38
 • #872: Hồng tới khách sạn2018-11-18 16:39
 • #873: Côn Luân tuyết sơn2018-11-18 16:39
 • #874: Nhất hào, số 2, xin nghỉ!2018-11-18 16:40
 • #875: Sát bếp lệnh!2018-11-18 16:40
 • #876: 6 cái đầu!2018-11-18 16:41
 • #877: Ta muốn hắn da2018-11-18 16:41
 • #878: Thay mận đổi đào2018-11-18 16:42
 • #879: Triệu Khách ra tay2018-11-18 16:42
 • #880: Thọ tinh ăn thạch tín!2018-11-18 16:42
 • #881: Từ bi vì hoài2018-11-18 16:43
 • #882: 8 giới ngươi ở kia a?2018-11-18 16:43
 • #883: Cũ kỹ lộ2018-11-18 16:44
 • #884: Xin lỗi, vẫn là muốn xin nghỉ!2018-11-18 16:44
 • #885: Phú bà vui sướng cầu2018-11-18 16:45
 • #886: Tan thành mây khói ( 2 chương hợp ở 1 nổi lên )2018-11-18 16:45
 • #887: Cái quan định luận2018-11-18 16:46
 • #888: Xe lửa2018-11-18 16:46
 • #889: Cơm cúng2018-11-18 16:47
 • #890: Đoàn tàu du hồn2018-11-18 16:47
 • #891: Bạch ngọc sư tử2018-11-18 16:47
 • #892: Quỷ tử tới!2018-11-18 16:48
 • #893: U Linh đoàn tàu ( một )2018-11-19 20:59
 • #894: U Linh đoàn tàu ( nhị )2018-11-19 20:59
 • #895: U Linh đoàn tàu ( tam )2018-11-19 21:00
 • #896: U Linh đoàn tàu ( bốn )2018-11-19 21:00
 • #897: U Linh đoàn tàu ( năm )2018-11-19 21:00
 • #898: U Linh đoàn tàu ( sáu )2018-11-19 21:01
 • #899: U Linh đoàn tàu ( bảy )2018-11-19 21:01
 • #900: U Linh đoàn tàu ( tám )2018-11-20 20:34
 • #901: U Linh đoàn tàu ( chín )2018-11-20 20:34
 • #902: U Linh đoàn tàu ( một mười )2018-11-22 20:29
 • #903: Côn Luân núi non2018-11-23 20:25
 • #904: Côn Luân núi non2018-11-24 20:47
 • #905: U Linh đoàn tàu ( )2018-11-24 20:47
 • #906: Xin lỗi, gần nhất đổi mới không lý tưởng, ở chỗ này hướng đại gia xin lỗi.2018-11-24 20:47
 • #907: U Linh đoàn tàu ( một mười hai )2018-11-25 20:26
 • #908: U Linh đoàn tàu ( một mười ba )2018-11-26 20:27
 • #909: U Linh đoàn tàu ( một mười bốn )2018-11-27 20:28
 • #910: U Linh đoàn tàu ( một mười lăm )2018-11-27 20:28
 • #911: U Linh đoàn tàu ( xong )2018-11-30 04:12
 • #912: Bởi vì Tham Lam2018-11-30 04:12
 • #913: Mèo khen mèo dài đuôi2018-11-30 04:12
 • #914: Âm dương người lạ2018-11-30 04:13
 • #915: Ta kêu gia ngọc!2018-12-01 20:27
 • #916: Cùng quỷ đồng hành2018-12-01 20:27
 • #917: Chiêu tế2018-12-02 20:22
 • #918: Tử lộ!2018-12-02 20:23
 • #919: Âm dương thù đồ2018-12-04 20:35
 • #920: Đệ Nam nhân chi gian ăn ý2018-12-04 20:35
 • #921: Định Hồn Châu2018-12-04 20:35
 • #922: Không thể tưởng tượng2018-12-05 20:28
 • #923: Người quỷ thù đồ2018-12-05 20:29
 • #924: Săn giết hoặc bị săn giết2018-12-06 20:28
 • #925: Đã lâu vui sướng2018-12-06 20:28
 • #926: Giết hại lẫn nhau2018-12-07 20:36
 • #927: Xấu hổ xấu hổ cầu2018-12-07 20:36
 • #928: Cuối cùng là tới2018-12-08 20:24
 • #929: Vọng sơn chạy ngựa chết2018-12-08 20:25
 • #930: Trở về đi2018-12-09 20:26
 • #931: Hướng chết tấu!2018-12-10 20:51
 • #932: Đừng hỏi vì cái gì, nhiệt huyết!2018-12-10 20:52
 • #933: Kế hoạch lớn! ( 2 chương hợp 1! )2018-12-11 20:29
 • #934: Xuất huyết nhiều2018-12-13 20:38
 • #935: 1 cái vấn đề2018-12-13 20:38
 • #936: Xem ta phát hiện cái gì!2018-12-14 20:26
 • #937: Heo đồng đội?2018-12-15 20:33
 • #938: Vi diệu biến hóa2018-12-15 20:34
 • khung-bo-nguoi-dua-thu-chuong-0939.mp32018-12-17 20:27
 • #940: 8 giới, ngươi đoán ta là ai?2018-12-17 20:27
 • #941: Người thành thật lừa người chết2018-12-18 20:26
 • #942: Thánh hóa gió lốc2018-12-19 20:28
 • #943: Sát huyền xuyên2018-12-20 20:24
 • #944: Hắn sai rồi sao?2018-12-21 20:32
 • #945: Long thai!2018-12-22 21:01
 • #946: Có phúc cùng chung2018-12-23 20:29
 • #947: Thượng lưỡi đâm mạnh2018-12-23 20:30
 • #948: Đội trưởng!2018-12-25 00:09
 • #949: Thể diện2018-12-26 20:38
 • #950: Giết ngươi2018-12-26 20:38
 • #951: Rời đi biện pháp2018-12-26 20:38
 • #952: Hiện thực VS lý tưởng2018-12-26 20:38
 • #953: Xuất khẩu!2018-12-27 20:36
 • #954: Ta thật sự lão bà2018-12-27 20:37
 • #955: Phù không thế giới2018-12-28 20:33
 • #956: Cầu vân2018-12-29 21:00
 • #957: Xoay tay lại 1 đào2018-12-29 21:00
 • #958: Âu Dương xu2018-12-30 20:26
 • #959: Nướng ngỗng2018-12-31 20:35
 • #960: Truy nã đơn2019-01-02 20:28
 • #961: 10 thiên!2019-01-03 20:34
 • #962: Móc ra tới, so với ta đại!2019-01-03 20:34
 • #963: Hảo xảo2019-01-04 20:51
 • #964: Tài nhưng thông thần2019-01-04 20:52
 • #965: Phì heo nỗi nhớ nhà2019-01-04 20:52
 • #966: Thả ra tin tức2019-01-05 20:34
 • #967: Phật tháp truyền thừa ( 2 chương hợp 1 )2019-01-06 20:39
 • #968: Thành chủ đích thân tới2019-01-06 20:39
 • #969: Mảy may tất tranh2019-01-06 20:39
 • #970: Lão tử chính là Thiên Vương lão tử2019-01-08 20:35
 • #971: Lẩu niêu2019-01-09 20:27
 • #972: Thành chủ tiểu thiếp2019-01-10 20:32
 • #973: Thành chủ không được2019-01-10 20:32
 • #974: Muốn? Ta giúp ngươi đoạt a!2019-01-11 20:48
 • #975: Thần Tài, Dương Vạn Tài2019-01-11 20:48
 • #976: Đại công cáo thành2019-01-12 20:34
 • #977: Túc địch tương ngộ2019-01-12 20:34
 • #978: Canh xương hầm2019-01-13 20:33
 • #979: Đến từ đầu bếp khiêu khích.2019-01-13 20:34
 • #980: Thật lớn2019-01-14 20:38
 • #981: Mương thuần ấn2019-01-14 20:38
 • #982: Hành động! ( 2 chương hợp 1 )2019-01-15 20:36
 • #983: Đã chết2019-01-16 20:46
 • #984: Sát uy bổng2019-01-16 20:47
 • #985: Bẫy rập ( đại chương ~ )2019-01-17 08:13
 • #986: Cống ngầm lật thuyền2019-01-18 20:36
 • #987: Tìm được ngươi!2019-01-18 20:36
 • #988: To con thân phận?2019-01-19 20:32
 • #989: Ngươi TM ở đậu ta?2019-01-20 20:33
 • #990: Thiên tài a lãng2019-01-20 20:33
 • #991: Cay đôi mắt2019-01-22 20:40
 • #992: Bàn hắn!2019-01-22 20:40
 • #993: Ai ở giả mạo ta2019-01-22 20:40
 • #994: Đầu người2019-01-22 20:40
 • #995: Tên bắn lén khó phòng bị ( thượng )2019-01-22 20:40
 • #996: Tên bắn lén khó phòng bị ( hạ ) 2 chương hợp 12019-01-23 20:49
 • #997: Phì heo hung tướng2019-01-24 20:27
 • #998: Từ võ2019-01-24 20:27
 • #999: Nói ngươi mmb2019-01-25 20:38
 • #1000: 1 quyền đánh bạo2019-01-25 20:38
 • #1001: Quỷ thị bí văn2019-01-25 20:38
 • #1002: Giao dịch2019-01-30 03:55
 • #1003: Bí địa2019-01-30 03:56
 • #1004: Ngôi sao nhỏ2019-01-30 03:56
 • #1005: Nhà tù kinh biến ( thượng )2019-01-30 03:56
 • #1006: Đại lao kinh biến ( hạ )2019-01-30 03:57
 • #1007: Trở mặt vô tình2019-01-30 03:57
 • #1008: Thần Tài ra tay2019-01-30 03:57
 • #1009: Mưu vương ninh độc thiếu2019-01-30 20:37
 • #1010: Đường này không thông2019-01-31 20:31
 • #1011: Hôm nay bị bệnh, càng không được, đành phải xin nghỉ. Cùng các ngươi tâm sự cốt truyện hảo.2019-01-31 20:31
 • #1012: Đỡ vân trầm luân2019-02-03 20:31
 • #1013: Vương mặt rỗ át chủ bài2019-02-04 20:30
 • #1014: Âm sát như nước2019-02-06 20:29
 • #1015: Nhạc cụ lão lưu manh!2019-02-07 20:32
 • #1016: 《 giác đấu sĩ chi vây 》2019-02-08 20:36
 • #1017: Trí mạng 1 đao2019-02-09 21:08
 • #1018: Rời đi2019-02-10 20:23
 • #1019: Bần đạo xem ngươi có huyết quang tai ương2019-02-11 21:00
 • #1020: Trong chén bóng dáng2019-02-14 01:07
 • #1021: Đang ở phát sinh2019-02-14 01:07
 • #1022: Đánh cuộc sai rồi!2019-02-14 01:07
 • #1023: Con trai của nàng!2019-02-15 02:57
 • #1024: Lôi Mỗ2019-02-15 02:57
 • #1025: Người tốt không nhiều lắm2019-02-15 07:53
 • #1026: Cố nhân gặp nhau2019-02-15 07:54
 • #1027: Thiên khóc2019-02-16 15:53
 • #1028: Lấy thân tế thiên2019-02-17 18:07
 • #1029: Đã trở lại!2019-02-17 18:07
 • #1030: Tâm ma2019-02-19 16:54
 • #1031: Ăn a!2019-02-19 16:55
 • #1032: Chúng ta bị lừa2019-02-19 16:55
 • #1033: Khăng khít2019-02-19 16:55
 • #1034: Trào phúng2019-02-20 16:22
 • #1035: Đệ Kiếp sau làm huynh đệ2019-02-21 16:54
 • #1036: Kinh biến2019-02-21 16:55
 • #1037: Chơi lưu manh2019-02-22 17:43
 • #1038: Háng cơ quyết đoán2019-02-22 17:43
 • #1039: Đây là lão bà của ta!2019-02-23 17:06
 • #1040: Hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi2019-02-23 17:07
 • #1041: Bóng dáng2019-02-24 16:00
 • #1042: Hạ màn2019-02-24 16:00
 • #1043: Đi Côn Luân2019-02-25 15:54
 • #1044: Chung gặp nhau2019-02-25 15:54
 • #1045: Ly biệt khổ ( quyển thượng xong )2019-02-27 00:36
 • #1046: Thảo nguyên hán tử2019-02-27 00:36
 • #1047: Cự tuyệt2019-02-28 01:51
 • #1048: 3 cái cái muỗng2019-02-28 01:51
 • #1049: Ta cũng không có tiền2019-02-28 16:29
 • #1050: Tấu a!2019-02-28 16:30
 • #1051: Mua mua mua2019-03-01 18:35
 • #1052: Đều là người đáng thương2019-03-01 18:35
 • #1053: Buông khúc mắc2019-03-02 18:47
 • #1054: Sư nương lễ vật2019-03-02 18:48
 • #1055: Người biết đem chết, này hành so phản.2019-03-03 17:12
 • #1056: Quỷ thị lịch sử2019-03-03 17:13
 • #1057: Đệ Vô địch2019-03-04 18:46
 • #1058: Đệ Ta không đến tuyển……2019-03-05 17:26
 • #1059: Đệ Vương 8 ăn quả cân!2019-03-05 17:26
 • #1060: Đệ Chờ tuyển giả2019-03-06 16:15
 • #1061: Đệ Đại sự không ổn2019-03-06 16:15
 • #1062: Đệ Cực thiên 4 tượng châu2019-03-07 16:08
 • #1063: Đệ Thủy Lộc tuyệt vọng2019-03-07 16:08
 • #1064: Đệ Thêm mãn!2019-03-09 03:22
 • #1065: Đệ 1 đàn cường đạo2019-03-09 03:22
 • #1066: Đệ Huyết tế2019-03-09 03:22
 • #1067: Đệ Sống lại Đại Hạ đỉnh2019-03-09 03:22
 • #1068: Đệ Hoa nhài thành tinh2019-03-10 14:56
 • #1069: Đệ Lão thụ tuyệt vọng2019-03-10 14:56
 • #1070: Đệ Tẩu Âm Nhân2019-03-11 14:50
 • #1071: Đệ Đừng sợ, ba ba đưa ngươi đi2019-03-11 14:50
 • #1072: Đệ Nhảy vào u minh2019-03-13 07:12
 • #1073: Đệ Ta muốn biểu xe!2019-03-13 07:12
 • #1074: Đệ Tiểu Na Tra2019-03-13 07:13
 • #1075: Đệ Phi, 1 đàn rác rưởi2019-03-14 05:24
 • #1076: Đệ Nhất đau bất quá ly biệt khổ2019-03-14 05:25
 • #1077: Đệ Đồ ngốc mới sống vui vẻ2019-03-15 16:40
 • #1078: Đệ Quỷ thị tế đàn2019-03-15 16:40
 • #1079: Đệ Thuyết khách2019-03-16 15:07
 • #1080: Đệ Tế đàn2019-03-17 15:54
 • #1081: Đệ 1022 chương; da người phản phệ2019-03-17 15:54
 • #1082: Đệ Tự nhiên tiên tri giả2019-03-18 16:54
 • #1083: Đệ Thiên Đình2019-03-18 16:54
 • #1084: Đệ Trường kiếm a mũi2019-03-19 15:25
 • #1085: Đệ Ta lại không ăn không trả tiền cơm mềm2019-03-19 15:25
 • #1086: Đệ Tranh bá quy tắc2019-03-19 15:25
 • #1087: Đệ Áo choàng khách2019-03-20 15:29
 • #1088: Đệ Chuẩn bị kiến đoàn2019-03-20 15:30
 • #1089: Đệ Nhìn một cái cái này!2019-03-21 15:15
 • #1090: Đệ Muốn làm gì thì làm2019-03-21 15:16
 • #1091: Đệ Gian thương!2019-03-21 15:16
 • #1092: Đệ Còn tới??2019-03-22 15:34
 • #1093: Hôm nay xin nghỉ 1 thiên2019-03-26 04:56
 • #1094: Đệ Minh mua ám hối2019-03-26 04:56
 • #1095: Đệ Gia công đan dược2019-03-26 04:56
 • #1096: Đệ Đại tái đêm trước2019-03-26 04:56
 • #1097: Đệ Tranh bá bắt đầu2019-03-26 04:57
 • #1098: Đệ Hộ tống thương đội2019-03-26 04:57
 • #1099: Đệ Hắc Phong Lĩnh2019-03-27 14:57
 • #1100: Đệ Thật sự có yêu quái2019-03-27 14:57
 • #1101: Đệ Con nhện tinh2019-03-28 15:23
 • #1102: Đệ Đạo nhân2019-03-28 15:23
 • #1103: Đệ Miêu nói 12019-03-29 15:06
 • #1104: Đệ Định quang châu2019-03-29 15:07
 • #1105: Đệ Yên thành2019-03-30 15:43
 • #1106: Đệ Tàng long ngọa hổ2019-03-30 15:43
 • #1107: Đệ Bồ Tát kinh2019-03-30 15:43
 • #1108: Đệ Bến đò kiếp bảo2019-03-31 15:02
 • #1109: Đệ Tàn sát2019-03-31 15:02
 • #1110: Đệ Dạy dỗ kế hoạch2019-04-01 15:24
 • #1111: Đệ Giết người rời đi2019-04-02 15:58
 • #1112: Đệ Giết người phóng hỏa2019-04-02 15:59
 • #1113: Đệ Nhận sai người2019-04-03 15:17
 • #1114: Đệ Ngư ông đắc lợi2019-04-03 15:17
 • #1115: Đệ Ngươi trở về không được2019-04-04 15:15
 • #1116: Đệ Đánh bạc2019-04-04 15:15
 • #1117: Đệ Chí khí đói cơm hồ lỗ thịt2019-04-05 16:51
 • #1118: Đệ Phần lớn2019-04-05 16:51
 • #1119: Ai nha,,?^?,, xin nghỉ 1 thiên2019-04-05 16:51
 • #1120: Đệ Mộc vương phủ2019-04-07 21:06
 • #1121: Đệ Nguyên lai là cái đàn bà2019-04-07 21:06
 • #1122: Đệ Chơi tạp2019-04-08 16:22
 • #1123: Đệ 10 thế luân hồi VS3000 đạo tạng2019-04-08 16:22
 • #1124: Đệ 10 thế luân hồi kinh2019-04-09 16:00
 • #1125: Đệ Đã sớm tỉnh2019-04-10 17:01
 • #1126: Đệ Xuẩn hết thuốc chữa2019-04-10 17:01
 • #1127: Sai lầm sửa chữa2019-04-12 04:52
 • #1128: Đệ Kỳ nguyên rơi xuống2019-04-12 04:53
 • #1129: Đệ Kỳ thật ta là 1 cái đầu bếp2019-04-12 04:53
 • #1130: Đệ Nhìn không thấu 3 giới2019-04-12 04:54
 • #1131: Đệ Đi nhậm chức2019-04-12 04:54
 • #1132: Đệ Khai linh bảo tự (2 chương hợp 1 )2019-04-13 15:13
 • #1133: Đệ Trường thương cô hàn miểu nguyên doanh2019-04-14 15:21
 • #1134: Đệ Khai linh mê vân2019-04-14 15:21
 • #1135: Đệ Rừng sâu bảo tự2019-04-16 15:40
 • #1136: Đệ Kinh thiên bí văn2019-04-16 15:40
 • #1137: Định quang tới tay2019-04-16 15:40
 • #1138: Đệ Góp vốn đánh bạc, cùng chung kinh tế2019-04-16 15:40
 • #1139: Đệ Triệu Khách mạnh nhất trạng thái2019-04-17 15:13
 • #1140: Đệ 1 đoàn song kim2019-04-17 15:13
 • #1141: Đệ Công tử hiến đầu2019-04-18 15:29
 • #1142: Đệ Tiêu vong2019-04-19 15:57
 • #1143: Đệ Đau đầu 1 thiên2019-04-19 15:58
 • #1144: Đệ Lại nhập mộc vương phủ2019-04-20 16:12
 • #1145: Đệ Tuần tra ngọc tắc2019-04-20 16:13
 • #1146: Đệ 1 bình một mười ba hương2019-04-22 04:56
 • #1147: Đệ Bàn Long động2019-04-22 04:56
 • #1148: Đệ Thượng 1 khóa!2019-04-22 04:56
 • #1149: Đệ Lạc nữ tung tích2019-04-22 04:57
 • #1150: Tạp văn, ta xin nghỉ2019-04-23 16:00
 • #1151: Đệ Đầy đất nguyên liệu nấu ăn2019-04-24 17:11
 • #1152: Đệ Đính hôn2019-04-24 17:11
 • #1153: Đệ Thần bí cục đá2019-04-25 15:42
 • #1154: Đệ Dốc toàn bộ lực lượng2019-04-25 15:43
 • #1155: Đệ Học cái xấu Gia Ngọc2019-04-26 15:13
 • #1156: Đệ Tiêm lân sơ hiện2019-04-26 15:14
 • #1157: Đệ Rút củi dưới đáy nồi2019-04-27 17:57
 • #1158: Đệ Trong động loạn tượng2019-04-27 17:57
 • #1159: Xin lỗi, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra.2019-04-27 17:57
 • #1160: Đệ Khả Hãn kim đao2019-04-28 15:13
 • #1161: Đệ Khổ hình đều sẽ không? Ta dạy cho ngươi a!2019-04-28 15:13
 • #1162: Đệ A Đại chi tử2019-04-28 15:14
 • #1163: Đệ 3 thượng tướng2019-04-29 15:54
 • #1164: Đệ Oan gia ngõ hẹp2019-04-29 15:54
 • #1165: Đệ Điệu hổ ly sơn2019-04-30 16:15
 • #1166: Đệ Dung hợp2019-05-01 16:24
 • #1167: Đệ Tuyết rơi2019-05-01 16:24
 • #1168: Đệ Dung hợp thành công2019-05-02 15:31
 • #1169: Đệ 1 đao xuyên tim2019-05-02 15:31
 • #1170: Đệ Thoát vây mà ra2019-05-02 15:31
 • #1171: Đệ Gãy chân cầu sinh2019-05-04 02:43
 • #1172: Đệ Chiến đấu kịch liệt hạ màn ( bảy ngàn tự siêu đại chương )2019-05-04 16:01
 • #1173: Đệ Đào hạch2019-05-05 15:10
 • #1174: Đệ Sảo phiên thiên2019-05-05 15:10
 • #1175: Đệ Hấp thu 4 tượng châu2019-05-05 15:10
 • #1176: Đệ Vạn vật chi đồng2019-05-09 17:59
 • #1177: Đệ Họa thủy đông dẫn2019-05-09 17:59
 • #1178: Đệ Thiên phạt dưới2019-05-09 17:59
 • #1179: Đệ Phật môn chí tôn2019-05-09 18:00
 • #1180: Đệ Bạch Giáo giáo chủ2019-05-09 18:00
 • #1181: Đệ Công tử trai lơ2019-05-09 18:01
 • #1182: Đệ Tông Nhân Phủ2019-05-09 18:01
 • #1183: Đệ Thật anh hùng cũng2019-05-10 17:50
 • #1184: Đệ Mê vân2019-05-11 23:15
 • #1185: Đệ Chính là như vậy quyết đoán2019-05-11 23:15
 • #1186: Đệ Ăn cơm mềm cũng là 1 môn bản lĩnh2019-05-11 23:15
 • #1187: Đệ Ngươi tích phân2019-05-13 17:08
 • #1188: Đệ Khai linh cơ mật2019-05-13 17:09
 • #1189: Đệ Người quen2019-05-14 16:11
 • #1190: Đệ Phật đạo chi tranh quy tắc2019-05-14 16:12
 • #1191: Đệ Kỳ quái đại Shaman2019-05-15 15:42
 • #1192: Đệ Vượt qua không gian cơm mềm2019-05-16 15:10
 • #1193: Đệ Lên ngôi thành vương ( thượng )2019-05-16 15:10
 • #1194: Đệ Lên ngôi thành vương ( trung )2019-05-18 15:23
 • #1195: Đệ Lên ngôi thành vương ( hạ )2019-05-18 15:23
 • #1196: Đệ Giận cực2019-05-18 15:23
 • #1197: Đệ Hỏa long tận trời2019-05-18 15:23
 • #1198: Đệ An nhàn2019-05-18 15:24
 • #1199: Đệ Đại điển2019-05-19 16:57
 • #1200: Đệ Bàn 32019-05-19 16:58
 • #1201: Đệ Nơi dừng chân2019-05-20 15:07
 • #1202: Đệ Không có lương thực chi ưu2019-05-20 15:07
 • #1203: Đệ 3 giới tới cửa2019-05-22 01:12
 • #1204: Đệ Chiến2019-05-22 01:13
 • #1205: Đệ Bạo bạo đằng2019-05-22 16:00
 • #1206: Đình càng thông tri ( không phải bị hài hòa )2019-05-22 16:00
 • #1207: Hy sinh2020-11-15 18:36
 • #1208: Trong tay Phật quốc2020-11-15 18:36
 • #1209: Giáo lí chi tranh2020-11-15 18:37
 • #1210: Ngươi đánh không lại ta2020-11-15 18:37
 • #1211: Tai biến ( thượng )2020-11-15 18:37
 • #1212: Tai biến ( trung )2020-11-15 18:37
 • #1213: Tai biến ( hạ )2020-11-15 18:37
 • #1214: Ta là quá thủy…… Đổi mới!2020-11-15 18:37
 • #1215: Gia hỏa này còn sống!2020-11-15 18:38
 • #1216: Đại giác ác niệm2020-11-15 18:38
 • #1217: Mặt sau có người2020-11-15 18:38
 • #1218: Xin lỗi, sai lầm sửa chữa.2020-11-15 18:38
 • #1219: Khổn Tiên Tác2020-11-15 18:38
 • #1220: Đều sống2020-11-15 18:39
 • #1221: 1 phiến hỗn độn2020-11-15 18:39
 • #1222: Tự giải quyết cho tốt2020-11-15 18:39
 • #1223: Gõ!2020-11-15 18:39
 • #1224: Đại ma đại Phật tội bát la2020-11-15 18:40
 • #1225: B kế hoạch2020-11-15 18:40
 • #1226: Ai là vai chính?2020-11-15 18:40
 • #1227: Ta thua2020-11-15 18:40
 • #1228: Đại chí tôn2020-11-15 18:40
 • #1229: Ngộ mộng2020-11-15 18:41
 • #1230: Hôi phi yên diệt2020-11-15 18:41
 • #1231: 1 tích chu huyết2020-11-15 18:41
 • khung-bo-nguoi-dua-thu-chuong-1232.mp32020-11-15 18:42
 • #1233: Đòi nợ vong hồn2020-11-15 18:42
 • #1234: Cảnh trong mơ chi chiếm2020-11-15 18:42
 • #1235: Vận mệnh góc áo2020-11-15 18:42
 • #1236: Ngộ mộng2020-11-15 18:42
 • #1237: Huyền bí2020-11-15 18:43
 • #1238: Phá cờ ( thượng )2020-11-15 18:43
 • #1239: Phá cờ ( trung )2020-11-15 18:43
 • #1240: Đệ Phá kỳ ( hạ )2020-11-15 18:43
 • #1241: Tới 10 bộ!2020-11-15 18:43
 • #1242: Săn giết bắt đầu2020-11-15 18:43
 • #1243: Đổi trắng thay đen2020-11-15 18:44
 • #1244: Phòng ngừa chu đáo2020-11-15 18:44
 • #1245: Quỷ thị kịch biến2020-11-15 18:44
 • #1246: Xin nghỉ điều, 2001 mười chín, bảy, một mười hai2020-11-15 18:45
 • #1247: Quỷ thị phần mộ tổ tiên2020-11-15 18:45
 • #1248: Trả nợ? Nằm mơ!2020-11-15 18:45
 • #1249: Trò chơi bắt đầu!2020-11-15 18:46
 • #1250: Cắn tay quân cờ2020-11-15 18:46
 • #1251: Vạn vật khai mục2020-11-15 18:46
 • #1252: Tiến thối 2 khó lễ vật2020-11-15 18:46
 • #1253: Chương 1236 tiền âm phủ ( đại kết cục )2020-12-21 01:27
 • #1254: Xong bổn cảm nghĩ2020-12-21 01:27

Related posts

Ở Trong Game Chạy Trốn Liêu Túc Địch

THUYS♥️

Cương Thi Huyền Học Tinh Thông

THUYS♥️

Liêu Hoả

THUYS♥️

Ta Kỳ Thật Là Một Cái Đại Lão

THUYS♥️

Tân Thời Đại, Tân Địa Phủ

TiKay

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

TiKay

Leave a Reply