Kiếm Hiệp

Siêu Não Thái Giám

Siêu Não Thái Giám

Sống lại thành một cái đi đày đến hiếu lăng trồng rau tiểu thái giám, tại này cái võ học hưng thịnh thế giới, đại não dung hợp nguyên bản thế giới siêu máy tính, tư duy tốc độ là thường nhân mấy chục lần, nội lực vận chuyển tốc độ mấy chục lần, tu luyện một ngày bù đắp được người khác một năm.

… Nhưng ta không phải nam nhân rồi!

Làm sao bây giờ? !

—————

Cảnh giới võ học:
– Thân biến cảnh: đạp thiên cảnh, hạc lệ cảnh, ly uyên cảnh
– Khí biến cảnh: mộc phong cảnh, tứ tượng cảnh, hóa nhạc cảnh, niết bàn cảnh
– Thần biến cảnh: trụy tinh cảnh, xạ nguyệt cảnh, đại quang minh cảnh

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiêu Thư
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Trồng rau
 • #2: Hi vọng
 • #3: Truyền công
 • #4: Treo thưởng
 • #5: Một thức
 • #6: Đến cấp
 • #7: Khảo tra
 • #8: Linh đan
 • #9: Cái bô
 • #10: Lựa chọn
 • #11: Phát hiện
 • #12: Vân văn
 • #13: Côn luân
 • #14: Thanh lan
 • #15: Tuần tra
 • #16: Thiên ẩn
 • #17: Nhiệm vụ
 • #18: Động thiên
 • #19: Bối cảnh
 • #20: Giết chết
 • #21: Kinh sợ
 • #22: Tiên hình
 • #23: Tuyển công
 • #24: Ngự tinh
 • #25: Tới cửa
 • #26: Đánh giết
 • #27: Ám đấu
 • #28: Lục dương
 • #29: Truyền công
 • #30: Quy súc
 • #31: Phá đâm
 • #32: Tiếu vệ
 • #33: Nội tình
 • #34: Ngũ dương
 • #35: Đăng môn
 • #36: Thỉnh tội
 • #37: Xử phạt
 • #38: Minh tuyết
 • #39: Chạy trốn
 • #40: Tứ tượng
 • #41: Biên ngoại
 • #42: Cường chiêu
 • #43: Nhiệm vụ
 • #44: Tín hiệu
 • #45: Thần đao
 • #46: Lần theo
 • #47: Ngõ cụt
 • #48: Tâm đao
 • #49: Phượng giá
 • #50: Nghe nói
 • #51: Gặp lại
 • #52: Từ chối
 • #53: Tông sư
 • #54: Ngọc phi
 • #55: Gấp triệu
 • #56: Nghênh tiếp
 • #57: Áp chế
 • #58: Tâm lục
 • #59: Y thuật
 • #60: Thiên cơ
 • #61: Xạ nguyệt
 • #62: Lại cứu
 • #63: Đáp ứng
 • #64: Bức cách
 • #65: Súc địa
 • #66: Quân cờ
 • #67: Lùng bắt
 • #68: Vào kinh
 • #69: Bao vây
 • #70: Quang minh
 • #71: Trí tử
 • #72: Động chủ
 • #73: Phi tiên
 • #74: Biến cố
 • #75: Biến hóa
 • #76: Xuất đao
 • #77: Truy sát
 • #78: Hồn thiên
 • #79: Tinh tháp
 • #80: Phá cương
 • #81: Giáo chủ
 • #82: Tổng đàn
 • #83: Đắc pháp
 • #84: Thoát thai
 • #85: Hoàng tử
 • #86: Tiếp nhận
 • #87: Lại chiết
 • #88: Đến nơi
 • #89: Lưỡng nghi
 • #90: Truyền quyết
 • #91: Cầu cứu
 • #92: Hiện thân
 • #93: Tụ hội
 • #94: Linh lung
 • #95: Diệu tượng
 • #96: Trở lại
 • #97: Viên kính
 • #98: Thi áp
 • #99: Chung truyền
 • #100: Tụ linh
 • #101: Bí quyển
 • #102: Đi tới
 • #103: Bày trận
 • #104: Ẩn tung
 • #105: Rút đi
 • #106: Mất tích
 • #107: Đắc pháp
 • #108: Gặp lại
 • #109: Trở lại
 • #110: Thần chỉ
 • #111: Vạn tượng
 • #112: Ám sát
 • #113: Nguyệt mi
 • #114: Tặng bội
 • #115: Muốn giết
 • #116: Tính toán
 • #117: Thủ đoạn
 • #118: Thông gia
 • #119: Trốn đi
 • #120: Tính toán
 • #121: Thống sát
 • #122: Kinh hãi
 • #123: Xâm lấn
 • #124: Tuyệt cảnh
 • #125: Đấu pháp
 • #126: Lộ ngộ
 • #127: U dạ
 • #128: Bễ nghễ
 • #129: Hạt giống
 • #130: Giết chết
 • #131: Hiến quả
 • #132: Vây quanh
 • #133: Mê tung
 • #134: Cướp nữ
 • #135: Cổ động
 • #136: Nha hoàn
 • #137: Đấu pháp
 • #138: Luồn cúi
 • #139: Tái chiến
 • #140: Cấm thuật
 • #141: Thu hoạch
 • #142: Ký ức
 • #143: Cùng mạo
 • #144: Đi đến
 • #145: Kiếp hỏa
 • #146: Thánh chỉ
 • #147: Hai tầng
 • #148: Thật giả
 • #149: Độc kế
 • #150: Hộ vệ
 • #151: Thần đao
 • #152: Truyền quyết
 • #153: Thử huyết
 • #154: Kỳ công
 • #155: Chân thân
 • #156: Ảnh sát
 • #157: Lực vãn
 • #158: Mời chào
 • #159: Kiếm quyết
 • #160: Ứng đối
 • #161: Tự sát
 • #162: Đi đày
 • #163: Cơ hội
 • #164: Ám chiêu
 • #165: Dụng ý
 • #166: Trảm tay
 • #167: Giáo chủ
 • #168: Giao phong
 • #169: Trực xích
 • #170: Thiên sương
 • #171: Truy đuổi
 • #172: Rời kinh
 • #173: Tướng quân
 • #174: Xung doanh
 • #175: Lưu vân
 • #176: Một bước
 • #177: Dự báo
 • #178: Dạ đàm
 • #179: Tiếng đàn
 • #180: Tương tư
 • #181: Tồi hoa
 • #182: Hợp lại
 • #183: Thu phục
 • #184: Thần giáo
 • #185: Luyện binh
 • #186: Sơ kiến
 • #187: Ẩn núp
 • #188: Lại phản
 • #189: Biện pháp
 • #190: Luyện khí
 • #191: Giao phong
 • #192: Mười tầng
 • #193: Chỉ đến
 • #194: Dẹp yên
 • #195: Đồng cỏ
 • #196: Xuống ngựa
 • #197: Thủ đoạn
 • #198: Giảm mạnh
 • #199: Mã trộm
 • #200: Phục nhiên
 • #201: Du hồn
 • #202: Nhìn thấu
 • #203: Đối chọi
 • #204: Thủ đoạn
 • #205: Thiên nhãn
 • #206: Tuyệt diệt
 • #207: Cố kỵ
 • #208: Xử trí
 • #209: Tới cửa
 • #210: Thâm tình
 • #211: Trao đổi
 • #212: Phế vệ
 • #213: Chờ đợi
 • #214: Cảnh cáo
 • #215: Thu đồ
 • #216: Lựa chọn
 • #217: Loại ngọc
 • #218: Điều kiện
 • #219: Tử vong
 • #220: Ba năm
 • #221: Ép sát
 • #222: Bức cung
 • #223: Từ nhiệm
 • #224: Trở lại
 • #225: Sứ mệnh
 • #226: Nhận mạng
 • #227: Bảo bối
 • #228: Giao dịch
 • #229: Thật giả
 • #230: Phá cảnh
 • #231: Nhìn thấu
 • #232: Đại tông sư
 • #233: Cửu Long
 • #234: Giám chủ
 • #235: Bái dương
 • #236: Phong Thần
 • #237: Phục chức
 • #238: Lãnh đạm
 • #239: Thành tinh
 • #240: Không mộng
 • #241: Lừa dối
 • #242: Liên hoàn
 • #243: Mượn hồn
 • #244: Ngăn được
 • #245: Bí mật
 • #246: Đoạt thuật
 • #247: Liền giết
 • #248: Sớm
 • #249: Cầu pháp
 • #250: Lại lấy
 • #251: Chạy tới
 • #252: Nhảy cóc
 • #253: Mười tuyệt
 • #254: Vào trận
 • #255: Diệu kế
 • #256: Gặp chuyện
 • #257: Quả phụ
 • #258: Mạnh mẽ xông tới
 • #259: Xin giúp đỡ
 • #260: Kéo theo
 • #261: Rõ ràng đấu
 • #262: Hòa hoãn
 • #263: Đổi thuật
 • #264: Vào kinh thành
 • #265: Sắc phong
 • #266: Ban đầu
 • #267: Máu ve
 • #268: Lùng bắt
 • #269: Xông phủ
 • #270: Uy phong
 • #271: Dối người
 • #272: Thái tử
 • #273: Thượng biểu
 • #274: Đầu nhập vào
 • #275: Mưa biển
 • #276: Nội tình
 • #277: Thử kiếm
 • #278: Ám đấu
 • #279: Hung thủ
 • #280: Xuất kích
 • #281: Cạm bẫy
 • #282: Lật đổ
 • #283: Xông phủ
 • #284: Lần đầu gặp
 • #285: Thiên hướng
 • #286: Đọ sức
 • #287: Mới gặp
 • #288: Ám đấu
 • #289: Làm nhục
 • #290: Phế hậu
 • #291: Khiển trách
 • #292: Động thủ
 • #293: Tuyến trình
 • #294: Phục kích
 • #295: Cứu
 • #296: Bạc toa
 • #297: Kéo dài tính mạng
 • #298: Gặp chuyện
 • #299: Hộ vệ
 • #300: Lãnh đạm
 • #301: Ngăn đỡ mũi tên
 • #302: Không động
 • #303: Uy hiếp
 • #304: Từ bỏ
 • #305: Bỏ trốn
 • #306: Bị bắt
 • #307: Cướp người
 • #308: Đào bí
 • #309: Vàng lương
 • #310: Nội ứng
 • #311: Bên ngoài cáp
 • #312: Xuất thủ
 • #313: Đồn đại
 • #314: Đoạt lệnh
 • #315: Ngăn cản
 • #316: Mất hứng
 • #317: Thành thủ
 • #318: Trấn nam
 • #319: Mời chào
 • #320: Phản đối
 • #321: Chinh phục
 • #322: Tặng cho
 • #323: Bắt đầu đi
 • #324: Truy đến
 • #325: Mất thành
 • #326: Thủ đoạn
 • #327: Quốc sư
 • #328: Lại tặng
 • #329: Thu phục
 • #330: Khống chế
 • #331: Tinh tiến
 • #332: "người du hành"
 • #333: Kiếm Các (bảy chương)
 • #334: Đột phá
 • #335: Cướp cò
 • #336: Tăng vọt
 • #337: Thành vệ
 • #338: Bức lui
 • #339: Đầu khiến
 • #340: Biết thủ
 • #341: Tuân mệnh
 • #342: Tề tụ
 • #343: Phong doanh
 • #344: Tuyển bạt
 • #345: Đến
 • #346: Nhập chủ
 • #347: Động tâm
 • #348: Tranh phong
 • #349: Tách ra
 • #350: Thần bia
 • #351: Cầm tù
 • #352: Thần chiếu
 • #353: Quy nguyên
 • #354: Nguyên Thủy
 • #355: Mở thành
 • #356: Mạnh mời
 • #357: Câu diệt
 • #358: Cả thế gian
 • #359: Giật mình tục
 • #360: Liễu Không
 • #361: Nghe tin bất ngờ
 • #362: Hai thuyền
 • #363: Đến kinh
 • #364: Gặp nhau
 • #365: Tranh phong
 • #366: Ám sát
 • #367: Xuất quan
 • #368: Phong vương
 • #369: Xuất thủ
 • #370: Toàn diệt
 • #371: Đảm đương
 • #372: Cướp cò
 • #373: Thanh thế
 • #374: Kết hợp lại
 • #375: Giao dịch
 • #376: Đọ sức
 • #377: Xuất thủ
 • #378: Gửi thư
 • #379: Cầu viện
 • #380: Thật giả
 • #381: Mới gặp
 • #382: Giáo chủ
 • #383: Chân long
 • #384: Hình chiếu
 • #385: Lãnh đạm
 • #386: Đến điển
 • #387: Bức bách
 • #388: Luyện thành
 • #389: Điều kiện
 • #390: Bắt đầu dùng
 • #391: Tiến vào kho
 • #392: Liên thể
 • #393: Muốn chết
 • #394: Mở ra
 • #395: Tiến vào đàn
 • #396: Thanh Liên
 • #397: Cưỡng chế
 • #398: Thần kiếm
 • #399: Phản sát
 • #400: Dời hoa
 • #401: Bàn luận tập thể
 • #402: Gả cho
 • #403: Kế thừa
 • #404: Mặt nạ
 • #405: Đề nghị
 • #406: Chấp niệm
 • #407: Lưỡi kiếm
 • #408: Dục cách
 • #409: Cảnh cáo
 • #410: Mất tích
 • #411: Song kiệt
 • #412: Bức cung
 • #413: Mượn đao
 • #414: Đối cứng
 • #415: Quấy đục
 • #416: Dụ hoặc
 • #417: Đúng phương pháp
 • #418: Một kích
 • #419: Rảnh rỗi cờ
 • #420: Thần châm
 • #421: Diệt sát
 • #422: Khoáng hình
 • #423: Ra tính
 • #424: Làm rõ
 • #425: Bỏ trốn
 • #426: Mua bán
 • #427: Phục kích
 • #428: Đến ngọn đèn
 • #429: Chịu chết
 • #430: Thần dị
 • #431: Vây nhốt
 • #432: Nhập cảnh
 • #433: Tiến cung
 • #434: Cứu vãn
 • #435: Tịch thần
 • #436: Kim Ô
 • #437: Diệt hết
 • #438: Nội gian
 • #439: Huyền điểu
 • #440: Cầu xin tha thứ
 • #441: Nhiếp lùi
 • #442: Thiên tàn
 • #443: Đến
 • #444: Mộng giết
 • #445: Công tâm
 • #446: Hư vô
 • #447: Thiên nhân
 • #448: Tiến vào kho
 • #449: Lần đầu gặp
 • #450: Tông chủ
 • #451: Ngũ suy
 • #452: Tông chủ
 • #453: Lưu lại
 • #454: Hải tặc
 • #455: Tàn sát
 • #456: Ảnh hưởng
 • #457: Bồi thường
 • #458: Giám thị
 • #459: Nhất thống
 • #460: Phong cấm
 • #461: Mất liên lạc
 • #462: Tiết lộ
 • #463: Xa kích
 • #464: Viên mãn
 • #465: Tin tức
 • #466: Chỉ riêng tin tức
 • #467: Tin tức
 • #468: Mật tín
 • #469: Thật giả
 • #470: Sương mù
 • #471: Thiên hình
 • #472: Định ngày hẹn
 • #473: Lựa chọn
 • #474: Ly gián
 • #475: Nến âm
 • #476: Đến quyết
 • #477: Tinh kích
 • #478: Rửa thần
 • #479: Trở về
 • #480: Truyền in
 • #481: Tế in
 • #482: Chiến lược
 • #483: Thánh nữ
 • #484: Hay cảnh
 • #485: Tỷ muội
 • #486: Lại giúp
 • #487: Lên án mạnh mẽ
 • #488: Trăm ngày
 • #489: Kéo dài tuổi thọ
 • #490: Dự định
 • #491: Thu hoạch
 • #492: Thân thế
 • #493: Kiên
 • #494: Bức tiến
 • #495: Đưa thư
 • #496: Bảo vệ
 • #497: Hiệu quả
 • #498: Nhốt
 • #499: Sa đọa
 • #500: Kết minh
 • #501: Áp giải
 • #502: Lôi kéo lấy
 • #503: Phối hợp
 • #504: Ngưng Tâm
 • #505: Phá giải
 • #506: Quét sạch
 • #507: Chiếm lĩnh
 • #508: Tính toán
 • #509: Gieo hạt
 • #510: Quốc cữu
 • #511: Móc người
 • #512: Phản loạn
 • #513: Phế tử
 • #514: Tuyệt căn
 • #515: Ba đến
 • #516: Hi vọng
 • #517: Hoàn toàn
 • #518: Dục thi đấu
 • #519: Nữ hoàng
 • #520: Hiển lộ
 • #521: Tương trợ
 • #522: Khôi phục
 • #523: Loại thần
 • #524: Cửu U
 • #525: Phá giải
 • #526: Thủ phạm
 • #527: Chính mình
 • #528: Sâu cạn
 • #529: Bay giết
 • #530: Khuyên chiến
 • #531: Tăng trưởng
 • #532: Trước bốn
 • #533: Cự tuyệt
 • #534: Chặt đứt
 • #535: Thu phục
 • #536: Sớm
 • #537: Điều binh
 • #538: Mồi nhử
 • #539: Loạn lên
 • #540: Thay thế
 • #541: Phòng bị
 • #542: Đốt lương thực
 • #543: Trận giết
 • #544: Quy hàng
 • #545: Mới gặp
 • #546: Động bí
 • #547: Bên trong điệp
 • #548: Hổ phù
 • #549: Triệu hồi
 • #550: Đưa đẩy
 • #551: Sát ý
 • #552: Dạ tập
 • #553: Cầm xuống
 • #554: Bảo vệ
 • #555: Ám trợ
 • #556: Hai kiếm
 • #557: Tiến vào hiến
 • #558: Xa cứu
 • #559: Triệt binh
 • #560: Bố thí
 • #561: Chôn loại
 • #562: Chém giết
 • #563: Đến ngọc
 • #564: Gặp nhau
 • #565: Tuần tra xem xét
 • #566: Phá hư
 • #567: Hộ vệ
 • #568: Nhiều lần cứu
 • #569: Lại xương
 • #570: Trèo núi
 • #571: Phế công
 • #572: Sống tạm bợ
 • #573: Phá hư
 • #574: Đột nhiên tổn thương
 • #575: Hóa giải
 • #576: Đụng nhau
 • #577: Bài bố
 • #578: Bệnh nặng
 • #579: Thủ đoạn
 • #580: Mượn đao
 • #581: Vạch trần
 • #582: Tặng quả
 • #583: Mười năm
 • #584: Lại giúp
 • #585: Cầu giúp
 • #586: Bức bách
 • #587: Kỳ tháp
 • #588: Tam Hoàng
 • #589: Đến tháp
 • #590: Ám đấu
 • #591: Trận vây khốn
 • #592: Trì hoãn
 • #593: Phòng hộ
 • #594: Tìm viện binh
 • #595: Bên trên thanh
 • #596: Trợ giúp
 • #597: Luyện pháp
 • #598: Dị biến
 • #599: Trấn áp
 • #600: Luyện thành
 • #601: Đều là giết
 • #602: Tượng thần
 • #603: Tru sát
 • #604: Rất giống
 • #605: Đế trôi qua
 • #606: Khoét tâm
 • #607: Trấn thủ
 • #608: Liền bắt
 • #609: Truy tra
 • #610: Ma đầu
 • #611: Tiêu diệt
 • #612: Thần giáo
 • #613: Hải ngoại
 • #614: Ra biển
 • #615: Xâm lấn
 • #616: Luyện thể
 • #617: Vạn nguyên
 • #618: Khuếch trương
 • #619: Tuyết bay
 • #620: Đao ma
 • #621: Song hùng
 • #622: Phê bình
 • #623: Tức giận lùi
 • #624: Lui bước
 • #625: Bữa ăn hà
 • #626: Kinh sợ thối lui
 • #627: Trả giá
 • #628: Si tình
 • #629: Đáp ứng
 • #630: Tru sát
 • #631: Lại diệt
 • #632: Tình kiếp
 • #633: Đáp ứng
 • #634: Chân truyền
 • #635: Bố trí
 • #636: Trời xanh
 • #637: Huyền nữ
 • #638: Uy phong
 • #639: Cuối cùng gặp
 • #640: Tây dương
 • #641: Ngày đi
 • #642: Truy sát
 • #643: Diệt tông
 • #644: Đầu hàng
 • #645: Liên minh
 • #646: Gang tấc
 • #647: Tận tâm
 • #648: Gia phong
 • #649: Xuất binh
 • #650: Dụng tâm
 • #651: Bản tôn
 • #652: Bức lui
 • #653: Mới gặp
 • #654: Tiên cơ
 • #655: Rơi liên
 • #656: Dung hợp ngọc
 • #657: Từ chối phong
 • #658: Thần du
 • #659: Đoạt xá
 • #660: Nhập cốc
 • #661: Mạnh thu
 • #662: Lưu lại
 • #663: Sơ thành
 • #664: Đến đây
 • #665: Đảo linh
 • #666: Đối cư
 • #667: Nghiêm túc
 • #668: Vào kinh thành
 • #669: Tên thối
 • #670: Đưa khiến
 • #671: Đến truyền
 • #672: Hóa rồng
 • #673: Rồng quả
 • #674: Khu trục
 • #675: Bảy tầng
 • #676: Nam mây
 • #677: Mời chào
 • #678: Xông cốc
 • #679: Mực liên
 • #680: Bí thuật
 • #681: Song long
 • #682: Về cốc
 • #683: Tỉnh ngộ
 • #684: Xuất cốc
 • #685: Công kích
 • #686: Rủ xuống trời
 • #687: Phá hư
 • #688: Rồng đến
 • #689: Phá hạn
 • #690: Ma đao
 • #691: Đi đao
 • #692: Truy sát
 • #693: Xuất cốc
 • #694: Thánh đường
 • #695: Nghênh kích
 • #696: Quy mô
 • #697: Xuất kích
 • #698: Diệt tông
 • #699: Trở lại
 • #700: Chúa tể
 • #701: Nữ Đế
 • #702: Cự tuyệt
 • #703: Nhiếp chính
 • #704: Cơ hội
 • #705: Cao thủ
 • #706: Lớn túc
 • #707: Dẫn ra
 • #708: Lang thần
 • #709: Ám sát
 • #710: Tới cửa
 • #711: Trân bảo
 • #712: Lấy hạt dẻ
 • #713: Cứu người
 • #714: Rõ ràng muốn
 • #715: Đến nhà
 • #716: Đến truyền
 • #717: Đỏ yến
 • #718: Yến hiện
 • #719: Đào thoát
 • #720: Khu trục
 • #721: Bản nguyên
 • #722: Cùng múa
 • #723: Khách khanh
 • #724: Bốn lần
 • #725: U Minh
 • #726: Trọng thương
 • #727: Kỳ pháp
 • #728: Tin tức
 • #729: Tinh đồ
 • #730: Minh khiến
 • #731: Chân thân
 • #732: Mời chào
 • #733: Đáp ứng
 • #734: Chặt đứt
 • #735: Uy năng
 • #736: Khuất phục
 • #737: Đến thành
 • #738: Cưỡng ép
 • #739: Thăm dò
 • #740: Cứng rắn mời
 • #741: Vào thành
 • #742: Bức chiếu
 • #743: Truyền vị
 • #744: Gió nổi
 • #745: Cáo lão
 • #746: Ngoài ý muốn
 • #747: Tạo thế
 • #748: ? Phản ứng
 • #749: Khiêu chiến
 • #750: Giết đao
 • #751: Thông thiên
 • #752: Khinh thường
 • #753: Chủ ý
 • #754: Điều kiện
 • #755: Thiên thạch
 • #756: Cưới gả
 • #757: Sát ý
 • #758: Cùng chuyện
 • #759: Động u
 • #760: Truyền thụ
 • #761: Vớt tiêm
 • #762: Báo cáo công tác
 • #763: Đến
 • #764: Nghênh địch
 • #765: Kiếm quang
 • #766: Xuất quan
 • #767: Điện thành
 • #768: Mây đen
 • #769: Thần tích
 • #770: Khám phá
 • #771: Sơ hiện
 • #772: Thôn phệ
 • #773: Hoàng Tấn
 • #774: Truyền nhân
 • #775: ....
 • #776: Mới gặp
 • #777: Bí kíp
 • #778: Quy nghịch
 • #779: Bản nguyên
 • #780: Trị quốc
 • #781: Người khác
 • #782: Đồng nguyên
 • #783: Cổ Phật
 • #784: Đến truyền
 • #785: Dã tâm
 • #786: Trường hà
 • #787: Thu đồ
 • #788: Mạnh thu
 • #789: Xem trọng
 • #790: Thiên Ma
 • #791: Cướp cò
 • #792: Khôi phục
 • #793: Xác định
 • #794: Truyền pháp
 • #795: Tri kỷ
 • #796: Ma đao
 • #797: Dị tăng
 • #798: Đề nghị
 • #799: Trận ngăn cản
 • #800: Chênh lệch
 • #801: Ứng đối
 • #802: Chém giết
 • #803: Đề nghị
 • #804: Đến nhà
 • #805: Kính nể
 • #806: Khu ma
 • #807: Ngự rồng
 • #808: Nắm trời
 • #809: Đang lay
 • #810: Trêu đùa
 • #811: Hợp tác
 • #812: Luyện pháp
 • #813: Tách phá
 • #814: Huyền bí
 • #815: Ma Châu
 • #816: Thử nghiệm
 • #817: Luyện hóa
 • #818: Rồng hạm
 • #819: Vào thành
 • #820: Khiêu chiến
 • #821: Náo nhiệt
 • #822: Thất vọng
 • #823: Từ bỏ
 • #824: Trao đổi
 • #825: Bảo vệ
 • #826: Chiến lên
 • #827: Tương trợ
 • #828: Cự tuyệt
 • #829: Xuất quan
 • #830: Hối hận
 • #831: Thầm quan
 • #832: Đều biết
 • #833: Phá pháp
 • #834: Phản cầu
 • #835: Thiên Vũ
 • #836: Nghiền ép
 • #837: Gặp mạnh
 • #838: Thần phục
 • #839: Điều kiện
 • #840: Thân thử
 • #841: Đáp ứng
 • #842: Bức bách
 • #843: Hết quy
 • #844: Kỳ vật
 • #845: Thoát thân
 • #846: Thần phủ
 • #847: Đều là xuống
 • #848: Lớn phật
 • #849: Hư không
 • #850: Kim quang
 • #851: Mời triệu
 • #852: Hiển uy
 • #853: Lại thống
 • #854: Phượng Hoàng
 • #855: Đáng sợ
 • #856: Phá trận
 • #857: Thần phục
 • #858: Dị động
 • #859: Lựa chọn
 • #860: Bên trong phản
 • #861: Giả vờ
 • #862: Trời ba ba
 • #863: Thần kiếm
 • #864: Trọng thương
 • #865: Lão tăng
 • #866: Phạm sạch
 • #867: Hay tính
 • #868: Như mây
 • #869: Thuần núi
 • #870: Công đức
 • #871: Dụ động
 • #872: Trúc Cơ
 • #873: Chủ động
 • #874: Không một hạt bụi
 • #875: Trúng độc
 • #876: Na di
 • #877: Tới cửa
 • #878: Lại bên trong
 • #879: Ma tán
 • #880: Diệt khẩu
 • #881: Trận pháp
 • #882: Nghịch chuyển
 • #883: Tìm tới
 • #884: Ngự trời
 • #885: Bắn chết
 • #886: Trì hoãn
 • #887: Dẫn đường
 • #888: Tiến vào
 • #889: Thẳng bức
 • #890: Giấu diếm
 • #891: Phá giải
 • #892: Cuối cùng truyền
 • #893: Cầu viện
 • #894: Giả chết
 • #895: Dắt máy
 • #896: Thay thế
 • #897: Cứu trở về
 • #898: Giả mạo
 • #899: Trộm trời
 • #900: Liên hợp
 • #901: Hắc long
 • #902: Ôm lấy
 • #903: Bức bách
 • #904: Xúi giục
 • #905: Tề tụ
 • #906: Cô chú
 • #907: Đều là giết
 • #908: Nghiền ép
 • #909: Áp chế
 • #910: Độc chưởng
 • #911: Chặn được
 • #912: Thần chưởng
 • #913: Vạn lỏng
 • #914: Ngoài ý muốn
 • #915: Mạnh mời
 • #916: Bất khuất
 • #917: Khuất phục
 • #918: Kế vị
 • #919: Mở tiệc chiêu đãi
 • #920: Người xem
 • #921: Nghĩ khác
 • #922: Móc nối
 • #923: Ám chiêu
 • #924: Diệt môn
 • #925: Bức bách
 • #926: Đưa thư
 • #927: Nghênh kích
 • #928: Kỳ thạch
 • #929: Đều là phế
 • #930: Lại bức
 • #931: Xin giúp đỡ
 • #932: Dục diệt
 • #933: Đều là hãm
 • #934: Cưỡng chế
 • #935: Giả chết
 • #936: Lại xuất hiện
 • #937: Kim châu
 • #938: Vào phủ
 • #939: Trọng lâu
 • #940: Thần lầu
 • #941: Xuất quan
 • #942: Đối thủ
 • #943: Phá hư
 • #944: Không tính
 • #945: Giày vò
 • #946: Xuất thủ
 • #947: Giành trước
 • #948: Uy hiếp
 • #949: Chuẩn bị
 • #950: Đem tính
 • #951: Bức bách
 • #952: Uy hiếp
 • #953: Giao phong
 • #954: Kiềm chế
 • #955: Ám chiêu
 • #956: Nhân quả
 • #957: Tra hung
 • #958: Chính Dương
 • #959: Lại tìm
 • #960: Thạch ra
 • #961: Thừa nhận
 • #962: Tử sinh
 • #963: Ám sát
 • #964: Uy hiếp
 • #965: Gặp nhau
 • #966: Bàn tính
 • #967: Giáo dục
 • #968: Mồi nhử
 • #969: Ẩn giấu
 • #970: Viện trợ
 • #971: Ngoan cố
 • #972: Dụng ý
 • #973: Phản đối
 • #974: Phản kích
 • #975: Ngăn cản
 • #976: Xử lý
 • #977: Cảm giác
 • #978: Độc ác
 • #979: Mời
 • #980: Trở mặt
 • #981: Thỉnh giáo
 • #982: Thẳng bức
 • #983: Thủ đoạn
 • #984: Xuất thủ
 • #985: Côn du
 • #986: Thần đỉnh
 • #987: Đỉnh cáo
 • #988: Tranh bảo
 • #989: Trêu đùa
 • #990: Phế công
 • #991: U ảnh
 • #992: Sát ý
 • #993: Lục soát
 • #994: Tiến vào
 • #995: Phục ma
 • #996: Trấn trời
 • #997: Ép hỏi
 • #998: Phản chế
 • #999: Phong trấn
 • #1000: Dao động
 • #1001: Thề
 • #1002: Hải ngoại
 • #1003: Cường chiêu
 • #1004: Phân viện
 • #1005: Sắp tới
 • #1006: Môn hộ
 • #1007: Trưởng lão
 • #1008: Cá rồng
 • #1009: Áp chế
 • #1010: Phong bế
 • #1011: Ba biến
 • #1012: Xin giúp đỡ
 • #1013: Chọn một bên
 • #1014: Gia nhập
 • #1015: Xâm nhập
 • #1016: Mai phục
 • #1017: Ân nghĩa
 • #1018: Thần quyền
 • #1019: Bế quan
 • #1020: Tiến đến
 • #1021: Xuất quan
 • #1022: Mới gặp
 • #1023: Trọng thương
 • #1024: Bắt giữ
 • #1025: Anh ngọc
 • #1026: Gặp nhau
 • #1027: Đào thoát
 • #1028: Trận áp
 • #1029: Mạnh mời
 • #1030: Rộng hiên
 • #1031: Kinh sợ thối lui
 • #1032: Thả về
 • #1033: Si tình
 • #1034: Cự tuyệt
 • #1035: Không chịu thua kém
 • #1036: Chủ động
 • #1037: Nội ứng
 • #1038: Xuân hiểu
 • #1039: Dụ dùng
 • #1040: Chủ ý
 • #1041: Đều là giết
 • #1042: Từ từ
 • #1043: Cuối cùng nhập
 • #1044: Lại ôm
 • #1045: Bái phỏng
 • #1046: Ngoại viện
 • #1047: Thần kiếm
 • #1048: Không thành
 • #1049: Đều là thành
 • #1050: Thần uy
 • #1051: Đột phá
 • #1052: Giao cảm
 • #1053: Bộ pháp
 • #1054: Trồng cây
 • #1055: Động tiên
 • #1056: Ngạo sương
 • #1057: Tiến vào xây
 • #1058: Mây trắng
 • #1059: Điều động
 • #1060: Cô lập
 • #1061: Xuất hiện
 • #1062: Đầu hiện
 • #1063: Hoàn thành
 • #1064: Thi vòng đầu
 • #1065: Không trọn vẹn
 • #1066: Nha hoàn
 • #1067: Mê mẩn
 • #1068: Muốn chết
 • #1069: Thuyết phục
 • #1070: Phá trận
 • #1071: Động thủ
 • #1072: Phế công
 • #1073: Chạy trốn trời
 • #1074: Đốn ngộ
 • #1075: Chạy trốn trời
 • #1076: Nan đề
 • #1077: Mặt trời chiều
 • #1078: Pháp hay
 • #1079: Tra gian
 • #1080: Thù riêng
 • #1081: Lại xông
 • #1082: Phong ấn
 • #1083: Thần uy
 • #1084: Bễ nghễ
 • #1085: Ảnh vệ
 • #1086: Đến công
 • #1087: Ẩn độn
 • #1088: Chỉ huyền
 • #1089: Đánh lén
 • #1090: Ngược lại bức
 • #1091: Mời chào
 • #1092: Gian ngoan
 • #1093: Thiên Hồn
 • #1094: Phân thân
 • #1095: Bức hiếp
 • #1096: Gia nhập
 • #1097: Vũ Tấn
 • #1098: Chín tầng
 • #1099: Quy hư
 • #1100: Ngũ hành
 • #1101: Cứu
 • #1102: Tà thuật
 • #1103: Nhập tràng
 • #1104: Tiêu diệt
 • #1105: Lực lượng
 • #1106: Tông chủ
 • #1107: Di thư
 • #1108: Thần kiếm
 • #1109: Thay lòng đổi dạ
 • #1110: Dã tâm
 • #1111: Đánh vỡ
 • #1112: Phục kích
 • #1113: Tân nhiệm
 • #1114: Hắc châm
 • #1115: Đại sát
 • #1116: Hợp kích
 • #1117: Giết thần
 • #1118: Phá trận
 • #1119: Lôi lồi
 • #1120: Bất hoà
 • #1121: Xả thân
 • #1122: Thu về
 • #1123: Pháp Vương
 • #1124: Trận vây khốn
 • #1125: Biến trận
 • #1126: Tử quang
 • #1127: Lôi phù
 • #1128: Tôn Giả
 • #1129: Quy tắc
 • #1130: Sát ý
 • #1131: Giết chóc
 • #1132: Bị giết
 • #1133: Hung thủ
 • #1134: Diệu kế
 • #1135: Kéo dài rõ ràng
 • #1136: Theo đuổi
 • #1137: Hậu đài
 • #1138: Tối ngọn núi
 • #1139: Rơi ngọn núi
 • #1140: Lại phế
 • #1141: Cự linh
 • #1142: Thông gia
 • #1143: Khoe khoang
 • #1144: Tới cửa
 • #1145: Linh kiếm
 • #1146: Chết đọc
 • #1147: Gia nhập
 • #1148: Đoạt kiếm
 • #1149: Khắc chế
 • #1150: Thiên linh
 • #1151: Ước định
 • #1152: Hù sợ
 • #1153: Dạo chơi dùng
 • #1154: Ám toán
 • #1155: Xuất thủ
 • #1156: Cự tuyệt
 • #1157: Lá vàng
 • #1158: Mượn giết
 • #1159: Truy đến
 • #1160: Nhìn trúng
 • #1161: Tương lai
 • #1162: Khai chiến
 • #1163: Dẫn đi
 • #1164: Đốt máu
 • #1165: Trở lại nguyên
 • #1166: Song toàn
 • #1167: Nuốt
 • #1168: Dục phong
 • #1169: Nghiền ép
 • #1170: Trừng phạt
 • #1171: Phong núi
 • #1172: Khuất phục
 • #1173: Phản đối
 • #1174: Thái bình
 • #1175: Chân nhân
 • #1176: Xung đột
 • #1177: Khánh Dương
 • #1178: Bích tâm
 • #1179: Truy máu
 • #1180: Tặng công
 • #1181: Lâu chủ
 • #1182: Tìm được
 • #1183: Suy yếu
 • #1184: Buông tha
 • #1185: Mạnh thu
 • #1186: Đột gặp
 • #1187: Truy trách
 • #1188: Bí cung
 • #1189: Cầu vồng hóa
 • #1190: Linh đan
 • #1191: Đan biến
 • #1192: Song long
 • #1193: Hậu nhân
 • #1194: Đêm đi
 • #1195: Bệnh nan y
 • #1196: Cự tuyệt
 • #1197: Bí mật
 • #1198: Khác đường
 • #1199: Xuất thủ
 • #1200: Biến hóa
 • #1201: Khuyết trời
 • #1202: Mấu chốt
 • #1203: Chính diện
 • #1204: Thăm dò
 • #1205: Tuyệt sát
 • #1206: Âm hồn
 • #1207: Nghe bóng
 • #1208: Tuyệt Ảnh
 • #1209: Nghe lùi
 • #1210: Thiên Phương
 • #1211: Kiếm áp
 • #1212: Mộng giết
 • #1213: Phản phệ
 • #1214: Thiên cơ
 • #1215: Đích thân đến
 • #1216: Đồng quy
 • #1217: Hẻm núi
 • #1218: Đại giới
 • #1219: Hậu sự
 • #1220: Ngăn cách
 • #1221: Giấu bí
 • #1222: Phản Hư
 • #1223: Có khác
 • #1224: Dòm ngó bí
 • #1225: Phi thăng
 • #1226: Ngăn cản
 • #1227: Giải tán
 • #1228: Công đức
 • #1229: Địa cung
 • #1230: Huyền diệu
 • #1231: Hoà
 • #1232: Uy lùi
 • #1233: Ám sát
 • #1234: Cạm bẫy
 • #1235: Phi hồng
 • #1236: Chiêu hàng
 • #1237: Phản sát
 • #1238: Kịch độc
 • #1239: Không chết
 • #1240: Đến cỏ
 • #1241: Hai cây
 • #1242: Dục lùi
 • #1243: Tương trợ
 • #1244: Đại hạn
 • #1245: Đẩy
 • #1246: Cường ngạnh
 • #1247: Ám sát
 • #1248: Mưu đồ
 • #1249: Áp chế
 • #1250: Mượn đao
 • #1251: Ở trước mặt
 • #1252: Lại dự
 • #1253: Nghiệm chứng
 • #1254: Thấy tận mắt
 • #1255: Siết chặt
 • #1256: Cuối cùng gặp
 • #1257: Đón đỡ
 • #1258: Vào thành
 • #1259: Gặp nhau
 • #1260: Khảo nghiệm
 • #1261: Điều tra
 • #1262: Uy năng
 • #1263: Truy tìm
 • #1264: Lách qua
 • #1265: Xử trí
 • #1266: Phi thăng
 • #1267: Ứng đối
 • #1268: Lại biết
 • #1269: Lừa gạt nữa
 • #1270: Thăm dò
 • #1271: Chuẩn bị ở sau
 • #1272: Tiết lộ
 • #1273: Gió thổi
 • #1274: Nằm hoàng
 • #1275: Cô Cô
 • #1276: Ban đầu động
 • #1277: Đi ngược chiều
 • #1278: Quy hàng
 • #1279: Thật giả
 • #1280: Trở về
 • #1281: Lại xương
 • #1282: Vừa hiện
 • #1283: Thiên U
 • #1284: Bẩm báo
 • #1285: Nhẫn tâm
 • #1286: Đặc xá
 • #1287: Đổi ý
 • #1288: Thần minh
 • #1289: Ngự lôi
 • #1290: Xuất thủ
 • #1291: Phá trận
 • #1292: Chiêu nạp
 • #1293: Xấu phù
 • #1294: Đài hủy
 • #1295: Bức công
 • #1296: Hi vọng
 • #1297: Cấp cho
 • #1298: Kích hoạt
 • #1299: Khảo nghiệm
 • #1300: Lại đứt
 • #1301: Bế quan
 • #1302: Thần anh
 • #1303: Phục dịch
 • #1304: Tra gian
 • #1305: Thanh lý
 • #1306: Quyết định
 • #1307: Trốn đi
 • #1308: Áp lực
 • #1309: Thắng lợi dễ dàng
 • #1310: Giải quyết
 • #1311: Dời tâm
 • #1312: Thân truyền thụ
 • #1313: Quán đỉnh
 • #1314: Chuyển thế
 • #1315: Bái phỏng
 • #1316: Trí ngu
 • #1317: Dẫn đường
 • #1318: Trở ngại
 • #1319: Tương trợ
 • #1320: Thuyết phục
 • #1321: Dòm ngó pháp
 • #1322: Đúng phương pháp
 • #1323: Kỳ phù
 • #1324: Trúc vận
 • #1325: Bắt đầu động
 • #1326: Thần thông
 • #1327: Khắc chế
 • #1328: Nhìn người
 • #1329: Triệu Như
 • #1330: Đáp ứng
 • #1331: Xuất thân
 • #1332: Chỉ trích
 • #1333: Nghe tiếng
 • #1334: Vàng sách
 • #1335: Chủ mưu
 • #1336: Ẩn sĩ
 • #1337: Thuận thế
 • #1338: Ôn dịch
 • #1339: Phệ tâm
 • #1340: Ngự rồng
 • #1341: Đuổi bắt
 • #1342: Vây công
 • #1343: Vạn sâu độc
 • #1344: Phản phệ
 • #1345: Hoá sinh
 • #1346: Hiểm bay
 • #1347: Phía sau
 • #1348: Tử mẫu
 • #1349: Con nhện
 • #1350: Đánh giết
 • #1351: Áp chế
 • #1352: Nghênh đón
 • #1353: Mới gặp
 • #1354: Khiêu khích
 • #1355: Nghênh chiến
 • #1356: Phía sau màn
 • #1357: Hạ độc
 • #1358: Cạm bẫy
 • #1359: Thường thanh
 • #1360: Lui bước
 • #1361: Tàng thư
 • #1362: Tiêu hủy
 • #1363: Bày trận
 • #1364: Cầu hôn
 • #1365: Cầu hôn
 • #1366: Mạnh yếu
 • #1367: Tâm pháp
 • #1368: Địch hiện
 • #1369: Ám sát
 • #1370: Vui vẻ
 • #1371: Không lo
 • #1372: Đánh vỡ
 • #1373: Cảnh giới
 • #1374: Như mây
 • #1375: Mở tiệc chiêu đãi
 • #1376: Bỏ qua
 • #1377: Kháng cự
 • #1378: Trì hoãn
 • #1379: Chỉ điểm
 • #1380: Nghênh đón
 • #1381: Đề nghị
 • #1382: Sinh nhật
 • #1383: Bạo sát
 • #1384: Lọt lưới
 • #1385: Vấn tinh
 • #1386: Tâm pháp
 • #1387: Tập hợp đủ
 • #1388: Hợp lại
 • #1389: Công thành
 • #1390: Quyết định
 • #1391: Liên kiếm
 • #1392: Xuất hiện
 • #1393: Quyết thành
 • #1394: Khô vinh
 • #1395: Lợi hại
 • #1396: Đốn ngộ
 • #1397: Biến hóa
 • #1398: Cao thấp
 • #1399: Dọn nhà
 • #1400: Rương đồng
 • #1401: Giả mạo
 • #1402: Trộm trời
 • #1403: Nỗi lòng
 • #1404: Chiêu hàng
 • #1405: Bức giảm
 • #1406: Rục rịch
 • #1407: Ra mưu
 • #1408: Chu Dự
 • #1409: Thay đổi
 • #1410: Khuyên can
 • #1411: Muốn giết
 • #1412: Giết thần
 • #1413: Đoạt vệ
 • #1414: Đồng khiến
 • #1415: Quá lăng
 • #1416: Tâm pháp
 • #1417: Kích hoạt
 • #1418: Sông lớn
 • #1419: Kiếm pháp
 • #1420: Sáng tạo pháp
 • #1421: Phía sau màn
 • #1422: Quân Sơn
 • #1423: Không sợ gì
 • #1424: Vượt qua
 • #1425: Tự sát
 • #1426: Quyết định
 • #1427: Thầm kích
 • #1428: Đều phế
 • #1429: Đều chiếm được
 • #1430: Tuyển người
 • #1431: Tuyển ra
 • #1432: Mới gặp
 • #1433: Quyết định
 • #1434: Gặp chuyện
 • #1435: Nội ứng
 • #1436: Viên quang
 • #1437: Trường sinh
 • #1438: Bí kíp
 • #1439: Sống lại
 • #1440: Dương danh
 • #1441: Dấn thân vào
 • #1442: Hạt mưa
 • #1443: Mỹ nhân
 • #1444: Vạch trần
 • #1445: Nội tình
 • #1446: Thăm dò
 • #1447: Chia sẻ
 • #1448: Vượt ngọc
 • #1449: Gọi ra
 • #1450: Thấy tận mắt
 • #1451: Hư thực
 • #1452: Cải biến
 • #1453: Liên kết
 • #1454: Kết hôn
 • #1455: Vận mệnh
 • #1456: Kính nể
 • #1457: Giải quyết
 • #1458: Chỉ riêng tế
 • #1459: Khiêu chiến
 • #1460: Lớn mạnh
 • #1461: Lai lịch
 • #1462: Diệt sát
 • #1463: Nguyệt Lông
 • #1464: Mời chào
 • #1465: Phát cuồng
 • #1466: Bụi bặm
 • #1467: Hợp tác
 • #1468: Nghênh đón
 • #1469: Động thủ
 • #1470: Dục trở lại
 • #1471: Cánh cổng ánh sáng
 • #1472: Khuất phục
 • #1473: Phong bế
 • #1474: Ứng cử viên
 • #1475: Xây thành
 • #1476: Khuếch trương
 • #1477: Gió phương nam
 • #1478: Thu đồ
 • #1479: Thụ kiếm
 • #1480: Thử kiếm
 • #1481: Tôi luyện
 • #1482: Thuần tính
 • #1483: Trước lý
 • #1484: Gia nhập
 • #1485: Xuất quan
 • #1486: Kết cục (hết trọn bộ)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đế Quốc Thiên Phong

TiKay

Thiếu Hiệp Mời Khai Ân

TiKay

Trường Sinh Tại Võ Hiệp Thế Giới

TiKay

Thiên Long Chi Ngã Tự Tiêu Diêu

TiKay

Kiếm Từ Trên Trời Đến

TiKay

Bất Diệt Kiếm Thể

TiKay

Leave a Reply