Kiếm Hiệp Xuyên Không

Thiếu Hiệp Mời Khai Ân

Trác Mộc Phong ngoài ý muốn đi vào cái thế giới này .

Thế là trong giang hồ, có một loại kiếm, từ sáu mạch mà ra . Có một loại phi đao tuyệt kỹ, lệ vô hư phát . Có bảy loại vũ khí, biểu tượng bảy loại tinh thần

Không cẩn thận, hắn thanh giang hồ quấy đến long trời lở đất .

Converter: Giấy Trắng
Nguồn: truyencv.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thanh Thảo Mông Lung
 •  Chương: /1108
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Xuyên qua kế hoạch2020-08-05 02:31
 • #2: Thuần lương Đại sư huynh2020-08-05 02:32
 • #3: Quyền Võ Tam Trọng Môn2020-08-05 02:32
 • #4: Thần kỳ dược thổ2020-08-05 02:32
 • #5: Ta muốn làm bang chủ2020-08-05 02:32
 • #6: Quay giáo trí thắng2020-08-05 02:33
 • #7: Đáng sợ hình phạt2020-08-05 02:33
 • #8: Cố mà làm Trác bang chủ2020-08-05 02:33
 • #9: Từng bước cầm quyền2020-08-05 02:33
 • #10: Nữ đầu bếp vậy càn rỡ2020-08-05 02:33
 • #11: Mặc Trúc Bang, không thể lừa gạt!2020-08-05 02:33
 • #12: Ai cho các ngươi dũng khí2020-08-05 02:33
 • #13: Hai tay áo gió mát Phương huyện lệnh2020-08-05 02:33
 • #14: Thấy rõ âm mưu2020-08-05 02:34
 • #15: Gia tăng võ trụ giá trị mới phương pháp2020-08-05 02:34
 • #16: Ăn miếng trả miếng2020-08-05 02:34
 • #17: Dũng mãnh phi thường Trác bang chủ2020-08-05 02:34
 • #18: Thứ 2 trọng môn2020-08-05 02:34
 • #19: Những ký ức kia bên trong vũ học2020-08-05 02:34
 • #20: Ngụy quân tử2020-08-05 02:35
 • #21: Cước pháp hiển uy2020-08-05 02:35
 • #22: Làm hợp cách nhân vật phản diện2020-08-05 02:35
 • #23: Hố cha2020-08-05 02:35
 • #24: 1 cái cọc làm ăn lớn2020-08-05 02:35
 • #25: Cơ quan tính toán tường tận2020-08-05 02:35
 • #26: Toàn bộ giao ra2020-08-05 02:36
 • #27: Ta thật là tội ác tày trời2020-08-05 02:36
 • #28: Biệt khuất Hồng Thập Nhất2020-08-05 02:36
 • #29: Mua sắm nhất tinh dược liệu2020-08-05 02:36
 • #30: Tranh giành tình nhân2020-08-05 02:36
 • #31: Thì sợ gì bị hiểu lầm2020-08-05 02:36
 • #32: Hoàng tước tại hậu (thượng)2020-08-05 02:36
 • #33: Hoàng tước tại hậu (hạ)2020-08-05 02:37
 • #34: Từ không ép buộc2020-08-05 02:37
 • #35: Phản dẫn2020-08-05 02:37
 • #36: Lòng tham không đáy2020-08-05 02:37
 • #37: Cùng thời gian thi chạy2020-08-05 02:37
 • #38: Chủ động xuất kích2020-08-05 02:37
 • #39: Triệu bộ đầu tức giận2020-08-05 02:38
 • #40: Tàn nhẫn2020-08-05 02:38
 • #41: Bắt đầu quyết chiến2020-08-05 02:38
 • #42: Đi trước Mãnh Hổ Bang2020-08-05 02:38
 • #43: Mời ngươi đi chết2020-08-05 02:38
 • #44: Không kiêng nể gì cả2020-08-05 02:38
 • #45: 1 chiến định càn khôn2020-08-05 02:38
 • #46: Duy nhất sơ hở2020-08-05 02:38
 • #47: Kết án2020-08-05 02:38
 • #48: Lão phu đã tận lực ôn nhu2020-08-05 02:39
 • #49: Lục soát phòng2020-08-05 02:39
 • #50: Tiểu lộ phong mang2020-08-05 02:39
 • #51: Vô sỉ2020-08-05 02:39
 • #52: Giang hồ danh hào không thể tin2020-08-05 02:39
 • #53: Đại ô long2020-08-05 02:39
 • #54: Dược thổ biến hóa2020-08-05 02:39
 • #55: Đi qua quá thu liễm2020-08-05 02:40
 • #56: Đi Cô Tô thành!2020-08-05 02:40
 • #57: Chân quân tử thay trời hành đạo2020-08-05 02:40
 • #58: Cầm cường đạo luyện tập2020-08-05 02:40
 • #59: Hóa cảnh2020-08-05 02:40
 • #60: Cô Tô thành, trị an tốt2020-08-05 02:40
 • #61: Thành toàn ngươi2020-08-05 02:40
 • #62: Đã nhường2020-08-05 02:40
 • #63: Hài nhi ghen ghét hắn2020-08-05 02:41
 • #64: Không tưởng được đại lễ2020-08-05 02:41
 • #65: Đại Tu Di kiếm thức2020-08-05 02:41
 • #66: Ngang ngược vô lý2020-08-05 02:41
 • #67: Các ngươi có thể đi chết2020-08-05 02:41
 • #68: Đổi trắng thay đen2020-08-05 02:41
 • #69: Dời lên tảng đá nện chân mình2020-08-05 02:41
 • #70: Vệ Đạo Minh thiệp mời2020-08-05 02:41
 • #71: Tùy tùng 3 người tổ2020-08-05 02:41
 • #72: Hữu nghị luận bàn2020-08-05 02:42
 • #73: Trác huynh, nhờ ngươi2020-08-05 02:42
 • #74: Ngộ thương2020-08-05 02:42
 • #75: Tới giá trị2020-08-05 02:42
 • #76: Bắt lấy nội công2020-08-05 02:42
 • #77: Chân Khí cảnh2020-08-05 02:42
 • #78: 1 bầy phàm phu tục tử2020-08-05 02:42
 • #79: Truy hung đồ2020-08-05 02:42
 • #80: Trời xui đất khiến2020-08-05 02:42
 • #81: Cao nhân2020-08-05 02:43
 • #82: Tự nhiên là chỉ là bất tài2020-08-05 02:43
 • #83: Thật có ý tứ2020-08-05 02:43
 • #84: Từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người2020-08-05 02:43
 • #85: Tụng Nhã Nhạc phủ2020-08-05 02:43
 • #86: Muốn mời Trác huynh chỉ giáo một hai2020-08-05 02:43
 • #87: Giây bại2020-08-05 02:43
 • #88: Đưa ngươi 1 cái kế hoạch lớn đại triển cơ hội2020-08-05 02:43
 • #89: Chân chính Vệ Đạo Minh2020-08-05 02:44
 • #90: Thứ nhất cái nhiệm vụ2020-08-05 02:44
 • #91: Chờ ngươi rất lâu2020-08-05 02:44
 • #92: Vũ khí thông thường2020-08-05 02:44
 • #93: Minh chủ gặp nạn2020-08-05 02:44
 • #94: Phát hiện2020-08-05 02:44
 • #95: Xuất thủ đánh chết ma2020-08-05 02:44
 • #96: Cái yếm cùng ngọc bội2020-08-05 02:44
 • #97: Chân Khí tam trọng, tấn thăng đà chủ2020-08-05 02:44
 • #98: Lần đầu dương danh giang hồ2020-08-05 02:44
 • #99: Kiếm chọn quần hùng (1)2020-08-05 02:45
 • #100: Kiếm chọn quần hùng (2)2020-08-05 02:45
 • #101: Kiếm chọn quần hùng (3)2020-08-05 02:45
 • #102: Kiếm chọn quần hùng (4)2020-08-05 02:45
 • #103: Kiếm chọn quần hùng (xong)2020-08-05 02:45
 • #104: Thập Nhị Yên Vũ Lâu2020-08-05 02:45
 • #105: Góp nhặt võ trụ giá trị2020-08-05 02:45
 • #106: Tiến thêm 1 bước2020-08-05 02:46
 • #107: Trở mặt so lật sách nhanh2020-08-05 02:46
 • #108: Thuận đường giải quyết2020-08-05 02:46
 • #109: Có hiềm nghi là đủ rồi!2020-08-05 02:46
 • #110: Phản kích2020-08-05 02:46
 • #111: Qua sông đoạn cầu2020-08-05 02:46
 • #112: Màu đỏ sẫm dược thổ2020-08-05 02:46
 • #113: Muốn nhìn 1 trận trò hay2020-08-05 02:46
 • #114: Viện binh trì Kinh Thần Đảo2020-08-05 02:46
 • #115: Không thể ngoại lệ2020-08-05 02:47
 • #116: Trác chạy trốn2020-08-05 02:47
 • #117: Phản sát2020-08-05 02:47
 • #118: Rốt cục đạt tới2020-08-05 02:47
 • #119: Đã được như nguyện2020-08-05 02:47
 • #120: Đánh bậy đánh bạ nhập hang hổ2020-08-05 02:47
 • #121: Phong lão đầu2020-08-05 02:47
 • #122: Hóa nguy hiểm vì kỳ ngộ2020-08-05 02:47
 • #123: Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân2020-08-05 02:47
 • #124: Báo thù2020-08-05 02:47
 • #125: Sáng loáng lệnh bài2020-08-05 02:48
 • #126: Nghe ngươi cố sự lớn lên2020-08-05 02:48
 • #127: Kinh Thần Đảo chi chiến kết thúc2020-08-05 02:48
 • #128: Vỏ chăn đường2020-08-05 02:48
 • #129: Tiệc ăn mừng2020-08-05 02:48
 • #130: Lần này không sập ngươi răng2020-08-05 02:48
 • #131: 1 đời lăn ra giang hồ a2020-08-05 02:48
 • #132: Không đánh nhau thì không quen biết?2020-08-05 02:48
 • #133: 1 đời tâm ma2020-08-05 02:48
 • #134: Sư huynh bình tĩnh là đúng2020-08-05 02:49
 • #135: Thiên Trảo2020-08-05 02:49
 • #136: Bạch Vô Thường2020-08-05 02:49
 • #137: Tiến công Từ phủ2020-08-05 02:49
 • #138: Đáng sợ Kim Diện nhân2020-08-05 02:50
 • #139: Kiếm chiêu là như thế dùng sao?2020-08-05 02:50
 • #140: Mệnh không có đến tuyệt lộ2020-08-05 02:50
 • #141: Tiểu sinh Tô Đại Cường2020-08-05 02:50
 • #142: Được ích lợi không nhỏ2020-08-05 02:50
 • #143: Đinh phủ2020-08-05 02:50
 • #144: Bạch Mã công tử2020-08-05 02:50
 • #145: Liên sát2020-08-05 02:51
 • #146: Cái kia đám nhân vật ngươi hàng không ở2020-08-05 02:51
 • #147: Lòng tốt làm chuyện xấu2020-08-05 02:51
 • #148: Đánh vào Tam Giang Minh2020-08-05 02:51
 • #149: Lại phải gây sự?2020-08-05 02:51
 • #150: Năng giả thượng vị (thượng)2020-08-05 02:51
 • #151: Năng giả thượng vị (trung)2020-08-05 02:51
 • #152: Năng giả thượng vị (hạ)2020-08-05 02:51
 • #153: Gia nhập Thiên Trảo chỗ tốt2020-08-05 02:52
 • #154: Vận khí cứt chó quá tốt rồi a?2020-08-05 02:52
 • #155: Bị hí lộng2020-08-05 02:52
 • #156: Duy nhất biện pháp2020-08-05 02:52
 • #157: Thuận tay liền giải quyết2020-08-05 02:52
 • #158: Các ngươi Hàn gia đều là 1 cái đức hạnh2020-08-05 02:52
 • #159: Bên đường uy hiếp2020-08-05 02:52
 • #160: Kẻ này không thể đắc tội2020-08-05 02:52
 • #161: Muốn mời Trác thiếu hiệp giúp một chút2020-08-05 02:53
 • #162: Hoa đại ca2020-08-05 02:53
 • #163: Thuận nước đẩy thuyền2020-08-05 02:53
 • #164: Cẩn thận Vu Quan Đình2020-08-05 02:53
 • #165: Biển thần y phán đoán2020-08-05 02:53
 • #166: Chó ngáp phải ruồi2020-08-05 02:53
 • #167: Quyền trụ giá trị mang đến mới biến hóa2020-08-05 02:54
 • #168: Hứa Hán Lương2020-08-05 02:54
 • #169: Kinh biến2020-08-05 02:54
 • #170: Bà Sa Chi Luyến2020-08-05 02:54
 • #171: Từng cái coi ta là quả hồng mềm2020-08-05 02:54
 • #172: Con đường phía trước khó lường2020-08-05 02:54
 • #173: Tìm tới đồng bạn2020-08-05 02:54
 • #174: Không phải là công công sao?2020-08-05 02:55
 • #175: Đại hình hầu hạ2020-08-05 02:55
 • #176: Giết hay là không giết2020-08-05 02:55
 • #177: Vì Thánh môn đại nghiệp2020-08-05 02:55
 • #178: Màu vàng nhạt dược thổ2020-08-05 02:55
 • #179: Cao Khuyết động thủ!2020-08-05 02:55
 • #180: Nghĩ biện pháp thả hắn2020-08-05 02:55
 • #181: Song Sinh Linh Lung2020-08-05 02:55
 • #182: Khôi phục2020-08-05 02:56
 • #183: Bây giờ liền bắt đầu diễn?2020-08-05 02:56
 • #184: Trác Mộc Phong vs Hứa Hán Lương2020-08-05 02:56
 • #185: Không nên xem thường nữ nhân diễn kỹ2020-08-05 02:56
 • #186: Không phải ngực to mà không có não2020-08-05 02:56
 • #187: Tẩy thoát hiềm nghi2020-08-05 02:56
 • #188: Ngươi đi xung phong2020-08-05 02:56
 • #189: Thăm dò ranh giới cuối cùng2020-08-05 02:57
 • #190: Đều gấp2020-08-05 02:57
 • #191: Hỗ trợ2020-08-05 02:57
 • #192: Có người làm cục2020-08-05 02:57
 • #193: Thông đạo2020-08-05 02:57
 • #194: Cha nuôi?2020-08-05 02:57
 • #195: Sao là trèo cao2020-08-05 02:57
 • #196: Cha, ta cự tuyệt!2020-08-05 02:57
 • #197: Quyết đoán2020-08-05 02:58
 • #198: Ỷ Thiên Kiếm2020-08-05 02:58
 • #199: Trác Mộc Phong tội ác?2020-08-05 02:58
 • #200: Trong sạch2020-08-05 02:58
 • #201: Ngươi không có giáo vi phụ thất vọng2020-08-05 02:58
 • #202: Hẳn là muốn cùng ta luận bàn một chút?2020-08-05 02:58
 • #203: Thẹn quá hoá giận Trác Mộc Phong2020-08-05 02:58
 • #204: Trác Mộc Phong vs Kha Tuấn Hiệp (thượng)2020-08-05 02:59
 • #205: Trác Mộc Phong vs Kha Tuấn Hiệp (hạ)2020-08-05 02:59
 • #206: Kẻ xướng người họa2020-08-05 02:59
 • #207: Muội muội đối ta hiểu lầm quá sâu2020-08-05 02:59
 • #208: Câu ra 1 cái Thiên phủ2020-08-05 02:59
 • #209: Ta cũng muốn đi2020-08-05 02:59
 • #210: Quyết định2020-08-05 02:59
 • #211: Hồ huynh muốn uống, hiện tại liền có thể2020-08-05 02:59
 • #212: Hiệu mệnh tại ta!2020-08-05 02:59
 • #213: Công tâm là thượng sách2020-08-05 03:00
 • #214: Tất cả đều nắm trong tay2020-08-05 03:00
 • #215: Huynh đài quả nhiên là người thông minh2020-08-05 03:00
 • #216: Tất nhiên sớm có diệu kế2020-08-05 03:00
 • #217: Đêm tối trùng kích2020-08-05 03:00
 • #218: Các ngươi khinh người quá đáng!2020-08-05 03:00
 • #219: Nhập Thiên phủ2020-08-05 03:01
 • #220: Hạo Miếu Viện các trưởng lão2020-08-05 03:01
 • #221: Bách Huyễn Thiên Thụ Trận2020-08-05 03:01
 • #222: Lục tiểu tử, đầy nghĩa khí2020-08-05 03:01
 • #223: Đạo tặc Trác Mộc Phong2020-08-05 03:01
 • #224: Lão đại cao minh2020-08-05 03:01
 • #225: Họ Dương, ngươi còn thật là đủ muốn mặt!2020-08-05 03:01
 • #226: Công lực tinh tiến2020-08-05 03:02
 • #227: Lại bị nắm2020-08-05 03:02
 • #228: Bại lộ thân phận2020-08-05 03:02
 • #229: Trước hết giết Bành Mộc2020-08-05 03:02
 • #230: Thê thảm2020-08-05 03:02
 • #231: Bản tiểu thư tuyệt không hội tha thứ2020-08-05 03:03
 • #232: Ngươi đệ tử muốn phản bội ngươi2020-08-05 03:03
 • #233: Lưỡng bại câu thương2020-08-05 03:03
 • #234: Cứng đối cứng địa làm!2020-08-05 03:03
 • #235: Viên mãn Hóa Tinh Mang2020-08-05 03:03
 • #236: Kỳ thật rất không tệ2020-08-05 03:03
 • #237: Có phải hay không cực kỳ mong đợi?2020-08-05 03:04
 • #238: Kỳ quái núi đá2020-08-05 03:04
 • #239: Tứ tinh hạt giống, hồng cóc2020-08-05 03:04
 • #240: Liền là ngươi cho rằng Đông Phong2020-08-05 03:04
 • #241: Ước ao ghen tị2020-08-05 03:04
 • #242: Ngươi xác định?2020-08-05 03:05
 • #243: May mắn còn sống2020-08-05 03:05
 • #244: Tất cả đều là ý trời khó tránh2020-08-05 03:05
 • #245: Dục cầm cố túng, rắp tâm hại người2020-08-05 03:05
 • #246: Hoa công tử xin tự trọng2020-08-05 03:05
 • #247: Liếm ra cảnh giới mới2020-08-05 03:05
 • #248: May mắn không làm nhục mệnh2020-08-05 03:05
 • #249: Không khỏi quá độc ác a2020-08-05 03:05
 • #250: Biệt khuất Đông Phong2020-08-05 03:05
 • #251: Hoa đào chỗ sâu có nhà2020-08-05 03:05
 • #252: Ta cùng tiện nhân cái nào đẹp?2020-08-05 03:06
 • #253: Không đành lòng trêu cợt2020-08-05 03:06
 • #254: Áo trắng tỷ tỷ2020-08-05 03:06
 • #255: Thân phận suy đoán2020-08-05 03:06
 • #256: Hắn có phải hay không khi dễ ngươi?2020-08-05 03:06
 • #257: Cho ngươi2020-08-05 03:06
 • #258: Lần thứ nhất tiếp xúc2020-08-05 03:06
 • #259: Ác độc Thôi Bảo Kiếm2020-08-05 03:06
 • #260: Các nàng cũng đi thành Dương Châu2020-08-05 03:06
 • #261: Gặp lại2020-08-05 03:07
 • #262: Khó mà lựa chọn2020-08-05 03:07
 • #263: Truyền thụ tâm đắc2020-08-05 03:07
 • #264: Cữu cữu nói đùa2020-08-05 03:07
 • #265: Đối Trác Mộc Phong hoài nghi2020-08-05 03:07
 • #266: Tiểu tử này không phải loại lương thiện2020-08-05 03:07
 • #267: Phiêu Nhu phu nhân2020-08-05 03:07
 • #268: Gì không xuống đài thử thân thủ2020-08-05 03:07
 • #269: Bại ngươi chỉ cần 10 chiêu2020-08-05 03:07
 • #270: Thật không phải hắn?2020-08-05 03:08
 • #271: Trác Mộc Phong lên án2020-08-05 03:08
 • #272: Bè tre lão ông2020-08-05 03:08
 • #273: Tiêu dao du (thượng)2020-08-05 03:08
 • #274: Tiêu Dao Du (trung)2020-08-05 03:08
 • #275: Tiêu Dao Du (hạ)2020-08-05 03:08
 • #276: Vãn bối trung tâm không hai2020-08-05 03:08
 • #277: Nhạc phủ lệnh, Bích Sơn Tự âm mưu2020-08-05 03:09
 • #278: Trúng kế2020-08-05 03:09
 • #279: Tham sống sợ chết2020-08-05 03:09
 • #280: Kiếm trảm Tinh Kiều cảnh2020-08-05 03:09
 • #281: Viên mãn Long Ngâm Khí2020-08-05 03:09
 • #282: Nhanh cứu mạng2020-08-05 03:09
 • #283: Đại công tử tốt lắm2020-08-05 03:10
 • #284: Thiên La Tán2020-08-05 03:10
 • #285: Kẻ sĩ chết vì tri kỷ2020-08-05 03:10
 • #286: Miêu Khuynh Thành suy đoán2020-08-05 03:10
 • #287: Cõng nồi hiệp2020-08-05 03:10
 • #288: Hòa hợp2020-08-05 03:10
 • #289: Đạt được khen thưởng2020-08-05 03:10
 • #290: Ly Hỏa Huyền Băng Chân Khí2020-08-05 03:11
 • #291: Hài nhi nghĩa vô phản cố2020-08-05 03:11
 • #292: Trang chủ vị trí2020-08-05 03:11
 • #293: Giang hồ quy củ2020-08-05 03:11
 • #294: Đều thanh người gọi tới a2020-08-05 03:11
 • #295: Ra oai phủ đầu2020-08-05 03:11
 • #296: Có đại sự thương lượng2020-08-05 03:11
 • #297: Giao cho bổn trang chủ phụ trách2020-08-05 03:12
 • #298: Nói 1 không 22020-08-05 03:12
 • #299: Xảy ra bất ngờ hạnh phúc2020-08-05 03:12
 • #300: Thực lực đại tiến2020-08-05 03:12
 • #301: Trói khung Vu Quan Đình nghĩa tử2020-08-05 03:12
 • #302: Hoàng Nhai Bang đột kích2020-08-05 03:12
 • #303: Phát uy2020-08-05 03:12
 • #304: Thề cùng sơn trang cùng tồn vong2020-08-05 03:12
 • #305: Tham kiến trang chủ2020-08-05 03:13
 • #306: Ly Hỏa Huyền Băng Chân Khí diệu dụng2020-08-05 03:13
 • #307: Tăng thực lực lên đường tắt2020-08-05 03:13
 • #308: Lão Vu gửi thư2020-08-05 03:13
 • #309: Tuổi trẻ hậu bối ước chiến2020-08-05 03:13
 • #310: Nhân Hùng bảng thứ nhất chi tranh2020-08-05 03:13
 • #311: Khai chiến2020-08-05 03:13
 • #312: Kinh khủng chiến đấu2020-08-05 03:13
 • #313: Trác Mộc Phong, có gan liền lưu lại!2020-08-05 03:13
 • #314: Kha Tuấn Hiệp cực kỳ xấu hổ2020-08-05 03:14
 • #315: Cũng là 6 chiêu2020-08-05 03:14
 • #316: Là xem thường ta sao?2020-08-05 03:14
 • #317: Tiền đặt cược2020-08-05 03:14
 • #318: Ngũ sắc kiếm khí2020-08-05 03:14
 • #319: Từ hôm nay chân chính danh dương tứ hải2020-08-05 03:14
 • #320: Tuyệt đại cao thủ thiết yếu điều kiện2020-08-05 03:14
 • #321: Mục tiêu Vũ Hoa thành2020-08-05 03:14
 • #322: Tần Khả Tình2020-08-05 03:14
 • #323: Đao Khuê Chi Thuật2020-08-05 03:15
 • #324: Gió nổi lên2020-08-05 03:15
 • #325: Đồng hành2020-08-05 03:15
 • #326: 5 ngày sau lại nhìn2020-08-05 03:15
 • #327: Thay xà đổi cột2020-08-05 03:15
 • #328: Nguyên lai là U Minh Đạo2020-08-05 03:15
 • #329: Hành động lần này ta rất hài lòng2020-08-05 03:15
 • #330: Thần thám Doãn Tương Phong2020-08-05 03:15
 • #331: Ma Môn lục bảo2020-08-05 03:15
 • #332: Tứ tinh dược liệu đáng sợ hiệu quả2020-08-05 03:15
 • #333: Kiên trì khiêu chiến2020-08-05 03:16
 • #334: Thân gia?2020-08-05 03:16
 • #335: Ta tự tay diệt trừ ngươi sỉ nhục này2020-08-05 03:16
 • #336: Xuất thủ2020-08-05 03:16
 • #337: Xấu hổ Trác Mộc Phong2020-08-05 03:16
 • #338: Không cần sợ2020-08-05 03:16
 • #339: Da trâu thổi trời cao2020-08-05 03:16
 • #340: Tiếp xuống cái đối thủ là ai2020-08-05 03:16
 • #341: Cực hạn cao thủ2020-08-05 03:16
 • #342: Thánh Võ liên minh nhúng tay2020-08-05 03:16
 • #343: Cơ hội trời cho2020-08-05 03:17
 • #344: Không cô phụ hiệp danh2020-08-05 03:17
 • #345: Chui vào2020-08-05 03:17
 • #346: Xấu hổ Vu Viện Viện2020-08-05 03:17
 • #347: Các ngươi chừng nào thì bắt đầu2020-08-05 03:17
 • #348: Bị ép bất đắc dĩ2020-08-05 03:17
 • #349: Sa trại chủ không có nghẹn tốt cái rắm2020-08-05 03:17
 • #350: Ai là Tổng trại chủ (1)2020-08-05 03:18
 • #351: Ai là Tổng trại chủ (2)2020-08-05 03:18
 • #352: Ai là Tổng trại chủ (3)2020-08-05 03:18
 • #353: Ai là Tổng trại chủ (4)2020-08-05 03:18
 • #354: Ai là Tổng trại chủ (5)2020-08-05 03:18
 • #355: Ai là Tổng trại chủ (xong)2020-08-05 03:19
 • #356: Mục tiêu đạt thành2020-08-05 03:19
 • #357: Viên mãn Ly Hỏa Huyền Băng Chân Khí2020-08-05 03:19
 • #358: Thánh Võ Sơn2020-08-05 03:19
 • #359: Chiêu hàng2020-08-05 03:19
 • #360: Chúng ta thay cái sân nhỏ2020-08-05 03:19
 • #361: Giận mà ra tay2020-08-05 03:19
 • #362: Cho ta cái bàn giao2020-08-05 03:19
 • #363: Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng (thượng)2020-08-05 03:19
 • #364: Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng (trung)2020-08-05 03:20
 • #365: Trác Mộc Phong thực lực kinh khủng (hạ)2020-08-05 03:20
 • #366: Có chút không thể trêu vào2020-08-05 03:20
 • #367: Cho tiểu đệ một cái đền bù cơ hội2020-08-05 03:20
 • #368: Nhà giàu mới nổi tâm tính2020-08-05 03:20
 • #369: Ai mạnh ai yếu?2020-08-05 03:20
 • #370: Làm chứng2020-08-05 03:20
 • #371: Đều không đơn giản2020-08-05 03:20
 • #372: Trọng chấn sĩ khí Vu Viện Viện2020-08-05 03:21
 • #373: Yêu Cơ2020-08-05 03:21
 • #374: Ta không thích có người ở trước mặt ta trang bức2020-08-05 03:21
 • #375: Thánh Võ Sơn nhiệm vụ2020-08-05 03:21
 • #376: Ma Đế châu2020-08-05 03:21
 • #377: Cho thể diện mà không cần2020-08-05 03:21
 • #378: Kinh khủng2020-08-05 03:21
 • #379: Hi vọng ngươi không cần bôi đen ta2020-08-05 03:21
 • #380: Xuyên phá giấy cửa sổ (1)2020-08-05 03:22
 • #381: Xuyên phá giấy cửa sổ (2)2020-08-05 03:22
 • #382: Xuyên phá giấy cửa sổ (3)2020-08-05 03:22
 • #383: Xuyên phá giấy cửa sổ (4)2020-08-05 03:22
 • #384: Xuyên phá giấy cửa sổ (5)2020-08-05 03:22
 • #385: Xuyên phá giấy cửa sổ (xong)2020-08-05 03:22
 • #386: Ta khát nước2020-08-05 03:22
 • #387: Vu Viện Viện kiên trì2020-08-05 03:22
 • #388: Giữa nam nữ2020-08-05 03:23
 • #389: Biện pháp2020-08-05 03:23
 • #390: Ta có một kế2020-08-05 03:23
 • #391: Âm độc2020-08-05 03:23
 • #392: Đông Chu Chân Khí cảnh thứ nhất(1)2020-08-05 03:23
 • #393: Đông Chu Chân Khí cảnh thứ nhât(2)2020-08-05 03:23
 • #394: Đông Chu Chân Khí cảnh thứ nhất (ba)2020-08-05 03:23
 • #395: Đông Chu Chân Khí cảnh thứ nhất (bốn)2020-08-05 03:23
 • #396: Đông Chu Chân Khí cảnh thứ nhất (xong)2020-08-05 03:24
 • #397: Hủy binh khí bạo võ học2020-08-05 03:24
 • #398: Phong Bạo đại trận2020-08-05 03:24
 • #399: Trong trận lĩnh ngộ2020-08-05 03:24
 • #400: Nói không chừng còn thật là2020-08-05 03:24
 • #401: Lại được lệnh bài một viên2020-08-05 03:24
 • #402: Rời đi2020-08-05 03:24
 • #403: Mỗi người một vẻ2020-08-05 03:24
 • #404: Có ở giữa tiệm gạo2020-08-05 03:25
 • #405: Đến từ Thiên Trảo tập sát2020-08-05 03:25
 • #406: Hại chết thân cháu trai2020-08-05 03:25
 • #407: Tra cái tra ra manh mối2020-08-05 03:25
 • #408: Danh dương võ lâm2020-08-05 03:25
 • #409: Quỷ dị chi lâm (thượng)2020-08-05 03:25
 • #410: Quỷ dị chi nơi ở ẩn2020-08-05 03:25
 • #411: Kinh hãi phát hiện2020-08-05 03:26
 • #412: Núi bên trong một thôn2020-08-05 03:26
 • #413: Tinh Kiều cảnh (thượng)2020-08-05 03:26
 • #414: Tinh Kiều cảnh (trung)2020-08-05 03:26
 • #415: Tinh Kiều cảnh (hạ)2020-08-05 03:26
 • #416: Liền là loại biện pháp này2020-08-05 03:26
 • #417: Không cẩn thận dùng sức quá mạnh2020-08-05 03:26
 • #418: Trượt không trượt thu2020-08-05 03:26
 • #419: Hai phe trận doanh2020-08-05 03:27
 • #420: Đột nhiên chuyển biến2020-08-05 03:27
 • #421: Cự tuyệt chẳng khác nào xem thường2020-08-05 03:27
 • #422: Hạ độc hại ta tỷ tỷ2020-08-05 03:27
 • #423: Nhị lão thần phục2020-08-05 03:27
 • #424: Báo thù2020-08-05 03:27
 • #425: Ma Long xuất thế2020-08-05 03:27
 • #426: Khác thanh người khi đồ đần2020-08-05 03:27
 • #427: Tăng lên khinh công2020-08-05 03:28
 • #428: Đuổi bắt cùng phản sát2020-08-05 03:28
 • #429: Khó chơi2020-08-05 03:28
 • #430: Suy đoán canh thứ hai Trung thu khoái hoạt2020-08-05 03:28
 • #431: Lão bá tiểu chất rất nhớ ngươi2020-08-05 03:28
 • #432: Ma Long nội đan (một)2020-08-05 03:28
 • #433: Ma Long nội đan (hai)2020-08-05 03:28
 • #434: Ma Long nội đan (ba)2020-08-05 03:29
 • #435: Ma Long nội đan (bốn)2020-08-05 03:29
 • #436: Ma Long nội đan (năm)2020-08-05 03:29
 • #437: Ma Long nội đan (sáu)2020-08-05 03:29
 • #438: Ma Long nội đan (bảy)2020-08-05 03:29
 • #439: Ma Long nội đan (tám)2020-08-05 03:29
 • #440: Ngươi dự định làm sao đối ta2020-08-05 03:29
 • #441: Thần kỳ áo trắng tỷ tỷ (thượng)2020-08-05 03:29
 • #442: Thần kỳ áo trắng tỷ tỷ (trung)2020-08-05 03:29
 • #443: Thần kỳ áo trắng tỷ tỷ (hạ)2020-08-05 03:29
 • #444: Huyết Ma Lưu bí ẩn2020-08-05 03:30
 • #445: Thái độ cải biến2020-08-05 03:30
 • #446: Ta trở thành thôn trưởng (thượng)2020-08-05 03:30
 • #447: Ta trở thành thôn trưởng (trung)2020-08-05 03:30
 • #448: Ta trở thành thôn trưởng (hạ)2020-08-05 03:30
 • #449: Bí mật át chủ bài2020-08-05 03:30
 • #450: Rời đi2020-08-05 03:31
 • #451: Hướng Tam Giang Minh muốn bàn giao2020-08-05 03:31
 • #452: Vu Quan Đình phản kích2020-08-05 03:31
 • #453: Nhân vật bậc nào2020-08-05 03:31
 • #454: Thần bí cửa đá2020-08-05 03:31
 • #455: Vu đại mỹ nhân tung tích2020-08-05 03:31
 • #456: Vợ chồng mưu đồ2020-08-05 03:31
 • #457: Kế tiếp võ lâm Hoàng đế2020-08-05 03:31
 • #458: Tuyệt vọng2020-08-05 03:32
 • #459: Ngạo khí toàn gia2020-08-05 03:32
 • #460: Phát hiện manh mối2020-08-05 03:32
 • #461: Rốt cuộc tìm được2020-08-05 03:32
 • #462: Ngươi thật là hắn2020-08-05 03:32
 • #463: Trộm đi2020-08-05 03:33
 • #464: Ai mạnh hơn thế2020-08-05 03:33
 • #465: Thiếu nữ sùng bái2020-08-05 03:33
 • #466: Chỉ vì báo thù mà sống2020-08-05 03:33
 • #467: Doanh trước giương oai (một)2020-08-05 03:33
 • #468: Doanh trước giương oai (hai)2020-08-05 03:33
 • #469: Doanh trước giương oai (ba)2020-08-05 03:33
 • #470: Doanh trước giương oai (bốn)2020-08-05 03:33
 • #471: Doanh trước giương oai (năm)2020-08-05 03:34
 • #472: Doanh trước giương oai (xong)2020-08-05 03:34
 • #473: Phong thư này có vấn đề2020-08-05 03:34
 • #474: Vẫn là ngươi nói đi2020-08-05 03:34
 • #475: Giết người không thấy máu2020-08-05 03:34
 • #476: Nhi nữ thành đôi2020-08-05 03:34
 • #477: Thiên Độc Thần Thủy2020-08-05 03:35
 • #478: Gặp nạn2020-08-05 03:35
 • #479: Vạn Hóa Ma Nhân mộ huyệt2020-08-05 03:35
 • #480: Ngạo mạn2020-08-05 03:35
 • #481: Mười hai cầm tinh chi dê cửa (thượng)2020-08-05 03:35
 • #482: Mười hai cầm tinh chi dê môn (trung)2020-08-05 03:35
 • #483: Mười hai cầm tinh chi dê môn (hạ)2020-08-05 03:35
 • #484: Quyền Võ Tam Trọng Môn lại một lần biến hóa2020-08-05 03:35
 • #485: Huyết Bạo Ma Hoàn2020-08-05 03:35
 • #486: Đã giảm bớt đi ta công phu2020-08-05 03:35
 • #487: Thấy rõ bí mật2020-08-05 03:35
 • #488: Quân tử có việc nên làm có việc không nên làm2020-08-05 03:36
 • #489: Người thứ ba là hung thủ2020-08-05 03:36
 • #490: Ta hậu hoa viên2020-08-05 03:36
 • #491: Trượng nghĩa cứu người2020-08-05 03:36
 • #492: Cao Phong Lượng2020-08-05 03:36
 • #493: Để Thạch Tiểu Thảo làm minh chủ2020-08-05 03:36
 • #494: Chúng ta kết bái a2020-08-05 03:37
 • #495: Kết minh2020-08-05 03:37
 • #496: Ai còn có thể không phục2020-08-05 03:37
 • #497: Cửu Hồng Kiếm Quyết đại thành2020-08-05 03:37
 • #498: Khi chiến2020-08-05 03:37
 • #499: Kinh thế hãi tục2020-08-05 03:37
 • #500: Lưu lại đoạt bảo a2020-08-05 03:38
 • #501: Âm độc2020-08-05 03:38
 • #502: Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi2020-08-05 03:38
 • #503: Đều là nghĩa khí chuyện xấu2020-08-05 03:38
 • #504: Phát hiện mánh khóe2020-08-05 03:38
 • #505: Nhân trung chi long2020-08-05 03:38
 • #506: Một sờ tức phát2020-08-05 03:38
 • #507: Định càn khôn2020-08-05 03:38
 • #508: Xem ra bọn hắn hành động thành công2020-08-05 03:38
 • #509: Quay giáo2020-08-05 03:38
 • #510: 7 sắc kiếm quang hiển uy2020-08-05 03:38
 • #511: Kết thúc2020-08-05 03:39
 • #512: Tụ Nghĩa Minh cải biến2020-08-05 03:39
 • #513: Sau này ổn thỏa dốc hết toàn lực2020-08-05 03:39
 • #514: Hạo Khí Môn, thần bí ngọc khuyết2020-08-05 03:39
 • #515: Đưa công2020-08-05 03:39
 • #516: Lăng Cung mở ra2020-08-05 03:39
 • #517: Vạn Hóa Ma Nhân pho tượng khảo nghiệm (thượng)2020-08-05 03:39
 • #518: Vạn Hóa Ma Nhân pho tượng khảo nghiệm (hạ)2020-08-05 03:40
 • #519: Tứ Bất Tượng2020-08-05 03:40
 • #520: Các hạ thật là không đơn giản2020-08-05 03:40
 • #521: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được2020-08-05 03:40
 • #522: Cơ hội trời cho, có thể nào thả qua?2020-08-05 03:40
 • #523: Đoạt Đông Phương thế gia2020-08-05 03:40
 • #524: Bị đánh vỡ2020-08-05 03:40
 • #525: Vật tận kỳ dụng2020-08-05 03:40
 • #526: 5 phái đại chiến2020-08-05 03:40
 • #527: Đè sập 1 phương rơm rạ2020-08-05 03:40
 • #528: Ta tới2020-08-05 03:40
 • #529: Trác sư đệ coi chừng2020-08-05 03:41
 • #530: Siêu việt Đông Chu ngàn năm lịch sử2020-08-05 03:41
 • #531: Kết thúc2020-08-05 03:41
 • #532: Cùng Đông Phương thế gia đồng hành2020-08-05 03:41
 • #533: Sớm bóp chết2020-08-05 03:41
 • #534: Kéo chết bọn hắn!2020-08-05 03:41
 • #535: Vô sỉ ác ôn2020-08-05 03:41
 • #536: Lầm lên thuyền giặc2020-08-05 03:41
 • #537: Khổ cực2020-08-05 03:41
 • #538: Lần này có thể báo thù2020-08-05 03:42
 • #539: Vãn bối vô tội2020-08-05 03:42
 • #540: Đối chất2020-08-05 03:42
 • #541: Vệ trưởng lão, ngươi còn muốn tránh?2020-08-05 03:42
 • #542: 1 đường chỉ ấn2020-08-05 03:42
 • #543: Xem ra là chúng ta oan uổng Trác thiếu hiệp2020-08-05 03:42
 • #544: Người ta coi trọng ngươi2020-08-05 03:42
 • #545: Vạn Hóa Ma Công (thượng)2020-08-05 03:42
 • #546: Vạn Hóa Ma Công (trung)2020-08-05 03:42
 • #547: Vạn Hóa Ma Công (hạ)2020-08-05 03:42
 • #548: Là cái nào đáng chết ngàn đao hỗn đản!2020-08-05 03:43
 • #549: Siêu cấp cao thủ chi chiến2020-08-05 03:43
 • #550: Ma Nhân Ấn Giám2020-08-05 03:43
 • #551: Phỏng đoán2020-08-05 03:43
 • #552: 12 thánh địa phản ứng2020-08-05 03:43
 • #553: Đại ca không có việc gì2020-08-05 03:43
 • #554: Đây là cuộc đời đại hạnh vậy2020-08-05 03:43
 • #555: Biết được kế hoạch2020-08-05 03:43
 • #556: Ban thưởng2020-08-05 03:43
 • #557: Để Trác Mộc Phong tới gặp ta2020-08-05 03:43
 • #558: Giao phong2020-08-05 03:43
 • #559: Bị nhằm vào2020-08-05 03:44
 • #560: Sắc bén đao2020-08-05 03:44
 • #561: Tất La phản kích2020-08-05 03:44
 • #562: Tam tâm Diêm La Lâu Lâm Hiên2020-08-05 03:44
 • #563: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại2020-08-05 03:44
 • #564: Tức giận2020-08-05 03:44
 • #565: Tại chỗ đối chất2020-08-05 03:44
 • #566: Giang hồ lại không Thánh Hải Bang2020-08-05 03:45
 • #567: Hiện tại làm lên con rùa đen rút đầu?2020-08-05 03:45
 • #568: Phong vân đại hội2020-08-05 03:45
 • #569: Tuyết cô nương2020-08-05 03:45
 • #570: Chật vật2020-08-05 03:45
 • #571: Lần trước giáo huấn còn không ăn đủ sao?2020-08-05 03:45
 • #572: Trên biển giết chóc2020-08-05 03:45
 • #573: Kế Vô Hậu2020-08-05 03:45
 • #574: Tại ngươi trước đó2020-08-05 03:45
 • #575: Thu sư muội ủy khuất mấy ngày2020-08-05 03:45
 • #576: Cuối cùng ngộ2020-08-05 03:46
 • #577: Tần di, xin ngươi tự trọng!2020-08-05 03:46
 • #578: Đi Thiên Hải Môn2020-08-05 03:46
 • #579: Vội vàng không kịp chuẩn bị2020-08-05 03:46
 • #580: Trong rừng đào gặp lại2020-08-05 03:46
 • #581: Ta muốn trừng phạt ngươi2020-08-05 03:46
 • #582: Để hắn thanh nghĩa nữ giao ra2020-08-05 03:46
 • #583: Ám sát2020-08-05 03:47
 • #584: Bạo tẩu Tần di2020-08-05 03:47
 • #585: Ngươi có phải điên rồi hay không?2020-08-05 03:47
 • #586: Chôn kíp nổ2020-08-05 03:47
 • #587: Ta trí nhớ rất kém cỏi2020-08-05 03:47
 • #588: Hạo Khí Môn chi nạn2020-08-05 03:47
 • #589: Ngăn cơn sóng dữ2020-08-05 03:47
 • #590: An trí2020-08-05 03:47
 • #591: Ngũ tinh nội công tiểu thành2020-08-05 03:47
 • #592: Đại hội trước đó2020-08-05 03:48
 • #593: Cha ta cho ngươi đi chiêu phong dẫn điệp sao?2020-08-05 03:48
 • #594: Phi Hoàng Đạo độ sứ2020-08-05 03:48
 • #595: Bị khiêu chiến2020-08-05 03:48
 • #596: Đương đại nhân tài kiệt xuất2020-08-05 03:48
 • #597: Người có vận may lớn2020-08-05 03:48
 • #598: Ám sát Trác Mộc Phong (thượng)2020-08-05 03:48
 • #599: Ám sát Trác Mộc Phong (hạ)2020-08-05 03:48
 • #600: Một âm thanh thở dài2020-08-05 03:48
 • #601: Tiều phu2020-08-05 03:48
 • #602: Xảy ra chuyện2020-08-05 03:49
 • #603: Tìm người chưa thoả mãn2020-08-05 03:49
 • #604: Ngươi ta sư đồ duyên tận2020-08-05 03:49
 • #605: Anh kiệt cùng tồn tại2020-08-05 03:49
 • #606: Liên phá 2 trọng quan2020-08-05 03:49
 • #607: Trở về (thượng)2020-08-05 03:49
 • #608: Trở về (hạ)2020-08-05 03:50
 • #609: Ta chính là chứng cứ2020-08-05 03:50
 • #610: Lên đài2020-08-05 03:50
 • #611: Không kém cỏi Đào Ẩn2020-08-05 03:50
 • #612: Trảm!2020-08-05 03:50
 • #613: Cái thế kỳ người thân phận2020-08-05 03:50
 • #614: Chân chính thanh niên đệ nhất vương giả2020-08-05 03:50
 • #615: Sính lễ2020-08-05 03:50
 • #616: Đại hội kết thúc2020-08-05 03:50
 • #617: Bưu hãn2020-08-05 03:51
 • #618: Tần Khả Tình lễ vật2020-08-05 03:51
 • #619: Mỹ hảo tưởng tượng2020-08-05 03:51
 • #620: Lau mắt mà nhìn2020-08-05 03:51
 • #621: Kinh biến2020-08-05 03:51
 • #622: Hiểm chết chạy trốn2020-08-05 03:51
 • #623: Không phải oan gia không gặp gỡ2020-08-05 03:51
 • #624: Đi tắm2020-08-05 03:51
 • #625: Yêu phi2020-08-05 03:51
 • #626: Hỏi tội2020-08-05 03:52
 • #627: Khiêu khích tới2020-08-05 03:52
 • #628: Nhục nhã2020-08-05 03:52
 • #629: Cuồn cuộn sóng ngầm2020-08-05 03:52
 • #630: Tiêu thăng thực lực2020-08-05 03:52
 • #631: Đại yến2020-08-05 03:52
 • #632: Tuấn kiệt chi chiến (1)2020-08-05 03:52
 • #633: Tuấn kiệt chi chiến (2)2020-08-05 03:52
 • #634: Tuấn kiệt chi chiến (3)2020-08-05 03:52
 • #635: Tuấn kiệt chi chiến (4)2020-08-05 03:52
 • #636: Tuấn kiệt chi chiến (xong)2020-08-05 03:53
 • #637: Ám sát2020-08-05 03:53
 • #638: Cùng Ma Môn có quan hệ2020-08-05 03:53
 • #639: Phó ước2020-08-05 03:53
 • #640: Ngươi chuẩn bị làm sao trừng phạt?2020-08-05 03:53
 • #641: Ấm áp2020-08-05 03:53
 • #642: Lão phu nhìn ngươi chết như thế nào2020-08-05 03:53
 • #643: Nhìn mà than thở2020-08-05 03:53
 • #644: Hắn liền là 1 cái kẻ ngu2020-08-05 03:54
 • #645: Ta để ngươi Diệu Hoa Các chôn cùng!2020-08-05 03:54
 • #646: Ta nói là liền là2020-08-05 03:54
 • #647: Không biết xấu hổ Đông Phương Liệt2020-08-05 03:54
 • #648: Máu nhuộm tuyết trắng2020-08-05 03:54
 • #649: Phản sát2020-08-05 03:54
 • #650: Nữ nhi phản kháng2020-08-05 03:54
 • #651: Ngươi còn biết xấu hổ hay không2020-08-05 03:54
 • #652: Sợ cái gì đến cái gì2020-08-05 03:55
 • #653: 5 nữ nhân 1 thai hí (thượng)2020-08-05 03:55
 • #654: 5 nữ nhân 1 đài diễn (trung)2020-08-05 03:55
 • #655: 5 nữ nhân 1 đài diễn (hạ)2020-08-05 03:55
 • #656: Dã man2020-08-05 03:55
 • #657: Cặn bã2020-08-05 03:55
 • #658: Vừa lập kế hoạch, mưu lược vĩ đại2020-08-05 03:55
 • #659: Thảm tao ám toán2020-08-05 03:55
 • #660: Biện pháp2020-08-05 03:56
 • #661: Lực ảnh hưởng cực lớn2020-08-05 03:56
 • #662: Phong Vũ hộ pháp2020-08-05 03:56
 • #663: Gậy quấy phân heo2020-08-05 03:56
 • #664: Khác loại bức hiếp2020-08-05 03:56
 • #665: Bái kiến chưởng môn!2020-08-05 03:56
 • #666: Nên ra tay vẫn là muốn hạ2020-08-05 03:57
 • #667: Mời chưởng môn tổn thất một hồi2020-08-05 03:57
 • #668: Chúng ta chờ đợi người xuất hiện2020-08-05 03:57
 • #669: Bại lộ2020-08-05 03:57
 • #670: Công Tôn Huyền Dạ2020-08-05 03:57
 • #671: Vạn sự dễ thương lượng2020-08-05 03:57
 • #672: Ngươi dự định như thế nào đối Thánh nữ bàn giao?2020-08-05 03:57
 • #673: Cám ơn nâng đỡ2020-08-05 03:57
 • #674: Đạo Tâm Chủng Ma viên mãn2020-08-05 03:58
 • #675: Tây Vực Tam Âm2020-08-05 03:58
 • #676: Rung động2020-08-05 03:58
 • #677: Chớ có cô phụ ưu ái như thế2020-08-05 03:58
 • #678: Trở thành chúng mũi tên chi2020-08-05 03:58
 • #679: Ác hữu ác báo2020-08-05 03:58
 • #680: Đông Phương thế gia người tới2020-08-05 03:58
 • #681: Quái vật khổng lồ2020-08-05 03:58
 • #682: Ta là tới làm khách2020-08-05 03:58
 • #683: Đông Phương Hạ Dĩnh, Tuyết tỷ2020-08-05 03:59
 • #684: Tù nhân2020-08-05 03:59
 • #685: Gặp lại Tất La2020-08-05 03:59
 • #686: Cho ngươi Ma Đế Châu!2020-08-05 03:59
 • #687: Kém một điểm2020-08-05 03:59
 • #688: Nhất định có bẫy rập2020-08-05 03:59
 • #689: Đưa đến trước mặt lượng lớn võ trụ giá trị2020-08-05 03:59
 • #690: Quá khó khăn!2020-08-05 04:00
 • #691: Là các ngươi bức ta2020-08-05 04:00
 • #692: Để Trác Mộc Phong đến quét rác2020-08-05 04:00
 • #693: Cách cửa sổ gặp nhau2020-08-05 04:00
 • #694: Mỹ nhân kế2020-08-05 04:00
 • #695: Có một số việc không thể cưỡng cầu2020-08-05 04:00
 • #696: Đi sứ Bắc Tề2020-08-05 04:00
 • #697: 4 sừng luyến2020-08-05 04:00
 • #698: Bão nổi2020-08-05 04:01
 • #699: Lại gặp nhau2020-08-05 04:01
 • #700: Đổi trắng thay đen2020-08-05 04:01
 • #701: Vào cung2020-08-05 04:01
 • #702: Phân cao thấp2020-08-05 04:01
 • #703: Bắc Tề Đại đế ảo giác2020-08-05 04:01
 • #704: Đổi thành2020-08-05 04:01
 • #705: Giẫm lên Trác Mộc Phong thượng vị2020-08-05 04:01
 • #706: Xảy ra chuyện2020-08-05 04:01
 • #707: Riêng phần mình mất tích2020-08-05 04:02
 • #708: Mật hội2020-08-05 04:02
 • #709: Rất hài lòng2020-08-05 04:02
 • #710: Bất đắc dĩ nỗi khổ tâm2020-08-05 04:02
 • #711: Đánh vỡ2020-08-05 04:02
 • #712: Lăng Vô Tà2020-08-05 04:02
 • #713: Chúng ta dứt khoát cướp về2020-08-05 04:02
 • #714: Đề nghị2020-08-05 04:02
 • #715: Hoành kích Thánh tử (thượng)2020-08-05 04:02
 • #716: Hoành kích Thánh tử (trung)2020-08-05 04:03
 • #717: Hoành kích Thánh tử (hạ)2020-08-05 04:03
 • #718: Xứng đáng thần thoại2020-08-05 04:03
 • #719: Độc thủ2020-08-05 04:03
 • #720: Bạn vong niên tình2020-08-05 04:03
 • #721: Khí hỏng Nhạc Minh Hi2020-08-05 04:03
 • #722: Sợ bóng sợ gió một trận2020-08-05 04:03
 • #723: Vô năng cuồng nộ Bát vương gia2020-08-05 04:04
 • #724: Lên chức2020-08-05 04:04
 • #725: Tiểu tử này là không phải mộ tổ bốc lên khói xanh2020-08-05 04:04
 • #726: Tam Giang Minh chấn kinh2020-08-05 04:04
 • #727: Đầu tháng sau tám là ngày tháng tốt2020-08-05 04:04
 • #728: Bức hôn2020-08-05 04:04
 • #729: To lớn sóng gió2020-08-05 04:04
 • #730: Thương tâm2020-08-05 04:05
 • #731: Lòng người hiểm ác2020-08-05 04:05
 • #732: Phát sầu Trác Mộc Phong2020-08-05 04:05
 • #733: Theo dõi Bát vương gia2020-08-05 04:05
 • #734: Độc kế2020-08-05 04:05
 • #735: Vương gia xảy ra chuyện2020-08-05 04:05
 • #736: Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy2020-08-05 04:05
 • #737: Vương gia muốn người tới2020-08-05 04:06
 • #738: Xúi quẩy2020-08-05 04:06
 • #739: Hạnh phúc phiền não2020-08-05 04:06
 • #740: Ngươi có điều kiện gì?2020-08-05 04:06
 • #741: Ngày đại hỉ (một)2020-08-05 04:06
 • #742: Ngày đại hỉ (hai)2020-08-05 04:06
 • #743: Ngày đại hỉ (ba)2020-08-05 04:06
 • #744: Ngày đại hỉ (bốn)2020-08-05 04:06
 • #745: Ngày đại hỉ (năm)2020-08-05 04:06
 • #746: Ngày đại hỉ (sáu)2020-08-05 04:06
 • #747: Ngày đại hỉ (bảy)2020-08-05 04:07
 • #748: Ngày đại hỉ (cuối cùng)2020-08-05 04:07
 • #749: Kinh người phát hiện2020-08-05 04:07
 • #750: Sơ hiển mánh khóe kinh khủng2020-08-05 04:07
 • #751: Lòng người bàng hoàng2020-08-05 04:07
 • #752: Mười hai thánh địa tề tụ2020-08-05 04:07
 • #753: Thiên Khôi Thần Tướng cùng Thiên Khôi Quân2020-08-05 04:08
 • #754: Chiêu mộ lệnh2020-08-05 04:08
 • #755: Gia gia của ta2020-08-05 04:08
 • #756: Quá mức tín nhiệm2020-08-05 04:08
 • #757: Làm bộ cô đơn2020-08-05 04:08
 • #758: Trọng chấn phu cương2020-08-05 04:08
 • #759: Trí giả2020-08-05 04:08
 • #760: Đáp ứng2020-08-05 04:08
 • #761: Các phái phiền não2020-08-05 04:09
 • #762: Nhất định phải xin giúp đỡ Trác Mộc Phong2020-08-05 04:09
 • #763: Các phái tiến sát2020-08-05 04:09
 • #764: Phân biệt đối xử2020-08-05 04:09
 • #765: Vạch mặt2020-08-05 04:09
 • #766: Hiến nữ?2020-08-05 04:09
 • #767: Tốt lớn gan chó2020-08-05 04:09
 • #768: Nhục nhã2020-08-05 04:09
 • #769: Có mao bệnh a?2020-08-05 04:09
 • #770: Võ trụ giá trị tăng vọt2020-08-05 04:10
 • #771: Tam đại phái hủy diệt2020-08-05 04:10
 • #772: Trác Mộc Phong tên vương bát đản kia!2020-08-05 04:10
 • #773: Đại ô long2020-08-05 04:10
 • #774: Kỳ hạn đã đến2020-08-05 04:10
 • #775: Áo trắng tỷ tỷ tin tức (thượng)2020-08-05 04:10
 • #776: Áo trắng tỷ tỷ tin tức (trung)2020-08-05 04:10
 • #777: Áo trắng tỷ tỷ tin tức (hạ)2020-08-05 04:10
 • #778: Ta không đi không được2020-08-05 04:10
 • #779: Xử lý Trác Mộc Phong2020-08-05 04:11
 • #780: Quang minh lẫm liệt Trác thiếu hiệp2020-08-05 04:11
 • #781: Vận khí cứt chó2020-08-05 04:11
 • #782: Cửu sắc kiếm khí2020-08-05 04:11
 • #783: Đại sát tứ phương2020-08-05 04:11
 • #784: Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở2020-08-05 04:11
 • #785: Lão đệ không cần khách sáo2020-08-05 04:11
 • #786: Được hoan nghênh2020-08-05 04:11
 • #787: Lại đưa bí tịch2020-08-05 04:11
 • #788: Biến đổi lớn2020-08-05 04:11
 • #789: Đại thu hoạch2020-08-05 04:12
 • #790: Bị chơi xỏ2020-08-05 04:12
 • #791: Miệng cũng có thể giết người2020-08-05 04:12
 • #792: Lắc lư Đông Phương Thường Thắng2020-08-05 04:12
 • #793: Cho các ngươi ma đạo đưa đại lễ2020-08-05 04:12
 • #794: Đỗ Tam Nương2020-08-05 04:12
 • #795: Dọa sợ Trác đại quan nhân2020-08-05 04:12
 • #796: Lại trở thành Huyễn Âm Lưu trưởng lão2020-08-05 04:12
 • #797: Nội chiến2020-08-05 04:12
 • #798: Rất ngu ngốc cực kỳ ngây thơ2020-08-05 04:12
 • #799: Phong hồi lộ chuyển2020-08-05 04:13
 • #800: Tỷ tỷ tức giận2020-08-05 04:13
 • #801: Nhu tình mật ý2020-08-05 04:13
 • #802: Điểm đáng ngờ trùng điệp (thượng)2020-08-05 04:13
 • #803: Điểm đáng ngờ trùng điệp (hạ)2020-08-05 04:13
 • #804: Riêng phần mình tính toán2020-08-05 04:13
 • #805: Có người muốn đưa ngươi tại chỗ chết2020-08-05 04:13
 • #806: Gây chuyện2020-08-05 04:13
 • #807: Cái kia chó con nhất định đầu phục ma đạo2020-08-05 04:13
 • #808: Nhưng đoán được sóng to gió lớn2020-08-05 04:13
 • #809: Có thể cứu2020-08-05 04:14
 • #810: Đến từ sâu trong lòng đất điềm dữ2020-08-05 04:14
 • #811: Khống chế Trác Mộc Phong biện pháp2020-08-05 04:14
 • #812: Không có tác dụng?2020-08-05 04:14
 • #813: Người không thể xem bề ngoài2020-08-05 04:14
 • #814: Tinh Kiều cảnh đỉnh phong2020-08-05 04:14
 • #815: Ai diệt ai (thượng)2020-08-05 04:14
 • #816: Ai diệt ai (hạ)2020-08-05 04:14
 • #817: Quả nhiên là Ma Kha Giáo nhất quán tác phong2020-08-05 04:14
 • #818: Nam Cung Trì2020-08-05 04:14
 • #819: Chứng nhân2020-08-05 04:14
 • #820: Chân chính Đông Phương Thường Thắng2020-08-05 04:14
 • #821: Mỗi người có tâm tư riêng2020-08-05 04:15
 • #822: Chọc giận tới tên điên2020-08-05 04:15
 • #823: Tàn nhẫn2020-08-05 04:15
 • #824: Ma đạo đột kích2020-08-05 04:15
 • #825: Vạn Kiếm Diêm La2020-08-05 04:15
 • #826: Chuẩn bị ở sau?2020-08-05 04:15
 • #827: Đầu nhập vào Ma Môn2020-08-05 04:15
 • #828: Có thể hay không để thuộc hạ đâm hắn một đao2020-08-05 04:15
 • #829: Đầu độc2020-08-05 04:16
 • #830: Cái kia 2 cái cháu trai rất hữu dụng chỗ2020-08-05 04:16
 • #831: Con lừa trọc cùng yêu đạo tới sớm2020-08-05 04:16
 • #832: Thiên Khôi đại trận đệ nhị trọng mở ra2020-08-05 04:16
 • #833: Thánh địa võ giả tận thế2020-08-05 04:16
 • #834: Dời lên tảng đá nện chân mình2020-08-05 04:16
 • #835: Ma Môn 4 đại vs thánh địa 10 đại2020-08-05 04:16
 • #836: Trác Mộc Phong điên cuồng (1)2020-08-05 04:16
 • #837: Trác Mộc Phong điên cuồng (2)2020-08-05 04:16
 • #838: Trác Mộc Phong điên cuồng (3)2020-08-05 04:16
 • #839: Trác Mộc Phong điên cuồng (4)2020-08-05 04:17
 • #840: Trác Mộc Phong điên cuồng (5)2020-08-05 04:17
 • #841: Trác Mộc Phong điên cuồng (xong)2020-08-05 04:17
 • #842: Ma Đế Châu đắc thủ, thuận lợi thoát khốn2020-08-05 04:17
 • #843: Người kia giấu ở 12 thánh địa ở trong2020-08-05 04:17
 • #844: Cá trong chậu2020-08-05 04:17
 • #845: Gặp phải Đông Chu quần hùng2020-08-05 04:17
 • #846: Trước lấy điểm lợi tức2020-08-05 04:17
 • #847: Trảm địch2020-08-05 04:17
 • #848: Kim Long Đoạt lần đầu nhuốm máu2020-08-05 04:18
 • #849: Từ đó mọi người chính là mình người2020-08-05 04:18
 • #850: Lên phải thuyền giặc2020-08-05 04:18
 • #851: Tiêu trừ tai hoạ ngầm2020-08-05 04:18
 • #852: Hướng áo trắng tỷ tỷ thổ lộ hết2020-08-05 04:18
 • #853: Gặp lại Phong Vũ song hộ pháp2020-08-05 04:18
 • #854: Lòng tham Phong Hành Bá2020-08-05 04:18
 • #855: Cùng thiên hạ là địch tấu?2020-08-05 04:18
 • #856: Bố cục người người nào2020-08-05 04:19
 • #857: Cùng đồ mạt lộ2020-08-05 04:19
 • #858: Thiếu hiệp, ngươi không nên tới2020-08-05 04:19
 • #859: Trác Mộc Phong do dự2020-08-05 04:19
 • #860: Người viết tiểu thuyết cũng không dám như thế biên2020-08-05 04:19
 • #861: Đền đáp2020-08-05 04:19
 • #862: Chỉ điểm ta tu hành2020-08-05 04:19
 • #863: Viện quân tới2020-08-05 04:19
 • #864: Từ sáng chuyển vào tối2020-08-05 04:19
 • #865: Kết thúc2020-08-05 04:20
 • #866: Đông Phương Thường Thắng độc kế (thượng)2020-08-05 04:20
 • #867: Đông Phương Thường Thắng độc kế (hạ)2020-08-05 04:20
 • #868: Hại người đến tận đây2020-08-05 04:20
 • #869: Ngươi nhất định ta đấu bất quá Đông Phương thế gia?2020-08-05 04:20
 • #870: Không có cái gì là hắn làm không được2020-08-05 04:20
 • #871: Có cứu hay không?2020-08-05 04:20
 • #872: Ma Nhân Tổ Sư khả năng không chết2020-08-05 04:20
 • #873: Không có tới?2020-08-05 04:21
 • #874: Thời giờ bất lợi2020-08-05 04:21
 • #875: Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ2020-08-05 04:21
 • #876: Gậy quấy phân heo2020-08-05 04:21
 • #877: Thiên hạ đệ nhất đại cao thủ2020-08-05 04:21
 • #878: Đủ hiện thân2020-08-05 04:21
 • #879: Tức hộc máu Đông Phương Thường Thắng2020-08-05 04:21
 • #880: Chính ma 2 đường ăn sạch2020-08-05 04:21
 • #881: Một vùng lông gà2020-08-05 04:21
 • #882: Giám thị toàn thành2020-08-05 04:22
 • #883: Ứng đối2020-08-05 04:22
 • #884: Cái này cần là nhiều lớn mật2020-08-05 04:22
 • #885: Nội ứng ngoại hợp2020-08-05 04:22
 • #886: Không cho phép ngươi lưu tình2020-08-05 04:22
 • #887: Nương tử khác sinh khí2020-08-05 04:22
 • #888: Hẹn Trương đại nhân gặp mặt2020-08-05 04:22
 • #889: Chọc tức Ma Môn cao thủ2020-08-05 04:22
 • #890: Thiên hạ ai có thể cản ta chi phong mang2020-08-05 04:22
 • #891: Bày mưu nghĩ kế chi tài2020-08-05 04:23
 • #892: Đến2020-08-05 04:23
 • #893: Cười xem thiên hạ người2020-08-05 04:23
 • #894: Tạm thời quá quan2020-08-05 04:23
 • #895: Vô sỉ hỗn trướng2020-08-05 04:23
 • #896: Đừng có lại lừa gạt ta2020-08-05 04:23
 • #897: Ngươi không phải muốn như vậy sao?2020-08-05 04:23
 • #898: Nếu như cái này cũng không tính là yêu2020-08-05 04:23
 • #899: Cô gia thủ đoạn cao siêu2020-08-05 04:24
 • #900: Được một tấc lại muốn tiến một thước2020-08-05 04:24
 • #901: Lửa sém lông mày2020-08-05 04:24
 • #902: Lẫn vào2020-08-05 04:24
 • #903: Nhanh cùng Thanh Sát Lưu liên hệ2020-08-05 04:24
 • #904: Khác không cẩn thận lại bị hắn chơi2020-08-05 04:24
 • #905: Giao phong2020-08-05 04:24
 • #906: Thiết lập ván cục2020-08-05 04:24
 • #907: Ác độc tiểu tặc2020-08-05 04:25
 • #908: Quần hùng cát cứ đại loạn lên2020-08-05 04:25
 • #909: Để tiểu tử kia đi thôi2020-08-05 04:25
 • #910: Tiền nhiệm2020-08-05 04:25
 • #911: Khó khăn cho ngươi2020-08-05 04:25
 • #912: Miệng lưỡi dẻo quẹo Trác thiếu hiệp2020-08-05 04:25
 • #913: Tạm thời hòa bình2020-08-05 04:25
 • #914: Tiến giai cao thủ tuyệt thế2020-08-05 04:26
 • #915: Trốn đi2020-08-05 04:26
 • #916: Tương kế tựu kế2020-08-05 04:26
 • #917: Liên hoàn kế trúng kế2020-08-05 04:26
 • #918: Chính diện đối quyết2020-08-05 04:26
 • #919: Vãn bối không phải là đối thủ2020-08-05 04:26
 • #920: Truy tung2020-08-05 04:26
 • #921: Trời cao có đức hiếu sinh2020-08-05 04:26
 • #922: Song toàn kỳ mỹ2020-08-05 04:26
 • #923: Quái thai2020-08-05 04:27
 • #924: Ngươi không phải là không được a?2020-08-05 04:27
 • #925: Sợ mất mật2020-08-05 04:27
 • #926: Thế cục2020-08-05 04:27
 • #927: Hủy diệt chứng cứ2020-08-05 04:27
 • #928: Thằng nhãi ranh quả nhiên không đủ cùng mưu vậy!2020-08-05 04:27
 • #929: Công công uống trà2020-08-05 04:27
 • #930: Kiếp sau làm người tốt2020-08-05 04:27
 • #931: Là ai thủ bút?2020-08-05 04:27
 • #932: Người áo choàng2020-08-05 04:27
 • #933: Đào lão Vu người2020-08-05 04:28
 • #934: Dẫn xà xuất động2020-08-05 04:28
 • #935: Ngoài ý muốn2020-08-05 04:28
 • #936: Dưa chín cuống rụng2020-08-05 04:28
 • #937: Cởi cho ta sạch sẽ2020-08-05 04:28
 • #938: Phụng mệnh câu dẫn2020-08-05 04:28
 • #939: Thúc thúc, tỷ phu2020-08-05 04:28
 • #940: Có chút cao minh2020-08-05 04:28
 • #941: Chầm chậm mưu toan2020-08-05 04:29
 • #942: Bắt tại chỗ2020-08-05 04:29
 • #943: Phượng Minh Sơn, Ám Dạ Các2020-08-05 04:29
 • #944: Mưa gió nổi lên2020-08-05 04:29
 • #945: Một chân đá mở liền là2020-08-05 04:29
 • #946: Tiến về Phi Bộc trấn2020-08-05 04:29
 • #947: Hồ Lai biến hóa2020-08-05 04:29
 • #948: Tiện nhân2020-08-05 04:29
 • #949: Thiên đại thu hoạch (1)2020-08-05 04:29
 • #950: Thiên đại thu hoạch (2)2020-08-05 04:30
 • #951: Thiên đại thu hoạch (3)2020-08-05 04:30
 • #952: Thiên đại thu hoạch (4)2020-08-05 04:30
 • #953: Thiên đại thu hoạch (cuối cùng)2020-08-05 04:30
 • #954: Nhân quả báo ứng2020-08-05 04:30
 • #955: Phi Bộc Các2020-08-05 04:30
 • #956: Lại gặp Tô Chỉ Lan2020-08-05 04:30
 • #957: Tâm nguyện2020-08-05 04:30
 • #958: Cấp độ càng sâu dụng ý2020-08-05 04:30
 • #959: Thanh hỗn đản này đánh chết!2020-08-05 04:31
 • #960: Còn xin bẩm báo nương nương2020-08-05 04:31
 • #961: Mau dẫn lão phu đi!2020-08-05 04:31
 • #962: Thí đế2020-08-05 04:31
 • #963: Ngư ông đắc lợi2020-08-05 04:31
 • #964: Muốn chết không xong2020-08-05 04:31
 • #965: Tối nay ta cũng phải thử một lần2020-08-05 04:31
 • #966: Bắc Tề trời sập2020-08-05 04:31
 • #967: Các ngươi không thể chia ra sự tình2020-08-05 04:31
 • #968: Đại tỷ2020-08-05 04:32
 • #969: Mất mặt ném đến nhà bà ngoại2020-08-05 04:32
 • #970: Cẩu thí ẩn tình2020-08-05 04:32
 • #971: Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao2020-08-05 04:32
 • #972: Mệnh quá tốt2020-08-05 04:32
 • #973: Hạnh phúc2020-08-05 04:32
 • #974: Thôn các ngươi tới gần Nam hải?2020-08-05 04:32
 • #975: Giọt nước không lọt2020-08-05 04:32
 • #976: Đừng phải rơi vào lão phu trong tay!2020-08-05 04:32
 • #977: Thông tri rút lui2020-08-05 04:33
 • #978: Còn có thiên lý hay không?2020-08-05 04:33
 • #979: Trung Châu Đại đế cũng mất2020-08-05 04:33
 • #980: Mưa gió nổi lên2020-08-05 04:33
 • #981: Ngươi vẫn là phản bội ta đi2020-08-05 04:33
 • #982: Tự làm tự chịu2020-08-05 04:33
 • #983: Đầu óc tú đậu?2020-08-05 04:33
 • #984: Cường thế bá đạo2020-08-05 04:33
 • #985: Cờ xí nhân vật2020-08-05 04:34
 • #986: Khuyên bảo2020-08-05 04:34
 • #987: Hi sinh Hạo Khí Môn2020-08-05 04:34
 • #988: Cô gia làm gì dự định?2020-08-05 04:34
 • #989: Quá mức cẩn thận2020-08-05 04:34
 • #990: Kẻ sĩ chết vì tri kỷ2020-08-05 04:34
 • #991: Trở về2020-08-05 04:34
 • #992: Các hướng phong ba động2020-08-05 04:34
 • #993: Diễn trò2020-08-05 04:34
 • #994: Ngăn cơn sóng dữ2020-08-05 04:34
 • #995: Ai có tư cách cho ta đầu người?2020-08-05 04:35
 • #996: Cười trên nỗi đau của người khác Trác Mộc Phong2020-08-05 04:35
 • #997: Lấy hạt dẻ trong lò lửa2020-08-05 04:35
 • #998: Vu Quan Đình vợ chồng trốn đi2020-08-05 04:35
 • #999: Thi triển nó kế2020-08-05 04:35
 • #1000: Bị hố Trương Gia Toàn2020-08-05 04:35
 • #1001: Có phải hay không Trác Mộc Phong chủ ý?2020-08-05 04:35
 • #1002: Gió nổi mây phun2020-08-05 04:35
 • #1003: Man thiên quá hải2020-08-05 04:35
 • #1004: Lão phu không có sai2020-08-05 04:36
 • #1005: Đại nhân anh minh2020-08-05 04:36
 • #1006: Nhữ chi tài năng, tuyệt không ở tại phía dưới2020-08-05 04:36
 • #1007: Ngươi là vì nhục nhã Trương mỗ sao?2020-08-05 04:36
 • #1008: Không theo lẽ thường ra bài2020-08-05 04:36
 • #1009: Lòng người hiểm ác2020-08-05 04:36
 • #1010: Ta là vì tỷ tỷ2020-08-05 04:36
 • #1011: Mấy cái tiểu lâu lâu lật không nổi sóng gió2020-08-05 04:36
 • #1012: Trên đời vì sao lại có dạng này hỗn trướng?2020-08-05 04:36
 • #1013: Chết cũng muốn cái chết rõ ràng2020-08-05 04:36
 • #1014: Sống và chết2020-08-05 04:37
 • #1015: Môn chủ?2020-08-05 04:37
 • #1016: Cơ hội liền trước người2020-08-05 04:37
 • #1017: Tận cúi đầu2020-08-05 04:37
 • #1018: Ta sẽ không 1 thẳng như vậy vô dụng2020-08-05 04:37
 • #1019: Đến mà không trả lễ thì không hay2020-08-05 04:37
 • #1020: Hoài nghi2020-08-05 04:37
 • #1021: Hơn 300 năm sau lần thứ nhất tụ họp2020-08-05 04:37
 • #1022: Uy tín2020-08-05 04:37
 • #1023: Quyền trụ giá trị tăng vọt2020-08-05 04:37
 • #1024: Cửu Tiêu Chân Kinh đại thành2020-08-05 04:37
 • #1025: Khác lề mề2020-08-05 04:38
 • #1026: Kế hoạch áp dụng2020-08-05 04:38
 • #1027: Tính sai2020-08-05 04:38
 • #1028: Không nói 1 câu thúc thủ chịu trói?2020-08-05 04:38
 • #1029: Nội tình2020-08-05 04:38
 • #1030: Người này sâu không lường được2020-08-05 04:38
 • #1031: Thông gia2020-08-05 04:38
 • #1032: Có thể hay không thả qua lão phu?2020-08-05 04:39
 • #1033: Quy hết về tay2020-08-05 04:39
 • #1034: Lôi lệ phong hành2020-08-05 04:39
 • #1035: Nam Ngô đại loạn lên2020-08-05 04:39
 • #1036: Chúng ta vì sao giết không được?2020-08-05 04:39
 • #1037: Chân tướng phơi bày2020-08-05 04:39
 • #1038: Phụng môn chủ chi mệnh2020-08-05 04:39
 • #1039: Đều là người một nhà2020-08-05 04:39
 • #1040: Thúc thủ vô sách2020-08-05 04:39
 • #1041: Cẩn thận man thiên quá hải2020-08-05 04:40
 • #1042: Nhà ngươi cung chủ không chết2020-08-05 04:40
 • #1043: Ta muốn cùng Trác Mộc Phong đàm!2020-08-05 04:40
 • #1044: Đại sự đã thành2020-08-05 04:40
 • #1045: Vô liêm sỉ chi đồ2020-08-05 04:40
 • #1046: Đại thanh tẩy2020-08-05 04:40
 • #1047: Phát hiện tung tích2020-08-05 04:40
 • #1048: Không thể gây2020-08-05 04:40
 • #1049: Tìm chết không phải như thế tìm2020-08-05 04:40
 • #1050: Kính Hoa chi chiến (1)2020-08-05 04:40
 • #1051: Kính Hoa chi chiến (2)2020-08-05 04:41
 • #1052: Kính Hoa chi chiến (3)2020-08-05 04:41
 • #1053: Kính Hoa chi chiến (4)2020-08-05 04:41
 • #1054: Kính Hoa chi chiến (5)2020-08-05 04:41
 • #1055: Kính Hoa chi chiến (6)2020-08-05 04:41
 • #1056: Kính Hoa chi chiến (cuối cùng)2020-08-05 04:41
 • #1057: Quán rượu bài dưới, một điểm hàn quang2020-08-05 04:41
 • #1058: Tô đại tỷ!2020-08-05 04:41
 • #1059: Phá quan2020-08-05 04:41
 • #1060: Tỷ tỷ muốn gặp ngươi2020-08-05 04:41
 • #1061: Rất khó nói2020-08-05 04:42
 • #1062: Trác gia vợ cả2020-08-05 04:42
 • #1063: Tra ra manh mối2020-08-05 04:42
 • #1064: Tại sao phải sợ hắn nhảy nhót trời cao?2020-08-05 04:42
 • #1065: Liên hợp2020-08-05 04:42
 • #1066: Bốn mặt Sở Ca2020-08-05 04:42
 • #1067: Một cái không thể tưởng tượng nhiệm vụ2020-08-05 04:42
 • #1068: Cả cái gì yêu thiêu thân2020-08-05 04:42
 • #1069: Thông gia2020-08-05 04:42
 • #1070: Đưa nữ nuôi sói2020-08-05 04:43
 • #1071: Không cưới không được?2020-08-05 04:43
 • #1072: Đại tiểu thư bộc bạch2020-08-05 04:43
 • #1073: Thị tẩm phu quân2020-08-05 04:43
 • #1074: Thỏa hiệp cùng đánh cờ2020-08-05 04:43
 • #1075: Chưa từng áy náy2020-08-05 04:43
 • #1076: Đột bộc bí ẩn2020-08-05 04:43
 • #1077: Thao thiên sỉ nhục2020-08-05 04:43
 • #1078: Kinh biến2020-08-05 04:44
 • #1079: Thỏ khôn ba động2020-08-05 04:44
 • #1080: Không phải là ân oán quay đầu không2020-08-05 04:44
 • #1081: Tên điên tại làm bừa2020-08-05 04:44
 • #1082: Ngũ phương cát cứ, tam chân đỉnh lập2020-08-05 04:44
 • #1083: Mạnh đến trời sập cũng không sợ hãi2020-08-05 04:44
 • #1084: Ngươi xem thường hắn2020-08-05 04:44
 • #1085: Mỗi người có mưu riêng2020-08-05 04:44
 • #1086: Hải ngoại trở về hung hãn tốt nhóm2020-08-05 04:45
 • #1087: Khám phá mưu kế2020-08-05 04:45
 • #1088: Kế trong kế2020-08-05 04:45
 • #1089: Quy Vân Sơn phá!2020-08-05 04:45
 • #1090: Lão phu bội phục cực kỳ2020-08-05 04:45
 • #1091: Đông Phương thế gia quy thuận2020-08-05 04:45
 • #1092: Để chủ thượng cẩn thận2020-08-05 04:45
 • #1093: Đóng đô Đông Chu2020-08-05 04:46
 • #1094: Năm đó khinh miệt quyền thế người2020-08-05 04:46
 • #1095: Tan mất áo choàng người áo choàng2020-08-05 04:46
 • #1096: Thanh Tiêu Bích hiện thế2020-08-05 04:46
 • #1097: Tỷ tỷ muội muội2020-08-05 04:46
 • #1098: Hắn là người áo choàng?2020-08-05 04:46
 • #1099: Dùng hết toàn lực cũng muốn giết chết2020-08-05 04:46
 • #1100: Lo nghĩ chờ đợi2020-08-05 04:46
 • #1101: Dũng khí không tầm thường trẻ con miệng còn hôi sữa2020-08-05 04:46
 • #1102: Huynh đài, ngươi rất không tệ2020-08-05 04:46
 • #1103: Uống xong cái này chén, còn có 3 chén2020-08-05 04:46
 • #1104: Không biết sợ2020-08-05 04:47
 • #1105: Nhân sinh khó được một tri kỷ2020-08-05 04:47
 • #1106: Thế gian đỉnh phong chi chiến2020-08-05 04:47
 • #1107: Sinh mệnh quang huy2020-08-05 04:47
 • #1108: Nhu tình liên tục2020-08-05 04:47
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Thành Thần Một Trăm Loại Phương Thức [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Nguyên Soái Thỉnh Bình Tĩnh [ Tinh Tế ]

THUYS♥️

Leave a Reply