Đam MỹKhoa HuyễnVô Hạn Lưu

Nghịch Nhất Người Chơi

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Kinh dị , Trinh thám , Mạt thế , Trọng sinh , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Trò chơi , Cải trang giả dạng , Kim bài đề cử 🥇

————–

“Chú ý! Huyền nghi trình độ cao, đề phòng bình luận kịch thấu ”

“Phúc hắc minh tao công X nghịch ngợm bạo lực thụ”

“Cùng thế giới quan tiểu thuyết: 《 phi người người chơi 》 ”

【 văn án 】

“Về gien khoa học ảo tưởng chuyện xưa ”

Thiếu niên Đỗ Vũ bị internet virus cuốn vào game thực tế ảo

Trăm cay ngàn đắng thoát đi những cái đó khủng bố phó bản

Mới phát hiện hết thảy đều không phải là là trò chơi đơn giản như vậy. . .

Tag: Khoa học viễn tưởng hoan hỉ oan gia vô hạn lưu dị văn truyền thuyết

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đỗ Vũ, Trình Bắc Khôn ┃ vai phụ: Sài cát ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thủy Binh Lạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 người trong sách 012020-08-16 14:18
 • #2: Chương 2 người trong sách 022020-08-16 14:19
 • #3: Chương 3 người trong sách 032020-08-16 14:19
 • #4: Chương 4 người trong sách 042020-08-16 14:20
 • #5: Chương 5 người trong sách 052020-08-16 14:20
 • #6: Chương 6 người trong sách 062020-08-16 14:20
 • #7: Chương 7 người trong sách 072020-08-16 14:20
 • #8: Chương 8 người trong sách 082020-08-16 14:21
 • #9: Chương 9 người trong sách 092020-08-16 14:21
 • #10: Chương 10 người trong sách 102020-08-16 14:21
 • #11: Chương 11 người trong sách 112020-08-16 14:22
 • #12: Chương 12 người trong sách 122020-08-16 14:22
 • #13: Chương 13 người trong sách 132020-08-16 14:22
 • #14: Chương 14 người trong sách 142020-08-16 14:22
 • #15: Chương 15 người trong sách 152020-08-16 14:23
 • #16: Chương 16 người trong sách 162020-08-16 14:23
 • #17: Chương 17 Thuyền Nữ Hào 012020-08-16 14:23
 • #18: Chương 18 Thuyền Nữ Hào 022020-08-16 14:24
 • #19: Chương 19 Thuyền Nữ Hào 032020-08-16 14:24
 • #20: Chương 20 Thuyền Nữ Hào 042020-08-16 14:24
 • #21: Chương 21 Thuyền Nữ Hào 052020-08-16 14:25
 • #22: Chương 22 Thuyền Nữ Hào 062020-08-16 14:25
 • #23: Chương 23 Thuyền Nữ Hào 082020-08-16 14:25
 • #24: Chương 24 Thuyền Nữ Hào 092020-08-16 14:26
 • #25: Chương 25 Thuyền Nữ Hào 102020-08-16 14:26
 • #26: Chương 26 Thuyền Nữ Hào 112020-08-16 14:26
 • #27: Chương 27 Thuyền Nữ Hào 122020-08-16 14:26
 • #28: Chương 28 Thuyền Nữ Hào 132020-08-16 14:27
 • #29: Chương 29 Thuyền Nữ Hào 142020-08-16 14:27
 • #30: Chương 30 Thuyền Nữ Hào 152020-08-16 14:27
 • #31: Chương 31 ly người thôn 012020-08-16 14:28
 • #32: Chương 32 ly người thôn 022020-08-16 14:28
 • #33: Chương 33 ly người thôn 032020-08-16 14:28
 • #34: Chương 34 ly người thôn 042020-08-16 14:29
 • #35: Chương 35 ly người thôn 052020-08-16 14:29
 • #36: Chương 36 ly người thôn 062020-08-16 14:29
 • #37: Chương 37 ly người thôn 072020-08-16 14:30
 • #38: Chương 38 ly người thôn 082020-08-16 14:30
 • #39: Chương 39 ly người thôn 092020-08-16 14:30
 • #40: Chương 40 ly người thôn 102020-08-16 14:30
 • #41: Chương 41 ly người thôn 112020-08-16 14:31
 • #42: Chương 42 ly người thôn 122020-08-16 14:31
 • #43: Chương 43 hắc thủy lăng 012020-08-16 14:31
 • #44: Chương 44 hắc thủy lăng 022020-08-16 14:32
 • #45: Chương 45 hắc thủy lăng 032020-08-16 14:32
 • #46: Chương 46 hắc thủy lăng 042020-08-16 14:32
 • #47: Chương 47 hắc thủy lăng 052020-08-16 14:33
 • #48: Chương 48 hắc thủy lăng 062020-08-16 14:33
 • #49: Chương 49 hắc thủy lăng 072020-08-16 14:33
 • #50: Chương 50 hắc thủy lăng 082020-08-16 14:34
 • #51: Chương 51 hắc thủy lăng 092020-08-16 14:34
 • #52: Chương 52 hắc thủy lăng 102020-08-16 14:34
 • #53: Chương 53 hắc thủy lăng 112020-08-16 14:35
 • #54: Chương 54 hắc thủy lăng 122020-08-16 14:35
 • #55: Chương 55 hắc thủy lăng 132020-08-16 14:35
 • #56: Chương 56 hắc thủy lăng 142020-08-16 14:35
 • #57: Chương 57 Miêu nhi mặt 012020-08-16 14:36
 • #58: Chương 58 Miêu nhi mặt 022020-08-16 14:36
 • #59: Chương 59 Miêu nhi mặt 032020-08-16 14:36
 • #60: Chương 60 Miêu nhi mặt 042020-08-16 14:37
 • #61: Chương 61 Miêu nhi mặt 052020-08-16 14:37
 • #62: Chương 62 Miêu nhi mặt 062020-08-16 14:37
 • #63: Chương 63 Miêu nhi mặt 072020-08-16 14:37
 • #64: Chương 64 Miêu nhi mặt 082020-08-16 14:38
 • #65: Chương 65 Miêu nhi mặt 092020-08-16 14:38
 • #66: Chương 66 Miêu nhi mặt 102020-08-16 14:38
 • #67: Chương 67 Miêu nhi mặt 112020-08-16 14:38
 • #68: Chương 68 Miêu nhi mặt 122020-08-16 14:39
 • #69: Chương 69 Miêu nhi mặt 132020-08-16 14:39
 • #70: Chương 70 Miêu nhi mặt 142020-08-16 14:39
 • #71: Chương 71 Miêu nhi mặt 152020-08-16 14:40
 • #72: Chương 72 Miêu nhi mặt 162020-08-16 14:40
 • #73: Chương 73 lân cốt kình 012020-08-16 14:40
 • #74: Chương 74 lân cốt kình 022020-08-16 14:40
 • #75: Chương 75 lân cốt kình 032020-08-16 14:41
 • #76: Chương 76 lân cốt kình 042020-08-16 14:41
 • #77: Chương 77 lân cốt kình 052020-08-16 14:41
 • #78: Chương 78 lân cốt kình 062020-08-16 14:41
 • #79: Chương 79 lân cốt kình 072020-08-16 14:42
 • #80: Chương 80 lân cốt kình 082020-08-16 14:42
 • #81: Chương 81 lân cốt kình 092020-08-16 14:42
 • #82: Chương 82 lân cốt kình 102020-08-16 14:43
 • #83: Chương 83 lân cốt kình 112020-08-16 14:43
 • #84: Chương 84 lân cốt kình 122020-08-16 14:43
 • #85: Chương 85 lân cốt kình 132020-08-16 14:43
 • #86: Chương 86 lân cốt kình 142020-08-16 14:44
 • #87: Chương 87 lân cốt kình 152020-08-16 14:44
 • #88: Chương 88 lân cốt kình 162020-08-16 14:45
 • #89: Chương 89 lân cốt kình 172020-08-16 14:45
 • #90: Chương 90 lân cốt kình 182020-08-16 14:45
 • #91: Chương 91 lân cốt kình 192020-08-16 14:45
 • #92: Chương 92 hình người sư 012020-08-16 14:46
 • #93: Chương 93 hình người sư 022020-08-16 14:46
 • #94: Chương 94 hình người sư 032020-08-16 14:46
 • #95: Chương 95 hình người sư 042020-08-16 14:46
 • #96: Chương 96 hình người sư 052020-08-16 14:47
 • #97: Chương 97 hình người sư 062020-08-16 14:47
 • #98: Chương 98 hình người sư 072020-08-16 14:47
 • #99: Chương 99 hình người sư 082020-08-16 14:48
 • #100: Chương 100 hình người sư 092020-08-16 14:48
 • #101: Chương 101 hình người sư 102020-08-16 14:48
 • #102: Chương 102 hình người sư 112020-08-16 14:48
 • #103: Chương 103 hình người sư 122020-08-16 14:49
 • #104: Chương 104 chữ bằng máu thư 012020-08-16 14:49
 • #105: Chương 105 chữ bằng máu thư 022020-08-16 14:49
 • #106: Chương 106 chữ bằng máu thư 032020-08-16 14:50
 • #107: Chương 107 chữ bằng máu thư 042020-08-16 14:50
 • #108: Chương 108 chữ bằng máu thư 052020-08-16 14:50
 • #109: Chương 109 chữ bằng máu thư 062020-08-16 14:50
 • #110: Chương 110 chữ bằng máu thư 072020-08-16 14:51
 • #111: Chương 111 chữ bằng máu thư 082020-08-16 14:51
 • #112: Chương 112 chữ bằng máu thư 092020-08-16 14:51
 • #113: Chương 113 chữ bằng máu thư 102020-08-16 14:52
 • #114: Chương 114 chữ bằng máu thư 112020-08-16 14:52
 • #115: Chương 115 chữ bằng máu thư 122020-08-16 14:52
 • #116: Chương 116 chữ bằng máu thư 132020-08-16 14:53
 • #117: Chương 117 chữ bằng máu thư 142020-08-16 14:53
 • #118: Chương 118 chữ bằng máu thư 152020-08-16 14:53
 • #119: Chương 119 chữ bằng máu thư 162020-08-16 14:54
 • #120: Chương 120 chữ bằng máu thư 172020-08-16 14:54
 • #121: Chương 121 chữ bằng máu thư 182020-08-16 14:54
 • #122: Chương 122 chữ bằng máu thư 192020-08-16 14:55
 • #123: Chương 123 chữ bằng máu thư 202020-08-16 14:55
 • #124: Chương 124 chữ bằng máu thư 212020-08-16 14:55
 • #125: Chương 125 Noah thuyền 012020-08-16 14:55
 • #126: Chương 126 Noah thuyền 022020-08-16 14:56
 • #127: Chương 127 Noah thuyền 032020-08-16 14:56
 • #128: Chương 128 Noah thuyền 042020-08-16 14:56
 • #129: Chương 129 Noah thuyền 052020-08-16 14:57
 • #130: Chương 130 Noah thuyền 062020-08-16 14:57
 • #131: Chương 131 Noah thuyền 072020-08-16 14:57
 • #132: Chương 132 Noah thuyền 082020-08-16 14:58
 • #133: Chương 133 Noah thuyền 092020-08-16 14:58
 • #134: Chương 134 Noah thuyền 102020-08-16 14:58
 • #135: Chương 135 Noah thuyền 112020-08-16 14:59
 • #136: Chương 136 Noah thuyền 122020-08-16 14:59
 • #137: Chương 137 Noah thuyền 132020-08-16 14:59
 • #138: Chương 138 Noah thuyền 142020-08-16 14:59
 • #139: Chương 139 Noah thuyền 152020-08-16 15:00
 • #140: Chương 140 Noah thuyền 172020-08-16 15:00
 • #141: Chương 141 Noah thuyền 182020-08-16 15:00
 • #142: Chương 142 Noah thuyền 192020-08-16 15:01
 • #143: Chương 143 Noah thuyền 202020-08-16 15:01
 • #144: Chương 144 Noah thuyền 212020-08-16 15:01
 • #145: Chương 145 hai sinh hoa 012020-08-16 15:02
 • #146: Chương 146 hai sinh hoa 022020-08-16 15:02
 • #147: Chương 147 hai sinh hoa 032020-08-16 15:02
 • #148: Chương 148 hai sinh hoa 042020-08-16 15:03
 • #149: Chương 149 hai sinh hoa 052020-08-16 15:03
 • #150: Chương 150 hai sinh hoa 062020-08-16 15:03
 • #151: Chương 151 hai sinh hoa 072020-08-16 15:04
 • #152: Chương 152 hai sinh hoa 082020-08-16 15:04
 • #153: Chương 153 hai sinh hoa 092020-08-16 15:04
 • #154: Chương 154 hai sinh hoa 102020-08-16 15:04
 • #155: Chương 155 hai sinh hoa 112020-08-16 15:05
 • #156: Chương 156 hai sinh hoa 122020-08-16 15:05
 • #157: Chương 157 hai sinh hoa 132020-08-16 15:05
 • #158: Chương 158 hai sinh hoa 142020-08-16 15:06
 • #159: Chương 159 hai sinh hoa 152020-08-16 15:06
 • #160: Chương 160 hai sinh hoa 162020-08-16 15:06
 • #161: Chương 161 hai sinh hoa 172020-08-16 15:07
 • #162: Chương 162 hai sinh hoa 182020-08-16 15:07
 • #163: Chương 163 hai sinh hoa 192020-08-16 15:07
 • #164: Chương 164 hai sinh hoa 202020-08-16 15:08
 • #165: Chương 165 hai sinh hoa 212020-08-16 15:08
 • #166: Chương 166 như mộng lệnh 012020-08-16 15:08
 • #167: Chương 167 như mộng lệnh 022020-08-16 15:08
 • #168: Chương 168 như mộng lệnh 032020-08-16 15:09
 • #169: Chương 169 như mộng lệnh 042020-08-16 15:09
 • #170: Chương 170 như mộng lệnh 052020-08-16 15:09
 • #171: Chương 171 như mộng lệnh 062020-08-16 15:10
 • #172: Chương 172 như mộng lệnh2020-08-16 15:10
 • #173: Chương 173 như mộng lệnh 092020-08-16 15:10
 • #174: Chương 174 như mộng lệnh 092020-08-16 15:11
 • #175: Chương 175 như mộng lệnh 102020-08-16 15:11
 • #176: Chương 176 như mộng lệnh 112020-08-16 15:11
 • #177: Chương 177 như mộng lệnh 122020-08-16 15:12
 • #178: Chương 178 như mộng lệnh 132020-08-16 15:12
 • #179: Chương 179 như mộng lệnh 142020-08-16 15:12
 • #180: Chương 180 như mộng lệnh 152020-08-16 15:13
 • #181: Chương 181 như mộng lệnh 162020-08-16 15:13
 • #182: Chương 182 như mộng lệnh 172020-08-16 15:13
 • #183: Chương 183 như mộng lệnh 182020-08-16 15:13
 • #184: Chương 184 như mộng lệnh 192020-08-16 15:14
 • #185: Chương 185 như mộng lệnh 202020-08-16 15:14
 • #186: Chương 186 Đông Cực Đảo 012020-08-16 15:14
 • #187: Chương 187 Đông Cực Đảo 022020-08-16 15:15
 • #188: Chương 188 Đông Cực Đảo 032020-08-16 15:15
 • #189: Chương 189 Đông Cực Đảo 042020-08-16 15:15
 • #190: Chương 190 Đông Cực Đảo 052020-08-16 15:16
 • #191: Chương 191 Đông Cực Đảo 062020-08-16 15:16
 • #192: Chương 192 Đông Cực Đảo 072020-08-16 15:16
 • #193: Chương 193 Đông Cực Đảo 082020-08-16 15:17
 • #194: Chương 194 Đông Cực Đảo 092020-08-16 15:17
 • #195: Chương 195 Đông Cực Đảo 102020-08-16 15:17
 • #196: Chương 196 Đông Cực Đảo 112020-08-16 15:17
 • #197: Chương 197 Đông Cực Đảo 122020-08-16 15:18
 • #198: Chương 198 Đông Cực Đảo 132020-08-16 15:18
 • #199: Chương 199 Đông Cực Đảo 142020-08-16 15:19
 • #200: Chương 200 Đông Cực Đảo 152020-08-16 15:19
 • #201: Chương 201 Đông Cực Đảo 162020-08-16 15:19
 • #202: Chương 202 Đông Cực Đảo 172020-08-16 15:19
 • #203: Chương 203 Đông Cực Đảo 182020-08-16 15:20
 • #204: Chương 204 Đông Cực Đảo 192020-08-16 15:20
 • #205: Chương 205 Đông Cực Đảo 202020-08-16 15:20
 • #206: Chương 206 Đông Cực Đảo 212020-08-16 15:21
 • #207: Chương 207 Đông Cực Đảo 222020-08-16 15:21
 • #208: Chương 208 Đông Cực Đảo 232020-08-16 15:21
 • #209: Chương 209 như mộng lệnh 242020-08-16 15:21
 • #210: Chương 210 Đông Cực Đảo 252020-08-16 15:22
 • #211: Chương 211 Đông Cực Đảo 262020-08-16 15:22
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ky Phá Tinh Hà

TiKay

Ở Trọng Điệp Trong Thế Giới Làm Ruộng

TiKay

Ngũ Hành Của Ta Thiếu Ngươi

THUYS♥️

Có Cái Bệnh Tâm Thần Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Huyền Mệnh Trò Chơi

THUYS♥️

Mạt Thế Chi Thẻ Bài Thời Đại

THUYS♥️

Leave a Reply