Lịch Sử Quân Sự Xuyên Không

Tùy Đường Đại Mãnh Sĩ

Tùy Triều đại nghiệp trong thời kỳ, chuyển kiếp thành Tề Quận Chương Khâu địa phương một người thiếu niên, đào Vận Hà phục dịch trở về đường gặp kiếp phỉ, được (phải) khá một chút hán rút dao tương trợ, người này lại kêu Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, lại còn là hắn biểu ca

Về đến nhà, phát hiện Lục Đệ lại kêu La Sĩ Tín, hắn còn có hai cái bạn chơi là Đỗ Phục Uy cùng Phụ Công Thạch

Cách vách địa chủ kêu Vương Bá Đương, Vương Bạc là hắn đồng hương

Sau đó lại làm quen rất nhiều bạn mới, Trình Giảo Kim, Từ Thế Tích, Đan Hùng Tín, Địch Nhượng, Hoàng Quân Hán. . . . . . .

Vốn là ở nông thôn một thiếu niên, cuối cùng thành Tùy Đường Đại Mãnh Sĩ —— Bạch Hổ La Thành

Converter: ๖ۣۜGiáo๖ۣۜViên ๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mộc Tử Lam Sắc
 •  Chương: /1424
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lam Diện Thập Bát Quỷ2019-11-21 01:25
 • #2: Mái ngói kim trang Giản2019-11-21 01:26
 • #3: Thúc Bảo huynh, ta tới cũng2019-11-21 01:27
 • #4: Biểu ca2019-11-21 01:27
 • #5: Lại tới một Chiến Thần2019-11-21 01:27
 • #6: Thưởng thức2019-11-21 01:27
 • #7: Mỹ nhân tặng kim2019-11-21 01:27
 • #8: Chương Khâu Tiểu Thiết tượng2019-11-21 01:27
 • #9: Lôi Cổ Úng Kim Chuy2019-11-21 01:28
 • #10: Lên lớp lãnh thưởng2019-11-21 01:28
 • #11: Huyện lệnh thụ chức2019-11-21 01:28
 • #12: Thắng lợi trở về2019-11-21 01:28
 • #13: Ngàn dặm một chiếc đèn, vạn dặm yên vân tráo2019-11-21 01:28
 • #14: Ngốc đệ đệ2019-11-21 01:28
 • #15: Chị dâu2019-11-21 01:29
 • #16: Thể hiện tài năng2019-11-21 01:29
 • #17: Trả nợ2019-11-21 01:29
 • #18: Xóa bỏ2019-11-21 01:29
 • #19: Người trong giang hồ2019-11-21 01:29
 • #20: Dân dĩ thực vi thiên (dân lấy ăn làm đầu) (cảm tạ Thanh Dực đuổi theo ánh sáng năm chục ngàn phần thưởng! )2019-11-21 01:29
 • #21: Người nhà mẹ đẻ2019-11-21 01:29
 • #22: Bợ đỡ2019-11-21 01:30
 • #23: Cáo mượn oai hùm2019-11-21 01:30
 • #24: Trốn dịch2019-11-21 01:30
 • #25: Phân địa2019-11-21 01:30
 • #26: Vẫn cảnh chi giao2019-11-21 01:30
 • #27: Vừa đấm vừa xoa2019-11-21 01:31
 • #28: Dũng tam lang Vương Bá Đương2019-11-21 01:31
 • #29: Đừng nên xem thường người nghèo yếu2019-11-21 01:31
 • #30: Phục uy2019-11-21 01:31
 • #31: Thiên Sinh Thần Lực2019-11-21 01:31
 • #32: Đánh tới phục mới thôi2019-11-21 01:31
 • #33: Lão Tử đội ngũ mới mở trương2019-11-21 01:31
 • #34: Tri Thế Lang hiện thân2019-11-21 01:32
 • #35: Thần binh tới tay2019-11-21 01:32
 • #36: Vũ Vương qua cùng Kim Cô Bổng2019-11-21 01:32
 • #37: Vương Bạc2019-11-21 01:32
 • #38: Tây sương tiểu nương tử2019-11-21 01:32
 • #39: Đói khát khó nhịn2019-11-21 01:32
 • #40: Tần Quỳnh là biểu ca ta2019-11-21 01:32
 • #41: Tần gia2019-11-21 01:33
 • #42: Cập Thời Vũ Vương Bạc2019-11-21 01:33
 • #43: Tạm thời chiêu mộ2019-11-21 01:33
 • #44: Hạn kỳ phá án2019-11-21 01:33
 • #45: Ngoài ý muốn2019-11-21 01:33
 • #46: Mang lòng oán hận2019-11-21 01:33
 • #47: Mật mưu2019-11-21 01:33
 • #48: Cướp giết2019-11-21 01:34
 • #49: Trục Lộc2019-11-21 01:34
 • #50: Giết ngược2019-11-21 01:34
 • #51: Huynh đệ2019-11-21 01:34
 • #52: Chiến Thần hàng lâm2019-11-21 01:34
 • #53: Thu hoạch2019-11-21 01:34
 • #54: Uống máu ăn thề2019-11-21 01:34
 • #55: Tin chiến thắng2019-11-21 01:34
 • #56: Nặng khẩu vị2019-11-21 01:35
 • #57: Có phần coi trọng2019-11-21 01:35
 • #58: Người khoác Minh Quang Giáp, dương oai La Thành tên gọi!2019-11-21 01:35
 • #59: Chó cùng đường quay lại cắn2019-11-21 01:35
 • #60: Tám phong2019-11-21 01:35
 • #61: Tự phóng nếu phạm2019-11-21 01:35
 • #62: Gia gia ở chỗ này2019-11-21 01:35
 • #63: Muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi2019-11-21 01:35
 • #64: Lấy công chuộc tội2019-11-21 01:36
 • #65: Một đám mãng phu2019-11-21 01:36
 • #66: Đánh bất ngờ2019-11-21 01:36
 • #67: Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm2019-11-21 01:36
 • #68: Tuyệt sát2019-11-21 01:36
 • #69: Giải tán2019-11-21 01:36
 • #70: Thân thể bị móc sạch2019-11-21 01:36
 • #71: Khâu vết thương thuật2019-11-21 01:37
 • #72: Tiền so với mệnh đáng tiền2019-11-21 01:37
 • #73: Ngươi muốn cái gì ban thưởng2019-11-21 01:37
 • #74: Trọng thưởng thù công2019-11-21 01:37
 • #75: Bộ Đầu2019-11-21 01:37
 • #76: La Sĩ Tín2019-11-21 01:37
 • #77: Khói lửa chiến tranh2019-11-21 01:38
 • #78: Tự Nghiệp2019-11-21 01:38
 • #79: Tụ hỏa2019-11-21 01:38
 • #80: Hương Binh Giáo Úy2019-11-21 01:38
 • #81: Chiếm lĩnh2019-11-21 01:38
 • #82: Thiếu niên quân đoàn2019-11-21 01:38
 • #83: Giết uy2019-11-21 01:38
 • #84: Mạch Đao không ra, thùy dữ tranh phong2019-11-21 01:39
 • #85: Câu Liêm Thương2019-11-21 01:39
 • #86: Cuồng vọng2019-11-21 01:39
 • #87: Ba cái cọp cái2019-11-21 01:39
 • #88: Đòi hỏi nhiều2019-11-21 01:40
 • #89: Mang binh vào thành2019-11-21 01:40
 • #90: Tiếp quản lớp ba2019-11-21 01:40
 • #91: Dân tặc dân phẫn2019-11-21 01:40
 • #92: Chó sói, chó, hồ ly2019-11-21 01:40
 • #93: Ba Nha chung quy lớp trưởng2019-11-21 01:40
 • #94: Giết quan tạo phản2019-11-21 01:41
 • #95: Chọn Binh2019-11-21 01:41
 • #96: Phòng ngừa chu đáo2019-11-21 01:41
 • #97: Vô lễ2019-11-21 01:41
 • #98: Nội Ứng2019-11-21 01:41
 • #99: Dạ vị ương2019-11-21 01:41
 • #100: Sảng khoái một trận chiến2019-11-21 01:42
 • #101: Dũng sĩ vô địch2019-11-21 01:42
 • #102: Binh lâm thành hạ2019-11-21 01:42
 • #103: Giơ lên phản Kỳ2019-11-21 01:42
 • #104: Đấu Tướng2019-11-21 01:42
 • #105: Một đao chém eo, Tự Nghiệp Dương Uy2019-11-21 01:42
 • #106: Long huynh Hổ đệ2019-11-21 01:43
 • #107: Phong mang tất lộ2019-11-21 01:43
 • #108: Mở rộng2019-11-21 01:43
 • #109: Con cháu2019-11-21 01:43
 • #110: Lần nữa chiêu mộ2019-11-21 01:43
 • #111: Mượn đao giết người2019-11-21 01:44
 • #112: Nghĩa tử2019-11-21 01:44
 • #113: Giả tử2019-11-21 01:44
 • #114: Huyện lệnh Hứa hôn (tạ Thu ngực Mộng hàm vạn phần thưởng! )2019-11-21 01:44
 • #115: Người hầu hỗ Vệ2019-11-21 01:44
 • #116: Chó nhà giàu2019-11-21 01:44
 • #117: Lục lộ tiến quân2019-11-21 01:45
 • #118: Quan tiên phong2019-11-21 01:45
 • #119: Tinh binh hãn tướng2019-11-21 01:45
 • #120: Gõ2019-11-21 01:45
 • #121: La chữ doanh2019-11-21 01:45
 • #122: Sơn Đại Vương2019-11-21 01:45
 • #123: Sĩ Tín cắt tai2019-11-21 01:46
 • #124: Cướp bóc dưỡng binh2019-11-21 01:46
 • #125: Cấm tự ý chiếm đoạt2019-11-21 01:46
 • #126: Khiêu chiến2019-11-21 01:46
 • #127: Luận Công ban Thưởng (Canh [3]! )2019-11-21 01:46
 • #128: Thần bí cha (Canh [4]! )2019-11-21 01:46
 • #129: Thất chiến thất tiệp (canh thứ sáu! Yêu cầu đặt! )2019-11-21 01:46
 • #130: Thích khách2019-11-21 01:47
 • #131: Đưa ngươi một trận phú quý2019-11-21 01:47
 • #132: Phúc tướng2019-11-21 01:47
 • #133: Đỗ Như Hối (thứ chín càng, yêu cầu đặt! )2019-11-21 01:47
 • #134: Vương Bạc quà tặng (mười ngay cả càng! )2019-11-21 01:47
 • #135: Cầu hôn (đệ thập nhất càng, hơi lớn ngăn cất chứa vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 01:48
 • #136: Bái sư (thập nhị càng, vì S tài xế vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 01:48
 • #137: Nô lệ2019-11-21 01:48
 • #138: Bỏ trốn2019-11-21 01:48
 • #139: Thông gia2019-11-21 01:48
 • #140: Phúc lợi2019-11-21 01:48
 • #141: La nha nội (canh thứ sáu, tạ cực phẩm trích (dạng) con mọt sách vạn phần thưởng )!2019-11-21 01:48
 • #142: Thư sinh (lại vì cực phẩm trích (dạng) con mọt sách vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 01:48
 • #143: Cơm chùa2019-11-21 01:49
 • #144: Ngông cường2019-11-21 01:49
 • #145: Huyện Úy phát uy2019-11-21 01:49
 • #146: Cách chức2019-11-21 01:49
 • #147: Hùng hổ dọa người (vì S tài xế vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 01:49
 • #148: Người chạy Trà nguội2019-11-21 01:49
 • #149: Cường long bất áp địa đầu xà2019-11-21 01:49
 • #150: Từng bước ép sát2019-11-21 01:49
 • #151: Xung quan giận dữ vì hồng nhan2019-11-21 01:50
 • #152: Không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần nhịn nữa2019-11-21 01:50
 • #153: Kiếm bạt nỗ trương2019-11-21 01:50
 • #154: To gan lớn mật2019-11-21 01:50
 • #155: Phản2019-11-21 01:50
 • #156: Bức Vua thoái vị (2019-11-21 01:50
 • #157: Tướng quân2019-11-21 01:50
 • #158: Vừa đấm vừa xoa2019-11-21 01:51
 • #159: Dạ Yến2019-11-21 01:51
 • #160: Có đi có lại2019-11-21 01:51
 • #161: Ta La lão tứ lại trở lại2019-11-21 01:51
 • #162: Tội thê bổ Binh2019-11-21 01:51
 • #163: Phần thưởng quan2019-11-21 01:51
 • #164: Nhảy Long Môn2019-11-21 01:51
 • #165: Căn cứ địa2019-11-21 01:51
 • #166: Lính đánh thuê2019-11-21 01:52
 • #167: Dưỡng binh2019-11-21 01:52
 • #168: Tù hoàn2019-11-21 01:52
 • #169: Thân thế vạch trần2019-11-21 01:52
 • #170: Hết năm cũ2019-11-21 01:52
 • #171: Hương loại2019-11-21 01:52
 • #172: Uy vọng2019-11-21 01:52
 • #173: Trường Sóc xâm ngày rưỡi, luân đao Diệu Nhật ánh sáng2019-11-21 01:52
 • #174: Ứng người tụ tập2019-11-21 01:53
 • #175: Canh chiến2019-11-21 01:53
 • #176: Phúc lợi2019-11-21 01:53
 • #177: Trăm cân đại đao2019-11-21 01:53
 • #178: Bảy thạch cung2019-11-21 01:53
 • #179: Cướp xe tù2019-11-21 01:53
 • #180: Tách ra lập hộ2019-11-21 01:53
 • #181: Buồn lo vô cớ2019-11-21 01:54
 • #182: Cuối năm phúc lợi2019-11-21 01:54
 • #183: Tần Quỳnh2019-11-21 01:54
 • #184: Tiền đồ2019-11-21 01:54
 • #185: Hào cường2019-11-21 01:54
 • #186: La Sĩ Tín VS Đoạn Chí Huyền2019-11-21 01:54
 • #187: Bí kíp (tạ Thanh Dực đuổi theo ánh sáng khen thưởng minh chủ! )2019-11-21 01:54
 • #188: Phòng Huyền Linh2019-11-21 01:54
 • #189: Đông A Trình Giảo Kim2019-11-21 01:55
 • #190: Quần Anh tụ họp (lại vì Thanh Dực đuổi theo ánh sáng tăng thêm! )2019-11-21 01:55
 • #191: Sơn Đông hảo hán2019-11-21 01:55
 • #192: Kim đinh táo dương Sóc2019-11-21 01:55
 • #193: Hương Binh liên minh2019-11-21 01:55
 • #194: Uống máu ăn thề, kết nghĩa huynh đệ2019-11-21 01:55
 • #195: Long Khí sẽ hết2019-11-21 01:56
 • #196: Lý Mật2019-11-21 01:56
 • #197: Có tang2019-11-21 01:56
 • #198: Trưởng Bạch Ưng Dương Phủ2019-11-21 01:56
 • #199: Thăng chức thăng quan2019-11-21 01:56
 • #200: Miếu nhỏ không tha cho Đại Phật2019-11-21 01:57
 • #201: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung2019-11-21 01:57
 • #202: Ba trăm cân chùy2019-11-21 01:57
 • #203: Ngư Câu La2019-11-21 01:57
 • #204: Của cải2019-11-21 01:57
 • #205: Bốn mãnh2019-11-21 01:57
 • #206: Sâu không thấy đáy2019-11-21 01:57
 • #207: Xích cưỡi (canh thứ năm đưa lên! )2019-11-21 01:58
 • #208: Tóc đỏ Linh Quan2019-11-21 01:58
 • #209: Nghìn Quân dễ được một Tướng khó cầu2019-11-21 01:58
 • #210: Hắc phu nhân, Bạch Phu Nhân2019-11-21 01:58
 • #211: Bậc cân quắc không thua đấng mày râu2019-11-21 01:58
 • #212: Phiêu Kỵ2019-11-21 01:58
 • #213: Quân Hỏa (canh thứ năm! Yêu cầu phiếu hàng tháng! )2019-11-21 01:58
 • #214: Huyền Giáp2019-11-21 01:58
 • #215: Câu được (phải) Mỹ Nhân Ngư2019-11-21 01:58
 • #216: Hèn hạ vô sỉ đồ2019-11-21 01:59
 • #217: Đính hôn2019-11-21 01:59
 • #218: Hỏa Công (vì S tài xế vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 01:59
 • #219: Loạn Phi Phong Chùy pháp2019-11-21 01:59
 • #220: Nội bộ mâu thuẫn2019-11-21 01:59
 • #221: Đại sát tứ phương2019-11-21 01:59
 • #222: Tiểu Bá Vương2019-11-21 01:59
 • #223: Bằng bản lãnh của mình2019-11-21 02:00
 • #224: Hèn hạ vô sỉ2019-11-21 02:00
 • #225: Làm bảy lần2019-11-21 02:00
 • #226: Đến cửa Ác Khuyển2019-11-21 02:00
 • #227: Trịnh Quan Âm2019-11-21 02:00
 • #228: Ngươi chờ đó2019-11-21 02:00
 • #229: Ngươi muốn làm Hoàng Đế sao2019-11-21 02:01
 • #230: Núi dựa2019-11-21 02:01
 • #231: Đông Chinh lệnh2019-11-21 02:01
 • #232: Cổ võ2019-11-21 02:01
 • #233: Đường Quốc Công2019-11-21 02:01
 • #234: Bái đường thành thân2019-11-21 02:02
 • #235: Có tài nhưng không gặp thời2019-11-21 02:02
 • #236: Binh qua Hoàng Hà2019-11-21 02:02
 • #237: A cậu kẻ gian2019-11-21 02:02
 • #238: Muối kẻ gian2019-11-21 02:02
 • #239: Trịnh Quan Âm ác mộng2019-11-21 02:02
 • #240: Kiêu hùng khí2019-11-21 02:03
 • #241: Hắc Quang Thiết Kỵ2019-11-21 02:03
 • #242: Tháo Giáp phong2019-11-21 02:03
 • #243: Đánh nghi binh2019-11-21 02:03
 • #244: Đao chém Bát Phẩm2019-11-21 02:03
 • #245: Ngụy đạo sĩ2019-11-21 02:03
 • #246: Đạo sĩ xuống núi2019-11-21 02:04
 • #247: Được gặp minh chủ2019-11-21 02:04
 • #248: Lục mãnh ngũ kim cương2019-11-21 02:04
 • #249: Hút sạch2019-11-21 02:04
 • #250: Chết no gan lớn2019-11-21 02:04
 • #251: Trác Quận đại quân nghiêng một cái đem2019-11-21 02:05
 • #252: Đoàn thứ nhất2019-11-21 02:05
 • #253: Chú cháu gặp nhau2019-11-21 02:05
 • #254: Trên trời hạ xuống tước vị2019-11-21 02:05
 • #255: Chẳng thèm ngó tới2019-11-21 02:05
 • #256: Yến Vân Thập Bát Kỵ2019-11-21 02:05
 • #257: Liêu Tây2019-11-21 02:06
 • #258: Khinh bạc công tử2019-11-21 02:06
 • #259: Vũ Văn Thừa Đô2019-11-21 02:06
 • #260: Nhận thức ta làm nghĩa phụ2019-11-21 02:06
 • #261: Đội tiên phong2019-11-21 02:06
 • #262: Phương Thiên Họa Kích cùng Viên Nguyệt Loan Đao2019-11-21 02:06
 • #263: Vó ngựa trận trận bụi mù lên (vì Thu ngực hàm Mộng minh chủ hạ! )2019-11-21 02:07
 • #264: Mây đen ép thành thành muốn thúc giục2019-11-21 02:07
 • #265: Hai ngàn chiến một trăm ngàn2019-11-21 02:07
 • #266: Chiến tranh sương mù2019-11-21 02:07
 • #267: Mũi tên (canh thứ năm, lại vì Thu ngực hàm Mộng minh chủ hạ! )2019-11-21 02:07
 • #268: Đêm2019-11-21 02:07
 • #269: Cưỡi2019-11-21 02:08
 • #270: Đuổi theo2019-11-21 02:08
 • #271: Công2019-11-21 02:08
 • #272: Chém2019-11-21 02:08
 • #273: Đến chậm một bước2019-11-21 02:08
 • #274: Trăm dặm tập kích bất ngờ2019-11-21 02:08
 • #275: Nghĩ phụ công thành2019-11-21 02:09
 • #276: Không chừa một mống2019-11-21 02:09
 • #277: Thượng phương bảo kiếm2019-11-21 02:09
 • #278: Trước sương đều đưa2019-11-21 02:09
 • #279: Đậu Kiến Đức2019-11-21 02:09
 • #280: Lưu Hắc Thát2019-11-21 02:10
 • #281: Không hối hận2019-11-21 02:10
 • #282: Tử chiến2019-11-21 02:10
 • #283: Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu2019-11-21 02:10
 • #284: Dục hỏa trọng sinh2019-11-21 02:10
 • #285: Gia thư2019-11-21 02:10
 • #286: Tương Dương Hầu2019-11-21 02:11
 • #287: Liêu Đông Quận Thừa2019-11-21 02:11
 • #288: Huyện Úy Lý Kiến Thành2019-11-21 02:11
 • #289: Đại thủy hướng Long Vương Miếu2019-11-21 02:11
 • #290: Vào chỗ chết đắc tội2019-11-21 02:12
 • tuy-duong-dai-manh-si-chuong-0291.mp32019-11-21 02:12
 • #292: Trốn2019-11-21 02:12
 • #293: Đỉnh núi2019-11-21 02:12
 • #294: Đào binh2019-11-21 02:12
 • #295: Trở về Dịch2019-11-21 02:12
 • #296: Đuổi2019-11-21 02:12
 • #297: Lòng dạ đàn bà2019-11-21 02:12
 • #298: Sàm ngôn2019-11-21 02:13
 • #299: Giúp người đang gặp nạn2019-11-21 02:13
 • #300: Mộ Dung Trường Sinh (cám ơn bình an 1011 3 vạn phần thưởng! )2019-11-21 02:14
 • #301: Lông cánh đầy đủ2019-11-21 02:14
 • #302: Đại nghiệp tám năm2019-11-21 02:14
 • #303: Thiết Mã Băng Hà hậu môn hoa2019-11-21 02:14
 • #304: Bồi phu nhân lại chiết binh2019-11-21 02:14
 • #305: Du tử trở về2019-11-21 02:15
 • #306: Phong tuyết Nhập Huyền2019-11-21 02:15
 • #307: Vườn không nhà trống2019-11-21 02:15
 • #308: Huyền Thố quân á tương2019-11-21 02:15
 • #309: Thiên sứ hàng lâm2019-11-21 02:16
 • #310: Đồ hình Lăng Yên Các2019-11-21 02:16
 • #311: Sơn Đông phí phản2019-11-21 02:16
 • #312: Về quê một dạng2019-11-21 02:17
 • #313: La môn nữ tướng2019-11-21 02:17
 • #314: Huyết chiến2019-11-21 02:17
 • #315: Lão Tử phản (cảm tạ bạn đọc 105 vạn phần thưởng! )2019-11-21 02:17
 • #316: Phân đạo Dương2019-11-21 02:17
 • #317: Ám sát2019-11-21 02:17
 • #318: Chọc giận2019-11-21 02:18
 • #319: Bàng quan2019-11-21 02:18
 • #320: Bạch Mã Nghĩa Tòng2019-11-21 02:18
 • #321: Chém tướng đoạt cờ2019-11-21 02:18
 • #322: Nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân2019-11-21 02:18
 • #323: Kiên thành2019-11-21 02:19
 • #324: Ám Độ Trần Thương (cảm tạ kim Hiểu mười ngàn phần thưởng! )2019-11-21 02:19
 • #325: Đố kỵ2019-11-21 02:19
 • #326: Giai đoạn nguy hiểm2019-11-21 02:19
 • #327: Ngự Tiền hội nghị2019-11-21 02:20
 • #328: Tấn thăng Đại tướng2019-11-21 02:20
 • #329: Lão cẩu2019-11-21 02:21
 • #330: Sáu Kỵ Chiến ngàn2019-11-21 02:21
 • #331: Mọi người nhanh chóng kéo ư2019-11-21 02:21
 • #332: Khâu Quận Binh giết dũng giết tới, xông ngang đánh thẳng2019-11-21 02:21
 • #333: Nghĩ Tặc2019-11-21 02:21
 • #334: Tam thê tứ thiếp2019-11-21 02:22
 • #335: Đuổi Vũ Văn Hóa Cập2019-11-21 02:22
 • #336: Ám dạ sát hại2019-11-21 02:22
 • #337: La Thành đại sát khí2019-11-21 02:22
 • #338: Sợ bóng sợ gió2019-11-21 02:23
 • #339: Tất đoạt nơi2019-11-21 02:23
 • #340: Tần Quỳnh, Lý Uyên2019-11-21 02:23
 • #341: Gây khó khăn2019-11-21 02:23
 • #342: Chiếu ngược một quân2019-11-21 02:23
 • #343: Man thiên quá hải2019-11-21 02:24
 • #344: Nghiệt Duyên2019-11-21 02:24
 • #345: Nghiệt súc2019-11-21 02:24
 • #346: Tiền bồi thường nghị hòa2019-11-21 02:24
 • #347: So với ác2019-11-21 02:24
 • #348: Giả hàng thật được2019-11-21 02:24
 • #349: Ai vì chủ nấy2019-11-21 02:25
 • #350: La gia Thiết Quân2019-11-21 02:25
 • #351: Thiên uy2019-11-21 02:25
 • #352: Năm đắt2019-11-21 02:25
 • #353: Lời nói dối2019-11-21 02:26
 • #354: Vương đô2019-11-21 02:26
 • #355: Thịt người bỉ2019-11-21 02:26
 • #356: Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong2019-11-21 02:26
 • #357: Lại thiệt một viên Đại tướng2019-11-21 02:26
 • #358: Tử chiến đến cùng2019-11-21 02:26
 • #359: Bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần2019-11-21 02:27
 • #360: Chướng ngại vật2019-11-21 02:27
 • #361: Lý Tam nương2019-11-21 02:27
 • #362: Kết Yến Đường tốt2019-11-21 02:27
 • #363: Ban kiếm2019-11-21 02:27
 • #364: Một trăm ngàn phục binh2019-11-21 02:27
 • #365: Giảm phụ giấu lương2019-11-21 02:28
 • #366: Tân quý2019-11-21 02:28
 • #367: Bắt lại La Thành2019-11-21 02:28
 • #368: Tướng soái không cùng2019-11-21 02:28
 • #369: Tiết gia Ngũ Hổ Tướng2019-11-21 02:29
 • #370: Phân binh độc vào2019-11-21 02:29
 • #371: Đánh vào Bình Nhưỡng2019-11-21 02:29
 • #372: Tát Thủy2019-11-21 02:29
 • #373: Ất Chi Văn Đức2019-11-21 02:29
 • #374: Bình Nhưỡng mất vào tay giặc2019-11-21 02:29
 • #375: Trăm dặm đánh bất ngờ2019-11-21 02:29
 • #376: Một đường bắc trốn2019-11-21 02:30
 • #377: Điên cuồng2019-11-21 02:30
 • #378: Một trăm ngàn cờ xí chém Diêm La2019-11-21 02:30
 • #379: Giết cái hồi mã thương2019-11-21 02:30
 • #380: Tự loạn trận cước2019-11-21 02:30
 • #381: Phá địch quốc đô, bắt sống Tặc Vương2019-11-21 02:30
 • #382: Vào nơi dầu sôi lửa bỏng2019-11-21 02:30
 • #383: Cô quân2019-11-21 02:31
 • #384: Đồ thành2019-11-21 02:31
 • #385: Thủy Sư2019-11-21 02:31
 • #386: Hậu cung2019-11-21 02:31
 • #387: Lý gia có cô gái mới lớn2019-11-21 02:31
 • #388: Tuyệt hộ kế2019-11-21 02:32
 • #389: Biến mất Bình Nhưỡng2019-11-21 02:32
 • #390: Khác phụng Tân Vương2019-11-21 02:32
 • #391: Thay mận đổi đào2019-11-21 02:32
 • #392: Lý Huyền Bá2019-11-21 02:32
 • #393: Ngôi vua2019-11-21 02:33
 • #394: Mở kho2019-11-21 02:33
 • #395: La Nghệ đại phá Tân Thành, Lý Thế Dân sơ hiển uy2019-11-21 02:33
 • #396: Rút ra tên đạm con ngươi Độc Nhãn Long2019-11-21 02:33
 • #397: Hoàng Đế kiêng kỵ2019-11-21 02:33
 • #398: Giam lỏng, xưng vương2019-11-21 02:33
 • #399: Thủy Lục gặp nhau2019-11-21 02:33
 • #400: Tử chiến đến cùng2019-11-21 02:33
 • #401: Đất thành, Thủy Binh2019-11-21 02:34
 • #402: Thiên tử cơn giận2019-11-21 02:34
 • #403: Phía sau một đao (cảm tạ 1 bác nông dân vạn phần thưởng! )2019-11-21 02:34
 • #404: Lần nữa giết trở về Bình Nhưỡng2019-11-21 02:34
 • #405: Ban sư hồi triều2019-11-21 02:34
 • #406: La Thành tự vận2019-11-21 02:34
 • #407: Trung Vũ Vương2019-11-21 02:34
 • #408: Chết rồi sống lại (hơi lớn Ngô Vương vạn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 02:35
 • #409: Trưởng tử La Trường Khanh (vì Thanh Dực đuổi theo ánh sáng minh chủ năm chục ngàn phần thưởng tăng thêm! )2019-11-21 02:35
 • #410: La Thành phiền não (cảm tạ đại manh vạn thắng vạn phần thưởng! )2019-11-21 02:35
 • #411: Mối Hận cướp Vợ2019-11-21 02:35
 • #412: Thừa chế bái phong, tiền trảm hậu tấu2019-11-21 02:36
 • #413: Cố nhân đến2019-11-21 02:36
 • #414: Triều đình gạt bỏ2019-11-21 02:36
 • #415: Năm quân bộ hạ cũ, bảy gia con gái2019-11-21 02:36
 • #416: Kết minh2019-11-21 02:36
 • #417: Giết người như giết gà2019-11-21 02:36
 • #418: Khám nhà diệt tộc2019-11-21 02:36
 • #419: Bức phản2019-11-21 02:36
 • #420: Bệnh Hổ2019-11-21 02:37
 • #421: La Thành gặp tập kích2019-11-21 02:37
 • #422: Kiêu Quả thống lĩnh2019-11-21 02:37
 • #423: Lý Mật2019-11-21 02:37
 • #424: Hai chinh Cao Câu Ly, trước phải giết La Thành2019-11-21 02:37
 • #425: Tử sĩ2019-11-21 02:37
 • #426: Mưu phản người2019-11-21 02:37
 • #427: Ăn miếng trả miếng2019-11-21 02:38
 • #428: Ám Ảnh Vệ2019-11-21 02:38
 • #429: Chiêu mộ bộ hạ cũ2019-11-21 02:38
 • #430: Quần long tụ thủ2019-11-21 02:38
 • #431: Bế môn canh2019-11-21 02:39
 • #432: Đại phụ2019-11-21 02:39
 • #433: Quần Anh Hội2019-11-21 02:39
 • #434: Xây lại bên trái năm quân2019-11-21 02:39
 • #435: Nhất thời nạp tẫn hào kiệt2019-11-21 02:39
 • #436: Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng2019-11-21 02:39
 • #437: Đại soái tuần doanh2019-11-21 02:40
 • #438: Vạch tội2019-11-21 02:40
 • #439: Lê Dương2019-11-21 02:40
 • #440: Xa cách gặp lại2019-11-21 02:40
 • #441: Vô Gian Đạo2019-11-21 02:40
 • #442: Mười tám đường phản Vương2019-11-21 02:40
 • #443: Thượng Trung Hạ ba Sách2019-11-21 02:40
 • #444: Đại càn quét2019-11-21 02:41
 • #445: Vây ba thả một2019-11-21 02:41
 • #446: Trận chém Bát vương2019-11-21 02:41
 • #447: Tin chiến thắng Ngự Tiền2019-11-21 02:41
 • #448: Bùi Hành Nghiễm2019-11-21 02:41
 • #449: Bá Vương đối thoại hổ2019-11-21 02:41
 • #450: Tự dơ2019-11-21 02:41
 • #451: Vạn dặm mịch phong hầu2019-11-21 02:42
 • #452: Cạnh tranh làm nhân vật chính2019-11-21 02:45
 • #453: Huynh đệ bất hòa2019-11-21 02:44
 • #454: Người tàn sát hàng lâm, tiểu nhi dừng đề2019-11-21 02:44
 • #455: Hải sản cùng thú bị nhốt2019-11-21 02:44
 • #456: Câu cá lớn2019-11-21 02:44
 • #457: Quản ngươi mấy đường tới, ta chỉ một đường đi2019-11-21 02:44
 • #458: Nửa độ mà đánh, đại hoạch toàn thắng2019-11-21 02:45
 • #459: Huyền Giáp kỵ2019-11-21 02:45
 • #460: Bên trái Tần Quỳnh bên phải Giảo Kim2019-11-21 02:45
 • #461: Lấy công chuộc tội2019-11-21 02:45
 • #462: Xuất Vân Công Chủ2019-11-21 02:45
 • #463: Chạy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn2019-11-21 02:45
 • #464: Rửa nhục trước, Địa Ngục trở về2019-11-21 02:45
 • #465: Lữ Thuận Thái Thú2019-11-21 02:46
 • #466: Kiêu Quả Dương Uy, thiên tử phá thành2019-11-21 02:46
 • #467: Lòng muông dạ thú2019-11-21 02:46
 • #468: Lê Dương loạn2019-11-21 02:46
 • #469: Đông Đô nguy2019-11-21 02:46
 • #470: Loạn thế chi kiêu hùng2019-11-21 02:46
 • #471: Liêu Đông rút lui2019-11-21 02:47
 • #472: Chiến Huỳnh Dương2019-11-21 02:47
 • #473: Tùy nhị thế mà chết2019-11-21 02:47
 • #474: Phò mã2019-11-21 02:47
 • #475: Công Khanh con em2019-11-21 02:47
 • #476: Chém đầu răn chúng2019-11-21 02:47
 • #477: Sở đế2019-11-21 02:48
 • #478: Dương lão nhị2019-11-21 02:48
 • #479: Chân Anh Hùng, tự phong lưu2019-11-21 02:48
 • #480: La kỳ vừa ra, thùy dữ tranh phong2019-11-21 02:48
 • #481: Cùng đường2019-11-21 02:48
 • #482: Sóc chọn Sở Hoàng2019-11-21 02:48
 • #483: Hái quả đào2019-11-21 02:49
 • #484: Thánh Tâm vui mừng, triệu kiến2019-11-21 02:49
 • #485: Thế không thể đỡ tân quý2019-11-21 02:49
 • #486: Công cao khó khăn phần thưởng2019-11-21 02:49
 • #487: Giao Long vào biển, hổ vào Lạc Dương2019-11-21 02:49
 • #488: Vũ Lâm Đại Tướng Quân2019-11-21 02:49
 • #489: Vinh hoa phú quý2019-11-21 02:50
 • #490: Cũ mới quý tộc2019-11-21 02:50
 • #491: Đánh chó nhìn chủ nhân2019-11-21 02:50
 • #492: Mặt mũi2019-11-21 02:50
 • #493: Gặp vua2019-11-21 02:50
 • #494: Lạy soái2019-11-21 02:50
 • #495: Dưới chân thiên tử2019-11-21 02:50
 • #496: Cô thần thuần trung2019-11-21 02:51
 • #497: Lý thị khi có thiên hạ2019-11-21 02:51
 • #498: Đủ đại không phải là thỉnh thoảng2019-11-21 02:51
 • #499: Anh hùng thiên hạ bảng2019-11-21 02:51
 • #500: Cắn người không gọi là chó2019-11-21 02:51
 • #501: Ngô Đế2019-11-21 02:52
 • #502: Hạ giang nam2019-11-21 02:52
 • #503: Giang Đô2019-11-21 02:52
 • #504: Ôm bắp đùi2019-11-21 02:52
 • #505: Bắt sống Ngô Hoàng2019-11-21 02:52
 • #506: Vạn người khó địch2019-11-21 02:53
 • #507: Hỗn Thế Ma Vương2019-11-21 02:53
 • #508: Hành thích vua đoạt vị2019-11-21 02:53
 • #509: Giang Hoài vua2019-11-21 02:53
 • #510: Lại phong không thưởng2019-11-21 02:53
 • #511: Quân sinh oán khí2019-11-21 02:53
 • #512: Lại đến biển cả2019-11-21 02:54
 • #513: Trưởng và Thứ2019-11-21 02:54
 • #514: Nạp phản bội2019-11-21 02:54
 • #515: Liệt thổ phong cương2019-11-21 02:54
 • #516: Xua đuổi Lý Uyên2019-11-21 02:54
 • #517: Tam huynh đệ2019-11-21 02:55
 • #518: Cát cư Liêu Đông2019-11-21 02:55
 • #519: Mười tám đạo kim bài2019-11-21 02:55
 • #520: Quân tử không nhịn được việc nhỏ2019-11-21 02:55
 • #521: Cao Ly thiếp2019-11-21 02:55
 • #522: Nam nhân tôn nghiêm2019-11-21 02:55
 • #523: Cầu hàng2019-11-21 02:55
 • #524: Bát đại Tổng đốc2019-11-21 02:56
 • #525: Kháng chỉ bất tuân2019-11-21 02:56
 • #526: Trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp2019-11-21 02:56
 • #527: Lấy soái làm mồi nhử2019-11-21 02:56
 • #528: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau2019-11-21 02:56
 • #529: Huyết chiến Tứ bình núi2019-11-21 02:56
 • #530: Nhổ răng cọp2019-11-21 02:57
 • #531: La Thành phản2019-11-21 02:57
 • #532: Huyền Vũ môn binh biến2019-11-21 02:57
 • #533: Giam lỏng2019-11-21 02:57
 • #534: Thiên sứ Lý Thế Dân2019-11-21 02:57
 • #535: Mặt sắt Vô Tình2019-11-21 02:57
 • #536: Lập kế hoạch cầm La Thành2019-11-21 02:57
 • #537: Mưu đồ bí mật2019-11-21 02:58
 • #538: Ám sát La Thành2019-11-21 02:58
 • #539: Liêu Đông binh biến2019-11-21 02:58
 • #540: Tình thế bức bách2019-11-21 02:58
 • #541: Lý Thế Dân ngờ vực (cảm tạ đi bộ người 1989 vạn thưởng! )2019-11-21 02:58
 • #542: Sấm2019-11-21 02:58
 • #543: Liêu Đông ngừng tay2019-11-21 02:58
 • #544: Hải Đông Vương2019-11-21 02:59
 • #545: Công che Hán Vũ2019-11-21 02:59
 • #546: Ý đi đã quyết2019-11-21 02:59
 • #547: Nấu Ưng2019-11-21 02:59
 • #548: Giải trừ quân bị2019-11-21 02:59
 • #549: Bẫy cha Vũ Văn Hóa Cập2019-11-21 02:59
 • #550: Tàng Binh với Dân2019-11-21 03:00
 • #551: Khí phụ2019-11-21 03:00
 • #552: Phong kiến Phủ Binh2019-11-21 03:00
 • #553: Vong quốc nô2019-11-21 03:00
 • #554: Triều Thiên Tử2019-11-21 03:00
 • #555: Lên đánh bất tỉnh quân, hạ đánh gian thần2019-11-21 03:00
 • #556: Từ tướng2019-11-21 03:00
 • #557: Đệ nhất gia tộc2019-11-21 03:01
 • #558: Ta, Dương Quảng, Thiên Chi Tử2019-11-21 03:01
 • #559: Hắc Sóc Long Tướng2019-11-21 03:01
 • #560: Lưu đày Vũ Văn Thuật2019-11-21 03:01
 • #561: La Nghệ trấn Lĩnh Nam2019-11-21 03:01
 • #562: Hai Kinh 13 Đạo2019-11-21 03:01
 • #563: Bái phong Tiết Độ Sứ2019-11-21 03:02
 • #564: Ban danh trung Võ quân2019-11-21 03:02
 • #565: Phong cương đại lại2019-11-21 03:02
 • #566: Đỗ Phục Uy hay lại là Lý Thế Dân2019-11-21 03:02
 • #567: Quan Âm Tỳ2019-11-21 03:02
 • #568: Trưởng Tôn Vô Kỵ2019-11-21 03:02
 • #569: Trưởng Tôn có cô gái mới lớn2019-11-21 03:02
 • #570: 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây2019-11-21 03:03
 • #571: Làm nô tỳ2019-11-21 03:03
 • #572: Thủ đoạn mềm dẻo giết người2019-11-21 03:03
 • #573: Ai làm vì thái tử2019-11-21 03:03
 • #574: Phân phong dựng nước2019-11-21 03:03
 • #575: Thái tử Thái Phó2019-11-21 03:03
 • #576: Sát Thần quá cảnh2019-11-21 03:03
 • #577: Con chuột lạy mèo2019-11-21 03:04
 • #578: Trường Nhạc Vương2019-11-21 03:04
 • #579: Trương Kim Xưng2019-11-21 03:04
 • #580: Đoạn mỗ2019-11-21 03:04
 • #581: Thế Thiên Hành Đạo2019-11-21 03:04
 • #582: Nghĩa quân quật khởi2019-11-21 03:04
 • #583: La soái vạn tuế2019-11-21 03:04
 • #584: Lưu dân2019-11-21 03:05
 • #585: Hổ Ban Đột Kỵ2019-11-21 03:05
 • #586: Đào góc tường2019-11-21 03:05
 • #587: Mạt thế (2019-11-21 03:05
 • #588: Cần Vương khiến2019-11-21 03:05
 • #589: Nhạn Môn chi vây (canh thứ sáu! )2019-11-21 03:05
 • #590: Không thích đáng vua bù nhìn (2019-11-21 03:05
 • #591: Úy Trì Cung2019-11-21 03:06
 • #592: Tử Vong Kỵ Sĩ (thứ tám càng! )2019-11-21 03:06
 • #593: Thiết Mã liên hoàn (thứ chín càng! )2019-11-21 03:06
 • #594: Hoàng Đế phá vòng vây (mười ngay cả càng! )2019-11-21 03:06
 • #595: Thiết Kỵ nhập quan2019-11-21 03:06
 • #596: Kiêu Quả Mạch Đao đem2019-11-21 03:07
 • #597: La Tự Nghiệp vô địch2019-11-21 03:07
 • #598: La Thành điên cuồng (Canh [4]! )2019-11-21 03:07
 • #599: Thảo nguyên đồ phu2019-11-21 03:07
 • #600: Trẫm này đầu lâu ai làm chước chi2019-11-21 03:07
 • #601: Hán gia Công Chúa (canh thứ bảy! )2019-11-21 03:07
 • #602: Tiềm Long Tại Uyên2019-11-21 03:08
 • #603: Bối Thủy bày trận2019-11-21 03:08
 • #604: Ai là anh hùng! (nổ mạnh mười ngay cả càng! )2019-11-21 03:08
 • #605: Phi Hổ (hộc máu đệ thập nhất ngay cả càng, cảm tạ bác nông dân vạn phần thưởng! )2019-11-21 03:08
 • #606: Cô đảm anh hùng Trưởng Tôn Vô Kỵ2019-11-21 03:08
 • #607: Giáo Đột Quyết kỵ chiến2019-11-21 03:08
 • #608: Tu hú chiếm tổ chim khách2019-11-21 03:08
 • #609: Đội cảm tử2019-11-21 03:09
 • #610: Kiêu ngạo2019-11-21 03:09
 • #611: Nghịch chiến2019-11-21 03:09
 • #612: Chém đầu đoạt kỳ2019-11-21 03:09
 • #613: Đao chém một trăm ngàn2019-11-21 03:09
 • #614: Phi tin vào Nhạn Môn (cảm tạ bác nông dân vạn phần thưởng! )2019-11-21 03:10
 • #615: Chim sợ ná (cảm tạ Lưu An thép vạn phần thưởng )2019-11-21 03:10
 • #616: Tự Nghiệp kháng chỉ2019-11-21 03:10
 • #617: Quân sư liên minh2019-11-21 03:11
 • #618: Đông Sơn tái khởi2019-11-21 03:11
 • #619: Kéo nhau trở lại2019-11-21 03:11
 • #620: Trường Thành dưới chân2019-11-21 03:11
 • #621: Sát Hồ Khẩu2019-11-21 03:11
 • #622: Chướng ngại vật2019-11-21 03:11
 • #623: Cánh cứng rắn2019-11-21 03:12
 • #624: Hiệu lệnh không theo2019-11-21 03:12
 • #625: Lý Tĩnh tham mưu2019-11-21 03:12
 • #626: Tân Thiên Tử2019-11-21 03:12
 • #627: Giết lẫn nhau2019-11-21 03:12
 • #628: Tâm không ác giang sơn không yên2019-11-21 03:12
 • #629: Sảng khoái một trận chiến2019-11-21 03:13
 • #630: Lạc Dương thiên tử, Quan Ngoại La Thành2019-11-21 03:13
 • #631: Mã Ấp ba hùng2019-11-21 03:13
 • #632: Anh hùng tiếc anh hùng2019-11-21 03:13
 • #633: Lật lọng2019-11-21 03:13
 • #634: Thái Nguyên Binh Biến2019-11-21 03:13
 • #635: Khốn Thú Thủy Tất2019-11-21 03:13
 • #636: Sóc chọn Kim Lang mồ hôi (cảm tạ bác nông dân minh chủ! )2019-11-21 03:14
 • #637: Quỳ xuống hát chinh phục2019-11-21 03:14
 • #638: Quân hạt nhân2019-11-21 03:14
 • #639: Bồi Phu Tử lại chiết Binh2019-11-21 03:14
 • #640: Nhi Khả Hãn2019-11-21 03:14
 • #641: Một đêm chợt giàu2019-11-21 03:14
 • #642: Vì ai mà chiến2019-11-21 03:15
 • #643: Hôn quân gian thần2019-11-21 03:15
 • #644: Thay mặt hải Tự2019-11-21 03:15
 • #645: Chết tại kiêu ngạo2019-11-21 03:15
 • #646: Lý Mật săn hổ2019-11-21 03:15
 • #647: Hổ xuống đồng bằng2019-11-21 03:15
 • #648: Quân kỳ rơi xuống2019-11-21 03:15
 • #649: Uy chấn Trung Nguyên2019-11-21 03:15
 • #650: Che đậy Thánh nghe2019-11-21 03:16
 • #651: Trương Tu Đà2019-11-21 03:16
 • #652: Lý Uyên2019-11-21 03:16
 • #653: Liên quận tự vệ2019-11-21 03:16
 • #654: Ban cho Quốc họ2019-11-21 03:16
 • #655: Như vậy cũng được2019-11-21 03:16
 • #656: Huyết Ưng2019-11-21 03:16
 • #657: Hậu thưởng nặng tuất lấy được quân tâm2019-11-21 03:17
 • #658: Trời sinh phản Vương2019-11-21 03:17
 • #659: Nương tử quân hồi sinh2019-11-21 03:17
 • #660: Ta lại trở lại2019-11-21 03:17
 • #661: Liêu Đông tập đoàn2019-11-21 03:17
 • #662: Vượt biển xuôi nam2019-11-21 03:18
 • #663: Sơn Đông Tiết Độ Sứ2019-11-21 03:18
 • #664: Lạc Thủy bờ sông2019-11-21 03:18
 • #665: Sống mái với nhau2019-11-21 03:18
 • #666: La phiệt Tứ Trấn2019-11-21 03:18
 • #667: Vương quốc độc lập2019-11-21 03:18
 • #668: Thế ngoại đào viên2019-11-21 03:19
 • #669: Nhất cấp chuẩn bị chiến tranh2019-11-21 03:19
 • #670: Đột phá hạn chế2019-11-21 03:19
 • #671: Thanh trừ hậu hoạn2019-11-21 03:19
 • #672: Giang Đô, Kiêu Quả2019-11-21 03:20
 • #673: Khốn long giác tỉnh2019-11-21 03:20
 • #674: Long cơn giận2019-11-21 03:20
 • #675: Thanh quân trắc2019-11-21 03:20
 • #676: Giết liền ba pha2019-11-21 03:20
 • #677: Trung Võ quân hưng binh2019-11-21 03:21
 • #678: Bốn lộ ra Binh2019-11-21 03:21
 • #679: Lửa đốt Vũ Văn Thuật2019-11-21 03:21
 • #680: Tạo phản đi, huynh đệ!2019-11-21 03:21
 • #681: Phế hôn quân2019-11-21 03:21
 • #682: Tái hạ nhất thành2019-11-21 03:21
 • #683: Trung nghĩa vô song Lý Tĩnh2019-11-21 03:21
 • #684: Không giết Lý Tĩnh, giữ lại hết năm sao2019-11-21 03:22
 • #685: Ngoại viện2019-11-21 03:22
 • #686: Tước bỏ thuộc địa2019-11-21 03:22
 • #687: Dời đô Nam Kinh2019-11-21 03:23
 • #688: Đoạt ấn cử binh2019-11-21 03:23
 • #689: Thuyết khách Võ Sĩ Ược2019-11-21 03:23
 • #690: Ám dạ Binh Biến2019-11-21 03:23
 • #691: Ngư Dương trống nhỏ2019-11-21 03:23
 • #692: Lại đến chậm một bước2019-11-21 03:23
 • #693: Thảo nghịch2019-11-21 03:24
 • #694: Vạn sự đã sẵn sàng2019-11-21 03:24
 • #695: Anh hùng có thấy2019-11-21 03:24
 • #696: Lý Tĩnh thu học trò2019-11-21 03:24
 • #697: Ủng lập2019-11-21 03:24
 • #698: Hồng Môn Yến2019-11-21 03:24
 • #699: Giả mạo chỉ dụ vua2019-11-21 03:25
 • #700: Thối vị2019-11-21 03:25
 • #701: Giả vàng Việt2019-11-21 03:25
 • #702: Điều khiển binh mã thiên hạ2019-11-21 03:25
 • #703: Lên ngôi cải nguyên2019-11-21 03:25
 • #704: Loạn Thần Tặc Tử người người phải trừ diệt2019-11-21 03:26
 • #705: Ngũ Phượng2019-11-21 03:26
 • #706: Thập nhị Đế2019-11-21 03:26
 • #707: Khốn Thú Lý Uyên2019-11-21 03:26
 • #708: Chiêu an2019-11-21 03:26
 • #709: Mười hai năm thu2019-11-21 03:26
 • #710: Công thành cự thú2019-11-21 03:26
 • #711: Quyết thắng từ ngoài ngàn dặm2019-11-21 03:27
 • #712: La Thành Đồ Long2019-11-21 03:27
 • #713: Phải giết này lão tặc2019-11-21 03:27
 • #714: Ba phiên2019-11-21 03:27
 • #715: Thoái hôn2019-11-21 03:27
 • #716: Khác họ không được Phong vương2019-11-21 03:28
 • #717: Trương Tu Đà phụng chiếu2019-11-21 03:28
 • #718: Trung Võ quân đổ bộ2019-11-21 03:28
 • #719: Hành thích vua2019-11-21 03:28
 • #720: Công địch La Thành2019-11-21 03:28
 • #721: Giang Đô mật mưu2019-11-21 03:28
 • #722: Không giết ngươi, không rút tên ra2019-11-21 03:29
 • #723: Giang Đô bảo vệ chiến2019-11-21 03:29
 • #724: Kiêu Quả loạn2019-11-21 03:29
 • #725: Đừng mơ tưởng ly gián trẫm cùng Kiêu Quả2019-11-21 03:29
 • #726: Kinh biến Huyền Vũ Môn2019-11-21 03:29
 • #727: Ba thước uổng công luyện tập thí hôn quân2019-11-21 03:29
 • #728: Lý Uyên khởi binh2019-11-21 03:29
 • #729: Tự lập2019-11-21 03:30
 • #730: Nhị hổ tương tranh2019-11-21 03:30
 • #731: Còn quân lấy mệnh2019-11-21 03:30
 • #732: Một ngày thiên tử2019-11-21 03:30
 • #733: Luân hồi không ngừng, báo ứng xác đáng2019-11-21 03:30
 • #734: Thái Tông Vũ Hoàng Đế2019-11-21 03:30
 • #735: Kiêu Quả ra bắc, Hoàng Thái Thiên tử2019-11-21 03:30
 • #736: Ngụy Đế2019-11-21 03:31
 • #737: Chiếu Phong Tần Vương2019-11-21 03:31
 • #738: Tự gánh lấy hậu quả2019-11-21 03:31
 • #739: Lý Uyên Lý Mật2019-11-21 03:31
 • #740: Họa Thủy Đông Dẫn2019-11-21 03:31
 • #741: Tử địa (cảm tạ đại Ngô Vương vạn phần thưởng! )2019-11-21 03:31
 • #742: Thanh Đảo2019-11-21 03:32
 • #743: Dòng chính quân trung ương2019-11-21 03:32
 • #744: Ngựa đạp Băng Hà2019-11-21 03:32
 • #745: Bạch Mã chi vây2019-11-21 03:32
 • #746: Trung võ quân thứ 22019-11-21 03:32
 • #747: Bán trang giáp kỵ Lưu Thiên Vương2019-11-21 03:32
 • #748: Lý Mật xưng thần2019-11-21 03:32
 • #749: Phụng Chính Sóc2019-11-21 03:33
 • #750: Hàng phục2019-11-21 03:33
 • #751: Trung thần cùng quý tộc2019-11-21 03:33
 • #752: Trịnh Quan Âm2019-11-21 03:33
 • #753: Trưởng Tôn2019-11-21 03:33
 • #754: Hồng Thương Hội2019-11-21 03:34
 • #755: Đao cùn cắt thịt2019-11-21 03:34
 • #756: Kiêu hùng bản sắc2019-11-21 03:34
 • #757: Chân Long Thiên Tử2019-11-21 03:34
 • #758: Không yêu giang sơn2019-11-21 03:34
 • #759: Nội loạn nổi lên2019-11-21 03:34
 • #760: Nhập quan2019-11-21 03:34
 • #761: Đậu Kiến Đức hoàn2019-11-21 03:35
 • #762: Trưởng Tôn lột da2019-11-21 03:35
 • #763: Long Uyên vào biển2019-11-21 03:35
 • #764: Cái gọi là trung thành, chẳng qua chỉ là phản bội tiền đặt cuộc còn chưa đủ2019-11-21 03:35
 • #765: Bốn bề thọ địch2019-11-21 03:35
 • #766: Công Chúa Đậu Hồng Tuyến2019-11-21 03:36
 • #767: Nội bộ mâu thuẫn2019-11-21 03:36
 • #768: Thiên giới Thọ Lễ2019-11-21 03:36
 • #769: Đầu hàng cũng có chú trọng2019-11-21 03:36
 • #770: Giải Giáp quy Điền2019-11-21 03:36
 • #771: Ủng hộ lên ngôi2019-11-21 03:36
 • #772: La quân đại bại2019-11-21 03:36
 • #773: Lưỡng bại câu thương2019-11-21 03:37
 • #774: Đường Vương Lý Uyên2019-11-21 03:37
 • #775: Xưng thần mượn binh2019-11-21 03:37
 • #776: Trẫm là thiên tử2019-11-21 03:37
 • #777: Tân Triều2019-11-21 03:37
 • #778: Đại bại Lý Thế Dân2019-11-21 03:37
 • #779: Mất nước làm nô2019-11-21 03:38
 • #780: Đại Tần Khai Nguyên2019-11-21 03:38
 • #781: Đồ hình Lăng Yên Các2019-11-21 03:38
 • #782: Hậu cung 30002019-11-21 03:38
 • #783: Đế Vương thuật2019-11-21 03:38
 • #784: Quân yểm trợ2019-11-21 03:38
 • #785: Trường An2019-11-21 03:38
 • #786: Thiếu Lâm côn tăng2019-11-21 03:38
 • #787: Phong vương2019-11-21 03:39
 • #788: Lý Thế Dân kéo nhau trở lại2019-11-21 03:39
 • #789: Vệ Sở2019-11-21 03:39
 • #790: Vinh quang nhà2019-11-21 03:39
 • #791: Rục rịch cũ quý tộc2019-11-21 03:39
 • #792: Máu và lửa2019-11-21 03:40
 • #793: Cầu Nhiêm Khách2019-11-21 03:40
 • #794: Thiếu lâm tăng Binh Hồng Thương Hội2019-11-21 03:40
 • #795: Lạc Dương Binh Biến2019-11-21 03:40
 • #796: Chu Công hiển linh2019-11-21 03:40
 • #797: Vĩnh thông2019-11-21 03:41
 • #798: Bắc Mang Sơn2019-11-21 03:41
 • #799: Lạc Khẩu2019-11-21 03:41
 • #800: Lạc Dương2019-11-21 03:41
 • #801: Ngự Tiền đeo đao2019-11-21 03:41
 • #802: Nhổ răng cọp2019-11-21 03:41
 • #803: Lý Mật vào Tần2019-11-21 03:42
 • #804: Ngũ Trảo Long, Tứ Trảo mãng xà2019-11-21 03:42
 • #805: Hổ Lao2019-11-21 03:42
 • #806: Tần Hoàng huy kiếm, ý ở Đường Vương2019-11-21 03:42
 • #807: Cải Thiên Hoán Địa2019-11-21 03:42
 • #808: La Thành không sợ sao?2019-11-21 03:42
 • #809: Lôi đình mưa móc, đều là quân ân2019-11-21 03:42
 • #810: Ngụy Vương Ấn Soái2019-11-21 03:43
 • #811: Vương Thế Sung hàng Đường2019-11-21 03:43
 • #812: Tam gia phân Ngụy Trịnh2019-11-21 03:43
 • #813: Lý Kiến Thành đối với La Tồn Hiếu2019-11-21 03:43
 • #814: Dời đô tránh Tần2019-11-21 03:43
 • #815: Giữ bí mật không nói2019-11-21 03:43
 • #816: Dốc toàn lực2019-11-21 03:43
 • #817: Đánh một trận Diệt Tần2019-11-21 03:44
 • #818: Mát mặt vì con. Sau thích được sủng ái2019-11-21 03:44
 • #819: Một buổi sáng họa khởi tiêu tường bên trong2019-11-21 03:44
 • #820: Đường đế2019-11-21 03:44
 • #821: Cắn trả2019-11-21 03:44
 • #822: Hổ phụ khuyển tử2019-11-21 03:45
 • #823: Long huynh Hổ đệ2019-11-21 03:45
 • #824: Mời quân tạm lên Lăng Yên Các, nếu cái thư sinh Vạn Hộ Hầu2019-11-21 03:45
 • #825: Xé ra Trường An cửa2019-11-21 03:45
 • #826: Thương Thiên Dĩ Tử, Hoàng Thiên Đương Lập2019-11-21 03:45
 • #827: Tiệt hồ2019-11-21 03:45
 • #828: Seoul2019-11-21 03:46
 • #829: Tam Nương dao động đố nữ, La Thành đoạt Thái Nguyên2019-11-21 03:46
 • #830: Đồ thành2019-11-21 03:46
 • #831: Diệt Thế Tộc2019-11-21 03:46
 • #832: Thông điệp cuối cùng2019-11-21 03:46
 • #833: Đêm bắt Lý Thế Dân2019-11-21 03:46
 • #834: Giang sơn có liên quan gì tới ngươi2019-11-21 03:47
 • #835: Thiên tử vào Lạc Dương2019-11-21 03:47
 • #836: Thiên gia vô tình2019-11-21 03:47
 • #837: Hậu cung2019-11-21 03:47
 • #838: Thái Cực Cung lửa lớn2019-11-21 03:47
 • #839: Lạc Dương2019-11-21 03:48
 • #840: Hiệt Lợi đánh bất ngờ2019-11-21 03:48
 • #841: Phòng tuyến cuối cùng2019-11-21 03:48
 • #842: Định Dương Khả Hãn2019-11-21 03:48
 • #843: Bình Dương Thiên tử2019-11-21 03:48
 • #844: Kiểu cởi mở hoàng cung2019-11-21 03:49
 • #845: Phiên loạn2019-11-21 03:49
 • #846: Đột Quyết Tứ nhi2019-11-21 03:49
 • #847: Ngũ Nương tử2019-11-21 03:49
 • #848: Công thần mưu phản2019-11-21 03:49
 • #849: Thụ thực phong Hứa khai quốc2019-11-21 03:49
 • #850: Hối hận lệ2019-11-21 03:50
 • #851: Quần công2019-11-21 03:50
 • #852: Năm trăm dặm Ngụy Vương Quốc2019-11-21 03:50
 • #853: Đẩy ân khiến2019-11-21 03:50
 • #854: Đại Tần khuynh quốc mà chiến2019-11-21 03:50
 • #855: Lưỡng Quốc giao Binh, trước chém sứ2019-11-21 03:50
 • #856: Chết tiết2019-11-21 03:51
 • #857: Phục hưng cuộc chiến2019-11-21 03:51
 • #858: Tướng quân quyết chiến khởi tại chiến trường2019-11-21 03:51
 • #859: Cự chiếu kháng chỉ2019-11-21 03:51
 • #860: Hướng nam, hướng nam2019-11-21 03:51
 • #861: Đại lợi khao quân2019-11-21 03:51
 • #862: Dê vào miệng cọp2019-11-21 03:51
 • #863: Nghĩa Thành phục hồi2019-11-21 03:51
 • #864: Vân Hầu2019-11-21 03:52
 • #865: Thụ Hàng Thành2019-11-21 03:52
 • #866: Hoàng Đế vạn tuế2019-11-21 03:52
 • #867: Trấn Quốc Thần Khí2019-11-21 03:52
 • #868: Lý Nhị ngã xuống sông2019-11-21 03:52
 • #869: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc2019-11-21 03:52
 • #870: Không trả giá2019-11-21 03:53
 • #871: Thiên tử thủ quốc môn2019-11-21 03:53
 • #872: Không kết giao, không lỗ khoản, không cắt đất, không nạp cống2019-11-21 03:53
 • #873: Truyền Quốc Ngọc Tỷ2019-11-21 03:53
 • #874: Ta cũng muốn làm hoàng đế2019-11-21 03:53
 • #875: Đùa mà thành thật2019-11-21 03:53
 • #876: Không nói gì nhau2019-11-21 03:53
 • #877: Với trong tuyệt cảnh nở rộ2019-11-21 03:54
 • #878: Thật Thật Giả Giả2019-11-21 03:54
 • #879: Loạn thế quân phiệt2019-11-21 03:54
 • #880: Có tài nhưng thành đạt muộn Lý Dược Sư2019-11-21 03:54
 • #881: Tà Dương muốn rơi, Ảm Nhiên Tiêu Hồn2019-11-21 03:54
 • #882: Thiên uy2019-11-21 03:54
 • #883: Võ Sĩ Ược, la nghĩ ma2019-11-21 03:54
 • #884: Bạch Đăng núi chi vây2019-11-21 03:54
 • #885: Đêm khóc2019-11-21 03:55
 • #886: Xin hàng cầu hòa2019-11-21 03:55
 • #887: Vứt bỏ2019-11-21 03:55
 • #888: Ngô Việt lương Sở2019-11-21 03:55
 • #889: Một trăm ngàn tẫn chôn giết2019-11-21 03:55
 • #890: Trảm thảo trừ căn2019-11-21 03:55
 • #891: Ba tháng diệt hạ2019-11-21 03:56
 • #892: không cam lòng2019-11-21 03:56
 • #893: Ban ngày không có hai mặt trời, Dân vô nhị chủ2019-11-21 03:56
 • #894: Hạ khắc Thượng2019-11-21 03:56
 • #895: Hoàng Thái Tử2019-11-21 03:56
 • #896: Huyền Phách chiến thừa đô2019-11-21 03:56
 • #897: Chiến Thần Úy Trì Cung2019-11-21 03:56
 • #898: Dời đô2019-11-21 03:57
 • #899: Phát điên2019-11-21 03:57
 • #900: Hiệu lệnh bốn mươi vạn2019-11-21 03:57
 • #901: Bá Vương Ngạnh Thượng Cung2019-11-21 03:57
 • #902: Anh Hùng Bản Sắc2019-11-21 03:57
 • #903: Thiết Mã gió thu Đại Tán Quan, hành trình Ẩm Mã Vị Hà bên2019-11-21 03:57
 • #904: Phía sau tên ngầm2019-11-21 03:58
 • #905: Hỏa phần Thái Cực Cung2019-11-21 03:58
 • #906: Trảm thảo trừ căn2019-11-21 03:58
 • #907: Phải chết2019-11-21 03:58
 • #908: Đổi chỗ Phong vương2019-11-21 03:58
 • #909: Sứ đoàn Diệt Quốc2019-11-21 03:58
 • #910: Cấm gả một trăm ngàn ba hàn nữ2019-11-21 03:58
 • #911: Cao nguyên Hùng Ưng2019-11-21 03:58
 • #912: Mời ban cho Công Chúa thiểm liệt tử tế2019-11-21 03:59
 • #913: Đông Phương Bất Bại, nhất thống bắc phương2019-11-21 03:59
 • #914: Diên anh điện quần đấu2019-11-21 03:59
 • #915: Vũ Xuyên một Tư Mã2019-11-21 03:59
 • #916: Phân phong. Thiên chi nam, Hải Chi Giác2019-11-21 03:59
 • #917: Tiến cống mỹ nhân2019-11-21 03:59
 • #918: Công thành danh toại2019-11-21 04:00
 • #919: Đỉnh núi2019-11-21 04:00
 • #920: Một mình2019-11-21 04:00
 • #921: Lấy công chuộc tội2019-11-21 04:01
 • #922: Khai quốc thượng tướng2019-11-21 04:01
 • #923: Nếu vì tự do cố2019-11-21 04:01
 • #924: Quyền lực trò chơi2019-11-21 04:01
 • #925: Khai Nguyên thị tộc chí2019-11-21 04:02
 • #926: Hứa hòa thượng2019-11-21 04:02
 • #927: Hồi quy bản nguyên2019-11-21 04:02
 • #928: Thanh miêu pháp2019-11-21 04:02
 • #929: Cấm lệnh2019-11-21 04:02
 • #930: La Tần đơn Lý, Diêm Thôi Trịnh chu2019-11-21 04:02
 • #931: Quý tộc chí2019-11-21 04:02
 • #932: Trừ Tước đoạt Phong2019-11-21 04:03
 • #933: Đốn ngộ thành phật2019-11-21 04:03
 • #934: Cha mẹ chính là lớn nhất Phật2019-11-21 04:03
 • #935: Vương Bảo Thương2019-11-21 04:03
 • #936: Lĩnh Nam chảy dài người2019-11-21 04:03
 • #937: Tây Bộ đại khai phát2019-11-21 04:04
 • #938: Tây Hải Vương Quốc2019-11-21 04:04
 • #939: Giường bên mưu phản2019-11-21 04:04
 • #940: Đại không phải là đồng bằng2019-11-21 04:04
 • #941: Lâm Thao2019-11-21 04:04
 • #942: Bọn người buôn nước bọt2019-11-21 04:05
 • #943: Thiên Trụ Vương sứ giả2019-11-21 04:05
 • #944: Độ loại hay lại là tiên nhân khiêu2019-11-21 04:05
 • #945: Tạm mượn Khương Binh đòi không phù hợp quy tắc2019-11-21 04:05
 • #946: Tiền quân dạ chiến thao Hà Bắc2019-11-21 04:05
 • #947: Gió cuốn Hồng Kỳ đông không ngã2019-11-21 04:05
 • #948: Đã báo cáo bắt sống Thổ Cốc Hồn2019-11-21 04:05
 • #949: Hậu cung khởi có thể làm nước chính2019-11-21 04:06
 • #950: Hoàng Đế Ngự Phong mới Môn Thần2019-11-21 04:06
 • #951: Cả thành tẫn mang vàng Giáp2019-11-21 04:06
 • #952: Chảy dài đến chết không còn trở về2019-11-21 04:06
 • #953: Cấm trung tân bái Vũ Lâm Lang2019-11-21 04:06
 • #954: Bốn bề âm thanh vùng biên cương liên giác khởi2019-11-21 04:06
 • #955: Đồ phong không ngừng tiếp tục Trường An2019-11-21 04:07
 • #956: Nhưng khiến cho Long Thành Phi Tướng ở2019-11-21 04:07
 • #957: Cố lê kỳ đình tảo kỳ Huyệt2019-11-21 04:07
 • #958: Xưa nay gây dựng sự nghiệp khởi Vân gian2019-11-21 04:07
 • #959: Bạch Long hóa cá Uyên trung du2019-11-21 04:07
 • #960: Gần Quách tiều cá thành dã thành phố2019-11-21 04:08
 • #961: Điển thê sống chết truyền tông tự2019-11-21 04:08
 • #962: Vô lại hán tử chiếm nhánh hoa2019-11-21 04:08
 • #963: Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt Yến Song Phi2019-11-21 04:08
 • #964: Không phá Lâu Lan cuối cùng không trả2019-11-21 04:09
 • #965: Trùng thiên hương trận xuyên thấu qua Trường An2019-11-21 04:09
 • #966: Thì thanh chung vị nhẫn từ quan2019-11-21 04:09
 • #967: Ngực có lương sách định Tây Cương2019-11-21 04:09
 • #968: Khương quản du du sương mãn địa2019-11-21 04:10
 • #969: Hắc Vân áp thành thành muốn phá2019-11-21 04:10
 • #970: Ban ngày leo núi ngắm Phong Hỏa2019-11-21 04:10
 • #971: Một khi núi lở Long Ngự Thiên2019-11-21 04:10
 • #972: Chung Nam Sơn trung tìm thần tiên2019-11-21 04:10
 • #973: Ban đêm xông vào cửa cung cứu Thánh Giá2019-11-21 04:10
 • #974: Diệu thủ thần châm năng hồi xuân2019-11-21 04:11
 • #975: Long Chiến Vu Dã máu Huyền Hoàng2019-11-21 04:11
 • #976: Sinh biến với khuỷu tay dưới nách2019-11-21 04:11
 • #977: Túng dục thương tổn tinh trong đầu phong2019-11-21 04:11
 • #978: Cô Thành ngóng nhìn Kim Thành đóng2019-11-21 04:11
 • #979: Đáng thương Vô Định Hà một bên xương2019-11-21 04:11
 • #980: Liệt Diễm Hồng cờ trắng tông mã2019-11-21 04:12
 • #981: Bí không phát tang tàng huyền cơ2019-11-21 04:12
 • #982: Chủ thiểu quốc nghi thân bất miễn2019-11-21 04:12
 • #983: Đan Hoàng Hậu Buông Rèm Chấp Chính2019-11-21 04:12
 • #984: Thần Cơ Phích Lịch Vạn Quốc kinh hãi2019-11-21 04:12
 • #985: Không cần da ngựa bọc thây còn2019-11-21 04:13
 • #986: Phong Kính cung minh săn khương nhung2019-11-21 04:13
 • #987: Hôm nay Đế Vương thân xuất thú2019-11-21 04:13
 • #988: Rời khỏi phía tây Dương Quan diệt Y Ngô2019-11-21 04:13
 • #989: Trưởng Tôn sách phản đông tây diện2019-11-21 04:13
 • #990: An đắc lương sách viện binh Tự Nghiệp2019-11-21 04:13
 • #991: Tuyết Sơn Dân Giang mới chiến trường2019-11-21 04:13
 • #992: Trà Mã Cổ Đạo vào đảng hạng2019-11-21 04:14
 • #993: Ngạo Thị Tây Sơn ta là vua2019-11-21 04:14
 • #994: Ba tấc lưỡi cường trăm vạn sư2019-11-21 04:14
 • #995: Đảng Hạng Phong Kiến thành quốc trượng2019-11-21 04:14
 • #996: Khí Ám đầu Minh phá hàn băng2019-11-21 04:14
 • #997: Thổ Phiên muốn kết dưới thành minh2019-11-21 04:14
 • #998: Không thắng mà Thắng Hưu vọng tưởng2019-11-21 04:15
 • #999: Tráng sĩ cơ bữa ăn Hồ Lỗ thịt2019-11-21 04:15
 • #1000: Tuyệt địa phản kích lại phá nước2019-11-21 04:15
 • #1001: Khu Hổ Thôn Lang chiến không nghỉ2019-11-21 04:15
 • #1002: Thánh Văn Thần Vũ Thiên Hoàng Đế2019-11-21 04:15
 • #1003: Thần Nông Bản Thảo huệ dân y2019-11-21 04:16
 • #1004: Vô cùng tàn nhẫn nhất bất quá Đế Vương tâm2019-11-21 04:16
 • #1005: Chỉ nghe điều lệnh không nghe tuyên2019-11-21 04:16
 • #1006: Hán gia kế chuyết là cùng thân2019-11-21 04:16
 • #1007: Hoàng đế Phú Thi quyết chiến tâm2019-11-21 04:16
 • #1008: Được ăn cả ngã về không cược quốc vận2019-11-21 04:17
 • #1009: Tiềm hành đêm đến Phong Hỏa nâng2019-11-21 04:17
 • #1010: Đêm trăng tròn hạng Khả Hãn2019-11-21 04:17
 • #1011: Sợ Tần Đột Quyết chỉ chạy trốn2019-11-21 04:17
 • #1012: Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường2019-11-21 04:17
 • #1013: Vạn lý trường chinh người Vị Hoàn2019-11-21 04:17
 • #1014: Giặc có thể hướng ta cũng có thể hướng2019-11-21 04:18
 • #1015: Đâm lao phải theo lao bước liên tục khó khăn2019-11-21 04:18
 • #1016: Bồi phu nhân lại gãy binh2019-11-21 04:18
 • #1017: Tích thạch cao tấu khải ca âm thanh2019-11-21 04:18
 • #1018: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt2019-11-21 04:18
 • #1019: Đột Quyết trốn xa Mộ Dung về2019-11-21 04:18
 • #1020: Trọng kiến Hán gia an tây phủ2019-11-21 04:18
 • #1021: Cẩm Y Vệ cùng Hoàng Thành Ty2019-11-21 04:18
 • #1022: Kim lộ trì qua Khải Hoàn Môn2019-11-21 04:19
 • #1023: Trẫm cùng tướng quân giải chiến bào2019-11-21 04:19
 • #1024: Y lệ Phong Hầu Trấn An tây2019-11-21 04:19
 • #1025: Thổ Phiên công chúa Ninh Tần Kỵ2019-11-21 04:19
 • #1026: Tượng Hùng vương đoạt vợ mối hận2019-11-21 04:19
 • #1027: Thần Chi Tử dân có cao thấp2019-11-21 04:19
 • #1028: Bại tướng dưới tay bại tướng2019-11-21 04:20
 • #1029: Tần Nhân vĩnh viễn không bao giờ vì phiên nô2019-11-21 04:20
 • #1030: Chư Khương chưa thần thiên Tử Ưu2019-11-21 04:20
 • #1031: Ngươi vợ tử ta nuôi dưỡng2019-11-21 04:20
 • #1032: Người là dao thớt ta thịt cá2019-11-21 04:20
 • #1033: Trước bắt sau thả tuyên Thiên Uy2019-11-21 04:20
 • #1034: Đại Tần lập nghiệp sinh hoạt thường ngày chú2019-11-21 04:20
 • #1035: Thị phi công tội cái quan định2019-11-21 04:21
 • #1036: Xảo Phụ làm khó không gạo xuy2019-11-21 04:21
 • #1037: Triều Đình mời mượn Thiên Tử tiền2019-11-21 04:21
 • #1038: nợ nần chồng chất trù Lương Hướng2019-11-21 04:21
 • #1039: Cẩm Y Vệ Đô Đốc mưu phản2019-11-21 04:21
 • #1040: Cung dài chi quân khi khác đều2019-11-21 04:21
 • #1041: Tự nhận lỗi từ chức từ quan qua2019-11-21 04:21
 • #1042: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan2019-11-21 04:22
 • #1043: Tần Hoàng Sát Yêu thuật đặt bẫy sĩ2019-11-21 04:22
 • #1044: Có mới nới cũ tru công thần2019-11-21 04:22
 • #1045: Khoa Cử Thủ Sĩ cầu nước hiền2019-11-21 04:22
 • #1046: Tú tài Cử Nhân tranh Tiến Sĩ2019-11-21 04:22
 • #1047: Lạc Phách Thư Sinh Mã Tân vương2019-11-21 04:22
 • #1048: Áo trắng mộ lên trời tử đường2019-11-21 04:23
 • #1049: Bí quá hoá liều chỉ vì lợi2019-11-21 04:23
 • #1050: Vương Triều chu kỳ hai trăm năm2019-11-21 04:23
 • #1051: Nửa trăm triệu nhân khẩu chín trăm triệu ruộng2019-11-21 04:23
 • #1052: Dụ trảm phiên tù Khai Cương thổ2019-11-21 04:23
 • #1053: Ti Lộ mở lại công chúa đến2019-11-21 04:24
 • #1054: Khắp nơi Triều Cống mở mậu dịch2019-11-21 04:24
 • #1055: Thiêu vĩ yến (lễ chúc lớn) tịch kinh hãi Thổ Phiên2019-11-21 04:24
 • #1056: Người mặc Hán váy lòng đang phiên2019-11-21 04:24
 • #1057: Không tốt sống lưng mục gấu ẩn hiện2019-11-21 04:24
 • #1058: Mời binh chưa thành bị gọt2019-11-21 04:24
 • #1059: Bọ ngựa bắt ve tước ở phía sau2019-11-21 04:25
 • #1060: Năm trăm Đồng Nam lại Đồng Nữ2019-11-21 04:25
 • #1061: Hoàng gia hàng dệt kim nữ công bận bịu2019-11-21 04:25
 • #1062: Cùng dân tranh lợi vì này2019-11-21 04:25
 • #1063: Vọng nghị triều chính kinh hãi hoàn khố2019-11-21 04:26
 • #1064: Tướng Môn cũng có Thảo Kê sau2019-11-21 04:26
 • #1065: Ngũ Lĩnh chi nam lại nạn binh hoả2019-11-21 04:26
 • #1066: Gà nhà bôi mặt đá nhau tương tiên gấp2019-11-21 04:26
 • #1067: Bảo Thuyền giương buồm chiến binh đến2019-11-21 04:26
 • #1068: Cấm Quân Hạ Hải lính đánh thuê2019-11-21 04:26
 • #1069: Khi vì Vạn Thế khai Thái Bình2019-11-21 04:27
 • #1070: Nhật Bất Lạc Đại Hải Tặc đoàn2019-11-21 04:27
 • #1071: Vĩnh Bình dưới thành tâm hoảng sợ2019-11-21 04:27
 • #1072: Thiên Nam Đồng Trụ Lâm Ấp quận2019-11-21 04:27
 • #1073: Nhật Lạc Phủ Binh tuần tra nam2019-11-21 04:27
 • #1074: Huyết chiến đến một khi mười2019-11-21 04:27
 • #1075: Chương 1085 Trảm Thủ Nhi Quy Kinh Chúng Nhân2019-11-21 04:27
 • #1076: Hoàng Thái Tử đánh nhau Sở Vương2019-11-21 04:28
 • #1077: Đày vào lãnh cung tâm cô độc2019-11-21 04:28
 • #1078: Quận Quốc cùng tồn tại Tây Sơn đường2019-11-21 04:28
 • #1079: Ngươi muốn chiến, liền tới chiến!2019-11-21 04:28
 • #1080: Thừa dịp hư quấn sau đoạt địch tổ2019-11-21 04:28
 • #1081: Thiết kỵ thực sự phá phản quân doanh2019-11-21 04:28
 • #1082: Vũ Lâm sơ trận trảm Tặc Soái2019-11-21 04:28
 • #1083: Thiên Sách bên trên hiểu biết Nguy Thành2019-11-21 04:29
 • #1084: Băng tiêu tan tuyết hóa thành Cam Lộ2019-11-21 04:29
 • #1085: Vịnh Hạ Long bên trong Lý Thế Dân2019-11-21 04:29
 • #1086: Nhật Bất Lạc Hải Tặc tham vọng2019-11-21 04:29
 • #1087: Nhật Lạc Khai Cương năm trăm dặm2019-11-21 04:29
 • #1088: Nam Đường Huyện thừa Lý Thế Dân2019-11-21 04:30
 • #1089: Thượng Tướng Quân cứng rắn đỗi Giám Quân2019-11-21 04:30
 • #1090: Bảy mươi hai doanh Vũ Lâm Lang2019-11-21 04:30
 • #1091: trân châu Đồi Mồi vô dụng vật2019-11-21 04:30
 • #1092: Cấm không phu quân vì Phủ Binh2019-11-21 04:31
 • #1093: Tuyên Chính Điện2019-11-21 04:31
 • #1094: Hoa trong gương, trăng trong nước2019-11-21 04:31
 • #1095: Lôi Thần2019-11-21 04:31
 • #1096: Bát Trảo2019-11-21 04:31
 • #1097: Lôi Nhân2019-11-21 04:31
 • #1098: Biết người biết ta2019-11-21 04:32
 • #1099: Hội minh2019-11-21 04:32
 • #1100: Nam Hải Tam Vương2019-11-21 04:32
 • #1101: Ba phải2019-11-21 04:32
 • #1102: Lão Thiết thương2019-11-21 04:32
 • #1103: Trường An Trương Siêu2019-11-21 04:32
 • #1104: Phải Kiêu Vệ Đội Trưởng2019-11-21 04:32
 • #1105: Thiên Tử tùy tùng quan viên2019-11-21 04:33
 • #1106: Trường An Thôi thị2019-11-21 04:33
 • #1107: Tội ác2019-11-21 04:33
 • #1108: Vi Thị tỷ muội2019-11-21 04:33
 • #1109: Nhân tình thế thái2019-11-21 04:33
 • #1110: Uy Khấu2019-11-21 04:34
 • #1111: Cướp bóc giấy phép2019-11-21 04:34
 • #1112: Tịch quân mua2019-11-21 04:34
 • #1113: Phong tuổi thôn2019-11-21 04:34
 • #1114: Đình Trưởng Vũ Văn Sĩ Cập2019-11-21 04:34
 • #1115: Trường An, Vũ Văn Thừa Đô2019-11-21 04:34
 • #1116: Liệm gia (côn) kỵ sĩ2019-11-21 04:34
 • #1117: Nữ Vương2019-11-21 04:35
 • #1118: Con rể là vua2019-11-21 04:35
 • #1119: Quốc tiên2019-11-21 04:35
 • #1120: Eo kiếm trảm Lâu Lan2019-11-21 04:35
 • #1121: Vô động, động, diệt quốc vậy!2019-11-21 04:35
 • #1122: Quân tử2019-11-21 04:36
 • #1123: Cả gan làm loạn2019-11-21 04:36
 • #1124: Khác lập Thái Tử2019-11-21 04:36
 • #1125: Đùi bò thuế2019-11-21 04:36
 • #1126: Đại Sứ Quán2019-11-21 04:36
 • #1127: Hương tân2019-11-21 04:37
 • #1128: Dưới bảng bắt tế2019-11-21 04:37
 • #1129: Công chúa mời binh2019-11-21 04:37
 • #1130: Giai nhân ưu ái2019-11-21 04:37
 • #1131: Trẫm lại béo2019-11-21 04:37
 • #1132: La Khắc Dụng2019-11-21 04:37
 • #1133: Hành thích2019-11-21 04:38
 • #1134: Hoàng đế sát chiêu2019-11-21 04:38
 • #1135: Người hẹn sau hoàng hôn2019-11-21 04:38
 • #1136: Đông đồ2019-11-21 04:38
 • #1137: Vi trung hiền2019-11-21 04:38
 • #1138: Hắc Hỏa nở rộ2019-11-21 04:39
 • #1139: Uy quân bị tiêu diệt2019-11-21 04:39
 • #1140: Tích cực Tiến Thủ Bột Hải hạm đội2019-11-21 04:39
 • #1141: Thiếu Tráng Phái2019-11-21 04:39
 • #1142: Bạc bảo2019-11-21 04:39
 • #1143: Thiết thương không già2019-11-21 04:40
 • #1144: Biến hình kế2019-11-21 04:40
 • #1145: Cẩu Nô2019-11-21 04:40
 • #1146: Lưu Văn Tĩnh2019-11-21 04:40
 • #1147: Nữ Vương2019-11-21 04:40
 • #1148: Đại Tư Mã2019-11-21 04:40
 • #1149: Lễ hỏi diệt quốc2019-11-21 04:41
 • #1150: Sói vợ2019-11-21 04:41
 • #1151: Ta bản Hoa Hạ2019-11-21 04:41
 • #1152: Trường Sinh Dược2019-11-21 04:41
 • #1153: Mũ xanh vương2019-11-21 04:41
 • #1154: Mười năm Tây Vực binh2019-11-21 04:41
 • #1155: Trương Sĩ Quý2019-11-21 04:42
 • #1156: Ba mũi tên Định Thiên núi2019-11-21 04:42
 • #1157: Lượng bó đuốc Lam Yên2019-11-21 04:42
 • #1158: Tiêu Diêm Vương2019-11-21 04:42
 • #1159: Can đảm anh hùng2019-11-21 04:42
 • #1160: Hứa tú tài2019-11-21 04:42
 • #1161: Huyết Hỏa2019-11-21 04:43
 • #1162: Sa Đà2019-11-21 04:43
 • #1163: Quy Tư Vương tử2019-11-21 04:44
 • #1164: Hứa Hòa Thượng2019-11-21 04:44
 • #1165: Như lang như hổ2019-11-21 04:44
 • #1166: Lưu quỷ dạ xoa2019-11-21 04:44
 • #1167: Lực sĩ2019-11-21 04:44
 • #1168: Bắt đầu 1 cuộc chiến không báo trước2019-11-21 04:44
 • #1169: Năm trăm Tuần Kỵ phá Vạn Quân2019-11-21 04:44
 • #1170: Trình Giảo Kim2019-11-21 04:44
 • #1171: Phá Thành2019-11-21 04:45
 • #1172: Lại phá nhất thành2019-11-21 04:45
 • #1173: Hắc Phu đoàn trưởng2019-11-21 04:45
 • #1174: Chư Hầu Liên Quân2019-11-21 04:45
 • #1175: Rút lui2019-11-21 04:45
 • #1176: Binh Lâm Thành Hạ2019-11-21 04:45
 • #1177: Lam Đột Quyết2019-11-21 04:45
 • #1178: Chớ trang bức2019-11-21 04:46
 • #1179: Thắng liền2019-11-21 04:46
 • #1180: Tần Hoài Ngọc, Tiêu Vũ2019-11-21 04:46
 • #1181: Bắc Đẩu Thất Tinh cao2019-11-21 04:46
 • #1182: Cướp bóc2019-11-21 04:46
 • #1183: Ngươi khó xử chúng ta2019-11-21 04:46
 • #1184: Nhảy phản2019-11-21 04:46
 • #1185: Thiên vong2019-11-21 04:46
 • #1186: Quốc Vương tự vẫn2019-11-21 04:47
 • #1187: Diệt quốc2019-11-21 04:47
 • #1188: Ngự Tiền hội nghị2019-11-21 04:47
 • #1189: Có tội2019-11-21 04:47
 • #1190: Phủ Viện chi tranh2019-11-21 04:47
 • #1191: Thánh Tâm Độc Tài2019-11-21 04:48
 • #1192: Phụ trọng tiến lên2019-11-21 04:48
 • #1193: Hoàng kim đồ uống rượu2019-11-21 04:48
 • #1194: Đều thành thật một chút2019-11-21 04:48
 • #1195: Kim Lang không chết2019-11-21 04:48
 • #1196: Lễ hỏi bức người2019-11-21 04:48
 • #1197: Lạc phiêu2019-11-21 04:48
 • #1198: Tắc Thiên2019-11-21 04:49
 • #1199: Liệu cơm gắp mắm2019-11-21 04:49
 • #1200: Tổng Đốc2019-11-21 04:49
 • #1201: Để trống chỗ2019-11-21 04:49
 • #1202: Trẫm thật cao hứng, đương thưởng2019-11-21 04:50
 • #1203: Lưu Cầu Thái Thú2019-11-21 04:50
 • #1204: Cảnh báo2019-11-21 04:50
 • #1205: Hoàng Hà bãi2019-11-21 04:50
 • #1206: Đông Lâm Đảng2019-11-21 04:50
 • #1207: Hoàng Thần2019-11-21 04:50
 • #1208: Dầu chiên Thiên Kê2019-11-21 04:50
 • #1209: Trên trời rơi lương thực2019-11-21 04:51
 • #1210: Lý Huyện thừa2019-11-21 04:51
 • #1211: Thánh Nhân nhân từ2019-11-21 04:51
 • #1212: Tuần Phủ2019-11-21 04:51
 • #1213: Người phát ngôn2019-11-21 04:51
 • #1214: Nay tết hết năm không thu lễ2019-11-21 04:51
 • #1215: Thâm hụt tiền kiếm lời gào to2019-11-21 04:51
 • #1216: Tĩnh hoàng ti2019-11-21 04:52
 • #1217: Thiên tôm gà rán2019-11-21 04:52
 • #1218: Muốn mang Hoàng Quan, tất thừa trọng2019-11-21 04:52
 • #1219: Lục Nguyên đỗ đạt2019-11-21 04:52
 • #1220: Đến từ Ngân Hà cậu2019-11-21 04:52
 • #1221: Không muốn làm Tể Tướng Trạng Nguyên Lang không phải tốt thư ký2019-11-21 04:53
 • #1222: Tái chiến giang hồ2019-11-21 04:53
 • #1223: Hạ hoàng biểu2019-11-21 04:53
 • #1224: Mã Tri huyện2019-11-21 04:53
 • #1225: Đổi cờ đổi màu cờ2019-11-21 04:53
 • #1226: Giang Hạ2019-11-21 04:54
 • #1227: Hỏng Thiên Tử2019-11-21 04:54
 • #1228: Nam Lương Thủy Sư2019-11-21 04:54
 • #1229: Bức thoái vị2019-11-21 04:54
 • #1230: Thượng tướng đi tuần2019-11-21 04:54
 • #1231: Hai tay cứng rắn2019-11-21 04:54
 • #1232: Một bước lên mây2019-11-21 04:54
 • #1233: Mộc Tú Vu Lâm2019-11-21 04:55
 • #1234: Lưỡng Hồ quen thiên hạ đủ2019-11-21 04:55
 • #1235: Tẩy bài2019-11-21 04:55
 • #1236: Tám trăm tiêu binh2019-11-21 04:55
 • #1237: Người vong chính hơi thở2019-11-21 04:55
 • #1238: Hành Sơn Tương Thủy2019-11-21 04:55
 • #1239: Câu cá chấp pháp trí mạng nhất2019-11-21 04:56
 • #1240: Cung đình ngự dịch Lộc Huyết tửu2019-11-21 04:56
 • #1241: Côn Lôn2019-11-21 04:56
 • #1242: Nam nước bắc điều2019-11-21 04:56
 • #1243: Chiến tranh tài2019-11-21 04:56
 • #1244: Song Đầu Xà2019-11-21 04:56
 • #1245: Lợi ích2019-11-21 04:57
 • #1246: Ân ấm2019-11-21 04:57
 • #1247: Thu thú2019-11-21 04:57
 • #1248: Phượng Sí thang2019-11-21 04:57
 • #1249: Tranh công2019-11-21 04:58
 • #1250: Phong Thiện2019-11-21 04:58
 • #1251: Sở Hoàng mời vào triều2019-11-21 04:58
 • #1252: Săn kỵ binh2019-11-21 04:58
 • #1253: Ngốc trận chiến2019-11-21 04:58
 • #1254: Thất thủ2019-11-21 04:58
 • #1255: Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế2019-11-21 04:58
 • #1256: Bức phản2019-11-21 04:59
 • #1257: Nhiệm vụ bí mật2019-11-21 04:59
 • #1258: Hắc Xỉ nghĩa Long2019-11-21 04:59
 • #1259: Người thông minh2019-11-21 04:59
 • #1260: Bao cỏ2019-11-21 04:59
 • #1261: Chó săn2019-11-21 04:59
 • #1262: Thượng Quốc thiên sứ2019-11-21 05:00
 • #1263: Sư Tử chi thành2019-11-21 05:00
 • #1264: Trương Ký Tạp Hóa2019-11-21 05:00
 • #1265: Nghĩa thương đồng lòng2019-11-21 05:00
 • #1266: Thế Dân đoạt thành2019-11-21 05:02
 • #1267: Trại địch mười chín năm2019-11-21 05:03
 • #1268: Tự lập vi Vương2019-11-21 05:03
 • #1269: Tự xưng Thái Thú2019-11-21 05:03
 • #1270: Thiên Bổ Bình Quân2019-11-21 05:03
 • #1271: Hái quả đào2019-11-21 05:03
 • #1272: Tô giới2019-11-21 05:04
 • #1273: Kiến An2019-11-21 05:04
 • #1274: Lộ Đảo2019-11-21 05:04
 • #1275: Tần Hoàng Đông Tuần2019-11-21 05:04
 • #1276: Hoàng đế Vạn Tuế2019-11-21 05:04
 • #1277: Tượng Lâm huyện Nam Tước2019-11-21 05:04
 • #1278: Giang Tây2019-11-21 05:05
 • #1279: Toàn thành giới nghiêm2019-11-21 05:05
 • #1280: Giết chết bất luận tội2019-11-21 05:05
 • #1281: Tam xích lụa trắng2019-11-21 05:05
 • #1282: Thanh tẩy2019-11-21 05:05
 • #1283: Nô lệ khởi nghĩa2019-11-21 05:05
 • #1284: Quan bức dân phản2019-11-21 05:05
 • #1285: Không lỗ2019-11-21 05:06
 • #1286: Thực Dân Giả2019-11-21 05:06
 • #1287: Không mưu vạn thế2019-11-21 05:06
 • #1288: Nhật Bản Ngân Sơn2019-11-21 05:06
 • #1289: Diễn Thánh Công2019-11-21 05:06
 • #1290: Trấn Bắc vương2019-11-21 05:06
 • #1291: Dã Trư Bì2019-11-21 05:07
 • #1292: Man Tử hung ác2019-11-21 05:07
 • #1293: Long huynh Hổ đệ2019-11-21 05:07
 • #1294: Ngô Vương đảng2019-11-21 05:07
 • #1295: Trưởng Tôn Hiền Phi2019-11-21 05:07
 • #1296: Lý Thế Dân2019-11-21 05:08
 • #1297: Nhận thầu đến hộ2019-11-21 05:08
 • #1298: Thổ địa cách mạng2019-11-21 05:08
 • #1299: Hào hoa đội hình2019-11-21 05:08
 • #1300: Nhật Bản Nữ Vương2019-11-21 05:08
 • #1301: Bá Hoàng2019-11-21 05:08
 • #1302: Kim Tài Nhân2019-11-21 05:09
 • #1303: Người bị đánh chết2019-11-21 05:09
 • #1304: Đầu Thiết Thất trí2019-11-21 05:09
 • #1305: Kiếm xuất vỏ (kiếm, đao)2019-11-21 05:09
 • #1306: Nhật Bản cắt đất2019-11-21 05:09
 • #1307: Thái Sơn Phong Thần2019-11-21 05:09
 • #1308: Truyền bá cáo bầy ngọn núi2019-11-21 05:10
 • #1309: Chính thống2019-11-21 05:10
 • #1310: Chinh Di Đại Tướng Quân2019-11-21 05:10
 • #1311: Coi trọng2019-11-21 05:10
 • #1312: Vĩ đại Roma2019-11-21 05:10
 • #1313: Bại Chiến Đình đế quốc2019-11-21 05:11
 • #1314: Caesar về Caesar, La Thành về La Thành2019-11-21 05:11
 • #1315: Quan Thuế quyền2019-11-21 05:11
 • #1316: Thái Tử Phi2019-11-21 05:11
 • #1317: Công thần sơn2019-11-21 05:11
 • #1318: Này tân2019-11-21 05:12
 • #1319: Thôn Thượng2019-11-21 05:12
 • #1320: Tha thứ không tiếp đãi2019-11-21 05:12
 • #1321: Đánh hắn2019-11-21 05:12
 • #1322: Tiện nữ2019-11-21 05:12
 • #1323: Bay đoạt này Tân thành2019-11-21 05:12
 • #1324: Ta thật là khó a2019-11-21 05:12
 • #1325: Cắt Đất đền Tiền2019-11-21 05:13
 • #1326: Thủ hộ đại danh2019-11-21 05:13
 • #1327: Thắng lợi trở về2019-11-21 05:13
 • #1328: Hán ủy nô Quốc Vương2019-11-21 05:13
 • #1329: Từ xưa đến nay2019-11-21 05:13
 • #1330: Bao che cho con2019-11-21 05:13
 • #1331: Ở nước ngoài thuộc địa2019-11-21 05:14
 • #1332: Làm tiền sao2019-11-21 05:14
 • #1333: Kim quang tờ mờ sáng2019-11-21 05:14
 • #1334: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt2019-11-21 05:14
 • #1335: Trợ giúp2019-11-21 05:14
 • #1336: Gậy ông đập lưng ông2019-11-21 05:15
 • #1337: Đế Vương phía dưới đều là con kiến hôi2019-11-21 05:15
 • #1338: Đào Hầm2019-11-21 05:15
 • #1339: Ốc Dã2019-11-21 05:15
 • #1340: Con nhím2019-11-21 05:15
 • #1341: Xuống ngựa2019-11-21 05:15
 • #1342: Từng đôi chém giết2019-11-21 05:16
 • #1343: Bạch Hổ hãm trận2019-11-21 05:16
 • #1344: Hắc Lang bỏ chạy2019-11-21 05:16
 • #1345: Lấy nhất kích mười2019-11-21 05:16
 • #1346: Hắc Lang vệ chiến Huyền Giáp Kỵ2019-11-21 05:16
 • #1347: Xâm nhập đại mạc2019-11-21 05:17
 • #1348: Thượng Trụ Quốc2019-11-21 05:17
 • #1349: Binh Chi Vương2019-11-21 05:17
 • #1350: Quỳ tuyết2019-11-21 05:17
 • #1351: Bồ Tát2019-11-21 05:17
 • #1352: Binh trấn Mạc Bắc2019-11-21 05:17
 • #1353: Bảo thần2019-11-21 05:18
 • #1354: Sách Đồng Văn, ngữ cùng âm2019-11-21 05:18
 • #1355: Nham hiểm2019-11-21 05:18
 • #1356: Kỵ sĩ lĩnh2019-11-21 05:18
 • #1357: Cứ điểm2019-11-21 05:19
 • #1358: Năm năm tuần một bên2019-11-21 05:19
 • #1359: Tam Hoàng minh ước2019-11-21 05:19
 • #1360: Thân thủ bóp chết2019-11-21 05:19
 • #1361: Thái Tử Ấn Soái2019-11-21 05:20
 • #1362: Hết thảy đều kết thúc2019-11-21 05:20
 • #1363: Kim Lăng2019-11-21 05:20
 • #1364: Cái cuối cùng Phản Vương2019-11-21 05:20
 • #1365: Thái Tử Lữ Bí2019-11-21 05:20
 • #1366: Phiên Vương , vừa đẹp trai2019-11-21 05:20
 • #1367: Giành công tự ngạo Lý Thế Dân2019-11-21 05:20
 • #1368: Tuyết tàng2019-11-21 05:21
 • #1369: Điều đình2019-11-21 05:21
 • #1370: Dị Giáo2019-11-21 05:21
 • #1371: Kiểm duyệt2019-11-21 05:21
 • #1372: Thái Tử viễn chinh2019-11-21 05:21
 • #1373: Băng hà2019-11-21 05:22
 • #1374: Tia nắng ban mai2019-11-21 05:22
 • #1375: Kỵ sĩ2019-11-21 05:22
 • #1376: Nhị Chuyển2019-11-21 05:22
 • #1377: Tiên Đăng2019-11-21 05:23
 • #1378: Ngoan cố chống lại2019-11-21 05:23
 • #1379: Vô pháp vô thiên2019-11-21 05:23
 • #1380: Hàn hầu2019-11-21 05:23
 • #1381: Tặc phối quân2019-11-21 05:23
 • #1382: Thực Dân cứ điểm2019-11-21 05:23
 • #1383: Đại Thiên Tuần Thú2019-11-21 05:24
 • #1384: Vĩnh trấn Tây Vực2019-11-21 05:24
 • #1385: Thái Tử khích tướng2019-11-21 05:24
 • #1386: Kỵ sĩ trở về2019-11-21 05:24
 • #1387: Dạ Vị Ương2019-11-21 05:24
 • #1388: Buông tay2019-11-21 05:24
 • #1389: Thánh Quyến2019-11-21 05:24
 • #1390: Trường Khanh2019-11-21 05:25
 • #1391: Muốn gán tội cho người khác2019-11-21 05:25
 • #1392: Sát phạt2019-11-21 05:25
 • #1393: Đùa lửa2019-11-21 05:25
 • #1394: Trảm thảo trừ căn2019-11-21 05:25
 • #1395: Đại thế bức bách2019-11-21 05:26
 • #1396: Trường Khanh không tranh2019-11-21 05:26
 • #1397: Giết cha đoạt vị2019-11-21 05:26
 • #1398: Dạ yến Tống Vương2019-11-21 05:26
 • #1399: Nội Thánh Ngoại Vương2019-11-21 05:26
 • #1400: Tô giới lập quốc2019-11-21 05:26
 • #1401: Lui minh uy hiếp2019-11-21 05:26
 • #1402: Xa Trấn Hải bên trong2019-11-21 05:26
 • #1403: Chiến tranh tiền lãi2019-11-21 05:27
 • #1404: An bài hậu sự2019-11-21 05:27
 • #1405: Đốt Sách hố vu2019-11-21 05:27
 • #1406: Khai Nguyên hai mươi năm2019-11-21 05:27
 • #1407: Song Nhận Kiếm2019-11-21 05:27
 • #1408: Quân khu2019-11-21 05:27
 • #1409: Thái Bạch kinh thiên2019-11-21 05:27
 • #1410: Truyền vị2019-11-21 05:28
 • #1411: Bùn nhão không dính lên tường được2019-11-21 05:28
 • #1412: Làm tính toán khác2019-11-21 05:28
 • #1413: Ba Tư Đô Đốc2019-11-21 05:28
 • #1414: Nâng lên lập tức lại tiễn đoạn đường2019-11-21 05:28
 • #1415: Thái Thượng Hoàng2019-11-21 05:28
 • #1416: Khởi binh Cần Vương2019-11-21 05:28
 • #1417: Huy hoàng Đế Đô2019-11-21 05:29
 • #1418: Dân tâm sở hướng2019-11-21 05:29
 • #1419: Thẳng khấu cung môn2019-11-21 05:29
 • #1420: Con cháu đầy đàn2019-11-21 05:29
 • #1421: Khâm định Thái Tôn2019-11-21 05:29
 • #1422: Vua nào triều thần nấy2019-11-21 05:30
 • #1423: Xuất cung2019-11-21 05:30
 • #1424: Chương cuối lão tổ tông2019-11-21 05:30