Huyền Huyễn Xuyên Không

Bá Hoàng Kỷ

Ta địch nhân chỉ có hai loại, một loại là quỳ, một loại là nằm.

Bằng hữu ta cũng chỉ có hai loại, một loại ngủ qua, một loại không muốn ngủ.

Ta gọi Cao Chính Dương, Man hoang thế giới trong, bá đạo nhất tùy hứng nhất cái kia.

Main dứt khoát , bá đạo, thông minh, truyện miêu tả sinh động đặc biệt là pk khá tốt, nhân vật phụ biết suy nghĩ không não tàn, xen vào đó là có những tình tiết khá hài hước.


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đạp Tuyết Chân Nhân
 •  Chương: /DROPPED
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ba-hoang-ky-chuong-0001.mp32018-07-03 04:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0002.mp32018-07-03 04:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0003.mp32018-07-03 04:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0004.mp32018-07-03 04:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0005.mp32018-07-03 04:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0006.mp32018-07-03 04:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0007.mp32018-07-03 04:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0008.mp32018-07-03 04:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0009.mp32018-07-03 04:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0010.mp32018-07-03 04:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0011.mp32018-07-03 04:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0012.mp32018-07-03 04:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0013.mp32018-07-03 04:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0014.mp32018-07-03 04:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0015.mp32018-07-03 04:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0016.mp32018-07-03 04:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0017.mp32018-07-03 04:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0018.mp32018-07-03 04:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0019.mp32018-07-03 04:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0020.mp32018-07-03 04:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0021.mp32018-07-03 04:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0022.mp32018-07-03 04:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0023.mp32018-07-03 05:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0024.mp32018-07-03 05:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0025.mp32018-07-03 05:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0026.mp32018-07-03 05:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0027.mp32018-07-03 05:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0028.mp32018-07-03 05:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0029.mp32018-07-03 05:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0030.mp32018-07-03 05:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0031.mp32018-07-03 05:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0032.mp32018-07-03 05:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0033.mp32018-07-03 05:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0034.mp32018-07-03 05:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0035.mp32018-07-03 05:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0036.mp32018-07-03 05:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0037.mp32018-07-03 05:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0038.mp32018-07-03 05:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0039.mp32018-07-03 05:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0040.mp32018-07-03 05:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0041.mp32018-07-03 05:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0042.mp32018-07-03 05:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0043.mp32018-07-03 05:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0044.mp32018-07-03 05:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0045.mp32018-07-03 05:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0046.mp32018-07-03 05:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0047.mp32018-07-03 05:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0048.mp32018-07-03 05:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0049.mp32018-07-03 05:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0050.mp32018-07-03 05:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0051.mp32018-07-03 05:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0052.mp32018-07-03 05:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0053.mp32018-07-03 05:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0054.mp32018-07-03 05:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0055.mp32018-07-03 05:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0056.mp32018-07-03 05:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0057.mp32018-07-03 05:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0058.mp32018-07-03 05:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0059.mp32018-07-03 05:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0060.mp32018-07-03 22:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0061.mp32018-07-03 22:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0062.mp32018-07-03 22:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0063.mp32018-07-03 22:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0064.mp32018-07-03 22:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0065.mp32018-07-03 22:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0066.mp32018-07-03 22:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0067.mp32018-07-03 22:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0068.mp32018-07-03 22:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0069.mp32018-07-03 22:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0070.mp32018-07-03 22:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0071.mp32018-07-03 22:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0072.mp32018-07-03 22:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0073.mp32018-07-03 22:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0074.mp32018-07-05 18:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0075.mp32018-07-05 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0076.mp32018-07-05 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0077.mp32018-07-05 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0078.mp32018-07-05 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0079.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0080.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0081.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0082.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0083.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0084.mp32018-07-05 18:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0085.mp32018-07-05 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0086.mp32018-07-05 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0087.mp32018-07-05 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0088.mp32018-07-05 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0089.mp32018-07-05 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0090.mp32018-07-05 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0091.mp32018-07-05 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0092.mp32018-07-05 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0093.mp32018-07-05 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0094.mp32018-07-05 18:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0095.mp32018-07-05 18:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0096.mp32018-07-05 18:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0097.mp32018-07-05 18:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0098.mp32018-07-05 18:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0099.mp32018-07-05 18:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0100.mp32018-07-05 18:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0101.mp32018-07-06 17:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0102.mp32018-07-06 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0103.mp32018-07-06 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0104.mp32018-07-06 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0105.mp32018-07-06 17:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0106.mp32018-07-06 17:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0107.mp32018-07-06 17:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0108.mp32018-07-06 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0109.mp32018-07-06 17:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0110.mp32018-07-06 17:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0111.mp32018-07-06 17:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0112.mp32018-07-06 17:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0113.mp32018-07-06 17:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0114.mp32018-07-06 17:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0115.mp32018-07-06 17:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0116.mp32018-07-06 17:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0117.mp32018-07-06 17:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0118.mp32018-07-06 17:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0119.mp32018-07-06 17:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0120.mp32018-07-06 17:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0121.mp32018-07-07 21:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0122.mp32018-07-07 21:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0123.mp32018-07-07 21:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0124.mp32018-07-07 21:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0125.mp32018-07-07 21:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0126.mp32018-07-07 21:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0127.mp32018-07-07 21:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0128.mp32018-07-07 21:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0129.mp32018-07-07 21:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0130.mp32018-07-07 21:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0131.mp32018-07-08 18:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0132.mp32018-07-08 18:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0133.mp32018-07-08 18:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0134.mp32018-07-08 18:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0135.mp32018-07-08 18:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0136.mp32018-07-08 18:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0137.mp32018-07-08 18:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0138.mp32018-07-08 18:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0139.mp32018-07-08 18:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0140.mp32018-07-08 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0141.mp32018-07-08 18:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0142.mp32018-07-08 18:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0143.mp32018-07-08 18:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0144.mp32018-07-08 18:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0145.mp32018-07-08 18:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0146.mp32018-07-08 18:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0147.mp32018-07-08 18:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0148.mp32018-07-08 18:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0149.mp32018-07-08 18:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0150.mp32018-07-08 18:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0151.mp32018-07-08 18:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0152.mp32018-07-08 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0153.mp32018-07-08 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0154.mp32018-07-08 18:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0155.mp32018-07-08 18:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0156.mp32018-07-08 18:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0157.mp32018-07-08 18:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0158.mp32018-07-08 18:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0159.mp32018-07-08 18:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0160.mp32018-07-08 19:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0161.mp32018-07-09 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0162.mp32018-07-09 18:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0163.mp32018-07-09 18:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0164.mp32018-07-09 18:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0165.mp32018-07-09 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0166.mp32018-07-09 18:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0167.mp32018-07-09 18:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0168.mp32018-07-09 19:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0169.mp32018-07-09 19:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0170.mp32018-07-09 19:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0171.mp32018-07-09 19:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0172.mp32018-07-09 19:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0173.mp32018-07-09 19:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0174.mp32018-07-09 19:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0175.mp32018-07-10 16:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0176.mp32018-07-10 16:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0177.mp32018-07-10 16:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0178.mp32018-07-10 16:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0179.mp32018-07-10 16:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0180.mp32018-07-10 16:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0181.mp32018-07-10 16:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0182.mp32018-07-10 16:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0183.mp32018-07-10 16:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0184.mp32018-07-10 16:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0185.mp32018-07-10 16:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0186.mp32018-07-10 16:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0187.mp32018-07-10 16:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0188.mp32018-07-10 16:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0189.mp32018-07-10 16:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0190.mp32018-07-11 21:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0191.mp32018-07-11 21:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0192.mp32018-07-11 21:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0193.mp32018-07-11 21:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0194.mp32018-07-11 21:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0195.mp32018-07-11 21:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0196.mp32018-07-11 21:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0197.mp32018-07-12 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0198.mp32018-07-12 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0199.mp32018-07-12 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0200.mp32018-07-12 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0201.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0202.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0203.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0204.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0205.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0206.mp32018-07-12 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0207.mp32018-07-12 18:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0208.mp32018-07-12 18:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0209.mp32018-07-13 14:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0210.mp32018-07-13 15:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0211.mp32018-07-13 15:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0212.mp32018-07-13 15:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0213.mp32018-07-13 15:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0214.mp32018-07-13 15:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0215.mp32018-07-13 15:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0216.mp32018-07-14 18:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0217.mp32018-07-14 18:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0218.mp32018-07-14 18:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0219.mp32018-07-14 18:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0220.mp32018-07-14 18:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0221.mp32018-07-14 18:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0222.mp32018-07-14 18:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0223.mp32018-07-14 18:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0224.mp32018-07-14 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0225.mp32018-07-14 18:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0226.mp32018-07-14 18:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0227.mp32018-07-14 18:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0228.mp32018-07-14 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0229.mp32018-07-14 18:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0230.mp32018-07-14 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0231.mp32018-07-14 18:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0232.mp32018-07-14 18:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0233.mp32018-07-14 18:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0234.mp32018-07-16 15:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0235.mp32018-07-16 15:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0236.mp32018-07-16 15:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0237.mp32018-07-16 15:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0238.mp32018-07-16 15:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0239.mp32018-07-16 15:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0240.mp32018-07-16 15:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0241.mp32018-07-16 15:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0242.mp32018-07-16 15:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0243.mp32018-07-16 15:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0244.mp32018-07-16 15:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0245.mp32018-07-16 15:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0246.mp32018-07-16 15:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0247.mp32018-07-16 15:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0248.mp32018-07-16 15:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0249.mp32018-07-16 15:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0250.mp32018-07-16 15:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0251.mp32018-07-16 16:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0252.mp32018-07-16 16:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0253.mp32018-07-17 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0254.mp32018-07-17 17:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0255.mp32018-07-17 17:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0256.mp32018-07-17 17:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0257.mp32018-07-17 17:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0258.mp32018-07-17 17:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0259.mp32018-07-17 17:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0260.mp32018-07-17 17:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0261.mp32018-07-17 17:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0262.mp32018-07-17 17:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0263.mp32018-07-17 17:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0264.mp32018-07-17 17:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0265.mp32018-07-17 17:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0266.mp32018-07-17 17:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0267.mp32018-07-17 17:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0268.mp32018-07-18 18:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0269.mp32018-07-18 18:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0270.mp32018-07-18 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0271.mp32018-07-18 18:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0272.mp32018-07-18 18:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0273.mp32018-07-18 18:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0274.mp32018-07-18 18:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0275.mp32018-09-11 04:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0276.mp32018-09-11 04:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0277.mp32018-09-11 04:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0278.mp32018-07-19 17:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0279.mp32018-07-19 17:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0280.mp32018-07-19 17:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0281.mp32018-07-19 17:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0282.mp32018-07-19 18:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0283.mp32018-07-19 18:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0284.mp32018-07-19 18:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0285.mp32018-07-19 18:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0286.mp32018-07-19 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0287.mp32018-07-19 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0288.mp32018-07-19 18:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0289.mp32018-07-19 18:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0290.mp32018-07-19 18:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0291.mp32018-07-19 18:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0292.mp32018-07-19 18:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0293.mp32018-07-20 15:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0294.mp32018-07-20 15:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0295.mp32018-07-20 15:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0296.mp32018-07-20 15:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0297.mp32018-07-20 15:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0298.mp32018-07-20 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0299.mp32018-07-20 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0300.mp32018-07-20 15:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0301.mp32018-07-20 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0302.mp32018-07-20 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0303.mp32018-07-20 15:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0304.mp32018-07-20 15:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0305.mp32018-07-20 15:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0306.mp32018-07-20 15:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0307.mp32018-07-20 15:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0308.mp32018-07-20 15:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0309.mp32018-07-20 16:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0310.mp32018-07-20 16:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0311.mp32018-07-20 16:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0312.mp32018-07-20 16:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0313.mp32018-07-20 16:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0314.mp32018-07-21 07:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0315.mp32018-07-21 07:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0316.mp32018-07-21 07:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0317.mp32018-07-21 07:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0318.mp32018-07-22 03:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0319.mp32018-07-22 03:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0320.mp32018-07-22 03:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0321.mp32018-07-22 03:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0322.mp32018-07-22 03:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0323.mp32018-07-22 03:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0324.mp32018-07-22 03:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0325.mp32018-07-22 03:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0326.mp32018-07-22 03:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0327.mp32018-07-22 03:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0328.mp32018-07-22 03:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0329.mp32018-07-22 03:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0330.mp32018-07-22 03:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0331.mp32018-07-22 03:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0332.mp32018-07-22 03:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0333.mp32018-07-22 03:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0334.mp32018-07-22 03:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0335.mp32018-07-22 03:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0336.mp32018-07-22 03:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0337.mp32018-07-22 03:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0338.mp32018-07-22 03:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0339.mp32018-07-22 03:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0340.mp32018-07-22 03:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0341.mp32018-07-22 03:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0342.mp32018-07-22 03:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0343.mp32018-07-22 03:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0344.mp32018-07-22 03:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0345.mp32018-07-22 03:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0346.mp32018-07-22 04:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0347.mp32018-07-22 04:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0348.mp32018-07-22 04:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0349.mp32018-07-22 04:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0350.mp32018-07-22 04:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0351.mp32018-07-22 04:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0352.mp32018-07-22 04:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0353.mp32018-07-22 04:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0354.mp32018-07-22 04:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0355.mp32018-07-22 04:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0356.mp32018-07-22 04:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0357.mp32018-07-22 04:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0358.mp32018-07-22 04:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0359.mp32018-07-22 04:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0360.mp32018-07-22 04:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0361.mp32018-07-23 05:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0362.mp32018-07-23 05:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0363.mp32018-07-23 06:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0364.mp32018-07-23 06:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0365.mp32018-07-23 06:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0366.mp32018-07-23 06:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0367.mp32018-07-23 06:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0368.mp32018-07-23 06:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0369.mp32018-07-23 06:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0370.mp32018-07-23 06:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0371.mp32018-07-23 06:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0372.mp32018-07-23 06:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0373.mp32018-07-23 06:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0374.mp32018-07-23 06:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0375.mp32018-07-23 06:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0376.mp32018-07-23 06:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0377.mp32018-07-23 06:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0378.mp32018-07-23 06:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0379.mp32018-07-23 06:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0380.mp32018-07-23 06:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0381.mp32018-07-23 06:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0382.mp32018-07-23 06:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0383.mp32018-07-23 06:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0384.mp32018-07-23 06:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0385.mp32018-07-23 06:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0386.mp32018-07-23 06:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0387.mp32018-07-23 06:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0388.mp32018-07-23 06:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0389.mp32018-07-23 14:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0390.mp32018-07-23 14:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0391.mp32018-07-23 14:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0392.mp32018-07-23 14:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0393.mp32018-07-23 14:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0394.mp32018-07-23 14:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0395.mp32018-07-23 14:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0396.mp32018-07-24 18:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0397.mp32018-07-24 18:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0398.mp32018-07-24 18:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0399.mp32018-07-24 18:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0400.mp32018-07-24 18:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0401.mp32018-07-24 18:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0402.mp32018-07-24 18:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0403.mp32018-07-24 18:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0404.mp32018-07-24 18:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0405.mp32018-07-24 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0406.mp32018-07-24 18:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0407.mp32018-07-24 18:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0408.mp32018-07-24 18:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0409.mp32018-07-24 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0410.mp32018-07-25 18:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0411.mp32018-07-25 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0412.mp32018-07-25 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0413.mp32018-07-25 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0414.mp32018-07-25 18:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0415.mp32018-07-25 18:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0416.mp32018-07-25 18:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0417.mp32018-07-25 18:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0418.mp32018-07-25 18:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0419.mp32018-07-25 18:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0420.mp32018-07-25 18:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0421.mp32018-07-25 18:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0422.mp32018-07-25 18:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0423.mp32018-07-25 18:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0424.mp32018-07-25 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0425.mp32018-07-25 18:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0426.mp32018-07-25 18:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0427.mp32018-07-25 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0428.mp32018-07-25 18:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0429.mp32018-07-25 18:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0430.mp32018-07-25 18:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0431.mp32018-07-25 18:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0432.mp32018-07-25 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0433.mp32018-07-25 18:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0434.mp32018-07-25 18:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0435.mp32018-07-25 18:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0436.mp32018-07-25 19:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0437.mp32018-09-11 04:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0438.mp32018-09-11 04:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0439.mp32018-09-11 04:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0440.mp32018-09-11 04:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0441.mp32018-09-11 04:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0442.mp32018-09-11 04:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0443.mp32018-09-11 04:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0444.mp32018-09-11 04:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0445.mp32018-09-11 04:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0446.mp32018-09-11 04:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0447.mp32018-09-11 04:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0448.mp32018-09-11 04:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0449.mp32018-09-11 04:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0450.mp32018-09-11 04:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0451.mp32018-09-11 04:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0452.mp32018-09-11 04:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0453.mp32018-09-11 04:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0454.mp32018-09-24 03:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0455.mp32018-07-26 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0456.mp32018-07-26 18:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0457.mp32018-07-26 18:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0458.mp32018-07-26 18:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0459.mp32018-07-27 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0460.mp32018-07-27 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0461.mp32018-07-27 18:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0462.mp32018-07-27 18:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0463.mp32018-07-27 18:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0464.mp32018-07-27 18:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0465.mp32018-07-27 18:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0466.mp32018-07-27 18:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0467.mp32018-07-27 18:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0468.mp32018-07-27 18:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0469.mp32018-07-27 18:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0470.mp32018-07-27 18:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0471.mp32018-07-27 18:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0472.mp32018-07-27 18:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0473.mp32018-07-27 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0474.mp32018-07-27 18:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0475.mp32018-07-27 18:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0476.mp32018-07-27 18:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0477.mp32018-07-27 18:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0478.mp32018-07-28 15:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0479.mp32018-07-28 15:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0480.mp32018-07-28 15:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0481.mp32018-07-28 15:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0482.mp32018-07-28 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0483.mp32018-07-28 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0484.mp32018-07-28 15:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0485.mp32018-07-28 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0486.mp32018-07-28 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0487.mp32018-07-28 15:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0488.mp32018-07-28 15:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0489.mp32018-07-28 15:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0490.mp32018-07-28 15:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0491.mp32018-07-28 16:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0492.mp32018-07-28 16:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0493.mp32018-07-28 16:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0494.mp32018-07-29 15:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0495.mp32018-07-29 15:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0496.mp32018-07-29 15:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0497.mp32018-07-29 15:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0498.mp32018-07-29 15:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0499.mp32018-07-29 15:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0500.mp32018-07-29 15:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0501.mp32018-07-29 16:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0502.mp32018-07-29 16:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0503.mp32018-07-29 16:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0504.mp32018-07-29 16:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0505.mp32018-07-29 16:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0506.mp32018-07-29 16:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0507.mp32018-07-29 16:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0508.mp32018-07-30 17:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0509.mp32018-07-30 17:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0510.mp32018-07-30 17:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0511.mp32018-07-30 17:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0512.mp32018-07-30 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0513.mp32018-07-30 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0514.mp32018-07-30 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0515.mp32018-07-30 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0516.mp32018-07-30 17:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0517.mp32018-07-30 17:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0518.mp32018-07-30 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0519.mp32018-07-30 17:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0520.mp32018-07-30 17:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0521.mp32018-07-30 17:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0522.mp32018-07-30 17:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0523.mp32018-07-30 17:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0524.mp32018-07-30 17:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0525.mp32018-07-30 17:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0526.mp32018-07-31 18:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0527.mp32018-07-31 18:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0528.mp32018-07-31 18:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0529.mp32018-07-31 18:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0530.mp32018-07-31 18:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0531.mp32018-07-31 18:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0532.mp32018-07-31 18:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0533.mp32018-07-31 18:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0534.mp32018-07-31 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0535.mp32018-07-31 18:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0536.mp32018-07-31 18:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0537.mp32018-07-31 18:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0538.mp32018-07-31 18:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0539.mp32018-07-31 18:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0540.mp32018-07-31 18:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0541.mp32018-07-31 18:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0542.mp32018-07-31 18:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0543.mp32018-07-31 18:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0544.mp32018-07-31 18:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0545.mp32018-07-31 18:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0546.mp32018-07-31 18:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0547.mp32018-07-31 18:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0548.mp32018-07-31 18:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0549.mp32018-07-31 19:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0550.mp32018-07-31 19:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0551.mp32018-07-31 19:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0552.mp32018-08-01 17:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0553.mp32018-08-01 17:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0554.mp32018-08-01 17:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0555.mp32018-08-01 17:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0556.mp32018-08-01 17:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0557.mp32018-08-01 17:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0558.mp32018-08-01 17:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0559.mp32018-08-01 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0560.mp32018-08-01 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0561.mp32018-08-01 17:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0562.mp32018-08-01 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0563.mp32018-08-01 17:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0564.mp32018-08-01 17:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0565.mp32018-08-01 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0566.mp32018-08-01 17:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0567.mp32018-08-01 17:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0568.mp32018-08-01 17:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0569.mp32018-08-01 17:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0570.mp32018-08-01 17:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0571.mp32018-08-01 17:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0572.mp32018-08-01 17:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0573.mp32018-08-01 17:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0574.mp32018-08-01 17:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0575.mp32018-08-01 17:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0576.mp32018-08-01 17:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0577.mp32018-08-01 17:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0578.mp32018-08-01 17:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0579.mp32018-08-01 17:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0580.mp32018-08-01 17:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0581.mp32018-08-01 17:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0582.mp32018-08-01 17:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0583.mp32018-08-01 17:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0584.mp32018-08-02 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0585.mp32018-08-02 15:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0586.mp32018-08-02 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0587.mp32018-08-02 15:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0588.mp32018-08-02 15:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0589.mp32018-08-02 15:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0590.mp32018-08-02 15:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0591.mp32018-08-02 15:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0592.mp32018-08-02 15:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0593.mp32018-08-02 15:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0594.mp32018-08-02 16:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0595.mp32018-08-02 16:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0596.mp32018-08-02 16:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0597.mp32018-08-02 16:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0598.mp32018-08-02 16:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0599.mp32018-08-02 16:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0600.mp32018-08-02 16:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0601.mp32018-08-02 16:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0602.mp32018-08-02 16:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0603.mp32018-08-02 16:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0604.mp32018-08-02 16:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0605.mp32018-08-02 16:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0606.mp32018-08-02 16:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0607.mp32018-08-02 16:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0608.mp32018-08-02 16:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0609.mp32018-08-02 16:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0610.mp32018-08-02 16:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0611.mp32018-08-02 22:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0612.mp32018-08-02 22:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0613.mp32018-08-02 22:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0614.mp32018-08-03 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0615.mp32018-08-03 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0616.mp32018-08-03 17:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0617.mp32018-08-03 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0618.mp32018-08-03 17:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0619.mp32018-08-03 17:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0620.mp32018-08-03 17:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0621.mp32018-08-03 17:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0622.mp32018-08-03 17:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0623.mp32018-08-03 17:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0624.mp32018-08-03 17:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0625.mp32018-08-03 17:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0626.mp32018-08-03 17:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0627.mp32018-08-03 17:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0628.mp32018-08-03 17:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0629.mp32018-08-03 17:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0630.mp32018-08-03 17:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0631.mp32018-08-03 18:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0632.mp32018-08-03 18:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0633.mp32018-08-03 18:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0634.mp32018-08-03 18:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0635.mp32018-08-03 18:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0636.mp32018-08-03 22:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0637.mp32018-08-04 15:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0638.mp32018-08-04 15:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0639.mp32018-08-04 15:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0640.mp32018-08-04 15:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0641.mp32018-08-04 15:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0642.mp32018-08-04 15:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0643.mp32018-08-04 15:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0644.mp32018-08-04 15:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0645.mp32018-08-06 17:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0646.mp32018-08-06 17:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0647.mp32018-08-06 17:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0648.mp32018-08-06 17:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0649.mp32018-08-06 17:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0650.mp32018-08-06 17:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0651.mp32018-08-06 17:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0652.mp32018-08-06 17:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0653.mp32018-08-06 17:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0654.mp32018-08-06 17:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0655.mp32018-08-06 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0656.mp32018-08-06 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0657.mp32018-08-06 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0658.mp32018-08-07 15:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0659.mp32018-08-07 15:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0660.mp32018-08-07 15:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0661.mp32018-08-07 15:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0662.mp32018-08-08 15:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0663.mp32018-08-08 15:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0664.mp32018-08-08 15:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0665.mp32018-08-08 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0666.mp32018-08-08 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0667.mp32018-08-08 15:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0668.mp32018-08-08 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0669.mp32018-08-08 15:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0670.mp32018-08-08 15:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0671.mp32018-08-08 15:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0672.mp32018-08-08 15:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0673.mp32018-08-08 15:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0674.mp32018-08-08 15:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0675.mp32018-08-08 16:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0676.mp32018-08-08 16:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0677.mp32018-08-08 16:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0678.mp32018-08-08 16:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0679.mp32018-08-08 16:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0680.mp32018-08-08 16:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0681.mp32018-08-08 16:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0682.mp32018-08-08 16:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0683.mp32018-08-08 16:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0684.mp32018-08-08 16:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0685.mp32018-08-08 16:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0686.mp32018-08-08 16:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0687.mp32018-08-10 17:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0688.mp32018-08-10 17:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0689.mp32018-08-10 17:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0690.mp32018-08-10 17:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0691.mp32018-08-10 17:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0692.mp32018-08-10 17:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0693.mp32018-08-10 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0694.mp32018-08-10 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0695.mp32018-08-10 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0696.mp32018-08-10 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0697.mp32018-08-10 17:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0698.mp32018-08-11 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0699.mp32018-08-11 15:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0700.mp32018-08-11 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0701.mp32018-08-11 15:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0702.mp32018-08-12 16:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0703.mp32018-08-12 16:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0704.mp32018-08-12 16:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0705.mp32018-08-12 16:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0706.mp32018-08-12 16:19
 • ba-hoang-ky-chuong-0707.mp32018-08-12 16:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0708.mp32018-08-12 16:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0709.mp32018-08-12 16:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0710.mp32018-08-12 16:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0711.mp32018-08-12 16:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0712.mp32018-08-12 16:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0713.mp32018-08-12 16:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0714.mp32018-08-12 16:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0715.mp32018-08-12 16:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0716.mp32018-08-12 16:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0717.mp32018-08-12 16:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0718.mp32018-08-12 16:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0719.mp32018-08-12 16:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0720.mp32018-08-12 16:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0721.mp32018-08-12 16:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0722.mp32018-08-12 16:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0723.mp32018-08-12 16:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0724.mp32018-08-12 16:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0725.mp32018-08-12 16:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0726.mp32018-08-12 16:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0727.mp32018-08-12 16:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0728.mp32018-08-12 16:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0729.mp32018-08-12 16:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0730.mp32018-08-12 16:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0731.mp32018-08-12 16:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0732.mp32018-08-12 16:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0733.mp32018-08-12 17:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0734.mp32018-08-12 17:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0735.mp32018-08-12 17:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0736.mp32018-08-12 17:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0737.mp32018-08-12 17:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0738.mp32018-08-12 17:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0739.mp32018-08-12 17:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0740.mp32018-08-12 17:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0741.mp32018-08-12 17:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0742.mp32018-08-12 17:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0743.mp32018-08-12 17:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0744.mp32018-08-12 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0745.mp32018-08-12 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0746.mp32018-08-12 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0747.mp32018-08-12 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0748.mp32018-08-12 17:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0749.mp32018-08-13 17:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0750.mp32018-08-13 17:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0751.mp32018-08-13 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0752.mp32018-08-13 17:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0753.mp32018-08-13 17:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0754.mp32018-08-13 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0755.mp32018-08-13 17:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0756.mp32018-08-13 17:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0757.mp32018-08-13 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0758.mp32018-08-13 17:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0759.mp32018-08-13 17:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0760.mp32018-08-13 17:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0761.mp32018-08-13 17:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0762.mp32018-08-13 17:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0763.mp32018-08-13 17:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0764.mp32018-08-13 17:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0765.mp32018-08-13 17:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0766.mp32018-08-13 17:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0767.mp32018-08-13 17:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0768.mp32018-08-13 17:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0769.mp32018-08-13 17:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0770.mp32018-08-13 17:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0771.mp32018-08-13 17:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0772.mp32018-08-13 17:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0773.mp32018-08-13 17:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0774.mp32018-08-13 17:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0775.mp32018-08-13 17:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0776.mp32018-08-14 15:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0777.mp32018-08-14 15:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0778.mp32018-08-14 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0779.mp32018-08-14 15:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0780.mp32018-08-14 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0781.mp32018-08-14 15:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0782.mp32018-08-14 15:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0783.mp32018-08-14 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0784.mp32018-08-14 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0785.mp32018-08-14 15:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0786.mp32018-08-15 15:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0787.mp32018-08-15 15:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0788.mp32018-08-15 15:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0789.mp32018-08-15 15:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0790.mp32018-08-15 15:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0791.mp32018-08-15 15:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0792.mp32018-08-15 15:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0793.mp32018-08-15 15:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0794.mp32018-08-15 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0795.mp32018-08-15 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0796.mp32018-08-15 21:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0797.mp32018-08-15 21:26
 • ba-hoang-ky-chuong-0798.mp32018-08-16 15:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0799.mp32018-08-16 15:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0800.mp32018-08-16 15:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0801.mp32018-08-16 15:22
 • ba-hoang-ky-chuong-0802.mp32018-08-16 15:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0803.mp32018-08-16 15:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0804.mp32018-08-17 15:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0805.mp32018-08-17 15:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0806.mp32018-08-17 15:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0807.mp32018-08-17 15:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0808.mp32018-08-18 17:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0809.mp32018-08-18 17:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0810.mp32018-08-18 17:24
 • ba-hoang-ky-chuong-0811.mp32018-08-18 17:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0812.mp32018-08-19 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0813.mp32018-08-19 15:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0814.mp32018-08-19 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0815.mp32018-08-19 15:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0816.mp32018-08-20 15:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0817.mp32018-08-20 15:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0818.mp32018-08-20 15:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0819.mp32018-08-21 17:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0820.mp32018-08-22 14:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0821.mp32018-08-22 14:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0822.mp32018-08-23 17:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0823.mp32018-08-23 17:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0824.mp32018-08-24 15:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0825.mp32018-08-24 15:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0826.mp32018-08-25 16:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0827.mp32018-08-25 16:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0828.mp32018-08-26 17:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0829.mp32018-08-26 17:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0830.mp32018-08-27 13:20
 • ba-hoang-ky-chuong-0831.mp32018-08-27 13:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0832.mp32018-08-29 05:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0833.mp32018-08-29 05:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0834.mp32018-08-30 03:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0835.mp32018-08-30 03:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0836.mp32018-08-30 13:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0837.mp32018-08-30 13:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0838.mp32018-09-01 05:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0839.mp32018-09-01 05:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0840.mp32018-09-02 19:25
 • ba-hoang-ky-chuong-0841.mp32018-09-02 19:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0842.mp32018-09-02 19:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0843.mp32018-09-02 19:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0844.mp32018-09-02 19:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0845.mp32018-09-02 19:40
 • ba-hoang-ky-chuong-0846.mp32018-09-02 19:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0847.mp32018-09-02 19:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0848.mp32018-09-02 19:49
 • ba-hoang-ky-chuong-0849.mp32018-09-02 19:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0850.mp32018-09-02 20:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0851.mp32018-09-02 20:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0852.mp32018-09-02 20:16
 • ba-hoang-ky-chuong-0853.mp32018-09-02 20:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0854.mp32018-09-02 20:27
 • ba-hoang-ky-chuong-0855.mp32018-09-02 20:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0856.mp32018-09-03 15:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0857.mp32018-09-03 15:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0858.mp32018-09-04 14:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0859.mp32018-09-04 14:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0860.mp32018-09-05 14:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0861.mp32018-09-05 14:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0862.mp32018-09-07 05:41
 • ba-hoang-ky-chuong-0863.mp32018-09-07 05:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0864.mp32018-09-07 05:44
 • ba-hoang-ky-chuong-0865.mp32018-09-07 15:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0866.mp32018-09-07 15:23
 • ba-hoang-ky-chuong-0867.mp32018-09-09 01:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0868.mp32018-09-09 01:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0869.mp32018-09-10 03:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0870.mp32018-09-10 03:29
 • ba-hoang-ky-chuong-0871.mp32018-09-10 14:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0872.mp32018-09-10 14:08
 • ba-hoang-ky-chuong-0873.mp32018-09-12 14:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0874.mp32018-09-12 14:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0875.mp32018-09-12 14:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0876.mp32018-09-12 14:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0877.mp32018-09-14 02:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0878.mp32018-09-14 02:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0879.mp32018-09-15 04:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0880.mp32018-09-15 04:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0881.mp32018-09-15 16:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0882.mp32018-09-15 16:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0883.mp32018-09-16 18:36
 • ba-hoang-ky-chuong-0884.mp32018-09-16 18:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0885.mp32018-09-24 04:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0886.mp32018-09-24 04:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0887.mp32018-09-19 05:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0888.mp32018-09-19 06:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0889.mp32018-09-19 15:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0890.mp32018-09-19 16:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0891.mp32018-09-20 13:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0892.mp32018-09-20 13:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0893.mp32018-09-21 16:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0894.mp32018-09-21 16:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0895.mp32018-09-22 16:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0896.mp32018-09-22 16:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0897.mp32018-09-23 17:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0898.mp32018-09-23 17:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0899.mp32018-09-25 05:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0900.mp32018-09-25 05:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0901.mp32018-09-25 14:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0902.mp32018-09-25 14:21
 • ba-hoang-ky-chuong-0903.mp32018-09-26 13:43
 • ba-hoang-ky-chuong-0904.mp32018-09-26 13:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0905.mp32018-09-28 03:10
 • ba-hoang-ky-chuong-0906.mp32018-09-28 03:13
 • ba-hoang-ky-chuong-0907.mp32018-09-28 14:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0908.mp32018-09-28 14:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0909.mp32018-10-01 03:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0910.mp32018-10-01 03:38
 • ba-hoang-ky-chuong-0911.mp32018-10-01 03:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0912.mp32018-10-01 03:48
 • ba-hoang-ky-chuong-0913.mp32018-10-02 03:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0914.mp32018-10-02 03:55
 • ba-hoang-ky-chuong-0915.mp32018-10-02 14:01
 • ba-hoang-ky-chuong-0916.mp32018-10-02 14:02
 • ba-hoang-ky-chuong-0917.mp32018-10-03 13:33
 • ba-hoang-ky-chuong-0918.mp32018-10-03 13:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0919.mp32018-10-04 14:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0920.mp32018-10-04 14:05
 • ba-hoang-ky-chuong-0921.mp32018-10-05 13:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0922.mp32018-10-05 13:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0923.mp32018-10-06 15:03
 • ba-hoang-ky-chuong-0924.mp32018-10-06 15:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0925.mp32018-10-07 14:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0926.mp32018-10-08 14:12
 • ba-hoang-ky-chuong-0927.mp32018-10-08 14:15
 • ba-hoang-ky-chuong-0928.mp32018-10-09 14:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0929.mp32018-10-09 14:17
 • ba-hoang-ky-chuong-0930.mp32018-10-10 14:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0931.mp32018-10-10 14:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0932.mp32018-10-11 13:42
 • ba-hoang-ky-chuong-0933.mp32018-10-11 13:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0934.mp32018-10-12 14:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0935.mp32018-10-12 14:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0936.mp32018-10-13 16:09
 • ba-hoang-ky-chuong-0937.mp32018-10-13 16:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0938.mp32018-10-14 15:46
 • ba-hoang-ky-chuong-0939.mp32018-10-14 15:47
 • ba-hoang-ky-chuong-0940.mp32018-10-15 13:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0941.mp32018-10-15 13:57
 • ba-hoang-ky-chuong-0942.mp32018-10-16 13:51
 • ba-hoang-ky-chuong-0943.mp32018-10-16 13:53
 • ba-hoang-ky-chuong-0944.mp32018-10-17 13:56
 • ba-hoang-ky-chuong-0945.mp32018-10-17 13:59
 • ba-hoang-ky-chuong-0946.mp32018-10-18 13:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0947.mp32018-10-18 14:00
 • ba-hoang-ky-chuong-0948.mp32018-10-19 15:14
 • ba-hoang-ky-chuong-0949.mp32018-10-19 15:18
 • ba-hoang-ky-chuong-0950.mp32018-10-20 15:30
 • ba-hoang-ky-chuong-0951.mp32018-10-20 15:34
 • ba-hoang-ky-chuong-0952.mp32018-10-21 15:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0953.mp32018-10-21 15:31
 • ba-hoang-ky-chuong-0954.mp32018-10-22 14:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0955.mp32018-10-22 14:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0956.mp32018-10-23 13:52
 • ba-hoang-ky-chuong-0957.mp32018-10-23 13:54
 • ba-hoang-ky-chuong-0958.mp32018-10-25 02:07
 • ba-hoang-ky-chuong-0959.mp32018-10-25 02:11
 • ba-hoang-ky-chuong-0960.mp32018-10-25 14:04
 • ba-hoang-ky-chuong-0961.mp32018-10-25 14:06
 • ba-hoang-ky-chuong-0962.mp32018-10-27 01:28
 • ba-hoang-ky-chuong-0963.mp32018-10-27 01:32
 • ba-hoang-ky-chuong-0964.mp32018-10-28 14:50
 • ba-hoang-ky-chuong-0965.mp32018-10-28 14:58
 • ba-hoang-ky-chuong-0966.mp32018-10-28 20:35
 • ba-hoang-ky-chuong-0967.mp32018-10-28 20:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0968.mp32018-10-30 13:37
 • ba-hoang-ky-chuong-0969.mp32018-10-30 13:39
 • ba-hoang-ky-chuong-0970.mp32018-10-30 13:45
 • ba-hoang-ky-chuong-0971.mp32018-10-31 14:04
[Total: 4   Average: 4.3/5]

Related posts

Hiệp Khí Bức Người

TiKay

Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện

THUYS♥️

Vô Thượng Thần Vương

TiKay

Leave a Reply