Huyền Huyễn

Võ Cực Thần Vương

Kinh thế Yêu đồng loạn thiên địa, tuyệt thế Thần thể phá càn khôn.

Lục Đạo trầm luân, muôn đời không Thiên Đế.

Chư Thánh cùng nổi lên, Thần Vương chấp hoàn vũ.

Loạn thế tranh hùng, duy ta chưởng thiên!

Thập đại khoáng thế Thánh thể xưng hùng, ai dám cùng với Thần thể tranh phong?

Một người mang bí mật kinh thiên thiếu niên bắt nguồn từ bầy kiến hôi, quật khởi rừng thiên tài, ngạo thương khung, đạp cửu tiêu!

Chí Tôn trở về Tinh Hà động, Võ Cực Thần Vương chiến chư thiên!

Cảnh giới tu luyện: + Khai Mạch Cảnh – Thông Nguyên Cảnh – Hóa Đan Cảnh – Phá Không Cảnh – Địa Huyền Cảnh – Thiên Huyền Cảnh – Tuyên Cổ Cảnh – Thánh Vương Cảnh… còn tiếp.

Converter: ♫ ๖ۣۜLucario ♫

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ái Hà Đích Ngư
 •  Chương: /1741
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mạng ngươi, thật không tốt2019-09-25 20:52
 • #2: Huyết mạch giới hạn, Yêu Đồng Thánh Thể2019-09-25 20:53
 • #3: Thề không làm kẻ yếu2019-09-25 20:53
 • #4: Loại thứ hai huyết mạch giới hạn2019-09-25 20:54
 • #5: Bắc Đẩu Du Long Bộ, Đại Bộc Tồi Sơn Chưởng2019-09-25 20:54
 • #6: Đế Phong võ phủ, thiên kim ngày sinh2019-09-25 20:54
 • #7: Tối cường thiên tài, hắn cũng xứng?2019-09-25 20:54
 • #8: Cút xuống đây cho ta2019-09-25 20:54
 • #9: Lúc đầu thù, gấp bội xin trả2019-09-25 20:54
 • #10: Phủ tướng quân, Long Chiến2019-09-25 20:54
 • #11: Thiết Huyết nam nhân2019-09-25 20:55
 • #12: Cửu Hồn Long Ấn Quyết2019-09-25 20:55
 • #13: Tới cửa mời2019-09-25 20:55
 • #14: Đế đô Hoàng thành, cuồn cuộn sóng ngầm2019-09-25 20:55
 • #15: Biến cố lan tràn2019-09-25 20:55
 • #16: Cự Tượng võ phủ2019-09-25 20:55
 • #17: Vu Thần Ngọc2019-09-25 20:55
 • #18: Linh Đằng Tỏa Khốn, Cổ Thụ Chiến Thể2019-09-25 20:56
 • #19: Cường thế đánh chết2019-09-25 20:56
 • #20: Hạo Nguyệt học viện2019-09-25 20:56
 • #21: Hạ Siêu2019-09-25 20:56
 • #22: Vừa lúc đủ số2019-09-25 20:56
 • #23: Bia đở đạn2019-09-25 20:56
 • #24: Cút mẹ ngươi phế vật2019-09-25 20:57
 • #25: Giao dịch2019-09-25 20:57
 • #26: Lần nữa bị cự2019-09-25 20:57
 • #27: Bị cự ba mươi phủ2019-09-25 20:57
 • #28: Nửa đêm tập sát2019-09-25 20:57
 • #29: Một sao Yêu Đồng, Tịch Diệt Chi Mang2019-09-25 20:57
 • #30: Kém cõi nhất cao đẳng võ phủ2019-09-25 20:58
 • #31: Thiên Tinh võ phủ2019-09-25 20:58
 • #32: Trầm thấp long ngâm2019-09-25 20:58
 • #33: Bảy sao quảng trường, đạo sư lựa chọn2019-09-25 20:58
 • #34: Thiên lý bất dung2019-09-25 20:58
 • #35: Ba cái danh ngạch2019-09-25 20:59
 • #36: Cắt đứt ngươi chân chó2019-09-25 20:59
 • #37: Ám Ảnh Thương2019-09-25 20:59
 • #38: Đầu ngón tay lau một cái xúc cảm2019-09-25 20:59
 • #39: Vô Cốt Sơn Mạch2019-09-25 20:59
 • #40: Âm thầm theo dõi2019-09-25 20:59
 • #41: Tứ cấp đại yêu, Ngũ Độc Cự Tri Chu2019-09-25 21:00
 • #42: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu2019-09-25 21:00
 • #43: Còn có một chỉ hoàng tước2019-09-25 21:00
 • #44: Thú trong vương giả, Băng Nguyệt Ma Lang2019-09-25 21:00
 • #45: Phượng Dực Chi Kiếm, Vẫn Diệt Trảm2019-09-25 21:00
 • #46: Đột ngột đến kinh biến2019-09-25 21:00
 • #47: Hắc Thủy Quái Tích2019-09-25 21:00
 • #48: Yêu thương Phương Bất Phàm2019-09-25 21:01
 • #49: Bổn nguyên linh nguyên dịch2019-09-25 21:01
 • #50: Chạy thoát2019-09-25 21:01
 • #51: Liên bại ba người2019-09-25 21:01
 • #52: Trở lại Đế đô2019-09-25 21:01
 • #53: Chuột tao ngộ2019-09-25 21:01
 • #54: Thù mới hận cũ2019-09-25 21:01
 • #55: Sợ ngươi sao2019-09-25 21:02
 • #56: Mười chiêu, vừa vặn2019-09-25 21:02
 • #57: Tinh duệ tranh phong đại hội2019-09-25 21:02
 • #58: Thần bí nhân mời2019-09-25 21:02
 • #59: Tinh duệ tranh phong, không đi không thể2019-09-25 21:02
 • #60: Băng Huyền Hàn Khí2019-09-25 21:02
 • #61: Các phủ thiên tài tề tụ Quân Lai Các2019-09-25 21:02
 • #62: Nhớ kỹ hôm nay ngươi nói chuyện2019-09-25 21:03
 • #63: Tinh duệ tranh hùng, phong mang sơ hiển2019-09-25 21:03
 • #64: Khiêu khích2019-09-25 21:03
 • #65: Mộc Phong vào sân2019-09-25 21:03
 • #66: Ngủ vợ của ngươi, đánh mẹ ngươi2019-09-25 21:03
 • #67: Vu Thần Ngọc xuất thủ2019-09-25 21:03
 • #68: Tiểu đả tiểu nháo2019-09-25 21:03
 • #69: Đế Phong Tân Nhân Vương2019-09-25 21:04
 • #70: Câu nói này, trả lại cho ngươi2019-09-25 21:04
 • #71: Một thương thiêu bại2019-09-25 21:04
 • #72: Đại chiến Nhâm Trùng2019-09-25 21:04
 • #73: Hồn Tỏa Chiến Thể2019-09-25 21:04
 • #74: Huyết ảnh, hành hạ đến chết2019-09-25 21:04
 • #75: Thương thiêu Đế Phong Tân Nhân Vương2019-09-25 21:05
 • #76: Không có ẩn nhẫn tư cách2019-09-25 21:05
 • #77: Ba thước thương mang, ai cùng so tài2019-09-25 21:05
 • #78: Ma Sư Tống Thành Liệp2019-09-25 21:05
 • #79: Chuột năng lực2019-09-25 21:05
 • #80: Tinh Vân Các, Tinh Phân Bảng2019-09-25 21:05
 • #81: Ưng trưởng lão, Uẩn Nguyên Đan2019-09-25 21:05
 • #82: Đế Phong tìm việc2019-09-25 21:06
 • #83: Nghênh chiến Thông Nguyên Cảnh lục giai2019-09-25 21:06
 • #84: Sát ý nhiều lần xuất hiện2019-09-25 21:06
 • #85: Tịch Lam2019-09-25 21:06
 • #86: Thiên Tinh võ phủ Chưởng Quản Giả2019-09-25 21:06
 • #87: Phong Băng Ấn Quyết2019-09-25 21:06
 • #88: Thiên Trì Thú Yêu2019-09-25 21:06
 • #89: Thiên Trì Sơn Mạch2019-09-25 21:07
 • #90: Tam Mục Lôi Báo2019-09-25 21:07
 • #91: Hoàng Võ học viện, Trì Uyên2019-09-25 21:07
 • #92: Qua sông đoạn cầu2019-09-25 21:07
 • #93: Song Đầu Lục Dực Mãng2019-09-25 21:07
 • #94: Lạc Mộng Thường2019-09-25 21:07
 • #95: Gặp lại Trì Uyên2019-09-25 21:07
 • #96: Ai mới là ngu xuẩn2019-09-25 21:08
 • #97: Phản hồi2019-09-25 21:08
 • #98: Hai sao Yêu Đồng, đột phá2019-09-25 21:08
 • #99: Thông Nguyên Cảnh lục giai2019-09-25 21:08
 • #100: Thánh Chung thành bộ lạc2019-09-25 21:08
 • #101: Thánh Chung Tháp2019-09-25 21:08
 • #102: Tiền đặt cược, một cánh tay2019-09-25 21:08
 • #103: Ba chiêu, không tạ ơn2019-09-25 21:09
 • #104: Mời đi2019-09-25 21:09
 • #105: Biến dị huyết mạch giới hạn2019-09-25 21:09
 • #106: Đóng băng, ấn quyết2019-09-25 21:09
 • #107: Chậm đã2019-09-25 21:09
 • #108: Lần đầu giao phong2019-09-25 21:09
 • #109: Mai Hoa Kiếm, Thẩm Quân Tích2019-09-25 21:09
 • #110: Long Thanh Dương đối Thẩm Quân Tích2019-09-25 21:10
 • #111: Cốt Diễm Linh Hỏa2019-09-25 21:10
 • #112: Tái khởi xung đột2019-09-25 21:10
 • #113: Đồ tể thủ, Huyết Quỷ2019-09-25 21:10
 • #114: Linh thú2019-09-25 21:10
 • #115: Cương Hỏa Kiếm Xỉ Tê2019-09-25 21:10
 • #116: Nghênh chiến Huyết Quỷ2019-09-25 21:10
 • #117: Trận pháp Văn Thuật Sư2019-09-25 21:10
 • #118: Vô Hận Huyễn Trận2019-09-25 21:11
 • #119: Phá trận2019-09-25 21:11
 • #120: Phá Không Cảnh cường giả2019-09-25 21:11
 • #121: Hoàng thất ám chi đội2019-09-25 21:11
 • #122: Đạo Thử Thần Trộm2019-09-25 21:11
 • #123: Thánh Tinh Thiên Thư2019-09-25 21:11
 • #124: Hoàng thất cơ mật tối cao2019-09-25 21:11
 • #125: Thiên Lôi Dẫn2019-09-25 21:11
 • #126: Nhất Dương Thuẫn2019-09-25 21:12
 • #127: Gặp lại Hạ Tình2019-09-25 21:12
 • #128: Thánh Chung thành tộc trưởng triệu kiến .2019-09-25 21:12
 • #129: Giao dịch2019-09-25 21:12
 • #130: Nhật Viêm Luyện Thể Quyết2019-09-25 21:12
 • #131: Thần bí bảy viên tinh điểm2019-09-25 21:12
 • #132: Huyền thể huyết mạch thiên tài2019-09-25 21:12
 • #133: Chuột quyết định2019-09-25 21:13
 • #134: Huyễn Linh Chuông2019-09-25 21:13
 • #135: Linh chuông mở ra2019-09-25 21:13
 • #136: Kim sắc chuông ảnh2019-09-25 21:13
 • #137: Chó chê mèo lắm lông2019-09-25 21:13
 • #138: Làm người ta ngoài ý muốn Diệp Dao2019-09-25 21:13
 • #139: Chú ấn phù văn2019-09-25 21:13
 • #140: Như thế nào Linh Văn Sư2019-09-25 21:14
 • #141: Đem hết toàn lực2019-09-25 21:14
 • #142: Đạo chủng, sơ cấp Văn Thuật Sư2019-09-25 21:14
 • #143: Huyễn Linh Chuông vỡ tan2019-09-25 21:14
 • #144: Khí linh chi tranh2019-09-25 21:14
 • #145: Nhất định chính là hung tàn2019-09-25 21:14
 • #146: Sở Ngân cơn giận2019-09-25 21:14
 • #147: Tranh phong, Vi Thanh Phàm2019-09-25 21:14
 • #148: Tử Vong Dương Luân2019-09-25 21:15
 • #149: Hỏa trụ tận trời2019-09-25 21:15
 • #150: Ngươi có thể lăn xuống đi2019-09-25 21:15
 • #151: Cảnh cáo2019-09-25 21:15
 • #152: Sáu miếng chú ấn phù văn2019-09-25 21:15
 • #153: Tụ Linh Chú Ấn2019-09-25 21:15
 • #154: Thông Nguyên Cảnh thất giai2019-09-25 21:15
 • #155: Nhược điểm trí mạng2019-09-25 21:16
 • #156: Hắc sắc chiến đao2019-09-25 21:16
 • #157: Sâm La Nha2019-09-25 21:16
 • #158: Bới móc2019-09-25 21:16
 • #159: La Ngạo2019-09-25 21:16
 • #160: Đại La Huyễn Kiếm Quyết2019-09-25 21:16
 • #161: Thiên Tinh võ phủ đệ nhất nhân2019-09-25 21:16
 • #162: Không chịu nổi một kích2019-09-25 21:16
 • #163: Hạ mã uy2019-09-25 21:17
 • #164: Huyễn Sát Đại Trận2019-09-25 21:17
 • #165: Chân Thực Huyễn Cảnh2019-09-25 21:17
 • #166: Phiêu dật đao pháp2019-09-25 21:17
 • #167: Ảnh Nguyệt Vũ, Sở Ngân nộ2019-09-25 21:17
 • #168: Đại chiến Thành Nhai2019-09-25 21:17
 • #169: Yêu Lang Chiến Thể, Liệt Hỏa Chú Ấn2019-09-25 21:17
 • #170: Sương Chi Chú Ấn2019-09-25 21:18
 • #171: Toàn viện hội võ đếm ngược thời gian2019-09-25 21:18
 • #172: Nhật Viêm Luyện Thể Quyết2019-09-25 21:18
 • #173: Sẽ đi đột phá2019-09-25 21:18
 • #174: Địa Bảng đại chiến, gần bắt đầu thi đấu2019-09-25 21:18
 • #175: Thành nam khu vực, giải thi đấu sân bãi2019-09-25 21:18
 • #176: Địa Bảng đại chiến, bắt đầu2019-09-25 21:18
 • #177: Nửa đường bị tập kích2019-09-25 21:18
 • #178: Phản kích2019-09-25 21:19
 • #179: Nhâm Vĩ oan, Sở Ngân cười2019-09-25 21:19
 • #180: Thay mận đổi đào, giết chóc trình diễn2019-09-25 21:19
 • #181: Một đao đều không tiếp nổi2019-09-25 21:19
 • #182: Thủ luân tấn cấp2019-09-25 21:20
 • #183: Top 32 tranh đoạt chiến2019-09-25 21:20
 • #184: Loạn đấu tràng2019-09-25 21:20
 • #185: Top 32 tranh đoạt chiến, bắt đầu2019-09-25 21:20
 • #186: Loạn đấu hỗn chiến2019-09-25 21:20
 • #187: Ngươi tại sao lại ở chỗ này2019-09-25 21:20
 • #188: Hung ác loại người Lô Thiệu2019-09-25 21:21
 • #189: Chiến Lô Thiệu2019-09-25 21:21
 • #190: Nộ Hải Thanh Lân Giao, Cửu Hồn Long Ấn Quyết2019-09-25 21:21
 • #191: Vật vô chủ2019-09-25 21:21
 • #192: Địa Bảng Top 322019-09-25 21:21
 • #193: Tặng bảo2019-09-25 21:21
 • #194: Chú ấn dung hợp2019-09-25 21:21
 • #195: Năm đại viện trưởng2019-09-25 21:22
 • #196: Thủ luân bài vị chiến, trình diễn2019-09-25 21:22
 • #197: Thái Âm Chiến Thể2019-09-25 21:22
 • #198: Nhục nhã2019-09-25 21:22
 • #199: Diêu Triển thực lực2019-09-25 21:22
 • #200: Chương 200 báo thù chi chiến2019-09-25 21:22
 • #201: Cương Thiết Chi Thủ2019-09-25 21:22
 • #202: Thủ luân trận chiến cuối cùng2019-09-25 21:23
 • #203: Long Thanh Dương chiến Thẩm Quân Tích2019-09-25 21:23
 • #204: Cốt Diễm Linh Hỏa, Thủy Chi Chú Ấn2019-09-25 21:23
 • #205: Nợ máu nhất định hoàn lại2019-09-25 21:23
 • #206: Là ta2019-09-25 21:23
 • #207: Sớm đến chiến đấu kịch liệt2019-09-25 21:23
 • #208: Chú ấn chi lực so đấu2019-09-25 21:23
 • #209: Thiên Mai Lạc Nguyên Trảm, Kinh Hồn Tru Ma Thương2019-09-25 21:24
 • #210: Mai Hoa Kiếm, không gì hơn cái này2019-09-25 21:24
 • #211: Thẩm Quân Tích không thấy2019-09-25 21:24
 • #212: Xông vào Top 82019-09-25 21:24
 • #213: Thiên Chuyển Thánh Tâm Thuật2019-09-25 21:24
 • #214: Hóa Đan Cảnh2019-09-25 21:24
 • #215: Liên tục đột phá2019-09-25 21:25
 • #216: Lạc Mộng Thường đối trận Thượng Quan Yên2019-09-25 21:25
 • #217: Kinh diễm toàn trường2019-09-25 21:25
 • #218: Thiệu Viêm đối chiến Long Huyền Sương2019-09-25 21:25
 • #219: Bán kết chi chiến2019-09-25 21:25
 • #220: Kinh hiện2019-09-25 21:25
 • #221: Chấn động toàn trường2019-09-25 21:25
 • #222: Vi Thanh Phàm, cút xuống đây cho ta2019-09-25 21:26
 • #223: Quán quân chi chiến2019-09-25 21:26
 • #224: Đại chiến Vi Thanh Phàm2019-09-25 21:26
 • #225: Theo ta chơi chú ấn, ngươi không đủ tư cách2019-09-25 21:26
 • #226: Vi Thanh Phàm lá bài2019-09-25 21:26
 • #227: Thiên Dương Huyễn Diệt Quyền2019-09-25 21:26
 • #228: Ảnh Nguyệt Chi Vũ, Sở Ngân cơn giận2019-09-25 21:26
 • #229: Một đao vấn đỉnh vòng nguyệt quế Vương2019-09-25 21:27
 • #230: Đế đô phong vân, phập phồng không chừng2019-09-25 21:27
 • #231: Thiên Bảng đại chiến2019-09-25 21:27
 • #232: Đế đô Hoàng thành2019-09-25 21:27
 • #233: Các đại võ phủ đệ nhất nhân2019-09-25 21:27
 • #234: Hoàng Võ học viện, Hoàng Phủ Lương2019-09-25 21:27
 • #235: Vua của một nước2019-09-25 21:27
 • #236: Nhiếp Chính Vương, Hoàng Phủ Tình2019-09-25 21:28
 • #237: Thánh Tinh đoàn đội2019-09-25 21:28
 • #238: Thiên tài đứng đầu nhân vật2019-09-25 21:28
 • #239: Tuyết Huỳnh Thảo2019-09-25 21:28
 • #240: Văn Thuật Sư2019-09-25 21:28
 • #241: Không Huyễn Sát Trận2019-09-25 21:28
 • #242: Khuất nhục Lôi Viễn2019-09-25 21:28
 • #243: Dạ Vô Quỷ2019-09-25 21:28
 • #244: Hoạt tính phù văn2019-09-25 21:29
 • #245: Thiên Bảng buông xuống, làm tiếp đột phá2019-09-25 21:29
 • #246: Thiên Bảng đại chiến, ta Sở Ngân tới2019-09-25 21:29
 • #247: Lục quốc Thiên Bảng yêu nghiệt tới đông đủ2019-09-25 21:29
 • #248: Lục quốc tranh phong, Thiên Bảng đại chiến2019-09-25 21:29
 • #249: Bắt được quả thứ nhất tín vật2019-09-25 21:29
 • #250: Ba người vây đánh2019-09-25 21:29
 • #251: Chém liên tục ba người2019-09-25 21:29
 • #252: Viêm Ảnh Vương Triều, Tiêu Tuyệt2019-09-25 21:29
 • #253: Thu thập sáu miếng tín vật2019-09-25 21:30
 • #254: Hoàng Phủ Lương sát tâm2019-09-25 21:30
 • #255: Hai đại thiên tài truy sát2019-09-25 21:30
 • #256: Ba sao Yêu Đồng2019-09-25 21:30
 • #257: Giết Nhâm Hàn2019-09-25 21:30
 • #258: Ly u cốc trung cốc, vạn nhân khanh trung khanh2019-09-25 21:30
 • #259: Ngươi quản sao2019-09-25 21:30
 • #260: Thanh U Linh Tuyền2019-09-25 21:30
 • #261: Tranh đoạt chiến2019-09-25 21:31
 • #262: Ly U cốc kinh biến2019-09-25 21:31
 • #263: Đoạt Mệnh Âm Hồn Thụ2019-09-25 21:31
 • #264: Sở Ngân gặp nạn2019-09-25 21:31
 • #265: Thời khắc sinh tử2019-09-25 21:31
 • #266: Hỗn Độn Chi Thể đột phá2019-09-25 21:31
 • #267: Huyết mạch trấn Âm Hồn2019-09-25 21:31
 • #268: Cao cấp Văn Thuật Sư2019-09-25 21:31
 • #269: Long Thanh Dương khó khăn2019-09-25 21:32
 • #270: Huyền Tật Đại Trận2019-09-25 21:32
 • #271: Ảnh Dực Trảm2019-09-25 21:32
 • #272: Lấy một địch chúng2019-09-25 21:32
 • #273: Quỷ Khóc Phệ Huyết Thương, Kinh Hồn Tru Ma Thương2019-09-25 21:32
 • #274: Lạc Mộng Thường thực lực2019-09-25 21:32
 • #275: Thương Hồn Sát2019-09-25 21:32
 • #276: Vạn Kiếm Khốn Sát Trận2019-09-25 21:32
 • #277: Há có thể làm gì được ta2019-09-25 21:33
 • #278: Cường đoạt Đạo Thụ2019-09-25 21:33
 • #279: Chém giết Hứa Thục2019-09-25 21:33
 • #280: Tinh Phồn Khuy Vũ Trận2019-09-25 21:33
 • #281: Ta mang ngươi đi vào2019-09-25 21:33
 • #282: Trong trận thế giới2019-09-25 21:33
 • #283: Nuốt chửng Đạo Thụ2019-09-25 21:33
 • #284: Bắc Đấu Thiên Thần Quyết2019-09-25 21:33
 • #285: Thiên Xu Tinh Hồn Sứ2019-09-25 21:34
 • #286: Điều kiện2019-09-25 21:34
 • #287: Thu Thiên Xu Tinh Hồn Châu2019-09-25 21:34
 • #288: Thiên Hạp đài, trận chung kết buông xuống2019-09-25 21:34
 • #289: Một quyền chi uy2019-09-25 21:34
 • #290: Trận chung kết, mở ra2019-09-25 21:34
 • #291: Thánh Hậu2019-09-25 21:34
 • #292: Trận đầu2019-09-25 21:34
 • #293: Cuộc chiến thứ ba2019-09-25 21:35
 • #294: Tính sổ2019-09-25 21:35
 • #295: Xích Diễm Bạo Hùng2019-09-25 21:35
 • #296: Bàng Ngạo đối trận Sở Ngân2019-09-25 21:35
 • #297: Yêu Hỏa Huyền Thể2019-09-25 21:35
 • #298: Như ngươi mong muốn, kết thúc2019-09-25 21:35
 • #299: Hai thắng liên tiếp2019-09-25 21:36
 • #300: Kim sa cùng thủy hồn tranh phong2019-09-25 21:36
 • #301: Trong nước có độc2019-09-25 21:36
 • #302: Người này rất mạnh2019-09-25 21:36
 • #303: Đánh một trận, thế trấn toàn trường2019-09-25 21:36
 • #304: Hai đại thiên tài đứng đầu chi chiến2019-09-25 21:36
 • #305: Tia lửa văng gắp nơi, kịch liệt tranh phong2019-09-25 21:37
 • #306: Long Linh Huyền Thể, Phong Quỷ Huyền Thể2019-09-25 21:37
 • #307: Ngoan lệ như Hoàng Phủ Lương2019-09-25 21:37
 • #308: Chậm đã2019-09-25 21:37
 • #309: Sở Ngân đối chiến Hoàng Phủ Lương2019-09-25 21:37
 • #310: Chiến đấu kịch liệt2019-09-25 21:37
 • #311: Linh Vũ Song Tu2019-09-25 21:37
 • #312: Kỹ kinh tứ tọa2019-09-25 21:38
 • #313: Vô Cực Ma Trảm2019-09-25 21:38
 • #314: Sở Ngân cơn giận, thế như thần ma2019-09-25 21:38
 • #315: Cuối cùng cơ hội2019-09-25 21:38
 • #316: Hào đoạt quán quân2019-09-25 21:38
 • #317: Thất Tinh Thánh Điển2019-09-25 21:38
 • #318: Thiên Tinh võ phủ quật khởi2019-09-25 21:38
 • #319: Cầm thú a!2019-09-25 21:39
 • #320: Địa Khôn Kim Bài2019-09-25 21:39
 • #321: Chữa trị Huyễn Linh Chuông + Thiên chi kiêu nữ2019-09-25 21:39
 • #322: Ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi2019-09-25 21:39
 • #323: Phù văn chi thuật đọ sức2019-09-25 21:39
 • #324: Ảo trận2019-09-25 21:40
 • #325: Bắt lại ngươi2019-09-25 21:40
 • #326: Lễ vật2019-09-25 21:40
 • #327: Quan báo tư thù2019-09-25 21:40
 • #328: Ngựa chết thành ngựa sống2019-09-25 21:40
 • #329: Khí văn khắc hoạ2019-09-25 21:40
 • #330: Ngoài ý muốn không ngờ2019-09-25 21:40
 • #331: Một đời mới Huyễn Linh Chuông2019-09-25 21:41
 • #332: Tịch Lam ly khai2019-09-25 21:41
 • #333: Hối hận2019-09-25 21:41
 • #334: Diệp Dao thay đổi2019-09-25 21:41
 • #335: Dư luận xôn xao, toàn thành rung chuyển2019-09-25 21:41
 • #336: Ai dám động đến Sở Ngân2019-09-25 21:41
 • #337: Nghiêm trọng cục diện2019-09-25 21:41
 • #338: Hoàng thất ám chi đội truy sát2019-09-25 21:42
 • #339: Hoàng thất ám chi đội, không gì hơn cái này2019-09-25 21:42
 • #340: Tiêu thất2019-09-25 21:42
 • #341: Đi Kỳ Thần sơn tìm Ly Vô Thương2019-09-25 21:42
 • #342: Lại gặp Long Chiến2019-09-25 21:42
 • #343: Anh linh bất diệt, lưu tồn tại thế2019-09-25 21:42
 • #344: Hoàng thất lão quái vật2019-09-25 21:42
 • #345: Chạy ra ngoài thành2019-09-25 21:43
 • #346: Tây Hải đại tướng quân2019-09-25 21:43
 • #347: Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc2019-09-25 21:43
 • #348: Phong Ẩn khu vực2019-09-25 21:43
 • #349: Lang thành bộ hạ cũ2019-09-25 21:43
 • #350: Sở Ngân thức tỉnh2019-09-25 21:43
 • #351: Cuồng Ma Ngưu Thú2019-09-25 21:43
 • #352: Hứa Hữu Dung2019-09-25 21:44
 • #353: Câu Dặc thành, luyện khí thế gia2019-09-25 21:44
 • #354: Phù văn lệch lạc2019-09-25 21:44
 • #355: Sở Ngân điều kiện2019-09-25 21:44
 • #356: Địa Hỏa đài, Tam Túc đỉnh2019-09-25 21:44
 • #357: Đột ngột đến đả kích2019-09-25 21:44
 • #358: Linh Quang Khí Văn2019-09-25 21:44
 • #359: Chiến2019-09-25 21:45
 • #360: Ta tin tưởng hắn2019-09-25 21:45
 • #361: Ngàn cân treo sợi tóc2019-09-25 21:45
 • #362: Giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng2019-09-25 21:45
 • #363: Có thể đối ta trả một chút trách nhiệm sao2019-09-25 21:45
 • #364: Chiến đấu kịch liệt Phá Không Cảnh cao thủ2019-09-25 21:45
 • #365: Khô Lâu Thạch, Xuyên Ma Liên2019-09-25 21:45
 • #366: Huyễn Linh Chuông chi uy2019-09-25 21:45
 • #367: Ngươi đạo thụ còn có thể cứu2019-09-25 21:46
 • #368: Hứa Hào quyết tâm2019-09-25 21:46
 • #369: Hứa gia quà tặng2019-09-25 21:46
 • #370: Tướng Môn2019-09-25 21:46
 • #371: Trước khi rời đi2019-09-25 21:46
 • #372: Phá Không Cảnh2019-09-25 21:46
 • #373: Vạn Thú Lĩnh2019-09-25 21:46
 • #374: Liên khóa hung vật2019-09-25 21:47
 • #375: Lão khất cái2019-09-25 21:47
 • #376: Không bình tĩnh Vạn Thú Lĩnh2019-09-25 21:47
 • #377: Truy tập thú vương2019-09-25 21:47
 • #378: Bích Nhiễm Kiếm ở trên người hắn2019-09-25 21:47
 • #379: Ta có chút loạn2019-09-25 21:47
 • #380: Mỗi ngày bị nữ nhân xinh đẹp vây quanh2019-09-25 21:47
 • #381: Cầm kỳ thư họa2019-09-25 21:48
 • #382: Thất phẩm cao cấp Văn Thuật Sư2019-09-25 21:48
 • #383: Tàn khốc giết chóc2019-09-25 21:48
 • #384: Ngươi tại cứu hắn2019-09-25 21:48
 • #385: Thác Bạt Sát2019-09-25 21:48
 • #386: Thâm nhập Vạn Thú Lĩnh2019-09-25 21:48
 • #387: Chưởng Tuyệt, Lộ Thiên Hạng2019-09-25 21:48
 • #388: Đại Lực Nộ Chưởng Kính2019-09-25 21:48
 • #389: Tang Hồn Chi Thanh2019-09-25 21:49
 • #390: Hung tàn2019-09-25 21:49
 • #391: Nước sâu khu vực bên trong bạch quang2019-09-25 21:49
 • #392: Dưới nước cung điện2019-09-25 21:49
 • #393: Huyễn Thuật Quan Tưởng Đồ2019-09-25 21:49
 • #394: Thương Tuyệt, Tư Trạch Nghiệp2019-09-25 21:49
 • #395: Lấy con mắt phát động ảo thuật2019-09-25 21:49
 • #396: Hài cốt chất như núi2019-09-25 21:49
 • #397: Tế đàn cổ xưa2019-09-25 21:50
 • #398: Tu La Tông, Đao Tuyệt, Lang Lập2019-09-25 21:50
 • #399: Gặp lại Chưởng Tuyệt2019-09-25 21:50
 • #400: Kim Cương Huyền Thể2019-09-25 21:50
 • #401: Thất Tinh Sát, Diêu Quang Trảm2019-09-25 21:50
 • #402: Kinh thiên biến đổi lớn2019-09-25 21:50
 • #403: Phong Yêu Chi Địa, Thánh Dực Thiên Viêm Tước2019-09-25 21:50
 • #404: Xé rách thiên võng, phá tan gông xiềng2019-09-25 21:51
 • #405: Kinh biến2019-09-25 21:51
 • #406: Tiếu Nhược Mạn2019-09-25 21:51
 • #407: Hung vật chưa chết2019-09-25 21:51
 • #408: Trạm tiếp theo, Thiên Vũ Tông2019-09-25 21:51
 • #409: Tông môn tàn khốc2019-09-25 21:51
 • #410: Chính là bị hắn giết chết2019-09-25 21:51
 • #411: Thiên mục2019-09-25 21:51
 • #412: Thiên Vẫn Thạch2019-09-25 21:52
 • #413: Kịch đấu Thánh Dực Thiên Viêm Tước2019-09-25 21:52
 • #414: Khiêu khích điện phủ đệ tử (canh ba)2019-09-25 21:52
 • #415: Thiên Nham Bá Quyền, Kim Lãng Thao Thiên2019-09-25 21:52
 • #416: Hoàng Tuyền Chỉ Kiếm2019-09-25 21:52
 • #417: Gọi ngươi chớ chọc hắn2019-09-25 21:53
 • #418: Tựa như ảo mộng2019-09-25 21:53
 • #419: Trận Tuyệt, Nghiêm Hàm Liễu (canh ba)2019-09-25 21:53
 • #420: Tiện nhân a (canh tư)2019-09-25 21:53
 • #421: Thánh Dực Thiên Viêm Tước mục2019-09-25 21:53
 • #422: Tông môn khảo hạch2019-09-25 21:53
 • #423: Hạch tâm đệ tử (canh ba)2019-09-25 21:53
 • #424: Thủ luân khảo hạch bắt đầu2019-09-25 21:54
 • #425: Ung dung đi qua2019-09-25 21:54
 • #426: Dung Nham Cự Thạch Thú2019-09-25 21:54
 • #427: Cổ quái2019-09-25 21:54
 • #428: Kỳ dị tảng đá2019-09-25 21:54
 • #429: Hắc Thủy hà, Kinh Lôi vực2019-09-25 21:54
 • #430: Tia chớp màu đen2019-09-25 21:54
 • #431: Ta giúp ngươi một lần tốt2019-09-25 21:55
 • #432: Ám Dực Giao2019-09-25 21:55
 • #433: Thâm nhập Kinh Lôi vực2019-09-25 21:55
 • #434: Kinh biến2019-09-25 21:55
 • #435: Thánh khí chi uy2019-09-25 21:55
 • #436: Hàng ngàn hàng vạn Lôi Kiếp vào cơ thể2019-09-25 21:55
 • #437: Ám lôi chi lực2019-09-25 21:56
 • #438: Bước vào điện phủ2019-09-25 21:56
 • #439: Ba người chặn đường2019-09-25 21:56
 • #440: Lực chiến điện phủ ba vị trí đầu2019-09-25 21:56
 • #441: Thanh Diễm Lạc Thiên Kiếp2019-09-25 21:56
 • #442: Oanh sát2019-09-25 21:56
 • #443: Khai Dương Chi Quyền Trấn Thiên Khuyển2019-09-25 21:56
 • #444: Kinh khủng nhất chuyện2019-09-25 21:57
 • #445: Diệu Thiên đài, đừng tìm đường chết2019-09-25 21:57
 • #446: Kinh biến tái khởi2019-09-25 21:57
 • #447: Hỗn chiến2019-09-25 21:57
 • #448: Truy tập Lang Lập2019-09-25 21:57
 • #449: Chiến đấu kịch liệt Đao Tuyệt2019-09-25 21:57
 • #450: Thế trảm Lang Lập2019-09-25 21:57
 • #451: Phản hồi (canh ba)2019-09-25 21:58
 • #452: Quan báo tư thù (đại chương tiết)2019-09-25 21:58
 • #453: Trời sinh ta đáng yêu tất hữu dụng2019-09-25 21:58
 • #454: Trèo cao không lên (canh ba)2019-09-25 21:58
 • #455: Huyết trì tà vật2019-09-25 21:58
 • #456: Lấy khí tế khí, lấy linh tế linh2019-09-25 21:58
 • #457: Linh khí đại đề thăng2019-09-25 21:58
 • #458: Mãng Sơn bí ẩn2019-09-25 21:59
 • #459: Thần bí địa phương2019-09-25 21:59
 • #460: Lại gặp Lạc Mộng Thường2019-09-25 21:59
 • #461: Ánh mắt ngươi là tử sắc2019-09-25 21:59
 • #462: Loạn thạch chồng chất tại cốc, cự phong súc bên ngoài2019-09-25 21:59
 • #463: Thông Thiên Kiếm Các2019-09-25 21:59
 • #464: Thiên Vũ Tông giết đến2019-09-25 22:00
 • #465: Thần bí tấm bia đá2019-09-25 22:00
 • #466: Sở Ngân hành động2019-09-25 22:00
 • #467: Thành công yểm hộ, tiến nhập bãi đá2019-09-25 22:00
 • #468: Trấn áp ngươi một đời2019-09-25 22:00
 • #469: Bạch Lân Xà Hoàng2019-09-25 22:00
 • #470: Vũ khí miễn dịch2019-09-25 22:00
 • #471: Mãnh thú chém giết2019-09-25 22:01
 • #472: Xà Hoàng phá lồng, Thánh Tước trấn thiên2019-09-25 22:01
 • #473: Bốn sao Yêu Đồng2019-09-25 22:01
 • #474: Xà Hoàng rơi xuống và bị thiêu cháy, chú ấn tranh đoạt2019-09-25 22:01
 • #475: Loạn đấu, cuộc chiến của các thiên tài đại chương tiết2019-09-25 22:01
 • #476: Sự bất quá tam2019-09-25 22:01
 • #477: Liệt Thiên Ưng Chuẩn2019-09-25 22:01
 • #478: Tiếng ưng đánh hụt, lồng khóa hung cầm2019-09-25 22:02
 • #479: Liệt Thiên, Lưu Chuẩn Ưng Mang2019-09-25 22:02
 • #480: Liên bại hai đại hạch tâm đệ tử2019-09-25 22:02
 • #481: Bốn sao Yêu Đồng, Phần Tịch Yêu Viêm2019-09-25 22:02
 • #482: Tươi đẹp nữ nhân2019-09-25 22:02
 • #483: Sở Ngân kế sách2019-09-25 22:02
 • #484: Thông Thiên Kiếm Các2019-09-25 22:02
 • #485: Châu Vực thịnh hội2019-09-25 22:03
 • #486: Bày tỏ2019-09-25 22:03
 • #487: Chú ấn dung hợp2019-09-25 22:03
 • #488: Địa Văn Sư điển tịch2019-09-25 22:03
 • #489: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-09-25 22:03
 • #490: Hỗn Linh Đại Trận, hai mặt đột phá2019-09-25 22:03
 • #491: Bị tập kích2019-09-25 22:03
 • #492: Huyết công tử, Tiết Hạc2019-09-25 22:04
 • #493: Lần đầu giao thủ2019-09-25 22:04
 • #494: Tâm ma sơ khởi2019-09-25 22:04
 • #495: Kiếm Các chi chủ, Mộc Hùng Tài2019-09-25 22:04
 • #496: Phụ tử ân oán2019-09-25 22:04
 • #497: Thiên tài tụ tập2019-09-25 22:04
 • #498: Viễn công tử, Vu Viễn2019-09-25 22:04
 • #499: Kiếm Điển thịnh hội, kéo ra màn che2019-09-25 22:04
 • #500: Thiên tài tranh phong2019-09-25 22:05
 • #501: Chín thắng liên tiếp2019-09-25 22:05
 • #502: So trước đây còn kém cỏi2019-09-25 22:05
 • #503: Thái Tiêu thành, Mạc Hồng Châu2019-09-25 22:05
 • #504: Sở Ngân cơn giận2019-09-25 22:05
 • #505: Tàn nhẫn ngược đãi2019-09-25 22:05
 • #506: Ngươi, một thắng khó cầu2019-09-25 22:05
 • #507: Thái Tiêu thành đi qua2019-09-25 22:06
 • #508: Quyết chiến ngày2019-09-25 22:06
 • #509: Không có quy củ đại chiến2019-09-25 22:06
 • #510: Kiếm Tuyệt2019-09-25 22:06
 • #511: Thánh trảm Trấn Ma kiếm2019-09-25 22:06
 • #512: Lạc gia có nữ, lo gì không thể2019-09-25 22:07
 • #513: Phân Thân Chú Ấn2019-09-25 22:07
 • #514: Để ngươi mười chiêu2019-09-25 22:07
 • #515: Thăng Long Trận, Sở Ngân nộ2019-09-25 22:07
 • #516: Dị công tử, Thôi Kỳ2019-09-25 22:07
 • #517: Băng Viêm Song Hồn2019-09-25 22:07
 • #518: Ảo thuật, Hắc Ám Thiên Lung2019-09-25 22:07
 • #519: Ảo giác chi lực2019-09-25 22:08
 • #520: Song Linh Huyền Thể, thị giác thịnh yến2019-09-25 22:08
 • #521: Đây cũng không phải là ảo thuật2019-09-25 22:08
 • #522: Huyết công tử thế lên, Viễn công tử tranh phong2019-09-25 22:08
 • #523: Thiên Chuy Huyền Thể, Quỷ Hạt huyết mạch2019-09-25 22:08
 • #524: Huyết công tử nổ tung2019-09-25 22:08
 • #525: Sở Ngân đối Huyết công tử2019-09-25 22:08
 • #526: Phong Huyết Thuẫn2019-09-25 22:09
 • #527: Lay động2019-09-25 22:09
 • #528: Linh thiên một kích2019-09-25 22:09
 • #529: Còn trẻ phong mang, như sao như thần2019-09-25 22:09
 • #530: Tu La Tông tông chủ2019-09-25 22:09
 • #531: Tứ hùng gặp mặt2019-09-25 22:09
 • #532: Địa Huyền Cảnh chi chiến2019-09-25 22:09
 • #533: Thông Thiên Kiếm Các đại nguy cơ2019-09-25 22:09
 • #534: Kinh Thiên Ma Kiếm2019-09-25 22:10
 • #535: Nắm Ma Kiếm, chiến tam hùng2019-09-25 22:10
 • #536: Đại Phù Đồ Ma Quyết2019-09-25 22:10
 • #537: Cầu Ma2019-09-25 22:10
 • #538: Kiếm Ma Huyền Thể, thức tỉnh2019-09-25 22:10
 • #539: Cắt đứt2019-09-25 22:10
 • #540: Lạc gia gia chủ2019-09-25 22:10
 • #541: Tiễn nàng một món lễ lớn2019-09-25 22:10
 • #542: Mượn binh2019-09-25 22:11
 • #543: Gần đến phong bạo2019-09-25 22:11
 • #544: Long Nha quân2019-09-25 22:11
 • #545: Một ngàn lần lực xuyên thấu (canh ba)2019-09-25 22:11
 • #546: Thanh Trĩ đỉnh2019-09-25 22:11
 • #547: Long Lực Đan2019-09-25 22:11
 • #548: Kéo kiếm nghìn dặm2019-09-25 22:11
 • #549: Tu La Trảm2019-09-25 22:11
 • #550: Cuối cùng chuẩn bị2019-09-25 22:11
 • #551: Mưa rền gió dữ, sắp diễn ra (canh ba)2019-09-25 22:12
 • #552: Binh lâm dưới thành2019-09-25 22:12
 • #553: Hiện tại, ta tới2019-09-25 22:12
 • #554: Chém giết (canh ba)2019-09-25 22:12
 • #555: Chờ lâu ngày2019-09-25 22:12
 • #556: Vạn tên cùng bắn, sát khí như ma2019-09-25 22:12
 • #557: Vô Thiên Ngục Kiếp Sát Trận2019-09-25 22:12
 • #558: Tàn phá2019-09-25 22:12
 • #559: Cầm xuống Thái Tiêu thành (canh ba)2019-09-25 22:13
 • #560: Ngọc công tử2019-09-25 22:13
 • #561: Ba phần đại lễ2019-09-25 22:13
 • #562: Song long chi chiến2019-09-25 22:13
 • #563: Một chiêu kia mới vừa rồi, để ngươi2019-09-25 22:13
 • #564: Thương Viêm Chi Lực2019-09-25 22:13
 • #565: Yêu Hỏa trấn Thương Viêm2019-09-25 22:13
 • #566: Bốn sao Yêu Đồng, Táng Tịch2019-09-25 22:13
 • #567: Bởi vì, ngươi sẽ chết2019-09-25 22:14
 • #568: Hung nhân Thác Bạt Sát2019-09-25 22:14
 • #569: Thánh thể2019-09-25 22:14
 • #570: Phong Ẩn khu vực thay đổi2019-09-25 22:14
 • #571: Trở về Phong Ẩn khu vực2019-09-25 22:14
 • #572: Lang thành chiến đấu kịch liệt2019-09-25 22:14
 • #573: Tru diệt Hoàng Phủ Viễn Xá2019-09-25 22:14
 • #574: Tam phương thế lực rút đi2019-09-25 22:14
 • #575: Thánh Tinh Vương Triều thay đổi2019-09-25 22:15
 • #576: Sở Ngân lựa chọn2019-09-25 22:15
 • #577: Hắn muốn trở về2019-09-25 22:15
 • #578: Không thiếu người tay2019-09-25 22:15
 • #579: Liệt Tâm Quỷ Phù2019-09-25 22:15
 • #580: Thiên Thú Tông2019-09-25 22:15
 • #581: Thạch Nham Tà Long Thú2019-09-25 22:16
 • #582: Mãnh thú sổng chuồng, Tà Long lay trời2019-09-25 22:16
 • #583: Thần phục2019-09-25 22:16
 • #584: Thánh Tinh Vương Triều, ta Sở Ngân tới2019-09-25 22:16
 • #585: Sở Ngân ở đây, những người cản đường chết2019-09-25 22:16
 • #586: Huyết tẩy Vi gia2019-09-25 22:16
 • #587: Nam Thân Vương Phủ, máu chảy thành sông2019-09-25 22:17
 • #588: Lật trời2019-09-25 22:17
 • #589: Sở Ngân ở đây, lão thất phu ở đâu2019-09-25 22:17
 • #590: Chân Đan Huyễn2019-09-25 22:17
 • #591: Rối tinh rối mù2019-09-25 22:17
 • #592: Hành hạ đến chết Chân Đan Huyễn2019-09-25 22:17
 • #593: Giết không tha2019-09-25 22:17
 • #594: Đại chiến Hoàng tổ2019-09-25 22:18
 • #595: Toàn lực ứng phó2019-09-25 22:18
 • #596: Thất Tinh Thánh Điển tranh phong2019-09-25 22:18
 • #597: Thiên Quyền Toa, Truy Nhật Nguyệt2019-09-25 22:18
 • #598: Linh thiên bạo kích, yêu viêm táng tịch2019-09-25 22:18
 • #599: Hoàng tổ vong, vương triều diệt2019-09-25 22:18
 • #600: Sở Ngân quyết đoán2019-09-25 22:18
 • #601: Học viện liên minh2019-09-25 22:19
 • #602: Hội trưởng Kiều Dung2019-09-25 22:19
 • #603: Có điểm hoài nghi nhân sinh2019-09-25 22:19
 • #604: Giải quyết Văn Thuật Sư công hội2019-09-25 22:19
 • #605: Nguyện ngươi mạnh khỏe, tuế nguyệt qua tốt2019-09-25 22:19
 • #606: Diệp Dao mất tích2019-09-25 22:19
 • #607: Nước cạn há có thể khốn kim long2019-09-25 22:19
 • #608: Lai giả bất thiện2019-09-25 22:20
 • #609: Úc Sát2019-09-25 22:20
 • #610: Thiên Vũ Tông tông chủ, Kỳ Trương2019-09-25 22:20
 • #611: Liên minh Thiên Vũ Tông2019-09-25 22:20
 • #612: Xuất phát Đông Thắng châu2019-09-25 22:20
 • #613: Không tưởng được2019-09-25 22:20
 • #614: Tam đại điện2019-09-25 22:21
 • #615: Đại đạo thần trận2019-09-25 22:21
 • #616: Đông Thắng châu, Khôn Lưu sơn2019-09-25 22:21
 • #617: Trở về2019-09-25 22:21
 • #618: Khôn Lưu Lệnh, tam đại điện chủ2019-09-25 22:21
 • #619: Nội bộ mâu thuẫn2019-09-25 22:21
 • #620: Có người ở gọi ta2019-09-25 22:21
 • #621: Thần bí nhân2019-09-25 22:22
 • #622: Lạc Mộng Thường ly khai2019-09-25 22:22
 • #623: Nghìn năm Thiên Phù Thụ2019-09-25 22:22
 • #624: Chư vị đang ngồi đều là rác rưởi2019-09-25 22:22
 • #625: Thiên Ma Chiến Khải2019-09-25 22:22
 • #626: Thí Thiên Ma Nhận, Linh Võ Hợp Kích (canh ba)2019-09-25 22:22
 • #627: Còn ăn hiếp Bạch Luyện (canh tư cầu hoa)2019-09-25 22:22
 • #628: Làm áp lực2019-09-25 22:22
 • #629: Thủy Hồn Tinh, thần bí nhân2019-09-25 22:23
 • #630: Yêu Viêm Phần Hồ (canh ba)2019-09-25 22:23
 • #631: Thánh vũ vẩy không, thần bí ảo giác2019-09-25 22:23
 • #632: Hai cái tin tức2019-09-25 22:23
 • #633: Hoang Cổ Thiên Vực, Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh (canh ba)2019-09-25 22:23
 • #634: Phi Tiên Huyền Cảnh2019-09-25 22:23
 • #635: Huyền Cảnh bên trong2019-09-25 22:23
 • #636: Điêu luyện sắc sảo2019-09-25 22:24
 • #637: Chính là nó2019-09-25 22:24
 • #638: Nhất Kiếm Phi Tiên Thuật2019-09-25 22:24
 • #639: Ra tháp2019-09-25 22:24
 • #640: Phi Tiên điện đệ nhất nhân2019-09-25 22:24
 • #641: Đại ẩn ẩn tại thành thị2019-09-25 22:24
 • #642: Một chưởng bị mất mạng2019-09-25 22:24
 • #643: Địa Huyền Cảnh, cường đại hắc y nhân2019-09-25 22:24
 • #644: Độc Long Đàm2019-09-25 22:25
 • #645: Cổ Thực Nhân Ngư2019-09-25 22:25
 • #646: Điên cuồng2019-09-25 22:25
 • #647: Thú hoàng, Hắc Ám Cốt Tích Long2019-09-25 22:25
 • #648: Nổ tung, Thạch Nham Tà Long Thú2019-09-25 22:25
 • #649: Chém giết thú hoàng2019-09-25 22:25
 • #650: Luyện Huyết Môn2019-09-25 22:27
 • #651: Chờ chính là ngươi2019-09-25 22:27
 • #652: Phong Tường Chi Nguyên, đàn thú loạn vũ2019-09-25 22:27
 • #653: Cổ thành phá, Vạn Thú Quả2019-09-25 22:27
 • #654: Hỗn loạn tranh đoạt (canh ba)2019-09-25 22:27
 • #655: Huyền Chi Lệnh2019-09-25 22:28
 • #656: Xấu nhất sự tình2019-09-25 22:28
 • #657: Đánh không chết giống2019-09-25 22:28
 • #658: Chiến đấu kịch liệt2019-09-25 22:28
 • #659: Chống đỡ không chết ngươi2019-09-25 22:28
 • #660: Mạng ngươi, ta Sở Ngân nhận lấy2019-09-25 22:28
 • #661: Thắng lợi trở về2019-09-25 22:28
 • #662: Về Diệp Dao suy đoán2019-09-25 22:29
 • #663: Thương Hải thành2019-09-25 22:29
 • #664: Thủ đoạn độc ác2019-09-25 22:29
 • #665: Phát đại tài2019-09-25 22:29
 • #666: Ly Hỏa Kiếm2019-09-25 22:29
 • #667: Đều là người có tiền2019-09-25 22:29
 • #668: Thôi đi, mua không nổi2019-09-25 22:30
 • #669: Điên cuồng cạnh tranh2019-09-25 22:30
 • #670: Đột ngột đến kinh biến2019-09-25 22:30
 • #671: Thần bí hắc y nhân lại xuất hiện2019-09-25 22:30
 • #672: Nguyệt Long Thiên Vũ, Thiên Huyễn Ảnh2019-09-25 22:30
 • #673: Đại Na Di Chi Thuật2019-09-25 22:30
 • #674: Chứng thực2019-09-25 22:30
 • #675: Quần hùng truy đuổi2019-09-25 22:30
 • #676: Diệp Dao thức tỉnh2019-09-25 22:31
 • #677: Ngươi là ai2019-09-25 22:31
 • #678: Đại chiến Luật Xuyên Phong2019-09-25 22:31
 • #679: Loạn Phong Trảm, Phi Tiên Kiếm2019-09-25 22:31
 • #680: Vẫn Sát Phong Tường, Bích Nhiễm Thánh Kiếm2019-09-25 22:31
 • #681: Chém giết Luật Xuyên Phong2019-09-25 22:31
 • #682: Thương Hải thành đại loạn2019-09-25 22:31
 • #683: Ly Hồn Tán Chi Độc2019-09-25 22:31
 • #684: Cũng không phải khó giải chi vật2019-09-25 22:32
 • #685: Diệp Dao thanh tỉnh2019-09-25 22:32
 • #686: Chân tướng2019-09-25 22:32
 • #687: Dã tâm bừng bừng2019-09-25 22:32
 • #688: Đấu chuyển vạn thú2019-09-25 22:32
 • #689: Đại đạo lực lượng2019-09-25 22:32
 • #690: Đại Đạo Thần Thạch mảnh vụn2019-09-25 22:32
 • #691: Vô Vọng cốc tìm đến2019-09-25 22:32
 • #692: Hoang Cổ Thiên Vực gặp lại2019-09-25 22:33
 • #693: Đại tát võng2019-09-25 22:33
 • #694: Thân Đồ Dịch Thiên2019-09-25 22:33
 • #695: Thu lưới, sơn mạch rung chuyển2019-09-25 22:33
 • #696: Đại quân yêu thú2019-09-25 22:33
 • #697: Triệu Hoán Khế Ước2019-09-25 22:33
 • #698: Địa Huyền Cảnh2019-09-25 22:33
 • #699: Ẩn dấu nhân vật khủng bố2019-09-25 22:33
 • #700: Ngoài ý muốn phát hiện2019-09-25 22:34
 • #701: Thất Hồn quốc Tứ công chúa2019-09-25 22:34
 • #702: Đường tập kích2019-09-25 22:34
 • #703: Thiên Vân Trang2019-09-25 22:34
 • #704: Ngoan lệ tam hoàng tử2019-09-25 22:34
 • #705: Nó, ở trên thân thể ngươi2019-09-25 22:34
 • #706: Diêu Quang Tinh hồn sứ2019-09-25 22:34
 • #707: Thái độ đại xoay ngược lại2019-09-25 22:34
 • #708: Sở Ngân cơn giận2019-09-25 22:35
 • #709: Vạn thú chi lực, giết ngươi Thất Hồn phủ2019-09-25 22:35
 • #710: Thiên Cơ Liên, Khốn Thần Ma2019-09-25 22:35
 • #711: Đánh chết Diêu Quang Tinh hồn sứ2019-09-25 22:35
 • #712: Tập hợp đủ Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh2019-09-25 22:35
 • #713: Tai họa ngập đầu2019-09-25 22:35
 • #714: Gặp lại Thác Bạt Sát2019-09-25 22:35
 • #715: Tình huống không ổn2019-09-25 22:36
 • #716: Lực lượng kinh khủng2019-09-25 22:36
 • #717: Minh La Chinh Sát2019-09-25 22:36
 • #718: Trục Lộc thành2019-09-25 22:37
 • #719: Vậy thì đánh đi2019-09-25 22:37
 • #720: Tối cường chữa bệnh chi thuật2019-09-25 22:37
 • #721: Loạn chiến chém giết2019-09-25 22:37
 • #722: Chưởng môn kiếm2019-09-25 22:37
 • #723: Đoàn diệt Luyện Huyết Môn2019-09-25 22:37
 • #724: Thạch Nham Tà Long Thú biến hóa2019-09-25 22:38
 • #725: Kiếm Ma trở về2019-09-25 22:38
 • #726: Lãnh Linh Nhạn, Nam Cung Bách2019-09-25 22:38
 • #727: Kết quả so đấu2019-09-25 22:38
 • #728: Người thông minh đánh cờ2019-09-25 22:38
 • #729: Phá Phủ Hậu Sinh Đan2019-09-25 22:38
 • #730: Bán ra Thiên Địa Huyền Hoàng Lệnh2019-09-25 22:39
 • #731: Gấp bội giá trên trời2019-09-25 22:39
 • #732: Thụ Hồn Thiên Dưỡng Dịch2019-09-25 22:39
 • #733: Tài đại khí thô2019-09-25 22:39
 • #734: Cấp bậc cao nhất đệ tử2019-09-25 22:39
 • #735: Phản hồi Bách Quốc châu2019-09-25 22:39
 • #736: Đạt được Tướng minh2019-09-25 22:39
 • #737: Toàn bộ minh sôi trào2019-09-25 22:39
 • #738: Không kịp chuẩn bị biến cố2019-09-25 22:40
 • #739: Huyết chiến Tu La Tông2019-09-25 22:40
 • #740: Kiếm tháp hiện, phù đồ trảm2019-09-25 22:40
 • #741: Toàn quân giết đến2019-09-25 22:40
 • #742: Ưu thế tuyệt đối2019-09-25 22:40
 • #743: Nguyên lai núp ở nơi đó2019-09-25 22:41
 • #744: Hách Liên Chung chết trận2019-09-25 22:41
 • #745: Chém giết2019-09-25 22:41
 • #746: San bằng Tu La Tông2019-09-25 22:41
 • #747: Bốn viên Tinh Hồn Châu2019-09-25 22:41
 • #748: Phản hồi Khôn Lưu sơn2019-09-25 22:41
 • #749: Quần hùng tụ họp, cửu tiêu long ngâm2019-09-25 22:41
 • #750: Hoang Cổ Thiên Vực mở ra2019-09-25 22:41
 • #751: Quang Mang Thánh Tộc2019-09-25 22:41
 • #752: Tuấn Lân Thú lại xuất hiện2019-09-25 22:42
 • #753: Nhiệm vụ tuyệt mật2019-09-25 22:42
 • #754: Hồ sâu cự thú2019-09-25 22:42
 • #755: Thành hoang kinh biến, nguy cơ đánh tới2019-09-25 22:42
 • #756: Vướng tay chân2019-09-25 22:42
 • #757: Luyện Huyết Môn đối Khôn Lưu sơn2019-09-25 22:42
 • #758: Vì giết chóc mà sinh sinh vật2019-09-25 22:43
 • #759: Tử Vong Tà Thú2019-09-25 22:43
 • #760: Thế trấn toàn trường2019-09-25 22:43
 • #761: Dẫn dắt rời đi2019-09-25 22:43
 • #762: Chém giết song thú2019-09-25 22:43
 • #763: Tiên Dựng Linh Nghiễn Thạch2019-09-25 22:43
 • #764: Yêu Linh Thể2019-09-25 22:43
 • #765: Hải Nạp Càn Khôn Chi Thuật2019-09-25 22:43
 • #766: Chuyện tất có yêu2019-09-25 22:44
 • #767: Song hồn2019-09-25 22:44
 • #768: Long trời lở đất2019-09-25 22:44
 • #769: Cướp đoạt2019-09-25 22:44
 • #770: Lịch Thần Thương, Thiên Nghiệp Đao2019-09-25 22:44
 • #771: Nơi đây không nên ở lâu2019-09-25 22:44
 • #772: Đại Na Di Chi Thuật2019-09-25 22:44
 • #773: Niềm vui ngoài ý muốn2019-09-25 22:45
 • #774: Thiên nghiệp vẫn còn, lịch thần kinh thiên2019-09-25 22:45
 • #775: Khôn Lưu sơn, có đầu mối2019-09-25 22:45
 • #776: Tình huống khẩn cấp2019-09-25 22:45
 • #777: Ngư Thủy khe suối2019-09-25 22:45
 • #778: Đánh lén ban đêm Luyện Huyết Môn2019-09-25 22:45
 • #779: Xin đợi lâu ngày2019-09-25 22:45
 • #780: Ngươi Nam Cung Bách mạng chó, ta nhận lấy2019-09-25 22:45
 • #781: Đại Đồ Ma Chi Thuật2019-09-25 22:46
 • #782: Lịch Thần Thương chi uy2019-09-25 22:46
 • #783: Lấy một địch ba2019-09-25 22:46
 • #784: Chém giết2019-09-25 22:46
 • #785: Đi không nổi2019-09-25 22:46
 • #786: Tinh Hồn Tứ Bạo Kích2019-09-25 22:46
 • #787: Hoàn toàn thắng lợi2019-09-25 22:46
 • #788: Chia binh hai đường2019-09-25 22:47
 • #789: Huyết sắc rừng rậm2019-09-25 22:47
 • #790: Vậy thì hủy diệt nó2019-09-25 22:47
 • #791: Không phải bình thường đúng dịp2019-09-25 22:47
 • #792: Thiên Trúc phong2019-09-25 22:47
 • #793: Gặp lại Tân Cố2019-09-25 22:47
 • #794: Có bản lĩnh cứ tới đây cầm2019-09-25 22:47
 • #795: Một lớp không yên tĩnh, một lớp lại nổi lên2019-09-25 22:48
 • #796: Dị biến2019-09-25 22:48
 • #797: Khuy Tiên đài bí cảnh2019-09-25 22:48
 • #798: Tượng đá cự nhân2019-09-25 22:48
 • #799: Băng Kính Ma Cung2019-09-25 22:48
 • #800: Thiết Cát thánh phủ2019-09-25 22:48
 • #801: Cái chỗ kia người đến2019-09-25 22:48
 • #802: Loạn bận túi bụi2019-09-25 22:48
 • #803: Địa Ngục Hoàng Tuyền Chiểu2019-09-25 22:49
 • #804: Tên ta Tây Phong2019-09-25 22:49
 • #805: Huyễn sinh Tam Cương Thuẫn2019-09-25 22:49
 • #806: Chạm vào tức vong (canh hai)2019-09-25 22:49
 • #807: Tiên Phù Linh Thụ2019-09-25 22:49
 • #808: Không biết xấu hổ2019-09-25 22:49
 • #809: Vực sâu miệng lớn2019-09-25 22:49
 • #810: Cây thứ hai Tiên Phù Linh Thụ2019-09-25 22:50
 • #811: Ta Sở Ngân, sẽ làm chủ ngươi2019-09-25 22:50
 • #812: Khuy Tiên đài đổ nát2019-09-25 22:50
 • #813: Lãnh Linh Nhạn chiến Ảnh Sát2019-09-25 22:50
 • #814: Hư Vô Thiên Ấn Quyết, giới. . .2019-09-25 22:50
 • #815: Ăn thịt người2019-09-25 22:50
 • #816: Chém giết2019-09-25 22:50
 • #817: Tử vong tổn thương2019-09-25 22:50
 • #818: Thiên Tuyền Sát, Loạn Tinh Hà2019-09-25 22:51
 • #819: Chém giết Tiêu Mãng2019-09-25 22:51
 • #820: Châu vực cự kình2019-09-25 22:51
 • #821: Nửa đường bị tấn công2019-09-25 22:51
 • #822: Minh U Thủy Diễm đối Phần Tịch Yêu Viêm2019-09-25 22:51
 • #823: Một kiếm bị mất mạng2019-09-25 22:51
 • #824: Thất Tinh thành2019-09-25 22:51
 • #825: Tinh Chi Bí Cảnh2019-09-25 22:52
 • #826: Là hắn2019-09-25 22:52
 • #827: Khó chịu2019-09-25 22:52
 • #828: Lại gặp người quen2019-09-25 22:52
 • #829: Bi thương2019-09-25 22:52
 • #830: Thái Thanh Tông2019-09-25 22:52
 • #831: Trọn đời không xứng ngẩng đầu2019-09-25 22:52
 • #832: Bắc Cực điện2019-09-25 22:52
 • #833: Thất Hồn phủ, ta Sở Ngân tới2019-09-25 22:53
 • #834: Bắc Cực điện nội điện bên trong2019-09-25 22:53
 • #835: Tinh Chi Thi2019-09-25 22:53
 • #836: Thất sắc chi hoa (canh tư)2019-09-25 22:53
 • #837: Thất Tinh Chi Hồn2019-09-25 22:53
 • #838: Địa Huyền Cảnh thất giai2019-09-25 22:53
 • #839: Không phục tới chiến2019-09-25 22:53
 • #840: Tê Không Thần Kính2019-09-25 22:53
 • #841: Phi Tiên Thiểm Quang2019-09-25 22:53
 • #842: Mượn đao giết người2019-09-25 22:54
 • #843: Cả thành công địch2019-09-25 22:54
 • #844: Tới cũng không chỉ ta một cái2019-09-25 22:54
 • #845: Ngươi thời gian kết thúc2019-09-25 22:54
 • #846: Đóng băng nhân gian2019-09-25 22:54
 • #847: Nguyệt Thần Vũ, Huyền Vũ Cung2019-09-25 22:54
 • #848: Bí cảnh bên trong người cuối cùng2019-09-25 22:54
 • #849: Có tin tức2019-09-25 22:55
 • #850: Vô Vọng cốc, Đại Đạo nhai2019-09-25 22:55
 • #851: Thần bí cổ xưa chi địa2019-09-25 22:55
 • #852: Hành động2019-09-25 22:55
 • #853: Ta tìm Thân Đồ Dịch Thiên2019-09-25 22:55
 • #854: Ám Diễm Kết Giới2019-09-25 22:55
 • #855: Thân Đồ Dịch Thiên dã tâm2019-09-25 22:55
 • #856: Tranh phong2019-09-25 22:55
 • #857: Tượng Ma Đỉnh2019-09-25 22:56
 • #858: Ngũ Hành Lệnh2019-09-25 22:56
 • #859: Bích Nhiễm Kiếm đối Ngũ Hành Lệnh2019-09-25 22:56
 • #860: Bảng đan cấp thánh khí tranh phong (canh hai)2019-09-25 22:56
 • #861: Ngũ Hành Hợp Nhất (canh ba)2019-09-25 22:56
 • #862: Thánh kiếp gặp tới2019-09-25 22:56
 • #863: Thái Cực Thánh Thể2019-09-25 22:56
 • #864: Một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua2019-09-25 22:56
 • #865: Lôi Thánh Cung, Lôi Chỉ Tâm2019-09-25 22:57
 • #866: Cửu Hoa điện, Hàn Dĩ Quyền2019-09-25 22:57
 • #867: Vạn Thế Tông, Kiều Tiểu Uyển2019-09-25 22:57
 • #868: Tiên Phù Linh Thụ, liền ở trên người hắn2019-09-25 22:57
 • #869: Khinh người quá đáng (canh hai)2019-09-25 22:57
 • #870: Nghênh chiến Lôi Thánh Cung (canh ba)2019-09-25 22:57
 • #871: Vừa vặn ba chiêu, dễ đi không tạ ơn2019-09-25 22:57
 • #872: Vướng tay chân2019-09-25 22:57
 • #873: Bốn bề thọ địch2019-09-25 22:58
 • #874: Triệt để muốn hết2019-09-25 22:58
 • #875: Cùng đường2019-09-25 22:58
 • #876: Kinh thế Viên Ma2019-09-25 22:58
 • #877: Ngươi mạng chó trước giữ lại2019-09-25 22:58
 • #878: Mộc Phong phát uy2019-09-25 22:58
 • #879: Táng Long Chi Địa2019-09-25 22:58
 • #880: Ngũ Thánh Phong Ấn Thuật2019-09-25 22:58
 • #881: Lôi Chỉ Tâm thực lực2019-09-25 22:59
 • #882: Lôi Hồn Thánh Thể2019-09-25 22:59
 • #883: Thoát đi2019-09-25 22:59
 • #884: Đây là nơi nào2019-09-25 22:59
 • #885: Long hài2019-09-25 22:59
 • #886: Không có biện pháp2019-09-25 22:59
 • #887: Cơ hội2019-09-25 22:59
 • #888: Thần bí hộp sắt2019-09-25 22:59
 • #889: Kỳ Thiên Lệnh (canh ba)2019-09-25 23:00
 • #890: Lựa chọn2019-09-25 23:00
 • #891: Nhân danh ta, Kỳ Thiên Chi Lực2019-09-25 23:00
 • #892: Phá tan phong ấn2019-09-25 23:00
 • #893: Thủy đàm hạ cửa sắt2019-09-25 23:00
 • #894: Thông đạo2019-09-25 23:00
 • #895: Huyền Sát Tiêu Vực2019-09-25 23:00
 • #896: Huyền Sát Thần Lôi Chi Tâm2019-09-25 23:00
 • #897: Thu phục chi chiến2019-09-25 23:01
 • #898: Huyền Sát Tiêu Vực, quần hùng tập trung2019-09-25 23:01
 • #899: Năm sao yêu đồng2019-09-25 23:01
 • #900: Hôm nay, không người nào có thể sống2019-09-25 23:01
 • #901: Giết chóc, hiện tại bắt đầu2019-09-25 23:01
 • #902: Năm bước giết một người (canh ba)2019-09-25 23:01
 • #903: Chém giết Thiên Huyền Cảnh2019-09-25 23:01
 • #904: Sát lục chi lực, đột phá Thiên Huyền Cảnh2019-09-25 23:01
 • #905: Từ hôm nay, lại không Thất Hồn quốc2019-09-25 23:02
 • #906: Đệ nhất thiên tài, Lôi Minh Hạo2019-09-25 23:02
 • #907: Yêu Đồng đối Lôi Hồn2019-09-25 23:02
 • #908: Các ngươi cùng đi a2019-09-25 23:02
 • #909: Lá bài ra hết (canh ba cầu hoa)2019-09-25 23:02
 • #910: Thái Thanh tông trưởng lão, không gì hơn cái này2019-09-25 23:02
 • #911: Nhất kiếm phi tiên2019-09-25 23:02
 • #912: Đông Thắng châu, sắp trở trời2019-09-25 23:03
 • #913: Thần thánh phương nào2019-09-25 23:03
 • #914: Người hành hung2019-09-25 23:03
 • #915: Kinh hãi2019-09-25 23:03
 • #916: Nhất chiến thành danh, oanh động châu vực2019-09-25 23:03
 • #917: Châu vực đại loạn2019-09-25 23:03
 • #918: Đạo bảo2019-09-25 23:03
 • #919: Rừng rậm tập sát (canh ba cầu hoa)2019-09-25 23:03
 • #920: Chém giết Lôi Ổn2019-09-25 23:03
 • #921: Chôn giết2019-09-25 23:04
 • #922: Tử vong thung lũng2019-09-25 23:04
 • #923: Giết một người là tội nhân, sát vạn người là anh hùng2019-09-25 23:04
 • #924: Đối mặt2019-09-25 23:04
 • #925: Thái thượng trưởng lão2019-09-25 23:04
 • #926: Tinh Hồn Lục Bạo Kích2019-09-25 23:04
 • #927: Thiên Thống hoàng triều, tiêu vong2019-09-25 23:04
 • #928: Khôn Lưu sơn nguy cơ2019-09-25 23:04
 • #929: Máu tươi Khôn Lưu sơn2019-09-25 23:05
 • #930: Vô Vọng cốc, giết chóc trình diễn2019-09-25 23:05
 • #931: Tuyệt vọng2019-09-25 23:05
 • #932: Huyết tẩy Vô Vọng cốc2019-09-25 23:05
 • #933: Gần mà đến khủng bố phong bạo2019-09-25 23:05
 • #934: Kéo thương thế thượng Lôi Thánh Cung2019-09-25 23:05
 • #935: Ta Sở Ngân, ở chỗ này2019-09-25 23:05
 • #936: Bão tố, đúng hẹn tới2019-09-25 23:05
 • #937: Cường giả như mây2019-09-25 23:05
 • #938: Máu tươi Thần Lôi đài2019-09-25 23:05
 • #939: Thí Tiên Cực Sát Trận2019-09-25 23:06
 • #940: Gió cùng hỏa thịnh yến2019-09-25 23:06
 • #941: Lôi Chập cơn giận2019-09-25 23:06
 • #942: Đến từ chính Sở Ngân ngọn lửa báo thù2019-09-25 23:06
 • #943: Tuyên cổ trường tồn, ngàn thế bất diệt2019-09-25 23:06
 • #944: Thánh chủ, Lôi Ngạo Khung2019-09-25 23:06
 • #945: Đại chiến Tuyên Cổ Cảnh cường giả2019-09-25 23:07
 • #946: Thiên la địa võng2019-09-25 23:07
 • #947: Tối cường Lôi Hồn Thánh Thể2019-09-25 23:07
 • #948: Như vậy, ngươi có thể thoả mãn2019-09-25 23:07
 • #949: Vạn Thế tông tông chủ, Cửu Hoa điện điện chủ2019-09-25 23:07
 • #950: Tại hạ, Công Dương Vũ2019-09-25 23:07
 • #951: Tuyên Cổ Cảnh chi chiến2019-09-25 23:07
 • #952: Tinh Hồn Thất Bạo Kích2019-09-25 23:07
 • #953: Lôi Thần Chi Nộ2019-09-25 23:08
 • #954: Cuối cùng thắng bại2019-09-25 23:08
 • #955: Lôi Ngạo Khung, bại!2019-09-25 23:08
 • #956: Đại tẩy bài2019-09-25 23:08
 • #957: Cuồn cuộn sóng ngầm2019-09-25 23:08
 • #958: Lạc Mộng Thường, chưa chết2019-09-25 23:08
 • #959: Lực lượng thần bí2019-09-25 23:09
 • #960: Dung hợp Huyền Sát Thần Lôi Chi Tâm2019-09-26 05:24
 • #961: Châu vực đệ tam chủ2019-09-26 05:25
 • #962: Có một người2019-09-26 05:25
 • #963: Cùng ngươi có đồng dạng con mắt nam nhân2019-09-26 05:25
 • #964: Bảy cái danh ngạch2019-09-26 05:25
 • #965: Thiên Lôi Độn, Thiên Mang Nhận2019-09-26 05:25
 • #966: Tìm tới cửa2019-09-26 05:25
 • #967: Tiên Phù Linh Thụ lực lượng2019-09-26 05:26
 • #968: Sơ bộ nắm giữ2019-09-26 05:26
 • #969: Thiên cấp Thanh Lưu Đan2019-09-26 05:26
 • #970: Trụ tâm khí văn2019-09-26 05:26
 • #971: Trước khi rời đi2019-09-26 05:26
 • #972: Ngươi lựa chọn là đối2019-09-26 05:26
 • #973: Đúng hẹn tới2019-09-26 05:27
 • #974: Hôm nay cáo từ, lần sau gặp lại2019-09-26 05:27
 • #975: Mục châu2019-09-26 05:27
 • #976: Lưu Vân Thuyền2019-09-26 05:27
 • #977: Hắn hình như là gọi Sở Ngân2019-09-26 05:28
 • #978: Ba cái địa phương2019-09-26 05:28
 • #979: Hắc Bạch Miêu2019-09-26 05:28
 • #980: Văn Thuật Sư giải thi đấu2019-09-26 05:28
 • #981: Hung ác2019-09-26 05:28
 • #982: Thiên cấp Văn Thuật Sư2019-09-26 05:28
 • #983: Văng ra (canh ba)2019-09-26 05:29
 • #984: Tân chủ nhân2019-09-26 05:29
 • #985: Thân phận khả nghi (đại)2019-09-26 05:29
 • #986: Thiếu thành chủ, Trì Tuyệt Tâm2019-09-26 05:29
 • #987: Báo danh Thiên Phù Chi Chiến2019-09-26 05:29
 • #988: Bảng đan cấp thánh khí (canh ba)2019-09-26 05:29
 • #989: Tô Linh Trúc2019-09-26 05:29
 • #990: Thiên Phù Chi Chiến, đúng hẹn tới2019-09-26 05:30
 • #991: Bàn Giao đài, thiên tài hợp thành2019-09-26 05:30
 • #992: Giải thi đấu vòng thứ nhất2019-09-26 05:30
 • #993: Hắc Huyễn Tháp2019-09-26 05:30
 • #994: Ngươi nghĩ chơi thế nào2019-09-26 05:30
 • #995: Thực sự là không thú vị2019-09-26 05:30
 • #996: Vòng thứ nhất kết thúc2019-09-26 05:31
 • #997: Vòng thứ hai, phù văn chi thuật đối liều mạng2019-09-26 05:31
 • #998: Đã bắt đầu2019-09-26 05:31
 • #999: Huyết Bức Trận2019-09-26 05:31
 • #1000: Trì Tuyệt Tâm đối Tống Hưu2019-09-26 05:31
 • #1001: Biển sâu thôn phệ thú2019-09-26 05:32
 • #1002: Tô Linh Trúc đối trận Thủy Phượng2019-09-26 05:32
 • #1003: Phượng Hoàng Vu Phi2019-09-26 05:32
 • #1004: Sở Ngân đối thủ2019-09-26 05:32
 • #1005: Cuồng ngạo Liễu Diễm2019-09-26 05:32
 • #1006: Làm nhiều việc cùng lúc, trong tối bố trí2019-09-26 05:32
 • #1007: Khiếp sợ toàn trường2019-09-26 05:33
 • #1008: Sở Ngân thắng, Liễu Diễm bại2019-09-26 05:33
 • #1009: Không có cần thiết2019-09-26 05:33
 • #1010: Quyết chiến ngày2019-09-26 05:33
 • #1011: Nửa bước Tông Văn Sư2019-09-26 05:33
 • #1012: Quyết thắng chi chiến độ khó2019-09-26 05:33
 • #1013: Trận chung kết mở ra, quần anh tranh diễm2019-09-26 05:34
 • #1014: Toàn trường tranh phong2019-09-26 05:34
 • #1015: Bách Xuyên Khí Văn, Hồi Thiên Đan Văn2019-09-26 05:34
 • #1016: Trụ tâm đối bách xuyên2019-09-26 05:34
 • #1017: Còn chưa kết thúc2019-09-26 05:34
 • #1018: Như sao như thần, thế sợ toàn trường2019-09-26 05:34
 • #1019: Trụ Tâm Khí Văn tầng thứ ba2019-09-26 05:35
 • #1020: Chê cười2019-09-26 05:35
 • #1021: Rơi vào nhà nào2019-09-26 05:35
 • #1022: Bách Xuyên Thánh Kiếm đối Hình Thương Chi Giáp2019-09-26 05:35
 • #1023: Đông Thắng châu, Sở Ngân2019-09-26 05:35
 • #1024: Phế vật2019-09-26 05:36
 • #1025: Giết chết bất luận tội2019-09-26 05:36
 • #1026: Chiến2019-09-26 05:36
 • #1027: Cự Kình Thánh Thể2019-09-26 05:36
 • #1028: Bá chủ biển sâu2019-09-26 05:36
 • #1029: Trò hay, trình diễn2019-09-26 05:36
 • #1030: Kém không chỉ một điểm2019-09-26 05:37
 • #1031: Âm Dương Thú chi uy2019-09-26 05:37
 • #1032: Thủy cùng hỏa phong bạo2019-09-26 05:37
 • #1033: Thiên Lôi Độn2019-09-26 05:37
 • #1034: Một kiếm hàn quang nhiễm song mi2019-09-26 05:37
 • #1035: Bọn họ là ai2019-09-26 05:37
 • #1036: Gặp lại đối lưu phong bạo2019-09-26 05:38
 • #1037: Bị tập kích2019-09-26 05:38
 • #1038: Lại gặp mặt2019-09-26 05:40
 • #1039: Tránh cho không2019-09-26 05:40
 • #1040: Nguy cơ2019-09-26 05:41
 • #1041: Chủ động xuất kích2019-09-26 05:41
 • #1042: Vong2019-09-26 05:41
 • #1043: Liền ở trước mặt ngươi2019-09-26 05:41
 • #1044: Đã kết thúc2019-09-26 05:41
 • #1045: Hắc Ngục Thất Hung2019-09-26 05:41
 • #1046: Muốn chết2019-09-26 05:42
 • #1047: Tà Thần mời2019-09-26 05:42
 • #1048: Giết người quá nhiều, hội quên mất chính mình2019-09-26 05:42
 • #1049: Đừng giết nó2019-09-26 05:42
 • #1050: Có lai lịch lớn2019-09-26 05:42
 • #1051: Hàn Vân tông, Tề Tiêu Các2019-09-26 05:42
 • #1052: Náo động2019-09-26 05:43
 • #1053: Tôn cấp yêu thú2019-09-26 05:43
 • #1054: Tiên Ma Trủng thay đổi2019-09-26 05:43
 • #1055: Nhất Trụ Thiên Bút2019-09-26 05:43
 • #1056: Trong tranh bức tranh, Thần Lai Chi Thủ2019-09-26 05:43
 • #1057: Liên Dương Lâm Thế2019-09-26 05:43
 • #1058: Phẫn nộ2019-09-26 05:43
 • #1059: Quang Mang Thánh Tộc, đuổi theo2019-09-26 05:44
 • #1060: Đoàn diệt2019-09-26 05:44
 • #1061: Lựa chọn thứ ba2019-09-26 05:44
 • #1062: Chiến Tần Hách2019-09-26 05:44
 • #1063: Từ ngươi tới thừa nhận2019-09-26 05:44
 • #1064: Thiên Mang Nhận2019-09-26 05:44
 • #1065: Hai mươi bốn Huyết Ma thủ vệ2019-09-26 05:45
 • #1066: Thức tỉnh2019-09-26 05:45
 • #1067: Sợ hãi lan tràn2019-09-26 05:45
 • #1068: Bạch Tinh Hổ Ma2019-09-26 05:45
 • #1069: Sâm La, Cực Hàn Phong Bạo2019-09-26 05:45
 • #1070: Lồng giam khốn thú2019-09-26 05:46
 • #1071: Kình Thiên Kiếm Chỉ2019-09-26 05:46
 • #1072: Thập Vũ Yêu Đao, trí mạng phong hoa2019-09-26 05:46
 • #1073: Tứ Hồn Chi Linh2019-09-26 05:46
 • #1074: Thanh Thành công tử2019-09-26 05:46
 • #1075: Sâm La, Kinh Cức Chi Tâm2019-09-26 05:47
 • #1076: Thập Vũ, trảm2019-09-26 05:47
 • #1077: Huyết Ma, Ưng Thao2019-09-26 05:47
 • #1078: Thao Thiết thịnh yến2019-09-26 05:47
 • #1079: Thánh thể cầm thiên, huyết mạch quỷ tu2019-09-26 05:47
 • #1080: Tru diệt Hoang Ma2019-09-26 05:48
 • #1081: Yêu Đế Chi Mộ2019-09-26 05:48
 • #1082: Yêu tôn xuất thủ2019-09-26 05:48
 • #1083: Ngươi rốt cuộc ai2019-09-26 05:48
 • #1084: Hiên Viên Phong Ấn Chi Thuật2019-09-26 05:48
 • #1085: Càng thiếu càng nhiều2019-09-26 05:48
 • #1086: Không rét mà run2019-09-26 05:49
 • #1087: Ma mộ2019-09-26 05:49
 • #1088: Tà Thần lại xuất hiện2019-09-26 05:49
 • #1089: Thiên Huyền Cảnh cửu giai đỉnh phong2019-09-26 05:49
 • #1090: Yêu Đế Chi Mộ mở ra2019-09-26 05:49
 • #1091: Yêu đế cốt hài2019-09-26 05:50
 • #1092: Một kiếm sương hàn thập cửu châu2019-09-26 05:50
 • #1093: Ai có thể tiếp ta một kiếm2019-09-26 05:50
 • #1094: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song2019-09-26 05:50
 • #1095: Tổ Điệp2019-09-26 05:50
 • #1096: Đảm bảo hắn không chết2019-09-26 05:50
 • #1097: Trung lục, Trầm Tinh châu2019-09-26 05:50
 • #1098: Lân Nham Quật2019-09-26 05:51
 • #1099: Hắc Kỳ Lân2019-09-26 05:51
 • #1100: Mạch thượng hoa nở, chậm rãi về vậy2019-09-26 05:51
 • #1101: Hoa có lúc nở lại, người có lúc gặp lại2019-09-26 05:51
 • #1102: Lại gặp Lạc Mộng Thường2019-09-26 05:51
 • #1103: Thiên Ẩn thành thành chủ2019-09-26 05:52
 • #1104: Phi Vân thành, Võ Tông khảo hạch2019-09-26 05:52
 • #1105: Võ Tông thiên tài2019-09-26 05:52
 • #1106: Thiên phú võ học2019-09-26 05:52
 • #1107: Thiên phú, huyết mạch tỷ thí2019-09-26 05:52
 • #1108: Cả thành oanh động2019-09-26 05:52
 • #1109: Kinh diễm tứ tọa2019-09-26 05:53
 • #1110: Không tưởng được2019-09-26 05:53
 • #1111: Điều động nội bộ danh ngạch2019-09-26 05:53
 • #1112: Sáng mai liền đi2019-09-26 05:53
 • #1113: Trạm tiếp theo, Sâm Tế rừng rậm2019-09-26 05:53
 • #1114: Tịch Tĩnh Lĩnh2019-09-26 05:54
 • #1115: Lại trở về2019-09-26 05:54
 • #1116: Trong hồ xác ướp cổ2019-09-26 05:54
 • #1117: Đánh chết2019-09-26 05:54
 • #1118: Tổ Điệp2019-09-26 05:54
 • #1119: Đồng tộc2019-09-26 05:54
 • #1120: Hóa Điệp Trì2019-09-26 05:55
 • #1121: Ngàn cân treo sợi tóc2019-09-26 05:55
 • #1122: Điệp ảnh2019-09-26 05:55
 • #1123: Phù văn2019-09-26 05:55
 • #1124: Điệp Biến2019-09-26 05:55
 • #1125: Hoàng cấp huyết thống2019-09-26 05:56
 • #1126: Địa Hồn Thối Tâm Suối2019-09-26 05:56
 • #1127: Tử phủ thánh hồn, tuyên cổ mới thành lập2019-09-26 05:56
 • #1128: Trở về Tịch Tĩnh Lĩnh2019-09-26 05:56
 • #1129: Sâm La Chi Lực2019-09-26 05:56
 • #1130: Võ Tông2019-09-26 05:56
 • #1131: Bắc Thần phong viện2019-09-26 05:57
 • #1132: Vô chủ đỉnh cao2019-09-26 05:57
 • #1133: Quan Thiên phong2019-09-26 05:57
 • #1134: Thiên Võ Bảng2019-09-26 05:57
 • #1135: Mộng Hồi Tinh Cảnh2019-09-26 05:58
 • #1136: Tinh Thi2019-09-26 05:58
 • #1137: Tân nhân tranh giành, Tinh Thi tranh phong2019-09-26 05:58
 • #1138: Bắc Thần Toa Ngọc, Thần Mang Dịch Tinh2019-09-26 05:58
 • #1139: Tân nhân tranh giành, bắt đầu2019-09-26 05:58
 • #1140: Ta thay đổi chủ ý2019-09-26 05:59
 • #1141: Còn có hoàng tước2019-09-26 05:59
 • #1142: Người săn đuổi ngược lại bị liệp sát2019-09-26 05:59
 • #1143: Đều là ta2019-09-26 05:59
 • #1144: Tượng Chu Đài, Thẩm Hoằng2019-09-26 05:59
 • #1145: Thụ Hồn Thánh Thể2019-09-26 05:59
 • #1146: Đạo cao một thước2019-09-26 06:00
 • #1147: Bạo Liệt Thần Chùy2019-09-26 06:00
 • #1148: Mượn nợ2019-09-26 06:00
 • #1149: Oanh động2019-09-26 06:00
 • #1150: Giao dịch2019-09-26 06:01
 • #1151: Có thể cút2019-09-26 06:01
 • #1152: Thiên Võ chi bảng, làm sao phải sợ2019-09-26 06:01
 • #1153: Cầm Ma Phong Ấn Trận2019-09-26 06:01
 • #1154: Phóng ngựa qua đây2019-09-26 06:02
 • #1155: Bắc Thần viện chủ2019-09-26 06:02
 • #1156: Quen thuộc phù văn2019-09-26 06:02
 • #1157: Tàn thiên2019-09-26 06:03
 • #1158: Tinh Hoa Ngọc2019-09-26 06:03
 • #1159: Bắc Thần Quyết, khác biệt2019-09-26 06:03
 • #1160: Sửa chữa qua Bắc Thần2019-09-26 06:03
 • #1161: Khống chế Đại Đạo Thần Thạch lực lượng2019-09-26 06:04
 • #1162: Thiên tài người điên2019-09-26 06:04
 • #1163: Quan Thiên phong hạ bí mật2019-09-26 06:04
 • #1164: Viện chủ đến thăm2019-09-26 06:04
 • #1165: Tiến hóa huyết mạch giới hạn phương pháp2019-09-26 06:05
 • #1166: Tạo Chi Dĩ Hàn Băng, Hình Chi Dĩ Phong Tuyết2019-09-26 06:05
 • #1167: Trử Long Độc Giác Thú2019-09-26 06:05
 • #1168: Dưới đất U Thụ Lâm2019-09-26 06:05
 • #1169: Xé rách đại địa2019-09-26 06:05
 • #1170: Đó là ta2019-09-26 06:06
 • #1171: Hoàn mỹ khắc chế2019-09-26 06:06
 • #1172: Bắc Thần phong viện đệ nhất nhân2019-09-26 06:06
 • #1173: Thiên Võ Bảng vị thứ hai2019-09-26 06:06
 • #1174: Trì Thiên Oanh2019-09-26 06:06
 • #1175: Ân nhân cứu mạng2019-09-26 06:07
 • #1176: Bắc Xuyên Băng Vực, xuất phát2019-09-26 06:07
 • #1177: Băng thành (chúc mọi người nguyên đán vui sướng)2019-09-26 06:07
 • #1178: Lẫm Đông Chi Địa2019-09-26 06:07
 • #1179: Hiểm cảnh trùng điệp2019-09-26 06:07
 • #1180: Vật sống2019-09-26 06:08
 • #1181: Kỳ quái tiểu cô nương2019-09-26 06:08
 • #1182: Bắc Xuyên Lam Động2019-09-26 06:08
 • #1183: Hắc ám lãnh đồng2019-09-26 06:08
 • #1184: Nhược điểm trí mạng2019-09-26 06:08
 • #1185: Thần khí2019-09-26 06:09
 • #1186: Băng điện mở ra2019-09-26 06:09
 • #1187: Băng Thần Thạch2019-09-26 06:09
 • #1188: Hung ác nữ nhân2019-09-26 06:09
 • #1189: Sở Ngân quyết định2019-09-26 06:09
 • #1190: Tầng thứ hai cấm chế2019-09-26 06:10
 • #1191: Tây Phong Tử chấn động2019-09-26 06:10
 • #1192: Mèo ngu không có ngu2019-09-26 06:10
 • #1193: Băng điện kinh biến2019-09-26 06:10
 • #1194: Băng Đế truyền thừa, thánh thể đột phá2019-09-26 06:10
 • #1195: Tuyên Cổ Cảnh thất giai2019-09-26 06:11
 • #1196: Ai là nhát gan bọn chuột nhắt2019-09-26 06:11
 • #1197: Báo danh tông môn chi chiến2019-09-26 06:11
 • #1198: Long ngâm2019-09-26 06:11
 • #1199: Tông môn chi chiến, tới2019-09-26 06:11
 • #1200: Lăng Tiêu đấu chiến đài2019-09-26 06:12
 • #1201: Bát đại phong viện chi chủ2019-09-26 06:12
 • #1202: Top 32 tấn cấp chiến2019-09-26 06:12
 • #1203: Là cái cao thủ2019-09-26 06:12
 • #1204: Ám Sát Giả2019-09-26 06:12
 • #1205: Vạn Kiếm Cuồng Sát Trận2019-09-26 06:12
 • #1206: Sở Ngân2019-09-26 06:13
 • #1207: Tấn cấp danh ngạch2019-09-26 06:13
 • #1208: Chân chính ý nghĩa thiên tài chi tranh2019-09-26 06:13
 • #1209: Trận đầu2019-09-26 06:13
 • #1210: Thiên Huyễn Thánh Thể2019-09-26 06:13
 • #1211: Thụ hồn chi chiến2019-09-26 06:13
 • #1212: Bốn lạng đẩy ngàn cân2019-09-27 19:49
 • #1213: Bát Môn Băng Thiên Chưởng2019-09-27 19:49
 • #1214: Lục trọng Dịch Tinh Ấn2019-09-27 19:49
 • #1215: Thay thế được Thiên Võ Bảng2019-09-27 19:49
 • #1216: Đó là thánh thể2019-09-27 19:50
 • #1217: Lần nữa đánh mặt2019-09-27 19:50
 • #1218: Hai đại phong viện đệ nhất nhân chi chiến2019-09-27 19:50
 • #1219: Trận chung kết gặp2019-09-27 19:50
 • #1220: Top 16 danh ngạch xác định2019-09-27 19:50
 • #1221: Ngô Nham khuyến cáo2019-09-27 19:50
 • #1222: Top 8 chi tranh2019-09-27 19:51
 • #1223: Cực Hàn Phong Bạo2019-09-27 19:51
 • #1224: Nằm ngoài dự tính trận chiến cuối cùng2019-09-27 19:51
 • #1225: Top 8 xác định, bán kết tranh phong2019-09-27 19:51
 • #1226: Trời tối trăng mờ2019-09-27 19:51
 • #1227: Sớm đến bán kết trận đầu2019-09-27 19:51
 • #1228: Một kiếm sương hàn nhiễm thiên địa2019-09-27 19:51
 • #1229: Bán kết đại chiến2019-09-27 19:52
 • #1230: Võ Tông chi chủ2019-09-27 19:52
 • #1231: Long Huyền Sương đối trận Trì Thiên Oanh2019-09-27 19:52
 • #1232: Vạn Vũ Thần Sát2019-09-27 19:52
 • #1233: Thuấn Sát Chi Thuật2019-09-27 19:52
 • #1234: Kế trong kế, điệp trong điệp2019-09-27 19:52
 • #1235: Nghịch chuyển2019-09-27 19:53
 • #1236: Hung ác Bùi Diệp2019-09-27 19:53
 • #1237: Bán kết2019-09-27 19:53
 • #1238: Sớm đến quyết chiến2019-09-27 19:53
 • #1239: Bảng danh sách thiên tài quyết đấu đỉnh cao2019-09-27 19:53
 • #1240: Thiên Huyễn Thánh Thể tranh phong Kỳ Lân Thánh Thể2019-09-27 19:53
 • #1241: Nam Linh Quyết đối Tây Khung Quyết2019-09-27 19:54
 • #1242: Tuyên Cổ Cảnh cửu giai2019-09-27 19:54
 • #1243: Đối thủ của ngươi là ta2019-09-27 19:54
 • #1244: Không chịu nổi một kích2019-09-27 19:54
 • #1245: Lân Huyết Thần Kích2019-09-27 19:54
 • #1246: Người phương nào có thể đuổi kịp2019-09-27 19:54
 • #1247: Thịnh nộ2019-09-27 19:55
 • #1248: Khiếp sợ bốn tòa2019-09-27 19:55
 • #1249: Thắng bại2019-09-27 19:55
 • #1250: Đòi nợ2019-09-27 19:55
 • #1251: Ác mộng2019-09-27 19:55
 • #1252: Thiên Võ Bảng, đại tẩy bài2019-09-27 19:55
 • #1253: Long mãng tranh chấp, phong vân tế hội2019-09-27 19:56
 • #1254: Thánh Chiến Chinh Triệu2019-09-27 19:56
 • #1255: Phong Vân bảng2019-09-27 19:56
 • #1256: Thời Quang Luân2019-09-27 19:56
 • #1257: Há có thể bình thường2019-09-27 19:56
 • #1258: Ngươi đến tột cùng ở nơi nào2019-09-27 19:57
 • #1259: Hỗn Nguyên Quyết2019-09-27 19:57
 • #1260: Thánh Chiến Chinh Triệu, xuất phát2019-09-27 19:57
 • #1261: Loạn Ma giới vực2019-09-27 19:57
 • #1262: Vạn Chung thành2019-09-27 19:57
 • #1263: Tử Điện2019-09-27 19:58
 • #1264: Gặp nhau Vạn Chung thành2019-09-27 19:58
 • #1265: Chơi cái trò chơi2019-09-27 19:58
 • #1266: Thất Viêm Thánh Thể2019-09-27 19:58
 • #1267: Tăng lớn tiền đặt cược2019-09-27 19:58
 • #1268: Thánh Chiến Chinh Triệu gặp2019-09-27 19:58
 • #1269: Bên dưới Phong Vân bảng đệ nhất nhân2019-09-27 19:59
 • #1270: Đi đường cẩn thận một chút2019-09-27 19:59
 • #1271: Võ Tông, xuất phát2019-09-27 19:59
 • #1272: Lại nổi sóng gió2019-09-27 19:59
 • #1273: Thoát đi Vụ khu2019-09-27 19:59
 • #1274: Lại gặp được Ngự Kiếm môn2019-09-27 19:59
 • #1275: Các ngươi không phải đang tìm ta sao2019-09-27 20:00
 • #1276: Chém giết Lô Thiên2019-09-27 20:00
 • #1277: Mật thi2019-09-27 20:00
 • #1278: Ngõ hẹp gặp nhau2019-09-27 20:00
 • #1279: Liên tiếp bại hai người2019-09-27 20:00
 • #1280: Tái chiến Liễu Thương Hồng2019-09-27 20:01
 • #1281: Đế Viên Thánh Thể, Tử Điện Thiên Mang2019-09-27 20:01
 • #1282: Chém giết Liễu Thương Hồng2019-09-27 20:01
 • #1283: Hoàn chỉnh mật thi2019-09-27 20:01
 • #1284: Sinh Tử Âm Dương Môn2019-09-27 20:02
 • #1285: Tử môn2019-09-27 20:02
 • #1286: Chí Thánh Bạo Huyết Đan2019-09-27 20:02
 • #1287: Âm Dương Nguyên Khí Đỉnh2019-09-27 20:02
 • #1288: Luyện hóa Âm Dương Đỉnh2019-09-27 20:02
 • #1289: Diễn kịch2019-09-27 20:02
 • #1290: Toàn bộ xuất thủ2019-09-27 20:03
 • #1291: Cùng đường mạt lộ2019-09-27 20:03
 • #1292: Liệp Sát, tái hiện2019-09-27 20:03
 • #1293: Tần Thủ Nghiệp, xuất thủ2019-09-27 20:03
 • #1294: Huyết tẩy rừng cây2019-09-27 20:03
 • #1295: Lục tinh Yêu Đồng, Hình Nhận Chi Tẫn2019-09-27 20:04
 • #1296: Liên trảm Phong Vân bảng thiên tài2019-09-27 20:04
 • #1297: Tuyên Cổ cảnh cửu giai2019-09-27 20:04
 • #1298: Trảm Phong Đài, mật thi hiện2019-09-27 20:04
 • #1299: Ngũ Hành Thánh tộc2019-09-27 20:04
 • #1300: Khâu Tinh Dịch đối với Dương Tung Tiêu2019-09-27 20:04
 • #1301: Ngũ Hành Thánh Thể chi chiến2019-09-27 20:05
 • #1302: Võ Tông đệ nhất nhân2019-09-27 20:05
 • #1303: Thất Thải Thanh Phong Mang, Nhất Nhận Thiên Địa Thương2019-09-27 20:05
 • #1304: Người nào lượng kiếm2019-09-27 20:05
 • #1305: Võ Tông, Sở Ngân2019-09-27 20:05
 • #1306: Sở Ngân đối với Dương Tung Tiêu2019-09-27 20:05
 • #1307: Thùng rỗng kêu to2019-09-27 20:06
 • #1308: Tử Điện, Yêu Viêm Phong Bạo2019-09-27 20:06
 • #1309: Cửu Trọng Dịch Tinh Ấn2019-09-27 20:06
 • #1310: Liên tiếp bại Phong Vân bảng thiên tài2019-09-27 20:06
 • #1311: Đoạt lấy mật thi2019-09-27 20:06
 • #1312: Trao đổi2019-09-27 20:06
 • #1313: Dịch người điên2019-09-27 20:07
 • #1314: Cổ lão chiến trường2019-09-27 20:07
 • #1315: Nuốt chửng Bích Nhiễm Kiếm quái vật2019-09-27 20:07
 • #1316: Liệp Mệnh Thu Cát Giả2019-09-27 20:07
 • #1317: Lại gặp Hoàng Phủ Hạo2019-09-27 20:07
 • #1318: Hắc Ám Chi Lực2019-09-27 20:07
 • #1319: Gặp nhau2019-09-27 20:07
 • #1320: Hắc Ám Chi Lực2019-09-27 20:08
 • #1321: Hắc Ám Tử Quang2019-09-27 20:08
 • #1322: Hàn Vân tông Dịch Châu2019-09-27 20:08
 • #1323: Vô Tướng Đế Nhận2019-09-27 20:08
 • #1324: Vô Tương Thiên Trủng2019-09-27 20:08
 • #1325: Khí hồn, Tinh Vẫn Thôn Phệ Thú2019-09-27 20:08
 • #1326: Mạc Khinh Ly thực lực2019-09-27 20:09
 • #1327: Tử điện, Yêu Viêm Táng Tịch2019-09-27 20:09
 • #1328: Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt2019-09-27 20:09
 • #1329: Lôi Đình thánh tộc, không gì hơn cái này2019-09-27 20:09
 • #1330: Minh Hỏa Thiên Lôi2019-09-27 20:09
 • #1331: Huyền Sát Thần Lôi đối Minh Hỏa Thiên Lôi2019-09-27 20:09
 • #1332: Lôi Điện Chi Hồn2019-09-27 20:10
 • #1333: Sâm La Vạn Tượng, Tứ Hồn Hợp Nhất2019-09-27 20:10
 • #1334: Vô Tướng Đế Nhận lâm thế2019-09-27 20:10
 • #1335: Dùng cái gì tru tâm diệt nhân dục2019-09-27 20:10
 • #1336: Thánh Vương cảnh, con đường cường giả2019-09-27 20:10
 • #1337: Giết chóc vui chơi2019-09-27 20:11
 • #1338: Tuyệt cảnh2019-09-27 20:11
 • #1339: Thần Kiếm uống máu2019-09-27 20:11
 • #1340: Người sắp chết2019-09-27 20:11
 • #1341: Thiên Tuyệt hồ, tai kiếp khó thoát2019-09-27 20:11
 • #1342: Không chịu nổi một kích phế vật2019-09-27 20:12
 • #1343: Chém giết Lệ Hùng2019-09-27 20:12
 • #1344: Phạm ta Võ Tông người, giết không tha2019-09-27 20:12
 • #1345: Quyết một trận tử chiến2019-09-27 20:12
 • #1346: Chiến Nguyên Ách2019-09-27 20:12
 • #1347: Thiên Cương Chi Ác2019-09-27 20:12
 • #1348: Tiếp kiếm2019-09-27 20:13
 • #1349: Vô Tướng Đế Nhận đối Thiên Cương Chi Ác2019-09-27 20:13
 • #1350: Âm Dương Nguyên Khí Đỉnh chi uy2019-09-27 20:13
 • #1351: Sỉ nhục chi nhân2019-09-27 20:13
 • #1352: Vẫn lạc Kỳ Lân2019-09-27 20:13
 • #1353: Cướp đoạt vạn vật, thiên địa quy nguyên2019-09-27 20:14
 • #1354: Hôm nay, tàn sát hết ngươi Lăng Vân tông2019-09-27 20:14
 • #1355: Trở trời điềm báo2019-09-27 20:14
 • #1356: Ngươi thụ thương2019-09-27 20:14
 • #1357: Người sắp chết2019-09-27 20:14
 • #1358: Khí tức quen thuộc2019-09-27 20:14
 • #1359: Người lấy tính mạng ngươi2019-09-27 20:15
 • #1360: Phong Sương thành thiếu chủ2019-09-27 20:15
 • #1361: Băng Ngự Vạn Thú Trận2019-09-27 20:15
 • #1362: Đoạt về Băng Thần Thạch2019-09-27 20:15
 • #1363: Nuốt chửng đạo thụ quái vật2019-09-27 20:15
 • #1364: Trong nháy mắt phát động Phù Văn Chi Thuật2019-09-27 20:16
 • #1365: Thần thạch trấn hung vật2019-09-27 20:16
 • #1366: Thúc giục nghìn năm2019-09-27 20:16
 • #1367: Sẽ đi đột phá2019-09-27 20:16
 • #1368: Tứ đại thế lực2019-09-27 20:17
 • #1369: Muốn giết ta người, lại lượng kiếm2019-09-27 20:17
 • #1370: Lục Điểu hiện, tất uống máu2019-09-27 20:17
 • #1371: Ngươi làm không bọn hắn chỗ dựa vững chắc2019-09-27 20:17
 • #1372: Bại tướng dưới tay, cũng xứng nói dũng2019-09-27 20:17
 • #1373: Không có ý tứ, để ngươi mất mặt2019-09-27 20:17
 • #1374: Lệ Cốt Thánh Thể, sát phạt mà sinh2019-09-27 20:18
 • #1375: Xuyên qua loạn thế lôi đình2019-09-27 20:18
 • #1376: Huyết Sát Thiên Vũ2019-09-27 20:18
 • #1377: Lật tung đại địa2019-09-27 20:18
 • #1378: Phù Thú2019-09-27 20:18
 • #1379: Trần Lục, vong2019-09-27 20:18
 • #1380: Thì tính sao2019-09-27 20:19
 • #1381: Gặp lại Hoàng Phủ Tình2019-09-27 20:19
 • #1382: Huyễn Kiếm Thuật2019-09-27 20:19
 • #1383: Thần Hoàng Bí Thiên2019-09-27 20:19
 • #1384: Chiến Hoàng Chi Hồn2019-09-27 20:19
 • #1385: Phong Vân Bảng mười vị trí đầu2019-09-27 20:20
 • #1386: Thoải mái2019-09-27 20:20
 • #1387: Trần Lục chết2019-09-27 20:20
 • #1388: Sụp đổ2019-09-27 20:20
 • #1389: Tạo Hóa Đại Đế2019-09-27 20:20
 • #1390: Đại Đế phần mồ mả mở ra2019-09-27 20:21
 • #1391: Đế Diễn Tịnh Ách Khí2019-09-27 20:21
 • #1392: Tạo Hóa Đế Cung2019-09-27 20:21
 • #1393: Võ học thánh địa2019-09-27 20:21
 • #1394: Nhìn ngươi rất không vừa mắt2019-09-27 20:22
 • #1395: Chiến Thần cung, Hách Liên Khởi2019-09-27 20:22
 • #1396: Tinh Thù Chiến Thần, Xích Thiên Lăng2019-09-27 20:22
 • #1397: Tế Tư Chiến Thần, Cấp Lương2019-09-27 20:22
 • #1398: Bối cảnh2019-09-27 20:22
 • #1399: Tạo Hóa Đế Cung, nội cung2019-09-27 20:23
 • #1400: Võ Tông truyền thuyết2019-09-27 20:23
 • #1401: Đường ra duy nhất2019-09-27 20:23
 • #1402: Định Khôn Thạch, đế cung mở ra2019-09-27 20:23
 • #1403: Ta là tạo hóa2019-09-27 20:23
 • #1404: Cuối cùng quyết chiến2019-09-27 20:23
 • #1405: Thất tinh yêu đồng2019-09-27 20:24
 • #1406: Thánh chiến sắp nổi, phong vân muốn biến2019-09-27 20:24
 • #1407: Tề tụ Thánh Chiến đài2019-09-27 20:24
 • #1408: Phong Vân Bảng yêu nghiệt, tề tụ2019-09-27 20:24
 • #1409: Phong Vân Bảng mười vị trí đầu2019-09-27 20:24
 • #1410: Mạnh nhất chi tranh2019-09-27 20:25
 • #1411: Chiêu bài bí thuật2019-09-27 20:25
 • #1412: Sát Mạch Đế Thần, mạnh nhất Khôi Lỗi Sư2019-09-27 20:25
 • #1413: Song Lưu Trảm, Huyền Nguyên Ba2019-09-27 20:25
 • #1414: Thất Tinh Yêu Đồng đối Hắc Ám Thần Hoàng2019-09-27 20:25
 • #1415: Ta tức khôi lỗi, khôi lỗi tức ta2019-09-27 20:26
 • #1416: Quái vật2019-09-27 20:26
 • #1417: Thống trị Phong Vân Bảng2019-09-27 20:26
 • #1418: Ta tới bắt về ta đồ vật2019-09-27 20:26
 • #1419: Ngươi rất yếu a2019-09-27 20:26
 • #1420: Lại là một cái quái vật2019-09-27 20:27
 • #1421: Lần đầu xuất hiện sát ý2019-09-27 20:27
 • #1422: Ta vì đồ bảng chi nhân2019-09-27 20:27
 • #1423: Nổ tung2019-09-27 20:28
 • #1424: Thiên Mệnh Kiếm2019-09-27 20:28
 • #1425: Thiên mệnh vừa ra, Vô Tướng tranh phong2019-09-27 20:28
 • #1426: Giết không tha2019-09-27 20:28
 • #1427: Chênh lệch2019-09-27 20:28
 • #1428: Vạn yêu chi tổ2019-09-27 20:29
 • #1429: Yêu Vực chi đế, Mộc Phong2019-09-27 20:29
 • #1430: Sáu cánh Tổ Điệp2019-09-27 20:29
 • #1431: Bỏ đá xuống giếng2019-09-27 20:29
 • #1432: Nhân vật hung ác2019-09-27 20:29
 • #1433: Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mục tiêu công kích2019-09-27 20:29
 • #1434: Thâm Uyên Địa Ngục2019-09-27 20:30
 • #1435: Thánh Dực Phần Thiên2019-09-27 20:30
 • #1436: Như thế nào Thánh Chiến Chinh Triệu2019-09-27 20:30
 • #1437: Tạo hóa nhất chưởng loạn tinh hà2019-09-27 20:30
 • #1438: Đế Lưu Phá Tịch Trảm2019-09-27 20:31
 • #1439: Điệp hồn2019-09-27 20:31
 • #1440: Băng Vu Phong Thiên Ấn2019-09-27 20:31
 • #1441: Hôm nay, ta đem đồ bảng2019-09-27 20:31
 • #1442: Mang Viễn Đồ, bại2019-09-27 20:31
 • #1443: Thiên mệnh đã hủy, Vô Tướng xưng vương2019-09-27 20:32
 • #1444: Thánh chiến chi đỉnh2019-09-27 20:32
 • #1445: Phong Vân Bảng đứng đầu2019-09-27 20:32
 • #1446: Ma tộc chi vương2019-09-27 20:32
 • #1447: Thập đại mạnh nhất thánh thể2019-09-27 20:32
 • #1448: Thánh Chiến Chinh Triệu, kết thúc2019-09-27 20:33
 • #1449: Thông hướng địa ngục thế giới2019-09-27 20:33
 • #1450: Huyết trì2019-09-27 20:33
 • #1451: Khởi tử nhục cốt2019-09-27 20:33
 • #1452: Hắc Long2019-09-27 20:33
 • #1453: Trốn không thoát vận mệnh2019-09-27 20:34
 • #1454: Hình xăm con rồng2019-09-27 20:34
 • #1455: Thánh Chiến Chinh Triệu, cuối cùng2019-09-27 20:34
 • #1456: Trung lục, sắp biến thiên2019-09-27 20:34
 • #1457: Đồ bảng người2019-09-27 20:34
 • #1458: Trung lục chấn động2019-09-27 20:35
 • #1459: Phần Tịch Thánh Yêu Viêm2019-09-27 20:35
 • #1460: Phong Vân Bảng lại lần nữa tẩy bài2019-09-27 20:35
 • #1461: Sóng ngầm mãnh liệt2019-09-27 20:35
 • #1462: Thanh Tố Nguyên2019-09-27 20:36
 • #1463: Gặp lại Tịch Lam2019-09-27 20:36
 • #1464: Người trọng yếu2019-09-27 20:36
 • #1465: Nhiễu người thanh mộng2019-09-27 20:36
 • #1466: Thanh Khâu chi linh2019-09-27 20:36
 • #1467: Đại Thánh Vương cảnh2019-09-27 20:37
 • #1468: Dồn vào tử địa2019-09-27 20:37
 • #1469: Khô kiệt yên lặng2019-09-27 20:37
 • #1470: Khôi phục2019-09-27 20:37
 • #1471: Thanh Tố Nguyên tuyết2019-09-27 20:37
 • #1472: Trung lục loạn2019-09-27 20:38
 • #1473: Đại đạo ba ngàn, duy ta tạo hóa2019-09-27 20:38
 • #1474: Đại Thánh Vương cảnh2019-09-27 20:38
 • #1475: Duệ Chi lĩnh vực2019-09-27 20:38
 • #1476: Miểu sát2019-09-27 20:38
 • #1477: Giết tới Lăng Vân tông2019-09-27 20:39
 • #1478: Huyết tẩy Lăng Vân tông2019-09-27 20:39
 • #1479: Võ Tông, tuyên chiến2019-09-27 20:39
 • #1480: Loạn thế con mắt2019-09-27 20:39
 • #1481: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn2019-09-27 20:39
 • #1482: Chiến Thần cung, ta Sở Ngân tới2019-09-27 20:39
 • #1483: Một kiếm phá trận, dùng cái này tuyên chiến2019-09-27 20:40
 • #1484: Đại chiến, bộc phát2019-09-27 20:40
 • #1485: Tuyệt đối áp chế2019-09-27 20:40
 • #1486: Làm thịt ngươi tên chó chết này2019-09-27 20:40
 • #1487: Bá Giả Lĩnh Vực2019-09-27 20:40
 • #1488: Nổ tung chiến trường2019-09-27 20:40
 • #1489: Cửu Sát Trận2019-09-27 20:41
 • #1490: Vừa vào cửu sát, cửu tử nhất sinh2019-09-27 20:41
 • #1491: Mẹ ngươi chứ cửu tử nhất sinh2019-09-27 20:41
 • #1492: Vô Cực Thương Phá đối Tạo Hóa Vô Lượng2019-09-27 20:41
 • #1493: Thập đại mạnh nhất thánh thể2019-09-27 20:41
 • #1494: Kinh thế yêu đồng loạn thiên địa2019-09-27 20:42
 • #1495: Đầy bàn đều thua2019-09-27 20:42
 • #1496: Ta tất tàn sát2019-09-27 20:42
 • #1497: Chiến Thần cung, bại2019-09-27 20:42
 • #1498: Cửu châu sóng gió nổi lên2019-09-27 20:42
 • #1499: Mị sinh mộng quá loạn2019-09-27 20:42
 • #1500: Nguy hiểm2019-09-27 20:43
 • #1501: Phong Dực Thiên Cốc2019-09-27 20:43
 • #1502: Hào Khốc Thâm Uyên2019-09-27 20:43
 • #1503: Tộc hoàng Hoàng Thương2019-09-27 20:43
 • #1504: Đại chiến Hoa Ôn2019-09-27 20:43
 • #1505: Càn khôn phong cấm, Cự Ma Phong Ấn2019-09-27 20:44
 • #1506: Không chịu nổi một kích2019-09-27 20:44
 • #1507: Thần thánh cùng yêu dị2019-09-27 20:44
 • #1508: Bạch Đế con mắt2019-09-27 20:44
 • #1509: Vấn tâm hổ thẹn2019-09-27 20:44
 • #1510: Tàn điệp2019-09-27 20:45
 • #1511: Nên cầm lại đồ vật2019-09-27 20:45
 • #1512: Nguồn gốc từ tại đôi mắt này sợ hãi2019-09-27 20:45
 • #1513: Bát Tước Tổ2019-09-27 20:45
 • #1514: Thần nhãn đồng lực2019-09-27 20:45
 • #1515: Chủ nợ2019-09-27 20:46
 • #1516: Trở về Đông Vực2019-09-27 20:46
 • #1517: Như thế nào nguyện vọng2019-09-27 20:46
 • #1518: Quay về Khôn Lưu sơn2019-09-27 20:46
 • #1519: Hắn trở về2019-09-27 20:46
 • #1520: Diệp gia chi nạn2019-09-27 20:46
 • #1521: Mười năm2019-09-27 20:47
 • #1522: Đến Khôn thành2019-09-27 20:47
 • #1523: Bị người để mắt tới2019-09-27 20:47
 • #1524: Hấp dẫn yêu thú2019-09-27 20:47
 • #1525: Số thứ tám hiệu cầm đồ2019-09-27 20:47
 • #1526: Mang thành2019-09-27 20:48
 • #1527: Nhà ở Vân Giới Bạch Đế thành2019-09-27 20:48
 • #1528: Long Huyết thánh tộc2019-09-27 20:48
 • #1529: Long Thanh Dương2019-09-27 20:48
 • #1530: Ta cũng không có ý định buông tha ngươi2019-09-27 20:48
 • #1531: Chiến Long Huyết thánh tộc2019-09-27 20:48
 • #1532: Thánh huyết hóa rồng2019-09-27 20:49
 • #1533: Một thương đâm giết long huyết Đại Thánh Vương2019-09-27 20:49
 • #1534: Phá giáp2019-09-27 20:49
 • #1535: Chém giết Vô Huy2019-09-27 20:49
 • #1536: Yêu Đồng thánh tộc, Ly Vô Thương2019-09-27 20:49
 • #1537: Anh linh bất diệt, lưu tồn ở thế2019-09-27 20:50
 • #1538: Ngươi đã gặp nó2019-09-27 20:50
 • #1539: Tâm thú2019-09-27 20:50
 • #1540: Hắn muốn đi ra2019-09-27 20:50
 • #1541: Số mệnh2019-09-27 20:50
 • #1542: Yêu Đồng thánh tộc, người tới2019-09-27 20:50
 • #1543: Các ngươi cùng tiến lên tốt2019-09-27 20:51
 • #1544: Không có chút nào sơ hở2019-09-27 20:51
 • #1545: Tịch diệt, Cực Tố Thần Mâu2019-09-27 20:51
 • #1546: Tùy thời có thể lấy2019-09-27 20:51
 • #1547: Vọng Giới, Tử Ngự thành2019-09-27 20:51
 • #1548: Hồi tộc2019-09-27 20:52
 • #1549: Nhúng chàm thiên hạ2019-09-27 20:52
 • #1550: Trời sinh số mệnh2019-09-27 20:52
 • #1551: Bạch Đế chi nữ2019-09-27 20:52
 • #1552: Run rẩy2019-09-27 20:52
 • #1553: Ước định2019-09-27 20:52
 • #1554: Ta rất nhớ ngươi2019-09-27 20:53
 • #1555: Hoa sẽ lại nở thời điểm, người có trùng phùng ngày2019-09-27 20:53
 • #1556: Tối tăm tự có thiên ý2019-09-27 20:53
 • #1557: Nhìn không thấu người2019-09-27 20:53
 • #1558: Áp chế2019-09-27 20:53
 • #1559: Phù Văn Chi Địa2019-09-27 20:53
 • #1560: Thiên Cơ thành2019-09-27 20:54
 • #1561: Vạn Tượng Trận2019-09-27 20:54
 • #1562: Hậu quả2019-09-27 20:54
 • #1563: Xông trận2019-09-27 20:54
 • #1564: Không phải thứ gì2019-09-27 20:54
 • #1565: Bị hố2019-09-27 20:54
 • #1566: Tru Tà Kiếm Trận2019-09-27 20:55
 • #1567: Biến đổi bất ngờ2019-09-27 20:55
 • #1568: Thiên Cơ cung chi chủ2019-09-27 20:55
 • #1569: Vạn năm Tiên Phù Linh Thụ2019-09-27 20:55
 • #1570: Phiêu Miểu thiên2019-09-27 20:55
 • #1571: Xích nguyệt lâm thế2019-09-27 20:56
 • #1572: Kỳ lạ thế giới2019-09-27 20:56
 • #1573: Linh chất thể2019-09-27 20:56
 • #1574: Tà thụ2019-09-27 20:56
 • #1575: Phiêu Miểu thiên sụp đổ2019-09-27 20:56
 • #1576: Đại đạo ba ngàn, hỗn độn chưởng thiên2019-09-27 20:57
 • #1577: Đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương2019-09-27 20:57
 • #1578: Đại Đạo Kinh2019-09-27 20:57
 • #1579: Chạy thoát2019-09-27 20:57
 • #1580: Trở về2019-09-27 20:57
 • #1581: Thiên Hác Lĩnh, Yêu Vực2019-09-27 20:58
 • #1582: Yêu Vực cách cục2019-09-27 20:58
 • #1583: Yêu Vực Đại Đế2019-09-27 20:58
 • #1584: Ngươi rất giống một người2019-09-27 20:58
 • #1585: Đại Đế2019-09-27 20:58
 • #1586: Như thế nào Thánh Tộc đại hội2019-09-27 20:58
 • #1587: Cuối cùng một tia tôn nghiêm2019-09-27 20:59
 • #1588: Thánh Tộc đại hội, đến2019-09-27 20:59
 • #1589: Đại Bằng một ngày cùng gió nổi lên2019-09-27 20:59
 • #1590: Kỳ Sơn, Linh Vụ phong2019-09-27 20:59
 • #1591: Giống như đã từng tương tự2019-09-27 20:59
 • #1592: Tình địch2019-09-27 21:00
 • #1593: Cao lạnh, thấp kém2019-09-27 21:00
 • #1594: Luân Hồi thánh tộc2019-09-27 21:00
 • #1595: Thánh Tộc đại hội, tuyên cáo bắt đầu2019-09-27 21:00
 • #1596: Tàn khốc chế độ thi đấu2019-09-27 21:00
 • #1597: Cặp mắt kia có thể nhìn bao xa2019-09-27 21:01
 • #1598: Thế không thể đỡ2019-09-27 21:01
 • #1599: Đại giới2019-09-27 21:01
 • #1600: Âm hồn bất tán2019-09-27 21:01
 • #1601: Luân Hồi Chi Tu La2019-09-27 21:01
 • #1602: Căm hận2019-09-27 21:02
 • #1603: Tấn cấp vòng thứ hai2019-09-27 21:02
 • #1604: Kinh hãi toàn trường2019-09-27 21:02
 • #1605: Thập đại khoáng thế thánh thể xưng hùng2019-09-27 21:02
 • #1606: Lôi Đình Đại Đế2019-09-27 21:02
 • #1607: Đế Tọa Đài2019-09-27 21:02
 • #1608: Mạnh nhất thánh tộc Đại Đế2019-09-27 21:02
 • #1609: Tôn nghiêm chà đạp2019-09-27 21:03
 • #1610: Vòng thứ hai thi đấu sự tình, mở ra2019-09-27 21:03
 • #1611: Bạo lực, hồng trang2019-09-27 21:03
 • #1612: Cửu U Thánh Thể2019-09-27 21:03
 • #1613: Hồng Hoang Ngọc, Sâm La Nhãn2019-09-27 21:03
 • #1614: Chế bá đấu trường2019-09-27 21:04
 • #1615: Một kiếm2019-09-27 21:04
 • #1616: Thần Nhãn thánh tộc Bạch Thiển Dư, xin chỉ giáo2019-09-27 21:04
 • #1617: Bát tinh thần nhãn đối bát cấp cửu u2019-09-27 21:04
 • #1618: Cửu U, thần nhãn, thắng bại2019-09-27 21:04
 • #1619: Nữ nhân kia2019-09-27 21:04
 • #1620: Cổ U2019-09-27 21:05
 • #1621: Quán quân trạng thái2019-09-27 21:05
 • #1622: Diệt Thế Thần Phạt Diễm2019-09-27 21:05
 • #1623: Luân hồi đối phần thiên2019-09-27 21:05
 • #1624: Bốn chiêu2019-09-27 21:05
 • #1625: Tinh thần chi lực2019-09-27 21:06
 • #1626: Tinh Thần Tẫn, Thí La Nhận2019-09-27 21:06
 • #1627: Kiếm chỉ đệ thập quan2019-09-27 21:06
 • #1628: Dã tâm2019-09-27 21:06
 • #1629: Quang Diễn, Kiếm Tô Đạo2019-09-27 21:07
 • #1630: Tru tâm2019-09-27 21:07
 • #1631: Lại là một đôi yêu đồng2019-09-27 21:07
 • #1632: Một thương tru tận lôi đình máu2019-09-27 21:07
 • #1633: Nhớ kỹ tên của ta2019-09-27 21:07
 • #1634: Yêu đồng, chính là yêu đồng2019-09-27 21:07
 • #1635: Ngoài ý muốn2019-09-27 21:08
 • #1636: Long Thanh Dương hiểm2019-09-27 21:08
 • #1637: Con gặp, cha thỉnh nguyện2019-09-27 21:08
 • #1638: Cửu Long Đỉnh2019-09-27 21:08
 • #1639: Yêu đồng đối long huyết2019-09-27 21:08
 • #1640: Tạo hóa tam liên2019-09-27 21:09
 • #1641: Cha chịu nhục, con muốn trả2019-09-27 21:09
 • #1642: Dừng bước nơi này2019-09-27 21:09
 • #1643: Quyết chiến ngày2019-09-27 21:09
 • #1644: Long Diệt đã tàn phế2019-09-27 21:09
 • #1645: Sớm đến nơi quán quân chi chiến2019-09-27 21:09
 • #1646: Bại lộ không thể nghi ngờ dã tâm2019-09-27 21:10
 • #1647: Yêu Đồng thánh tộc Sở Ngân, xin chỉ giáo2019-09-27 21:10
 • #1648: Yêu đồng đối luân hồi2019-09-27 21:10
 • #1649: Luân Hồi chi lực, yêu đồng tranh phong2019-09-27 21:10
 • #1650: Tử Thú Hóa Hư2019-09-27 21:10
 • #1651: Vạn năm mưa gió, chín thành vinh quang2019-09-27 21:10
 • #1652: Phần thiên2019-09-27 21:11
 • #1653: Luân hồi Địa Ngục đạo2019-09-27 21:11
 • #1654: Xé rách địa ngục2019-09-27 21:11
 • #1655: Luân hồi chi thiên đạo2019-09-27 21:12
 • #1656: Lục đạo luân hồi, hỗn độn chưởng thiên2019-09-27 21:12
 • #1657: Nhớ kỹ tên của ta, Sở Ngân2019-09-27 21:12
 • #1658: Luân Hồi thánh tộc, dừng bước2019-09-27 21:12
 • #1659: Hồng Hoang thánh tộc, dừng bước nơi này2019-09-27 21:13
 • #1660: Phá luân hồi, chém hồng hoang2019-09-27 21:13
 • #1661: Thánh Tộc đại hội chi đỉnh2019-09-27 21:13
 • #1662: Ta không thắng được hắn2019-09-27 21:13
 • #1663: Ta yêu ngươi, ba ngàn lần2019-09-27 21:13
 • #1664: Nhất tiếu mẫn ân cừu2019-09-27 21:13
 • #1665: Loạn thế tất tranh2019-09-27 21:14
 • #1666: Thẳng tới linh hồn kinh hãi2019-09-27 21:14
 • #1667: Huyền cơ chi nhãn2019-09-27 21:14
 • #1668: Truyền thừa chi quang2019-09-27 21:14
 • #1669: Huyền cơ phía dưới lĩnh hội2019-09-27 21:14
 • #1670: Đế Cảnh2019-09-27 21:15
 • #1671: Đại Đế kiếp2019-09-27 21:15
 • #1672: Tử vong cấm khu2019-09-27 21:15
 • #1673: Tử Ngự thành kịch chiến2019-09-27 21:15
 • #1674: Mệnh Khinh Nhận, Hình Thương Thuẫn2019-09-27 21:15
 • #1675: Sương Chi Thủ Hộ2019-09-27 21:16
 • #1676: Cửu tinh yêu đồng2019-09-27 21:16
 • #1677: Chém giết Lôi Đình Đại Đế2019-09-27 21:16
 • #1678: Yêu Đồng thánh tộc, trở về2019-09-27 21:16
 • #1679: Yêu đồng lâm thế, lôi đình khô kiệt2019-09-27 21:16
 • #1680: Sở Đế2019-09-27 21:16
 • #1681: Cửu tinh yêu đồng, phong yêu khóa2019-09-27 21:17
 • #1682: Khí tức quen thuộc2019-09-27 21:17
 • #1683: Viêm Vực biến đổi lớn2019-09-27 21:17
 • #1684: Song đế2019-09-27 21:17
 • #1685: Lại một cái hỗn độn huyết mạch2019-09-27 21:17
 • #1686: Yến Phù Thư2019-09-27 21:18
 • #1687: Ngũ Đế tái tụ họp2019-09-27 21:18
 • #1688: Vô gian phong ấn2019-09-27 21:18
 • #1689: Bạch Đế thuật2019-09-27 21:18
 • #1690: Vô đề2019-09-27 21:19
 • #1691: Tương ái tương sát2019-09-27 21:20
 • #1692: Tuy là Thiên Đế trở về, ta cũng không sợ2019-09-27 21:20
 • #1693: Thuận thiên chưa hẳn cát, nghịch thiên chưa hẳn hung2019-09-27 21:20
 • #1694: Đời này gặp ngươi, không gì sánh kịp2019-09-27 21:20
 • #1695: Thánh tộc chi chiến, sắp tới2019-09-27 21:21
 • #1696: Uy hiếp2019-09-27 21:21
 • #1697: Chinh chiến Lục Đạo giới2019-09-27 21:21
 • #1698: Lúc gió nổi lên, chiến tướng đến2019-09-27 21:21
 • #1699: Thiên Đạo giới, gặp2019-09-27 21:22
 • #1700: Xâm lấn Thú Đạo giới2019-09-27 21:22
 • #1701: Ngự Thú thánh tộc, Thiên Không liệp sát giả2019-09-27 21:22
 • #1702: Gió lớn nổi lên này, mộng bay lên2019-09-27 21:22
 • #1703: Các hạ, ngươi đứng sai đội2019-09-27 21:22
 • #1704: Vậy ta có thể sẽ làm thịt ngươi2019-09-27 21:23
 • #1705: Chiến, Long Huyết Đại Đế2019-09-27 21:23
 • #1706: Nhận hạ sinh, nhận hạ tử2019-09-27 21:23
 • #1707: Yêu đồng chiến long huyết2019-09-27 21:23
 • #1708: Song sinh phong cấm2019-09-27 21:23
 • #1709: Long nộ2019-09-27 21:24
 • #1710: Yêu đồng tâm thú, Hung Tinh Cửu Dực Hống2019-09-27 21:24
 • #1711: Long Đế đã bại, Sở Đế đứng đó2019-09-27 21:24
 • #1712: Hiên Viên Tiễn2019-09-27 21:24
 • #1713: Năm quân đều tới Thiên Đạo giới2019-09-27 21:24
 • #1714: Quyết chiến2019-09-27 21:25
 • #1715: Đệ cửu đế2019-09-27 21:25
 • #1716: Thiên Đạo giới chi loạn2019-09-27 21:25
 • #1717: Siêu việt Thiên Đế2019-09-27 21:25
 • #1718: Đồng thuật quyết đấu2019-09-27 21:26
 • #1719: Nổ tung Thiên Đạo giới2019-09-27 21:26
 • #1720: Tâm thú chi uy2019-09-27 21:26
 • #1721: Luân Hồi tâm thú, Thi Thần2019-09-27 21:27
 • #1722: Thần Cấm Huyết Ngục, hoàng đế của các ngươi trở về2019-09-27 21:27
 • #1723: Đại Hung Chi Nguyên, Vạn Ác Chi Chủ2019-09-27 21:27
 • #1724: Nhỏ yếu, vì nguyên tội2019-09-27 21:27
 • #1725: Chim ăn thịt, giết chóc2019-09-27 21:27
 • #1726: Con thứ mười tâm thú2019-09-27 21:28
 • #1727: Hỗn Độn Thâm Uyên2019-09-27 21:28
 • #1728: Hỗn Độn Thần Thể bí mật2019-09-27 21:28
 • #1729: Ai dám cùng với thần thể tranh phong2019-09-27 21:28
 • #1730: Mạnh nhất thiên đạo2019-09-27 21:29
 • #1731: Nói xằng thiên đạo, ngươi còn chưa xứng2019-09-27 21:29
 • #1732: Hỗn Độn Thần Thể, trở về2019-09-27 21:29
 • #1733: Hỗn Độn Thần Thể, luân hồi thiên đạo2019-09-27 21:29
 • #1734: Hỗn Độn chỗ tồn tại, luân hồi vi thần2019-09-27 21:30
 • #1735: So ma ác hơn2019-09-27 21:30
 • #1736: Chung cực chi chiến (thượng)2019-09-27 21:30
 • #1737: Chung cực chi chiến (trung)2019-09-27 21:30
 • #1738: Chung cực chi chiến (hạ)2019-09-27 21:30
 • #1739: Hồn về quê cũ, quê cũ là ngươi2019-09-27 21:31
 • #1740: Nghe trên ruộng hoa nở, nghe ngây thơ thanh âm2019-09-27 21:31
 • #1741: Sở Thiên Đế ( đại kết cục )2019-09-27 21:31