Đam MỹHuyền HuyễnKhoa HuyễnVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

Ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Ngươi tưởng một đêm phất nhanh sao?

Ngươi tưởng trường sinh bất lão sao? Ngươi tưởng trở thành vạn nhân mê sao?!

Tiến vào Mộng Tưởng Thế Giới đi! Luyến ái dưỡng thành / huyền nghi giải mã / giết người đoạt bảo đối chiến, ngươi muốn nó đều có nga!

Chúng ta tuyệt đối không chơi lưu manh, chúng ta là chính quy cao đẳng văn minh nha thân!

Ha hả.

Chú: Bổn văn khung lược đại, chậm nhiệt. Trò chơi chủng loại tương đối nhiều, sẽ có hai cái thế giới xen kẽ. Xem văn tiểu khả ái nhóm không cần nóng vội ha.

Tag: Cường cường Khoa học viễn tưởng Duyên trời tác hợp Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mặc Dương, Hoàn Nhất ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Làm ruộng / huyền nghi / luyến ái dưỡng thành / bạo lực đối chiến

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đả Cương Thi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0001.mp32019-08-27 14:13
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0002.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0003.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0004.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0005.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0006.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0007.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0008.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0009.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0010.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0011.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0012.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0013.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0014.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0015.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0016.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0017.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0018.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0019.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0020.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0021.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0022.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0023.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0024.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0025.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0026.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0027.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0028.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0029.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0030.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0031.mp32019-08-27 14:18
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0032.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0033.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0034.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0035.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0036.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0037.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0038.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0039.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0040.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0041.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0042.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0043.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0044.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0045.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0046.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0047.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0048.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0049.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0050.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0051.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0052.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0053.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0054.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0055.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0056.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0057.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0058.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0059.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0060.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0061.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0062.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0063.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0064.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0065.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0066.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0067.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0068.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0069.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0070.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0071.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0072.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0073.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0074.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0075.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0076.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0077.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0078.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0079.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0080.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0081.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0082.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0083.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0084.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0085.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0086.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0087.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0088.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0089.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0090.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0091.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0092.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0093.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0094.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0095.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0096.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0097.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0098.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0099.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0100.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0101.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0102.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0103.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0104.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0105.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0106.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0107.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0108.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0109.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0110.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0111.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0112.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0113.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0114.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0115.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0116.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0117.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0118.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0119.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0120.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0121.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0122.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0123.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0124.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0125.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0126.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0127.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0128.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0129.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0130.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0131.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0132.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0133.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0134.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0135.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0136.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0137.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0138.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0139.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0140.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0141.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0142.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0143.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0144.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0145.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0146.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0147.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0148.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0149.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0150.mp32019-08-27 16:39
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Vân Thiên Đế

TiKay

Vũ Khí Bóng Đêm 6 : Lửa Thiên Đàng

THUYS♥️

Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

TiKay

Huyền Vu Tần Nhĩ / Tới Cũng Tới Rồi

TiKay

Ma Thiên Ký

TiKay

Xinh Đẹp Ma Phi: Khuynh Thành Luyện Dược Sư

THUYS♥️

Leave a Reply