Đam Mỹ Huyền Huyễn Khoa Huyễn Vô Hạn Lưu Xuyên Nhanh

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

Ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Ngươi tưởng một đêm phất nhanh sao?

Ngươi tưởng trường sinh bất lão sao? Ngươi tưởng trở thành vạn nhân mê sao?!

Tiến vào Mộng Tưởng Thế Giới đi! Luyến ái dưỡng thành / huyền nghi giải mã / giết người đoạt bảo đối chiến, ngươi muốn nó đều có nga!

Chúng ta tuyệt đối không chơi lưu manh, chúng ta là chính quy cao đẳng văn minh nha thân!

Ha hả.

Chú: Bổn văn khung lược đại, chậm nhiệt. Trò chơi chủng loại tương đối nhiều, sẽ có hai cái thế giới xen kẽ. Xem văn tiểu khả ái nhóm không cần nóng vội ha.

Tag: Cường cường Khoa học viễn tưởng Duyên trời tác hợp Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mặc Dương, Hoàn Nhất ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Làm ruộng / huyền nghi / luyến ái dưỡng thành / bạo lực đối chiến

Nguồn : wikidich


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Đả Cương Thi
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0001.mp32019-08-27 14:13
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0002.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0003.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0004.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0005.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0006.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0007.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0008.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0009.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0010.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0011.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0012.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0013.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0014.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0015.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0016.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0017.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0018.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0019.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0020.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0021.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0022.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0023.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0024.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0025.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0026.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0027.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0028.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0029.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0030.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0031.mp32019-08-27 14:18
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0032.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0033.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0034.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0035.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0036.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0037.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0038.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0039.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0040.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0041.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0042.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0043.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0044.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0045.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0046.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0047.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0048.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0049.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0050.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0051.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0052.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0053.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0054.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0055.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0056.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0057.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0058.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0059.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0060.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0061.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0062.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0063.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0064.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0065.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0066.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0067.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0068.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0069.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0070.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0071.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0072.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0073.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0074.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0075.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0076.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0077.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0078.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0079.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0080.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0081.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0082.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0083.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0084.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0085.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0086.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0087.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0088.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0089.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0090.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0091.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0092.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0093.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0094.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0095.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0096.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0097.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0098.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0099.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0100.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0101.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0102.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0103.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0104.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0105.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0106.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0107.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0108.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0109.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0110.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0111.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0112.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0113.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0114.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0115.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0116.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0117.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0118.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0119.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0120.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0121.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0122.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0123.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0124.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0125.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0126.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0127.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0128.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0129.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0130.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0131.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0132.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0133.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0134.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0135.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0136.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0137.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0138.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0139.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0140.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0141.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0142.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0143.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0144.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0145.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0146.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0147.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0148.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0149.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0150.mp32019-08-27 16:39

Related posts

Nam Thần Quá Sẽ Liêu [Xuyên nhanh]

THUYS♥️

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn [ xuyên nhanh ]

THUYS♥️

Thần Thoại Cấm Khu

TiKay

Cửu Chuyển Đạo Kinh

TiKay

Đô Thị Y Tiên

TiKay

Ta Ở Cầu Sinh Trò Chơi Dưỡng Nhãi Con [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Leave a Reply