Đam MỹHuyền HuyễnKhoa HuyễnVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Hoan Nghênh Đi Vào Mộng Tưởng Thế Giới

Ngươi muốn báo thù tuyết hận sao? Ngươi tưởng một đêm phất nhanh sao?

Ngươi tưởng trường sinh bất lão sao? Ngươi tưởng trở thành vạn nhân mê sao?!

Tiến vào Mộng Tưởng Thế Giới đi! Luyến ái dưỡng thành / huyền nghi giải mã / giết người đoạt bảo đối chiến, ngươi muốn nó đều có nga!

Chúng ta tuyệt đối không chơi lưu manh, chúng ta là chính quy cao đẳng văn minh nha thân!

Ha hả.

Chú: Bổn văn khung lược đại, chậm nhiệt. Trò chơi chủng loại tương đối nhiều, sẽ có hai cái thế giới xen kẽ. Xem văn tiểu khả ái nhóm không cần nóng vội ha.

Tag: Cường cường Khoa học viễn tưởng Duyên trời tác hợp Huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mặc Dương, Hoàn Nhất ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Làm ruộng / huyền nghi / luyến ái dưỡng thành / bạo lực đối chiến

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Đả Cương Thi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0001.mp32019-08-27 14:13
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0002.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0003.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0004.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0005.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0006.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0007.mp32019-08-27 14:14
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0008.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0009.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0010.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0011.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0012.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0013.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0014.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0015.mp32019-08-27 14:15
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0016.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0017.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0018.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0019.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0020.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0021.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0022.mp32019-08-27 14:16
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0023.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0024.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0025.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0026.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0027.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0028.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0029.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0030.mp32019-08-27 14:17
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0031.mp32019-08-27 14:18
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0032.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0033.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0034.mp32019-08-27 14:19
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0035.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0036.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0037.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0038.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0039.mp32019-08-27 14:20
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0040.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0041.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0042.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0043.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0044.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0045.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0046.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0047.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0048.mp32019-08-27 14:21
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0049.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0050.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0051.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0052.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0053.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0054.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0055.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0056.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0057.mp32019-08-27 14:22
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0058.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0059.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0060.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0061.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0062.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0063.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0064.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0065.mp32019-08-27 14:23
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0066.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0067.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0068.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0069.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0070.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0071.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0072.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0073.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0074.mp32019-08-27 14:24
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0075.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0076.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0077.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0078.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0079.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0080.mp32019-08-27 14:25
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0081.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0082.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0083.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0084.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0085.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0086.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0087.mp32019-08-27 14:26
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0088.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0089.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0090.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0091.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0092.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0093.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0094.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0095.mp32019-08-27 14:27
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0096.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0097.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0098.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0099.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0100.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0101.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0102.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0103.mp32019-08-27 14:28
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0104.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0105.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0106.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0107.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0108.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0109.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0110.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0111.mp32019-08-27 14:29
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0112.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0113.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0114.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0115.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0116.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0117.mp32019-08-27 14:30
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0118.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0119.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0120.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0121.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0122.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0123.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0124.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0125.mp32019-08-27 14:31
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0126.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0127.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0128.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0129.mp32019-08-27 14:32
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0130.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0131.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0132.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0133.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0134.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0135.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0136.mp32019-08-27 16:37
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0137.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0138.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0139.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0140.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0141.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0142.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0143.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0144.mp32019-08-27 16:38
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0145.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0146.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0147.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0148.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0149.mp32019-08-27 16:39
 • hoan-nghenh-di-vao-mong-tuong-the-gioi-chuong-0150.mp32019-08-27 16:39
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Tà Ám

THUYS♥️

Trạch Thiên Ký

TiKay

Long Vương Truyền Thuyết

TiKay

Thí Thiên Đao

TiKay

Nam Chính Là Chuyên Gia Giám Định Trà Xanh [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Npc Như Thế Nào Lại Bị Ta Dọa Nứt Ra [ Vô Hạn Lưu ] / Ta Không Làm Đại Ca Thật Nhiều Năm

TiKay

Leave a Reply