Huyền Huyễn

Ta Có Thể Phục Chế Thiên Phú

Diệp Thiên: Vị bằng hữu này, ngươi hung thú thiết giáp Rhinocerotidae không sai, có thể cho ta sờ sờ sao?

Nào đó thiên chi kiêu nữ nghi hoặc đến nhẹ gật đầu.

Diệp Thiên sờ soạng một cái thiết giáp Rhinocerotidae, âm thầm phục chế thiết giáp Rhinocerotidae đỉnh cấp phòng ngự thiên phú.

Diệp Thiên: Bằng hữu, chúng ta kết giao bằng hữu a.

Diệp Thiên đưa tay phải ra, cùng có chút mộng bức thiên tài nắm chắc tay, âm thầm phục chế đối phương cao cấp thiên phú tu luyện thiên phú, lộ ra hèn mọn vậy tiếu dung.

Đến từ năm 2019 xuyên qua đến một trăm năm sau Diệp Thiên biểu thị, cái thiên phú này thời đại, có được phục chế thiên phú hắn không có cái gì thiên phú là hắn không có cách nào phỏng chế.

Thế giới mạnh mẽ nhất phú thiên tài như vậy sinh ra.

Diệp Thiên: Ta hành trình là tinh thần đại hải! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♫ ๖ۣۜMeowth ♫

Nguồn: truyencv


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Kiếm Thần Vô Địch
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0001.mp32019-02-28 01:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0002.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0003.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0004.mp32019-02-28 01:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0005.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0006.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0007.mp32019-02-28 01:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0008.mp32019-02-28 01:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0009.mp32019-02-28 01:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0010.mp32019-02-28 01:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0011.mp32019-02-28 01:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0012.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0013.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0014.mp32019-02-28 01:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0015.mp32019-02-28 01:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0016.mp32019-02-28 01:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0017.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0018.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0019.mp32019-02-28 01:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0020.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0021.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0022.mp32019-02-28 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0023.mp32019-02-28 01:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0024.mp32019-02-28 01:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0025.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0026.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0027.mp32019-02-28 01:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0028.mp32019-02-28 01:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0029.mp32019-02-28 01:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0030.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0031.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0032.mp32019-02-28 01:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0033.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0034.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0035.mp32019-02-28 01:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0036.mp32019-02-28 01:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0037.mp32019-02-28 01:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0038.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0039.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0040.mp32019-02-28 01:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0041.mp32019-02-28 01:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0042.mp32019-02-28 01:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0043.mp32019-02-28 02:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0044.mp32019-02-28 02:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0045.mp32019-02-28 02:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0046.mp32019-02-28 02:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0047.mp32019-02-28 02:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0048.mp32019-02-28 02:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0049.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0050.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0051.mp32019-02-28 02:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0052.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0053.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0054.mp32019-02-28 02:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0055.mp32019-02-28 02:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0056.mp32019-02-28 02:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0057.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0058.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0059.mp32019-02-28 02:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0060.mp32019-02-28 02:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0061.mp32019-02-28 02:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0062.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0063.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0064.mp32019-02-28 02:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0065.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0066.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0067.mp32019-02-28 02:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0068.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0069.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0070.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0071.mp32019-02-28 02:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0072.mp32019-02-28 02:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0073.mp32019-02-28 02:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0074.mp32019-02-28 02:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0075.mp32019-02-28 02:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0076.mp32019-02-28 02:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0077.mp32019-02-28 02:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0078.mp32019-02-28 02:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0079.mp32019-02-28 02:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0080.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0081.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0082.mp32019-02-28 02:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0083.mp32019-02-28 02:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0084.mp32019-02-28 02:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0085.mp32019-02-28 02:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0086.mp32019-02-28 02:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0087.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0088.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0089.mp32019-02-28 02:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0090.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0091.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0092.mp32019-02-28 02:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0093.mp32019-02-28 02:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0094.mp32019-02-28 02:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0095.mp32019-02-28 02:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0096.mp32019-02-28 02:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0097.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0098.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0099.mp32019-02-28 02:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0100.mp32019-02-28 02:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0101.mp32019-02-28 02:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0102.mp32019-02-28 02:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0103.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0104.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0105.mp32019-02-28 02:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0106.mp32019-02-28 02:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0107.mp32019-02-28 02:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0108.mp32019-02-28 02:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0109.mp32019-02-28 02:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0110.mp32019-02-28 02:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0111.mp32019-02-28 02:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0112.mp32019-02-28 02:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0113.mp32019-02-28 02:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0114.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0115.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0116.mp32019-02-28 02:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0117.mp32019-02-28 02:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0118.mp32019-02-28 02:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0119.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0120.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0121.mp32019-02-28 02:32
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0122.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0123.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0124.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0125.mp32019-02-28 02:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0126.mp32019-02-28 02:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0127.mp32019-02-28 02:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0128.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0129.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0130.mp32019-02-28 02:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0131.mp32019-02-28 02:36
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0132.mp32019-02-28 02:36
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0133.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0134.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0135.mp32019-02-28 02:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0136.mp32019-02-28 02:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0137.mp32019-02-28 02:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0138.mp32019-02-28 02:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0139.mp32019-02-28 02:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0140.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0141.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0142.mp32019-02-28 02:40
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0143.mp32019-02-28 02:41
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0144.mp32019-02-28 02:41
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0145.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0146.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0147.mp32019-02-28 02:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0148.mp32019-02-28 02:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0149.mp32019-02-28 02:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0150.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0151.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0152.mp32019-02-28 02:44
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0153.mp32019-02-28 02:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0154.mp32019-02-28 02:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0155.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0156.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0157.mp32019-02-28 02:46
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0158.mp32019-02-28 02:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0159.mp32019-02-28 02:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0160.mp32019-02-28 02:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0161.mp32019-02-28 02:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0162.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0163.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0164.mp32019-02-28 02:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0165.mp32019-02-28 02:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0166.mp32019-02-28 02:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0167.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0168.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0169.mp32019-02-28 02:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0170.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0171.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0172.mp32019-02-28 02:54
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0173.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0174.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0175.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0176.mp32019-02-28 02:55
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0177.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0178.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0179.mp32019-02-28 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0180.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0181.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0182.mp32019-02-28 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0183.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0184.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0185.mp32019-02-28 02:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0186.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0187.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0188.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0189.mp32019-02-28 02:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0190.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0191.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0192.mp32019-02-28 03:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0193.mp32019-02-28 03:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0194.mp32019-02-28 03:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0195.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0196.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0197.mp32019-02-28 03:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0198.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0199.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0200.mp32019-02-28 03:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0201.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0202.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0203.mp32019-02-28 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0204.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0205.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0206.mp32019-02-28 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0207.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0208.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0209.mp32019-02-28 03:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0210.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0211.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0212.mp32019-02-28 03:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0213.mp32019-02-28 03:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0214.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0215.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0216.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0217.mp32019-02-28 03:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0218.mp32019-02-28 03:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0219.mp32019-02-28 03:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0220.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0221.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0222.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0223.mp32019-02-28 03:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0224.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0225.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0226.mp32019-02-28 03:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0227.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0228.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0229.mp32019-02-28 03:13
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0230.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0231.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0232.mp32019-02-28 03:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0233.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0234.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0235.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0236.mp32019-02-28 03:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0237.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0238.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0239.mp32019-02-28 03:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0240.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0241.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0242.mp32019-02-28 03:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0243.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0244.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0245.mp32019-02-28 03:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0246.mp32019-02-28 03:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0247.mp32019-02-28 03:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0248.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0249.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0250.mp32019-02-28 03:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0251.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0252.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0253.mp32019-02-28 03:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0254.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0255.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0256.mp32019-02-28 03:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0257.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0258.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0259.mp32019-02-28 03:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0260.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0261.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0262.mp32019-02-28 03:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0263.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0264.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0265.mp32019-02-28 03:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0266.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0267.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0268.mp32019-02-28 03:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0269.mp32019-02-28 03:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0270.mp32019-02-28 03:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0271.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0272.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0273.mp32019-02-28 19:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0274.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0275.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0276.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0277.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0278.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0279.mp32019-02-28 19:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0280.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0281.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0282.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0283.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0284.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0285.mp32019-02-28 19:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0286.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0287.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0288.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0289.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0290.mp32019-02-28 19:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0291.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0292.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0293.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0294.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0295.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0296.mp32019-02-28 19:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0297.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0298.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0299.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0300.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0301.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0302.mp32019-02-28 19:21
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0303.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0304.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0305.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0306.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0307.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0308.mp32019-02-28 19:22
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0309.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0310.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0311.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0312.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0313.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0314.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0315.mp32019-02-28 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0316.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0317.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0318.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0319.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0320.mp32019-02-28 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0321.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0322.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0323.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0324.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0325.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0326.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0327.mp32019-02-28 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0328.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0329.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0330.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0331.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0332.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0333.mp32019-02-28 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0334.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0335.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0336.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0337.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0338.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0339.mp32019-02-28 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0340.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0341.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0342.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0343.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0344.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0345.mp32019-02-28 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0346.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0347.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0348.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0349.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0350.mp32019-02-28 19:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0351.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0352.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0353.mp32019-03-01 19:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0354.mp32019-03-01 19:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0355.mp32019-03-01 19:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0356.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0357.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0358.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0359.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0360.mp32019-03-03 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0361.mp32019-03-04 20:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0362.mp32019-03-04 20:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0363.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0364.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0365.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0366.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0367.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0368.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0369.mp32019-03-04 20:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0370.mp32019-03-04 20:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0371.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0372.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0373.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0374.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0375.mp32019-03-05 19:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0376.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0377.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0378.mp32019-03-06 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0379.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0380.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0381.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0382.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0383.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0384.mp32019-03-07 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0385.mp32019-03-07 17:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0386.mp32019-03-07 17:20
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0387.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0388.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0389.mp32019-03-09 05:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0390.mp32019-03-09 05:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0391.mp32019-03-09 16:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0392.mp32019-03-09 16:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0393.mp32019-03-09 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0394.mp32019-03-10 16:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0395.mp32019-03-10 16:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0396.mp32019-03-11 04:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0397.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0398.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0399.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0400.mp32019-03-11 04:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0401.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0402.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0403.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0404.mp32019-03-13 10:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0405.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0406.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0407.mp32019-03-13 10:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0408.mp32019-03-13 10:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0409.mp32019-03-13 10:16
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0410.mp32019-03-14 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0411.mp32019-03-14 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0412.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0413.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0414.mp32019-03-14 07:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0415.mp32019-03-17 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0416.mp32019-03-17 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0417.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0418.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0419.mp32019-03-17 19:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0420.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0421.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0422.mp32019-03-17 19:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0423.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0424.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0425.mp32019-03-17 19:27
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0426.mp32019-03-17 19:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0427.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0428.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0429.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0430.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0431.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0432.mp32019-03-18 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0433.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0434.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0435.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0436.mp32019-03-20 17:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0437.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0438.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0439.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0440.mp32019-03-20 17:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0441.mp32019-03-21 16:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0442.mp32019-03-21 16:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0443.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0444.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0445.mp32019-03-21 16:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0446.mp32019-03-26 09:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0447.mp32019-03-26 09:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0448.mp32019-03-26 09:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0449.mp32019-03-26 09:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0450.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0451.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0452.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0453.mp32019-03-26 09:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0454.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0455.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0456.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0457.mp32019-03-26 09:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0458.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0459.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0460.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0461.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0462.mp32019-03-26 09:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0463.mp32019-03-26 09:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0464.mp32019-03-27 04:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0465.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0466.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0467.mp32019-03-27 04:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0468.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0469.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0470.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0471.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0472.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0473.mp32019-03-28 16:28
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0474.mp32019-03-28 16:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0475.mp32019-03-28 16:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0476.mp32019-03-30 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0477.mp32019-03-30 18:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0478.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0479.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0480.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0481.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0482.mp32019-03-30 18:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0483.mp32019-03-30 18:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0484.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0485.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0486.mp32019-04-01 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0487.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0488.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0489.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0490.mp32019-04-01 17:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0491.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0492.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0493.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0494.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0495.mp32019-04-03 16:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0496.mp32019-04-03 16:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0497.mp32019-04-04 16:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0498.mp32019-04-04 16:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0499.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0500.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0501.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0502.mp32019-04-05 18:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0503.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0504.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0505.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0506.mp32019-04-09 04:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0507.mp32019-04-09 04:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0508.mp32019-04-09 04:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0509.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0510.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0511.mp32019-04-09 17:37
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0512.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0513.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0514.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0515.mp32019-04-12 07:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0516.mp32019-04-12 07:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0517.mp32019-04-13 16:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0518.mp32019-04-13 16:47
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0519.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0520.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0521.mp32019-04-13 23:29
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0522.mp32019-04-14 17:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0523.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0524.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0525.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0526.mp32019-04-16 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0527.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0528.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0529.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0530.mp32019-04-19 18:48
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0531.mp32019-04-19 18:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0532.mp32019-04-19 18:49
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0533.mp32019-04-20 19:23
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0534.mp32019-04-20 19:24
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0535.mp32019-04-22 07:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0536.mp32019-04-22 16:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0537.mp32019-04-22 16:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0538.mp32019-04-23 17:33
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0539.mp32019-04-23 17:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0540.mp32019-04-24 19:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0541.mp32019-04-24 19:06
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0542.mp32019-04-25 17:38
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0543.mp32019-04-26 16:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0544.mp32019-04-26 16:34
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0545.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0546.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0547.mp32019-04-28 18:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0548.mp32019-04-28 18:43
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0549.mp32019-04-29 17:45
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0550.mp32019-04-30 18:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0551.mp32019-04-30 18:09
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0552.mp32019-05-01 18:02
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0553.mp32019-05-04 04:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0554.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0555.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0556.mp32019-05-04 04:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0557.mp32019-05-04 17:17
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0558.mp32019-05-05 17:10
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0559.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0560.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0561.mp32019-05-09 23:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0562.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0563.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0564.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0565.mp32019-05-09 23:53
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0566.mp32019-05-12 01:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0567.mp32019-05-12 01:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0568.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0569.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0570.mp32019-05-12 01:26
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0571.mp32019-05-12 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0572.mp32019-05-14 18:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0573.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0574.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0575.mp32019-05-14 18:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0576.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0577.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0578.mp32019-05-17 19:30
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0579.mp32019-05-17 19:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0580.mp32019-05-17 19:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0581.mp32019-05-18 16:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0582.mp32019-05-18 16:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0583.mp32019-05-19 18:25
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0584.mp32019-05-20 16:11
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0585.mp32019-05-20 16:12
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0586.mp32019-05-22 04:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0587.mp32019-05-22 04:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0588.mp32019-05-22 05:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0589.mp32019-05-22 16:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0590.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0591.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0592.mp32019-05-24 17:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0593.mp32019-05-25 15:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0594.mp32019-05-25 15:52
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0595.mp32019-05-26 16:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0596.mp32019-05-26 16:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0597.mp32019-05-26 16:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0598.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0599.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0600.mp32019-05-27 15:58
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0601.mp32019-05-27 15:59
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0602.mp32019-05-29 03:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0603.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0604.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0605.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0606.mp32019-05-29 03:05
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0607.mp32019-05-29 17:07
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0608.mp32019-05-29 17:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0609.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0610.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0611.mp32019-05-31 01:15
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0612.mp32019-05-31 16:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0613.mp32019-06-04 02:56
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0614.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0615.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0616.mp32019-06-04 02:57
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0617.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0618.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0619.mp32019-06-06 18:35
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0620.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0621.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0622.mp32019-06-08 16:03
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0623.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0624.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0625.mp32019-06-08 16:04
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0626.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0627.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0628.mp32019-06-10 15:50
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0629.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0630.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0631.mp32019-06-13 06:08
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0632.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0633.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0634.mp32019-06-15 01:51
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0635.mp32019-06-17 18:00
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0636.mp32019-06-17 18:01
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0637.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0638.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0639.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0640.mp32019-06-22 16:31
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0641.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0642.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0643.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0644.mp32019-06-23 23:42
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0645.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0646.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0647.mp32019-06-26 07:19
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0648.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0649.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0650.mp32019-06-26 15:18
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0651.mp32019-06-30 06:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0652.mp32019-06-30 06:39
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0653.mp32019-07-13 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0654.mp32019-07-13 17:14
 • ta-co-the-phuc-che-thien-phu-chuong-0655.mp32019-07-13 17:14
 • #656: Có đầu mối! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-27 18:03
 • #657: Đối chiến hủy diệt sinh vật! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-27 18:04
 • #658: Minh Vương hồn mâu!2019-08-27 18:04
 • #659: Côn Ngô Chí Tôn trở về! 【 canh một 】2019-08-27 18:04
 • #660: Phá Diệt Thâm Uyên cái kia giới! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #661: Một luồng kinh khủng kiếm ý!2019-08-27 18:04
 • #662: Toàn bộ chém giết! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #663: Vị thứ nhất nghịch thiên người! 【 canh một 】2019-08-27 18:04
 • #664: Hỗn Độn Hải pháp tướng! 【 canh hai 】2019-08-27 18:04
 • #665: Siêu thoát người truyền thừa khảo hạch! 【 canh một 】2019-08-27 18:05
 • #666: Tầng thứ ba khó khăn khảo hạch, thông qua! 【 canh hai 】2019-08-27 18:05
 • #667: Thiên Cương Chiến Pháp! 【 canh một 】2019-08-27 18:05
 • #668: Luyện hóa bản nguyên vũ trụ, tiến bộ phi tốc! 【 canh hai 】2019-08-27 18:05
 • #669: Gặp lại Bất Diệt Chân Chủ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:05
 • #670: Chém Bất Diệt Chân Chủ! Thần Tộc tức giận! (phần 2)2019-08-27 18:05
 • #671: Chu Thiên vẫn lạc, Diệp Thiên tức giận! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:05
 • #672: Tổ Thần chi huyết!2019-08-27 18:05
 • #673: Tiên Thiên Huyết Tử! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #674: Tổ Thần điện cùng thánh địa! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #675: Tổ Thần chi huyết kết tinh tới tay! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:06
 • #676: Phục sinh Chu Thiên! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #677: Thời gian chiều không gian thế giới! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #678: Thời Gian Thiên Chương! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:06
 • #679: Thứ đẳng siêu thần cấp thời gian thiên phú! (phần 2)2019-08-27 18:06
 • #680: Sinh Mệnh Cổ Thụ! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:06
 • #681: Tiến về Thiết Mộc Tộc di chỉ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-27 18:07
 • #682: Sinh Mệnh Tinh Linh tộc! (phần 2)2019-08-27 18:07
 • #683: Sinh Mệnh Thần Điển! 【 Canh [3] 】2019-08-27 18:07
 • #684: Cùng Côn Ngô Chí Tôn đàm phán! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:09
 • #685: Cùng các chí tôn giao dịch, tam đại hảo chỗ! (phần 2)2019-08-28 20:09
 • #686: Chí Thánh Huyễn Cảnh! Tiến vào! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:09
 • #687: Tầng thứ bảy lần tâm cảnh! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:09
 • #688: Tinh Hà cấp nhất giai! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #689: Khiêu chiến nguyên lão cấp thế lực! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #690: Chính thức khiêu chiến, Tiêu Nguyệt xuất hiện! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #691: Cường đại Tiêu Nguyệt, một chiêu chiến thắng! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #692: Đánh bại Bách Lý Kiếm Chủ! Thiên Các quật khởi! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #693: Đỉnh cấp chí bảo hi vọng! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #694: Xen lẫn chí bảo kiếm gãy! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-28 20:10
 • #695: Liệt Hỏa Thiên Tôn! Luyện Khí Thần Sư!2019-08-28 20:10
 • #696: Cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn giao dịch! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:10
 • #697: Hai cái điều kiện! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #698: Vũ trụ đại biến! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #699: Đến từ trước vũ trụ kỷ nguyên thế lực nhóm! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #700: Nguyên Cổ Chi Chủ! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #701: Minh Tộc Kỷ Nguyên Chi Tử: Minh Đông! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #702: Chiến thắng! 【 canh thứ nhất 】2019-08-28 20:11
 • #703: Hỗn độn hải pháp tướng cực hạn! (phần 2)2019-08-28 20:11
 • #704: Thiên Các Nhập Thánh thành! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #705: Kế hoạch! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #706: Vạn Giới Thần Tử chi chiến! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:16
 • #707: Tiến vào vạn giới, kế hoạch bắt đầu! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:16
 • #708: Bắt Kỷ Nguyên Chi Tử! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #709: Chấp hành kế hoạch thứ hai! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #710: Kế hoạch thứ hai, thành công bắt! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #711: Đồng ý cáo tri! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #712: Tránh né vũ trụ đại phá diệt bí mật! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #713: Một vạn năm sau! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #714: Xung kích Vũ Trụ Thần cảnh giới! (phần 2)2019-08-29 19:17
 • #715: Kế hoạch: Thu thập Tiên Thiên Chí Bảo! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:17
 • #716: Thiên Vực chi đô! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #717: Tiên Thiên Chí Bảo thu mua sự kiện! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #718: Tề tụ Nguyên Cổ Điện! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #719: 3000 tên Chí Tôn đến! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #720: Phục hồi như cũ Hỗn Độn Chí Bảo! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #721: Thuấn sát trên trăm Chí Tôn! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #722: Diệp Thiên dự định, bản tôn thiên phú! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #723: Đại đạo chi thủy, cùng Liệt Hỏa Thiên Tôn giao dịch! 【 canh thứ nhất 】2019-08-29 19:18
 • #724: Thứ hai bản tôn —— Thiên Tôn cảnh giới! (phần 2)2019-08-29 19:18
 • #725: Hoang Giới, lại đến! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #726: Ta chính là Hoang Giới chi chủ! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #727: Hỗn Độn Linh Bảo —— Hoang Giới! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #728: Song vũ trụ siêu thoát pháp! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #729: Lưu truyền vạn tộc! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:19
 • #730: Không biết tồn tại!2019-08-29 19:19
 • #731: Vào ở Hoang Giới, mới tu luyện bắt đầu!2019-08-29 19:19
 • #732: Thực lực tăng vọt!2019-08-29 19:19
 • #733: Phá Diệt Thâm Uyên lần nữa rung chuyển!2019-08-29 19:20
 • #734: Hủy Diệt Vương Giả xuất hiện!2019-08-29 19:20
 • #735: Tổ đội, chiến trường!2019-08-29 19:20
 • #736: Chiến đấu, đánh giết hủy diệt sinh vật!2019-08-29 19:20
 • #737: Phân hoá chiến trường! Ba đại chiến trường! 【 cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:20
 • #738: Đối kháng Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật! 【 canh thứ hai, cầu toàn đặt trước 】2019-08-29 19:20
 • #739: Kinh khủng bạo tạc!2019-08-29 19:20
 • #740: Bản Nguyên Giới!2019-08-29 19:21
 • #741: Cực hạn lực lượng thiên phú!2019-08-29 19:21
 • #742: Thiên Cực quả!2019-08-29 19:21
 • #743: Thiên Cực quả tới tay, thí nghiệm!2019-08-29 19:21
 • #744: Thần Cấp cực hạn lực lượng thiên phú!2019-08-29 19:21
 • #745: Bản Nguyên Giếng tin tức!2019-08-29 19:21
 • #746: Không gian đại thần thông viên mãn2019-08-29 19:21
 • #747: Bản Nguyên Giếng mảnh vỡ, dung nhập giếng cổ dị tượng!2019-08-29 19:21
 • #748: Thê thảm Cực Quang!2019-08-29 19:22
 • #749: Cửu Thải Thần Ngưu con non!2019-08-30 19:24
 • #750: Các chí tôn tìm tòi!2019-08-30 19:25
 • #751: Hai tôn Nguyên Tổ!2019-08-30 19:25
 • #752: Nguyên Tổ chém giết!2019-08-30 19:25
 • #753: Thất giai sinh mệnh cấp độ?2019-08-30 19:25
 • #754: Đột phá!2019-08-30 19:25
 • #755: Tiểu Viên Viên!2019-08-30 19:25
 • #756: Trấn sát toàn trường, che lấp Bản Nguyên Giếng!2019-08-30 19:25
 • #757: Hoàn chỉnh Bản Nguyên Giếng!2019-08-30 19:26
 • #758: Hỗn Độn Kim Hoang Quyết tầng thứ bảy viên mãn!2019-08-30 19:26
 • #759: Ly khai Bản Nguyên Giới!2019-08-30 19:26
 • #760: Xung kích Chủ Tể, độ kiếp!2019-08-30 19:26
 • #761: Chủ Tể cực hạn, mới tu luyện mục tiêu!2019-08-30 19:26
 • #762: Thiên Tôn phía trên chiến lực phân chia!2019-08-30 19:26
 • #763: Nhất đẳng Thiên Tôn chiến lực?2019-09-02 00:41
 • #764: Ngũ đẳng Chí Tôn chiến lực!2019-09-02 00:41
 • #765: Không biết thần bí Chủ Tể!2019-09-02 00:41
 • #766: Tôn thượng bí cảnh!2019-09-02 00:42
 • #767: Ramon cầu xin tha thứ!2019-09-05 00:44
 • #768: Chém giết Ramon, hấp thu ký ức!2019-09-05 00:44
 • #769: Tàng Thần tổ chức!2019-09-05 00:44
 • #770: Tiến vào bí cảnh, Thiên Huyền quả!2019-09-05 00:44
 • #771: Truyền bá tình báo!2019-09-05 00:45
 • #772: Hai đại hệ thống, thực lực tăng vọt!2019-09-05 00:45
 • #773: Ba ngàn đại thần thông một trong!2019-09-05 00:45
 • #774: Thu hoạch tăng vọt!2019-09-05 00:45
 • #775: Thứ tư bản tôn đột phá, tam đẳng Chí Tôn chiến lực!2019-09-05 00:45
 • #776: Cùng Nguyên Cổ Chi Chủ làm giao dịch!2019-09-05 00:45
 • #777: Tu luyện Hằng Quang Thần Thông!2019-09-05 16:33
 • #778: Hằng Quang Thần Thông nhập môn!2019-09-05 16:33
 • #779: Thiên Nha Cổ Thành!2019-09-06 19:13
 • #780: Vân Mộng mê vụ dong binh đoàn!2019-09-06 19:13
 • #781: Mê vụ khu vực xuất hiện!2019-09-06 19:13
 • #782: Phản đồ!2019-09-07 17:24
 • #783: Nháo kịch nên kết thúc!2019-09-09 08:48
 • #784: Giết chết Huyết Lang Thiên Tôn!2019-09-09 17:18
 • #785: Vượt qua mê vụ dòng sông!2019-09-16 18:49
 • #786: Miểu sát Chí Tôn cấp Mê Vụ Thú!2019-09-16 18:49
 • #787: Phân phối thu hoạch!2019-09-16 18:49
 • #788: Có được đại khủng bố hạch tâm khu vực!2019-09-16 18:49
 • #789: Cùng Nhân Tộc Chí Tôn nhóm giao dịch!2019-09-16 18:50
 • #790: Thần Tộc hỗn độn giếng cổ!2019-09-16 18:50
 • #791: Đệ Nhất Thần Chủ đáp ứng!2019-09-16 18:50
 • #792: Tìm được!2019-09-16 18:50
 • #793: Năm thành nửa bước Hỗn Độn Sinh Mệnh Chi Thể!2019-09-16 18:50
 • #794: Đột phá, chân chính Chí Tôn!2019-09-16 18:50
 • #795: Chí Tôn điện!2019-09-16 18:51
 • #796: Nhân tộc quật khởi, 62 vị Chí Tôn!2019-09-16 18:51
 • #797: Tôn thượng lại xuất hiện!2019-09-16 18:51
 • #798: Một cái khác vũ trụ muốn đánh tới!2019-09-16 18:51
 • #799: Tiến vào Mê Vụ Khu Vực hạch tâm khu vực!2019-09-17 17:35
 • #800: Hợp Đạo Cảnh giới vĩ đại tồn tại!2019-09-17 17:35
 • #801: Tam đại cơ sở cực hạn thiên phú!2019-09-18 17:19
 • #802: Nhất tinh Thần Tướng!2019-09-18 17:20
 • #803: Hư Thiên Đồ!2019-09-19 19:39
 • #804: Quân dự bị đệ tử chính thức!2019-09-19 19:39
 • #805: Chọn lựa Hỗn Độn thần thông!2019-09-21 18:06
 • #806: Ra!2019-09-21 18:06
 • #807: Diệp Thiên trở về, nhất tinh Thần Tướng hậu kỳ!2019-09-22 18:52
 • #808: Đặc thù sinh vật tin tức!2019-09-23 17:40
 • #809: Song vũ trụ sơ bộ giao lưu!2019-09-24 17:11
 • #810: Lần nữa tìm Nguyên Cổ Chi Chủ hợp tác!2019-09-24 17:11
 • #811: Kỳ Lân Điện, tiến vào!2019-09-25 20:37
 • #812: Cái thứ tư thế giới!2019-09-25 20:37
 • #813: Xông qua cái thứ năm thế giới!2019-09-26 18:35
 • #814: Thân truyền đệ tử?2019-09-27 18:19
 • #815: Đại đạo cường giả e ngại!2019-09-27 18:19
 • #816: Đại thu hoạch cùng phân phối!2019-09-27 18:19
 • #817: Nguyên Địa bên trong thiên phú!2019-09-28 22:42
 • #818: Thiên phú có vấn đề!2019-09-28 22:42
 • #819: Hoàn mỹ thiên phú!2019-09-29 19:18
 • #820: Bản nguyên hạt giống!2019-09-29 19:18
 • #821: Đột phá, nhị tinh Thần Tướng!2019-09-30 16:52
 • #822: Lại vào Loạn Thần Giới, hỏi thăm!2019-10-01 18:16
 • #823: Thần Tộc nguy cơ, Diệp Thiên đến!2019-10-01 18:16
 • #824: Diệt Húc Long thánh địa tam đại thập tinh Địa Tôn!2019-10-02 18:30
 • #825: Húc Long Thần Tướng đến!2019-10-02 18:30
 • #826: Chém giết Thần Tướng!2019-10-02 18:31
 • #827: Chuẩn bị đi Thương Vũ vũ trụ!2019-10-03 17:56
 • #828: Cổ Ma Động!2019-10-04 17:37
 • #829: Tàng Thần tổ chức Thần Tướng!2019-10-05 18:30
 • #830: Tàng Thần Điện, xuất thế!2019-10-10 21:53
 • #831: Nhị tinh đỉnh phong Thần Tướng!2019-10-10 21:53
 • #832: Chiều không gian thế giới vỡ nát cùng dung hợp!2019-10-10 21:53
 • #833: Hai vị Chân Quân đối thoại!2019-10-10 21:53
 • #834: Nọa Thú xuất hiện!2019-10-10 21:53
 • #835: Tiên Thiên đạo bia!2019-10-10 21:54
 • #836: Bản nguyên viên mãn, tam tinh Thần Tướng!2019-10-10 21:54
 • #837: Hư Giới vỡ vụn, dung nhập chủ thế giới!2019-10-10 21:54
 • #838: Hư Thiên Đạo Tổ!2019-10-10 21:54
 • #839: Gặp mặt Đạo Tổ, truyền pháp!2019-10-11 19:13
 • #840: Linh hồn hai lần thuế biến!2019-10-11 19:13
 • #841: Bản Nguyên Giới vỡ nát, chiều không gian thế giới hợp nhất!2019-10-11 19:13
 • #842: Tam tinh đỉnh phong Thần Tướng! 【 canh thứ hai, cầu đặt mua 】2019-10-12 19:35
 • #843: Chân huyết cây, chân huyết quả!2019-10-12 19:35
 • #844: Chiếm cứ Huyết Hải Cấm Khu! 【 canh thứ tư: 】2019-10-12 19:35
 • #845: Tổ bia xuất thế! 【 Canh [5] 】2019-10-12 19:36
 • #846: Thành tựu Đạo Tổ cơ duyên! 【 canh thứ sáu 】2019-10-12 19:36
 • #847: Thần Tướng bảng! 【 canh thứ nhất 】2019-10-14 17:55
 • #848: Song vũ trụ dung hợp gia tốc, đại vũ trụ sắp thành! (phần 2)2019-10-14 17:55
 • #849: Thời khắc cuối cùng! 【 Canh [3] 】2019-10-14 17:55
 • #850: Huyễn Giới Sơn, Huyễn Vũ Thần Tướng độ kiếp! 【 canh thứ tư: 】2019-10-14 17:55
 • #851: Huyễn Vũ Thần Tướng, đã vượt ra! 【 canh thứ nhất 】2019-10-14 17:56
 • #852: Đại Vũ Trụ thành! (phần 2)2019-10-14 17:56
 • #853: Sư huynh! 【 Canh [3] 】2019-10-14 17:56
 • #854: Thần tệ cùng đạo tệ! 【 canh thứ tư: 】2019-10-14 17:56
 • #855: Cực hạn thần thông mà nói! 【 canh thứ nhất 】2019-10-16 22:02
 • #856: Điên cuồng phục chế thiên phú! (phần 2)2019-10-16 22:03
 • #857: Thần Cấp cực hạn cấp độ siêu ngộ thiên phú! 【 Canh [3] 】2019-10-16 22:03
 • #858: Tao ngộ địch nhân! Hai tên ngũ tinh đỉnh phong Thần Tướng! 【 canh thứ tư: 】2019-10-16 22:04
 • #859: Bí Tức Đại Thần Thông! 【 canh thứ nhất 】2019-10-16 22:04
 • #860: Phệ Huyết Đằng Mạn mảnh vỡ! (phần 2)2019-10-16 22:04
 • #861: Lục tinh Thần Tướng! 【 Canh [3] 】2019-10-16 22:05
 • #862: Hư Thiên Đồ 】2019-10-18 19:41
 • #863: Đạo Tổ thân truyền! 【 canh thứ nhất 】2019-10-18 19:42
 • #864: Hư Thiên Đạo Thể! (phần 2)2019-10-18 19:42
 • #865: Thời Không Na Di Thuật! 【 Canh [3] 】2019-10-18 19:42
 • #866: Hư Thiên Đạo Thể thành, Thời Không Na Di Thuật thành! 【 canh thứ tư: 】2019-10-18 19:42
 • #867: Trọng Cốt Thần Tướng bại! 【 canh thứ nhất 】2019-10-18 19:42
 • #868: Tiến vào tổ bia không gian! (phần 2)2019-10-18 19:42
 • #869: Thần Tướng bảng thứ 19 tên!2019-10-19 18:53
 • #870: Tam Thiên Lôi Động! (phần 2)2019-10-19 18:53
 • #871: Đại Thần Toán Thuật!2019-10-25 21:48
 • #872: Cùng Vân Tử Thần Nữ giao dịch!2019-10-25 21:48
 • #873: Cấm địa, Đại Băng Giới Thuật!2019-10-25 21:48
 • #874: Hắc diệu kim khoáng mạch!2019-10-25 21:48
 • #875: Thực lực tăng vọt!2019-10-25 21:48
 • #876: Mấy phút Thần Tướng bảng đệ nhất!2019-10-25 21:49
 • #877: Bát tinh trung kỳ Thần Tướng!2019-10-25 21:49
 • #878: Luyện hóa Cổ Ma Tháp!2019-10-25 21:49
 • #879: Giới bảo!2019-10-25 21:49
 • #880: Tử quang thế giới!2019-10-25 21:49
 • #881: Bát tinh đỉnh phong Thần Tướng 【 canh thứ nhất 】2019-11-10 19:16
 • #882: Mục tiêu: Tăng lên Đại Bất Diệt Thuật! (phần 2)2019-11-10 19:16
 • #883: Tử Linh Kim Trùng! 【 Canh [3] 】2019-11-10 19:17
 • #884: Tử Linh chiến giáp! 【 canh thứ tư: 】2019-11-10 19:17
 • #885: Tiên Thiên bản nguyên địa! 【 Canh [5] 】2019-11-10 19:17
 • #886: Nhóm thứ hai nhân viên! 【 canh thứ sáu 】2019-11-10 19:17
 • #887: Mười môn Hỗn Độn thần thông! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2019-11-10 19:17
 • #888: Đại tạo hóa, cửu giai sinh mệnh cấp độ chi bí!2019-11-10 19:17
 • #889: Cửu giai sinh mệnh, cửu tinh sơ kỳ Thần Tướng!2019-11-10 19:18
 • #890: Thập tinh Thần Tướng truyền thuyết!2019-11-10 19:18
 • #891: Tam đại cực hạn thần thông, cửu tinh hậu kỳ Thần Tướng!2019-11-13 01:01
 • #892: Nguyên thạch khoáng mạch!2019-11-13 01:01
 • #893: Cửu tinh đỉnh phong Thần Tướng!2019-11-13 01:01
 • #894: 108 đầu đạo văn, đại viên mãn Hư Thiên Đạo Thể!2019-11-14 23:24
 • #895: Rốt cục siêu thoát!2019-11-14 23:24
 • #896: Ám Thần Điện, Đại Vũ Trụ loạn!2019-11-15 19:59
 • #897: Ám sát kế hoạch!2019-11-15 19:59
 • #898: Hắn là cỡ nào sợ chết a!2019-11-15 19:59
 • #899: Vạn Vô Hư Sinh Thuật!2019-11-17 16:42
 • #900: Dẫn xuất địch nhân!2019-11-17 16:42
 • #901: Phản kích Thiên Hỏa Tông, tập sát bắt đầu!2019-11-17 16:43
 • #902: Đại giới na di!2019-11-18 18:19
 • #903: Thân phận bại lộ!2019-11-19 18:20
 • #904: Phi tốc tăng lên!2019-11-19 18:20
 • #905: Bạch Ưng Thiên Quân vẫn lạc!2019-11-20 17:59
 • #906: Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa!2019-11-21 17:55
 • #907: Lần nữa xuất thủ, liên trảm hai vị Thiên Quân!2019-11-21 17:55
 • #908: Thái A Thái Dương tinh xuất hiện!2019-11-21 17:55
 • #909: Chí dương tinh thần hoa 【 canh thứ nhất 】2019-11-22 18:06
 • #910: Thu phục Dương Long Thiên Quân! (phần 2)2019-11-22 18:06
 • #911: Vĩnh Hằng Chi Viêm tới tay! 【 Canh [3] 】2019-11-22 18:06
 • #912: Tiểu thành đỉnh phong Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa! 【 canh thứ nhất 】2019-11-24 18:02
 • #913: Tại chỗ chân chính giá trị, Tiên Thiên Bản Nguyên Thụ! (phần 2)2019-11-24 18:02
 • #914: Siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú, thu hoạch được! 【 Canh [3] 】2019-11-24 18:02
 • #915: Mục tiêu: Thập Tinh Hải! 【 canh thứ nhất 】2019-11-24 18:02
 • #916: Bị nghiêm trọng đánh giá thấp Thập Tinh Hải! (phần 2)2019-11-25 17:58
 • #917: Tham lam Diệp Thiên! 【 Canh [3] 】2019-11-25 17:58
 • #918: Xông ra Thập Tinh Hải! 【 canh thứ nhất 】2019-11-25 17:58
 • #919: Thiên Quân quân đoàn giáng lâm, phân phối Tinh Thần Tinh! (phần 2)2019-11-25 17:59
 • #920: Thiên Quân bảng đệ nhất! 【 Canh [3] 】2019-11-27 18:58
 • #921: Nửa bước Chân Linh Cảnh giới Linh! 【 canh thứ nhất 】2019-11-27 18:58
 • #922: Chính diện chém giết Linh! (phần 2)2019-11-27 18:58
 • #923: Nguyền rủa! 【 Canh [3] 】2019-11-27 18:58
 • #924: Tinh khí thần hợp nhất! 【 canh thứ nhất 】2019-11-28 18:56
 • #925: Ý đồ sáng tạo bản nguyên thần thông! (phần 2)2019-11-28 18:56
 • #926: Sáng tạo bản nguyên thần thông!2019-11-28 18:57
 • #927: Ám Thần Hội âm mưu 【 canh thứ nhất 】2019-11-29 18:28
 • #928: Một chỉ diệt La Phong! (phần 2)2019-11-29 18:29
 • #929: Tinh khí thần hợp nhất, đột phá nửa bước Chân Linh! 【 Canh [3] 】2019-11-29 18:29
 • #930: Diệt Chân Quân! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2019-12-04 08:25
 • #931: Ma Âm Tông ứng đối!2019-12-04 08:25
 • #932: Cường đại Diệp Thiên, Ma Âm Tông sợ hãi!2019-12-04 08:25
 • #933: Đạo Tổ giáng lâm!2019-12-04 08:25
 • #934: Ba Luân pho tượng!2019-12-04 08:26
 • #935: Đạo Tổ căn dặn!2019-12-04 08:26
 • #936: Đại Vũ Trụ nhanh chóng tiến hóa!2019-12-05 07:51
 • #937: Chuẩn bị thoát ly Dương Thiên Điện đi!2019-12-05 07:51
 • #938: Vực Giới truyền thuyết!2019-12-06 17:31
 • #939: Hư Thiên một mạch, mấy ngàn vạn Chân Quân giáng lâm!2019-12-06 17:31
 • #940: Hư Thiên Chân Quốc, thành!2019-12-07 17:52
 • #941: Đột phá Chân Linh, 100 lần tăng lên!2019-12-07 17:53
 • #942: Huyền Hư Quyết Chân Linh thiên chương!2019-12-07 17:53
 • #943: Đô Thiên Cự Thành, hối đoái tài nguyên!2019-12-07 17:53
 • #944: Giới nguyên chi giới!2019-12-09 17:22
 • #945: Tiến vào, gặp bảo!2019-12-09 17:23
 • #946: Tiên thiên bản nguyên sinh mệnh!2019-12-09 17:23
 • #947: Ngũ Chỉ Sơn chỗ chiến đấu!2019-12-09 17:23
 • #948: Sáu cái Tiên Thiên bản nguyên sinh mệnh, chân chính đại thu hoạch!2019-12-11 17:24
 • #949: Chân Quân Bảng Chân Quân!2019-12-11 17:24
 • #950: Vực Giới khí tức!2019-12-11 17:25
 • #951: Di tích xuất thế!2019-12-11 17:25
 • #952: Thiên Viên Tông di tích!2019-12-12 18:15
 • #953: Chân Quân khôi lỗi!2019-12-12 18:15
 • #954: Khó lường bí mật!2019-12-15 18:30
 • #955: Di tích lục đại trân quý bảo địa2019-12-15 18:30
 • #956: Hoàn thiện hỗn độn luyện thể thuật!2019-12-15 18:30
 • #957: Kim Viên Luyện Thể Thuật!2019-12-17 05:39
 • #958: Chân Quân Bảng thứ 62 vị!2019-12-17 05:39
 • #959: Thánh Viên truyền thừa!2019-12-17 05:40
 • #960: Nhân tộc mới cơ duyên!2019-12-18 18:10
 • #961: Hắc Phong Sơn, nhỏ Đầu Mục Yêu Lệnh!2019-12-18 18:10
 • #962: Bại Cự Phủ Thành Hắc Văn Chân Quân!2019-12-18 18:10
 • #963: Sáu mặt xúc xắc, vây giết!2019-12-18 18:10
 • #964: Tam nguyên hợp nhất hiển uy, thập đại Chân Quân vẫn lạc!2019-12-19 17:45
 • #965: Tiến vào Hắc Phong Sơn di tích!2019-12-19 17:45
 • #966: Tiểu Phong Vương Điện! Thành quả kinh người!2019-12-19 17:45
 • #967: Thực lực tăng vọt, mới ý nghĩ!2019-12-19 17:45
 • #968: Truyền thừa bí chìa, hợp tác!2019-12-21 18:02
 • #969: Đối chiến nửa bước Chân Tổ!2019-12-21 18:02
 • #970: Chém giết nửa bước Chân Tổ!2019-12-21 18:02
 • #971: Chân Tổ cấp khôi lỗi!2019-12-22 18:51
 • #972: Chủ điện, truyền thừa, ba gian mật thất!2019-12-22 18:51
 • #973: Một bộ hàn ngọc quan tài!2019-12-22 18:52
 • #974: Thê thảm Cảnh Trì Chân Quân!2019-12-27 09:09
 • #975: Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh!2019-12-27 09:09
 • #976: Chuẩn bị phong chủ!2019-12-27 09:10
 • #977: Hồn Đoán Cửu Quyết!2019-12-27 09:10
 • #978: Hắc Phong Vực giới thuật!2019-12-27 09:10
 • #979: Một tòa đạo trường!2019-12-27 09:10
 • #980: Thần dược, dược viên!2019-12-27 09:10
 • #981: Thông hành lệnh bài, trong đạo trường thanh âm2019-12-27 09:10
 • #982: Xích Long đạo trường chi linh —— Quýnh!2019-12-28 17:48
 • #983: Đạo Thuật truyền thừa2019-12-29 17:45
 • #984: Chuẩn bị phong chủ, Vực Giới phân chia thế lực!2019-12-29 17:45
 • #985: Hai môn đạo thuật tới tay!2020-01-01 18:46
 • #986: Lãm Nguyệt Đạo Tổ!2020-01-01 18:46
 • #987: Tứ đại Đạo Tổ hóa thân!2020-01-01 18:46
 • #988: Thần Thiên Giới vực bí mật!2020-01-01 18:46
 • #989: Đạo trường khôi lỗi xuất động!2020-01-02 17:46
 • #990: Xích Long đạo trường tận thế!2020-01-02 17:46
 • #991: Đạo trường hủy diệt, truy sát!2020-01-03 17:40
 • #992: Tiểu giới vực!2020-01-03 17:40
 • #993: Tự sáng tạo luyện thể thuật, Cửu Cực Chân Thể Quyết!2020-01-03 17:40
 • #994: Chuẩn bị tìm Đạo Tổ hóa thân phiền phức!2020-01-03 17:41
 • #995: Liệt Thiên phái di tích!2020-01-03 17:41
 • #996: Chiến Đạo Tổ hóa thân!2020-01-03 17:41
 • #997: Liệt Thiên thần trụ!2020-01-04 19:05
 • #998: Cướp đoạt tới tay!2020-01-04 19:05
 • #999: Chí cường Đạo Tổ vết kiếm!2020-01-04 19:05
 • #1000: Hắc Phong Sơn đại vương đối thoại!2020-01-04 19:05
 • #1001: Liên sát hai tên Đạo Tổ hóa thân!2020-01-05 17:55
 • #1002: Lại một đạo tổ hóa thân vẫn diệt!2020-01-05 17:56
 • #1003: Siêu nhiên thế lực!2020-01-05 17:56
 • #1004: Đệ nhất siêu nhiên thế lực —— Đạo Sơn!2020-01-05 17:56
 • #1005: Đạo giới bản nguyên!2020-01-07 17:27
 • #1006: Thác Long thực lực!2020-01-07 17:27
 • #1007: Tứ trọng thiên thế lực tổng bộ di tích!2020-01-07 17:27
 • #1008: Luân hồi hạt giống!2020-01-07 17:27
 • #1009: Chân Tổ giáng lâm!2020-01-07 17:27
 • #1010: Nhao nhao vẫn lạc!2020-01-07 17:28
 • #1011: Dùng hàn ngọc quan tài ngăn cản công kích!2020-01-08 17:48
 • #1012: Lạc Nhật Tông chi chiến, kết thúc!2020-01-08 17:48
 • #1013: Cùng Hỗn Độn Thương Hành giao dịch!2020-01-08 17:49
 • #1014: Tiêu Nguyệt chuyển thế!2020-01-08 17:49
 • #1015: Cửu Cực Chân Thể Quyết thứ tám cực!2020-01-08 17:49
 • #1016: Thiên phú tổ trì!2020-01-08 17:49
 • #1017: Đạo cấp bản mệnh thiên phú!2020-01-10 17:53
 • #1018: Thiên phú tổ trì danh ngạch chi chiến!2020-01-10 17:54
 • #1019: Thảm liệt vòng thứ nhất!2020-01-11 17:23
 • #1020: Siêu nhiên thế lực Thần Tướng!2020-01-13 17:57
 • #1021: Vĩnh Hằng Chi Môn!2020-01-13 17:57
 • #1022: Vĩnh hằng Tam Thần thông!2020-01-14 17:49
 • #1023: Ba đại hắc mã!2020-01-17 16:51
 • #1024: Thực lực bộc phát, thập tinh Thần Tướng chi chiến!2020-01-17 16:51
 • #1025: Đạo Tổ đời thứ hai hậu duệ!2020-01-18 17:37
 • #1026: Lục Đạo Luân Hồi thuật!2020-01-18 17:37
 • #1027: Nhận thua!2020-01-19 16:52
 • #1028: Phần thưởng phong phú, tiến về thiên phú tổ trì!2020-01-19 16:52
 • #1029: Mười đại đạo cấp bản mệnh thiên phú!2020-02-07 03:12
 • #1030: Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nửa bước Chân Tổ!2020-02-07 03:12
 • #1031: Hợp Đạo bảo vật!2020-02-07 03:12
 • #1032: Vô Cực vực sâu!2020-02-07 03:12
 • #1033: Đáng sợ vực sâu ma vật!2020-02-07 03:12
 • #1034: Ngự Thú Tông cùng vực sâu ma vật!2020-02-07 03:13
 • #1035: Đánh giết Ngự Thú Tông đệ tử!2020-02-07 03:13
 • #1036: Hợp Đạo bảo vật —— Xích Cương Luyện Thiên Tinh!2020-02-07 03:13
 • #1037: Ngự Thú Tông tổn thất nặng nề!2020-02-07 03:13
 • #1038: Mạc Ân xuất thủ, chân truyền vẫn!2020-02-07 03:13
 • #1039: Thi triển đạo thuật, Mạc Ân sợ hãi!2020-02-07 03:13
 • #1040: Chém giết Mạc Ân!2020-02-07 03:13
 • #1041: Thâm Uyên Lĩnh Chủ nhượng bộ!2020-02-07 03:14
 • #1042: Sinh Mệnh Lục Tộc!2020-02-07 03:14
 • #1043: Phục chế thiên phú thăng cấp hi vọng!2020-02-07 03:14
 • #1044: Lẫn vào Sinh Mệnh Lục Tộc!2020-02-07 03:14
 • #1045: Thu hoạch được danh ngạch!2020-02-07 03:15
 • #1046: Thần thụ, truyền thừa thông đạo!2020-02-07 03:15
 • #1047: Một phần phần ký ức!2020-02-07 03:15
 • #1048: Phục chế thiên phú năng lực mới —— phục chế thân thể!2020-02-07 03:15
 • #1049: Vô địch đạo tổ ký ức truyền thừa!2020-02-07 03:15
 • #1050: Mười vạn kiện Hợp Đạo bảo vật!2020-02-07 03:15
 • #1051: Hắc ám sức mạnh cấm kỵ!2020-02-07 03:16
 • #1052: Hư Thiên giới mới Đạo Tổ!2020-02-07 03:16
 • #1053: Hơn một trăm vị Đạo Tổ sinh ra!2020-02-07 03:16
 • #1054: Diệp Thiên xuất thủ, ngũ đại Chân Quốc diệt!2020-02-07 03:16
 • #1055: Tiến về hắc ám cấm vực!2020-02-07 03:16
 • #1056: Ban đầu giới vực! 【 Canh [3] 】2020-02-07 03:16
 • #1057: Chưởng khống hắc ám sức mạnh cấm kỵ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-07 03:17
 • #1058: Huyền Hư Cổ Giới, thành! (phần 2)2020-02-07 03:17
 • #1059: Diệp Thiên tam đại Cổ Giới ghi chép! 【 Canh [3] 】2020-02-07 03:17
 • #1060: Huyết Sát tướng quân cùng Long Lực phong chủ!2020-02-07 03:17
 • #1061: Chân Tổ năm cái tiêu chuẩn!2020-02-07 03:17
 • #1062: Hắc Phong Sơn thực lực! 【 Canh [3] 】2020-02-07 03:17
 • #1063: Lưu Ly Tông! Ám Thần Điện lại xuất hiện!2020-02-07 03:18
 • #1064: Cột mốc chi bí! (phần 2)2020-02-07 03:18
 • #1065: Lưu Ly Tông xuất thủ! 【 Canh [3] 】2020-02-07 03:18
 • #1066: Chém giết tam đại đỉnh tiêm Chân Tổ! 【 canh thứ tư: 】2020-02-07 03:18
 • #1067: Cấm kỵ thân thể nhập môn, chí cường Chân Tổ! 【 Canh [5] 】2020-02-07 03:18
 • #1068: Trung thiên đạo thuật! 【 canh thứ nhất 】2020-02-07 03:18
 • #1069: Duy nhất chi pháp —— khiêu chiến Huyền Linh Chân Tổ! (phần 2)2020-02-07 16:52
 • #1070: Cấm kỵ thân thể ra, toàn trường hãi nhiên! 【 Canh [3] 】2020-02-07 16:52
 • #1071: Trung thiên đạo thuật chi uy, giết tới mạnh Chân Tổ!2020-02-07 16:53
 • #1072: Hợp Đạo bí pháp 【 canh thứ nhất 】2020-02-07 16:53
 • #1073: Hắc Phong Sơn bí mật!2020-02-07 16:53
 • #1074: Giới thú thi thể bại lộ! 【 Canh [3] 】2020-02-07 16:53
 • #1075: Một thanh kiếm gỗ!2020-02-07 16:53
 • #1076: Cấm điện điện chủ hận! 【 canh thứ nhất 】2020-02-07 16:53
 • #1077: Chí cường kiếm đạo! (phần 2)2020-02-07 16:53
 • #1078: Hắc Phong Sơn bản chức làm việc! 【 Canh [3] 】2020-02-07 16:54
 • #1079: Giết vào Lưu Ly Tông! 【 canh thứ tư: 】2020-02-09 18:02
 • #1080: Lưu Ly Tông diệt vong! 【 Canh [5] 】2020-02-09 18:02
 • #1081: Uy hiếp cùng không nhìn! 【 canh thứ nhất 】2020-02-09 18:02
 • #1082: Âu Dương Cửu Nhi!2020-02-09 18:03
 • #1083: Thế giới tấn thăng bí thuật! 【 Canh [3] 】2020-02-09 18:03
 • #1084: Chí cường đao đạo bản chép tay! 【 canh thứ tư: 】2020-02-09 18:03
 • #1085: Hố hàng Âu Dương Cửu Nhi! 【 canh thứ nhất 】2020-02-09 18:03
 • #1086: Đánh vỡ phong cấm! (phần 2)2020-02-09 18:03
 • #1087: Đế Tương Giới! 【 Canh [3] 】2020-02-10 17:24
 • #1088: Mưa gió nổi lên! 【 canh thứ tư: 】2020-02-10 17:24
 • #1089: Mục tiêu: Diệt Liệt Thiên phái! 【 Canh [5] 】2020-02-10 17:25
 • #1090: Tử Tiêu Lôi Châu! 【 canh thứ nhất 】2020-02-10 17:25
 • #1091: Di tích viễn cổ! (phần 2)2020-02-10 17:25
 • #1092: Lôi Áo Chân Tổ! 【 Canh [3] 】2020-02-10 17:25
 • #1093: Cửu U cấm kỵ ao! 【 canh thứ tư: 】2020-02-10 17:25
 • #1094: Ma Thiên tướng quân! 【 Canh [5] 】2020-02-12 01:06
 • #1095: Thiên Kiếm Tông hạ tràng! Hắc Phong Sơn quân đoàn xuất hiện! 【 canh thứ nhất 】2020-02-12 01:07
 • #1096: Thiên Kiếm Tông rút đi, Tử Hà tông đào tẩu! (phần 2)2020-02-12 01:07
 • #1097: Tu luyện, tiến bộ kinh khủng! 【 Canh [3] 】2020-02-12 01:07
 • #1098: Đại bí tân, vô thượng Chân Tổ! 【 canh thứ tư: 】2020-02-12 01:07
 • #1099: Đánh vỡ phòng ngự mạnh nhất ghi chép! 【 canh thứ nhất 】2020-02-14 04:07
 • #1100: Lại lần nữa đánh vỡ ghi chép! (phần 2)2020-02-14 04:07
 • #1101: Sắc phong đại tướng! 【 Canh [3] 】2020-02-14 04:07
 • #1102: Mục tiêu: Thiên Đế Cung Quảng Lăng Hàn Cung! 【 canh thứ tư: 】2020-02-14 04:07
 • #1103: Cấm kỵ thần thụ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-14 04:07
 • #1104: Long phượng thai! (phần 2)2020-02-14 04:07
 • #1105: Nhi nữ sắp trưởng thành!2020-02-15 21:34
 • #1106: Ngươi cứ việc để cho người! 【 canh thứ tư: 】2020-02-15 21:34
 • #1107: Cho thấy thân phận! 【 canh thứ nhất 】2020-02-15 21:34
 • #1108: Quét sạch Nhân tộc nội bộ! (phần 2)2020-02-15 21:35
 • #1109: Trên tam trọng thiên thế lực hội nghị! 【 Canh [3] 】2020-02-15 21:35
 • #1110: Hư Thiên Đạo Tổ tâm tư! 【 canh thứ tư: 】2020-02-15 21:35
 • #1111: Diệp Thiên không phải Cửu Cực tướng quân? 【 canh thứ nhất 】2020-02-15 21:35
 • #1112: Âu Dương Cửu Nhi xuất thủ!2020-02-15 21:35
 • #1113: Thiên Kiếm Tông bại lui! 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:25
 • #1114: Thế lực liên hợp, chúng thần điện! 【 canh thứ tư: 】2020-02-20 17:26
 • #1115: Cấm kỵ giếng cổ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-20 17:26
 • #1116: Cấm kỵ giới! (phần 2)2020-02-20 17:26
 • #1117: Cấm kỵ kỳ vật, đại khủng bố! 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:26
 • #1118: Trường Phong Kiếm Tôn trọng thương, Đạo Tổ xuất thủ! 【 canh thứ tư: 】2020-02-20 17:27
 • #1119: Đạo Tổ nhóm chém giết! 【 canh thứ nhất 】2020-02-20 17:27
 • #1120: Cấm kỵ thân thể tiểu thành! (phần 2)2020-02-20 17:27
 • #1121: Thiên Đế Cung nhiệm vụ! 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:27
 • #1122: Diệp Tinh Thần kỳ ngộ! 【 canh thứ tư: 】2020-02-20 17:27
 • #1123: Kinh người cơ duyên, Thiên Cấm Thụ tâm! 【 canh thứ nhất 】2020-02-20 17:27
 • #1124: Vô thượng Chân Tổ, tứ đại cấm thuật! (phần 2)2020-02-20 17:28
 • #1125: Âu Dương Cửu Nhi nhập vô thượng Chân Tổ!2020-02-20 17:28
 • #1126: Mục tiêu cuối cùng nhất: Cấm kỵ đạo! 【 canh thứ tư: 】2020-02-20 17:28
 • #1127: Cấm kỵ sơn mạch! 【 canh thứ nhất 】2020-02-20 17:28
 • #1128: Sức một mình chấn nhiếp tứ phương! (phần 2)2020-02-20 17:28
 • #1129: Cấm kỵ đạo khoáng thạch mạch! 【 Canh [3] 】2020-02-20 17:28
 • #1130: Có bảo bay tới! 【 canh thứ tư: 】2020-02-20 17:29
 • #1131: Bại lộ thực lực, cùng thất trọng thiên Đạo Tổ một trận chiến! 【 canh thứ nhất 】2020-02-21 17:33
 • #1132: Cấm kỵ mẫu thạch! (phần 2)2020-02-21 17:34
 • #1133: Chặn ngang một tay vô thượng Chân Tổ! 【 Canh [3] 】2020-02-21 17:34
 • #1134: Chí cường Đạo Tổ vẫn lạc! 【 canh thứ tư: 】2020-02-21 17:34
 • #1135: Thiên Đế Cung chân chính kế hoạch! 【 canh thứ nhất 】2020-02-21 17:34
 • #1136: Bản mệnh thiên phú cây! (phần 2)2020-02-21 17:34
 • #1137: Toàn lực tăng lên nhi nữ thực lực! 【 Canh [3] 】2020-02-21 17:34
 • #1138: Chí cường Chân Tổ —— Diệp Tinh Thần! 【 canh thứ tư: 】2020-02-21 17:35
 • #1139: Diệp Tinh Thần chém chí cường Chân Tổ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-26 04:20
 • #1140: Cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả! (phần 2)2020-02-26 04:20
 • #1141: Tinh Thần Nhận cùng Tinh Nguyệt Đao! 【 Canh [3] 】2020-02-26 04:20
 • #1142: Cấm Điện điện chủ đột phá! 【 canh thứ tư: 】2020-02-26 04:20
 • #1143: Cấm Điện cùng Đạo Sơn chi chiến! 【 Canh [5] 】2020-02-26 04:21
 • #1144: Đạo Sơn diệt vong! 【 canh thứ sáu 】2020-02-26 04:21
 • #1145: Thiên Đế Cung đại động tác! 【 canh thứ bảy, cầu toàn đặt trước 】2020-02-26 04:21
 • #1146: Hỏa Vương tham lam khát vọng! 【 canh thứ nhất 】2020-02-26 04:21
 • #1147: Vô Song Đạo Tổ, vô địch đạo tổ! (phần 2)2020-02-26 04:21
 • #1148: Đời trước Hỏa Vương! 【 Canh [3] 】2020-02-26 04:21
 • #1149: Âu Dương Cửu Nhi đến rồi! 【 canh thứ tư: 】2020-02-26 04:21
 • #1150: Một trường giết chóc! 【 Canh [5] 】2020-02-26 04:22
 • #1151: Bí Kiếm Đạo Tổ vẫn lạc! 【 canh thứ nhất 】2020-02-26 04:22
 • #1152: Chém thất trọng thiên Đạo Tổ! (phần 2)2020-02-26 04:22
 • #1153: Chân Võ cung chủ xuất thủ! 【 Canh [3] 】2020-02-26 04:22
 • #1154: Trấn Vực Đạo Tổ! Lại một vị nửa bước Vực Tổ! 【 canh thứ tư: 】2020-02-26 04:22
 • #1155: Kế hoạch kết thúc! 【 Canh [5] 】2020-02-26 04:22
 • #1156: Chế tạo cấm kỵ vũ khí, Thí Thiên Mâu! 【 canh thứ sáu 】2020-02-26 04:23
 • #1157: Chúng Thần Điện giải tán! 【 canh thứ bảy 】2020-02-26 04:23
 • #1158: Hư Thiên quân đoàn! 【 thứ tám hơn 】2020-02-26 04:23
 • #1159: Tấn thăng, Huyền Hư Viễn Cổ Giới! 【 thứ chín hơn 】2020-02-26 04:23
 • #1160: Tấn thăng Đạo Tổ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-26 04:23
 • #1161: Thiên Đế Cung xuất thế! (phần 2)2020-02-26 04:23
 • #1162: Nửa bước Vực Tổ ở giữa đại chiến! 【 Canh [3] 】2020-02-26 04:24
 • #1163: Đời thứ nhất Thời Vương cùng Không Vương! 【 canh thứ tư: 】2020-02-26 04:24
 • #1164: Đại Thiên Vương! 【 Canh [5] 】2020-02-26 04:24
 • #1165: Sáng tạo công thành công, Cửu Cực Đạo Điển! 【 canh thứ sáu 】2020-02-26 04:24
 • #1166: Đế Tử đến thăm! 【 canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước 】2020-02-26 04:24
 • #1167: Diệp Tinh Thần đối chiến Phong Dương Đế Tử! (phần 2)2020-02-26 04:24
 • #1168: Cấm kỵ vũ khí đoạn mất! 【 Canh [3] 】2020-02-26 17:58
 • #1169: Diệp Tinh Thần phá vỡ mà vào vô thượng! 【 canh thứ tư: 】2020-02-26 18:24
 • #1170: Phong Dương Đế Tử, chết! 【 Canh [5] 】2020-02-26 18:24
 • #1171: Phong Vương ra mặt! 【 canh thứ sáu 】2020-02-26 18:25
 • #1172: Mời Sát Thần Điện xuất thủ! 【 canh thứ bảy 】2020-02-27 17:46
 • #1173: Dẫn xuất sát thủ! 【 canh thứ nhất 】2020-02-27 17:46
 • #1174: Cấm kỵ Hư Không Giới! (phần 2)2020-02-27 17:46
 • #1175: Chỉ là cỡ nhỏ! 【 Canh [3] 】2020-02-27 17:46
 • #1176: Cấm kỵ linh căn! 【 canh thứ tư: 】2020-02-27 17:47
 • #1177: Thực lực đột phá, thất trọng thiên Đạo Tổ! 【 Canh [5] 】2020-02-27 17:47
 • #1178: Đưa đầu người đưa bảo vật Long Phi Đạo Tổ! 【 canh thứ sáu 】2020-02-28 17:08
 • #1179: Vây công Thiên Đế Cung Đạo Tổ! 【 canh thứ bảy 】2020-02-28 17:08
 • #1180: Chí cường đạo thuật —— quỷ vực! 【 canh thứ nhất 】2020-02-28 17:08
 • #1181: Diệp Thiên tương trợ, Quỷ Công Tử chạy trốn! (phần 2)2020-02-28 17:08
 • #1182: Thạch Ưng Đạo Tổ thảm rồi! 【 Canh [3] 】2020-02-28 17:08
 • #1183: Một nửa quyền hạn! 【 canh thứ tư: 】2020-02-28 17:08
 • #1184: Khổ tu, thế lực đại tăng! 【 Canh [5] 】2020-02-28 17:08
 • #1185: Thất trọng Thiên Cực gây nên! 【 canh thứ sáu 】2020-02-29 17:16
 • #1186: Lại lần nữa hố người! 【 canh thứ bảy 】2020-02-29 17:17
 • #1187: Thạch Ưng Đạo Tổ bị hố chết! 【 canh thứ nhất 】2020-02-29 17:17
 • #1188: Cấm kỵ Trùng Tộc! Đại phiền toái! (phần 2)2020-02-29 17:17
 • #1189: Liên hợp chặn đường! 【 Canh [3] 】2020-02-29 17:17
 • #1190: Sáu tên lãnh chúa cấp cấm kỵ Trùng Tộc! 【 canh thứ tư: 】2020-02-29 17:17
 • #1191: Hắc ám cấm vực bên trong căn cứ! 【 Canh [5] 】2020-03-01 17:31
 • #1192: Chui vào cấm kỵ Trùng Tộc sào huyệt! 【 canh thứ nhất 】2020-03-01 17:31
 • #1193: Cấm kỵ thiên phú: Hắc Ám Mâu! 【 canh thứ hai, cầu toàn đặt trước 】2020-03-01 17:31
 • #1194: Báo cáo tình huống, Trùng Vương! 【 Canh [3] 】2020-03-01 17:31
 • #1195: Chặn đường cấm kỵ Trùng Tộc! 【 canh thứ tư: 】2020-03-01 17:31
 • #1196: Chặn đường, toàn bộ chém giết! 【 Canh [5] 】2020-03-01 17:32
 • #1197: Chiến tranh toàn diện! 【 canh thứ nhất 】2020-03-03 18:12
 • #1198: Cái thứ bảy lãnh chúa cấp! (phần 2)2020-03-03 18:12
 • #1199: Hai môn cấm kỵ thiên phú! 【 Canh [3], cầu toàn đặt trước 】2020-03-03 18:12
 • #1200: Một đám lão hồ ly! 【 canh thứ tư: 】2020-03-03 18:12
 • #1201: Đột phá, chí cường Đạo Tổ! 【 Canh [5] 】2020-03-03 18:13
 • #1202: Sắc phong, Ám Vương! (phần 2)2020-03-03 18:13
 • #1203: Tìm kiếm lãnh chúa cấp! 【 Canh [3] 】2020-03-03 18:13
 • #1204: Hắc Ám Độn Kim khoáng mạch cùng cấm kỵ bia đá! 【 canh thứ tư: 】2020-03-03 18:13
 • #1205: Tìm được Cửu Nhi! 【 Canh [5] 】2020-03-05 22:28
 • #1206: Thái Ách Ô huyết dịch! 【 canh thứ nhất 】2020-03-05 22:28
 • #1207: Đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí! (phần 2)2020-03-05 22:28
 • #1208: Phi tốc tăng lên! 【 Canh [3] 】2020-03-05 22:28
 • #1209: Từng vị cổ lão chí cường Đạo Tổ!2020-03-05 22:29
 • #1210: Trung đẳng cấm kỵ chí bảo! 【 canh thứ nhất 】2020-03-05 22:29
 • #1211: Miểu sát đỉnh tiêm chí cường Đạo Tổ! (phần 2)2020-03-05 22:30
 • #1212: Một người đánh lui trăm vị chí cường Đạo Tổ! 【 Canh [3] 】2020-03-05 22:30
 • #1213: Ta ngả bài, không ẩn giấu đi! 【 canh thứ tư: 】2020-03-05 22:30
 • #1214: Hư Không Ám Giới! 【 canh thứ nhất 】2020-03-08 00:42
 • #1215: Bị để mắt tới! (phần 2)2020-03-08 00:42
 • #1216: Có chuẩn bị mà đến cấm kỵ Trùng Tộc! 【 Canh [3] 】2020-03-08 00:42
 • #1217: Chém giết thống soái cấp cấm kỵ Trùng Tộc! 【 canh thứ tư: 】2020-03-08 00:42
 • #1218: Các ngươi không giúp ta, ta liền chạy! 【 Canh [5] 】2020-03-08 00:43
 • #1219: Lãnh chúa cấp cấm kỵ Trùng Tộc vẫn lạc! 【 canh thứ nhất 】2020-03-08 00:43
 • #1220: Nhân Giới! Thực lực đại trướng! (phần 2)2020-03-08 00:43
 • #1221: Một bộ cấm kỵ sinh vật thi thể! 【 Canh [3] 】2020-03-08 00:43
 • #1222: Ngũ đại thế giới! 【 canh thứ tư: 】2020-03-10 16:52
 • #1223: Cấm kỵ Huyết Tinh! 【 canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước 】2020-03-10 16:53
 • #1224: Hiện ra thực lực, tổn thương Vô Song Đạo Tổ!2020-03-10 16:53
 • #1225: Vạn Vật Tinh Thần Sa! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-10 16:53
 • #1226: Điên cuồng thu thập! (phần 2)2020-03-10 16:54
 • #1227: Vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng! 【 Canh [3] 】2020-03-10 16:54
 • #1228: Kim Ô cung chủ!2020-03-10 16:54
 • #1229: Vạn vật cảnh nhục thân, vạn vật cảnh đạo!2020-03-11 16:30
 • #1230: Cắt chém Ám Dực Đại Bằng Ưng thi thể! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-11 16:30
 • #1231: Sơn chủ xuất thủ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-12 16:34
 • #1232: Thực lực bạo tăng! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-12 16:34
 • #1233: Giết vào cấm kỵ Trùng Tộc sào huyệt!2020-03-18 06:00
 • #1234: Thấp xứng bản Trùng Vương!2020-03-18 06:01
 • #1235: Quy Nhất cảnh nửa bước Vực Tổ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:01
 • #1236: Thiên Đế Cung lo lắng! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:01
 • #1237: Năm vị vạn vật cảnh nửa bước Vực Tổ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:01
 • #1238: Thạch đồng chi môn!2020-03-18 06:01
 • #1239: Chiến Thần Tháp nguy hiểm!2020-03-18 06:01
 • #1240: Chủ động tập kích đại khủng bố hư ảnh!2020-03-18 06:02
 • #1241: Kim Thánh Đạo Tổ trọng thương! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:02
 • #1242: Không tiếp tục ẩn giấu! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:02
 • #1243: Cực Đạo truyền thừa! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-18 06:02
 • #1244: Tám thành bốn cấm kỵ thân thể! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-19 16:12
 • #1245: Đột phá, vô địch đạo tổ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-19 16:12
 • #1246: Chém giết Thiên Lang cung chủ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-19 16:12
 • #1247: Không muốn giết Chân Võ cung chủ! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-19 16:12
 • #1248: Đời thứ nhất Thiên Đế chi nữ: Âu Dương Cửu Nhi! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-21 17:18
 • #1249: Thôn phệ Hỗn Độn đại lục người thần bí! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-21 17:18
 • #1250: Thôn Phệ nhất tộc! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1251: Tìm được một tên Thôn Phệ tộc! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1252: Phong ấn Hắc Khi! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1253: Kim Thần Đạo Tổ suy đoán! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1254: Long Xà trong cấm địa nói tổ thi thể! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1255: Huyền Quy cung chủ biện pháp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1256: Thôn Phệ tộc thực lực! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-23 17:18
 • #1257: Tam Luyện Hư Không! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-29 22:53
 • #1258: Cuối cùng một người!2020-03-29 22:53
 • #1259: Ngụy trang Thôn Phệ tộc!2020-03-29 22:53
 • #1260: Theo Thôn Phệ tộc trong tay giao dịch bảo vật! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-29 22:53
 • #1261: Hỗn Nguyên Thánh Thể!2020-03-29 22:53
 • #1262: Mười thành cấm kỵ thân thể!2020-03-29 22:53
 • #1263: Tiến nhập Mạn Yêu Giới!2020-03-29 22:54
 • #1264: Bất diệt linh hồn! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-29 22:54
 • #1265: Cực Đạo Cảnh giới, nửa cái Quy Nhất cảnh! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-03-29 22:54
 • #1266: Đến Cổ Giới thụ!2020-03-29 22:54
 • #1267: Tranh hạng!2020-03-29 22:54
 • #1268: Cùng Quy Nhất cảnh chém giết!2020-03-29 22:54
 • #1269: Thôn Phệ tộc hội nghị!2020-03-29 22:55
 • #1270: Mười ngày, Thôn Phệ tộc giáng lâm!2020-03-29 22:55
 • #1271: Chém giết vạn vật cảnh nửa bước Vực Tổ!2020-03-30 19:53
 • #1272: Sương Thiên Đế Tổ!2020-04-05 22:34
 • #1273: Lại một vị Quy Nhất cảnh nửa bước Vực Tổ!2020-04-05 22:34
 • #1274: 300 vạn tuế nguyệt!2020-04-05 22:34
 • #1275: Đột phá, nửa bước Vực Tổ!2020-04-05 22:35
 • #1276: Kịp thời đuổi tới!2020-04-05 22:35
 • #1277: Đánh lui Thiên Đế Cung, cứu Âu Dương Cửu Nhi!2020-04-06 16:11
 • #1278: Lần nữa đột phá, Vạn Vật cảnh!2020-04-06 16:12
 • #1279: Vực Tổ cấp độ phân chia! (phần 2)2020-04-07 15:47
 • #1280: Hắc ám cấm vực thứ Thất Thánh vật —— Chiến Giới Tháp!2020-04-07 15:47
 • #1281: Đấu chiến đài, điểm tích lũy!2020-04-22 15:34
 • #1282: Hắc Ám cấm vực chỗ sâu Đạo Tổ thực lực!2020-04-22 15:34
 • #1283: Kim Thần Đạo Tổ, bại!2020-04-22 15:34
 • #1284: Diệp Thiên xuất thủ!2020-04-22 15:34
 • #1285: Một chiêu chém giết2020-04-22 15:35
 • #1286: Hiện ra thực lực, thắng liên tiếp!2020-04-22 15:35
 • #1287: Nhập vạn vật bảng! (phần 2)2020-04-22 15:35
 • #1288: Thập đại thánh môn!2020-04-22 15:35
 • #1289: Vạn Vật Bảng giao thủ!2020-04-22 15:35
 • #1290: Ngân Cương Thánh Thể! Bị treo lên đánh Thánh Tử!2020-04-22 15:35
 • #1291: Bắt đầu khiêu chiến Quy Nhất cảnh!2020-04-22 15:36
 • #1292: Cửu trọng Quy Nhất cảnh mà nói! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-04-22 15:36
 • #1293: Thất trọng Quy Nhất cảnh nửa bước Vực Tổ chiến lực!2020-04-22 15:36
 • #1294: Cực đạo truyền thừa người, đăng đỉnh Vạn Vật Bảng đệ nhất!2020-04-22 15:36
 • #1295: Ba đại Thánh Thể truyền thừa, vĩnh hằng bất diệt Thánh thể!2020-04-22 15:36
 • #1296: Thánh phú: Lưu quang!2020-04-22 15:37
 • #1297: Bắt đầu tu luyện Hắc Nguyên Thánh Thể!2020-04-22 15:37
 • #1298: Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, luyện thành!2020-04-22 15:37
 • #1299: Kim Ti thánh kỹ, thánh kỹ tiểu thành, Thánh thể tiểu thành!2020-04-22 15:37
 • #1300: Sương Thiên Đế Tổ, đột phá Vực Tổ!2020-04-22 15:37
 • #1301: Thôn Phệ tộc lần nữa xâm lấn, đối chiến Sương Thiên Thánh Tổ!2020-04-22 15:38
 • #1302: Thủ đoạn tề xuất, chém giết Vực Tổ!2020-04-22 15:38
 • #1303: Diệp Thiên đột phá, Quy Nhất cảnh!2020-04-22 15:38
 • #1304: Cấm kỵ giới sinh ra, đốn ngộ cơ duyên!2020-04-22 15:38
 • #1305: Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể đại thành!2020-04-23 15:48
 • #1306: Cửu trọng Quy Nhất cảnh phía trên, siêu hạn người!2020-04-23 15:48
 • #1307: Quy nhất bảng cường giả ra trận!2020-04-24 16:23
 • #1308: Thánh chiến!2020-04-24 16:23
 • #1309: Ta phải nhiều môn thánh kỹ truyền thừa!2020-04-27 15:43
 • #1310: Tám môn thánh kỹ đại thành!2020-04-27 15:43
 • #1311: Trăm vạn thiên tài! 【 canh thứ nhất 】2020-04-27 15:43
 • #1312: Phát hiện cái khác thánh phú người! (phần 2)2020-04-27 15:44
 • #1313: Tiểu tổ thứ nhất, vòng thứ ba bắt đầu! 【 Canh [3] 】2020-04-27 15:44
 • #1314: Tâm tính sập Vĩnh Nguyên Thánh Tử! 【 canh thứ tư: 】2020-04-27 15:44
 • #1315: Ta muốn khiêu chiến Vĩnh Nguyên Thánh Tử! 【 canh thứ nhất 】2020-04-27 15:44
 • #1316: Hiện ra thánh kỹ, tạm liệt thứ bảy! (phần 2)2020-04-27 15:44
 • #1317: Hai đại viên mãn thánh kỹ Khinh Y Thánh Nữ! 【 Canh [3] 】2020-04-27 15:44
 • #1318: Hiện ra tứ đại thánh kỹ, đoạt được đệ nhất! 【 canh thứ tư: 】2020-04-27 15:44
 • #1319: Thánh vật ban thưởng! 【 canh thứ nhất 】2020-04-27 15:44
 • #1320: Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể viên mãn! (phần 2)2020-04-29 16:09
 • #1321: Hạo Hải Vực Tổ đến! 【 Canh [3] 】2020-04-29 16:09
 • #1322: Vạch trần, thần bí bảo vật: Hư Không Thánh Thụ!2020-04-29 16:09
 • #1323: Vực Tổ chuẩn bị ăn cướp? 【 canh thứ nhất 】2020-04-29 16:09
 • #1324: Ngũ đại Vực Tổ bị bắt, biến thành tù nhân! (phần 2)2020-04-29 16:09
 • #1325: Giáng lâm Thiên Đế Cung, trấn áp! 【 Canh [3] 】2020-04-29 16:09
 • #1326: Hắc Phong Sơn chúng cường giả giáng lâm! 【 canh thứ tư: 】2020-04-29 16:10
 • #1327: Tam đại sơn chủ! 【 canh thứ nhất 】2020-04-29 16:10
 • #1328: Toàn diệt mấy chục Vực Tổ! (phần 2)2020-05-04 16:35
 • #1329: Cả đám đều trung thực! 【 Canh [3] 】2020-05-04 16:35
 • #1330: Rốt cuộc tìm được! 【 canh thứ tư: 】2020-05-04 16:35
 • #1331: Phục chế thiên phú người thừa kế, Thủy Tổ pháp!2020-05-04 16:36
 • #1332: Không gian thánh kỹ viên mãn!2020-05-04 16:36
 • #1333: Kim Chi Thủy Tổ bia!2020-05-04 16:36
 • #1334: Tiến nhập Thánh Kim Giới hai người!2020-05-04 16:36
 • #1335: Thánh chi dược viên!2020-05-04 16:36
 • #1336: Tổ Dược ra đời!2020-05-05 15:19
 • #1337: Giết Thánh Tử, lấy Tổ Dược!2020-05-05 15:19
 • #1338: Thu hoạch khá lớn, tiến về Thủy Tổ Thánh Sơn!2020-05-05 15:20
 • #1339: Kim Ti Thánh Kỹ, viên mãn!2020-05-06 15:39
 • #1340: Chém giết Thánh Phú Giả, chọc thủng trời!2020-05-07 15:36
 • #1341: Phệ huyết mộc mâu!2020-05-07 15:37
 • #1342: Vận dụng Cấm Nguyên Nhận, chém giết Hắc Đồng Thánh Tử!2020-05-07 15:37
 • #1343: Không trọn vẹn Thủy Tổ pháp, thu hoạch quá lớn!2020-05-11 15:38
 • #1344: Cầm Thủy Tổ pháp đổi thánh kỹ?2020-05-11 15:39
 • #1345: Cùng Chiến Môn giao dịch! Mục đích đạt thành!2020-05-11 15:39
 • #1346: Bảy môn viên mãn thánh kỹ, đột phá Vực Tổ!2020-05-11 15:40
 • #1347: Vô cùng Nhất tổ thuốc, phổ thông vực thể viên mãn!2020-05-11 15:40
 • #1348: Chia cắt cấm kỵ giới, ta không đồng ý!2020-05-11 15:40
 • #1349: Một kích giết ba vị đỉnh tiêm Vực Tổ!2020-05-11 15:41
 • #1350: Tổ Minh, minh chủ!2020-05-12 15:39
 • #1351: Thôn Phệ tộc trở về mục đích thực sự!2020-05-12 15:39
 • #1352: Thời không chi môn!2020-05-12 15:39
 • #1353: Thời không chìa khoá!2020-05-14 17:41
 • #1354: Diệp Thiên xuất thủ!2020-05-14 17:41
 • #1355: Cướp đoạt thời không chìa khoá!2020-05-14 17:41
 • #1356: Toàn diệt sáu đại Thánh Tử, diệt hết Vực Tổ!2020-05-14 17:42
 • #1357: Phục chế Thánh Tử thân thể?2020-05-16 15:34
 • #1358: Lại có mấy môn thánh kỹ viên mãn!2020-05-16 15:34
 • #1359: Thần Thiên Giới Vực, hủy diệt!2020-05-16 15:34
 • #1360: Thuận lợi chui vào Ma Ngục tộc!2020-05-18 16:19
 • #1361: Vực Tổ cấp pháp môn, đại cơ duyên!2020-05-18 16:19
 • #1362: Tiến nhập Mộng Huyễn Chi Hà!2020-05-18 16:19
 • #1363: Sáng Thế Hỗn Nguyên giếng!2020-05-18 16:19
 • #1364: Trở lại Đạo Sơn giới vực!2020-05-19 15:42
 • #1365: Thu mua địa bàn, triệt để chưởng khống Huyền Hư cấm kỵ giới!2020-05-20 15:38
 • #1366: Thế giới tấn thăng, giới vực khuếch trương!2020-05-20 15:39
 • #1367: Nhân tộc số lượng tăng vọt vô số lần!2020-05-21 15:17
 • #1368: Huyền Hư Thánh Giới ra đời thánh vật!2020-05-21 15:17
 • #1369: Hồn Thánh Giới, làm cho người khiếp sợ bảo địa!2020-05-22 15:30
 • #1370: Chiến Môn phái người đến rồi!2020-06-04 23:37
 • #1371: Vực Tổ nhóm đến rồi!2020-06-04 23:37
 • #1372: Diệp Thiên yêu cầu!2020-06-04 23:37
 • #1373: Xung kích đỉnh tiêm Vực Tổ cảnh giới!2020-06-04 23:37
 • #1374: Hồn Thánh Giới Hoa ra đời!2020-06-04 23:37
 • #1375: Thứ ba cấp bậc chí cường Vực Tổ, vẫn lạc!2020-06-04 23:38
 • #1376: Hư Trảm thánh kỹ, viên mãn đỉnh phong!2020-06-04 23:38
 • #1377: Tổ văn loại thánh vật!2020-06-04 23:38
 • #1378: Hư Trảm thánh kỹ, cảnh giới cực hạn!2020-06-04 23:38
 • #1379: Chí Cường Bảng trên Chí Cường Vực Tổ!2020-06-04 23:38
 • #1380: Bình ngọc bình, tìm Khinh Y Thánh Nữ thương nghị!2020-06-04 23:38
 • #1381: Thánh hồn, bản mệnh thánh kỹ!2020-06-04 23:38
 • #1382: Tu vi đột phá, Chí Cường Vực Tổ!2020-06-04 23:39
 • #1383: Thanh Ngư Vực Tổ nhắc nhở!2020-06-04 23:39
 • #1384: Luyện hóa Hồn Thánh Giới Hoa, sinh ra linh hồn thánh quang!2020-06-04 23:39
 • #1385: Tứ tinh vương giả!2020-06-04 23:39
 • #1386: Dẫn xuất Diệp Thiên!2020-06-06 15:34
 • #1387: Thuấn sát Thủy Nguyệt Vực Tổ!2020-06-06 15:34
 • #1388: Hiện ra thực lực, đồ sát Chí Cường Vực Tổ!2020-06-06 15:34
 • #1389: Chuẩn bị trả thù Quỷ Hồ tổ chức!2020-06-06 15:34
 • #1390: Thanh Dương Vực Tổ, nhân quả thánh kỹ!2020-06-15 18:51
 • #1391: Lần thứ nhất tiến nhập Hắc Ám Thánh Vực!2020-06-15 18:52
 • #1392: Cả đời chi cho phép tiến nhập một lần thời gian chi cảnh!2020-06-15 18:52
 • #1393: Một ngàn tỷ năm tuế nguyệt khổ tu!2020-06-15 18:52
 • #1394: Đệ nhất môn tự sáng tạo thánh kỹ!2020-06-15 18:52
 • #1395: Khiêu chiến bắt đầu!2020-06-15 18:53
 • #1396: Lôi đảo phân bộ, Diệp Thiên đến!2020-06-15 18:53
 • #1397: Tứ tinh vương giả vẫn lạc!2020-06-15 18:54
 • #1398: Tứ tinh vương giả liên tiếp vẫn lạc!2020-06-15 18:54
 • #1399: Lợi dụng chiến đấu đến đánh vỡ gông cùm xiềng xích!2020-06-15 18:54
 • #1400: Hắn đã ngưng tụ thánh hồn?2020-06-15 18:55
 • #1401: Vĩnh Hằng Bất Diệt Thánh Thể, cảnh giới cực hạn!2020-06-15 18:55
 • #1402: Thế cục nghịch chuyển, kinh khủng như vậy Diệp Thiên!2020-06-15 18:55
 • #1403: Vô thượng cấp Vực Tổ xuất hiện!2020-06-15 18:55
 • #1404: Tổ kỹ! ! ! ! !2020-06-18 15:52
 • #1405: Linh hồn thánh quang phóng đại!2020-06-18 15:53
 • #1406: Thánh cấp khoáng mạch!2020-06-18 15:53
 • #1407: Giằng co vô địch Vực Tổ!2020-06-18 15:53
 • #1408: Chiến! Chiến! Chiến!2020-06-18 15:53
 • #1409: Thanh Phong Thánh Chủ xin giúp đỡ, Khấp Huyết Hoàng!2020-06-19 16:00
 • #1410: Khấp Huyết Hoàng đến, Cổ Hải Vực Tổ xuất hiện!2020-06-19 16:00
 • #1411: Chém hai vị vô địch Vực Tổ!2020-06-20 15:44
 • #1412: Thánh bia xuất hiện!2020-06-20 15:45
 • #1413: Cùng Chiến Môn hợp tác giao dịch!2020-06-22 15:44
 • #1414: Thánh bia ra đời!2020-06-22 15:44
 • #1415: Hư vô lãnh địa!2020-06-23 15:47
 • #1416: Vô địch vực thể ba lần thuế biến Cổ Hằng Vực Tổ!2020-06-24 15:38
 • #1417: Hai thành linh hồn thánh quang!2020-06-25 15:36
 • #1418: Phong tỏa Huyền Hư Thánh Giới!2020-06-26 16:23
 • #1419: Cái thứ hai thánh bia danh ngạch!2020-06-28 15:23
 • #1420: Thủy Tổ hiển hiện!2020-06-28 15:23
 • #1421: Thánh Hồn Thú cũng có thánh phú! ! ! !2020-06-30 15:28
 • #1422: Chém giết Thạch Mãng!2020-06-30 15:28
 • #1423: Tổ phú, tổ kỹ!2020-07-01 15:30
 • #1424: Tinh Hồn Sa!2020-07-03 15:33
 • #1425: Diệp Thiên giết Kim Xà Vực Tổ!2020-07-03 15:34
 • #1426: Truyền thuyết chi vật: Thánh Kim Sa!2020-07-04 15:35
 • #1427: Đồ sát, Chí Cường Vực Tổ nhao nhao vẫn lạc!2020-07-07 15:39
 • #1428: Dẫn bạo giới nguyên hạch, đại lượng Chí Cường Vực Tổ vẫn lạc!2020-07-07 15:39
 • #1429: Ngưng tụ thánh hồn, thực lực tăng vọt!2020-07-07 15:40
 • #1430: Thánh hồn đặc tính —— bất diệt, diễn hóa!2020-07-08 15:49
 • #1431: Hôi sắc tinh thạch, ban cho không gian thánh phú!2020-07-09 15:38
 • #1432: Đột phá đến Vô Địch Vực Tổ cảnh giới!2020-07-12 16:03
 • #1433: Bản mệnh tổ phú: Phục chế!2020-07-12 16:03
 • #1434: Hỗn Nguyên Tổ Thủy, Vô Địch Vực Tổ viên mãn!2020-07-12 16:03
 • #1435: Diễn hóa thành công, vĩnh hằng bất diệt tổ thể!2020-07-14 16:35
 • #1436: Đánh bạo Hỏa Văn Chiến Tổ hóa thân!2020-07-14 16:35
 • #1437: Một kích giết tới ngàn Vô Địch Vực Tổ!2020-07-15 15:25
 • #1438: Ta Diệp Thiên hôm nay liền muốn chém một tôn vô thượng Vực Tổ!2020-07-16 16:16
 • #1439: Chỉ có vô thượng cấp Vực Tổ mới biết đến bí mật!2020-07-17 15:21
 • #1440: Ta, quả thực là thiên tài!2020-07-18 16:09
 • #1441: Mấy chục vạn lần tiến nhập thời gian chi cảnh!2020-07-21 15:38
 • #1442: Triệt để chưởng khống nhục thân, một lần vô địch vực thể thuế biến!2020-07-21 15:38
 • #1443: Bất Hủ Thánh Môn xuất thủ!2020-07-21 15:38
 • #1444: Phong ấn Hắc Ám Thánh Tổ, Thủy Tổ ra mặt!2020-07-22 15:39
 • #1445: Bắt đền, nhân quả loại tổ binh!2020-07-25 15:42
 • #1446: Rốt cục đột phá, vô thượng cấp Vực Tổ!2020-07-25 15:43
 • #1447: Sơ bộ hiểu rõ Tịch Diệt tộc!2020-07-25 15:43
 • #1448: Tịch Diệt tộc kinh khủng thiên phú! Phục chế!2020-07-28 15:13
 • #1449: Ta có thể hấp thu tịch diệt năng lượng?2020-07-28 15:13
 • #1450: Lục văn Tịch Diệt tộc mệnh đổi ta phục chế thân thể mệnh?2020-07-28 15:14
 • #1451: Ta thích hợp làm tuần tra a!2020-08-01 21:05
 • #1452: Tịch diệt tinh thạch, đại thu hoạch!2020-08-01 21:06
 • #1453: Nửa bước tổ giới, Tinh Thần Cấm Kỵ Quả!2020-08-01 21:06
 • #1454: Tịch Diệt tộc là rau hẹ, đây mới là chân tướng!2020-08-01 21:06
 • #1455: Chém giết thất văn Tịch Diệt tộc!2020-08-02 15:00
 • #1456: Tịch Diệt tộc cứ như vậy bị diệt!2020-08-03 15:37
 • #1457: Cứu cực tổ phú!2020-08-04 16:13
 • #1458: Tòa thứ ba hắc ám thánh địa, đơn giản là ta chuẩn bị a!2020-08-05 15:55
 • #1459: Nhân tộc mười vạn thiên tài tuyển chọn!2020-08-08 20:04
 • #1460: Hắc Ám Hồn Vực, hồn đạo!2020-08-08 20:04
 • #1461: Hồn Tổ, Nhân tộc quật khởi!2020-08-08 20:05
 • #1462: Chiếm cứ Thập Phương Thánh Giới!2020-08-12 18:04
 • #1463: Tam đại Tà Tộc đại quân toàn quân bị diệt!2020-08-12 18:04
 • #1464: Vô thượng cấp Hồn Tổ, một cái to gan ý nghĩ!2020-08-12 18:04
 • #1465: Chế tạo tịch diệt thời không, tu vi đột phá vô thượng cấp Hồn Tổ đỉnh phong!2020-08-12 18:05
 • #1466: Nguyên Thủy tổ giới sinh ra, sắp xung kích Thủy Tổ!2020-08-14 17:05
 • #1467: Phục chế thân thể trở thành thủy tổ!2020-08-16 15:28
 • #1468: Thủy Tổ cấp phục chế thân thể biến thành vĩnh cửu phân thân!2020-08-16 15:28
 • #1469: Nhân tộc chưởng khống Hắc Ám Hồn Vực!2020-08-17 15:48
 • #1470: Cứu cực tổ kỹ cường đại!2020-08-17 15:48
 • #1471: Đệ nhất môn cứu cực tổ kỹ —— Cứu Cực Tổ Giáp!2020-08-20 15:36
 • #1472: Sáng tạo từng môn Thủy Tổ pháp!2020-08-20 15:36
 • #1473: Thân nhân bắt đầu lựa chọn Thủy Tổ pháp! 【 Cầu đặt mua 】2020-08-20 15:36
 • #1474: Vô Tận Thủy Tổ pháp, sáng tạo thành công! 【 Cầu đặt mua 】2020-08-21 15:37
 • #1475: Ngưng tụ Vô Tận Thủy Tổ thể, bản thể cuối cùng thành Vô Tận Thủy Tổ!2020-08-24 16:44
 • #1476: Thủy Tổ đại chiến, Tiên Thiên Tổ Khí!2020-08-24 16:44
 • #1477: Chém giết Vạn Phân Thủy Tổ!2020-08-24 16:44
 • #1478: Thanh vân tổ giới!2020-08-26 15:18
 • #1479: Huyền Hư Thánh Giới rốt cục muốn tấn thăng!2020-08-26 15:18
 • #1480: Dọa lùi Hủy Diệt Thủy Tổ!2020-08-28 15:20
 • #1481: Hắc ám cấm vực lục đại cấm địa, Thủy Tổ phần mộ!2020-08-28 15:20
 • #1482: Mười cái giới vực năm, thực lực tăng vọt!2020-08-29 15:21
 • #1483: Nhân tộc liên tiếp sinh ra Thủy Tổ!2020-08-31 16:03
 • #1484: Cốt Hải cấm địa cốt châu! 【 Cầu đặt mua 】2020-08-31 16:03
 • #1485: Cốt châu hiệu quả!2020-09-01 15:47
 • #1486: Hóa thành Cốt Binh, chui vào!2020-09-02 15:48
 • #1487: Thu hoạch mười tám khỏa Cốt Châu!2020-09-05 15:21
 • #1488: Đại thu hoạch, Cốt Cốt Châu!2020-09-05 15:21
 • #1489: Chí cường Đế khí!2020-09-05 15:21
 • #1490: Hai mươi môn phòng ngự cứu cực tổ kỹ!2020-09-07 15:17
 • #1491: Quét ngang Cốt Hải cấm địa!2020-09-07 15:17
 • #1492: Ý đồ cùng Cốt Tộc giao dịch!2020-09-07 15:17
 • #1493: Một quyền trọng thương Thánh Tổ!2020-09-08 15:33
 • #1494: Ba lần đại kiếp, cái thứ ba hắc ám lịch2020-09-11 15:34
 • #1495: Diệt đi Hải Thiên cấm địa, chiếm cứ một tòa cánh cửa!2020-09-11 15:34
 • #1496: Đánh vỡ gông cùm xiềng xích biện pháp!2020-09-12 15:11
 • #1497: Phù hợp Thánh Vực thiên địa Thủy Tổ pháp!2020-09-12 15:11
 • #1498: Tức đột phá!2020-09-14 14:59
 • #1499: Đột phá, chí cường Thủy Tổ!2020-09-16 15:13
 • #1500: Cùng Cốt Tộc lần nữa giao dịch!2020-09-16 15:14
 • #1501: Chí cường Thủy Tổ ba cấp độ!2020-09-18 15:16
 • #1502: Lần nữa đột phá, chí cường Thủy Tổ thứ. .2020-09-18 15:16
 • #1503: Quy tắc bản nguyên kiếp tinh!2020-10-22 09:39
 • #1504: Đại kiếp đến rồi!2020-10-22 09:40
 • #1505: Cái cửa này thuộc về Nhân tộc!2020-10-22 09:40
 • #1506: Tài nguyên tranh đoạt!2020-10-22 09:41
 • #1507: Huyết Vụ liên minh dã tâm!2020-10-22 09:41
 • #1508: Huyết Vụ liên minh xuất thủ!2020-10-22 09:41
 • #1509: Thiên địa quyền hành!2020-10-22 09:41
 • #1510: Thứ hai môn chí cường tổ kỹ!2020-10-22 09:42
 • #1511: Chí cường Thủy Tổ cấp độ thứ ba!2020-10-22 09:42
 • #1512: Siêu danh cấp thế lực!2020-10-22 09:43
 • #1513: Mười hai môn chí cường tổ kỹ!2020-10-22 09:43
 • #1514: Chỉ còn lại một cái hắc ám lịch!2020-10-22 09:43
 • #1515: Thân nhân thành tựu chí cường Thủy Tổ!2020-10-22 09:43
 • #1516: Hắc Ám cấm vực đại kiếp đến rồi!2020-10-22 09:44
 • #1517: Chém giết chí cường cấp tồn tại!2020-10-22 09:44
 • #1518: Kiếp thú! Sáu đại thế lực chân chính mục đích đánh dấu!2020-10-22 09:44
 • #1519: Phát hiện lớn, vĩnh hằng tổ phú xuất hiện!2020-10-22 09:44
 • #1520: Kiếp huyết! Giao dịch!2020-10-22 09:44
 • #1521: Nhục thân kiếp! Hấp thu kiếp lực tôi thể!2020-10-22 09:45
 • #1522: Đại kiếp về sau!2020-10-22 09:45
 • #1523: Tìm kiếm Dị Vực thiên địa đại kiếp!2020-10-22 09:45
 • #1524: Nhị giai môn, kiến tạo thành công!2020-10-22 09:45
 • #1525: Nhục thân ngũ kiếp cảnh chí cường giả!2020-10-22 09:46
 • #1526: Chuẩn bị cùng siêu danh cấp thế lực đàm phán2020-10-22 09:46
 • #1527: Cùng nhà vô địch sơ bộ giao thủ!2020-10-22 09:46
 • #1528: Nhà vô địch sáu cấp độ phân chia new2020-10-22 09:47
 • #1529: Luyện hóa kiếp thạch, nhục thân Cửu Kiếp Cảnh!2020-10-22 09:47
 • #1530: Rốt cục đột phá, vô địch Thủy Tổ!2020-10-22 09:47
 • #1531: Bị kiếp thú miểu sát!2020-10-22 09:47
 • #1532: Tam thập thất kiếp kiếp thú!2020-10-22 09:48
 • #1533: Chém giết kiếp thú, thu hoạch khổng lồ! new2020-10-22 09:48
 • #1534: Luyện hóa kiếp huyết, thực lực đại trướng! new2020-10-22 09:48
 • #1535: Mua sắm tình báo! new2020-10-22 09:48
 • #1536: Thiên Kỳ giới, vĩnh hằng thiên địa! new2020-10-22 09:49
 • #1537: Thánh danh cấp thế lực —— Thiên Phong Hải!2020-10-22 09:49
 • #1538: Vô địch kiếp thân thể pháp môn, Diệp Thiên may mắn!2020-10-22 09:49
 • #1539: Vạn Nguyên Quy Khư, cực phẩm kiếp thạch!2020-10-22 09:50
 • #1540: Đệ nhất trọng trung kỳ, thực lực tăng vọt!2020-10-22 09:50
 • #1541: Vô địch kiếp thân thể đệ nhất trọng viên mãn!2020-10-22 09:50
 • #1542: Cửu Dương Ngư, ba loại vĩnh hằng quy tắc!2020-10-22 09:51
 • #1543: Nhiều môn vĩnh hằng cấp thiên phú! new2020-10-22 09:51
 • #1544: Đột phá, thành tựu ngũ đẳng vô địch Thủy Tổ! new2020-10-22 09:52
 • #1545: Chiếm cứ Thánh Vực thiên địa! new2020-10-22 09:52
 • #1546: Chém giết ba đại vô địch người! new2020-10-22 09:52
 • #1547: Có bí mật Vũ Hóa thiên địa! new2020-10-22 09:52
 • #1548: Một tòa không cách nào theo dõi kim sơn! new2020-10-22 09:52
 • #1549: Hư Di Kim Sơn, Hư Di Kim Quả! new2020-10-22 09:53
 • #1550: Tứ đẳng vô địch giả! new2020-10-22 09:53
 • #1551: Thù lao là quy tắc của trời thần bí nhiệm vụ! new2020-10-22 09:53
 • #1552: Thanh Dương Chí Tôn, hộ tống nhiệm vụ! new2020-10-22 09:53
 • #1553: Hộ tống vĩnh hằng nguyên vật! new2020-10-22 09:53
 • #1554: Tức đến Nguyên Cực Thâm Uyên!2020-10-22 15:23
 • #1555: Vĩnh hằng nguyên vật đã tới!2020-10-26 04:45
 • #1556: Trở thành vô thượng người mấu chốt ba bước!2020-10-26 14:59
 • #1557: Thu hoạch, không gian vĩnh hằng tổ phú!2020-10-26 14:59
 • #1558: Hư Di Kim Sơn có thể sửa chữa phục hồi quy tắc của trời mảnh vụn2020-11-07 21:34
 • #1559: Thiên Phong Hải cùng U Minh Điện khai chiến!2020-11-07 21:34
 • #1560: Hư Không Chi Tử! U Minh Điện ứng đối!2020-11-07 21:34
 • #1561: U Minh Điện tổn thất!2020-11-07 21:35
 • #1562: Vô Thượng Giả giao thủ!2020-11-07 21:35
 • #1563: Chiến tranh kết thúc, lần nữa bế quan!2020-11-07 21:36
 • #1564: Trở thành Hư Không Chi Tử!2020-11-07 21:36
 • #1565: Hư không nguyên khu!2020-11-07 21:36
 • #1566: Vô tận nguyên thân thể!2020-11-07 21:36
 • #1567: Trở thành Hư Không Thần Tử!2020-11-07 21:37
 • #1568: Vĩnh hằng nguyên vật: Vạn Vật Dương!2020-11-07 21:37
 • #1569: Đột phá, nhị đẳng vô địch giả!2020-11-07 21:37
 • #1570: Hư Không Thần Tử mang tới ảnh hưởng!2020-11-07 21:37
 • #1571: Cùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên dung hợp lá. .2020-11-07 21:38
 • #1572: Thần bí ý thức!2020-11-07 21:38
 • #1573: Cùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên độ phù hợp!2020-11-07 21:39
 • #1574: Hư Không Nguyên Điện bí mật!2020-11-07 21:39
 • #1575: Nghiên cứu độ phù hợp, thành công!2020-11-07 21:39
 • #1576: Vĩnh hằng hồn mộc tới tay!2020-11-07 21:40
 • #1577: Ngân Giác nguyên tộc, Ngân Đồng Châu2020-11-07 21:40
 • #1578: Thực lực lại lần nữa tăng lên!2020-11-07 21:40
 • #1579: Hư Không Chi Chủ, chấp chưởng Hư Không Nguyên Điện!2020-11-07 21:40
 • #1580: Vô tận nguyên khu hai lần trưởng thành!2020-11-07 21:41
 • #1581: Âm Dương Kỳ Sơn, rất đặc thù bảo địa!2020-11-07 21:41
 • #1582: Ta là Hư Không Nguyên Điện chủ nhân!2020-11-07 21:41
 • #1583: Vĩnh hằng tài nguyên!2020-11-07 21:41
 • #1584: Trộm cắp Lôi Nguyên Dịch!2020-11-10 16:30
 • #1585: Tinh Thần cổ vực!2020-11-10 16:30
 • #1586: Kẻ ngoại lai xâm lấn, Diệp Thiên đến lợi!2020-11-10 16:31
 • #1587: Tứ Hải Kính, Cổ Tinh tộc hành động!2020-11-12 17:59
 • #1588: Lấy Cổ Tinh tộc thân phận chui vào!2020-11-12 17:59
 • #1589: Tinh Thần cổ vực là lao tù!2020-11-12 18:00
 • #1590: Vĩnh hằng thể phân chia!2020-11-12 18:00
 • #1591: Vô Thượng Giả!2020-11-12 18:01
 • #1592: Nguyên sơ nguyên dịch!2020-11-12 18:01
 • #1593: Chấp chưởng Cổ Tinh tộc!2020-11-13 17:04
 • #1594: Truyền Thuyết cấp vĩnh hằng thể!2020-11-13 17:04
 • #1595: Thân nhân đưa vào Hư Không Nguyên Điện!2020-11-13 17:04
 • #1596: Đông Nguyên Ly Quang! new2020-11-14 17:01
 • #1597: Một phần ngoài ý muốn cơ duyên?2020-11-16 17:16
 • #1598: Nguyên Thần các!2020-11-16 17:16
 • #1599: Vĩnh hằng kiếp vực!2020-11-16 17:17
 • #1600: Nhị trọng Vô Thượng Giả!2020-11-16 17:17
 • #1601: Sau khi nhập môn kỳ vô tận Vĩnh Hằng Thể!2020-11-16 17:17
 • #1602: Linh nguyên khế ước thạch!2020-11-17 16:42
 • #1603: Một đoạn Vĩnh Hằng cảnh đại năng ngón tay!2020-11-17 16:43
 • #1604: Nửa bước vĩnh hằng kỹ!2020-11-19 18:00
 • #1605: Phong Cổ Hà chi chiến! new2020-11-19 18:03
 • #1606: Phong Nguyên Kim Tinh Khoáng mạch, xuất thủ!2020-11-19 18:04
 • #1607: Vô Tận Vĩnh Hằng Thể tiểu thành!2020-11-19 18:05
 • #1608: Đột phá, tam trọng Vô Thượng Giả!2020-11-20 16:49
 • #1609: Tiên Thiên vĩnh hằng sinh mệnh!2020-11-21 16:55
 • #1610: Tìm được!2020-11-21 16:55
 • #1611: Tự chém tu vi Thiên Khư Kiếp Tổ!2020-11-21 16:56
 • #1612: Vĩnh Hằng cảnh xuất thủ!2020-11-22 16:50
 • #1613: Diệp Kim Bằng nhập vô thượng!2020-11-22 16:50
 • #1614: Môn thứ nhất vĩnh hằng kỹ!2020-12-21 09:41
 • #1615: Hắc Ám cấm vực rốt cục trở thành vĩnh hằng thiên địa2020-12-21 09:41
 • #1616: Thông thường sức chiến đấu: Đỉnh tiêm bát trọng vô thượng giả!2020-12-21 09:41
 • #1617: Nguyên Sơ Hải!2020-12-21 09:41
 • #1618: Tiến vào Nguyên Sơ Hải, thành quả kinh người!2020-12-21 09:41
 • #1619: Đây không phải hắc vụ, là Hắc Vụ Trùng!2020-12-21 09:41
 • #1620: Bất Hủ Tổ Phú!2020-12-21 09:41
 • #1621: Thu hoạch khổng lồ!2020-12-21 09:41
 • #1622: Một đoạn cánh tay hóa thành Hắc Vụ hà!2020-12-21 09:42
 • #1623: Bị bắt đi Hắc Vụ Trùng!2020-12-21 09:42
 • #1624: Có thể luyện chế phân thân Nguyên Sơ Thụ thụ tâm!2020-12-21 09:42
 • #1625: Các ngươi, sợ là không thể đi!2020-12-21 09:42
 • #1626: Toàn bộ đánh giết!2020-12-21 09:42
 • #1627: Mười vạn kiếp nguyên, bát trọng Vô Thượng Giả!2020-12-21 09:42
 • #1628: Luyện chế Vĩnh Hằng bản nguyên vũ khí!2020-12-21 09:42
 • #1629: Cực cảnh cấp độ nửa bước Vĩnh Hằng cảnh!2020-12-21 09:42
 • #1630: Dò xét đến địch nhân thân phận!2020-12-21 09:43
 • #1631: Phía sau màn hắc thủ tra ra được! new2020-12-21 09:43
 • #1632: Tinh Ma Nguyên Tổ, vẫn lạc!2020-12-21 09:43
 • #1633: Nguyên Thần các đệ thập tam tổ!2020-12-21 09:43
 • #1634: Thời không lãnh địa cùng Vĩnh Hằng cảnh lãnh chúa!2020-12-21 09:43
 • #1635: Vô Ngân lãnh địa ba đại cơ duyên!2020-12-21 09:43
 • #1636: Liệt Phong cốc ý chí xung kích!2020-12-21 09:43
 • #1637: Bí thuật: Ý chí thế giới!2020-12-21 09:43
 • #1638: Nhường Diệp Thiên thất vọng Cấm Thiên Bia!2020-12-21 09:43
 • #1639: Ý chí thế giới, nhị giai!2020-12-21 09:44
 • #1640: Đột phá, nửa bước Vĩnh Hằng cảnh!2020-12-21 09:44
 • #1641: Mười vạn Vĩnh Hằng năm cơ duyên!2020-12-21 09:44
 • #1642: Ngũ Cực Cảnh, Trầm Tịch Chi Hải!2020-12-21 09:44
 • #1643: Mười vạn Vĩnh Hằng năm một lần cơ duyên, tìm được !2020-12-21 09:44
 • #1644: Vĩnh Hằng cảnh lãnh chúa nhao nhao giáng lâm!2020-12-21 09:44
 • #1645: Thái Thần Thánh Hoa, Diệp Thiên kích động!2020-12-21 09:44
 • #1646: Vĩnh Hằng cảnh đại chiến!2020-12-21 09:44
 • #1647: Thất Cực Cảnh nửa bước Vĩnh Hằng cảnh!2020-12-21 09:44
 • #1648: Phong Diệp lãnh địa, mới vào!2020-12-21 09:45
 • #1649: Vĩnh Hằng áp súc bí thuật!2020-12-21 09:45
 • #1650: Chân Ý sơn, Bát Cực Cảnh chú ý!2020-12-21 09:45
 • #1651: Bát Cực lâu!2020-12-21 09:45
 • #1652: Lần đầu nghe thấy Cửu Cực Cảnh!2020-12-21 09:45
 • #1653: Thần Âm lĩnh địa, Vĩnh Hằng Thể siêu thoát!2020-12-21 09:45
 • #1654: Hư Vô Thú!2020-12-21 09:45
 • #1655: Vô Uyên chi địa!2020-12-21 09:45
 • #1656: Theo dõi Vĩnh Hằng cảnh các lãnh chúa!2020-12-21 09:46
 • #1657: Hư Vô Thú sào huyệt, Hư Vô Kim Tủy Mộc!2020-12-21 09:46
 • #1658: Chân Dương Thánh Tổ phân thân bị giết!2020-12-21 09:46
 • #1659: Phục chế thiên phú lại còn có thể thăng cấp?2020-12-21 09:46
 • #1660: Màu đen đảo lớn, lợi dụng Bất Diệt cảnh lãnh chúa!2020-12-21 09:46
 • #1661: Hòn đá màu tím, tới tay! new2020-12-21 09:46
 • #1662: Thiên Cực Bản Nguyên Châu, phục chế thiên phú thuế biến2020-12-21 09:46
 • #1663: Sáu cỗ thân thể! Cường đại phục chế thiên phú!2020-12-21 09:46
 • #1664: Truyền Kỳ lãnh chúa cùng ngũ giai Hư Vô Thú!2020-12-21 09:47
 • #1665: Truyền Kỳ tổ phú!2020-12-21 09:47
 • #1666: Hư Vô Thú giá trị thực sự!2020-12-21 09:47
 • #1667: Bát Cực lâu liên thủ chém giết Hư Vô Thú!2020-12-21 09:47
 • #1668: Ngũ giai Hư Vô Thú vẫn lạc!2020-12-21 09:47
 • #1669: Xung kích thứ hai giới hạn hàng rào! new2020-12-21 09:47
 • #1670: Đột phá, trở thành Cửu Cực Cảnh nửa bước Vĩnh Hằng cảnh2020-12-21 09:47
 • #1671: Chân Vô Truyền Thuyết tháp! 【 Cầu toàn bộ đặt trước 】2020-12-21 09:47
 • #1672: Xông qua tầng thứ chín!2020-12-21 09:47
 • #1673: Một cái không cách nào chạm đến kiếm!2020-12-21 09:48
 • #1674: Ý chí Vĩnh Hằng kỹ, một cái khác đầu đạo lộ?2020-12-23 16:11
 • #1675: Thành công, ý chí Vĩnh Hằng kỹ, một cái khác đầu đạo lộ!2020-12-23 16:11
 • #1676: Săn giết Hư Vô Thú, thực lực tăng lên!2020-12-23 16:11
 • #1677: Hư Vô Thú trong địa bàn một tòa thần bí di tích!2020-12-23 16:11
 • #1678: Hai loại này tu luyện hệ thống, truyền thuyết cảnh!2020-12-23 16:11
 • #1679: Đột phá Vĩnh Hằng cảnh, Bất Hủ!2020-12-26 16:04
 • #1680: Không cách nào chạm đến Vĩnh Hằng chí bảo!2020-12-26 16:04
 • #1681: Gần với Truyền Kỳ lãnh chúa chiến lực!2020-12-26 16:04
 • #1682: Lãnh địa lựa chọn, Huyết Cốt lãnh địa!2020-12-26 16:04

Related posts

Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!

TiKay

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Leave a Reply