Huyền Huyễn

Vạn Giới Đế Chủ

Thiếu niên Tô Vân, thảm tao phản bội, bị đào đi linh cốt, đánh nát xương sống lưng, lại ngẫu nhiên đạt được chí bảo Cửu Thiên điện, tái tạo mạnh nhất linh cốt, Vương giả trở về.

Sát phạt quyết đoán, khoái ý ân cừu, quét ngang vạn giới, ta là Đế Chủ.

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Cô Đơn Địa Phi
 •  Chương: /205
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Khinh người quá đáng2020-07-01 19:44
 • #2: Bạc tình bạc nghĩa2020-07-01 19:45
 • #3: Cửu Thiên điện2020-07-01 19:45
 • #4: Đuổi tận giết tuyệt2020-07-01 19:45
 • #5: Thông Mạch tứ trọng, một lần nữa đứng lên!2020-07-01 19:45
 • #6: Giết Lưu Hổ2020-07-01 19:46
 • #7: Đưa tới cửa2020-07-01 19:46
 • #8: Toàn bộ phun ra!2020-07-01 19:46
 • #9: Diệt Ngô2020-07-01 19:46
 • #10: Báo thù tiếp tục2020-07-01 19:46
 • #11: Ngộ phán2020-07-01 19:46
 • #12: Giết Liễu Quy Tông2020-07-01 19:46
 • #13: Thiên Vân Tung2020-07-01 19:47
 • #14: Trân quý đan phương2020-07-01 19:47
 • #15: Không chết cũng tàn phế2020-07-01 19:47
 • #16: Nhục nhã? Phản nhục nhã!2020-07-01 19:47
 • #17: Biết là ngươi, Tô Chí Dân!2020-07-01 19:47
 • #18: Cung thỉnh2020-07-01 19:47
 • #19: Trao đổi2020-07-01 19:47
 • #20: Lại sinh độc kế2020-07-01 19:48
 • #21: Tái hiện Tô gia, Vương giả trở về2020-07-01 19:48
 • #22: Tường đổ mọi người đẩy2020-07-01 19:48
 • #23: Khuynh thành Tống Nịnh Hi2020-07-01 19:48
 • #24: Đại năng chuyển thế?2020-07-01 19:48
 • #25: Vô thượng thiên tài2020-07-01 19:48
 • #26: Giai nhân tới cửa2020-07-01 19:48
 • #27: Thị Linh Thuật2020-07-01 19:48
 • #28: Sát thủ2020-07-01 19:48
 • #29: Ám Lâu2020-07-01 19:49
 • #30: Chính mình luyện đan2020-07-01 19:49
 • #31: Ám Lâu lại đến2020-07-01 19:49
 • #32: Hải Vân tông đến2020-07-01 19:49
 • #33: Hải Vân tông thì như thế nào2020-07-01 19:49
 • #34: Quát lui2020-07-01 19:49
 • #35: Đăng đỉnh Cửu Thiên điện2020-07-01 19:49
 • #36: Cửu Thiên Tiên Đế!2020-07-01 19:49
 • #37: Ta muốn nghịch thiên2020-07-01 19:50
 • #38: Quân lâm2020-07-01 19:50
 • #39: Lại không Liễu gia2020-07-01 19:50
 • #40: Cừu nhân danh sách2020-07-01 19:50
 • #41: Quận thành Tô gia2020-07-01 19:50
 • #42: Gia tộc đấu đá2020-07-01 19:50
 • #43: Gia pháp ( cầu cất giữ, cầu đề cử, van cầu cầu )2020-07-01 19:51
 • #44: Liệu độc2020-07-01 19:51
 • #45: Luyện chế Tịnh Hóa Đan ( cầu đề cử, cầu cất giữ )2020-07-01 19:51
 • #46: Giữ gìn2020-07-01 19:51
 • #47: Châm chọc khiêu khích2020-07-01 19:51
 • #48: Ăn uống thả cửa ( cầu cất giữ, cầu đề cử )2020-07-01 19:51
 • #49: Cổ Đổng nhai2020-07-01 19:51
 • #50: Ân đoạn nghĩa tuyệt2020-07-01 19:51
 • #51: Chí bảo, thạch kiếm! ( cầu cất giữ, cầu đề cử, cảm ơn mọi người )2020-07-01 19:52
 • #52: Chủ mạch nhục nhã2020-07-01 19:52
 • #53: Một chiêu chế ngự2020-07-01 19:52
 • #54: Cửu Nguyệt môn, Kim Hạ Vũ ( cầu cất giữ cầu đề cử )2020-07-01 19:52
 • #55: Tại chỗ luyện đan2020-07-01 19:52
 • #56: Mượn hoa hiến Phật2020-07-01 19:52
 • #57: Hải Vân tông Trương Kha đến2020-07-01 19:53
 • #58: Ba chưởng giết Trương Kha2020-07-01 19:53
 • #59: Ám Lâu xuất thủ, một kiếm chụp chết2020-07-01 19:53
 • #60: Đồ cùng chủy hiện ( cầu cất giữ, cầu đề cử )2020-07-01 19:53
 • #61: Chủ mạch nổi lên2020-07-01 19:54
 • #62: Phản kích bắt đầu2020-07-01 19:54
 • #63: Luyện chế Phá Khiếu Đan, toàn trường chấn kinh2020-07-01 19:54
 • #64: Ngươi không có tư cách làm tộc trưởng2020-07-01 19:54
 • #65: Cuồng dẹp Tô Quang2020-07-01 19:54
 • #66: Toàn thắng ( hôm nay ba chương cùng một chỗ đổi mới )2020-07-01 19:54
 • #67: Tiểu quận chúa tới chơi2020-07-01 19:55
 • #68: Sồ Long bảng, Lôi Động2020-07-01 19:55
 • #69: Xuân liệp bắt đầu, đại thu hoạch2020-07-01 19:55
 • #70: Gặp phải Hải Vân tông2020-07-01 19:55
 • #71: Liên trảm Tứ Hung ( canh ba hoàn tất, cầu cất giữ cầu đề cử )2020-07-01 19:55
 • #72: Bạch Ban Thiết Hùng2020-07-01 19:55
 • #73: Kiêu ngạo Lôi Động2020-07-01 19:56
 • #74: Gian lận, Hải Vân tông nổi lên2020-07-01 19:56
 • #75: Thiên kiêu liên tiếp xuất thủ2020-07-01 19:56
 • #76: Dị lôi tin tức2020-07-01 19:56
 • #77: Đốn ngộ2020-07-01 19:56
 • #78: Thần huyết truyền thuyết2020-07-01 19:56
 • #79: Chân Vương chi huyết2020-07-01 19:56
 • #80: Thu hoạch đạo thứ nhất dị lôi2020-07-01 19:56
 • #81: Bảy đại tông thịnh hội2020-07-01 19:57
 • #82: Gà trọc đuôi2020-07-01 19:57
 • #83: Tặc tiện2020-07-01 19:57
 • #84: Mở đan hải2020-07-01 19:57
 • #85: Bước vào Đan Hải cảnh2020-07-01 19:57
 • #86: Thái Nhất giáo, Trì Trầm Sơn2020-07-01 19:57
 • #87: Chém2020-07-01 19:58
 • #88: Khảo hạch Đan sư2020-07-01 19:58
 • #89: Thăng liền hai cấp2020-07-01 19:58
 • #90: Tam tinh Đan sư, Tô Vân!2020-07-01 19:58
 • #91: Tống Nịnh Hi sư tỷ2020-07-01 19:58
 • #92: Cửu hoàng tử cảnh cáo2020-07-01 19:58
 • #93: Bịa đặt lung tung? Điên cuồng đánh mặt2020-07-01 19:58
 • #94: Thần huyết chi uy2020-07-01 19:58
 • #95: Dắt chúng mà ra2020-07-01 19:59
 • #96: Để lâm Hải Vân tông2020-07-01 19:59
 • #97: Như vào chỗ không người2020-07-01 19:59
 • #98: Trong nháy mắt giải quyết2020-07-01 19:59
 • #99: Đại thắng2020-07-01 19:59
 • #100: Hái sạch sành sanh2020-07-01 19:59
 • #101: Đuổi tới2020-07-01 19:59
 • #102: Cược mệnh soát người2020-07-01 20:00
 • #103: Nguyên Tâm Thảo2020-07-01 20:00
 • #104: Nhẹ nhõm nhị chấn2020-07-01 20:00
 • #105: Di tích cổ danh ngạch2020-07-01 20:00
 • #106: Khảo thí tu vi2020-07-01 20:00
 • #107: Phong Nhạc môn2020-07-01 20:00
 • #108: Ám sát Hải Vân tông2020-07-01 20:01
 • #109: Thái Hỏa Thạch, Tử Tinh Quả2020-07-01 20:01
 • #110: Linh khí phẩm chất2020-07-01 20:01
 • #111: Chiến đấu bắt đầu2020-07-01 20:01
 • #112: Thắng chi2020-07-01 20:01
 • #113: Một người chọn hai nhà2020-07-01 20:01
 • #114: Tái chiến Tề Đạt2020-07-01 20:01
 • #115: Ta sai rồi ( canh năm hoàn tất )2020-07-01 20:01
 • #116: Về quận thành2020-07-01 20:02
 • #117: Thiên quân vạn mã khốn Tô phủ2020-07-01 20:02
 • #118: Phủi sạch quan hệ2020-07-01 20:02
 • #119: Thần huyết phát uy2020-07-01 20:02
 • #120: Hung phạm hiện2020-07-01 20:02
 • #121: Chiến Thần Sách2020-07-01 20:02
 • #122: Tiến về đế đô2020-07-01 20:02
 • #123: Tả tướng chi chất2020-07-01 20:02
 • #124: Thương lượng2020-07-01 20:03
 • #125: Đại Nhật Thiên Kính2020-07-01 20:03
 • #126: Triều sự2020-07-01 20:03
 • #127: Tranh luận2020-07-01 20:03
 • #128: Đế đô Đan Sư Tháp2020-07-01 20:03
 • #129: Dọa sợ2020-07-01 20:04
 • #130: Chứng nhận tứ tinh Đan sư2020-07-01 20:04
 • #131: Kỹ kinh tứ tọa2020-07-01 20:04
 • #132: Tiến thêm một bước2020-07-01 20:04
 • #133: Gặp lại Thời Văn Hiên2020-07-01 20:04
 • #134: Đại lừa gạt2020-07-01 20:04
 • #135: Cúi đầu2020-07-01 20:04
 • #136: Hai nữ giao phong2020-07-01 20:04
 • #137: Dọn nhà2020-07-01 20:04
 • #138: Đại Thương hiện trạng2020-07-01 20:05
 • #139: Phòng trọng lực2020-07-01 20:05
 • #140: Gặp Nguyên Thừa Sơ2020-07-01 20:05
 • #141: Tranh đoạt2020-07-01 20:05
 • #142: Phòng trọng lực tu luyện2020-07-01 20:05
 • #143: Tam hoàng tử sinh nhật yến2020-07-01 20:05
 • #144: Tặc!2020-07-01 20:05
 • #145: Quỳ xuống nói xin lỗi2020-07-01 20:05
 • #146: Mất hết thể diện2020-07-01 20:05
 • #147: Sồ Long bảng Đới Long2020-07-01 20:06
 • #148: Tiểu nhân hành vi2020-07-01 20:06
 • #149: Cửu hoàng tử giá lâm2020-07-01 20:06
 • #150: Vênh váo hung hăng2020-07-01 20:06
 • #151: Đối chọi gay gắt2020-07-01 20:06
 • #152: Đát quý phi đến2020-07-01 20:06
 • #153: Giết có thể chứ?2020-07-01 20:06
 • #154: Phong Quan Quân Hầu2020-07-01 20:06
 • #155: Thánh quyến kỳ long2020-07-01 20:06
 • #156: Trên dưới đều là giận2020-07-01 20:07
 • #157: Đưa phủ2020-07-01 20:07
 • #158: Kim ốc tàng kiều2020-07-01 20:07
 • #159: Năm tháng năm2020-07-01 20:07
 • #160: Cái quỷ gì tình báo2020-07-01 20:07
 • #161: Trừ Yêu phi2020-07-01 20:07
 • #162: Đát phi xuất thủ2020-07-01 20:07
 • #163: Quốc vận2020-07-01 20:08
 • #164: Thành đại gian thần2020-07-01 20:08
 • #165: Thích khách lại hiện2020-07-01 20:08
 • #166: Trêu đùa2020-07-01 20:08
 • #167: Phong thủy luân chuyển2020-07-01 20:08
 • #168: Tu luyện Chiến Thần Sách2020-07-01 20:08
 • #169: Báo danh2020-07-01 20:08
 • #170: Ý chí2020-07-01 20:08
 • #171: Trăm giai!2020-07-01 20:09
 • #172: Đặt song song thứ nhất2020-07-01 20:09
 • #173: Hoàn toàn nghiền ép2020-07-01 20:09
 • #174: Quang mang vạn trượng2020-07-01 20:09
 • #175: Đối chiến Nguyên Thừa Sơ2020-07-01 20:09
 • #176: Chém giết Nguyên Thừa Sơ2020-07-01 20:09
 • #177: Toàn bộ đắc tội2020-07-01 20:10
 • #178: Đối chiến Ngọc Cốt cảnh2020-07-01 20:10
 • #179: Một trận trò cười2020-07-01 20:10
 • #180: Danh chấn Đại Thương2020-07-01 20:10
 • #181: Mưa đúng lúc2020-07-01 20:10
 • #182: Thương Hoàng muốn quy thiên2020-07-01 20:10
 • #183: Phong bạo sắp nổi2020-07-01 20:10
 • #184: Thương Hoàng chết, đế đô loạn2020-07-01 20:10
 • #185: Bắt đầu thanh toán2020-07-01 20:11
 • #186: Giết Đát phi?2020-07-01 20:11
 • #187: Đại Nhật Thiên Kính băng2020-07-01 20:11
 • #188: Trưởng Tôn Hồ lại tiến đế đô2020-07-01 20:11
 • #189: Hủy đi hầu phủ2020-07-01 20:11
 • #190: Tô Vân Chiến Thần Sách2020-07-01 20:11
 • #191: Cự nhân đối chiến2020-07-01 20:11
 • #192: Trưởng Tôn Hồ bại2020-07-01 20:11
 • #193: Làm hoàng đế2020-07-01 20:11
 • #194: Ám Lâu bí mật2020-07-01 20:12
 • #195: Đột nhiên tăng mạnh2020-07-01 20:12
 • #196: Chống đỡ Ám Lâu2020-07-01 20:12
 • #197: Chí Tôn sát thủ2020-07-01 20:12
 • #198: Bảy tông tề động2020-07-01 20:12
 • #199: Binh lâm thành hạ2020-07-01 20:12
 • #200: Vị thiên tài nào?2020-07-01 20:12
 • #201: Chí cường giả xuất thủ2020-07-01 20:13
 • #202: Nhẹ nhõm giải quyết2020-07-01 20:13
 • #203: Toàn bại2020-07-01 20:13
 • #204: Cảm mến2020-07-01 20:13
 • #205: Kết thúc, bắt đầu2020-07-01 20:13
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Tối Cường Thần Hồn Hệ Thống

TiKay

Tuyệt Thế Phong Mang: Chí Tôn Đại Tiểu Thư

THUYS♥️

Dị Thế Chi Triệu Hoán Ức Vạn Thần Ma

TiKay

Leave a Reply