Huyền Huyễn

Vạn Thiên Chi Tâm

Giảng thuật một người bình thường, ngoài ý muốn đạt được một cái hệ thống có thể ngẫu nhiên thu hoạch được đủ loại thân phận bối cảnh hệ chuyện xưa.

Mỗi tuần thu hoạch được một cái ngẫu nhiên hợp thành thân phận.

Sát thủ, thầy thôi miên, pháp sư, võ đạo gia, cổ đại chủng tộc, tổ chức thần bí thành viên, khổng lồ vượt quốc tập đoàn phía sau màn đổng sự. . . Ngẫu nhiên thân phận, kỳ diệu lữ trình.

Cổn Khai sách mới, cùng tác: Triệu Hoán Ác Mộng, Cực Đạo Thiên Ma…

✯ Cvt by KOL.

Nguồn: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Cổn Khai
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Run rẩy (1)
 • #2: Run rẩy (2)
 • #3: Đồng thau cấp (1)
 • #4: Đồng thau cấp (2)
 • #5: Chương 5 rõ ràng nhận biết (1)
 • #6: Chương 6 rõ ràng nhận biết (2)
 • #7: Chương 7 tiếp xúc (1)
 • #8: Chương 8 tiếp xúc (2)
 • #9: Chương 9 thế cục (1)
 • #10: Chương 10 thế cục (2)
 • #11: Chương 11 hành động (1)
 • #12: Chương 12 hành động (2)
 • #13: Chương 13 giao thủ (1)
 • #14: Chương 14 giao thủ (2)
 • #15: Chương 15 an bài (1)
 • #16: Chương 16 an bài (2)
 • #17: Chương 17 manh mối (1)
 • #18: Chương 18 manh mối (2)
 • #19: Chương 19 thân phận mới (1)
 • #20: Chương 20 thân phận mới (2)
 • #21: Chương 21 tụ tập (1)
 • #22: Chương 22 tụ tập (2)
 • #23: Chương 23 gặp mặt (1)
 • #24: Chương 24 gặp mặt (2)
 • #25: Chương 25 cái nhìn (1)
 • #26: Chương 26 cái nhìn (2)
 • #27: Chương 27 mai phục 1
 • #28: Chương 28 mai phục (2)
 • #29: Chương 29 bùng nổ (1)
 • #30: Chương 30 bùng nổ (2)
 • #31: Chương 31 kết (1)
 • #32: Chương 32 kết (2)
 • #33: Chương 33 buông lỏng (1)
 • #34: Chương 34 buông lỏng (2)
 • #35: Chương 35 đối mặt (1)
 • #36: Chương 36 đối mặt (2)
 • #37: Chương 37 tích lũy (1)
 • #38: Chương 38 tích lũy (2)
 • #39: Chương 39 đáp lại (1)
 • #40: Chương 40 đáp lại (2)
 • #41: Chương 41 tâm (1)
 • #42: Chương 42 tâm (2)
 • #43: Chương 43 thỏa hiệp 1
 • #44: Chương 44 thỏa hiệp (2)
 • #45: Chương 45 chỉnh hợp lực lượng (1)
 • #46: Chương 46 chỉnh hợp lực lượng (2)
 • #47: Chương 47 biến hóa (1)
 • #48: Biến hóa (2)
 • #49: Chương 49 gia tăng nội tình (1)
 • #50: Chương 50 gia tăng nội tình (2)
 • #51: Chương 51 ý đồ (1)
 • #52: Chương 52 ý đồ (2)
 • #53: Chương 53 khảo thí (1)
 • #54: Chương 54 khảo thí (2)
 • #55: Chương 55 đột phát (1)
 • #56: Chương 56 đột phát (2)
 • #57: Chương 57 bị loại (1)
 • #58: Chương 58 bị loại (2)
 • #59: Chương 59 tâm linh (1)
 • #60: Chương 60 tâm linh (2)
 • #61: Chương 61 phiền phức (1)
 • #62: Chương 62 phiền phức (2)
 • #63: Chương 63 gặp lại (1)
 • #64: Chương 64 gặp lại (2)
 • #65: Chương 65 phiền phức cùng thân phận mới (1)
 • #66: Chương 66 phiền phức cùng thân phận mới (2)
 • #67: Chương 67 luyện tập (1)
 • #68: Chương 68 luyện tập (2)
 • #69: Chương 69 hướng đi (1)
 • #70: Chương 70 hướng đi (2)
 • #71: Chương 71 qua đời (1)
 • #72: Chương 72 qua đời (2)
 • #73: Chương 73 loạn cục (1)
 • #74: Chương 74 loạn cục (2)
 • #75: Chương 75 bản thân (1)
 • #76: Chương 76 bản thân (2)
 • #77: Chương 77 phiền phức (1)
 • #78: Chương 78 phiền phức (2)
 • #79: Chương 79 an bài (1)
 • #80: Chương 80 an bài (2)
 • #81: Chương 81 bái phỏng (1)
 • #82: Chương 82 bái phỏng (2)
 • #83: Chương 83 chiếm lấy (1)
 • #84: Chương 84 chiếm lấy (2)
 • #85: Chương 85 giao chiến (1)
 • #86: Chương 86 giao chiến (2)
 • #87: Chương 87 đêm mưa (1)
 • #88: Chương 88 đêm mưa (2)
 • #89: Chương 89 ngắn ngủi (1)
 • #90: Chương 90 ngắn ngủi (2)
 • #91: Chương 91 cảm thụ phong (1)
 • #92: Chương 92 cảm thụ phong (2)
 • #93: Chương 93 cảm thụ hỏa (1)
 • #94: Chương 94 cảm thụ hỏa (2)
 • #95: Chương 95 mở màn (1)
 • #96: Chương 96 mở màn (2)
 • #97: Chương 97 xâm lấn (1)
 • #98: Chương 98 xâm lấn (2)
 • #99: Chương 99 cảm thụ tranh chấp (1)
 • #100: Chương 100 cảm thụ tranh chấp (2)
 • #101: Chương 101 du lịch trên đường (1)
 • #102: Chương 102 du lịch trên đường (2)
 • #103: Chương 103 dưới trời chiều bóng mờ (1)
 • #104: Chương 104 dưới trời chiều bóng mờ (2)
 • #105: Chương 105 dưới trời chiều bóng mờ (3)
 • #106: Chương 106 dưới trời chiều bóng mờ (4)
 • #107: Chương 107 dương mưu (1)
 • #108: Chương 108 dương mưu (2)
 • #109: Chương 109 yên lặng (1)
 • #110: Chương 110 yên lặng (2)
 • #111: Chương 111 lắng đọng (1)
 • #112: Chương 112 lắng đọng (2)
 • #113: Chương 113 nhắc nhở cùng thân phận mới (1)
 • #114: Chương 114 nhắc nhở cùng thân phận mới (2)
 • #115: Chương 115 truyền thừa (1)
 • #116: Chương 116 truyền thừa (2)
 • #117: Chương 117 khác biệt tương lai (1)
 • #118: Chương 118 khác biệt tương lai (2)
 • #119: Chương 119 ngày xưa (1)
 • #120: Chương 120 ngày xưa (2)
 • #121: Chương 121 bình thản sinh hoạt (1)
 • #122: Chương 122 bình thản sinh hoạt (2)
 • #123: Chương 123 dị dạng (1)
 • #124: Chương 124 dị dạng (2)
 • #125: Chương 125 phát hiện (1)
 • #126: Chương 126 phát hiện (2)
 • #127: Chương 127 sơ hiện (1)
 • #128: Chương 128 sơ hiện (2)
 • #129: Chương 129 sự cố (1)
 • #130: Chương 130 sự cố (2)
 • #131: Chương 131 leo núi (1)
 • #132: Chương 132 leo núi (2)
 • #133: Chương 133 thảnh thơi (1)
 • #134: Chương 134 thảnh thơi (2)
 • #135: Chương 135 Tâm Ảnh (1)
 • #136: Chương 136 Tâm Ảnh (2)
 • #137: Chương 137 thân thể ảnh hưởng (1)
 • #138: Chương 138 thân thể ảnh hưởng (2)
 • #139: Chương 139 tình thế (1)
 • #140: Chương 140 tình thế (2)
 • #141: Chương 141 giải phong (1)
 • #142: Chương 142 giải phong (2)
 • #143: Chương 143 thời cơ (1)
 • #144: Chương 144 thời cơ (2)
 • #145: Chương 145 xung đột (1)
 • #146: Chương 146 xung đột (2)
 • #147: Chương 147 đối kháng (1)
 • #148: Chương 148 đối kháng (2)
 • #149: Chương 149 vặn vẹo (1)
 • #150: Chương 150 vặn vẹo (2)
 • #151: Chương 151 từng cái hoàn thành (1)
 • #152: Chương 152 từng cái hoàn thành (2)
 • #153: Chương 153 thăm dò (1)
 • #154: Chương 154 thăm dò (2)
 • #155: Chương 155 định vị (1)
 • #156: Chương 156 định vị (2)
 • #157: Chương 157 dạ yến (1)
 • #158: Chương 158 dạ yến (2)
 • #159: Chương 159 hoàn thành nhiệm vụ (1)
 • #160: Chương 160 hoàn thành nhiệm vụ (2)
 • #161: Chương 161 tiến lên (1)
 • #162: Chương 162 tiến lên (2)
 • #163: Chương 163 thăm dò (1)
 • #164: Chương 164 thăm dò (2)
 • #165: Chương 165 kíp nổ (1)
 • #166: Chương 166 kíp nổ (2)
 • #167: Chương 167 Ma Linh (1)
 • #168: Chương 168 Ma Linh (2)
 • #169: Chương 169 quyết ý (1)
 • #170: Chương 170 quyết ý (2)
 • #171: Chương 171 xác định (1)
 • #172: Chương 172 xác định (2)
 • #173: Chương 173 biến cố (1)
 • #174: Chương 174 biến cố (2)
 • #175: Chương 175 trống rỗng (1)
 • #176: Chương 176 trống rỗng (2)
 • #177: Chương 177 phương hướng mới (1)
 • #178: Chương 178 phương hướng mới (2)
 • #179: Chương 179 gợn sóng (1)
 • #180: Chương 180 gợn sóng (2)
 • #181: Chương 181 phong vân (1)
 • #182: Chương 182 phong vân (2)
 • #183: Chương 183 đột kích (1)
 • #184: Chương 184 đột kích (2)
 • #185: Chương 185 cuối cùng trống rỗng (1)
 • #186: Chương 186 cuối cùng trống rỗng (2)
 • #187: Chương 187 thực lực (1)
 • #188: Chương 188 thực lực (2)
 • #189: Chương 189 Quyết Nghị hội (1)
 • #190: Chương 190 Quyết Nghị hội (2)
 • #191: Chương 191 then chốt (1)
 • #192: Chương 192 then chốt (2)
 • #193: Chương 193 bức bách (1)
 • #194: Chương 194 bức bách (2)
 • #195: Chương 195 phát hiện (1)
 • #196: Chương 196 phát hiện (2)
 • #197: Chương 197 ngoài ý muốn cùng tăng lên (1)
 • #198: Chương 198 ngoài ý muốn cùng tăng lên (2)
 • #199: Chương 199 nhất thống (1)
 • #200: Chương 200 nhất thống (2)
 • #201: Chương 201 dụ bắt (1)
 • #202: Chương 202 dụ bắt (2)
 • #203: Chương 203 lòng có cảm giác (1)
 • #204: Chương 204 lòng có cảm giác (2)
 • #205: Chương 205 coi là (1)
 • #206: Chương 206 coi là (2)
 • #207: Chương 207 hiểu rõ (1)
 • #208: Chương 208 hiểu rõ (2)
 • #209: Chương 209 thân phận mới (1)
 • #210: Chương 210 thân phận mới (2)
 • #211: Chương 211 gió nổi lên (1)
 • #212: Chương 212 gió nổi lên (2)
 • #213: Chương 213 ý đồ (1)
 • #214: Chương 214 ý đồ (2)
 • #215: Chương 215 gợn sóng (1)
 • #216: Chương 216 gợn sóng (2)
 • #217: Chương 217 trắc trở (1)
 • #218: Chương 218 trắc trở (2)
 • #219: Chương 219 truy sát (1)
 • #220: Chương 220 truy sát (2)
 • #221: cấp bách (1)
 • #222: cấp bách (2)
 • #223: Tới gần (1)
 • #224: Tới gần (2)
 • #225: Ước định (1)
 • #226: Ước định (2)
 • #227: Giằng co (1)
 • #228: Giằng co (2)
 • #229: Chém giết (1)
 • #230: Chém giết (2)
 • #231: Tạm (1)
 • #232: Tạm (2)
 • #233: Kế thừa (1)
 • #234: Kế thừa (2)
 • #235: Khảo thí (1)
 • #236: Khảo thí (2)
 • #237: Tiến lên (1)
 • #238: Tiến lên (2)
 • #239: Nhìn xuống phong cảnh (1)
 • #240: Nhìn xuống phong cảnh (2)
 • #241: Phía trước (1)
 • #242: Phía trước (2)
 • #243: Nhìn về nơi xa tinh không (1)
 • #244: Nhìn về nơi xa tinh không (2)
 • #245: Tiến vào (1)
 • #246: Tiến vào (2)
 • #247: Phiền phức (1)
 • #248: Phiền phức (2)
 • #249: Tham lam (1)
 • #250: Tham lam (2)
 • #251: Náo động bắt đầu (1)
 • #252: Náo động bắt đầu (2)
 • #253: Sơ lâm (1)
 • #254: Sơ lâm (2)
 • #255: Phiền phức (1)
 • #256: Phiền phức (2)
 • #257: Dung luyện (1)
 • #258: Dung luyện (2)
 • #259: Tham lam (1)
 • #260: Tham lam (2)
 • #261: Bất đắc dĩ (1)
 • #262: Bất đắc dĩ (2)
 • #263: Ngoại ma (1)
 • #264: Ngoại ma (2)
 • #265: Cảm thấy (1)
 • #266: Cảm thấy (2)
 • #267: Thời gian (1)
 • #268: Thời gian (2)
 • #269: Đóng giữ (1)
 • #270: Đóng giữ (2)
 • #271: Trôi qua (1)
 • #272: Trôi qua (2)
 • #273: Hội chiến (1)
 • #274: Hội chiến (2)
 • #275: Quân công (1)
 • #276: Quân công (2)
 • #277: Che giấu (1)
 • #278: Che giấu (2)
 • #279: Quyết tâm (1)
 • #280: Quyết tâm (2)
 • #281: Đầu nguồn 1
 • #282: Đầu nguồn 2
 • #283: Tiến triển (1)
 • #284: Tiến triển (2)
 • #285: Đến tiếp sau (1)
 • #286: Đến tiếp sau (2)
 • #287: Hi vọng (1)
 • #288: Hi vọng (2)
 • #289: Xây thành (1)
 • #290: Xây thành (2)
 • #291: Hoàn thành (1)
 • #292: Hoàn thành (2)
 • #293: Mạch suy nghĩ (1)
 • #294: Mạch suy nghĩ (2)
 • #295: Vòng vây cùng đột phá (1)
 • #296: Vòng vây cùng đột phá (2)
 • #297: Hạt giống (1)
 • #298: Hạt giống (2)
 • #299: chiến trường (1)
 • #300: Chiến trường (2)
 • #301: Đến (1)
 • #302: Đến (2)
 • #303: Yến hội (1)
 • #304: yến hội (2)
 • #305: Chương 305 vận mệnh (1)
 • #306: Chương 306 vận mệnh (2)
 • #307: Chương 307 vô phương nghịch chuyển quỹ tích (1)
 • #308: Chương 308 vô phương nghịch chuyển quỹ tích (2)
 • #309: Chương 309 trận doanh (1)
 • #310: Chương 310 trận doanh (2)
 • #311: Chương 311 thân phận mới 1
 • #312: Chương 3 12 thân phận mới 2
 • #313: Chương 313 thăm dò 1
 • #314: Chương 314 thăm dò 2
 • #315: Chương 315 giam giữ 1
 • #316: Chương 316 giam giữ 2
 • #317: Chương 317 công bố 1
 • #318: Chương 318 công bố 2
 • #319: Chương 319 di chuyển 1
 • #320: Chương 320 di chuyển 2
 • #321: Chương 321 mở màn 1
 • #322: Chương 322 mở màn 2
 • #323: Chương 323 ẩn núp 1
 • #324: Chương 324 ẩn núp 2
 • #325: Chương 325 thế cục 1
 • #326: Chương 326 thế cục 2
 • #327: Chương 327 xâm nhiễm 1
 • #328: Chương 328 xâm nhiễm 2
 • #329: Chương 329 thăm dò 1
 • #330: Chương 330 thăm dò 2
 • #331: Chương 331 tăng lên 1
 • #332: Chương 332 tăng lên 2
 • #333: Chương 333 biến số 1
 • #334: Chương 334 biến số 2
 • #335: Chương 335 tái tụ 1
 • #336: Chương 336 tái tụ 2
 • #337: Chương 337 lực lượng 1
 • #338: Chương 338 lực lượng 2
 • #339: Chương 339 tư liệu 1
 • #340: Chương 350 tư liệu 2
 • #341: Chương 341 phụ thêm 1
 • #342: Chương 342 phụ thêm 2
 • #343: Chương 343 thăm dò 1
 • #344: Chương 344 thăm dò 2
 • #345: Chương 345 suy đoán 1
 • #346: Chương 346 suy đoán 2
 • #347: Chương 347 thân phận ban thưởng 1
 • #348: Chương 348 thân phận ban thưởng 2
 • #349: Chương 349 không thay đổi 1
 • #350: Chương 350 không thay đổi 2
 • #351: Chương 351 đáng sợ 1
 • #352: Chương 352 đáng sợ 2
 • #353: Chương 353 bố cục 1
 • #354: Chương 354 bố cục 2
 • #355: Chương 355 mưu tính 1
 • #356: Chương 356 mưu tính 2
 • #357: Chương 357 giải thi đấu 1
 • #358: Chương 358 giải thi đấu 2
 • #359: Chương 359 âm mưu 1
 • #360: Chương 360 âm mưu 2
 • #361: Chương 361 phức tạp thế cục 1
 • #362: Chương 362 phức tạp thế cục 2
 • #363: Chương 363 biến hóa 1
 • #364: Chương 364 biến hóa 2
 • #365: Chương 365 vận mệnh 1
 • #366: Chương 366 vận mệnh 2
 • #367: Chương 367 suy nghĩ 1
 • #368: Chương 3 68 suy nghĩ 2
 • #369: Chương 369 hiển hiện 1
 • #370: Chương 370 hiển hiện 2
 • #371: Chương 371 mạch nước ngầm 1
 • #372: Chương 372 mạch nước ngầm 2
 • #373: Chương 373 thăm dò 1
 • #374: Chương 374 thăm dò 2
 • #375: Chương 375 động thủ 1
 • #376: Chương 376 động thủ 2
 • #377: Chương 377 mưu tính cùng mưu tính 1
 • #378: Chương 378 mưu tính cùng mưu tính 2
 • #379: Chương 379 hoảng hốt 1
 • #380: Chương 380 hoảng hốt 2
 • #381: Chương 381 một lòng 1
 • #382: Chương 382 một lòng 2
 • #383: Chương 383 thật thật giả giả 1
 • #384: Chương 384 thật thật giả giả 2
 • #385: Chương 385 quá độ 1
 • #386: Chương 386 quá độ 2
 • #387: Chương 387 con đường 1
 • #388: Chương 388 con đường 2
 • #389: Chương 389 đặc dị 1
 • #390: Chương 390 đặc dị 2
 • #391: Chương 392 xuất phát 1
 • #392: Chương 393 xuất phát 2
 • #393: Chương 393 bộ pháp 1
 • #394: Chương 394 bộ pháp 2
 • #395: Chương 395 hồng lưu 1
 • #396: Chương 396 hồng lưu 2
 • #397: Chương 397 sắp đến 1
 • #398: Chương 398 sắp đến 2
 • #399: Chương 399 tấn thăng 1
 • #400: Chương 400 tấn thăng 2
 • #401: Chương 401 thôn phệ 1
 • #402: Chương 402 thôn phệ 2
 • #403: Chương 403 xâm nhập 1
 • #404: Chương 404 xâm nhập 2
 • #405: Chương 405 chênh lệch 1
 • #406: Chương 406 chênh lệch 2
 • #407: Chương 407 đánh lén 1
 • #408: Chương 408 đánh lén 2
 • #409: Chương 409 tao ngộ chiến 1
 • #410: Chương 410 tao ngộ chiến 2
 • #411: Chương 411 cuối cùng 1
 • #412: Chương 4 12 cuối cùng 2
 • #413: Chương 413 giằng co 1
 • #414: Chương 414 giằng co 2
 • #415: Chương 415 bước ra 1
 • #416: Chương 416 bước ra 2
 • #417: Chương 417 độc bộ 1
 • #418: Chương 418 độc bộ 2
 • #419: Hợp tung liên hoành 1
 • #420: Chương 420 hợp tung liên hoành 2
 • #421: Chương 421 đình trệ 1
 • #422: Chương 422 đình trệ 2
 • #423: Thiên địa 1
 • #424: Thiên địa 2
 • #425: Chương 425 thu 1
 • #426: Chương 426 thu 2
 • #427: Chương 427 đại kế 1
 • #428: Chương 428 đại kế 2
 • #429: Chương 429 diễn hóa 1
 • #430: Chương 430 diễn hóa 2
 • #431: Chương 431 thăm dò 1
 • #432: Chương 432 thăm dò 2
 • #433: Chương 433 đại thế 1
 • #434: Chương 434 đại thế 2
 • #435: Chương 435 ngược dòng 1
 • #436: Chương 436 ngược dòng 2
 • #437: Chương 437 chung yên 1
 • #438: Chương 438 chung yên 2
 • #439: Chương 439 tái tạo 1
 • #440: Chương 440 tái tạo 2
 • #441: Chương 441 thức tỉnh 1
 • #442: Chương 4 42 thức tỉnh 2
 • #443: Chương 443 phản công 1
 • #444: Chương 444 phản công 2
 • #445: Chương 445 lấy hết 1
 • #446: Chương 446 tận 2
 • #447: Chương 447 tiến lên 1
 • #448: Chương 448 tiến lên 2
 • #449: Chương 449 hiển hiện 1
 • #450: Chương 450 hiển hiện 2
 • #451: Chương 451 thả bản thân 1
 • #452: Chương 452 thả bản thân 2
 • #453: Chương 453 sử dụng 1
 • #454: Chương 454 sử dụng 2
 • #455: Chương 455 chuẩn bị 1
 • #456: Chương 456 chuẩn bị 2
 • #457: Chương 457 hoàn thành 1
 • #458: Chương 458 hoàn thành 2
 • #459: Chương 459 giải vây 1
 • #460: Chương 460 giải vây 2
 • #461: Chương 461 thánh vị hi vọng 1
 • #462: Chương 462 thánh vị hi vọng 2
 • #463: Chương 463 vũ trụ chi mê 1
 • #464: Chương 464 vũ trụ chi mê 2
 • #465: Chương 465 thành thánh 1
 • #466: Chương 466 thành thánh 2
 • #467: Chương 467 hi vọng 1
 • #468: Chương 4 68 hi vọng 2
 • #469: Chương 469 hành động 1
 • #470: Chương 470 hành động 2
 • #471: Chương 471 ẩn cư 1
 • #472: Chương 472 ẩn cư 2
 • #473: Chương 473 hạ cờ 1
 • #474: Chương 474 hạ cờ 2
 • #475: Chương 475 trở nên gay gắt 1
 • #476: Chương 476 trở nên gay gắt 2
 • #477: Chương 477 mệnh số 1
 • #478: Chương 478 mệnh số 2
 • #479: Chương 479 ta tâm Vĩnh Hằng 1
 • #480: Chương 480 ta tâm Vĩnh Hằng 2
 • #481: Chương 481 tâm di 1
 • #482: Chương 482 tâm di 2
 • #483: Chương 483 hóa thân 1
 • #484: Chương 484 hóa thân 2
 • #485: Chương 485 tiếp tục 1
 • #486: Chương 486 tiếp tục 2
 • #487: Chương 487 thăng vị 1
 • #488: Chương 488 thăng vị 2
 • #489: Chương 489 trù hoạch 1
 • #490: Chương 490 mưu tính 2
 • #491: Chương 491 dẫn động 1
 • #492: Chương 492 dẫn động 2
 • #493: Chương 493 đại chiến 1
 • #494: Chương 494 đại chiến 2
 • #495: Chương 495 hết thảy thành không 1
 • #496: Chương 496 hết thảy thành không 2
 • #497: Chương 497 chung mạt (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Cùng Thiên Đồng Thú

THUYS♥️

Nghịch Thiên Chí Tôn

TiKay

Bạo Sủng Độc Thê: Mụ Mụ Muốn Lật Trời

TiKay

Nhất Nhân Chi Lực

TiKay

Ta Là Chí Tôn

TiKay

Cực Đạo Thiên Ma

TiKay

Leave a Reply