Huyền Huyễn

Vạn Thiên Chi Tâm

Giảng thuật một người bình thường, ngoài ý muốn đạt được một cái hệ thống có thể ngẫu nhiên thu hoạch được đủ loại thân phận bối cảnh hệ chuyện xưa.

Mỗi tuần thu hoạch được một cái ngẫu nhiên hợp thành thân phận.

Sát thủ, thầy thôi miên, pháp sư, võ đạo gia, cổ đại chủng tộc, tổ chức thần bí thành viên, khổng lồ vượt quốc tập đoàn phía sau màn đổng sự. . . Ngẫu nhiên thân phận, kỳ diệu lữ trình.

Cổn Khai sách mới, cùng tác: Triệu Hoán Ác Mộng, Cực Đạo Thiên Ma…

✯ Cvt by KOL.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cổn Khai
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Run rẩy (1)2020-08-31 18:54
 • #2: Run rẩy (2)2020-08-31 18:55
 • #3: Đồng thau cấp (1)2020-08-31 18:55
 • #4: Đồng thau cấp (2)2020-08-31 18:55
 • #5: Chương 5 rõ ràng nhận biết (1)2020-08-31 18:55
 • #6: Chương 6 rõ ràng nhận biết (2)2020-08-31 18:55
 • #7: Chương 7 tiếp xúc (1)2020-08-31 18:55
 • #8: Chương 8 tiếp xúc (2)2020-08-31 18:55
 • #9: Chương 9 thế cục (1)2020-08-31 18:55
 • #10: Chương 10 thế cục (2)2020-08-31 18:56
 • #11: Chương 11 hành động (1)2020-08-31 18:56
 • #12: Chương 12 hành động (2)2020-08-31 18:56
 • #13: Chương 13 giao thủ (1)2020-08-31 18:56
 • #14: Chương 14 giao thủ (2)2020-08-31 18:56
 • #15: Chương 15 an bài (1)2020-08-31 18:56
 • #16: Chương 16 an bài (2)2020-08-31 18:56
 • #17: Chương 17 manh mối (1)2020-08-31 18:56
 • #18: Chương 18 manh mối (2)2020-08-31 18:56
 • #19: Chương 19 thân phận mới (1)2020-08-31 18:56
 • #20: Chương 20 thân phận mới (2)2020-08-31 18:57
 • #21: Chương 21 tụ tập (1)2020-08-31 18:57
 • #22: Chương 22 tụ tập (2)2020-08-31 18:57
 • #23: Chương 23 gặp mặt (1)2020-08-31 18:57
 • #24: Chương 24 gặp mặt (2)2020-08-31 18:57
 • #25: Chương 25 cái nhìn (1)2020-08-31 18:57
 • #26: Chương 26 cái nhìn (2)2020-08-31 18:57
 • #27: Chương 27 mai phục 12020-08-31 18:57
 • #28: Chương 28 mai phục (2)2020-08-31 18:57
 • #29: Chương 29 bùng nổ (1)2020-08-31 18:57
 • #30: Chương 30 bùng nổ (2)2020-08-31 18:57
 • #31: Chương 31 kết (1)2020-08-31 18:58
 • #32: Chương 32 kết (2)2020-08-31 18:58
 • #33: Chương 33 buông lỏng (1)2020-08-31 18:58
 • #34: Chương 34 buông lỏng (2)2020-08-31 18:58
 • #35: Chương 35 đối mặt (1)2020-08-31 18:58
 • #36: Chương 36 đối mặt (2)2020-08-31 18:58
 • #37: Chương 37 tích lũy (1)2020-08-31 18:58
 • #38: Chương 38 tích lũy (2)2020-08-31 18:58
 • #39: Chương 39 đáp lại (1)2020-08-31 18:58
 • #40: Chương 40 đáp lại (2)2020-08-31 18:58
 • #41: Chương 41 tâm (1)2020-08-31 18:58
 • #42: Chương 42 tâm (2)2020-08-31 18:58
 • #43: Chương 43 thỏa hiệp 12020-08-31 18:58
 • #44: Chương 44 thỏa hiệp (2)2020-08-31 18:58
 • #45: Chương 45 chỉnh hợp lực lượng (1)2020-08-31 18:59
 • #46: Chương 46 chỉnh hợp lực lượng (2)2020-08-31 18:59
 • #47: Chương 47 biến hóa (1)2020-08-31 18:59
 • #48: Biến hóa (2)2020-08-31 18:59
 • #49: Chương 49 gia tăng nội tình (1)2020-08-31 18:59
 • #50: Chương 50 gia tăng nội tình (2)2020-08-31 18:59
 • #51: Chương 51 ý đồ (1)2020-08-31 18:59
 • #52: Chương 52 ý đồ (2)2020-08-31 18:59
 • #53: Chương 53 khảo thí (1)2020-08-31 18:59
 • #54: Chương 54 khảo thí (2)2020-08-31 18:59
 • #55: Chương 55 đột phát (1)2020-08-31 18:59
 • #56: Chương 56 đột phát (2)2020-08-31 19:00
 • #57: Chương 57 bị loại (1)2020-08-31 19:00
 • #58: Chương 58 bị loại (2)2020-08-31 19:00
 • #59: Chương 59 tâm linh (1)2020-08-31 19:00
 • #60: Chương 60 tâm linh (2)2020-08-31 19:00
 • #61: Chương 61 phiền phức (1)2020-08-31 19:00
 • #62: Chương 62 phiền phức (2)2020-08-31 19:00
 • #63: Chương 63 gặp lại (1)2020-08-31 19:00
 • #64: Chương 64 gặp lại (2)2020-08-31 19:00
 • #65: Chương 65 phiền phức cùng thân phận mới (1)2020-08-31 19:00
 • #66: Chương 66 phiền phức cùng thân phận mới (2)2020-08-31 19:01
 • #67: Chương 67 luyện tập (1)2020-08-31 19:01
 • #68: Chương 68 luyện tập (2)2020-08-31 19:01
 • #69: Chương 69 hướng đi (1)2020-08-31 19:01
 • #70: Chương 70 hướng đi (2)2020-08-31 19:01
 • #71: Chương 71 qua đời (1)2020-08-31 19:01
 • #72: Chương 72 qua đời (2)2020-08-31 19:01
 • #73: Chương 73 loạn cục (1)2020-08-31 19:01
 • #74: Chương 74 loạn cục (2)2020-08-31 19:01
 • #75: Chương 75 bản thân (1)2020-08-31 19:01
 • #76: Chương 76 bản thân (2)2020-08-31 19:01
 • #77: Chương 77 phiền phức (1)2020-08-31 19:01
 • #78: Chương 78 phiền phức (2)2020-08-31 19:01
 • #79: Chương 79 an bài (1)2020-08-31 19:01
 • #80: Chương 80 an bài (2)2020-08-31 19:02
 • #81: Chương 81 bái phỏng (1)2020-08-31 19:02
 • #82: Chương 82 bái phỏng (2)2020-08-31 19:02
 • #83: Chương 83 chiếm lấy (1)2020-08-31 19:02
 • #84: Chương 84 chiếm lấy (2)2020-08-31 19:02
 • #85: Chương 85 giao chiến (1)2020-08-31 19:02
 • #86: Chương 86 giao chiến (2)2020-08-31 19:02
 • #87: Chương 87 đêm mưa (1)2020-08-31 19:02
 • #88: Chương 88 đêm mưa (2)2020-08-31 19:02
 • #89: Chương 89 ngắn ngủi (1)2020-08-31 19:02
 • #90: Chương 90 ngắn ngủi (2)2020-08-31 19:02
 • #91: Chương 91 cảm thụ phong (1)2020-08-31 19:03
 • #92: Chương 92 cảm thụ phong (2)2020-08-31 19:03
 • #93: Chương 93 cảm thụ hỏa (1)2020-08-31 19:03
 • #94: Chương 94 cảm thụ hỏa (2)2020-08-31 19:03
 • #95: Chương 95 mở màn (1)2020-08-31 19:03
 • #96: Chương 96 mở màn (2)2020-08-31 19:03
 • #97: Chương 97 xâm lấn (1)2020-08-31 19:03
 • #98: Chương 98 xâm lấn (2)2020-08-31 19:03
 • #99: Chương 99 cảm thụ tranh chấp (1)2020-08-31 19:03
 • #100: Chương 100 cảm thụ tranh chấp (2)2020-08-31 19:03
 • #101: Chương 101 du lịch trên đường (1)2020-08-31 19:03
 • #102: Chương 102 du lịch trên đường (2)2020-08-31 19:03
 • #103: Chương 103 dưới trời chiều bóng mờ (1)2020-08-31 19:03
 • #104: Chương 104 dưới trời chiều bóng mờ (2)2020-08-31 19:04
 • #105: Chương 105 dưới trời chiều bóng mờ (3)2020-08-31 19:04
 • #106: Chương 106 dưới trời chiều bóng mờ (4)2020-08-31 19:04
 • #107: Chương 107 dương mưu (1)2020-08-31 19:04
 • #108: Chương 108 dương mưu (2)2020-08-31 19:04
 • #109: Chương 109 yên lặng (1)2020-08-31 19:04
 • #110: Chương 110 yên lặng (2)2020-08-31 19:04
 • #111: Chương 111 lắng đọng (1)2020-08-31 19:04
 • #112: Chương 112 lắng đọng (2)2020-08-31 19:04
 • #113: Chương 113 nhắc nhở cùng thân phận mới (1)2020-08-31 19:05
 • #114: Chương 114 nhắc nhở cùng thân phận mới (2)2020-08-31 19:05
 • #115: Chương 115 truyền thừa (1)2020-08-31 19:05
 • #116: Chương 116 truyền thừa (2)2020-08-31 19:05
 • #117: Chương 117 khác biệt tương lai (1)2020-08-31 19:05
 • #118: Chương 118 khác biệt tương lai (2)2020-08-31 19:05
 • #119: Chương 119 ngày xưa (1)2020-08-31 19:05
 • #120: Chương 120 ngày xưa (2)2020-08-31 19:05
 • #121: Chương 121 bình thản sinh hoạt (1)2020-08-31 19:05
 • #122: Chương 122 bình thản sinh hoạt (2)2020-08-31 19:05
 • #123: Chương 123 dị dạng (1)2020-08-31 19:05
 • #124: Chương 124 dị dạng (2)2020-08-31 19:06
 • #125: Chương 125 phát hiện (1)2020-08-31 19:06
 • #126: Chương 126 phát hiện (2)2020-08-31 19:06
 • #127: Chương 127 sơ hiện (1)2020-08-31 19:06
 • #128: Chương 128 sơ hiện (2)2020-08-31 19:06
 • #129: Chương 129 sự cố (1)2020-08-31 19:06
 • #130: Chương 130 sự cố (2)2020-08-31 19:06
 • #131: Chương 131 leo núi (1)2020-08-31 19:06
 • #132: Chương 132 leo núi (2)2020-08-31 19:06
 • #133: Chương 133 thảnh thơi (1)2020-08-31 19:07
 • #134: Chương 134 thảnh thơi (2)2020-08-31 19:07
 • #135: Chương 135 Tâm Ảnh (1)2020-08-31 19:07
 • #136: Chương 136 Tâm Ảnh (2)2020-08-31 19:07
 • #137: Chương 137 thân thể ảnh hưởng (1)2020-08-31 19:07
 • #138: Chương 138 thân thể ảnh hưởng (2)2020-08-31 19:07
 • #139: Chương 139 tình thế (1)2020-08-31 19:07
 • #140: Chương 140 tình thế (2)2020-08-31 19:07
 • #141: Chương 141 giải phong (1)2020-08-31 19:07
 • #142: Chương 142 giải phong (2)2020-08-31 19:07
 • #143: Chương 143 thời cơ (1)2020-08-31 19:08
 • #144: Chương 144 thời cơ (2)2020-08-31 19:08
 • #145: Chương 145 xung đột (1)2020-08-31 19:08
 • #146: Chương 146 xung đột (2)2020-08-31 19:08
 • #147: Chương 147 đối kháng (1)2020-08-31 19:08
 • #148: Chương 148 đối kháng (2)2020-08-31 19:08
 • #149: Chương 149 vặn vẹo (1)2020-08-31 19:08
 • #150: Chương 150 vặn vẹo (2)2020-08-31 19:08
 • #151: Chương 151 từng cái hoàn thành (1)2020-08-31 19:08
 • #152: Chương 152 từng cái hoàn thành (2)2020-08-31 19:08
 • #153: Chương 153 thăm dò (1)2020-08-31 19:09
 • #154: Chương 154 thăm dò (2)2020-08-31 19:09
 • #155: Chương 155 định vị (1)2020-08-31 19:09
 • #156: Chương 156 định vị (2)2020-08-31 19:09
 • #157: Chương 157 dạ yến (1)2020-08-31 19:09
 • #158: Chương 158 dạ yến (2)2020-08-31 19:09
 • #159: Chương 159 hoàn thành nhiệm vụ (1)2020-08-31 19:09
 • #160: Chương 160 hoàn thành nhiệm vụ (2)2020-08-31 19:09
 • #161: Chương 161 tiến lên (1)2020-08-31 19:09
 • #162: Chương 162 tiến lên (2)2020-08-31 19:09
 • #163: Chương 163 thăm dò (1)2020-08-31 19:09
 • #164: Chương 164 thăm dò (2)2020-08-31 19:10
 • #165: Chương 165 kíp nổ (1)2020-08-31 19:10
 • #166: Chương 166 kíp nổ (2)2020-08-31 19:10
 • #167: Chương 167 Ma Linh (1)2020-08-31 19:10
 • #168: Chương 168 Ma Linh (2)2020-08-31 19:10
 • #169: Chương 169 quyết ý (1)2020-08-31 19:10
 • #170: Chương 170 quyết ý (2)2020-08-31 19:10
 • #171: Chương 171 xác định (1)2020-08-31 19:10
 • #172: Chương 172 xác định (2)2020-08-31 19:10
 • #173: Chương 173 biến cố (1)2020-08-31 19:10
 • #174: Chương 174 biến cố (2)2020-08-31 19:11
 • #175: Chương 175 trống rỗng (1)2020-08-31 19:11
 • #176: Chương 176 trống rỗng (2)2020-08-31 19:11
 • #177: Chương 177 phương hướng mới (1)2020-08-31 19:11
 • #178: Chương 178 phương hướng mới (2)2020-08-31 19:11
 • #179: Chương 179 gợn sóng (1)2020-08-31 19:11
 • #180: Chương 180 gợn sóng (2)2020-08-31 19:11
 • #181: Chương 181 phong vân (1)2020-08-31 19:11
 • #182: Chương 182 phong vân (2)2020-08-31 19:11
 • #183: Chương 183 đột kích (1)2020-08-31 19:11
 • #184: Chương 184 đột kích (2)2020-08-31 19:11
 • #185: Chương 185 cuối cùng trống rỗng (1)2020-08-31 19:11
 • #186: Chương 186 cuối cùng trống rỗng (2)2020-08-31 19:11
 • #187: Chương 187 thực lực (1)2020-08-31 19:11
 • #188: Chương 188 thực lực (2)2020-08-31 19:11
 • #189: Chương 189 Quyết Nghị hội (1)2020-08-31 19:12
 • #190: Chương 190 Quyết Nghị hội (2)2020-08-31 19:12
 • #191: Chương 191 then chốt (1)2020-08-31 19:12
 • #192: Chương 192 then chốt (2)2020-08-31 19:12
 • #193: Chương 193 bức bách (1)2020-08-31 19:12
 • #194: Chương 194 bức bách (2)2020-08-31 19:12
 • #195: Chương 195 phát hiện (1)2020-08-31 19:12
 • #196: Chương 196 phát hiện (2)2020-08-31 19:12
 • #197: Chương 197 ngoài ý muốn cùng tăng lên (1)2020-08-31 19:12
 • #198: Chương 198 ngoài ý muốn cùng tăng lên (2)2020-08-31 19:12
 • #199: Chương 199 nhất thống (1)2020-08-31 19:12
 • #200: Chương 200 nhất thống (2)2020-08-31 19:12
 • #201: Chương 201 dụ bắt (1)2020-08-31 19:12
 • #202: Chương 202 dụ bắt (2)2020-08-31 19:13
 • #203: Chương 203 lòng có cảm giác (1)2020-08-31 19:13
 • #204: Chương 204 lòng có cảm giác (2)2020-08-31 19:13
 • #205: Chương 205 coi là (1)2020-08-31 19:13
 • #206: Chương 206 coi là (2)2020-08-31 19:13
 • #207: Chương 207 hiểu rõ (1)2020-08-31 19:13
 • #208: Chương 208 hiểu rõ (2)2020-08-31 19:13
 • #209: Chương 209 thân phận mới (1)2020-08-31 19:13
 • #210: Chương 210 thân phận mới (2)2020-08-31 19:13
 • #211: Chương 211 gió nổi lên (1)2020-08-31 19:13
 • #212: Chương 212 gió nổi lên (2)2020-08-31 19:14
 • #213: Chương 213 ý đồ (1)2020-08-31 19:14
 • #214: Chương 214 ý đồ (2)2020-08-31 19:14
 • #215: Chương 215 gợn sóng (1)2020-08-31 19:14
 • #216: Chương 216 gợn sóng (2)2020-08-31 19:14
 • #217: Chương 217 trắc trở (1)2020-08-31 19:14
 • #218: Chương 218 trắc trở (2)2020-08-31 19:14
 • #219: Chương 219 truy sát (1)2020-08-31 19:14
 • #220: Chương 220 truy sát (2)2020-08-31 19:14
 • #221: cấp bách (1)2020-08-31 19:14
 • #222: cấp bách (2)2020-08-31 19:14
 • #223: Tới gần (1)2020-08-31 19:15
 • #224: Tới gần (2)2020-08-31 19:15
 • #225: Ước định (1)2020-08-31 19:15
 • #226: Ước định (2)2020-08-31 19:15
 • #227: Giằng co (1)2020-08-31 19:15
 • #228: Giằng co (2)2020-08-31 19:15
 • #229: Chém giết (1)2020-08-31 19:15
 • #230: Chém giết (2)2020-08-31 19:15
 • #231: Tạm (1)2020-08-31 19:15
 • #232: Tạm (2)2020-08-31 19:15
 • #233: Kế thừa (1)2020-08-31 19:15
 • #234: Kế thừa (2)2020-08-31 19:15
 • #235: Khảo thí (1)2020-08-31 19:16
 • #236: Khảo thí (2)2020-08-31 19:16
 • #237: Tiến lên (1)2020-08-31 19:16
 • #238: Tiến lên (2)2020-08-31 19:16
 • #239: Nhìn xuống phong cảnh (1)2020-08-31 19:16
 • #240: Nhìn xuống phong cảnh (2)2020-08-31 19:16
 • #241: Phía trước (1)2020-08-31 19:16
 • #242: Phía trước (2)2020-08-31 19:16
 • #243: Nhìn về nơi xa tinh không (1)2020-08-31 19:16
 • #244: Nhìn về nơi xa tinh không (2)2020-08-31 19:16
 • #245: Tiến vào (1)2020-08-31 19:16
 • #246: Tiến vào (2)2020-08-31 19:16
 • #247: Phiền phức (1)2020-08-31 19:16
 • #248: Phiền phức (2)2020-08-31 19:17
 • #249: Tham lam (1)2020-08-31 19:17
 • #250: Tham lam (2)2020-08-31 19:17
 • #251: Náo động bắt đầu (1)2020-08-31 19:17
 • #252: Náo động bắt đầu (2)2020-08-31 19:17
 • #253: Sơ lâm (1)2020-08-31 19:17
 • #254: Sơ lâm (2)2020-08-31 19:17
 • #255: Phiền phức (1)2020-08-31 19:17
 • #256: Phiền phức (2)2020-08-31 19:17
 • #257: Dung luyện (1)2020-08-31 19:17
 • #258: Dung luyện (2)2020-08-31 19:18
 • #259: Tham lam (1)2020-08-31 19:18
 • #260: Tham lam (2)2020-08-31 19:18
 • #261: Bất đắc dĩ (1)2020-08-31 19:18
 • #262: Bất đắc dĩ (2)2020-08-31 19:18
 • #263: Ngoại ma (1)2020-08-31 19:18
 • #264: Ngoại ma (2)2020-08-31 19:18
 • #265: Cảm thấy (1)2020-08-31 19:18
 • #266: Cảm thấy (2)2020-08-31 19:18
 • #267: Thời gian (1)2020-08-31 19:18
 • #268: Thời gian (2)2020-08-31 19:18
 • #269: Đóng giữ (1)2020-08-31 19:18
 • #270: Đóng giữ (2)2020-08-31 19:19
 • #271: Trôi qua (1)2020-08-31 19:19
 • #272: Trôi qua (2)2020-08-31 19:19
 • #273: Hội chiến (1)2020-08-31 19:19
 • #274: Hội chiến (2)2020-08-31 19:19
 • #275: Quân công (1)2020-08-31 19:19
 • #276: Quân công (2)2020-08-31 19:19
 • #277: Che giấu (1)2020-08-31 19:19
 • #278: Che giấu (2)2020-08-31 19:19
 • #279: Quyết tâm (1)2020-08-31 19:20
 • #280: Quyết tâm (2)2020-08-31 19:20
 • #281: Đầu nguồn 12020-08-31 19:20
 • #282: Đầu nguồn 22020-08-31 19:20
 • #283: Tiến triển (1)2020-08-31 19:20
 • #284: Tiến triển (2)2020-08-31 19:20
 • #285: Đến tiếp sau (1)2020-08-31 19:20
 • #286: Đến tiếp sau (2)2020-08-31 19:20
 • #287: Hi vọng (1)2020-08-31 19:20
 • #288: Hi vọng (2)2020-08-31 19:20
 • #289: Xây thành (1)2020-08-31 19:20
 • #290: Xây thành (2)2020-08-31 19:20
 • #291: Hoàn thành (1)2020-08-31 19:20
 • #292: Hoàn thành (2)2020-08-31 19:21
 • #293: Mạch suy nghĩ (1)2020-08-31 19:21
 • #294: Mạch suy nghĩ (2)2020-08-31 19:21
 • #295: Vòng vây cùng đột phá (1)2020-08-31 19:21
 • #296: Vòng vây cùng đột phá (2)2020-08-31 19:21
 • #297: Hạt giống (1)2020-08-31 19:21
 • #298: Hạt giống (2)2020-08-31 19:21
 • #299: chiến trường (1)2020-08-31 19:21
 • #300: Chiến trường (2)2020-08-31 19:21
 • #301: Đến (1)2020-08-31 19:21
 • #302: Đến (2)2020-08-31 19:21
 • #303: Yến hội (1)2020-08-31 19:21
 • #304: yến hội (2)2020-08-31 19:21
 • #305: Chương 305 vận mệnh (1)2020-08-31 19:21
 • #306: Chương 306 vận mệnh (2)2020-08-31 19:22
 • #307: Chương 307 vô phương nghịch chuyển quỹ tích (1)2020-08-31 19:22
 • #308: Chương 308 vô phương nghịch chuyển quỹ tích (2)2020-08-31 19:22
 • #309: Chương 309 trận doanh (1)2020-08-31 19:22
 • #310: Chương 310 trận doanh (2)2020-08-31 19:22
 • #311: Chương 311 thân phận mới 12020-08-31 19:22
 • #312: Chương 3 12 thân phận mới 22020-08-31 19:22
 • #313: Chương 313 thăm dò 12020-08-31 19:22
 • #314: Chương 314 thăm dò 22020-08-31 19:22
 • #315: Chương 315 giam giữ 12020-08-31 19:22
 • #316: Chương 316 giam giữ 22020-08-31 19:22
 • #317: Chương 317 công bố 12020-08-31 19:23
 • #318: Chương 318 công bố 22020-08-31 19:23
 • #319: Chương 319 di chuyển 12020-08-31 19:23
 • #320: Chương 320 di chuyển 22020-08-31 19:23
 • #321: Chương 321 mở màn 12020-08-31 19:23
 • #322: Chương 322 mở màn 22020-08-31 19:23
 • #323: Chương 323 ẩn núp 12020-08-31 19:23
 • #324: Chương 324 ẩn núp 22020-08-31 19:23
 • #325: Chương 325 thế cục 12020-08-31 19:23
 • #326: Chương 326 thế cục 22020-08-31 19:23
 • #327: Chương 327 xâm nhiễm 12020-08-31 19:23
 • #328: Chương 328 xâm nhiễm 22020-08-31 19:23
 • #329: Chương 329 thăm dò 12020-08-31 19:23
 • #330: Chương 330 thăm dò 22020-08-31 19:24
 • #331: Chương 331 tăng lên 12020-08-31 19:24
 • #332: Chương 332 tăng lên 22020-08-31 19:24
 • #333: Chương 333 biến số 12020-08-31 19:24
 • #334: Chương 334 biến số 22020-08-31 19:24
 • #335: Chương 335 tái tụ 12020-08-31 19:24
 • #336: Chương 336 tái tụ 22020-08-31 19:24
 • #337: Chương 337 lực lượng 12020-08-31 19:24
 • #338: Chương 338 lực lượng 22020-08-31 19:24
 • #339: Chương 339 tư liệu 12020-08-31 19:24
 • #340: Chương 350 tư liệu 22020-08-31 19:24
 • #341: Chương 341 phụ thêm 12020-08-31 19:24
 • #342: Chương 342 phụ thêm 22020-08-31 19:25
 • #343: Chương 343 thăm dò 12020-08-31 19:25
 • #344: Chương 344 thăm dò 22020-08-31 19:25
 • #345: Chương 345 suy đoán 12020-08-31 19:25
 • #346: Chương 346 suy đoán 22020-08-31 19:25
 • #347: Chương 347 thân phận ban thưởng 12020-08-31 19:25
 • #348: Chương 348 thân phận ban thưởng 22020-08-31 19:25
 • #349: Chương 349 không thay đổi 12020-08-31 19:26
 • #350: Chương 350 không thay đổi 22020-08-31 19:26
 • #351: Chương 351 đáng sợ 12020-08-31 19:26
 • #352: Chương 352 đáng sợ 22020-08-31 19:26
 • #353: Chương 353 bố cục 12020-08-31 19:26
 • #354: Chương 354 bố cục 22020-08-31 19:26
 • #355: Chương 355 mưu tính 12020-08-31 19:26
 • #356: Chương 356 mưu tính 22020-08-31 19:26
 • #357: Chương 357 giải thi đấu 12020-08-31 19:26
 • #358: Chương 358 giải thi đấu 22020-08-31 19:26
 • #359: Chương 359 âm mưu 12020-08-31 19:26
 • #360: Chương 360 âm mưu 22020-08-31 19:26
 • #361: Chương 361 phức tạp thế cục 12020-08-31 19:26
 • #362: Chương 362 phức tạp thế cục 22020-08-31 19:26
 • #363: Chương 363 biến hóa 12020-08-31 19:27
 • #364: Chương 364 biến hóa 22020-08-31 19:27
 • #365: Chương 365 vận mệnh 12020-08-31 19:27
 • #366: Chương 366 vận mệnh 22020-08-31 19:27
 • #367: Chương 367 suy nghĩ 12020-08-31 19:27
 • #368: Chương 3 68 suy nghĩ 22020-08-31 19:27
 • #369: Chương 369 hiển hiện 12020-08-31 19:27
 • #370: Chương 370 hiển hiện 22020-08-31 19:27
 • #371: Chương 371 mạch nước ngầm 12020-08-31 19:27
 • #372: Chương 372 mạch nước ngầm 22020-08-31 19:27
 • #373: Chương 373 thăm dò 12020-08-31 19:27
 • #374: Chương 374 thăm dò 22020-08-31 19:27
 • #375: Chương 375 động thủ 12020-08-31 19:27
 • #376: Chương 376 động thủ 22020-08-31 19:28
 • #377: Chương 377 mưu tính cùng mưu tính 12020-08-31 19:28
 • #378: Chương 378 mưu tính cùng mưu tính 22020-08-31 19:28
 • #379: Chương 379 hoảng hốt 12020-08-31 19:28
 • #380: Chương 380 hoảng hốt 22020-08-31 19:28
 • #381: Chương 381 một lòng 12020-08-31 19:28
 • #382: Chương 382 một lòng 22020-08-31 19:28
 • #383: Chương 383 thật thật giả giả 12020-08-31 19:28
 • #384: Chương 384 thật thật giả giả 22020-08-31 19:28
 • #385: Chương 385 quá độ 12020-08-31 19:29
 • #386: Chương 386 quá độ 22020-08-31 19:29
 • #387: Chương 387 con đường 12020-08-31 19:29
 • #388: Chương 388 con đường 22020-08-31 19:29
 • #389: Chương 389 đặc dị 12020-08-31 19:29
 • #390: Chương 390 đặc dị 22020-08-31 19:29
 • #391: Chương 392 xuất phát 12020-08-31 19:29
 • #392: Chương 393 xuất phát 22020-08-31 19:29
 • #393: Chương 393 bộ pháp 12020-08-31 19:29
 • #394: Chương 394 bộ pháp 22020-08-31 19:29
 • #395: Chương 395 hồng lưu 12020-08-31 19:29
 • #396: Chương 396 hồng lưu 22020-08-31 19:29
 • #397: Chương 397 sắp đến 12020-08-31 19:30
 • #398: Chương 398 sắp đến 22020-08-31 19:30
 • #399: Chương 399 tấn thăng 12020-08-31 19:30
 • #400: Chương 400 tấn thăng 22020-08-31 19:30
 • #401: Chương 401 thôn phệ 12020-08-31 19:30
 • #402: Chương 402 thôn phệ 22020-08-31 19:30
 • #403: Chương 403 xâm nhập 12020-08-31 19:30
 • #404: Chương 404 xâm nhập 22020-08-31 19:30
 • #405: Chương 405 chênh lệch 12020-08-31 19:30
 • #406: Chương 406 chênh lệch 22020-08-31 19:30
 • #407: Chương 407 đánh lén 12020-08-31 19:30
 • #408: Chương 408 đánh lén 22020-08-31 19:30
 • #409: Chương 409 tao ngộ chiến 12020-08-31 19:31
 • #410: Chương 410 tao ngộ chiến 22020-08-31 19:31
 • #411: Chương 411 cuối cùng 12020-08-31 19:31
 • #412: Chương 4 12 cuối cùng 22020-08-31 19:31
 • #413: Chương 413 giằng co 12020-08-31 19:31
 • #414: Chương 414 giằng co 22020-08-31 19:31
 • #415: Chương 415 bước ra 12020-08-31 19:31
 • #416: Chương 416 bước ra 22020-08-31 19:31
 • #417: Chương 417 độc bộ 12020-08-31 19:31
 • #418: Chương 418 độc bộ 22020-08-31 19:31
 • #419: Hợp tung liên hoành 12020-08-31 19:31
 • #420: Chương 420 hợp tung liên hoành 22020-08-31 19:32
 • #421: Chương 421 đình trệ 12020-08-31 19:32
 • #422: Chương 422 đình trệ 22020-08-31 19:32
 • #423: Thiên địa 12020-08-31 19:32
 • #424: Thiên địa 22020-08-31 19:32
 • #425: Chương 425 thu 12020-08-31 19:32
 • #426: Chương 426 thu 22020-08-31 19:32
 • #427: Chương 427 đại kế 12020-08-31 19:32
 • #428: Chương 428 đại kế 22020-08-31 19:32
 • #429: Chương 429 diễn hóa 12020-08-31 19:32
 • #430: Chương 430 diễn hóa 22020-08-31 19:33
 • #431: Chương 431 thăm dò 12020-08-31 19:33
 • #432: Chương 432 thăm dò 22020-08-31 19:33
 • #433: Chương 433 đại thế 12020-08-31 19:33
 • #434: Chương 434 đại thế 22020-08-31 19:33
 • #435: Chương 435 ngược dòng 12020-08-31 19:33
 • #436: Chương 436 ngược dòng 22020-08-31 19:33
 • #437: Chương 437 chung yên 12020-08-31 19:33
 • #438: Chương 438 chung yên 22020-08-31 19:33
 • #439: Chương 439 tái tạo 12020-08-31 19:33
 • #440: Chương 440 tái tạo 22020-08-31 19:33
 • #441: Chương 441 thức tỉnh 12020-08-31 19:33
 • #442: Chương 4 42 thức tỉnh 22020-08-31 19:34
 • #443: Chương 443 phản công 12020-08-31 19:34
 • #444: Chương 444 phản công 22020-08-31 19:34
 • #445: Chương 445 lấy hết 12020-08-31 19:34
 • #446: Chương 446 tận 22020-08-31 19:34
 • #447: Chương 447 tiến lên 12020-08-31 19:34
 • #448: Chương 448 tiến lên 22020-08-31 19:34
 • #449: Chương 449 hiển hiện 12020-08-31 19:34
 • #450: Chương 450 hiển hiện 22020-08-31 19:34
 • #451: Chương 451 thả bản thân 12020-08-31 19:34
 • #452: Chương 452 thả bản thân 22020-08-31 19:34
 • #453: Chương 453 sử dụng 12020-08-31 19:34
 • #454: Chương 454 sử dụng 22020-08-31 19:35
 • #455: Chương 455 chuẩn bị 12020-08-31 19:35
 • #456: Chương 456 chuẩn bị 22020-08-31 19:35
 • #457: Chương 457 hoàn thành 12020-08-31 19:35
 • #458: Chương 458 hoàn thành 22020-08-31 19:35
 • #459: Chương 459 giải vây 12020-08-31 19:35
 • #460: Chương 460 giải vây 22020-08-31 19:35
 • #461: Chương 461 thánh vị hi vọng 12020-08-31 19:35
 • #462: Chương 462 thánh vị hi vọng 22020-08-31 19:35
 • #463: Chương 463 vũ trụ chi mê 12020-08-31 19:35
 • #464: Chương 464 vũ trụ chi mê 22020-08-31 19:36
 • #465: Chương 465 thành thánh 12020-08-31 19:36
 • #466: Chương 466 thành thánh 22020-08-31 19:36
 • #467: Chương 467 hi vọng 12020-08-31 19:36
 • #468: Chương 4 68 hi vọng 22020-08-31 19:36
 • #469: Chương 469 hành động 12020-08-31 19:36
 • #470: Chương 470 hành động 22020-08-31 19:36
 • #471: Chương 471 ẩn cư 12020-08-31 19:36
 • #472: Chương 472 ẩn cư 22020-08-31 19:36
 • #473: Chương 473 hạ cờ 12020-08-31 19:36
 • #474: Chương 474 hạ cờ 22020-08-31 19:37
 • #475: Chương 475 trở nên gay gắt 12020-08-31 19:37
 • #476: Chương 476 trở nên gay gắt 22020-08-31 19:37
 • #477: Chương 477 mệnh số 12020-08-31 19:37
 • #478: Chương 478 mệnh số 22020-08-31 19:37
 • #479: Chương 479 ta tâm Vĩnh Hằng 12020-08-31 19:37
 • #480: Chương 480 ta tâm Vĩnh Hằng 22020-08-31 19:37
 • #481: Chương 481 tâm di 12020-08-31 19:37
 • #482: Chương 482 tâm di 22020-08-31 19:37
 • #483: Chương 483 hóa thân 12020-08-31 19:37
 • #484: Chương 484 hóa thân 22020-08-31 19:38
 • #485: Chương 485 tiếp tục 12020-08-31 19:38
 • #486: Chương 486 tiếp tục 22020-08-31 19:38
 • #487: Chương 487 thăng vị 12020-08-31 19:38
 • #488: Chương 488 thăng vị 22020-08-31 19:38
 • #489: Chương 489 trù hoạch 12020-08-31 19:38
 • #490: Chương 490 mưu tính 22020-08-31 19:38
 • #491: Chương 491 dẫn động 12020-08-31 19:38
 • #492: Chương 492 dẫn động 22020-08-31 19:38
 • #493: Chương 493 đại chiến 12020-08-31 19:38
 • #494: Chương 494 đại chiến 22020-08-31 19:38
 • #495: Chương 495 hết thảy thành không 12020-08-31 19:38
 • #496: Chương 496 hết thảy thành không 22020-08-31 19:38
 • #497: Chương 497 chung mạt (đại kết cục)2020-08-31 19:39

Related posts

Hồng Thiên Thần Tôn

TiKay

Cuồng Võ Chiến Đế

TiKay

Nghịch Thiên

TiKay

Thanh Việt Quan ( Sư Đồ )

TiKay

Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Phong Thuỷ Đại Sư

TiKay

Leave a Reply