Huyền Huyễn

Chí Cao Thần Đế

Chí Cao Thần Đế

Bởi vì tranh đoạt Vô Thượng Thần Vật, Tô Hạo Thần ngoài ý muốn trở lại trăm năm trước, hậu thế tất cả hắn đều biết rõ trong lòng.

Huyết Tôn Bí Cảnh Bảo Tàng vô số, mấy năm sau là bị người nào tìm tới? Quản hắn là ai, ngày mai ta liền đi đào bảo!

Thanh Linh Động Thiên huyền diệu khó lường, hậu thế giống như … Ân, cũng là ta.

Hóa Long Thần Quyền, Lão Tử nói là ta sáng tạo có ai không phục?

Hi Thế Kỳ Trân, Tuyệt Thế Công Pháp, Thần Bí Động Thiên, Đỉnh Cấp Đan Dược, ở kiếp trước không dám nghĩ bảo bối, một thế này toàn bộ đều bắt vào tay. Trọng sinh trăm năm, liền để cho ta chân đạp các phương thiên tài, bại tận thế gian cường giả, đem thế giới này quấy hắn cái Thiên Phiên Địa Phúc!

Sách cũ « Lăng Thiên Võ Hoàng », « Thần Khải Chí Tôn » đã hoàn tất…..

Thế Lực: Cao nhất Thần Triều, phía dưới là Đạo Vực, Phủ Vực, Châu Vực, Thượng Đẳng Thành Trì, Trung Đẳng Thành Trì cùng Hạ Đẳng Thành Trì….

Cảnh Giới: Chân Khí Cảnh, Chân Võ cảnh, Huyền Võ cảnh, Nguyên Võ cảnh, Đan Võ cảnh, Hoàng Võ cảnh cùng Đạo Võ cảnh…

Truyện mỗi ngày ra 60c cho đến khi kịp tác /tra

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hỉ Nhạc Bất Ngữ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Một trăm năm trước2023-06-01 05:21
 • #2: Chương 2: Tạo Hóa Thần Đình2023-06-01 05:21
 • #3: Chương 3: Liên phá Nhị Trọng2023-06-01 05:21
 • #4: Chương 4: Phạm Tô gia người chết2023-06-01 05:21
 • #5: Chương 5: Bát Phương Xuyên Vân Thủ2023-06-01 05:21
 • #6: Chương 6: Cải tiến công pháp2023-06-01 05:21
 • #7: Chương 7: Vong ân phụ nghĩa2023-06-01 05:21
 • #8: Chương 8: Cưỡng đoạt2023-06-01 05:21
 • #9: Chương 9: Đấu Chiến Tháp2023-06-01 05:22
 • #10: Chương 10: Làm tiếp đột phá2023-06-01 05:22
 • #11: Chương 11: Lễ Thành Nhân bắt đầu2023-06-01 05:22
 • #12: Chương 12: Chân Khí khảo thí2023-06-01 05:22
 • #13: Chương 13: Chấn kinh toàn trường2023-06-01 05:22
 • #14: Chương 14: Một chiêu bại địch2023-06-01 05:22
 • #15: Chương 15: Tàn nhẫn Mã Tuấn Tài2023-06-01 05:22
 • #16: Chương 16: Tô Hạo Thần ra sân2023-06-01 05:22
 • #17: Chương 17: Long tranh hổ đấu2023-06-01 05:22
 • #18: Chương 18: Tuyệt địa phản kích2023-06-01 05:22
 • #19: Chương 19: Thịt đau Mã Hồng Đào2023-06-01 05:22
 • #20: Chương 20: Tẩy tinh phạt tủy2023-06-01 05:22
 • #21: Chương 21: Chân Khí Cảnh Bát Trọng2023-06-01 05:23
 • #22: Chương 22: Biết được tương lai chỗ tốt2023-06-01 05:23
 • #23: Chương 23: Sơn lâm gặp đẹp2023-06-01 05:23
 • #24: Chương 24: Cuồng vọng2023-06-01 05:23
 • #25: Chương 25: Nhẹ nhõm giải quyết2023-06-01 05:23
 • #26: Chương 26: Mã Liên Vân2023-06-01 05:23
 • #27: Chương 27: Chiến Chân Võ cảnh2023-06-01 05:23
 • #28: Chương 28: Cơ Quan Đồ2023-06-01 05:23
 • #29: Chương 29: Huyết Tôn Bí Cảnh2023-06-01 05:23
 • #30: Chương 30: To lớn bảo tàng2023-06-01 05:23
 • #31: Chương 31: Chân Linh Đan2023-06-01 05:23
 • #32: Chương 32: Hoàng Cực Kinh Thế Quyền2023-06-01 05:24
 • #33: Chương 33: Sinh Tử Đấu Võ Trường2023-06-01 05:24
 • #34: Chương 34: Ngươi dám không?2023-06-01 05:24
 • #35: Chương 35: Thiểm Điện Báo2023-06-01 05:24
 • #36: Chương 36: Không gì hơn cái này2023-06-01 05:24
 • #37: Chương 37: Trời ạ, đánh chết cái này Yêu Nghiệt a!2023-06-01 05:24
 • #38: Chương 38: Kinh hãi Mã Liên Vân2023-06-01 05:24
 • #39: Chương 39: Dọa chạy2023-06-01 05:24
 • #40: Chương 40: 10 vạn Ngân Tệ cùng Cung Phụng Lệnh2023-06-01 05:24
 • #41: Chương 41: Đột phá Chân Võ cảnh2023-06-01 05:25
 • #42: Chương 42: Ngọc bội thần bí2023-06-01 05:25
 • #43: Chương 43: Linh Thú2023-06-01 05:25
 • #44: Chương 44: Sát thủ mai phục2023-06-01 05:25
 • #45: Chương 45: Cường hãn bá đạo2023-06-01 05:25
 • #46: Chương 46: Truy sát2023-06-01 05:25
 • #47: Chương 47: Đại lễ2023-06-01 05:25
 • #48: Chương 48: Đột phá Nhị Trọng2023-06-01 05:25
 • #49: Chương 49: Mã Hồng Đào chuẩn bị2023-06-01 05:25
 • #50: Chương 50: Kinh người phát hiện2023-06-01 05:25
 • #51: Chương 51: Phong vân hội tụ2023-06-01 05:25
 • #52: Chương 52: To lớn thế yếu2023-06-01 05:26
 • #53: Chương 53: Khai chiến2023-06-01 05:26
 • #54: Chương 54: Giang Hà Đoạn, Sơn Nhạc Động!2023-06-01 05:26
 • #55: Chương 55: Nhiên Huyết Đan2023-06-01 05:26
 • #56: Chương 56: Lực quyền tuyệt sát2023-06-01 05:26
 • #57: Chương 57: Kinh khủng cầu xin tha thứ2023-06-01 05:26
 • #58: Chương 58: Tân Thành Chủ2023-06-01 05:26
 • #59: Chương 59: Các phương mưu đồ2023-06-01 05:26
 • #60: Chương 60: Động thủ2023-06-01 05:26
 • #61: Chương 61: Chết!2023-06-01 05:26
 • #62: Chương 62: Biến cố phát sinh2023-06-01 05:26
 • #63: Chương 63: Thân Công Đồ uy hiếp2023-06-01 05:26
 • #64: Chương 64: Trúng kế2023-06-01 05:27
 • #65: Chương 65: Truy sát Thân Công Đồ2023-06-01 05:27
 • #66: Chương 66: Chân Võ cảnh Tứ Trọng2023-06-01 05:27
 • #67: Chương 67: Thân Công Đồ cái chết2023-06-01 05:27
 • #68: Chương 68: U Ảnh Lang2023-06-01 05:27
 • #69: Chương 69: Ngươi chính là Tô gia phế vật?2023-06-01 05:27
 • #70: Chương 70: Ngươi đúng là ngu xuẩn!2023-06-01 05:27
 • #71: Chương 71: Hết sạch sức lực Tôn Hoàn Kiệt2023-06-01 05:27
 • #72: Chương 72: Ngăn cơn sóng dữ2023-06-01 05:27
 • #73: Chương 73: Cường lực chặn đánh2023-06-01 05:27
 • #74: Chương 74: Tự làm tự chịu2023-06-01 05:28
 • #75: Chương 75: Sinh Mệnh Thiên cấm kỵ2023-06-01 05:28
 • #76: Chương 76: Quyết chiến trước đó2023-06-01 05:28
 • #77: Chương 77: Lang Quần sợ hãi2023-06-01 05:28
 • #78: Chương 78: Thế không thể đỡ2023-06-01 05:28
 • #79: Chương 79: Thất Bảo Liên Hoa2023-06-01 05:28
 • #80: Chương 80: Kim Giáp Địa Long2023-06-01 05:28
 • #81: Chương 81: Xích Diễm Huyết Mãng2023-06-01 05:28
 • #82: Chương 82: Thay đổi chủ ý2023-06-01 05:28
 • #83: Chương 83: Thôn phệ Huyết Mãng2023-06-01 05:29
 • #84: Chương 84: Hùng Ưng pho tượng2023-06-01 05:29
 • #85: Chương 85: Xích Diễm Xà Đảm2023-06-01 05:29
 • #86: Chương 86: Thần Quang Quỷ Ảnh Kiếm2023-06-01 05:29
 • #87: Chương 87: Mã gia người tới2023-06-01 05:29
 • #88: Chương 88: Hoàng tước tại hậu2023-06-01 05:29
 • #89: Chương 89: Bôn Lôi Kiếm2023-06-01 05:29
 • #90: Chương 90: Đau đầu Mã Hồng Nham2023-06-01 05:29
 • #91: Chương 91: Tự tìm cái chết2023-06-01 05:29
 • #92: Chương 92: Cùng tiến lên cũng chết2023-06-01 05:29
 • #93: Chương 93: Khinh thị2023-06-01 05:29
 • #94: Chương 94: Cao thủ sợ hãi2023-06-01 05:29
 • #95: Chương 95: Thú Triều bộc phát2023-06-01 05:30
 • #96: Chương 96: Bá Vương Hùng Sư2023-06-01 05:30
 • #97: Chương 97: Quỷ Ảnh khoe oai2023-06-01 05:30
 • #98: Chương 98: Kinh người chiến lực2023-06-01 05:30
 • #99: Chương 99: Chém giết2023-06-01 05:30
 • #100: Chương 100: Tạo ra chứng cứ2023-06-01 05:30
 • #101: Chương 101: Mã gia chỗ dựa2023-06-01 05:30
 • #102: Chương 102: Tứ Phương Tuần Án Sứ2023-06-01 05:30
 • #103: Chương 103: Ta cũng mời đại nhân vật2023-06-01 05:30
 • #104: Chương 104: Không tin nói đến để ngươi tin2023-06-01 05:30
 • #105: Chương 105: Triệu Hiên Đình đến2023-06-01 05:30
 • #106: Chương 106: Chứng cứ2023-06-01 05:31
 • #107: Chương 107: Phản bác2023-06-01 05:31
 • #108: Chương 108: Yến Vân Châu Chủ2023-06-01 05:31
 • #109: Chương 109: Khóc ròng ròng2023-06-01 05:31
 • #110: Chương 110: Tâm ngoan thủ lạt2023-06-01 05:31
 • #111: Chương 111: Đưa ngươi đi chết2023-06-01 05:31
 • #112: Chương 112: Bực mình Mã Nguyên Khuê2023-06-01 05:31
 • #113: Chương 113: Ảnh Ma2023-06-01 05:31
 • #114: Chương 114: Ngũ Thức Quy Tâm2023-06-01 05:31
 • #115: Chương 115: Khắc tinh2023-06-01 05:31
 • #116: Chương 116: Già Thiên Vân Thú2023-06-01 05:32
 • #117: Chương 117: Yến Vân Thánh Sơn2023-06-01 05:32
 • #118: Chương 118: Thăm dò2023-06-01 05:32
 • #119: Chương 119: Tự làm tự chịu2023-06-01 05:32
 • #120: Chương 120: Khảo hạch bắt đầu2023-06-01 05:32
 • #121: Chương 121: Luyện Công Thạch2023-06-01 05:32
 • #122: Chương 122: Tô Hạo Thần mất tích?2023-06-01 05:32
 • #123: Chương 123: Buồn cười ám sát2023-06-01 05:32
 • #124: Chương 124: 10 kiện Cực Phẩm Huyền Binh2023-06-01 05:32
 • #125: Chương 125: Các ngươi trốn được sao?2023-06-01 05:32
 • #126: Chương 126: Hận ý ngập trời2023-06-01 05:32
 • #127: Chương 127: Chân chính địch nhân2023-06-01 05:32
 • #128: Chương 128: Huyền Võ Dựng Khí Huyệt2023-06-01 05:33
 • #129: Chương 129: Đám người hội tụ2023-06-01 05:33
 • #130: Chương 130: Cuồng bạo năng lượng2023-06-01 05:33
 • #131: Chương 131: Lấy mạng đổi mạng2023-06-01 05:33
 • #132: Chương 132: Chém giết2023-06-01 05:33
 • #133: Chương 133: Kinh hãi La Tú Nhi2023-06-01 05:33
 • #134: Chương 134: Thẩm vấn2023-06-01 05:33
 • #135: Chương 135: Cưỡng từ đoạt lý2023-06-01 05:33
 • #136: Chương 136: Gò núi một dạng Hào Bài2023-06-01 05:33
 • #137: Chương 137: Địa Diệt Cốc2023-06-01 05:33
 • #138: Chương 138: Tiểu tử này điên2023-06-01 05:33
 • #139: Chương 139: Hình chiếu giáng lâm2023-06-01 05:34
 • #140: Chương 140: Cực nóng ngọn lửa2023-06-01 05:34
 • #141: Chương 141: Chân chính tuyệt cảnh2023-06-01 05:34
 • #142: Chương 142: Mượn lực2023-06-01 05:34
 • #143: Chương 143: Tô Hạo Thần chết?2023-06-01 05:34
 • #144: Chương 144: Khởi tử hoàn sinh2023-06-01 05:34
 • #145: Chương 145: Năng lực mới2023-06-01 05:34
 • #146: Chương 146: Thu hoạch2023-06-01 05:34
 • #147: Chương 147: Tam Tài Thí Luyện Phong2023-06-01 05:34
 • #148: Chương 148: Không biết tự lượng sức mình2023-06-01 05:34
 • #149: Chương 149: Tự rước lấy nhục2023-06-01 05:34
 • #150: Chương 150: Mưu đồ độc kế2023-06-01 05:35
 • #151: Chương 151: Muốn đi?2023-06-01 05:35
 • #152: Chương 152: Quỷ dị sinh trưởng Thực Vật2023-06-01 05:35
 • #153: Chương 153: Nhân Luyện Phong đột biến2023-06-01 05:35
 • #154: Chương 154: Đan Võ cảnh cường giả2023-06-01 05:35
 • #155: Chương 155: Ngô Thiên Thắng tức điên2023-06-01 05:35
 • #156: Chương 156: Thần bí thiếu nữ2023-06-01 05:35
 • #157: Chương 157: Truy kích2023-06-01 05:35
 • #158: Chương 158: Lục Huyền Nhi thực lực2023-06-01 05:35
 • #159: Chương 159: Hãn Hải Khô2023-06-01 05:35
 • #160: Chương 160: Xem thấu âm mưu2023-06-01 05:35
 • #161: Chương 161: Nói quất ngươi liền quất ngươi2023-06-01 05:36
 • #162: Chương 162: Không nên có tâm tư2023-06-01 05:36
 • #163: Chương 163: Cuồng vọng2023-06-01 05:36
 • #164: Chương 164: Quỷ dị thủ đoạn2023-06-01 05:36
 • #165: Chương 165: Lý Thác cái chết2023-06-01 05:36
 • #166: Chương 166: Truy Tung Điểu2023-06-01 05:36
 • #167: Chương 167: Người nào đang cầu cứu?2023-06-01 05:36
 • #168: Chương 168: Huyền Võ cảnh Tam Trọng2023-06-01 05:36
 • #169: Chương 169: Cường hãn Ngô Thiên Thắng2023-06-01 05:36
 • #170: Chương 170: Vạn Xà Quật2023-06-01 05:36
 • #171: Chương 171: Ngươi cũng xuống đây đi2023-06-01 05:36
 • #172: Chương 172: Chạy ra Vạn Xà Quật2023-06-01 05:37
 • #173: Chương 173: Vạn Xà phệ thân2023-06-01 05:37
 • #174: Chương 174: Ai là hung thủ?2023-06-01 05:37
 • #175: Chương 175: Phân Viện thượng tầng giao phong2023-06-01 05:37
 • #176: Chương 176: Huyền Võ cảnh Tứ Trọng2023-06-01 05:37
 • #177: Chương 177: Cao thủ tụ tập2023-06-01 05:37
 • #178: Chương 178: Ỷ thế hiếp người2023-06-01 05:37
 • #179: Chương 179: Phiền muộn Liễu Kim Hoành2023-06-01 05:37
 • #180: Chương 180: Phệ Hồn Tinh Thạch2023-06-01 05:38
 • #181: Chương 181: Tinh Thần Lực khảo thí2023-06-01 05:38
 • #182: Chương 182: Sáu khối Phệ Hồn Tinh Thạch2023-06-01 05:38
 • #183: Chương 183: Lục Giai La Tú Nhi2023-06-01 05:38
 • #184: Chương 184: Không biết tự lượng sức mình?2023-06-01 05:38
 • #185: Chương 185: Yêu Nghiệt, ngươi có hay không cân nhắc người khác cảm thụ?2023-06-01 05:38
 • #186: Chương 186: Đoạt đồ đệ2023-06-01 05:38
 • #187: Chương 187: Lạc Hà Cốc2023-06-01 05:38
 • #188: Chương 188: Nhục Thể khảo hạch2023-06-01 05:38
 • #189: Chương 189: Các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì2023-06-01 05:38
 • #190: Chương 190: Đánh lén thất bại2023-06-01 05:38
 • #191: Chương 191: Chạy trốn2023-06-01 05:38
 • #192: Chương 192: Trận thứ ba2023-06-01 05:39
 • #193: Chương 193: Đấu chí cùng khinh thường2023-06-01 05:39
 • #194: Chương 194: Đều sính thần uy2023-06-01 05:39
 • #195: Chương 195: Quyết chiến trước đó2023-06-01 05:39
 • #196: Chương 196: Thực lực bộc phát2023-06-01 05:39
 • #197: Chương 197: Áp chế2023-06-01 05:39
 • #198: Chương 198: Ngươi không đủ mạnh2023-06-01 05:39
 • #199: Chương 199: Chết cũng không hối cải2023-06-01 05:39
 • #200: Chương 200: Tiêu Trường Sinh tùy tùng2023-06-01 05:39
 • #201: Chương 201: Cho ngươi một cái công đạo2023-06-01 05:39
 • #202: Chương 202: Mặt đều lục2023-06-01 05:39
 • #203: Chương 203: Võ Tổ Thánh Điện2023-06-01 05:40
 • #204: Chương 204: Tiêu Trường Sinh xuất quan2023-06-01 05:40
 • #205: Chương 205: Ngang ngược càn rỡ2023-06-01 05:40
 • #206: Chương 206: Cường giả đến2023-06-01 05:40
 • #207: Chương 207: Tu vi bị phế?2023-06-01 05:40
 • #208: Chương 208: Khôi phục2023-06-01 05:40
 • #209: Chương 209: Tô gia không thể động2023-06-01 05:40
 • #210: Chương 210: Lại phách lối cũng không chịu nổi một kích!2023-06-01 05:40
 • #211: Chương 211: Các ngươi không nên tới2023-06-01 05:40
 • #212: Chương 212: Ta tai họa, không muốn cho ngươi!2023-06-01 05:40
 • #213: Chương 213: Động tĩnh quá lớn2023-06-01 05:40
 • #214: Chương 214: Địa động2023-06-01 05:40
 • #215: Chương 215: Một quyền đánh tan2023-06-01 05:41
 • #216: Chương 216: Nói để ngươi lui, ngươi liền phải lui!2023-06-01 05:41
 • #217: Chương 217: Chuẩn bị xuất phát2023-06-01 05:41
 • #218: Chương 218: Cơ quan2023-06-01 05:41
 • #219: Chương 219: Bí Cảnh nhập khẩu2023-06-01 05:41
 • #220: Chương 220: Tiểu tử kia đi đâu?2023-06-01 05:41
 • #221: Chương 221: Thiết trí bẫy rập2023-06-01 05:41
 • #222: Chương 222: Trảm cầu2023-06-01 05:41
 • #223: Chương 223: Khí cấp bại phôi2023-06-01 05:41
 • #224: Chương 224: Lại chạy2023-06-01 05:41
 • #225: Chương 225: Trúng kế2023-06-01 05:41
 • #226: Chương 226: Năng Lượng Ma Bàn2023-06-01 05:41
 • #227: Chương 227: Vô tình vô nghĩa2023-06-01 05:41
 • #228: Chương 228: Tiêu Trung Hải cái chết2023-06-01 05:42
 • #229: Chương 229: Vô tận trân bảo2023-06-01 05:42
 • #230: Chương 230: Thanh Linh Động Thiên2023-06-01 05:42
 • #231: Chương 231: Ngươi cũng gọi là Tô Hạo Thần?2023-06-01 05:42
 • #232: Chương 232: Người so với người làm người ta tức chết2023-06-01 05:42
 • #233: Chương 233: Kích động Trầm Thanh Ngọc2023-06-01 05:42
 • #234: Chương 234: Tiếng đàn2023-06-01 05:42
 • #235: Chương 235: Đạm Đài Minh Tâm2023-06-01 05:42
 • #236: Chương 236: Thủ pháp đặc biệt2023-06-01 05:42
 • #237: Chương 237: Đáng sợ tiếng đàn2023-06-01 05:42
 • #238: Chương 238: Hai đại chỗ dựa2023-06-01 05:42
 • #239: Chương 239: Ngũ Sắc Hoa2023-06-01 05:43
 • #240: Chương 240: Tô gia nguy hiểm2023-06-01 05:43
 • #241: Chương 241: Cưỡng từ đoạt lý2023-06-01 05:43
 • #242: Chương 242: Tô Hạo Thần đến2023-06-01 05:43
 • #243: Chương 243: Trầm Thanh Ngọc hiện thân2023-06-01 05:43
 • #244: Chương 244: Bức lui Tiêu Trung Sơn2023-06-01 05:43
 • #245: Chương 245: Tuyệt vọng Mã Nguyên Khuê2023-06-01 05:43
 • #246: Chương 246: Phân biệt2023-06-01 05:43
 • #247: Chương 247: Ca ca xảy ra chuyện2023-06-01 05:43
 • #248: Chương 248: Bớt nói nhảm2023-06-01 05:43
 • #249: Chương 249: Tiểu tử này thật ác độc!2023-06-01 05:43
 • #250: Chương 250: Cường ngạnh Tô Hạo Thần2023-06-01 05:43
 • #251: Chương 251: Lưu Kim Thủy cái chết2023-06-01 05:44
 • #252: Chương 252: Ngạnh kháng Nguyên Võ cảnh2023-06-01 05:44
 • #253: Chương 253: Tiểu tử kia không chọc nổi2023-06-01 05:44
 • #254: Chương 254: Dị dạng2023-06-01 05:44
 • #255: Chương 255: Mai Thanh Nguyệt bí mật2023-06-01 05:44
 • #256: Chương 256: Vạn Niên Thuần Âm Hàn Ngọc2023-06-01 05:44
 • #257: Chương 257: Hủy thi diệt tích2023-06-01 05:44
 • #258: Chương 258: Tinh Túc Các đại phiền toái2023-06-01 05:44
 • #259: Chương 259: Người bán là ai?2023-06-01 05:44
 • #260: Chương 260: Phong Liên Nguyệt nguy hiểm2023-06-01 05:44
 • #261: Chương 261: Phẫn nộ Phân Viện cao tầng2023-06-01 05:44
 • #262: Chương 262: Luân phiên đột phá2023-06-01 05:45
 • #263: Chương 263: Độn Thiên Tín Vũ2023-06-01 05:45
 • #264: Chương 264: Nguyên do2023-06-01 05:45
 • #265: Chương 265: Tìm tới2023-06-01 05:45
 • #266: Chương 266: Cường đại Ảnh Ma2023-06-01 05:45
 • #267: Chương 267: Thiên ngoại đến kiếm2023-06-01 05:45
 • #268: Chương 268: Đều sính thần uy2023-06-01 05:45
 • #269: Chương 269: Lực lượng kinh khủng2023-06-01 05:45
 • #270: Chương 270: Nghĩ lĩnh công, ngươi bản thân lên a!2023-06-01 05:45
 • #271: Chương 271: Không được lòng người Hàn Giác2023-06-01 05:45
 • #272: Chương 272: Thiên vị2023-06-01 05:45
 • #273: Chương 273: Biệt khuất Hàn Giác2023-06-01 05:46
 • #274: Chương 274: Tiềm Long Thập Kiệt2023-06-01 05:46
 • #275: Chương 275: Thập Nhị Trọng Lâu2023-06-01 05:46
 • #276: Chương 276: Khảo hạch bắt đầu2023-06-01 05:46
 • #277: Chương 277: Ta đối với ngươi không hứng thú2023-06-01 05:46
 • #278: Chương 278: Động Thiên Lệnh Bài2023-06-01 05:46
 • #279: Chương 279: Thanh tràng2023-06-01 05:46
 • #280: Chương 280: Hắc mã2023-06-01 05:46
 • #281: Chương 281: Đến từ hậu thế công pháp2023-06-01 05:46
 • #282: Chương 282: Vạn Lý Băng Phong Quyết2023-06-01 05:46
 • #283: Chương 283: Dạ Giao đánh lén2023-06-01 05:46
 • #284: Chương 284: Như Ảnh Tùy Hình2023-06-01 05:47
 • #285: Chương 285: Tư Đồ Thánh Nguyên chân chính thực lực2023-06-01 05:47
 • #286: Chương 286: Kinh người thực lực2023-06-01 05:47
 • #287: Chương 287: Tư Đồ Thánh Nguyên át chủ bài2023-06-01 05:47
 • #288: Chương 288: Tuyệt địa phản kích2023-06-01 05:47
 • #289: Chương 289: Chuyển Nguyên Đan, Hám Thiên Ấn!2023-06-01 05:47
 • #290: Chương 290: Cửu Hoang Thần Lô2023-06-01 05:47
 • #291: Chương 291: Thiên Đảo Hồ2023-06-01 05:47
 • #292: Chương 292: Huyễn Hình Trùng2023-06-01 05:47
 • #293: Chương 293: Hèn hạ vô sỉ2023-06-01 05:47
 • #294: Chương 294: Tuyệt cảnh2023-06-01 05:48
 • #295: Chương 295: Thái Huyền Hám Thiên Ấn2023-06-01 05:48
 • #296: Chương 296: Cổ quái Huyền Không Đảo2023-06-01 05:48
 • #297: Chương 297: Ở trên đảo có bảo bối?2023-06-01 05:48
 • #298: Chương 298: Thần bí Tiểu Linh Đang2023-06-01 05:48
 • #299: Chương 299: Động thủ2023-06-01 05:48
 • #300: Chương 300: Bạo Nguyên Đan2023-06-01 05:48
 • #301: Chương 301: Một cái cũng đừng hòng đi2023-06-01 05:48
 • #302: Chương 302: Tiêu Trường Sinh cái chết2023-06-01 05:48
 • #303: Chương 303: Tinh Túc Các Chủ2023-06-01 05:48
 • #304: Chương 304: Nguyên Võ cảnh Tứ Trọng2023-06-01 05:48
 • #305: Chương 305: Kinh biến2023-06-01 05:49
 • #306: Chương 306: Số lượng kinh người Huyễn Hình Trùng nhóm2023-06-01 05:49
 • #307: Chương 307: Ngăn cơn sóng dữ2023-06-01 05:49
 • #308: Chương 308: Rung động2023-06-01 05:49
 • #309: Chương 309: Cầu Cầu thỉnh cầu2023-06-01 05:49
 • #310: Chương 310: Thủy Đức Tinh Quân2023-06-01 05:49
 • #311: Chương 311: Phiền phức tới cửa2023-06-01 05:49
 • #312: Chương 312: Uy hiếp2023-06-01 05:49
 • #313: Chương 313: Cầu Cầu thức tỉnh2023-06-01 05:49
 • #314: Chương 314: Có vẻ như vô hại tiểu cẩu2023-06-01 05:49
 • #315: Chương 315: Thủy Chi Lực2023-06-01 05:49
 • #316: Chương 316: Cầu Cầu chân chính thực lực2023-06-01 05:50
 • #317: Chương 317: Mưu đồ2023-06-01 05:50
 • #318: Chương 318: Tuyệt vọng Thủy Đức Tinh Quân2023-06-01 05:50
 • #319: Chương 319: Tin tức khuếch tán2023-06-01 05:50
 • #320: Chương 320: Tiến về Phong Tiềm Lĩnh2023-06-01 05:50
 • #321: Chương 321: Lục Huyền Tù Long Tỏa2023-06-01 05:50
 • #322: Chương 322: Thần bí thiếu nữ2023-06-01 05:50
 • #323: Chương 323: Chênh lệch quá lớn2023-06-01 05:50
 • #324: Chương 324: Đáng sợ Thể Chất2023-06-01 05:50
 • #325: Chương 325: Tu luyện2023-06-01 05:50
 • #326: Chương 326: Đạo Linh Chi Thể2023-06-01 05:51
 • #327: Chương 327: Tinh Túc Các Chủ ứng đối2023-06-01 05:51
 • #328: Chương 328: Đến Phong Tiềm Lĩnh2023-06-01 05:51
 • #329: Chương 329: Những cao thủ khinh thị2023-06-01 05:51
 • #330: Chương 330: Quả nhiên là rượu ngon!2023-06-01 05:51
 • #331: Chương 331: Thế mà thực sự là Trận Pháp Sư!2023-06-01 05:51
 • #332: Chương 332: Kinh người bày trận tốc độ2023-06-01 05:51
 • #333: Chương 333: Trận thành2023-06-01 05:51
 • #334: Chương 334: Cường hãn Trận Pháp chi uy2023-06-01 05:51
 • #335: Chương 335: Tiến vào dưới mặt đất2023-06-01 05:52
 • #336: Chương 336: Huyễn Cảnh2023-06-01 05:52
 • #337: Chương 337: Trọng thương2023-06-01 05:52
 • #338: Chương 338: Rơi vào tay địch2023-06-01 05:52
 • #339: Chương 339: Sinh Linh Diệt2023-06-01 05:52
 • #340: Chương 340: Ma Môn2023-06-01 05:52
 • #341: Chương 341: Đáng sợ Ma Môn2023-06-01 05:52
 • #342: Chương 342: Đạo Võ cảnh cường giả2023-06-01 05:52
 • #343: Động thủ2023-06-01 05:52
 • #344: Chương 344: Luyện Hồn Ma Đao2023-06-01 05:52
 • #345: Chương 345: Chạy trốn2023-06-01 05:52
 • #346: Chương 346: Minh Hỏa Khoáng Mạch2023-06-01 05:52
 • #347: Chương 347: Nguyên Võ cảnh Thất Trọng2023-06-01 05:53
 • #348: Chương 348: Trấn Hồn Linh thanh âm2023-06-01 05:53
 • #349: Chương 349: Thần Nhãn Hộ Pháp2023-06-01 05:53
 • #350: Chương 350: Hám Nhạc Ma Viên2023-06-01 05:53
 • #351: Chương 351: Kịch chiến2023-06-01 05:53
 • #352: Chương 352: Khủng bố Ma Viên2023-06-01 05:53
 • #353: Chương 353: Không biết tự lượng sức mình?2023-06-01 05:53
 • #354: Chương 354: Đánh tan2023-06-01 05:53
 • #355: Chương 355: Khai chiến2023-06-01 05:53
 • #356: Chương 356: U Minh Quỷ Hỏa2023-06-01 05:53
 • #357: Chương 357: Phần Diệt Thiên Địa2023-06-01 05:54
 • #358: Chương 358: Bát Phương Trấn Vực Chung2023-06-01 05:54
 • #359: Chương 359: Tin tức tiết lộ2023-06-01 05:54
 • #360: Chương 360: Phủ Chủ Tranh Đoạt Chiến2023-06-01 05:54
 • #361: Chương 361: Phong Liên Nguyệt bị đuổi đi?2023-06-01 05:54
 • #362: Chương 362: Phong Liên Nguyệt khốn nhiễu2023-06-01 05:54
 • #363: Chương 363: Ngươi nữ nhân?2023-06-01 05:54
 • #364: Chương 364: Chênh lệch quá lớn2023-06-01 05:54
 • #365: Chương 365: Ta chẳng cần biết ngươi là ai!2023-06-01 05:54
 • #366: Chương 366: Ngươi không thể động đến hắn!2023-06-01 05:54
 • #367: Chương 367: Chúng ta có thể đổi Viện Chủ!2023-06-01 05:54
 • #368: Chương 368: Bắc Đấu Diễn Linh Trận2023-06-01 05:55
 • #369: Chương 369: Linh Hồn thuế biến2023-06-01 05:55
 • #370: Chương 370: Xảy ra vấn đề2023-06-01 05:55
 • #371: Chương 371: Tâm Hỏa Phong Linh Trạc2023-06-01 05:55
 • #372: Chương 372: Thần bí tồn tại2023-06-01 05:55
 • #373: Chương 373: Huyền Cực Phủ Chủ2023-06-01 05:55
 • #374: Chương 374: Cừu nhân gặp mặt2023-06-01 05:55
 • #375: Chương 375: Cuồng vọng Tiêu Trung Vân2023-06-01 05:55
 • #376: Chương 376: Thần bí lão giả2023-06-01 05:55
 • #377: Chương 377: Tiêu Trung Vân cái chết2023-06-01 05:55
 • #378: Chương 378: Bá đạo Tiêu Phi Hổ2023-06-01 05:56
 • #379: Chương 379: Kinh hãi muốn tuyệt2023-06-01 05:56
 • #380: Chương 380: Tô Hạo Thần sư môn2023-06-01 05:56
 • #381: Chương 381: Tiết Vô Cấu2023-06-01 05:56
 • #382: Chương 382: Thề2023-06-01 05:56
 • #383: Chương 383: Đoạt Thiên Quả2023-06-01 05:56
 • #384: Chương 384: Quỷ dị thủ đoạn2023-06-01 05:56
 • #385: Chương 385: Ma Tôn cùng Thánh Nữ2023-06-01 05:56
 • #386: Chương 386: Ma Khí xâm lấn2023-06-01 05:56
 • #387: Chương 387: Thanh Linh Động Thiên biến hóa2023-06-01 05:56
 • #388: Chương 388: Mục tiêu2023-06-01 05:56
 • #389: Chương 389: Vũ Văn Thiên Ngôn2023-06-01 05:56
 • #390: Chương 390: Quyền pháp cùng Ý Cảnh đột phá2023-06-01 05:57
 • #391: Chương 391: Đan Võ cảnh2023-06-01 05:57
 • #392: Chương 392: Sinh cực mà Tử2023-06-01 05:57
 • #393: Chương 393: Mê Cảnh Thâm Uyên2023-06-01 05:57
 • #394: Chương 394: Đáng Lộ Trận Pháp2023-06-01 05:57
 • #395: Chương 395: Chỉ ngươi cũng có thể phá trận?2023-06-01 05:57
 • #396: Chương 396: Đánh cược2023-06-01 05:57
 • #397: Chương 397: Phá trận2023-06-01 05:57
 • #398: Chương 398: Tiến vào Động Thiên2023-06-01 05:57
 • #399: Chương 399: Tử Nguyệt Khu Vực2023-06-01 05:57
 • #400: Chương 400: Tử Ảnh Tộc2023-06-01 05:57
 • #401: Chương 401: Ngoài ý muốn kinh biến2023-06-01 05:57
 • #402: Chương 402: Một quyền đánh giết2023-06-01 05:58
 • #403: Chương 403: Đào mệnh2023-06-01 05:58
 • #404: Chương 404: Đào thoát2023-06-01 05:58
 • #405: Chương 405: Tinh Thần Trùng Kích2023-06-01 05:58
 • #406: Chương 406: Tử Nguyệt Cương Phong2023-06-01 05:58
 • #407: Chương 407: Thần bí Huyền Binh2023-06-01 05:58
 • #408: Chương 408: Huyết Nguyệt2023-06-01 05:58
 • #409: Chương 409: Ý Niệm Quán Đỉnh2023-06-01 05:58
 • #410: Chương 410: Kiện thứ ba Huyền Binh2023-06-01 05:58
 • #411: Chương 411: Tô Hạo Thần thủ đoạn2023-06-01 05:58
 • #412: Chương 412: Biệt khuất Vũ Văn Thiên Ngôn2023-06-01 05:58
 • #413: Chương 413: Rời đi2023-06-01 05:59
 • #414: Chương 414: Bí Cảnh nhập khẩu2023-06-01 05:59
 • #415: Chương 415: Thánh Nguyệt xuất hiện2023-06-01 05:59
 • #416: Chương 416: Thánh Nguyệt Võ Tổ2023-06-01 05:59
 • #417: Chương 417: Kim Thân Đồ2023-06-01 05:59
 • #418: Chương 418: Ra không được2023-06-01 05:59
 • #419: Chương 419: Động Thiên hủy diệt2023-06-01 05:59
 • #420: Chương 420: Phong ba tiệm khởi2023-06-01 05:59
 • #421: Chương 421: Cực Cảnh Thiên Minh2023-06-01 05:59
 • #422: Chương 422: Tiêu gia muốn động thủ2023-06-01 06:00
 • #423: Chương 423: Trận Pháp ngăn địch2023-06-01 06:00
 • #424: Chương 424: Tứ Tượng Phong Linh Cảnh2023-06-01 06:00
 • #425: Chương 425: Thanh Linh Động Thiên giá trị2023-06-01 06:00
 • #426: Chương 426: Cực Cảnh Tháp uy2023-06-01 06:00
 • #427: Chương 427: Phá Toái Hư Không2023-06-01 06:00
 • #428: Chương 428: Khí cấp bại phôi Tiêu Phi Hổ2023-06-01 06:00
 • #429: Chương 429: Huyết Long Sơn2023-06-01 06:00
 • #430: Chương 430: Huyết Long Linh Hồn2023-06-01 06:00
 • #431: Chương 431: Huyết Long Tinh Quân2023-06-01 06:00
 • #432: Chương 432: Dung hợp2023-06-01 06:00
 • #433: Chương 433: Túng Địa Kim Thân Thuật2023-06-01 06:00
 • #434: Chương 434: Xảy ra chuyện?2023-06-01 06:01
 • #435: Chương 435: Dạ Nguyệt Quốc Công Chúa2023-06-01 06:01
 • #436: Chương 436: Ác Tu La2023-06-01 06:01
 • #437: Chương 437: Giao cho ta2023-06-01 06:01
 • #438: Chương 438: Đánh đập2023-06-01 06:01
 • #439: Chương 439: Thân phận2023-06-01 06:01
 • #440: Chương 440: Mưu đồ2023-06-01 06:01
 • #441: Chương 441: Thất Bảo Liên Đài2023-06-01 06:01
 • #442: Chương 442: Võ Tổ hậu nhân2023-06-01 06:01
 • #443: Chương 443: Giảng thuật2023-06-01 06:01
 • #444: Chương 444: Âm Sát Chi Đạo2023-06-01 06:02
 • #445: Chương 445: Siêu cường phòng ngự2023-06-01 06:02
 • #446: Chương 446: Chính diện chống lại2023-06-01 06:02
 • #447: Chương 447: Bạo lực tiểu nha đầu2023-06-01 06:02
 • #448: Chương 448: Dẫn ngươi đi chỗ tốt2023-06-01 06:02
 • #449: Chương 449: Thiên Duyên Công Chúa2023-06-01 06:02
 • #450: Chương 450: Tinh Thần Động Thiên2023-06-01 06:02
 • #451: Chương 451: Cái thứ hai Sinh Mệnh Linh Quả2023-06-01 06:02
 • #452: Chương 452: Ma Chủng Tán2023-06-01 06:02
 • #453: Chương 453: Thập Phương La Bàn2023-06-01 06:02
 • #454: Chương 454: Kế định2023-06-01 06:03
 • #455: Chương 455: Thị Huyết Thiên Công2023-06-01 06:03
 • #456: Chương 456: Tôn Càn Vũ2023-06-01 06:03
 • #457: Chương 457: Huyết Linh Thể2023-06-01 06:03
 • #458: Chương 458: Thu phục Ưng Vương2023-06-01 06:03
 • #459: Chương 459: Tôn Càn Vũ sợ hãi2023-06-01 06:03
 • #460: Chương 460: Khổng lồ Hoang Thú nhóm2023-06-01 06:03
 • #461: Chương 461: Tiêu gia chấn kinh2023-06-01 06:03
 • #462: Chương 462: Hữu Tướng Phó Sùng Bích2023-06-01 06:03
 • #463: Chương 463: Sợ hãi2023-06-01 06:03
 • #464: Chương 464: Đến Xích Vân Sơn2023-06-01 06:03
 • #465: Chương 465: Khai chiến2023-06-01 06:04
 • #466: Chương 466:2023-06-01 06:04
 • #467: Chương 467: Tinh Thần Phong Tỏa2023-06-01 06:04
 • #468: Chương 468: Tiếng chuông giết địch2023-06-01 06:04
 • #469: Chương 469: Sợ hãi Vũ Văn Thiên Ngôn2023-06-01 06:04
 • #470: Chương 470: Chiến Tiêu Phi Hổ2023-06-01 06:04
 • #471: Chương 471: Rút ra Sinh Mệnh Lực2023-06-01 06:04
 • #472: Chương 472: Tiêu Phi Hổ cái chết2023-06-01 06:04
 • #473: Chương 473: Uy hiếp2023-06-01 06:04
 • #474: Chương 474: Nam nhân thần bí2023-06-01 06:04
 • #475: Chương 475: Võ Tổ2023-06-01 06:05
 • #476: Chương 476: Mời chào2023-06-01 06:05
 • #477: Chương 477: Tô Hạo Thần cái chết?2023-06-01 06:05
 • #478: Chương 478: Không Gian Loạn Lưu2023-06-01 06:05
 • #479: Chương 479: Chạy trối chết2023-06-01 06:05
 • #480: Chương 480: Phong Liên Nguyệt tin tức2023-06-01 06:05
 • #481: Chương 481: Đại Huyễn Mộng Cảnh2023-06-01 06:05
 • #482: Chương 482: Phá trận2023-06-01 06:05
 • #483: Chương 483: Trận Pháp phản phệ2023-06-01 06:06
 • #484: Chương 484: Ám Vệ Ti2023-06-01 06:06
 • #485: Chương 485: Không được thích2023-06-01 06:06
 • #486: Chương 486: Quả nhiên là hắn!2023-06-01 06:06
 • #487: Chương 487: Tống Liêm thực lực2023-06-01 06:06
 • #488: Chương 488: Nhân Ma Huyết Mạch2023-06-01 06:06
 • #489: Chương 489: Giao thủ2023-06-01 06:06
 • #490: Chương 490: Thẩm vấn2023-06-01 06:06
 • #491: Chương 491: Tử Linh Hóa Cốt Đan2023-06-01 06:06
 • #492: Chương 492: Đan Võ cảnh Bát Trọng2023-06-01 06:06
 • #493: Chương 493: Bắt người2023-06-01 06:07
 • #494: Chương 494: Thánh Ma Giả2023-06-01 06:07
 • #495: Chương 495: Sưu Hồn Thuật2023-06-01 06:07
 • #496: Chương 496: Đinh mềm2023-06-01 06:07
 • #497: Chương 497: Tần Chính Hoằng chú ý2023-06-01 06:07
 • #498: Chương 498: Tức giận Đại Hoàng Tử2023-06-01 06:07
 • #499: Chương 499: Rốt cục đến2023-06-01 06:07
 • #500: Chương 500: Giả truyền ý chỉ?2023-06-01 06:07
 • #501: Chương 501: Phản kích2023-06-01 06:07
 • #502: Chương 502: Chết!2023-06-01 06:08
 • #503: Chương 503: Phong Thần Điểu2023-06-01 06:08
 • #504: Chương 504: Theo dõi2023-06-01 06:08
 • #505: Chương 505: Tử Văn Lôi Hùng2023-06-01 06:08
 • #506: Chương 506: Hung hãn2023-06-01 06:08
 • #507: Chương 507: Rút ra Sinh Mệnh Lực2023-06-01 06:08
 • #508: Chương 508: Vạn Lôi Thiên Hàng2023-06-01 06:08
 • #509: Chương 509: Tuyệt vọng mà chết2023-06-01 06:08
 • #510: Chương 510: Lừa gạt2023-06-01 06:08
 • #511: Chương 511: Bại lộ2023-06-01 06:08
 • #512: Chương 512: Kinh thiên động địa2023-06-01 06:08
 • #513: Chương 513:2023-06-01 06:08
 • #514: Chương 514: Lòng đang rỉ máu2023-06-01 06:09
 • #515: Chương 515: Một đầu tiếp lấy một đầu2023-06-01 06:09
 • #516: Chương 516: Trọng thương2023-06-01 06:09
 • #517: Chương 517: Tấn thăng Tử Vong Thiên2023-06-01 06:09
 • #518: Chương 518: Hiện thân2023-06-01 06:09
 • #519: Chương 519: Chiến Phong Thần Điểu2023-06-01 06:09
 • #520: Chương 520: Tử Vong Tế Đàn2023-06-01 06:09
 • #521: Chương 521: Đến lượt các ngươi2023-06-01 06:09
 • #522: Chương 522: Linh Thú Thần Điện2023-06-01 06:10
 • #523: Chương 523: Đại Hoàng Tử xấu hổ2023-06-01 06:10
 • #524: Chương 524: Thất Thải Tường Vân Thú2023-06-01 06:10
 • #525: Chương 525: Cơ gia đến2023-06-01 06:10
 • #526: Chương 526: Thần bí nữ nhân2023-06-01 06:10
 • #527: Chương 527: Đêm tối thăm dò2023-06-01 06:10
 • #528: Chương 528: Tuyết Dao2023-06-01 06:10
 • #529: Chương 529: Tông Sư chi đạo2023-06-01 06:10
 • #530: Chương 530: Tế Thiên Đại Điển2023-06-01 06:10
 • #531: Chương 531: Dâng tặng lễ vật2023-06-01 06:10
 • #532: Chương 532: Khải linh2023-06-01 06:11
 • #533: Chương 533: Là nàng sao?2023-06-01 06:11
 • #534: Chương 534: Linh Thú Hoàng Thành2023-06-01 06:11
 • #535: Chương 535: Gặp lại Tuyết Dao2023-06-01 06:11
 • #536: Chương 536: Tặng không ngươi!2023-06-01 06:11
 • #537: Chương 537: Việc này không xong2023-06-01 06:11
 • #538: Chương 538: Lần nữa đêm tối thăm dò2023-06-01 06:11
 • #539: Chương 539: Tuyết Dao nguy nan2023-06-01 06:11
 • #540: Chương 540: Huyết Mạch Dị Tượng2023-06-01 06:11
 • #541: Chương 541: Linh Hồn Mô Phỏng2023-06-01 06:12
 • #542: Chương 542: Đã xảy ra chuyện2023-06-01 06:12
 • #543: Chương 543: Đại Hoàng Tử cơ hội?2023-06-01 06:12
 • #544: Chương 544: Thú Hoàng thúc thủ vô sách2023-06-01 06:12
 • #545: Chương 545: Ma Tôn tồn tại2023-06-01 06:12
 • #546: Chương 546: Cứu chữa biện pháp2023-06-01 06:12
 • #547: Chương 547: Tô Hạo Thần cơ hội2023-06-01 06:12
 • #548: Chương 548: Cứu chữa Thái Tử2023-06-01 06:12
 • #549: Chương 549: Tô Hạo Thần xuất thủ2023-06-01 06:12
 • #550: Chương 550: Thánh Quang Quán Đỉnh2023-06-01 06:12
 • #551: Chương 551: Liên phá Tam Trọng2023-06-01 06:12
 • #552: Chương 552: Rời đi2023-06-01 06:13
 • #553: Chương 553: Gặp lại Tuyết Dao2023-06-01 06:13
 • #554: Chương 554: Phong Liên Nguyệt mưu kế2023-06-01 06:13
 • #555: Chương 555: Nhục Thân dung hợp2023-06-01 06:13
 • #556: Chương 556: Dạ Thất2023-06-01 06:13
 • #557: Chương 557: Tô Hạo Thần xuất thủ2023-06-01 06:13
 • #558: Chương 558: Huyết Mạch Dị Thú2023-06-01 06:13
 • #559: Chương 559: Chết!2023-06-01 06:13
 • #560: Chương 560: Trấn áp Phong Liên Nguyệt2023-06-01 06:13
 • #561: Chương 561: Khó giải quyết phiền phức2023-06-01 06:13
 • #562: Chương 562: Ma Tôn cùng Thú Hoàng2023-06-01 06:14
 • #563: Chương 563: Tông Sư cuộc chiến2023-06-01 06:14
 • #564: Chương 564: Chiến Phong Liên Nguyệt2023-06-01 06:14
 • #565: Chương 565: Trấn áp2023-06-01 06:14
 • #566: Chương 566: Nguy cơ tiến đến2023-06-01 06:14
 • #567: Chương 567: Sinh Mệnh cùng Linh Hồn dung hợp2023-06-01 06:14
 • #568: Chương 568: Sức mạnh cường hãn2023-06-01 06:14
 • #569: Chương 569: Nổi giận Ma Tôn2023-06-01 06:14
 • #570: Chương 570: Không Gian Phá Toái2023-06-01 06:14
 • #571: Chương 571: Tông Sư hiệp định2023-06-01 06:14
 • #572: Chương 572: Tĩnh Chỉ Không Gian2023-06-01 06:15
 • #573: Chương 573: Các Tông Sư chú ý2023-06-01 06:15
 • #574: Chương 574: Linh Mộng Sơn Trang2023-06-01 06:15
 • #575: Chương 575: Sở Linh Mộng2023-06-01 06:15
 • #576: Chương 576: Sở Linh Mộng phản bội2023-06-01 06:15
 • #577: Chương 577: Lý Đồng Phong2023-06-01 06:15
 • #578: Chương 578: Gặp lại Tiết Vô Cấu2023-06-01 06:15
 • #579: Chương 579: Hổ Đầu Binh Phù2023-06-01 06:15
 • #580: Chương 580: Nguyệt Hoa Thành2023-06-01 06:15
 • #581: Chương 581: Không biết tự lượng sức mình2023-06-01 06:16
 • #582: Chương 582: Cá mè một lứa2023-06-01 06:16
 • #583: Chương 583: Hai nữ xuất thủ2023-06-01 06:16
 • #584: Chương 584: Minh Nguyên Không2023-06-01 06:16
 • #585: Chương 585: Âm thầm cao thủ2023-06-01 06:16
 • #586: Chương 586: Giao cho ta2023-06-01 06:16
 • #587: Chương 587: Đào mệnh2023-06-01 06:16
 • #588: Chương 588: Phá sát Minh Nguyên Không2023-06-01 06:16
 • #589: Chương 589: Tạm thời phân biệt2023-06-01 06:16
 • #590: Chương 590: Địch nhân liên thủ2023-06-01 06:16
 • #591: Chương 591: Âm mưu2023-06-01 06:16
 • #592: Chương 592: Hoàng Võ cảnh Ngũ Trọng2023-06-01 06:17
 • #593: Chương 593: Âm thầm mai phục2023-06-01 06:17
 • #594: Chương 594: Ngoài ý muốn đột biến2023-06-01 06:17
 • #595: Chương 595: Sở Linh Mộng phản bội2023-06-01 06:17
 • #596: Chương 596: Tô Hạo Thần hiện thân2023-06-01 06:17
 • #597: Chương 597: Tù Long Tỏa2023-06-01 06:17
 • #598: Chương 598: Tuyệt cảnh2023-06-01 06:17
 • #599: Chương 599: Hoàng Võ cảnh Lục Trọng2023-06-01 06:17
 • #600: Chương 600: Kinh khủng chạy trốn2023-06-01 06:17
 • #601: Chương 601: Dự định2023-06-01 06:17
 • #602: Chương 602: Triệu hoán Hoang Thú2023-06-01 06:17
 • #603: Chương 603: Khổng lồ đàn thú2023-06-01 06:18
 • #604: Chương 604: Vương Thành giằng co2023-06-01 06:18
 • #605: Chương 605: Bao cỏ2023-06-01 06:18
 • #606: Chương 606: Phá trận2023-06-01 06:18
 • #607: Chương 607: Hủ Cốt Độc Huyết Thuật2023-06-01 06:18
 • #608: Chương 608: Minh Chúc Tâm chết2023-06-01 06:18
 • #609: Chương 609: Tái chiến Lý Đồng Phong2023-06-01 06:18
 • #610: Chương 610: Lấy 1 hóa vạn2023-06-01 06:18
 • #611: Chương 611: Là ai?2023-06-01 06:18
 • #612: Chương 612: Cư nhiên là nàng?2023-06-01 06:18
 • #613: Chương 613: Hổ Đầu Binh Phù2023-06-01 06:19
 • #614: Chương 614: Thiên Trụ Ngộ Đạo2023-06-01 06:19
 • #615: Chương 615: Hắc thủ sau màn2023-06-01 06:19
 • #616: Chương 616: Biến cố2023-06-01 06:19
 • #617: Chương 617: Lý Đồng Phong chết rồi?2023-06-01 06:19
 • #618: Chương 618: Lý Huyền Cơ trúng kế2023-06-01 06:19
 • #619: Chương 619: Kinh biến2023-06-01 06:19
 • #620: Chương 620: Linh Hồn dung hợp2023-06-01 06:19
 • #621: Chương 621: Thương Lan Sơn2023-06-01 06:19
 • #622: Chương 622: Hoàng Tộc đệ tử2023-06-01 06:19
 • #623: Chương 623: Liễu Vô Ngôn2023-06-01 06:20
 • #624: Chương 624: Âm thầm rình mò2023-06-01 06:20
 • #625: Chương 625: Rơi vào bẫy rập2023-06-01 06:20
 • #626: Chương 626: Hoặc Tâm Thần Nhãn2023-06-01 06:20
 • #627: Chương 627: Tình huống nguy hiểm2023-06-01 06:20
 • #628: Chương 628: Tiếp kiếm2023-06-01 06:20
 • #629: Chương 629: Lý Linh Nguyệt chấn kinh2023-06-01 06:20
 • #630: Chương 630: Một quyền oanh sát2023-06-01 06:20
 • #631: Chương 631: Ma Môn đánh lén2023-06-01 06:20
 • #632: Chương 632: Xoay chuyển chiến cuộc2023-06-01 06:20
 • #633: Chương 633: Ma Môn bại lui2023-06-01 06:21
 • #634: Chương 634: Đến Thiên Trụ2023-06-01 06:21
 • #635: Chương 635: Thiên Tài hội tụ2023-06-01 06:21
 • #636: Chương 636: Ngộ Đạo Lĩnh Vực2023-06-01 06:21
 • #637: Chương 637: Mười vạn đại quân2023-06-01 06:21
 • #638: Chương 638: Ma Môn hiện thân2023-06-01 06:21
 • #639: Chương 639: Thiên Ma Huyết Mạch2023-06-01 06:21
 • #640: Chương 640: Ngộ đạo kịch biến2023-06-01 06:21
 • #641: Chương 641: Hộ Thành Đại Trận bị phá2023-06-01 06:22
 • #642: Chương 642: Kiếm Vô Song2023-06-01 06:22
 • #643: Chương 643: Ngụy Tông Sư cùng Tông Sư2023-06-01 06:22
 • #644: Chương 644: Kiếm Liên2023-06-01 06:22
 • #645: Chương 645: Tiếp tục đi tới2023-06-01 06:22
 • #646: Chương 646: Kinh người biểu hiện2023-06-01 06:22
 • #647: Chương 647: Đám Thiên Tài thuế biến2023-06-01 06:22
 • #648: Chương 648: Ngộ Đạo Huyền Ngọc dị biến2023-06-01 06:22
 • #649: Chương 649: Thần Linh Dị Tượng2023-06-01 06:22
 • #650: Chương 650: Phản phệ2023-06-01 06:22
 • #651: Chương 651: Kiếm Vô Song đề nghị2023-06-01 06:23
 • #652: Chương 652: Tây Phương Đại Mạc2023-06-01 06:23
 • #653: Chương 653: Nguy hiểm tiến đến2023-06-01 06:23
 • #654: Chương 654: Sa Mạc Cường Đạo2023-06-01 06:23
 • #655: Chương 655: Hồn Niệm Lực2023-06-01 06:23
 • #656: Chương 656: Thất Tinh Thùy Củng2023-06-01 06:23
 • #657: Chương 657: Thất Tinh Lĩnh Vực2023-06-01 06:23
 • #658: Chương 658: Giả?2023-06-01 06:23
 • #659: Chương 659: Một cái cũng đừng hòng đi!2023-06-01 06:23
 • #660: Chương 660: Chưởng Giáo Đại Tế Ti2023-06-01 06:24
 • #661: Chương 661: Tế Tự Chi Lực2023-06-01 06:24
 • #662: Chương 662: Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đàn2023-06-01 06:24
 • #663: Chương 663: Sự tình có không đúng!2023-06-01 06:24
 • #664: Chương 664: Điều tra2023-06-01 06:24
 • #665: Chương 665: Lam Hải Đạo Thân Thủy2023-06-01 06:24
 • #666: Chương 666: Giả?2023-06-01 06:24
 • #667: Chương 667: Vu Huyễn Diễn2023-06-01 06:24
 • #668: Chương 668: Phản kích2023-06-01 06:25
 • #669: Chương 669: Thần bí kêu gọi2023-06-01 06:25
 • #670: Chương 670: Cướp đoạt Tô Hạo Thần2023-06-01 06:25
 • #671: Chương 671: Tử Thần2023-06-01 06:25
 • #672: Chương 672: Phá giải phong ấn2023-06-01 06:25
 • #673: Chương 673: Liên tục đột phá2023-06-01 06:25
 • #674: Chương 674: Bày trận2023-06-01 06:25
 • #675: Chương 675: Kinh động2023-06-01 06:25
 • #676: Chương 676: Vu gia cao thủ2023-06-01 06:25
 • #677: Chương 677: Băng Sương Lưu Sa2023-06-01 06:26
 • #678: Chương 678: Quỷ Ảnh khoe oai2023-06-01 06:26
 • #679: Chương 679: Không một may mắn thoát khỏi2023-06-01 06:26
 • #680: Chương 680: Tỉnh lại Liên Tâm Nguyệt2023-06-01 06:26
 • #681: Chương 681: Trận Pháp phá toái2023-06-01 06:26
 • #682: Chương 682: Ma Môn động tĩnh2023-06-01 06:26
 • #683: Chương 683: Vu Huyễn Diễn nhắc nhở2023-06-01 06:26
 • #684: Chương 684: Liên Tâm Nguyệt kỳ vọng2023-06-01 06:26
 • #685: Chương 685: Rời đi Tịnh Thế Thần Giáo2023-06-01 06:26
 • #686: Chương 686: Đạm Đài Minh Tâm thức tỉnh2023-06-01 06:26
 • #687: Chương 687: Noãn Ngọc Cốc2023-06-01 06:27
 • #688: Chương 688: Đại thủ bút2023-06-01 06:27
 • #689: Chương 689: Tạ gia thất hứa2023-06-01 06:27
 • #690: Chương 690: Không biết tốt xấu2023-06-01 06:27
 • #691: Chương 691: Một bàn tay lại một bàn tay2023-06-01 06:27
 • #692: Chương 692: Thông Thiên Kiếp giáng lâm2023-06-01 06:27
 • #693: Chương 693: Huyết Long dị biến2023-06-01 06:27
 • #694: Chương 694: Niềm vui ngoài ý muốn2023-06-01 06:27
 • #695: Chương 695: Nhân Hình Linh Chi2023-06-01 06:27
 • #696: Chương 696: Trả thù2023-06-01 06:27
 • #697: Chương 697: Không thể miêu tả2023-06-01 06:28
 • #698: Chương 698: Tiến về Hỏa Vân Lĩnh2023-06-01 06:28
 • #699: Chương 699: Tin tức2023-06-01 06:28
 • #700: Chương 700: Thích Khách2023-06-01 06:28
 • #701: Chương 701: Hỏa Liệt Vân uy hiếp2023-06-01 06:28
 • #702: Chương 702: Nguyên lai là hắn2023-06-01 06:28
 • #703: Chương 703: Âm Quỷ vợ chồng2023-06-01 06:28
 • #704: Chương 705: Động thủ2023-06-01 06:28
 • #705: Chương 706: Không biết lượng sức2023-06-01 06:28
 • #706: Chương 707: Tuyệt vọng Hỏa Liệt Vân2023-06-01 06:28
 • #707: Chương 708: Âm Quỷ Hóa Long Thần Quyền2023-06-01 06:28
 • #708: Chương 709: Không có sáng tạo ra Đệ Thất Thức2023-06-01 06:29
 • #709: Chương 710: Trầm Thanh Duyên cái chết2023-06-01 06:29
 • #710: Chương 711: Ma Môn Huyền Không Đảo2023-06-01 06:29
 • #711: Chương 712: Vi Thiên Tiếu2023-06-01 06:29
 • #712: Chương 713: Trào phúng bức bách2023-06-01 06:29
 • #713: Chương 714: Tiền đặt cược2023-06-01 06:29
 • #714: Chương 715: Phong Lôi Thần Quyền2023-06-01 06:29
 • #715: Chương 716: Khâu Phong Lôi sợ choáng váng2023-06-01 06:29
 • #716: Chương 717: Tiến vào Thánh Huyết Đàm2023-06-01 06:29
 • #717: Chương 718: Độ Kiếp2023-06-01 06:30
 • #718: Chương 719: Đám người chấn kinh2023-06-01 06:30
 • #719: Chương 720: Cầu Cầu tin tức2023-06-01 06:30
 • #720: Chương 721: Đệ Tam Trọng Thông Thiên Kiếp2023-06-01 06:30
 • #721: Chương 722: Tử Vong Thiên Đệ Tam Tầng2023-06-01 06:30
 • #722: Chương 723: Phong Liên Nguyệt tin tức2023-06-01 06:30
 • #723: Chương 724: Liễu Tông Minh2023-06-01 06:30
 • #724: Chương 725: Cuối cùng gặp Phong Liên Nguyệt2023-06-01 06:30
 • #725: Chương 726: Mưu đồ2023-06-01 06:30
 • #726: Chương 727: Chui vào Vi phủ2023-06-01 06:30
 • #727: Chương 728: Hoang Thú pho tượng2023-06-01 06:30
 • #728: Chương 729: Long tranh hổ đấu2023-06-01 06:31
 • #729: Chương 730: Tử Vong Hiến Tế2023-06-01 06:31
 • #730: Chương 731: Cầu Cầu thức tỉnh2023-06-01 06:31
 • #731: Chương 732: Lại độ Thông Thiên Kiếp2023-06-01 06:31
 • #732: Chương 733: Ngũ Hành Kiếp2023-06-01 06:31
 • #733: Chương 734: Xảo diệu ứng đối2023-06-01 06:31
 • #734: Chương 735: Luyện chế Thánh Binh2023-06-01 06:31
 • #735: Chương 736: Địa Hỏa rèn luyện2023-06-01 06:31
 • #736: Chương 737: Phong Liên Nguyệt đột biến2023-06-01 06:31
 • #737: Chương 738: Ma Môn bí mật2023-06-01 06:31
 • #738: Chương 739: Truy đuổi2023-06-01 06:32
 • #739: Chương 740: Bất Tử Ma Hồn uy lực2023-06-01 06:32
 • #740: Chương 741: Linh Hồn khoe oai2023-06-01 06:32
 • #741: Chương 742: Luyện chế giả thân2023-06-01 06:32
 • #742: Chương 743: Chuyển di Cấm Chế2023-06-01 06:32
 • #743: Chương 744: Oan gia ngõ hẹp2023-06-01 06:32
 • #744: Chương 745: Kinh hãi2023-06-01 06:32
 • #745: Chương 746: Cường giả phần mộ cùng lồng giam2023-06-01 06:32
 • #746: Chương 747: Kinh thiên uy thế2023-06-01 06:32
 • #747: Chương 748: Quá buồn cười2023-06-01 06:32
 • #748: Chương 749: 100 vạn đại quân như gà chó2023-06-01 06:33
 • #749: Chương 750: Tô gia người chấn kinh2023-06-01 06:33
 • #750: Chương 751: Võ Tổ cảnh con dâu2023-06-01 06:33
 • #751: Chương 752: Phong Liên Nguyệt thức tỉnh2023-06-01 06:33
 • #752: Chương 753: Tiểu tử kia quá lỗ mãng!2023-06-01 06:33
 • #753: Chương 754: Người so với người làm tức chết người2023-06-01 06:33
 • #754: Chương 755: Chạy tới Kinh Thành2023-06-01 06:33
 • #755: Chương 756: Quỷ Ảnh khoe oai2023-06-01 06:33
 • #756: Chương 757: Cút xa một chút cho ta2023-06-01 06:33
 • #757: Chương 758: Lấy một chọi hai2023-06-01 06:33
 • #758: Chương 759: Chém giết Tấn Vương2023-06-01 06:34
 • #759: Chương 760: Tuế nguyệt vội vàng2023-06-01 06:34
 • #760: Chương 761: Chạy tới Cực Cảnh Sơn Mạch2023-06-01 06:34
 • #761: Chương 762: Thương nghị2023-06-01 06:34
 • #762: Chương 763: Vân Dịch Diễn là ai?2023-06-01 06:34
 • #763: Chương 764: Sư Phó?2023-06-01 06:34
 • #764: Chương 765: Lừa gạt Thiên Địa Quy Tắc2023-06-01 06:34
 • #765: Chương 766: Lần nữa Độ Kiếp2023-06-01 06:34
 • #766: Chương 767: Cầu Cầu trợ giúp2023-06-01 06:34
 • #767: Chương 768: Ma Môn đột kích2023-06-01 06:34
 • #768: Chương 769: Tô Hạo Thần trở về2023-06-01 06:34
 • #769: Chương 770: Trong lúc nguy cấp2023-06-01 06:35
 • #770: Chương 771: Thiên Binh chi uy2023-06-01 06:35
 • #771: Chương 772: Trúng kế2023-06-01 06:35
 • #772: Chương 773: Phong cấm Ma Cốt2023-06-01 06:35
 • #773: Chương 774: Tước đoạt Huyết Mạch2023-06-01 06:35
 • #774: Chương 775: Ma Môn bại lui2023-06-01 06:35
 • #775: Chương 776: Chính Đạo nội gian2023-06-01 06:35
 • #776: Chương 777: Lần thứ tư Chính Ma Đại Chiến mở ra2023-06-01 06:35
 • #777: Chương 778: Trấn Vực Chung tấn thăng Thiên Binh2023-06-01 06:35
 • #778: Chương 779: Tâm Ma Kiếp2023-06-01 06:35
 • #779: Chương 780: Hai lần nhân sinh2023-06-01 06:35
 • #780: Chương 781: Phiêu Nhứ2023-06-01 06:36
 • #781: Chương 782: Bá Kiếm Môn Chủ2023-06-01 06:36
 • #782: Chương 783: Khôi phục ký ức2023-06-01 06:36
 • #783: Chương 784: La Cổ Phong cái chết2023-06-01 06:36
 • #784: Chương 785: Sư đồ2023-06-01 06:36
 • #785: Chương 786: Chữa trị Thiên Trụ2023-06-01 06:36
 • #786: Chương 787: Đột phá2023-06-01 06:36
 • #787: Chương 788: Tông Sư khai chiến2023-06-01 06:36
 • #788: Chương 789: Thiên Binh đụng nhau2023-06-01 06:36
 • #789: Chương 790: Đột biến2023-06-01 06:36
 • #790: Chương 791: Cơ Thánh Nguyên phản bội2023-06-01 06:36
 • #791: Chương 792: Tông Sư quần chiến2023-06-01 06:37
 • #792: Chương 793: Đồ Đằng Hiển Hóa2023-06-01 06:37
 • #793: Chương 794: Nhân Binh Hợp Nhất2023-06-01 06:37
 • #794: Chương 795: Ngưng chiến2023-06-01 06:37
 • #795: Chương 796: Hậu thế phong ấn ký ức bí mật2023-06-01 06:37
 • #796: Chương 797: Thế Giới Bản Nguyên2023-06-01 06:37
 • #797: Chương 798: Bắt Thánh Giới Pháp Tắc2023-06-01 06:37
 • #798: Chương 799: Thương Thiên khấp huyết2023-06-01 06:37
 • #799: Chương 800: Quy Tắc cải biến2023-06-01 06:37
 • #800: Chương 801: Kinh thiên âm mưu2023-06-01 06:38
 • #801: Chương 802: Ma Môn phản loạn2023-06-01 06:38
 • #802: Chương 803: Ma Tôn hiện thân2023-06-01 06:38
 • #803: Chương 804: Sinh Mệnh Lạc Ấn2023-06-01 06:38
 • #804: Chương 805: Khôi Lỗi Trùng2023-06-01 06:38
 • #805: Chương 806: Ma Tôn bị hao tổn2023-06-01 06:38
 • #806: Chương 807: Ma Khí vây thành2023-06-01 06:38
 • #807: Chương 808: Cửu Nhật Diệu Không2023-06-01 06:38
 • #808: Chương 809: Ma Khí triều tịch2023-06-01 06:38
 • #809: Chương 810: Dị biến2023-06-01 06:38
 • #810: Chương 811: Luyện hóa Pháp Tắc2023-06-01 06:38
 • #811: Chương 812: Động Thiên tranh đấu2023-06-01 06:39
 • #812: Chương 813: Đột phá Tông Sư2023-06-01 06:39
 • #813: Chương 814: Làm ta ngốc sao?2023-06-01 06:39
 • #814: Chương 815: Phong Khởi Vân Động2023-06-01 06:39
 • #815: Chương 816: Tuyệt Thế Chi Chiến2023-06-01 06:39
 • #816: Chương 817: Cuối cùng đột phá2023-06-01 06:39
 • #817: Chương 818: Chính Đạo tuyệt vọng2023-06-01 06:39
 • #818: Chương 819: Sinh Tử Nguyên Lực2023-06-01 06:39
 • #819: Chương 820: Ma Tôn cái chết2023-06-01 06:40
 • #820: Chương 821: Thiên Trụ chữa trị2023-06-01 06:40
 • #821: Chương 822: Thánh Giới dị biến2023-06-01 06:40
 • #822: Chương 823: Thiên Võ Thánh Giới2023-06-01 06:40
 • #823: Chương 824: Hoàn toàn bị bao vây2023-06-01 06:40
 • #824: Chương 825: Tu luyện cảnh giới2023-06-01 06:40
 • #825: Chương 826: Thần Tứ Đại Viên Mãn2023-06-01 06:40
 • #826: Chương 827: Nguy hiểm2023-06-01 06:40
 • #827: Chương 828: Thần Dụ Ngâm Xướng bộc phát2023-06-01 06:40
 • #828: Chương 829: Thích Khách2023-06-01 06:40
 • #829: Chương 830: Chuẩn bị hành động2023-06-01 06:40
 • #830: Chương 831: Dụ sát Loan Kiệt2023-06-01 06:41
 • #831: Chương 832: Loan Kiệt cái chết2023-06-01 06:41
 • #832: Chương 833: Tiểu Hắc xuất thế2023-06-01 06:41
 • #833: Chương 834: Loan Hùng đến2023-06-01 06:41
 • #834: Chương 835: Huyền Quang Kính2023-06-01 06:41
 • #835: Chương 836: Thoát đi2023-06-01 06:41
 • #836: Chương 837: Khí cấp bại phôi2023-06-01 06:41
 • #837: Chương 838: Bắt đầu tu luyện2023-06-01 06:41
 • #838: Chương 839: Đột phá Vực Chủ cảnh2023-06-01 06:41
 • #839: Chương 840: Hư Không Tiết Điểm2023-06-01 06:41
 • #840: Chương 841: Pháp Tắc Linh Anh2023-06-01 06:42
 • #841: Chương 842: Xuất quan2023-06-01 06:42
 • #842: Chương 843: Pháp Tắc Linh Lực2023-06-01 06:42
 • #843: Chương 844: Chống lại Đại Thành cao thủ2023-06-01 06:42
 • #844: Chương 845: Diệt sát2023-06-01 06:42
 • #845: Chương 846: Vạn Vật Lô2023-06-01 06:42
 • #846: Chương 847: 10 năm ước hẹn2023-06-01 06:42
 • #847: Chương 848: Cứu người2023-06-01 06:42
 • #848: Chương 849: Lấy oán trả ơn2023-06-01 06:42
 • #849: Chương 850: Người Loan gia đến2023-06-01 06:42
 • #850: Chương 851: Ngươi dựa vào cái gì ngăn ta?2023-06-01 06:42
 • #851: Chương 852: Chiến lực siêu quần2023-06-01 06:43
 • #852: Chương 853: Huyết Thú Tế Đàn2023-06-01 06:43
 • #853: Chương 854: Đánh giết Huyết Thú2023-06-01 06:43
 • #854: Chương 855: Trùng luyện Trấn Vực Chung2023-06-01 06:43
 • #855: Chương 856: Tin tức2023-06-01 06:43
 • #856: Chương 857: Thám thính2023-06-01 06:43
 • #857: Chương 858: Loan gia tổ trạch2023-06-01 06:43
 • #858: Chương 859: Loan Phong2023-06-01 06:43
 • #859: Chương 860: Loan Phong cừu gia?2023-06-01 06:43
 • #860: Chương 861: Đánh ngươi thế nào?2023-06-01 06:43
 • #861: Chương 862: Tiến vào Địa Lao2023-06-01 06:44
 • #862: Chương 863: Tìm tới Kiếm Vô Song2023-06-01 06:44
 • #863: Chương 864: Chữa trị Đan Điền2023-06-01 06:44
 • #864: Chương 865:2023-06-01 06:44
 • #865: Chương 866: Cái này không khả năng!2023-06-01 06:44
 • #866: Chương 867: Vạn Kiếm Quy Tông Đại Trận2023-06-01 06:44
 • #867: Chương 868: Phá trận2023-06-01 06:44
 • #868: Chương 869: Tổ trạch hủy diệt2023-06-01 06:44
 • #869: Chương 870: Ai cũng đi không được!2023-06-01 06:44
 • #870: Chương 871: Hư Không Thánh Điển2023-06-01 06:44
 • #871: Chương 872: Loan Hùng đột phá2023-06-01 06:45
 • #872: Chương 873: Vô Để Động2023-06-01 06:45
 • #873: Chương 874: Loan Hùng công kích2023-06-01 06:45
 • #874: Chương 875: Rơi vào Vô Để Động2023-06-01 06:45
 • #875: Chương 876: Vô Tận Hỗn Độn2023-06-01 06:45
 • #876: Chương 877: Đốn ngộ đột phá2023-06-01 06:45
 • #877: Chương 878: Giao đấu bắt đầu2023-06-01 06:45
 • #878: Chương 879: Tinh Thần Tử thực lực2023-06-01 06:45
 • #879: Chương 880: Đột phá Giới Chủ cảnh2023-06-01 06:45
 • #880: Chương 881: Tinh Thần Tử bị thua2023-06-01 06:45
 • #881: Chương 882: Tô Hạo Thần xuất hiện2023-06-01 06:46
 • #882: Chương 883: Tiểu Thế Giới đối bính2023-06-01 06:46
 • #883: Chương 884: Cuối cùng tuyệt chiêu2023-06-01 06:46
 • #884: Chương 885: Loan Hùng cái chết2023-06-01 06:46
 • #885: Chương 886: Chưởng khống Thanh Nguyên Phủ Châu2023-06-01 06:46
 • #886: Chương 887: Bế quan đột phá2023-06-01 06:46
 • #887: Chương 888: Vô Cấu Tị Thủy Thành2023-06-01 06:46
 • #888: Chương 889: Tinh Chủ cuộc chiến2023-06-01 06:46
 • #889: Chương 890: Bị để mắt tới2023-06-01 06:46
 • #890: Chương 891: Thần Thâu Môn2023-06-01 06:46
 • #891: Chương 892:2023-06-01 06:47
 • #892: Chương 893: Phủ Tôn Lệnh Bài2023-06-01 06:47
 • #893: Chương 894: Đột phá tu vi2023-06-01 06:47
 • #894: Chương 895: Âm mưu2023-06-01 06:47
 • #895: Chương 896: Thân Đồ Long2023-06-01 06:47
 • #896: Chương 897: Tô Hạo Thần biến mất?2023-06-01 06:47
 • #897: Chương 898: Liệt Dương Phần Thiên Trận2023-06-01 06:47
 • #898: Chương 899: Dung hợp Chúng Sinh Lô2023-06-01 06:47
 • #899: Chương 900: Giết!2023-06-01 06:47
 • #900: Chương 901: Chân tướng2023-06-01 06:47
 • #901: Chương 902: Ác Nhân cáo trạng trước2023-06-01 06:48
 • #902: Chương 903: Tô Hạo Thần uy hiếp2023-06-01 06:48
 • #903: Chương 904: Gặp lại Huyết Thú Tế Đàn2023-06-01 06:48
 • #904: Chương 905: Nguyên lai là Huyễn Cảnh2023-06-01 06:48
 • #905: Chương 906: Khí cấp bại phôi2023-06-01 06:48
 • #906: Chương 907: Đột biến2023-06-01 06:48
 • #907: Chương 908: Thiên Hình Các Chủ2023-06-01 06:48
 • #908: Chương 909: Tu vi tiến nhanh2023-06-01 06:48
 • #909: Chương 910: Bắt đầu điều tra2023-06-01 06:48
 • #910: Chương 911: Ép hỏi2023-06-01 06:48
 • #911: Chương 912: Thế Giới Thụ2023-06-01 06:49
 • #912: Chương 913: Thế Giới Thụ năng lực2023-06-01 06:49
 • #913: Chương 914: Chuẩn bị động thủ2023-06-01 06:49
 • #914: Chương 915: Khai chiến2023-06-01 06:49
 • #915: Chương 916: Lấy một địch ngàn2023-06-01 06:49
 • #916: Chương 917: Lôi Đình Thiên Quân2023-06-01 06:49
 • #917: Chương 918: Thiên Nông bại trận2023-06-01 06:49
 • #918: Chương 919: Dị biến2023-06-01 06:49
 • #919: Chương 920: Giằng co2023-06-01 06:49
 • #920: Chương 921: Hoàn toàn bị bao vây2023-06-01 06:49
 • #921: Chương 922: Thiên Ma Thánh Giới2023-06-01 06:49
 • #922: Chương 923: Bất Diệt cảnh2023-06-01 06:50
 • #923: Chương 924: Rời đi Thiên Lao2023-06-01 06:50
 • #924: Chương 925: Quốc Sư Phủ2023-06-01 06:50
 • #925: Chương 926: Giả mạo Cấm Quân Thống Lĩnh2023-06-01 06:50
 • #926: Chương 927: Thiên Ma Đế Quân2023-06-01 06:50
 • #927: Chương 928: Thám thính2023-06-01 06:50
 • #928: Chương 929: Nhìn thấy Gia Cát Vô Cực2023-06-01 06:50
 • #929: Chương 930: Bài trừ Cấm Chế2023-06-01 06:50
 • #930: Chương 931: Khởi động truyền tống2023-06-01 06:50
 • #931: Chương 932: Gia Cát Vô Cực rời đi2023-06-01 06:51
 • #932: Chương 933: Thủy Tuyệt Thiên thực lực2023-06-01 06:51
 • #933: Chương 934: Không đi?2023-06-01 06:51
 • #934: Chương 935: Khí cấp bại phôi2023-06-01 06:51
 • #935: Chương 936: Đại quân tụ tập2023-06-01 06:51
 • #936: Chương 937: Một người đã đủ giữ quan ải2023-06-01 06:51
 • #937: Chương 938: Vạn người không thể khai thông2023-06-01 06:51
 • #938: Chương 939: Huyết Thú Mãnh Hổ2023-06-01 06:51
 • #939: Chương 940: Đột phá Thiên Quân2023-06-01 06:51
 • #940: Chương 941: Trấn áp Ma Đế2023-06-01 06:51
 • #941: Chương 942: Chạy tới Quỷ Giới Chiến Trường2023-06-01 06:52
 • #942: Chương 943: Minh Vực Tam Lô2023-06-01 06:52
 • #943: Chương 944: Đại quân đến2023-06-01 06:52
 • #944: Chương 945: Cấm Địa dị biến2023-06-01 06:52
 • #945: Chương 946: Sắp chết Quỷ Đế2023-06-01 06:52
 • #946: Chương 947: Gặp lại Thủy Tuyệt Thiên2023-06-01 06:52
 • #947: Chương 948: Long tranh hổ đấu2023-06-01 06:52
 • #948: Chương 949: Thủy Tuyệt Thiên cái chết2023-06-01 06:52
 • #949: Chương 950: Tà Thần xuất thế2023-06-01 06:52
 • #950: Chương 951: Thần Đình lai lịch2023-06-01 06:53
 • #951: Chương 952: Giả?2023-06-01 06:53
 • #952: Chương 953: Thiên Cung2023-06-01 06:53
 • #953: Chương 954: Thần uy gia trì2023-06-01 06:53
 • #954: Chương 955: Xông ra Thôn Phệ Không Gian2023-06-01 06:53
 • #955: Chương 956: Thần Giới?2023-06-01 06:53
 • #956: Chương 957: Rời đi2023-06-01 06:53
 • #957: Chương 958: Về Phàm Giới2023-06-01 06:53
 • #958: Chương 959: La Mẫn Nghi2023-06-01 06:53
 • #959: Chương 960: Cổ quái Hải Thần Tộc2023-06-01 06:54
 • #960: Chương 961: Không có Linh Hồn?2023-06-01 06:54
 • #961: Chương 962: Trùng phùng2023-06-01 06:54
 • #962: Chương 963: Lật tay hủy diệt2023-06-01 06:54
 • #963: Chương 964: Tử Sắc Tế Đàn2023-06-01 06:54
 • #964: Chương 965: Thần Minh rình mò?2023-06-01 06:54
 • #965: Chương 966: Đã từng ký ức2023-06-01 06:54
 • #966: Chương 967: Huyền Quang Sinh Tử Kính2023-06-01 06:54
 • #967: Chương 968: Thần Bí Thế Giới2023-06-01 06:54
 • #968: Chương 969: Tử Sắc Chi Mâu2023-06-01 06:54
 • #969: Chương 970: Cửu Hoang Thế Giới2023-06-01 06:54
 • #970: Chương 971: Bí mật?2023-06-01 06:55
 • #971: Chương 972: Đột phá Chân Thần2023-06-01 06:55
 • #972: Chương 973: Cường hoành Tà Thần2023-06-01 06:55
 • #973: Chương 974: Chân Thần chi uy2023-06-01 06:55
 • #974: Chương 975: Diệt sát Tà Thần2023-06-01 06:55
 • #975: Chương 976: Thần Giới bí mật2023-06-01 06:55
 • #976: Chương 977: Vĩnh Hằng Đại Tinh2023-06-01 06:55
 • #977: Chương 978: Thần Giới thông đạo2023-06-01 06:55
 • #978: Chương 979: Đáng sợ Thần Giới2023-06-01 06:55
 • #979: Chương 980: Thần Giới Ý Chí thức tỉnh2023-06-01 06:55
 • #980: Chương 981: Bát Đại Chân Thần2023-06-01 06:55
 • #981: Chương 982: Phản sát2023-06-01 06:56
 • #982: Chương 983: Thần Giới xuất thủ2023-06-01 06:56
 • #983: Chương 984: Hỗn Độn trừng phạt2023-06-01 06:56
 • #984: Chương 985: Tái tạo Nhục Thân2023-06-01 06:56
 • #985: Chương 986: Trung Thiên Tinh Không bí mật2023-06-01 06:56
 • #986: Chương 987: Luân Hồi chủ thể2023-06-01 06:56
 • #987: Chương 988: Thời Không Pháp Tắc2023-06-01 06:56
 • #988: Chương 989: Trở lại quá khứ2023-06-01 06:56
 • #989: Chương 990: Thời Không Lao Lung2023-06-01 06:56
 • #990: Chương 991: Đã từng mạt thế2023-06-01 06:56
 • #991: Chương 992: Tà Thần sinh ra2023-06-01 06:57
 • #992: Chương 993: Manh mối2023-06-01 06:57
 • #993: Chương 994: Thần Giới tâm hạch2023-06-01 06:57
 • #994: Chương 995: Vực Ngoại năng lượng2023-06-01 06:57
 • #995: Chương 996: Siêu thoát Hỗn Độn2023-06-01 06:57
 • #996: Chương 997: Thần Giới phẫn nộ2023-06-01 06:57
 • #997: Chương 998: Bắt đầu mới2023-06-01 06:57
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Thông U Đại Thánh

TiKay

Luận Từ Thiên Tài Đến Đại Năng

TiKay

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

TiKay

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh

TiKay

Xuyên Qua Tương Lai Chi Đương Gia Làm Chủ

TiKay

Leave a Reply