Linh DịNgôn Tình

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

Cổ Sơ Tình là đuổi thi nhất tộc hậu nhân, theo thời đại phát triển, đuổi thi nhất tộc lạc không, tưởng dựa chuyên nghiệp hỗn khẩu cơm ăn đều thành vấn đề. Cũng may, nàng tìm một phần cùng đuổi thi thực gần công tác, ở lò sát sinh đưa thịt heo.
Ngày nọ, một quỷ dẫn theo một túi minh tệ tới gõ khai nhà nàng môn, thỉnh nàng đưa hắn về quê.
Cổ Sơ Tình nhìn minh tệ, lông mày vặn thành trùng: Phải về hương, chính mình đi ngồi xe tang.
Quỷ huynh lại lấy ra một túi minh tệ: Ta say xe. Đại muội tử, ngươi hảo tâm giúp một chút.
Cổ Sơ Tình:……

Giúp một con quỷ lúc sau, không bao lâu lại có người ôm minh tệ tới cửa: Thiên sư, ta thi thể ở đáy sông hạ, hỗ trợ vớt cái thi!
Cổ Sơ Tình:……

Đọc nhắc nhở:
Truyện này giả tưởng, xin đừng khảo chứng, chủ cốt truyện, văn trung hết thảy yêu ma quỷ quái đều có khả năng xuất hiện.
Nữ thiên sư X đối người kiêu ngạo đối quỷ túng nhị hóa
Nam chủ chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vĩnh Tuế Phiêu Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0001.mp32019-11-15 16:21
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0002.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0003.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0004.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0005.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0006.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0007.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0008.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0009.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0010.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0011.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0012.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0013.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0014.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0015.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0016.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0017.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0018.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0019.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0020.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0021.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0022.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0023.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0024.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0025.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0026.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0027.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0028.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0029.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0030.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0031.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0032.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0033.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0034.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0035.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0036.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0037.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0038.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0039.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0040.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0041.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0042.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0043.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0044.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0045.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0046.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0047.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0048.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0049.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0050.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0051.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0052.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0053.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0054.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0055.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0056.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0057.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0058.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0059.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0060.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0061.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0062.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0063.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0064.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0065.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0066.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0067.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0068.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0069.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0070.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0071.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0072.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0073.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0074.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0075.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0076.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0077.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0078.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0079.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0080.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0081.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0082.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0083.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0084.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0085.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0086.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0087.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0088.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0089.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0090.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0091.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0092.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0093.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0094.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0095.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0096.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0097.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0098.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0099.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0100.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0101.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0102.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0103.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0104.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0105.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0106.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0107.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0108.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0109.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0110.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0111.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0112.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0113.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0114.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0115.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0116.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0117.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0118.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0119.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0120.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0121.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0122.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0123.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0124.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0125.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0126.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0127.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0128.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0129.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0130.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0131.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0132.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0133.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0134.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0135.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0136.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0137.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0138.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0139.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0140.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0141.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0142.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0143.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0144.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0145.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0146.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0147.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0148.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0149.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0150.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0151.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0152.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0153.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0154.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0155.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0156.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0157.mp32019-11-15 16:51
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.8]

Related posts

Độc Sủng Kiều Thê (Trọng Sinh)

THUYS♥️

Xuyên Nhanh: Nữ Đế Gả Đến, Cường Thế Liêu!

TiKay

Đương Gia Hoa Đán

THUYS♥️

Mau Xuyên: Pháo Hôi Không Pháo Hôi

TiKay

Đế Thiếu Tâm Sủng

TiKay

Huyền Học Đại Sư Là Học Bá

THUYS♥️

Leave a Reply