Linh DịNgôn Tình

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

Cổ Sơ Tình là đuổi thi nhất tộc hậu nhân, theo thời đại phát triển, đuổi thi nhất tộc lạc không, tưởng dựa chuyên nghiệp hỗn khẩu cơm ăn đều thành vấn đề. Cũng may, nàng tìm một phần cùng đuổi thi thực gần công tác, ở lò sát sinh đưa thịt heo.
Ngày nọ, một quỷ dẫn theo một túi minh tệ tới gõ khai nhà nàng môn, thỉnh nàng đưa hắn về quê.
Cổ Sơ Tình nhìn minh tệ, lông mày vặn thành trùng: Phải về hương, chính mình đi ngồi xe tang.
Quỷ huynh lại lấy ra một túi minh tệ: Ta say xe. Đại muội tử, ngươi hảo tâm giúp một chút.
Cổ Sơ Tình:……

Giúp một con quỷ lúc sau, không bao lâu lại có người ôm minh tệ tới cửa: Thiên sư, ta thi thể ở đáy sông hạ, hỗ trợ vớt cái thi!
Cổ Sơ Tình:……

Đọc nhắc nhở:
Truyện này giả tưởng, xin đừng khảo chứng, chủ cốt truyện, văn trung hết thảy yêu ma quỷ quái đều có khả năng xuất hiện.
Nữ thiên sư X đối người kiêu ngạo đối quỷ túng nhị hóa
Nam chủ chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vĩnh Tuế Phiêu Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0001.mp32019-11-15 16:21
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0002.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0003.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0004.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0005.mp32019-11-15 16:22
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0006.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0007.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0008.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0009.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0010.mp32019-11-15 16:23
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0011.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0012.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0013.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0014.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0015.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0016.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0017.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0018.mp32019-11-15 16:24
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0019.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0020.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0021.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0022.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0023.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0024.mp32019-11-15 16:25
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0025.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0026.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0027.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0028.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0029.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0030.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0031.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0032.mp32019-11-15 16:26
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0033.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0034.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0035.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0036.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0037.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0038.mp32019-11-15 16:27
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0039.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0040.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0041.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0042.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0043.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0044.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0045.mp32019-11-15 16:28
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0046.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0047.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0048.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0049.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0050.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0051.mp32019-11-15 16:29
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0052.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0053.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0054.mp32019-11-15 16:30
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0055.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0056.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0057.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0058.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0059.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0060.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0061.mp32019-11-15 16:31
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0062.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0063.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0064.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0065.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0066.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0067.mp32019-11-15 16:32
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0068.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0069.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0070.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0071.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0072.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0073.mp32019-11-15 16:33
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0074.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0075.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0076.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0077.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0078.mp32019-11-15 16:34
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0079.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0080.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0081.mp32019-11-15 16:35
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0082.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0083.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0084.mp32019-11-15 16:36
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0085.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0086.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0087.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0088.mp32019-11-15 16:37
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0089.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0090.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0091.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0092.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0093.mp32019-11-15 16:38
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0094.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0095.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0096.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0097.mp32019-11-15 16:39
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0098.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0099.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0100.mp32019-11-15 16:40
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0101.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0102.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0103.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0104.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0105.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0106.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0107.mp32019-11-15 16:41
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0108.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0109.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0110.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0111.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0112.mp32019-11-15 16:42
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0113.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0114.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0115.mp32019-11-15 16:43
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0116.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0117.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0118.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0119.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0120.mp32019-11-15 16:44
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0121.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0122.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0123.mp32019-11-15 16:45
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0124.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0125.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0126.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0127.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0128.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0129.mp32019-11-15 16:46
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0130.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0131.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0132.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0133.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0134.mp32019-11-15 16:47
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0135.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0136.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0137.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0138.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0139.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0140.mp32019-11-15 16:48
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0141.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0142.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0143.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0144.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0145.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0146.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0147.mp32019-11-15 16:49
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0148.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0149.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0150.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0151.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0152.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0153.mp32019-11-15 16:50
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0154.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0155.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0156.mp32019-11-15 16:51
 • luon-co-phi-nhan-loai-toi-tim-ta-chuong-0157.mp32019-11-15 16:51
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Khủng Bố Sinh Tồn

THUYS♥️

Thiên Kim Đại Chiến

THUYS♥️

Thiên Y Phượng Cửu

TiKay

Ta Không Thành Tiên

THUYS♥️

Xuyên Thư: Xuyên Thành Miêu Sau Ta Nuôi Nấng Tiểu Hoàng Tử

TiKay

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Sinh Cái Trứng

THUYS♥️

Leave a Reply