Dị Giới Đô Thị

Học Bá Cũng Mở Hack

“110 sao? Ta gọi Bạch Diệp, ta bị phần mềm hack bắt cóc, nhường ta mỗi tháng giao 3000 khối, không trả thù lao liền muốn giết người diệt khẩu! ”

Học bá không đáng sợ, chỉ sợ học bá cũng mở hack.

Converter: HacTamX

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thủ Ác Thốn Quan Xích
 •  Chương: /780
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Không phải hội viên nhân sinh là không hoàn chỉnh nhân sinh (nhiễu khẩu không! )2019-12-18 22:03
 • #2: : Học bá phụ thể2019-12-18 22:04
 • #3: : Nhanh chóng thăng cấp2019-12-18 22:04
 • #4: : Luận rửa tay đối với nhận thưởng tầm quan trọng2019-12-18 22:04
 • #5: : 1 điều mới tài lộ2019-12-18 22:04
 • #6: : Nhiệm vụ quyển sách2019-12-18 22:04
 • #7: : Danh sư chỉ đạo kỳ hiệu2019-12-18 22:04
 • #8: : Còn chưa xem xong đệ nhất khắp cả2019-12-18 22:05
 • #9: : Sắp xếp kỹ xảo2019-12-18 22:05
 • #10: : Tiết tấu đại sư2019-12-18 22:05
 • #11: : Ảnh cái hài lòng nha2019-12-18 22:05
 • #12: : Thi nghiên cứu sắp tới2019-12-18 22:05
 • #13: : Tìm đường chết nhiệm vụ2019-12-18 22:05
 • #14: : Lão sư, ta nhịn không được!2019-12-18 22:05
 • #15: : Nam nhân cởi quần áo vẫn là nam nhân2019-12-18 22:06
 • #16: : Ngủ có điều là một chuyện nhỏ2019-12-18 22:06
 • #17: : Nói mơ, làm không được thật sự2019-12-18 22:06
 • #18: : Nhiệm vụ đổi mới2019-12-18 22:06
 • #19: : Trung y dược tri thức thi đua2019-12-18 22:06
 • #20: : Ngửi mùi biết thuốc2019-12-18 22:06
 • #21: : Nghiên cứu sinh a, ghê gớm!2019-12-18 22:07
 • #22: : Gọi ba ba2019-12-18 22:07
 • #23: : Hội viên thăng cấp2019-12-18 22:07
 • #24: : Giải thi đấu bắt đầu2019-12-18 22:07
 • #25: : Nam nhân có thể rất nhanh2019-12-18 22:07
 • #26: : Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là thống khổ2019-12-18 22:07
 • #27: : Mập gia ta là phát hiện lỗ thủng nam nhân2019-12-18 22:07
 • #28: : Vinh dự cùng trừng phạt2019-12-18 22:07
 • #29: : Phong phú khen thưởng2019-12-18 22:07
 • #30: : Xin sách2019-12-18 22:07
 • #31: : Ta nhưng là học sinh tốt2019-12-18 22:07
 • #32: : Lên cấp đến chuyên gia cấp (cầu thu gom)2019-12-18 22:08
 • #33: : Đọc sách phá trăm quyển (cầu thu gom)2019-12-18 22:08
 • #34: : Tha hương gặp cố tri (thêm chương cầu thu gom)2019-12-18 22:08
 • #35: : Tên mập não động (ta thêm . . Sao sao. . . )2019-12-18 22:08
 • #36: : Gọi cha đều vô dụng2019-12-18 22:08
 • #37: : Đến trường mục đích (thứ hai cầu thu gom đề cử. . . )2019-12-18 22:08
 • #38: : Người thật sự có thể ưu tú đến trắng trợn không kiêng dè sao (yêu yêu đát)2019-12-18 22:08
 • #39: : Trong truyền thuyết kinh nghiệm phó bản? (cầu chống đỡ! )2019-12-18 22:08
 • #40: : Nhiệm vụ mới tuyên bố (cầu chống đỡ)2019-12-18 22:09
 • #41: : Khủng bố cuộc thi2019-12-18 22:09
 • #42: : Đại sư sở dĩ là đại sư (cầu thu gom)2019-12-18 22:09
 • #43: : Còn có thể có như vậy tao thao tác (cảm tạ nữ vương)2019-12-18 22:09
 • #44: : Đánh nhau, kỳ thực chúng ta rất chuyên nghiệp2019-12-18 22:09
 • #45: : Thành tích công bố tiến hành lúc2019-12-18 22:09
 • #46: : Nằm thắng chó hằng ngày2019-12-18 22:09
 • #47: : Ta không phải diễn viên (cầu thu gom)2019-12-18 22:09
 • #48: : Người thứ nhất to lớn dụ hoặc (sửa chữa bản)2019-12-18 22:09
 • #49: : Phòng bị với chưa xảy ra2019-12-18 22:10
 • #50: : Chúng ta quá ưu tú, hắn không áy náy sao?2019-12-18 22:10
 • #51: : Năng lực ứng biến2019-12-18 22:10
 • #52: : Toàn quốc thứ nhất2019-12-18 22:10
 • #53: : Ta đạo sư có chút trâu (cầu thu gom)2019-12-18 22:10
 • #54: : Siêu cấp lớn được mùa (đến đến đến, cầu một đợt thu gom. )2019-12-18 22:10
 • #55: : Nobel thí nghiệm tiểu tổ bồi dưỡng tiêu chuẩn (cầu thu gom)2019-12-18 22:10
 • #56: : Chúng ta không giống nhau. . . Không giống nhau2019-12-18 22:10
 • #57: : 20 triệu a 20 triệu (cầu một sóng lớn thu gom)2019-12-18 22:10
 • #58: : Liên hoàn nhiệm vụ phát động (cầu thu gom sao sao)2019-12-18 22:11
 • #59: : Dài chữ bối một bàn (cầu thu gom)2019-12-18 22:11
 • #60: : Đánh hạ phó bản (cầu thu gom)2019-12-18 22:11
 • #61: : Trương Hàn Lâm tình bạn2019-12-18 22:11
 • #62: : Về nhà2019-12-18 22:11
 • #63: : Ngươi muốn. . . Điện thoại di động này để làm gì!2019-12-18 22:11
 • #64: : Chán nản than đá lão bản hằng ngày2019-12-18 22:11
 • #65: : Bạch lão bản, ngươi sẽ mặt đỏ sao?2019-12-18 22:11
 • #66: : Lão Hà nhà truyền gia bảo2019-12-18 22:11
 • #67: : Không để ý liền thành đại sư (cầu thu gom)2019-12-18 22:12
 • #68: : Giết lợn, ta có thể rất chuyên nghiệp! (cầu thu gom)2019-12-18 22:12
 • #69: : Ta mẹ không phải kiếm tiên, là cường hào! (cầu thu gom)2019-12-18 22:12
 • #70: : Chó trong bụng cũng có thể phun ra bảo2019-12-18 22:12
 • #71: : Bình thản hằng ngày học tập2019-12-18 22:12
 • #72: : Gia tộc di truyền2019-12-18 22:12
 • #73: : Khởi đầu mới2019-12-18 22:12
 • #74: : Ngươi nhất định là tại đùa ta chơi, đúng không?2019-12-18 22:12
 • #75: : Ai cũng đừng nghĩ đi!2019-12-18 22:13
 • #76: : Thanh lý thanh lý WeChat bằng hữu vị2019-12-18 22:13
 • #77: : Phát hiện mới đồ vật2019-12-18 22:13
 • #78: : Luận văn trù bị bên trong2019-12-18 22:13
 • #79: : Kỹ kinh tứ tọa2019-12-18 22:13
 • #80: : Trung y tư duy đối với thí nghiệm ảnh hưởng2019-12-18 22:14
 • #81: : Phát biểu đến (cell )(cầu thu gom)2019-12-18 22:14
 • #82: : Thành công phát biểu2019-12-18 22:14
 • #83: : Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng (cầu thu gom)2019-12-18 22:14
 • #84: : Quốc y đại sư giao lưu quần (cầu thu gom)2019-12-18 22:14
 • #85: : Nhân gia bằng thực lực mở hack. . .2019-12-18 22:14
 • #86: : Từ bỏ?2019-12-18 22:14
 • #87: : Trở tay một đẩy nồi Q2019-12-18 22:14
 • #88: : Lưu lại đi thiếu niên2019-12-18 22:15
 • #89: : Số mệnh an bài ta nuôi chuột (cầu thu gom)2019-12-18 22:15
 • #90: : Linh cơ hơi động tiên sinh2019-12-18 22:15
 • #91: : Hơn nửa đêm. . . Ngươi liền để ta xem cái này? (cầu thu gom)2019-12-18 22:15
 • #92: : Rời đi ca khúc2019-12-18 22:15
 • #93: : Ly biệt sanh tiêu2019-12-18 22:15
 • #94: : Vương Mãnh đường2019-12-18 22:15
 • #95: : Thi vòng hai thông cáo2019-12-18 22:16
 • #96: : Bái phỏng Hồ Phong Vân2019-12-18 22:16
 • #97: : Sơ làm người sư (cầu thu gom)2019-12-18 22:16
 • #98: : Luyện tập thể trạng kiểm tra2019-12-18 22:16
 • #99: : Thế vệ tổ chức thư mời (thêm chương cầu thu gom)2019-12-18 22:16
 • #100: : Ta cũng có fans2019-12-18 22:16
 • #101: : Bạch Hỏa Hoa2019-12-18 22:16
 • #102: : Stockholm biến chứng?2019-12-18 22:16
 • #103: : Hội viên thăng cấp2019-12-18 22:16
 • #104: : Sinh lý học giá trị2019-12-18 22:17
 • #105: : Thi chuẩn bị trước2019-12-18 22:17
 • #106: : Đại sư cũng điên cuồng2019-12-18 22:17
 • #107: : Hạnh phúc đến quá nhanh lại như lốc xoáy2019-12-18 22:17
 • #108: : Ngươi sẽ kể chuyện xưa sao? (vì là lưu vạn đêm chưa hết vạn thưởng thêm chương)2019-12-18 22:17
 • #109: : Hứa Nhan luận văn2019-12-18 22:17
 • #110: : Kiều Hiểu Dương lời khuyên2019-12-18 22:17
 • #111: : Thi vòng hai bắt đầu2019-12-18 22:17
 • #112: : Phổ Trạch bệnh viện2019-12-18 22:17
 • #113: : Thực tiễn kỹ năng cuộc thi2019-12-18 22:18
 • #114: : Phỏng vấn2019-12-18 22:18
 • #115: : Phúc họa tương y2019-12-18 22:18
 • #116: : Xin xét duyệt chế2019-12-18 22:18
 • #117: : Báo danh thành công2019-12-18 22:18
 • #118: : Tường đổ mọi người đẩy2019-12-18 22:18
 • #119: : Không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài2019-12-18 22:19
 • #120: : Ta khuyên Thiên Công chấn hưng lại2019-12-18 22:19
 • #121: : Cải cách bên trong Hải thị trung y dược2019-12-18 22:19
 • #122: : Làm ngươi fans rất hạnh phúc2019-12-18 22:19
 • #123: : Hồ đồ trung y2019-12-18 22:19
 • #124: : Luận văn làm giả2019-12-18 22:19
 • #125: : Trường học thái độ2019-12-18 22:19
 • #126: : 1 mảnh ồ lên2019-12-18 22:19
 • #127: : Lang đang bỏ tù thì lại làm sao2019-12-18 22:20
 • #128: : Phóng viên phỏng vấn2019-12-18 22:20
 • #129: : Biểu dương tin2019-12-18 22:20
 • #130: : Điểm danh2019-12-18 22:20
 • #131: : Các hiệu trưởng mục đích2019-12-18 22:20
 • #132: : Coro số liệu2019-12-18 22:20
 • #133: : Loại cỡ lớn nghiên cứu khoa học nghiên cứu và thảo luận hội2019-12-18 22:20
 • #134: : Môn thống kê thăng cấp2019-12-18 22:20
 • #135: : Kỹ năng cây diễn sinh2019-12-18 22:21
 • #136: : Nhận thưởng tiến hành lúc2019-12-18 22:21
 • #137: : Nghiên cứu khoa học kỹ năng2019-12-18 22:21
 • #138: : Lữ Phụng Tiên2019-12-18 22:21
 • #139: : Lưu Bạc Lễ nhiệm vụ2019-12-18 22:21
 • #140: : P=0,05?2019-12-18 22:21
 • #141: : Đại phát hiện!2019-12-18 22:22
 • #142: : Mạnh Vân Hi2019-12-18 22:22
 • #143: : 1 cái cơ hội lớn!2019-12-18 22:22
 • #144: : Bạch Diệp kế hoạch2019-12-18 22:22
 • #145: : MIO trọng điểm quan tâm2019-12-18 22:22
 • #146: : Xin độc quyền2019-12-18 22:22
 • #147: : Tên mập ý nghĩ2019-12-18 22:22
 • #148: : Tiền! Tiền! Tiền2019-12-18 22:22
 • #149: : Bán cháy hàng2019-12-18 22:22
 • #150: : Thay quyền thương2019-12-18 22:22
 • #151: : Từ trên xuống dưới cùng từ dưới lên trên vấn đề2019-12-18 22:23
 • #152: : Đầu đề kế hoạch2019-12-18 22:23
 • #153: : Đầu đề nhiệm vụ lĩnh2019-12-18 22:23
 • #154: : Hóa chỉnh vì là 0 sách lược2019-12-18 22:23
 • #155: : Bạch Diệp muốn kiếm chuyện nhi2019-12-18 22:23
 • #156: : Gien công trình!2019-12-18 22:24
 • #157: : Chọc thủng trời2019-12-18 22:24
 • #158: : Khủng bố như vậy2019-12-18 22:24
 • #159: : Nặng cân!2019-12-18 22:24
 • #160: : Trương Hàn Lâm khiếp sợ2019-12-18 22:24
 • #161: : Dương Mộc Quân chủ động xin2019-12-18 22:24
 • #162: : Liên hoàn nhiệm vụ2019-12-18 22:25
 • #163: : Đường Hán thô bạo2019-12-18 22:25
 • #164: : Nhân vật trọng yếu2019-12-18 22:25
 • #165: : Lương một năm 100 vạn2019-12-18 22:25
 • #166: : Bạch tổng ra tay2019-12-18 22:25
 • #167: : Phong vân tế hội2019-12-18 22:25
 • #168: : Đại biến cách2019-12-18 22:26
 • #169: : Cuối cùng quyết định2019-12-18 22:26
 • #170: : Bụi bậm lắng xuống2019-12-18 22:26
 • #171: : Cho ngươi nâng nhắc nhở2019-12-18 22:26
 • #172: : Xin phòng thí nghiệm2019-12-18 22:26
 • #173: : Bã cũng là thứ tốt2019-12-18 22:26
 • #174: : Đúng! Đổi xe. . .2019-12-18 22:26
 • #175: : Mới độc quyền chuyển nhượng2019-12-18 22:26
 • #176: : Gặp lại cơ duyên2019-12-18 22:27
 • #177: : Dược Đằng khoa học kỹ thuật2019-12-18 22:27
 • #178: : Thông qua thử doanh2019-12-18 22:27
 • #179: : Ta muốn ngươi để làm gì2019-12-18 22:27
 • #180: : Chúng ta thành công2019-12-18 22:27
 • #181: : Đệ 1 món tiền vốn đưa vào2019-12-18 22:27
 • #182: : Tuyển mộ hội2019-12-18 22:27
 • #183: : Thân phận tiêu phối2019-12-18 22:28
 • #184: : Tài trợ tốt nghiệp dạ hội2019-12-18 22:28
 • #185: Gặp lại, ta đại học2019-12-18 22:28
 • #186: : Bị lũng đoạn kỹ thuật2019-12-18 22:28
 • #187: : Gien công trình thăng cấp2019-12-18 22:28
 • #188: : Tồn tại chất vấn2019-12-18 22:28
 • #189: : Thành công tiết lộ (cầu đặt mua)2019-12-18 22:28
 • #190: : Thiên đại kinh hỉ2019-12-18 22:28
 • #191: : Này chính là một ảnh hưởng thế giới tin tức (cầu đặt mua)2019-12-18 22:29
 • #192: : Đem tin tức này công bố ra ngoài2019-12-18 22:29
 • #193: : Cuối cùng kết toán2019-12-18 22:29
 • #194: : Ta ở khuyên lùi các ngươi2019-12-18 22:29
 • #195: : Nhận thưởng tiến hành lúc2019-12-18 22:29
 • #196: : Vào khoa hậu môn ruột2019-12-18 22:29
 • #197: : Bác sĩ. . . Nhẹ chút!2019-12-18 22:29
 • #198: : Hậu môn ruột chỉ xem bệnh2019-12-18 22:30
 • #199: : Thường Lập Cường kinh ngạc2019-12-18 22:30
 • #200: : Cái kia chỉ tay phong tình2019-12-18 22:30
 • #201: : Chủ nhiệm! Ngươi xem. . . Này đóa hoa cúc rất không giống nhau a!2019-12-18 22:30
 • #202: : Mô phỏng phòng thí nghiệm diệu dụng! (cầu đặt mua)2019-12-18 22:30
 • #203: : Cũng không biết *** không nóng2019-12-18 22:30
 • #204: : Trung cấp chuyên môn đổi gói thuốc2019-12-18 22:31
 • #205: : Chúng ta muốn xuất viện!2019-12-18 22:31
 • #206: : Khoảng cách chủ nhiệm còn thiếu một chút2019-12-18 22:31
 • #207: : Keng! Một số tiền lớn vào sổ!2019-12-18 22:31
 • #208: : Danh tự này rất nông thôn2019-12-18 22:31
 • #209: : Ta muốn cho Đông Kinh hừng hực một lần2019-12-18 22:31
 • #210: : Đông Kinh! Ta chắc chắn lấy hừng hực tư thái bước vào!2019-12-18 22:31
 • #211: Cây đuốc thứ nhất!2019-12-18 22:32
 • #212: Bởi vì .2019-12-18 22:32
 • #213: : Ta muốn cho cây anh đào một đài cũng bán không xong! (vì là phong thái quan hán Đường minh chủ thêm chương2019-12-18 22:32
 • #214: : Đây là một không có chút ý nghĩa nào phát minh (vì là phong thái quan hán Đường minh chủ thêm chương)2019-12-18 22:32
 • #215: : Ta có thể chứng minh!2019-12-18 22:32
 • #216: : Ẩn giấu nhiệm vụ phát động (vì là minh chủ phong thái quan hán Đường thêm chương)2019-12-18 22:32
 • #217: : sinh lý khúc độ vấn đề (vì là phong thái quan hán Đường minh chủ thêm chương)2019-12-18 22:32
 • #218: : thay ta đem cúp mang về (vì là P người lại Đà chủ Thêm chương)2019-12-18 22:33
 • #219: : Tương Điền Ngọc âm mưu2019-12-18 22:33
 • #220: : ngươi không phải một người ở chiến đấu (cầu đặt mua)2019-12-18 22:33
 • #221: : dùng con kia bị vận nước gia trì tay đến nhận thưởng! (cầu đặt mua)2019-12-18 22:33
 • #222: : không biết xấu hổ2019-12-18 22:33
 • #223: : thủ tướng tự tay viết viết chữ2019-12-18 22:33
 • #224: :2019-12-18 22:34
 • #225: : Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy (4200 chữ vì là P người lại, ký 1987 vạn thưởng thêm chương)2019-12-18 22:34
 • #226: : Bạch lão sư gặp lại2019-12-18 22:34
 • #227: : Thanh Hoa giáo thụ tốt? Còn Bắc Đại giáo thụ tốt?2019-12-18 22:34
 • #228: : Á Châu khoa học tạp chí đỉnh cao diễn đàn thư mời2019-12-18 22:34
 • #229: : Cơ hội tới!2019-12-18 22:34
 • #230: : Ai là Bạch Diệp!2019-12-18 22:34
 • #231: : Tên gọi hệ thống kích hoạt2019-12-18 22:34
 • #232: : Quần anh tập trung2019-12-18 22:35
 • #233: : Thư sinh khí phách, chỉ trích mới cường tráng2019-12-18 22:35
 • #234: : Cúp có chút nặng2019-12-18 22:35
 • #235: : Đạp tuyết mà đến cô nương2019-12-18 22:35
 • #236: : Khoa chỉnh hình2019-12-18 22:35
 • #237: : Tìm người nắm chặt tay2019-12-18 22:35
 • #238: : 6 tinh nhận thưởng2019-12-18 22:35
 • #239: : Dần vào cảnh đẹp ở2019-12-18 22:35
 • #240: : Tình huống khẩn cấp2019-12-18 22:35
 • #241: : Gia truyền2019-12-18 22:35
 • #242: : Khiêu chiến nhiệm vụ phát động2019-12-18 22:36
 • #243: : Hệ thống nhắc nhở2019-12-18 22:36
 • #244: : Đối với 1 phần nghề nghiệp tôn kính2019-12-18 22:36
 • #245: : Vinh dự tên gọi hệ thống!2019-12-18 22:36
 • #246: : Số một khó cầu2019-12-18 22:36
 • #247: : Không vì là năm căn hộ khom lưng2019-12-18 22:36
 • #248: : Trong mắt ta chỉ có ngươi: Học tập!2019-12-18 22:36
 • #249: : Người máy cơ hội2019-12-18 22:37
 • #250: : Cho ngươi đề cử cái trâu bác đạo2019-12-18 22:37
 • #251: : Minh tinh xem bệnh2019-12-18 22:37
 • #252: : Ta có phán đoán của ta tiêu chuẩn2019-12-18 22:37
 • #253: : Ta chắc chắn2019-12-18 22:37
 • #254: : Ta muốn chuyển viện2019-12-18 22:37
 • #255: : Khung xương vẻ đẹp2019-12-18 22:37
 • #256: : Một người một ức đi!2019-12-18 22:37
 • #257: : Tội!2019-12-18 22:38
 • #258: :2019-12-18 22:38
 • #259: : Chân tướng rõ ràng! (cầu đặt mua ~)2019-12-18 22:38
 • #260: : Cuối năm đại hội2019-12-18 22:38
 • #261: : Viên mãn2019-12-18 22:38
 • #262: : Khẩn cấp thông báo2019-12-18 22:38
 • #263: : Ta muốn ghi danh!2019-12-18 22:38
 • #264: : Bởi vì ta gọi Bạch Diệp2019-12-18 22:39
 • #265: : Tình mẹ là ích kỷ, cũng là vĩ đại nhất2019-12-18 22:39
 • #266: : Đến Mạch quốc2019-12-18 22:39
 • #267: : Sinh mệnh yếu đuối2019-12-18 22:39
 • #268: : Quang minh2019-12-18 22:39
 • #269: : Thương phổi không thương tâm2019-12-18 22:39
 • #270: : 1 sóng chưa hòa2019-12-18 22:39
 • #271: : Đại niên 30 nhi2019-12-18 22:39
 • #272: : Tự nghĩ ra kỹ năng2019-12-18 22:40
 • #273: : Bạch Diệp kế hoạch2019-12-18 22:40
 • #274: : Phân cấp xem bệnh liệu2019-12-18 22:40
 • #275: : 30 triệu2019-12-18 22:40
 • #276: : Kiếm bộn rồi. . .2019-12-18 22:40
 • #277: : Khủng bố như vậy! Tê... (năm ngàn chữ đại chương cầu đặt mua ~)2019-12-18 22:40
 • #278: : Đây là giấy vụn2019-12-18 22:40
 • #279: : Thả ra Bạch Diệp, để cho ta tới!2019-12-18 22:41
 • #280: : Tăng lên kinh nghiệm2019-12-18 22:41
 • #281: : Bạch lão sư tinh túy ~2019-12-18 22:41
 • #282: : Thị trưởng tìm ngươi2019-12-18 22:41
 • #283: : Có đất phong quý tộc?2019-12-18 22:41
 • #284: :2019-12-18 22:41
 • #285: : Thần kỳ hội nghị2019-12-18 22:41
 • #286: : Sư phụ đi ra thể dục buổi sáng2019-12-18 22:42
 • #287: : Gia phong!2019-12-18 22:42
 • #288: : Ta lãnh thổ2019-12-18 22:42
 • #289: : Ăn cơm? Nào có đơn giản như vậy ~2019-12-18 22:42
 • #290: : Mạch quốc phần tan hát (cầu đặt mua)2019-12-18 22:42
 • #291: :2019-12-18 22:42
 • #292: : Mắt sáng diệu dụng2019-12-18 22:42
 • #293: : Nhận thưởng tiến hành lúc (cảm giác Tạ minh chủ thích xem sách tiểu đồng bọn khen thưởng)2019-12-18 22:42
 • #294: : Thanh nang thư hiện! (2/5 cảm giác Tạ hộ pháp GZ86LG huynh đệ 2 vạn khen thưởng)2019-12-18 22:42
 • #295: : Bạch Diệp dã tâm ( )2019-12-18 22:42
 • #296: : Cơ duyên kinh hiện (4/5, cầu đặt mua)2019-12-18 22:42
 • #297: : Quyết định! (5/5, cầu đặt mua! )2019-12-18 22:43
 • #298: : Đạp phá thiết hài vô mịch xử2019-12-18 22:43
 • #299: : Chiếm được toàn không uổng thời gian2019-12-18 22:43
 • #300: : Từ chức (cảm tạ chính là không tin ngươi cùng mới đà chủ vạn thưởng)2019-12-18 22:43
 • #301: : Đến rồi đại nhân vật2019-12-18 22:43
 • #302: : Thủ thế chờ đợi2019-12-18 22:43
 • #303: : Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật2019-12-18 22:43
 • #304: : Thủ trưởng. . . Ta có thể vào nghe một chút à?2019-12-18 22:43
 • #305: : Bạch lão bản qua2019-12-18 22:43
 • #306: : Bạch Đông Lâm chuyện cũ2019-12-18 22:44
 • #307: : Nhân quả Luân Hồi2019-12-18 22:44
 • #308: : Quân khu mời2019-12-18 22:44
 • #309: : Từ chối2019-12-18 22:44
 • #310: : Đều viết ở Phúc Bố Tư trên bảng xếp hạng2019-12-18 22:44
 • #311: : Cuối cùng quyết định2019-12-18 22:44
 • #312: : Hắn có một đứa con trai tốt2019-12-18 22:44
 • #313: : Mặt trên quyết định2019-12-18 22:45
 • #314: : Lần thứ nhất2019-12-18 22:45
 • #315: : Quỳnh Tư ý nghĩ2019-12-18 22:45
 • #316: : Quần anh tập hợp2019-12-18 22:45
 • #317: : Thần bí chủ xe2019-12-18 22:45
 • #318: : Xá cũng không nỡ, không muốn cũng hiếm thấy2019-12-18 22:45
 • #319: : Nhân sinh có bốn cái sự tình2019-12-18 22:46
 • #320: : pk( )2019-12-18 22:46
 • #321: : Lúng túng biên nhận nhân số2019-12-18 22:46
 • #322: : Học thuật, xưa nay không cần lẫn lộn2019-12-18 22:46
 • #323: : Cho mời Bạch Diệp.2019-12-18 22:46
 • #324: : Nguyên sang kiểm tra2019-12-18 22:46
 • #325: : Tranh chấp!2019-12-18 22:46
 • #326: : Bởi vì ta khát vọng thắng lợi!2019-12-18 22:47
 • #327: : Toàn bộ từ chức2019-12-18 22:47
 • #328: : ( liễu diệp đao ) mở xuất bản2019-12-18 22:47
 • #329: : Lão sư? Lão sư!2019-12-18 22:47
 • #330: : Học y khổ bức ~~ ý nghĩ2019-12-18 22:47
 • #331: : Sinh nhật vui vẻ!2019-12-18 22:47
 • #332: : Ta. . . Không tư cách2019-12-18 22:47
 • #333: : Ngươi đến cùng là hạng người gì?2019-12-18 22:47
 • #334: : Tiến sĩ2019-12-18 22:47
 • #335: : Ra đại sự!2019-12-18 22:48
 • #336: : Là ai? Hắn là ai!2019-12-18 22:48
 • #337: : Bạch Diệp đến rồi!2019-12-18 22:48
 • #338: : Ta đang đợi Bạch Diệp!2019-12-18 22:48
 • #339: : Ta muốn lên đường rồi2019-12-18 22:48
 • #340: : Ngươi được ngươi lên!2019-12-18 22:48
 • #341: : Ngươi là ai? Ngươi nhục nhã ta!2019-12-18 22:48
 • #342: : Giải phẫu trực tiếp2019-12-18 22:48
 • #343: : Quan tâm đông đảo2019-12-18 22:48
 • #344: : Thành công (vì là 4O4 huynh đệ thêm chương)2019-12-18 22:48
 • #345: :2019-12-18 22:49
 • #346: : Lương tâm hệ thống2019-12-18 22:49
 • #347: : Một viên vượt thời đại cái đinh2019-12-18 22:49
 • #348: : Los Angeles thị lập bệnh viện chấn động2019-12-18 22:49
 • #349: : Tuyển mộ2019-12-18 22:49
 • #350: : Phát hiện hi hữu nhân tài2019-12-18 22:49
 • #351: : Kinh thấy phi phàm nhân tài!2019-12-18 22:50
 • #352: : Chuyện tốt liên tục2019-12-18 22:50
 • #353: : Chuẩn bị trở về quốc2019-12-18 22:50
 • #354: : Trường Giang học giả nhận người2019-12-18 22:50
 • #355: : Còn có thể có này sóng thao tác?2019-12-18 22:50
 • #356: : Kinh nghiệm tăng vọt (cảm tạ á đế tinh lam vạn thưởng)2019-12-18 22:50
 • #357: : Nobel thưởng mê hoặc2019-12-18 22:50
 • #358: Ôm bắp đùi, mau mau!2019-12-18 22:50
 • #359: : Cái gì trò chơi ?2019-12-18 22:51
 • #360: : Trắng. . . Bạch lão sư!2019-12-18 22:51
 • #361: : Xuất lực2019-12-18 22:51
 • #362: : Mới hình thức2019-12-18 22:51
 • #363: : Chữa bệnh tin tức2019-12-18 22:51
 • #364: : Này sóng không thiệt thòi, không, là huyết kiếm lời!2019-12-18 22:51
 • #365: : Mang theo đoàn đội mở hack2019-12-18 22:52
 • #366: : Quân diễn nhiệm vụ2019-12-18 22:52
 • #367: : Này sóng không thiệt thòi, không, là huyết kiếm lời!2019-12-18 22:52
 • #368: : Mang theo đoàn đội mở hack2019-12-18 22:52
 • #369: : Quân diễn nhiệm vụ2019-12-18 22:52
 • #370: : Chí lớn nhưng tài mọn2019-12-18 22:52
 • #371: : Ta chính là bối cảnh! (cảm tạ Thực Thần minh chủ hai vạn khen thưởng)2019-12-18 22:52
 • #372: : Tu hú chiếm tổ chim khách? Cảm tạ 404 huynh đệ vạn thưởng2019-12-18 22:53
 • #373: : Nhân tài kiệt xuất (cảm tạ Thực Thần hào khí hai vạn thưởng)2019-12-18 22:53
 • #374: : Từ Hiểu Tiền sự kiện kết thúc2019-12-18 22:53
 • #375: :2019-12-18 22:53
 • #376: : Ngươi tới làm hội trưởng2019-12-18 22:53
 • #377: : Ngươi không tiền! (cảm tạ 404 huynh đệ hào khí vạn thưởng)2019-12-18 22:53
 • #378: : Cơ hội2019-12-18 22:53
 • #379: : Kinh hỉ (cảm tạ Đường Già Lam huynh đệ hào khí vạn thưởng)2019-12-18 22:53
 • #380: : Quân tử báo thù, mười năm không muộn2019-12-18 22:53
 • #381: : Hạt giống hơi nhiều2019-12-18 22:54
 • #382: : Bay tới ngang tài2019-12-18 22:54
 • #383: : Xuất sư gói quà2019-12-18 22:54
 • #384: : Thiên đại kinh hỉ2019-12-18 22:54
 • #385: : Kinh nghiệm chuyển hóa thành nhận thưởng2019-12-18 22:54
 • #386: : Thứ tốt đi ra (cảm tạ 404 huynh đệ vạn thưởng)2019-12-18 22:54
 • #387: : Phát hiện một biện pháp hay (2 hợp 1)2019-12-18 22:54
 • #388: : Thần kỳ kỹ năng2019-12-18 22:55
 • #389: : Đúng dịp2019-12-18 22:55
 • #390: : Hai lạng thịt heo2019-12-18 22:55
 • #391: :2019-12-18 22:55
 • #392: : Ai cũng không được2019-12-18 22:55
 • #393: : Kinh thiên đại phát hiện2019-12-18 22:55
 • #394: : Rốt cuộc tìm được ngươi2019-12-18 22:55
 • #395: : Được rồi, ngươi trâu bò, ta nghe ngươi2019-12-18 22:55
 • #396: : Ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi dĩ nhiên. . .2019-12-18 22:56
 • #397: : Sáu trăm triệu đô la mỹ kế hoạch lớn2019-12-18 22:56
 • #398: : Cổ động2019-12-18 22:56
 • #399: : Hắn hành!2019-12-18 22:56
 • #400: : Mười liền đánh2019-12-18 22:56
 • #401: : Bạch chủ nhiệm tốt2019-12-18 22:56
 • #402: : Chuẩn bị vào khoa2019-12-18 22:56
 • #403: : Liền này nhỉ?2019-12-18 22:56
 • #404: : Kế hoạch lớn!2019-12-18 22:56
 • #405: : Tiền đồ tươi sáng2019-12-18 22:57
 • #406: : Các loại gió2019-12-18 22:57
 • #407: : Gió đến rồi2019-12-18 22:57
 • #408: : Tin tức tốt một đống lớn2019-12-18 22:57
 • #409: : Làm giàu làm giàu2019-12-18 22:57
 • #410: : Người lãnh đạo muốn tới2019-12-18 22:57
 • #411: : Cái kia một đôi vận nước gia trì hai tay2019-12-18 22:57
 • #412: : Bình cảnh kinh nghiệm nhiệm vụ2019-12-18 22:57
 • #413: : Về khoa2019-12-18 22:57
 • #414: : Não bệnh khoa bệnh tật2019-12-18 22:58
 • #415: : Mặt đơ2019-12-18 22:58
 • #416: : Khác với tất cả mọi người2019-12-18 22:58
 • #417: : Không là thua ở hàng bắt đầu (cầu đặt mua)2019-12-18 22:58
 • #418: : Thấu. . . Thấu đâm (cầu đặt mua)2019-12-18 22:58
 • #419: : Ồn ào chủ nhiệm2019-12-18 22:58
 • #420: : Đều là trang?2019-12-18 22:58
 • #421: : Ngươi muốn đục khoét nền tảng!2019-12-18 22:59
 • #422: : Không thể, thật đời cũng không thể!2019-12-18 22:59
 • #423: : Giấy vệ sinh cố sự2019-12-18 22:59
 • #424: : Cạnh tiêu đi tới (cầu đặt mua)2019-12-18 22:59
 • #425: : Ta có thể đâm một trăm2019-12-18 22:59
 • #426: : Bảo hiểm y tế sự tình2019-12-18 22:59
 • #427: : Nỗ lực người vận may sẽ không quá kém2019-12-18 22:59
 • #428: : Vương Văn Lượng ngày mai2019-12-18 23:00
 • #429: : Vô hình Chi Nhận2019-12-18 23:00
 • #430: : Vô tình Chi Nhận2019-12-18 23:00
 • #431: : Bồi thường tiền!2019-12-18 23:00
 • #432: : Thất vọng2019-12-18 23:00
 • #433: : Bức vi nương xướng2019-12-18 23:00
 • #434: : Lão sư, ta nghĩ nghiên cứu hắn!2019-12-18 23:01
 • #435: : Lúc còn trẻ, phạm sai lầm không phải chuyện gì xấu2019-12-18 23:01
 • #436: : Chăm sóc nhiều hơn2019-12-18 23:01
 • #437: : Toàn khoa người hi vọng2019-12-18 23:01
 • #438: : Xong rồi!2019-12-18 23:01
 • #439: : Tìm kiếm dòng suy nghĩ2019-12-18 23:01
 • #440: : Lá gan phải lớn hơn! (cầu đặt mua)2019-12-18 23:01
 • #441: : Chế định quy tắc người2019-12-18 23:01
 • #442: : Hi vọng2019-12-18 23:01
 • #443: : Hợp kim kế hoạch2019-12-18 23:01
 • #444: : Sóng lớn mênh mông2019-12-18 23:02
 • #445: : Phó bản nhiệm vụ2019-12-18 23:02
 • #446: : Chính nghĩa phát ra tiếng2019-12-18 23:02
 • #447: : Điếc không sợ súng?2019-12-18 23:02
 • #448: : Cuối cùng2019-12-18 23:02
 • #449: : Chết đạo hữu bất tử bần đạo2019-12-18 23:02
 • #450: : Lạc hậu liền nên đào thải2019-12-18 23:02
 • #451: : Hố cha trò chơi2019-12-18 23:02
 • #452: : Lão Bạch hứa hẹn2019-12-18 23:03
 • #453: : Tâm thái thay đổi2019-12-18 23:03
 • #454: : Đại tin tức2019-12-18 23:03
 • #455: : Bác đạo?2019-12-18 23:03
 • #456: : Cơ sở khen thưởng hoàn thành2019-12-18 23:03
 • #457: : Đường cong cứu quốc2019-12-18 23:04
 • #458: : Đột nhiên xuất hiện tao2019-12-18 23:04
 • #459: : Đau lòng không thể thở nổi2019-12-18 23:04
 • #460: : Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là quá non nớt a!2019-12-18 23:04
 • #461: : Ta có một điều kiện2019-12-18 23:04
 • #462: : Chuyện tốt2019-12-18 23:05
 • #463: : Một ức, 10000 cái vạn!2019-12-18 23:05
 • #464: : Mây gió biến ảo2019-12-18 23:05
 • #465: : Cùng đài thi đấu2019-12-18 23:05
 • #466: : Gan lớn một điểm, hài tử!2019-12-18 23:05
 • #467: : Rõ ràng ngươi muốn chính là cái gì2019-12-18 23:05
 • #468: : Xa hoa đội hình2019-12-18 23:05
 • #469: : Sáng kiếm!2019-12-18 23:06
 • #470: : Lần này, chúng ta không chịu thua!2019-12-18 23:06
 • #471: : Tằng Tân Quốc thỉnh cầu2019-12-18 23:06
 • #472: : Quét hình2019-12-18 23:06
 • #473: : Khiến người ta kinh hỉ chiều sâu quét hình2019-12-18 23:06
 • #474: : Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề (quản đường dài bao xa)2019-12-18 23:06
 • #475: : Ta đem trên dưới mà tìm kiếm2019-12-18 23:06
 • #476: : Ngư ông đắc lợi SPOM2019-12-18 23:06
 • #477: : Tân niên lễ vật2019-12-18 23:07
 • #478: : Tụ tập cỗ hoá chất2019-12-18 23:07
 • #479: : Cơ hội là cần tranh thủ2019-12-18 23:07
 • #480: : Thí nghiệm tiến triển2019-12-18 23:07
 • #481: : Một không xuống trong lòng Hồ Nhuận2019-12-18 23:07
 • #482: : Cao thủ cô quạnh2019-12-18 23:07
 • #483: : Một cái chua xót nước mắt2019-12-18 23:07
 • #484: : Morinaga phát triển kế hoạch2019-12-18 23:08
 • #485: : Người trẻ tuổi, cần chính diện thần tượng2019-12-18 23:08
 • #486: : Kỹ năng đột phá2019-12-18 23:08
 • #487: : Nghiên cứu khoa học trăm cường2019-12-18 23:08
 • #488: : Chuẩn bị kết đề2019-12-18 23:08
 • #489: : 20 ức đô la mỹ2019-12-18 23:08
 • #490: : Kết đề (1/2)2019-12-18 23:08
 • #491: : Kết đề (2/2)2019-12-18 23:08
 • #492: : Miễn phí tặng dược2019-12-18 23:09
 • #493: : Vấn đề nam hài2019-12-18 23:09
 • #494: : Bạch Diệp phát hỏa2019-12-18 23:09
 • #495: : Mã Vân điện thoại2019-12-18 23:09
 • #496: : Tặng xe!2019-12-18 23:09
 • #497: : Cổ phần trao đổi2019-12-18 23:10
 • #498: : Tạm thời được lợi SPOM2019-12-18 23:10
 • #499: : Không tử tế SPOM2019-12-18 23:10
 • #500: : Trung ương đài truyền hình2019-12-18 23:10
 • #501: : Đáng tiếc nguội2019-12-18 23:10
 • #502: : Bận rộn Mark2019-12-18 23:10
 • #503: : Gan lớn Bạch Diệp2019-12-18 23:10
 • #504: : Các ngươi thật xuẩn2019-12-18 23:10
 • #505: : Các ngươi —— thay đổi!2019-12-18 23:10
 • #506: : Xin lỗi, ngài nói cái gì, ta không có nghe rõ (2 hợp 1 đại chương tiết)2019-12-18 23:11
 • #507: : Lý Tử Nhan tâm tư2019-12-18 23:11
 • #508: : Bạch Diệp, ngươi không phải người đàn ông2019-12-18 23:11
 • #509: : Báo lại quê hương2019-12-18 23:11
 • #510: : Mở ra nhìn2019-12-18 23:11
 • #511: : Quá quý trọng!2019-12-18 23:11
 • #512: : Khiếp sợ toàn trường2019-12-18 23:11
 • #513: : Khoa chỉnh hình người máy!2019-12-18 23:12
 • #514: : Ta có thể làm chủ, ngươi đến cúi đầu!2019-12-18 23:12
 • #515: : Một người, là có thể ảnh hưởng đến chính sách!2019-12-18 23:12
 • #516: : Cơ sở kỹ năng tầm quan trọng.2019-12-18 23:12
 • #517: : Từ chối2019-12-18 23:12
 • #518: : Chỉ trách ngươi. . . Quá tuổi trẻ2019-12-18 23:12
 • #519: : Xấu xí, nghĩ hay lắm2019-12-18 23:12
 • #520: : Thành ý mười phần2019-12-18 23:13
 • #521: : Đào hố, lấp điểm thổ2019-12-18 23:13
 • #522: : Ngươi —— không xứng!2019-12-18 23:13
 • #523: : Ta này bạo tính khí2019-12-18 23:13
 • #524: : Tuổi già chí chưa già chí ở ngàn dặm2019-12-18 23:13
 • #525: : Một phong gởi thư2019-12-18 23:13
 • #526: : Albany2019-12-18 23:13
 • #527: : Hắn không thay đổi, chỉ là già2019-12-18 23:13
 • #528: : Vượt xa quá khứ2019-12-18 23:13
 • #529: : Nhân sinh, từng người đặc sắc2019-12-18 23:14
 • #530: : Ngày mai, chúng ta lấy ngươi làm vinh!2019-12-18 23:14
 • #531: : Tấn Tây phúc tinh!2019-12-18 23:14
 • #532: : Đời ta nhất quang vinh sự tình2019-12-18 23:14
 • #533: : Biểu lộ (một)2019-12-18 23:14
 • #534: : Tam tuyệt một trong2019-12-18 23:14
 • #535: : Mới ý nghĩ!2019-12-18 23:15
 • #536: : Người tâm phúc2019-12-18 23:15
 • #537: : Dao giải phẫu của ta cũng có thể làm đồ đao2019-12-18 23:15
 • #538: : Loan chảy2019-12-18 23:15
 • #539: : Thời khắc này, thuộc về ngươi!2019-12-18 23:15
 • #540: : Có chuyện xảy ra (1/4)2019-12-18 23:15
 • #541: : Có ẩn tình khác)(2/4)2019-12-18 23:15
 • #542: : Ta nghĩ bớt chút tiền thuê nhà (vì là Thực Thần minh chủ huynh đệ thêm chương)2019-12-18 23:15
 • #543: : Ta đối với ngươi không có hứng thú (vì là Thực Thần huynh đệ thêm chương)2019-12-18 23:16
 • #544: : Trước khi rời đi sanh tiêu2019-12-18 23:16
 • #545: : Phương tâm ám hứa2019-12-18 23:16
 • #546: : Khiêu chiến phó bản!2019-12-18 23:16
 • #547: : Trung Quốc có ngưu nhân2019-12-18 23:16
 • #548: : Đường ruột khuẩn quần đồ phổ2019-12-18 23:16
 • #549: : Phát hiện bảo tàng2019-12-18 23:17
 • #550: : Jack phủ định2019-12-18 23:17
 • #551: : Ta đánh cược, ta sẽ thắng2019-12-18 23:17
 • #552: : Dự trù mới phòng nghiên cứu2019-12-18 23:17
 • #553: : Muôn người chú ý2019-12-18 23:17
 • #554: : Cực kỳ ngoạn mục khóa2019-12-18 23:17
 • #555: : Khủng bố2019-12-18 23:17
 • #556: : Xây dựng vi sinh vật trung tâm nghiên cứu2019-12-18 23:17
 • #557: : Không bao lâu nữa2019-12-18 23:17
 • #558: : Chuyên tâm tu luyện2019-12-18 23:18
 • #559: : Kiếm bộn rồi2019-12-18 23:18
 • #560: : Bạch Diệp địa vị2019-12-18 23:18
 • #561: : Bạch Diệp, ngươi tới làm lão đại!2019-12-18 23:18
 • #562: : Phổ Trạch phúc âm2019-12-18 23:18
 • #563: : Bạch Diệp tranh đoạt chiến2019-12-18 23:18
 • #564: : Dẫn dắt2019-12-18 23:18
 • #565: : Tìm tới ngươi! Truy khôi thủ phạm đồ vật!2019-12-18 23:18
 • #566: : Chung cực vũ khí2019-12-18 23:18
 • #567: : Lưu Việt kiểu an ủi2019-12-18 23:18
 • #568: : Thanh âm quen thuộc2019-12-18 23:19
 • #569: : Văn hóa tự tin2019-12-18 23:19
 • #570: : Này không chỉ là ta một người giấc mơ2019-12-18 23:19
 • #571: : Đầu mối chính nhiệm vụ tái hiện2019-12-18 23:19
 • #572: : Ngàn tỉ phú ông trò chơi2019-12-18 23:19
 • #573: : Phú hào trò chơi (hai)2019-12-18 23:19
 • #574: : Tiêu tiền như nước2019-12-18 23:19
 • #575: : Bạch Diệp gia tộc2019-12-18 23:19
 • #576: : Tập trung trao giải2019-12-18 23:19
 • #577: : Thời đại ôm ấp2019-12-18 23:20
 • #578: : Mỗi người đều có sự khác biệt cảnh ngộ2019-12-18 23:20
 • #579: : Thần kỳ một màn2019-12-18 23:20
 • #580: : Thành Công vé vào cửa2019-12-18 23:20
 • #581: : Kỳ hoa! Quét mới tam quan lý luận!2019-12-18 23:20
 • #582: : Ông lão hàng lậu2019-12-18 23:20
 • #583: : Đáp án! Rốt cuộc tìm được!2019-12-18 23:20
 • #584: : Đội ngũ khổng lồ!2019-12-18 23:21
 • #585: : Hưng sư động chúng2019-12-18 23:21
 • #586: : Nguyện ngàn phàm qua tận trở về vẫn là thiếu niên2019-12-18 23:21
 • #587: : Ta hi vọng xem đến ngày đó2019-12-18 23:21
 • #588: : Bất cứ lúc nào quan tâm2019-12-18 23:21
 • #589: : Nghiên cứu khoa học giới vấn đề nhân vật2019-12-18 23:21
 • #590: : Không rét mà run2019-12-18 23:22
 • #591: : Chênh lệch2019-12-18 23:22
 • #592: : Một cái hùng vĩ kế hoạch2019-12-18 23:22
 • #593: : Khen thưởng. . . Khen thưởng. . . Mau tới đi!2019-12-18 23:22
 • #594: : Ngươi cùng California quản lý công nghiệp quen thuộc sao?2019-12-18 23:22
 • #595: : Mạnh mẽ Lý Tử Nhan2019-12-18 23:22
 • #596: : Hoa kiểu kéo phiếu2019-12-18 23:22
 • #597: : Báo cáo!2019-12-18 23:23
 • #598: : Trao giải2019-12-18 23:23
 • #599: : Tài tử giai nhân2019-12-18 23:23
 • #600: : Cứng khảo sát hoa, lấy cái gì so với?2019-12-18 23:23
 • #601: : Ngươi nhất định phải nhớ kỹ2019-12-18 23:23
 • #602: : Thế giới nhất lưu danh giáo2019-12-18 23:23
 • #603: : Có dám hay không?2019-12-18 23:24
 • #604: : Khuyết thiếu một loại thô bạo2019-12-18 23:24
 • #605: : Hắn nói hắn là ta đại gia2019-12-18 23:24
 • #606: : Nguyện không quên sơ tâm, viết cho mình2019-12-18 23:24
 • #607: : Hội triển lãm2019-12-18 23:24
 • #608: : Trâu bò Vương Mãnh2019-12-18 23:24
 • #609: : Một cái ánh sáng vạn trượng đường2019-12-18 23:24
 • #610: : Vượt thời đại nhân vật2019-12-18 23:25
 • #611: : Nhiệm vụ đổi mới (2 hợp 1)2019-12-18 23:25
 • #612: : Cường Sinh sợ sệt!2019-12-18 23:25
 • #613: : Tương lai, đáng sợ!2019-12-18 23:25
 • #614: : Đường tiến độ?2019-12-18 23:25
 • #615: : Sản phẩm mới tuyên bố2019-12-18 23:25
 • #616: : Lợi hại, ta quốc2019-12-18 23:25
 • #617: : Mã Vân vui mừng2019-12-18 23:26
 • #618: : Ngươi muốn mua Huawei?2019-12-18 23:26
 • #619: : Chụp ảnh mảnh trình diễn2019-12-18 23:26
 • #620: : Thủ phủ đám bạn2019-12-18 23:26
 • #621: : Đến, cho ngươi xem cái đại Bảo bối!2019-12-18 23:26
 • #622: : Khắp nơi là kim2019-12-18 23:26
 • #623: : Bộ y phục này. . . Không bình thường!2019-12-18 23:26
 • #624: : Không tiền đồ!2019-12-18 23:26
 • #625: : Ta ta ta ta fu*ck!2019-12-18 23:27
 • #626: : Tràn ngập tình yêu của cha ánh mắt2019-12-18 23:27
 • #627: : Rất mạnh! So với ta nghĩ tới mạnh hơn!2019-12-18 23:27
 • #628: : Thua kém2019-12-18 23:27
 • #629: : Tiểu tử kia tặc phiền2019-12-18 23:27
 • #630: : Nguyên lai không khoác lác2019-12-18 23:27
 • #631: : Huawei hội nghị2019-12-18 23:28
 • #632: : Bữa tiệc bắt đầu2019-12-18 23:28
 • #633: : Quần quần. . . Quần anh tập trung2019-12-18 23:28
 • #634: : Thành công bí quyết2019-12-18 23:28
 • #635: : Đầu tư2019-12-18 23:28
 • #636: : Làm sản xuất tập đoàn ra thị trường!2019-12-18 23:28
 • #637: : Thành lập toàn hoa ban2019-12-18 23:28
 • #638: : Thuộc về người Trung quốc kinh hỉ2019-12-18 23:28
 • #639: : Tăng gấp đôi? Còn chưa đủ!2019-12-18 23:29
 • #640: : Cho ngươi đổi đài xe2019-12-18 23:29
 • #641: : Ngươi chua không chua ~2019-12-18 23:29
 • #642: : Hệ thống: Không cửa!2019-12-18 23:29
 • #643: : Tất thắng. . . Khách2019-12-18 23:29
 • #644: : Bất ngờ sự tình2019-12-18 23:29
 • #645: : Ta muốn làm thực phẩm2019-12-18 23:29
 • #646: : Thứ tốt, ha ha ha!2019-12-18 23:30
 • #647: : Tri thức chính là phần mềm hack2019-12-18 23:30
 • #648: : Tốt nhất niên đại2019-12-18 23:30
 • #649: : Người nối nghiệp2019-12-18 23:30
 • #650: : Một phong thư2019-12-18 23:30
 • #651: : Đoạn Trạch Minh kinh hỉ2019-12-18 23:30
 • #652: : Trang viên2019-12-18 23:31
 • #653: : Mua hàng không mẫu hạm có có thể làm gì!2019-12-18 23:31
 • #654: : Tuyên truyền bệnh viện2019-12-18 23:31
 • #655: : Ta. . . Ta không được nhà ngươi sát vách2019-12-18 23:31
 • #656: : Cái này. . . Ta suy nghĩ một chút2019-12-18 23:31
 • #657: : Chớ vội đi! Tha cho ta đem so với trang xong!2019-12-18 23:31
 • #658: : Chúng ta cháu lớn (chúc mừng 666)2019-12-18 23:32
 • #659: : Thiên tài não đường về!2019-12-18 23:32
 • #660: : Ta không muốn ngươi, ngươi là đệ đệ2019-12-18 23:32
 • #661: : Hồ mụ phong vân2019-12-18 23:32
 • #662: : Ái tình so với khoa học càng xinh đẹp2019-12-18 23:32
 • #663: : Ta dạ dày không được, bác sĩ nhường ta bám váy đàn bà2019-12-18 23:32
 • #664: : Ai. . . Ngươi mẹ đem ta. . .2019-12-18 23:32
 • #665: : Khắp thành đều ở biểu lộ bên trong2019-12-18 23:32
 • #666: : Màu xanh lam viên thuốc2019-12-18 23:33
 • #667: : Trở về là tốt rồi!2019-12-18 23:33
 • #668: : Lần này, một người có thể chống đỡ một quốc gia2019-12-18 23:33
 • #669: : Tổ chức hội chiêu đãi ký giả2019-12-18 23:33
 • #670: : Hấp tình vô số2019-12-18 23:33
 • #671: : Hoa Sơn luận kiếm2019-12-18 23:33
 • #672: : Hoan nghênh đến làm!2019-12-18 23:33
 • #673: : Bí mật bất truyền (2 hợp 1! )2019-12-18 23:33
 • #674: : Tiềm Long2019-12-18 23:34
 • #675: : Ta có thể làm bộ không nhìn thấy2019-12-18 23:34
 • #676: : Thật lớn khẩu vị2019-12-18 23:34
 • #677: : Ngươi là ai. . .2019-12-18 23:34
 • #678: : Nóng nảy Phong Hành2019-12-18 23:34
 • #679: : Chiêu nào chiêu nấy trí mạng!2019-12-18 23:34
 • #680: : Chấn động toàn trường2019-12-18 23:35
 • #681: : Song c xuất đạo2019-12-18 23:35
 • #682: : Lấy trứng chọi đá2019-12-18 23:35
 • #683: : Sau lưng của ngươi là mười mấy ức người trong nước2019-12-18 23:35
 • #684: : Quá mạnh ta. . .2019-12-18 23:35
 • #685: : Hôm nay ta lấy ngươi làm vinh2019-12-18 23:35
 • #686: : Ai dám giương đao cưỡi ngựa? Duy Ngã. . . (2 hợp 1)2019-12-18 23:35
 • #687: : Mới lễ vật2019-12-18 23:36
 • #688: : Thủ phủ tiểu mục tiêu2019-12-18 23:36
 • #689: : Thần bí mời!2019-12-18 23:36
 • #690: : Nhìn xa trông rộng2019-12-18 23:36
 • #691: : Nhiệm vụ mới2019-12-18 23:36
 • #692: : Rốt cục đến rồi! ! !2019-12-18 23:36
 • #693: : Thanh thế mở rộng!2019-12-18 23:37
 • #694: : Phản kích2019-12-18 23:37
 • #695: : Mới liên thể nguy cơ2019-12-18 23:37
 • #696: : Mới liên thể, ha ha ha2019-12-18 23:37
 • #697: : The Lancet cường viện2019-12-18 23:37
 • #698: : Hoàn thành nhiệm vụ2019-12-18 23:37
 • #699: : Thu được hạt nhân kỹ thuật2019-12-18 23:37
 • #700: : Chiếm lĩnh thị trường2019-12-18 23:37
 • #701: : Sự đả kích trí mạng2019-12-18 23:38
 • #702: : Đệ nhất thế giới, ta chẳng lẽ không là thủ phủ2019-12-18 23:38
 • #703: : Chưa hoàn thành nhiệm vụ2019-12-18 23:38
 • #704: : Hi vọng ngôi sao2019-12-18 23:38
 • #705: : Ta không hiểu, cũng không dám hỏi nhiều2019-12-18 23:38
 • #706: : Long trọng họp hằng năm2019-12-18 23:38
 • #707: : Mã Vân bao lì xì!2019-12-18 23:38
 • #708: : Thiên vương hội tụ2019-12-18 23:38
 • #709: : Công nhân chế độ đẳng cấp2019-12-18 23:39
 • #710: : Tương lai khoa học kỹ thuật2019-12-18 23:39
 • #711: : Về nhà2019-12-18 23:39
 • #712: : Than đá chuyển dầu2019-12-18 23:39
 • #713: : Bạch gia sự tình2019-12-18 23:39
 • #714: : Lão Hà thần bí2019-12-18 23:40
 • #715: : Thu mua bắt đầu2019-12-18 23:40
 • #716: : Ta muốn kiến thiết 1 toà thành2019-12-18 23:40
 • #717: : Hiệp thương thành công!2019-12-18 23:40
 • #718: : Không quên sơ tâm2019-12-18 23:40
 • #719: : Thế ngoại đào nguyên2019-12-18 23:40
 • #720: : Sốt ruột Bạch Linh2019-12-18 23:40
 • #721: : Bạch gia? Phá sản đi!2019-12-18 23:40
 • #722: : Dị thường tín hiệu2019-12-18 23:41
 • #723: : Ám muội2019-12-18 23:41
 • #724: : Cần đối tác sao? Rất có tiền loại kia!2019-12-18 23:41
 • #725: : Mạnh nhất trong lịch sử We thương2019-12-18 23:41
 • #726: : Lòng tham không đáy2019-12-18 23:41
 • #727: : Ta rất nghiêm ngặt2019-12-18 23:41
 • #728: : Kiếm chuyện nhi?2019-12-18 23:41
 • #729: : Thành bại ở Bạch Diệp!2019-12-18 23:42
 • #730: : Ta không tin2019-12-18 23:42
 • #731: :2019-12-18 23:42
 • #732: : Bạch tổng nhường ngươi tới ngồi2019-12-18 23:42
 • #733: : Bạch Diệp tính trẻ con2019-12-18 23:43
 • #734: : Trải nghiệm thủ phủ 1 ngày2019-12-18 23:43
 • #735: : Cùng đài thi đấu2019-12-18 23:43
 • #736: : Ngươi là đến đập bãi đi ? (2 hợp 1)2019-12-18 23:43
 • #737: : Lập tức phân cao thấp (2 hợp 1)2019-12-18 23:43
 • #738: : Ta không các ngươi phải cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy!2019-12-18 23:43
 • #739: : Kéo ta xuống nước2019-12-18 23:43
 • #740: : Trộm gà không xong còn mất nắm thóc (2 hợp 1 đại chương tiết)2019-12-18 23:43
 • #741: : Mời2019-12-18 23:44
 • #742: : Tỉnh táo đi thiếu niên!2019-12-18 23:44
 • #743: : Động tác lớn2019-12-18 23:44
 • #744: : Tự mình đánh mình mặt!2019-12-18 23:44
 • #745: : Cậy già lên mặt2019-12-18 23:44
 • #746: : Đại thế2019-12-18 23:45
 • #747: : Phân phối nhiệm vụ2019-12-18 23:45
 • #748: : Thiết lập tân khu2019-12-18 23:45
 • #749: : Trọng đại hội nghị (2 hợp 1)2019-12-18 23:45
 • #750: : Ngươi ở đùa ta sao?2019-12-18 23:45
 • #751: : Thăng cấp2019-12-18 23:45
 • #752: : Kích hoạt học viện hệ thống2019-12-18 23:45
 • #753: :2019-12-18 23:45
 • #754: : Tài xế lão Lưu2019-12-18 23:46
 • #755: : Song 1 chảy2019-12-18 23:46
 • #756: : Gió nổi mây vần2019-12-18 23:46
 • #757: : Bạch Diệp kiểu bành trướng2019-12-18 23:46
 • #758: : Người điên? Thiên tài?2019-12-18 23:46
 • #759: : Đột phát tình huống2019-12-18 23:46
 • #760: : Thủ thế chờ đợi2019-12-18 23:46
 • #761: : Hư hư thực thực ca bệnh2019-12-18 23:47
 • #762: : Đột phát tình huống2019-12-18 23:47
 • #763: : Thủ thế chờ đợi2019-12-18 23:47
 • #764: : Hư hư thực thực ca bệnh2019-12-18 23:47
 • #765: : Hậu trường có người!2019-12-18 23:47
 • #766: : Chúng ta hiểu lầm ngươi2019-12-18 23:47
 • #767: : Có phát hiện!2019-12-18 23:47
 • #768: : Morinaga2019-12-18 23:48
 • #769: : Kế hoạch bắt đầu!2019-12-18 23:48
 • #770: : Ta phải làm cha2019-12-18 23:48
 • #771: : Lần này, yêu cái đủ2019-12-18 23:48
 • #772: : Hung phạm!2019-12-18 23:48
 • #773: : Dụ địch!2019-12-18 23:48
 • #774: : Pandora số 12019-12-18 23:49
 • #775: : Tình thế thăng cấp2019-12-18 23:49
 • #776: : Gien công trình thăng cấp2019-12-18 23:49
 • #777: : Hắn còn sống!2019-12-18 23:49
 • #778: : Ma quỷ giao dịch2019-12-18 23:49
 • #779: : Ma quỷ giao dịch2019-12-18 23:49
 • #780: : Đại kết cục2019-12-18 23:50
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Hoa Đô Điên Phong Cuồng Thiểu

TiKay

Diệt Thế Ma Đế

TiKay

Siêu Phẩm Vu Sư

TiKay

Leave a Reply