Huyền Huyễn

Sát Thần Chi Thần

Sát Thần Chi Thần

Nhiếp Chân, kiếp trước lọt vào trời ghen tỵ lôi kiếp, nhưng may mà một linh không dứt, trọng sinh đến một cái khác thế giới khác trở thành một cái hạ đẳng quý tộc trên người thiếu niên, lần thứ hai mở ra hắn võ đạo truy cầu con đường nghịch thiên.

Tập Tu La Thần Quyết, nắm Thần Vương Chí Bảo, luyện Dược Sư Thần Kinh, lấy chiến nuôi chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc, xem ta Sát Thần Chi Thần, lại sáng lập chư thiên truyền kỳ!

Review: Truyện không theo motip cũ của phế vật lưu. Main sát phạt quyết tuyệt, tâm cơ thâm sâu. Nhận được truyền thừa của hai đại Vô Thượng Thần Vương, một cái là giết người để tu luyện còn một cái là cứu người. Nói chung bao hay, không hay không lấy tiền =))

☆☆☆ Hệ Thống Tu Luyện ☆☆☆
– Võ Đồng
– Nhân Cảnh
– Địa Cảnh
– Thiên Cảnh
– Nhân Thánh Cảnh
– Địa Thánh Cảnh
– Thiên Thánh Cảnh
– Nguyên Cảnh
– Hoàng Cảnh
– Đế Cảnh
– Thiên Thần Cảnh (phi thăng map mới)
– Chủ Thần Cảnh
– Thần Vương Cảnh (tạm thời cao nhất hiện giờ)

☆☆☆ ♫ ๖ۣۜLucario ♫ ☆☆☆
_Bên trung đã được 840 chương. Không lo bị hố a.
_Nếu thấy hay xin chư vị nhiệt liệt đề cử Nguyệt Phiếu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Kim Sa Châu.
_ Và đừng quên tặng đậu để khích lệ tinh thần Lucario.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Yến Sơn Thành Chủ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Dị Thế Đại Lục2024-01-17 23:15
 • #2: Chương 2: Võ Đồng học viện2024-01-17 23:15
 • #3: Chương 3: Chủ động tìm tới cửa2024-01-17 23:15
 • #4: Chương 4: Muốn chết2024-01-17 23:16
 • #5: Chương 5: Nháy mắt giết!2024-01-17 23:16
 • #6: Chương 6: Mộ Dung Thành2024-01-17 23:16
 • #7: Chương 7: Danh tiếng vang xa2024-01-17 23:16
 • #8: Chương 8: Áo gấm về nhà2024-01-17 23:16
 • #9: Chương 9: Luyện đan sư2024-01-17 23:16
 • #10: Chương 10: Tu luyện kế hoạch2024-01-17 23:17
 • #11: Chương 11: Hai năm đi qua2024-01-17 23:17
 • #12: Chương 12: Lại tới ác khách2024-01-17 23:17
 • #13: Chương 13: Vào thành2024-01-17 23:17
 • #14: Chương 14: Báo danh phong ba2024-01-17 23:17
 • #15: Chương 15: Võ đồng khảo hạch2024-01-17 23:17
 • #16: Chương 16: Khảo hạch kết thúc2024-01-17 23:18
 • #17: Chương 17: Phụ thân vui mừng2024-01-17 23:18
 • #18: Chương 18: Xem bảng2024-01-17 23:18
 • #19: Chương 19: Mời khách ăn2024-01-17 23:18
 • #20: Chương 20: Ông Vua không ngai2024-01-17 23:18
 • #21: Chương 21: Quỷ kế2024-01-17 23:18
 • #22: Chương 22: Mộ Dung Lễ2024-01-17 23:18
 • #23: Chương 23: Lại gặp nháy mắt giết2024-01-17 23:19
 • #24: Chương 24: Mưa gió sắp đến2024-01-17 23:19
 • #25: Chương 25: Thịnh hội khai mạc2024-01-17 23:19
 • #26: Chương 26: Nói dọa2024-01-17 23:19
 • #27: Chương 27: Mộ Dung Lễ tâm tư2024-01-17 23:19
 • #28: Chương 28: Mời2024-01-17 23:19
 • #29: Chương 29: Tranh đoạt Tuyết Liên2024-01-17 23:20
 • #30: Chương 30: Dược liệu tới tay2024-01-17 23:20
 • #31: Chương 31: Luyện đan2024-01-17 23:20
 • #32: Chương 32: Mộ Dung phủ2024-01-17 23:20
 • #33: Chương 33: Tặng lễ2024-01-17 23:20
 • #34: Chương 34: Thanh Xuân Trú Nhan Đan2024-01-17 23:20
 • #35: Chương 35: Đường Minh đến nhà2024-01-17 23:20
 • #36: Chương 36: Lý Phong đứng đội2024-01-17 23:21
 • #37: Chương 37: Bị đánh khuôn mặt2024-01-17 23:21
 • #38: Chương 38: Dư Tĩnh2024-01-17 23:21
 • #39: Chương 39: Đệ nhất chiến2024-01-17 23:21
 • #40: Chương 40: Tu La Trảm2024-01-17 23:21
 • #41: Chương 41: Uy hiếp2024-01-17 23:21
 • #42: Chương 42: Thẩm thị chịu thua2024-01-17 23:21
 • #43: Chương 43: Họ Thẩm đều phải chết2024-01-17 23:22
 • #44: Chương 44: Ma Vương hàng thế2024-01-17 23:22
 • #45: Chương 45: Tát nước dơ2024-01-17 23:22
 • #46: Chương 46: Thí luyện tin tức2024-01-17 23:22
 • #47: Chương 47: Bên trong thành việc vặt2024-01-17 23:22
 • #48: Chương 48: Đường Tuấn biến sắc mặt2024-01-17 23:22
 • #49: Chương 49: Trung thành tận tâm2024-01-17 23:23
 • #50: Chương 50: Xích Tùng Hầu2024-01-17 23:23
 • #51: Chương 51: Chiến Đường Thiên2024-01-17 23:23
 • #52: Chương 52: Xích Tùng Hầu tỏ ra yếu kém2024-01-17 23:23
 • #53: Chương 53: Từ hôn2024-01-17 23:23
 • #54: Chương 54: Thí luyện quy tắc2024-01-17 23:23
 • #55: Chương 55: Thu hoạch tương đối khá2024-01-17 23:23
 • #56: Chương 56: Giao dịch2024-01-17 23:23
 • #57: Chương 57: Bên ngoài khu thí luyện giả2024-01-17 23:24
 • #58: Chương 58: Xin nhảy khu2024-01-17 23:24
 • #59: Chương 59: Lần thứ hai nhảy khu2024-01-17 23:24
 • #60: Chương 60: Yêu nghiệt thành tích2024-01-17 23:24
 • #61: Chương 61: Thí luyện kết thúc2024-01-17 23:24
 • #62: Chương 62: Kinh thiên thành tích2024-01-17 23:24
 • #63: Chương 63: Tự nhiên đâm ngang2024-01-17 23:24
 • #64: Chương 64: Long Phượng các đại chiến2024-01-17 23:25
 • #65: Chương 65: Thôi phó can sự xuất thủ2024-01-17 23:25
 • #66: Chương 66: Tụ tập Tông Chủ sơn2024-01-17 23:25
 • #67: Chương 67: Phong hầu2024-01-17 23:25
 • #68: Chương 68: Chủ động từ hôn2024-01-17 23:25
 • #69: Chương 69: Nhiếp phủ kinh biến2024-01-17 23:25
 • #70: Chương 70: Điều tra manh mối2024-01-17 23:25
 • #71: Chương 71: Mục tiêu phong tỏa (canh thứ nhất)2024-01-17 23:26
 • #72: Chương 72: Chặn đánh Hình Địa thành (canh thứ 2)2024-01-17 23:26
 • #73: Chương 73: Cứu ra tỷ tỷ (canh thứ ba)2024-01-17 23:26
 • #74: Chương 74: Thạch Cơ lão ma (canh thứ tư)2024-01-17 23:26
 • #75: Chương 75: Hôn sự (canh thứ năm)2024-01-17 23:26
 • #76: Chương 76: Thiên Cảnh xâm lấn (canh thứ sáu)2024-01-17 23:26
 • #77: Chương 77: Bắt được Kim Phong Hầu (canh thứ bảy)2024-01-17 23:26
 • #78: Chương 78: Đại chiến Thiên Cảnh (đệ bát càng)2024-01-17 23:27
 • #79: Chương 79: Chém giết Thải Tang Tử (đệ cửu càng)2024-01-17 23:27
 • #80: Chương 80: Tử Vong Hoa Lôi (đệ thập càng)2024-01-17 23:27
 • #81: Chương 81: Phẫn nộ2024-01-17 23:27
 • #82: Chương 82: Mời2024-01-17 23:27
 • #83: Chương 83: Thạch Cơ lão ma đột kích2024-01-17 23:27
 • #84: Chương 84: Ngoài thành đại chiến Thiên Cảnh trung giai2024-01-17 23:28
 • #85: Chương 85: Lão ma buông tha2024-01-17 23:28
 • #86: Chương 86: Nhiếp Chân bái sư2024-01-17 23:28
 • #87: Chương 87: Nhị tông chủ bao che khuyết điểm2024-01-17 23:28
 • #88: Chương 88: Thạch Cơ lão ma chịu thua2024-01-17 23:28
 • #89: Chương 89: Đa Bảo tông2024-01-17 23:28
 • #90: Chương 90: Phi Thăng Đan2024-01-17 23:28
 • #91: Chương 91: Tông môn tình thế2024-01-17 23:28
 • #92: Chương 92: Tiếp nhiệm vụ2024-01-17 23:29
 • #93: Chương 93: Tao ngộ Nguyên Nguyên tông2024-01-17 23:29
 • #94: Chương 94: Bế quan chữa thương2024-01-17 23:29
 • #95: Chương 95: Ngư ông đắc lợi2024-01-17 23:29
 • #96: Chương 96: Dược Sư Thần Vương2024-01-17 23:29
 • #97: Chương 97: Dị ma truyền thuyết2024-01-17 23:29
 • #98: Chương 98: Lưu Kim Khôi Lỗi2024-01-17 23:30
 • #99: Chương 99: Tham gia Đan Đạo thịnh điển2024-01-17 23:30
 • #100: Chương 100: Tiếu Diễm2024-01-17 23:30
 • #101: Chương 101: Kiêu ngạo Tiếu Diễm2024-01-17 23:30
 • #102: Chương 102: Vòng thứ nhất kết thúc2024-01-17 23:30
 • #103: Chương 103: Đan đạo quyết chiến2024-01-17 23:30
 • #104: Chương 104: Cuối cùng2024-01-17 23:30
 • #105: Chương 105: Trúc Địa Đan, xoay chuyển càn khôn2024-01-17 23:31
 • #106: Chương 106: Địa Cảnh, thăng một cấp2024-01-17 23:31
 • #107: Chương 107: Thần linh chuyển thế2024-01-17 23:31
 • #108: Chương 108: Đột phá Thiên Cảnh2024-01-17 23:31
 • #109: Chương 109: Ngọc Đường quốc hiểm cảnh2024-01-17 23:31
 • #110: Chương 110: Đánh cho tàn phế ngươi2024-01-17 23:31
 • #111: Chương 111: Không ngừng muốn đùa giỡn ngươi, còn muốn đánh ngươi2024-01-17 23:32
 • #112: Chương 112: Bi thảm Lưu chấp sự2024-01-17 23:32
 • #113: Chương 113: Thiết diện vô tư2024-01-17 23:32
 • #114: Chương 114: Thu phục thủ hạ2024-01-17 23:32
 • #115: Chương 115: Cửa thành xung đột2024-01-17 23:32
 • #116: Chương 116: Dịch Nhân quốc ác khách2024-01-17 23:32
 • #117: Chương 117: Giết nhị vương gia2024-01-17 23:32
 • #118: Chương 118: Lam Mộng cứ điểm2024-01-17 23:32
 • #119: Chương 119: Dịch Nhân quốc người đều phải chết2024-01-17 23:33
 • #120: Chương 120: Ma Vương đột kích2024-01-17 23:33
 • #121: Chương 121: Dịch Nhân quốc, không có2024-01-17 23:33
 • #122: Chương 122: Phản hồi tông môn2024-01-17 23:33
 • #123: Chương 123: Thẩm Thiên Nam2024-01-17 23:33
 • #124: Chương 124: Quỷ biện2024-01-17 23:33
 • #125: Chương 125: Phạm huynh đệ ta, cần phải hắn máu phun ra năm bước2024-01-17 23:33
 • #126: Chương 126: Bên trong tông quyết đấu2024-01-17 23:34
 • #127: Chương 127: Treo lên đánh Thẩm Thiên Nam2024-01-17 23:34
 • #128: Chương 128: Thiên Viêm Quả2024-01-17 23:34
 • #129: Chương 129: Ngô Viêm Viêm2024-01-17 23:34
 • #130: Chương 130: Tham gia thi đấu2024-01-17 23:34
 • #131: Chương 131: Lớn tiếng doạ người2024-01-17 23:34
 • #132: Chương 132: Ba chiêu bại địch?2024-01-17 23:35
 • #133: Chương 133: Tuyệt không thỏa hiệp!2024-01-17 23:35
 • #134: Chương 134: Ma sát ma sát2024-01-17 23:35
 • #135: Chương 135: Tiền đặt cược tới tay2024-01-17 23:35
 • #136: Chương 136: Đỉnh Thiên Đan thành2024-01-17 23:35
 • #137: Chương 137: Đan đạo tông sư2024-01-17 23:35
 • #138: Chương 138: Truyền thụ võ học2024-01-17 23:36
 • #139: Chương 139: Khảo hạch trước giờ2024-01-17 23:36
 • #140: Chương 140: Ký thác kỳ vọng2024-01-17 23:36
 • #141: Chương 141: Cao cấp đệ tử khảo hạch2024-01-17 23:36
 • #142: Chương 142: Đệ nhất hiệp mãn phân2024-01-17 23:36
 • #143: Chương 143: Quá quan trảm tướng2024-01-17 23:37
 • #144: Chương 144: Ba loại mãn phân2024-01-17 23:37
 • #145: Chương 145: Sư tỷ hy vọng2024-01-17 23:37
 • #146: Chương 146: Lực ý chí khảo hạch, không huyền niệm chút nào2024-01-17 23:37
 • #147: Chương 147: Năm hạng mãn phân2024-01-17 23:37
 • #148: Chương 148: Đại tông chủ thái độ2024-01-17 23:37
 • #149: Chương 149: Cuối cùng tỷ thí2024-01-17 23:37
 • #150: Chương 150: Nghiền ép Tôn Vũ2024-01-17 23:38
 • #151: Chương 151: Lục đại mãn quán2024-01-17 23:38
 • #152: Chương 152: Hạch tâm đệ tử chiến khảo hạch quy tắc2024-01-17 23:38
 • #153: Chương 153: Vòng thứ nhất2024-01-17 23:38
 • #154: Chương 154: Đối nhân xử thế lưu lại một đường2024-01-17 23:38
 • #155: Chương 155: Vòng thứ hai, tao ngộ Thẩm Thiên Nam2024-01-17 23:39
 • #156: Chương 156: Nhất quyết sinh tử2024-01-17 23:39
 • #157: Chương 157: Tái chiến Thẩm Thiên Nam2024-01-17 23:39
 • #158: Chương 158: Ma Vương chiến ma đao2024-01-17 23:39
 • #159: Chương 159: Thẩm Thiên Nam, chết2024-01-17 23:39
 • #160: Chương 160: Vòng thứ ba khai mạc2024-01-17 23:39
 • #161: Chương 161: Không chiến mà thắng2024-01-17 23:40
 • #162: Chương 162: Kiếm khách Hạ Mậu2024-01-17 23:40
 • #163: Chương 163: Kiếm đạo tỷ thí2024-01-17 23:40
 • #164: Chương 164: Sát nhập tám vị trí đầu2024-01-17 23:40
 • #165: Chương 165: Tao ngộ thám hoa2024-01-17 23:40
 • #166: Chương 166: Lục Đông bị thua2024-01-17 23:40
 • #167: Chương 167: Cùng Đại sư tỷ quyết chiến2024-01-17 23:40
 • #168: Chương 168: Văn đấu2024-01-17 23:41
 • #169: Chương 169: Trận chung kết bắt đầu2024-01-17 23:41
 • #170: Chương 170: Cường thế Tần Vô Yếm2024-01-17 23:41
 • #171: Chương 171: Nhiếp Chân dị dạng2024-01-17 23:41
 • #172: Chương 172: Lưỡng bại câu thương2024-01-17 23:41
 • #173: Chương 173: Thiền Minh Đao2024-01-17 23:42
 • #174: Chương 174: Thiên Bộc Tam Đao2024-01-17 23:42
 • #175: Chương 175: Cuối cùng thắng bại2024-01-17 23:42
 • #176: Chương 176: Mạnh nhất trong lịch sử quán quân2024-01-17 23:42
 • #177: Chương 177: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy2024-01-17 23:42
 • #178: Chương 178: Biến dị thần thú Độc Giác Truy Vân Mã2024-01-17 23:42
 • #179: Chương 179: Đại tông chủ mời2024-01-17 23:43
 • #180: Chương 180: Nhiệm vụ mới2024-01-17 23:43
 • #181: Chương 181: Chia ra ba đường2024-01-17 23:43
 • #182: Chương 182: Đạt được Huyết Ngọc trấn2024-01-17 23:43
 • #183: Chương 183: Phó can sự vẫn lạc2024-01-17 23:43
 • #184: Chương 184: Độc thân tiến vào2024-01-17 23:43
 • #185: Chương 185: Quyết chiến Địa Ma Lang2024-01-17 23:44
 • #186: Chương 186: Bế quan đột phá2024-01-17 23:44
 • #187: Chương 187: Thiên Cảnh cao giai đột kích2024-01-17 23:44
 • #188: Chương 188: Quyết chiến Trần Khang2024-01-17 23:44
 • #189: Chương 189: Đại chiến sinh tử2024-01-17 23:44
 • #190: Chương 190: Thời khắc mấu chốt2024-01-17 23:44
 • #191: Chương 191: Nhiếp Chân đại chiến Thiên Cảnh cao giai2024-01-17 23:45
 • #192: Chương 192: Trần Khang tan tác2024-01-17 23:45
 • #193: Chương 193: Nguyên Nguyên tông bại lộ2024-01-17 23:45
 • #194: Chương 194: Thâm nhập địch cảnh2024-01-17 23:45
 • #195: Chương 195: Khảo vấn2024-01-17 23:45
 • #196: Chương 196: Thần bí trận pháp2024-01-17 23:45
 • #197: Chương 197: Thân phận bại lộ2024-01-17 23:46
 • #198: Chương 198: Long trời lở đất2024-01-17 23:46
 • #199: Chương 199: Tu La Thập Sát, Nhất Sát Kinh Thiên Địa2024-01-17 23:46
 • #200: Chương 200: Lưu Kim Khôi Lỗi hiển uy2024-01-17 23:46
 • #201: Chương 201: Sát Thần Kiếm hiện2024-01-17 23:46
 • #202: Chương 202: Mặc Kỳ Lân2024-01-17 23:46
 • #203: Chương 203: Thần Thú đồng hành2024-01-17 23:46
 • #204: Chương 204: Kinh thiên động địa2024-01-17 23:47
 • #205: Chương 205: Cuồn cuộn sóng ngầm2024-01-17 23:47
 • #206: Chương 206: Nhiếp Chân đáng tin hành động2024-01-17 23:47
 • #207: Chương 207: Phản bội2024-01-17 23:47
 • #208: Chương 208: Về nhà2024-01-17 23:47
 • #209: Chương 209: Tề tụ vương phủ2024-01-17 23:47
 • #210: Chương 210: Thầy trò gặp lại2024-01-17 23:48
 • #211: Chương 211: Nguyên, Hoàng, đế tam cảnh2024-01-17 23:48
 • #212: Chương 212: Gia tộc bí mật2024-01-17 23:48
 • #213: Chương 213: Hồn phi phách tán2024-01-17 23:48
 • #214: Chương 214: Trừ bỏ cái đinh2024-01-17 23:48
 • #215: Chương 215: Ngũ đại thần quốc, Đông cực Hiên Viên thần quốc2024-01-17 23:48
 • #216: Chương 216: Vĩnh Hằng đại lục thực lực chân chính2024-01-17 23:49
 • #217: Chương 217: Bình Sa phái2024-01-17 23:49
 • #218: Chương 218: Giết người diệt khẩu2024-01-17 23:49
 • #219: Chương 219: Đến từ Phong Sương thần quốc2024-01-17 23:49
 • #220: Chương 220: Lôi đài so đấu2024-01-17 23:49
 • #221: Chương 221: Lục Đông xuất thủ2024-01-17 23:49
 • #222: Chương 222: Dư Bách Thiên2024-01-17 23:49
 • #223: Chương 223: Giải cứu đồng môn2024-01-17 23:50
 • #224: Chương 224: Đỉnh tiêm tỷ thí2024-01-17 23:50
 • #225: Chương 225: Diệt Dư Bách Thiên2024-01-17 23:50
 • #226: Chương 226: Tuyết nhi, Tiết lão2024-01-17 23:50
 • #227: Chương 227: Tiết lão chú ý2024-01-17 23:51
 • #228: Chương 228: Đồng môn tụ họp2024-01-17 23:51
 • #229: Chương 229: Nguyên Nguyên tông Nhị tông chủ2024-01-17 23:51
 • #230: Chương 230: Đến từ Cửu Cung đại đế quốc mời2024-01-17 23:51
 • #231: Chương 231: Nguyên Nguyên tông mục tiêu2024-01-17 23:51
 • #232: Chương 232: Hội giao lưu tình báo2024-01-17 23:51
 • #233: Chương 233: Trước khi tranh tài tịch2024-01-17 23:52
 • #234: Chương 234: Giải thi đấu khai mạc2024-01-17 23:52
 • #235: Chương 235: Kinh người tiền đặt cược2024-01-17 23:52
 • #236: Chương 236: Hiệp thứ nhất bắt đầu2024-01-17 23:52
 • #237: Chương 237: Thành quả nổi bật2024-01-17 23:52
 • #238: Chương 238: Đánh lén2024-01-17 23:52
 • #239: Chương 239: Hiệp trợ đồng môn2024-01-17 23:52
 • #240: Chương 240: Thống kê thành tích2024-01-17 23:53
 • #241: Chương 241: Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc2024-01-17 23:53
 • #242: Chương 242: Nhiếp Chân hiến kế2024-01-17 23:53
 • #243: Chương 243: Thủy phát đội hình2024-01-17 23:53
 • #244: Chương 244: Đối kháng Bát Quái Trận2024-01-17 23:53
 • #245: Chương 245: Xinh đẹp biểu hiện2024-01-17 23:53
 • #246: Chương 246: Bản chất vì đoàn thể chiến2024-01-17 23:54
 • #247: Chương 247: Vòng thứ ba bắt đầu tranh tài2024-01-17 23:54
 • #248: Chương 248: Trước lấy hai mươi điểm2024-01-17 23:54
 • #249: Chương 249: Bị để mắt tới2024-01-17 23:54
 • #250: Chương 250: Môn nhân tụ tập2024-01-17 23:54
 • #251: Chương 251: Vây đánh Thượng Quan Ngọc2024-01-17 23:54
 • #252: Chương 252: Thượng Quan Ngọc bỏ thi đấu2024-01-17 23:54
 • #253: Chương 253: Linh thú sào huyệt2024-01-17 23:55
 • #254: Chương 254: Phệ Nguyệt Tham Lang sào huyệt2024-01-17 23:55
 • #255: Chương 255: Thanh Thanh Thanh Tán2024-01-17 23:55
 • #256: Chương 256: Đánh lén ban đêm2024-01-17 23:55
 • #257: Chương 257: Ước Khắc Hạ Khuyển2024-01-17 23:55
 • #258: Chương 258: Ba Thục Huyền Xà2024-01-17 23:55
 • #259: Chương 259: Cảnh Cảnh chiến Huyền Xà2024-01-17 23:56
 • #260: Chương 260: Ba thục vũng bùn, Phá Toái Hư Không2024-01-17 23:56
 • #261: Chương 261: Sớm kết thúc trận đấu2024-01-17 23:56
 • #262: Chương 262: Hai tông giằng co2024-01-17 23:56
 • #263: Chương 263: Đa tạ Thượng Quan Ngọc2024-01-17 23:56
 • #264: Chương 264: Hiệp thứ nhất kết thúc2024-01-17 23:56
 • #265: Chương 265: Phía sau quỷ kế2024-01-17 23:57
 • #266: Chương 266: Xuất chiến danh sách2024-01-17 23:57
 • #267: Chương 267: Nguyên Nguyên tông xả nước2024-01-17 23:57
 • #268: Chương 268: Trung tràng nghỉ ngơi2024-01-17 23:57
 • #269: Chương 269: Thành tích cuối cùng2024-01-17 23:57
 • #270: Chương 270: Hội giao lưu bế mạc2024-01-17 23:57
 • #271: Chương 271: Chia đều tiền đặt cược2024-01-17 23:57
 • #272: Chương 272: Nguyên Nguyên tông Tam tông chủ2024-01-17 23:58
 • #273: Chương 273: Đại chiến Độc Cô Thiên2024-01-17 23:58
 • #274: Chương 274: Tu La Thập Sát, quyết tử đấu tranh2024-01-17 23:58
 • #275: Chương 275: Cao thủ thần bí, xuất thủ cứu giúp2024-01-17 23:58
 • #276: Chương 276: Kỳ Lân ấu thú2024-01-17 23:58
 • #277: Chương 277: Cố hương biến hóa2024-01-17 23:58
 • #278: Chương 278: Phản hồi tông môn2024-01-17 23:59
 • #279: Chương 279: Đi trước Cửu Cung phái2024-01-17 23:59
 • #280: Chương 280: Cửu Cung phái đại thủ bút2024-01-17 23:59
 • #281: Chương 281: Giao Dịch Hội2024-01-17 23:59
 • #282: Chương 282: Đấu giá2024-01-17 23:59
 • #283: Chương 283: Có nữ Yến Nhược Tuyết2024-01-17 23:59
 • #284: Chương 284: Buổi đấu giá2024-01-18 00:00
 • #285: Chương 285: Bát phẩm trà hoa2024-01-18 00:00
 • #286: Chương 286: Xuống gạ̣t chân2024-01-18 00:00
 • #287: Chương 287: Vĩnh viễn không héo rũ trà hoa2024-01-18 00:00
 • #288: Chương 288: Ma Vương Giáp mảnh vụn2024-01-18 00:00
 • #289: Chương 289: Đắc tội Tằng Quyết2024-01-18 00:00
 • #290: Chương 290: Hoàng Kim Phật Thủ Quả2024-01-18 00:00
 • #291: Chương 291: Trả thù? Đánh mặt!2024-01-18 00:01
 • #292: Chương 292: Buổi đấu giá kết thúc2024-01-18 00:01
 • #293: Chương 293: Tìm việc tới?2024-01-18 00:01
 • #294: Chương 294: Lục Thần Chướng Khí2024-01-18 00:01
 • #295: Chương 295: Dự tiệc (canh thứ ba)2024-01-18 00:01
 • #296: Chương 296: Nguyên Cảnh cường giả (canh thứ tư)2024-01-18 00:02
 • #297: Chương 297: Hai cái đại sự2024-01-18 00:02
 • #298: Chương 298: Tìm việc thật tới!2024-01-18 00:02
 • #299: Chương 299: Luận võ trợ hứng2024-01-18 00:02
 • #300: Chương 300: Chiến Đoàn Phi2024-01-18 00:02
 • #301: Chương 301: Dương oai2024-01-18 00:02
 • #302: Chương 302: Đánh mặt, lại đánh mặt!2024-01-18 00:03
 • #303: Chương 303: Chân chính kiêng kỵ chỉ có một người2024-01-18 00:03
 • #304: Chương 304: Thiên Cảnh cửu đoạn, Can Tương Mạc Tà2024-01-18 00:03
 • #305: Chương 305: Thanh Long Trảo Thủ2024-01-18 00:03
 • #306: Chương 306: Thượng Quan Ngọc dị dạng2024-01-18 00:03
 • #307: Chương 307: Tuyết nhi chịu thua2024-01-18 00:03
 • #308: Chương 308: Đánh đệ đệ, tới ca ca2024-01-18 00:03
 • #309: Chương 309: Xích Kim Luân2024-01-18 00:04
 • #310: Chương 310: Cuối cùng vương bài2024-01-18 00:04
 • #311: Chương 311: Thiên Độ Hỏa Thần2024-01-18 00:04
 • #312: Chương 312: Tiến quân top 162024-01-18 00:04
 • #313: Chương 313: Bị thương tàn phế2024-01-18 00:04
 • #314: Chương 314: Khứ Hủ Sinh Cơ Đan2024-01-18 00:04
 • #315: Chương 315: Ngàn cân treo sợi tóc2024-01-18 00:05
 • #316: Chương 316: Thủy Vân Thường2024-01-18 00:05
 • #317: Chương 317: Trời sinh thủy thuộc tính2024-01-18 00:05
 • #318: Chương 318: Lam Hải Lôi Trận2024-01-18 00:05
 • #319: Chương 319: Tử Vong Hoa Lôi, xoay chuyển thế cục2024-01-18 00:05
 • #320: Chương 320: Thủy Vân Thường chịu thua2024-01-18 00:05
 • #321: Chương 321: Lại ra tay nữa (hoa tươi đầy 10 đóa, tăng thêm một chương)2024-01-18 00:05
 • #322: Chương 322: Ngũ Dương Tỏa Cung Thuật2024-01-18 00:06
 • #323: Chương 323: Chữa trị đan điền2024-01-18 00:06
 • #324: Chương 324: Chiến Tằng Quyết2024-01-18 00:06
 • #325: Chương 325: Dong Huyết Kiếm Pháp2024-01-18 00:06
 • #326: Chương 326: Tằng Quyết con bài chưa lật (hoa tươi phá 20, tăng thêm 1 chương)2024-01-18 00:06
 • #327: Chương 327: Ma Vương2024-01-18 00:06
 • #328: Chương 328: Ám toán2024-01-18 00:07
 • #329: Chương 329: Vô liêm sỉ (canh thứ ba, hoa tươi phá 30)2024-01-18 00:07
 • #330: Chương 330: Lấy thân báo đáp (canh thứ tư, hoa tươi phá 40)2024-01-18 00:07
 • #331: Chương 331: Bán kết, tỷ thí Tô Kỳ Vũ (canh thứ năm, hoa tươi phá 50)2024-01-18 00:07
 • #332: Chương 332: Bất ngờ tình hình chiến đấu (canh thứ sáu, hoa tươi phá 60)2024-01-18 00:07
 • #333: Chương 333: Vạn Lôi Thanh Mang Quyết (canh thứ bảy, khen thưởng qua 3000)2024-01-18 00:07
 • #334: Chương 334: Thảm bại! (đệ bát càng, hoa tươi phá 70)2024-01-18 00:08
 • #335: Chương 335: Nhất thời có một không hai (đệ cửu càng, khen thưởng qua 4000)2024-01-18 00:08
 • #336: Chương 336: Thượng Quan Ngọc đại bạo phát (đệ thập càng, hoa tươi phá 80)2024-01-18 00:08
 • #337: Chương 337: Bách Quỷ Phệ Hồn2024-01-18 00:08
 • #338: Chương 338: Một lực phá vạn pháp2024-01-18 00:08
 • #339: Chương 339: Thiên Quỷ Pháp Tướng (canh thứ ba, hoa tươi phá 90)2024-01-18 00:08
 • #340: Chương 340: Cuối cùng quán quân (canh thứ tư, hoa tươi phá 100)2024-01-18 00:08
 • #341: Chương 341: Chiến lợi phẩm (canh thứ năm, hoa tươi phá 110)2024-01-18 00:09
 • #342: Chương 342: Trúng chiêu (canh thứ sáu, hoa tươi phá 120)2024-01-18 00:09
 • #343: Chương 343: Thần bí nhân (canh thứ bảy, khen thưởng qua 5000)2024-01-18 00:09
 • #344: Chương 344: Thiên Thánh cảnh linh khí Càn Nguyên Kích (đệ bát càng, hoa tươi phá 130)2024-01-18 00:09
 • #345: Chương 345: Thủ vòng đấu, quá nửa đào thải2024-01-18 00:09
 • #346: Chương 346: Quỷ dị đan phương2024-01-18 00:09
 • #347: Chương 347: Vòng thứ ba, nhập định! (canh thứ ba, hoa tươi qua 140)2024-01-18 00:09
 • #348: Chương 348: Cuối cùng danh sách (canh thứ tư, hoa tươi phá 150)2024-01-18 00:10
 • #349: Chương 349: Bàn bên ngoài cược (canh thứ năm, hoa tươi phá 160)2024-01-18 00:10
 • #350: Chương 350: Thi triển tuyệt học (canh thứ sáu, hoa tươi phá 170)2024-01-18 00:10
 • #351: Chương 351: Thiên đan xuất liên tục (canh thứ bảy, hoa tươi phá 180)2024-01-18 00:10
 • #352: Chương 352: Thánh đan hiện (đệ bát càng, hoa tươi phá 190)2024-01-18 00:10
 • #353: Chương 353: Bồng Hao Độc Đan2024-01-18 00:10
 • #354: Chương 354: Thôn Linh Dung Đan Thuật2024-01-18 00:11
 • #355: Chương 355: Trẻ tuổi nhất đan đạo tông sư (canh thứ ba, hoa tươi phá 200)2024-01-18 00:11
 • #356: Chương 356: Dục Hỏa Hóa Đan (canh thứ tư, hoa tươi phá 210)2024-01-18 00:11
 • #357: Chương 357: Chuẩn Đan Thánh (canh thứ năm, hoa tươi phá 220)2024-01-18 00:11
 • #358: Chương 358: Thánh Tiếu Đan (canh thứ sáu, hoa tươi phá 230)2024-01-18 00:11
 • #359: Chương 359: Tiễn đồ đệ (canh thứ bảy, hoa tươi phá 240)2024-01-18 00:12
 • #360: Chương 360: Rác rưởi đan dược, lần thứ hai đánh mặt (đệ bát càng, khen thưởng qua 6000)2024-01-18 00:12
 • #361: Chương 361: Tặng đan tặng linh khí2024-01-18 00:12
 • #362: Chương 362: Đêm khuya cầu cứu2024-01-18 00:12
 • #363: Chương 363: Độc càng thêm độc (canh thứ ba, hoa tươi phá 250)2024-01-18 00:12
 • #364: Chương 364: Phổ Độ Thần Châm (canh thứ tư, hoa tươi phá 260)2024-01-18 00:13
 • #365: Chương 365: Tiết lão hiện thân (canh thứ năm, hoa tươi phá 270)2024-01-18 00:13
 • #366: Chương 366: Thiên Cực đảo (canh thứ sáu, hoa tươi phá 280)2024-01-18 00:13
 • #367: Chương 367: Tuyết nhi bệnh cũ (canh thứ bảy, hoa tươi phá 290)2024-01-18 00:13
 • #368: Chương 368: Khô Mộc Truy Hồn Chú (đệ bát càng, hoa tươi phá 300)2024-01-18 00:13
 • #369: Chương 369: Tiết lão rời đi2024-01-18 00:13
 • #370: Chương 370: Bình Sa phái đệ tử2024-01-18 00:14
 • #371: Chương 371: Trần Xuyên (canh thứ ba, hoa tươi phá 310)2024-01-18 00:14
 • #372: Chương 372: Mộc Linh Thánh Tuyền (canh thứ tư, hoa tươi phá 320)2024-01-18 00:14
 • #373: Chương 373: Ta là Chu Chính (canh thứ năm, hoa tươi phá 330)2024-01-18 00:14
 • #374: Chương 374: Lưu Kim Khôi Lỗi sính uy (canh thứ sáu, hoa tươi phá 340)2024-01-18 00:15
 • #375: Chương 375: Yến Tước (canh thứ bảy, hoa tươi phá 350)2024-01-18 00:15
 • #376: Chương 376: Đánh bại Trần Xuyên (đệ bát càng, hoa tươi phá 360)2024-01-18 00:15
 • #377: Chương 377: Bức cung2024-01-18 00:15
 • #378: Chương 378: Hấp thu Mộc Linh Thánh Tuyền2024-01-18 00:16
 • #379: Chương 379: Về Cửu Cung thành (canh thứ ba, hoa tươi phá 370)2024-01-18 00:16
 • #380: Chương 380: Đại tông chủ đột phá (canh thứ tư, hoa tươi phá 380)2024-01-18 00:16
 • #381: Chương 381: Ham muốn đan phương (canh thứ năm, hoa tươi phá 390)2024-01-18 00:16
 • #382: Chương 382: Trước giờ xuất phát (canh thứ sáu, hoa tươi phá 400)2024-01-18 00:17
 • #383: Chương 383: Linh dược phường thị (canh thứ bảy, khen thưởng qua 7000)2024-01-18 00:17
 • #384: Chương 384: Buông tha dược liệu (vạn phần xin lỗi! Vừa mới lặp lại đổi mới, hiện sửa chữa, hoa tươi phá 410)2024-01-18 00:17
 • #385: Chương 385: Thăng Long Thảo (lặp lại truyền lên 383 chương nghiêm phạt)2024-01-18 00:17
 • #386: Chương 386: Lão đại?2024-01-18 00:17
 • #387: Chương 387: Nhị độ kinh khủng, nộ đánh tiểu đệ2024-01-18 00:17
 • #388: Chương 388: Trác Bất Phàm phẫn nộ (canh thứ ba, hoa tươi phá 420)2024-01-18 00:17
 • #389: Chương 389: Luyện chế Tam Thánh Đan (canh thứ tư, hoa tươi phá 430)2024-01-18 00:18
 • #390: Chương 390: Tuyết nhi khiếp sợ (canh thứ năm, hoa tươi phá 440)2024-01-18 00:18
 • #391: Chương 391: Chúng nữ tranh chấp (canh thứ sáu, khen thưởng qua 8000)2024-01-18 00:18
 • #392: Chương 392: Đan thành xuất quan (canh thứ bảy, khen thưởng qua 9000)2024-01-18 00:18
 • #393: Chương 393: Tam tông chủ khiếp sợ2024-01-18 00:18
 • #394: Chương 394: Dựng sào thấy bóng2024-01-18 00:18
 • #395: Chương 395: Đột phá dấu hiệu2024-01-18 00:18
 • #396: Chương 396: Liên tiếp đột phá (canh thứ tư, khen thưởng phá 10000)2024-01-18 00:19
 • #397: Chương 397: Lịch luyện bắt đầu (canh thứ năm, hoa tươi phá 450)2024-01-18 00:19
 • #398: Chương 398: Chuẩn bị xuất phát (canh thứ sáu, sửa chữa lặp lại đổi mới một tấm)2024-01-18 00:19
 • #399: Chương 399: Nguyên Nguyên tông dẫn tranh luận (lặp lại đổi mới 397 chương nghiêm phạt. . . Ta xác thực đầu óc hư mất)2024-01-18 00:19
 • #400: Chương 400: Lịch luyện quy tắc (đệ bát càng, hoa tươi phá 470)2024-01-18 00:19
 • #401: Chương 401: Tràn ngập nguy cơ Vô Hạn Hải Vực2024-01-18 00:19
 • #402: Chương 402: Yến Nhược Tuyết rời khỏi2024-01-18 00:20
 • #403: Chương 403: Xuất phát!2024-01-18 00:20
 • #404: Chương 404: Trên biển gặp nạn (canh thứ tư, hoa tươi phá 480)2024-01-18 00:20
 • #405: Chương 405: Mãnh thú đột kích (canh thứ năm, hoa tươi phá 490)2024-01-18 00:20
 • #406: Chương 406: Di tích cửa vào (canh thứ sáu, hoa tươi phá 500)2024-01-18 00:20
 • #407: Chương 407: Truyền tống trận pháp (canh thứ bảy, khen thưởng phá 11000)2024-01-18 00:20
 • #408: Chương 408: Thiên Huyễn Vân Ẩn Chi2024-01-18 00:20
 • #409: Chương 409: Không Gian Kết Giới chiến Khương Dạng2024-01-18 00:21
 • #410: Chương 410: Chiêu số bị phá giải2024-01-18 00:21
 • #411: Chương 411: Phân Thân Tập Sát (canh thứ tư, hoa tươi phá 510)2024-01-18 00:21
 • #412: Chương 412: Khương Dạng vẫn lạc (canh thứ năm, hoa tươi phá 520)2024-01-18 00:21
 • #413: Chương 413: Ngao cò tranh nhau (canh thứ sáu, hoa tươi phá 530)2024-01-18 00:21
 • #414: Chương 414: Ngư ông đắc lợi2024-01-18 00:21
 • #415: Chương 415: Cổ Hoa dược viên2024-01-18 00:22
 • #416: Chương 416: Thủy Vân Thường nguy cơ2024-01-18 00:22
 • #417: Chương 417: Anh hùng cứu mỹ nhân (canh thứ tư, hoa tươi phá 540)2024-01-18 00:22
 • #418: Chương 418: Tiểu đội thành lập (canh thứ năm, hoa tươi phá 550)2024-01-18 00:22
 • #419: Chương 419: Giữa hồ cung điện (canh thứ sáu, hoa tươi phá 560)2024-01-18 00:22
 • #420: Chương 420: Làm sao mẹ nó lại là hắn? !2024-01-18 00:22
 • #421: Chương 421: Phun máu ba lần2024-01-18 00:22
 • #422: Chương 422: Nham Băng Dực Long2024-01-18 00:23
 • #423: Chương 423: Vu oan giá họa (canh thứ tư, hoa tươi phá 10)2024-01-18 00:23
 • #424: Chương 424: Lục Đông nguy cơ (canh thứ năm, hoa tươi phá 20)2024-01-18 00:23
 • #425: Chương 425: Hoà đàm? (canh thứ sáu, khen thưởng phá 12000)2024-01-18 00:23
 • #426: Chương 426: Chiến một trận a!2024-01-18 00:23
 • #427: Chương 427: Chiến Tham Lang2024-01-18 00:23
 • #428: Chương 428: Tham Lang hoảng sợ2024-01-18 00:24
 • #429: Chương 429: Lá bài tẩy cuối cùng (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 00:24
 • #430: Chương 430: Cửu Thiên Âm Lôi Phù (canh thứ năm, hoa tươi phá 40)2024-01-18 00:24
 • #431: Chương 431: Lấy kim dẫn lôi2024-01-18 00:24
 • #432: Chương 432: Tham Lang chém đầu2024-01-18 00:24
 • #433: Chương 433: Phệ Thiên Kiến Quật2024-01-18 00:24
 • #434: Chương 434: Cấy ghép Mộc Linh Thánh Tuyền2024-01-18 00:24
 • #435: Chương 435: Khắp nơi trận doanh2024-01-18 00:25
 • #436: Chương 436: Tằng Quyết lên án2024-01-18 00:25
 • #437: Chương 437: Người gặp có phần2024-01-18 00:25
 • #438: Chương 438: Kiểm tra nạp giới2024-01-18 00:25
 • #439: Chương 439: Thỏa mãn điều kiện2024-01-18 00:25
 • #440: Chương 440: Muốn Tằng Quyết từ vả bạt tai2024-01-18 00:25
 • #441: Chương 441: Chỉ thiên lập thệ2024-01-18 00:26
 • #442: Chương 442: Hoài nghi Phệ Thiên Kiến Quật2024-01-18 00:26
 • #443: Chương 443: Thật phiến! (canh thứ tư, hoa tươi phá 50)2024-01-18 00:26
 • #444: Chương 444: Lấy thế đè người2024-01-18 00:26
 • #445: Chương 445: Chủ động chuyến lôi2024-01-18 00:26
 • #446: Chương 446: Tiến vào khu vực nòng cốt2024-01-18 00:27
 • #447: Chương 447: Bình an lên đất liền2024-01-18 00:27
 • #448: Chương 448: Phân phối quy tắc, sắc mặt hiện ra hết2024-01-18 00:27
 • #449: Chương 449: Tiến vào cung điện, tranh mua linh dược2024-01-18 00:27
 • #450: Chương 450: Thánh Cảnh linh dược, phân phối bất công2024-01-18 00:27
 • #451: Chương 451: Không ngại lại đánh cái cược?2024-01-18 00:27
 • #452: Chương 452: Có dụng ý khác2024-01-18 00:27
 • #453: Chương 453: Lục Thần Chướng Khí2024-01-18 00:28
 • #454: Chương 454: Đàm luận một chút vấn đề phân phối2024-01-18 00:28
 • #455: Chương 455: Nhiếp Chân điên!2024-01-18 00:28
 • #456: Chương 456: Nhiếp Chân khống chế toàn cục (canh thứ tư, khen thưởng phá 13000)2024-01-18 00:28
 • #457: Chương 457: Ma Vương? Sát thần!2024-01-18 00:28
 • #458: Chương 458: Ly khai dược viên2024-01-18 00:28
 • #459: Chương 459: Kinh thiên biến đổi lớn2024-01-18 00:28
 • #460: Chương 460: Yến Nhược Tuyết cảnh báo (canh thứ tư, hoa tươi phá 60)2024-01-18 00:29
 • #461: Chương 461: Đa Bảo tông rút lui2024-01-18 00:29
 • #462: Chương 462: Lửa sém lông mày2024-01-18 00:29
 • #463: Chương 463: Đại quân phủ xuống2024-01-18 00:29
 • #464: Chương 464: Kẻ phản bội2024-01-18 00:29
 • #465: Chương 465: Cá trong chậu2024-01-18 00:29
 • #466: Chương 466: Tàn sát2024-01-18 00:30
 • #467: Chương 467: Hấp hối cứu viện2024-01-18 00:30
 • #468: Chương 468: Đối chiến Lưu Hạo2024-01-18 00:30
 • #469: Chương 469: Đại Mạc Cuồng Sa2024-01-18 00:30
 • #470: Chương 470: Thấp xứng bản Lưu Kim Khôi Lỗi (canh thứ tư, hoa tươi phá 70)2024-01-18 00:30
 • #471: Chương 471: Lưu Hạo bại tích2024-01-18 00:30
 • #472: Chương 472: Dùng khoẻ ứng mệt2024-01-18 00:30
 • #473: Chương 473: Cắt đứt quan hệ2024-01-18 00:30
 • #474: Chương 474: Trọng yếu như vậy sự tình ngươi bây giờ mới nói? !2024-01-18 00:30
 • #475: Chương 475: Lấy một địch ba2024-01-18 00:31
 • #476: Chương 476: Ám Khúc Kiếm Quyết2024-01-18 00:31
 • #477: Chương 477: Ba người liên tục kỹ2024-01-18 00:31
 • #478: Chương 478: Mục tiêu là Lưu Hạo2024-01-18 00:31
 • #479: Chương 479: Đột phá Thiên Cảnh lục đoạn2024-01-18 00:31
 • #480: Chương 480: Vậy thì lại đột phá nhất cấp tốt (canh thứ tư, khen thưởng qua 14000)2024-01-18 00:31
 • #481: Chương 481: Đột phá lại đột phá!2024-01-18 00:32
 • #482: Chương 482: Quả đoán chém giết!2024-01-18 00:32
 • #483: Chương 483: Biết được chân tướng2024-01-18 00:32
 • #484: Chương 484: Rút khỏi di tích2024-01-18 00:32
 • #485: Chương 485: Vạn dặm truy sát2024-01-18 00:32
 • #486: Chương 486: Muộn côn2024-01-18 00:32
 • #487: Chương 487: Tô Kỳ Vũ, ta mời ngươi là tên hán tử!2024-01-18 00:33
 • #488: Chương 488: Hằng Cổ đại điện2024-01-18 00:33
 • #489: Chương 489: Nửa người dưới Ma Vương Giáp2024-01-18 00:33
 • #490: Chương 490: Luyện hóa Hằng Cổ đại điện2024-01-18 00:33
 • #491: Chương 491: Chủ Thần Phi Chu2024-01-18 00:33
 • #492: Chương 492: Khởi động cấm kỵ công kích2024-01-18 00:33
 • #493: Chương 493: Ly khai Hằng Cổ di tích2024-01-18 00:34
 • #494: Chương 494: Yến Nhược Tuyết xuất thủ2024-01-18 00:34
 • #495: Chương 495: Đoạn Vinh hi sinh2024-01-18 00:34
 • #496: Chương 496: Mười năm ước hẹn (canh thứ tư, hoa tươi phá 80)2024-01-18 00:34
 • #497: Chương 497: Thiên Cực đảo người đến2024-01-18 00:34
 • #498: Chương 498: Yến Nhược Tuyết rời đi2024-01-18 00:34
 • #499: Chương 499: Một chưởng oanh sát!2024-01-18 00:34
 • #500: Chương 500: Tìm được đường sống trong chỗ chết (canh thứ tư, hoa tươi phá 90)2024-01-18 00:35
 • #501: Chương 501: Ngọc Đường quốc hiện trạng2024-01-18 00:35
 • #502: Chương 502: Tinh thần lực khống chế2024-01-18 00:35
 • #503: Chương 503: Thần Thú dương oai2024-01-18 00:35
 • #504: Chương 504: Bưu hãn Mặc Kỳ Lân (canh thứ tư, hoa tươi phá 100)2024-01-18 00:35
 • #505: Chương 505: Đâm liền mấy người2024-01-18 00:35
 • #506: Chương 506: Uống trước rồi nói2024-01-18 00:35
 • #507: Chương 507: Nhiếp Chân trở về2024-01-18 00:35
 • #508: Chương 508: Ngọc Kỳ Lân, lão tử muốn giết ngươi2024-01-18 00:36
 • #509: Chương 509: Phương thức xử trí2024-01-18 00:36
 • #510: Chương 510: Kinh sợ ngoại lai giả2024-01-18 00:36
 • #511: Chương 511: Người cũ tình trạng2024-01-18 00:36
 • #512: Chương 512: Thành lập tông môn2024-01-18 00:36
 • #513: Chương 513: Sát Thần môn2024-01-18 00:36
 • #514: Chương 514: Tông môn thành lập (canh thứ tư, hoa tươi phá 110)2024-01-18 00:36
 • #515: Chương 515: Bồi dưỡng đan đạo nhân tài2024-01-18 00:37
 • #516: Chương 516: Tiết lão cuối cùng hiện2024-01-18 00:37
 • #517: Chương 517: Thiên Cực đảo quy mô2024-01-18 00:37
 • #518: Chương 518: Lại là họ Thẩm?2024-01-18 00:37
 • #519: Chương 519: Thẩm Quân Hầu, mạng ngươi ta đặt trước!2024-01-18 00:37
 • #520: Chương 520: Thủy Vân Thường cầu cứu2024-01-18 00:38
 • #521: Chương 521: Nghĩ cách cứu viện hành động2024-01-18 00:38
 • #522: Chương 522: Bất ngờ2024-01-18 00:38
 • #523: Chương 523: Sớm kết thúc chiến đấu2024-01-18 00:38
 • #524: Chương 524: Tiết lão xuất thủ (canh thứ tư, hoa tươi phá 120)2024-01-18 00:38
 • #525: Chương 525: Bình Sa phái khiếp sợ2024-01-18 00:38
 • #526: Chương 526: Thạch Cơ lão ma?2024-01-18 00:39
 • #527: Chương 527: Thoái ẩn giang hồ2024-01-18 00:39
 • #528: Chương 528: Mục tiêu Thôn Thiên sơn mạch2024-01-18 00:39
 • #529: Chương 529: Không lo lắng về sau2024-01-18 00:39
 • #530: Chương 530: Giải trừ Lục Thần Chướng Khí2024-01-18 00:39
 • #531: Chương 531: Bước vào Hiên Viên thần quốc2024-01-18 00:39
 • #532: Chương 532: Bình Sa phái thiếu chủ?2024-01-18 00:40
 • #533: Chương 533: Nhiếp Chân hạ độc thủ2024-01-18 00:40
 • #534: Chương 534: Lại giết một người2024-01-18 00:40
 • #535: Chương 535: Rốt cục đến phiên ngươi!2024-01-18 00:40
 • #536: Chương 536: Tốc chiến tốc thắng, Nhất Sát Kinh Thiên Địa!2024-01-18 00:40
 • #537: Chương 537: Quỷ Quỷ, hạ giới Hầu Vương người thừa kế2024-01-18 00:40
 • #538: Chương 538: Hầu Vương nhất tộc bạo động2024-01-18 00:40
 • #539: Chương 539: Bình Sa phái đại động tác2024-01-18 00:41
 • #540: Chương 540: Kỳ dị linh dược2024-01-18 00:41
 • #541: Chương 541: Đánh lén ban đêm2024-01-18 00:41
 • #542: Chương 542: Mạt Hầu Vương bị thua2024-01-18 00:41
 • #543: Chương 543: Phế!2024-01-18 00:41
 • #544: Chương 544: Chém giết Mạt Hầu Vương2024-01-18 00:41
 • #545: Chương 545: Tiến vào Hầu Vương sơn2024-01-18 00:41
 • #546: Chương 546: Trị liệu Hầu Vương2024-01-18 00:42
 • #547: Chương 547: Phổ Độ Thần Châm, giải Huyễn Âm độc tố2024-01-18 00:42
 • #548: Chương 548: Tứ đại hộ pháp chấn phục2024-01-18 00:42
 • #549: Chương 549: Bị thương nặng Ngu Hầu Vương2024-01-18 00:42
 • #550: Chương 550: Táng Thiên Linh Quả ra mắt2024-01-18 00:42
 • #551: Chương 551: Tu La Thập Sát trảm Ngu Hầu Vương2024-01-18 00:42
 • #552: Chương 552: Táng Thiên Thần Hầu ra mắt2024-01-18 00:43
 • #553: Chương 553: Ngân Hầu Vương bị thua2024-01-18 00:43
 • #554: Chương 554: Đột phá Thiên Cảnh bát đoạn2024-01-18 00:43
 • #555: Chương 555: Quỷ Quỷ đồng hành (canh thứ tư, hoa tươi phá 10)2024-01-18 00:43
 • #556: Chương 556: Vạn Cổ sơn mạch2024-01-18 00:43
 • #557: Chương 557: Nhiếp thị nhất tộc nguy cơ2024-01-18 00:43
 • #558: Chương 558: Đại quân hạ xuống lần nữa2024-01-18 00:43
 • #559: Chương 559: Hấp hối cứu sư (canh thứ tư, khen thưởng phá 15000)2024-01-18 00:44
 • #560: Chương 560: Trọng tố đan điền2024-01-18 00:44
 • #561: Chương 561: Tân thần thú đồng bọn2024-01-18 00:44
 • #562: Chương 562: Đoạn Vinh khỏi hẳn2024-01-18 00:44
 • #563: Chương 563: Thầy trò tình nghĩa2024-01-18 00:44
 • #564: Chương 564: Hành trình mới2024-01-18 00:44
 • #565: Chương 565: Bại lộ thân phận2024-01-18 00:44
 • #566: Chương 566: Bình Sa phái đưa tới cửa2024-01-18 00:45
 • #567: Chương 567: Pháp vương cuối cùng tới, Nhiếp Chân rút lui2024-01-18 00:45
 • #568: Chương 568: Nhiếp Chân con bài chưa lật, Chủ Thần Phi Chu2024-01-18 00:45
 • #569: Chương 569: Trí mạng bẩy rập2024-01-18 00:45
 • #570: Chương 570: Toàn quân bị diệt2024-01-18 00:45
 • #571: Chương 571: Đề ra nghi vấn chân tướng2024-01-18 00:45
 • #572: Chương 572: Giết người diệt khẩu2024-01-18 00:45
 • #573: Chương 573: Cảnh Vô Song thổ huyết2024-01-18 00:46
 • #574: Chương 574: Quy Hóa thành2024-01-18 00:46
 • #575: Chương 575: Cửa thành việc vặt2024-01-18 00:46
 • #576: Chương 576: Hiên Viên thần quốc Thập đại tông môn2024-01-18 00:46
 • #577: Chương 577: Hóa Nguyên thương hội2024-01-18 00:46
 • #578: Chương 578: Hỏi thăm địa chỉ (canh thứ tư, hoa tươi phá 20)2024-01-18 00:46
 • #579: Chương 579: Tai bay vạ gió2024-01-18 00:46
 • #580: Chương 580: Mắt chó coi thường người khác2024-01-18 00:47
 • #581: Chương 581: Xuất đầu ngược lại bị đánh2024-01-18 00:47
 • #582: Chương 582: Hóa Nguyên thương hội Tam đương gia2024-01-18 00:47
 • #583: Chương 583: Thanh niên áo trắng2024-01-18 00:47
 • #584: Chương 584: Tả Thiên Ân2024-01-18 00:47
 • #585: Chương 585: Hai tộc ân oán2024-01-18 00:48
 • #586: Chương 586: Đan phương có chuyện2024-01-18 00:48
 • #587: Chương 587: Tả thị Tả Dao2024-01-18 00:48
 • #588: Chương 588: Tương trợ luyện đan2024-01-18 00:48
 • #589: Chương 589: Đạt được Ngũ Hành Ấn2024-01-18 00:48
 • #590: Chương 590: Mạc Ly đánh tới2024-01-18 00:48
 • #591: Chương 591: Kiêu ngạo như Mạc Ly2024-01-18 00:48
 • #592: Chương 592: Tự rước nhục2024-01-18 00:48
 • #593: Chương 593: Mạc Ly ngậm phẫn2024-01-18 00:49
 • #594: Chương 594: Bắn ngược!2024-01-18 00:49
 • #595: Chương 595: Mạc Quyền2024-01-18 00:49
 • #596: Chương 596: Lên tham niệm2024-01-18 00:49
 • #597: Chương 597: Mạc thị thiên tài hành động2024-01-18 00:49
 • #598: Chương 598: Tuôn ra cửa thành2024-01-18 00:49
 • #599: Chương 599: Chẳng những đòi tiền, còn muốn mệnh2024-01-18 00:49
 • #600: Chương 600: Đánh gục Mạc Ly2024-01-18 00:50
 • #601: Chương 601: Mạc thị thiên tài vẫn lạc2024-01-18 00:50
 • #602: Chương 602: Yến Tước đắc thủ2024-01-18 00:50
 • #603: Chương 603: Đánh nát hộ thuẫn (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 00:50
 • #604: Chương 604: Chém giết Mạc Quyền2024-01-18 00:50
 • #605: Chương 605: Huynh muội liên thủ2024-01-18 00:50
 • #606: Chương 606: Lưu Kim Khôi Lỗi phá Thiên Vạn Hồng Trang2024-01-18 00:50
 • #607: Chương 607: Mạc Thiếu Trùng bị thua2024-01-18 00:51
 • #608: Chương 608: Kết thúc chiến đấu2024-01-18 00:51
 • #609: Chương 609: Mạc Ảnh tức giận2024-01-18 00:51
 • #610: Chương 610: Thứ Song thành2024-01-18 00:51
 • #611: Chương 611: Nhiếp thị dư nghiệt?2024-01-18 00:51
 • #612: Chương 612: Bách Sương Nhiếp thị nguy hiểm2024-01-18 00:51
 • #613: Chương 613: Nhiếp thị tộc nhân bị bắt2024-01-18 00:51
 • #614: Chương 614: Bách Sương Nhiếp thị Đại trưởng lão2024-01-18 00:52
 • #615: Chương 615: Gia nhập Tiếu quản gia trận doanh2024-01-18 00:52
 • #616: Chương 616: Thù lao2024-01-18 00:52
 • #617: Chương 617: Hoài nghi2024-01-18 00:52
 • #618: Chương 618: Thành công gia nhập2024-01-18 00:52
 • #619: Chương 619: Đại quân xuất phát2024-01-18 00:52
 • #620: Chương 620: Hắc Tùng Lĩnh hợp lực2024-01-18 00:53
 • #621: Chương 621: Ba điều quy ước2024-01-18 00:53
 • #622: Chương 622: Kinh người phúc lợi2024-01-18 00:53
 • #623: Chương 623: Trong cốc đóng quân2024-01-18 00:53
 • #624: Chương 624: Bách Sương Nhiếp thị con bài chưa lật2024-01-18 00:53
 • #625: Chương 625: Thái thượng trưởng lão xuất thủ2024-01-18 00:53
 • #626: Chương 626: Địch tấn công2024-01-18 00:54
 • #627: Chương 627: Huyết mạch uy áp2024-01-18 00:54
 • #628: Chương 628: Ngưu gia ba huynh đệ2024-01-18 00:54
 • #629: Chương 629: Rút lui!2024-01-18 00:54
 • #630: Chương 630: Đục nước béo cò2024-01-18 00:54
 • #631: Chương 631: Tìm nơi nương tựa Chu đô đốc2024-01-18 00:54
 • #632: Chương 632: Chiến sự bất lợi2024-01-18 00:55
 • #633: Chương 633: Lần thứ hai lén vào2024-01-18 00:55
 • #634: Chương 634: Đem lòng sinh nghi2024-01-18 00:55
 • #635: Chương 635: Nhân loại các ngươi thật đáng sợ2024-01-18 00:55
 • #636: Chương 636: Mưu kế đọ sức2024-01-18 00:55
 • #637: Chương 637: Gần sát quyết chiến (canh thứ tư, hoa tươi phá 10)2024-01-18 00:55
 • #638: Chương 638: Thi triển kế sách (canh thứ năm, lão bà hôm nay sinh nhật tăng thêm)2024-01-18 00:55
 • #639: Chương 639: Tiến vào Bách Sương thành2024-01-18 00:56
 • #640: Chương 640: Quyết chiến mở ra2024-01-18 00:56
 • #641: Chương 641: Chu đô đốc con bài chưa lật2024-01-18 00:56
 • #642: Chương 642: Chịu khổ nghiền ép (canh thứ tư, hoa tươi qua 20)2024-01-18 00:56
 • #643: Chương 643: Công phá trận doanh2024-01-18 00:56
 • #644: Chương 644: Toàn quân bị diệt2024-01-18 00:56
 • #645: Chương 645: Chém giết Chu đô đốc2024-01-18 00:56
 • #646: Chương 646: Thiên Vân tông Tam trưởng lão2024-01-18 00:57
 • #647: Chương 647: Đột phá Thiên Cảnh cửu đoạn2024-01-18 00:57
 • #648: Chương 648: Uy hiếp, lợi dụ2024-01-18 00:57
 • #649: Chương 649: Triệu Húc rút lui2024-01-18 00:57
 • #650: Chương 650: Tiệc ăn mừng gặp khiêu khích2024-01-18 00:57
 • #651: Chương 651: Sinh tử chiến2024-01-18 00:57
 • #652: Chương 652: Một chiêu!2024-01-18 00:57
 • #653: Chương 653: Phế Nhiếp Lôi!2024-01-18 00:57
 • #654: Chương 654: Dùng Thiên Khiếu Đan2024-01-18 00:57
 • #655: Chương 655: Tiến vào Tam Thánh cảnh (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 00:58
 • #656: Chương 656: Xuất quan2024-01-18 00:58
 • #657: Chương 657: Ly khai Bách Sương thành2024-01-18 00:58
 • #658: Chương 658: Nhiếp Thiên Tác giết đến2024-01-18 00:58
 • #659: Chương 659: Đánh bất ngờ (canh thứ tư, khen thưởng phá 16000)2024-01-18 00:58
 • #660: Chương 660: Phân Kim Thiên Quang Ấn2024-01-18 00:58
 • #661: Chương 661: Trảm Nhiếp Thiên Tác2024-01-18 00:58
 • #662: Chương 662: Mạc Siêu hiện thân2024-01-18 00:59
 • #663: Chương 663: Cừu địch tề tụ (canh thứ tư, khen thưởng phá 17000)2024-01-18 00:59
 • #664: Chương 664: Tiếu quản gia trở về (canh thứ năm, hoa tươi phá 40)2024-01-18 00:59
 • #665: Chương 665: Thiên Dương thành2024-01-18 00:59
 • #666: Chương 666: Thiên Dương thành thành chủ2024-01-18 00:59
 • #667: Chương 667: Thiếu thành chủ2024-01-18 00:59
 • #668: Chương 668: Bọn hắn bị điên rồi!2024-01-18 00:59
 • #669: Chương 669: Nghiêm Thanh có gì đó quái lạ2024-01-18 00:59
 • #670: Chương 670: Chư thiên kỳ độc bảng xếp hạng2024-01-18 01:00
 • #671: Chương 671: Nói ra chân tướng (canh thứ tư, hoa tươi phá 50)2024-01-18 01:00
 • #672: Chương 672: Khẩu chiến Nghiêm Thanh (thượng)2024-01-18 01:00
 • #673: Chương 673: Khẩu chiến Nghiêm Thanh (hạ)2024-01-18 01:00
 • #674: Chương 674: Tàn nhẫn bức cung2024-01-18 01:00
 • #675: Chương 675: Giết Nghiêm Thanh2024-01-18 01:00
 • #676: Chương 676: Linh độ đan điền2024-01-18 01:01
 • #677: Chương 677: Âu Dương Tiểu Long trên người hy vọng2024-01-18 01:01
 • #678: Chương 678: Vô Cấn Hàn Lộ (canh thứ tư, hoa tươi phá 60)2024-01-18 01:01
 • #679: Chương 679: Thiên Dương Thạch2024-01-18 01:01
 • #680: Chương 680: Bái kiến ân công!2024-01-18 01:01
 • #681: Chương 681: Nam Cung Kiều2024-01-18 01:01
 • #682: Chương 682: Tiểu nha đầu phiến tử, muốn ăn đòn không chọn thời gian! (canh thứ tư, hoa tươi phá 70)2024-01-18 01:02
 • #683: Chương 683: Phế!2024-01-18 01:02
 • #684: Chương 684: Các ngươi người quá ít2024-01-18 01:02
 • #685: Chương 685: Trảm Nam Cung Kiều2024-01-18 01:02
 • #686: Chương 686: Nguyên Cảnh nhất đoạn, không gì hơn cái này!2024-01-18 01:02
 • #687: Chương 687: Nam Cung Viêm2024-01-18 01:02
 • #688: Chương 688: Nam Cung gia tộc bi kịch2024-01-18 01:02
 • #689: Chương 689: Gia tộc đắm2024-01-18 01:03
 • #690: Chương 690: Nam Cung Viêm chết2024-01-18 01:03
 • #691: Chương 691: Buổi đấu giá2024-01-18 01:03
 • #692: Chương 692: Trở thành khách quý2024-01-18 01:03
 • #693: Chương 693: Kiêu ngạo trẻ hư2024-01-18 01:03
 • #694: Chương 694: Nhiếp Chân đứng ra2024-01-18 01:03
 • #695: Chương 695: Lửa giận (canh thứ tư, hoa tươi phá 80)2024-01-18 01:03
 • #696: Chương 696: Đấu giá bắt đầu2024-01-18 01:04
 • #697: Chương 697: Tham dự đấu giá2024-01-18 01:04
 • #698: Chương 698: Thuận tay tiễn đan2024-01-18 01:04
 • #699: Chương 699: Xích Quỷ lão ma2024-01-18 01:04
 • #700: Chương 700: Phá hư thị trường2024-01-18 01:04
 • #701: Chương 701: Bá đạo đấu giá, Vô Cấn Hàn Lộ2024-01-18 01:05
 • #702: Chương 702: Kinh người giá cả (canh thứ tư, hoa tươi phá 90)2024-01-18 01:05
 • #703: Chương 703: Nguyên Cảnh phòng ngự chiến giáp2024-01-18 01:05
 • #704: Chương 704: Phá trăm vạn giá khởi đầu2024-01-18 01:05
 • #705: Chương 705: Triệt để điên cuồng2024-01-18 01:05
 • #706: Chương 706: Tưởng Kỳ là địch2024-01-18 01:05
 • #707: Chương 707: Nhiếp Chân cuối cùng xuất thủ2024-01-18 01:05
 • #708: Chương 708: Cuối cùng thuộc sở hữu2024-01-18 01:06
 • #709: Chương 709: Đấu giá kết thúc, mây nổi bốn phía (canh thứ tư, hoa tươi phá 100)2024-01-18 01:06
 • #710: Chương 710: Theo dõi2024-01-18 01:06
 • #711: Chương 711: Dàn xếp Tiểu Oánh2024-01-18 01:06
 • #712: Chương 712: Tam phương vây giết2024-01-18 01:06
 • #713: Chương 713: Tạm thời kết minh2024-01-18 01:06
 • #714: Chương 714: Nháy mắt giết La Thiên2024-01-18 01:06
 • #715: Chương 715: Đấu võ!2024-01-18 01:07
 • #716: Chương 716: Tương Kỳ ác mộng (canh thứ tư, hoa tươi phá 110)2024-01-18 01:07
 • #717: Chương 717: Lão ma vẫn lạc2024-01-18 01:07
 • #718: Chương 718: La gia tộc trưởng, lăn ra đây!2024-01-18 01:07
 • #719: Chương 719: La gia tai nạn2024-01-18 01:07
 • #720: Chương 720: Trước diệt La gia, quay đầu lại giết Tương thị2024-01-18 01:07
 • #721: Chương 721: Lăn ra đây!2024-01-18 01:08
 • #722: Chương 722: Trảm Tương Kỳ2024-01-18 01:08
 • #723: Chương 723: Tương gia huỷ diệt2024-01-18 01:08
 • #724: Chương 724: Vạn Hỏa môn, Vạn Tiêm Nhi2024-01-18 01:08
 • #725: Chương 725: Tư cách? !2024-01-18 01:08
 • #726: Chương 726: Gia nhập liên minh2024-01-18 01:08
 • #727: Chương 727: Phi Phàm công tử2024-01-18 01:08
 • #728: Chương 728: Tiến quân Vạn Cổ sơn mạch2024-01-18 01:08
 • #729: Chương 729: Linh thú triều (canh thứ tư! )2024-01-18 01:09
 • #730: Chương 730: Không hết lòng gian, Phi Phàm công tử2024-01-18 01:09
 • #731: Chương 731: Phi Phàm công tử, hoài nghi nhân sinh2024-01-18 01:09
 • #732: Chương 732: Nguyên Cảnh lục đoạn linh thú2024-01-18 01:09
 • #733: Chương 733: Huyết mạch uy áp2024-01-18 01:09
 • #734: Chương 734: Mỹ lệ hình tượng2024-01-18 01:09
 • #735: Chương 735: Khuê Mộc Lang dẫn đường2024-01-18 01:10
 • #736: Chương 736: Lâm Đông Đông2024-01-18 01:10
 • #737: Chương 737: Tam đại tông môn tề tụ2024-01-18 01:10
 • #738: Chương 738: Không buông tha người nào?2024-01-18 01:10
 • #739: Chương 739: Thanh Dương phái chưởng môn Triệu Dương (canh thứ tư! )2024-01-18 01:10
 • #740: Chương 740: Phóng ngựa đến đây đi!2024-01-18 01:10
 • #741: Chương 741: Hỏa diễm sóng triều2024-01-18 01:11
 • #742: Chương 742: Vô cùng thê thảm2024-01-18 01:11
 • #743: Chương 743: Bất Tử Chi Thân!2024-01-18 01:11
 • #744: Chương 744: Tiên quân2024-01-18 01:11
 • #745: Chương 745: Thâm nhập Hỏa Sơn2024-01-18 01:11
 • #746: Chương 746: Xích U Huyền Xà2024-01-18 01:11
 • #747: Chương 747: Tu La Thập Sát Nhị Sát Chấn Quỷ Thần!2024-01-18 01:11
 • #748: Chương 748: Cửu Kiêu phái2024-01-18 01:11
 • #749: Chương 749: Cùng lắm cùng lắm thì chết!2024-01-18 01:12
 • #750: Chương 750: Hỏa Chi Địa Ngục2024-01-18 01:12
 • #751: Chương 751: Thần Thú Hỏa Kỳ Lân2024-01-18 01:12
 • #752: Chương 752: Trợ giúp luyện hóa2024-01-18 01:12
 • #753: Chương 753: Phối hợp chặt chẽ khe hở2024-01-18 01:12
 • #754: Chương 754: Vạn Cổ Sát Diễm2024-01-18 01:12
 • #755: Chương 755: Trong cơ thể bệnh dử2024-01-18 01:13
 • #756: Chương 756: Ma khí xâm lấn2024-01-18 01:13
 • #757: Chương 757: Ma Vương trừ ma2024-01-18 01:13
 • #758: Chương 758: Hỏa Kỳ Lân gia nhập đoàn đội2024-01-18 01:13
 • #759: Chương 759: Lâm Nam Thiên chết2024-01-18 01:13
 • #760: Chương 760: Cường địch hoàn tý2024-01-18 01:13
 • #761: Chương 761: Bóp chết Vạn Tiêm Nhi2024-01-18 01:14
 • #762: Chương 762: Khuê Mộc Lang chết2024-01-18 01:14
 • #763: Chương 763: Chuyện phiền toái quá nhiều, không bằng ghé vào một khối giải quyết2024-01-18 01:14
 • #764: Chương 764: Ta mẹ nó chẳng cần biết ngươi là ai! Canh thứ tư, hoa tươi phá 10!2024-01-18 01:14
 • #765: Chương 765: Ta mới Địa Thánh cảnh? Đột phá cho ngươi xem!2024-01-18 01:14
 • #766: Chương 766: Thần Thú! Tất cả đều là Thần Thú!2024-01-18 01:14
 • #767: Chương 767: Hỏa Kỳ Lân, hàng duy đả kích!2024-01-18 01:14
 • #768: Chương 768: Đột phá Nguyên Cảnh, dễ như trở bàn tay!2024-01-18 01:15
 • #769: Chương 769: Trước hết giết chó săn, quay đầu tìm Bình Sa phái tính sổ!2024-01-18 01:15
 • #770: Chương 770: Lão cẩu, ngươi nghĩ muốn đi đâu?2024-01-18 01:15
 • #771: Chương 771: Tử Cực Điện Xà2024-01-18 01:15
 • #772: Chương 772: Tu La Thập Sát Tam Sát Toái Sơn Hà!2024-01-18 01:15
 • #773: Chương 773: Chính tay đâm cừu nhân2024-01-18 01:15
 • #774: Chương 774: Một cái cũng đừng nghĩ sống! (canh thứ tư, hoa tươi phá 20)2024-01-18 01:15
 • #775: Chương 775: Quét sạch tàn quân2024-01-18 01:15
 • #776: Chương 776: Mục tiêu, Bình Sa phái!2024-01-18 01:16
 • #777: Chương 777: Phong Sương thần quốc2024-01-18 01:16
 • #778: Chương 778: Thông Thiên Linh Căn2024-01-18 01:16
 • #779: Chương 779: Tình báo đắc thủ2024-01-18 01:16
 • #780: Chương 780: Bắc Hà thành thành chủ2024-01-18 01:16
 • #781: Chương 781: Câu cá lớn (thượng)2024-01-18 01:16
 • #782: Chương 782: Câu cá lớn (hạ)2024-01-18 01:17
 • #783: Chương 783: Cá lớn mắc câu!2024-01-18 01:17
 • #784: Chương 784: Đắc thủ!2024-01-18 01:17
 • #785: Chương 785: Ngụy thành chủ dẫn đường2024-01-18 01:17
 • #786: Chương 786: Triệt để khống chế2024-01-18 01:17
 • #787: Chương 787: Lén vào Bình Sa phái sào huyệt2024-01-18 01:18
 • #788: Chương 788: Nguyên lai lại là người quen cũ?2024-01-18 01:18
 • #789: Chương 789: Chỗ đột phá2024-01-18 01:18
 • #790: Chương 790: Phi Hùng pháp vương mối thù2024-01-18 01:18
 • #791: Chương 791: Chuẩn bị thu lưới2024-01-18 01:18
 • #792: Chương 792: Ám toán Phi Hùng pháp vương2024-01-18 01:18
 • #793: Chương 793: Cửu Khúc Thông Thiên Cốc2024-01-18 16:34
 • #794: Chương 794: Đáy cốc gặp làm khó dễ2024-01-18 16:34
 • #795: Chương 795: Phi Hùng sắp điên!2024-01-18 16:34
 • #796: Chương 796: Thuận lợi tiến vào đáy cốc2024-01-18 16:34
 • #797: Chương 797: Phá hư linh căn kế hoạch2024-01-18 16:34
 • #798: Chương 798: Tu La Thập Sát Tứ Sát Diệt Sinh Linh!2024-01-18 16:35
 • #799: Chương 799: Long trời lở đất2024-01-18 16:35
 • #800: Chương 800: Trượng nghĩa Tả Thiên Ân2024-01-18 16:35
 • #801: Chương 801: Xin giúp đỡ Nhiếp thị tổng bộ2024-01-18 16:35
 • #802: Chương 802: Tam chưởng môn tự thân xuất mã (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 16:35
 • #803: Chương 803: Đánh gục Phi Hùng pháp vương2024-01-18 16:35
 • #804: Chương 804: Điên cuồng Cảnh Vô Song2024-01-18 16:36
 • #805: Chương 805: Tả Thiên Ân giết đến!2024-01-18 16:36
 • #806: Chương 806: Cứ như vậy bá khí!2024-01-18 16:36
 • #807: Chương 807: Tả Thiên Tứ2024-01-18 16:36
 • #808: Chương 808: Cẩn thận Nhiếp thị2024-01-18 16:37
 • #809: Chương 809: Bình Sa phái, không lưu miệng sống!2024-01-18 16:37
 • #810: Chương 810: Huynh đệ phân biệt2024-01-18 16:37
 • #811: Chương 811: Thiên Đế sơn2024-01-18 16:37
 • #812: Chương 812: Hạo Nhật cốc (canh thứ tư, hoa tươi phá 40)2024-01-18 16:37
 • #813: Chương 813: Nộ mà ra tay2024-01-18 16:38
 • #814: Chương 814: Nhiếp Thiếu Thông2024-01-18 16:38
 • #815: Chương 815: Đánh ngươi thì thế nào? !2024-01-18 16:38
 • #816: Chương 816: Có bản lĩnh, gọi ngươi ca tới!2024-01-18 16:38
 • #817: Chương 817: Bớt nói nhảm, bên trên Sinh Tử đài!2024-01-18 16:38
 • #818: Chương 818: Rung động Hạo Nhật cốc2024-01-18 16:38
 • #819: Chương 819: Nhiếp Chân cuối cùng tới2024-01-18 16:39
 • #820: Chương 820: Nhiếp Chân chiến Nhiếp Thiếu Dương2024-01-18 16:42
 • #821: Chương 821: Hỏa Luyện Dung Kim2024-01-18 16:43
 • #822: Chương 822: Vạn Cổ Sát Diễm, đốt sạch thiên địa! (canh thứ tư, hoa tươi phá 50)2024-01-18 16:46
 • #823: Chương 823: Thủ đoạn cuối cùng, Cổ Viêm Đao!2024-01-18 16:46
 • #824: Chương 824: Cổ Viêm Đao, hủy!2024-01-18 16:46
 • #825: Chương 825: Trảm Nhiếp Thiếu Dương!2024-01-18 16:46
 • #826: Chương 826: Nhiếp Chân con bài chưa lật2024-01-18 16:47
 • #827: Chương 827: Đối chiến Nhiếp thị trưởng lão2024-01-18 16:47
 • #828: Chương 828: Tam chưởng môn xuất thủ2024-01-18 16:47
 • #829: Chương 829: Nguyên Cảnh ngũ đoạn (canh thứ tư, hoa tươi phá 60)2024-01-18 16:47
 • #830: Chương 830: Đi trước Tả thị tổng bộ2024-01-18 16:47
 • #831: Chương 831: Tả Dao2024-01-18 16:47
 • #832: Chương 832: Tư cách khảo hạch2024-01-18 16:47
 • #833: Chương 833: Khiếp sợ bốn tòa2024-01-18 16:48
 • #834: Chương 834: Đỉnh Thiên Đan tàn phương2024-01-18 16:48
 • #835: Chương 835: Biếu tặng đan phương2024-01-18 16:48
 • #836: Chương 836: Tả thị khí khái2024-01-18 16:48
 • #837: Chương 837: Đêm khuya bái phỏng2024-01-18 16:48
 • #838: Chương 838: Thịnh hội khai mạc2024-01-18 16:48
 • #839: Chương 839: Vòng thứ nhất đấu võ2024-01-18 16:48
 • #840: Chương 840: Cổ quái đan phương2024-01-18 16:49
 • #841: Chương 841: Hiệp thứ ba bắt đầu2024-01-18 16:49
 • #842: Chương 842: Phong Sương thần quốc, Thiên Đan môn2024-01-18 16:49
 • #843: Chương 843: Hiệp thứ ba, Lâm Lôi vượt lên đầu2024-01-18 16:49
 • #844: Chương 844: Trận chung kết bắt đầu2024-01-18 16:49
 • #845: Chương 845: Khắp trời kỳ hỏa2024-01-18 16:49
 • #846: Chương 846: Liên tiếp thành đan2024-01-18 16:50
 • #847: Chương 847: Thiên địa dị tượng, hạ phẩm hoàng đan2024-01-18 16:50
 • #848: Chương 848: Ngươi cao hứng quá sớm!2024-01-18 16:50
 • #849: Chương 849: Lôi vân hiện, đế đan ra! (canh thứ tư, khen thưởng phá 18000)2024-01-18 16:50
 • #850: Chương 850: Chuẩn đế đan, Thiên Hoàng Đan!2024-01-18 16:50
 • #851: Chương 851: Hoàng Cảnh, thăng một cấp!2024-01-18 16:51
 • #852: Chương 852: Đan đạo người thứ nhất2024-01-18 16:51
 • #853: Chương 853: Tiềm tàng nguy cơ2024-01-18 16:51
 • #854: Chương 854: Thần quốc liên minh thi đấu2024-01-18 16:51
 • #855: Chương 855: Nhiếp thị tuyển chọn2024-01-18 16:51
 • #856: Chương 856: Bốn người hỗn chiến (canh thứ tư, khen thưởng phá 19000)2024-01-18 16:51
 • #857: Chương 857: Nhiếp Trường Hồng tính sai2024-01-18 16:51
 • #858: Chương 858: Lấy một địch ba, như vậy ngại gì? !2024-01-18 16:52
 • #859: Chương 859: Thi triển con bài chưa lật2024-01-18 16:52
 • #860: Chương 860: Áp lực dưới đột phá!2024-01-18 16:52
 • #861: Chương 861: Đệ tứ giết, Diệt Tận Thiên Hạ Sinh Linh!2024-01-18 16:52
 • #862: Chương 862: Quán quân người nào thuộc? !2024-01-18 16:52
 • #863: Chương 863: Hiên Viên Thác Bạt (canh thứ tư, khen thưởng phá 20000)2024-01-18 16:52
 • #864: Chương 864: Ngũ đại thần quốc, tông môn tình thế2024-01-18 16:53
 • #865: Chương 865: Trung Đỉnh thần quốc, Đỉnh Thiên tông2024-01-18 16:53
 • #866: Chương 866: Tàn khốc quy tắc tranh tài2024-01-18 16:53
 • #867: Chương 867: Quán quân khen thưởng2024-01-18 16:53
 • #868: Chương 868: Tiến vào bí cảnh2024-01-18 16:53
 • #869: Chương 869: Trận pháp2024-01-18 16:54
 • #870: Chương 870: Lưu Kim Khôi Lỗi, nước lửa bất xâm (canh thứ tư, hoa tươi phá 20)2024-01-18 16:54
 • #871: Chương 871: Che khuất bầu trời, vô cùng vô tận2024-01-18 16:54
 • #872: Chương 872: Tử Vong Hoa Lôi, Vạn Cổ Sát Diễm2024-01-18 16:54
 • #873: Chương 873: Thiên Đan môn, tất cả nhân viên tụ tập2024-01-18 16:54
 • #874: Chương 874: Luận đùa lửa, các ngươi không xứng!2024-01-18 16:54
 • #875: Chương 875: Toàn bộ lưu lại đi!2024-01-18 16:55
 • #876: Chương 876: Thiên Đan môn, đoàn diệt!2024-01-18 16:55
 • #877: Chương 877: Tả Thiên Tứ đối chiến Nhiếp Chiến Thiên2024-01-18 16:57
 • #878: Chương 878: Chúng ta, bên trên một tầng gặp!2024-01-18 16:57
 • #879: Chương 879: Vừa vào biển thú sâu như biển2024-01-18 16:57
 • #880: Chương 880: Quả báo, tới cũng nhanh (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 16:57
 • #881: Chương 881: Vân thị nhất tộc, nuốt hận rời khỏi2024-01-18 16:58
 • #882: Chương 882: Thi đấu quả nổi bật2024-01-18 16:58
 • #883: Chương 883: Chủ động xuất kích!2024-01-18 16:58
 • #884: Chương 884: Tỷ thí Nhiếp Chiến Thiên2024-01-18 16:58
 • #885: Chương 885: Nhiếp Chiến Thiên bị thua2024-01-18 16:58
 • #886: Chương 886: Tả Thiên Ân chủ động rời khỏi2024-01-18 16:58
 • #887: Chương 887: Quy Xà giao phong, Nhiếp Chân được lợi2024-01-18 16:59
 • #888: Chương 888: Mang đá lên đập chân mình2024-01-18 16:59
 • #889: Chương 889: Lại gặp Ma Vương Giáp tàn quân2024-01-18 16:59
 • #890: Chương 890: Hoàng Cảnh lục đoạn linh thú2024-01-18 16:59
 • #891: Chương 891: Tất cả nhân viên rời khỏi2024-01-18 16:59
 • #892: Chương 892: Người cuối cùng2024-01-18 17:00
 • #893: Chương 893: Liều chết đánh cược một lần2024-01-18 17:00
 • #894: Chương 894: Luyện hóa Ma Vương Giáp giáp chân2024-01-18 17:00
 • #895: Chương 895: Cuối cùng vào Hoàng Cảnh2024-01-18 17:00
 • #896: Chương 896: Các ngươi tại ồn ào cái gì?2024-01-18 17:00
 • #897: Chương 897: Nhị chưởng môn cổ quái2024-01-18 17:01
 • #898: Chương 898: Một bộ quan tài2024-01-18 17:01
 • #899: Chương 899: Nhiếp thị nhất tộc âm mưu2024-01-18 17:01
 • #900: Chương 900: Ngươi là, Dị Ma tộc? !2024-01-18 17:01
 • #901: Chương 901: Dị ma chuyện cũ, triệu hoán đồng bạn2024-01-18 17:02
 • #902: Chương 902: Đầy trời Thần Thú, tuyệt đối áp chế (canh thứ tư, hoa tươi phá 40)2024-01-18 17:02
 • #903: Chương 903: Dị ma thức tỉnh2024-01-18 17:02
 • #904: Chương 904: Đối chiến Thiên Thần cảnh dị ma2024-01-18 17:02
 • #905: Chương 905: Toàn lực ứng phó2024-01-18 17:02
 • #906: Chương 906: Tu La Thập Sát, Lục Sát Nghịch Âm Dương2024-01-18 17:03
 • #907: Chương 907: Liều mạng một lần, Thất Sát Phá Thương Khung2024-01-18 17:03
 • #908: Chương 908: Huynh đệ đại bại, thấy chết không sờn2024-01-18 17:03
 • #909: Chương 909: Ta còn sẽ trở về!2024-01-18 17:03
 • #910: Chương 910: Thân chịu trọng thương, công lực mất hết2024-01-18 17:03
 • #911: Chương 911: Nơi này là, Thiên Cực đảo2024-01-18 17:04
 • #912: Chương 912: Không lùi mà tiến tới, Hoàng Cảnh nhị đoạn2024-01-18 17:04
 • #913: Chương 913: Vương gia đệ nhất thiên tài, Vương Tiêu2024-01-18 17:04
 • #914: Chương 914: Vô sỉ!2024-01-18 17:04
 • #915: Chương 915: Đối chiến Vương Tiêu!2024-01-18 17:04
 • #916: Chương 916: Ma Vương vs Huyết Đồ Tử2024-01-18 17:04
 • #917: Chương 917: Thiên Huyền Tạo Hóa Quả ra mắt2024-01-18 17:04
 • #918: Chương 918: Thẩm gia, Thẩm Phóng! (ngày hôm qua canh thứ tư, hoa tươi phá 50)2024-01-18 17:05
 • #919: Chương 919: Hắn! Nàng!2024-01-18 17:05
 • #920: Chương 920: Cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt2024-01-18 17:05
 • #921: Chương 921: Chiến Thẩm Phóng2024-01-18 17:05
 • #922: Chương 922: Ta trước hết là giết ngươi, quay đầu lại giết Thẩm Quân Hầu! (canh thứ năm, hoa tươi phá 60)2024-01-18 17:05
 • #923: Chương 923: Tuyết nhi rời đi2024-01-18 17:05
 • #924: Chương 924: Khai Nguyên thánh địa, Trình trưởng lão2024-01-18 17:06
 • #925: Chương 925: Mời gia nhập Khai Nguyên thánh địa2024-01-18 17:06
 • #926: Chương 926: Bằng lòng gia nhập (canh thứ tư, hoa tươi phá 70)2024-01-18 17:06
 • #927: Chương 927: Hoàng Cực Thác Linh Đan (canh thứ năm, hoa tươi phá 80)2024-01-18 17:06
 • #928: Chương 928: Tiến vào Hoàng Cảnh tam đoạn2024-01-18 17:06
 • #929: Chương 929: Cửu Khúc Đăng Thiên Lộ2024-01-18 17:06
 • #930: Chương 930: Liền qua tam quan, kinh động cao tầng2024-01-18 17:07
 • #931: Chương 931: Linh hồn áp chế, phi kiếm công kích2024-01-18 17:07
 • #932: Chương 932: Ngũ Hành Quy Nhất, Ngũ Hành Ấn đại thành!2024-01-18 17:07
 • #933: Chương 933: Đệ thất quan, gấp trăm lần trọng lực!2024-01-18 17:08
 • #934: Chương 934: Sát Lục Chi Khí, xem như ở nhà2024-01-18 17:08
 • #935: Chương 935: Sát khí bí mật, Ma Vương Giáp hai tay2024-01-18 17:08
 • #936: Chương 936: Vô tận không gian, Nhiếp Chân trầm luân2024-01-18 17:09
 • #937: Chương 937: Đột phá bình chướng, tu vi tăng vọt2024-01-18 17:09
 • #938: Chương 938: Chưa từng có ai2024-01-18 17:09
 • #939: Chương 939: Chính thức gia nhập thánh địa2024-01-18 17:09
 • #940: Chương 940: Khai Nguyên thánh chủ2024-01-18 17:09
 • #941: Chương 941: Nhiệm Vụ Điện2024-01-18 17:10
 • #942: Chương 942: Tiết lão tới2024-01-18 17:10
 • #943: Chương 943: Phân công nhau hành động (canh thứ tư, hoa tươi phá 10)2024-01-18 17:10
 • #944: Chương 944: Tiến vào Bách Hoa thánh triều2024-01-18 17:10
 • #945: Chương 945: Đan Hóa thịnh hội khai mạc2024-01-18 17:10
 • #946: Chương 946: Mở lò luyện đan, khắp trời hỏa diễm2024-01-18 17:11
 • #947: Chương 947: Ba trăm đồng nữ2024-01-18 17:11
 • #948: Chương 948: Đan lôi hiện, đế đan ra2024-01-18 17:11
 • #949: Chương 949: Đan áp quần hùng, Tam Bách Quỷ Tử Đan2024-01-18 17:11
 • #950: Chương 950: Dược Vương Thủ!2024-01-18 17:11
 • #951: Chương 951: Đan vũ rơi, thần đan hiện2024-01-18 17:11
 • #952: Chương 952: Hạ phẩm thần đan: Đế Linh Đan!2024-01-18 17:12
 • #953: Chương 953: Đánh lén! (canh thứ tư, hoa tươi phá 20)2024-01-18 17:12
 • #954: Chương 954: Tam Bách Quỷ Tử Đan, không gì hơn cái này!2024-01-18 17:12
 • #955: Chương 955: Đan Thần dương danh, phản hồi Khai Nguyên thánh địa2024-01-18 17:12
 • #956: Chương 956: Thuyết phục Doãn bà bà2024-01-18 17:12
 • #957: Chương 957: Đột phá, Hoàng Cảnh thất đoạn!2024-01-18 17:13
 • #958: Chương 958: Doãn bà bà bỏ gian tà theo chính nghĩa2024-01-18 17:13
 • #959: Chương 959: Trừ bỏ Khô Mộc Truy Hồn Chú!2024-01-18 17:13
 • #960: Chương 960: Tuyết nhi quy thuận, cuộc đời này duy quân2024-01-18 17:13
 • #961: Chương 961: Âm dương dung hợp, đột phá Đế Cảnh!2024-01-18 17:14
 • #962: Chương 962: Khai Nguyên thánh chủ, mười phần cường thế2024-01-18 17:14
 • #963: Chương 963: Thẩm gia tức giận2024-01-18 17:14
 • #964: Chương 964: Hai nhà chất vấn2024-01-18 17:14
 • #965: Chương 965: Ước chiến, không chết không thôi!2024-01-18 17:14
 • #966: Chương 966: Thẩm Quân Hầu, Thiên Thần cảnh! (canh thứ tư, hoa tươi phá 30)2024-01-18 17:14
 • #967: Chương 967: Thẩm gia quyết sách2024-01-18 17:15
 • #968: Chương 968: Thân thể phàm nhân, như cũ có thể lay động thần!2024-01-18 17:15
 • #969: Chương 969: Đế Cảnh tứ đoạn, tới cửa khiêu khích2024-01-18 17:15
 • #970: Chương 970: Sinh tử chiến! Bắt đầu! (canh thứ tư, hoa tươi phá 40)2024-01-18 17:15
 • #971: Chương 971: Cút!2024-01-18 17:15
 • #972: Chương 972: Thánh địa mười vị trí đầu, hôm nay thay người!2024-01-18 17:16
 • #973: Chương 973: Một kiếm tru diệt!2024-01-18 17:16
 • #974: Chương 974: Nói cho ngươi ca, mạng hắn, ta nhất định muốn!2024-01-18 17:16
 • #975: Chương 975: Thi đấu danh sách2024-01-18 17:16
 • #976: Chương 976: Tự nhiên đâm ngang2024-01-18 17:16
 • #977: Chương 977: Gì cũng đừng nói, chúng ta Sinh Tử đài gặp!2024-01-18 17:17
 • #978: Chương 978: Yến Tước phá Kim Long2024-01-18 17:17
 • #979: Chương 979: Ma Vương Nhiếp Chân, lại chém một người!2024-01-18 17:17
 • #980: Chương 980: Lần sau gặp lại, bêu đầu thị chúng!2024-01-18 17:17
 • #981: Chương 981: Lại tiếp nhiệm vụ, Mạt Thế Cự Viên2024-01-18 17:18
 • #982: Chương 982: Lực chiến chuẩn Thần Thú2024-01-18 17:18
 • #983: Chương 983: Tu La Thập Sát Lục Sát Nghịch Âm Dương!2024-01-18 17:18
 • #984: Chương 984: Đột phá! Đế Cảnh tứ đoạn!2024-01-18 17:18
 • #985: Chương 985: Đúng lúc xuất hiện2024-01-18 17:18
 • #986: Chương 986: Đối chiến Lý Thuần2024-01-18 17:19
 • #987: Chương 987: Kim Cương Cửu Hưởng2024-01-18 17:22
 • #988: Chương 988: Danh ngạch thuộc sở hữu2024-01-18 17:23
 • #989: Chương 989: Thần đan lại xuất hiện2024-01-18 17:23
 • #990: Chương 990: Thanh niên thi đấu2024-01-18 17:23
 • #991: Chương 991: Trận chiến mở màn, mười phần xinh đẹp2024-01-18 17:23
 • #992: Chương 992: Ma Vương dương danh2024-01-18 17:23
 • #993: Chương 993: Khủng bố như vậy!2024-01-18 17:23
 • #994: Chương 994: Không chiến mà hàng2024-01-18 17:24
 • #995: Chương 995: Có đi có lại2024-01-18 17:24
 • #996: Chương 996: Quân tử chi chiến, hỏa diễm tỷ thí2024-01-18 17:24
 • #997: Chương 997: Vạn Cổ Sát Diễm vs Tịch Diệt Thiên Viêm2024-01-18 17:24
 • #998: Chương 998: Hỏa Thần giận dữ, thiên địa đốt!2024-01-18 17:24
 • #999: Chương 999: Ta không chỉ có là Ma Vương, ta còn là Đan Thần a!2024-01-18 17:24
 • #1000: Chương 1000: Đối chiến, Thẩm gia người thứ hai!2024-01-18 17:24
 • #1001: Chương 1001: Thẩm Quân Hầu, ta tại trận chung kết chờ ngươi!2024-01-18 17:25
 • #1002: Chương 1002: Số mệnh tỷ thí, Nhiếp Chân đối chiến Thẩm Quân Hầu!2024-01-18 17:25
 • #1003: Chương 1003: Thân thể phàm nhân, có thể lay động thần minh!2024-01-18 17:25
 • #1004: Chương 1004: Đồng thuật tỷ thí, thế lực ngang nhau!2024-01-18 17:25
 • #1005: Chương 1005: Tử Vong Hoa Lôi vs Thiên Chiếu Liệt Dương Hoa2024-01-18 17:25
 • #1006: Chương 1006: Cửu Dương Quang Chiếu Quyết! (canh thứ tư, hoa tươi phá 70)2024-01-18 17:25
 • #1007: Chương 1007: Huyết Đồ Bách Vạn Lý!2024-01-18 17:26
 • #1008: Chương 1008: Ngươi có Lục Phương Chiến Dũng, ta có Lưu Kim Khôi Lỗi!2024-01-18 17:26
 • #1009: Chương 1009: Thời khắc tối hậu2024-01-18 17:26
 • #1010: Chương 1010: Thất Sát Phá Thương Khung, chém giết Thẩm Quân Hầu!2024-01-18 17:26
 • #1011: Chương 1011: Ta Thẩm gia, phản! (canh thứ tư! )2024-01-18 17:26
 • #1012: Chương 1012: Ngươi muốn giết ta đại ca? (canh thứ năm! )2024-01-18 17:26
 • #1013: Chương 1013: Giết con trai ngươi, cái kia mẹ nó là nể mặt ngươi!2024-01-18 17:27
 • #1014: Chương 1014: Huynh đệ gặp lại2024-01-18 17:27
 • #1015: Chương 1015: Thẩm gia diệt môn!2024-01-18 17:27
 • #1016: Chương 1016: Hải vực Thú tộc chi chủ Thủy Kỳ Lân! (canh thứ tư! )2024-01-18 17:27
 • #1017: Chương 1017: Đi trước Hải vực Thú tộc2024-01-18 17:27
 • #1018: Chương 1018: Ma Vương Giáp mũ giáp tin tức (canh thứ sáu! )2024-01-18 17:28
 • #1019: Chương 1019: Hấp thu Kỳ Lân huyết mạch!2024-01-18 17:28
 • #1020: Chương 1020: Luyện hóa huyết mạch, tu vi tiến nhanh!2024-01-18 17:28
 • #1021: Chương 1021: Không nhìn thần kiếp, cuối cùng vào Thiên Thần cảnh!2024-01-18 17:28
 • #1022: Chương 1022: Ma Vương Giáp, tề tụ! (canh thứ tư! )2024-01-18 17:28
 • #1023: Chương 1023: Nói lời giữ lời, nói muốn tiêu diệt ngươi, nhất định diệt ngươi!2024-01-18 17:28
 • #1024: Chương 1024: Ngũ đại thần quốc, ta trở về!2024-01-18 17:28
 • #1025: Chương 1025: Ngươi là An Đạo Húc?2024-01-18 17:29
 • #1026: Chương 1026: Bắt sống2024-01-18 17:29
 • #1027: Chương 1027: Ngũ đại thần quốc tình thế2024-01-18 17:29
 • #1028: Chương 1028: Trận pháp vỡ tan, nhất thời khắc nguy cấp2024-01-18 17:29
 • #1029: Chương 1029: Ma Vương trở về, dễ như trở bàn tay! (bạo càng canh thứ sáu! )2024-01-18 17:29
 • #1030: Chương 1030: Phản công bắt đầu!2024-01-18 17:29
 • #1031: Chương 1031: Ta trở về!2024-01-18 17:29
 • #1032: Chương 1032: Một kiếm trọng thương!2024-01-18 17:30
 • #1033: Chương 1033: Nhiếp Chân âm mưu! (Canh [4]! )2024-01-18 17:30
 • #1034: Chương 1034: Ngươi cho rằng ta giống như ngươi ngu xuẩn? !2024-01-18 17:30
 • #1035: Chương 1035: Cái này Nhiếp Chân đơn giản không phải người a!2024-01-18 17:30
 • #1036: Chương 1036: Vây đánh!2024-01-18 17:30
 • #1037: Chương 1037: Một năm trù bị2024-01-18 17:30
 • #1038: Chương 1038: Trình trưởng lão trọng thương!2024-01-18 17:31
 • #1039: Chương 1039: Quyết chiến ngày, lửa sém lông mày!2024-01-18 17:31
 • #1040: Chương 1040: Đổ bộ Ngũ Linh đảo2024-01-18 17:31
 • #1041: Chương 1041: Ngư ông thủ lợi2024-01-18 17:31
 • #1042: Chương 1042: Nội chiến!2024-01-18 17:31
 • #1043: Chương 1043: Rốt cục phát hiện!2024-01-18 17:31
 • #1044: Chương 1044: Khai Nguyên thánh địa giải vây!2024-01-18 17:32
 • #1045: Chương 1045: Trợ giúp Bách Hoa thánh triều2024-01-18 17:32
 • #1046: Chương 1046: Hấp dẫn lực chú ý2024-01-18 17:32
 • #1047: Chương 1047: Đoàn diệt!2024-01-18 17:32
 • #1048: Chương 1048: Đội viên cứu hỏa2024-01-18 17:33
 • #1049: Chương 1049: Thực Cốt Du Diên2024-01-18 17:33
 • #1050: Chương 1050: Cửu Dương thánh địa, Tử Dương Chân Hỏa2024-01-18 17:33
 • #1051: Chương 1051: Đánh lén thất bại!2024-01-18 17:33
 • #1052: Chương 1052: Tự bạo!2024-01-18 17:33
 • #1053: Chương 1053: Thiên Thần cảnh thất đoạn!2024-01-18 17:33
 • #1054: Chương 1054: Tề tụ Ngũ đại thần quốc2024-01-18 17:34
 • #1055: Chương 1055: Huyết Biên dị ma2024-01-18 17:34
 • #1056: Chương 1056: Đại chiến sắp đến2024-01-18 17:34
 • #1057: Chương 1057: Phối hợp khăng khít, trước hết giết hai cái!2024-01-18 17:34
 • #1058: Chương 1058: Đơn đấu đánh cược!2024-01-18 17:34
 • #1059: Chương 1059: Nhiếp Chân đại chiến Huyết Biên dị ma!2024-01-18 17:34
 • #1060: Chương 1060: Huyết Đồ Bách Vạn Lý, tinh hà rách hết nát2024-01-18 17:35
 • #1061: Chương 1061: Kế trong kế, Ngũ đại thần quốc thất thủ!2024-01-18 17:35
 • #1062: Chương 1062: Liên hoàn kế, lừa giết Dị Ma tộc!2024-01-18 17:35
 • #1063: Chương 1063: Nghìn cân treo sợi tóc, đối chiến Chủ Thần2024-01-18 17:35
 • #1064: Chương 1064: Tu La Thập Sát Cửu Sát Phúc Tinh Hà!2024-01-18 17:35
 • #1065: Chương 1065: Dị ma ấn ký, tai hoạ phục bút2024-01-18 17:36
 • #1066: Chương 1066: Nhân tộc công việc2024-01-18 17:36
 • #1067: Chương 1067: Ba năm ngộ đạo2024-01-18 17:36
 • #1068: Chương 1068: Sớm bố trí, tinh thần trận pháp2024-01-18 17:36
 • #1069: Chương 1069: Dị Ma tộc tiên phong2024-01-18 17:36
 • #1070: Chương 1070: Chủ Thần chi chiến, dễ như trở bàn tay2024-01-18 17:36
 • #1071: Chương 1071: Dị ma chủ lực đột kích!2024-01-18 17:37
 • #1072: Chương 1072: Ngôi sao nổ lớn!2024-01-18 17:37
 • #1073: Chương 1073: Vạn Huyết Quy Nguyên Đại Pháp2024-01-18 17:37
 • #1074: Chương 1074: Thần Vương Chi Vương!2024-01-18 17:37
 • #1075: Chương 1075: Cuối cùng nhất một trận chiến, Nhiếp Chân bị thua2024-01-18 17:37
 • #1076: Chương 1076: Ngộ đạo hiểu sinh tử!2024-01-18 17:37
 • #1077: Chương 1077: Vũ trụ trật tự người, một trận chiến định chư thiên!2024-01-18 17:38
 • #1078: Chương 1078: Long hoàng đến chúc, Sát Thần đại hôn! (đại kết cục! )2024-01-18 17:38
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Đan Điền Của Ta Là Địa Cầu

TiKay

Tây Du: Thỉnh Kinh Đem Thần Tiên Khó Khóc

TiKay

Vạn Giới Tối Cường Chủ Giác Hệ Thống

TiKay

Ăn Luôn Địa Cầu

THUYS♥️

Hoa Gian Diễm Sự III

TiKay

Phía Trước Năng Lượng Cao

TiKay

Leave a Reply