Tiên Hiệp

Thần Mộ 2

– Xuyên suốt vũ trụ hồng hoang, bền vững như thiên địa cao xanh… dẫu thoát được sáu kiếp luân hồi, cũng khó bề chạy khỏi Thần ma vi giới. Thần Ma Lăng Viên ở ngay chính giữa Thiên Nguyên đại lục, đây cũng là nơi an táng những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử loài người, khu mộ phần được phân loại theo cấp độ mạnh yếu, càng vào sâu càng mạnh. Trong mỗi ngôi mộ nếu không phải thần linh thì cũng là yêu ma thượng cổ, đây cũng chính là nơi thần thánh và ma quỷ yên nghỉ ngàn thu.

– Thần Nam, nhân vật chính của truyện, từ một thiên tài võ thuật đã trở thành phế nhân chỉ sau một đêm. Người con gái mà Thần Nam yêu quý nhất – Vũ Hinh chết thay cho mình… Sau 1 vạn năm, hắn bỗng sống lại từ Thần Ma Lăng Viên, nơi an táng của thần – ma, chỉ duy nhất hắn là phế nhân. Tại sao hắn lại sống lại? Những bí ẩn cất giấu từ 1 vạn năm trước liệu có bị hắn khám phá ra? Liệu Thần Nam có tìm lại được Vũ Hinh của ngày xưa?


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Thần Đông (Ngô Biển Quân)
 •  Chương: /512
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-mo-2-chuong-0001.mp32018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0002.mp32018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0003.mp32018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0004.mp32018-08-16 20:19
 • than-mo-2-chuong-0005.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0006.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0007.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0008.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0009.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0010.mp32018-08-16 20:20
 • than-mo-2-chuong-0011.mp32018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0012.mp32018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0013.mp32018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0014.mp32018-08-16 20:21
 • than-mo-2-chuong-0015.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0016.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0017.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0018.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0019.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0020.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0021.mp32018-08-16 20:22
 • than-mo-2-chuong-0022.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0023.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0024.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0025.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0026.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0027.mp32018-08-16 20:23
 • than-mo-2-chuong-0028.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0029.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0030.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0031.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0032.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0033.mp32018-08-16 20:24
 • than-mo-2-chuong-0034.mp32018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0035.mp32018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0036.mp32018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0037.mp32018-08-16 20:25
 • than-mo-2-chuong-0038.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0039.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0040.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0041.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0042.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0043.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0044.mp32018-08-16 20:26
 • than-mo-2-chuong-0045.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0046.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0047.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0048.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0049.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0050.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0051.mp32018-08-16 20:27
 • than-mo-2-chuong-0052.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0053.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0054.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0055.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0056.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0057.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0058.mp32018-08-16 20:28
 • than-mo-2-chuong-0059.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0060.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0061.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0062.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0063.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0064.mp32018-08-16 20:29
 • than-mo-2-chuong-0065.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0066.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0067.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0068.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0069.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0070.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0071.mp32018-08-16 20:30
 • than-mo-2-chuong-0072.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0073.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0074.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0075.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0076.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0077.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0078.mp32018-08-16 20:31
 • than-mo-2-chuong-0079.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0080.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0081.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0082.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0083.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0084.mp32018-08-16 20:32
 • than-mo-2-chuong-0085.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0086.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0087.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0088.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0089.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0090.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0091.mp32018-08-16 20:33
 • than-mo-2-chuong-0092.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0093.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0094.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0095.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0096.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0097.mp32018-08-16 20:34
 • than-mo-2-chuong-0098.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0099.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0100.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0101.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0102.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0103.mp32018-08-16 20:35
 • than-mo-2-chuong-0104.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0105.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0106.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0107.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0108.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0109.mp32018-08-16 20:36
 • than-mo-2-chuong-0110.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0111.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0112.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0113.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0114.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0115.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0116.mp32018-08-16 20:37
 • than-mo-2-chuong-0117.mp32018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0118.mp32018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0119.mp32018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0120.mp32018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0121.mp32018-08-16 20:38
 • than-mo-2-chuong-0122.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0123.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0124.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0125.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0126.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0127.mp32018-08-16 20:39
 • than-mo-2-chuong-0128.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0129.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0130.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0131.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0132.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0133.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0134.mp32018-08-16 20:40
 • than-mo-2-chuong-0135.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0136.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0137.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0138.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0139.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0140.mp32018-08-16 20:41
 • than-mo-2-chuong-0141.mp32018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0142.mp32018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0143.mp32018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0144.mp32018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0145.mp32018-08-16 20:42
 • than-mo-2-chuong-0146.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0147.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0148.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0149.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0150.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0151.mp32018-08-16 20:43
 • than-mo-2-chuong-0152.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0153.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0154.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0155.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0156.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0157.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0158.mp32018-08-16 20:44
 • than-mo-2-chuong-0159.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0160.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0161.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0162.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0163.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0164.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0165.mp32018-08-16 20:45
 • than-mo-2-chuong-0166.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0167.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0168.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0169.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0170.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0171.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0172.mp32018-08-16 20:46
 • than-mo-2-chuong-0173.mp32018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0174.mp32018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0175.mp32018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0176.mp32018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0177.mp32018-08-16 20:47
 • than-mo-2-chuong-0178.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0179.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0180.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0181.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0182.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0183.mp32018-08-16 20:48
 • than-mo-2-chuong-0184.mp32018-08-16 20:49
 • than-mo-2-chuong-0185.mp32018-08-16 20:50
 • than-mo-2-chuong-0186.mp32018-08-16 20:50
 • than-mo-2-chuong-0187.mp32018-08-16 20:51
 • than-mo-2-chuong-0188.mp32018-08-16 20:52
 • than-mo-2-chuong-0189.mp32018-08-16 20:53
 • than-mo-2-chuong-0190.mp32018-08-16 20:53
 • than-mo-2-chuong-0191.mp32018-08-16 20:54
 • than-mo-2-chuong-0192.mp32018-08-16 20:55
 • than-mo-2-chuong-0193.mp32018-08-16 20:55
 • than-mo-2-chuong-0194.mp32018-08-16 20:56
 • than-mo-2-chuong-0195.mp32018-08-16 20:57
 • than-mo-2-chuong-0196.mp32018-08-16 20:57
 • than-mo-2-chuong-0197.mp32018-08-16 22:20
 • than-mo-2-chuong-0198.mp32018-08-16 22:20
 • than-mo-2-chuong-0199.mp32018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0200.mp32018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0201.mp32018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0202.mp32018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0203.mp32018-08-16 22:21
 • than-mo-2-chuong-0204.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0205.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0206.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0207.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0208.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0209.mp32018-08-16 22:22
 • than-mo-2-chuong-0210.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0211.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0212.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0213.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0214.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0215.mp32018-08-16 22:23
 • than-mo-2-chuong-0216.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0217.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0218.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0219.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0220.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0221.mp32018-08-16 22:24
 • than-mo-2-chuong-0222.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0223.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0224.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0225.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0226.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0227.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0228.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0229.mp32018-08-16 22:25
 • than-mo-2-chuong-0230.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0231.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0232.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0233.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0234.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0235.mp32018-08-16 22:26
 • than-mo-2-chuong-0236.mp32018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0237.mp32018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0238.mp32018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0239.mp32018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0240.mp32018-08-16 22:27
 • than-mo-2-chuong-0241.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0242.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0243.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0244.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0245.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0246.mp32018-08-16 22:28
 • than-mo-2-chuong-0247.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0248.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0249.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0250.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0251.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0252.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0253.mp32018-08-16 22:29
 • than-mo-2-chuong-0254.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0255.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0256.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0257.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0258.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0259.mp32018-08-16 22:30
 • than-mo-2-chuong-0260.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0261.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0262.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0263.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0264.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0265.mp32018-08-16 22:31
 • than-mo-2-chuong-0266.mp32018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0267.mp32018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0268.mp32018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0269.mp32018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0270.mp32018-08-16 22:32
 • than-mo-2-chuong-0271.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0272.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0273.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0274.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0275.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0276.mp32018-08-16 22:33
 • than-mo-2-chuong-0277.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0278.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0279.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0280.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0281.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0282.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0283.mp32018-08-16 22:34
 • than-mo-2-chuong-0284.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0285.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0286.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0287.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0288.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0289.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0290.mp32018-08-16 22:35
 • than-mo-2-chuong-0291.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0292.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0293.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0294.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0295.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0296.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0297.mp32018-08-16 22:36
 • than-mo-2-chuong-0298.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0299.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0300.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0301.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0302.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0303.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0304.mp32018-08-16 22:37
 • than-mo-2-chuong-0305.mp32018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0306.mp32018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0307.mp32018-08-16 22:38
 • than-mo-2-chuong-0308.mp32018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0309.mp32018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0310.mp32018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0311.mp32018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0312.mp32018-08-17 05:08
 • than-mo-2-chuong-0313.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0314.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0315.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0316.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0317.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0318.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0319.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0320.mp32018-08-17 05:09
 • than-mo-2-chuong-0321.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0322.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0323.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0324.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0325.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0326.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0327.mp32018-08-17 05:10
 • than-mo-2-chuong-0328.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0329.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0330.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0331.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0332.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0333.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0334.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0335.mp32018-08-17 05:11
 • than-mo-2-chuong-0336.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0337.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0338.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0339.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0340.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0341.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0342.mp32018-08-17 05:12
 • than-mo-2-chuong-0343.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0344.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0345.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0346.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0347.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0348.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0349.mp32018-08-17 05:13
 • than-mo-2-chuong-0350.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0351.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0352.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0353.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0354.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0355.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0356.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0357.mp32018-08-17 05:14
 • than-mo-2-chuong-0358.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0359.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0360.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0361.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0362.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0363.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0364.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0365.mp32018-08-17 05:15
 • than-mo-2-chuong-0366.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0367.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0368.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0369.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0370.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0371.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0372.mp32018-08-17 05:16
 • than-mo-2-chuong-0373.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0374.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0375.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0376.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0377.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0378.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0379.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0380.mp32018-08-17 05:17
 • than-mo-2-chuong-0381.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0382.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0383.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0384.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0385.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0386.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0387.mp32018-08-17 05:18
 • than-mo-2-chuong-0388.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0389.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0390.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0391.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0392.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0393.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0394.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0395.mp32018-08-17 05:19
 • than-mo-2-chuong-0396.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0397.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0398.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0399.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0400.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0401.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0402.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0403.mp32018-08-17 05:20
 • than-mo-2-chuong-0404.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0405.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0406.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0407.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0408.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0409.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0410.mp32018-08-17 05:21
 • than-mo-2-chuong-0411.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0412.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0413.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0414.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0415.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0416.mp32018-08-17 05:22
 • than-mo-2-chuong-0417.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0418.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0419.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0420.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0421.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0422.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0423.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0424.mp32018-08-17 05:23
 • than-mo-2-chuong-0425.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0426.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0427.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0428.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0429.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0430.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0431.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0432.mp32018-08-17 05:24
 • than-mo-2-chuong-0433.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0434.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0435.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0436.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0437.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0438.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0439.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0440.mp32018-08-17 05:25
 • than-mo-2-chuong-0441.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0442.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0443.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0444.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0445.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0446.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0447.mp32018-08-17 05:26
 • than-mo-2-chuong-0448.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0449.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0450.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0451.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0452.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0453.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0454.mp32018-08-17 05:27
 • than-mo-2-chuong-0455.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0456.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0457.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0458.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0459.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0460.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0461.mp32018-08-17 05:28
 • than-mo-2-chuong-0462.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0463.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0464.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0465.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0466.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0467.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0468.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0469.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0470.mp32018-08-17 05:29
 • than-mo-2-chuong-0471.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0472.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0473.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0474.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0475.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0476.mp32018-08-17 05:30
 • than-mo-2-chuong-0477.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0478.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0479.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0480.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0481.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0482.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0483.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0484.mp32018-08-17 05:31
 • than-mo-2-chuong-0485.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0486.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0487.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0488.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0489.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0490.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0491.mp32018-08-17 05:32
 • than-mo-2-chuong-0492.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0493.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0494.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0495.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0496.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0497.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0498.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0499.mp32018-08-17 05:33
 • than-mo-2-chuong-0500.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0501.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0502.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0503.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0504.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0505.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0506.mp32018-08-17 05:34
 • than-mo-2-chuong-0507.mp32018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0508.mp32018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0509.mp32018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0510.mp32018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0511.mp32018-08-17 05:35
 • than-mo-2-chuong-0512.mp32018-08-17 05:35

Related posts

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Võ Đế Trở Về

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

3 comments

Thần Mộ – ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio January 15, 2018 at 10:17 pm

[…] Thần Mộ 2 […]

Reply
Hòa Thanh August 16, 2018 at 9:48 am

bỏ cái gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối đi!!!!

Reply
TinoTK August 16, 2018 at 3:31 pm

Đang fix nhé, dự tính ngày mai là xong.

Reply

Leave a Reply